Překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele. Kontakt: mudrc@mysticshop.cz  

unstable.jpg

Terminologie: Contraption = udělátko, sprocket (ozubené kolečko balíčku udělátek) = vergl, assemble = sestavit

Jméno

Typ

Manová cena

S//O

Herní text (textbox)

Flavor text

Adorable Kitten

Hostitelská bytost — Cat

1

1/1

Když tato bytost vstupuje na bojiště, hoď si šestistěnnou kostkou. Získáváš počet životů rovný hozenému číslu.

Aerial Toastmaster

Artefaktová bytost — Cyborg Rigger

11

3/2

Flying
11, Obětuj jiný artefakt: Aerial Toastmaster sestaví Udělátko. (Polož vrchní kartu svého balíčku Udělátek lícem nahoru pod jeden ze svých verglů.)

Amateur Auteur

Bytost — Human

11

2/2

Obětuj Amateur Auteur: Znič cílové očarování.

 A tak na konci Bludiště 

běžců se souboj dokonal

A klučík v kápi, spása naše

Guildpactem se tehdy stal.

-z muzikálu RAVNICA!

Amateur Auteur

Bytost — Human

11

2/2

Obětuj Amateur Auteur: Znič cílové očarování.

 Když Titánů pár k zemi pad

hořela země a svět se chvěl

"Proč na má slova všichni kašlou?"

děl starouš Ugin a vzteklej odletěl.

-z muzikálu ZENDIKAR!

Amateur Auteur

Bytost — Human

11

2/2

Obětuj Amateur Auteur: Znič cílové očarování.

A tak Griselbrand vržen byl 

v Zložalář rukou moci svaté

Pak šla však kolem Lili Vess:

"Hele, co to tu schováváte?"

-z muzikálu INNISTRAD!

Amateur Auteur

Bytost — Human

11

2/2

Obětuj Amateur Auteur: Znič cílové očarování.

Heliodem požehnána

Elspeth se vrhla v lítou řež

vzápětí hydře lekce dána:

"S Hrdinkou bojuj - zahyneš!"

 -z muzikálu THEROS!

By Gnome Means

Očarování

11

11, Odstraň žeton z permanentu pod tvou kontrolou: Vytvoři si 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Gnome.


11, Obětuj artefakt: Zvol si typ žetonu, na který odkazuje jakákoli tištěná karta, a pak dej jeden žeton onoho typu na cílový permanent.

Všude dobře, u gnóma nejlíp.

Chivalrous Chevalier

Artefaktová bytost — Cyborg Knight

11

3/3

Flying


Když Chivalrous Chevalier vstupuje na bojiště, vrať bytost pod svou kontrolou do ruky vlastníka, pokud nesložíš protihráči kompliment..

"Chovám se ke každému nepříteli dle nejvyšších rytířských zásad. Pak je zabiji. "

Do-It-Yourself Seraph

Artefaktová bytost — Cyborg Angel

111

4/4

Flying


Kdykoli Do-It-Yourself Seraph  útočí, můžeš si v knihovně najít kartu artefaktu, vypovědět ji ze hry a pak si zamíchat knihovnu.


Do-It-Yourself Seraph má ke svému textboxu navíc textbox každé karty, kterou jsi její pomocí vypověděla.

Gimme Five

Instant

1

Získáváš 1 život za každou osobu, která si s tebou v příštích 30 vteřinách plácne (high-five). Každý hráč hrající partii se stříbrnými okraji, který si s tebou plácne, získává 1 život. (Plácnutí nabízejte. Lidi nemlaťte.)

"Nahoru! Do strany! Tady dole! Nalevo dolů. Nalevo! Jinam nalevo! Tadyhle—"

GO TO JAIL

Očarování

1

Když GO TO JAIL vstupuje na bojiště, vypověz cílovou bytost ze hry, dokud GO TO JAIL neopustí bojiště.


Na začátku udržovací fáze vlastníka vypovězené karty si onen hráč hodí dvojicí šestistěnných kostek. Pokud mu padnou dvě stejná čísla, obětuj. GO TO JAIL.

Half-Kitten, Half-

Bytost — Cat

+1/+2

Kdykoli je ti uděleno zranění,


Augment
11(11, Ukaž tuto kartu ze své ruky: Zkombinuj ji s cílovým hostitelem. Augment můžeš použít jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Humming-

Bytost — Bird

+2/+3

Flying


Kdykoli útočíš se dvěma a více bytostmi,


Augment
11(11, Ukaž tuto kartu ze své ruky: Zkombinuj ji s cílovým hostitelem. Augment můžeš použít jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Jackknight

Artefaktová bytost — Cyborg Knight

11

1/1

Kdykoli vstupuje na bojiště jiný artefakt pod tvou kontrolu, polož na Jackknight +1/+1 žeton. Pokud byl onen artefakt Udělátko, Jackknight získává do konce kola lifelink

"Můj meč je ti k službám. Stejně jako mé nůžky, vývrtka, a otvírák na lahve."

Knight of the Kitchen Sink

Artefaktová bytost — Cyborg Knight

11

2/2

First strike, imunita vůči černým okrajům (Nic s černými okraji nemůže tuto bytost blokovat, cílit,  udělit jí zranění, nebo se na ni připojit.)

"Uf. Už jsem si chvilku myslel, že jsem zapomněl na lis na česnek.“

Knight of the Kitchen Sink

Artefaktová bytost — Cyborg Knight

11

2/2

First strike, imunita vůči sudým sběratelským číslům (Nic se sudým sběratelským číslem nemůže tuto bytost blokovat, cílit,  udělit jí zranění, nebo se na ni připojit.)

"Uf. Už jsem si chvilku myslel, že jsem zapomněl na omáčník.“

Knight of the Kitchen Sink

Artefaktová bytost — Cyborg Knight

11

2/2

First strike, imunita vůči otevřeným ústům (Nic, co má na svém obrázku otevřená ústa, nemůže tuto bytost blokovat, cílit,  udělit jí zranění, nebo se na ni připojit.)

"Uf. Už jsem si chvilku myslel, že jsem zapomněl na odšťavňovač."

Knight of the Kitchen Sink

Artefaktová bytost — Cyborg Knight

11

2/2

First strike, imunita vůči lichým sběratelským číslům  (Nic s lichým sběratelským číslem nemůže tuto bytost blokovat, cílit,  udělit jí zranění, nebo se na ni připojit.)

"Uf. Už jsem si chvilku myslel, že jsem zapomněl na vykrajovátko na melouny."

Knight of the Kitchen Sink

Artefaktová bytost — Cyborg Knight

11

2/2

First strike, imunita vůči dvouslovným jménům (Nic s přesně dvouslovným názvem nemůže tuto bytost blokovat, cílit,  udělit jí zranění, nebo se na ni připojit. Slova s pomlčkou se počítají za jedno.)

"Uf. Už jsem si chvilku myslel, že jsem zapomněl na napichovátka na olivy."

Knight of the Kitchen Sink

Artefaktová bytost — Cyborg Knight

11

2/2

First strike, imunita vůči vodoznakům (Nic s vodoznakem nemůže tuto bytost blokovat, cílit,  udělit jí zranění, nebo se na ni připojit.)

"Uf. Už jsem si chvilku myslel, že jsem zapomněl na návlek na čajovou konvičku.“

Knight of the Widget

Artefaktová bytost — Cyborg Knight

11

*/*

Vigilance


Síla a odolnost Knight of the Widget jsou rovny počtu vodoznaků Řádu Hejblete mezi permanenty, které kontroluješ.

Jeho brnění je z lehké titanové slitiny, ale jeho vůle je železná.

Midlife Upgrade

Sorcery

11

Jako dodatečnou cenu k seslání Midlife Upgrade obětuj X Udělátek.


Sestav X plus jedna Udělátek. (Abys sestavil/a Udělátko, polož vrchní kartu svého balíčku Udělátek lícem nahoru pod jeden ze svých verglů.

Oddly Uneven

Sorcery

111

Zvol si jedno —


• Znič všechny bytosti s lichým počtem slov v názvu. (Slova s pomlčkou se počítají za jedno.)


• Znič všechny bytosti se sudým počtem slov v názvu.

Šance jsou slušné, ale slušnost dáváš všanc.

Old Guard

Artefaktová bytost — Cyborg Soldier

11

2/1

1, 1: Tapni cílovou bytost bez reminder textu (Reminder (vysvětlující) text je stále jakýkoli kurzívou psaný text v závorkách, co vám vysvětluje věci, které samozřejmě dávno víte.)

"Říkáš, že jsi schopen létat. A důkaz máš kde? "

Ordinary Pony

Hostitelská bytost — Horse

11

2/3

Když tato bytost vstupuje na bojiště, můžeš vypovědět ze hry cílovou bytost pod svou kontrolou, která nemá typ Horse a která nebyla toto kolo touto schopností položena na bojiště, a pak ji vrátit na bojiště pod kontrolu vlastníka.

Rhino-

Bytost — Rhino

+1/+4

Kdykoli tato bytost blokuje,


Augment
11(11, Ukaž tuto kartu ze své ruky: Zkombinuj ji s cílovým hostitelem. Augment můžeš použít jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Riveting Rigger

Artefaktová bytost — Cyborg Rigger

11

2/2

Když Riveting Rigger vstupuje na bojiště, můžeš obětovat jiný artefakt. Pokud tak učiníš, polož na Riveting Rigger dva +1/+1 žetony a ona pak sestaví Udělátko. (Polož vrchní kartu svého balíčku Udělátek lícem nahoru pod jeden ze svých verglů.)

"Předělat mixér na obloukovou svářečku s přenosným fúzním reaktorem a dávkovačem mraženého jogurtu? To zvládneme!"

