Překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele. Kontakt: mudrc@mysticshop.cz

 

Obsah obrázku vsedě, nošení, hnědá, pes

Popis byl vytvořen automaticky

Jméno

Typ

Cena

S/O

Herní text

Flavor text

AWOL

Instant

2W

Vypověz ze hry cílovou útočící bytost. Pak ji odstraň ze hry. Pak ji dej do zóny úplně-strašně-megamoc-napořád-odstraněné-ze-hry-až-do-konce-věků.

Emcee

Creature — Human Rogue

2W

0/1

Když vstupuje na bojiště jiná bytost, můžete vstát a hlubokým dunivým hlasem říci „Představuji vám…“ a jméno oné bytosti. Pakliže tak učiníš, dej na onu bytost +1/+1 žeton..

Zlobr protestovat proti prohře v zápase a tak mu ji zmírnili na varování.

Flavor Judge

Bytost — Bird Advisor

1W

2/2

T: Zvol si cílové kouzlo nebo schopnost cílící permanent pod tvou kontrolou. Pak se zeptej člověka mimo hru, zda příběh popisující to, co se má stát, dává smysl. Pokud řekne, že ne, obětuj Flavor Judge a ono kouzlo nebo schopnost zruš.

"...a teď se snaží, aby si to cihlová zeď na mém pozemku rozdala na život a smrt s dinosaurem. "

Frankie Peanuts

Legendární bytost — Elephant Rogue

2WW

2/3

Na začátku tvé udržovací fáze můžeš cílovému hráči položit otázku typu ano-ne. Pakliže tak učiníš, onen hráč na onu otázku pravdivě odpoví a do konce kola se podle ní chová.

Opovažte se ho podvést a budete spát s merfolky.

GO TO JAIL

Očarování

W

KDyž GO TO JAIL vstupuje na bojiště, vypověz ze hry cílovou bytost pod kontrolou protihráče, dokud GO TO JAIL neopustí bojiště.

Na začátku udržovací fáze vlastníka vypovězené karty onen hráč hodí dvěmi šestistěnnými kostkami. Pokud hodí stejná čísla, obětuj GO TO JAIL.

Knight of the Hokey Pokey

Bytost — Knight

WW

2/2

First strike


1W, Udělej Hokey Pokey: Udělení veškerého zranění, které by zdroj dle tvé volby udělil Knight of Hokey Pokey, je zabráněno. (Abys udělal/a Hokey Pokey, pravou ruku vpřed jen dej, pak ji nazpátek zas vrať, pravou ruku vpřed jen dej a pak s ní pěkně zatřepej. Opakuj to pro levou nohu, pravou ruku, levou ruku a celé tělo.)

A vo vo vo tom to je, hej!

Look at Me, I'm R&D

Očarování

2W

Jak Look at Me, I'm R&D vstupuje na bojiště, vyber si číslo a další číslo vyšší nebo nižší než to první.

Všechny výskyty prvního zvoleného čísla v textu každého permanentu, kouzla a karty v jakékoli zóně se mění na druhé číslo.

Look at Me, I'm the DCI

Sorcery

5WW

Zakaž po zbytek zápasu jakoukoli kartu kromě základní země. (Všechny karty toho jména v všech zónách a sideboardech jsou odstraněny ze zápasu.)

Málokdo porozumí náročným rozhodovacím procesům DCI.

Old Guard

Artefaktová bytost— Cyborg Soldier

1W

2/1

WT: Tapni cílovou bytost bez reminder textu (Reminder (vysvětlující) text je stále jakýkoli kurzívou psaný text v závorkách, co vám vysvětluje věci, které samozřejmě dávno víte.)

"Říkáš, že jsi schopen létat. A důkaz máš kde? "

Staying Power

Očarování

2W

Efekty typu "do konce kola“ and "toto kolo nekončí.

Blechy už Monga netrápily. Ale ta gobliní rodinka, co se mu nastěhovala za levé ucho, začínala být fakt otravná.

