Překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele. Kontakt: mudrc@mysticshop.cz

Jméno

Cena

Typ

S/O

Herní Text

Flavor text

Battlewise Valor

1White

Instant

 

Cílová bytost získává do konce kola +2/+2 Proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

Vejít přímo do léčky není nikdy dobré, ale se správným kouzlem z ní zase můžete uniknout

Cavalry Pegasus

1White

Bytost — Pegasus

1/1

Flying

Kdykoli Cavalry Pegasus útočí, každá útočící bytost s typem Human získává do konce kola flying.

"Je to naděje, s kopyty a křídly. "
—Kymédé, královna Akrosu

Celestial Archon

3WhiteWhite

Očarování Bytost — Archon

4/4

Bestow 5WhiteWhite(Pokud sešleš toto kouzlo za jeho bestow cenu, je to kouzlo typu Aura s „očaruj bytost“. Pokud není připojeno na bytosti, stává se znovu bytostí.)

Flying, first strike

Očarovaná bytost získává +4/+4, má flying a first strike

 

 

Chained to the Rocks

White

Očarování — Aura

 

Očaruj Mountain pod tvou kontrolou

Když Chained to the Rocks vstupuje na bojiště, vypověz ze hry cílovou bytost pod kontrolou protihráče, dokud Chained to the Rocks neopustí bojiště. (Ona bytost se vrací pod kontrolu vlastníka.)

 

 

Chosen by Heliod

1White

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Když Chosen by Heliod vstupuje na bojiště, lízni kartu

Očarovaná bytost získává +0/+2.

"Trénink a studia pomáhají vojákovi jen co se za nehet vejde. O zbytek se starají bohové."
—Brigón, meletiský voják

Dauntless Onslaught

2White

Instant

 

Až dvě cílové bytosti získávají každá do konce kola +2/+2.

"Akroský lid se musí poučit od našich nepřátel, leoninů. Pokud proti jejich zuřivosti postavíme naši neotřesitelnou víru, nemůžeme selhat."
—Kymédé, královna Akrosu

Decorated Griffin

4White

Bytost — Griffin

2/3

1White: Udělení příštího jednoho bojového zranění, které by ti bylo toto kolo uděleno, je zabráněno..

Ceny a medaile od občanů polis pro gryfy nic neznamenají, ale gesta štědrosti oplácejí.

Divine Verdict

3White

Instant

 

Znič cílovou útočící či blokující bytost.

Poslední věc která se kyklopovi prohnala hlavou, byl dvanáctitunový blok mramoru.

Elspeth, Sun's Champion

4WhiteWhite

Sférochodec — Elspeth

4

+1: Polož si na bojiště tři 1/1 bílé bytosti-tokeny s typem Soldier.

-3: Znič všechny bytosti se silou 4 či více.

-7: Získávᚠemblém s „Bytosti pod tvou kontrolou mají +2/+2 a flying."

 

Ephara's Warden

3White

Bytost — Human Cleric

1/2

Tap: Tapni cílovou bytost se silou 3 nebo méně.

"Když ohrožuješ svátost polis, urážíš Efaru samotnou. Pokud tě nesrazí ona sama, udělám to já."

Evangel of Heliod

4WhiteWhite

Bytost — Human Cleric

1/3

Když Evangel of Heliod vstupuje na bojiště, polož si na bojiště počet 1/1 bílých bytostí-tokenů rovný tvé oddanosti bílé. (Každá  Whitev manových cenách tvých permanentů se počítá do oddanosti bílé.)

 

Fabled Hero

1WhiteWhite

Bytost — Human Soldier

2/2

Double strike

Heroic — Kdykoli sešleš kouzlo, které cílí Fabled Hero, polož na Fabled Hero +1/+1 žeton.

"Ty. Básníče. Tohle koukej zapsat. "

Favored Hoplite

White

Bytost — Human Soldier

1/2

Heroic — Kdykoli sešleš kouzlo, které cílí Favored Hoplite, polož na Favored Hoplite +1/+1 žeton a udělení veškerého zranění, které by jí toto kolo bylo uděleno, je zabráněno.

 

Gift of Immortality

2White

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Když očarovaná bytost zemře, vra onu bytost na bojiště pod kontrolu vlastníka. Vra Gift of Immortality na bojiště připojenou na onu bytost na začátku příští fáze konce kola.

 

Glare of Heresy

1White

Sorcery

 

Vypověz ze hry cílový bílý permanent.

Žádný nepřítel není více nenáviděn než bývalý přitel.

Gods Willing

White

Instant

 

Cílová bytost získává do konce kola imunitu vůči barvě dle tvé volby. Proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

Cti bohy theroské a oni ti laskavost oplatí.

Heliod, God of the Sun

3White

Legendární Očarování Bytost — God

5/6

Nezničitelnost

Pokud je tvá oddanost bílé méně než pět, Heliod není bytostí. (Každá White v manových cenách tvých permanentů se počítá do oddanosti bílé.)

Ostatní bytosti pod tvou kontrolou mají vigilance.

2WhiteWhite: Polož si na bojiště  2/1 bílou bytost/očarování-token  s typem Cleric.

 

Heliod's Emissary

3White

Očarování Bytost — Elk

3/3

Bestow 6White(Pokud sešleš toto kouzlo za jeho bestow cenu, je to kouzlo typu Aura s „očaruj bytost“. Pokud není připojeno na bytosti, stává se znovu bytostí.)

Kdykoli Heliod's Emissary nebo očarovaná bytost útočí, tapni cílovou bytost pod kontroou protihráče..

Očarovaná bytost získává +3/+3.

 

 

Hopeful Eidolon

White

Očarování Bytost — Spirit

1/1

Bestow 3White(Pokud sešleš toto kouzlo za jeho bestow cenu, je to kouzlo typu Aura s „očaruj bytost“. Pokud není připojeno na bytosti, stává se znovu bytostí.)

Lifelink (Zranění udělené touto bytostí vám ihned přidá odpovídající počet životů.)

Očarovaná bytost získává +1/+1 a má lifelink.

 

 

Hundred-Handed One

2WhiteWhite

Bytost — Giant

3/5

Vigilance

3WhiteWhiteWhite: Monstrosity 3. (Pokud tato bytost není monstrózní, polož na ni tři  +1/+1 žetony a stává se monstrózní.)

Pokud je Hundred-Handed One monstrózní, může blokovat každý souboj devadesát devět bytostí navíc.

 

 

Lagonna-Band Elder

2White

Bytost — Centaur Advisor

3/2

Když Lagonna-Band Elder vstupuje na bojiště, získávᚠtři životy, pokud kontroluješ očarování.

"Nejlepší lekce nejsou ty, které učím. Jsou to ty, na které  přijdou žáci sami od sebe"

Last Breath

1White

Instant

 

Vypověz ze hry cílovou bytost se silou 2 a méně. Hráč ji kontrolující získává 4 životy.

Všechny věci se obrací v prach. Některým to jen trvá kratší dobu.

Leonin Snarecaster

1White

Bytost — Cat Soldier

2/1

Když Leonin Snarecaster vstupuje na bojiště, můžete tapnout cílovou bytost.

Dříve utiskováni polis Meletis, leoninové si občas „spletou“ své staré nepřátele s lovnou zvěří.

Observant Alseid

2White

Očarování Bytost — Nymph

2/2

Bestow 4White(Pokud sešleš toto kouzlo za jeho bestow cenu, je to kouzlo typu Aura s „očaruj bytost“. Pokud není připojeno na bytosti, stává se znovu bytostí.)

Vigilance

Očarovaná bytost získává +2/+2 a má vigilance.

 

 

Ordeal of Heliod

1White

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Kdykoli očarovaná bytost útočí, polož na ni +1/+1 žeton. Pak, pokud má  na sobě tři nebo více +1/+1 žetonů, obětuj Ordeal of Heliod.

Když obětuješ Ordeal of Heliod, získávᚠ10 životů.

 

 

Phalanx Leader

WhiteWhite

Bytost — Human Soldier

1/1

Heroic — Kdykoli sešleš kouzlo, které cílí Phalanx Leader, polož +1/+1 žeton na každou bytost pod tvou kontrolou.

Jeho vojáci si ryjí jeho slova na zadní stranu štítu, aby měli svou inspiraci i v bitvě stále na očích.

Ray of Dissolution

2White

Instant

 

Znič cílové očarování. Získávᚠ3 životy.

Dílo jednoho boha trvá přesně tak dlouho, jak trpělivost druhého.

Scholar of Athreos

2White

Bytost — Human Cleric

1/4

2Black: Každý protihráč ztrácí 1 život.  Získávᚠpočet životů rovný takto ztraceným.

Klade kousavé otázky mrtvým , kteří čekají na Athreose, a učí se o životě od těch, kdo jej zrovna opouštějí.

Setessan Battle Priest

1White

Bytost — Human Cleric

1/3

Heroic — Kdykoli sešleš kouzlo, které cílí Setessan Battle Priest, získávᚠ2 životy.

"Tvůj bůh tě učí jen zabíjet. Karametra mne učí bránit to, co je mi drahé. A proto zvítězím.“

Setessan Griffin

4White

Bytost — Griffin

3/2

Flying

2GreenGreen: Setessan Griffin získává do konce kola  +2/+2 Aktivuj tuto schopnost pouze jednou za kolo.

