Překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele. Kontakt: mudrc@mysticshop.cz   

Jméno

Typ

Cena

S/O

Herní text

Flavor text

Acclaimed Contender

Bytost — Human Knight

2W

3/3

Když Acclaimed Contender vstupuje na bojiště, pokud kontroluješ jiný permanent s typem Knight, podívej se na vrchních pět karet své knihovny. Můžeš z nich ukázat kartu s typem Knight, Aura, Vybavení, nebo kartu legendárního artefaktu a dát si ji do ruky. Zbytek si dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.

All That Glitters

Očarování — Aura

1W

Očaruj bytost

Očarovaná bytost má +1/+1 za každý artefakt nebo očarování pod tvou kontrolou.

Vílí zlomyslné potěšení nad svým pokladem rychle přechází ve spokojenost, pak v nudu, a nakonec v touhu krást více.

Archon of Absolution

Bytost — Archon

3W

3/2

Flying


Imunita vůči bílé (Tato bytost nemůže být blokována, cílena, očarována ani jí nemůže být uděleno zranění čímkoli bílé barvy.)

Bytosti nemohou útočit na tebe nebo na sférochodce pod tvou kontrolou, pokud hráč je kontrolující nezaplatí 1 za každou z těchto bytostí.

Ardenvale Paladin

Bytost — Human Knight

3W

2/5

Adamant — Pokud bylo k seslání tohoto kouzla použito tři a více bílých man, Ardenvale Paladin vstupuje na bojiště s +1/+1 žetonem.

"I když je naděje jen malm plamínkem bojujícím proti temnotě, bude sloužit nepřítomnému králi.

Ardenvale Tactician // Dizzying Swoop

 

Ardenvale Tactician

Bytost — Human Knight

1WW

2/3

Flying

U dvora, kde je loajalita ceněna nadevše, nemá pouto mezi rytířem a gryfem rovného.

Dizzying Swoop

Instant — Dobrodružství

1W

Tapni až dvě cílové bytosti. (Pak tuto kartu vypověz ze hry. Můžeš bytost později seslat z vypovězené zóny.)

Bartered Cow

Bytost — Ox

3W

3/3

Když Bartered Cow zemře nebo když ji zahodíš, vytvoř si token Jídla. (Je to artefakt s "2T, Obětuj tento artefakt: Získáváš 3 životy.")

Na trhu si nikdo Hildina zoufalého bučení nevšímal. Ta vílí kletba byla ještě horší, než se obávala.

Beloved Princess

Bytost — Human Noble

W

1/1

Lifelink


Beloved Princess nemůže být blokována s bytostmi se silou 3 a menší..

Útlý střevíček leckdy může vstoupit tam, kam to okované botě bylo znemožněno.

Charming Prince

Bytost — Human Noble

1W

2/2

Když Charming Prince vstupuje na bojiště, zvol si jedno —
• Proveď scry 2.
• Získáváš  3 životy.
• Vypověz ze hry cílovou bytost, kterou vlastníš. Vrať ji na bojiště pod tvou kontrolu na začátku příští fáze konce kola.

The Circle of Loyalty

Legendární artefakt

4WW

Toto kouzlo stojí k seslání o 1 méně za každý permanent s typem Knight pod tvou kontrolou.

 
Bytosti pod tvou kontrolou mají +1/+1.


Kdykoli sešleš legendární kouzlo, vytvoř si 2/2 bílou bytost-token s typem Knight a s vigilance.


3WT: Vytvoř si 2/2 bílou bytost-token s typem Knight a s vigilance.

Deafening Silence

Očarování

W

Každý hráč nemůže seslat za kolo více než jedno kouzlo, které není kouzlem bytosti.

"Zpronevěřili se svým přísahám. Verdikt Kruhu vyžaduje, aby byly jejich hlady umlčeny. "
—Syr Tasdale, rytíř z Ardenvale

Faerie Guidemother // Gift of the Fae

 

Faerie Guidemother

Bytost — Faerie

W

1/1

Flying

Nikdo není natolik ztracen, aby jej víla nedokázala najít.

Gift of the Fae

Sorcery — Dobrodružství

1W

Cílová bytost získává do konce kola +2/+1 a flying. (Pak tuto kartu vypověz ze hry. Můžeš bytost později seslat z vypovězené zóny.)

Flutterfox

Bytost — Fox

1W

2/2

Pokud kontroluješ artefakt nebo očarování,  Flutterfox má flying.

"Bílá liška se zakřenila. ‚A co takhle sázka, draku? Pokud vyhraji, nebe patří mně.‘ Když se přestal smát, drak souhlasil "
—Vílí příběhy

Fortifying Provisions

Očarování

2W

Bytosti pod tvou kontrolou mají +0/+1

.
Když Fortifying Provisions vstupuje na bojiště, vytvoř si token Jídla. (Je to artefakt s "2T, Obětuj tento artefakt: Získáváš 3 životy.")

"Na krále, na Kruh, a na říši! A na neumírání!“"

Giant Killer // Chop Down

 

Giant Killer

Bytost — Human Peasant

W

1/2

1WT: Tapni cílovou bytost.

"Jaká výhoda ve velikosti? Nikdy mne nespatří, jak se blížím."

Chop Down

Instant — Dobrodružství

2W

Znič cílovou bytost se silou 4 a více. (Pak tuto kartu vypověz ze hry. Můžeš bytost později seslat z vypovězené zóny.)

Glass Casket

Artefakt

1W

Když Glass Casket vstupuje na bojiště, vypověz ze hry cílovou bytost s převedenou manovou cenou  3 a méně, dokud Glass Casket neopustí bojiště.

Osud rozhodne, zda bude lůžkem, či hrobkou.

Happily Ever After

Očarování

2W

Když Happily Ever After vstupuje na bojiště, každý hráč získává 5 životů a lízne kartu.

Na začátku tvé udržovací fáze, pokud je mezii permanenty pod tvou kontrolou na stole pět barev, alespoň šest různých typů karet mezi permanenty, které kontroluješ a/nebo kartami ve tvém hřbitově, a tvůj počet životů je roven nebo vyšší tvému počátečnímu počtu životů, vyhrávíš hru.

Harmonious Archon

Bytost — Archon

4WW

4/5

Flying


Bytosti nemající typ  Archon mají základní sílu a odolnost 3/3.

Když Harmonious Archon vstupuje na bojiště, vytvoř si dvě 1/1 bílé bytosti-tokeny s tyoem Human.

První mezi rovnými.

Hushbringer

Bytost — Faerie

1W

½

Flying, lifelink


Bytosti vstupující na bojiště nezpůsobují spouštění spouštěných schopností..

"Zečněme s tou konverzací odznovu. A tentokrát budeš jenom poslouchat."

Knight of the Keep

Bytost — Human Knight

2W

3/2

"K čemu je loajalita koruně, pokud zároveň nesloužíme těm méně šťastným? Bojuji za všechny z nás.“

Linden, the Steadfast Queen

Legendární Bytost — Human Noble

WWW

3/3

Vigilance


Kdykoli útočí bílá bytost pod tvou kontrolou, získáváš 1 život.

"Do mého posledního dechu budu bránit říši."

Lonesome Unicorn // Rider in Need

 

Lonesome Unicorn

Bytost — Unicorn

4W

3/3

Vigilance

Rider in Need

Sorcery — Dobrodružství

2W

Vytvoř si 2/2 bílou bytost-token s typem Knight a s vigilance. (Pak tuto kartu vypověz ze hry. Můžeš bytost později seslat z vypovězené zóny.)

Mysterious Pathlighter

Bytost — Faerie

2W

2/2

Flying

Každá bytost pod tvou kontrolou, která má Dobrodružství, vstupuje na bojiště s +1/+1 žetonem navíc. (Nemusí předtím Dobrodružství absolvovat.)

Ať v dobrém, či ve zlém, mnohé víly nedokáží neplést se do dobrodružství každého rytíře, co potkají.

Outflank

Instant

W

Outflank udělí cílové útočící nebo blokující bytosti počet zranění rovný počtu bytostí pod tvou kontrolou.

"S duněním kopyt a zábleskem mečů se strašlivý řev nestvůry změnil na ustrašený křik"
—Legenda o Zlatých rytířích.

Prized Griffin

Bytost — Griffin

4W

3/4

Flying

"Píši tyto příběhy brkem z pera gryfa. Jak jsem k němu přišel, je příběh sám o sobě."
—Chulane, Vypravěč Příběhů

Rally for the Throne

Instant

2W

Vytvoř si dvě 1/1 bílé bytosti-tokeny s typen Human.


Adamant — Pokud bylo k seslání tohoto kouzla použito tři a více bílých man, získáváš 1 život za každou bytost pod tvou kontrolou..

"Pokud jste tak loajální, jak říkáte, je ten pravý čas to dokázat."
—Královna Linden z Ardenvale

Realm-Cloaked Giant // Cast Off

 

Realm-Cloaked Giant

Bytost — Giant

5WW

7/7

Vigilance

Cast Off

Sorcery — Dobrodružství

3WW

Znič všechny bytosti, které nemají typ Giant. (Pak tuto kartu vypověz ze hry. Můžeš bytost později seslat z vypovězené zóny.)

Righteousness

Instant

W

Cílová blokující bytost získává do konce kola +7/+7.

Syr Damon pohlédl na draka a spatřil tváře všech nevinných, které sežral. Znenadání jeho meč zaplál jako samo slunce.

Shepherd of the Flock // Usher to Safety

 

Shepherd of the Flock

Bytost — Human Peasant

1W

3/1

Ne všichni hrdinové nosí meče.

Usher to Safety

Instant — Dobrodružství

W

Vrať cílový permanent, jenž kontroluješ, do ruky vlastníka. (Pak tuto kartu vypověz ze hry. Můžeš bytost později seslat z vypovězené zóny.)

Shining Armor

Artefakt — Vybavení

1W

Flash


Když Shining Armor vstupuje na bojiště, připoj ji na cílovou bytost s typem Knight pod tvou kontrolou.


Vybavená bytost má +0/+2 a vigilance.


Vybav 3 (3: Připoj na bytost, kterou kontroluješ. Vybavovat můžeš jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Silverflame Ritual

Sorcery

3W

Polož +1/+1 žeton na každou bytost pod tvou kontrolou.
Adamant — Pokud bylo k seslání tohoto kouzla použito tři a více bílých man, bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola vigilance.

Zakaleni ohněm a sjednoceni ctí, rytíři z Ardenvale bojují s jedinou, nezlomnou vůlí.“

Silverflame Squire // On Alert

 

Silverflame Squire

Bytost — Human Soldier

1W

2/1

Majáky na hranicích jsou zapalovány při jakékoli nevítané návštěvě z Divočiny.

On Alert

Instant — Dobrodružství

2W

Cílová bytost získává +2/+2 do konce kola. Odtapni ji. (Pak tuto kartu vypověz ze hry. Můžeš bytost později seslat z vypovězené zóny.)

Syr Alin, the Lion's Claw

Legendární Bytost — Human Knight

3WW

4/4

First strike


Kdykoli Syr Alin, the Lion's Claw útočí, ostatní bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+1.

"Říše se nikdy  nesmí poddat chaosu Divočiny. "

Trapped in the Tower

Očarování — Aura

1W

Očaruj bytost bez flying


Očarovaná bytost nemůže útočit ani blokovat a její aktivované schopnosti nemohou být aktivovány.

"Aspoň mým tady nahoře celkem klid a pokoj. "

True Love's Kiss

Instant

2WW

Vypověz ze hry cílový artefakt nebo očarování.


Lízni kartu.

"Buďte opatrní. Někteří si své kletby zaslouží. "
—Marawen, čarodějnice z mohyl

Venerable Knight

Bytost — Human Knight

W

2/1

Když Venerable Knight zemře,  polož +1/+1 žeton na cílový permanent s typem Knight pod tvou kontrolou.

"Nechť tě tahle čepel vede na tvé vlastní cestě, jako vedla kdysi mne."

Worthy Knight

Bytost — Human Knight

1W

2/2

Kdykoli sešleš kouzlo s typem Knight, vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Human.

