Překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele. Kontakt: mudrc@mysticshop.cz

Jméno

Typ

Cena

S/O

Herní text

Flavor text

Alseid of Life's Bounty

Očarování Bytost — Nymph

W

1/1

Lifelink


1, Obětuj Alseid of Life's Bounty: Cílová bytosti nebo očarování pod tvou kontrolou získává do konce kola imunitu vůči barvě dle tvé volby.

"Rozbřeskem políben, zlaté zrno živí"
—Psemilla, básnířka z Melétu

Archon of Falling Stars

Bytost — Archon

4WW

4/4

Flying


Když Archon of Falling Stars zemře, můžeš si vrátit cílovou kartu očarování ze svého hřbitova na bojiště.

"Archon co padající hvězda s nebes sletěl, se Zorou růžovoprstou na obzoru splynul."

—Kosmogonie

Archon of Sun's Grace

Bytost — Archon

2WW

3/4

Flying, lifelink


Bytosti s typem Pegasus pod tvou kontrolou mají lifelink.


Constellation — Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu očarování, vytvoř si 2/2 bílou bytost-token s typem Pegasus a s flying.

Banishing Light

Očarování

2W

Když Banishing Light vstupuje na bojiště, vypověz ze hry cílový permanent pod kontrolou vlastníka, který není zemí, do té doby, dokud Banishing Light neopustí bojiště. (Onen permanent se vrací pod kontrolu vlastníka.)

Hrdinka sluneční pro kámen ruku svou

 vztáhnuvši, Heliod jí Slunce vložil v dlaň.

—Theriáda

The Birth of Meletis

Očarování — Saga

1W

((Když tato Sága vstupuje na bojiště a po každé své fázi lízání na ni polož žeton příběhu. Obětuj ji po dosažení úrovně III.)


I — Najdi si v knihovně kartu základní země s typem Plains, ukaž ji, dej si ji do ruky, pak si zamíchej knihovnu.


II — Vytvoř si 0/4 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Wall.


III — Získáváš 2 životy.

Captivating Unicorn

Bytost — Unicorn

4W

4/4

Constellation — Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu očarování, tapni cílovou bytost pod kontrolou protihráče.

"Hledě na jednorožce jsem se cítil blíže majestátu Nyxu než kdykoli předtím."
—Oineus, potulný kupec

Commanding Presence

Očarování — Aura

3W

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +2/+2, first strike a "Kdykoli tato bytost udělí bojové zranění hráči,vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Human Soldier."

"V každém z vás zřím srdce hrdiny."

Dawn Evangel

Očarování Bytost — Human Cleric

2W

2/3

Kdykoli zemře bytost a byla-li na ní připojena Aura, kterou jsi kontroloval/a, vrať si cílovou kartu bytosti s převedenou manovou cenou 2 a méně ze svého hřbitova do ruky.

Je většího příslibu než slávy východu slunce?

Daxos, Blessed by the Sun

Legendární Očarování Bytost — Demigod

WW

2/*

Síla Daxa  je rovná tvé oddanosti bílé. (Každá W v manových cenách permanentů, jež kontroluješ se počítá do oddanosti bílé.)


Kdykoli jiná bytost pod tvou kontrolou vstoupí na bojiště nebo zemře, získáváš 1 život.

Daybreak Chimera

Bytost — Chimera

3WW

3/3

Toto kouzlo stojí k seslání o X méně, kde X je tvá oddanost bílé. (Každá W v manových cenách permanentů, jež kontroluješ se počítá do oddanosti bílé.)


Flying

Dreadful Apathy

Očarování — Aura

2W

Očaruj bytost

Očarovaná bytost nemůže útočit ani blokovat.


2W: Vypověz očarovanou bytost ze hry.

Ti, jejichž životy byly za života nenápadité, jsou v podsvětí odsouzeni k prokleté jednotvárnosti Fýlie.

Eidolon of Obstruction

Očarování Bytost — Spirit

1W

2/1

First strike


Loajalitové schopnosti sférochodců, které kontrolují tví protihráči, stojí k aktivaci o 1 více.

Smrt proměnila obdivuhodné přesvědčení na zbytečnou neústupnost.

Elspeth Conquers Death

Očarování — Saga

3WW

I – Vypověz ze hry cílový permanent pod kontrolou protihráče s převedenou manovou cenou 3 a více.


II – Kouzla, která nejsou bytosti, stojí do tvého příštího kola tvé protihráče o 2 více k seslání.


III – Vrať cílovou kartu bytosti nebo sférochodce ze svého hřbitova na bojiště. Polož na ni +1/+1 žeton nebo žeton loajality.

Elspeth, Sun's Nemesis

Legendární Sférochodec — Elspeth

2WW

5

−1: Až dvě cílové bytosti pod tvou kontrolou získávají každá do konce kola +2/+1.

−2: Vytvoř si dvě 1/1 bílé bytosti-tokeny s typem Human Soldier.


−3: Získáváš 5 životů.


Útěk—4WW, Vypověz ze hry čtyři jiné karty ze svého hřbitova. (Toto kouzlo můžeš seslat ze svého hřbitova za jeho cenu útěku.)

Favored of Iroas

Bytost — Human Soldier

2W

2/2

Constellation — Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu očarování, Favored of Iroas získává do konce kola double strike.

"Příslib vítězství naplňuje mé srdce. Pro strach už místa není. "

Flicker of Fate

Instant

1W

Vypověz ze hry cílovou bytost nebo očarování, pak jej vrať na bojiště pod kontrolu vlastníka.

Nekonečná cesta v nekonečně krátkém čase.

Glory Bearers

Očarování Bytost — Human Cleric

3W

¾

Kdykoli jiná bytost pod tvou kontrolou útočí, získává do konce kola +0/+1.

"Jsme nositeli prastarého světla, správci požehnání sluncem korunovaného Helioda. Bojujte, a světlo vás ochrání! "

Heliod, Sun-Crowned

Legendární Očarování Bytost — God

2W

5/5

Indestructible


Pokud je tvá oddanost bílé menší než pět, Heliod není bytostí.


Kdykoli získáváš životy, polož +1/+1 žeton na cílovou bytost nebo očarování, jež kontroluješ.


1W: Jiná cílová bytost získává do konce kola lifelink

Heliod's Intervention

Instant

XWW

Zvol si jedno —


• Znič X cílových artefaktů nebo očarování.

 • Cílový hráč získává dvakrát X životů.