Syr Cadian, Knight Owl

Legendární bytost — Bird Knight

3WW

4/4

Knightlifelink (Zranění uděleno kartami s typem Knight pod tvou kontrolou ti přidá odpovídající množství životů.)
W: Syr Cadian, Knight Owl získává do konce kola vigilance. Aktivuj tuto schopnost jen od rozbřesku do západu slunce.
B: Syr Cadian, Knight Owl získává do konce kola flying. Aktivuj tuto schopnost jen od západu slunce do rozbřesku.

Alexander Clamilton

Legendární bytost — Clamfolk Advisor Rebel

2U

0/4

Kdykoli sešleš ukecané kouzlo, proveď scry 2. (Kouzlo je ukecané, pokud má na sobě čtyři a více řádek textu.)


1RT: Zvol si cílovou bytost-jž nekontroluješ. Otoč vrchní kartu své knihovny. Alexander Clamilton získává do konce kola +X/+0, kde X je počet řádek pravidlového textu na otočené kartě. Alexander Clamilton vyzve onu bytost na souboj.

Avatar of Me

Bytost — Avatar

2UU

*/*

Toto kouzlo stojí k seslání o  1 více za každých deset let, které jsi naživu.


Síla Avatar of Me je rovna tvé výšce ve stopách a odolnost tvému americkému číslu bot. Zaokrouhli na nejlbližší polovinu.

Avatar of Me má barvu tvých očí.

B.O.B. (Bevy of Beebles)

Legendární sférochodec — B.O.B.

3UU

*

Jak B.O.B. (Bevy of Beebles) vstupuje na bojiště, vytvoři si čtyři 1/1 modré bytosti-tokeny s typem Beeble.


Počet žetonů loajality na B.O.B. je roven počtu permanentů s typem Beeble pod tvou kontrolou. (Vytvářej a obětuj bytosti-tokeny Beeble podle toho, jak se mění jeho loajalita.)


+1: Až X cílových bytostí s typem Beeble nemůže být toto kolo blokováno,kde X je počet karet ve tvé ruce.


−1: Lízni kartu.

Carnivorous Death-Parrot

Bytost — Bird

1U

2/2

Flying

Na začátku své udržovací fáze obětuj Carnivorous Death-Parrot , pokud neřekneš jeho flavortext.

Pošetři si zabíjecí kouzlo na tohohle týpka.

Cheatyface

Bytost — Efreet

UUU

2/2

Pokud je Cheatyface ve tvé ruce, můžeš jej propašovat na bojiště. Pokud tě protihráč přitom chytne, může Cheatyface vypovědět ze hry.

 
Flying

Chicken à la King

Bytost — Bird

1UU

2/2

Kdykoli na šestistěnné kostce pande 6, polož +1/+1 žeton na každý permanent s typem Bird. (Kostkou házíš, jen když ti to něco přikáže.)


Tapni netapnutý permanent s typem Bird, jenž kontroluješ: Hoď si šestistěnnou kostkou (Jako například teď.)

Během Slepičí revoluce si král dokázal zachovat hlavu, zatímco ostatní – no, jen běhali dokola.

Common Courtesy

Očarování

2UU

Kdykoli hráč sešle kouzlo, aniž by se tě zeptal na svolení, ono kouzlo zruš.

Když tě hráč požádá o svolení se sesláním kouzla a ty odmítneš, ono kouzlo zruš a obětuj Common Courtesy.

"Neřekl jsi Magické slovíčko."

Johnny, Combo Player

Legendární bytost — Human Gamer

2UU

1/1

4: Najdi si v knihovně kartu, dej si ji do ruky a zamíchej si knihovnu.

"Jen počkej, až najdu mé Krark-Clan Ironworks, Genesis Chamber, a Grinding Station. Ó ano, a druhého Myr Retrievera."

Magic Word

Očarování — Aura

2U

Očaruj bytost.