Každý z adeptů v Ardenvale musí projít plameny. Jen ony rozhodnou, zda zazáří,  nebo shoří.

Youthful Knight

Bytost — Human Knight

1W

2/1

First strike

"Tvůj skutečný trénink započne v divočině."
—Syr Alin, Lví dráp

Animating Faerie // Bring to Life

 

Animating Faerie

Bytost — Faerie

2U

2/2

Flying

Skutečný mistr loutkař nepotřebuje provázků.

Bring to Life

Sorcery — Dobrodružství

2U

Cílový artefakt pod tvou kontrolou, který není bytost, se stává 0/0 artefaktovou bytostí. Polož na něj čtyři +1/+1 žetony.

Brazen Borrower // Petty Theft

 

Brazen Borrower

Bytost — Faerie Rogue

1UU

3/1

Flash


Flying


Brazen Borrower může blokovat jen bytosti s flying.

Petty Theft

Instant — Dobrodružství

1U

Vrať cílový permanent pod kontrolou protihráče, jenž není země, do ruky vlastníka.

Charmed Sleep

Očarování — Aura

1UU

Očaruj bytost


Když Charmed Sleep vstupuje na bojiště, tapni očarovanou bytost.


Očarovaná bytost se v průběhu odtapovací fáze hráče ji kontrolujícího neodtapuje.

Corridor Monitor

Artefakt Bytost — Construct

1U

1/4

Když Corridor Monitor vstupuje na bojiště, odtapni cílovou bytost nebo artefakt, jenž kontroluješ.

Hrad Vantress nemá na dveřích žádné zámky, ale vetřelsi zřídka projdou dále, než do vstupní haly.

Didn't Say Please

Instant

1UU

Zruš cílové kouzlo. Hráč jej kontrolující odloží tři vrchní karty své knihovny do hřbitova.

"Pokud jsi u nás doma, očekáváme, že si budeš hledět způsobů.“ "

Emry, Lurker of the Loch

Legendární Bytost — Merfolk Wizard

2U

½

Toto kouzlo stoji k seslání o 1 méně za každý artefakt pod tvou kontrolou.

Když Emry, Lurker of the Loch vstupuje na bojiště, odlož vrchní čtyři karty své knihovny do hřbitova.

 
T: Zvol si cílovou kartu artefaktu ve svém hřbitově. Můžeš ji toto kolo seslat. (Stále platíš cenu. Stále platí časová omezení.)

Fae of Wishes // Granted

 

Fae of Wishes

Bytost — Faerie Wizard

1U

1/4

Flying


1U, Zahoď dvě kart: Vrať  Fae of Wishes do ruky vlastníka.

Granted

Sorcery — Dobrodružství

3U

Můžeš si zvolit kartu mimo hru, kterou vlastníš a která není bytost, ukázat ji a dát si ji do ruky.

Faerie Vandal

Bytost — Faerie Rogue

1U

1/2

Flash


Flying


Kdykoli lízneš druhou kartu v daném kole, polož na Faerie Vandal +1/+1 žeton.

Dějiny možná píšou vítězové, ale často je přepisují otravové.

Folio of Fancies

Artefakt

1U

Hráči nemají nijak omezen počet karet v ruce..


XXT: Každý hráč lízne X karet.


2UT: Každý protihráč odloží počet karet rovný počtu karet ve své ruce z vršku své knihovny do hřbitova.

Frogify

Očarování — Aura

1U

Očaruj bytost


Očarovaná bytost ztrácí všechny schopnosti, je modrá, má typ Frog a základní sílu a odolnost 1/1. (Ztrácí všechny ostatní typy karet a bytostí.)

Moucha se stále vznášela nad kusem zvěřiny, a nyní vypadala stejně chutně.

Gadwick, the Wizened

Legendární Bytost — Human Wizard

XUUU

3/3

Když Gadwick, the Wizened vstupuje na bojiště, lízni  X karet.

Kdykoli sešleš modré kouzlo, tapni cílový permanent, jenž není země, pod kontrolou protihráče.

Jeho jméno je vyslovováno jen šeptem – a stejně je slyší..

Hypnotic Sprite // Mesmeric Glare

 

Hypnotic Sprite

Bytost — Faerie

UU

2/1

Flying

Mesmeric Glare

Instant — Dobrodružství

2U

Zruš cílové kouzlo s převedenou manovou cenou 3 a méně. (Pak tuto kartu vypověz ze hry. Můžeš bytost později seslat z vypovězené zóny.)

Into the Story

Instant

5UU

Toto kouzlo stojí k seslání o  3 méně, pokud má protihráč sedm nebo více karet ve hřbitově.


Lízni čtyři karty.

Hranice mezi skutečností a fantazií je tenká jako list knihy, a stejně snadno se dá vytrhnout.

The Magic Mirror

Legendární artefakt

6UUU

Toto kouzlo stojí k seslání o  1 méně za každou  kartu instant nebo sorcery ve svém hřbitově.

 
Nemáš nijak omezen počet karet v ruce..


Na začátku tvé udržovací fáze polož na The Magic Mirror žeton vědění, pak lízni kartu za každý žeton vědění na The Magic Mirror.

Mantle of Tides

Artefakt — Vybavení

U

Vybavená bytost má +1/+2.


Kdykoli lízneš druhou kartu v daném kole, připoj Mantle of Tides na cílovou bytost pod tvou kontrolou


Vybav 3 (3: Připoj na bytost, kterou kontroluješ. Vybavovat můžeš jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Merfolk Secretkeeper // Venture Deeper

 

Merfolk Secretkeeper

Bytost — Merfolk Wizard

U

0/4

Merfolčí zvědavost má často nepříjemné důsledky, ale zřídka pro merfolka.

Venture Deeper

Sorcery — Dobrodružství

U

Cílový hráč odloží vrchní čtyři karty své knihovny do hřbitova. (Pak tuto kartu vypověz ze hry. Můžeš bytost později seslat z vypovězené zóny.)

Midnight Clock

Artefakt

2U

T: Přidej si U.


2U: Polož na Midnight Clock žeton hodiny.


Na začátku každé udržovací fáze polož na Midnight Clock žeton hodiny.

Když je na Midnight Clock položen dvanáctý žeton hodiny, zamíchej si hřbitov a ruku do knihovny a lízni sedm karet. Vypověz Midnight Clock ze hry.

Mirrormade

Očarování

1UU

Můžeš nechat Mirrormade vstoupit na bojiště jako kopii jakéhokoli artefaktu nebo očarování na bojišti.

"Poděl se o své nejtemnější tajemství a zrcadlo ti zjeví pravou esenci tvé duše."
—Ceri, královská zrcadelnice

Mistford River Turtle

Bytost — Turtle

3U

1/5

Kdykoli Mistford River Turtle útočí, jiná cílová útočící bytost nemající typ Human nemůže být toto kolo blokována.

Víly ji vychovaly od malého želvátka. Naučily ji, koho převézt – a koho utopit.

Moonlit Scavengers

Bytost — Merfolk Rogue

5U

4/5

Když Moonlit Scavengers vstupuje na bojiště, pokud kontroluješ artefakt nebo očarování, vrať cílovou bytost pod kontrolou protihráče do ruky vlastníka.

Pročesávají břehy Lochmeru a hledají pozůstatky dávno zapomenuté doby. A pokud narazí na osamělého poutníka, tím lépe.

Mystical Dispute

Instant

2U

Toto kouzlo stojí k seslání o  2 méně, pokud cílí modré kouzlo

Zruš cílové kouzlo, pokud hráč jej kontrolující nezaplatí 3.

"Ubohý, ztracený kouzelníče. Nohy máš na zemi, ale jinak jsi v tom až po krk, není-liž pravda?"

Opt

Instant

U

Proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

Lízni kartu.

"Někdy je tou nejtěžší volbou vybrat si ze dvou divů. "
—Gadwick Stařec

Overwhelmed Apprentice

Bytost — Human Wizard

U

1/2

Když Overwhelmed Apprentice vstupuje na bojiště každý protihráč odloží vrchín dvě karty své knihovny do hřbitova. Pak proveď scry 2. (Podívej se na dvě vrchní karty své knihovny. Můžeš  libovolný počet z nich dát na spodek své knihovny a zbytek na vršek v jakémkoli pořadí.)

Queen of Ice // Rage of Winter

 

Queen of Ice

Bytost — Human Noble Wizard

2U

2/3

Kdykoli Queen of Ice udělí bojové zranění bytosti, tapni onu bytost. Ona bytost se v příští odtapovací fázi hráče ji kontrolujícího neodtapne.

Rage of Winter

Sorcery — Dobrodružství

1U

Tapni cílovou bytost. Ona bytost se v příští odtapovací fázi hráče ji kontrolujícího neodtapne. (Pak tuto kartu vypověz ze hry. Můžeš bytost později seslat z vypovězené zóny.)

Run Away Together

Instant

1U

Zvol si dvě cílové bytosti kontrolované různými hráči. Vrať tyto bytosti do rukou vlastníků.

"Ctnost je ctnost, ať je v jakémkoli srdci."
—Malacan, vantresský vyhnanec

Sage of the Falls

Bytost — Merfolk Wizard

4U

2/5

Kdykoli Sage of the Falls nebo jiná bytost nemající typ Human vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, můžeš líznout kartu. Pakliže tak učiníš, zahoď kartu.

Zeptej se merfolka na jednoduchou otázku a odpovědí ti bude cesta za hranice známého.

So Tiny

Očarování — Aura

U

Flash


Očaruj bytost


Očarovaná bytost má-2/-0. Pokud má hráč ji kontrolující sedm a více karet ve hřbitově, má namísto toho -6/-0.

Jeho meč zazvonil o sknenici jako stříbrný zvoneček, a víla se potěšeně rozesmála.

Steelgaze Griffin

Bytost — Griffin

4U

2/4

Flying


Když lízneš druhou kartu v daném kole, Steelgaze Griffin získává +2/+0 do konce kola.

"Pokud bychom naše tajemství nechránili, moc dlouho by tajemstvími nezůstaly."
—Gadwick Stařec

Stolen by the Fae

Sorcery

XUU

Vrať cílovou bytost s převedenou manovou cenou X do ruky vlastníka. Vytvoř si X 1/1 modrých bytostí-tokenů s typem Faerie a s flying.

Obyvatelé divočiny nechtějí vetřelcům vždy ublížit. Někdy je prostě jen přemístí.

Syr Elenora, the Discerning

Legendární Bytost — Human Knight

3UU

*/4

Síla Syr Elenora, the Discerning' je rovna počtu karet ve tvé ruce.

 
Když Syr Elenora vstupuje na bojiště, lízni kartu.


Kouzla sesílaná tvými protihráči cílící Syr Elenora stojí k seslání o 2 více.

Tome Raider

Bytost — Faerie

2U

1/1

Flying


Když Tome Raider vstupuje na bojiště, lízni kartu.

"Lidé jsou tak zapomnětliví. Každá stránka, kterou ukradnu, se stává tajemstvím, které si nepamatují.“

Turn into a Pumpkin

Instant

3U

Vrať cílový permanent, jenž není země, do ruky vlastníka. Lízni kartu.


Adamant — Pokud bylo k seslání tohoto kouzla použito tři a více modrých man, vytvoř si token Jídla. (Je to artefakt s "2T, Obětuj tento artefakt: Získáváš 3 životy.")

Unexplained Vision

Sorcery

4U

Lízni tři karty.


Adamant — Pokud bylo k seslání tohoto kouzla použito tři a více modrých man, proveď scry 3.

Rowan a Will si vyměnili zaskočené pohledy. Může je snad jelen ze zjevení dovést k jejich otci?

Vantress Gargoyle

Artefakt Bytost — Gargoyle

1U

5/4

Flying


Vantress Gargoyle nemůže útočit, pokud bránící se hráč nemá sedm a více karet ve hřbitově.

 
Vantress Gargoyle nemůže blokovat, pokud nemáš čtyři a více karet v ruce.


T: Každý hráč odloží vrchní kartu své knihovny do hřbitova.

Vantress Paladin

Bytost — Human Knight

3U

2/2

Flying


Adamant — Pokud bylo k seslání tohoto kouzla použito tři a více modrých man, Vantress Paladin vstupuje na bojiště s jedním +1/+1 žetonem navíc.