"Přináším úsvit, po němž nebude noci. "

Heliod's Pilgrim

Bytost — Human Cleric

2W

1/2

Když Heliod's Pilgrim vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně najít kartu typu Aura, ukaž ji, dej si ji do ruky, pak si zamíchej knihovnu.

Heliod's Punishment

Očarování — Aura

1W

Očaruj bytost

Heliod's Punishment vstupuje na bojiště se čtyřmi žetony úkolu.

 
Očarovaná bytost nemůže útočit ani blokovat. Ztrácí všechny schopnosti a získává "T: Odstraň z Heliod's Punishment žeton úkolu. Pokud pak nemá na sobě žádné žetony úkolu, znič Heliod's Punishment."

Hero of the Pride

Bytost — Cat Soldier

1W

2/2

Kdykoli sešleš kouzlo, které cílí Hero of the Pride, bytosti pod tvou kontrolou získávají +1/+0 do konce kola.

Leoninové nebojují pro bohy nebo polis; jejich loajalita patří smečce.

Hero of the Winds

Bytost — Human Soldier

3W

1/4

Flying


Kdykoli sešleš kouzlo, které cílí Hero of the Winds, bytosti pod tvou kontrolou získávají +1/+0 do konce kola.

Zkrotit gryfa znamená vstoupit přímo do legend.

Idyllic Tutor

Sorcery

2W

Najdi si v knihovně kartu očarování, ukaž ji a dej si ji do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.

"Jsi milováno, dítě."

Indomitable Will

Očarování — Aura

1W

Flash


Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +1/+2.

"Útoč statečně. Bojuj obětavě. Jednej čestně. Íroás tě bude strážit.." —Verenis, kněži Íroův

Karametra's Blessing

Instant

W

Cílová bytost získává +2/+2 do konce kola. Je-li ona bytost očarovaná nebo očarování-bytost, získává navíc do konce kola hexproof a nezničitelnost. (Nemůže být cílena kouzly a schopnostmi pod kontrolou tvých protihráčů. Zranění a efekty říkající „znič“ ji nezničí.)

Lagonna-Band Storyteller

Bytost — Centaur Advisor

3W

3/4

Když Lagonna-Band Storyteller vstupuje na bojiště, můžeš položit cílovou kartu očarování ze svého hřbitova na vršek své knihovny. Pakliže tak učiníš, získáváš počet životů rovný její převedené manové ceně.

"Naše příběhy jsou plné prastaré moudrosti; říkají nám, kdo jsme."

Leonin of the Lost Pride

Bytost — Cat Warrior

1W

3/1

Když Leonin of the Lost Pride zemře, vypověz ze hry cílovou kartu ze hřbitova protihráče.

Leoninové se v Podsvětí sdružují dohromady, hledaje útěchu v síle, dokud nejsou smečka i jejich vlastní já zapomenuty.

Nyxborn Courser

Očarování Bytost — Centaur Scout

1WW

2/4

"Bouř hnala západním je směrem v Ketafós;

kde pláně širé třpytily se v záři hvězd.

Kentauři převlídně je pozdravujíce,

jabky zlatými a koláči žitnými."

-Kalafea

Omen of the Sun

Očarování

2W

Flash


Když Omen of the Sun vstupuje na bojiště, vytvoř si dvě 1/1 bílé bytosti-tokeny s typem Human Soldier a získáváš 2 životy.


2W, Obětuj Omen of the Sun: Proveď scry 2.

"Můj čas nadejde, kdy každá duše v mé slávě koupat se bude a zákonů mých poslouchat."

Phalanx Tactics

Instant

1W

Cílová bytost, již kontroluješ, získává +2/+1 do konce kola. Každá další bytost, již kontroluješ, získává do konce kola +1/+1.

Každý voják má své určené místo a roli.

Pious Wayfarer

Bytost — Human Scout

W

1/2

Constellation — Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu očarování, cílová bytost získává +1/+1 do konce kola.

Každý krok je modlitbou, každá cesta chrámem.

Reverent Hoplite

Bytost — Human Soldier

4W

1/2

Když Reverent Hoplite vstupuje na bojiště, vytvoř si počet 1/1 bílých bytostí-tokenů s typem Human Soldier rovný tvé oddanosti bílé. (Každá W v manových cenách permanentů, jež kontroluješ se počítá do oddanosti bílé.)

"Zápal je nejostřejší čepelí, a zbožnost nejodolnějším štítem. "

Revoke Existence

Sorcery

1W

Vypověz cílový artefakt nebo očarování ze hry.

"Nastal čas zbavit se řetězů tyranských bohů a zastaralých pověr."
—Tikaia, žákyně Uremidova

Rumbling Sentry

Bytost — Giant

3WW

3/6

Když Rumbling Sentry vstupuje na bojiště, proveď scry 1.

"Provokovat horu znamená pozvat lavinu."
— Filozofka Perisófia

Sentinel's Eyes

Očarování — Aura

W

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +1/+1 a  vigilance.
Útěk—W, Vypověz ze hry dvě jiné karty ze svého hřbitova. (Toto kouzlo můžeš seslat ze svého hřbitova za jeho cenu útěku.)

Shatter the Sky

Sorcery

2WW

Každý hráč kontrolující bytost se silou 4 a více lízne kartu. Pak znič všechny bytosti.

Když bohové táhnou do války, smrtelníci platí cenu nejvyšší.

Sunmane Pegasus

Bytost — Pegasus

3W

2/3

Flying
1W: Sunmane Pegasus  získává do konce kola vigilance a lifelink.

Heliodem vyvolen, Daxos přistoupil k pegasovi beze strachu, a na jeho hřbetě jel bez sedla či otěží.

Taranika, Akroan Veteran

Legendární Bytost — Human Soldier

1WW

3/3

Vigilance


Kdykoli Taranika, Akroan Veteran útočí, odtapni jinou cílovou bytost pod tvou kontrolou. Do konce kola má ona bytost základní sílu a odolnost 4/4 a získává nezničitelnost.

"Ráda si představuji, že Kytheón bdí nad námi všemi."

Transcendent Envoy

Očarování Bytost — Griffin

1W

1/2

Flying


Kouzla s typem Aura tě stojí k seslání o 1 méně.

"První gryfové stvořeni bohy, by dokázali chytit padající hvězdy; jim dán nejbystřejší proto zrak a nejrychlejší křídla, a drží odedávna nadoblačnou stráž."

—Kosmogonie

Triumphant Surge

Instant

3W

Znič cílovou bytost se silou 4 a více. Získáváš 3 životy.

Ani smrt nezhasí hrdinův vnitřní oheň.