 

Většina gryfů musí být chycena a přinucena k službě polis. Nikoli tak v Setesse, kde se hlásí ke službě sami.

Silent Artisan

3WhiteWhite

Bytost — Giant

3/5

 

Čtvrtá když Zora zrodila se růžovoprstá, tu středem
mnohých kamenů olbřímích složených družina putujíc,
Althemóna, nejmladší věkem z Hrdinky bělopl᚝né druhů
zvala nesmrtných bohů to dílem. Hrdinka, mocného kopí,
však pravdu zvěděla, a bystře krok zrychlit všem přikázala.
-Theriáda

Soldier of the Pantheon

White

Bytost — Human Soldier

2/1

Imunita vůči vícebarevným

Kdykoli protihráč sešle vícebarevné kouzlo, získávᚠ1 život.

 

"Každou noc slyším hlasy bohů ve snech mých, a každý den nabízím jim na jejich oltáře trofeje krvavé."

Spear of Heliod

1WhiteWhite

Legendární Očarování Artefakt

 

Bytosti pod tvou kontrolou mají  +1/+1.

1WhiteWhite, Tap: Znič cílovou bytost, která ti toto kolo udělila zranění.

Legendy vyprávějí o Slunečním kopí, mocné zbrani schopné zasáhnout každičký kout Therosu, dokonce i hlubiny Podsvětí.

Traveling Philosopher

1White

Bytost — Human Advisor

2/2

 

Hrdinka mocná, bělopl᚝ná, s Olexou moudrou z tábora
nepřátel se vrátily, kteří, hle, vzdali obležení své,
a na lodích mnohých odpluli v Thassiny modravé vody.
Mnozí když ptali se Hrdinky, mocného kopí, jaký čin
učinily, ona jen odvětila, "My promluvily k nim."
-Theriáda

Vanquish the Foul

5White

Sorcery

 

Znič cílovou bytost se silou 4 a více. Proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

 

Wingsteed Rider

1WhiteWhite

Bytost — Human Knight

2/2

Flying

Heroic — Kdykoli sešleš kouzlo, které cílí Wingsteed Rider, polož na Wingsteed Doder +1/+1 žeton.

Důvěra je jediná ohlávka, kterou je pegas ochoten snést..

Yoked Ox

White

Bytost — Ox

0/4

 

Na poli obilném, ni poli válečném, slavná Hrdinka
jařmo to nesmírné - vůli bohů se podřídit - poznala.
Dřív než ku obraně její mocnými bohy povolána,
po dlouhý čas ona sama zemi tu žírnou vzdělávala.
-Theriáda

Annul

Blue

Instant

 

Zruš cílové kouzlo artefaktu nebo očarování.

"Proč se modlit k bohům, kteří se krmí vaším uctíváním. Nechte své iluze rozplynout a zřete pravou povahu věcí."
—Xenagós Požitkář

Aqueous Form

Blue

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Očarovaná bytost nemůže být blokována.

Kdykoli očarovaná bytost útočí, proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

 

 

Artisan of Forms

1Blue

Bytost — Human Wizard

1/1

Heroic — Kdykoli sešleš kouzlo, které cílí Artisan of Forms, můžeš nechat Artisan of Forms stát se kopií cílové bytosti, se zachováním této schopnosti.

 

Benthic Giant

5Blue

Bytost — Giant

4/5

Hexproof (Tato bytost nemůže být cílem kouzel ani schopnosti kontrolovaných protihráči.)

"Některé z vašich osudů můžete vidět, jak si pro vás jdou, jasné jako den,  a vy s tím nemůžete naprosto nic udělat. "
—Kallafé Námořnice

Bident of Thassa

2BlueBlue

Legendární Očarování Artefakt

 

Kdykoli udělí bytost pod tvou kontrolou bojové zranění hráči, můžeš si líznout kartu.

1Blue, Tap: Bytosti pod kontrolou tvých protihráčů toto kolo útočí, jsou-li toho schopny.

Vůle smrtelníků roste a klesá s přílivem a odlivem.

Breaching Hippocamp

3Blue

Bytost — Horse Fish

3/2

Flash (Toto kouzlo můžeš seslat kdykoli, kdy je možno hrát instant.)

Když Breaching Hippocamp vstupuje na bojiště, odtapnui jinou bytost pod tvou kontrolou.

 

Nezkoušejte osedlat tohoto oře, pokud nemáte sami také žábry.

Coastline Chimera

3Blue

Bytost — Chimera

1/5

1White: Coastline Chimera může blokovat toto kolo bytost navíc.

Spatřit v dálce chiméru předpovídá štěstí, ale jenom proto, že spatřit ji jakkoli blíže předpovídá hodně ošklivou smrt.

Crackling Triton

2Blue

Bytost — Merfolk Wizard

2/3

2Red, Obětuj Crackling Triton: Crackling Triton  udělí 2 zranění cílové bytosti nebo hráči.

Vládne jak proudy mořskými, tak proudem v oblacích.

Curse of the Swine

Variable ColorlessBlueBlue

Sorcery

 

Vypověz ze hry X cílových bytostí. Za každou takto vypovězenou bytost si hráč ji kontrolující položí na bojiště 2/2 zelenou bytost-token s typem Boar.

Další bitva na spadnutí přešla v rušné čmuchání a bezstarostné rytí v zemi.

Dissolve

1BlueBlue

Instant

 

Zruš cílové kouzlo. Proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

"Myslel sis, že tě mohu zastavit pouze bohové?"

Fate Foretold

1Blue

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Když Fate Foretold vstupuje na bojiště, lízni kartu.

Když očarovaná bytost zemře, hráč ji kontrolující si lízne kartu.

Příběh jejího života byl již napsán, ale to neznamená, že by mohla předpovědět konec.

Gainsay

1Blue

Instant

 

Zruš cílové modré kouzlo.

"Vy suchošlapové asi pokládáte vzduch za automaticky zaručený. Pořád a pořád s ním mrháte. "
—Kenéssos, Thassin kněz

Griptide

3Blue

Instant

 

Polož cílovou bytost na vršek knihovny vlastníka.

Kdykoli chce bohyně moře Thassa mluvit se smrtelníkem, nepošle mu znamení nebo vizi ponoukající k návštěvě. Moře jí jejího hosta prostě přinese až k ní.

Horizon Scholar

5Blue

Bytost — Sphinx

4/4

Flying

Když Horizon Scholar vstupuje na bojiště, proveď scry 2. (Podívej se na dvě vrchní karty své knihovny. Můžeš  libovolný počet z nich dát na spodek své knihovny a zbytek na vršek v jakémkoli pořadí.)

 

Lost in a Labyrinth

Blue

Instant

 

Cílová bytost získává do konce kola -3/-0. Proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

I ti, kdo labyrint opustí, mu nikdy doopravdy neuniknou, navždy snící o době, kdy v něm byli polapeni.

Master of Waves

3Blue

Bytost — Merfolk Wizard

2/1

Imunita vůči červené

Bytosti s typem Elemental pod tvou kontrolou mají  +1/+1.

Když Master of Waves vstupuje na bojiště, polož si na bojiště počet 1/0 modrých bytostí-tokenů s typem Elemental rovný tvé oddanosti modré. (Každá  Blue v manových cenách tvých permanentů se počítá do oddanosti k modré.)

 

 

Meletis Charlatan

2Blue

Bytost — Human Wizard

2/3

2Blue, Tap: Hráč kontrolující cílové kouzlo instant nebo sorcery jej zkopíruje. Onen hráč si pro kopie může  zvolit  nové cíle.

"Každý objekt má ozvěnu v Ætheru mimo nᚠsvět. Každá idea má stín, který lze vynést na světlo. "

Mnemonic Wall

4Blue

Bytost — Wall

0/4

Když  Mnemonic Wall vstupuje na bojiště, můžeš vrátit cílovou kartu instant nebo sorcery ze svého hřbitova do ruky.

 

"Posiluje anamnézu. Co je na tom matoucího? "
—Filozofka Perisofia

Nimbus Naiad

2Blue

Očarování Bytost — Nymph

2/2

Bestow 4Blue(Pokud sešleš toto kouzlo za jeho bestow cenu, je to kouzlo typu Aura s „očaruj bytost“. Pokud není připojeno na bytosti, stává se znovu bytostí.)

Flying

Očarovaná bytost získává +2/+2 a  flying.

 

Omenspeaker

1Blue

Bytost — Human Wizard

1/3

Když Omenspeaker vstupuje na bojiště, proveď scry 2. (Podívej se na dvě vrchní karty své knihovny. Můžeš  libovolný počet z nich dát na spodek své knihovny a zbytek na vršek v jakémkoli pořadí.)

Její proroctví ohromují i ji samotnou, když je pronáší.

Ordeal of Thassa

1Blue

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Kdykoli očarovaná bytost útočí, polož na ni +1/+1 žeton. Pak, pokud má  na sobě tři nebo více +1/+1 žetonů, obětuj Ordeal of Thassa.

Když obětuješ Ordeal of Thassa, lízni dvě karty.

 

 

Prescient Chimera

3BlueBlue

Bytost — Chimera

3/4

Flying

Kdykoli zahraješ kouzlo instant nebo sorcery, proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

 

Prognostic Sphinx

3BlueBlue

Bytost — Sphinx

3/5

Flying

Zahoď kartu: Prognostic Sphinx získává do konce kola hexproof. Tapni ji.