"Někdo ví, kde se náš král nachází. Nemohou očekávat, že před námi nějaké tajemství uchrání."

Wishful Merfolk

Bytost — Merfolk

1U

3/2

Defender


1U: Wishful Merfolk do konce kola ztrácí defender a stává se bytostí s typem Human.

Toužila po tom umět chodit po souši, aby tak mohla dosáhnout pomsty.

Witching Well

Artefakt

U

Když Witching Well vstupuje na bojiště, proveď scry 2. (Podívej se na dvě vrchní karty své knihovny. Můžeš  libovolný počet z nich dát na spodek své knihovny a zbytek na vršek v jakémkoli pořadí.)
3U, Obětuj Witching Well: Lízni dvě karty.

Postavila ji lochmerská čarodějnice. Většina přání, které plní, jsou její vlastní.

Ayara, First of Locthwain

Legendární Bytost — Elf Noble

BBB

2/3

Kdykoli Ayara, First of Locthwain nebo jiná černá bytost vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, každý protihráč ztrácí 1 život a ty 1 život získáváš.


T, Obětuj jinou černou bytost: Lízni kartu.

Truchlení plynule přechází do oslav, když si zvolí nového nápadníka.

Bake into a Pie

Instant

2BB

Znič cílovou bytost. Vytvoř si token Jídla. (Je to artefakt s "2T, Obětuj tento artefakt: Získáváš 3 životy.")

"Moje tajná přísada? No, to ti asi říct nemůžu. Ale dám ti nápovědu. Láska to není."

Barrow Witches

Bytost — Human Warlock

4B

3/4

Když Barrow Witches vstupuje na bojiště, vrať si cílovou kartu s typem Knight ze svého hřbitova do ruky.

"K sladkosti té přivoň, sněz, každým kouskem víc a víc.

Rovnováhu nakloň hned, každým kouskem — smrti vstříc."

— Zaříkání čarodějnic z mohyl

Belle of the Brawl

Bytost — Human Knight

2B

3/2

Menace (Může být blokována jen dvěma a více bytostmi.)


Kdykoli Belle of the Brawl útočí, ostatní bytosti s typem Knight pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+0.

Locthwainští rytíři si zakládají na tom, že jsou poslední, kdo zůstane na nohou na bojišti i na bále.  

Blacklance Paragon

Bytost — Human Knight

1B

3/1

Flash


Když Blacklance Paragon vstupuje na bojiště, cílový permanent s typem Knight získává do konce kola deathtouch a lifelink.

Černokopí se vydávají daleko do Divočiny, někdy na celé roky, aby hledali ztracený Kalich věčnosti.

Bog Naughty

Bytost — Faerie

3BB

3/3

Flying


2B, Obětuj Jídlo: Cílová bytost získává -3/-3 do konce kola.

"Víla sebrala ze země žalud. Výprava jednoho rytíře měla záhy skončit nedobře."
—Vílí příběhy

Cauldron Familiar

Bytost — Cat

B

1/1

Když Cauldron Familiar vstupuje na bojiště, každý protihráč ztrácí 1 život a ty 1 život získáváš.


Obětuj Jídlo: Return Cauldron Familiar ze svého hřbitova na bojiště.

Každý den se kočka vrací zabít tu samou myš, která se zase potopí do obsahu kotle.

The Cauldron of Eternity

Legendární artefakt

10BB

Toto kouzlo stojí k seslání o  2 méně za každou kartu bytosti ve tvém hřbitově.


Kdykoli bytost pod tvou kontrolou zemře,  dej ji na spodek knihovny vlastníka.

2BT, zaplať 2 životy: Vrať cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova na bojiště. Aktivuj tuto schopnost jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.

Cauldron's Gift

Sorcery

4B

Adamant — Pokud bylo k seslání tohoto kouzla použito tři a více černých man, polož vrchní čtyři karty své knihovny do hřbitova.


Můžeš si zvolit kartu bytosti ve svém hřbitově. Pakliže tak učiníš, vrať ji na bojiště s jedním +1/+1 žetonem navíc.

Clackbridge Troll

Bytost — Troll

3BB

8/8

Trample, haste


Když Clackbridge Troll vstupuje na bojiště, cílový protihráč si vytvoří tři 0/1 bílé bytosti-tokeny s typem Goat.

 
Na začátku bojové fáze vr tvém kole může jakýkoli protihráč obětovat bytosti. Pakliže tak někdo učiní, tapni Clackbridge Troll, získáváš 3 životy a lízni kartu.

Epic Downfall

Sorcery

1B

Vypověz ze hry cílovou bytost s převedenou manovou cenou 3 a více.

Drakovi se ten den prohnalo hlavou spousta věcí. Nečekal, že ta poslední bude meč.

Eye Collector

Bytost — Faerie

B

1/1

Flying


Kdykoli Eye Collector  udělí bojové zranění hráči, každý hráč polož vrchní kartu své knihovny do hřbitova.

"Lord Rankle vás přijme – žádá si  jen drobného důkazu vaší úcty. "

Festive Funeral

Instant

4B

Cílová bytost získává -X/-X do konce kola, kde X je počet karet ve tvém hřbitově.

"Ač truchlíme za posledním, s nadějí a radosti vzhlížíme k následujícímu. Snad už můj příští nápadník přinese Kalich zpět. "
—Ayara, Lochtwainská První

Foreboding Fruit

Sorcery

2B

Cílový hráč lízne dvě karty a ztrácí 2 životy.


Adamant — Pokud bylo k seslání tohoto kouzla použito tři a více černých man, vytvoř si token Jídla. (Je to artefakt s "2T, Obětuj this artefakt: Získáváš 2 life.")

Forever Young

Sorcery

1B

Polož libovolný počet cílových karet bytostí ze svého hřbitova na vršek své knihovny.


Lízni kartu.

Ti, co říkají, že žijete pouze jednou, nikdy nepocítiloi dotek Kalichu věčnosti.

Foulmire Knight // Profane Insight

 

Foulmire Knight

Bytost — Zombie Knight

B

1/1

Deathtouch

Profane Insight

Instant — Dobrodružství

2B

Llízni kartu a ztrať 1 život. (Pak tuto kartu vypověz ze hry. Můžeš bytost později seslat z vypovězené zóny.)

Giant's Skewer

Artefakt — Vybavení

1B

Vybavená bytost má +2/+1.


Kdykoli vybavená bytost udělí bojové zranění bytosti, vytvoř si token Jídla. (Je to artefakt s "2T, Obětuj tento artefakt: Získáváš 3 životy.")


Vybav 3 (3: Připoj na bytost, kterou kontroluješ. Vybavovat můžeš jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Lash of Thorns

Instant

B

Cílová bytost získává  do konce kola +2/+1 a deathtouch.

"Další rozzuřený dav? Kdy se už naučí mne nechat na pokoji? "
—Terryn, vyvrhel od Hraničního lesa

Locthwain Paladin

Bytost — Human Knight

3B

3/2

Menace (Může být blokována jen dvěma a více bytostmi.)


Adamant — Pokud bylo k seslání tohoto kouzla použito tři a více černých man, Locthwain Paladin vstupuje na bojiště s +1/+1 žetonem navíc.

"Najdu našeo krále, i kdybych měl jet od léta do zimy a zase zpět. "

Lost Legion

Bytost — Spirit Knight

1BB

2/3

Když Lost Legion vstupuje na bojiště, proveď scry 2. (Podívej se na dvě vrchní karty své knihovny. Můžeš  libovolný počet z nich dát na spodek své knihovny a zbytek na vršek v jakémkoli pořadí.). 

Ani smrt neumenší vytrvalost rytířů z Locthwainu.

Malevolent Noble

Bytost — Human Noble

1B

2/2

2, Obětuj artefakt nebo jinou bytost: Polož na Malevolent Noble +1/+1 žeton..

Zabil už tucet čarodějnic, každou z nich nalákal na příslib čerstvých dětských kostí.

Memory Theft

Sorcery

2B

Cílový protihráč ukáže ruku. Můžeš z ní vybrat kartu, která není země. Onen hráč ji zahodí. Můžeš odložit kartu s Dobrodružstvím vypovězenou ze hry a vlastněnou oním hráčem do hřbitova onoho hráče.

V Divočině kradou krkavci více, než jen cetky.

Murderous Rider // Swift End

 

Murderous Rider

Bytost — Zombie Knight

1BB

2/3

Lifelink


Když Murderous Rider zemře,  dej ji na spodek knihovny vlastníka.

Swift End

Instant — Dobrodružství

1BB

Znič cílovou bytost nebo sférochodce. Ztrácíš 2 životy. (Pak tuto kartu vypověz ze hry. Můžeš bytost později seslat z vypovězené zóny.)

Oathsworn Knight

Bytost — Human Knight

1BB

0/0

Oathsworn Knight vstupuje na bojiště se čtyřmi +1/+1 žetony.

Oathsworn Knight útočí každé kolo, je-li toho schopna.


Mělo-li by Oathsworn Knight být uděleno zranění, zatímco má na sobě +1/+1 žeton, udělení onoho zranění je zabráněno a odstraň z ní +1/+1 žeton.

Order of Midnight // Alter Fate

 

Order of Midnight

Bytost — Human Knight

1B

2/2

Flying


Order of Midnight nemůže blokovat.

Alter Fate

Sorcery — Dobrodružství

1B

Vrať cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova do ruky. (Pak tuto kartu vypověz ze hry. Můžeš bytost později seslat z vypovězené zóny.)

Piper of the Swarm

Bytost — Human Warlock

1B

1/3

Bytosti s typem Rat pod tvou kontrolou mají menace.


1BT: Vytvoř si 1/1 černou bytost-token s typem Rat..


2BBT, Obětuj tři permanenty s typem Rat: Získáváš kontrolu nad cílovou bytostí.

Rankle, Master of Pranks

Legendární Bytost — Faerie Rogue

2BB

3/3

Flying, haste


Kdykoli Rankle, Master of Pranks udělí bojové zranění hráči, zvol si libovolný počet —
• Každý hráč zahodí kartu.
• Každý hráč ztratí 1 život a lízne kartu.
• Každý hráč obětuje bytost.

Reaper of Night // Harvest Fear

 

Reaper of Night

Bytost — Specter

5BB

4/5

Kdykoli Reaper of Night útoč, má-li bránící se hráč v ruce dvě a méně karet, získává do konce kola flying.

Harvest Fear

Sorcery — Dobrodružství

3B

Cílový protihráč zahodí dvě karty.. (Pak tuto kartu vypověz ze hry. Můžeš bytost později seslat z vypovězené zóny.)

Reave Soul

Sorcery

1B

Znič cílovou bytost se silou 3 a méně.

"V ametyst já vložím hnedle, závisti stín zelený.

Nepřítele zláká medle, uslyším křik smrtelný."

— Zaříkání čarodějnic z mohyl

Revenge of Ravens

Očarování

3B

Kdykoli útočíé bytost na tebe nebo sférochodce pod tvou kontrolou, hráč ji kontrolující ztrácí 1 život a ty 1 život získáváš..

Syr Tasdale prohlásil, že nechce čarodějnici Ygrettu už nikdy spatřit. Její mazlíčci mu jeho přání rychle splnili.

Smitten Swordmaster // Curry Favor

 

Smitten Swordmaster

Bytost — Human Knight

1B

2/1

Lifelink

"Mé poslání? Kdež, přece oženit se s Ayarou. Nebo při tom položit život."

Curry Favor

Sorcery — Dobrodružství

B

Získáváš X životů a každý protihráč X životů ztrácí, kde X je počet permanentů s typem Knight pod tvou konrolou.

Specter's Shriek

Sorcery

B

Cílový protihráč ukáže ruku. Můžeš z ní vybrat kartu, která není země. Onen hráč ji vypoví ze hry. Pokud je takto vypovězena karta, která není černá, vypověz kartu ze své ruky ze hry.