Alirios, Enraptured

Legendární Bytost — Human

2U

2/3

Alirios, Enraptured vstupuje na bojiště tapnutá.


Alirios se v průběhu tvé odtapovací fáze neodtapuje, pokud kontroluješ permanent s typem Reflection.


Když Alirios vstupuje na bojiště, vytvoř si 3/2 modrou bytost-token s typem Reflection.

"Proč bych se měl ještě kdy chtít dívat jinam?"

Ashiok's Erasure

Očarování

2UU

Flash


Když Ashiok's Erasure vstupuje na bojiště, vypověz cílové kouzlo.


Tví protihráči nemohou sesílat kouzla se stejným jménem, jako vypovězená karta.


Když Ashiok's Erasure opustí bojiště, vrať vypovězenou kartu do ruky vlastníka.

Brine Giant

Bytost — Giant

6U

5/6

Toto kouzlo stojí k seslání 1 méně za každé očarování pod tvou kontrolou.

Melétští věštci nepředpověděli ani jeho vynoření z hlubin, ani zkázu, kterou po sobě zanechá.

Callaphe, Beloved of the Sea

Legendární Očarování Bytost — Demigod

1UU

*/3

Síla Callaphe je rovna tvé oddanosti modré (Každá U v manových cenách permanentů, jež kontroluješ se počítá do oddanosti modré.)


Bytosti a očarování pod tvou kontrolou mají „Kouzla kontrolovaná protihráčem cílící tento permanent stojí k seslání o 1 více".

Chain to Memory

Instant

U

Cílová bytost získává -4/-0 do konce kola. Proveď scry 2.

Ti, kdo se nepoučí ze svých chyb, jsou odsouzeni k tomu prožívat je znovu.

Deny the Divine

Instant

2U

Zruš cílové kouzlo bytosti nebo očarování. Pokud je takto zrušeno, vypověz jej ze hry namísto odložení do hřbitova vlastníka.

""Bouřná udeřila vlna a mocný zadul vichr, jenž uhasil všechy hvězdy."

—Kosmogonie

Eidolon of Philosophy

Očarování Bytost — Spirit

U

1/2

6U, Obětuj Eidolon of Philosophy: Lízni tři karty.

"A co nás učil Erekastós o povaze duše? "

Elite Instructor

Bytost — Human Wizard

2U

2/2

Když Elite Instructor vstupuje na bojiště, lízni kartu, pak kartu zahoď.

Největší mysli Melétu studují u mistrů v Dekatii, slavné škole magie a filozofie.

Glimpse of Freedom

Instant

1U

Lízni kartu.


Útěk—2U, Vypověz ze hry pět jiných karet ze svého hřbitova. (Toto kouzlo můžeš seslat ze svého hřbitova za jeho cenu útěku.)

"Svoboda spočívá v přijetí jediné cesty." —Nyklós, melétský filozof

Ichthyomorphosis

Očarování — Aura

2U

Očaruj bytost


Očarovaná bytost ztrácí veškeré schopnosti a je modrou bytostí s typem Fish a základní silou a odolností 0/1. 

Tycthis se ve své vojenské kariéře vyloženě plácal.

Kiora Bests the Sea God

Očarování — Saga

5UU

((Když tato Sága vstupuje na bojiště a po každé své fázi lízání na ni polož žeton příběhu. Obětuj ji po dosažení úrovně III.)


I — Vytvoř si 8/8 modrou bytost-token s typem Kraken a s hexproof.


II — Tapni všechny permanenty, které nejsou země, pod kontrolou cílového protihráče. V průběhu další odtapovací fáze onoho hráče se neodtapnou.


III — Získáváš kontrolu nad cílovým permanentem pod kontrolou protihráče. Odtapni jej.

Medomai's Prophecy

Očarování — Saga

1U

((Když tato Sága vstupuje na bojiště a po každé své fázi lízání na ni polož žeton příběhu. Obětuj ji po dosažení úrovně IV.)


I — Proveď scry 2.


II — Zvol si jméno karty.


III — Když toto kolo sešleš poprvé kouzlo se zvoleným jménem, lízni dvě karty.


IV — Podívej se na vrchní kartu knihovny každého hráče.

Memory Drain

Instant

2UU

Zruš cílové kouzlo. Proveď scry 2.

Alythós seděl a nepřítomně zíral na sklovité oceány Nerona, marně se snaže vzpomenout si na to, co věděl, že zapomněl.

Nadir Kraken

Bytost — Kraken

1UU

2/3

Kdykoli lízneš kartu, můžeš zaplatit 1. Pakliže tak učiníš, polož na Nadir Kraken +1/+1 žeton a vytvoř si 1/1 modrou bytoxt-token s typem Tentacle.

Naiad of Hidden Coves

Očarování Bytost — Nymph

2U

2/3

Pokud není tvé kolo, kouzla, které sesíláš, stojí k seslání o 1 méně.

"Na vlnách přišedší, střeží tajemství pobřeží."
—Psemilla, básnířka z Melétu.

Nyxborn Seaguard

Očarování Bytost — Merfolk Soldier

2UU

2/5

"Za bouře strašlivé Kalafé zlomena,

Thassu Hlubinnou z moře v pomoc volajíc.

V mžiku, hle, tritóni přispěli k ní, směrem

severním zavedli ji, kde Lindus leží."

-       Kalafea

Omen of the Sea

Očarování

1U

Flash


Když Omen of the Sea vstupuje na bojiště, proveď scry 2, then lízni kartu.


2U, Obětuj Omen of the Sea: Proveď scry 2.

"Můj čas nadejde, kdy zvedající se příliv přes nejvyšší horu se převalí. "

One with the Stars

Očarování — Aura

3U

Očaruj bytost nebo očarování


Očarovaný permanent je očarováním a ztrácí všechny ostatní typy karty. (Stále má své schopnosti, ale už není bytgst.)

Protean Thaumaturge

Bytost — Human Wizard

1U

1/1

Constellation — Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu očarování, můžeš nechat Protean Thaumaturge stát se kopií jiné bytosti, pouze si ponechává tuto schopnost.

"Jakmile dokážeš prohlédnout tenký závoj toho, co zoveme „realitou“, proměnit svou vlastní podobu je triviální. "

Riptide Turtle

Bytost — Turtle

1U

0/5

Flash


Defender

"Když bouřné vlny drtily mé námořníky, vykřikla jsem k Thasse. Když jsem je pak spatřila, měli na sobě tvrdé krunýře a plavali do bezpečí."
—Siona, kapitánka
Pyleády

Sage of Mysteries

Bytost — Human Wizard

U

0/2

Constellation — Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu očarování,cílový hráč odloží vrchní dvě karty své knihovny do hřbitova.

