Překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele. Kontakt: mudrc@mysticshop.cz

Jméno

Typ

Cena

S/O

Herní text

Flavor text

Amrou Scout

Bytost — Kithkin Rebel Scout

1W

2/1

4T: Najdi si v knihovně kartu permanentu s typem Rebel a převedenou manovou cenou 3 a méně a dej si ji na bojiště. Pak si zamíchej knihovnu.

Lidé Amrou byli díky válce rozptýleni široko daleko a donuceni se skrývat. Zvědové stále udržují signální ohně, jenž značí „vraťte se“ a „domů“.

Amrou Seekers

Bytost — Kithkin Rebel

2W

2/2

Amrou Seekers může být blokována pouze

bílými a/nebo artefaktovými bytostmi.

Někdejší ráj Amrouského útočiště se obrátil ve spáleniště. Jeho lidé bojují o přežití a snaží se v podivných bouřích, jenž rychle přecházejí, zahlédnout vize jeho  krásné minulosti.

Angel of Salvation

Bytost — Angel

6WW

5/5

Flash; convoke (Každá bytost, kterou při hraní tohoto kouzla tapneš, zaplatí 1 nebo jednu manu barvy dané bytosti)


Flying

 

Když Angel of Salvation vstupuje na bojiště, je zabráněno udělení příštích 5 zranění, které by toto kolo byla udělena libovolnému počtu cílových bytostí a/nebo hráčů, rozdělených dle tvé libosti.

Angel's Grace

Instant

W

Split second

(Pokud je toto kouzlo na stacku,hráči nemohou hrát kouzla ani používat aktivované

schopnosti, nejde-li o manové schopnosti.)

V tomto kole nemůžeš prohrát hru a tvůj protivník nemůže vyhrát. Do konce tohoto kola platí, že zranění, která by snížila počet tvých životů na méně než 1, namísto toho sníží počet tvých životů na 1.

Aven Mindcensor

Bytost — Bird Wizard

2W

2/1

Flash (Můžeš zahrát toto kouzlo kdykoli, kdy je možno hrát instant.)

Flying

Pakliže by si měl soupeř prohledávat knihovnu, tento hráč namísto toho prohledává pouze první čtyři karty od vršku této knihovny.

Aven Riftwatcher

Bytost — Bird Rebel Soldier

2W

2/3

Flying

Vanishing 3 (Tento permanent vstupuje na bojiště se třemi žetony času. Na

začátku své udržovací fáze, odstraň z tohoto permanentu jeden žeton času. Když

odstraníš poslední, obětuj jej.)

Když Aven Riftwatcher vstupuje na bojiště nebo zemře, získáváš 2 životy.

Benalish Cavalry

Bytost — Human Knight

1W

2/2

Flanking (Když bytost bez flanking blokuje tuto bytost,  blokující bytost získává do konce  kola -1/-1.)

"Můj lid přísahal, že bude Benalii bránit až do konce. Je poničená, ale stále stojí, stejně jako my.“

Benalish Commander

Bytost — Human Soldier

3W

*/*

Síla i odolnost Benalish Commander jsou rovny počtu bytostí s typem

Soldier, které kontroluješ.

Suspend X X nemůže být 0. Namísto zahrání této karty z ruky, zaplať XWW vypověz jej ze hry a

polož na něj tři časové žetony. Na začátku tvé udržovací fáze, odstraň jeden

žeton času. Když odstraníš poslední, zahraj toto kouzlo bez placení jeho manové

ceny.).

Kdykoli je z Benalish Commander v průběhu jejího pobytu mimo hru odstraněn

žeton času, vytvoř si 1/1 bílou bytost- token s typem Soldier.

Blade of the Sixth Pride

Bytost — Cat Rebel

1W

3/1

 

„Má smečka je možná pryč, ale můj lov zdaleka neskončil.“

Bound in Silence

Tribal Očarování — Rebel Aura

2W

Očaruj bytost

Očarovaná bytost nemůže útočit ani blokovat.

Boj odložený navždy je již vyhraný..

Calciderm

Bytost — Beast

2WW

5/5

Shroud (Nemůže být cílem kouzel ani schopností.)


Vanishing 4 (Tato bytost
vstupuje na bojiště se čtyřmi žetony času. Na začátku své

udržovací fáze, odstraň z tohoto

permanentu jeden žeton času. Když

odstraníš poslední, obětuj jej.)

 

Castle Raptors

Bytost — Bird Soldier

4W

3/3

Flying

Pokud je Castle Raptors odtapnutá, má +0/+2.

"Každé nové místo je stejně

zničené a bez života jako to před

ním. Takže zůstaneme tady,

protože tahle troska je naše. "

Celestial Crusader

Bytost — Spirit

2WW

2/2

Flash (Můžeš zahrát toto kouzlo kdykoli, kdy je možno hrát instant.)

 

Split second

(Pokud je toto kouzlo na stacku, hráči nemohou hrát kouzla ani používat aktivované schopnosti, nejde-li o manové schopnosti.)

 

Flying

 

Ostatní bílé bytosti mají +1/+1.

Children of Korlis

Bytost — Human Rebel Cleric

W

1/1

Obětuj Children of Korlis: Získáváš počet životů roven počtu životů, který jsi toto kolo ztratil. (Ztrátu životů způsobují zranění.)

"Máme bohatou a hrdou tradici, o

se sebeobětování týká. Ale

v těchto bezútěšných časech je

snadné nalézt někoho, kdo je

ochoten zemřít pro nějaký cíl."

—Tavalus, učedník Korlisu

Crovax, Ascendant Hero

Legendární Bytost — Human Noble

4WW

4/4

Ostatní bílé bytosti mají +1/+1.

 

Bytosti, které nejsou bílé, mají -1/-1.

 

Zaplať 2 životy: Vrať Crovax, Ascendant Hero do ruky vlastníka.

Crovaxovi byla předurčena andělská kletba, ale v jedné z pokřivených realit dosáhl šlechtic spasení.

Duskrider Peregrine

Bytost — Bird

5W

3/3

Flying, imunita

vůči černé

Suspend 3—1W ((Namísto zahrání této karty z ruky zaplať 1W vypověz jej ze

hry a polož na něj tři žetony času. Na začátku tvé udržovací  fáze, odstraň jeden žeton času. Když odstraníš poslední, zahraj toto kouzlo bez placení jeho manové ceny.Má haste.)

Errant Doomsayers

Bytost — Human Rebel

1W

1/1

T: Tapni cílovou bytost s odolností 2 nebo méně.

"Buď pamětliv mých slov, poutníče. Nemoci, válka, bezútěšnost….vše jen pouhé náznaky toho, co se ještě vynoří z dominarijské studnice hrůz."

Fortify

Instant

2W

Zvol si jedno —
• Bytosti, které kontroluješ, získávají do konce kola +2/+0
• Bytosti, které kontroluješ, získávají do konce kola +0/+2.

"Kde kov je poskvrněn a dřevo těžko k nalezení, je nejlépe se

ozbrojit vírou.“ —Tavalus, učedník Korlisu

Griffin Guide

Očarování — Aura

2W

Očaruj bytost

 

Očarovaná bytost získává +2/+2 a flying.

 

Je-li očarovaná bytost odložena do hřbitova, vytvoř si 2/2 bílou Griffin bytost-token s flying

Ivory Giant

Bytost — Giant

5WW

3/4

Když Ivory Giant vstupuje na bojiště, tapni všechny bytosti, které nejsou bílé.

Suspend 5—W (Namísto zahrání této karty z ruky zaplaťW, odstranit jej ze hry a položit na něj pět časových  žetonů . Na začátku tvé udržovací  fáze, odstraň jeden žeton času. Když odstraníš poslední, zahraj toto kouzlo bez placení jeho manové ceny. Má haste.)

Judge Unworthy

Instant

1W

Zvol cílovou útočící nebo blokující bytost. Proveď scry 3, posléze obrať a ukaž vrchní  kartu tvé knihovny. Judge Unworthy udělí dané bytosti počet zranění rovný převedené manové ceně tohoto kouzla. (Abys provedl scry 3, podívej se na vrchní tři karty tvé knihovny, pak dej libovolný počet z nich na spodek své knihovny a zbytek na vršek své

knihovny v libovolném pořadí.)

Knight of Sursi

Bytost — Human Knight

3W

2/2

Flying; flanking (Když bytost bez flanking blokuje tuto bytost, blokující bytost

získává do konce kola -1/-1.)
Suspend 3—W (Namísto zahrání této karty z ruky zaplaťW vypověz jej ze hry a polož

na něj tři časové žetony. Na začátku své udržovací fáze, odstraň jeden časový

žeton. Když odstraníš poslední, zahraj toto kouzlo bez placení jeho manové ceny.Má haste)

Knight of the Holy Nimbus

Bytost — Human Rebel Knight

WW

2/2

Flanking (Když bytost bez flanking blokuje tuto bytost, blokující bytost získává do konce kola -1/-1.)
Pokud by měla být Knight of the Holy Nimbus zničena, regeneruj ji.
2:
Knight of the Holy Nimbus nemůže být toto kolo regenerována. Tuto schopnost může hrát pouze protihráč.

Lost Auramancers

Bytost — Human Wizard

2WW

3/3

Vanishing 3 (Tento permanent vstupuje na bojiště se třemi žetony času. Na začátku

své udržovací fáze, z něj odstraň jeden žeton času. Když odstraníš

poslední, obětuj tento permanent.)

Když je Lost Auramancers odložena ze hry do hřbitova, a neměla-li na sobě žádný žeton času, můžeš si v knihovně vyhledat kartu očarování a položit ji na bojiště. Pakliže

tak učiníš, zamíchej si knihovnu.

Lymph Sliver

Bytost — Sliver

4W

3/3

Všechny bytosti s typem Sliver mají absorb 1. (Pakliže by mělo být jakémukoli Sliverovi

uděleno zranění, udělení 1 z těchto zranění je zabráněno.)

Jeho kůže zůstává v permanentně tekutém stavu, který jeho tělo udržuje pokryto mocnou regenerační lymfou.

Mana Tithe

Instant

W

Zruš cílové kouzlo, pokud hráč, který jej kontroluje, nezaplatí 1.

“Ti, kdo se snaží narušit rovnováhu, musí za tyto ambice zaplatit příslušnou daň.” —Verithain, nejvyšší kněz mesy.

Mangara of Corondor

Legendární Bytost — Human Wizard

1WW

1/1

T: Vyppvěz Mangara of Corondor a cílový permanent ze hry..

"Byl jsem vržen do tohoto světa a nemohu jej opustit. Možná jsem unikl z objetí jantaru, ale stále jsem uvězněn.“

Momentary Blink

Instant

1W

Odstraň cílovou bytost, kterou kontroluješ, ze hry, pak ji vrať na bojiště pod kontrolu jejího vlastníka.

Flashback 3U (Tuto kartu můžeš zahrát ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji odstraň ze hry.)

Mycologist

Bytost — Human Druid

1W

0/2

Na začátku tvé udržovací fáze, polož na Mycologist spórový žeton.

 

Odstraň z Mycologist tři spórové žetony: Vytvoř si 1/1 zelenou bytost-token s typem Saproling.

 

Obětuj Saprolinga: Získáváš 2 životy.

Outrider en-Kor

Bytost — Kor Rebel Knight

2W

2/2

Flanking (Když bytost bez flanking blokuje tuto bytost,  blokující bytost získává do konce  kola -1/-1)
0: Příští 1 zranění, které by bylo uděleno Outrider en-Kor v tomto kole je namísto toho udělenou cílové bytosti, již  ontroluješ..

Pallid Mycoderm

Bytost — Fungus

3W

2/4

Na začátku tvé udržovací fáze, polož na Pallid Mycoderm spórový žeton.

 

 Odstraň tři spórové žetony z Pallid Mycoderm:  Vytvoř si 1/1 zelenou bytost-token s typem Saproling.

 

Obětuj Saprolinga: Každá bytost s typem Fungus a každý Saproling získává do konce kola +1/+1.

Porphyry Nodes

Očarování

W

Na začátku tvé udržovací fáze, znič bytost s nejnižší silou. Nemůže být regenerována. Pokud má nejnižší hodnotu síly více bytostí, zvol jednu z nich. Pokud nejsou ve hře žádné bytosti, obětuj Porphyry Nodes.

Poultice Sliver

Bytost — Sliver

2W

2/2

Všechny bytosti s typem Sliver mají "2T: Regeneruj cílového Slivera.”

“Jeho široký spár se zdá být chitinovým krunýřem, ale ve

skutečnosti skrývá žlázy, které

vylučují velice rychle působící

hojivou látku.“

—Rukarumel zápis z bojového

deníku.

Pulmonic Sliver

Bytost — Sliver

3WW

3/3

Všechny bytosti s typem Sliver mají flying.

 

Všechny bytosti s typem Sliver mají : "Pokud by tato bytost měla být odložena do hřbitova, namísto toho ji můžeš položit na vršek své knihovny."

Z jeho útrob zasyčí vzduch jako z obrovského měchu, a jeho druhové, ať mrtví, či živí, jsou odneseni do bezpečí.

Rebuff the Wicked

Instant

W

Zruš cílové kouzlo, které cíluje permanent, který kontroluješ.

“Nemohu tě naučit jejich druh magie, ale mohu tě naučit, jak se proti němu bránit.” —Tavalus, korliský kněz

Restore Balance

Sorcery

Suspend 6— W(Namísto zahrání této karty z ruky zaplať W a vypověz ji ze hry se šesti žetony času na sobě. Na začátku tvé udržovací fáze, odstraň jeden žeton času. Když odstraníš poslední, zahraj toto kouzlo bez placení jeho manové ceny.)

 

Každý hráč si zvolí počet zemí, které kontroluje, rovbný počtu zemí, jenž kontroluje hráč, který kontroluje zemí nejméně, a

zbytek obětuje. Hráči stejným  způsobem dále obětují bytosti a zahodí karty.

Return to Dust

Instant

2WW

Odstraň cílový artefakt nebo očarování ze hry.Pokud jsi toto kouzlo zahrál ve své hlavní fázi, můžeš ze hry odstranit ještě další artefakt nebo očarování

.

Některé časové linie pozvolna

degenerují, větví se, nebo mísí

dohromady. Jiné končí, jako když

utne.

Riftmarked Knight

Bytost — Human Rebel Knight

1WW

2/2

Flanking, imunita vůči

černé. (Když bytost bez flanking blokuje tuto bytost,  blokující bytost získává do konce  kola -1/-1)
Suspend 3—1WW (Namísto zahrání této karty z ruky zaplať 1WW a vypověz ji ze hry se třemi žetony času na sobě. Na začátku tvé udržovací fáze, odstraň jeden žeton času. Když odstraníš poslední, zahraj toto kouzlo bez placení jeho manové ceny.)


Když je z Riftmarked Knight v průběhu jejího pobytu mimo

hru odstraněn poslední časový

žeton, vytvoř si černou 2/2 bytost-token s typem Knight. Tato bytost- token má flanking, imunitu vůči bílé a haste.

Saltblast

Sorcery

3WW

Znič cílový permanent, který není

bílý.

S každým závanem větru je Dominarie zase o

kousek méně.

Saltfield Recluse

Bytost — Human Rebel Cleric

2W

1/2

T: Cílová bytost získává do konce

kola -2/-0.

Pamatuje si na minulost, na světlo

a uzdravování. Ale nyní žije v hořké

přítomnosti – pálící soli, drsných

větrech a spalujícím horku pouště.

Serra Avenger

Bytost — Angel

WW

3/3

Nemůžeš hrát Serra Avenger ve

svém prvním, druhém ani třetím

kole hry.

Flying, vigilance

"Ti, jenž vytrvají tváří v tvář utrpení, ti, jejichž víra jako jasné světlo prozáří dny temnoty, ti budou spaseni." - Píseň Všeho, zpěv 904

Shade of Trokair

Bytost — Shade

3W

1/2

W: Shade of Trokair získává do konce kola +1/+1.
Suspend 3—W (Namísto zahrání této karty z ruky zaplaťW a vypověz ji ze hry se třemi žetony času na sobě. Na začátku tvé udržovací fáze, odstraň jeden žeton času. Když odstraníš poslední, zahraj toto kouzlo bez placení jeho manové ceny.)