Rules Lawyer

Artefaktová bytost — Cyborg Advisor

111

1/1

Stavové efekty (state-based actions) se neuplatňují na tebe ani ostatní permanenty pod tvou kontrolou. (Neprohraješ, když by sis měl líznout z prázdné knihovny nebo měl 0 a méně životů. Tvé bytosti nezemřou na základě smrtelného zranění, deathtouche nebo odolnosti snížené na 0 a méně.Tví sférochodci neodcházejí do hřbitova, mají-li 0 loajality. Pokud kontroluješ dva legendární permanenty téhož jména, nemusíš jeden odložit do hřbitova. Z tvých bytostí nejsou na základě herních pravidel odstraňovány žetony. Permanenty pod tvou kontrolou, které jsou připojeny nebo zkombinovány proti pravidlům zůstávají na bojišti. Pro kompletní soupis pravidel se podívej na pravidlo 704.)

Sacrifice Play

Instant

11

Osoba mimo hru zvolí útočící nebo blokující bytost pod kontrolou cílového protihráče. Onen hráč onu bytost obětuje.

V rekurzivním šachu může jedna figurka vzít druhou, jen pokud ji porazí ve hře rekurzivního šachu.

Shaggy Camel

Hostitelská bytost — Camel

11

3/3

Když tato bytost vstupuje na bojiště, bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+1.

Side Quest

Sorcery

1

Cílový hráč hrající stříbrnookrajovou partii, na kterou vidíte ze svého místa, získává kontrolu nad cílovou bytostí pod tvou kontrolou do konce tvého příštího kola. Na začátku tvé příští druhovací fáze polož na onu bytost dva +1/+1 žetony. (Bytost je na bojišti pouze té partie, kterou hraje hráč, jenž nad ní získá kontrolu.)

Success!

Instant

1

Cílová bytost získává do konce kola +2/+2. Je-li hostitelská nebo má-li augment, získává do konce kola lifelink.

"Ti, kdož vidí moji práci, se často tážou, zda je opravdu nutná. Nikdy jsem té otázce nerozuměl. "
—doktor Julius Vzměťmězměň

Teacher's Pet

Bytost — Cat Bird Scientist

11

2/1

11, Obětuj Teacher's Pet: Najdi si v knihovně kartu s augment, zkombinuj ji s cílovým hostitelem pod tvou kontrolou, pak si zamíchej knihovnu.

"První pokus: Neúspěch. Namísto obojživelného kojota hybridizace zplodila rybu bojící se vody.“

Animate Library

Očarování — Aura

111

Očaruj knihovnu


Očarovaná bytost je artefaktová bytost nacházející se na bojišti se sílou a odolností rovnou počtu karet v ní. Stále je to knihovna.

Pokud by měla očarovaná knihovna opustit bojiště, namísto toho vypověz Animate Library ze hry.

Někdy i knihy umí vrátit úder.

Blurry Beeble

Artefaktová bytost — Cyborg Beeble

1

1/1

Rozmazaná (Tato bytost může být blokována jedině tehdy, pokud měl bránící se hráč v okamžiku jejího seslání brýle.)


Kdykoli Blurry Beeble udělí bojové zranění hráči, můžeš si líznout kartu. Pakliže tak učiníš, zahoď kartu.

Chipper Chopper

Artefaktová bytost — Cyborg Rigger

11

1/1

Flying
Když Chipper Chopper vstupuje na bojiště , můžeš obětovat jiný artefakt. Pokud tak učiníš, polož na Chipper Chopper dva +1/+1 žetony a ona pak sestaví Udělátko. (Polož vrchní kartu svého balíčku Udělátek lícem nahoru pod jeden ze svých verglů.)

Clocknapper

Bytost — Human Spy

111

2/2

Když Clocknapper vstupuje na bojiště, vyber si udržovací fázi, předbojovou hlavní fázi, bojovou fázi, pobojovou hlavní fáz, nebo fázi konce kola. Ukradni cílovému hráči zvolenou fázi v jeho příštím kole. (Ona fáze proběhne, jako kdyby bylo tvoje kolo.)

Crafty Octopus

Hostitelská bytost — Octopus Rigger

11

1/3

Když tato bytost vstupuje na bojiště, tato bytost sestaví Udělátko. (Polož vrchní kartu svého balíčku Udělátek lícem nahoru pod jeden ze svých verglů.)

Crow Storm

Sorcery

11

Vytvoř si 1/2 modrou bytost-token s flying, typem Bird a jménem Storm Crow.

 Storm (Když sešleš toto kouzlo, zkopíruj jej za každé další v tomto kole seslané kouzlo.)

Bouřná vrána samotná, pro ptáčníka dar.

Bouřné vrány pohromadě, vražda, smrt a zmar.

Defective Detective

Bytost — Human Spy

11

2/1

Defective Detective nemůže být blokována.


Když Defective Detective vstupuje na bojiště, osoba mimo hru se podívá do ruky cílového protihráče a vybere si z ní kartu. Onen hráč onu kartu ukáže.

Nic jí neunikne….tedy kromě důkazů, motivu, a viníka.

Five-Finger Discount

Sorcery

111

Dej si cílový permanent, jenž není země, do ruky. Můžeš k jeho příštímu seslání z tvé ruky použít manu, jako by se jednalo o manu jakékoli barvy.

"Únosy psů, to je tak ošklivý obrat. Vystihl bych to jako jednostrannou redistribuci mazlíků."

Graveyard Busybody

Bytost — Human Spy

111

*/*

Všechny hřbitovy jsou také tvými hřbitovy.

Síla a odolnost Graveyard Busybody jsou obě rovny počtu karet s flavortextem ve tvých hřbitovech.

Musíš se motat kolem hřbitovů, pokud chcete zažít mrtvé mluvit.

Half-Shark, Half-

Bytost — Fish

+3/+3

Na začátku tvé udržovací fáze,


Augment
11(11, Ukaž tuto kartu ze své ruky: Zkombinuj ji s cílovým hostitelem. Augment můžeš použít jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Incite Insight

Sorcery

111

Sestav X Udělátek. (Abys sestavil/a Udělátko, polož vrchní kartu svého balíčku Udělátek lícem nahoru pod jeden ze svých verglů.)

Po stovce neúspěšných patentových přihlášek byl Cornelian ohromen, když zjiistil, že nikdo nikdy nevytvořil soběstačný parou poháněný podávaš zmrzliny. Ihned navrhl gnóma s konečkovači místo rukou.

Kindly Cognician

Artefaktová bytost — Cyborg Artificer

11

1/3

Kouzla, která sesíláš a která v textu odkazují na artefakty nebo Udělátka, tě stojí k seslání o 1 méně.

"Copak se děje, drahoušku? Nic co by nevyřešila kombinace ozubených koleček s redukční převodovkou 44 na 22, vsadím se "

Magic Word

Očarování — Aura

11

Očaruj bytost


Jak Magic Word vstupuje na bojiště, zvol si slovo.


Zašeptej zvolené slovo: Tapni očarovanou bytost.

Mer Man

Hostitelská bytost — Human Fish

11

3/3

Když tato bytost vstupuje na bojiště, můžeš líznout kartu.

More or Less

Instant

1

Do konce kola přičti nebo odečti 1 od číslice nebo číslovky na cílovém kouzlu nebo permanentu.

Pět plus jedna je sedm, polib ***** kosům.

Novellamental

Bytost — Elemental

11

2/1

Flying


Novellamental může blokovat pouze bytosti s flying.

"Má babička prodala většinu svých šperků již dávno, ale zanechala mi jeden z náhrdelníků: zlatý řetízek s přívěškem ve tvaru havrana. "

Novellamental

Bytost — Elemental

11

2/1

Flying

Novellamental může blokovat pouze bytosti s flying.

„Ten přívěšek byl babiččiným odkazem mně samotné. Hledala jsem útěchu v samotě mezi stromy, na větvích tančilo měsíční světlo, a já svírala její dar pevně v dlani. "

Novellamental

Bytost — Elemental

11

2/1

Flying

 

Novellamental může blokovat pouze bytosti s flying.

"Řetízek mi padnul na krk jako ulitý, ale mé srdce se zachvělo mrazením, když chladný kov spočinul na mé hrudi. Dopnula jsem sponku za krkem a tiše čekala.“

Novellamental

Bytost — Elemental

11

2/1

Flying

Novellamental může blokovat pouze bytosti s flying.

"V srdci se mi rozlilo teplo a ucítila jsem, jak se mé nohy zvedají ze země. Najednou jsem byla svobodná – volná jako pták, a domy pode mnou se změnily na flíčky na mapě."

Numbing Jellyfish

Hostitelská bytost — Jellyfish

11

2/1

Když tato bytost vstupuje na bojiště, hoď si šestistěnnou kostkou.

Cílový hráč odloží vrchních X karet své knihovny do hřbitova, kde X je hozené číslo.

S.N.E.A.K. Dispatcher

Bytost — Human Spy

11

2/1

11, 1: Podívej se na vrchní kartu knihovny cílového hráče. Pokud má vodoznak Agentů Š.O.T.O.Ú.Š.e, můžeš ji ukázat a dát si ji do ruky. Jinak ji dej na spodek či vršek knihovny vlastníka.

Socketed Sprocketer

Artefaktová bytost — Cyborg Knight

1

1/2

1: Odinstaluj všechny výsledky ze Socketed Sprocketer, pak si hoď šestistěnnou kostkou. Instaluj výsledek na Socketed Sprocketer. (Dej kostku na tuto kartu.)


Můžeš odinstalovat výsledek ze Socketed Sprocketer a použít jej pro kostku, kterou jsi házel.

 
Odinstaluj 6 ze Socketed Sprocketer: Lízni kartu.

Spell Suck

Instant

111

Zruš cílové kouzlo, pak sestav Udělátko. (Polož vrchní kartu svého balíčku Udělátek lícem nahoru pod jeden ze svých verglů.)

ES-Ú-CÉ-KÁ

Spy Eye

Bytost — Eye Spy

111

1/3

Flying


Kdykoli Spy Eye udělí bojové zranění hráči, lízni si kartu z knihovny onoho hráče.

"Ten holub něco ví, a my zjistíme, co. "
—X

Suspicious Nanny

Bytost — Human Spy Rigger

11

3/4

Kdykoli Suspicious Nanny udělí bojové zranění hráči, přesestaví cílové Udělátko, které onen hráč kontroluje. (Získáváš nad ním kontrolu a přesuneš si jej pod jeden ze svých verglů.)