"Vidím zkázu, utrpení, a jeden zmučený záblesk naděje. "

Sea God's Scorn

Sorcery

4UU

Vrať až tři cílové bytosti a/nebo jiná očarování do rukou vlastníků.

Namísto ranních bohoslužeb strávili Heliodovi akolyté počátek dne vybíráním provazců chaluh z oltáře.

Shimmerwing Chimera

Očarování Bytost — Chimera

3U

3/2

Flying
Na začátku tvé udržovací fáze, vrať až jedno další cílové očarování, jenž kontroluješ, do ruky vlastníka.

Plave větrem a vznáší se vlnami.

Shoal Kraken

Bytost — Kraken

4U

3/5

Constellation — Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu očarování, you may lízni kartu. Pakliže tak učiníš, discard a card.

Žere ty věci, které žerou věci, které přitahuje světlo.

Sleep of the Dead

Sorcery

U

 Tapni cílovou bytost pod kontrolou protihráče. Ona bytost se v průběhu příští odtapovací fáze hráče ji kontrolujícího neodtapne.


Útěk—2U, Vypověz ze hry tři jiné karty ze svého hřbitova. (Toto kouzlo můžeš seslat ze svého hřbitova za jeho cenu útěku.)

Normálně spí vždy jen jedna kerberova hlava.

Starlit Mantle

Očarování — Aura

1U

Flash


Očaruj bytost, již kontroluješ


Když Starlit Mantle vstupuje na bojiště, očarovaná bytost získává do konce kola hexproof (Nemůže být cílem kouzel ani schopností pod kontrolou tvých protihráčů.)


Očarovaná bytost má +1/+1.

Stern Dismissal

Instant

U

Vrať cílovou bytost nebo očarování pod kontrolou protihráče do ruky vlastníka.

Města nabízejí pocty Éfaře a tesají její podobu do zdí, s prosbou, aby je ochránila před nebezpečími divočiny.

Stinging Lionfish

Očarování Bytost — Fish

1U

2/1

Kdykoli sešleš své první kouzlo v každém soupeřově kole, můžeš tapnout nebo odtapnout cílový permanent, jenž není země.

Její nejoblíbenější kořist jsou hvězdice.

Sweet Oblivion

Sorcery

1U

Cílový hráč odloží vrchní čtyři karty své knihovny do hřbitova.


Útěk—3U, Vypověz ze hry čtyři jiné karty ze svého hřbitova. (Toto kouzlo můžeš seslat ze svého hřbitova za jeho cenu útěku.)

Thassa, Deep-Dwelling

Legendární Očarování Bytost — God

3U

6/5

Indestructible


Pokud je tvá oddanost modré menší než pět, Thassa není bytostí.


Na začátku tvé fáze konce kola vypověz ze hry až jednu další bytost pod tvou kontrolou, pak onu kartu vrať na bojiště pod tvou kontrolu.

.
3U: Tapni jinou cílovou bytost.

Thassa's Intervention

Instant

XUU

Zvol si jedno-


• Podívej se na vrchních X karet své knihovny. Dvě z nich si dej do ruky a zbytek na spodek knihovny v náhodném pořadí.


• Zruš cílové kouzlo, pokud hráč jej kontrolující nezaplatí dvakrát X.

"Přináším záplavu, jíž nikdo neodolá."

Thassa's Oracle

Bytost — Merfolk Wizard

UU

1/3

Když Thassa's Oracle vstupuje na bojiště, podívej se na vrchních X karet své knihovny. Jednu z nich si dej do ruky a zbytek na spodek knihovny v náhodném pořadí. Pokud je X větší nebo rovno počtu karet ve tvé knihovně, vyhráváš hru. (Každá U v manových cenách permanentů, jež kontroluješ se počítá do oddanosti modré.)

Thirst for Meaning

Instant

2U

Lízni tři karty. Pak dvě karty zahoď, pokud nezahodíš kartu očarování.

Doušek rozpomenutí se, oceán lítosti.

Threnody Singer

Bytost — Siren

1U

1/3

Flash


Flying


Když Threnody Singer vstupuje na bojiště, cílová bytost pod kontrolou protihráče získává -X/-0 do konce kola, kde X je tvá oddanost modré. (Každá U v manových cenách permanentů, jež kontroluješ se počítá do oddanosti modré.)

Thryx, the Sudden Storm

Legendární Bytost — Elemental Giant

3UU

4/5

Flash


Flying


Kouzla s převedenou manovou cenou 5 a více, jež sesíláš, tě stojí k seslání o 1 méně a nelze je zrušit.

Dokonce i ve svých horských pevnostech se Akroané naučili nenahněvat Thassu.

Towering-Wave Mystic

Bytost — Merfolk Wizard

1U

2/1

Kdykoli Towering-Wave Mystic udělí zranění, cílový hráč odloží odpovídající počet karet z vršku své knihovny do hřbitova.  

Thassina přízeň jej následovala do Podsvětí. Dokonce i vlny Nerona naslouchají jeho vůli.

Triton Waverider

Bytost — Merfolk Wizard

3U

3/3

Constellation — Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu očarování, Triton Waverider získává do konce kola flying.

"Nemůžeš mne zastavit o nic více, než příliv."

Vexing Gull

Bytost — Bird

2U

2/2

Flash


Flying

"Nechť je nebe prosté vichřic a racků. "
—Melétská modlitba

Wavebreak Hippocamp

Očarování Bytost — Horse Fish

2U

2/2

Kdykoli sešleš své první kouzlo v každém soupeřově kole, lízni kartu.

Tritoni v jeho brázdě hledají znamení osudu.

Whirlwind Denial

Instant

2U

Za každé kouzlo nebo schopnost pod kontrolou protihráčů toto kouzlo nebo schopnost zruš, pokud hráči je kontrolující nezaplatí za každou 4.

"Ne, ne, a…ne."

Witness of Tomorrows

Očarování Bytost — Sphinx

4U

3/4

Flying


3U: Proveď scry 1.

"Kterak se budoucnost stává přítomností, přestává být mým zájmem. "

Agonizing Remorse

Sorcery

1B

Cílový hráč ukáže ruku. Vybereš si z ní nebo ze hřbitova daného hráče kartu, která není země. Vypověz ji ze hry. Ztráciš 1 život.

Ostrá vzpomínka na Daxovu smrt proklála Elspethinu duši.

