Překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele. Kontakt: mudrc@mysticshop.cz

Obsah obrázku text, vsedě, podepsat, strom

Popis byl vytvořen automaticky

Jméno

Typ

Cena

S/O

Herní text

Flavor text

Allied Assault

Instant

2W

Až dvě cílové bytosti získávají každá +X/+X do konce kola, kde X je počet bytostí ve tvé družině. (Tvá družina sestává z až jedné bytosti od každého z typů Cleric, Rogue, Warrior a Wizard.)

Společný nepřítel je zhoubou starých nenávistí.

Angel of Destiny

Bytost — Angel Cleric

3WW

2/6

Flying, double strike


Kdykoli bytost pod tvou kontrolou udělí bojové zranění hráči, ty a onen hráč si přidáte odpovídající množství životů.

 

Na začátku tvé fáze konce kola, pokud máš aspoň o 15 životů více než na počátku hry, každý hráč, na kterého Angel of Destiny toto kolo zaútočila, prohrává hru.

Angelheart Protector

Bytost — Human Cleric

2W

3/2

Když Angelheart Protector vstupuje na bojiště, cílová bytost pod tvou kontrolou získává do konce kola nezničitelnost. Damage and effects that say "destroy" don't destroy it.)

"Vytrváme."

Archon of Emeria

Bytost — Archon

2W

2/3

Flying


Každý hráč může seslat jen jedno kouzlo za kolo.

Nezákladní země vstupují pod kontrolu protihráčů na bojiště tapnuté.

"Archoni vykonávají spravedlnost na základě prastarých, ale nedokonalých pravidel."
—Nissa Revane

Archpriest of Iona

Bytost — Human Cleric

W

*/2

Síla Archpriest of Iona je rovna počtu bytostí ve tvé družině. (Tvá družina sestává z až jedné bytosti od každého z typů Cleric, Rogue, Warrior a Wizard.)

Na tačátku bojové fáze ve tvém kole, pokud máš kompletní družinu, cílová bytost získává do konce kola +1/+1 a flying.

Attended Healer

Bytost — Kor Cleric

3W

2/3

Kdykoli získáváš poprvé v daném mokle životy, vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Cat.


2W: Jiná cílová bytost s typem Cleric získává do konce kola lifelink.

"Mé kočky mne o tom, co je posvátné, naučily více, než nějaká stará ruina."

Canyon Jerboa

Bytost — Mouse

2W

1/2

Landfall — Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu země, bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+1.

"Uhni, ty potvoro zatracená! Děsíš hurdy!"
—Bruse Tarl, nomád z Goma Fada

Cliffhaven Sell-Sword

Bytost — Kor Warrior

1W

3/1

"Švihám kolem sebe mečem. Je to jednoduchý život. Hodně z dobrodruhů mne vnímá jako levnou pracovní sílu, ale pokud moje ocel přispěje k tomu, že se vrátí domů živí a vcelku, pak jsem odvedl svou práci. "

Dauntless Unity

Instant

1W

Kicker 1W (Při sesílání tohoto kouzla můžeš zaplatit navíc 1W 


Bytosti pod tvou kontrolou získávají +1/+1 do konce kola. Pokud jsi zaplatil/a kicker cenu, tyto bytosti získávají namísto toho +2/+1 do konce kola.

Disenchant

Instant

1W

Znič cílový artefakt nebo očarování.

"Z legend se zrodilo, a do legend se vrací. "

Emeria Captain

Bytost — Angel Warrior

3W

1/1

Flying, vigilance


Když Emeria Captain vstupuje na bojiště, polož +1/+1 žeton na každou bytost ve tvé družině. (Tvá družina sestává z až jedné bytosti od každého z typů Cleric, Rogue, Warrior a Wizard.)

"Dary minulosti si musí najít cestu do rukou, které si je zaslouží."

Emeria's Call

Sorcery

4WWW

Vytvoř si dvě 4/4 bílé bytosti-tokeny s typem Angel a s flying. Bytosti pod tvou kontrolou nemající typ Angel získávají do konce kola nezničitelnost.

"Iona již toto místo nestráží. My ano."
—Kasla, emerijjská pastýřka

Emeria, Shattered Skyclave

Země

As Emeria, Shattered Skyclave vstupuje na bojiště, můžeš zaplatit 3 životy. Pakliže tak neučiníš, vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si W.

"Nazývali jste to hradem bohyně. Je to méně než to, a mnohem více.."
— Kasla, emerijjská pastýřka

Expedition Healer

Bytost — Kor Cleric

1W

2/2

Vigilance


Expedition Healer má lifelink, pokud kontroluješ jinou bytost s typem Cleric.

V každé partě dobrodruhů je klerik jejím srdcem: léčí rány, vzbuzuje v jiných odvahu, zvedá morálku..

Farsight Adept

Bytost — Kor Wizard

2W

3/3

Když Farsight Adept vstupuje na bojiště, ty a cílový protihráč líznete každý kartu.

"Prošel jsem skrze všechny vrcholky Viklanových polí a nikdy jsem neudělal chybný krok. Dostanu tě do bezpečí. "

Fearless Fledgling

Bytost — Griffin

1W

1/1

Landfall — Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu země, polož +1/+1 žeton na Fearless Fledgling. It gains flying do konce kola.

Felidar Retreat

Očarování

3W

Landfall — Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu země, zvoil si jedno —
• Vytvoř si 2/2 bílou bytost-token s typem Cat Beast.
• Polož +1/+1 žeton na každou bytost pod tvou kontrolou. Do konce kola tyto bytosti získávají vigilance.

Journey to Oblivion

Očarování

4W

Toto kouzlo stojí k seslání o 1 méně za každou bytost ve tvé družině. (Tvá družina sestává z až jedné bytosti od každého z typů Cleric, Rogue, Warrior a Wizard.)


Když Journey to Oblivion vstupuje na bojiště, vypověz ze hry cílový permanent, jenž není země, pod kontrolou protihráče, dokud Journey to Oblivion neopustí bojiště..

Kabira Outrider

Bytost — Human Warrior

3W

3/3

Když Kabria Outrider vstupuje na bojiště, cílová bytost získává +1/+1 do konce kola za každou bytost ve tvé družině. (Tvá družina sestává z až jedné bytosti od každého z typů Cleric, Rogue, Warrior a Wizard.)

Moa z Ondu jsou coby jízdní zvířata velmi nepohodlné, ale pro odhodlané válečníky to více než dosti vynahradí rychlostí.

Kabira Takedown

Instant

1W

Kabira Takedown udělí zranění rovné počtu bytostí pod tvou kontrolou cílové bytosti nebo sférochodci

"Sem dolů chodí věci umřít."
—Kreq z Rozbité zátoky

Kabira Plateau

Země

Kabira Plateau vstupuje na bojiště tapnutá.
T: Přidej si W.

"Moudřejší dobrodruzi – a chytřejší potvory – se drží výše."
— Kreq z Rozbité zátoky

Kitesail Cleric

Bytost — Kor Cleric

W

1/1

Kicker 2W (Při sesílání tohoto kouzla můžeš zaplatit navíc 2W )


Flying

Když Kitesail Cleric vstupuje na bojiště, pokud byla zaplacena její kicker cena, tapni až dvě cílové bytosti.

Příliš nápadný, než abyste ho ignorovali. Příliš rychlý, než abyste ho polapili.

Kor Blademaster

Bytost — Kor Warrior

1W

1/1

Double strike


Vybavené bytosti s type Warrior pod tvou kontrolou mají double strike.

Každá korská čepel v sobě nese zručnost tisíce generací.

Kor Celebrant

Bytost — Kor Cleric

2W

1/4

Kdykoli Kor Celebrant nebo jiná bytost vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, získáváš 1 život.

"Rituál svázání se zemí nás spojuje s našimi posvátnými místy. A ještě více, s dušemi všech ostatních korů, kteří ona místa navštívili za nespočet generací“

Legion Angel

Bytost — Angel Warrior

2WW

4/3

Flying
Když Legion Angel vstupuje na bojiště, můžeš ukázat kartu jménem Legion Angel, kterou vlastníš mimo hru, a dát si ji do ruky.

"Je nás mnoho, a spravedlivých"

Luminarch Aspirant

Bytost — Human Cleric

1W

1/1

Na tačátku bojové fáze ve tvém kole polož +1/+1 žeton na cílovou bytost pod tvou kontrolou.

"Následujte mé světlo, a společně vyženeme tuhle temnotu!"

Makindi Ox

Bytost — Ox

4W

4/4

Landfall — Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu země, tapni cílovou bytost pod kontrolou protihráče.

"Ať tě hrůzoovádi vycucaj dosucha a nechaj z tebe jen svrasklej koženej pytel, krávo zatracená! "
—Bruse Tarl, nomád z Goma Fada

Makindi Stampede

Sorcery

3WW

Bytosti pod tvou kontrolou získávají +2/+2 do konce kola.

"Říkají, že stěny tohohle kaňonu vytesal vítr. Ale dno bylo dohladka udupáno kopyty.."
—Kreq z Rozbité zátoky

Makindi Mesas

Země

Makindi Mesas vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si W.

"Země se třese. Doufejme, že to je jen Ruch!"
—Kreq z Rozbité zátoky

Maul of the Skyclaves

Artefakt - Vybavení

2W

Když Maul of the Skyclaves vstupuje na bojiště, připoj ji na cílovou bytost pod tvou kontrolou.


Vybavená bytost má +2/+2,  flying a first strike.
Equip 2WW

Mesa Lynx

Bytost — Cat

1W

2/1

Pokud není tvé kolo, Mesa Lynx má +0/+2.

Jeho přirozená divokost je mírněna trpělivostí – ví, že musí čekat na správný moment ke útoku.

Nahiri's Binding

Očarování — Aura

1WW

Očaruj bytost nebo sférochodce

Očarovaný permanent  nemůže útočit ani blokovat, a jeho aktivované schopnosti nemohou být aktivovány.

"Tohle je můj svět, Jace. Až do morku jeho kostí."

Ondu Inversion

Sorcery

6WW

Znič všechny permanenty, jenž nejsou země.

"S prvním zachvěním se raději něčeho pevně chytněte a modlete se k jakýmkoli bohům, které máte v úctě."
—Nys Dal, hledač pastí z Mořské brány

Ondu Skyruins

Země

Ondu Skyruins vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si W.

"Po momentech drastického ničení je vždy takové ticho."
— Nys Dal, hledač pastí z Mořské brány

Paired Tactician

Bytost — Human Warrior

2W

3/2

Kdykoli Paired Tactician a aspoň jedna další bytost s typem Warrior útočí, polož +1/+1 žeton na Paired Tactician.

"Budeme-li bojovat jako jeden, nikdo nám nebude stát v cestě. "

Practiced Tactics

Instant

W

Zvol si cílovou útočící nebo blokující bytost. Practiced Tactics udělí oné bytosti počet zranění rovný dvojnásobku počtu bytostí ve tvé družině (Tvá družina sestává z až jedné bytosti od každého z typů Cleric, Rogue, Warrior a Wizard.)

Každý jedinec má svou klíčovou roli.

Pressure Point

Instant

1W

Tapni cílovou bytost.


Lízni kartu.

Zmáčkněte dráčka na správném místě a bude klidný jako domácí mazlíček. Zmáčkněte ho na špatném místě a udělej pápá ruce.

Prowling Felidar

Bytost — Cat Beast

3W

2/3

Vigilance


Landfall — Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu země, polož +1/+1 žeton na Prowling Felidar.

Sem tam nechávají felidarové masové „dárky“ před stany dobrodruhů, které považují za hodné.

Resolute Strike

Instant

W

Cílová bytost získává +2/+2 do konce kola. Má-li typ Warrior, můžeš na ni připojit cílové Vybavení, jež kontroluješ..

"Pokud něco trénujete často, stane se to vaší součástí. Proto trénujeme, proto přežíváme. "
—Tasha, veteránka z Šedokožešiny

Sea Gate Banneret

Bytost — Kor Warrior

W

1/2

4W: Bytosti pod tvou kontrolou získávají +1/+1 do konce kola.

Expediční sbor Mořské brány byl založen po objevení Nebeštěpu nad Tazeemem. Nyní jeho vlajky vlají po celém Zendikaru.

Sejiri Shelter

Instant

1W

Cílová bytost pod tvou kontrolou získává do konce kola imunitu vůči barvě dle tvé volby.

"Udrží mimo mrazivý slaný vítr a mrazivý vzduch, ale osamělost Sejiri zůstává.."
—Enwor, Expediční sbor Mořské brány

Sejiri Glacier

Země

Sejiri Glacier vstupuje na bojiště tapnutá.
T: Přidej si W.