Sidewinder Sliver

Bytost — Sliver

W

1/1

Všechny bytosti s typem Sliver

mají flanking. (Když bytost bez

flanking blokuje  bytost typu Sliver,

blokující bytost získává do konce

kola-1/-1.)

"Obklíčili naši patrolu tišeji než

hadi, jako kdyby nás chtěli coby

dobytek zahnat do ohrady."

—Merrik Aidar, benalijský strážný

Sinew Sliver

Bytost — Sliver

1W

1/1

Všechny bytosti s typem Sliver mají +1/+1.

Když se svalové svazky toho tvora

zavlnily, Hanna spatřila

znepokojivě totožné pohyby u

všech ostatních.

Nebyla si jistá, co to znamená, ale

doporučila Sisay, aby udržela loď

v bezpečné vzdálenosti.

Stonecloaker

Bytost — Gargoyle

2W

3/2

Flash (Můžeš zahrát toto kouzlo kdykoli, kdy je možno hrát

instant.)

Flying

Když Stonecloaker vstupuje na bojiště, vrať jednu bytost, kterou kontroluješ, do ruky jejího vlastníka.

Když Stonecloaker vstupuje na bojiště, odstraň ze hry cílovou kartu  z  libovolného hřbitova.

Stormfront Riders

Bytost — Human Soldier

4W

4/3

Flying

Když Stormfront Riders přichází do

hry, vrať dvě bytosti, které kontroluješ, do rukou jejich vlastníků. Kdykoli je Stormfront

Riders nebo jiná bytost vrácena ze hry do tvé ruky, vytvoř si   1/1 bílou bytost-token s typem Soldier.

Sunlance

Sorcery

W

Sunlance udělí 3 zranění cílové bytosti, která není bílá.

“Pro nevinné je snadné mluvit o

spravedlnosti. Jen zřídka totiž pocítí

její strašnou moc.“

—Orim, samitská inkvizitorka

Temporal Isolation

Očarování — Aura

1W

 Flash (Můžeš zahrát toto kouzlo

kdykoli, kdy je možno hrát instant.)
Očaruj bytost

 

Očarovaná bytost má shadow.

(Může blokovat nebo být

Blokována  pouze bytostmi se

shadow.)

 

Udělení všech zranění, jenž by

očarovaná bytost udělila, je

zabráněno.

Watcher Sliver

Bytost — Sliver

3W

2/2

Všechny bytosti s typem Sliver

získávají+0/+2.

"Špehoval jsem je, jak putují a cosi

hledají – ale co? Bojím se, že

hledají nás."

—Yonat z Amrou

Whitemane Lion

Bytost — Cat

1W

2/2

Flash (Můžeš zahrát toto kouzlo kdykoli, kdy je možno hrát instant.)

Když Whitemane Lion vstupuje na bojiště, vrať jednu bytost, kterou kontroluješ, do ruky jejího vlastníka.

Nomádi ze solných polí nazývají náhlou bouři „bílou hřívou“.

Aeon Chronicler

Bytost — Avatar

3UU

*/*

Síla i odolnost Aeon Chronicler jsou rovny počtu karet ve tvé

ruce.
Suspend X—X3U. X nemůže být 0. (Namísto zahrání této karty z ruky zaplať X3U a vypověz ji ze hry si a vypověz ji ze hry s X žetony času ma sobě. Na začátku tvé udržovací fáze, odstraň jeden žeton času. Když odstraníš poslední, zahraj toto kouzlo bez placení jeho manové ceny.)


Kdykoli je z Aeon Chronicler odstraněn žeton času, zatímco je vypovězena ze hry, lízni kartu.

Ancestral Vision

Sorcery

Suspend 4—U (Namísto zahrání této karty z ruky zaplať  U, a vypověz ji ze hry se čtyřmi žetony času na sobě Na začátku tvé udržovací fáze, odstraň jeden

žeton času. Když odstraníš

poslední, zahraj toto kouzlo bez

placení jeho manové ceny.)


Cílový hráč lízne tři karty.

Bewilder

Instant

2U

Cílová bytost získává do konce

kola -3/-0.

 

Lízni kartu.

"Teferi luskl prsty a ten viashino

začal kvokat jako slepice. Hloupé,

to ano, ale bylo to přesně to, co

jsme v tu chvíli potřebovali,

abychom setřásli to svíravé

napětí."

— Jhoira, mistrovská artificérka

Bonded Fetch

Bytost — Homunculus

2U

0/2

Defender, haste
T: Lízni kartu, pak zahoď kartu.

Dobře stvořený homunkulus čistí mysl

svého pána, zbavujíc jej myšlenek, které by vedly k šílenství. Jen málo čarozpytců byl přežilo studium nekonečna, kdyby je

neměli.

Brine Elemental

Bytost — Elemental

4UU

5/4

Morph 5UU (Můžeš seslat tuto kartu lícem dolů jako 2/2 bytost za3. Kdykoli ji můžeš za její odmorfovací cenu otočit lícem

vzhůru.)

 

Poté, co je Brine  Elemental

otočena lícem vzhůru, každý

protihráč vynechává svou

následující odtapovací fázi.

Voda volá po vodě, a kde se probudí, svět zůstane vyprahlý a vyčerpaný.

Careful Consideration

Instant

2UU

Cílový hráč si lízne čtyři karty,

pak tři karty zahodí. Pokud jsi

toto kouzlo zahrál ve své hlavní

fázi, cílový hráč si namísto toho

lízne čtyři karty, pak zahodí dvě

karty.

"Mudrcové, kteří věnují čas

ověření svých zdrojů, jsou za svou

opatrnost odměněni."

—Jhoira, k Teferimu

Cloudseeder

Bytost — Faerie Spellshaper

1U

1/1

Flying


UT,
Zahoď kartu: Vytvoř si 1/1 modrou bytost-token s typem Faerie jménem Cloud Sprite. Tato bytost má flying a "Cloud Sprite může blokovat pouze bytosti s

flying."

Coral Trickster

Bytost — Merfolk Rogue

1U

2/1

Morph U (Můžeš seslat tuto kartu lícem dolů jako 2/2 bytost za3. Kdykoli ji můžeš za její  odmorfovací cenu otočit lícem vzhůru.)
Když je Coral Trickster otočena

lícem vzhůru, můžeš tapnout

nebo odtapnout cílový permanent.

Dychtivě se smějíc, vyčkávají v temných hlubinách.

Crookclaw Transmuter

Bytost — Bird Wizard

3U

3/1

Flash (Můžeš zahrát toto kouzlo

kdykoli, kdy je možno hrát instant.)

Flying

Když Crookclaw Transmuter

vstupuje na bojiště, zaměň u cílové bytosti do konce kola navzájem hodnoty síly a odolnosti.

Cryptic Annelid

Bytost — Worm Beast

3U

1/4

Když Cryptic Annelid vstupuje na bojiště, proveď scry 1, pak scry 2, pak scry 3. (Abys

provedl scry X, podívej se na vrchních X karet své knihovn, pak dej libovolný počet z

nich na spodek své knihovny a zbytek na vršek své knihovny v libovolném pořadí.)

Delay

Instant

1U

Zruš cílové kouzlo. Pokud je kozlo takto zrušeno, vypověz jej ze hry se třemi žetony času, namísto toho, aby bylo odloženo do hřbitova svého vlastníka. Pokud nemá suspend, suspend získává. (Na začátku udržovací fáze vlastnika, tento

odstraní jeden žeton času. Když odstraní poslední, zahraje toto kouzlo bez placení

jeho manové ceny.)

Draining Whelk

Bytost — Illusion

4UU

1/1

Flash (Můžeš zahrát toto kouzlo

kdykoli, kdy je možno hrát instant.)

Flying

Když Draining Whelk přichází

na bojiště, zruš cílové kouzlo.

Polož na Draining Whelk X +1/+1

žetonů, kde X je rovno převedené

manové ceně tohoto kouzla.

Dream Stalker

Bytost — Illusion

1U

1/5

Když Dream Stalker přichází

na bojiště, vrať permanent, který

kontroluješ, do ruky jeho

vlastníka.

Co se stane, je-li sen tím, kdo se

probudí a spáč tím, kdo zmizí

v hlubinách paměti?

Dreamscape Artist

Bytost — Human Spellshaper

1U

1/1

2UT, Zahoď kartu, obětuj zemi: Vyhledej si v knihovně až dvě karty základních zemí a polož je na bojiště. Pak si zamíchej knihovnu.

Dovede vás přesně k těm zemím, které potřebujete.

Drifter il-Dal

Bytost — Human Wizard

U

2/1

Shadow (Tato bytost může blokovat nebo být blokována jen bytostmi se shadow.)

 

Na začátku tvé udržovací fáze, obětuj Drifter il-Dal, pokud nezaplatíšU.

Zkoumají činy svých zrádných

předků doufaje, že jim jejich

příběhy pomohou najít cestu zpět

do hmotného světa.

Errant Ephemeron

Bytost — Illusion

6U

4/4

Flying
Suspend 4—1U (Namísto zahrání této karty z ruky zaplať1U a vypověz ji ze hry se čtyřmi žetony času na sobě. Na začátku tvé udržovací fáze, odstraň jeden žeton času. Když odstraníš poslední, zahraj toto kouzlo bez placení jeho manové ceny.)

Erratic Mutation

Instant

2U

Zvol si cílovou bytost. Obracej karty z vrcholu tvé knihovny, dokud neobrátíš kartu, která není země. Tato bytost dostává do konce kola +X/X, kde X je převedená manová cena poslední obrácené karty. Všechny karty, které byly takto otočené, dej na spodek své knihovny v jakémkoli pořadí.

Fathom Seer

Bytost — Illusion

1U

1/3

Morph—Vrať dvě země s typem

Island pod tvou kontrolou do ruky

jejich vlastníka. (Můžeš seslat tuto kartu lícem dolů jako 2/2 bytost za3. Kdykoli ji můžeš za její odmorfovací cenu otočit lícem vzhůru.)
Poté, co je Fathom Seer otočena lícem vzhůru, lízni dvě karty.

Foresee

Sorcery

3U

Proveď scry 4, pak lízni dvě karty. (Abys provedl scry 4, podívej se na vrchní čtyři karty své knihovny, pak dej libovolný počet z nich na spodek své knihovny a zbytek na vršek své knihovny v libovolném pořadí.)

Spleť spolu času sled, a sleduj, jak čas se rozplétá..

Gossamer Phantasm

Bytost — Illusion

1U

2/1

Flying

Když se Gossamer Phantasm stane

cílem kouzla nebo schopnosti, obětuj ji.

“Víra znamená více než pravda.

Velmi často dokáže víra ve

věci imaginární měnit životy,

zatímco pravda nepozorovaně vyčkává v koutku.“

—Hakim Vypravěč

Infiltrator il-Kor

Bytost — Kor Rogue

4U

3/1

Shadow (Může blokovat a být blokována jen bytostmi se shadow.)
Suspend 2—1U (Namísto zahrání této karty z ruky zaplať1U a vypověz ji ze hry se dvěma žetony času na sobě. Na začátku tvé udržovací fáze, odstraň jeden žeton času. Když odstraníš poslední, zahraj toto kouzlo bez placení jeho manové ceny.)

Jodah's Avenger

Bytost — Shapeshifter

5U

4/4

0: Jodah’s Avenger získává do konce kola -1/-1 a jednu z následujících schopností dle tvé volby: double strike, imunita vůči červené, vigilance, nebo

shadow. (Bytost se shadow může

blokovat nebo být blokována pouze

bytostmi se shadow.)

Logic Knot

Instant

XUU

Delve (Když hraješ toto kouzlo, můžeš ze svého hřbitova odstranit libovolný počet karet.

Kouzlo stojí o 1 méně za každou takto odstraněnou kartu.)

Zruš cílové kouzlo, pokud hráč, který jej kontroluje, nezaplatí X.

"Takové mizerné dílo! Pojďme to rozplést a začít znova!!"

Looter il-Kor

Bytost — Kor Rogue

1U

1/1

Shadow (Tato bytost může

blokovat nebo být blokována jen

bytostmi se shadow.)

 

Kdykoli Looter il- Kor udělí

Protihráči zranění, lízni kartu, pak zahoď kartu.

 

Neschopen uchopit cokoli

cenného, rozhodl se krást

tajemství.

Magus of the Future

Bytost — Human Wizard

2UUU

2/3

Hraj s odhalenou vrchní kartou své knihovny. Můžeš hrát vrchní kartu své knihovny (jako kdyby byla ve tvé ruce).

Ti, jenž vládnou tímto darem, mají jedno

oko v přítomnosti a druhé v budoucnosti.

Mystical Teachings

Instant

3U

Vyhledej si v knihovně kartu

instantu nebo kartu s flash a dej

si ji do ruky.

Flashback 5B (Tuto kartu můžeš zahrát ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji odstraň ze hry.)

Pact of Negation

Instant

0

Zruš cílové kouzlo.

Na začátku své další udržovací fáze, zaplať3UU. Pakliže tak neučiníš, prohráváš hru.

Ti, kdo očekávají zradu na každém kroku, jsou zřídka zklamáni.

Piracy Charm

Instant

U

Zvol si jedno —

·          Cílová bytost získává do konce kola islandwalk

·          cílová bytost získává do konce kola +2/-1

cílový hráč zahodí kartu.

Pongify

Instant

U

Znič cílovou bytost. Nemůže být

regenerována. Hráč, který onu bytost kontroloval, si vytvoří zelenou 3/3 bytost-token s typem Ape.

Některé omyly při tvorbě kouzel se

Stanou plnohodnotnými kousky samy o sobě.

Primal Plasma

Bytost — Elemental Shapeshifter

3U

*

Když Primal Plasma vstupuje na bojiště, stává se dle tvé volby buď

3/3 bytostí, nebo 2/2 bytostí s flying, nebo 1/6 bytostí s defender.

Tocasia smetla ze stolu nářadí, ozubená kola a převody. Pak před

dvěmi bratry, zírajícími na ni s očima doširoka rozevřenýma, zahájila lekci

syrové, čisté elementální magie.

Reality Acid

Očarování — Aura

2U

Očaruj permanent.

 

Vanishing 3 (Tento

permanent vstupuje na bojiště se třem žetony času. Na začátku své udržovací fáze, odstraň z tohoto

permanentu jeden žeton času. Když odstraníš poslední,

obětuj jej.)

 

Když Reality Acid opouští bojiště, hráč, který kontroluje očarovaný

permanent, jej obětuje.

Riftwing Cloudskate

Bytost — Illusion

3UU

2/2

Flying

Když Riftwing Cloudskate vstupuje na bojiště, vrať cílový permanent do ruky jeho vlastníka.


Suspend 3—1U (Namísto zahrání této karty z ruky zaplať1U a vypověz ji ze hry se třemi žetony času na sobě. Na začátku tvé udržovací fáze, odstraň jeden žeton času. Když odstraníš poslední, zahraj toto kouzlo bez placení jeho manové ceny.)

Riptide Pilferer

Bytost — Merfolk Rogue

1U

1/1

Kdykoli Riptide  Pilferer udělí bojové zranění hráči, tento hráč zahodí kartu.


Morph U (Můžeš seslat tuto kartu lícem dolů jako 2/2 bytost za3. Kdykoli ji můžeš za její odmorfovací cenu otočit lícem vzhůru.)

Sarcomite Myr

Artefaktová Bytost — Myr

2U

2/1

2: Sarcomite Myr získává do konce kola flying.
2, Obětuj Sarcomite Myr: Lízni kartu..

"Pohled je to příšerný, to ano, ale ty zvuky… jeho zvonící šlachy a skřípající převody znějí až melodicky. " —Brudiclad, telchorský inženýr

Shaper Parasite

Bytost — Illusion

1UU

2/3

Morph 2U (Můžeš seslat tuto kartu lícem dolů jako 2/2 bytost za3. Kdykoli ji můžeš za její odmorfovací cenu otočit lícem vzhůru.)
Poté, co je Shaper Parasite otočena lícem vzhůru, cílová bytost získává do konce kola +2/-2 nebo -2/+2.