Kdykoli Prognostic Sphinx útočí, proveď scry 3. (Podívej se na tři vrchní karty své knihovny. Můžeš  libovolný počet z nich dát na spodek své knihovny a zbytek na vršek v jakémkoli pořadí.)

 

Sea God's Revenge

5Blue

Sorcery

 

Vra až tři cílové bytosti pod kontrolou protihráčů do rukou vlastníků. Proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

"Co ni tlamy či hrdla má, však kapitána, loď i muže spolyká? "
— hádanka sfingy

Sealock Monster

3BlueBlue

Bytost — Octopus

5/5

Sealock Monster nemůže útočit, pokud bránící se hráč nekontroluje Island.

5BlueBlue: Monstrosity 3. (Pokud tato bytost není monstrózní, polož na ni tři  +1/+1 žetony a stává se monstrózní.)

Když se Sealock Monster stane monstrózní, cílová země se ke svým typům stává navíc Islandem.

 

Shipbreaker Kraken

4BlueBlue

Bytost — Kraken

6/6

6BlueBlue: Monstrosity 4. (Pokud tato bytost není monstrózní, polož na ni čtyři +1/+1 žetony a stává se monstrózní.)

Když se Shipbreaker Kraken stane monstrózní, tapni až čtyři cílové bytosti. Tyto bytosti se neodtapují v průběhu odkapovacích fází hráčů je kontrolujících po tak dlouho, co kontroluješ Shipbreaker Kraken

 

Stymied Hopes

1Blue

Instant

 

Zruš cílové kouzlo, pokud hráč jej kontrolující nedoplatí 1. Proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

Když je boží vůle proti tobě, den nikdy neskončí dobře.

Swan Song

Blue

Instant

 

Zruš cílové kouzlo očarování, instant nebo sorcery. Hráč ono kouzlo kontrolující si položí na bojiště 2/2 modrou bytost-token s typem Bird a s flying.

"Nejosvícenější mágové vytvářejí krásu z násilí. "
—Medomai Bezvěký

Thassa, God of the Sea

2Blue

Legendární Očarování Bytost — God

5/5

Nezničitelnost

Pokud je tvá oddanost modré menší než 5, Thassa není bytostí. (Každá  Bluev manových cenách tvých permanentů se počítá do oddanosti k modré.)

Na začátku tvé udržovací fáze proveď scry 1.

1Blue: Cílová bytost pod tvou kontrolou nemůže být toto kolo blokována.

 

Thassa's Bounty

5Blue

Sorcery

 

Lízni tři karty. Cílový hráč odloží vrchní tři karty své knihovny do hřbitova.

"Plul tento dar volně po moři, pro všechny k nalezení, nebo vedla Thassa sama proudy, aby jej přinesly jen mně samotnému? "
—Kenéssos, Thassin kněz

Thassa's Emissary

3Blue

Očarování Bytost — Crab

3/3

Bestow 5Blue(Pokud sešleš toto kouzlo za jeho bestow cenu, je to kouzlo typu Aura s „očaruj bytost“. Pokud není připojeno na bytosti, stává se znovu bytostí.)

Kdykoli Thassa's Emissary nebo očarovaná bytost udělí bojové zranění hráči, lízni kartu.

Očarovaná bytost získává +3/+3.

 

 

Triton Fortune Hunter

2Blue

Bytost — Merfolk Soldier

2/2

Heroic — Kdykoli sešleš kouzlo, které cílí Triton Fortune Hunter, lízni kartu.

"Thassa mne požehnala mocí a moudrostí. Dávám si pozor, abych ji nezklamal."

Triton Shorethief

Blue

Bytost — Merfolk Rogue

1/2

 

Zora když, s jitrem se rodíc, se zjevila růžovoprstá,
Hrdinka bělopl᚝ná s družinou svou, hle, zásoby zmizlé
a strážce jich, Bryga, na zemi mrtvého ležet shledala.
Kol mořské lastury a mušle v obrazcích mnohých se skvěly,
od lidu Thassy jasná výstraha: kráčeti dál se střezte!
-Theriáda

Triton Tactics

Blue

Instant

 

Až dvě cílové bytosti získávají každá do konce kola +0/+3. Odtapni tyto bytosti. Na konci příští fáze boje v tomto kole tapni každou bytost, která byla blokována některou z oněch cílových bytostí. Tyto tapnuté bytosti se v příští odtapovací fázi hráčů je kontrolujících neodtapnou.

 

Vaporkin

1Blue

Bytost — Elemental

2/1

Flying

Vaporkin může blokovat pouze bytosti s flying.

 

"Mlhy jsou bezstarostné. Vznáší se, kam chtějí, nevázány skalami a říčními koryty"
—Thrasios, tritonský hrdina

Voyage's End

1Blue

Instant

 

Vra cílovou bytost do ruky vlastníka. Proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

Filosofové říkají, že ti, jenž se ztratili na moři, se povznesli do lepšího světa. Námořníci říkají,  že se utopili.

Wavecrash Triton

2Blue

Bytost — Merfolk Wizard

1/4

Heroic — Kdykoli sešleš kouzlo, které cílí Wavecrash Triton, tapni cílovou bytost pod kontrolou protihráče. Ona bytost se v průběhu příští odtapovací fáze hráče ji kontrolujícího neodtapne.

 

Abhorrent Overlord

5BlackBlack

Bytost — Demon

6/6

Flying

Když Abhorrent Overlord vstupuje na bojiště, polož si na bojiště počet 1/1 černých bytostí-tokenů s typem Harpy a s flying rovný tvé oddanosti černé. (Každá  Black v manových cenách tvých permanentů se počítá do oddanosti černé.)

Na začátku své udržovací fáze obětuj bytost.

 

Agent of the Fates

1BlackBlack

Bytost — Human Assassin

3/2

Deathtouch

Heroic — Kdykoli sešleš kouzlo, které cílí Agent of the Fates, každý protihráč obětuje bytost.

 

"Dýchᚠvypůjčený vzduch."

Asphodel Wanderer

Black

Bytost — Skeleton Soldier

1/1

2Black: Regeneruj Asphodel Wanderer.

Zabíjel z nenávisti a nenávist jej nyní udržuje. Chtěl nesmrtelnost, tak mu ji bohové dali.

Baleful Eidolon

1Black

Očarování Bytost — Spirit

1/1

Bestow 4Black(Pokud sešleš toto kouzlo za jeho bestow cenu, je to kouzlo typu Aura s „očaruj bytost“. Pokud není připojeno na bytosti, stává se znovu bytostí.)

Deathtouch (Jakýkoli počet zranění, které tato bytost udělí bytosti, je dost na to, aby onu bytost zničilo.)

Očarovaná bytost získává +1/+1 a má deathtouch.

 

 

Blood-Toll Harpy

2Black

Bytost — Harpy

2/1

Flying

Když Blood-Toll Harpy vstupuje na bojiště, každý hráč ztrácí 1 život.

Když harpyje žádají mýtné za přechod jejich území, považujte se za šastné, pokud souhlasí s platbou v mincích.

Boon of Erebos

Black

Instant

 

Cílová bytost získává do konce kola +2/+0. Regeneruj ji. Ztrácíš 2 životy.

"Smrt není jistotou. Erebos určuje, kdy je smrtelníkův čas. "
—Iadorna, Erebosova kněžka smrti

Cavern Lampad

3Black

Očarování Bytost — Nymph

2/2

Bestow 5Black(Pokud sešleš toto kouzlo za jeho bestow cenu, je to kouzlo typu Aura s „očaruj bytost“. Pokud není připojeno na bytosti, stává se znovu bytostí.)

Intimidate

Očarovaná bytost získává +2/+2 a má intimidate.

 

Cutthroat Maneuver

3Black

Instant

 

Až dvě cílové bytosti získávájí každá do konce koljeden  +1/+1 a lifelink.

"Naše ambice nás ženou vpřed. Společně se zmocníme toho, co je naše, nehledě na to, komu to patří nyní.."

Dark Betrayal

Black

Instant

 

Znič cílovou černou bytost.

"Jsi jako já – nelítostný, lstivý, ambiciózní. Očividně jsi hrozbou. "
—Basariós zvaný Čepel

Disciple of Phenax

2BlackBlack

Bytost — Human Cleric

1/3

Když Disciple of Phenax vstupuje na bojiště, cílový hráč ukáže počet karet z ruky rovný tvé oddanosti černé. Jednu z nich si vyber. Onen hráč onu kartu zahodí. (Každá Black v manových cenách tvých permanentů se počítá do oddanosti černé.)

 

Erebos, God of the Dead

3Black

Legendární Očarování Bytost — God

5/7

Nezničitelnost

Pokud je tvá oddanost k černé méně než pět, Erebos není bytostí. (Každá Blackv manových cenách tvých permanentů se počítá do oddanosti k black.)

Protihráči nemohou získávat životy.

1Black, Zapla 2 životy: Lízni kartu.

 

Erebos's Emissary

3Black

Očarování Bytost — Snake

3/3

Bestow 5Black(Pokud sešleš toto kouzlo za jeho bestow cenu, je to kouzlo typu Aura s „očaruj bytost“. Pokud není připojeno na bytosti, stává se znovu bytostí.)