Aphemia, the Cacophony

Legendární Očarování Bytost — Harpy

1B

2/1

Flying


Na začátku tvé fáze konce kola můžeš vypovědět kartu očarování ze svého hřbitova ze hry. Pakliže tak učiníš, vytvoř si 2/2 černou bytost-token s typem Zombie

"Pěj, krásko. Pěj pro smrt, a pro mrtvé. " —Ashiok

Aspect of Lamprey

Očarování — Aura

3B

Očaruj bytost pod tvou kontrolou


Když Aspect of Lamprey vstupuje na bojiště, cílový protihráč zahodí dvě karty.


Očarovaná bytost má lifelink.

"Někteří chtějí být mocní jako lev nebo hydra. Já jsem ten parazit, co se živí na nich všech."

Blight-Breath Catoblepas

Bytost — Beast

4BB

3/2

Když Blight-Breath Catoblepas vstupuje na bojiště, cílová bytost pod kontrolou protihráče získává  -X/-X do konce kola, kde X je tvá oddanost černé. (Každá B v manových cenách permanentů, jež kontroluješ se počítá do oddanosti černé.)

Kudy kráčí, následuje hladomor.

Cling to Dust

Instant

B

Vypověz cílovou kartu ze hřbitova. Byla-li to karta bytosti, získáváš 3 životy. Pokud ne, lízni kartu.


Útěk—3B, Vypověz ze hry pět jiných karet ze svého hřbitova. (Toto kouzlo můžeš seslat ze svého hřbitova za jeho cenu útěku.)

V bezútěšném Tizeru se veškerá naděje drolí na prach mezi prsty.

Discordant Piper

Bytost — Zombie Satyr

1B

2/1

Když Discordant Piper zemře, vytvoř si 0/1 bílou bytost-token s typem Goat.

Konec legrace.

Drag to the Underworld

Instant

2BB

Toto kouzlo stojí k seslání X méně, kde X je tvá oddanost černé. (Každá B v manových cenách permanentů, jež kontroluješ se počítá do oddanosti černé.)


Znič cílovou bytost.

Čím více bojuješ proti smrti, tím pevnější je její sevření.

Eat to Extinction

Instant

3B

Vypověz ze hry cílovou bytost nebo sférochodce. Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji odložit do hřbitova.

"Kroxa pohltí, co může – ne pro potěchu nebo pro přežití, ale protože je to jeho přirozenost. Je ztělesněním nekonečného hladu. "
—Klothys, bohyně osudu

Elspeth's Nightmare

Očarování — Saga

2B

I - Znič cílovou bytost pod kontrolou protihráče se silou  2 a méně.


II – Cílový protihráč ukáže ruku. Vybereš si z ní nebo ze hřbitova daného hráče kartu, která není země ani bytost. Onen hrát onu kartu zahodí.


III - Exile target opponent's graveyard.

Enemy of Enlightenment

Očarování Bytost — Demon

5B

5/5

Flying


Enemy of Enlightenment má -1/-1 za každou kartu v rukách tvých soupeřů.

 
Na začátku tvé udržovací fáze zahodí každý hráč kartu.

"Zlo kvete tam, kde se daří ignoranci."
—Filozofka Perisófia

Erebos, Bleak-Hearted

Legendární Očarování Bytost — God

3B

5/6

Indestructible
Pokud je tvá oddanost černé menší než pět, Erebos není bytostí.
Kdykoli jiná bytost pod tvou kontrolou zemře, můžeš zaplatit 2 životy. Pakliže tak učiníš, lízni kartu.
1B, Obětuj jinou bytost: Cílová bytost získává -2/-1 do konce kola.

Erebos's Intervention

Instant

XB

Zvol si jedno —
• Cílová bytost získává -X/-X do konce kola. Získáváš X životů.
• Vypověz ze hry až dvakrát X cílových karet ze hřbitovů.

"Přináším smrt, které nikdo neuteče."

Final Death

Instant

4B

Vypověz ze hry cílovou bytost.

Podsvětí postupně obrušuje paměť, totožnost a nakonec i fyzická těla, zanechávaje za sebou jen rozpadající se sochy zvané mizéra – prázdné pomníky smrtelné marnosti.

Fruit of Tizerus

Sorcery

B

Cílový hráč ztrácí 2 životy.


Útěk—3B, Vypověz ze hry tři jiné karty ze svého hřbitova. (Toto kouzlo můžeš seslat ze svého hřbitova za jeho cenu útěku.)

Jeden pichlavý strom s hořkým ovocem roste v říši Tizerus, před palácem Erebovým.

Funeral Rites

Sorcery

2B

Lízni dvě karty, ztrať dva životy a polož vrchní dvě karty své knihovny do svého hřbitova.

Pohřební masky pomáhají nově zesnulým odolávat erozi paměti a identity v Podsvětí.

Gravebreaker Lamia

Očarování Bytost — Snake Lamia

4B

4/4

Lifelink


Když Gravebreaker Lamia vstupuje na bojiště, najdi si v knihovně kartu, dej si ji do hřbitova a pak si zamíchej knihovnu.


Kouzla, které sesíláš ze svého hřbitova, tě stojí k seslání o 1 méně.

Gray Merchant of Asphodel

Bytost — Zombie

3BB

2/4

Když Gray Merchant of Asphodel vstupuje na bojiště, každý protihráč ztrácí X životů, kde X je rovno tvé oddanosti černé. Získáváš počet životů rovný takto ztraceným životům.(Každá B v manových cenách permanentů, jež kontroluješ se počítá do oddanosti černé.)

Grim Physician

Bytost — Zombie

B

1/1

Když Grim Physician zemře, cílová bytost pod kontrolou protihráče získává -1/-1 do konce kola.

Navrátilí si nepamatují své identity, ale někdy se pokoušejí bezmyšlenkovitě plnit povědomé úkoly.

Hateful Eidolon

Očarování Bytost — Spirit

B

1/2

Lifelink
Kdykoli zemře očarovaná bytost, lízni kartu za každou Auru pod tvou kontrolou, která na ní byla připojena.

Z ozvěn násilného života strašlivý nepřítel zrozen jest.

Inevitable End

Očarování — Aura

2B

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má "Na začátku tvé udržovací fáze, obětuj bytost."

"Kolik ještě bude muset zemřít, než přijmeš svůj osud?"
—Erebós, bůh mrtvých

Lampad of Death's Vigil

Očarování Bytost — Nymph

1B

1/3

1, Obětuj bytost: Každý protihráč ztrácí 1 život a zy 1 život získáváš.