"Představ si, že ti uchem vytahují celou kostru, jednu kost o druhé. "
—Corliss Poutník

Syr Konrad, the Grim

Legendární Bytost — Human Knight

3BB

5/4

Kdykoli another creature zemře,nebo je odložena do hřbitova odjinud, než z bojiště, nebo když karta bytosti opustí tvůj hřbitov, Syr Konrad, the udělí  1 zranění každému protihráči.

1B: Každý hráč odloží vrchní kartu své knihovny do hřbitova.

Tempting Witch

Bytost — Human Warlock

2B

1/3

Když Tempting Witch vstupuje na bojiště, vytvoř si token

Jídla. (Je to artefakt s "2T, Obětuj tento artefakt: Získáváš 3 životy.")


2T, Obětuj Jídlo: Cílový hráč ztrácí 3 životy.

"Jabko jako růže rudé, copak v sobě můžeš míti?

Mnoha věcem konec bude — oddanosti, lásky, žití."

— Zaříkání čarodějnic z mohyl

Wicked Guardian

Bytost — Human Noble

3B

4/2

Když Wicked Guardian vstupuje na bojiště, můžeš ji nechat udělit 2 zranění jiné bytosti pod tvou kontrolou. Pakliže tak učiníš,  lízni kartu.

"Někteří jsou zrozeni k velkým věcem. Jiní k tomu, aby po velkých věceh uklízeli."

Wishclaw Talisman

Artefakt

1B

Wishclaw Talisman vstupuje na bojiště se třemi žetony přání.

1T, odstraň z Wishclaw Talisman žeton přání:  Najdi si v knihovně kartu, dej si ji do ruky a pak si zamíchej kmihovnu. Protihráč získává kontrolu nad Wishclaw Talisman. Aktivuj tuto schopnost jen ve svém kole.

Witch's Vengeance

Sorcery

1BB

Bytosti zvoleného typu získávají do konce kola -3/-3

Uřknutí se prohnalo vesnicí, a vesničané padali jeden po druhém.

Barge In

Instant

R

Cílová útočící bytost získává +2/+2 do konce kola. Kadžá útočící bytost nemající typ Human získává do konce kola trample.

Obr už sice slyšel o zámcích, ale zatím nepřišel na dveře, které by nedokázal otevřít.

Bloodhaze Wolverine

Bytost — Wolverine

1R

2/1

Kdykoli lízneš druhou kartu v daném kole, Bloodhaze Wolverine získává do konce kola +1/+1 a first strike.

"Vykopejte příkop. Pokud budeme mít štěstí, neumí plavat."
—Syr Branigan, rytíř z Ardenvale

Blow Your House Down

Sorcery

2R

Až tři cílové bytosti nemohou toto kolo blokovat. Znič všechny z nich, které mají typ Wall.

"Myslíš, že tě tyhle zdi ochrání? Drahoušku, to máš o moci Divočiny hodně mlhavé představy"
—Marawen, čarodějnice z mohyl

Bonecrusher Giant // Stomp

 

Bonecrusher Giant

Bytost — Giant

2R

4/3

Kdykoli se  Bonecrusher Giant  stane cílem kouzla, udělí 2 zranění hráči ono kouzlo kontrolující.

Ne každý příběh končí slavně.

Stomp

Instant — Dobrodružství

1R

Udílení zranění nemůže být toto kolo zabráněno. Stomp udělí 2 zranění libovolnému cíli.

Brimstone Trebuchet

Artefakt Bytost — Wall

2R

1/3

Defender, reach


T: Brimstone Trebuchet udělí 1 zranění každému protihráči.


Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu permanent s typem Knight,odtapni Brimstone Trebuchet.

Burning-Yard Trainer

Bytost — Human Knight

4R

3/3

Trample, haste


Když Burning-Yard Trainer vstupuje na bojiště, jiná cílová bytost  s typem Knight pod tvou kontrolou získává do konce kola +2/+2 a trample.

"Za každou jizvu, co jsem obdržel, jsem deset způsobil."

Claim the Firstborn

Sorcery

R

Do konce kola získáváš kontrolu nad cílovou bytostí s převedenou manovou cenou 3 a méně.. Odtapni onu bytost. Do konce kola získává haste

"Obchod byl uzavřen a služba prokázána. A tak byl pod rouškou tmy dluh splacen."
—Vílí příběhy

Crystal Slipper

Artefakt — Vybavení

1R

Vybavená bytost má +1/+0 a haste.


Vybav 1 (1: Připoj na bytost, kterou kontroluješ. Vybavovat můžeš jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

"Po smrti své matky zjistila Cassia, že věci zdánlivě křehké umí být převelice silné."
—*Za Velkým Kamenným Kruhem*

Embercleave

Legendární artefakt — Vybavení

4RR

Flash


Toto kouzlo stojí k seslání o  1 za každou útočící bytost pod tvou kontrolou.


Když Embercleave vstupuje na bojiště, připoj ji na cílovou bytost pod tvou kontrolou.


Vybavená bytost má +1/+, double strike a trample.


Vybav 3

Embereth Paladin

Bytost — Human Knight

3R

4/1

Haste


Adamant — Pokud bylo k seslání tohoto kouzla použito tři a více červených man, Embereth Paladin vstupuje na bojiště s +1/+1 žetonem navíc.

"Král by pro říši položil život, a já neváhám to samé učinit pro něj."

Embereth Shieldbreaker // Battle Display

 

Embereth Shieldbreaker

Bytost — Human Knight

1R

2/1

"Odvaha je jediným štítem, co potřebuji."

Battle Display

Sorcery — Dobrodružství

R

Znič cílový artefakt. (Pak tuto kartu vypověz ze hry. Můžeš bytost později seslat z vypovězené zóny.)

Ferocity of the Wilds

Očarování

2R

Útočící bytosti ne mající typ Human pod tvou kontrolou mají +1/+0 a trample.

Rytíři, kteří excelují v turnajích, často podceňují hrozby za hranicemi říše..

Fervent Champion

Bytost — Human Knight

R

1/1

First strike, haste


Kdykoli Fervent Champion útočí, jiná cílová útočící bytost s typem Knight získává do konce kola +1/+0.


Schopnosti vybavování cílící Fervent Champion stojí k aktivaci o  3 méně..

Karta na počest mistra světa 2018,  Javiera Domingueze

Fires of Invention

Očarování

3R

Můžeš sesílat kouzla pouze ve svém kole a nikoli více než dvě za kolo.

Kouzla s převedenou manovou cenou rovnou nebo menší než počet zemí pod tvou kontrolou můžeš sesílat bez placení jejich manové ceny.

"Jen mi řekni, kolik toho chceš, a dál nepřekážej."

Fling

Instant

1R

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla obětuj bytost.


Fling udělí počet zranění rovný síle obětované bytosti libovolnému cíli.

Obři věří, že házet rudokápníky po rytířích je nejlepší způsob, jak se vypořádat s oběma.

Irencrag Feat

Sorcery

1RRR

Přidej si sedm R. Můžeš toto kolo seslat už jen jedno další kouzlo.

Největší výzvou není spalující žár, ale drtivá váha těch, kdo před vámi selhali.

Irencrag Pyromancer

Bytost — Human Wizard

2R

0/4

Kdykoli lízneš druhou kartu v daném kole, Irencrag Pyromancer udělí 3 zranění libovolnému cíli.

"Strach z ohně je přirozený instinkt. Být tebou, jsem strachy bez sebe."

Joust

Sorcery

1R

Zvol si cílovou bytost, již kontroluješ, a cílovou bytosti, již nekontroluješ. Ona bytost, již kontroluješ, získává do konce kola +2/+1, má-li typ Knight. Pak se navzájem vyzvou na souboj (Udělí si navzájem počet zranění podle své síly).

"Život je turnaj, který odměňuje statečné."
—Syr Layne, rytířka z Emberethu

Mad Ratter

Bytost — Goblin

3R

1/2

Kdykoli lízneš druhou kartu v daném kole, vytvoř si dvě 1/1 černé bytosti-tokeny s typem Rat.

"Pojďte ke mně a vyprávějte mi tajemství z dvorů a hradů. "

Merchant of the Vale // Haggle

 

Merchant of the Vale

Bytost — Human Peasant

2R

2/3

2R, zahoď kartu: Lízni kartu.

"Výkup starého a nepotřebného. Prodej zaručených zázraků."

Haggle

Instant — Dobrodružství

R

Můžeš zahodit kartu.  Pakliže tak učiníš, lízni kartu. (Pak tuto kartu vypověz ze hry. Můžeš bytost později seslat z vypovězené zóny.)

Ogre Errant

Bytost — Ogre Knight

3R

3/4

Kdykoli Ogre Errant útočí, jiná útočící bytost s typem Knight získává do konce kola menace (Může být blokována jen dvěma a více bytostmi.)

Rytíři se jeden za druhým vraceli ze Zlobrova průsmyku, aniž by na sobě měli cokoli kromě modřin, takže se rozhodli předstírat, že je na jejich straně..

Opportunistic Dragon

Bytost — Dragon

2RR

4/3

Flying


Když Opportunistic Dragon vstupuje na bojiště, zvol si cílový permanent s typem Human pod kontrolou protihráče nebo cílový artefakt pod kontrolou protihráče . Dokud Opportunistic Dragon zůstává na bojišti, získáváš kontrolu nad oním permanentem, onen permanent ztrácí veškeré schopnosti a nemůže útočit ani blokovat.

Raging Redcap

Bytost — Goblin Knight

2R

1/2

Double strike

Mnoho příběhů o rudokápnících začíná stejně jednoduše: Krvežíznivost a ukradená ocel..

Redcap Melee

Instant

R

Redcap Melee udělí 4 zranění cílové bytosti nebo protihráči. Pokud bylo takto uděleno zranění permanentu, který není červený, obětuj zemi.

Když Syr Fenwick spatřil své protivníky pro poslední kolo, ze začátku se jen posměšně ušklíbl..

Redcap Raiders

Bytost — Goblin Warrior

2R

3/2

Kdykoli Redcap Raiders útočí, můžeš tapnout netapnutou bytost nemající typ Human, již kontroluješ. Pakliže tak učiníš, Redcap Raiders získává do konce kola  +1/+1 a trample.

"Obdivuji jejich statečnost stejně, jako pohrdám jejich divokostí."
—Syr Carah Statečná

Rimrock Knight // Boulder Rush

 

Rimrock Knight

Bytost — Dwarf Knight

1R

3/1

Rimrock Knight nemůže blokovat.

Boulder Rush

Instant — Dobrodružství

R

Cílová bytost získává do konce kola +2/+0. (Pak tuto kartu vypověz ze hry. Můžeš bytost později seslat z vypovězené zóny.)

Robber of the Rich

Bytost — Human Archer Rogue

1R

2/2

Reach, haste


Kdykoli Robber of the Rich útočí, pokud má bránící se hráč v ruce více karet, než ty, vypověz ze hry vrchní kartu jeho či její  knihovny. V průběhu jakéhokoli kola, kdy jsi útočil/a  s bytostí typu Rogue, můžeš onu kartu seslat a můžeš k jejímu seslání použít manu, jako byl šlo o manu libovolné barvy.

Scorching Dragonfire

Instant

1R

Scorching Dragonfire udělí 3 zranění cílové bytosti nebo sférochodci. Pokud by ona bytost či sférochodec měla toto kolo zemřít, namísto toho je vypovězena ze hry.

Když se k ní blížila stěna žáru, Syr Ameril zavřela oči a představila si Ardenvalský hrad, aby její poslední myšlenky patřily domovu.

Searing Barrage

Instant

4R

Searing Barrage deals 5 zranění cílové bytosti.


Adamant — Pokud bylo k seslání tohoto kouzla použito tři a více červených man, Searing Barrage udělí 3 zranění hráči onu bytost kontrolujícímu.

Vynořil se z nejchladnějších hlubin Lochmeru, jen aby čelil ohňům Irencragu. .

Seven Dwarves

Bytost — Dwarf

1R

2/2

Seven Dwarves má +1/+1 za každou další bytost jménem Seven Dwarves pod tvou kontrolou.


V balíčku můžeš mít až sedm karet jménem Seven Dwarves.