Zahoď kartu bytosti: Erebos's Emissary získává do konce kola +2/+2. Pokud je Erebos's Emissary Aurou, získává namísto toho do konce kola +2/+2 očarovaná bytost.

Očarovaná bytost získává +3/+3.

 

 

Felhide Minotaur

2Black

Bytost — Minotaur

2/3

 

S mocným svým kopím, dalekostinným, Hrdinka bělopl᚝ná
Thyrogogovi z pustin popelavých, mocnému, hrůznému,
se postavila. Minotaur ten, jež kůži královu nosil
jak pl᚝ a reky hubil a maso jejich jedl, se řevem
pozvedl Krvomor, sekeru svou, a na ni se obořil.
-Theriáda

Fleshmad Steed

1Black

Bytost — Horse

2/2

Kdykoli zemře jiný bytost, tapni Fleshmad Steed.

Více než neznámé znepokojuje pokřivení známého.

Gray Merchant of Asphodel

3BlackBlack

Bytost — Zombie

2/4

Když Gray Merchant of Asphodel vstupuje na bojiště, každý protihráč ztrácí X životů, kde X je rovno tvé oddanosti černé. Získávᚠpočet životů rovný takto ztraceným životům. (Každá Black v manových cenách tvých permanentů se počítá do oddanosti černé.)

 

Hero's Downfall

1BlackBlack

Instant

 

Znič cílovou bytost nebo sférochodce.

Osud vynese vzhůru pár vyvolených, ale i hrdinové mohou padnout.

Hythonia the Cruel

4BlackBlack

Legendární bytost — Gorgon

4/6

Deathtouch

6BlackBlack: Monstrosity 3. (Pokud tato bytost není monstrózní, polož na ni tři  +1/+1 žetony a stává se monstrózní.)

Když se Hythonia the Cruel stane monstrózní, znič všechny bytosti, které nemají typ Gorgon.

 

Insatiable Harpy

2BlackBlack

Bytost — Harpy

2/2

Flying, lifelink

Zlatá mince, rozbitá přilba, zlomená zápěstní kůstka – v očích harpyje má vše stejnou hodnotu.

Keepsake Gorgon

3BlackBlack

Bytost — Gorgon

2/5

Deathtouch

5BlackBlack: Monstrosity 1. (Pokud tato bytost není monstrózní, polož na ni jeden  +1/+1 counter on it and it stane monstrózní.)

Když se Keepsake Gorgon stane monstrózní, znič cílovou bytost pod kontrolou protihráče, která nemá typ Gorgon.

 

Lash of the Whip

4Black

Instant

 

Cílová bytost získává do konce kola -4/-4.

"Nehledě na to, koho jejich nestálá srdce vzývají, nakonec všichni smrtelníci patří bohu jedinému. "
—Iadorna, Erebosova kněžka smrti

Loathsome Catoblepas

5Black

Bytost — Beast

3/3

2Green: Loathsome Catoblepas musí být toto kolo blokována, je-li to možné.

Když Loathsome Catoblepas zemře, cílová bytost pod kontrolou protihráče získává do konce kola -3/-3.

 

 

March of the Returned

3Black

Sorcery

 

Vra si až dvě karty bytostí ze svého hřbitova do ruky.

Navrátilci nemají žádné vzpomínky na podsvětí nebo na své minulé životy. Zlaté masky, které nosí, jsou posledními dary jejich já, které nechali za sebou.

Mogis's Marauder

2Black

Bytost — Human Berserker

2/2

Když Mogis's Marauder vstupuje na bojiště, až X cílových bytostí získávají každá do konce kola intimidate a haste, kde X je rovno tvé oddanosti černé. (Každá Black v manových cenách tvých permanentů se počítá do oddanosti černé.)

 

Nighthowler

1BlackBlack

Očarování Bytost — Horror

0/0

Bestow 2BlackBlack(Pokud sešleš toto kouzlo za jeho bestow cenu, je to kouzlo typu Aura s „očaruj bytost“. Pokud není připojeno na bytosti, stává se znovu bytostí.)

Nighthowler a očarovaná bytost mají +X/+X, kde X je počet karet bytostí ve všech hřbitovech.

 

 

Ordeal of Erebos

1Black

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Kdykoli očarovaná bytost útočí, polož na ni +1/+1 žeton. Pak, pokud má  na sobě tři nebo více +1/+1 žetonů, obětuj Ordeal of Erebos.

Když obětuješ Ordeal of Erebos, cílový hráč zahodí dvě karty.

 

 

Pharika's Cure

BlackBlack

Instant

 

Pharika's Cure udělí 2 zranění cílové bytosti a ty získávᚠ2 životy.

"Jed zbaví tvé tělo nemoci, ale nebude to příjemné a nemusíš přežít. Faričina požehnání jsou prchavá. "
—Solon, akolyta Fariky

Read the Bones

2Black

Sorcery

 

Proveď scry 2, pak lízni dvě karty. Ztrácíš 2 životy. (Abys provedl/a scry 2, podívej se na dvě vrchní karty své knihovny. Můžeš  libovolný počet z nich dát na spodek své knihovny a zbytek na vršek v jakémkoli pořadí.)

Mrtví znají lekce, které se živí nikdy nenaučili.

Rescue from the Underworld

4Black

Instant

 

Jako dodatečnou cenu k seslání Rescue from the Underworld, obětuj bytost.

Vyber si cílovou kartu bytosti ve svém hřbitově. Vra onu kartu a obětovanou kartu na bojiště pod tvou kontrolu na začátku tvé příští udržovací fáze. Vypověz Rescue from the Underworld ze hry.

 

Returned Centaur

3Black

Bytost — Zombie Centaur

2/4

Když Returned Centaur vstupuje na bojiště, cílový hráč odloží vrchní čtyři karty své knihovny do svého hřbitova.

Zahnán svými vlastními živými soukmenovci se toulá divočinou, hledaje mrtvé město Asfodel.

Returned Phalanx

1Black

Bytost — Zombie Soldier

3/3

Defender

1Blue: Returned Phalanx může toto kolo útočit, jako by neměla defender.

Žili v rozdílných národech a érách, ale jako Navrátilci spojují své ruce jako jeden.

Scourgemark

1Black

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Když Scourgemark vstupuje na bojiště, lízni kartu.

Očarovaná bytost má +1/+0.

Pro členy Erebosova kultu jsou zlatem protkaná tetování symbolem nevyhnutelného sevření boha smrti.

Sip of Hemlock

4BlackBlack

Sorcery

 

Znič cílovou bytost. Hráč ji kontrolující ztrácí 2 životy.

Spiklenci otrávili věštkyni ne proto, že by byly její vize chybné, ale proto, že byly správné.

Thoughtseize

Black

Sorcery

 

Cílový hráč ukáže ruku. Vyber si z ní kartu, která není země. Onen hráč onu kartu zahodí. Ztráciš 2 životy.

"Vědění je takové břímě. Zbav se jej. Zbav se svých obav a přenech je mně. "
—Ashiok, Hrůzotkadlec

Tormented Hero

Black

Bytost — Human Warrior

2/1

Tormented Hero vstupuje na bojiště tapnutá.

Heroic — Kdykoli sešleš kouzlo, které cílí Tormented Hero, každá protihráč ztrácí 1 život. Získávᚠpočet životů rovný takto ztraceným životům.

 

Viper's Kiss

Black

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Očarovaná bytost získává -1/-1 a její aktivované schopnosti nemohou být aktivovány.

"Umím uzdravit kousnutí hada. Vypadá to, jak kdyby tě pokousalo souhvězdí. "
—Aescalos, Faričin léčitel

Whip of Erebos

2BlackBlack

Legendární Očarování Artefakt

 

2BlackBlack, Tap: Vra cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova na bojiště. Získává haste. Na začátku příští fáze konce kola ji vypověz ze hry. Pokud by měla opustit bojiště, namísto toho, aby byla kamkoli přemístěna, ji vypověz ze hry. Aktivuj tuto schopnost pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.

 

Bytosti pod tvou kontrolou mají lifelink.

 

Akroan Crusader

Red

Bytost — Human Soldier

1/1

Heroic — Kdykoli sešleš kouzlo, které cílí Akroan Crusader, polož si na bojiště 1/1 červenoou bytost-token s haste a s typem Soldier.

Cena akroanského vojáka se měří počtem mečů, které pozvedne k nebi jeho bojový pokřik.

Anger of the Gods

1RedRed

Sorcery

 

Anger of the Gods udělí 3 zranění každé bytosti. Pokud by b bytost, které bylo takto uděleno zranění, měla toto kolo zemřít, namísto toho ji vypověz ze hry.

Nebyl zde důvod se modlit. Tohle už bylo dílo bohů.

Arena Athlete

1Red

Bytost — Human

2/1

Heroic — Kdykoli sešleš kouzlo, které cílí Arena Athlete, cílová bytost pod kontrolou protihráče nemůže toto kolo blokovat.

Na Irojských hrách se nebojuje o medaile. Atleti bojují o návštěvu Íroase, boha vítězství.

Borderland Minotaur

2RedRed

Bytost — Minotaur Warrior

4/3

 

"Tys ku vítězství vedla nás nad silami Moga hněvného!"
Brygus statečný slávu volaje Hrdince bělopl᚝né.
Ona však pot svůj a krev z čela otřevši, smutně pravila,
"Osm přestatečných druhů našich tu, hle, na zemi leží,
příliš mnoho jich k tomu, aby vítězstvím zváno to bylo."
-Theriáda

Boulderfall

6RedRed

Instant

 

Boulderfall udělí 5 zranění libovolně rozdělených mezi jakýkoli počet cílových bytostí a/nebo hráčů.