Když Magic Word vstupuje na bojiště, zvol si slovo.

Zašeptej zvolené slovo: Tapni očarovanou bytost.

Richard Garfield, Ph.D.

Legendární bytost — Human Designer

3UU

2/2

Můžeš hrát karty, jako by to byly libovolné karty dle tvé volby s totožnou manovou cenou. Nemůžeš si zvolit tutéž kartu dvakrát. (Manová cena zahrnuje barvu.)

I pravil on: “Budiž Magic."

Rings a Bell

Očarování

2UU

Jak Rings a Bell vstupuje na bojiště, zvol si slovo o čtyřech nebo více písmenech.

Poté, co ono slovo řekneš poprvé každé kolo, protihráč může zazvonit na zvonek nebo zvonek imitovat. Pokud tak nikdo neučiní, lízni kartu.

Cink, cink, cink!

Time Out

Instant

4U

Hoď šestistěnnou kostkou. Polož cílový permanent, jenž není země, pod vrchních X karet knihovny jeho vlastníka, kde X je výsledek hodu.

Komukoli kromě goblina by v té dóze na sušenky uvízla jenom ruka.

Topsy Turvy

Očarování

2U

Fáze každého kola každého hráče jdou v opačném ppřadí (V opačném pořadí jsou: konec kola, pobojová hlavní fáze, bojová fáze, předbojová hlavní fáze a začátek kola.)


Pokud jsou ve hře alespoň dva hráči, je obrácené pořadí kol.

„Děje sakra tady to se co?"

Wall of Fortune

Artefaktová bytost— Wall

1U

0/4

Defender


Můžeš tapnout netapnutý permanent s typem Wall pro opakování hodu kostkou, který právě učinil jakýkoli hráč.

"Potřebuješ šestku? Pozor všichni, tady dáma potřebuje šestku! 

Acornelia, Fashionable Filcher

Legendární bytost — Squirrel

3B

3/3

Kdykoli sešle kouzlo s veverkou v ilustraci, dostáváš  {Ž} (žeton žaludu).

Kdykoli přijde pod tvou kontrolu na bojiště nebo zemře permanent s typem Squirrel, získáváš {A}.


2B, zaplať X {A}: Cílová bytost získává -X/-X do konce kola

G, zaplať X {A}: Cílová bytost získává +X/+X do konce kola

Booster Tutor

Instant

B

Otevři zavřený booster balíček Magicu, karty ukaž a jednu si dej do ruky. (Před příští hrou onu kartu z balíčku odstraň.)

"Ten booster Urza’s Saga sis celé ty roky šetřil kvůli tomuhle?"

Duh

Instant

B

Znič cílovou bytost s reminder textem. (Reminder text je jakýkoli text kurzívou v závorkách, který vám vysvětluje pravidla, jež dávno znáte.)

Pochopí hráči, že je ta bytost drcena závorkami?

To je bez šance.

Enter the Dungeon

Sorcery

BB

Hráči si zahrají minihru Magicu pod stolem, začínající na 5 životech a s použitím jejich knihoven místo balíků. Vítěz si najde v knihovně dvě karty, dá si je do ruky a pak si zamíchá knihovnu.

Hoisted Hireling

Bytost — Zombie

2B

2/1

Hoisted Hireling má flying, pokud je držen nad bojištěm.

Zarv už přestal věřit plakátům s koťátky říkajícími „nevěš hlavu.“

Infernal Spawn of Evil

Bytost — Beast

6BBB

7/7

Flying, first strike


1B, Ukaž Spawn of Evil z ruky, řekni „Už je skoro tady“: Infernal Spawn of Evil udělí 1 zranění cílovému protihráči nebo sférochodci. Aktivuj tuto schopnost jen ve tvé udržovací fázi a jen jednou za kolo.

