Magic: TG Kusovky

Katalog zboží

Jak nakupovat

Reklamace

Přijaté zboží je poškozené

Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží. Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte. Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat Českou poštu osobně v den doručení na jakékoliv pobočce pošty.

Zboží bylo dodáno nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu

Kontaktujte nás prostřednictvím emailu, můžete využít tento vzorový formulář.

V záruční době se na zboží objevily vady

Kontaktujte nás prostřednictvím emailu, můžete využít tento vzorový formulář.

Veškeré reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem.

V případě reklamce nás nejdříve posoudíme oprávněnost reklamace vady a po posouzení Vás vyrozumíme emailem o způsobu vyřízení reklamace.

Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dní.
 

Odstoupení od kupní smlouvyOdstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka
 

1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

2. Zboží by měl zákazník vrátit úplné, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodejce vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku.

3. Peníze za vrácené zboží budou zákazníkovi vráceny dohodnutým způsobem do 30 dnů od odstoupení.

4. Zboží nelze vracet na dobírku.

5. Zákazník bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodejcem a zákazníkem uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a zákazník je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení zákazníka.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodejce a právo na změnu ceny
 

1. Prodejce si vyhrazuje právo zrušit zákazníkovi objednávku nebo její část v těchto případech:

a/ zboží se již nevyrábí nebo nedodává;
b/ výrazným způsobem se změnila cena zboží

2. Prodejce si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny zákazníkovi v okamžiku potvrzení objednávky. Prodejce je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale prodejce vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Přihlášení

Doporučujeme