"Tohle místo nenabízí nic a bere si všechno."
— Enwor, Expediční sbor Mořské brány

Shepherd of Heroes

Bytost — Angel Cleric

4W

3/4

Flying


Když Shepherd of Heroes vstupuje na bojiště, získáváš 2 životy za každou bytost ve tvé družině. (Tvá družina sestává z až jedné bytosti od každého z typů Cleric, Rogue, Warrior a Wizard.)

"Odpočívejte, přátelé. Já vás ochráním.."

Skyclave Apparition

Bytost — Kor Spirit

1WW

2/2

Když Skyclave Apparition vstupuje na bojiště, vypověz ze hry až jeden cílový permanent, který nekontroluješ a který není token ani země, s převedenou manovou cenou 4 a méně.


Když Skyclave Apparition oopuští bojiště, vlastních vypovězené karty si vytvoří X/X modrou bytost-token, kde X je převedená manová cena vypovězené karty.

Skyclave Cleric

Bytost — Kor Cleric

1W

1/3

Když Skyclave Cleric vstupuje na bojiště, získáváš 2 životy.

"Mno, ona vyskočí výš, než dokážu já. "
—Aelah, expediční klerička

Skyclave Basilica

Země

Skyclave Basilica vstupuje na bojiště tapnutá.
T: Přidej si W.

"Co se týká míst, z nichž není návratu, je tohle celkem epické. "
— Aelah, expediční klerička

Squad Commander

Bytost — Kor Warrior

3W

3/3

Když Squad Commander vstupuje na bojiště, vytvoř si 1/1 bílou bytost- token s typem Kor Warrior za každou bytost ve tvé družině. (Tvá družina sestává z až jedné bytosti od každého z typů Cleric, Rogue, Warrior a Wizard.)


Na tačátku bojové fáze ve tvém kole, pokud máš kompletní družinu, bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+0 a nezničitelnost

Smite the Monstrous

Instant

3W

Znič cílovou bytost se silou 4 a více.

"Temnota vždy utíká před světlem, a já jsem rozbřeskem."
—Kordain, luminarch z Kabiry

Tazeem Raptor

Bytost — Bird

2W

2/2

Flying


Když Tazeem Raptor vstupuje na bojiště, můžeš vrátit zemi, kterou kontroluješ, do ruky vlastníka.

"Je hezké zase vidět kroužit orly kolem majáku."
—Tazri

Tazri, Beacon of Unity

Legendární Bytost — Human Warrior

4W

4/6

Toto kouzlo stojí k seslání o 1 méně za každou bytost ve tvé družině.


2U2B2R2G: Podívej se na vrchních šest karet své knihovny. Můžeš z nich ukázat až dvě karty typů Cleric, Rogue, Warrior, Wizard, a/nebo Ally a dát si je do ruky. Zbytek si dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Anticognition

Instant

1U

Zruš cílové kouzlo bytosti nebo sférochodce, pokud hráč jej kontrolující nezaplatí 2. Pokud má protihráč osm nebo více karet ve hřbitově, namísto toho jej zruš a pak proveď scry 2.

"Myslím, že ne."
—Flekon, Cenzor mysli

Beyeen Veil

Instant

1U

Bytosti pod kontrolou tvých protihráčů získávají  -2/-0 do konce kola.

"¨Všecky mřenky z hlubin temných, pojďte za mým světlem. "
—Jejenar, mág tišitel ze Silundi

Beyeen Coast

Země

Beyeen Coast vstupuje na bojiště tapnutá.

T: Přidej si U.

"Zůstaňte blízko mého světla. Nechcete skončit na skalách. "
—Jejenar, mág tišitel ze Silundi

Bubble Snare

Očarování — Aura

U

Kicker 2U (Při sesílání tohoto kouzla můžeš zaplatit navíc 2U 
Enchant creature


Když Bubble Snare vstupuje na bojiště, pokud byla zaplacena její kicker cena, tapni očarovanou bytost.

Očarovaná bytost se v průběho odtapovací fáze hráče ji kontrolujícího neodtapuje.

Cascade Seer

Bytost — Merfolk Wizard

3U

3/3

Když Cascade Seer vstupuje na bojiště, proveď scry X, kde X je počet bytostí ve tvé družině. (Tvá družina sestává z až jedné bytosti od každého z typů Cleric, Rogue, Warrior a Wizard.)

"Možná tu cestu nevidíte, ale to neznamená, že tam není "

Charix, the Raging Isle

Legendární Bytost — Leviathan Crab

2UU

0/17

Kouzla sesílaná tvými protihráči cílící Charix, the Raging Isle stojí k seslání o 2 více.


3: Charix získává +X/-X do konce kola, kde X je počet permanentů s typem Island pod tvou kontrolou.

Moře Zendikaru jsou hlubší, než kdokoliv tuší.

Chilling Trap

Instant

U

Cílová bytost získává -4/-0 do konce kola. Kontroluješ-li permanent s typem Wizard, lízni kartu.

"To máš za to, že se cpeš dopředu."
—Kaliea, hledačka pastí z Mořské brány.

Cleric of Chill Depths

Bytost — Merfolk Cleric

1U

1/3

Kdykoli Cleric of Chill Depths blokuje bytost, ona bytost se v průběho odtapovací fáze hráče ji kontrolujícího neodtapuje..

"Než se mí lidé dali všanc falešným bohům, vystavěli zářící město pod ledem severního moře. Magie prastarého Benthidrixu dále žije ve mně!“

Concerted Defense

Instant

U

Zruš cílové kouzlo, které není bytost, pokud hráč jej kontrolující nezaplatí 1 plus další  1 za každou bytost ve tvé družině. (Tvá družina sestává z až jedné bytosti od každého z typů Cleric, Rogue, Warrior a Wizard.)

"Napadni jednoho z nás a máš nás na krku všechny"

Confounding Conundrum

Očarování

1U

Když Confounding Conundrum vstupuje na bojiště, lízni kartu.
Kdykoli vstupuje na bojiště pod kontrolu protihráče země, pokud již toto kolo onomu hráči na bojiště přišla jiná země, vrátí onen hráč zemi pod svou kontrolou do ruky vlastníka.

Coralhelm Chronicler

Bytost — Merfolk Wizard

2U

2/2

Kdykoli sešleš kouzlo s kicker cenou, lízni kartu, pak kartu zahoď..
Když Coralhelm Chronicler vstupuje na bojiště, podívej se na vrchních pět karet své knihovny. Můžeš z nich ukázat kartu se schopností kicker a dát si ji do ruky. Zbytek si dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Cunning Geysermage

Bytost — Human Wizard

2U

3/2

Kicker 2U (Při sesílání tohoto kouzla můžeš zaplatit navíc 2U )


Když Cunning Geysermage vstupuje na bojiště, pokud byla zaplacena její kicker cena, vrať až jednu jinou cílovou bytost do ruky vlastníka.

"Pojď, Chňape, ztratíme se jim v gejzírovém poli."

Deliberate

Instant

1U

Proveď scry 2, pak lízni kartu.

"Nevím, co nám chystá budoucnost, ale zvládnu nás držet o krok napřed před zhoubou."

Expedition Diviner

Bytost — Merfolk Wizard

3U

3/2

Flying
Pokud kontroluješ jinou bytost s typem Wizard, Expedition Diviner má "Když tato bytost zemře, lízni kartu."

Kouzla čarodějů mění předivo reality, aby čerpali elementální energie, nahlíželi do budoucnosti, a dokonce tišili Ruch.

Field Research

Sorcery

2U

Kicker 2U (Při sesílání tohoto kouzla můžeš zaplatit navíc 2U 


Lízni dvě karty. Pokud jsi zaplatil/a kicker cenu, lízni namísto toho tři karty.

"Tam venku je rychločtení součástí výbavy k přežití."

Glacial Grasp

Instant

2U

Tapni cílovou bytost. Hráč ji kontrolující si odemele dvě karty. Ona bytost se v příští odtapovací fázi hráče ji kontrolujícího neodtapne. (Odloží vrchní dvě karty své knihovny do hřbitova)

Lízni kartu.

Glasspool Mimic

Bytost — Shapeshifter Rogue

2U

0/0

Můžeš nechat Glasspool Mimic vstoupit na bojiště jako kopii bytosti, kterou kontroluješ, pouze má navíc k typům dané bytosti typy Shapeshifter a Rogue.

"Když jsem se dotkla Skleněného pleas, okusila jsem nekonečné možnosti."
—Popelavá Wal, Akoumský expediční sbor

Glasspool Shore

Země

Glasspool Shore vstupuje na bojiště tapnutá.
T: Přidej si U.

"Minulost a možná budoucnost se potkaly v nekonečnu odrazů."
—Popelavá Wal, Akoumský expediční sbor

Inscription of Insight

Sorcery

3U

Kicker 2UU


Zvol si jedno. Pokud jsi zaplatil/a kicker cenu, zvol si namísto toho libovolný počet.
• Vrať až dvě cílové bytosti do rukou vlastníků.
• Proveď scry 2, pak lízni dvě karty.
• Cílový hráč si vytvoří X/X modrou bytost-token s typem Ilusion, kde X je počet karet v jeho či její ruce.

Into the Roil

Instant

1U

Kicker 1U (Při sesílání tohoto kouzla můžeš zaplatit navíc 1U

 
Vrať cílový permanent, který není země,m do ruky vlastníka.. Pokud jsi zaplatil/a kicker cenu, lízni kartu.

Teoreticky měl Ruch skončit poté, co byli zničeni Eldrazi.  Nestalo se tak.

Jace, Mirror Mage

Legendární Sférochodec — Jace

1UU

4

Kicker 2


Když Jace, Mirror Mage vstupuje na bojiště, pokud byla zaplacena kicker cena Jace, vytvoř si token, který je kopií Jace, Mirror Mage, pouze není legedární a jeho počáteční loajalita je 1.

+1: Proveď scry 2.

0: Lízni kartu a ukaž ji. Odstraň z Jace, Mirror Mage počet žetonů loajality rovný její převedené manové ceně.

Jwari Disruption

Instant

1U

Zruš cílové kouzlo, pokud hráč jej kontrolující nezaolatí 1.

"Zbytečně moc se bojíš. "
—Nys Dal, hledač pastí z Mořské brány

Jwari Ruins

Země

Jwari Ruins vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si U.

"Nebeštěp Ondu byl kdysi centrem rebelie proti ústřední vládě v Makindi. Jasně, že tu bude spousta smrtících pastí."
— Nys Dal, hledač pastí z Mořské brány

Living Tempest

Bytost — Elemental

4U

3/3

Flash


Flying

"Pokud se ti nelíbí počasí, tak prostě pár minut počkej a ono se změní….pravděpodobně k horšímu.."
—Amandi, mistryně kluzáku

Lullmage's Domination

Sorcery

XUUU

Toto kouzlo stojí k seslání o 3 méně, pokud cílí bytost pod kontrolou hráče, který má ve hřbitově osm a více karet.

 
Získej kontrolu nad cílovou bytostí s převedenou manovou cenou X.

"Jedním kouzlem utišíte Ruch, jiným utlumíte vůli. Princip je tentýž."

Maddening Cacophony

Sorcery

1U

Kicker 3U

Každý protihráč odemele osm karet. Pokud jsi zaplatil/a kicker cenu, namísto toho odemele každý protihráč půlku knihovny, zaokhrouhleno nahoru.

Jace stopoval Nahiri do Zpívajícího města. Ale magie prastarých rozvalin hrozila, že zničí jeho mysl.

Master of Winds

Bytost — Sphinx Wizard

2UU

¼

Flying


Když Master of Winds vstupuje na bojiště, lízni dvě karty, pak kartu zahoď.

Kdykoli sešleš kartu instant, sorcery, nebo typu Wizard, můžeš nechat základní sílu a odolnost Master of Winds nechat do konce kola stát se 4/1 nebo 1/4

Merfolk Falconer

Bytost — Merfolk Wizard

3UU

4/4

Flying


Kdykoli sešleš kouzlo se zaplacenou kicker cenou, proveď scry 2.

"Po generace jsme šlechtili a trénovali sokoly pro expedice do Emerie. Nyní se objevilo více nebeských rozvalin otevřených těm, kdo mají jak se tam dostat!"

Merfolk Windrobber

Bytost — Merfolk Rogue

U

1/1

Flying


Kdykoli Merfolk Windrobber udělí bojové zranění hráči, onen hráč odemele kartu. (Odloží vrchní kartu své knihovny do hřbitova.)


Obětuj Merfolk Windrobber: Lízni kartu.

Aktivuj tuto schopnost, jen pokud má protihráč osm nebo více karet ve hřbitově.

Negate

Instant

1U

Zruš cílové kouzlo, které není kouzlem bytosti.