Infernal Spawn of Infernal Spawn of Evil

Bytost — Demon Child

8BB

8/8

Flying, first strike, trample

Jednou za kolo, když prohledáváš knihovnu, můžeš zaplatit 1B a ukázat Infernal Spawn of Infernal Spawn of Evil ze své knihovny a řekni „Už jsem taky skoro tady“.  Pokud tak učiníš, Infernal Spawn of Infernal Spawn of Evil udělí 2 zranění hráči dle tvé volby.

Infernius Spawnington III, Esq.

Bytost — Demon Beast Grandchild

10B

9/9

Flying, first strike, trample, haste

Toto kouzlo stojí o 3 méně k seslání za každou kartu, kterou jsi toto kolo ukázal/a.

Když Infernius Spawnington III, Esq. Vstupuje na bojiště, můžeš říci „Jsem tady.“ Pokud tak učiníš, udělí 3 zranění cílovému hráči.

Vidět zlo, slyšet zlo, hovořit zlo.

Inhumaniac

Bytost — Brainiac

1B

1/1

Na začátku své udržovací fáze si hoď šestistěnnou kostkou. Hodíš-li 3 nebo 4, polož na Inhumaniac +1/+1 žeton. Hodíš-li 5 a více, polož na ni dva +1/+1 žetony. Hodíš-li 1, odstraň z Inhumaniac všechny +1/+1 žetony.

Pro empatické megazlomysli.

Jumbo Imp

Bytost — Imp

2B

0/0

Flying


Jak Jumbo Imp vstupuje na bojiště, hoď šestistěnnou kostkou. Jumbo Imp vstupuje na bojiště s počtem +1/+1 žetonů rovným výsledku hodu.


Na začátku své udržovací fáze, hoď šestistěnnou kostkou a polož na Jumbo Imp počet žetonů rovný výsledku

Na začátku své fáze konce kola, hoď šestistěnnou kostkou a odstraň z Jumbo Imp počet žetonů rovný výsledku.

Poultrygeist

Bytost — Bird Spirit

2B

1/1

Flying
Kdykoli zemře bytost, můžeš hodit šestistěnnou kostkou. Pokud hodíš 1, obětuj Poultrygeist.

Jinak polož na Poultrygeist +1/+1 žeton.

Farmář Brown už nikdy nejedl vejce.

Skull Saucer

Bytost — Zombie Head

4BB

4/1

Flying


Když Skull Saucer vstupuje na bojiště, znič cílovou bytost a polož hlavu na stůl. Když se tvá hlava přestane dotýkat stolu, Skull Saucer obětuj.

Žádné tělo není připraveno na takovouhle sílu.

Snickering Squirrel

Bytost — Squirrel Advisor

B

1/1

Můžeš tapnout Snickering Squirrel, abys zvýšil/a výsledek hozený na kostce jakýmkoli hráčem o 1.

"V tomhle oboru si musíte umět poradit, jak leckdy rozlousknout i hodně tvrdý oříšek. V mém případě dosti doslova."

Abstract Iguanart

Bytost — Art Lizard

1R

1/1

Kdykoli sešleš kouzlo, poznamenej si první písmeno jména autora ilustrace. Pokud už nebylo toto písmeno poznamenáno, polož na Abstract Iguanart +1/+1 žeton.

Další uchvacující kus od malíře El Gecka.

Blast from the Past

Instant

2R

Madness R, cycling 1R, kicker 2R, flashback 3R, buyback 4R

Blast from the Past udělí 2 zranění jakémukoli cíli. Pokud byla zaplacena kicker cena, vytvoř si 1/1 červenou bytost-token s typem Goblin.

Boomstacker

Bytost — Goblin Artificer

2R

0/0

Jak Boomstacker vstupuje na bojiště a kdykoli útočí, polož na ni do komínku dvě kostky. (Komínek musí být svislý, jedna kostka na druhé.)


Boomstacker má +1/+1 za každou kostku ve svém komínku.


Boomstacker útočí každé kolo, je -li toho schopna.