"Lesk rubínů a mí bratři a sestry po mém boku…co víc bych si mohl přát? "
—Brognold Třetí

Skullknocker Ogre

Bytost — Ogre

3R

4/3

Kdykoli Skullknocker Ogre udělí bojové zranění protihráči, onen hráč zahodí náhodně kartu. Pakliže tak učiní, onen hráč lízne kartu

Zlobr prorazil masivní dveře. Okřídlené svazky se rozlétly kolem jako hejno vyděšených ptáků.

Slaying Fire

Instant

2R

Slaying Fire udělí 3 zranění libovolnému cíli.


Adamant — Pokud bylo k seslání tohoto kouzla použito tři a více červených man, udělí místo toho zranění 4.

Nejčistší ctnost hoří jasněji než slunce a větším žárem, než dračí oheň.

Sundering Stroke

Sorcery

6R

Sundering Stroke udělí 7  zranění libovolně rozdělených mezi jeden, dva či tři cíle. Pokud bylo k seslání tohoto kouzla použito alespoň sedm červených man, Sundering Stroke udělí namísto toho  7 zranění každému z těchto permanentů či hráčů.

Syr Carah, the Bold

Legendární Bytost — Human Knight

3RR

3/3

Když Syr Carah, the Bold nebo kouzlo instant či sorcery udělí  zranění hráči vypověz ze hry vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu toto kolo zahrát.  


T: Syr Carah udělí 1 zranění libovolnému cíli.

"Povinnost a čest jsou důvody samy o sobě,ale nakopat ti zadek bude navíc i radost. "

Thrill of Possibility

Instant

1R

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla zahoď kartu.


Lízni dvě karty.

"Pamatuješ na ty úžasné hrdiny, co byli opatrní a nikdy neriskovali? Jó, já taky ne. "
—Syr Carah Statečná

Torbran, Thane of Red Fell

Legendární Bytost — Dwarf Noble

1RRR

2/4

Pokud by měl červený zdroj pod tvou kontrolou udělit zranění protihráči nebo permanentu pod kontrolou protihráče, udělí mu namísto toho tolik zranění plus 2.

Trpaslíkova zášť má kořeny hlubší, než samy hory.

Weaselback Redcap

Bytost — Goblin Knight

R

1/1

1R: Weaselback Redcap získává do konce kola +2/+0.

"Radši bych se vrhnul sám do propasti, než abych nechal svou krev obarvit kápě těhle příšer. "
—Syr Alin, Lví dráp

Beanstalk Giant // Fertile Footsteps

 

Beanstalk Giant

Bytost — Giant

6G

*/*

Síla a odolnost Beanstalk Giant jsou obě rovny počtu zemí pod tvou kontrolou.

Fertile Footsteps

Sorcery — Dobrodružství

2G

Najdi si v knihovně kartu základní země, dej ji na bojiště, a pak si zamíchej knihovnu. (Pak tuto kartu vypověz ze hry. Můžeš bytost později seslat z vypovězené zóny.)

Curious Pair // Treats to Share

 

Curious Pair

Bytost — Human Peasant

1G

1/3

"Je to perník, jako peče Mamka. Čeho se tu bát?“

Treats to Share

Sorcery — Dobrodružství

G

Vytvoř si token Jídla. (Pak tuto kartu vypověz ze hry. Můžeš bytost později seslat z vypovězené zóny.)

Edgewall Innkeeper

Bytost — Human Peasant

G

1/1

Kdykoli sešleš kouzlo bytosti, které má Dobrodružství, lízni kartu. (Nemusí předtím Dobrodružství absolvovat.)

"Teplo. Bezpečí. Plná spíž. V divočině nenajdeš nic jako Hraniční hostinec, za to ti ručím! "

Feasting Troll King

Bytost — Troll Noble

2GGGG

7/6

Vigilance, trample


Když Feasting Troll King vstupuje na bojiště, pokud jsi ji zahrál z ruky, vytvoř si tři tokeny Jídla.

Obětuj tři Jídla: Vrať Feasting Troll King ze svého hřbitova na bojiště. Aktivuj tuto schopnost jen ve svém kole.

Fell the Pheasant

Instant

1G

Fell the Pheasant udělí 5 zranění cílové bytosti s flying. Vytvoř si token Jídla. (Je to artefakt s "2T, Obětuj tento artefakt: Získáváš 3 životy.")

"Bystré oko a pevná ruka jsou klíčem k poražení mnoha nepřátel, včetně hladu. "
—Syr Grenphire, rytíř z Garenbrigu

Fierce Witchstalker

Bytost — Wolf

2GG

4/4

Trample


Když Fierce Witchstalker vstupuje na bojiště, vytvoř si token Jídla. (Je to artefakt s "2T, Obětuj tento artefakt: Získáváš 3 životy.")

Zatímco Říše má zákony, Divočina má jiné způsoby,jak udržovat rovnováhu.

Flaxen Intruder // Welcome Home

 

Flaxen Intruder

Bytost — Human Berserker

G

½

Kdykoli Flaxen Intruder udělí bojové zranění hráči, můžeš ji obětovat. Pakliže tak učiníš, znič cílový artefakt nebo očarování.

Prostřední čepel byla tak akorát.

Welcome Home

Sorcery — Dobrodružství

5GG

Vytvoř si 2/2 zelené bytosti-tokeny s typem Bear. (Pak tuto kartu vypověz ze hry. Můžeš bytost později seslat z vypovězené zóny.)

Garenbrig Carver // Shield's Might

 

Garenbrig Carver

Bytost — Human Warrior

3G

3/2

Nesčentní garenbrigští rytíři vděčí za život jeho umění, které nemá rovného.

Shield's Might

Instant — Dobrodružství

1G

Cílová bytost získává do konce kola +2/+2. (Pak tuto kartu vypověz ze hry. Můžeš bytost později seslat z vypovězené zóny.)

Garenbrig Paladin

Bytost — Giant Knight

4G

4/4

Adamant — Pokud bylo k seslání tohoto kouzla použito tři a více zelených man, Garenbrig Paladin vstupuje na bojiště s +1/+1 žetonem navíc.


Garenbrig Paladin nemůže být blokována bytostmi se silou 2 a méně.

Garenbrig Squire

Bytost — Human Soldier

1G

2/2

Kdykoli sešleš kouzlo bytosti, které má Dobrodružství, Garenbrig Squire získává do konce kola +1/+1. (Nemusí předtím Dobrodružství absolvovat)

"Najděte mu zbraň stejně velkou, jako jeho sny."
—Yorvo, vládce Garenbrigu

Giant Opportunity

Sorcery

2G

Můžeš obětovat dvě Jídla. Pakliže tak učiníš, vytvoř si 7/7 zelenou bytost-token s typem Giant. Jinak si vytvoři tři tokeny Jídla (Jsou to artefakty s  "2T, Obětuj tento artefakt: Získáváš 3 životy.")

Vypadají chutně, ale lepší je je zasadit..

Gilded Goose

Bytost — Bird

G

0/2

Flying


Když Gilded Goose vstupuje na bojiště, vytvoř si token Jídla. (Je to artefakt s "2T, Obětuj tento artefakt: Získáváš 3 životy.")
1GT: Vytvoř si token Jídla.
T, Obětuj Jídlo: Přidej si jednu manu jakékoli barvy..

The Great Henge

Legendární artefakt

7GG

Toto kouzlo stojí k seslání o X méně, kde X je nejvyšší síla mezi bytostmi pod tvou kontrolou.

 
T: Přidej si GG.Získáváš 2 životy.

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu bytost, která není token, polož na ni +1/+1 žeton a lízni kartu.

Insatiable Appetite

Instant

1G

Můžeš obětovat Jídlo. Pakliže tak učiníš, cílová bytost získává +5/+5 do konce kola. Jinak ona bytost získává +3/+3 do konce kola.

Keeper of Fables

Bytost — Cat

3GG

4/5

Kdykoli jedna nebo více bytostí nemající typ Human pod tvou kontrolou udělí bojové zranění hráči, lízni kartu.

"Pouze lev zná více příběhů, než já."
—Chulane, Vypravěč Příběhů

Kenrith's Transformation

Očarování — Aura

1G

Očaruj bytost


Když Kenrith's Transformation vstupuje na bojiště, lízni kartu.

Očarovaná bytost  ztrácí všechny schopnosti a je zelenou bytostí s typem Elk a základní silou a odolností 3/3. (Ztrácí ostatní typy karet a bytostí.)

Lovestruck Beast // Heart's Desire

 

Lovestruck Beast

Bytost — Beast Noble

2G

5/5

Lovestruck Beast nemůže útočit, pokud nekontroluješ 1/1 bytost.

Jeho mysl si zvolila samotu, ale jeho srdce nesouhlasilo.

Heart's Desire

Sorcery — Dobrodružství

G

Vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Human. (Pak tuto kartu vypověz ze hry. Můžeš bytost později seslat z vypovězené zóny.)

Maraleaf Rider

Bytost — Elf Knight

1G

3/1

Obětuj Jídlo: Cílový bytost toto kolo blokuje Maraleaf Rider, je-li toho schopna.

Oba hladoví po boji.

Oakhame Adversary

Bytost — Elf Warrior

3G

2/3

Toto kouzlo stojí k seslání o 2 méně, pokud protihráč kontroluje zelený permanent.


Deathtouch


Kdykoli Oakhame Adversary udělí bojové zranění hráči, lízni kartu.

Elfové si pamatují všechny tajné cesty z dob, kdy vládli Říši.

Once and Future

Instant

3G

Vrať cílovou kartu ze svého hřbitova do ruky. Dej až jednu další cílovou kartu ze svého hřbitova na vršek své knihovny. Vypověz Once and Future ze hry.


Adamant — Pokud bylo k seslání tohoto kouzla použito tři a více zelených man, namísto toho vrať obě karty do ruky a vypověz Once and Future ze hry.

Once Upon a Time

Instant

1G

Pokud je toto kouzlo prvním kouzlem, které v této hře sesíláš, můžeš jej seslat bez placení jeho manové ceny.

Podívej se na vrchních pět karet své knihovny. Můžeš z nich ukázat kartu země nebo bytosti a dát si ji do ruky. Zbytek si dej na spodek své knihovny v náhodném pořadí.

Outmuscle

Sorcery

3G

Polož +1/+1 žeton na cílovou bytosti pod tvou kotrolou, pak vyzve ona bytost na souboj cílovou bytost, již nekontroluješ. (Každá udělí té druhé počet zranění rovný své síle)


Adamant — Pokud bylo k seslání tohoto kouzla použito tři a více zelených man, ona bytost, již kontroluješ, získává do konce kola nezničitelnost.

Questing Beast

Legendární Bytost — Beast

2GG

4/4

Vigilance, deathtouch, haste


Questing Beast nemůže být blokována bytostmi se silou 2 a méně.


Udělení bojového zranění, která by udělily bytosti pod tvou kontrolou, nemůže být zabráněno.


Kdykoli Questing Beast udělí bojové zranění protihráči, udělí stejný počet zranění cílovému sférochodci pod kontrolou onoho hráče.

Return of the Wildspeaker

Instant

4G

Zvol si jedno —
• Lízni počet karet rovný nejvyšší síle mezi bytostmi nemajícími typ Human pod tvou kontrolou.
• Bytosti nemající typ Human pod tvou kontrolou získávají do konce kola +3/+3.

"Kletba je zlomena."

Return to Nature

Instant

1G

Zvol si jedno —
• Znič cílový artefakt.
• Znič cílové očarování.
• Vypověz cílovou kartu ze hřbitova.

"Ještě dlouho poté, co magie vyprchala, snily myši o přeslavném klusání."
—Vílí příběhy

Rosethorn Acolyte // Seasonal Ritual

 

Rosethorn Acolyte

Bytost — Elf Druid

2G

2/3

T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.

"Ze starých bojišť jsou skvělé zahrady. Tak dobře hnojeny krví padlých. "

Seasonal Ritual

Sorcery — Dobrodružství

G

Přidej si jednu manu jakékoli barvy. (Pak tuto kartu vypověz ze hry. Můžeš bytost později seslat z vypovězené zóny.)

Rosethorn Halberd

Artefakt — Vybavení

G

Když Rosethorn Halberd vstupuje na bojiště, připoj ji na cílovou bytost nemající typ Human pod tvou kontrolou.