"Staří korové byli chytří a měli talent na pasti. Bodce, jed, oheň z míst, kde ho nečekáte… viděl a deaktivoval jsem je všechny. Pokud se chcete vydat do nebeštěpu, bylo by moudré si mne najmout. "

Nimble Trapfinder

Bytost — Human Rogue

1U

2/1

Nimble Trapfinder nemůže být toto kolo blokována, pokud pod tvou kontrolu vstoupil toto kolo na bojiště jiný permanent s typem Cleric, Rogue, Warrior, nebo Wizard.


Na tačátku bojové fáze ve tvém kole, pokud máš kompletní družinu, bytosti pod tvou kontrolou do konce kola získávají "Kdykoli tato bytost udělí bojové zranění hráči, lízni kartu".

Risen Riptide

Bytost — Elemental

2U

0/5

Kdykoli sešleš kouzlo se zaplacenou kicker cenou, základní síla a odolnost Risen Riptide se do konce kola stává 5/5.

"Po většinu dní je moře mým přítelem. Ale jen většinu. "
—Jori En, expediční vůdkyně

Roost of Drakes

Očarování

U

Kicker 2U (Při sesílání tohoto kouzla můžeš zaplatit navíc 2U 


Když Roost of Drakes vstupuje na bojiště, pokud byla zaplacena její kicker cena, vytvoř si 2/2 modrou bytost-token s typem Drake a s flying.

Kdykoli sešleš kouzlo se zaplacenou kicker cenou, vytvoř si 2/2 modrou bytost-token s typem Drake a s flying

Ruin Crab

Bytost — Crab

U

0/3

Landfall — Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu země, každý protihráč odemele tři karty. (Odemlít kartu znamená odložit vrchní kartu knihovny do hřbitova)

Pro dobrodruha poklad nesmírné ceny. Pro kraba kus kamene, co mu může říkat domov.

Sea Gate Restoration

Sorcery

4UUU

Lízni počet karet rovný počtu karet ve tvé ruce plus jedna. Po zbytek hry není maximální počet karet ve tvé ruce nijak omezen.

"Máme mnohé, nač vzpomínat…a mnohé, co nikdy nedokážeme zapomenout."
—Tazri

Sea Gate, Reborn

Země

Jak Sea Gate, Reborn vstupuje na bojiště, můžeš zaplatit 3 životy. Pakliže tak neučiníš, vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si U.

"Neseme dál odkaz těch, co bránili náš svět  - tím, že dále odkrýváme jeho tajemství."
—Tazri

Sea Gate Stormcaller

Bytost — Human Wizard

1U

2/1

Kicker 4U


Když Sea Gate Stormcaller vstupuje na bojiště,zkopíruj další kouzlo instant nebo sorcery s převedenou manovou cenou 2 a méně, které toto kolo sešleš. Pokud byla zaplacena kicker cena Sea Gate Stormcaller, zkopíruj jej místo toho dvakrát. Pro kopie si můžeš zvolit nové cíle.

Seafloor Stalker

Bytost — Merfolk Rogue

2U

2/3

4U: Seafloor Stalker získává do konce kola +1/+0 a nemůže být toto kolo blokována.  Tato schopnost stojí k aktivaci o  1 méně za každou bytost ve tvé družině. (Tvá družina sestává z až jedné bytosti od každého z typů Cleric, Rogue, Warrior a Wizard.)

Shell Shield

Instant

U

Kicker 1 (Při sesílání tohoto kouzla můžeš zaplatit navíc 1 


Cílová bytost pod tvou kontrolou získává +0/+3 do konce kola. Pokud jsi zaplatil/a kicker cenu, získává také do konce kola hexproof. (Nemůže být cílem kouzel a schopností pod kontrolou protihráčů.)

Silundi Vision

Instant

2U

Podívej se na vrchních šest karet své knihovny. Můžeš z nich ukázat kartu instant nebo sorcery a dát si ji do ruky. Zbytek si dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.

"Cítíš to v proudech? Čekají nás neklidné vody."
—Jori En, expediční vůdkyně

Silundi Isle

Země

Silundi Isle vstupuje na bojiště tapnutá.
T: Přidej si U.

"Od hedronových polí Agadeemu po Faduuny z ostrova Jwar, ostrovy Silundského moře nabízejí jedno tajemství za druhým. "
— Jori En, expediční vůdkyně

Skyclave Plunder

Sorcery

4U

Podívej se na vrchních X karet své knihovny, kde X je tři plus počet bytostí ve tvé družině. Tři z nich si dej do ruky a zbytek na spodek knihovny v náhodném pořadí. (Tvá družina sestává z až jedné bytosti od každého z typů Cleric, Rogue, Warrior a Wizard.)

Skyclave Squid

Bytost — Squid

1U

3/2

Defender


Landfall — Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu země, Skyclave Squid může toto kolo útočit, jako kdyby neměla defender..

Muraský Nebeštěp stáhlo pod moře prastaré mořské monstrum, a pak se tam nastěhovala menší.

Sure-Footed Infiltrator

Bytost — Merfolk Rogue

3U

2/3

Tapni jiný netapnutý permanent s typem Rogue pod tvou kontrolou: Sure-Footed Infiltrator nemůže být toto kolo blokována.


Kdykoli Sure-Footed Infiltrator udělí bojové zranění hráči, lízni kartu.

"Ještě jsem nenašel takovou ruinu, do které bych se nedostal.“

Tazeem Roilmage

Bytost — Merfolk Wizard

1U

2/1

Kicker 4 (Při sesílání tohoto kouzla můžeš zaplatit navíc 4 


Když Tazeem Roilmage vstupuje na bojiště, pokud byla zaplacena její kicker cena, vrať cílovou kartu instant nebo sorcery ze svého hřbitova do ruky.

"Ruch lze usměrnit. Sleduj."

Thieving Skydiver

Bytost — Merfolk Rogue

1U

2/1

Kicker X. X nemůže být 0. (Při sesílání tohoto kouzla můžeš zaplatit navíc X 

Flying


Když Thieving Skydiver vstupuje na bojiště, pokud byla zaplacena její kicker cena, získej kontrolu nad cílovým artefaktem s převedenou manovou cenou X nebo méně. Pokud byl onen artefakt Vybavení, připoj jej na Thieving Skydiver.

Umara Wizard

Bytost — Merfolk Wizard

4U

4/3

Kdykoli sešleš kouzlo typu instant, sorcery, nebo Wizard, Umara Wizard získává flying do konce kola.

"Ty vidíš vodopád. Já cestu vzhůru.."
—Ko Dari, expediční čaroděj

Umara Skyfalls

Země

Umara Skyfalls vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si U.

"Pramen řeky Umara je vysoko nad Oran-Riefem, věčně ronící slzy na džungli pod ním."
—Ko Dari, expediční čaroděj

Windrider Wizard

Bytost — Human Wizard

2U

2/2

Flying
Kdykoli sešleš kouzlo typu instant, sorcery, nebo Wizard, můžeš  líznout kartu. Pakliže tak učiníš, kartu zahoď.

"Ideální metoda k průzkumu nebeských ruin. Dráčci mne očichají a pak mne nechají být. "

Zulaport Duelist

Bytost — Human Rogue

U

1/1

Flash


Když Zulaport Duelist vstupuje na bojiště, až jedna cílová bytost získává -2/-0 do konce kola. Hráč ji kontrolující odemele dvě karty.

Acquisitions Expert

Bytost — Human Rogue

1B

1/2

Když Acquisitions Expert vstupuje na bojiště, cílový hráč ukáže počet karet ze své ruky rovný počtu bytostí ve tvé družině. Jednu si vyber. Onen hráč onu kartu zahodí. (Tvá družina sestává z až jedné bytosti od každého z typů Cleric, Rogue, Warrior a Wizard.)

Agadeem's Awakening

Sorcery

XBBB

Vrať si ze svého hřbitova na bojiště libovolný počet cílových karet bytostí, z nichž má každá různou převedenou manovou cenu rovnou X nebo méně.

"Nyní je hodina smrti, těsně před úsvitem. Probuďte se, spáči, a děste živoucí!"
—Vivias, Čarodějná schrána

Agadeem, the Undercrypt

Země

Jak Agadeem, the Undercrypt vstupuje na bojiště, můžeš zaplatit 3 životy. Pakliže tak neučiníš, vstupuje na bojiště tapnutá.
T: Přidej si B.

"Zde pod hedronovými poli leží pohřbené duše a tajemství."
— Vivias, Čarodějná schrána

Blackbloom Rogue

Bytost — Human Rogue

2B

2/3

Menace (Může být blokována jen dvěma a více bytostmi)
Blackbloom Rogue má +3/+0 pokud má protihráč ve hřbitově osm nebo více karet.

"Pokud se chceš vůbec někdy podívat zpátky domů, dělej, co říkám. "
—Exena, expediční zlodějka

Blackbloom Bog

Země

Blackbloom Bog vstupuje na bojiště tapnutá.
T: Přidej si B.

"Řeka Raimunz teče míle a míle podél jaddi lesů, než padá do jezera Černokvětu."
— Exena, expediční zlodějka

Blood Beckoning

Sorcery

B

Kicker 3 (Při sesílání tohoto kouzla můžeš zaplatit navíc 3 )


Vrať si cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova do ruky. Pokud jsi zaplatil/a kicker cenu, namísto toho si vrať dvě cílové karty bytostí ze svého hřbitova do ruky.

Blood Price

Sorcery

3B

Podívej se na vrchní čtyři karty své knihovny. Dvě si dej do ruky a zbytek na spodek knihovny v libovolném pořadí. Ztrácíš 2 životy.

Krev je nejstarším platidlem.

Bloodchief's Thirst

Sorcery

B

Kicker 2B (Při sesílání tohoto kouzla můžeš zaplatit navíc 2B )


Znič cílovou bytost nebo sférochodce s převedenou manovou cenou 2 a méně. Pokud jsi zaplatil/a kicker cenu, namísto toho znič cílovou bytost nebo sférochodce.

"Jsme volní. Je naší povinností žít dobře."

Coveted Prize

Sorcery

4B

Toto kouzlo stojí k seslání o 1 méně za každou bytost ve tvé družině. (Tvá družina sestává z až jedné bytosti od každého z typů Cleric, Rogue, Warrior a Wizard.)

Najdi si v knihovně kartu, dej si ji do ruky a pak si zamíchej knihovnu.

Pokud máš kompletní družinu, můžeš seslat kouzlo s převedenou manovou cenou 4 a méně z ruky bez placení manové ceny.

Deadly Alliance

Instant

4B

Toto kouzlo stojí k seslání o 1 méně za každou bytost ve tvé družině. (Tvá družina sestává z až jedné bytosti od každého z typů Cleric, Rogue, Warrior a Wizard.)


Znič cílovou bytost nebo sférochodce.

"Zvládl by každého z nás, ale nikdy nás všechny dohromady!"

Demon's Disciple

Bytost — Human Cleric

2B

3/1

Když Demon's Disciple vstupuje na bojiště, každý hráč obětuje bytost nebo sférochodce.

Taboraxovi kultisté jsou pouhými aktuálně posledními v dlouhé řadě bytostí, co by si přáli vidět Zendikar rozervaný na kusy.

Drana, the Last Bloodchief

Legendární Bytost — Vampire Cleric

3BB

4/4

Flying


Kdykoli Drana, the Last Bloodchief útočí,  bránící se hráč si zvolí nelegendární kartu bytosti ve tvém hřbitově. Onu kartu si vrátíš na bojiště  s +1/+1 žetonem. Ke svým dalším typům má navíc typ Vampire.

Drana's Silencer

Bytost — Vampire Rogue

5B

3/2

Když Drana's Silencer vstupuje na bojiště, cílová bytost pod kontrolou protihráče získává -X/-X do konce kola, kde X je počet bytostí ve tvé družině. (Tvá družina sestává z až jedné bytosti od každého z typů Cleric, Rogue, Warrior a Wizard.)

"Pššt.."

Dreadwurm

Bytost — Wurm Horror

4B

5/4

Landfall — Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu země, Dreadwurm získává do konce kola nezničitelnost. (Nezničí ji zranění a efekty říkající „znič“.)

Plazí se tak tiše, jak byste to od něčeho jeho hmotnosti a velikosti nečekali.

Expedition Skulker

Bytost — Vampire Rogue

1B

2/2

Expedition Skulker má deathtouch, pokud kontroluješ jinou bytost s typem Rogue.

Lapkové přinášejí partě dobrodruhů hromadu užitečných schopností – neviditelnost, hbitost, schopnost najít a deaktivovat pasti, a precizní, smrtící způsob boje.