Slipstream Serpent

Bytost — Serpent

7U

6/6

Slipstream Serpent nemůže

útočit, pokud protihráč

nekontroluje Island.

Pokud nekontroluješ žádný Island, Islands, obětuj Slipstream

Serpent.


Morph 5U (Můžeš seslat tuto kartu lícem dolů jako 2/2 bytost za3. Kdykoli ji můžeš za její odmorfovací cenu otočit lícem vzhůru.)

Snapback

Instant

1U

Namísto placení manové ceny Snapback můžeš vypovědět ze hry modrou kartu

z tvé ruky.

Vrať cílovou bytost do ruky

jejího vlastníka.

"Pokud se vrátí za pár let, budeme

už daleko více znalí způsobů, jak

s tím bojovat.“

—Andorel, tolarijský strážce

Spell Burst

Instant

XU

Buyback 3 ((Když hraješ toto kouzlo, můžeš připlatit3 Pokud tak učiníš, vrať si toto kouzlo po jeho vyhodnocení do ruky.)
Zruš cílové kouzlo s převedenou manovou cenou X.

Spiketail Drakeling

Bytost — Drake

1UU

2/2

Flying

Obětuj Spiketail Drakeling: Zruš

cílové kouzlo, pokud hráč, jenž

jej kontroluje, nezaplatí2.

Dráčata loví pomocí svých ocasů - jako rybáři líčí svými psychickými háčky na šťavnaté myšlenky a vzpomínky.

Stormcloud Djinn

Bytost — Djinn

4U

3/3

Flying

Stormcloud Djinn může blokovat

pouze bytosti s flying.
RR: Stormcloud Djinn získává do

konce kola +2/+0 a udělí ti 1 zranění.

Nevypočitatelný jako blesk, kluzký jako úhoř..

Teferi, Mage of Zhalfir

Legendární Bytost — Human Wizard

2UUU

3/4

Flash (Můžeš zahrát toto kouzlo kdykoli, kdy je možno hrát instant.)

Karty bytostí, které vlastníš a které nejsou ve hře, mají flash. Protihráči mohou hrát kouzla jen v době, kdy mohou hrát sorcery.

Aby zachránil tento svět, musel se vzdát všech ostatních.

Think Twice

Instant

1U

Lízni kartu.
Flashback 2U (Tuto kartu můžeš zahrát ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji odstraň ze hry.)

"Nejlepší knihy by se měly přečíst,

pak přečíst znovu pozpátku nebo

vzhůru nohama!“

—Ettovard, tolarianský archivář

Timebender

Bytost — Human Wizard

U

1/1

Morph U (Můžeš seslat tuto kartu lícem dolů jako 2/2 bytost za3. Kdykoli ji můžeš za její odmorfovací cenu otočit lícem vzhůru.)


Poté, co je

Timebender otočena

lícem vzhůru, zvol si

jedno

·          Odstraň dva žetony časuz cílového permanentu nebo suspendované karty;

·          Polož dva žetony časuna uspendovanou kartu nebo cílový permanent, na kterém již žeton času leží.

Tolarian Sentinel

Bytost — Human Spellshaper

3U

1/3

Flying

UT, Zahoď kartu: Vrať cílový

permanent, který kontroluješ, do

ruky jeho vlastníka.

"Nesnažím se zachránit jen náš lid. Snažím se zachránit naši kulturu a naději, že se někdy můžeme navrátit ke slavným včerejškům.“

Veiling Oddity

Bytost — Illusion

3U

2/3

Suspend 4—1U (Namísto zahrání této karty z ruky zaplať1U a vypověz ji ze hry se čtyřmi žetony času na sobě. Na začátku tvé udržovací fáze, odstraň jeden žeton času. Když odstraníš poslední, zahraj toto kouzlo bez placení jeho manové ceny.)
Když je z Veiling

Oddity v průběhu

jejího pobytu mimo

hru odstraněn

poslední časový

žeton, bytosti jsou

toto kolo

neblokovatelné..

Venser, Shaper Savant

Legendární Bytost — Human Wizard

2UU

2/2

Flash (Můžeš zahrát toto kouzlo kdykoli, kdy je možno hrát instant.)

Když Venser, Shaper Savant vstupuje na bojiště, vrať cílové kouzlo nebo permanent do

ruky jeho vlastníka.

Jeho zázračné artificérské výtvory blednou ve srovnání s rozvíjejícími se soukolími jeho mysli.

Vesuvan Shapeshifter

Bytost — Shapeshifter

3UU

0/0

Když Vesuvan Shapeshifter vstupuje na bojiště nebo poté, co je otočena lícem vzhůru, můžeš si zvolit jinou bytost ve hře. Pakliže tak učiníš, Vesuvan Shapeshifter se stává kopií této bytosti, dokud není opět otočen lícem dolů, a získává "Na začátku tvé udržovací fáze můžeš tuto bytost otočit lícem dolů."
Morph 1U (Můžeš seslat tuto kartu lícem dolů jako 2/2 bytost za3. Kdykoli ji můžeš za její odmorfovací cenu otočit lícem vzhůru.)

Walk the Aeons

Sorcery

4UU

Buyback—Obětuj

tři Islandy (Při hraní tohoto

kouzla můžeš mimo placení

dalších dodatečnch cen

obětovat tři Islandy. Pokud tak

učiníš, vrať si toto kouzlo po jeho

vyhodnocení do ruky.)

 

Cílový hráč má po tomto kole kolo navíc.

Whip-Spine Drake

Bytost — Drake

3UU

3/3

Flying
Morph 2W (Můžeš seslat tuto kartu lícem dolů jako 2/2 bytost za3. Kdykoli ji můžeš za její odmorfovací cenu otočit lícem vzhůru.)

"Přísahám, že mraky byly vytvořeny snad

jen proto, aby měli tito dráčci kde číhat. "

—Kasharri, nebeský rytíř

Wipe Away

Instant

1UU

Split second

(Pokud je toto kouzlo na stacku,

hráči nemohou hrát kouzla ani

používat aktivované

schopnosti, nejde-li o manové

schopnosti.)

Vrať cílový permanent do

ruky jeho vlastníka.

Okamžik poté nezůstalo po

stromové nestvůře více než závan

větru, jenž svým pohybem zvířila.

Assassinate

Sorcery

2B

Znič cílovou tapnutou bytost.

Vládci staré Dominarie si

assassiny vydržovali zlatem.

Nicméně tito mistři zabijáci byli

vždy opravdu loajální jen k sobě

rovným. Toto elitní bratrstvo přežilo

pád starého královského řádu.

Big Game Hunter

Bytost — Human Rebel Assassin

1BB

1/1

Když Big Game Hunter přichází do

hry, znič cílovoubytost se silou 4 nebo více. Nemůže být

regenerována.
Madness B (Pokud zahazuješ tuto kartu, můžeš ji namísto odložení do hřbitova zahrát za její madness cenu.)

Blightspeaker

Bytost — Human Rebel Cleric

1B

1/1

T: Cílový hráč ztrácí 1 život.
4T:
Vyhledej si v knihovně kartu typu  Rebel s převedenou

manovou cenou 3 nebo méně a polož ji na bojiště. Pak si

zamíchej knihovnu.

Padlý kazatel,šířící propagandu a mor.

Corpulent Corpse

Bytost — Zombie

5B

3/3

Fear (Může být blokována jen černými nebo artefaktovými bytostmi.)
Suspend 5—B (Namísto zahrání této karty z ruky zaplaťB vypověz ji ze hry s pěti žetony času na sobě. Na začátku tvé udržovací fáze, odstraň jeden žeton času. Když odstraníš poslední, zahraj toto kouzlo bez placení jeho manové ceny.)

Cutthroat il-Dal

Bytost — Human Rogue

3B

4/1

Hellbent — Cutthroat il-Dal

má shadow, pokud nemáš v ruce žádné karty.

(Může blokovat nebo být blokována pouze bytostmi se shadow.)

Její čepele ťaly skrze šlechticův stín. Ušklíbl se na ni, a pak přepadl vpřed, mrtev.

Damnation

Sorcery

2BB

Znič všechny bytosti.

Nemohou být regenerovány.

Dark Withering

Instant

4BB

Znič cílovou bytost, která není

černá.

Madness B Pokud zahazuješ tuto kartu, můžeš ji namísto odložení do hřbitova zahrát za její madness cenu.)

Deadly Grub

Bytost — Insect

2B

3/1

Vanishing 3 (Tento permanent přichází na bojiště se třemi

žetony času. Na začátku své

udržovací fáze, odstraň z tohoto

permanentu jeden žeton času. Když odstraníš poslední,

obětuj jej.)

 

Když Deadly

Grub, zemře a neměla- li

přitom na sobě žádné časové žetony, vytvoř si 6/1 zelenou bytost-token s typem Insect a „Tato bytost nemůže být cílem kouzel ani schopností.

Deathspore Thallid

Bytost — Zombie Fungus

1B

1/1

Na začátku své udržovací fáze, fáze, polož na Deathspore Thallid. spórový žeton.

 

Odstraň z Deathspore Thallid tři spórové žetony: Vytvoř si 1/1 zelenou Saproling bytost-token.

 

Obětuj Saprolinga: Cílová bytost získává - 1/-1 do konce kola..

Deepcavern Imp

Bytost — Imp Rebel

2B

2/2

Flying, haste

Echo—Zahoď kartu. (Na začátku tvé udržovací fáze, pokud přišla tato karta

pod tvou kontrolu v době od konce tvé poslední udržovací fáze, obětuj ji,

pokud nezaplatíš její echo cenu.)

Dread Return

Sorcery

2BB

Vrať cílovou bytost ze svého hřbitova na bojiště.

Flashback— Obětuj tři bytosti. (Tuto kartu můžeš zahrát ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji odstraň ze hry.)

Ti, jenž zapomenou na hrůzy minulosti, jsou odsouzeni je potkat znovu.

Dunerider Outlaw

Bytost — Human Rebel Rogue

BB

1/1

Imunita vůči zelené. ¨

 

Pokud Dunerider Outlaw udělila v průběhu kola zranění protihráči, polož na něj na konci kola +1/+1 žeton.

Pověsti o psancově krutosti a moci narůstaly na šíři s jeho každým dalším zločinem.

Enslave

Očarování — Aura

4BB

Očaruj bytost

 

Očarovaná bytost je pod tvou kontrolou.

 

Na počátku tvé udržovací

fáze, cílová bytost udělí svému

vlastníkovi 1 zranění.

Extirpate

Instant

B

Split second (Pokud je toto kouzlo na stacku, hráči nemohou hrát kouzla ani používat aktivované schopnosti, nejdeli o manové schopnosti.)

 

Zvol si cílovou kartu, která není základní zemí, nacházející se ve hřbitově. Vyhledej v knihovně, ruce a hřbitově jejího vlastníka karty se stejným jménem jako zvolená karta a odstraň je ze hry. Pak si onen hráč zamíchá knihovnu.

Faceless Devourer

Bytost — Nightmare Horror

2B

2/1

Shadow (Tato bytost může blokovat nebo být blokována jen bytostmi se shadow.)

 

Když Faceless Devourer vstupuje na bojiště, odstraň jinou cílovou bytost se shadow ze hry.

 Když Faceless Devourer opouští bojiště, vrať odstraněnou bytost na bojiště pod kontrolou jejího vlastníka.

Feebleness

Očarování — Aura

1B

Flash (Můžeš zahrát toto kouzlo kdykoli, kdy je možno hrát instant.)

 

Očaruj bytost

Očarovaná bytost získává -2/-1.

Stačí jen malý dotek magie, aby

jste si podmanili ohlupující moc

urborgských jedovatých větrů.

Gorgon Recluse

Bytost — Gorgon

3BB

2/4

Kdykoli Gorgon Recluse blokuje nebo je blokována bytostí, která není černá, onu bytost na konci souboje znič.


Madness BB Pokud zahazuješ tuto kartu, můžeš ji namísto odložení do hřbitova zahrát za její madness cenu.)

Grave Scrabbler

Bytost — Zombie

3B

2/2

Madness 1B Pokud zahazuješ tuto kartu, můžeš ji namísto odložení do hřbitova zahrát za její madness cenu.)

Když Grave Scrabbler vstupuje na bojiště a byla-li zaplacena jeho madness cena, můžeš

vrátit cílovou kartu bytosti ze hřbitova do ruky jejího vlastníka.

Ichor Slick

Sorcery

2B

Cílová bytost získává do konce kola -3/-3.


Cycling 2 (2, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

Madness 3B Pokud zahazuješ tuto kartu, můžeš ji namísto odložení do hřbitova zahrát za její madness cenu.)

Kor Dirge

Instant

2B

Všechno zranění, které by bylo toto kolo uděleno cílové bytosti, kterou kontroluješ, z libovolného zdroje, je namísto toho uděleno jiné cílové bytosti..

Nový evincar Rathu vyhubil ohavné moggy a podrobil si jako otroky jinou rasu – takovou, která jí více připomínala její vlastní kočičí eleganci.

Living End

Sorcery

Suspend 3—2BB (Namísto seslání této karty z ruky, zaplať  2BB a vypověz ji ze hry se třemi žetony času na sobě. A Každý hráč odstraní všechny karty ze svého hřbitova ze hry, pak obětuje všechny bytosti, jež kontroluje, pak položí na bojiště všechny karty, které předtím takto odstranil ze hry.)
Každý hráč odstraní všechny karty ze svého hřbitova ze hry, pak obětuje všechny bytosti, jež kontroluje, pak položí na bojiště všechny karty, které předtím takto odstranil ze hry.

Mass of Ghouls

Bytost — Zombie Warrior

3BB

5/3

 

"Údolí zaplnila armáda, ale zcela jiná, než jakou jsem kdy viděl. Žádné stany, oně, koně…jen moře těl, svíjející se, skučící, jako kdyby na nás poslali morem zamořenou vesnici. "
—Oneánský zvěd

Mindstab

Sorcery

5B

Cílový hráč zahodí tři karty.


Suspend 4—B (Namísto zahrání této karty z ruky zaplaťB a vypověz ji ze hry se čtyřmi žetony času na sobě. Na začátku tvé udržovací fáze, odstraň jeden žeton času. Když odstraníš poslední, zahraj toto kouzlo bez placení jeho manové ceny)

Minions' Murmurs

Sorcery

2BB

Lízni si X karet a ztrať X životů, kde X je rovno počtu bytostí, které kontroluješ.

„Rádi a rychle nabízejí své rady ti, jenž byli

svými chybami odsouzeni k nemrtvé

existenci. Jak bych mohl nenaslouchat

moudrosti vzešlé ze selhání? "

—Ratadrabik z Urborgu

Mirri the Cursed

Legendární Bytost — Vampire Cat

2BB

3/2

Flying, first strike, haste

 

Kdykoli Mirri the Cursed udělí bojové zranění bytosti, polož

na Mirri the Cursed +1/+1 žeton.

Hrdina padne. Mučedník selže.

Čas metá kozelce a osudy se vyměňují navzájem.

Muck Drubb

Bytost — Beast

3BB

3/3

Flash (Můžeš zahrát toto kouzlo kdykoli, kdy je možno hrát

instant.)

 

Když Muck Drubb vstupuje na bojiště, změň cíl cílového kouzla,

které cíluje jedinou bytost, na Muck Drubb.


Madness 2B Pokud zahazuješ tuto kartu, můžeš ji namísto odložení do hřbitova zahrát za její madness cenu.)

Nether Traitor

Bytost — Spirit

BB

1/1

Haste

Shadow (Tato bytost může

blokovat nebo být blokována jen

bytostmi se shadow.)

 

Kdykoli je do tvého hřbitova

odložena ze hry jiná bytost,

můžeš zaplatit B.

Pakliže tak učiníš, vrať Nether Traitor ze hřbitova na bojiště.