"Porazit meletijské nebylo složité. Stačilo jen pohnout horou."
—Eocles, Purforův věštec

Coordinated Assault

Red

Instant

 

Až dvě cílové bytosti získávají každá do konce kola +1/+0 a first strike.

S oštěpem v hrudi se těžko křičí „Zvednout štíty!“

Deathbellow Raider

1Red

Bytost — Minotaur Berserker

2/3

Deathbellow Raider útočí každé kolo, je-li toho schopna.

2Black: Regeneruj Deathbellow Raider.

"Chrám byl převysvěcen. Nyní náleží Mogisovi. "
—Rastos, Mogisův učedník

Demolish

3Red

Sorcery

 

Znič cílový artefakt nebo zemi.

"Když je oheň spoután do svíce či pochodně, odsouzen k nevýznamnosti, najde si cestu, jak udeřit na své pány.

—Vala, Purforova učednice

Dragon Mantle

Red

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Když Dragon Mantle vstupuje na bojiště, lízni kartu.

Očarovaná bytost má "Red: tato bytost získává do konce kola +1/+0"

 

 

Ember Swallower

2RedRed

Bytost — Elemental

4/5

5RedRed: Monstrosity 3. (Pokud tato bytost není monstrózní, polož na ni tři  +1/+1 žetony a stává se monstrózní.)

Když se  Ember Swallower stane monstrózní, každý hráč obětuje tři země.

 

 

Fanatic of Mogis

3Red

Bytost — Minotaur Shaman

4/2

Když Fanatic of Mogis vstupuje na bojiště,  udělí každému protihráči počet zranění rovný tvé oddanosti červené. (Každá Red v manových cenách tvých permanentů se počítá do oddanosti  červené.)

 

Firedrinker Satyr

Red

Bytost — Satyr Shaman

2/1

Když je Firedrinker Satyr uděleno zranění, udělí odpovídající počet zranění tobě.

1Red: Firedrinker Satyr získává do konce kola +1/+0 a udělí ti 1 zranění.

 

Návštěva satyři orgie vyžaduje vysokou toleranci k bolesti.

Flamespeaker Adept

2Red

Bytost — Human Shaman

2/3

Kdykoli provedeš scry, Flamespeaker Adept získává do konce kola +2/+0 a first strike.

"Vidím tvou budoucnost, zahalenou popelem. "

Hammer of Purphoros

1RedRed

Legendární Očarování Artefakt

 

Bytosti pod tvou kontrolou mají haste.

2Red, Tap, Obětuj zemi:: Polož si na bojiště 3/3 bezbarvou bytost/očarování-token s typem Golem.

 

Celý svět  je Purforovou kovadlinou.

Ill-Tempered Cyclops

3Red

Bytost — Cyclops

3/3

Trample

5Red: Monstrosity 3. (Pokud tato bytost není monstrózní, polož na ni tři +1/+1 žetony a stává se monstrózní.)

Kyklop má dvě nálady: buď zuří, nebo spí.

Labyrinth Champion

3Red

Bytost — Human Warrior

2/2

Heroic — Kdykoli sešleš kouzlo, které cílí Labyrinth Champion, Labyrinth Champion udělí 2 zranění cílové bytosti nebo hráči.

"Bývalo to doupě. Teď je to tunel."

Lightning Strike

1Red

Instant

 

Lightning Strike udělí 3 zranění cílové bytosti nebo hráči.

"Kéranova ruka je vidět v každém hřmícím bouřkovém mraku. Je dobré nestát tam, kam ukazuje. "
—Rakleia z Chrámové hory

Magma Jet

1Red

Instant

 

Magma Jet udělí 2 zranění cílové bytosti nebo hráči. Proveď scry 2. (Podívej se na dvě vrchní karty své knihovny. Můžeš  libovolný počet z nich dát na spodek své knihovny a zbytek na vršek v jakémkoli pořadí.)

 

Messenger's Speed

Red

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Očarovaná bytost má trample a haste.

 

"Byl rychlejší než šípy. Byl dokonce rychlejší než urážky lukostřelců. "
—Bayma, vypravěčka z Lagonnského stáda

Minotaur Skullcleaver

2Red

Bytost — Minotaur Berserker

2/2

Haste

Když Minotaur Skullcleaver vstupuje na bojiště, získává do konce kola +2/+0.

 

"Mají jediný sen – plné žaludky."
—Kleón Železem Obutý

Ordeal of Purphoros

1Red

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Kdykoli očarovaná bytost útočí, polož na ni +1/+1 žeton. Pak, pokud má  na sobě tři nebo více +1/+1 žetonů, obětuj Ordeal of Purphoros.

Když obětuješ Ordeal of Purphoros, udělí 3 zranění cílové bytosti nebo hráči.

 

Peak Eruption

2Red

Sorcery

 

Znič cílovou zemi s typem Mountain. Peak Eruption udělí 3 zranění hráči onu zemi kontrolujícímu.

"Brzké pupeny na olivách? Dobré znamení. Hejno vran? Horší. Vybuchující hora. Špatný, moc špatný. "
—Hira, pouliční věštkyně

Portent of Betrayal

3Red

Sorcery

 

Do konce kola získávᚠkontrolu nad cíovou bytostí. Odtapni onu bytost. Do konce kola získává haste. Proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

 

Priest of Iroas

Red

Bytost — Human Cleric

1/1

3White, Obětuj Priest of Iroas: Znič cílové očarování.

"I můj poslední výdech bude úderem za Íroovu věčnou slávu."

Purphoros, God of the Forge

3Red

Legendární Očarování Bytost — God

6/5

Nezničitelnost

Pokud je tvá oddanost červené méně než pět, Purphoros není bytostí.

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiná bytost, Purphoros udělí 2 zranění každému protihráči..

2Red: Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+0

 

Purphoros's Emissary

3Red

Očarování Bytost — Ox

3/3

Bestow 6Red(Pokud sešleš toto kouzlo za jeho bestow cenu, je to kouzlo typu Aura s „očaruj bytost“. Pokud není připojeno na bytosti, stává se znovu bytostí.)

Purphoros's Emissary nemůže být blokována méně než dvěma bytostmi.

Očarovaná bytost získává +3/+3 a nemůže být blokována méně než dvěma bytostmi.

 

 

Rage of Purphoros

4Red

Sorcery

 

Rage of Purphoros udělí  4 zranění cílové bytosti. Ona bytost nemůže toto kolo regenerovat. Proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

 

Rageblood Shaman

1RedRed

Bytost — Minotaur Shaman

2/3

Trample

Ostatní bytosti s typem Minotaur pod tvou kontrolou mají +1/+1 a trample.

 

"Vidím jiskru čirého hněvu. Brzy se rozšíří z hlubin Kragmy. Brzy její oheň zachvátí polis. "
—Hira, pouliční věštkyně

Satyr Rambler

1Red

Bytost — Satyr

2/1

 

Satyr není vázán ničím – ani domovem, ani rodinou, ani loajalitou.

Spark Jolt

Red

Instant

 

Spark Jolt udělí 1 zranění cílové bytosti nebo hráči. Proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

Purforovi učedníci bijí kladivem do světa, dokud nespatří jiskry změny.

Spearpoint Oread

2Red

Očarování Bytost — Nymph

2/2

Bestow 5Red(Pokud sešleš toto kouzlo za jeho bestow cenu, je to kouzlo typu Aura s „očaruj bytost“. Pokud není připojeno na bytosti, stává se znovu bytostí.)

First strike

Očarovaná bytost získává +2/+2 a má first strike.

 

 

Stoneshock Giant

3RedRed

Bytost — Giant

5/4

6RedRed: Monstrosity 3. (Pokud tato bytost není monstrózní, polož na ni tři  +1/+1 žetony a stává se monstrózní.)

Když se Stoneshock Giant stane monstrózní, bytosti bez flying pod kontrolou tvých protihráčů nemohou toto kolo blokovat.

 

Stormbreath Dragon

3RedRed

Bytost — Dragon

4/4

Flying, haste, imunita vůči bílé

5RedRed: Monstrosity 3. (Pokud tato bytost není monstrózní, polož na ni tři  +1/+1 žetony a stává se monstrózní.)

Když se Stormbreath Dragon stane monstrózní, udělí každému protihráči počet zranění rovný počtu karet v ruce onoho hráče.

 

Titan of Eternal Fire

5Red

Bytost — Giant

5/6

Každá bytost s typem Human po tvou kontrolou má "Red, Tap: Tato bytost udělí 1 zranění cílové bytosti nebo hráči."

Není dražšího aní zhoubnějšího daru, než je oheň.

Titan's Strength

Red

Instant

 

Cílová bytost získává do konce kola +3/+1 . Proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

 

Two-Headed Cerberus

1RedRed

Bytost — Hound

1/2

Double strike (Tato bytost uděluje zranění jak v kroku first strike, tak v kroku normálního udělení zranění.)

Levá hlava udržuje pravou hladovou, jako motivaci k lovu nové kořisti.

Wild Celebrants

3RedRed

Bytost — Satyr

5/3

Když Wild Celebrants vstupuje na bojiště, můžeš zničit cílový artefakt.