"Buďte zdrávi, dobří lidé. Jakýž to krásný den na procházku s mým skutečně pravým lidským dítětem. "

Time Out

Instant

11

Hoď si šestistěnnou kostkou.  Polož cílový permanent pod X vrchních karet knihovny jeho vlastníka, kde X je hozené číslo.

Komukoli kromě goblina by v té dóze na sušenky uvízla jenom ruka.

Very Cryptic Command

Instant

1111

Zvol si dvě —

• Odtapni dva cílové permanenty

• Tapni každý permanent pod kontrolou cílového hráče, který má přesně jednoslovné jméno.

• Zahoď všechny karty z ruky, pak si lízni stejné množství karet.

• Vrať si do ruky cílovou kartu sorcery nebo instant ze svého hřbitova.

Very Cryptic Command

Instant

1111

Zvol si dvě —

• Prohoď do konce kola sílu a odolnost cílové bytosti.

• Cílová bytost nemůže být toto kolo blokována..

• Lízni kartu. Pokud její obrázek namaloval Wayne England, můžeš ji ukázat a líznout další kartu.

• Sestav Udělátko.

Very Cryptic Command

Instant

1111

Zvol si dvě —

• Lízni kartu z knihovny protihráče.

• Zkopíruj cílové kouzlo instant nebo sorcery. Pro kopie si můžeš zvolit jiné cíle.

• Do konce kola ztrácí cílová bytost všechny schopnosti a stává se modrou bytostí s typem Frog se základní silou a odolností 1/1.

• Vytvoř si 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Gnome..

Very Cryptic Command

Instant

1111

Zvol si dvě —

• Vrať cílový permanent do ruky hráče, který jej kontroluje.

• Lízni dvě karty, pak kartu zahoď.

• Změň cíl cílového kouzla, které má jen jeden cíl.

• Obrať cílovou bytost, která není token.

Very Cryptic Command

Instant

1111

Zvol si dvě —

• Zruš cílové kouzlo s černým okrajem.

• Vrať cílovou bytost do ruky vlastníka.

• Odtapni všechny permanenty pod svou kontrolou, které mají vodoznak.

• Hoď dvěma šestistěnnými kostkami. Cílový hráč odloží do hřbitova X vrchních karet své knihovny, kde X je součet hozených čísel.

Very Cryptic Command

Instant

1111

Zvol si dvě —

• Proveď scry 3.

• Vytvoř si 2/2 černou bytost-token s typem Rogue a s menace.

• Do konce kola přičti nebo odečti 1 od číslice nebo číslovky na cílovém kouzlu nebo permanentu.

• Vrať do ruky všechny artefakty pod kontrolou cílového hráče.

Wall of Fortune

Artefaktová bytost — Wall

11

0/4

Defender

Můžeš tapnout netapnutý permanent s typem Wall pod tvou kontrolou, abys donutil hráče hodit znovu právě hozenou kostkou.

"Potřebuješ šestku? Pozor všichni, tady dáma potřebuje šestku! "

Big Boa Constrictor

Hostitelská bytost — Snake

11

1/2

Když tato bytost vstupuje na bojiště, hoď si šestistěnnou kostkou. Cílový protihráč ztrácí počet životů rovný výsledku.

capital offense

instant

111

cílová bytost získává do konce kola -x/-x, kde x je rovno počtu, kolikrát se vyskytuje v herním textu oné bytosti velké písmeno (ignoruj reminder text a flavortext)

blázni rádi velké myšlenky, ale velká písmena nikoli

Dirty Rat

Hostitelská bytost — Rat

11

1/1

Když tato bytost vstupuje na bojiště, cílový protihráč zahodí kartu.

Extremely Slow Zombie

Bytost — Zombie

11

3/3

Last strike (Tato bytost udílí bojové zranění až po bytostech bez last strike.)

Mmmmmmm…… .

Extremely Slow Zombie

Bytost — Zombie

11

3/3

Last strike (Tato bytost udílí bojové zranění až po bytostech bez last strike.)

…ooooooo…..

Extremely Slow Zombie

Bytost — Zombie

11

3/3

Last strike (Tato bytost udílí bojové zranění až po bytostech bez last strike.)

….zzzzzzzzzz…..

Extremely Slow Zombie

Bytost — Zombie

11

3/3

Last strike (Tato bytost udílí bojové zranění až po bytostech bez last strike.)

….kyyyyyyy!

Finders, Keepers

Sorcery

11

Znič cílovou bytost, pak sestavu Udělátko. (Polož vrchní kartu svého balíčku Udělátek lícem nahoru pod jeden ze svých verglů.)

Direktivy Š.O.T.O.Ú.Š.e jasně povoluje okrádání mrtvol o součásky. To znamenalo jediné – agentka 47.3 se musela postarat a ujistit, že je její cíl opravdu mrtvý.

Hangman

Bytost — Human Villain

1

1/1

Jak Hangman vstupuje na bojiště, tajně si poznamenej slovo o šesti až osmi písmenech

1: Cílový hráč, který nekontroluje Hangman, hádá poznamenané slovo nebo zatím neuhodnuté písmeno v tomto slově. Pokud hádá špatně, polož na Hangman +1/+1 žeton. Tuto schopnost může aktivovat kterýkoli hráč.

 
Když hráč uhodne poznamenané slovo nebo všechna jeho písmena, Hangman obětuj.

Hazmat Suit (Used)

Očarování — Aura

11

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +2/+1 a menace.

Kdykoli se hráč dotkne očarované bytosti kůží nebo nehtem, ztrácí 2 životy.

Hoisted Hireling

Bytost — Zombie

11

2/1

Hoisted Hireling má flying, pokud je držen nad bojištěm.

Zarv už přestal věřit plakátům s koťátky říkajícími „nevěš hlavu.“

Inhumaniac

Bytost — Brainiac

11

1/1

Na začátku své udržovací fáze si hoď šestistěnnou kostkou. Hodíš-li 3 nebo 4, polož na Inhumaniac +1/+1 žeton. Hodíš-li 5 a více, polož na ni dva +1/+1 žetony. Hodíš-li 1, odstraň z Inhumaniac všechny +1/+1 žetony.

Pro empatické megazlomysli.

Masterful Ninja

Bytost — Troll Ninja

11

1/1

Haste


Ukaž Masterful Ninja ze své ruky: Do konce kola je Masterful Ninja zároveň na bojišti a ve tvé ruce.


11: Masterful Ninja získává do konce kola +1/+1.

Ninja

Bytost — Ninja

+1/+0

Můžeš aktitovat augment Ninja kdykoli, kdy můžeš hrát instant


Kdykoli tato bytost udělí bojové zranění hráči,

Augment 11(11, Ukaž tuto kartu ze své ruky: Zkombinuj ji s cílovým hostitelem. Augment můžeš použít jen…ale, jako bych nic neřekl.)

Old-Fashioned Vampire

Bytost — Vampyre

111

3/3

Flying


Old-Fashioned Vampire má +2/+2 a deathtouch, pokud je venku tma.

"Pěkně po nocích a v dlouhé kápi, jinak se to nepočítá, není-liž pravda?“

Over My Dead Bodies

Očarování

111

Karty bytostí ve hřbitovech mohou útočit a blokovat, jako by byly na bojišti, mohou blokovat nebo být blokovány pouze kartami bytostí ve hřbitovech, jsou ke svým typům navíc Zombie, a mají undeathtouch (Pokud by udělily zranění kartě bytosti, namísto toho onu bytost odstraň ze hry.)

Karty bytostí ve tvém hřbitově mají haste.

Overt Operative

Bytost — Human Ninja Rigger

11

2/3

Menace
Kdykoli Overt Operative udělí bojové zranění hráči, sestaví Udělátko. (Polož vrchní kartu svého balíčku Udělátek lícem nahoru pod jeden ze svých verglů.)

Viděli ji už zdálky. Nezáleželo na tom.

„Rumors of My Death“

Očarování

11

11, Vypověz ze hry permanent, jež kontroluješ, s vodoznakem Ligy Záludné Zkázy: Vrať si ze hřbitova na bojiště kartu permanentu s vodoznakem Ligy Záludné Zkázy.

Při čtvrtém pohřbu se poskoci stávali už celkem profíky.

Skull Saucer

Bytost — Zombie Head

111

4/1

Flying


Když Skull Saucer vstupuje na bojiště, znič cílovou bytost a polož hlavu na stůl. Když se tvá hlava přestane dotýkat stolu, Skull Saucer obětuj.

Žádné tělo není připraveno na takovouhle sílu.

Sly Spy

Bytost — Human Spy

11

2/2

Kdykoli Sly Spy udělí bojové zranění hráči, onen hráč ukáže ruku. Vybereš si z ní kartu s nejdelším jménem. Onen hráč onu kartu zahodí.

Agenti Š.O.T.O.Ú.Š.e Štramáci Ochotní Takticky Obezřetných Úplných Špatností

Sly Spy

Bytost — Human Spy

11

2/2

Kdykoli Sly Spy udělí bojové zranění hráči,  můžeš zničit cílovou bytost, která je na svém obrázku otočena tváří vlevo (Bytosti bez tváře nejsou tváří natočeny nikam.)

Agenti Š.O.T.O.Ú.Š.e Špatně Organizovaní Turboagenti Odbornosti Úskočných Šelem

Sly Spy

Bytost — Human Spy

11

2/2

Kdykoli Sly Spy udělí bojové zranění hráči, onen hráč ztrácí prst, dokud Sly Spy neopustí bojiště.(Prst si zvolí jeho vlastník a nemůže se dotýkat karet ani házet kostkami.)

Agenti Š.O.T.O.Ú.Š.e Špionážně Obsesivní Tupani Okázale Úkolováni Šílenci

Sly Spy

Bytost — Human Spy

11

2/2

Kdykoli Sly Spy udělí bojové zranění hráči,  můžeš zničit cílovou bytost, která je na svém obrázku otočena tváří vpravo (Bytosti bez tváře nejsou tváří natočeny nikam.)