Když se komínek zřítí, obětuj Boomstacker.

Goblin Haberdasher

Bytost — Goblin Hatificer

2R

2/2

Menace (Musí být blokována alespoň dvěma bytostmi.)


Ostatní bytosti pod tvou kontrolou, které na svém obrázku mají na hlavě klobouk, mají menace.

Doplněk v každém smyslu toho slova.

Goblin S.W.A.T. Team

Bytost — Goblin Warrior

3R

2/2

Řekni "Goblin S.W.A.T. Team": Polož na Goblin S.W.A.T. Team +1/+1 žeton, pokud některý protihráč do pěti vteřin neplácne do stolu. Aktivuj tuto schopnost jen jednou za kolo..

Své metody popisují jako „speciální plácačky a taktiky“ a nikdo nepřežil, aby jim to mohl vysvětlit.

Goblin Tutor

Instant

R

Hoď šestistěnnou kostkou. Pokud hodíš 1, Goblin Tutor nemá žádný efekt

Jiinak si v knihovně najdi kartu podle výsledku hodu níže a pak si zamíchej knihovnu
2 — Kartu jménem Goblin Tutor
3 — Kartu očarování
4 — Kartu artefaktu
5 — Kartu bytosti
6 — Kartu instant nebo sorcery

Infinity Elemental

Bytost — Elemental

4RRR

∞/5

(Tahle bytost má NEKONEČNOU SÍLU.)

Je tak nekonečná, že její flavor text říká „Je tak nekonečná, že její flavor text říká Je tak nekonečná, že její flavor text říká „Je tak nekonečná, že její flavor text říká „Je tak nekonečná, že její flavor text říká „Je tak nekonečná, že její flavor text říká „Je tak nekonečná, že její flavor text říká „Je tak nekonečná, že její flavor text říká „Je tak nekonečná, že její flavor text říká …

Painiac

Bytost — Brainiac

2R

0/3

Na začátku své udržovací fáze si hoď šestistěnnou kostkou. Painiac získává do konce kola +X/+0, kde X je hozené číslo.

"Zakrátko vás zasáhne skvělá myšlenka! "

Six-y Beast

Bytost — Beast

3R

0/0

Jak Six-y Beast vstupuje na bojiště, tajně na ni polož šest nebo méně +1/+1 žetonů, pak protihráč zkusí uhodnout jejich počet. Pokud uhodne, obětuj Six-y Beast poté, co vstoupí na bojiště.

Je to šest?

Stet, Draconic Proofreader

Legendární bytost — Dragon Bureaucrat

4RR

4/4

Flying


Kdykoli Stet, Draconic Proofreader útočí, můžeš vypovědět kartu ze svého hřbitova ze hry. Pakliže tak učiníš, Stet, Draconic Proofreader udělí 4 zranění jakémukoli cíli, jehož jméno začíná stejným písmenem jako vypovězená karta.


W: Do konce kola vymaž první písmeno jména cílového permanentu nebo hráče.

Strategy, Schmategy

Sorcery

1R

Hoď šestistěnnou kostkou. Strategy, Schmategy má následující efekt dle výsledku:.
1 — Nic nedělej.
2 — Znič všechny artefakty.
3 — Znič všechny země.
4 — Strategy, Schmategy udělí 3 zranění každý bytosti a každému hráči.
5 — Každý hráč zahodí ruku a lízne sedm karet.
6 — Opakuj tento proces ještě dvakrát.

Super-Duper Death Ray

Instant

2R

Trample (Tohle kouzlo může udělit nevyužité zranění do hráče kontrolujícího jeho cíl.)


Super-Duper Death Ray udělí 4  zranění cílové bytosti.

"Jdeme skrz!“

Yet Another Aether Vortex

Očarování

3RR

Všechny bytosti mají haste

Hráči hrají s vrchní kartou knihovny otočenou.

Karty na vršku knihoven, které nejsou instant ani sorcery, jsou navíc na bojišti pod kontrolou jejich vlastníků a zároveň stále v knihovně.