"Můžete snadno říci, co je cenné, podle zvuku, který to vydá, když do toho praštíte holí."

Agent of Horizons

2Green

Bytost — Human Rogue

3/2

2Blue: Agent of Horizont nemůže být toto kolo blokována.

Světlo v lesích těsně před svítáním odhaluje blyštivou sí větví, kořenů a pavučin. Krúfixovi učedníci kráčejí po této síti neviděni.

Anthousa, Setessan Hero

3GreenGreen

Legendární bytost — Human Warrior

4/5

Heroic — Kdykoli sešleš kouzlo, které cílí Anthousa, Setessan Hero, až tři cílové země pod tvou kontrolou se do konce kola stávají 2/2 bytosti s typem Warrior. Stále zůstávají zeměmi.

Její bojovníci s ní sotva stačí držet krok, a totéž platí o příbězích.

Arbor Colossus

2GreenGreenGreen

Bytost — Giant

6/6

Reach

3GreenGreenGreen: Monstrosity 3. (Pokud tato bytost není monstrózní, polož na ni tři  +1/+1 žetony a stává se monstrózní.)

Když se Arbor Colossus stane monstrózní, znič cílovou bytost s flying pod kontrolou protihráče.

 

 

Artisan's Sorrow

3Green

Instant

 

Znič cílové očarování nebo artefaktProveď scry 2. (Podívej se na dvě vrchní karty své knihovny. Můžeš  libovolný počet z nich dát na spodek své knihovny a zbytek na vršek v jakémkoli pořadí.)

Někteří věštci čtou z vnitřností nebo kostí. Jiní prostě rádi rozbíjejí věci.

Boon Satyr

1GreenGreen

Očarování Bytost — Satyr

4/2

Flash (Můžeš toto kouzlo hrát kdykoli, kdy je možno hrát instant.)

Bestow 3GreenGreen(Pokud sešleš toto kouzlo za jeho bestow cenu, je to kouzlo typu Aura s „očaruj bytost“. Pokud není připojeno na bytosti, stává se znovu bytostí.)

Očarovaná bytost získává +4/+2.

 

Bow of Nylea

1GreenGreen

Legendární Očarování Artefakt

 

Útočící bytosti pod tvou kontrolou mají  deathtouch.

1Green, Tap: Zvol si jedno — Polož jeden  +1/+1 žeton na cílovou bytost; nebo Bow of Nylea udělí 2 zranění cílové bytosti s flying; nebo získávᚠ3 životy; nebo dej až čtyři cílové karty ze svého hřbitova na spodek své knihovny v libovolném pořadí.

 

Centaur Battlemaster

3GreenGreen

Bytost — Centaur Warrior

3/3

Heroic — Kdykoli sešleš kouzlo, které cílí Centaur Battlemaster, polož na Centaur Battlemaster tři  +1/+1 žetony.

"Stádo je jen tak silné, jako jeho nejspabš člen. Nᚠnejslabší zrovna zabil svého třetího minotauřího nájezdníka  -  dnes."
—Braulios z Phereského stáda

Commune with the Gods

1Green

Sorcery

 

Otoč vrchních pět karet tvé knihovny. Můžeš si dát do ruky kartu bytosti nebo očarování z takto odhalených karet. Zbytek karet odlož do hřbitova.

Poprvé za mnoho, mnoho let, Elspeth požádala o pomoc.

Defend the Hearth

1Green

Instant

 

Udělení veškerého bojového zranění, které by toto  kolo bylo uděleno hráčům, je zabráněno.

Obránci neřekli ani slovo. Jejich štíty, kopí a postoje byly dostatečným varováním.

Fade into Antiquity

2Green

Sorcery

 

Vypověz ze hry cílový artefakt nebo očarování.

"Zlobí se bohové za naši nespokojenost s tím, co nám dali, nebo žárlí na to, že jsme udělali věc, kterou oni neumí? "
—Kleón Železem Obutý

Feral Invocation

2Green

Očarování — Aura

 

Flash (Můžeš toto kouzlo hrát kdykoli, kdy je možno hrát instant.)

Očaruj bytost

Očarovaná bytost získává +2/+2.

 

Nylein svatý rys chrání ty, kteří ctí Nessijský prales, a loví ty, kdo ne.

Hunt the Hunter

Green

Sorcery

 

Cílová zelená bytost pod tvou kontrolou získává do konce kola +2/+2. Vyzve na souboj cílovou zelenou bytost pod kontrolou protihráče.

"Z᚝ je tetováním nošeným uvnitř. "
—Rčení setessanských bojovníků

Karametra's Acolyte

3Green

Bytost — Human Druid

1/4

Tap: Přidej do svého manového poolu počet Green rovný tvé oddanosti zelené. (Každá Green v manových cenách tvých permanentů se počítá do oddanosti zelené.)

„Divočina je zahrada spravovaná božskýma rukama. "

Leafcrown Dryad

1Green

Očarování Bytost — Nymph Dryad

2/2

Bestow 3Green(Pokud sešleš toto kouzlo za jeho bestow cenu, je to kouzlo typu Aura s „očaruj bytost“. Pokud není připojeno na bytosti, stává se znovu bytostí.)

Reach

Očarovaná bytost získává +2/+2 a má reach.

 

Mistcutter Hydra

Variable ColorlessGreen

Bytost — Hydra

0

Mistcutter Hydra nemůže být zrušena.

Haste, imunita vůči modré

Mistcutter Hydra vstupuje na bojiště s X  +1/+1 žetony na sobě.

 

Nemesis of Mortals

4GreenGreen

Bytost — Snake

5/5

Nemesis of Mortals stojí k seslání o  1 méně za každou kartu bytosti ve tvém hrobě.

7GreenGreen: Monstrosity 5. Aktivace této  schopnosti stojí o 1 méně za každou kartu bytosti ve tvém hřbitově. (Pokud tato bytost není monstrózní, polož na ni pět +1/+1 žetony a stává se monstrózní.)

 

 

Nessian Asp

4Green

Bytost — Snake

4/5

Reach

6Green: Monstrosity 4. (Pokud tato bytost není monstrózní, polož na ni čtyři +1/+1 žetony a stává se monstrózní.)

Její dvě hlavy nejsou tím, čeho byste se měli bát. To ty čtyři zuby.

Nessian Courser

2Green

Bytost — Centaur Warrior

3/3

 

Khestés Neústupný, z kentaurů Theroských to bělopl᚝né
Hrdinky nejbližší spojenec, dvěma kameny zasažen,
jedním do ramene, druhým v slabiny. Nesražen, cválaje,
bystře on zamířil a vyslal šíp rychlý, dalekostinný,
jež Grinthaxovi obrovskému smrtelnou přinesl sudbu.
-Theriáda

Nylea, God of the Hunt

3Green

Legendární Očarování Bytost — God

6/6

Nezničitelnost

Pokud je tvá oddanost zelené méně než pět, Nylea není bytostí. (Každá Green v manových cenách tvých permanentů se počítá do oddanosti zelené.)

Ostatní bytosti pod tvou kontrolou mají trample

3Green: Cílová bytst získává do konce kola +2/+2.

 

Nylea's Disciple

2GreenGreen

Bytost — Centaur Archer

3/3

Když Nylea's Disciple vstupuje na bojiště, získávᚠpočet životů rovný tvé oddanosti zelené. (Každá Green v manových cenách tvých permanentů se počítá do oddanosti zelené.)

 

Nylea's Emissary

3Green

Očarování Bytost — Cat

3/3

Bestow 5Green(Pokud sešleš toto kouzlo za jeho bestow cenu, je to kouzlo typu Aura s „očaruj bytost“. Pokud není připojeno na bytosti, stává se znovu bytostí.)

Trample

Očarovaná bytost získává +3/+3 a má trample.

 

Nylea's Presence

1Green

Očarování — Aura

 

Očaruj zemi

Když Nylea's Presence vstupuje na bojiště,  lízni kartu.

Očarovaná země má ke svému typu všechny typ základních zemí navíc..

 

Ordeal of Nylea

1Green

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Kdykoli očarovaná bytost útočí, polož na ni +1/+1 žeton. Pak, pokud má  na sobě tři nebo více +1/+1 žetonů, obětuj Ordeal of Nylea.

Když obětuješ Ordeal of Nylea, najdi si v knihovně až dvě karty základních zemí, polož je na bojiště tapnuté, pak si zamíchej knihovnu.

 

Pheres-Band Centaurs

4Green

Bytost — Centaur Warrior

3/7

 

"Písně se pějí o síle v rychlosti vaší té, nezměrné,"
pravila Hrdinka, mocného kopí, kentaurům svolaným.
"Že pramen skutečný síly té proudí však z věrnosti vaší
sobě neochvějné, je vskutku nad Krusoru ostří jasné".
-Theriáda

Polukranos, World Eater

2GreenGreen

Legendární bytost — Hydra

5/5

Variable ColorlessVariable ColorlessGreen: Monstrosity X. (Pokud tato bytost není monstrózní, polož na ni X +1/+1 žetonů  a stává se monstrózní.)

Když se Polukranos, World Eater stane monstrózní, udělí X zranění rozdělených dle tvé volby mezi jakýkoli počet cílových bytostí pod kontrolou protihráčů. Každá z oněch bytostí udělí Polukranos počet zranění odpovídající síle dané bytosti.