Feed the Swarm

Sorcery

1B

Znič cílovou bytost nebo očarování pod kontrolou protihráče. Ztrácíš počet životů rovný převedené manové ceně onoho permanentu.

"Na křídlech zla a krvavém větru, roj znovu povstane."
—Nápis v nebeštěpu

Ghastly Gloomhunter

Bytost — Zombie Bat

1B

1/1

Kicker 3B (Při sesílání tohoto kouzla můžeš zaplatit navíc 3B 

Flying, lifelink


Pokud byla zaplacena kicker cena Ghastly Gloomhunter,  vstupuje na bojiště se dvěma +1/+1 žetony.

Páchnoucí, tichá smrt.

Guul Draz Mucklord

Bytost — Crocodile

2B

2/3

Když Guul Draz Mucklord zemře, polož +1/+1 žeton na cílovou bytost pod tvou kontrolou.

V Guul Draz má smrt mnoho podob, většina z nich je pomalá, často nepovšimnutá,, a plná utrpení. Obří krokodýl vám ji alespoň dopřeje rychle..

Hagra Constrictor

Bytost — Snake

2B

0/0

Hagra Constrictor vstupuje na bojiště se dvěma +1/+1 žetony.


Každá bytost pod tvou kontrolou s +1/+1 žetonem na sobě má menace. (Může být blokována jen dvěma a více bytostmi)

Hagra Mauling

Instant

2BB

Toto kouzlo stojí k seslání o 1 méně, pokud protihráč nekontroluje žádné základní země.


Znič cílovou bytost.

"Dine, uhni se. Okamžitě!“
—Doros, expediční průvodce

Hagra Broodpit

Země

Hagra Broodpit vstupuje na bojiště tapnutá.
T: Přidej si B.

"Myslím, že jsme někde uhnuli  špatně."
—Doros, expediční průvodce

Highborn Vampire

Bytost — Vampire Warrior

3B

4/3

S krvevládci vyhlazenými během boje mezi svobodnými a zotročenými jsou bažiny kolem Malakiru nyní plné nebezpečných, mladých upírů odhodlaných zanechat svou stopu.

Inscription of Ruin

Sorcery

2B

Kicker 2BB
Zvol si jedno. Pokud jsi zaplatil/a kicker cenu, zvol si namísto toho libovolný počet.


• Cílový protihráč zahodí dvě karty.
• Vrať cílovou kartu bytosti s převedenou manovou cenou 2 a méně ze svého hřbitova na bojiště.
• Znič cílovou bytost s převedenou manovou cenou 3 a méně.

Lithoform Blight

Očarování — Aura

1B

Očaruj zemi

 
Když Lithoform Blight vstupuje na bojiště, lízni kartu.

Očarovaná země ztrácí všechny typy zemí a má "T: Přidej si C" a "T, zaplať 1 život: Přidej si jednu manu jakékoli barvy."

Hluchá k  Nissiným varováním. Nahiri zopakovala minulost.

Malakir Blood-Priest

Bytost — Vampire Cleric

1B

2/1

Když Malakir Blood-Priest vstupuje na bojiště, každý protihráč ztrácí X životů a ty X životů získáváš, kde X je počet bytostí ve tvé družině. (Tvá družina sestává z až jedné bytosti od každého z typů Cleric, Rogue, Warrior a Wizard.)

"Ze tvých žil do mých."

Malakir Rebirth

Instant

B

Zvol si cílovou bytost. Ztrácíš 2 životy. Do konce kola ona bytost získává „Když tato bytost zemře, vrať ji na bojiště tapnuntou pod kontrolu vlastníka."

"Ti kteří nedokážou utéci z Malakiru, se stanou součástí jeho obrany.."
—Doros, expediční vůdce

Malakir Mire

Země

Malakir Mire vstupuje na bojiště tapnutá.
T: Přidej si B.

"Dostat se do Malakiru není těžké. Dostat se odtamtud ano."
—Doros, expediční vůdce

Marauding Blight-Priest

Bytost — Vampire Cleric

2B

3/2

Kdykoli získáváš životy, každý protihráč ztrácí 1 život.

"Upíři nikdy neměli bohy. Následovali jsme naše krvevládce. Nyní jsou pryč. Co nám zbylo? Ničení a smrt, mí přátelé. A to stačí."

Mind Carver

Artefakt - Vybavení

B

Když Mind Carver vstupuje na bojiště, připoj ji na cílovou bytost pod tvou kontrolou.


Vybavená bytost má +1/+0.Pokud má protihráč ve hřbitově osm nebo více karet, pak namísto toho má +3/+1


Vybav 2B

Mind Drain

Sorcery

2B

Cílový hráč zahodí dvě karty, odemele kartu a ztratí 1 život. Získáváš 1 život.

"Krmě byla vynikající. Konverzace už tak ne."

Nighthawk Scavenger

Bytost — Vampire Rogue

1BB

1+*/3

Flying, deathtouch, lifelink


Síla Nighthawk Scavenger je rovna 1 plus počet typů karet ve hřbitovech protihráčů.

Pod Draniným vedením nacházejí upíři novou sílu v jednotě.

Nimana Skitter-Sneak

Bytost — Human Rogue

3B

3/4

Pokud má protihráč ve hřbitově osm nebo více karet, Nimana Skitter-Sneak má +1/+0 a menace. (Může být blokována jen dvěma a více bytostmi.

"Pro průchod nebezpečným terénem je stovka nohou lepší než dvě."

Nimana Skydancer

Bytost — Human Rogue

2B

2/1

Flash


Flying

Když Nimana Skydancer vstupuje na bojiště, cílový hráč odemele dvě karty. (Odloží vrchní dvě karty své knihovny do hřbitova.)

Svobodné město Nimana je skvělým místem k najímání dobrodruhů s poněkud temnějšími schopnostmi.

Nullpriest of Oblivion

Bytost — Vampire Cleric

1B

2/1

Kicker 3B


Menace, lifelink

Když Nullpriest of Oblivion vstupuje na bojiště, pokud byla zaplacena její kicker cena, vrať cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova na bojiště.

Oblivion's Hunger

Instant

1B

Cílová bytost pod tvou kontrolou získává do konce kola nezničitelnost. Lízni kartu, pokud na sobě měla +1/+1 žeton. (Nezničí ji zranění a efekty říkající „znič“.)

"Užívejte si prázdnoty. Staňte se prázdnotou. Pohlťte vše, čeho se dotknete. "
—Drana, poslední z krvevládců

Pelakka Predation

Sorcery

2B

Cílový hráč ukáže ruku. Vyber si z ní kartu s převedenou manovou cenou 3 a více. Onen hráč ji zahodí.

"Říkal jsem, že tudy chodit nemáme."
—Krutibrk, expediční lapka

Pelakka Caverns

Země

Pelakka Caverns vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si B.

"Jako dítě jsem se bál tmy. Teď se bojím věci, o kterých vím, že číhají ve tmě a čekají, až mi budou moci ukousnout hlavu."
—Krutibrk, expediční lapka

Scion of the Swarm

Bytost — Vampire Cleric

3BB

3/3

Flying


Kdykoli získáváš životy, polož +1/+1 žeton na Scion of the Swarm.

Upíři jsou nyní pány svého osudu, veliteli svých vlastních legií.

Scourge of the Skyclaves

Bytost — Demon

1B

*/*

Kicker 4B


Když sesíláš toto kouzlo, pokud byla zaplacena jeho kicker cena, každý hráč ztrácí polovinu život, zaokrouhleno nahoru.

 
Síla a odolnost Scourge of the Skyclaves jsou obě rovny 20 minus nejvyšší počet životů mezi hráči.

Shadow Stinger

Bytost — Vampire Rogue

2B

1/4

Tapni jiný netapnutý permanent s tyoem Rogue ood tvou kontrolou: Shadow Stinger získává deathtouch do konce kola.


Kdykoli Shadow Stinger udělí bojové zranění hráči, onen hráč odemele tři karty.

Shadows' Verdict

Sorcery

3BB

Vypověz ze hry všechny bytosti a sférochodce s převedenou manovou cenou 3 a méně, a všechny karty bytostí a sférochodců s převednou manovou cenou 3 a méně ze všech hřbitovů.

Stín smrti nakonec dopadne na všechny.

Skyclave Shade

Bytost — Shade

1B

3/1

Kicker 2B


Skyclave Shade nemůže blokovat.

Pokud byla zaplacena kicker cena Skyclave Shade, vstupuje na bojiště se dvěma +1/+1 žetony.

 
Landfall — Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu země, pokud je Skyclave Shade ve tvém hřbitově a je tvé kolo, můžeš ji toto kolo seslat ze hřbitova.

Skyclave Shadowcat

Bytost — Cat Horror

3B

3/3

1B, Obětuj jinou bytost: Polož +1/+1 žeton na Skyclave Shadowcat.


Kdykoli zemře pod tvou kontrolou bytost s +1/+1 žetonem na sobě, lízni kartu.

"Jejími vzdálenými předky snad byli zářiví felidarové, ale z jejich vznešenosti v ní nezbylo nic."
—Akiri, korská vrhačka háků

Soul Shatter

Instant

2B

Každý protihráč obětuje bytost nebo sférochodce s nejvyšší převedenou manovou cenou mezi bytostmi a sférochodci pod jeho či její kontrolou.

Karganské kmeny mezi sebou sdílejí legendy o vítězství jejich předků nad Akoumským nebeštěpem, a jeho  strašlivě ceně.

Subtle Strike

Instant

1B

Zvol si jedno nebo oboje —
• Cílová bytost získává -1/-1 do konce kola.
• Polož +1/+1 žeton na cílovou bytost.

Tichost je podceňovanou loveckou taktikou.

Taborax, Hope's Demise

Legendární Bytost — Demon Cleric

2B

2/2

Flying


Taborax, Hope's Demise má lifelink, pokud na sobě má pět nebo více +1/+1 žetonů.

Kdykoli zemře jiná bytost pod tvou kontrolou, která není token, polož +1/+1 žeton na Taborax. Pokud měla ona bytost typ Cleric, můžeš líznout kartu. Pakliže tkak učiníš, ztrať 1 život..

Thwart the Grave

Sorcery

4BB

Toto kouzlo stojí k seslání o 1 méně za každou bytost ve tvé družině. (Tvá družina sestává z až jedné bytosti od každého z typů Cleric, Rogue, Warrior a Wizard.)

Vrať cílovou kartu bytosti a až jednu cílovou kartu bytosti typu Cleric, Rogue, Warrior, nebo Wizard ze svého hřbitova na bojiště.

Vanquish the Weak

Instant

2B

Znič cílovou bytost se silou 3 a méně

Otevřený konflikt mezi expedičními sbory – nebo dokonce jednotlivými družinami dobrodruhů – není doporučován, ale „nehody“ se stávají.

Zof Consumption

Sorcery

4BB

Každý protihráč ztratí 4 životy a ty 4 životy získáváš.

"Kolem nás je jen destrukce. Naším posláním je oddat se jejímu neukojitelnému hladu. "
—Voshk, kněží zapomnění

Zof Bloodbog

Země

Zof Bloodbog vstupuje na bojiště tapnutá.
T: Přidej si B.

"Podívej se na toto místo. Co víc potřebuješ vidět, abys uznal, že existence je neútěšná a bezvýznamná?"
—Voshk, kněží zapomnění

Akoum Hellhound

Bytost — Elemental Dog

R

0/1

Landfall — Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu země, Akoum Hellhound získává +2/+2 do konce kola.

Smečky pekelných psů se toulají po Bodcopolích, hřejí se ve spalujícím žáru slunce a osvětlují noc svými plameny.

Akoum Warrior

Bytost — Minotaur Warrior

5R

4/5

Trample

"Nejsem krutý, ale nemám pochopení pro tvoje chyby. "
—Tyrux, expediční bojovník

Akoum Teeth

Země

Akoum Teeth vstupuje na bojiště tapnutá.
T: Přidej si R.

"Kamení. Láva. Gravitace. Nejsou kruté, ale také nedpouštějí."
— Tyrux, expediční bojovník

Ardent Electromancer

Bytost — Human Wizard

2R

3/2

Když Ardent Electromancer vstupuje na bojiště, přidej si R za každou bytost ve tvé družině. (Tvá družina sestává z až jedné bytosti od každého z typů Cleric, Rogue, Warrior a Wizard.)

"Věř mi, pochodně nepotřebujeme. "

Cinderclasm

Instant

1R

Kicker R (Při sesílání tohoto kouzla můžeš zaplatit navíc R)


Cinderclasm udělí 1 zranění každé bytosti.Pokud  byla zaplacena její kicker cena, namísto toho udělí 2 zranění každé bytosti.

