Tento překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou pouze se souhlasem autora a majitele. Kontaktmudrc@mysticshop.cz

Jméno

Typ

Cena

S/O

Herní text

Prowl, Stoic Strategist

Legendární artefaktová    bytost — Robot

3W

3/3

Víc, než se na pohled zdá 2W (Můžeš tuto kartu seslat přeměněnou za 2W.)


Kdykoli Prowl útočí, vypověz ze hry až jednu další tapnutou bytost nebo Vozidlo. Dokud zůstává vypovězen ze hry, její vlastník ji může hrát.

Kdykoli hráč zahraje kartu vypovězenou ze hry Prowlem, lízni kartu a přeměň Prowla.

Prowl, Pursuit Vehicle

Legendární artefakt —  Vozidlo

2/3

Živoucí kov (Pokud je tvé kolo, toto Vozidlo je zároveň bytostí.)
Kdykoli jiná bytost nebo vozidlo vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, polož na Prowla +1/+1 žeton. Pokud je to podruhé, co se toto kolo ona schopnost vyhodnotila, přeměň Prowla

Ratchet, Field Medic

Legendární artefaktová   bytost — Robot

2W

2/4

Víc, než se na pohled zdá 1W (Můžeš tuto kartu seslat proměněnou za 1W.)


Lifelink

Kdykoli získáváš životy, můžeš Ratcheta přeměnit. Když tak učiníš, vrať cílovou kartu artefaktu s manovou hodnotou menší nebo rovnou počtu životů toto kolo získaných ze hřbitova na bojiště tapnutou.

Ratchet, Rescue Racer

Legendární artefakt —  Vozidlo

1/4

Živoucí kov (Pokud je tvé kolo, toto Vozidlo je zároveň bytostí.)


Lifelink

Kdykoli je jeden či více artefaktů, které nejsou tokeny, položeny z bojiště do tvého hřbitova, přeměň Ratcheta. Tato schopnost se spouští jen jednou za kolo.

Jetfire, Ingenious Scientist

Legendární artefaktová   bytost — Robot

4U

3/4

Víc, než se na pohled zdá 3U (Můžeš tuto kartu seslat proměněnou za 3U.)


Flying

Odstraň jeden nebo více +1/+1 žetonů z artefaktů pod tvou kontrolou: Cílový hráč si přidá tolik C. Tuto manu nelze spotřebovat na seslání kouzel, které nejsou artefakty. Přeměň Jetfirea.

Jetfire, Air Guardian

Legendární artefakt —  Vozidlo

3/4

Živoucí kov (Pokud je tvé kolo, toto Vozidlo je zároveň bytostí.)


Flying


UUU: Přeměň Jetfirea, pak adaptuj 3. (Pokud na sobě nemá žádné +1/+1 žetony, polož na něj tři +1/+1 žetony.)

Blitzwing, Cruel Tormentor

Legendární artefaktová   bytost — Robot

5B

6/5

Víc, než se na pohled zdá 3B (Můžeš tuto kartu seslat proměněnou za 3B.)

Na začátku tvé fáze konce kola ztrácí cílový protihráč počet životů rovný počtu životů, které toto kolo ztratil. Pokud takto neztratí žádné, přeměň Blitzwinga

Blitzwing, Adaptive Assailant

Legendární artefakt —  Vozidlo

3/5

Živoucí kov (Pokud je tvé kolo, toto Vozidlo je zároveň bytostí.)

Na začátku bojové fáze ve tvém kole si zvol náhodně flying nebo nezničitelnost. Blitzwing tuto schopnost získává do konce kola.

Kdykoli Blitzwing udělí bojové zranění hráči, přeměň jej.

Starscream, Power Hungry

Legendární artefaktová   bytost — Robot

3B

2/3

Víc, než se na pohled zdá 2B (Můžeš tuto kartu seslat proměněnou za 2B.)


Flying

Kdykoli lízneš kartu, pokud jsi vládcem, cílový protihráč ztrácí 2 životy.

Pokud ti jedna nebo více bytostí udělí bojové zranění, přeměň Starscreama.

Starscream, Seeker Leader

Legendární artefakt —  Vozidlo

2/3

Živoucí kov (Pokud je tvé kolo, toto Vozidlo je zároveň bytostí.)


Flying, menace, haste

Kdykoli Starscream udělí bojové zranění hráči, pokud není žádný vládce, onen hráč se stane vládcem.

Když se ty staneš vládcem, přeměň Starscreama.