 

 

Reverent Hunter

2Green

Bytost — Human Archer

1/1

Když Reverent Hunter vstupuje na bojiště, polož na ni počet +1/+1 žetonů rovný tvé oddanosti zelené (Každá Greenv manových cenách tvých permanentů se počítá do oddanosti zelené.)

 

Satyr Hedonist

1Green

Bytost — Satyr

2/1

Red, Obětuj  Satyr Hedonist: Přidej RedRedRed do svého manového poolu.

"Na jakýkoli festival, ze kterého odejdete po svých, za to v první řadě nestálo ani chodit. "

Satyr Piper

2Green

Bytost — Satyr Rogue

2/1

3Green: Cílová bytost musí být toto kolo blokována, je-li to možné.

"Když jsem se zeptal velitele, co je odměnou za zabití toho hopsajícího zmetka, řekl mi, „Nic! Chci ho zabít sám! "
—Frogás, akroský voják

Savage Surge

1Green

Instant

 

Cílová bytost získává do  konce kola +2/+2. Odtapni onu bytost.

"Myslel jsem, že je k nám zády!“
"Kentaur má dvoje záda!"

Sedge Scorpion

Green

Bytost — Scorpion

1/1

Deathtouch (Jakýkoli počet zranění, které tato bytost udělí bytosti, je dost na to, aby onu bytost zničilo.)

 

Thákolides Mocný
Zabiják minotaurů
Zhouba obrů
Zabit štírem
— Nápis na akroském hrobu

Shredding Winds

2Green

Instant

 

Shredding Winds udělí 7 zranění cílové bytosti s flying.

"Nepřátelé lesa! Vaše přítomnost zde je úderem do Nyleiny tváře. Nedivte se, pokud udeří zpět. "
—Telfé, Nyleina druidka

Staunch-Hearted Warrior

3Green

Bytost — Human Warrior

2/2

Heroic — Kdykoli sešleš kouzlo, které cílí Staunch-Hearted Warrior, polož na on Staunch-Hearted Warrior dva  +1/+1 žetony.

Jakmile se postaví monstru, začíná skládat jeho epitaf.

Sylvan Caryatid

1Green

Bytost — Plant

0/3

Tap: Přidej jednu manu jakékoli barvy do svého manového poolu.

Ti, kdo vstoupí do háje, jej nikdy neopustí. Naleznou zde klid a zapustí kořeny, stavše se navždy součástí věčně rostoucího lesíku.

Time to Feed

2Green

Sorcery

 

Zvol si cílovou bytost pod kontrolou protihráče. Když ona bytost toto kolo zemře, získávᚠ3 životy. Cílová bytost pod tvou kontrolou pak vyzve onu bytost.) (Každá udělí té druhé počet zranění rovný své síle).

 

Voyaging Satyr

1Green

Bytost — Satyr Druid

1/2

Tap: Odtapni cílovou zemi.

"Bohatství země si nemůže nikdo přivlastňovat. Bohové stvořili svět, aby všichni mohli sdílet jeho bohatství. A neříkám to jen proto, že jsi mě chytil, jak ti kradu ovoce."

Vulpine Goliath

4GreenGreen

Bytost — Fox

6/5

Trample

"S dietou sestávající z hyder, obrů a obřích hadů by takhle vyrostlo cokoliv."
—Korisanda, setesská lovkyně

Warriors' Lesson

Green

Instant

 

Do konce kola získávají až dvě cílové bytosti každá „Kdykoli tato bytost udělí bojové zranění hráči, lízni kartu“.

"A tě každá zkouška učiní lepším bojovníkem."
—Anthousa ze Setessy

Akroan Hoplite

RedWhite

Bytost — Human Soldier

1/2

Kdykoli Akroan Hoplite útočí, získává do konce kola +X/+0, kde X je počet útočících bytostí pod tvou kontrolou.

"Férový boj? Jak by mohl být férový? My jsme Akroané. Oni ne. "

Anax and Cymede

1RedWhite

Legendární bytost — Human Soldier

3/2

Heroic — Kdykoli sešleš kouzlo, které cílí Anax and Cymede, bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+1 a trample.

Největší hrdinové Akrosu jsou zároveň jeho vládci.

Ashen Rider

4WhiteWhiteBlackBlack

Bytost — Archon

5/5

Když Ashen Rider vstupuje na bojiště nebo zemře, vypověz ze hry cílový permanent.

Jedna obě, aby ji uklidnila při příchodu. Druhá na oslavu jejího odchodu.

Ashiok, Nightmare Weaver

1BlueBlack

Sférochodec — Ashiok

3

+2: Vypověz ze hry vrchní tři karty knihovny cílového protihráče.

-X: Polož si do hry pod svou kontrolu kartu bytosti s převedenou manovou cenou X která byla vypovězena ze hry Ashiok, Nightmare Weaver. Ona bytost má ke svým typům navíc typ Nightmare.

-10: Vypověz ze hry všechny karty z rukou a hřbitovů tvých protihráčů.

 

Battlewise Hoplite

WhiteBlue

Bytost — Human Soldier

2/2

Heroic — Kdykoli sešleš kouzlo, které cílí Battlewise Hoplite, polož na Battlewise Hopkáte jeden +1/+1 žeton, pak proveď scry 1. (Abys provedl/a scry 1, podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

 

Chronicler of Heroes

1GreenWhite

Bytost — Centaur Wizard

3/3

Když Chronicler of Heroes vstupuje na bojiště, lízni kartu, pokud kontroluješ bytost s +1/+1 žetonem.

Slovy maluje obrazy, ale ne všechny obrazy říkají  pravdu.

Daxos of Meletis

1WhiteBlue

Legendární bytost — Human Soldier

2/2

Daxos of Meletis nemůže být blokována bytostmi se silou 3 a více.

Kdykoli Daxos of Meletis udělí bojové zranění hráči, vypověz ze hry vrchní kartu knihovny onoho hráče. Získávᚠpočet životů rovný převedené manové ceně oné karty. Do konce kola můžeš onu kartu seslat a můžeš spotřebovat k jejímu seslání manu, jako kdyby to byla mana libovolné barvy.

 

Destructive Revelry

RedGreen

Instant

 

Znič cílový artefakt nebo očarování. Destructive Revelry udělí 2 zranění hráči onen permanent kontrolující.

"Rozpal dost žhavý oheň a nikdy ti nedojdou věci, co můžeš spálit. "
—Xenagós Požitkář

Fleecemane Lion

GreenWhite

Bytost — Cat

3/3

3GreenWhite: Monstrosity 1. (Pokud tato bytost není monstrózní, polož na ni jeden  +1/+1 a stává se monstrózní.)

Pokud je Fleecemane Lion monstrózní, má hexproof a nezničitelnost.

 

 

Horizon Chimera

2GreenBlue

Bytost — Chimera

3/2

Flash (Toto kouzlo můžeš seslat kdykoli, kdy je možno hrát instant.)

Flying, trample

Kdykoli si lízneš kartu, získávᚠ1 život.

 

Kragma Warcaller

3BlackRed

Bytost — Minotaur Warrior

2/3

Bytosti s typem Minotaur pod tvou kontrolou mají haste.

Kdykoli útočí bytost s typem Minotaur, již kontroluješ, získává do konce kola +2/+0.

Válečný štváč jen svolá stádo dohromady. Potom už jim stačí jen hlad po mase.

Medomai the Ageless

4WhiteBlue

Legendární bytost — Sphinx

4/4

Flying

Kdykoli  Medomai the Ageless udělí bojové zranění hráči, získávᚠpo tomto kole kolo navíc.

Medomai the Ageless nemůže v kolech navíc útočit.

 

Pharika's Mender

3BlackGreen

Bytost — Gorgon

4/3

Když Pharika's Mender vstupuje na bojiště, můžeš si do ruky ze hřbitova vrátit cílovou kartu bytosti nebo očarování. 

"Nejstrašnější jed se pod Faričiným vedením stává lékem. Přináším jej těm, kdo si jej zaslouží, visíc na okraji propasti. "

Polis Crusher

2RedGreen

Bytost — Cyclops

4/4

Trample, imunita vůči očarováním

4RedGreen: Monstrosity 3. (Pokud tato bytost není monstrózní, polož na ni tři  +1/+1 žetony a stává se monstrózní.)

Kdykoli Polis Crusher udělí bojové zranění hráči, je-li Polis Crusher monstrózní, znič cílové očarování, které onen hráč kontroluje.

 

Prophet of Kruphix

3GreenBlue

Bytost — Human Wizard

2/3

V průběhu odtapovací fáze každého z ostatních hráčů odtapni všechny bytosti a země, které kontroluješ.

Můžeš sesílat karty bytostí, jako by měly flash.

"Čas je plynulý jako tanec, a pravda zrovna tak prchavá. "

Psychic Intrusion

3BlueBlack

Sorcery

 

Cílový protihráč ukáže svou ruku. Vybereš si z ní nebo  ze hřbitova onoho hráče kartu a vypovíš ji ze hry. Můžeš onu kartu seslat, dokud zůstává vypovězená ze hry, a můžeš k jejímu seslání spotřebovat manu, jako by šlo o manu libovolné barvy.

 

Reaper of the Wilds

2BlackGreen

Bytost — Gorgon

4/5

Kdykoli jiná bytost zemře, proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

Black: Reaper of the Wilds získává do konce kola deathtouch.