Každé inferno začíná jedinou jiskrou.

Cleansing Wildfire

Sorcery

1R

Znič cílovou zemi. Hráč ji kontrolující si může v knihovně najít kartu základní země, položit ji na bojiště tapnutou a pak si zamíchat knihovnu.


Lízni kartu.

Každé znovuzrození vypadá jako smrt.

Expedition Champion

Bytost — Human Warrior

2R

2/3

Expedition Champion má +2/+0, pokud kontroluješ jinou bytost s typem Warrior.

Bojovníci jsou bojoví specialisté, kteří své smrtící schopnosti používají proti mnohým nepřátelům které dobrodružné družiny na svých cestách potkávají.

Fireblade Charger

Bytost — Goblin Warrior

R

1/1

Pokud je Fireblade Charger vybavena, má haste.

Když Fireblade Charger zemře, udělí počet zranění rovný své síle libovolnému cíli.

"Odejít v plamenech " není cíl, ale cesta.

Fissure Wizard

Bytost — Goblin Wizard

1R

2/1

Když Fissure Wizard vstupuje na bojiště, můžeš zahodit kartu. Pakliže tak učiníš, lízni kartu.

Může vyvolat lávový gejzír nebo zuřící hellionu z hlubin Akoumu. Anebo taky prostě zahučet dolů.

Goma Fada Vanguard

Bytost — Human Warrior

1R

2/2

Kdykoli Goma Fada Vanguard útočí, cílová bytost pod kontrolou protihráče se silou rovnou nebo menší než počet permanentů s typem Warrior nemůže toto kolo blokovat.

"Její zbraň je úctyhodná, jasně. Ale měl bys vidět, jak s ní mává. "
— Gred, expediční bojovník

Grotag Bug-Catcher

Bytost — Goblin Warrior

1R

1/2

Trample


Kdykoli Grotag Bug-Catcher útočí,  získává +1/+0 do konce kola za každou bytost ve tvé družině. (Tvá družina sestává z až jedné bytosti od každého z typů Cleric, Rogue, Warrior a Wizard.)

"Každý si chyťte nohu!"

Grotag Night-Runner

Bytost — Goblin Rogue

2R

2/3

Kdykoli Grotag Night-Runner udělí bojové zranění hráči, vypověz ze hry vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu toto kolo zahrát.

Přirozeně zvědaví a přizpůsobiví, při správném přístupu mohou goblini svou malou postavu využít skvěle k povolání lapků.

Inordinate Rage

Instant

1R

Cílová bytost získává +3/+2 do konce kola. Proveď scry 1.

"Za mé roky putování jsem viděl úctyhodnou hromadu fantastických bytostí, ale ta jediná, co jsem nikdy nepotkal, že onen pověstný „pohodový minotaur.'"
—Ko, expediční čaroděj

Kargan Intimidator

Bytost — Human Warrior

1R

3/1

Bytosti s typem Coward nemohou blokovat bytosti s typem Warrior.


1: Zvol si jedno, co nebylo ještě toto kolo vybráno —
• Kargan Intimidator získává +1/+1 do konce kola.
• Cílová bytost získává do konce kola typ Coward..
• Cílová bytost s typem Warrior získává do  konce kola trample.

Kazuul's Fury

Instant

2R

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla obětujte bytost.


Kazuul's Fury udělí počet zranění rovný síle obětované bytosti libovolnému cíli.

"Mýto je vysoká, ale útesy ještě vyšší "
—Samilla, Muraský expediční sbor

Kazuul's Cliffs

Země

Kazuul's Cliffs vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si R.

"Cesta vzhůru útesy je složena prakticky jen ze strmých šplhacích schodožebříků a vrzajících výtahů, stvořených elfy, udržovaných lidmi, a strážena zlobry. Ale je to nejlepší cesta do srdce Murasy"
— Samilla, Muraský expediční sbor

Leyline Tyrant

Bytost — Dragon

2RR

4/4

Flying


Nespotřebovanou červenou manu neztrácíš na konci kroků a fází.


Když Leyline Tyrant zemře, můžeš zaplatit libovolné množství R. Když tak učiníš, udělí odpovídající počet zranění libovolnému cíli.

Magmatic Channeler

Bytost — Human Wizard

1R

1/3

Pokud máš ve hřbitově čtyři nebo více karet instant a/nebo sorcery, Magmatic Channeler získává +3/+1.


T, Zahoď kartu: Vypověz ze hry vrchní dvě karty své knihovny, pak si jednu vyber. Můžeš ji toto kolo zahrát.

Molten Blast

Instant

2R

Zvol si jedno —
• Molten Blast udělí 2 zranění cílové bytosti nebo sférochodci.
• Znič cílový artefakt.

Život v Akoumu mezi náhlými otřesy a zuřivými erupcemi vyžaduje zdravou úroveň strachu z obojího.

Moraug, Fury of Akoum

Legendární Bytost — Minotaur Warrior

4RR

6/6

Každý bytost pod tvou kontrolou získává +1/+0 za každý případ, kdy toto kolo útočila.

Landfall — Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu země, je-li tvá hlavní fáze, po této fázi následuje další bojová fáze. Na začátku oné bojové fáze odtapni všechny bytosti pod tvou kontrolou.

Nahiri's Lithoforming

Sorcery

XRR

Obětuj X zemí. Za každou takto obětovanou zemi lízni kartu. Můžeš toto kolo zahrát až X zemí navíc. Země pod tvou kontrolou vstupují toto kolo na bojiště tapnuté

"Zendikar trpěl již dosti. Je konečně načase, aby můj domov poznal klid. "

Pyroclastic Hellion

Bytost — Hellion

4R

4/5

Když Pyroclastic Hellion vstupuje na bojiště, můžeš vrátit zemi pod svou kontrolou do ruky vlastníka. Když tak učiníš, Pyroclastic Hellion udělí 2 zranění každému protihráči.

"Rozdíl mezi hellionou a sopkou je, že sopky nedostávají hlad."
—Sachir, Akoumský expediční sbor

Relic Robber

Bytost — Goblin Rogue

2R

2/2

Haste


Kdykoli Relic Robber udělí bojové zranění hráči, onen hráč si vytvoří 0/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Goblin Construct, s „Tato bytost nemůže blokovat“ a „Na začátku tvé udržovací fáze ti tato bytost udělí 1 zranění."

"Tady, vem si to ty!"

Rockslide Sorcerer

Bytost — Human Wizard

3R

3/3

Kdykoli sešleš kouzlo typu instant, sorcery, nebo Wizard, Rockslide Sorcerer udělí 1 zranění jakémukoli cíli.

"Můžeš se buď před padajícími kameny schovávat nebo nebezpečí Akoumu přijmout zít za své. Já si vybral."

Roil Eruption

Sorcery

1R

Kicker 5 (Při sesílání tohoto kouzla můžeš zaplatit navíc 5 )


Roil Eruption udělí 3 zranění libovolnému cíli. Pokud jsi zaplatil/a kicker cenu, udělí namísto toho 5 zranění.

"Naše chatrné vesnice a maličké tábory přežívají pouze dle rozmaru Ruchu.“
—*Příběhy vyvolávačů*

Roiling Vortex

Očarování

1R

Na začátku udržovací fáze každého hráče, Roiling Vortex udělí 1 zranění onomu hráči.

 
Kdykoli hráč sešle kouzlo, pokud k jeho seslání nebyla použita žádná mana, Roiling Vortex onomu hráči udělí 5 zranění


R: Tví protihráči nemohou toto kolo získávat životy.

Scavenged Blade

Artefakt - Vybavení

1R

Když Scavenged Blade vstupuje na bojiště, připoj ji na cílovou bytost pod tvou kontrolou.


Vybavená bytost má +2/+0.

Vybav  2R (2R: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš jen tehdy, když můžeš hrát sorcery.)

Scorch Rider

Bytost — Human Warrior

3R

4/3

Kicker 1R (Při sesílání tohoto kouzla můžeš zaplatit navíc 1R )


Když Scorch Rider vstupuje na bojiště, pokud byla zaplacena její kicker cena, získává do konce kola haste.

"Láva teče, kudy se jí zachce. Já se jen ráda svezu!"

Shatterskull Charger

Bytost — Giant Warrior

1RR

4/3

Kicker 2


Trample, haste


Byla-li zaplacena kicker cena Shatterskull Charger,  vstupuje na bojiště s +1/+1 žetonem.


Na začátku tvé fáze konce kola, pokud na sobě nemá Shatterskull Charger +1/+1 žeton, vrať ji do ruky vlastníka.

Shatterskull Minotaur

Bytost — Minotaur Warrior

4RR

5/4

Toto kouzlo stojí k seslání o 1 méně za každou bytost ve tvé družině. (Tvá družina sestává z až jedné bytosti od každého z typů Cleric, Rogue, Warrior a Wizard.)
Haste

"Prostě si ho zaplatíme a pošleme ho směrem na problém. "
—Aro, dobrodruh z Mořské brány

Shatterskull Smashing

Sorcery

XRR

Shatterskull Smashing udělí X zranění rozdělených dle libosti mezi až dvě cílové bytosti nebo sférochodce. Pokud je X 6 nebo více, Shatterskull Smashing udělí dvakrát X zranění libovolně rozdělených mezi ně.

Shatterskull, the Hammer Pass

Země

As Shatterskull, the Hammer Pass vstupuje na bojiště, můžeš zaplatit 3 životy. Pakliže tak neučiníš, vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si R.

"The safest way across the Skyfangs is to fly. Shatterskull Pass is a pretty distant second."
—Samila, Muraský expediční sbor

Sizzling Barrage

Instant

1R

Sizzling Barrage udělí 4 zranění cílové bytosti, která toto kolo blokovala.

"Tisíc jisker se propálí skrze tvé štíty stejně rychle, jako jeden masivní výboj žáru."
—Attikar, akoumský elementalista

Skyclave Geopede

Bytost — Insect

2R

3/1

Trample


Landfall — Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu země, Skyclave Geopede získává +2/+2 do konce kola.

Vyrván ze země jako obrovský kámen obalený hlínou se prastarý Nebeštěp hemžil životem.

Sneaking Guide

Bytost — Goblin Rogue

R

1/1

2T: Cílová bytost se silou 2 nebo  méně nemůže toto kolo být blokována.

"Přísahám, je to zkratka."

Song-Mad Treachery

Sorcery

3RR

Získáváš do konce kola kontrolu nad cílovou bytostí. Odtapni ji. Do konce kola získává haste.

"Nejsem pyšný na to, co jsem udělal. Ale v tu chvíli jsem dokázal myslet jen na jedjné – ať už ty hlasy utichnou. "
—Yavotz, Expediční sbor Mořské brány

Song-Mad Ruins

Země

Song-Mad Ruins vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si R.

"Říkají tomu Zpívající město, ale ty přízračné zvuky nejsou hudbou. Hryžou si cestu do vaší mysli jako červi, dokud už pak nedokážete myslet racionálně."
— Yavotz, Expediční sbor Mořské brány

Spikefield Hazard

Instant

R

Spikefield Hazard udělí 1 zranění libovolnému cíli. Pokud by permanent, kterému bylo takto uděleno zranění, toto kolo zemřel, namísto toho jej vypověz ze hry.

"Přestaň řvát! Akorát spadnou další bodce."
—Raff Slimákožer, goblin zkratkař

Spikefield Cave

Země

Spikefield Cave vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si R.

"Ticho, dokud neprojdeme skrz. I ozvěna šepotu dokáže uvolnit padající smrt."
— Raff Slimákožer, goblin zkratkař

Spitfire Lagac

Bytost — Lizard

3R

3/4

Landfall — Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu země, Spitfire Lagac udělí 1 zranění každému protihráči.

"Když uslyšíš zachrchlání, zakrátko tu bude fakt horko."
— Raff Slimákožer, goblin zkratkař

Synchronized Spellcraft

Instant

4R

Synchronized Spellcraft udělí 4 zranění cílové bytosti a X zranění hráči, který ji kontroluje, kde X je počet bytostí ve tvé družině. (Tvá družina sestává z až jedné bytosti od každého z typů Cleric, Rogue, Warrior a Wizard.)

"Připraven? Raz…dva…“

Teeterpeak Ambusher

Bytost — Goblin Warrior

1R

1/3

2R: Teeterpeak Ambusher získává +2/+0 do konce kola.

Goblini z Makindských roklí v Ondu jsou překvapivě dobrými lezeckými vůdci, díky jejich zvyku vylézat na skály a vrhat se odtamtud na nic netušící nepřátele.

Thundering Rebuke

Sorcery

1R

Thundering Rebuke udělí 4 zranění cílové bytosti nebo sférochodci.