Agenti Š.O.T.O.Ú.Š.e Špeciálně Ostražití Testovači Ohromně Úplatných Špionů

Sly Spy

Bytost — Human Spy

11

2/2

Kdykoli Sly Spy udělí bojové zranění hráči, onen hráč otočí vrchní kartu své knihovny. Dej si onu kartu do ruky a ztrácíš počet životů rovný její převedené manové ceně.

Agenti Š.O.T.O.Ú.Š.e —Špionážní Organizace Tajných Operativců, Únosců, a Špehů

Sly Spy

Bytost — Human Spy

11

2/2

Kdykoli  Sly Spy udělí bojové zranění hráči, hoď si šestistěnnou kostkou. Onen hráč ztrácí počet životů rovný hozenému číslo.

Agenti Š.O.T.O.Ú.Š.e Šíleně Otravné Technicky Organizačně Únavné Špionáže

Snickering Squirrel

Bytost — Squirrel Advisor

1

1/1

Můžeš tapnout Snickering Squirrel, abys zvýšil/a výsledek hozený na kostce jakýmkoli hráčem o 1.

"V tomhle oboru si musíte umět poradit, jak leckdy rozlousknout i hodně tvrdý oříšek. V mém případě dosti doslova."

Spike, Tournament Grinder

Legendární Bytost — Human Gamer

1 Phyrexian BlackPhyrexian Black

1/1

(Phyrexian Black můžeš zaplatit  1 nebo 2 životy)


Phyrexian BlackPhyrexian BlackPhyrexian BlackPhyrexian Black: Zvol si kartu mimo hru, kterou vlastníš, a která je zakázána nebo omezena na Constructed formátu, ukaž  ji a dej si ji do ruky.

"Počkej – na to si zareaguju."

Squirrel-Powered Scheme

Očarování

11

Každý výsledek, který hodíš na kostce, je o 2 vyšší.

Lucinda nevěděla, co si užívala nejvíce: vědu, veverky, nebo maniakální smích.

Steady-Handed Mook

Bytost — Human Rigger

11

1/1

Deathtouch


Když Steady-Handed Mook vstupuje na bojiště, sestaví Udělátko. (Polož vrchní kartu svého balíčku Udělátek lícem nahoru pod jeden ze svých verglů.)

Poskokova doba přežití je akorát tak dlouhá, aby se stal natolik dobrým, aby si  přestal si dávat pozor.

Stinging Scorpion

Hostitelská bytost — Scorpion

11

3/2

Když tato bytost vstupuje na bojiště, cílová bytost pod kontrolou protihráče získává do konce kola -1/-1.

Subcontract

Sorcery

1

Osoba mimo hru se podívá do ruky protihráče a vybere z ní kartu, která není země. Onen hráč onu kartu zahodí.

Marta byla tam a zpět za přesně dvě minuty – třicet vteřin na vpravení jedu a minutu a půl na dokonalé poskládání ubrousků zpět.

Summon the Pack

Sorcery

11

Otevři originální  booster Magicu, ukaž všechny karty a všechny takto ukázané karty bytostí si dej na bojiště. Jsou ke svým typům navíc Zombie. (Před další hrou ony karty ze svého balíčku odstraň.)

Zombified

Bytost — Zombie

+2/+2

11: Zkombinuj Zombified ze svého hřbitova s cílovou hostitelskou bytostí.


11, Vypověz kartu bytosti ze svého hřbitova:


Augment
11(11, Ukaž tuto kartu ze své ruky: Zkombinuj ji s cílovým hostitelem. Augment můžeš použít jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

The Big Idea

Legendární Bytost — Brainiac Villain

111

4/4

111, 1: Hoď si šestistěnnou kostkou. Vytvoř si počet 1/1 červených bytostí-tokenů s typem Brainiac odpovídající hozenému číslu.


Tapni tři netapnuté permanenty s typem Brainiac: Až příště budeš házet šestistěnnou kostkou, namísto toho hoď dvěma a použij jako výsledek součet.

Box of Free-Range Goblins

Sorcery

111

Hoď si šestistěnnou kostkou. Vytvoř si počet 1/1 červených bytostí-tokenů s typem Goblin odpovídající hozenému číslu.

Skrab se pokusil varovat své přátele gobliny, že to kladivo je návnada do pasti, ale oni přestali poslouchat u slova „kladivo.“

Bumbling Pangolin

Hostitelská bytost — Beast

11

2/2

Když tato bytost vstupuje na bojiště, můžeš zničit cílový artefakt.

Common Iguana

Hostitelská bytost — Lizard

11

1/3

Když tato bytost vstupuje na bojiště, můžeš zahodit kartu. Pakliže tak učiníš, lízni kartu.

The Countdown Is at One

Sorcery

111

Hráči si zahrají pod-hru Magicu, ve které začínají na 1 životě a knihovny použijí jako balíky. Po zbytek hlavní hry je pak zdvojnásoben počet zranění, které by zdroj udělil každému hráči, který pod-hru nevyhrál.

Feisty Stegosaurus

Hostitelská bytost — Dinosaur

11

2/1

Když tato bytost vstupuje na bojiště, hoď si šestistěnnou kostkou. Tato bytost udělí cílové bytosti pod kontrolou protihráče počet zranění rovný hozenému číslu.

Garbage Elemental

Bytost — Elemental

11

2/4

Frenzy 2 (Kdykoli tato bytost útočí a není blokována, získává do konce kola +2/+0)


Garbage Elemental nemůže být blokována ukecanými bytostmi (Bytost je ukecaná, pokud má 4 a více řádek herního textu.)

Garbage Elemental

Bytost — Elemental

11

3/1

Když Garbage Elemental vstupuje na bojiště, sestaví Udělátko.(Polož vrchní kartu svého balíčku Udělátek lícem nahoru pod jeden ze svých verglů.)

Undying (Když tato bytost zemře a neměla-li na sobě žádné +1/+1 žetony, vrať ji na bojiště pod kontrolu vlastníka s +1/+1 žetonem na sobě.)

Garbage Elemental

Bytost — Elemental

11

3/2

Battle cry (Kdykoli tato bytost útočí, každá další útočící bytost získává do konce kola +1/+0.)

 

Když Garbage Elemental vstupuje na bojiště, hoď si dvěma šestistěnnými kostkami. Vytvoř si počet 1/1 červených bytostí-tokenů s typem Goblin odpovídající rozdílu hozených čísel.

Garbage Elemental

Bytost — Elemental

11

3/3

Cascade (Když sesíláš toto kouzlo, začni vypovídat  ze hry karty z vršku své knihovny, dokud nevypovíš kartu, která stojí méně a není země. Můžeš onu kartu seslat bez placení její manové ceny. Ostatní vypovězené karty dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.)

Když Garbage Elemental vstupuje na bojiště, hoď si šestistěnnou kostkou. Garbage Elemental udělí cílovému protihráči počet zranění rovný hozenému číslu.

Garbage Elemental

Bytost — Elemental

11

4/3

Unleash (Můžeš tuto bytost nechat vstoupit na bojiště s +1/+1 žetonem. Dokud má na sobě +1/+1 žeton, nemůže blokovat.)

 

Každá bytost pod tvou kontrolou s jakýmkoli žetonem má obrázkovou menace (Mohou ji blokovat pouze bytosti mající na obrázku dvě a více postav.)

Garbage Elemental

Bytost — Elemental

11

6/5

Last strike (Uděluje zranění až po bytostech bez last strike.)

Battalion — Kdykoli Garbage Elemental a alespoň dvě další bytosti útočí, cílová bytost nemůže toto kolo blokovat.

Goblin Haberdasher

Bytost — Goblin Hatificer

11

2/2

Menace (Musí být blokována alespoň dvěma bytostmi.)


Ostatní bytosti pod tvou kontrolou, které na svém obrázku mají na hlavě klobouk, mají menace.

Doplněk v každém smyslu toho slova.

Half-Orc, Half-

Bytost — Orc Warrior

+3/+1

Trample


Na začátku každé fáze konce kola, pokud bylo protihráči toto kolo uděleno zranění,


Augment
111(111, Ukaž tuto kartu ze své ruky: Zkombinuj ji s cílovým hostitelem. Augment můžeš použít jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Hammer Helper

Sorcery

11

Do konce kola získáváš kontrolu nad cílovou bytostí. Odtapni onu bytost a a hoď si šestistěnnou kostkou. Do konce kola získává haste a +X/+0, kde X je hozené číslo.

"Potřebuješ kladivo? Potřebuješ něco spravit? Znám chlápka přesně pro tebe."

Hammer Jammer

Bytost — Goblin Warrior

11

0/0

As Hammer Jammer vstupuje na bojiště, hoď si šestistěnnou kostkou. Hammer Jammer vstupuje na bojiště s počtem +1/+1 žetonů rovným hozenému číslu.


Kdykoli hodíš kostkou, odstraň z Hammer Jammer všechny +1/+1 žetony, pak na ni polož počet +1/+1 žetonů rovný hozenému číslu.

Hammerfest Boomtacular

Očarování

111

Kdykoli sešleš kouzlo s vodoznakem Gobliních Výbuchářů, Hammerfest Boomtacular udělí 2 zranění cílové bytosti nebo hráči.

Je to méně „hudba“ a více „přímé poškození sluchu.“

Infinity Elemental

Bytost — Elemental

1111

∞/5

(Tahle bytost má NEKONEČNOU SÍLU.)

Je tak nekonečná, že její flavor text říká „Je tak nekonečná, že její flavor text říká Je tak nekonečná, že její flavor text říká „Je tak nekonečná, že její flavor text říká „Je tak nekonečná, že její flavor text říká „Je tak nekonečná, že její flavor text říká „Je tak nekonečná, že její flavor text říká „Je tak nekonečná, že její flavor text říká „Je tak nekonečná, že její flavor text říká ….

It That Gets Left Hanging

Bytost — Elemental Horror

11

5/4

Když It That Gets Left Hanging vstupuje na bojiště, požádej osobu mimo hru, aby si s tebou plácla. Pokud tak neučiní, It That Gets Left Hanging získává do konce kola haste.