1Green: Reaper of the Wilds získává do konce kola hexproof.

 

Sentry of the Underworld

3WhiteBlack

Bytost — Griffin Skeleton

3/3

Flying, vigilance

WhiteBlack, Zapla 3 životy: Regeneruj Sentry of the Underworld.

 

Když Athreos shromažďuje nově zemřelé k převezení přes Pět Řek, Které Obepínají Svět, posílá gryfí kostlivce, aby přinesli zpět ty, kdo zabloudí.

Shipwreck Singer

BlueBlack

Bytost — Siren

1/2

1Blue: Cílová bytost pod kontrolou protihráče toto kolo útočí, je-li toho schopna.

1Black, Tap: Útočící bytosti získávají do konce kola -1/-1.

Její melodie spojuje v sobě smrt a krásu s takovým uměním, že i bohové pláčí, když ji uslyší.

Spellheart Chimera

1BlueRed

Bytost — Chimera

*/3

Flying, trample

Síla Spellheart Chimera je rovna počtu karet sorcery a instant ve tvém hřbitově.

Thaumaturgové poblíž chimér raději mlčí, než aby jejich slova přivolala ještě podivnější nestvůry.

Steam Augury

2BlueRed

Instant

 

Otoč vrchních pět karet tvé knihovny a rozděl je do dvou hromádek. Protihráč si vybere jednu z těchto hromádek. Onu hromádku odlož do hřbitova a druhou si dej do ruky.

Kéranos je prchlivý bůh, který poskytuje trest stejně rád jako vize.

Triad of Fates

2WhiteBlack

Legendární bytost — Human Wizard

3/3

1, Tap: Polož žeton osudu na jinou cílovou bytost..

White, Tap: Vypověz ze hry cílovou bytost s žetonem osudu na sobě, pak ji vra na bojiště pod kontrolu vlastníka.

Black, Tap: Vypověz ze hry bytost s žetonem osudu  na sobě. Hráči ji kontrolující si lízne dvě karty.

 

 

Tymaret, the Murder King

BlackRed

Legendární bytost — Zombie Warrior

2/2

1Red, Obětuj jinou bytost: Tymaret, the Murder King udělí 2 zranění cílovému hráči..

1Black, Obětuj bytost: Vra si Tymaret ze hřbitova do ruky.

 

Jeho vzpomínky zůstaly v Podsvětí, ale jeho krutost přešla Řeky společně s ním.

Underworld Cerberus

3BlackRed

Bytost — Hound

6/6

Underworld Cerberus může být blokována jen třemi a více bytostmi.

Karty ve hřbitovech nemohou být cílem kouzel či schopností.

Když Underworld Cerberus zemře, vypověz ji ze hry a každý hráč si vrátí všechny karty bytostí ze hřbitova do své ruky.

 

Xenagos, the Reveler

2RedGreen

Sférochodec — Xenagos

3

+1: Přidej do svého manového poolu X man jakékoli kombinace Reda/nebo Green, kde X je počet bytostí, které kontroluješ.

0: Polož si na bojiště  2/2 červeno-zelenou bytost-token s typem Satyr a s haste

-6: Vypověz ze hry vrchních sedm karet své knihovny. Můžeš položit libovolný počet karet zemí a bytostí z těchto karet na bojiště.

 

Akroan Horse

4

Artefaktová bytost — Horse

0/4

Defender

Když Akroan Horse vstupuje na bojiště, získává nad ní kontrolu protihráč.

Na začátku tvé udržovací fáze si každý protihráč položí na bojiště1/1 bílou bytost-token s typem Soldier.

 

 

Anvilwrought Raptor

4

Artefaktová bytost — Bird

2/1

Flying, first strike

"Vím, jak je lehký, viděl jsem jej létat. Vím, jak je těžký, viděl jsem jej udeřit"
—Brigón, meletijský voják

Bronze Sable

2

Artefaktová bytost — Sable

2/1

 

Mocná ta Hrdinka, čelíc samotna hordám Navrátilých,
hotova na obranu chrámu Karametry krásnovlasé,
každým rozmachem svým, kopí mocného, dalekostinného,
bezpočet nepřátel srážela jak klasy obilné zralé.
Byla by však jen počtem tím nezměrným nepřátel zhubena.
Karametra, nádherných vlasů, hle, strážcům svým v chrámu život
mocí nesmírnou vdechla, pomoci v boji jim přikázala.
-Theriáda

Burnished Hart

3

Artefaktová bytost — Elk

2/2

3, Obětuj Burnished Hart: Najdi si v knihovně až dvě karty základních zemí, polož je na bojiště tapnuté, pak si zamíchej knihovnu.

Ukován božskýma rukama, aby kráčel říšemi smrtelníků.

Colossus of Akros

8

Artefaktová bytost — Golem

10/10

10: Monstrosity 10. (Pokud tato bytost není monstrózní, polož na ni deset +1/+1 žetonů a stává se monstrózní.)

Pokud je Colossus of Akros monstrózní, má trample a může útočit, jako kdyby neměla defender.

 

 

Flamecast Wheel

1

Artefakt

 

5, Tap, Obětuj Flamecast Wheel: Flamecast Wheel udělí 3 zranění cílové bytosti.

Varujte se darů nevrlého boha výhně.

Fleetfeather Sandals

2

Artefakt — Vybavení

 

Vybavená bytost má flying a haste.

Vybav 2(2: Připoj na cílovou bytost, již kontroluješ. Vybavovat můžeš pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

 

"Bohové nám nedali křídel, abychom mohli létat, ale dali nám mnohem větší dar: představivost. "
—Daxós z Meletisu

Guardians of Meletis

3

Artefaktová bytost — Golem

0/6

Defender

Dějiny vypráví o dvou soupeřících vládcích, jejichž smrti byly oslavovány a jejichž pomníky symbolizují konec jejich válek. Ve skutečnosti byli mírumilovnými milenci, a jejich příběh zmizel v propadlišti dějin.

Opaline Unicorn

3

Artefaktová bytost — Unicorn

1/2

Tap: Přidej do svéh manového poolu jednu manu jakékoli barvy.

Purforos kdysi miloval Nyleu, bohyni lovu. Jeho vášeň inspirovala jeho nejúžasnější umělecká díla.

Prowler's Helm

2

Artefakt — Vybavení

 

Vybavená btost může být blokován jen bytostmi s typem Wall..

Equip 2

"Mladí žvaní o hrdinských skutcích, ale vyhýbat se oprátce je čin odvážnější než jejich celé kariéry. "
—Basariós zvaný Čepel

Pyxis of Pandemonium

1

Artefakt

 

Tap: Každý hráč vypoví ze hry vrchní kartu své knihovny, lícem dolů..

7, Tap, Obětuj Pyxis of Pandemonium: Každý z hráčů otočí lícem vzhůru všechny karty vypovězené ze hry skrze Pyxis of Pandemonium, pak položí všechny permanenty mezi nimi na bojiště.

 

Traveler's Amulet

1

Artefakt

 

1, Obětuj Traveler's Amulet: Najdi si v knihovně kartu základní země, ukaž ji a dej si ji do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.

"Co nazýváme magií, není nic jiného, než naděje vykrystalizovaná v místo určení. "
—Filozofka Perisofia

Witches' Eye

1

Artefakt — Vybavení

 

Vybavená bytost má "1, Tap: Scry 1." (Abys provedl scry 1, podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

Equip 1

 

Cena proroctví je prázdný oční důlek.

Nykthos, Shrine to Nyx

 

Legendární Země

 

Tap: Přidej  1 do svého manového poolu.

2, Tap: Zvol si barvu. Přidej si do svého manového poolu počet many oné barvy rovný tvé oddanosti oné barvě. ( Tvá oddanost dané barvě je rovna počtu symbolů dané barvy v manových cenách tvých permanentů.)

 

Temple of Abandon

 

Země

 

Temple of Abandon vstupuje na bojiště tapnutá.

Když Temple of Abandon vstupuje na bojiště, proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

Tap: Přidej Red nebo Greendo svého manového poolu.

 

Temple of Deceit

 

Země

 

Temple of Deceit vstupuje na bojiště tapnutá.

Když  Temple of Deceit vstupuje na bojiště, proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

Tap: Přidej Blue nebo Blackdo svého manového poolu.

 

Temple of Mystery

 

Země

 

Temple of Mystery vstupuje na bojiště tapnutá.

Když Temple of Mystery vstupuje na bojiště, proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

Tap: Přidej Green nebo Bluedo svého manového poolu.

 

Temple of Silence

 

Země

 

Temple of Silence vstupuje na bojiště tapnutá.

Když  Temple of Silence vstupuje na bojiště, proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

Tap: Přidej White nebo Blackdo svého manového poolu.

 

 

Temple of Triumph

 

Země

 

Temple of Triumph vstupuje na bojiště tapnutá.

Když Temple of Triumph vstupuje na bojiště, proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

Tap: Přidej Red nebo Whitedo svého manového poolu.

 

Unknown Shores

 

Země

 

Tap: Přidej  1 do svého manového poolu.

1, Tap: Přidej si do svého manového poolu jednu manu jakékoli barvy.

Filozofové hovoří o místě, kde mýty jako vlny moře omývají pobřeží skutečnosti.

  Translated by Jan Adam & Jan Charvát (Theriáda), 2013