"Oheň je na moje gusto moc nepřesný. Raději spoléhám na jediný, dobře zacílený blesk. "
—Lyrus, čaroděj z Mořské brány

Thundering Sparkmage

Bytost — Human Wizard

3R

2/2

Když Thundering Sparkmage vstupuje na bojiště, udělí X zranění cílové bytosti nebo sférochodci, kde X je počet bytostí ve tvé družině.  (Tvá družina sestává z až jedné bytosti od každého z typů Cleric, Rogue, Warrior a Wizard.)

"Nech moje kámoše na pokoji!"

Tormenting Voice

Sorcery

1R

 

Jako dodatečnou cenu k seslání Tormenting Voice zahoď kartu.

 

Lízni dvě karty.

Karganská teritoria nemají problém s gobliními nájezdy. Shodou okolností ani potíže s nakrmením jejich draků.

Tuktuk Rubblefort

Bytost — Wall

2R

0/3

Defender, reach


Bytosti pod tvou kontrolou mají haste.

Jako u všeho ostatního, goblini věří, že i u opevnění platí, že čím víc špičatých věcí, tím lépe

Valakut Awakening

Instant

2R

Polož libovolný počet karet ze své ruky na spodek knihovny, pak lízni odpovídající počet karet plus jednu.

"Mí předkové přetvořili svět podle svých vizí. Taky mám pár nápadů"
—Tars Olan, mystik kamenotepec

Valakut Stoneforge

Země

Valakut Stoneforge vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si R.

"Slyším ozvěny jejich kladiv, dávno utichlých."
—Tars Olan, mystik kamenotepec

Valakut Exploration

Očarování

2R

Landfall — Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu země, vypověz ze hry vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji hrát tak dlouho, dokud zůstává vypovězená.


Na začátku tvé fáze konce kola, pokud zde jsou karty vypovězené ze hry pomocí Valakut Exploration, dej je do hřbitova vlastníka, pak Valakut Exploration udělí odpovídající počet zranění každému protihráči.

Wayward Guide-Beast

Bytost — Beast

R

2/2

Trample, haste


Kdykoli Wayward Guide-Beast udělí bojové zranění hráči, vrať zemi pod svou kontrolou do ruky vlastníka.

Taktika gobliní kavalerie je namířit bestii daným směrem a pak se udržet, dokud to jde.

Adventure Awaits

Sorcery

1G

Podívej se na vrchních pět karet své knihovny. Můžeš z nich ukázat kartu bytosti a dát si ji do ruky. Zbytek si dej na spodek knihovny v náhodném pořadí. Pokud sis takto nedal/a kartu do ruky, lízni kartu.

"Paráda, jsme tu všichni. Takže vpřed!"

Ancient Greenwarden

Bytost — Elemental

4GG

5/7

Reach


Můžeš hrát země ze svého hřbitova.

Pokud by země vstupující na bojiště spustila spouštěnou schopnost permanentu pod tvou kontrolou, ona schopnost se spustí jednou navíc.

Když se ruiny probudily, procitli i jejich ochránci.

Ashaya, Soul of the Wild

Legendární Bytost — Elemental

3GG

*/*

Síla a odolnost Ashaya, Soul of the Wild jsou obě rovny počtu zemí pod tvou kontrolou.

Bytosti, které kontroluješ a které nejsou tokeny, jsou navíc ke svým dalším typům země typu Forest.(Stále trpí vyvolávací únavou.)

Bala Ged Recovery

Sorcery

2G

Vrať si cílovou kartu ze svého hřbitova do ruky.

"Vždycky měj záložní plán."
—Doral, průvodce z Bala Gedu

Bala Ged Sanctuary

Země

Bala Ged Sanctuary vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si G.

"Vím, že je to tu někde poblíž."
— Doral, průvodce z Bala Gedu

Broken Wings

Instant

2G

Znič cílový artefakt, očarování, nebo bytost s flying.

Vzlétnout na kluzáku je jednoduché. To všechno potom vyžaduje soustředění, zručnost a štěstí.

Canopy Baloth

Bytost — Beast

3G

4/3

Landfall — Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu země, Canopy Baloth získává +2/+2 do konce kola.

"Úplne ho vidíte, jak si to v hlavě počítá – vypadáme dost chutně na to, aby riskoval ten skok?"
—Samila, Muraský expediční sbor

Cragplate Baloth

Bytost — Beast

5GG

6/6

Kicker 2G

Toto kouzlo nemůže být zrušeno.

Hexproof, haste

Pokud byla zaplacena kicker cena Cragplate Baloth vstupuje na bojiště se čtyřmi +1/+1 žetony.

Dauntless Survivor

Bytost — Human Warrior

1G

1/1

Když Dauntless Survivor vstupuje na bojiště, polož +1/+1 žeton na cílovou bytost.

"Mám tu pro vás malý překvapení, vy potvory. Pojďte si pro něj!"

Gnarlid Colony

Bytost — Beast

1G

2/2

Kicker 2G (Při sesílání tohoto kouzla můžeš zaplatit navíc 2G )


pokud byla  zaplacena kicker cena Gnarlid Colony, vstupuje na bojiště with two +1/+1 counters on it.


Každá bytost s +1/+1 žetonem na sobě pod tvou kontrolou má trample.

Kudy teče mana, gnarlidi následují.

Inscription of Abundance

Instant

1G

Kicker 2G


Zvol si jedno. Pokud jsi zaplatil/a kicker cenu, zvol si ilbovolný počet


• Polož dva +1/+1 žetony na cílovou bytost.
• Cílový hráč získává X životů, kde X je nejvyšší síla mezi bytostmi, jež kontroluje..
• Cílová bytost pod tvou kontrolou vyzve na souboj cílovou bytost, již nekontroluješ.

Iridescent Hornbeetle

Bytost — Insect

4G

3/4

Na začátku tvé fáze konce kola si vytvoř 1/1 zelenou bytost-token s typem Insect za každý +1/+1 žeton  toto kolo umístěný na bytosti pod tvou kontrolou.

Mladí zaplaví Murasu v jediném blýskavém přílivu.

Joraga Visionary

Bytost — Elf Wizard

3G

3/2

Když Joraga Visionary vstupuje na bojiště, lízni kartu.

Pokud budete sledovat cesty, kam vedou, dojdete jen tam, kde už někdo byl před vámi. "

Kazandu Mammoth

Bytost — Elephant

1GG

3/3

Landfall — Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu země, Kazandu Mammoth získává +2/+2 do konce kola.

"Neposlouchá mne. Spolupracuje se mnou."
—Triel, povolávač klů z Kazandu

Kazandu Valley

Země

Kazandu Valley vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si G.

"Elfové se drží na stromech. Zde, kde stromy ustupují nebi a nechávají prostor pasoucím se stádům – to je naše země. "
—Triel, povolávač klů z Kazandu

Kazandu Nectarpot

Bytost — Insect

1G

1/3

Landfall — Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu země, získáváš 1 život.

"Kosovité přední nohy jsou klíčové pro jeho přežití  , protože chutná fakt dobře a každý na Murase to ví. "
—Arhaha, hledačka pastí z Kazandu

Kazandu Stomper

Bytost — Beast

5G

6/5

Trample


Když Kazandu Stomper vstupuje na bojiště, vrať až dvě země pod tvou kontrolou do rukou vlastníků.

Elfové uctívají koloběh věcí, ale preferují takové, které nezahrnují zničení jejich domovů.

Khalni Ambush

Instant

2G


Cílová bytost, již kontroluješ, vyzve na souboj cílovou bytost, již nekontroluješ. (Každá udělí té druhé počet zranění rovný své síle.)

"Rozdíl mezi životem a smrtí v Ora Ondar je asi tři vteřiny překvapeného křiku"
—Raff Slimákožer, goblin zkratkař

Khalni Territory

Země

Khalni Territory vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si G.

"Pokud zabloudíš do Zahrady Khalni, aniž bys věděl, jak se pozná teritorium kosotygra, nepřežiješ dost dlouho, aby ses to naučil."
— Raff Slimákožer, goblin zkratkař

Lotus Cobra

Bytost — Snake

1G

2/1

Landfall — Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu země, můžeš si přidat jednu manu jakékoli barvy.

Její kápě září květy coby varování: přijmi svůj dar, ale ani krok blíže.

Might of Murasa

Instant

1G

Kicker 2G (Při sesílání tohoto kouzla můžeš zaplatit navíc 2G )


Cílová bytost získává +3/+3 do konce kola. Pokud jsi zaplatil/a kicker cenu, ona bytost získává do konce kola namísto toho +5/+5.

Kontinent Murasa je definován nepotlačitelným růstem, jak přirozeným, tak nejen tím.

Murasa Brute

Bytost — Troll Warrior

2G

3/3

Některé party dobrodruhů tvoří staří přátelé, jejichž dávná pouta je posilují tváří v tvář nepřátelům. Jiné si prostě najmou toho největšího a nejzlejšího bijce, co je k dostání.

Murasa Sproutling

Bytost — Plant Elemental

2G

3/3

Kicker 1G (Při sesílání tohoto kouzla můžeš zaplatit navíc 1G )


Když Murasa Sproutling vstupuje na bojiště, pokud byla zaplacena její kicker cena, vrať si cílovou kartu se schopností kicker ze svého hřbitova do ruky.

Semínka vzpomínek rostou navěky.

Nissa's Zendikon

Očarování — Aura

3G

Očaruj zemi

Očarovaná země je 4/4 bytost s typem Elemental s reach a haste. Stále je to země.

Když očarovaná země zemře, vrať onu kartu  do ruky vlastníka.

Oran-Rief Ooze

Bytost — Ooze

2G

2/2

Když Oran-Rief Ooze vstupuje na bojiště, polož +1/+1 žeton na cílovou bytost pod tvou kontrolou.


Kdykoli Oran-Rief Ooze útočí,  polož +1/+1 žeton na každou útočící bytost s +1/+1 žetonem na sobě.

Rabid Bite

Sorcery

1G

Cílová bytost pod tvou kontrolou udělí počet zranění rovný své síle cílové bytosti, již nekontroluješ.

Zdravý felidar je nenasytný, ale vznešený. Felidar se vzteklinou není víc, než hlad přivázaný na slintající tlamu.

Reclaim the Wastes

Sorcery

G

Kicker 3 (Při sesílání tohoto kouzla můžeš zaplatit navíc 3 )


Najdi si v knihovně kartu základnízemě, ukaž ji, dej si ji do ruky a zamíchej si knihovnu. Pokud jsi zaplatil/a kicker cenu, najdi si namísto toho v knihovně dvě karty základních zemí místo jedné.

Roiling Regrowth

Instant

2G

Obětuj zemi. Najdi si v knihovně dvě karty základních zemí, dej si je na bojiště tapnuté, pak si zamíchej knihovnu.

"Kořeny si najdou cestu i skrze skálu, a i hory musí ustupit novému růstu "
—Nissa Revane

Scale the Heights

Sorcery

2G

Polož +1/+1 žeton na až jednu cílovou bytost. Získáváš 2 životy. Můžeš toto kolo zahrát jednu zemi navíc.


Lízni kartu.

"Vždy kupředu, vždy vzhůru."

Scute Swarm

Bytost — Insect

2G

1/1

Landfall — Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu země, vytvoř si 1/1 zelenou bytost-token s typem Insect. Pokud kontroluješ šest a více zemí, vytvoř si namísto toho bytost-token, která je kopií Scute Swarm

"Pravidlo pro přežití č. 782: Vždycky existuje více štítobrouků. "
—Zurdi, goblin zkratkař

Skyclave Pick-Axe

Artefakt - Vybavení

G

Když Skyclave Pick-Axe vstupuje na bojiště, připoj ji na cílovou bytost pod tvou kontrolou.


Landfall — Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu země, vybavená bytost získává +2/+2 do konce kola.


Equip 2G

Na strmé kamenné stěny i tvrdé kamenné lebeně.

Springmantle Cleric

Bytost — Elf Cleric

4G

2/3

Springmantle Cleric vstupuje na bojiště s +1/+1 žetonem za každou barvu many, která byla k jejímu seslání použita.

V jejích stopách kvete naděje a odvaha.

Strength of Solidarity

Sorcery

G

Zvol si cílovou bytost, již kontroluješ. Polož na ni +1/+1 žeton za každou bytost ve tvé družině. (Tvá družina sestává z až jedné bytosti od každého z typů Cleric, Rogue, Warrior a Wizard.)

"Tato expedice neuspěje, pokud neuspějeme všichni!"

Swarm Shambler

Bytost — Fungus Beast

G

0/0

Swarm Shambler vstupuje na bojiště s +1/+1 žetonem.

Kdykoli se bytost s +1/+1 žetonem na sobě stane cílem kouzla pod kontrolou protihráče, vytvoř si 1/1 zelenou bytost-token s typem Insect.