Vybavená bytost má +2/+1.


Vybav 5 (5: Připoj na bytost, kterou kontroluješ. Vybavovat můžeš jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Sporecap Spider

Bytost — Spider

2G

1/5

Reach (Může blokovat byosti s flying.)

Po letech posměchu a vzdušných útoků od Rankleových poskoků si čarodějnice z Maralistového lesa pořídily nové mazlíčky.

Syr Faren, the Hengehammer

Legendární Bytost — Human Knight

GG

2/2

Kdykoli Syr Faren, the Hengehammer útočí, jiná cílová útočící bytost získává +X/+X do konce kola, kde X je síla Syr Faren.

"Slova jsou k ničemu. Záleží na tom, co uděláš se svým, kladivem."

Tall as a Beanstalk

Očarování — Aura

3G

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +3/+3, reach, a je ke svým dalším typům navíc Giant.

Příliš pozdě si uvědomil, že měl ty kouzelné fazole *zasadit*.

Trail of Crumbs

Očarování

1G

Když Trail of Crumbs vstupuje na bojiště, vytvoř si token Jídla.
Kdykoli obětuješ Jídlo, můžeš zaplatit 1. Pakliže tak učiníš, podívej se na vrchní dvě karty své knhovny. Můžeš z nich ukázat kartu permanentu a dát si ji do ruky. Zbytek dej na spodek knihovny v libovolném pořadí.

Tuinvale Treefolk // Oaken Boon

 

Tuinvale Treefolk

Bytost — Treefolk Druid

5G

6/5

"Zatím jsi jen tenký kmínek, ale pomohu ti k letokruhům.“

Oaken Boon

Sorcery — Dobrodružství

3G

Polož na cílovou bytost dva +1/+1 žetony. (Pak tuto kartu vypověz ze hry. Můžeš bytost později seslat z vypovězené zóny.)

Wicked Wolf

Bytost — Wolf

2GG

3/3

Když Wicked Wolf vstupuje na bojiště, vyzve na souboj až jednu cílovou bytost, již nekontroluješ.


Obětuj Jídlo: Polož +1/+1 žeton na Wicked Wolf Do konce kola získává nezničitelnost. Tapni ji.

Wildborn Preserver

Bytost — Elf Archer

1G

2/2

Flash


Reach

Kdykoli jiná bytost nemající typ Human vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, můžeš zaplatit X. Když tak učiníš, polož na Wildr put X +1/+1 counters on Wildborn Preserver.

Wildwood Tracker

Bytost — Elf Warrior

G

1/1

Kdykoli Wildwood Tracker útočí nebo blokuje, kontroluješ-li jinou bytost nemající typ Human, Wildwood Tracker získává +1/+1 do konce kola.

"Tahle měla na sobě střevíce ze skla. To nebude jen tak nějaká kořist. "

Wolf's Quarry

Sorcery

4GG

Vvytvoři si tři  1/1 zelené bytosti-tokeny s typem Boar a s "Když tato bytost zemře,  vytvoř si token Jídla." (Token Jídla je artefakt s  "2T, Obětuj tento artefakt: Získáváš 3 životy.")

"Nestvůra je sledovala. Dvakrát je našla. Už zbývalo jen jedno místo, kam se schovat "
—Vílí příběhy

Yorvo, Lord of Garenbrig

Legendární Bytost — Giant Noble

GGG

0/0

Yorvo, Lord of Garenbrig vstupuje na bojiště se čtyřmi+1/+1 žetony.


Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu. jiná zelená bytost, polož +1/+1 žeton na Yorvo. Pokud je potom síla oné bytosti větší než síla Yorvo, polož na Yorvo další +1/+1 žeton.

Dance of the Manse

Sorcery

XWU

Vrať si až X cílových karet artefaktů a/nebo očarování, které nejsou Aury s převedenou manovou cenou X a méně ze svého hřbitova na bojiště. Je-li X 6 a více, tyto permanenty jsou navícke svým dalším typům 4/4 bytostmi.

Doom Foretold

Očarování

2WB

Na začátku udržovací fáze každého hráče onen hráč obětuje permanent, který není ani země, ani token. Pokud nemůže, zahodí kartu, ztratí 2 životy, ty lízni kartu, získáváš 2 životy, vytvoř si 2/2 bílou bytost-token s typem Knight a s vigilance, pak obětuji Doom Foretold.

Nakonec si smrt cestu vždy najde.

Drown in the Loch

Instant

UB

Zvol si jedno —
• Zruš cílové kouzlo s převedenou manovou cenou rovnou nebo nižší než počet karet v hřbitově hráče ono kouzlo kontrolujícího.
• Znič cílovou bytost s převedenou manovou cenou rovnou nebo nižší než počet karet v hřbitově hráče ono kouzlo kontrolujícího.

Escape to the Wilds

Sorcery

3RG

Vypověz ze hry vrchních pět karet své knihovny. Do svého příštího kola  můžeš takto vypovězené karty seslat.

 
Můžeš toto kolo zahrát zemi navíc.

Stráže zapálily oheň v krbu a zamkli Ellweninu komnatu. Ráno byl oheň vyhaslý a Ellwen pryč.

Faeburrow Elder

Bytost — Treefolk Druid

1GW

0/0

Vigilance
Faeburrow Elder má +1/+1 za každou barvu mezi permanenty pod tvou kontrolou.

 
T: Za každou barvu mezi permanenty pod tvou kontrolou si přidej jednu manu oné barvy.

Jeho daleko sahající kořeny nasávají daleko více, než vodu.

Garruk, Cursed Huntsman

Legendární sférochodec — Garruk

4BG

5

0: Vytvoř si dvě 2/2 černo-zelené bytosti s typem Wolf a s "Když tato bytost zemře, polož žeton loajality na každého Garruka, kterého kontroluješ."


−3: Znič cílovou bytost. Lízni kartu.


−6: Získáváš emblém s „Bytosti pod tvou kontrolou mají +3/+3 a trample.."

Grumgully, the Generous

Legendární Bytost — Goblin Shaman

1RG

3/3

Každá další bytost nemající typ Human pod tvou kontrolou vstupuje na bojiště s jedním +1/+1 žetonem navíc.

"Záleží na tom, co to je? Vem si to a buď rád!"

Improbable Alliance

Očarování

UR

Kdykoli lízneš druhou kartu v daném kole, vytvoř si 1/1 modrou bytost-token s typem Faerie a s flying.


4UR: Lízni kartu, pak kartu zahoď.

"Souhlasila jsem mu svítit na cestu, dokud mi bude hlídat záda. "
—Squill, skřitkovíla od Mlžného brodu

Inspiring Veteran

Bytost — Human Knight

RW

2/2

Ostatní bytosti s typem Knight pod tvou kontrolou mají +1/+1.

"Bojuji za svou dceru, která nesmí vkročit na bojiště po mnoho let. Pamatuj, za koho bojuješ ty. "

Lochmere Serpent

Bytost — Serpent

4UB

7/7

Flash


U, Obětuj permanent s typem Island: Lochmere Serpent  nemůže být toto kolo blokována


B, Obětuj permanent s typem Swamp: Získáváš 1 život a lízni kartu.


UB: Vypověz pět cílových karet ze hřbitova protihráče: Vrať si Lochmere Serpent ze svého hřbitova do ruky. Aktivuj tuto schopnost jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.

Maraleaf Pixie

Bytost — Faerie

GU

2/2

Flying


T: Přidej si G nebo  U.

Ani nepřátelské, ani přátelsk, skřítkovíly se míhají lesem a hledají poklady divočiny.

Oko, Thief of Crowns

Legendární sférochodec — Oko

1GU

4

+2: Vytvoř si token Jídla.


+1: Cílový artefakt nebo bytosti ztrácí všechny schopnosti a stává se zelenou bytostí s typem Elk se základní silou a odolností 3/3.

 
−5: Vyměň kontrolu nad cílovým artefaktem či bytostí, jiý kontroluješ, a cílovou bytostí pod kontrolou protihráče se silou 3 a méně.

Outlaws' Merriment

Očarování

1RWW

Na začátku tvé udržovací fáze si náhodně zvol jedno. Vytvoř si červeno-bílou bytost-token s těmito vlastnostmi.

• 3/1 Human Warrior s trample a haste.
• 2/1 Human Cleric s lifelink a haste.
• 1/2 Human Rogue s haste a "Když tato bytost vstupuje na bojiště, iudělí 1 zranění libovolnému cíli."

The Royal Scions

Legendární sférochodec — Will Rowan

1UR

5

+1: Lízni kartu, pak kartu zahoď.


+1: Cílová bytost získává do konce kola +2/+0, first strike a trample..


−8: Lízni čtyři karty. Když tak učiníš,The Royal Scions udělí libovolnému cíli počet zranění rovný počtu karet ve tvé ruce.

Savvy Hunter

Bytost — Human Warrior

1BG

3/3

Kdykoli Savvy Hunter attacks or blocks, vytvoř si token Jídla. (Je to artefakt s "2T, Obětuj tento artefakt: Získáváš 3 životy.")


Obětuj dvě Jídlas: Lízni kartu.

Nikdo z ostatních vesničanů se do divočiny neodváží, takže živí celou osadu sama.

Shinechaser

Bytost — Faerie

1WU

1/1

Flying, vigilance


Shinechaser má +1/+1, pokud kontroluješ artefakt

.
Shinechaser má +1/+1, pokud kontroluješ očarování.

Steelclaw Lance

Artefakt — Vybavení

BR

Vybavená bytost má +2/+2.


Vybav bytost typu Knight 1 (1:Připoj na bytost typu Knight, kterou kontroluješ. Vybavovat můžeš jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)


Vybav 3 (3: Připoj na bytost, kterou kontroluješ. Vybavovat můžeš jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

"Tradiční kopí stačí pro Hořící dvůr, ale do Divočiny potřebuješ něco s většími zuby. "
—Kenver, zbrojíř z Emberethu

Stormfist Crusader

Bytost — Human Knight

BR

2/2

Menace


Na začátku tvé udržovací fáze každý hráč ztratí 1 život a lízne kartu.

"Jak dosáhla vrcholu hory, zazářil blesk a její oči zaplály novou silou. "
—Legenda o Zlatých rytířích

Wandermare

Bytost — Horse

1GW

3/3

Kdykoli sešleš kouzlo byotosti, která má Dobrodružství, polož +1/+1 žeton na Wandermare. (Nemusí předtím Dobrodružstí absolvovat.)

"Dobrý oř vás doveze domů. Skvělý oř ke slávě. "
— Syr Alin, Lví dráp

Wintermoor Commander

Bytost — Human Knight

WB

2/*

Deathtouch


Odolnost Wintermoor Commander je rovna počtu permanentů s typem Knight, které kontroluješ.

Kdykoli Wintermoor Commander útočí, jiný cílový permanent s typek Knight pod tvou kontrolou získává do konce kola nezničitelnost.. (Nezničí jej zranění a efekty říkající  „znič“)

Arcanist's Owl

Artefakt Bytost — Bird

WUWUWUWU

3/3

Flying


Když Arcanist's Owl vstupuje na bojiště, podívej se na vrchní čtyři karty své knihovny. Můžše z nich ukázat kartu artefaktu nebo očarování a dát si ji do ruky. Zbytek dej na spodek knihovny v libovolném pořadí.

Covetous Urge

Sorcery

UBUBUBUB

Cílový protihráč ukáže ruku. Vybereš si z ruky nebo hřbitova onoho hráče kartu, která není země, a vypovíš ji ze hry.Dokud zůstává vypovězena, můžeš ji seslat a můžeš na toto seslání použít manu, jako by šlo o manu jakékoli barvy..

Deathless Knight

Bytost — Skeleton Knight

BGBGBGBG

4/2

Haste


Když získáváš každé kolo poprvé životy, vrať Deathless Knight ze svého hřbitova do ruky.

"Na cestě do Divočiny? Střezte se mrtvých jezdců, co slouží Královně stínů. "
—Scalan, hostinský z Hraničního hostince

Elite Headhunter

Bytost — Human Knight

BRBRBRBR

2/3

Menace (Může být blokována jen dvěma a více bytostmi.)