Slicer, Hired Muscle

Legendární artefaktová   bytost — Robot

4R

3/4

Víc, než se na pohled zdá 2R (Můžeš tuto kartu seslat proměněnou za 2R.)


Double strike, haste

Na začátku udržovací fáze každého hráče můžeš nechat onoho hráče získat kontrolu nad Slicerem. Pokud tak učiníš, odtapni Slicera, popíchni jej, a nemůže být toto kolo obětován. Když tak neučiníš, přeměň jej.

Slicer, High-Speed Antagonist

Legendární artefakt —  Vozidlo

3/2

Živoucí kov (Pokud je tvé kolo, toto Vozidlo je zároveň bytostí.)


First strike, haste

Kdykoli Slicer udělí bojové zranění hráči, přeměň jej na konci bojové fáze.

Arcee, Sharpshooter

Legendární artefaktová   bytost — Robot

1RW

2/2

Víc, než se na pohled zdá RW (Můžeš tuto kartu seslat proměněnou za RW.)


First strike


1, Odstraň z Arcee jeden nebo více +1/+1 žetonů: Arcee udělí tolik zranění cílové bytosti. Přeměň Arcee.

Arcee, Acrobatic Coupe

Legendární artefakt —  Vozidlo

2/2

Živoucí kov (Pokud je tvé kolo, toto Vozidlo je zároveň bytostí.)

Kdykoli sešleš kouzlo, které cílí jednu nebo více bytostí nebo Vozidel por tvou kontrolou, polož tolik +1/+1 žetonů na Arcee. Přeměň Arcee.

Blaster, Combat DJ

Legendární artefaktová    bytost — Robot

3RG

3/3

Víc, než se na pohled zdá 1RG (Můžeš tuto kartu seslat proměněnou za 1RG.)

Ostatní artefaktové bytosti a Vozidla, které nejsou tokeny, mají modulární 1 (Vstupují na bojiště s +1/+1 žetonem navíc. Když zemřou, můžeš jejich +1/+1 žetony přesunout na cílovou artefaktovou bytost.)


Kdykoli položíš na Blastera jeden nebo více +1/+1 žetonů, přeměň jej.

Blaster, Morale Booster

Legendární artefakt

Modulární 3


XT: Přesuň X +1/+1 žetonů z Blastera na jiný artefakt. Onen artefakt získává do konce kola haste. Pokud nemá na sobě Blaster žádné +1/+1 žetony, přeměň jej. Aktivuj pouze tehdy, když můžeš hrát sorcery.

Cyclonus, the Saboteur

Legendární artefaktová   bytost — Robot

2UB

2/5

Víc, než se na pohled zdá 5UB (Můžeš tuto kartu seslat proměněnou za 5UB.)


Flying

Kdykoli Cyclonus udělí bojové zranění hráči, intrikuje. Pak, pokud je Cyclonova síla 5 či více, přeměň jej. (Když bytost intrikuje, lízni kartu, pak kartu zahod. Pokud to nebyla karta země, polož na ni +1/+1 žeton.)

Cyclonus, Cybertronian Fighter

Legendární artefakt —  Vozidlo

5/5

Živoucí kov (Pokud je tvé kolo, toto Vozidlo je zároveň bytostí.)


Flying

Kdykoli Cyclonus udělí bojové zranění hráči, přeměň jej. Pokud tak učiníš, následuje po této fázi další počáteční fáze (Ta sestává z odtapovací fáze, udržovací fáze a fáze líznutí.)

Flamewar, Brash Veteran

Legendární artefaktová   bytost — Robot

1BR

3/2

Víc, než se na pohled zdá BR (Můžeš tuto kartu seslat proměněnou za BR.)


Obětuj jiný artefakt: Polož na Flamewar +1/+1 žeton přeměň ji. Aktivuj pouze tehdy, když můžeš hrát sorcery.


1, Zahoď ruku: Dej si do ruky všechny karty, které vlastníš vypovězené ze hry s žetonem informací na sobě.

Flamewar, Streetwise Operative

Legendární artefakt —  Vozidlo

2/1

Živoucí kov (Pokud je tvé kolo, toto Vozidlo je zároveň bytostí.)
Menace, deathtouch


Kdykoli Flamewar udělí bojové zranění hráči, vypověz ze hry tolik karet z vršku své knihovny, lícem dolů. Polož na každou žeton informací. Přeměň Flamewar.

Goldbug, Humanity's Ally

Legendární artefaktová   bytost — Robot

1WU

3/3

Víc, než se na pohled zdá WU (Můžeš tuto kartu seslat proměněnou za WU.)