"Plácněme si… po našem.“

Just Desserts

Instant

11

Just Desserts udělí π zranění cílové bytosti (π ije poměr obvodu kruhu k jeho průměru. (Je to o drobátko víc, než 3)).

"Je na čase někoho krouhnout kruhem!"
—Trhloš zvaný Iracionální

Painiac

Bytost — Brainiac

11

0/3

Na začátku své udržovací fáze si hoď šestistěnnou kostkou. Painiac získává do konce kola +X/+0, kde X je hozené číslo.

"Zakrátko vás zasáhne skvělá myšlenka! "

Party Crasher

Bytost — Goblin Berserker

11

3/3

Haste


Můžeš s Party Crasher útočit jednou v každé bojové fázi protihráčova kole.

Bez spočinutí. Bez milosti. Bez rezervace.

Steamflogger Boss

Bytost — Goblin Rigger

11

3/3

Ostatní bytosti s typem Rigger pod tvou kontrolou mají  +1/+0 a haste.


Pokud by RIgger pod tvou kontrolou měl sestavit Udělátko, namísto toho sestaví Udělátka dvě.

"Nekončeme, už to máme. Hnedka další uděláme! "

Steamflogger of the Month

Bytost — Goblin Rigger

111

3/3

Když Steamflogger of the Month vstupuje na bojiště,  sestaví Udělátko za každé Udělátko, jenž kontroluješ. ((Abys sestavil/a Udělátko, polož vrchní kartu svého balíčku Udělátek lícem nahoru pod jeden ze svých verglů.

Výhody s tím spojené nic moc.

Steamflogger Temp

Bytost — Goblin Rigger

11

2/1

1, 1: Steamflogger Temp sestaví Udělátko. (Polož vrchní kartu svého balíčku Udělátek lícem nahoru pod jeden ze svých verglů.)

Když jsi hloupější než kladivo, každý problém vám připadá jako ta věc, co do nich mlátíte kladivem.

Steamfloggery

Instant

111

Hoď si šestistěnnou kostkou. Sestav počet Udělátek rovný hozenému číslu. (Abys sestavil/a Udělátko, polož vrchní kartu svého balíčku Udělátek lícem nahoru pod jeden ze svých verglů.)

Goblini  znají jen dvě rychlosti: těžká flákárna a super-duper-kladivová-megamlátička.

Super-Duper Death Ray

Instant

11

Trample (Tohle kouzlo může udělit nevyužité zranění do hráče kontrolujícího jeho cíl.)


Super-Duper Death Ray udělí 4  zranění cílové bytosti.

"Jdeme skrz!“

Target Minotaur

Bytost — Minotaur Warrior

11

2/1

Prowess (Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, tato bytost získává do konce kola +1/+0.)

"Už ne!"

Three-Headed Goblin

Bytost — Goblin Mutant

111

3/3

Triple strike (Tato bytost uděluje bojové zranění v kroku first strike, normálního udělování, a last strike.)

Je pravda, že dvě hlavy jsou lepší než jedna, ale pak už narážíte na pravidlo snižujících se výnosů.

Work a Double

Sorcery

111

Sestav dvě Udělátka. (Polož vrchní kartu svého balíčku Udělátek lícem nahoru pod jeden ze svých verglů. Pak to zopakuj.)

Ig a Burf objevili tuhle techniku náhodou, když Burf jednou sáhnul po svém kladivu a přehmátl se.

Wrench-Rigger

Bytost — Goblin Rigger

1

1/1

Když Wrench-Rigger vstupuje na bojiště, sestaví Udělátko. (Polož vrchní kartu svého balíčku Udělátek lícem nahoru pod jeden ze svých verglů.)

Gobliní inovátor, gobliní mrtvola. Sedum dní, tejden.

As Luck Would Have It

Očarování

1

Hexproof


Kdykoli hodíš kostkou, polož na As Luck Would Have It počet žetonů štěstíčka rovný hozenému číslu. Pokud pak máš na As Luch Would Have It 100 nebo více žetonů štěstíčka, vyhráváš hru. (Pokud opakuješ hod, počítej oba výsledky.)

Beast in Show

Bytost — Beast

111

6/4

Trample

"Ohromující exemplář tohoto plemene! Dokonalé plátování, nelítostně efektivní smrtící úder, a překrásný lesk slin"

Beast in Show

Bytost — Beast

111

6/4

Trample

„Neviděli jsme takový kousek na pódiu po mnoho let. Tak majestátní postoj a zcela dokonalá síla výmluvného pižma."

Beast in Show

Bytost — Beast

111

6/4

Trample

"Opravdu speciální kousek v kategorii balothů v tomto roce, co se hustoty a kvality ostnů týká. Rádi bychom si promluvili s chovatelkou, ale nemůžeme ji teď najít. "

Beast in Show

Bytost — Beast

111

6/4

Trample

"Není překvapením ji vidět na pódiu. Tenhle dokonalý příklad zahnutí klů je pouze nejnovějším z řady dlouholetého rodokmenu šampionů z Ranče Hlasu Divočiny."

Chittering Doom

Očarování

11

Kdykoli hodíš na kostce 4 a výše, vytvoř si 1/1 zelenou bytost-token s typem Squirrel.

Jedné osudové noci, s jasnýma očima a huňatými ocásky, povstaly.

Clever Combo

Sorcery

11

Najdi si v knihovně kartu hostitelské bytosti nebo kartu s augment, ukaž ji, dej si ji do ruky a pak si zamíchej knihovnu.

V Kříženeckých laboratořích nemá „panna nebo orel“ často vůbec nic do činění s mincemi.

Druid of the Sacred Beaker

Bytost — Deer Bird Ape Druid

11

2/2

1: Přidej  1 do svého manového poolu za každý vodoznak Kříženeckých laboratoří mezi permanenty pod tvou kontrolou.

Jiní se snaží být nejlepší ve své třídě. Ona ve svém kmeni.

Eager Beaver

Hostitelská bytost — Beaver

11

3/2

Když tato bytost vstupuje na bojiště, můžeš odtapnout cílový permanent..

Earl of Squirrel

Bytost — Squirrel Advisor

111

4/4

Squirrellink (Zranění udělené touto bytostí ti navíc vytvoří odpovídající počet 1/1 zelených bytostí-tokenů s tyoem Squirrel.)


Bytosti-tokeny, jež kontroluješ, mají ke svým typům navíc typ Squirrel.

Ostatní permanenty s typek Squirrel pod tvou kontrolou mají +1/+1.

First Pick

Instant

11

Znič cílový artefakt nebo očarování. Sestav Udělátko. (Polož vrchní kartu svého balíčku Udělátek lícem nahoru pod jeden ze svých verglů.)

Sbírání kladiv je nebezpečné, ale pořád bezpečnější než česání pilových keřů.

Ground Pounder

Bytost — Goblin Warrior

11

2/2

11: Hoď si šestistěnnou kostkou. Ground Pounder získává do konce kola +X/+X, kde X je hozené číslo.


Kdykoli hodíš na kostce 5 a výše, Ground Pounder získává do konce kola trample.

Lidé přišli ze široka a daleka, jen aby poznali zblízka hlavu kladiva.

Half-Squirrel, Half-

Bytost — Squirrel

-1/-0

Kdykoli přichází na bojiště bytost, která není token,


Augment
1(1, Ukaž tuto kartu ze své ruky: Zkombinuj ji s cílovým hostitelem. Augment můžeš použít jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Hydradoodle

Bytost — Hydra Hound

1111

0/0

Jak Hydradoodle vstupuje na bojiště, hoď si X šestistěnnými kostkami. Hydradoodle vstupuje na bojiště s počtem +1/+1 žetonů odpovídajícím součtu hozených čísel.

Reach, trample

Méně domovem poničený než domovy ničící.

Ineffable Blessing

Očarování

11

Jak Ineffable Blessing vstupuje na bojiště, zvol si flavorové nebo nemastné neslané.


• Flavorové — Kdykoli přijde na bojiště pod tvou kontrolu bytost s flavor textem, lízni kartu.


• Nemastné neslané— Kdykoli přijde na bojiště pod tvou kontrolu bytost bez flavor textu, lízni kartu.

"Požehnáno budiž tohle sebraniště různých věcí!“

Ineffable Blessing

Očarování

11

Jak Ineffable Blessing vstupuje na bojiště, zvol si ilustrátora.

Kdykoli přijde na bojiště pod tvou kontrolu bytost ilustrovaná zvoleným ilustrátorem, lízni kartu.

„Požehnán budiž tento výběr rozmanitých předmětů!“

Ineffable Blessing

Očarování

11

Jak Ineffable Blessing vstupuje na bojiště, zvol si bílý nebo stříbrný okraj.

Kdykoli přijde na bojiště pod tvou kontrolu bytost se zvoleným okrajem, lízni kartu.

„Požehnána budiž tato hromádka pomíchaných drobností!“

Ineffable Blessing

Očarování

11

Jak Ineffable Blessing vstupuje na bojiště, zvol si raritu.

Kdykoli přijde na bojiště pod tvou kontrolu bytost zvolené rarity, lízni kartu.

„Požehnána budiž tato sbírka rozličných položek!“

Ineffable Blessing

Očarování

11

Jak Ineffable Blessing vstupuje na bojiště, zvol si sudé nebo liché.

Kdykoli přijde na bojiště pod tvou kontrolu bytost se zvoleným typem sběratelského pořadového čísla, lízni kartu.

„Požehnáno budiž toto shromáždění eklektických výrobků!“

Ineffable Blessing

Očarování

11

Jak Ineffable Blessing vstupuje na bojiště, zvol si číslo.

Kdykoli přijde na bojiště pod tvou kontrolu bytost s přesně tolika slovy ve jméně, jako je zvolená hodnota, lízni kartu.(Slova s pomlčkou se počítají za jedno.)

„Požehnán budiž tento pel-mel všelijakých prvků!“

Joyride Rigger

Bytost — Goblin Rigger

11

3/3

Když Joyride Rigger vstupuje na bojiště, sestaví Udělátko. (Polož vrchní kartu svého balíčku Udělátek lícem nahoru pod jeden ze svých verglů.)