Nightshade Assassin

Bytost — Human Assassin

2BB

2

First strike

 

Když Nightshade Assassin přichází na bojiště, můžeš ukázat ze své ruky X černých karet. Pakliže tak učiníš, cílová bytost získává do

konce kola -X/-X.


Madness 1B (Pokud zahazuješ tuto kartu, můžeš ji namísto odložení do hřbitova zahrát za její madness cenu.)

Phthisis

Sorcery

3BBBB

Znič cílovou bytost. Hráč, který ji kontroluje, ztrácí počet životů roven součtu její síly a odolnosti

.
Suspend 5—1B (Namísto zahrání této karty z ruky zaplať1B 
vypověz jej ze hry a polož na n
ěj pět časových žetonů . Na

začátku tvé udržovací fáze,

odstraň jeden žeton času.

Když odstraníš poslední, zahraj

toto kouzlo bez placení jeho

manové ceny.)

Pit Keeper

Bytost — Human Wizard

1B

2/1

Když Pit Keeper vstupuje na bojiště a máš-li ve hřbitově

čtyři nebo více bytostí, můžeš si

ze hřbitova vrátit do ruky kartu

bytosti.

"Nemrtví nejsou „probuzeni“. Jsou

prostě vyhoštěni, když už v jámě

není místo pro další těla.“

Premature Burial

Sorcery

1B

Znič cílovou bytost, která není

černá, a která přišla na bojiště

v době od konce tvého posledního

kola.

"Tato půda zná velice dobře chuť

smrti. Vdechněte jí hlad po živé

potravě a může se vám stát

cenným, smrtícím spojencem.“

- Ezrith, druid Temných časů

Psychotic Episode

Sorcery

1BB

Cílový hráč ukáže svou ruku

a vrchní kartu své knihovny. Zvlo si jednu z takto ukázaných karet.

Tento hráč pak dá zvolenou kartu

na spodek své knihovny.


Madness 1B Pokud zahazuješ tuto kartu, můžeš ji namísto odložení do hřbitova zahrát za její madness cenu.)

Rathi Trapper

Bytost — Human Rebel Rogue

1B

1/2

BT: Tapni cílovou bytost.

Spletené liány, hnijící bahno,

paralyzující jedy a plazící se mrtvoly.

Bažina je přirozenou pastí čekající na to, až ji využijí nepřirozené

mysli.

Ridged Kusite

Bytost — Horror Spellshaper

B

1/1

1BT, Zahoď kartu: Cílová bytost získává do konce kola +1/+0 a first strike.

“Poskytuje jenom lehoučkou

ochutnávku moci, kterou vám stíny

mohou nabídnout. Ale i to dokáže slušně stoupnout do hlavy.“

—Ratadrabik z Urborgu

Sangrophage

Bytost — Zombie

BB

3/3

Na začátku tvé udržovací fáze, tapni Sangrophage, pokud nezaplatíš 2 životy.

Žere vše, co žije.

Sengir Nosferatu

Bytost — Vampire

3BB

4/4

Flying
1B, Odstraň Sengir Nosferatu

ze hry: Vytvoř si 1/2 černout

Bat bytost-token s flying a " "1B, Obětuj tuto bytost: Vrať do

hry pod kontrolu jejího vlastníka

kartu jménem Sengir Nosferatu,

která je odstraněna ze hry."

Skittering Monstrosity

Bytost — Horror

3BB

5/5

Pokud zahraješ kouzlo bytosti,

obětuj Skittering Monstrosity.

Většina živoucích tvorů byla po

kataklyzmatu phyrexianské invaze

oslabena a paralyzována, ale pár

jich nabylo ještě strašnějších

podob než kdy předtím.

Slaughter Pact

Instant

0

Znič cílovou bytost, která není černá.

Na začátku své další udržovací fáze, zaplať 2B. Pakliže tak neučiníš, prohráváš hru.

Smrt je pouze začátkem konce.

Smallpox

Sorcery

BB

Každý hráč ztrácí 1 život, pak

zahodí kartu, obětuje bytost a

obětuje zemi.

"Hrozné ztráty často způsobí oběti

jen tupý šok. Abyste oběť skutečně

uvrhli na dno mizérie, musíte jej

zdeptat spoustou malých ztrát a

utrpení."

—Ratadrabik z Urborgu

Strangling Soot

Instant

2B

Znič cílovou bytost s odolností

3 nebo méně.


Flashback 5R (Tuto kartu můžeš zahrát ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji odstraň ze hry.)

"K čemu vám je zbraň, když se

nedostává dechu?"

—Greht, Gathanský válečný vůdce

Street Wraith

Bytost — Wraith

3BB

¾

Swampwalk (Kontroluje-li bránící se hráč Swamp, je tato bytost neblokovatelná.)

 

Cycling—Zaplať 2 životy. (Zaplať 2 životy, zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

Lampy na Wyndmoorské ulici se o půlnoci

samy zhasínají a odmítají se znovu

rozsvítit, obávajíc se toho, na co by dopadlo

jejich světlo.

Stronghold Rats

Bytost — Rat

2B

2/1

Shadow (Tato bytost může blokovat nebo být blokována jen bytostmi se shadow.)

Kdykoli Stronghold Rats udělí bojové zranění hráči, každý hráč zahodí kartu.

V kobkách Pevnosti se stíny skrývají v havěti.

Sudden Death

Instant

1BB

Split second

(Pokud je toto kouzlo na stacku,

hráči nemohou hrát kouzla ani

používat aktivované schopnosti, nejde-li o manové schopnosti.)

 

Cílová bytost získává do konce

kola -4/-4.

Někteří mágové se specializovali

na časové zlomy, přivolávajíc na

hlavu svých nepřátel alternativní

časové linie, ve kterých je potihly

nepředstavitelné hrůzy.

Sudden Spoiling

Instant

1BB

Split second

(Pokud je toto kouzlo na stacku,

hráči nemohou hrát kouzla ani

používat aktivované schopnosti, nejde-li o manové schopnosti.)

 

Do konce kola ztrácejí bytosti,

které kontroluje cílový hráč,

všechny schopnosti a jejich základní síla a odolnost je rovna

0/2.

Tendrils of Corruption

Instant

3B

Tendrils of Corruption udělí X zranění cílové bytosti a ty

získáváš X životů, kde je X rovno

počtu Swamp, které kontroluješ.

"I bažiny potřebují být z něčeho

živy. Poskytneme jim to, a ony na

oplátku pomohou nám. "

—Ezrith, druid Temných časů

Tombstalker

Bytost — Demon

6BB

5/5

Flying

 

Delve (Když hraješ toto kouzlo, můžeš ze svého hřbitova odstranit libovolný počet karet.

Kouzlo stojí o 1méně za každou takto odstraněnou kartu.)

Trespasser il-Vec

Bytost — Human Rogue

2B

3/1

Zahoď kartu: Trespasser il-Vec

získává do konce kola shadow.

 

(Může blokovat nebo být blokován pouze bytostmi se shadow.)

Ač se nacházelo v samotném epicentru rathského překryvu, Město zrádců se s Dominarií plně nepřekrylo. Mnoho jeho obyvatel bylo polapeno mezi dvěma svět..

Urborg Syphon-Mage

Bytost — Human Spellshaper

2B

2/2

2BT, Zahoď kartu: Všichni ostatní hráči ztrácí 2 životy. Získáváš počet životů, odpovídající celkovému počtu takto ztracených životů.

"Stal se ze mne tak trochu gurmán.

Každá duše má svou zvláštní

příchuť. Umění je v tom, pozvat na

hostinu tu pravou společnost.“

Yixlid Jailer

Bytost — Zombie Wizard

1B

2/

Karty ve hřbitovech ztrácejí všechny schopnosti.

"Mám věčnost na to, abych poznala duše

zde uvězněné, abych je pozorovala ze

všech stran. Ale stejně budou již za

nepatrnou chvíli umlčeny a maskovány, a

nikdo jiný je nikdy nepozná.

Akroma, Angel of Fury

Legendární Bytost — Angel

5RRR

6/6

Toto kouzlo nemůže být

zrušeno.

 

Flying, trample, imunita vůči bílé,

imunita vůči modré.


R: Akroma, Angel of Fury získává do konce kola +1/+0.

Morph 3RRR (Můžeš seslat tuto kartu lícem dolů jako 2/2 bytost za3. Kdykoli ji můžeš za její odmorfovací cenu otočit lícem vzhůru.)

Ancient Grudge

Instant

1R

Znič cílový artefakt. Flashback G (Tuto kartu můžeš zahrát ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji odstraň ze hry.)

Časové zlomy připomínají

Yavimaye nepřátele z minulosti a

zároveň poskytují nové palivo pro

její ohně.

Arc Blade

Sorcery

3RR

Arc Blade udělí 2 zranění cílové bytosti nebo hráči.

Odstraň Arc Blade ze hry se třemi žetony času.
Suspend 3—2R (Namísto zahrání této karty z ruky zaplať2R a vypověz ji ze hry se třemi žetony času na sobě. Na začátku tvé udržovací fáze, odstraň jeden

žeton času. Když odstraníš poslední, zahraj toto kouzlo bez placení jeho manové

ceny.)

Basalt Gargoyle

Bytost — Gargoyle

2R

3/2

Flying 

Echo 2R (Na začátku tvé udržovací fáze, pokud přišla tato

karta pod tvou kontrolu v době

od konce tvé poslední

udržovací  fáze, obětuj ji, pokud

nezaplatíš její echo cenu.)
R:
Basalt Gargoyle získává

do konce kola +0/+1.

Battering Sliver

Bytost — Sliver

5R

4/4

Všechny bytosti s typem Sliver mají trample.

Obrněni tvrdými krunýři se tito

sliveři provrtávají pevnou skálou,

aby vyhloubili nová hnízda pro

své úly.

Bonesplitter Sliver

Bytost — Sliver

3R

2/2

Všechny bytosti s typem Sliver

získávají +2/+0.

Jak se časové proudy stále více a

více destabilizovaly, dominarijští

tvorové se snažili přizpůsobit.

Intenzivní tlak vedl ke spoustě

slepých evolučních uliček, ale i ke

smrtícím novým formám, které se

objevovaly stejně znenadání jako

deště popela.

Brute Force

Instant

R

Cílová bytost získává do konce kola +3/+3.

Krev, kosti i šlachy jsou zvětšeny,

stejně jako hněv, který je pohání.

Mozek nicméně zůstává stále

stejný – malá fazolka houpající

se uprostřed duté, bláznící hlavy.

Char-Rumbler

Bytost — Elemental

2RR

-1/3

Double strike
R:
Char- Rumbler získává do konce kola +1/+0.

Elementálům bylo náramně k duhu, když se

Dominaria uzdravovala a nové formy života

se přizpůsobovaly tomu, že se do země

vrací opět mana.

Coal Stoker

Bytost — Elemental

3R

3/3

Když Coal Stoker vstupuje na bojiště, pokud jsi ji hrál

z ruky, přidej si RRR.

"Vítězství! Poslal jsem na mého

nepřítele tři tyhle potvory a pak se

jen koukal, jak její vojáci v mém

magickém ohni pukali jako přezrálé

ovoce.“ - Dobruk Nestálý,

pyromant

Conflagrate

Sorcery

XXR

Conflagrate udělí X zranění

rozdělenách dle libosti do

libovolného počtu bytostí a/nebo

hráčů.


Flashback—RR,
Zahoď X karet. (Tuto kartu můžeš zahrát ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji odstraň ze hry.)

Empty the Warrens

Sorcery

3R

Vytvoř si dvě 1/1 červené

Goblin bytosti-tokeny.

 

Storm (Když hraješ toto

kouzlo, zkopíruj jej jednou za

každé kouzlo zahrané v tomto

kole před ním.)

Nikdy to není jen „jeden“ goblin.

Firemaw Kavu

Bytost — Kavu

5R

4/2

Echo 5R (Na začátku tvé udržovací fáze, pokud přišla tato karta pod tvou kontrolu v době od konce tvé poslední udržovací fáze, obětuj ji, pokud nezaplatíš její echo cenu.)


Když Firemaw Kavu přichází na bojiště, udělí 2 zranění cílové bytosti.

 

Když Firemaw Kavu opouští bojiště,

udělí 4 zranění cílové bytosti.

Fury Sliver

Bytost — Sliver

5R

3/3

Všechny bytosti s typem Sliver mají double strike.

"Otevřel se zlom a naše šípy se

zastavily v letu. Spíše by člověk

pohnul celým světem než sám

sebou. Ale sliverův dráp se stále

hýbal, v Thedově hrudi se otevřely

rány a ve vzduchu visely provázky

krve.“

—Adom Capashen, benalijský

hrdina

Gathan Raiders

Bytost — Human Warrior

3RR

3/3

Hellbent — Gathan Raiders má+2/+2 po tak dlouho, pokud nemáš v ruce žádné karty.

 

Morph—Zahoď kartu.(Můžeš seslat tuto kartu lícem dolů jako 2/2 bytost za3. Kdykoli ji můžeš za její odmorfovací cenu otočit lícem vzhůru.)

Grapeshot

Sorcery

1R

Grapeshot udělí 1 zranění cílové

bytosti či hráči. Storm (Když

hraješ toto kouzlo, zkopíruj

jej jednou za každé kouzlo

zahrané v tomto kole před ním.

Můžeš si pro tyto kopie zvolit nové

cíle.)

Mágové se často snaží napodobit

mocné relikvie, které pohřbil čas a

apokalypsa.

Greater Gargadon

Bytost — Beast

9R

9/7

Suspend 10—R
Obětuj artefakt, bytost nebo zemi: Odstraň z Greater Gargadon žeton času. Hraj tuto schopnost pouze je-li Greater

Gargadon suspendována.

Grinning Ignus

Bytost — Elemental

2R

2/2

R,Vrať Grinning Ignus do ruky jeho vlastníka:: Přidej si CCR. Hraj tuto schopnost pouze tehdy, je li možno hrát sorcery.

"Dejte si pozor, co ignusovi nabízíte. Jídlo, to snad. Mince. Ale proboha, nic hořlavého!“ —Stovic, vesnický excentrik

Haze of Rage

Sorcery

1R

Buyback 2 ((Když hraješ toto kouzlo, můžeš připlatit2 Pokud tak učiníš, vrať si toto kouzlo po jeho vyhodnocení do ruky.)


Bytosti, které kontroluješ, získávají do konce kola +1/+0.

 

Storm (Když hraješ toto kouzlo, zkopíruj jej jednou za každé kouzlo zahrané v tomto kole před ním.)

Henchfiend of Ukor

Bytost — Ogre

3R

3/2

Haste
Echo 1B (Na začátku tvé udržovací fáze, pokud přišla tato karta pod tvou kontrolu v době od konce tvé poslední udržovací fáze, obětuj ji, pokud nezaplatíš její echo cenu.)
BR: Henchfiend of Ukor získává do konce kola +1/+0.

Homing Sliver

Bytost — Sliver

2R

2/2

Každá karta s typem Sliver v rukách všech hráčů má slivercycling 3.


Slivercycling 3 (3,
Zahoď tuto kartu: Vyhledej si v knihovně kartu s typem Sliver, ukaž ji, a dej si ji do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.)

Jaya Ballard, Task Mage

Legendární Bytost — Human Spellshaper

1RR

2/2

RT, Zahoď kartu: znič cílovým modrý permanent.

1RT, Zahoď kartu: Jaya Ballard, Task Mage udělí 3 zranění cílové bytosti či hráči. Pokud byla zranění udělena bytosti, tato bytost nemůže

toto kolo regenerovat.


5RRT, Zahoď kartu: Jaya Ballard udělí 6 zranění každé bytosti a hráči.

Keldon Halberdier

Bytost — Human Warrior

4R

4/1

First strike


Suspend 4—R (Namísto zahrání této karty z ruky zaplaťR a vypověz ji ze hry se čtyřmi žetony času na sobě. Na začátku tvé udržovací fáze, odstraň jeden žeton času. Když odstraníš poslední, zahraj toto kouzlo bez placení jeho manové ceny.)

Lightning Axe

Instant

R

Jako dodatečnou cenu při hraní

Lightning Axe, zahoď kartu nebo

zaplať5.