.
1T: Polož +1/+1 žeton na Swarm Shambler.

Tajuru Blightblade

Bytost — Elf Rogue

G

1/1

Deathtouch

Ora Ondar, Zahrada Khalni, je úrodnou džunglí uprostřed drsných zemí Akoumu. Její rostlinný život je úžasně rozmanitý: zářivé spektrum zvučícího života…a rychlé smrti.

Tajuru Paragon

Bytost — Elf

1G

3/2

Tajuru Paragon má zároveň typy Cleric, Rogue, Warrior, a Wizard.


Kicker 3


Když Tajuru Paragon vstupuje na bojiště, pokud byla zaplacena její kicker cena, otoč vrchních šest karet své knihovny. Můžeš si z nich vybrat kartu sdílející s ní typ bytosti a dát si ji do ruky. Zbytek si dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Tajuru Snarecaster

Bytost — Elf Rogue

2G

1/4

Reach

Elfové národa Tajuru tráví své životy v prastarých korunách jaddi stromů, někteří z nich se na život nedotknou země.

Tangled Florahedron

Bytost — Elemental

1G

1/1

T: Přidej si G.

"Jak se Bala Ged obnovuje, nové formy života se objevují, jedna úžasnější než druhá. "
—Doral, průvodce z Bala Gedu

Tangled Vale

Země

Tangled Vale vstupuje na bojiště tapnutá.
T: Přidej si G.

"Uděláme nejlépe, když otevřeme oči doširoka a vzpomeneme si, jak žasnout. "
— Doral, průvodce z Bala Gedu

Taunting Arbormage

Bytost — Elf Wizard

2G

2/3

Kicker 3 (Při sesílání tohoto kouzla můžeš zaplatit navíc 3 
Když Taunting Arbormage vstupuje na bojiště, pokud byla zaplacena její kicker cena, všechny bytosti schopné blokovat cílovou bytost tak toto kolo činí.

"Všechny oči sem!"

Territorial Scythecat

Bytost — Cat

2G

2/1

Trample


Landfall — Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu země, polož +1/+1 žeton na Territorial Scythecat.

Pokud stojíte mezi kosotygrem a jeho kořistí, jste předkrm.

Turntimber Ascetic

Bytost — Giant Cleric

4G

5/4

Když Turntimber Ascetic vstupuje na bojiště, získáváš 3 životy.

„Tak dlouho tato země křičela bolestí. Nyní, když se tok energií vrací do rovnováhy, zní stromy nová harmonie."

Turntimber Symbiosis

Sorcery

4GGG

Podívej se na vrchních sedm karet tvé knihovny. Můžeš si z nich vybrat kartu bytosti a dát ji na boiiště. Pokud měla ona karta převedenou manovou cenu 3 a méně, přichází na bojiště se třemi +1/+1 žetony. Zbytek si dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Turntimber, Serpentine Wood

Země

As Turntimber, Serpentine Wood vstupuje na bojiště, můžeš zaplatit 3 životy. Pakliže tak neučiníš, vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si G.

"Zdejší stromy se kroutí kolem manových výtrysků, živí se tekoucí energií."
—Jori En, expediční vůdkyně

Vastwood Fortification

Instant

G

Polož +1/+1 žeton na cílovou bytost.

"Když rozumíš moci přírody, nejsi nikdy beze zbraně."
—Eyza, průvodkyně z kmene Joraga

Vastwood Thicket

Země

Vastwood Thicket vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si G.

"Nikdy nepodceňuj divokost samotné touhy růst."
— Eyza, průvodkyně z kmene Joraga

Vastwood Surge

Sorcery

3G

Kicker 4 (Při sesílání tohoto kouzla můžeš zaplatit navíc 4 )


Najdi si v knihovně až dvě karty základních zemí, dej si je na bojiště tapnuté, pak si zamíchej knihovnu. Pokud jsi zaplatil/a kicker cenu, polož dva +1/+-1 žetony na každou bytost pod tvou kontrolou.

Veteran Adventurer

Bytost — Human

5G

5/5

Veteran Adventurer má zároveň typy Cleric, Rogue, Warrior, a Wizard.


Toto kouzlo stojí k seslání o 1 méně za každou bytost ve tvé družině.


Vigilance

"Jak ti mohu pomoci?"

Vine Gecko

Bytost — Elemental Lizard

1G

2/2

První kouzlo, u kterého platíš v každém kole kicker cenu, stojí k seslání o 1 méně.


Kdykoli sešleš kouzlo se zaplacenou kicker cenou, polož +1/+1 žeton na Vine Gecko.

"Teďka je maličký, ale tyhle věci mají tendence hodně vyrůst, když se nedíváte."
—Fahar, expediční čaroděj

Akiri, Fearless Voyager

Legendární Bytost — Kor Warrior

1RW

3/3

Kdykoli útočíš na hráče s jednou nebo více vybavenými bytostmi, lízni kartu.


W: Můžeš odpojit Vybavení z bytosti pod tvou kontrolou. Pakliže tak učiníš, tapni onu bytost a do konce kola získává nezničitelnost..

"Žádný anděl nám nebude stát v cestě vzhůru. Emeria čeká! "

Brushfire Elemental

Bytost — Elemental

RG

1/1

Haste


Brushfire Elemental nemůže být blokována bytostmi se silou 2 a méně.


Landfall — Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu země, Brushfire Elemental získává +2/+2 do konce kola.

Cleric of Life's Bond

Bytost — Vampire Cleric

WB

2/2

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiná bytost s typem Cleric, získáváš 1 život.


Kdykoli získáváš v daném kole poprvé životy, polož +1/+1 žeton na Cleric of Life's Bond.

"Žádní bohové. Jen my, navzájem."

Grakmaw, Skyclave Ravager

Legendární Bytost — Hydra Horror

1BG

0/0

Grakmaw, Skyclave Ravager vstupuje na bojiště se třemi +1/+1 žetony.

Kdykoli zemře jiná bytost pod tvou kontrolou, pokud na sobě měla +1/+1 žeton, polož +1/+1 žeton na Grakmaw.


Když Grakmaw zemře, vytvoř si X/X černo-zelenou bytost-token s typem Hydra, kde X je počet +1/+1 žetonů na Grakmaw.

Kargan Warleader

Bytost — Human Warrior

1RW

3/3

Ostatní bytosti s typem Warrior pod tvou kontrolou  mají +1/+1.

Od vzpoury proti Akoumskému nebeštěpu po boj s Eldrazi titány, karganské kmeny nikdy nezmeškaly příležitost vzdorovat osudu a vyhrát.

Kaza, Roil Chaser

Legendární Bytost — Human Wizard

UR

1/2

Flying, haste


T: Příští kouzlo instant nebo sorcery, které toto kolo sesíláš, tě stojí k seslání o X méně, kde X je počet permanentů s typem Wizard, které kontroluješ, když se tato schopnost vyhodnotí.  

"Co je to za život, choulit se někde v bezpečí, kde to znám? Ne, díky. Pošlete mne do středu akce."

Linvala, Shield of Sea Gate

Legendární Bytost — Angel Wizard

1WU

3/3

Flying


Na tačátku bojové fáze ve tvém kole, pokud máš kompletní družinu, vyber si cílový permanent, jenž není země, pod kontrolou protihráče. Do tvého příštího kola nemůže onen permanent útočit, blokovat, ani nemohou být aktivovány jeho schopnosti.

Obětuj Linvala: Zvol si hexproof nebo nezničitelnost. Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola tuto schopnost.  

Lullmage's Familiar

Bytost — Beast

1GU

2/4

T: Přidej si G nebo  U.


Kdykoli sešleš kouzlo se zaplacenou kicker cenou, získáváš 2 životy.

"Skladují energii ve speciálních orgánech v útrobách…ale myslím si, že byste chtěli, abych vyčistit cestu a nikoli vám vykládal o pajšlu."
—Fahar, expediční čaroděj

Moss-Pit Skeleton

Bytost — Plant Skeleton

BG

2/2

Kicker 3 (Při sesílání tohoto kouzla můžeš zaplatit navíc 3 )


Pokud byla  zaplacena kicker cena Moss-Pit Skeleton, vstupuje na bojiště se třemi +1/+1 žetony.

Kdykoli je na bytost pod tvou  kontrolou umístěn jeden či více +1/+1 žetonů, pokud je Moss-Pit Skeleton ve tvém hřbitově, můžeš ji položit na vršek své knihovny.

Murasa Rootgrazer

Bytost — Beast

GW

2/3

Vigilance


T: Můžeš položit kartu základní země ze své ruky na bojiště.


T: Vrať cílovou kartu základní země, již kontroluješ, do rukv vlastníka.

Málokteré další bytosti tak výstižně ztělesňují muraské překotné růstové cykly.

Nahiri, Heir of the Ancients

Legendární Sférochodec — Nahiri

2RW

4

+1: Vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Kor Warrior. Můžeš na ni připojit Vybavení, které kontroluješ..


−2:Podívej se na vrchních šest karet své knihovny. Můžeš z nich ukázat kartu s tyoem Warrior nebo Vybavení a dát si ji do ruky. Zbytek si dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.  


−3: Nahiri, Heir of the Ancients udělí zranění cílové bytosti nebo sférochodci rovné dvojnásobku Vybavení pod tvou kontrolou.

Nissa of Shadowed Boughs

Legendární Sférochodec — Nissa

2BG

4

Landfall — Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu země, polož na Nissa od Shadowed Boughs žeton loajality.


+1: Odtapni cílovou  zemi pod tvou kontrolou. Do konce kola se stává 3/3 bytostí s typem Elemental a s menace. Stále platí za zemi.


−5: Můžeš do hry položit ze své ruky nebo svého hřbitova kartu bytosti se silou menší nebo rovnou počtu zemí pod tvou kontrolou, se dvěma +1/+1 žetony na sobě.

Omnath, Locus of Creation

Legendární Bytost — Elemental

RGWU

4/4

Když Omnath, Locus of Creation vstupuje na bojiště, lízni kartu.


Landfall — Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu země, získáváš 4 životy, pokud je to poprvé, co se tato schopnost toto kolo vyhodnotila. Pokud je to podruhé, přidej si RGWU.Pokud je to potřetí, Omnath udělí 4 zranění každému protihráči a každému sférochodci, kterého nekontroluješ.

Orah, Skyclave Hierophant

Legendární Bytost — Kor Cleric

2WB

3/3

Lifelink


Kdykoli Orah, Skyclave Hierophant nebo jiný permanent s typem Cleric zemře, vrať si cílovou kartu s typem Cleric s nižší převedenou manovou cenou ze svého hřbitova na bojiště.

"Nebeštěpy jsou naše dědictví."

Phylath, World Sculptor

Legendární Bytost — Elemental

4RG

5/5

Když Phylath, World Sculptor vstupuje na bojiště, vytvoř si 0/1 zelenou bytost-token s typem Plant za každou základní zemi pod tvou kontrolou.


Landfall — Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu země, polož čtyři +1/+1 žetony na cílový permanent s typem Plant pod tvou kontrolou.

Ravager's Mace

Artefakt - Vybavení

1BR

Když Ravager's Mace vstupuje na bojiště, připoj ji na cílovou bytost pod tvou kontrolou.


Vybavená bytost má +1/+0 za každou bytost ve tvé družině a menace. (Tvá družina sestává z až jedné bytosti od každého z typů Cleric, Rogue, Warrior a Wizard.)


Vybav 2BR

Soaring Thought-Thief

Bytost — Human Rogue

UB

1/3

Flash


Flying


Pokud má protihráč ve hřbitově osm nebo více karet, bytosti s typem Rogue pod tvou kontrolou mají +1/+0.

Kdykoli útočí jedna nebo více bytostí s typem Rogue pod tvou kontrolou, každý protihráč odemele dvě karty.  

Spoils of Adventure

Instant

4WU

Toto kouzlo stojí k seslání o 1 méně za každou bytost ve tvé družině. (Tvá družina sestává z až jedné bytosti od každého z typů Cleric, Rogue, Warrior a Wizard.)


Získáváš 3 životy a lízni tři karty.

Přežít je dostatečnou odměnou.

Umara Mystic

Bytost — Merfolk Wizard

1UR

1/3

Flying


Kdykoli sešleš kouzlo typu instant, sorcery, nebo Wizard, Umara Mystic získává +2/+0 do konce kola.

"Tolerujeme zlodějské doupě v Severní Hadě, ale hrdlořezové, co se odváží níž po proudu, se proletí s plachtomantou do moře."

Verazol, the Split Current

Legendární Bytost — Serpent

XGU

0/0

Verazol, the Split Current vstupuje na bojiště s +1/+1 žetonem za každou barvu many použitou na její vyvolání.