Hrcy-prcy-bum – PRÁSK PRÁSK PRÁSK PRÁSK PRÁSK PRÁSK PRÁSK PRÁSK PRÁSK PRÁSK PRÁSK PRÁSK PRÁSK PRÁSK PRÁSK!

Monkey-

Bytost — Monkey

+2/+2

 Kdykoli zemře bytost pod tvou kontrolou, která není token,


Augment
11(11, Ukaž tuto kartu ze své ruky: Zkombinuj ji s cílovým hostitelem. Augment můžeš použít jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Mother Kangaroo

Hostitelská bytost — Kangaroo

11

1/1

Když tato bytost vstupuje na bojiště, hoď si šestistěnnou kostkou. Polož na tuto bytost počet +1/+1 žetonů rovný hozenému číslu.

Multi-Headed

Bytost — Hydra

+4/+4

Na začátku každé fáze konce kola, pokud jsi toto kolo házel/a kostkou,


Augment
11(11, Ukaž tuto kartu ze své ruky: Zkombinuj ji s cílovým hostitelem. Augment můžeš použít jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Really Epic Punch

Sorcery

11

Cílová bytost získává do konce kola +2/+2, je-li hostitelská nebo má-li augment.  Pak vyzve na souboj cílovou bytost, již nekontroluješ.

Je lepší, než standard.

Selfie Preservation

Sorcery

11

Najdi si v knihovně kartu základní země a ukaž ji. Pokud má na obrázku strom, polož ji na bojiště tapnutou. Jinak si ji dej do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.

"Ujisti se, že máš ten strom na obrázku.“

Serpentine

Bytost — Wurm

+3/+3

Kdykoli přichází na bojiště pod tvou kontrolu země,


Augment
11(11, Ukaž tuto kartu ze své ruky: Zkombinuj ji s cílovým hostitelem. Augment můžeš použít jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Shellephant

Bytost — Turtle and/or Elephant

111

?/?

1: Zvol si jedno. Můžeš tuto schopnost aktivovat, ať je Shellephant v jakékoli zóně.


• Shellephant má základní sílu a odolnost 1/4.


• Shellephant má základní 3/3.

Slaying Mantis

Bytost — Insect Wrestler

111

6/6

Jen vteřinku (Pokud je toto kouzlo na stacku, nemohou hráči hýbat kartami na bojišti.)


Slaying Mantis vstupuje na bojiště tak, že je hozena ze vzdálenosti alespoň tří stop (jednoho metru).

 
Když Slaying Mantis vstupuje na bojiště, vyzve na souboj každou bytost pod kontrolou protihráče, které se při vstupu dotkla.

Squirrel Dealer

Bytost — Raccoon Lizard Bird

1

1/1

Když Squirrel Dealer vstupuje na bojiště, zeptej se osoby mimo hru: „Máš rád/a veverky? "  Pokud odpoví kladně, vytvoř si 1/1 zelenou bytost-token s typem Squirrel.

"Viděl jsi, jak se jim leskne kožíšek? Zář v jejich očkách? Vrcholná kvalita. Tohle je prvotřídní zboží "

Steamflogger Service Rep

Bytost — Goblin Rigger

11

1/1

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiný permanent s typem Goblin, můžeš zaplatit 1. Pakliže tak učiníš, Steamflogger Service Rep sestaví Udělátko. (Polož vrchní kartu svého balíčku Udělátek lícem nahoru pod jeden ze svých verglů.)

Je to spíš jako perný den oběda s přestávkou na práci mezi směnami.

Wild Crocodile

Hostitelská bytost — Crocodile

11

1/1

Když tato bytost vstupuje na bojiště, Najdi si v knihovně kartu základní země a dej si ji do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.

Willing Test Subject

Bytost — Spider Monkey Scientist

11

2/2

Reach


Kdykoli hodíš na kostce 4 a výše, polož na Willing Test Subject +1/+1 žeton.


1: Hoď si šestistěnnou kostkou.

Baron Von Count

Legendární Bytost — Human Villain

111

3/3

Baron Von Count vstupuje na bojiště s žetonem odpočtu zkázy na „5“. (Odpočet najdete na jeho obrázku.)

Kdykoli sešleš kouzlo s danou číslicí v manové ceně, textboxu, síle či odolnosti, posuň žeton odpočtu zkázy o jednu číslici doleva.

 Když se žeton odpočtu zkázy dostane na „1“, znič cílového hráče a dej žeton odpočtu zkázy na „5“.

Better Than One

Sorcery

11

Osoba mimo hru se stává tvým spoluhráčem. (Zvol si libovolný počet karet ve tvé ruce, z vršku knihovny a na bojišti pod tvou kontrolou. Tyto karty se stávají rukou, knihovnou a permanenty vašeho spoluhráče.)

Cramped Bunker

Očarování

111

Na začátku udržovací fáze každého protihráče onen hráč přesune permanent, jenž kontroluje, aby se dotýkal Cramped Bunker, ale žádných dalších permanentů. Pakliže nemůže, znič všechny permanenty onoho hráče, které se nedotýkají Cramped Bunker, pak jej obětuj.

Dr. Julius Jumblemorph

Legendární bytost

111

4/4

Dr. Julius Jumblemorph má všechny typy bytostí (i pokud tato karta není na bojišti).


Kdykoli přijde na bojiště pod tvou kontrolu hostitelská bytost, můžeš si v knihovně a/nebo hřbitově najít kartu s augment a zkombinovat ji s onou hostitelskou bytostí. Pokud jsi takto prohledal/a knihovnu, zamíchej si ji.

The Grand Calcutron

Legendární artefakt

11

Když The Grand Calcutron vstupuje na bojiště, ruka každého hráče se stává programem (uspořádanou řadou odhalených karet).

Hráči mohou hrát pouze první karty svého programu.

Pokud by měla být do ruky hráče odkudkoli umístěna karta, onen hráč ji ukáže a pak si ji umístí na libovolné místo programu. Na začátku  fáze konce kola každého hráče, pokud má program onoho hráče méně než pět karet, hráč dolíže na pět karet.

Grusilda, Monster Masher

Legendární Bytost — Zombie Villain

111

4/4

Zkombinované, očarované a vybavené bytosti pod tvou kontrolou mají menace.


111, 1: Polož si pod svou kontrolu dvě karty bytostí ze hřbitovů zkombinované na bojiště v jednu bytost. (Její síla je rovna součtu sil, odolnost součtu odolností, má jejich jména, manové ceny, typy, textboxy apod.)

Hot Fix

Sorcery

111

Máš deset vteřin, aby ses podíval/a a přeházela karty ve své knihovně. Pokud se na konci oněch deseti vteřin dotýkáš jakékoli karty z oné knihovny, zamíchej onu knihovnu.

To není šatní mol, to je designový prvek.

Ol' Buzzbark

Legendární Bytost — Goblin Warrior

111

3/3

Když Ol' Buzzbark vstupuje na bojiště, hoď si X šestistěnnými kostkami na bojiště z výšky alespoň X palců. Za každou kostku polož X +1/+1 žetonů na každou svou bytost, které se ona kostka dotýká, kde X je na ní hozené číslo.  Za každou kostku udělí Ol' Buzzbark počet zranění rovný na ní hozenému číslu každé bytosti kontrolované protihráčem, které se ona kostka dotýká.

Phoebe, Head of S.N.E.A.K.

Legendární Bytost — Human Spy

111

2/3

Phoebe, Head of S.N.E.A.K. nemůže být blokována bytostmi s flavortextem.


111: Phoebe trvale ukradne textbox cílové bytosti (Ona bytost ztrácí všechen herní text, flavor text, a vodoznaky. Tato bytost je získává.)

Toto místo je úmyslně necháno prázdné.

Urza, Academy Headmaster

Legendary Planeswalker — Urza

11111

4

+1: Nelam si hlavu, běž na AskUrza.com a klikni na  +1.


-1: Nelam si hlavu, běž na AskUrza.com a klikni na  -1.


-6: Nelam si hlavu, běž na AskUrza.com a klikni na  -6.

Ať už bojoval s Phyrexiany, zakládal tolarijskou akademii nebo si jen užíval důchodu, Urza nikdy neztrácel hlavu.

X

Legendární Bytost — Human Spy

11

2/2

Dokud je X v ruce protihráče vlastníka X, vlastník X může X seslat a/nebo aktivovat její schopnosti. Onen protihráč nemůže X seslat a hraje s odhalenou rukou.


11, 1: Dej X do ruky protihráče.


111: Můžeš seslat kartu ze stejné ruky, kde se nachází X, bez placení manové ceny.

X zacílil označeného.

Mary O'Kill

Legendární Bytost — Human Villain

11

5/5

11: Prohoď Killbota nebo Mary O’Kill za jiného či jinou na bojišti. (Pokud je ona bytost tapnutá, prohozená je také tapnutá. To samé platí pro odtapnutou, útočící, blokující, očarovanou, vybavenou a cílenou. Jakékoli žetony se nacházejí nyní na prohozené bytosti.)

Angelic Rocket

Artefaktová  Hostitelská bytost — Angel

1

4/4

Flying
Když tato bytost vstupuje na bojiště, můžeš zničit cílový permanent.

Border Guardian

Artefaktová bytost — Knight

1

1/1

Kdykoli sešleš kouzlo se stříbrným okrajem, polož na Border Guardian +1/+1 žeton.


Kdykoli sešleš kouzlo s černým okrajem, Border Guardian nemůže být toto kolo blokována.


Kdykoli sešleš kouzlo s bílým okrajem, Border Guardian získává do konce kola double strike.

Buzzing Whack-a-Doodle

Artefakt

1

Jak Buzzing Whack-a-Doodle vstupuje na bojiště, ty a jeden z protihráčů si potají zvolíte Whack nebo Doodle. Pak ukážete své volby. Pokud jsou stejné, má Buzzing Whack-a-Doodle  onu schopnost. Pokud ne, má Buzz..
• Whack —
1: Cílový hráč ztrácí 2 životy.
• Doodle —
1: Získáváš 3 životy.
• Buzz —
1, 1: Lízni kartu.