 

Lightning Axe udělí 5 zranění

cílové bytosti.

"Maso chrliče se dá porcovat

klasickým sekáčkem, ale co vzít

na jeho kamennou kůži…“

- Asmoranomardicadaistinaculdacar,

Kuchařka podsvětí*

Magus of the Moon

Bytost — Human Wizard

2R

2/2

Nezákladní země jsou Mountain.

Slapové síly krvavého měsíce kroutí a trhají zemi, vytahujíc z ní monolity kamene a půdy vzhůru k planoucímu kotouči..

Mogg War Marshal

Bytost — Goblin Warrior

1R

1/1

Echo 1R (Na začátku tvé udržovací fáze, pokud přišla tato karta pod tvou kontrolu v době od konce tvé poslední udržovací fáze, obětuj ji, pokud nezaplatíš její echo cenu.)
Když Mogg War Marshal přichází

na bojiště nebo zemře, vytvoř si 1/1 červenou Goblin bytost- token.

Needlepeak Spider

Bytost — Spider

3R

4/2

Reach

“Je to jen další smutný důsledek

zničení pralesů. Obří pavouci nyní

hnízdí na pustých skalních věžích

Dominarie.” —Aznaph,

hledačka zeleně

Orcish Cannonade

Instant

1RR

Orcish Cannonade udělí 2 zranění cílové bytosti či hráči a 3 zranění tobě.

 

Lízni kartu.

"Nepřipravovat! Nemířit! Prostě palte! "
—Jizvohřbet Plagg, orčí kapitán

Pact of the Titan

Instant

0

Vytvoř si 4/4 červenou bytost-token

s typem Giant.
Na začátku své další udržovací fáze, zaplať4R. Pakliže tak neučiníš, prohráváš hru.

Prodigal Pyromancer

Bytost — Human Wizard

2R

1/1

T: Prodigal Pyromancer udělí 1

zranění cílové bytostinebo hráči.

“Nauč se hořet!” —Motto Institutu

tajemných studií

Reckless Wurm

Bytost — Wurm

3RR

4/4

Trample
Madness 2R Pokud zahazuješ tuto kartu, můžeš ji namísto odložení do hřbitova zahrát za její madness cenu.)

Vyšlechtěni pro bitvy ve Velkém

Koloseu, tito wurmové zničili

celé ekosystémy, když byli vypuštěni

do volné přírody.

Reiterate

Instant

1RR

Buyback 3 ((Když hraješ toto kouzlo, můžeš připlatit3 Pokud tak učiníš, vrať si toto kouzlo po jeho vyhodnocení do ruky.)
Zkopíruj cílové kouzlo instant nebo

sorcery. Můžeš si pro

kopii zvolit nový/é cíl(e)..

"Ozvěny moci Mirari stále přetrvávají."

—Zyd, kamahlitský druid

Riddle of Lightning

Instant

3RR

Zvol si cílovou bytost nebo hráče. Proveď scry 3, pak obrať vrchní kartu své knihovny.

Riddle of Lightning udělí zvolené bytosti nebo hráči počet zranění rovný převedené

manové ceně obrácené karty. (Abys provedl scry 3, podívej se na vrchní tři karty tvé

knihovny, pak dej libovolný počet z nich na spodek své knihovny a zbytek na vršek své

knihovny v libovolném pořadí.)

Rift Bolt

Sorcery

2R

Rift Bolt udělí 3 zranění cílové

bytosti či hráči.


Suspend 1—R (Namísto zahrání této karty z ruky zaplaťR 
vypověz jej ze hry a polož na něj jeden žeton času.  Na začátku tvé udržovací (upkeep) fáze, odstraň jeden žeton času. Když odstraníš

poslední, zahraj toto kouzlo bez

placení jeho manové ceny.)

Rift Elemental

Bytost — Elemental

R

1/1

1R, Odstraň žeton času z permanentu nebo suspendované karty, které vlastníš:

Rift Elemental získává do konce kola +2/+0.

"Těžko dokážete opravit zlom, když se vydá po vlastních na procházku. " —Teferi

Sedge Sliver

Bytost — Sliver

2R

2

Všechny bytosti s typem Sliver

mají "Tato bytost má +1/+1, pokud

kontroluješ Swamp"

 

 Všechny bytosti s typem Sliver

mají "B: Regeneruj tento permanent.

Jejich tkáň je stejně měkká a houbovitá, jako bažiny, ve kterých žijí - zalévá každé zranění a odpruží každý úder.

Shivan Meteor

Sorcery

3RR

Shivan Meteor udělí 13 zranění cílové bytosti.
Suspend 2—1RR (Namísto zahrání této karty z ruky zaplať1RR a vypověz ji ze hry se dvěma žetony času na sobě. časové žetony. Na začátku tvé udržovací

(upkeep) fáze, odstraň jeden žeton času. Když odstraníš

poslední, zahraj toto kouzlo bez placení jeho manové ceny.)

Shivan Sand-Mage

Bytost — Viashino Shaman

2RR

3/2

Když Shivan Sand-Mage vstupuje na bojiště, zvol si jedno —

·          Odstraň dva žetony času z cílového permanentu nebo suspendované karty

·          polož dva žetony času na cílový permanent s časovým žetonem na sobě nebo suspendovanou kartu.

 

Suspend 4—R (Namísto zahrání této karty z ruky zaplaťR a vypověz ji ze hry se čtyřmi žetony času na sobě. Na začátku tvé udržovací fáze, odstraň jeden žeton času. Když odstraníš poslední, zahraj toto kouzlo bez placení jeho manové ceny.)

Simian Spirit Guide

Bytost — Ape Spirit

2R

2/2

Vypověz Simian Spirit Guide ze své ruky ze hry: Přidej si R.

"Často nestojí za to ptát se, odkud ta mana pochází. Prostě buďte rádi. "
—Jaya Ballard, námezdní kouzelnice

Skirk Shaman

Bytost — Goblin Shaman

1RR

2/2

Skirk Shaman nemůže být

blokována bytostmi, které nejsou

artefaktové a/nebo červené.

V šamanových umouněných rukách se směska sušených bylin ze Skirkského pohoří může proměnit v hrůznou tvář.

Stingscourger

Bytost — Goblin Warrior

1R

2/2

Echo 3R (Na začátku tvé udržovací fáze, pokud přišla tato karta pod tvou kontrolu v době od konce tvé poslední udržovací fáze, obětuj ji, pokud nezaplatíš její echo cenu.)
Když Stingscourger vstupuje na bojiště, vrať cílovou bytost, kterou

kontroluje protihráč, do ruky jejího

vlastníka.

Storm Entity

Bytost — Elemental

1R

1/1

Haste

 

Storm Entity vstupuje na bojiště s +1/+1 žetonem na sobě za každé další kouzlo zahrané toto kolo.

Dweldianští mágové nepřecházejí do Říše

trůnů, když zemřou. Namísto jsou jejich

duše vtaženy do velkých kouzelných děl.

Sudden Shock

Instant

1R

Split second

(Pokud je toto kouzlo na stacku, hráči nemohou hrát kouzla ani používat aktivované schopnosti,

nejde-li o manové schopnosti)

 

Sudden Shock udělí 2 zranění

cílové bytosti či hráči.

Jiskromágové nejsou dvakrát

proslulí svou trpělivostí.

Sulfur Elemental

Bytost — Elemental

2R

3/2

Flash (Můžeš zahrát toto kouzlo kdykoli, kdy je možno hrát

instant.)

 

Split second (Pokud je toto kouzlo na stacku, hráči nemohou hrát kouzla ani používat aktivované schopnosti,

nejde-li o manové schopnosti)

 

Bílé bytosti mají +1/-1.

Thick-Skinned Goblin

Bytost — Goblin Shaman

1R

2/1

Namísto placení echo cen u

permanentů, které kontroluješ,

můžeš zaplatit 0 

 

 R: Thick-Skinned Goblin

získává do konce kola imunitu vůči

červené.

Šaman kmene je zodpovědný za

dohlížení na všechny poklady

kmene, včetně rozzuřených

mazlíčků a prokletých lamp ohnivé

zkázy.

Two-Headed Sliver

Bytost — Sliver

1R

1/1

Všechny bytosti s typem Sliver mají menace. (Mohou je blokovat jen dvě a více bytostí.)

To, co by pro jakýkoli jiný druh

znamenalo smrtelnou mutaci, je

zde pouze zdrojem nových

schopností. Zajímá mne to, ale

mám příliš velký strach, než abych

se to odvážil prozkoumat více

zblízka.“

—Rukarumel, bojový deník

Wheel of Fate

Sorcery

Suspend 4—1R (Namísto zahrání této karty z ruky, zaplať 1R a vypověz jej ze hry a polož na něj čtyři časové

žetony . Na začátku tvé

udržovací (upkeep) fáze,

odstraň jeden žeton času.

Když odstraníš poslední, zahraj

toto kouzlo bez placení jeho

manové ceny.)

 

Každý hráč zahodí všechny

karty ze své ruky, pak lízne sedm

karet.

Citanul Woodreaders

Bytost — Human Druid

2G

1/4

Kicker 2G (Když

hraješ toto kouzlo,

můžeš zaplatit navíc 2G..)
Když Citanul Woodreaders

vstupuje na bojiště a

byla- li zaplacena

kicker cena, lízni dvě

karty.

Hledají žijící stromy, aby z jejich mízy a dřeva dolovali prastará tajemství.

Durkwood Baloth

Bytost — Beast

4GG

5/5

Suspend 5—G (Namísto zahrání této karty z ruky zaplaťG vypověz ji ze hry s pěti žetony času na sobě. Na začátku tvé udržovací fáze, odstraň jeden žeton času. Když odstraníš poslední, zahraj toto kouzlo bez placení jeho manové ceny.)

Edge of Autumn

Sorcery

1G

Pokud kontroluješ čtyři nebo méně zemí, vyhledej si v knihovně kartu základní země, polož ji na bojiště tapnutou, pak zamíchej svou knihovnu.

 

Cycling—Obětuj zemi. (Obětuj zemi, zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

„O žních jsou semínka příštího roku seta.“

Evolution Charm

Instant

1G

Zvol si jedno —

·          Najdi si v knihovně kartu základní země, ukaž ji, dej si ji do ruky a zamíchej si knihovnu

·          vrať si do ruky cílovou kartu bytosti ze hřbitova

·          cílová bytost získává do konce kola flying.

Fungus Sliver

Bytost — Fungus Sliver

3G

2/2

Všechny bytosti s typem Sliver

mají "Kdykoli je této bytosti

uděleno zranění, polož na ni +1/+1

žeton." (Zranění je uděleno

předtím, než je položen žeton.)

Když se k úlu přídá sliver tohoto

plemene, ostatní se začnou

navzájem zraňovat, aby urychlili

svůj růst.“

—Rukarumel, zápis z bojového

deníku

Gaea's Anthem

Očarování

1GG

Bytosti, které kontroluješ, mají

+1/+1.

“Těm, kdo mu umí naslouchat, přináší Gaeina bojová píseň sílu čistou jako sluneční světlo a trvalou jako hluboké kořeny pralesa.“

—Gamelen, citanulský starší

Gemhide Sliver

Bytost — Sliver

1G

1/1

Všechny bytosti s typem Sliver mají "T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy

"Země je unavena. Dokonce i

Skyshroud je vyčerpán. Musíme

najít jiný zdroj many – takový, který

prosperuje i přesto, že svět

skomírá.“ —Freyalise

Giant Dustwasp

Bytost — Insect

3GG

3/3

Flying


Suspend 4—1G (Namísto zahrání této karty z ruky zaplať1G a vypověz ji ze hry se čtyřmi žetony času na sobě. Na začátku tvé udržovací fáze, odstraň jeden žeton času. Když odstraníš poslední, zahraj toto kouzlo bez placení jeho manové ceny.)

Greenseeker

Bytost — Elf Spellshaper

G

1/1

GT, Zahoď kartu: Vyhledej si

v knihovně kartu základní země,

ukaž ji a dej si ji do ruky. Pak si

zamíchej knihovnu.

"Zvěst se mezi hady šíří, i rákosí ji ševelí, hledačům inspiraci do žil vlévá: bohyně Freyalise naživu jest, ve Skyshroudu přebývá.“

Harmonize

Sorcery

2GG

Lízni tři karty.

“Největší životní lekce se nerodí ze

soustředění. Rodí se z prostého

dýchání a všímání si.“ —Seton, kentauří

druid

Heartwood Storyteller

Bytost — Treefolk

1GG

2/3

Kdykoli hráč zahraje kouzlo, které není bytostí, každý ze soupeřů tohoto hráče si může líznout kartu.

Jeho kořeny sahají hluboko, vyživovány

nikoli půdou a deštěm,ale tisíciletími

zkušeností.

Hypergenesis

Sorcery

Suspend 3—1GG (Namísto zahrání této karty z ruky zaplať  1GG a vypověz ji ze hry se čtyřmi žetony času na sobě. Na začátku tvé udržovací fáze, odstraň jeden žeton času. Když odstraníš poslední, zahraj toto kouzlo bez placení jeho manové ceny.)


Počínaje tebou si každý hráč může

na bojiště položit artefakt, bytost,

očarování nebo zemi. Opakujte

tento proces, dokud již nikdo nechce položit na bojiště žádnou kartu.

Imperiosaur

Bytost — Dinosaur

2GG

5/5

Na zahrání Imperiosaur lze použít pouze manu, která vzešla ze základních zemí.

"Prastará, mocná síla ovládla údolí.

Soucítím s jeho bývalými obyvateli, ale

raduji se kvůli zemi samotné."

—Olanti, muragandská druidka

Kavu Primarch

Bytost — Kavu

3G

3/3

Kicker 4 ((Když hraješ toto kouzlo, můžeš připlatit 4)

Convoke (Každá bytost, kterou při hraní tohoto kouzla tapneš, snižuje celkovou cenu tohoto kouzla o 1 nebo o jednu manu barvy, které je daná bytost.)


Pokud byla zaplacena kicker cena, Kavu Primarch vstupuje na bojiště se čtyřmi +1/+1 žetony.

Keen Sense

Očarování — Aura

G

Očaruj bytost

 

Kdykoli očarovaná bytost udělí protihráči, můžeš líznout kartu.

Crovax cítil, že Mirri není připravena na to, aby se jí kletba plně zmocnila. S plačícím srdcem uprchl.

Krosan Grip

Instant

2G

Split second

(Pokud je toto kouzlo na stacku,

hráči nemohou hrát kouzla ani

používat aktivované schopnosti,

nejde-li o manové schopnosti.)

 

Znič cílový artefakt nebo  očarování.

"Zahoďte ty nepřirozené zbraně, tyhle svitky. Srdce, mysl a pěst postačí.“

—Zyd, kamahlitský druid

Life and Limb

Očarování

3G

Všechny karty Forest a bytosti s typem Saproling jsou mimo

své typy navíc 1/1 zelenými bytostmi s typem Saproling a zeměmi s typem Forest.

“Byl to pohled plný úžasu a bolesti – celý prales migrující přes

solnou pláň, hledající pohostinnější půdu.“ —Edahlis, hledač zeleně

Llanowar Mentor

Bytost — Elf Spellshaper

G

1/1

GT, Zahoď kartu: Vytvoř si 1/1 zelenou bytost-token s typy Elf Druid jménem Llanowar Elves. Tato bytost má "T: Přidej si G."

„Jednoho dne budou liány pralesa tvou součástí stejně jako tvé prsty."

Might of Old Krosa

Instant

G

Cílová bytost získává +2/+2 do

konce kola. Pokud jsi toto kouzlo

zahrál ve své hlavní fázi, tato

bytost namísto toho získává do

konce kola +4/+4.

Někdy jsou i maličká lesní zvířata

požehnána ozvěnami mocných

kouzel z minulosti.

Might Sliver

Bytost — Sliver

4G

2/2

Všechny bytosti s typem Sliver

získávají +2/+2.