"Žalem zmožená, pláče pro konečnou smrt každého smrtelníka."
—Psemilla, melétská básnířka

Minion's Return

Očarování — Aura

2B

Flash


Očaruj bytost


Když očarovaná bytost zemře, vrať onu kartu na bojiště pod tvou kontrolu.

Coby smrtelník byl Fénax první, komu se povedlo utéci z Podsvětí. Coby bůh si přivádí své věrné stejnou temnou stezkou.

Mire Triton

Bytost — Zombie Merfolk

1B

2/1

Deathtouch


Když Mire Triton vstupuje na bojiště, olož vrchní dvě karty své knihovny do hřbitova a získáváš 2 životy.

Polapen mezi životem a smrtí, zemí a mořem, myšlenkou a zapomněním.

Mire's Grasp

Očarování — Aura

1B

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má -3/-3.

Ti, kdož jsou při pokusu utéci z Podsvětí chyceni, stráví zbytek existence v Bažině trestu.

Mogis's Favor

Očarování — Aura

B

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +2/-1.


Útěk—2B, Vypověz ze hry dvě jiné karty ze svého hřbitova. (Toto kouzlo můžeš seslat ze svého hřbitova za jeho cenu útěku.)

Hněvem ověnčený Mogis rychle odměňuje umění brutality.

Nightmare Shepherd

Očarování Bytost — Demon

2BB

4/4

Flying


Kdykoli zemře jiná bytost pod tvou kontrolou, která nen token, můžeš ji vypovědět ze hry. Pakliže tak učiníš, vytvoř si token, který je kopií oné bytosti, pouze je 1/1 a navíc ke svým dalším typům Nightmare.

Nyxborn Marauder

Očarování Bytost — Minotaur

2BB

4/3

"Kalafé zavedla je v temnotu Hétu,

bažiny pochmurné; vbrzku minotauři

krvorozí obklopivše je, lesknoucí

sekyry v rukou, z obou stran nabroušené."

-Kalafea

Omen of the Dead

Očarování

B

Flash
Když Omen of the Dead vstupuje na bojiště, vrať ci cílovou kartu ze svého hřbitova do ruky.

 
2B, Obětuj Omen of the Dead: Proveď scry 2.

"Můj čas nadejde, kdy zběsilé zmítání života v nezměrný klid smrti se promění. "

Pharika's Libation

Instant

2B

Zvol si jedno —
• Cílový protihráč obětuje bytost.
• Cílový protihráč obětuje očarování.

"Nevyleješ-li svůj nápoj pro mne, vyliji já svůj pro tebe.“

Pharika's Spawn

Bytost — Gorgon

3B

¾

Útěk—5B, Vypověz ze hry tři jiné karty ze svého hřbitova. (Toto kouzlo můžeš seslat ze svého hřbitova za jeho cenu útěku.)


Pharika's Spawn utíká se dvěma +1/+1 žetony na sobě. Když takto přijde na bojiště, každý protihráč obětuje bytost, která nemá typ Gorgon.

Rage-Scarred Berserker

Bytost — Minotaur Berserker

4B

5/4

Když Rage-Scarred Berserker vstupuje na bojiště, cílová bytost, již kontroluješ, získává do konce kola +1/+0 a nezničitelnost. (Nezničí ji zranění a efekty říkající „znič.“.)

Zuřivost boha masakru Moga hoří v jeho nitru.

Scavenging Harpy

Bytost — Harpy

2B

2/1

Flying


Když Scavenging Harpy vstupuje na bojiště, vypověz ze hry cílovou kartu ze hřbitova protihráče.

Znesvěcení mrtvých je pro harpyje vhodným způsobem, jak rozšiřovat své hnusné sbírky.

Soulreaper of Mogis

Očarování Bytost — Minotaur Shaman

2B

2/3

2B, Obětuj bytost: Lízni kartu.

"Nabízíme Mogovi krev slabých, a za to nás dělá silnými.“

Temple Thief

Bytost — Human Rogue

1B

2/2

Temple Thief  nemůže být blokována očarovanými bytostmi a očarováními-bytostmi.

"Nevím, zda bohové dohlížejí na své chrámy, ale pro jistotu se snažím být neviděna. "

Treacherous Blessing

Očarování

2B

Když Treacherous Blessing vstupuje na bojiště, lízni tři karty.


Kdykoli sešleš kouzlo, ztrať 1 život.


Když se Treacherous Blessing stane cílem kouzla nebo schopnosti, obětuj ji.

Fénax je štědrý, co se darů týče, a dluhy neodpouští.

Tymaret Calls the Dead

Očarování — Saga

2B

((Když tato Sága vstupuje na bojiště a po každé své fázi lízání na ni polož žeton příběhu. Obětuj ji po dosažení úrovně III.)


I, II — Polož vrchní tři karty své knihovny do hřbitova. Pak můžeš ze svého hřbitova vypovědět ze hry kartu bytosti nebo očarování. Pakliže tak učiníš, vytvoř si 2/2 černou bytost-token s typem Zombie.


III — Získáváš X životů a proveď scry X, kde X je počet permanentů s typem Zombie pod tvou kontrolou.

Tymaret, Chosen from Death

Legendární Očarování Bytost — Demigod

BB

2/*

Odolnost Tymareta je rovná tvé oddanosti černé.  (Každá B v manových cenách permanentů, jež kontroluješ se počítá do oddanosti černé.)


1B: Vypověz ze hry dvě cílové karty ze hřbitovů. Získáváš 1 život za každou takto vypovězenou kartu bytosti..

Underworld Charger

Bytost — Nightmare Horse

2B

3/3

Underworld Charger nemůže blokovat.


Útěk—4B, Vypověz ze hry tři jiné karty ze svého hřbitova. (Toto kouzlo můžeš seslat ze svého hřbitova za jeho cenu útěku.)


Underworld Charger utíká se dvěma +1/+1 žetony.

Underworld Dreams

Očarování

BBB

Kdykoli  protihráč lízne kartu, Underworld Dreams udělí onomui hráči 1 zranění.

Sny jsou jen dalším prostředkem mučení.

Venomous Hierophant

Bytost — Gorgon Cleric

3B

3/3

Deathtouch


Když Venomous Hierophant vstupuje na bojiště, polož vrchní tři karty své knihovny do svého hřbitova.

"Mnozí vyhledali všelék hady ovinuté Fariky. Chceš sdílet jejich osud? "

Woe Strider

Bytost — Horror

2B

3/2

Když Woe Strider vstupuje na bojiště, vytvoř si 0/1 bílou bytost-token s typem Goat.