Clock of DOOOOOOOOOOOOM!

Artefakt

1

1, 1: Posuň žeton NAKOPNUTÍ na další vergl svého balíčku Udělátek a nakopni libovolné množství Udělátek pod oním verglem.

"Možná stále věříte, i v těchto posledních okamžicích, že budete zachráněni. Zkáza ale nemá knoflík „odložit“, vy hlupáci!!!“—Baron Von Hrábě

Cogmentor

Artefaktová bytost — Gnome Rigger

1

1/1

Flying


1: Přesestav cílové Udělátko pod tvou kontrolou. (Posuň ji na jiný svůj vergl.)

"Kolečka na holčičkách / kolečka na chlapečkách / kolečka na kočičkách / a kolečka na kolečkách."
—Píseň kolečkomentora

Contraption Cannon

Artefakt

1

1, Obětuj Contraption Cannon: Udělí cílové bytosti nebo hráč počet zranění rovný počtu Udělátek pod tvou kontrolou.

Běžné vedlejší účinky zahrnují bolest hlavy, zvonění v uších, a hromada trosek okolo. Ve výjimečných případech se může otevřít malá trhlina v časoprostoru.

Curious Killbot

Artefaktová bytost — Killbot

1

2/1

"vrrrrn . . .píííp . . cvak….cvak?"

Delighted Killbot

Artefaktová bytost — Killbot

1

2/1

"cvak…cvak….píííp….vrrrn"

Despondent Killbot

Artefaktová bytost — Killbot

1

2/1

„cvak….cvak….vrrrrn….pííp. "

Enraged Killbot

Artefaktová bytost — Killbot

1

2/1

"cvak…..vrrrrn….píííp…cvak!“

Entirely Normal Armchair

Artefakt

Pokud máš Entirely Normal Armchair v ruce, můžeš ji ve svém kole schovat na bojišti.

1: Vrať Entirely Normal Armchair to its owner's hand. Tuto schopnost může aktivovat jen protihráč a jen tehdy, pokud Entirely Normal Armchair vidí.


1, Obětuj Entirely Normal Armchair: Znič cílovou útočící bytost.

Everythingamajig

Artefakt

1

1, 1: Přesuň žeton z jednoho permanentu na druhý. Pokud druhý permanent zmiňuje ve svém textu nějaké žetony, přesunutý žeton se stává žetonem daného typu. Jinak se stává +1/+1 žetonem.

1, 1: Polož na cílovou bytost +1/+1 žeton.


1, 1: Proliferuj. (Zvoli si libovolné množství permanentů a/nebo hráčů s žetony na sobě a pak tam přidej po jednom žetonu daného typu.)

Everythingamajig

Artefakt

1

1, 1: Lízni kartu. Aktivuj tuto schopnost jen pokud nemáš v ruce žádné karty.

11: Získáváš 10 životů.

1, 1, Obětuj Everythingamajig: Můžeš si položit na bojiště ze své ruky permanent se stříbrným okrajem.

Everythingamajig

Artefakt

1

1: Hoď si mincí. Pokud vyhraješ hod, přidej 11 do svého manového poolu. Aktivuj tuto schopnost, když můžeš hrát instant.

1, 1:  Cílový hráč zahodí kartu. Aktivuj tuto schopnost jen ve svém kole.

1: Everythingamajig se do konce kola stává X/X bezbarvou artefaktovou bytostí s typem Construct.

Everythingamajig

Artefakt

1

1: Přidej do svého manového poolu jednu manu jakékoli barvy.

1,1: Řekni flavortext karty ve své ruce. Cíllový protihráč hádá jméno oné karty. Můžeš ji ukázat. Pokud tak učiníš a protihráč hádal špatně, lízni kartu.

11: Everythingamajig udělí 12 zranění cílové bytosti.

Everythingamajig

Artefakt

1

Obětuj zemi: Získáváš 2 životy.

Obětuj bytost : Přidej si 11 do svého manového poolu.

1, Zahoď kartu: Najdi si v knihovně kartu, která sdílí jedno kompletní slovo se jménem zahozené karty, a dej si ji do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.

Everythingamajig

Artefakt

1

 

1,1: Proveď scry 2.

1,1, Zaplať 1 život: Vytvoř si 0/1 bílou bytost-token s typem Goat.

11, Obětuj Everythingamajig: Zvol si cílového hráče. Na začátku příští fáze konce kola si s oním hráčem prohoď počty životů, kontrolu nad všemi permanenty, všechny karty v rukách, karty v knihovnách a karty ve hřbitovech. (Prostě si přesedněte, to bude rychlejší.)

Gnome-Made Engine

Artefaktová  Hostitelská bytost — Construct

1

2/2

Když tato bytost vstupuje na bojiště, vytvoř si 1/1 artefaktovou bytost-token s typem Gnome.

Handy Dandy Clone Machine

Artefakt

1

1, 1: Vytvoř si 2/2 bezbarvou bytost-token s typem Homunculus. Musí být v každém okamžiku reprezentována unikátní rukou a dvěma prsty, nebo přestane existovat.

Rané experimenty selhaly, protože všechny klony byly levé.

Kindslaver

Legendární artefakt

1

1, 1, Obětuj Kindslaver: Osoba mimo hru má kontrolu nad cílovým hráčem v průběho jeho příštího kola. Žádný z hráčů nesmí v průběhu onoho kola této osobě radit.

"Jen si odpočiň – přivedl jsem si náhradu. "

Krark's Other Thumb

Legendární artefakt

1

Pokud bys měl/a házet kostkou, namísto toho hoď dvěma a jeden výsledek ignoruj.

Krark byl ten typ goblina, co by prohrál v sázce palec a hned se vrátil se slovy „double nebo nic!“

Labro Bot

Artefaktová  Hostitelská bytost — Hound

1

3/3

Když tato bytost vstupuje na bojiště, vrať cílovou kartu hostitelské bytosti nebo kartu s augment ze svého hřbitova do své ruky.

Lobe Lobber

Artefakt — Vybavení

1

Vybavený bytost má "1: Tato bytost udělí 1 zranění cílovému hráči. Při výsledku 5 a více ji odtapni."


Vybav
1

"ˇČas seznámit se s mozky této operace!"
—Velkej Hlavoun

Mad Science Fair Project

Artefakt

1

1: Hoď si šestistěnnou kostkou.  Pokud hodíš 3 a méně, cílová hráč si přidá 1 do svého manového poolu. Jinak si onen hráč přidá jednu manu jakékoli barvy do svého manového poolu.

"Když se to vezme kolem a kolem, věda je vlastně víc umění, než věda."

Modular Monstrosity

Artefaktová bytost — Construct

1

3/3

Kdykoli protihráč sešle kouzlo, máš pět vteřin na to, aby sis vybral pro Modular Monstrosity keyword (klíčové slovo), které jsi dnes pro kartu jménem Modular Monstrosity ještě nevybral/a a které bylo vytištěno na kartě bytosti. Pakliže tak učiníš, získává Modular Monstrosity onu schopnost. Jinak všechna klíčová slova ztrácí.

Proper Laboratory Attire

Artefakt — Vybavení

1

Vybavená bytost má +2/+1 a imunitu vůči hodům kostkou. (Nic, co dovoluje hráči házet kostkou nemůže tuto bytost blokovat,cílit, udělit jjí zranění nebo se na ni připojit.)


Vybav
1

Robo-

Artefaktová bytost — Construct

+1/+1

Na konci každé fáze konce kola, pokud toto kolo vstoupil na bojiště pod tvou kontrolu artefakt,


Augment
1(1, Ukaž tuto kartu ze své ruky: Zkombinuj ji s cílovým hostitelem. Augment můžeš použít jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Split Screen

Artefakt

1

Když Split Screen vstupuje na bojiště, zamíchej si knihovnu a rozdej z ní na čtyři knihovny. Pokud něco odkazuje na tvou knihovnu, zvol si jednu z nich.

Hraješ s otočenými vrchními kartami svých knihoven.

Když Split Screen opustí bojiště, zamíchej své knihovny dohromady.

Staff of the Letter Magus

Artefakt

1

Jak Staff of the Letter Magus vstupuje na bojiště, zvol si souhlásku jinou než N, R, S, nebo T.


Kdykoli hráč sešle kouzlo, získáváš 1 život za každý výskyt zvoleného písmene v názvu onoho kouzla.

Symbol _________ v _________ časech.

Stamp of Approval

Artefakt

1

Jak Stamp of Approval vstupuje na bojiště, zvol si vodoznak.

Bytosti pod tvou kontrolou se zvoleným vodoznakem mají  +1/+1.

Skutečně symbolická výhoda.

Steam-Powered

Artefaktová bytost — Construct

+0/+4

1:


Augment
1(1, Ukaž tuto kartu ze své ruky: Zkombinuj ji s cílovým hostitelem. Augment můžeš použít jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Steel Squirrel

Artefaktová bytost — Squirrel

1

1/1

Kdykoli hodíš na kostce 5 a více, Steel Squirrel získává do konce kola +X/+X, kde X je hozené číslo.


1: Hoď si šestistěnnou kostkou.

Otázka: Jaké ořechy miluje ocelová veverka?
Odpověď: Přece para-magnetické.

Sword of Dungeons & Dragons

Artefakt — Vybavení

1

Vybavená bytost má +2/+2 imunitu vůči typům Rogue a Cleric.


Kdykoli vybavená bytost udělí bojové zranění hráči, vytvoř si 4/4 zlatou bytost-token s typem Dragon a s flying, pak si hoď d20 (dvacetistěnnou kostkou). Pokud hodíš 20, tento proces opakuj.

Equip 1

Voracious Vacuum

Artefaktová  Hostitelská bytost — Construct

1

1/1

Když tato bytost vstupuje na bojiště, polož na cílovou bytost +1/+1 žeton.

Secret Base

Land

1: Přidej 1do svého manového poolu.


1: Přidej jednu manu jakékoli barvy do svého manového poolu. Tuto manu spotřebuj pouze na seslání kouzla sdílejícího vodoznak se Secret Base.

Řád Hejblete nevěří v cestování nalehko.