BRBRBR, Obětuj jinou bytost nebo artefakt: Elite Headhunter udělí 2 zranění cílové bytosti nebo sférochodci.

Z jeho nepřátel nezbyde nic než strhující příběh o jejich konci.

Fireborn Knight

Bytost — Human Knight

RWRWRWRW

2/3

Double strike


RWRWRWRW: Fireborn Knight získává +1/+1 do konce kola.

Vydrželbílý žár Kruhu i smrtící horko Irencragu, a vyšel z obou vítězně.

Loch Dragon

Bytost — Dragon

URURURUR

3/2

Flying
Kdykoli Loch Dragon vstupuje na bojiště nebo útočí, můžeš zahodit kartu. Pakliže tak učiníš, lízni kartu.

Navzdory své zuřivosti si ho snadno můžete získat darem, pokud je to něco, co ještě nespatřil.

Oakhame Ranger // Bring Back

 

Oakhame Ranger

Bytost — Elf Knight

GWGWGWGW

2/2

T: Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+1.

Bring Back

Sorcery — Dobrodružství

GWGWGWGW

Vytvoř si dvě 1/1 bílé bytosti-tokeny s typem Human. (Pak tuto kartu vypověz ze hry. Můžeš bytost později seslat z vypovězené zóny.)

Rampart Smasher

Bytost — Giant

RGRGRGRG

5/5

Rampart Smasher nemůže být blokována bytostmi s typem Knight či Wall.

"Má jak sílu, tak odvahu – jen od obou až příliš, příliš mnoho. "
—Syr Faren, Kladivo Kamenného Kruhu

Resolute Rider

Bytost — Human Knight

WBWBWBWB

4/2

WBWB: Resolute Rider získává do konce kola lifelink.


WBWBWB: Resolute Rider získává  do konce kola nezničtelnost. (Nezničí ji zranění a efekty říkající „znič“.)

"Mít úctu před Divočinou? Určitě. Bát se jí? Ne. "

Thunderous Snapper

Bytost — Turtle Hydra

GUGUGUGU

4/4

Kdykoli sešleš kouzlo s převedenou manovou cenou 5 a více,, lízni kartu.

Zatímco lidí slyší ohlušující řev, víly dechberoucí hudbu.

Clockwork Servant

Artefakt Bytost — Gnome

3

2/3

Adamant — Když Clockwork Servant vstupuje na bojiště, pokud bylo k jeho seslání použito alespoň tří man stejné barvy, lízni kartu.

Některým leze jejich tikání na nervy, když čistí dlažbu, ale pro hradní správce není sladšího zvuku.

Crashing Drawbridge

Artefakt Bytost — Wall

2

0/4

Defender


T: Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola haste.

"Severní maják zaplál, a ještě než se  padací most zcela spustil, rytíři vyrazili vpřed. "
—Legenda o Zlatých rytířích

Enchanted Carriage

Artefakt — Vehicle

5

4/4

Když Enchanted Carriage vstupuje na bojiště, vytvoř si dvě 1/1 bílé  bytosti-tokeny s typem Mouse.


Posádka 2 (Tapni libovolný počet bytostí, jež kontroluješ, s celkovou silou 2 či více: Toto Vozidlo se do konce kola stává artefaktovou bytostí.)

Gingerbrute

Artefakt Bytost — Jídlo Golem

1

1/1

Haste


1: Gingerbrute může být toto kolo blokována jen bytostmi s haste.
2T, Obětuj Gingerbrute: Získáváš 3 životy.

Ta neoznačená lahvička nakonec nebyl vanilkový extrakt.

Golden Egg

Artefakt — Jídlo

2

Když Golden Egg vstupuje na bojiště, lízni kartu.


1T, Obětuj Golden Egg: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.


2T, Obětuj Golden Egg: Získáváš 3 životy.

Henge Walker

Artefakt Bytost — Golem

3

2/2

Adamant — Pokud bylo k seslání tohoto kouzla použito tři a více man stejná barvy,  Henge Walker vstupuje na bojiště s +1/+1 žetonem navíc.

Vše, co žije v Garenbrigu, je ovlivněno divokou magií proudící skrze Velký Kamenný Kruh

Heraldic Banner

Artefakt

3

Jak Heraldic Banner vstupuje na bojiště, zvol si barvu.


Bytosti zvolené barvy pod tvou kontrolou mají +1/+0.


T: Přidej si jednu manu zvolené barvy.

Inquisitive Puppet

Artefakt Bytost — Construct

1

0/2

Když Inquisitive Puppet vstupuje na bojiště, proveď scry 1.


Vypověz Inquisitive Puppet ze hry: Vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Human.

"Nitky byly bryč, ale on stále cítil v koutě své mysli poškubávání neviditelných sil."
—*Za Velkým Kamenným Kruhem*

Jousting Dummy

Artefakt Bytost — Scarecrow Knight

2

2/1

3: Jousting Dummy získává do konce kola.+1/+0

"Nenech se oklamat. Mnoho z nás vděčí za své první jizvy Syru Nikomu."
—Syr Layne, rytířka z Emberethu

Locthwain Gargoyle

Artefakt Bytost — Gargoyle

1

0/3

4: Locthwain Gargoyle získává do konce kola +2/+0 a flying.

"Zatímco zrádce pospíchal přes nádvoří, jeho oči se náhle otevřely. Bylo načase navštívit královnu."
—Za Velkým Kamenným Kruhem

Lucky Clover

Artefakt

2

Kdykoli sešleš instant nebo sorcery kouzlo typu Dobrodružství, zkopíruj jej. Pro kopii si můžeš zvolit nové cíle.

Syr Branigan vždy pamatoval políbit svůj tallisman pro štěstí. Když to naposled neudělal, přišel díky rosomákům o chodidlo.

Prophet of the Peak

Artefakt Bytost — Cat

6

5/5

Když Prophet of the Peak vstupuje na bojiště, proveď scry 2. (Podívej se na dvě vrchní karty své knihovny. Můžeš  libovolný počet z nich dát na spodek své knihovny a zbytek na vršek v jakémkoli pořadí.).

Často předpovídá blízkou smrt sežráním.

Roving Keep

Artefakt Bytost — Wall

7

5/7

Defender


7: Roving Keep získává do konce kola +2/+0 a trample. Může toto kolo útočit, jako by neměla defender.

"Pomalu se toulal krajinou, volaje osamělým hlasem. Ale žádné jiné hrady mu na ně neodpověděly. "
—Za Velkým Kamenným Kruhem

Scalding Cauldron

Artefakt

1

3T, Obětuj Scalding Cauldron: Scalding Cauldron 3 zranění cílové bytosti.

"Je to čarodějnický trik, tenhle kotel bolesti. Nevylil bych jej na nikoho jiného, než ty špatné.."

Shambling Suit

Artefakt Bytost — Construct

3

*/3

Síla Shambling Suit je rovna počtu artefaktů a očarování pod tvou kontrolou.

"Mladé páže sevřelo svůj meč, když se řynčící ciznice vynořil. Tohle nebyl žádný rytíř. "
—Za Velkým Kamenným Kruhem

Signpost Scarecrow

Artefakt Bytost — Scarecrow

4

2/4

Vigilance


2: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.

"Prokletý strašák! Ukazovat lidem do všech směrů je stejně k ničemu, jako neukazovat nikam."
—Corliss Poutník

Sorcerer's Broom

Artefakt Bytost — Spirit

2

2/1

Kdykoli pbětuješ jiný permanent, můžeš zaplatit 3.  Pakliže tak učiníš, vytvoř si token, který je kopií Sorcerer's Broom.

"Reynald si přál armádu, která by smetla jeho nepřátele. Vílí král se usmál. "
—Za Velkým Kamenným Kruhem

Sorcerous Spyglass

Artefakt

2

 

Jak Sorcerous Spyglass vstupuje na bojiště, podívej se do ruky protihráče, pak jmenuj kartu.

 

Aktivované schopnosti zdrojů zvoleného jména nemohou být aktivovány, pokud nejde o manové schopnosti.

Spinning Wheel

Artefakt

3

T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.


5T:Tapni cílovou bytost.

"Ač dlouho zapomenuto, kolo se nepřestávalo točit a spádat osud ze zaprášené půdy.“
—*Za Velkým Kamenným Kruhem*

Stonecoil Serpent

Artefakt Bytost — Snake

X

0/0

Reach, trample, imunitvůči vícebarevným.


Stonecoil Serpent vstupuje na bojiště s X +1/+1 žetony na sobě.

Vyhnán za své zločiny z Garenbrigu se Ennor obrátil k magii víl, aby mu pomohla stvořit dokonalý nástroj pomsty.

Weapon Rack

Artefakt

4

Weapon Rack vstupuje na bojiště se třemi +1/+1 žetony na sobě.


T: Přesuň +1/+1 žeton z Weapon Rack na cílovou bytost.. Aktivuj tuto schopnost jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.

V Hořícím dvoře nezůstane žádná zbraň dlouho na stojanu.

Witch's Oven

Artefakt

1

T, Obětuj bytost: Vytvoř si token Jídla. Pokud měla obětovaná bytost odolnost 4 a více, vytvoř si namísto toho tokeny Jídla dva (Jsou to artefakty  s "2T, Obětuj tento artefakt: Získáváš 3 životy.")

Linoucí se vůně je zároveň lákavá a podezřelá.

Castle Ardenvale

Země

Castle Ardenvale vstupuje na bojiště tapnutá, pokud nekontroluješ Plains.


T: Přidej si W.


2WWT: Vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Human.

Bez loajality Ardenvale by říše lačně pohltila sama sebe.

Castle Embereth

Země

Castle Embereth vstupuje na bojiště tapnutá, pokud nekontroluješ Mountain.


T: Přidej si R.

1RRT: Bytosu  pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+0.

Bez odvahy Emberethu by říše zemdlela a zhroutila se.

Castle Garenbrig

Země

Castle Garenbrig vstupuje na bojiště tapnutá, pokud nekontroluješ Forest.


T: Přidej si G.

2GGT: Přidej si šest G. Tuto manu spotřebuj pouze na sesílání kouzel bytostí a aktivaci aktivovaných schopností bytostí.

Bez síly Garenbrigu by říše podlehla Divočině.

Castle Locthwain

Země

Castle Locthwain vstupuje na bojiště tapnutá, pokud nekontroluješ Swamp.


T: Přidej si B.


1BBT: Lízni kartu, pak ztrať počet životů rovný počtu karet ve tvé ruce.

Bez vytrvalosti Locthwainu by říše stagnovala a zemřela.

Castle Vantress

Země

Castle Vantress vstupuje na bojiště tapnutá, pokud nekontroluješ Island.


T: Přidej si U.


2UUT: Proveď scry 2. (Podívej se na dvě vrchní karty své knihovny. Můžeš  libovolný počet z nich dát na spodek své knihovny a zbytek na vršek v jakémkoli pořadí.).

Bez moudrosti Vantressu by říše ztratila sama sebe v temnotě.

Dwarven Mine

Země — Mountain

(T: Přidej si R.)


Dwarven Mine vstupuje na bojiště tapnutá, pokud nekontroluješ tři a více jiných zemí s typem Mountain


Když Dwarven Mine vstupuje na bojiště odtapnutá, vytvoř si 1/1 červenou bytost-token s typem Dwarf.

Fabled Passage

Země

T, Obětuj Fabled Passage: Najdi si v knihovně kartu základní země, ukaž ji, dej si ji na bojiště tapnutou a pak si zamíchej knihovnu.  Pokud pak kontroluješ čtyři a více zemí, onu zemi odtapni.

Odsud lze nalézt cestu kamkoliv.

Gingerbread Cabin

Země — Forest

(T: Přidej si G.)


Gingerbread Cabin vstupuje na bojiště tapnutá, pokud nekontroluješ  tři a více jiných zemí s typem Forest.


Když Gingerbread Cabin vstupuje na bojiště odtapnutá, vytvoř si token Jídla. (Je to artefakt s "2T, Obětuj tento artefakt: Získáváš 3 životy.")

Idyllic Grange

Země — Plains

(T: Přidej si W.)


Idyllic Grange vstupuje na bojiště tapnutá, pokud nekontroluješ  tři a více jiných zemí s typem Plains.