Obětuj jinou bytost: Proveď scry 1.


Útěk—3BB, Vypověz ze hry čtyři jiné karty ze svého hřbitova. (Toto kouzlo můžeš seslat ze svého hřbitova za jeho cenu útěku.)


Woe Strider utíká s dvěma +1/+1 žetony.

The Akroan War

Očarování — Saga

3R

((Když tato Sága vstupuje na bojiště a po každé své fázi lízání na ni polož žeton příběhu. Obětuj ji po dosažení úrovně III.)


I — Získáváš kontrolu nad cílovou bytostí, dokud zůstává The Akroan War na bojišti.


II — Do tvého dalšího kola bytosti pod kontrolou tvých protihráčů útočí v každé bojové fázi, jsou-li toho schopny.

 III — Každá tapnutá bytost si udělí sama sobě zranění podle své síly.

Anax, Hardened in the Forge

Legendární Očarování Bytost — Demigod

1RR

*/3

Síla Anaxe je rovná tvé oddanosti červené. (Každá R v manových cenách permanentů, jež kontroluješ se počítá do oddanosti červené.)


Kdykoli Anax nebo jiná bytost, která není token, zemře, vytvoř si 1/1 červenou bytost-token s typem Satyr a s „Tato bytost nemůže blokovat“. Pokud ona bytost měla sílu 4 a více, vytvoř si namísto toho ony bytosti-tokeny dva.

Arena Trickster

Bytost — Human Shaman

3R

3/3

Kdykoli sešleš své první kouzlo v každém soupeřově kole, polož na Arena Trickster +1/+1 žeton

"Nestačí jen překvapit soupeře. Musíte také potěšit obecenstvo."

Aspect of Manticore

Očarování — Aura

2R

Flash


Očaruj bytost


Když Aspect of Manticore vstupuje na bojiště, očarovaná bytost získává do konce kola first strike.


Očarovaná bytost má +2/+0.

Blood Aspirant

Bytost — Satyr Berserker

1R

1/1

Kdykoli obětuješ permanent, polož +1/+1 žeton na Blood Aspirant.


1RT, Obětuj bytost nebo očarování: Blood Aspirant udělí 1 zranění cílové bytosti. Ona bytosti nemůže toto kolo blokovat.

Od radovánek ke krveprolití je jen krůček.

Careless Celebrant

Bytost — Satyr Shaman

1R

2/1

Když Careless Celebrant zemře,udělí 2 zranění cílové bytosti nebo sférochodci pod kontrolou protihráče.

"Renata byla ohromena faunovým tancem zlomyslné lhostejnosti, zhýralého půvabu a jasné zkázy."
—Lufea ze Setessy, Dějiny

Dreamshaper Shaman

Očarování Bytost — Minotaur Shaman

5R

5/4

Na začátku tvé fáze konce kola, můžeš zaplatit 2R a obětovat permanent, který není země. Pakliže tak učiníš, otáčej karty z vršku své knihovny, dokud neotočíš kartu, která je permanent a není země. Dej onu kartu na bojiště a zbytek na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Magie je médium pravého umělce.

Dreamstalker Manticore

Očarování Bytost — Manticore

2R

4/2

Kdykoli sešleš své první kouzlo v každém soupeřově kole, Dreamstalker Manticore udělí 1 zranění jakémukoli cíli.

Purforós ukul ocas mantichory z bronzu, její zuby ze stříbra, a její srdce ze zášti.

Escape Velocity

Očarování — Aura

R

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +1/+0 a haste.


Útěk—1R, Vypověz ze hry dvě jiné karty ze svého hřbitova. (Toto kouzlo můžeš seslat ze svého hřbitova za jeho cenu útěku.)

"Teď mne nechytí ani smrt!"

Fateful End

Instant

2R

Fateful End udělí 3 zranění jakémukoli cíli. Proveď scry 1.

"Vše bude navráceno na své pravé místo."
—Klothys, bohyně osudu

Final Flare

Instant

2R

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla obětuj bytost nebo očarování.


Final Flare udělí 5 zranění cílové bytosti.

Ti, jenž zaživa bojovali beze cti, skončí v Agónu odsouzeni bojovat navěky v jeho arénách.

Flummoxed Cyclops

Bytost — Cyclops

3R

4/4

Reach


Kdykoli útočí dvě nebo více bytostí pod kontrolou tvých protihráčů, Flummoxed Cyclops nemůže v této bojové fázi blokovat.

"Kyklop pomalu myslí, ale rychle udeří. Zkuste jej udržet v zamyšlení."
—Brigone, melétský voják

Furious Rise

Očarování

2R

Na začátku tvé fáze konce kola, pokud kontroluješ bytost se silou 4 a více, vypověz ze hry vrchní kartu tvé knihovny. Můžeš onu kartu zahrát, dokud nevypovíš pomocí Furious Rise kartu další.

Klothys vyrazila napravit osud Therosu, její zuřivost vedla každý steh.

Hero of the Games

Bytost — Human Soldier

2R

3/2

Kdykoli sešleš kouzlo, které cílí Hero of the Games, bytosti pod tvou kontrolou získávají +1/+0 do konce kola.

Vítězové Írojských her jsou jejich lidem navždy vzpomínáni coby hrdinové.

Heroes of the Revel

Bytost — Satyr Soldier

4R

4/4

Když Heroes of the Revel vstupuje na bojiště, vytvoř si 1/1 červenou bytost-token s typem Satyr a s „Tato bytost nemůže blokovat“.


Kdykoli sešleš kouzlo, které cílí Heroes of the Revel, bytosti pod tvou kontrolou získávají +1/+0 do konce kola.

Drzost je dostatečně podobná hrdinství.

Impending Doom

Očarování — Aura

2R

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +3/+3 a útočí každé kolo, je-li toho schopna.


Když očarovaná bytost zemře, Impending Doom udělí 3 zranění hráči ji kontrolujícímu.

"Hodujte, protože vaše příští jídlo může být poslední!"

Incendiary Oracle

Bytost — Human Shaman

1R

2/2

1R: Incendiary Oracle získává +1/+0 do konce kola.


Pokud by měla bytost, jíž bylo Incendiary Oracle uděleno toto kolo zranění, zemřít, namísto toho je vypovězena ze hry.

Ohňopravci z Akrosu žijí vášnivě, oddáni Purforovi a koloběhu destruktivního tvoření.

Infuriate

Instant

R

Cílová bytost získává do konce kola +3/+2.