Dává "vortex" do "flavortextu."

B-I-N-G-O

Bytost — Hound

1G

1/1

Trample


Kdykoli hráč sešle kouzlo, polož žeton žetonu na číslo s jeho převedenou manovou cenou.

 
B-I-N-G-O má +9/+9 za každou sadu třech čísel v řadě s žetony žetonů na sobě.

Starý farmář pejska měl a jmenoval se….

Elvish Impersonators

Bytost — Elves

3G

*/*

Jak Elvish Impersonators vstupuje na bojiště, hoď dvakrát šestistěnnou kostkou. Její základní síla je rovna výsledku prvního hodu a základní odolnost výsledku druhého.

"Ou…jé."

Free-Range Chicken

Bytost — Bird

3G

3/3

1G: Hoď dvěma šestistěnnými kostkami. Pokud padnou stejná čísla,  Free-Range Chicken má +X/+X do konce kola, kde X je hozené číslo. Je-li součet roven výsledku, který už toto kolo padnul, které jsi toto kolo už hodil/a, obětuj ji. (Například, pokud hodíš dvě trojky, dostane +3/+3. Pokud pak v tomto tahu hodíš pro tuto schopnost později 4 a 2, obětuj ji.)

Growth Spurt

Instant

1G

Hoď šestistěnnou kostkou. Cílová bytost získává do konce kola +X/+X, kde X je výsledek.

VÍC LÁSKY: Přátelský, přírodu milující lehce přerostlý single elfí muž hledá single elfí dámu připravenou na závazek olbřímích rozměrů…

. .hledá se princ atog….

Old Fogey

Vyvolání — Dinosaur

GG

7/7

Phasing, kumulativní upkeep 1, echo GG, fading 3, bandování s ostatními Dinosaury, imunita vůči Homaridům, sněžný plainswalk, flanking, rampage 2

"Ty dnešní děcka se svými sběratelskými čísly a nóbl symbolem tapování. Dvacet Black Lotusů a dvacet Plague Rats. To je skutečný Magic."

Pippa, Duchess of Dice

Legendární bytost — Human Noble

2G

2/2

2GT: Hoď šestistěnnou kostkou. Stává se z ní zelená bytost s typem Die (kostka), se silou a odolností rovnou výsledku.


2UT: Přehoď jakoukoli kostku. (Aktivuj tuto schopnost jen tehdy, když to dává smysl.)

Když přišlo na plnění jejích rozkazů, šlo (v) kostce zpravidla o život.

Slaying Mantis

Bytost — Insect Wrestler

5GG

6/6

Jen vteřinku (Pokud je toto kouzlo na stacku, nemohou hráči hýbat kartami na bojišti.)


Slaying Mantis vstupuje na bojiště tak, že je hozena ze vzdálenosti alespoň tří stop (jednoho metru).

 
Když Slaying Mantis vstupuje na bojiště, vyzve na souboj každou bytost pod kontrolou protihráče, které se při vstupu dotkla

Spirit of the Season

Bytost — Treefolk Spirit

1GG

3/3

Když Spirit of the Season vstupuje na bojiště, získává haste, pokud je léto. Pokud je podzim, polož na ni +1/+1 žeton. Pokud je zima, získáváš 5 životů. Pokud je jaro, najdi si v knihovně kartu základní země, dej si ji do ruky a pak si zamíchej knihovnu.

Přivolán ze všech možných špatných období.

Squirrel Farm

Očarování

2G

1G: Ukaž kartu ze své ruky a přikryj jméno autora obrázku. Cílový protihráč zkusí uhodnout autora. Pokud neuhodne, vytvoř si 1/1 zelenou bytost-token s typem Squirrel.

"A ignorantští budou zhubeni veverkami." —Chip 2:54

Surgeon General Commander

Legendární bytost — Wombat Bat Chameleon

3G

3/3

Kdykoli očaruješ, augmentuješ nebo mutuješ bytost pod tvou kontrolou, lízni kartu.