„Ta obrovská věc se zjevila za

hřebenem, lámala před sebou

stromy. Ti, se kterými jsme právě

bojovali, zavyli jako jeden, a jejich

svaly se začaly nadouvat novou

silou. Poznali jsme, že je čas

uprchnout."

—Llanach, skyshroudský hraničář

Mire Boa

Bytost — Snake

1G

2/1

Swampwalk (Je neblokovatelná, pokud bránící se hráč kontroluje Swamp.) G: Regeneruj Mire

Boa.

Muraganda Petroglyphs

Očarování

3G

Bytosti bez jakýchkoli schopností získávají +2/+2.

Někteří mágové se zřekli knihoven a svitků, aby hledali moudrost u úpatí starých stromů a posvátných kamenů.

Nantuko Shaman

Bytost — Insect Shaman

2G

3/2

When Nantuko Shaman vstupuje na bojiště, pokud nekontroluješ žádné tapnuté země, lízni kartu.


Suspend 1—2GG (Namísto zahrání této karty z ruky zaplať2GG a vypověz ji ze hry s jedním žetonem času. Na začátku tvé udržovací fáze, odstraň jeden žeton času. Když odstraníš poslední, zahraj toto kouzlo bez placení jeho manové ceny.)

Pendelhaven Elder

Bytost — Elf Shaman

1G

1/1

T: Každá 1/1 bytost, kterou

kontroluješ, získává do konce

kola +1/+2.

Starší, která nosí prastarý plášť

Jacquesa Le Verta, společně s ním

nese i jeho věčné poslání: chránit

bytosti Pendelhavenu..

Penumbra Spider

Bytost — Spider

2GG

2/4

Reach

Když je Penumbra Spider

odložena ze hry do hřbitova, polož

na bojiště 2/4 černou bytost-token s typem Spider a s reach.

Když jednou chytil do sítí baziliška,

jeho vlastní duše zrodila temné

dvojče.

Phantom Wurm

Bytost — Wurm Spirit

4GG

2/0

Phantom Wurm vstupuje na bojiště se čtyřmi +1/+1 žetony.

 

Pokud by mělo být Phantom

Wurm uděleno zranění, jeho

udělení je zabráněno.

 

Odstraň z Phantom Wurm +1/+1 žeton.

Zemřel s pralesem, ale stejně oba

na tomto světě zůstávají – jako

pokroucené odrazy své někdejší

existence.

Primal Forcemage

Bytost — Elf Shaman

2G

2/2

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiná bytost, tato bytost získává do konce kola +3/+3

Chřadnoucí pralesy již více  neodpovídají na jejich volání, a tak přírodní šamani nyní

přesměrovávají životní sílu svých bratrů..

Reflex Sliver

Bytost — Sliver

3G

2/2

Všechny bytosti s typem Sliver mají haste.

“Tenhle sliver přichází na svět

jako dokonalý lovec. Je připraven

lovit a pozřít svou první kořist již pár

sekund potom, co se narodí.”

—Rukarumel, zápis z bojového

deníku.

Scryb Ranger

Bytost — Faerie

1G

1/1

Flash (Můžeš zahrát toto kouzlo

kdykoli, kdy je možno hrát

instant.)

 

Flying, imunita vůči modré

Vrať Forest, který kontroluješ do ruky jeho vlastníka: Odtapni cílovou bytost. Hraj tuto schopnost jen jednou za kolo.

Seal of Primordium

Očarování

1G

Obětuj Seal of Primordium: Znič

cílový artefakt nebo očarování.

„Jsem Zjednodušitel, ten, kdo veškerou umělost pohřbí do lůna země.“

—Nápis na pečeti

Search for Tomorrow

Sorcery

2G

Vyhledej si v knihovně kartu

základní země a polož ji na bojiště.

Pak si zamíchej knihovnu.
Suspend 2—G (Namísto zahrání této karty z ruky zaplaťG a vypověz ji ze hry se dvěma žetony času na sobě. Na začátku tvé udržovací fáze, odstraň jeden žeton času. Když odstraníš poslední, zahraj toto kouzlo bez placení jeho manové ceny)

Spinneret Sliver

Bytost — Sliver

1G

2/2

Všechny bytosti s typem Sliver mají reach. (Mohou blokovat bytosti s flying.)

Každá nová generace sliverů se

snaží asimilovat silné stránky

kořisti, jíž se živili jejich předkové.

Sporesower Thallid

Bytost — Fungus

2GG

4/4

Na začátku tvé udržovací fáze, polož spórový žeton na každou bytost s typem Fungus, jež kontroluješ.

 

Odstraň z Sporesower

Thallid tři spórové žetony: Vytvoř si 1/1 zelenou Saproling

bytost/token.

Sporoloth Ancient

Bytost — Fungus

3GG

4/4

Na začátku své udržovací fáze, polož na Sporoloth Ancient spórový žeton.

 

Bytosti, které kontroluješ, mají "Odstraň z této bytosti dva spórové žetony: Vytvoř si 1/1 zelenou bytost-token s typem Saproling."

Strength in Numbers

Instant

1G

Do konce kola získává cílová

bytost trample and +X/+X, kde X

je rovno počtu útočících bytostí.

"Poustevník zemře. Psanec zemře.

Osamělý vlk zemře. Pouze ti, co

budou držet pospolu, na tomto

světě přežijí.“

—Uros, pendelhavenský starší

Summoner's Pact

Instant

0

Vyhledej si v knihovně kartu zelené bytosti, ukaž ji a dej si ji do ruky. Pak si zamíchej knihovnu..


Na začátku své další udržovací fáze, zaplať2GG. tak neučiníš,

prohráváš hru.

Tarmogoyf

Bytost — Lhurgoyf

1G

*

 

Síla Tarmogoyf je rovna počtu typů karet, které se nacházejí ve všech hřbitovech, a její odolnost je rovna tomuto číslu plus 1.

 

Co neroste, zemře. A co zemře, po tom roste tarmogoyf.

Thallid Germinator

Bytost — Fungus

2G

2/2

Na začátku tvé udržovací fáze,

polož na Thallid Germinator

spórový žeton. Odstraň z Thallid

Germinator tři spórové žetony:

Vytvoř si 1/1 zelenou Saproling bytost-token.

 

Obětuj Saprolinga:Cílová bytost získává +1/+1 do konce

kola.

Thallid Shell-Dweller

Bytost — Fungus

1G

0/5

Defender

Na začátku tvé udržovací fáze,

polož na Thallid Shell-Dweller

spórový žeton.

 

Odstraň z Thallid Shell-Dweller tři spórové žetony: vytvoř si 1/1 zelenou Saproling bytost-token.

Thelon of Havenwood

Legendární Bytost — Elf Druid

GG

2/2

Každá bytost s typem Fungus

získává +1/+1 za každý spórový

žeton, který na ní leží.


BG, Odstraň kartu s typem

Fungus ze svého hřbitova ze hry:

Polož spórový žeton na každou

bytost s typem Fungus na bojišti

"Pohled na to, jak se mým thallidům stále daří, je pro mne hořkosladkým přivítáním do této studené pustiny.“

Thelonite Hermit

Bytost — Elf Shaman

3G

1/1

Všechny bytosti s typem Saproling

získávají +1/+1. Morph 3GG (Můžeš seslat tuto kartu lícem dolů jako 2/2 bytost za3. Kdykoli ji můžeš za její odmorfovací cenu otočit lícem vzhůru.)
Poté, co je Thelonite Hermit

otočena lícem vzhůru, vytvoř si čtyři 1/1 zelené Saproling

bytosti-tokeny.

Thornweald Archer

Bytost — Elf Archer

1G

2/1

Reach (Tato bytost může blokovat bytosti s flying.)

Deathtouch (Kdykoli tato bytost udělí zranění bytosti, onu bytost znič.)

Jejich šípy nesou na špičkách oči gorgon a na ocase baziliščí pera.

Thrill of the Hunt

Instant

G

Cílová bytost

získává do konce

kola +1/+2.
Flashback W (Tuto kartu můžeš zahrát ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji odstraň ze hry.)

Tromp the Domains

Sorcery

5G

Do konce kola získávají bytosti,

které kontroluješ, trample a +1/+1

za každý typ základní země

mezi zeměmi, jež kontroluješ.

V hlubokých stopách pustošícího

stáda byly k nalezení kousky soli

z Benalie, mechu z Llanowaru,

prachu z Hurloonu a dokonce i

popela z Urborgu.

Uktabi Drake

Bytost — Drake

G

2/1

Flying, haste
Echo 1GG (Na začátku tvé udržovací fáze, pokud přišla tato karta pod tvou kontrolu v době od konce tvé poslední udržovací fáze, obětuj ji, pokud nezaplatíš její echo cenu.)

Utopia Mycon

Bytost — Fungus

G

0/0

Na začátku své udržovací fáze, polož na Utopia Mycon spórový žeton.

 

Odstraň z Utopia Mycon tři spórové žetony: Vytvoř si 1/1 zelenou bytost-token s

typem Saproling.

 

Obětuj Saprolinga: Přidej si do svého mana poolu jednu manu jakékoli barvy.

Utopia Vow

Očarování — Aura

1G

Očaruj bytost

 

Očarovaná bytost nemůže útočit ani blokovat.

 

Očarovaná bytost má"T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.”."

“Budu chránit tento plod a jeho výhonky, dokud nebude země zase uzdravena. Můj život nyní patří Dominarii.“

Virulent Sliver

Bytost — Sliver

G

1/1

Všechny bytosti s typem Sliver mají poisonous 1. ( Kdykoli Sliver udělí bojové zranění hráči, tento hráč získává jedový žeton. Má-li hráč deset nebo více jedových žetonů, prohrává hru.)

Yavimaya Dryad

Bytost — Dryad

1GG

2/1

Forestwalk

 

Když Yavimaya Dryad přichází do

hry, můžeš si v knihovně

vyhledat kartu Forest a položit ji

na bojiště tapnutou  pod kontrolu cílového hráče.

Pakliže tak učiníš, zamíchej

si knihovnu.

Cautery Sliver

Bytost — Sliver

RW

2/2

Všechny bytosti s typem Sliver mají"1, Obětuj tuto bytost:

Tato bytost udělí 1 zranění cílové bytosti nebo hráči.”


Všechny bytosti s typem Sliver mají"1, Obětuj tuto bytost:

Udělení příštího 1 zranění, které by bylo v tomto kole uděleno cílovému Sliveru nebo hráči, je zabráněno.”

Darkheart Sliver

Bytost — Sliver

BG

2/2

Všechny bytosti s typem Sliver mají poisonous 1. ( Kdykoli Sliver udělí bojové zranění hráči, tento hráč získává jedový žeton. Má-li hráč deset nebo více jedových žetonů, prohrává hru.)

“Nejdříve jsme si mysleli, že jsme

v nějakém začarovaném lese.

Pak se ty větve zkroutily a vydaly

se nám vstříc.“

—Merrik Aidar, benalijský strážný

Dormant Sliver

Bytost — Sliver

2GU

2/2

Všechny bytosti s typem Sliver mají defender.
defender a “Když tento

bytost vstupuje na bojiště,

lízni kartu.

“Spouští v úlu období ethereální

plodnosti – tehdy má i krmení  menší prioritu než rozmnožování.“

—Rukarumel, zápis z bojového

Deníku

Dralnu, Lich Lord

Legendární Bytost — Zombie Wizard

3UB

3/3

Pokud by mělo být Dralnu uděleno zranění, namísto toho obětuj příslušný počet permanentů.


T:
Cílová karta instantu nebo

sorcery má do konce kola

flashback. Cena flashbacku se

rovná manové ceně kouzla

v okamžiku jeho zahrání. (Onu

kartu můžeš zahrát ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji odstraň ze hry.)

Firewake Sliver

Bytost — Sliver

1RG

1/1

Všechny bytosti s typem Sliver mají.

Všechny bytosti s typem Sliver mají "1, Obětuj tuto bytost: Cílový

Sliver získává do konce kola

+2/+2."

"Jsou tady, a jsou hladoví. A co

nesežerou, to spálí. Yavimaya je

ztracena. Musíme odejít do

Skyshroudu. "

—Edahlis, hledač zeleně

Glittering Wish

Sorcery

GW

Zvol si vícebarevnou kartu, kterou vlastníš a která se nachází mimo tuto hru. Ukaž tuto kartu a dej si ji do ruky. Odstraň Glittering Wish ze hry.

Přála si zlato, ale nikoli sílu, aby jej unesla

Harmonic Sliver

Bytost — Sliver

1GW

1/1

Všechny bytosti s typem Sliver mají " Když tato bytost přichází na bojiště, znič cílový artefakt nebo očarování.

"Co dorazil poslední sliver, i ty

nejmocnější z našich relikvií se tříští v prach a střepiny, jen co je

pozvedneme proti úlu."

—Llanach, skyshroudský hraničář

Ith, High Arcanist

Legendární Bytost — Human Wizard

5WU

3/5

Vigilance


T: odtapni cílovou útočící bytost. Udělení všech zranění, která by tato bytost udělila a které by byly uděleny jí, je zabráněn

Suspend 4—WU (Namísto zahrání této karty z ruky zaplaťWU a vypověz ji ze hry se čtyřmi žetony času na sobě. Na začátku tvé udržovací fáze, odstraň jeden žeton času. Když odstraníš poslední, zahraj toto kouzlo bez placení jeho manové ceny.)

Jhoira of the Ghitu

Legendární Bytost — Human Wizard

1UR

2/2

2, , Odstraň ze své ruky kartu, která není zemí: Polož na tuto odstraněnou kartu čtyři časové žetony. Pokud nemá suspend, získává suspend. (Na začátku tvé udržovací fáze, odstraň z oné karty jeden žeton času. Když odstraníš poslední, zahraj toto kouzlo bez placení jeho manové ceny.)

Kaervek the Merciless

Legendární Bytost — Human Shaman

5BR

5/4

Kdykoli protihráč zahraje kouzlo,

Kaervek the Merciless udělí cílové bytosti či hráči počet zranění rovný převedené manové ceně onoho kouzla.

"Krysy a šakali hodují v jeho

stopách, ale ani oni jej doprovázet

nebudou.“ —Mangara

Necrotic Sliver

Bytost — Sliver

1WB

2/2

Všechny bytosti s typem Sliver mají "3, Obětuj tuto bytost:

Znič cílový permanent.”."

Ač je Volrath dávno mrtev, sliveři se mezitím stali vším, co si z nich kdy přál vypěstovat : bezduchými nástroji ničení a zoufalství.

Radha, Heir to Keld

Legendární Bytost — Elf Warrior

RG

2/2

Kdykoli Radha, Heir to Keld útočí, můžeš si přidat RR.
T: Přidej si G.

"Zdrhej domů, zmetku. Už mám hlavu tvého pána. Nechtěj, abych tě s ní ještě zmlátila.

Saffi Eriksdotter

Legendární Bytost — Human Scout

GW

2/2

Obětuj Saffi Eriksdotter: Je-li cílová bytost toto kolo odložena ze hry do hřbitova, vrať onu kartu na bojiště.

V jediném okamžiku vkročila z hlubokého sněhu do prašné pustiny. Ze zářící pukliny za ní dutě zazněl slábnoucí hlas: „Saffi, počkej na mne…“

Sliver Legion

Legendární Bytost — Sliver

WUBRG

7/7

Všechny bytosti s typem Sliver získávají +1/+1 za každého dalšího Slivera ve hře..

Ve cvakajícím a štěbetajícícm hejnu je ukryta jedinečná mysl – stále mladá, ale s každou minutou zkušenější.

Akroma's Memorial

Legendární Artefakt

7

Bytosti, které kontroluješ, mají flying, first strike, vigilance, trample, haste, imunitu vůči černé a imunitu vůči červené.

"Neznám odpočinku. Neznám slitování. Ať

jde o cokoliv. "

—Nápis na památníku

Chromatic Star

Artefakt

1

1T, Obětuj Chromatic Star: Přidej si jednu manu jakékoli barvy do svého mana poolu. Když je Chromatic Star odložena ze hry do hřbitova, lízni kartu.