Udělení veškerých zranění, které by bylo uděleno útočícím bytostem s typem Human pod tvou kontrolou, je zabráněno.

Kdykoli sešleš své druhé kouzlo v každém kole, přeměň Goldbuga.

Goldbug, Scrappy Scout

Legendární artefakt —  Vozidlo

1/3

Živoucí kov (Pokud je tvé kolo, toto Vozidlo je zároveň bytostí.)


Kouzla s typem Human, které sesíláš, nemohou být zrušena.

Kdykoli Goldbug a alespoň jedna bytost s typem Human útočí, lízni kartu a přeměň Goldbuga.

Megatron, Tyrant

Legendární artefaktová   bytost — Robot

3RWB

7/5

Víc, než se na pohled zdá 1RWB (Můžeš tuto kartu seslat proměněnou za 1RWB.)


Tví protihráči nemohou během boje sesílat kouzla.

Na začátku své hlavní fáze po bojové fázi můžeš Megatrona přeměnit. Když tak učiníš, přidej si C za každý 1 život, který tví protihráči toto kolo ztratili.

Megatron, Destructive Force

Legendární artefakt —  Vozidlo

4/5

Živoucí kov (Pokud je tvé kolo, toto Vozidlo je zároveň bytostí.)


Kdykoli Megatron útočí, můžeš obětovat jiný artefakt. Když tak učiníš, Megatron udělí počet zranění rovný manové hodnotě onoho artefaktu cílové bytosti. Pokud by jí bylo uděleno zranění navíc, namísto toho je uděleno hráči ji kontrolujícími a ty přeměň Megatrona.

Optimus Prime, Hero

Legendární artefaktová   bytost — Robot

3URW

4/8

Víc, než se na pohled zdá 2URW (Můžeš tuto kartu seslat proměněnou za 2URW.)


Na začátku každé fáze kola proveď bolster 1. (Vyber si bytost mezi bytostmi pod tvou kontrolou s nejmenší odolností a polož na ni +1/+1 žeton.)


Když Optimus Prime zemře, vrať jej na bojiště pod kontrolu vlastníka, přeměněného.

Optimus Prime, Autobot Leader

Legendární artefakt —  Vozidlo

6/8

Živoucí kov (Pokud je tvé kolo, toto Vozidlo je zároveň bytostí.)


Trample

Kdykoli útočíš, proveď bolster 2. Zvolená bytost získává do konce kola trample. Když toto kolo udělí ona bytost bojové zranění hráči, přeměň Optima Prime.

Soundwave, Sonic Spy

Legendární artefaktová   bytost — Robot

1WUB

5/4

Víc, než se na pohled zdá 2WUB (Můžeš tuto kartu seslat proměněnou za 2WUB.)


Kdykoli jedna nebo více bytostí-tokenů pod tvou kontrolou udělí bojové zranění hráči, vypověz ze hry cílovou kartu instantu nebo sorcery s manovou hodnotou rovnou nebo menši udělenému zranění z jejich hřbitova. Zkopíruji ji. Můžeš kopii seslat bez placení její manové ceny. Pokud tak učiníš, přeměň Soundwavea

Soundwave, Superior Captain

Legendární artefakt

Kdykoli sešleš kouzlo s lichou manovou hodnotou, přeměň Soundwavea. Když tak učiníš, vytvoř si Ravagea, legendární 3/3 černou artefaktovou bytost-token s typem Robot, s menace a deathtouch.


Kdykoli sešleš kouzlo se sudou manovou hodnotou, přeměň Soundwavea. Když tak učiníš, vytvoř si Laserbeaka, legendární 2/2 modrou artefaktovou bytost-token s typem Robot, s flying a hexproof.

Ultra Magnus, Tactician

Legendární artefaktová   bytost — Robot

4RGW

7/7

Víc, než se na pohled zdá 2RGW (Můžeš tuto kartu seslat proměněnou za 2RGW.)


Ward 2


Kdykoli Ultra Magnus útočí, můžeš položit ze své ruky kartu artefaktové bytosti na bojiště tapnutou a útočící. Když tak učiníš, na konci boje Ultra Magnuse přeměň.

Ultra Magnus, Armored Carrier

Legendární artefakt —  Vozidlo

4/7

Živoucí kov (Pokud je tvé kolo, toto Vozidlo je zároveň bytostí.)


Haste


Formidable — Kdykoli Ultra Magnus útočí, ostatní útočící bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola nezničitelnost. Pokud mají celkovou sílu 8 a více, přeměň Ultra Magnuse.

Přeložil Jan Adam, 2022