 Kdykoli sešleš kouzlo se zaplacenou kicker cenou, můžeš odstranit z Verazol, the Split Current dva +1/+1 žetony. Pakliže tak učiníš, ono kouzlo zkopíruj. Můžeš si pro kopii zvolit nové cíle.(Kopie kouzla permanentu se stává tokenem.)

Yasharn, Implacable Earth

Legendární Bytost — Elemental Boar

2GW

4/4

Když Yasharn, Implacable Earth vstupuje na bojiště, najdi si v knihovně kartu základní země typu Plains a kartu základní země typu Forest, dej si je do ruky, a zamíchej si knihovnu.

Hráči nemohou platit životy ani obětovat permanenty, které nejsou země, k sesílání kouzel či aktivaci schopností.

V jeho stopách se prach mění na úrodnou půdu.

Zagras, Thief of Heartbeats

Legendární Bytost — Vampire Rogue

4BR

4/4

Toto kouzlo stojí k seslání o 1 méně za každou bytost ve tvé družině.


Flying, deathtouch, haste


Ostatní bytosti pod tvou kontrolou maíj deathtouch.


Kdykoli bytost pod tvou kontrolou udělí bojové zranění sférochdoci, znič onoho sférochodce..

Zareth San, the Trickster

Legendární Bytost — Merfolk Rogue

3UB

4/4

Flash


2UB, Vrať neblokovanou útočící bytost s typem Rogue pod tvou kontrolou do rukv vlastníka: Polož Zareth San, the Trickster ze své ruky na  bojiště tapnutou a útočící.


Kdykoli Zareth San udělí bojové zranění hráči, můžeš si dát na bojiště cílovou kartu permanentu ze hřbitova onoho hráče pod svou kontrolu.

Cliffhaven Kitesail

Artefakt - Vybavení

1

Když Cliffhaven Kitesail vstupuje na bojiště, připoj ji na cílovou bytost pod tvou kontrolou.


Vybavená bytost má flying.


Equip 2 (2: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš jen tehdy, když můžeš hrát sorcery.)

Stvořen z plátna, dřeva, a naděje.

Forsaken Monument

Legendární artefakt

5

Bezbarvé bytosti pod tvou konrtrolou mají  +2/+2.


Kdykoli tapneš permanent pro C, přidej si C navíc.


Kdykoli sešleš bezbarvé kouzlo, získáváš 2 životy.

"Navěky budeme putovat."
—Ayli, velekněžka Věčných poutníků

Lithoform Engine

Legendární artefakt

4

2T: Zkopíruj cílovou aktivovanou nebo spouštěnou schopnost, již kontroluješ. Pro kopii si můžeš zvolit nové cíle.


3T: Zkopíruj cílové kouzlo instant nebo sorcery, jež kontroluješ. Pro kopii si můžeš zvolit nové cíle.

4T: Zkopíruj cílové kouzlo permanentu, jež kontroluješ. (Kopie se stává tokenem)

Myriad Construct

Artefaktová bytost — Construct

4

4/4

Kicker 3


Pokud byla  zaplacena kicker cena Myriad Construct , vstupuje na bojiště s +1/+1 žetonem za každou nezákladní zemi pod kontrolou protihráčů.


Když se Myriad Construct stane cílem kouzla, obětuj ji a vytvoř si počet 1/1 bezbarvýcha artefaktových bytostí-tokenů s typem Construct rovný její síle.  

Relic Amulet

Artefakt

2

Kdykoli sešleš kouzlo typu instant, sorcery, nebo Wizard,  polož na Relic Amulet žeton náboje.


2T, odstraň všechny žetony náboje z Relic Amulet: Relic Amulet udělí odpovídající počet zranění cílové bytosti.

Stará síla nalezla nové sebeurčení.

Relic Axe

Artefakt - Vybavení

2

Když Relic Axe vstupuje na bojiště, připoj ji na cílovou bytost pod tvou kontrolou.


Vybavená bytost má +1/+1. Má-li typ Warrior, pak má namísto toho +2/+1

Vybav 2

"Je lehká jako pírko, ale dopadá se silou balvanu. Velmi ostrého balvanu."

Relic Golem

Artefaktová bytost — Golem

3

6/6

Relic Golem nemůže útočit ani blokovat, pokud nemá protihráč osm nebo více karet ve hřbitově.


2T: Cílový hráč odemele dvě karty. (Odloží vrchní dvě karty své knihovny do hřbitova..)

Relic Vial

Artefakt

3

2T, Obětuj bytost: Lízni kartu.


Pokud kontroluješ permanent typu Cleric, Relic Vial má "Kdykoli bytost pod tvou kontrolou zemře, každý protihráč ztrácí 1 život a ty 1 život získáváš.“

Sea Gate Colossus

Artefaktová bytost — Golem Warrior

7

7

Toto kouzlo stojí k seslání o 1  méně za každou bytost ve tvé družině. (Tvá družina sestává z až jedné bytosti od každého z typů Cleric, Rogue, Warrior a Wizard.)

"Když jsi vyčerpána a pomlácena, podívej se na něj a inspiruj se jeho odhodlaností.“
— Tazri

Skyclave Relic

Artefakt

3

Kicker 3


Nezničitelnost


Když Skyclave Relic vstupuje na bojiště, pokud byla zaplacena její kicker cena, vytvoř si dva tapnuté tokeny, které jsou kopií Skyclave Relic.


T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.

Nebeštěpy jsou klíčem k přetvoření světa.

Skyclave Sentinel

Artefaktová bytost — Gargoyle

3

2/3

Kicker 4 (Při sesílání tohoto kouzla můžeš zaplatit navíc 4 )


Flying, defender


Pokud byla  zaplacena kicker cena, Skyclave Sentinel , vstupuje na bojiště se dvěma +1/+1 žetony.


Pokud má Skyclave Sentinel na sobě +1/+- has a +1/+1 counter on it, it can  žeton, může útočit, jako by neměla defender.

Spare Supplies

Artefakt

2

Spare Supplies vstupuje na bojiště tapnutá.


Když Spare Supplies vstupuje na bojiště, lízni kartu.


2T, obětuj Spare Supplies: Lízni kartu.

"Je lepší s sebou mít pár věcí navíc, než v půlce cesty dolů balothovým chřtánem zjistit, že u sebe nemáš nůž. "
—Doral, průvodce z Bala Gedu

Stonework Packbeast

Artefaktová bytost — Beast

2

2/1

Stonework Packbeast má navíc typy Cleric, Rogue, Warrior, a Wizard.


2: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.

Ochotně a s potěchou ti domů odnese poklady nebo tě odtáhne zpět do bezpečí, jak okolnosti vyžadují.

Utility Knife

Artefakt - Vybavení

1

Když Utility Knife vstupuje na bojiště, připoj ji na cílovou bytost pod tvou kontrolou.


Vybavená bytost má +1/+1.


Vybav 3 (3: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš jen tehdy, když můžeš hrát sorcery.)

"Momentík, mám tu sebou něco přesně pro tuhle příležitost."

Base Camp

Země

Base Camp vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si C.


T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy. Spotřebuj ji pouze na seslání kouzla typu Cleric, Rogue, Warrior, nebo Wizard, nebo na aktivaci schopnosti permanentu s typem Cleric, Rogue, Warrior, nebo Wizard.

Nový úsvit, nové dobrodružství.

Branchloft Pathway

Země

T: Přidej si G.

"Ne pro ty s nejistým krokem nebo slabým žaludkem."
—Kreg z Rozbité zátoky

Boulderloft Pathway

Země

T: Přidej si W.

"Stezka je stabilní. To spíš ty poryvy větru okolo jsou tak trochu „fííí – ups- čau.“ "
—Kreg z Rozbité zátoky

Brightclimb Pathway

Země

T: Přidej si W.

"Proč riskovat život a krk při průzkumu divočiny? Pro tohle."
—Yavotz, Expediční sbor Mořské brány

Grimclimb Pathway

Země

T: Přidej si B.

"Má matka chtěla, abych převzal rodinný obchod se sušenými potravinami, ale ne. Já prostě musel sem."
—Yavotz, Expediční sbor Mořské brány

Clearwater Pathway

Země

T: Přidej si U.

"Zrovna když vám řeka připadá nejklidnější, najednou jste za zatáčkou a padáte vodopádem."
—Zahr Gada, halimarský expediční vůdce

Murkwater Pathway

Země

T: Přidej si B.

"Here, at least, the danger is usually in plain sight."
—Zahr Gada, halimarský expediční vůdce

Cragcrown Pathway

Země

T: Přidej si R.

"Největší nebezpečí na cestě je, že neudržíte nervy."
—Enwor, Expediční sbor Mořské brány

Timbercrown Pathway

Země

T: Přidej si G.

"Jděte rychle a ignorujte jakékoli vrčení a řvaní z podrostu."
—Enwor, Expediční sbor Mořské brány

Crawling Barrens

Země

T: Přidej si C.


4: Polož dva  +1/+1 žetony na Crawling Barrens. Pak ji můžete nechat stát se do konce kola 0/0 bytostí s typem Elemental. Stále platí za zemi.

Zendikar je neklidný.

Needleverge Pathway

Země

T: Přidej si R.

"Jak získáš důvěru v lano, naučíš se ve stoje i spát. "
—Akiri, korská vrhačka háků

Pillarverge Pathway

Země

T: Přidej si W.

"Místní skot má skoro kočičí radost ze shazování věci z útesů."
— Akiri, korská vrhačka háků

Riverglide Pathway

Země

T: Přidej si U.

"Vítr zná cestu. Nech jej tě donést na místo."
—Amandi, mistryně kluzáku

Lavaglide Pathway

Země

T: Přidej si R.

"Neboj se horka. Nech ho tě zvednout výše."
—Amandi, mistryně kluzáku

Throne of Makindi

Země

 

T: Přidej si C.


1T: Polož na Throne of Makindi žeton náboje.


T, Odstraň žeton náboje z Throne of Makindi: Přidej si dvě many jakékoli barvy. Spotřebuj je jen na placení kouzel s kicker cenou.  

ZENDIKAR COMMANDERY

Anowon, the Ruin Thief

Legendární Bytost — Vampire Rogue

2UB

2/4

Ostatní bytosti s typem Rogue pod tvou kontrolou mají +1/+1.

Kdykoli jedna nebo více bytostí typu Rogue pod tvou kontrolou udělí bojové zranění hráči, onem hráč odemele kartu za každé 1 zranění takto udělené. Pokud takto onen hráč odemele alespoň jednu kartu bytosti, lízni kartu.
(Odemlít znamená odložit vrchní kartu své knihovny do hřbitova.)

 

Obuun, Mul Daya Ancestor

Legendární Bytost — Elf Spirit

1RGW

3/3

Na začátku bojové fáze ve tvém kole se až jedna cílová země pod tvou kontrolou stává X/X bytostí s typem Elemental, kde  X je síla Obuun. Stále platí za zemi.

Landfall — Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu země, polož +1/+1 žeton na cílovou bytost.

 

Trove Warden

Bytost — Cat Beast

2WW

3/4

Vigilance

Landfall — Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu země, vypověz ze hry cílovou kartu s převedenou manovou cenou 3 a méně ze svého hřbitova.

 
Když Trove Warden zemře, vrať všechny karty vypovězené pomocí ní ze hry na bojiště pod kontrolu vlastníků oněch karet.

 

Enigma Thief

Bytost — Sphinx Rogue

5UU

5/5

Prowl 3U (Můžeš toto kolo seslat toto kouzlo za jeho prowl cenu, pokud jsi toto kolo udělil/a bojové zranění hráči bytostí s typem Sphinx nebo Rogue)

Flying

Když Enigma Thief vstupuje na bojiště, za každého protihráče vrať až jednu cílovou kartu, která není bytost pod kontrolou onoho hráče, do ruky vlastníka.

 

Whispersteel Dagger

Artefakt - Vybavení

2B

 

Vybavená bytost má +2/+0.

Kdykoli vybavená bytost udělí bojové zranění hráči, můžeš seslat kouzlo bytosti ze hřbitova onoho hráče, a můžeš k jeho seslání použít manu, jako by šlo o manu jakékoli barvy.

.
Vybav 3

 

Geode Rager

Bytost — Elemental

4RR

4/3

First strike


Landfall — Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu země, popíchni všechny bytosti pod kontrolou cílového hráče. (Do konce tvého dalšího kola, tyto bytosti útočí v každé bojové fázi, jsou-li toho schopny, a na jiného hráče, než na tebe, je-li to možné.)

Jeho krystalické jádro láme světlo v chaos.

Překlad Jan Adam, 2020