Když Idyllic Grange vstupuje na bojiště odtapnutá, polož +1/+1 žeton na cílovou bytost pod tvou kontrolou.

Cesta každého hrdiny někdy začíná.

Mystic Sanctuary

Země — Island

(T: Přidej si U.)


Mystic Sanctuary vstupuje na bojiště tapnutá, pokud nekontroluješ  tři a více jiných zemí s typem Island.


Když Mystic Sanctuary vstupuje na bojiště odtapnutá, můžeš si položit cílovou kartu instant nebo sorcery ze hřbitova  na vršek své knihovny.

Tournament Grounds

Země

T: Přidej si C.


T: Přidej si RW, nebo  B. Použij tuto manu jen na seslání kouzla s typem Knight nebo Vybavení.

Nikdo neví, kdy turnaj začal. Ví pouze, že nikdy neskončí.

Witch's Cottage

Země — Swamp

(T: Přidej si B.)
Witch's Cottage vstupuje na bojiště tapnutá, pokud nekontroluješ  tři a více jiných zemí s typem Swamp.


Když Witch's Cottage vstupuje na bojiště odtapnutá, y můžeš si položit kartu bytosti ze hřbitova  na vršek své knihovny.

Buy-a-Box Promo

Kenrith, the Returned King

Legendární Bytost — Human Noble

4W

5/5

R: Všechny bytosti získávají do konce kola trample a haste.


1G: Polož +1/+1 žeton na cílovou bytost.


2W:Cílový hráč získává 5 životů.


3U: Cílový hráč lízne kartu.

4B: Polož cílovou kartu bytosti ze hřbitova na bojiště pod tvou kontrolu.

Sférochodecké balíky

Rowan, Fearless Sparkmage

Legendární sférochodec — Rowan

3RR

+1: Až jedna cílová bytost získává do  konce kola +3/+0 a first strike.


−2: Rowan, Fearless Sparkmage udělí 1 zranění každé z až dvou cílových bytostí. Ony bytosti nemohou toto kolo blokovat.


−9: Získáváš do konce kola kontrolu nad všemi bytostmi. Odtapni je. Mají do konce kola haste.

Garrison Griffin

Bytost — Griffin

2W

2/2

Flying


Kdykoli Garrison Griffin útočí, cílová bytost s typem Knight získává do konce kola flying.

Bystrozrací strážci Ardenvale jsou neustále na stráži.

Rowan's Battleguard

Bytost — Human Knight

3R

3/3

First strike


Pokud kontroluješ sférochodce s typem Rowan, Rowan's Battleguard má +3/+0.

„Tenhle meč se jmenuje Východ slunce. Ten druhý je Úsvit. Značí počátek mých dnů, a konec těch tvých.“ 

Rowan's Stalwarts

Bytost — Human Knight

4R

5/2

Když Rowan's Stalwarts vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně a/nebo hřbitově vyhledat kartu jménem Rowan, Fearless Sparkmage, ukázat ji a dát si ji do ruky. Pokud byla takto prohledána knihovna, zamíchej ji.

Wind-Scarred Crag

Země

Wind-Scarred Crag vstupuje na bojiště tapnutá.


Když Wind-Scarred Crag vstupuje na bojiště, získáváš 1 život.


T: Přidej si R nebo W.

Oko, the Trickster

Legendární sférochodec — Oko

4GU

4

+1: Polož dva +1/+1 žetony na až jednu cílovou bytost pod tvou kontrolou.


0: Do konce kola se Oko, the Trickster stává kopií cílové bytosti, již kontroluješ. Udělení veškerého zranění, které by mu bylo toto kolo uděleno, je zabráněno.


−7: Do konce kola má každá tvá bytost základní sílu a odolnost 10/10 a trample.

Oko's Accomplices

Bytost — Faerie

2U

2/3

Flying

Fungují jako cokoliv od nájemných vrahů po šašky, ve jménu svého vílího krále.

Bramblefort Fink

Bytost — Ouphe

1G

2/2

8: Bramblefort Fink má do konce kola základní sílu a odolnost 10/10.  Aktivuj tuto schopnost jen pokud kontroluješ sférochodce s typem Oko.

Nehledě na to, jak kruté jsou Okovy žerty,  smích pochlebovačů má vždy jistý.

Oko's Hospitality

Instant

3GU

Bytosti pod tvou kontrolou mají do konce kola základní sílu a odolnost 3/3. Můžeš si v knihovně a/nebo hřbitově vyhledat kartu jménem Oko, the Trickster, ukázat ji a dát si ji do ruky. Pokud byla takto prohledána knihovna, zamíchej ji.

„Mí poradci mi radí, abych je tě nechal sežrat.“

Thornwood Falls

Země

Thornwood Falls vstupuje na bojiště tapnutá


Když Thornwood Falls vstupuje na bojiště, získáváš 1 život.


T: Přidej si G or U.

Brawl balíky

Mace of the Valiant

Artefakt — Vybavení

2W

Vybavená bytost má +1/+1 za každý žeton náboje na Mace of the Valiant a má vigilance.


Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu bytost, polož na Mace of the Valiant žeton náboje.


Vybav 3

Silverwing Squadron

Bytost — Human Knight

5W

*/*

Flying, vigilance


Síla a odolnost Silverwing Squadron jsou obě rovny počtu bytostí pod tvou kontrolou.

Kdykoli Silverwing Squadron útočí, vytvoř si počet 2/2 bílých bytostí-tokenů s typem Knight a s vigilance rovný počtu tvých protihráčů.

Faerie Formation

Bytost — Faerie

4U

5/4

Flying


3U: Vytvoř si 1/1 modrou bytost-token s typem Faeria a s flying. Lízni kartu.

Hejno poletovalo od hradu k hradu, zanechávaje za sebou stopu  v podobě lásek, kterým lidé nepřejí, zlých pomluv a chybějících cenných dědictví.

Shimmer Dragon

Bytost — Dragon

4UU

5/6

Flying


pokud kontroluješ čtyři nebo více artefaktů, Shimmer Dragon má hexproof.


Tapni dva netapnuté artefakty pod tvou kontrolou: Lízni kartu.

Indigový drak ochotně vyměnil drobek ze svého pokladu za věčný svit měsíce.

Workshop Elders

Bytost — Human Artificer

6U

4/4

Artefaktové bytosti pod tvou konrolou mají flying

Na začátku bojové fáze ve tvém kole můžeš nechat cílový artefakt pod tvou kontrolou, jenž není bytost, stát se 0/0 artefaktovou bytostí. Pakliže tak učiníš, polož na ni čtyři +1/+1 žetony.

"Neboj se toho, co se skrývá pod postelí. Hračky dávají pozor."
—*Za Velkým Kamenným Kruhem*

Chittering Witch

Bytost — Human Warlock

3B

2/2

Když Chittering Witch vstupuje na bojiště, vytvoř si počet 1/1 črných bytostí-tokenů s typem Rat rovný počtu tvých protihráčů.  


1B, Obětuj bytost: Cílová bytost získává do konce kola -2/-2.

Taste of Death

Sorcery

4BB

Každý hráč obětuje tři bytosti. Vytvoř si tři tokeny jídla.

"Čepel pilně bruš a ostři, netruchli ni maličko.

V těle cinkne o tři kosti, hody přijdou brzičko."

— Zaříkání čarodějnic z mohyl

Embereth Skyblazer

Bytost — Human Knight

3R

4/3

Je-li tvoje kolo, Embereth Skyblazer má flying.


Kdykoli Embereth Skyblazer útočí, můžeš zaplatit  2R. Pakliže tak učiníš, bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +X/+0, kde x je počet tvých protihráčů.

"Bojujeme s odvahou v srdcích a ohněm v žilách! "

Steelbane Hydra

Bytost — Turtle Hydra

XGG

Steelbane Hydra vstupuje na bojiště s X +1/+1 žetony na sobě.


2G,Odstraň ze Steelbane Hydra +1/+1 žeton: Znič cílový artefakt nebo očarování.

Mnoho prastarých pokladů bylo jejími cvakajícími čelistmi proměněno na cingrlátka.

Thorn Mammoth

Bytost — Elephant

5GG

6/6

Trample


Kdykoli Thorn Mammoth nebo jiná bytost vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu,  Thorn Mammoth vyzve na soubou až jednu bytos, kterou nekontroluješ.

Přijde na obranu všech divokých věcí, od třesoucího se střízlíka po tyčícícho se obra.

Alela, Artful Provocateur

Legendární Bytost — Faerie Warlock

1WUB

2/3

Flying, deathtouch, lifelink


Ostatní bytosti pod tvou kontrolou s flying mají +1/+0.

Kdykoli sešleš kouzlo artefaktu nebo očarování, vytvoř si 1/1 modrou bytost-token s typem Faerie a s flying.

"Rankleovy žertíky jsou dětinskou hrou. Mé hry budou svrhávat království."

Banish into Fable

Instant

4WU

Když sesíláš toto kouzlo z ruky, zkopíruj jej, pokud kontroluješ artefakt, pak jej zkopíruj, pokud kontroluješ očarování. Pro kopie si můžeš zvolit nové cíle.


Vrať cílový permanent, jenž není země, do ruky vlastníka. Vytvoř si 2/2 bílou bytost-token s typem Knight a s vigilance.

Chulane, Teller of Tales

Legendární Bytost — Human Druid

2GWU

2/4

Vigilance


Kdykoli sešleš kouzlo bytosti, lízni kartu, pak můžeš položit kartu země z ruky na bojiště.

 
3T: Vrať cílovou bytosti, již kontroluješ, do ruky vlastníka.

Gluttonous Troll

Bytost — Troll

2BG

3/3

Trample


Když Gluttonous Troll vstupuje na bojiště,vytvoř si oočet tokenů Jídla rovný počtu tvých protihráčů. (Tokeny Jídla jsou artefakty s "2T, Obětuj tento artefakt: Získáváš 3 životy.")

1G, Obětuj jiný permanent, jenž není země: Gluttonous Troll získává do konce kola +2/+2.

Knights' Charge

Očarování

1WB

Kdykoli bytost s typem Knight pod tvou kontrollu útočí, každý protihráč ztrácí 1 život a ty 1 život získáváš.


6WB, Obětuj Knights' Charge: Vrať všechny karty bytostí s typem Knight ze svého hřbitova na bojiště.

"Vpřed na kopytech, křídlech i tlapách! Za říši!"
—Syr Gwyn, Hrdinka Popelečného údolí

Korvold, Fae-Cursed King

Legendární Bytost — Dragon Noble

2BRG

4/4

Flying


Kdykoli Korvold, Fae-Cursed King vstupuje na bojiště nebo útočí, obětuj jiný permanent.


Kdykoli obětuješ permanent, polož +1/+1 žeton na Korvold a lízni kartu.

Proměněn přímo na své svatbě, sežral okamžitě celou hostinu, všechny dary, i hosty.

Syr Gwyn, Hero of Ashvale

Legendární Bytost — Human Knight

3RWB

5/5

Vigilance, menace


Kdykoli útočí vybavená bytost pod tvou kontrolou, lízni kartu a ztrať 1 život.


Vybavení, která kontroluješ, mají „Vybav bytost s typem Knight 0“.

Panoši po celé říši se snaží dosáhnout stejné kombinace elegance a bojové zručnosti, jako ona.

Arcane Signet

Artefakt

2

T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy z barevné identity tvého velitele.

Zrodila se jako pouhá kapka vody. Kouzelné zrcadlo ji proměnilo v cosi daleko mocnějšího.

Tome of Legends

Artefakt

2

Tome of Legends vstupuje na bojiště s žetonem stránky na sobě.

Kdykoli tvůj velitel vstupuje na bojiště nebo útočí, polož na Tome of Legends žeton stránky.

1T, odstraň z Tome of Legends žeton stránky: Lízni kartu.

Command Tower

Země

T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy z barevné identity tvého velitele.

"Přistup k mé věži uctivě, nebo ji opusť jako popel rozvátý větrem.“
—Gadwick Stařec

Překlad:  Jan Adam +  Jan Charvát („Zaříkání čarodějnic z mohyl“), 2019