Secret Base

Land

1: Přidej 1 do svého manového poolu.


1: Přidej jednu manu jakékoli barvy do svého manového poolu. Tuto manu spotřebuj pouze na seslání kouzla sdílejícího vodoznak se Secret Base.

Úkryt velitelství Š.O.T.O.Ú.Š.e je pečlivě a nadevše střežené tajemství..

Secret Base

Land

1: Přidej 1do svého manového poolu.


1: Přidej jednu manu jakékoli barvy do svého manového poolu. Tuto manu spotřebuj pouze na seslání kouzla sdílejícího vodoznak se Secret Base.

Liga Záludné Zkázy bere slovo „hlavní základna“ velmi vážně.

Secret Base

Land

1: Přidej 1do svého manového poolu.


1: Přidej jednu manu jakékoli barvy do svého manového poolu. Tuto manu spotřebuj pouze na seslání kouzla sdílejícího vodoznak se Secret Base.

Pro Gobliní Výbucháře není hezčího kráteru, než doma.

Secret Base

Land

1: Přidej 1do svého manového poolu.


1: Přidej jednu manu jakékoli barvy do svého manového poolu. Tuto manu spotřebuj pouze na seslání kouzla sdílejícího vodoznak se Secret Base.

"VAROVÁNÍ: Nekrmte nosorohobotnici."

—Výstražná cedule kampusu Kříženeckých laboratoří

Watermarket

Land

1: Přidej 11 do svého manového poolu. Spotřebuj tuto manu pouze na sesílání kouzel s vodoznaky.

Nezapomenout koupit:
Lampový nástavec na ruku
Rentgenové kontaktní čočky
Paprsek smrti ve slevě
Dvouhlavé kladivo
Rybo-koťátko

Accessories to Murder

Artefakt — Udělátko

Kdykoli nakopneš  Accessories to Murder, cílová bytost získává do konce kola +X/+0, kde X je počet bytostí pod tvou kontrolou.

Applied Aeronautics

Artefakt — Udělátko

Kdykoli nakopneš  Applied Aeronautics, do konce kola se cílová bytost stává ke svým dalším typům artefaktem, získává flying a +1/+0.

Arms Depot

Artefakt — Udělátko

Kdykoli nakopneš  Arms Depot, polož na cílovou bytost +1/+1 žeton.

Auto-Key

Artefakt — Udělátko

Kdykoli nakopneš  Auto-Key, do konce kola se cílová bytost stává ke svým dalším typům artefaktem a získává  "1: Získáváš 3 životy."

Bee-Bee Gun

Artefakt — Udělátko

Kdykoli nakopneš  Bee-Bee Gun, do konce kola cílová bytost získává "1: Tato bytost vyzve na souboj jinou cílovou bytost. "

Boomflinger

Artefakt — Udělátko

Kdykoli nakopneš  Boomflinger, hoď dvěma šestistěnnými kostkami. Boomflinger udělí cílovému hráči počet zranění rovný rozdílu hozených čísel.

Buzz Buggy

Artefakt — Udělátko

Kdykoli nakopneš  Buzz Buggy, cílová bytosti získává do konce kola +2/+0 a trample.

Deadly Poison Sampler

Artefakt — Udělátko

Kdykoli nakopneš  Deadly Poison Sampler, do konce kola cílová bytost získává "Kdykoli tato bytost udělí bojové zranění hráči, destroy znič cílovou bytost, již onen hráč kontroluje."

Dictation Quillograph

Artefakt — Udělátko

Kdykoli nakopneš  Dictation Quillograph, do konce kola cílová bytost získává "Kdykoli tato bytost udělí bojové zranění hráči, můžeš si líznout kartu. Pakliže tak učiníš, zahoď kartu."

Dispatch Dispensary

Artefakt — Udělátko

Kdykoli nakopneš  Dispatch Dispensary, vytvoř si 2/2 černou bytost-token s typem Rogue a s menace.

Division Table

Artefakt — Udělátko

Kdykoli nakopneš  Division Table, cílový hráč ztrácí 2 životy

Dogsnail Engine

Artefakt — Udělátko

Kdykoli nakopneš  Dogsnail Engine, cílový hráč získává počet životů rovný nejvyšší síle mezi bytostmi, jež kontroluješ.

Dual Doomsuits

Artefakt — Udělátko

Kdykoli nakopneš  Dual Doomsuits, pokaždé, kdy by toto kolo udělil zdroj pod tvou kontrolou zranění, udělí namísto toho dvojnásobek.

Duplication Device

Artefakt — Udělátko

Kdykoli nakopneš  Duplication Device, do konce kola se stává cílová bytost kopií jakékoli bytosti na bojišti, kromě toho, že je navíc ke svým typům artefaktem.

Faerie Aerie

Artefakt — Udělátko

Kdykoli nakopneš  Faerie Aerie, vytvoři si dvě 1/1 modré bytosti-tokeny s typem Faerie Spy, s flying, haste a „Kdykoli tato bytost udělí bojové zranění hráči, lízni katu.“ Na začátku další fáze konce kola je vypověz ze hry.

Genetic Recombinator

Artefakt — Udělátko

Kdykoli nakopneš  Genetic Recombinator, až dvě cílové bytosti získávají každá +2/+2 do konce kola.

Gift Horse

Artefakt — Udělátko

Kdykoli nakopneš  Gift Horse, hoď dvěma šestistěnnými kostkami. Vytvoř si počet 1/1 červených bytostí-tokenů s typem Goblin odpovídající rozdílu hozených čísel.

Gnomeball Machine

Artefakt — Udělátko

Kdykoli nakopneš  Gnomeball Machine, vytvoř si dvě 1/1 bezbarvé artefaktové bytosti-tokeny s typem Gnome.

Goblin Slingshot

Artefakt — Udělátko

Kdykoli nakopneš  Goblin Slingshot, bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +2/+0 a trample.

Guest List

Artefakt — Udělátko

Kdykoli nakopneš  Guest List, cílová bytost získává do konce ,ola –X/-X, kde X je počet karet bytostí ve hřbitově hráče ji kontrolujícího.

Hard Hat Area

Artefakt — Udělátko

Kdykoli nakopneš  Hard Hat Area, hoď dvěma šestistěnnými kostkami. Hard Hat Area sestaví počet Udělátek rovný rozdílu hozených čísel. (Abys sestavil/a Udělátko, polož vrchní kartu svého balíčku Udělátek lícem nahoru pod jeden ze svých verglů.

Head Banger

Artefakt — Udělátko

Kdykoli nakopneš  Head Banger, cílová bytost musí toto kolo být blokována, je-li to možné.

Hypnotic Swirly Disc

Artefakt — Udělátko

Kdykoli nakopneš  Hypnotic Swirly Disc, cílový hráč odloží vrchních X karet své knihovny do svého hřbitova, kde X je počet bytostí pod tvou kontrolou.

Inflation Station

Artefakt — Udělátko

Kdykoli nakopneš  Inflation Station, cílová bytost získává do konce kola +3/+3.

Insufferable Syphon

Artefakt — Udělátko

Kdykoli nakopneš  Insufferable Syphon, cílový hráč zahodí kartu.

Jamming Device

Artefakt — Udělátko

Kdykoli nakopneš  Jamming Device, bytosti pod kontrolou cílového hráče získávají do konce kola -1/-1.

Lackey Recycler

Artefakt — Udělátko

Kdykoli nakopneš  Lackey Recycler, polož cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova na vršek své knihovny.

Mandatory Friendship Shackles

Artefakt — Udělátko

Kdykoli nakopneš  Mandatory Friendship Shackles, cílová bytost získává do konce kola -1/-1.

Neural Network

Artefakt — Udělátko

Kdykoli nakopneš  Neural Network, získáváš do konce kola kontrolu nad cílovou bytostí pod kontrolou protihráče se silou menší než počet karet bytostí v jeho hřbitově. Odtapni ji. Do konce kola získává haste.

Oaken Power Suit

Artefakt — Udělátko

Kdykoli nakopneš  Oaken Power Suit, cílová bytost získává do konce kola +X/+X until end of turn, where X is the greatest power among creatures you control.

Optical Optimizer

Artefakt — Udělátko

Kdykoli nakopneš  Optical Optimizer, do konce kola se cílová bytost stává ke svým typům navíc artefaktem a získává "1: Lízni kartu."

Pet Project

Artefakt — Udělátko

Kdykoli nakopneš  Pet Project, polož cílovou kartu bytosti ze hřbitova na bojiště pod svou kontrolu.

Quick-Stick Lick Trick

Artefakt — Udělátko

Kdykoli nakopneš  Quick-Stick Lick Trick, cílová bytost získává do konce kola +1/+1 a lifelink.

Rapid Prototyper

Artefakt — Udělátko

Kdykoli nakopneš  Rapid Prototyper, vytvoř si X/X bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Construct, kde X je počet artefaktů, jež kontroluješ.

Record Store

Artefakt — Udělátko

Kdykoli nakopneš  Record Store, podívej se na vrchních X karet své knihovny, kde X je počet artefaktů, jež kontroluješ. Jednu z těchto karet si dej do ruky a zbytek na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Refibrillator

Artefakt — Udělátko

Kdykoli nakopneš  Refibrillator, vrať si cílovou kartu bytosti ze hřbitova do ruky.

Sap Sucker

Artefakt — Udělátko

Kdykoli nakopneš  Sap Sucker, Přidej 1do svého manového poolu. Do konce kola se tato mana nevyprazdňuje z manového poolu na konci kroků a fází.

Sundering Fork

Artefakt — Udělátko

Kdykoli nakopneš  Sundering Fork, znič cílový artefakt.

Targeting Rocket

Artefakt — Udělátko

Kdykoli nakopneš  Targeting Rocket, cílová bytost toto kolo blokuje, je-li toho schopna.

Thud-for-Duds

Artefakt — Udělátko

Kdykoli nakopneš  Thud-for-Duds, hoď dvěma šestistěnnými kostkami. Thud-for-Duds udělí cílové bytosti počet zranění rovný rozdílu hozených čísel.

Top-Secret Tunnel

</