"Tahle věc nepochází z…přítomnosti. Odráží nebe, které nám dávno nepatří, a naději, která již neexistuje." —Tavalus, učedník Korlisu

Clockwork Hydra

Artefaktová Bytost — Hydra

5

0/0

C Clockwork Hydra přichází na bojiště se čtyřmi +1/+1 žetony. Kdykoli Clockwork Hydra útočí nebo blokuje, odstraň z ní jeden +1/+1 žeton. Pakliže tak učiníš, Clockwork Hydra udělí 1 zranění cílové bytosti či hráči.
T: Polož na Clockwork Hydra +1/+1 žeton.

Cloud Key

Artefakt

3

Jak Cloud Key přichází na bojiště, zvol si artefakt, bytost, očarování, instant, nebo sorcery.

Kouzla zvoleného typu, které hraješ, stojí k seslání o 1 méně.

The musical sound of its turning triggers the tumblers of revelation.

Coalition Relic

Artefakt

3

T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.
T: Polož na Coalition Relic žeton nabití.

Na začátku tvé hlavní fáze před soubojem, odstraň z Coalition Relic všechny žetony

nabití. Přidej si do svého mana poolu jednu manu jakékoli barvy za každý takto

odstraněný žeton.

Gauntlet of Power

Artefakt

5

Když Gauntlet of Power přichází na bojiště, zvol si barvu. Bytosti zvolené barvy získávají +1/+1. Kdykoli je základní země tapnuta pro manu zvolené barvy, hráč, který ji kontroluje, si do mana poolu přidá jednu manu zvolené barvy.

Hivestone

Artefakt

2

Bytosti, které kontroluješ, mají mimo své typy bytostí navíc typ Sliver.

Evincaři Rathu užívali úlové kameny, aby kontrolovali slivery, ale překryv jejich moc pozměnil a dal ji všanc dychtivým, však nevědoucím rukám. Nyní kameny nedělají vládce, ale otroky.

Jhoira's Timebug

Artefaktová Bytost — Insect

2

1/2

T: Zvol si cílový permanent nebo suspendovanou kartu Pokud má tento permanent nebo suspendovaná katra na sobě žeton času, můžeš z ní žeton času odstranit, nebo na ni další žeton času položit.

Lotus Bloom

Artefakt

Suspend 3—0 (Rather than cast this card from your hand, pay 0 a vypověz ji ze hry se třemi žetony času na sobě. Na začátku tvé udržovací fáze, odstraň jeden žeton času. Když odstraníš poslední, zahraj toto kouzlo bez placení jeho manové ceny)
T, Obětuj Lotus Bloom: Přidej si tři many jakékoli barvy

Paradise Plume

Artefakt

4

Když Paradise Plume přichází na bojiště, zvlo si barvu. Když hráč zahraje kouzlo zvolené barvy, můžeš
T: Přidej si jednu manu zvolené  barvy

Poslední smítko z ráje ve zničeném světě.

Prismatic Lens

Artefakt

2

T: Přidej si C.
1T: Přidej si jednu manu zvolené jakékoli barvy

Neláme světlo, ale manu, soustřeďujíc její chaotické proudy do ostrých paprsků nutných pro mystické účely.

Sliversmith

Artefaktová Bytost — Spellshaper

2

1

1T,Zahoď kartu: Vytvoř si 1/1 artefaktovou bytost- token jménem Metallic Sliver

Po staletích práce jeho výtvory překonaly v počtu ty, jež původně napodobovaly.

Stuffy Doll

Artefaktová Bytost — Construct

5

0

Nezničitelnost


Když Stuffy Doll přichází na bojiště, zvol si hráče.

Kdykoli je Stuffy Doll uděleno zranění, tato udělí stejný počet zranění zvolenému hráči.


T: Stuffy Doll udělí 1 zranění sama sobě.

Calciform Pools

Země

T: Přidej si C.


1T: Polož žeton zásoby na Calciform Pools.
1, Odstraň X žetonů zásoby z Calciform Pools: Přidej si X man jakékoli kombinace W a/nebo U.

Dreadship Reef

Země

T: Přidej si C.
1T: Polož žeton zásoby na Dreadship Reef.
1, Odstraň X žetonů zásoby z Dreadship Reef: Přidej si X man jakékoli kombinace U a/nebo B.

Dryad Arbor

Země Bytost — Forest Dryad

1/1

(Dryad Arbor není kouzlo, trpí vyvolávací únavou a má "T: Přidej si G.")

„Nedotýkejte se žádných stromů, nelámejte

žádné větve, a ptejte se pouze na otázky,

na něž chcete znát odpověď. "

—Von Yomm, starší druidka, ke svým

učedníkům

Flagstones of Trokair

Legendární Země

T: Přidej si W.
Když je Flagstones of Trokair je odložena ze hry do hřbitova, můžeš si v knihovně vyhledat kartu Plains a dát ji na bojiště tapnutou. Pakliže tak učiníš, zamíchej si knihovnu.

Prašné větry náhrobky dávno obrousily, ale země, na které kdysi stály, má v sobě stále kouzelnou moc.

Fungal Reaches

Země

T: Přidej si C.
1T: Polož žeton zásoby na Fungal Reaches.
1, Odstraň X žetonů zásoby z Fungal Reaches: Přidej si X man jakékoli kombinace R a/nebo G.

Gemstone Caverns

Legendární Země

Pokud máš Gemstone Caverns na počátku hry na ruce a nehraješ první, můžeš začít hru s Gemstone Caverns ve hře s tím, že na ni položíš žeton štěstí. Pakliže tak učiníš, odstraň jednu kartu ze své ruky ze hry.
T: Přidej si C. Pokud mají Gemstone Caverns na sobě žeton štěstí, namísto toho si přidej jednu manu jakékoli barvy.

Kher Keep

Legendární Země

T: Přidej si C.
1RT: vytvoř si 0/1 červenou bytost-token jménem Kobolds of Kher Keep.

"Oni jsou tady pořád?! Hm, švábové zřejmě konečně nalezli sobě rovné." —Teferi

Molten Slagheap

Země

T: Přidej si C.
1T: Polož žeton zásoby na Molten Slagheap.
1, Odstraň X žetonů zásoby z Molten Slagheap: Přidej si X man jakékoli kombinace B a/nebo R.

Saltcrusted Steppe

Země

T: Přidej si C.
1T: Polož žeton zásoby na Saltcrusted Steppe.
1, Odstraň X žetonů zásoby z Saltcrusted Steppe: Přidej si X man jakékoli kombinace G a/nebo W.

Swarmyard

Země

T: Přidej si C.
T: Regeneruj cílový permanent s typem Insect, Rat, Spider, či Squirrel.

Kde mrchožrouti hnízdí v prázdných hrudních koších a z prázdných očních důlků se řinou proudy šustící havěti, jen málokterý poutník odváží se kroky své namířit.

Terramorphic Expanse

Země

T, Obětuj Terramorphic Expanse: Vyhledej si v knihovně kartu základní země a polož ji na bojiště tapnutou. Pak si zamíchej knihovnu.

Učiňte dva kroky na sever k neznámé budoucnosti, na jih do neklidné minulosti, na východ do dnešního dne, nebo na západ do velkého neznáma.

Tolaria West

Země

Tolaria West vstupuje na bojiště tapped.
T: Přidej si U.
Transmute 1UU (1UU, Zahoď tuto kartu: Search your library for a card with converted mana cost 0, reveal it, and put it into your hand. Pak si zamíchej knihovnu. Transmute only as a sorcery.)

Urborg, Tomb of Yawgmoth

Legendární Země

Každá země je mimo své ostatní typy navíc Swamp.

“Yawgmothova mrtvola je ranou v předivu vesmíru. Jeho odporná krev vytéká ven, infikujíc zemi jeho poslední kletbou.” —Lord Windgrace

Urza's Factory

Země — Urza’s

T: Přidej si C.
7T: Vytvoř si 2/2 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem colorless Assembly-Worker.

"Ač jsou jejich ideály rozdílné, jak si to jen lze představit, Urzovy a Mishrovy výtvory vykazují překvapivou vzájemnou synergii." —Tocasia, zápis v deníku

Vesuva

Země

Když Vesuva přichází na bojiště, můžeš si zvolit jednu zemi ve hře. Pakliže tak učiníš, Vesuva přichází na bojiště tapnutá jako kopie zvolené země.

Je vším, kde jste kdy byli.

TIMESHIFTED

Ajani's Pridemate

Bytost — Cat Soldier

1W

2/2

Kdykoli získáváš životy, polož na Ajani's Pridemate +1/+1 žeton.

„Když se daří jednomu, daří se celé smečce.“ – Jazal Zlatohřívý

Banishing Light

Očarování

2W

Když Banishing Light vstupuje na bojiště, vypověz ze hry cílový permanent pod kontrolou vlastníka, který není zemí, do té doby, dokud Banishing Light neopustí bojiště. (Onen permanent se vrací pod kontrolu vlastníka.)

Containment Priest

Bytost — Human Cleric

1W

2/2

Flash


Pokud by měla na bojiště vstoupit bytost, která není token a nebyla seslána, namísto toho ji vypověz ze hry.

Některé typy ochrany vyžadují trochu finesy.

Ethereal Armor

Očarování — Aura

W

Očaruj bytost

Očarovaný bytost má +1/+1 za každé očarování, jenž kontroluješ, a first strike.

 

Kovu je málo, kováři drazí

a plátová zbroj těžká.

Flickerwisp

Bytost — Elemental

1WW

3/1

Flying


When Flickerwisp vstupuje na bojiště, vypověz cílový permanent ze hry. Vrať jej na bojiště pod kontrolu vlastníka na začátku příští fáze konce kola.

Jeho křídla rozechvívají více, než jen vzduch.

Intangible Virtue

Očarování

1W

Bytosti-tokeny pod tvou kontrolou mají +1/+1 a vigilance.

 Za života byli různorodá cháska - farmáři, páni, zlodějíčci, kněží. Ve smrti jsou spojeni jediným, dobrotivým posláním.

Lingering Souls

Sorcery

2W

Vytvoř si dvě 1/1 bílé bytosti-tokeny s typem Spirit a s flying..


Flashback 1B (Tuto kartu můžeš zahrát ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji odstraň ze hry.)

Zavraždění obyvatelé Hollowhenge dávají žijícím pocítit hrůzu, se kterou na

ně přišla smrt.

Mirror Entity

Bytost — Shapeshifter

2W

1/1

Changeling (Tato karta má všechny typy bytostí)


X: Do konce kola mají bytosti pod tvou kontrolou základní sílu a odolnost X/X a všechny typy bytostí..

Unaware of Lorwyn's diversity, it sees only itself, reflected a thousand times over.

Palace Jailer

Bytost — Human Soldier

2WW

2/2

Když Palace Jailer vstupuje na bojiště, stáváš se vládcem.

Když  Palace Jailer vstupuje na bojiště, vypověz ze hry cílovou bytost pod kontrolou protihráče, dokud se některý protihráč nestane vládcem.(Bytost se vrací pod kontrolu vlastníka.)

 

Path to Exile

Instant

W

Vypověz ze hry cílovou bytost. Hráč ji kontrolující si může v knihovně najít kartu základní země, dát si ji na bojiště tapnutou a zamíchat si knihovnu.

Restoration Angel

Bytost — Angel

3W

¾

Flash
Flying


Když Restoration Angel vstupuje na bojiště, můžeš vypovědět ze hry jinou bytost pod tvou kontrolou nemající typ Angel, pak ji vrať na bojiště ood tvou kontrolu..

Sigil of the Empty Throne

Očarování

3WW

Kdykoli sešleš kouzlo očarování, vytvoř si 4/4 bílou bytost-token s typem Angel a s flying

Když Asha opustila Bant, zajistila

v předstihu to, že její svět bude mít za její

nepřítomnosti ochranu a řád.

Silence

Instant

W

Tví protihráči nemohou toto kolo sesílat kouzla (Kouzla seslaná před tímto nejsou nijak ovlivněna)

"Chvíli se pozastav a v tichosti popřemýšlej nad svými hříchy."—Cleph, Řád spasených duší

Sram, Senior Edificer

Legendární Bytost — Dwarf Advisor

1W

2/2

Kdykli sešleš kouzlo typu Aura, Vybavení, nebo Vozidlo, lízni kartu.

"Jak konflikt narůstá, je čím dál těžší zajistit, aby se město nerozpadalo. Jak dlouho ještě dokážeme tenhle stroj udržet v chodu? "

Stonehorn Dignitary

Bytost — Rhino Soldier

3W

¼

When Stonehorn Dignitary vstupuje na bojiště, cílový protihráč přeskočí svou příští bojovou fázi.

Pozornosti velvyslance neuniklo, že zvuk válečných bubnů může město vybudit k

pozornosti.

Thraben Inspector

Bytost — Human Soldier

W

1/2

Když Thraben Inspector vstupuje na bojiště, proveď investigate. (Polož si na bojiště bezbarvý artefakt-token Stopy s "2, Sacrifice this Artefakt: Lízni kartu.")

"Pokud tohle děláš tak dlouho, jako já, nic už tě nepřekvapí. Aspoň v to doufám."

Baral, Chief of Compliance

Legendární Bytost — Human Wizard

1U

1/3

Instant and sorcery spells you cast cost 1  méně.


Kdykoli kouzlo nebo schopnost pod tvou kontrolou zruší kouzlo, můžeš líznout kartu. Pakliže tak učiníš, zahoď kartu.

 

“Ozvěna ticha je hudbou pro mé uši."

Disdainful Stroke

Instant

1U

Zruš cílové kouzlo s převedenou manovou cenou 4 a více.

"Nestojíš ani za opovržení. Tvůj rod bude zapomenut."

Fblthp, the Lost

Legendární Bytost — Homunculus

1U

1/1

Když Fblthp, the Lost vstupuje na bojiště, lízni kartu. Pokud na bojiště přišla z knihovny nebo byla seslána z knihovny, lízni namísto toho dvě karty.


Když se Fblthp stane cílem kouzla nebo schopnosti, zamíchej ji do knihovny vlastníka.

 

Laboratory Maniac

Bytost — Human Wizard

2U

2/2

Pokud by sis měl líznout kartu z knihovny a v knihovně nemáš žádné karty, namísto toho vyhráváš hru.

V jeho mysli to vířilo grandiózními plány, ani v nejmenším ale nepomyslel na to, co by se stalo, kdyby snad měly uspět.

Master of the Pearl Trident

Bytost — Merfolk

UU

2/2

Ostatní bytosti s typem Merfolk pod tvou kontrolou mají +1/+1 a islandwalk. (Nemohou být blokovány, pokud bránící se hráč kontroluje Island.)

"Nechť suchozemci zví, že pobřeží není již více hranicí mezi našimi říšemi. Nastala nová éra impéria."

Mulldrifter

Bytost — Elemental

4U

2/2

Flying
Když Mulldrifter vstupuje na bojiště, lízni dvě karty.
Evoke 2U (Můžeš toto kouzlo seslat za jeho evoke cenu. Pakliže tak učiníš, je obětována po příchodu na bojiště)

Mystic Confluence

Instant

3UU

Zvol si tři. Můžeš si zvolit tentýž mód více než jednou.

• Zruš cílové kouzlo, pokud hráč jej kontrolující nezaplatí 3.


• Vrať cílovou bytost do ruky vlastníka.

• Lízni kartu.

 

Ninja of the Deep Hours

Bytost — Human Ninja

3U

2/2

Ninjutsu 1U (1U,Vrať si do ruky nezablokovanou útočící bytost, již kontroluješ: Polož na bojiště tuto kartu, tapnutou a útočící.)

Kdykoli Ninja of the Deep Hours udělí bojové zranění hráči, můžeš líznout kartu.

Paradoxical Outcome

Instant

3U

Vrať libovolné množství cílových permanentů pod tvou kontrolou, jenž nejsou tokeny, ani země, do rukou vlastníků. Za každý takto vrácený permanent si lízni kartu.

Výsledky Rashminých experimentů ji přinutily začít zvažovat hypotézu, že kromě její reality existuje i mnoho dalších.