T: Add WUBR, or G.

Má rád: vylepšování, chlupatá zvířátka, kreativní templátování.

Timmy, Power Gamer

Legendární bytost — Human Gamer

2GG

1/1

4: Můžeš položit kartu bytosti ze své ruky na bojiště.

"Jen počkej, až dostanu svého Gigantosaura...."

Bronze Calendar

Artefakt

4

Kouzla, která sesíláš, stojí k seslání o 1 méně.

Musíš mluvit jiným hlasem, než normálně.

Když promluvíš normálním hlasem, obětuj Bronze Calendar.

Každá stránka v sobě nese měsíc, každé datum číslovku.

Entirely Normal Armchair

Artefakt

Pokud máš Entirely Normal Armchair v ruce, můžeš ji ve svém kole schovat na bojišti.


0: Vrať Entirely Normal Armchair to its owner's hand. Tuto schopnost může aktivovat jen protihráč a jen tehdy, pokud Entirely Normal Armchair vidí.


2,
Obětuj Entirely Normal Armchair: Znič cílovou útočící bytost.

Jack-in-the-Mox

Artefakt

0

T: Hoď šestistěnnou kostkou. Tato schopnost má následující efekt dle výsledku.
1 — Obětuj Jack-in-the-Mox a ztrať 5 životů.
2 — Přidej si W.
3 — Přidej si U.
4 — Přidej si B.
5 — Přidej si R.
6 — Přidej si G.

Krark's Other Thumb

Legendární artefakt

2

Pokud bys měl/a házet kostkou, hoď namísto toho dvěma a jeden výsledek ignoruj..

Krark byl ten typ goblina, co by prohrál v sázce palec a hned se vrátil se slovy „double nebo nic!“

Paper Tiger

Artefaktová bytost— Cat

4

4/3

Bytosti jménem Rock Lobster nemohou útočit ani blokovat.

Tygr se ze všeho vždycky složí.

Pointy Finger of Doom

Artefakt

4

3T: Roztoč Pointy Finger of Doom uprostřed stolu tak, že se alespoň jednou kompletně otočí, pak znič nejbližší permanent, na který špička prstu ukazuje.

Nehet stejně ostrý jako ničivý.

Rock Lobster

Artefaktová bytost— Lobster

4

4/3

Bytosti jménem Scissors Lizard Lobster nemohou útočit ani blokovat

Mnozí berou humra za kamennou jistotu.

Scissors Lizard

Artefaktová bytost— Lizard

4

4/3

Bytosti jménem Paper Tiger nemohou útočit ani blokovat

Tahle ještěrka má opravdu střižnou sílu.

Sword of Dungeons & Dragons

Artefakt — Vybavení

3

Vybavená bytost má +2/+2 imunitu vůči typům Rogue a Cleric.


Kdykoli vybavená bytost udělí bojové zranění hráči, vytvoř si 4/4 zlatou bytost-token s typem Dragon a s flying, pak si hoď d20 (dvacetistěnnou kostkou). Pokud hodíš 20, tento proces opakuj.


Vybav 2

Water Gun Balloon Game

Artefakt

2

Jak Water Gun Balloon Game vstupuje na bojiště, každý hráč si nastaví počitadlo puknutí na 0.

Kdykoli hráč sešle kouzlo, zvyš jeho počitadlo puknutí o 1. Kdykoli počitadlo puknutí jakéhokoli hráče dosáhne 5, onen hráč si vytvoří 5/5 růžovou bytost-token s typem Giant Teddy Bear a všechna počitadla se vynulují.

Underdome

Země

T: Přidej si C.
T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy. Spotřebuj ji pouze na placení cen na kartách se stříbrným okrajem.

V tomhle ringu nejsou pravidla ani za nehet černobílá.

Překlad Jan Adam, 2020