Ponder

Sorcery

U

 Podívej se na vrchní tři karty své knihovny a pak je dej zpět v jakémkoli pořadí. Můžeš si zamíchat knihovnu. Lízni kartu.

Zítřek patří těm, kdo se na něj dnes připraví.

Remand

Instant

1U

Zruš cílové kouzlo. Pokud je takto zrušeno, vrať jej do ruky vlastníka namísto odložení do hřbitova.
Lízni kartu.

"No, aspoň že to tvoje mávání rukama a mystické žvatlání bylo působivé."

Repeal

Instant

XU

Vrať cílový permanent s převedenou manovou cenou X a méně do ruky vlastníka.
Lízni kartu.

„Důsledky tvého činu již vymazat nejde. Tebe nicméně ano.“ - Agosto, azorijský imperátor.

Talrand, Sky Summoner

Legendární Bytost — Merfolk Wizard

2UU

2/2

Kdykoli sešleš kouzlo instant nebo sorcery, vytvoř si 2/2 modrou bytost-token s typem Drake a  s flying.

"Nebesa skrývají rozlehlé oceány. Jsou ti na dosah, když víš, jak je povolat."  - Talrand, nebeský povolávač

Treasure Cruise

Sorcery

7U

Delve (Každá karta vypovězená ze hry ze tvého hřbitova když sesíláš toto kouzlo, platí za 1.)
Lízni tři karty.

Nesčetná potěšení se vznášejí na hladině, zatímco pod hladinou se spřádají temné intriky

Trinket Mage

Bytost — Human Wizard

2U

2/2

When Trinket Mage vstupuje na bojiště, můžeš si najít v knihovně kartu artefaktu s převedenou manovou cenou 1 a méně a dát si ji do ruky. Pakliže tak učiníš, zamíchej si knihovnu.

True-Name Nemesis

Bytost — Merfolk Rogue

1UU

3/1

KdyžTrue-Name Nemesis vstupuje na bojiště, zvol si hráče.

True-Name Nemesis má imunutu vůči zvolenému hráči (Nemůže ji blokovat, cílit, očarovat ani vybavit cokoli pod kontrolou onoho hráče.)

 

Dismember

Instant

1BPBP

(BP lze zaplatit  B nebo 2 životy)


Cílová bytost získává -5/-5 do konce kola.

"Sloužíš Phyrexii. Tvé části

lépe poslouží Phyrexii jinde."

Azax-Azog, Démonický Thén

Gray Merchant of Asphodel

Bytost — Zombie

3BB

2/4

Když Gray Merchant of Asphodel vstupuje na bojiště, každý protihráč ztrácí X životů, kde X je rovno tvé oddanosti černé. Získáváš počet životů rovný takto ztraceným životům. (Každá B  v manových cenách permanentů, jež kontroluješ se počítá do oddanosti černé.)

Gurmag Angler

Bytost — Zombie Fish

6B

5/5

Delve (Každá karta vypovězená ze hry ze tvého hřbitova když sesíláš toto kouzlo, platí za 1.)

Pokud všecho v Gurmažské bažině dychtí po lidském mase, jaká návnada by mohla být lepší?

Harvester of Souls

Bytost — Demon

4BB

5/5

Deathtouch
Kdykoli zemře jiná bytost, která není token, můžeš si líznout kartu.

"Je soudcem, porotou i katem.

Protože je všechny zabil"

-       Biskup Cawle z Elgaudu

Leyline of the Void

Očarování

2BB

Máš-li Leyline of the Void ve své úvodní ruce, můžeš začít hru s ní na bojišti.


Pokud by měla být odkudkoli odložena karta do hřbitova protihráče, vypověz ji ze hry.

Kde se sbíhají zrada a zapomnění..

Liliana's Triumph

Instant

1B

Každý protihráč obětuje bytost. Pokud kontroluješ sférochodec s typem Liliana, každý protihráč také zahodí kartu.

Její triumf nevzešel z toho, že unikla smrti, ale že získala nezávislost..

Read the Bones

Sorcery

2B

Proveď scry 2, pak lízni dvě karty. Ztrácíš 2 životy. (Abys provedl/a scry 2, podívej se na dvě vrchní karty své knihovny. Můžeš  libovolný počet z nich dát na spodek své knihovny a zbytek na vršek v jakémkoli pořadí.)

Mrtví znají lekce, které se živí nikdy nenaučili.

Relentless Rats

Bytost — Rat

1BB

2/2

Relentless Rats má +1/+1 za každou další bytost na bojišti jménem Relentless Rats.


V balíku může být libovolný počet karet jménem Relentless Rats.

Sanguine Bond

Očarování

3BB

Kdykoli získáváš životy, cílový protihráč odpovídající počet životů ztratí.

“Krev je konstanta. Každou kapku, kterou vypiji, musí někdo vykrvácet. ”

—Vradeen, upíří nokturn

Shriekmaw

Bytost — Elemental

4B

3/2

Fear (Tato bytost může být blokována jen artefaktovými nebo černými bytostmi)
Když Shriekmaw vstupuje na bojiště, znič cílovou bytost, která není černá ani artefakt.


Evoke 1B (Můžeš toto kouzlo seslat za jeho evoke cenu. Pakliže tak učiníš, po vstupu na bojiště je obětována.)

Stinkweed Imp

Bytost — Imp

2B

1/2

Flying
Kdykoli Stinkweed Imp udělí bojové zranění bytosti, onu bytosti znič.

 
Dredge 5 (Pokud bys měl/a líznout kartu, namísto toho odemel pět karet. Pakliže tak učiníš, vrať si tuto kartu ze hřbitova do ruky.)

Tasigur, the Golden Fang

Legendární Bytost — Human Shaman

5B

4/5

Delve (Každá karta, kterou vypovíš ze hry ze svého hřbitova, když sesíláš toto kouzlo, platí z 1.)


2GUGU: Odlož dvě vrchní karty své knihovny do hřbitova, pak vrať kartu dle volby tvého protihráče, která není země, ze svého hřbitova do ruky.

Thoughtseize

Sorcery

B

Cílový hráč ukáže ruku. Vyber z ní kartu, co není země. Onen hráč ji zahodí. Ty ztrácíš 2 životy.

“Jakýkoli sen je pro mne bohatou

sklizní. Přesto preferuji ty

mnohokrát opakované, obtěžkané

starostí a významem, které straší

posedlé mysli. ”

Vampire Hexmage

Bytost — Vampire Shaman

BB

2/1

First strike


Obětuj Vampire Hexmage: Odstraň všechny žetony z cílového permanentu.

Když hon za krví ztratil svpou přitažlivost, začala se poohlížet po méně hmatatelných způsobech ovládání.

Yawgmoth, Thran Physician

Legendární Bytost — Human Cleric

2BB

2/4

Imunita vůči zdrojům s typem Human.


Zaplať 1 život, Obětuj jinou bytost: Polož na cílovou bytost -1/-1 žeton a lízni kartu.


BB, Zahoď kartu: Proveď proliferate. (Zvol si libovolný počet permanentů a/nebo hráčů, pak na každý či každého z nich polož jeden žeton každého typu, který už na sobě mají.)

Zulaport Cutthroat

Bytost — Human Rogue Ally

1B

1/1

Kdykoli Zulaport Cutthroat nebo jiná bytost pod tvou kontrolou zemře, každý protihráč ztrácí 1 život a ty 1 život získáváš.

"Eldrazi? Ha! Zkus se projít v noci s plnými kapsami po Zulaportu. TO je nebezpečné. "

Alesha, Who Smiles at Death

Legendární Bytost — Human Warrior

2R

3/2

First strike

 

Kdykoli Alesha, Who Smiles at Death útočí, můžeš zaplatit

WBWB. Pakliže tak učiníš, vrať cílovou kartu se silou 2 nebo méně ze svého hřbitova na bojiště tapnutou a útočící..

"Pozdrav smrt s mečem v ruce."

Anger of the Gods

Sorcery

1RR

Anger of the Gods udělí 3 zranění každé bytosti. Pokud by takto zraněná bytost toto kolo zemřela, namísto toho ji vypověz ze hry.

Nebyl zde důvod se modlit. Tohle už bylo dílo bohů

Bedlam Reveler

Bytost — Devil Horror

6RR

3/4

Toto kouzlo stojí k seslání 1 méně za každou kartu typu instant nebo sorcery ve tvém hřbitově.


Prowess (Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, tato bytost získává do konce kola +1/+1.)


Když Bedlam Reveler vstupuje na bojiště, zahoď ruku a pak lízni tři karty.

 

Dreadhorde Arcanist

Bytost — Zombie Wizard

1R

1/3

Trample


Kdykoli Dreadhorde Arcanist útočí, můžeš seslat cílovou kartu instant nebo sorcery s převedenou manovou cenou menší nebo rovnou síle Dreadhorde Arcanist ze svého hřbitova bez placení její manové ceny. Pokud by byla ona karta toto kolo odložena do hřbitova, namísto toho je vypovězena ze hry.

 

Etali, Primal Storm

Legendární Bytost — Elder Dinosaur

4RR

6/6

Kdykoli Etali, Primal Storm útočí, vypověz ze hry vrchní kartu každé knihovny, pak můžeš seslat jakýkoli počet těchto karet, které nejsou země, bez placení jejich manových cen.

Bouře zuří a země se láme.

Exquisite Firecraft

Sorcery

1RR

Exquisite Firecraft udělí 4 zranění cílové bytosti nebo hráči.

 

Spell mastery — Pokud jsou ve tvém hřbitově dvě nebo více karet typu instant a/nebo sorcery, Exquisite Firecraft nemůže být zrušena kouzly ani schopnostmi.

 

Chandřin dar ji činil výjimečnou a ostatní hořlavými.

Feldon of the Third Path

Legendární Bytost — Human Artificer

1RR

2/3

2RT: Polož si na bojiště token, který je kopií cílové karty bytosti ve tvém hřbitově, pouze se ke svým typům navíc stává artefaktem. Má haste. Na začátku příští fáze konce kola ji obětuj.

"Já ji dostanu zpět."

Goblin Engineer

Bytost — Goblin Artificer

1R

1/2

Když Goblin Engineer vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně najít kartu artefaktu, dát si ji do hřbitova a zamíchat si knihovnu..
RT, Obětuj artefakt: Vrať si ze hřbitova na bojiště cílovou kartu artefaktu s převedenou manovou cenou 3 a méně..

Kiki-Jiki, Mirror Breaker

Legendární Bytost — Goblin Shaman

2RRR

2/2

Haste


T: Vytvoř si token, který je kopií cílové nelegendární bytosti pod tvou kontrolou, pouze není legendární na má haste. Na konci příští fáze konce kola jej obětuj.

Lava Spike

Sorcery — Arcane

R

Lava Spike udělí 3 zranění cílovému hráči nebo sférochodci.

Některé útoky kami byly za války vedeny potají, se lstivostí a záludností, aby připravili svět smrtelníků o naději a pýchu. Jiné byly poněkud přímější.

Molten Rain

Sorcery

1RR

Znič cílovou zemi. Pokud nebyla základní, Molten Raid udělí 2 zranění hráči ji kontrolujícímu.

Když padá roztavený děšť, celé krajiny se rozpouštějí a odtékají v ohnivých řekách.

Monastery Swiftspear

Bytost — Human Monk

R

1/2

Haste

 

Prowess (Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, tato bytost získává do konce kola +1/+1.)

 

Kaligrafie boje je malována náhlými stříkanci krve.

Past in Flames

Sorcery

3R

Každá karta instant nebo sorcery ve tvém hřbitově získává do konce kola flashback. Jejich ceny flashback jsou rovny jejich manovým cenám.


Flashback 4R (Tuto kartu můžeš zahrát ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji odstraň ze hry.)

Temur Battle Rage

Instant

1R


Cílová bytost získává do konce kola double strike. (Uděluje bojové zranění ve fázi first strike i ve fázi normálního udělování zranění.)

 Ferocious — Ona bytost získává také do konce kola trample, pokud kontroluješ bytost se silou 4 či více.

Vandalblast

Sorcery

R

Znič cílový artefakt, který nekontroluješ.
Overload 4R (Můžeš toto kouzlo seslat za jeho cenu overload. Pokud tak učiníš, nahrad všechny výskyty slova „cílový“ za „každý“)

Krása je skryta v oku vyhazovače do povětří.

Young Pyromancer

Bytost — Human Shaman

1R

2/1

Kdykoli sešleš kouzlo instant nebo sorcery, vytvoř si 1/1 červenou bytost-token s typem Elemental.

Podpálení je nejupřímnější formou lichotky.

Zealous Conscripts

Bytost — Human Warrior

4R

3/3

Haste
Když Zealous Conscripts vstupuje na bojiště, získej do konce kola kontrolu nad cílovým permanentem do konce kola. Odtapni jej. Do konce kola získává haste.

Ancient Stirrings

Sorcery

G

Podívej se na vrchních pět karet tvé knihovny. Můžeš z nich ukázat bezbarvou kartu a dát si ji do ruky. Zbytek dej na spodek knihovny v libovolném pořadí (Bezbarvé jsou karty bez barevné many v sesílací ceně. Země jsou také bezbarvé)

Beast Whisperer

Bytost — Elf Druid

2GG

2/3

Kdykoli sešleš kouzlo bytosti, lízni kartu.

"Nejmenší myška ke mně promlouvá hlasitěji než všechny slavící davy na Cínové ulici."

Beast Within

Instant

2G

Znič cílový permanent. Hráč jej kontrolující si vytvoří 3/3 zelenou bytost-token s typem Beast.

"Zabte slabé, aby nemohli stáhnout ty silné dolů na svou úroveň. To je pravé

slitování." -  Benzir, arcidruid Chrámu Moci

Become Immense

Instant

5G

Delve (Každá karta, kterou vypovíš ze hry ze svého hřbitova, když sesíláš toto kouzlo, platí za 1.)
Cílová bytost získává do konce kola +6/+6.

Courser of Kruphix

Očarování Bytost — Centaur

1GG

2/4

Hraj s vrchní kartou knihovny otočenou.

Můžeš hrát karty zemí z vršku své knihovny.

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu země, získáváš 1 život.

Elvish Mystic

Bytost — Elf Druid

G

1/1

T: Přidej  si G.

"Život kvete všude. Mí lidé jen nalézají místa, kde je jeho růst nejsilnější. "—Nissa Revane

Eternal Witness

Bytost — Human Shaman

1GG

2/1

Když Eternal Witness vstupuje na bojiště, můžeš si vrátit cílovou kartu ze hřbitova do ruky.

Pamatuje si každé pronesené slovo, od přísahy hrdiny po nářek dítěte.

Evolutionary Leap

Očarování

1G

G, Obětuj bytost: Obracej karty z vršku své knihovny, dokud neotočíš kartu bytosti. Onu kartu si dej do ruky a zbytek na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Podstatou přírody je změna.

Farseek

Sorcery

1G

Najdi si v knihovně kartu s typem Plains, Island, Swamp, nebo Mountain, ukaž ji a polož si ji na bojiště tapnutou. Pak si zamíchej knihovnu.

"Jak velké musí být toto město, když jsem putovala tak daleko a viděla tolik, a přece jsem nespatřila místo, kde by nebylo budov.“

Nature's Claim

Instant

G

Znič cílový artefakt nebo očarování. Hráč jej kontrolující získává 4 životy.

"Nestárnoucí, neúnavné čelisti přírody nás jednou pozřou všechny.."
—Sildark, omuský artificér

Primeval Titan

Bytost — Giant

4GG

6/6

Trample
Kdykoli Primeval Titan vstupuje na bojiště nebo útočí, můžeš si v knihovně najít až dvě karty země, polož je na bojiště tapnuté a pak si zamíchej knihovnu.

Když příroda zavolá, utíkej,.

Reclamation Sage

Bytost — Elf Shaman

2G

2/1

Když Reclamation Sage vstupuje na bojiště, můžeš zničit cílová artefakt nebo očarování

"Co kdysi postavili kameníci, ukuli kováři či oživili mágové, nyní vracím do náruče země."

Sylvan Scrying

Sorcery

1G

Najdi si v knihovně kartu země, ukaž ji dej si ji do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.