"Renata vypustila do minoutaurova kožichu tucet šípu,ale bestie ani nezpomalila. Ovládala jí Mogova zuřivost. "
—Lufea ze Setessy, Dějiny

Iroas's Blessing

Očarování — Aura

3R

Očaruj bytost pod tvou kontrolou


Když Iroas's Blessing vstupuje na bojiště, udělí 4 zranění cílové bytosti nebo sférochodci pod kontrolou protihráče.


Očarovaná bytost má +1/+1.

Požehnání není ta samotná síla, ale znalost, jak ji použít.

Irreverent Revelers

Bytost — Satyr

2R

2/2

Když Irreverent Revelers vstupuje na bojiště, Zvol si jedno —
• Znič cílový artefakt
• Irreverent Revelers získávají do konce kola haste.

Pro některé fauny je svaté pouze znesvěcení.

Nyxborn Brute

Očarování Bytost — Cyclops

3RR

7/3

"Kyklop jednooký, bojechtivý, velkou

skálu ulomiv, přímo na loď jí mrštil.

Balvan dopadl přímo, přelomil stěžeň,

na strany rozprášil lodníky zděšené."

-Kalafea

Omen of the Forge

Očarování

1R

Flash


Když Omen of the Forge vstupuje na bojiště, udělí 2 zranění jakémukoli cíli.


2R, Obětuj Omen of the Forge: Proveď scry 2.

"Můj čas nadejde, kdy celý svět bude překován v ohních mé tvořivosti."

Oread of Mountain's Blaze

Očarování Bytost — Nymph

1R

1/3

2R, zahoď kartu: Lízni kartu.

"Ohněm ověnčena, tančíce propaluje hořící cestou mezi mraky."
—Psemilla, básnířka z Melétu

Ox of Agonas

Bytost — Ox

3RR

4/2

Když Ox of Agonas vstupuje na bojiště, zahoď ruku, pak lízni tři karty.


Útěk—RR, Exile eight jiné karty ze svého hřbitova. (Toto kouzlo můžeš seslat ze svého hřbitova za jeho cenu útěku.)


Ox of Agonas utíká s +1/+1 žetonem na sobě.

Phoenix of Ash

Bytost — Phoenix

1RR

2/2

Flying, haste


2R: Phoenix of Ash získává +2/+0 do konce kola.


Útěk — 2RR, Vypověz ze hry tři jiné karty ze svého hřbitova. (Toto kouzlo můžeš seslat ze svého hřbitova za jeho cenu útěku.)


Phoenix of Ash utíká s +1/+1 žetonem na sobě.

Portent of Betrayal

Sorcery

3R

Do konce kola získáváš kontrolu nad cíovou bytostí. Odtapni onu bytost. Do konce kola získává haste. Proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

Mogis umí rozdmýchat malý plamínek nelibosti v inferno šílenství.

Purphoros, Bronze-Blooded

Legendární Očarování Bytost — God

4R

7/6

Indestructible


Pokud je tvá oddanost červené menší než pět, Purphoros není bytostí.


Ostatní bytosti pod tvou kontrolou mají haste.

2R: Můžeš položit kartu červené bytosti nebo artefaktové bytosti ze své ruky na bojiště. Na začátku příští fáze konce kola ji obětuj.

Purphoros's Intervention

Sorcery

XR

Zvol si jedno —
• Vytvoř si X/1 červenou bytost-token s trample, haste a typem Elemental.. Na začátku příští fáze konce kola ji obětuj.
• Purphoros's Intervention udělí dvakrát X zranění cílové bytosti nebo sférochodci.

"Přináším oheň, abych překoval celý svět. "

Satyr's Cunning

Sorcery

R

Vytvoř si 1/1 červenou bytost-token s typem Satyr a s „Tato bytost nemůže blokovat“.


Útěk—2R, Vypověz ze hry dvě jiné karty ze svého hřbitova. (Toto kouzlo můžeš seslat ze svého hřbitova za jeho cenu útěku.)

Fauna je těžké udržet, dokonce i v Podsvětí.

Skophos Maze-Warden

Bytost — Minotaur Warrior

3R

3/4

1: Skophos Maze-Warden získává +1/-1 do konce kola.

Kdykoli se jiná bytost stane cílem schopnosti země pd tvou kontrolou jménem Labyrinth of Skophos, můžeš nechat Skophos Maze-Warden vyzvat onu bytosti na souboj. (Každá udělí počet zranění podle své síly té druhé.)

Skophos Warleader

Bytost — Minotaur Warrior

4R

4/5

R, Obětuj jinou bytost nebo očarování: Skophos Warleader získává do konce kola +1/+0 a menace. (Může být blokována jen dvěma a více bytostmi.)

Minotauří polis Skofós zdobí velké chrámy zasvěcené  bohu masakru.

Stampede Rider

Bytost — Satyr

2R

2/3

Trample


Na začátku každé bojové fáze, pokud kontroluješ bytost se silou 4 a více, Stampede Rider získává +1/+1 do konce kola.

Pro fauna je úprk jen další druh radovánek.

Storm Herald

Bytost — Human Shaman

2R

3/2

Haste
Když Storm Herald vstupuje na bojiště, vrať si libovolný počet karet typu Aura ze svého hřbitova na bojiště, připojených na bytosti pod tvou kontrolou. Na začátku tvé příští fáze konce kola tyto Aury vypověz ze hry. Kdyby měly tyto Aury opustit bojiště, vypověz je ze hry namísto toho, aby skončily kdekoli jinde.

Storm's Wrath

Sorcery

2RR

Storm's Wrath udělí 4 zranění každé bytosti a každému sférochodci.

Zaduněl vzdálený hrom, děsivé varování před Kéranovou nelibostí.

Tectonic Giant

Bytost — Elemental Giant

2RR

3/4

Kdykoli Tectonic Giant útočí nebo se stane cílem kouzla pod kontrolou protihráče, zvol si jedno -
• Tectonic Giant udělí 3 damage každému protihráči
• Vypověz ze hry vrchní dvě karty své knihovny. Zvol si jednu z nich. Do konce svého příštího kola můžeš onu karetu zahrát.

Thrill of Possibility

Instant

1R

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla zahoď kartu.

 Lízni dvě karty

"Právě teď, v prvních momentech stvoření, je to najednou nic a všechno."

The Triumph of Anax

Očarování — Saga

2R

((Když tato Sága vstupuje na bojiště a po každé své fázi lízání na ni polož žeton příběhu. Obětuj ji po dosažení úrovně IV.)


I, II, III — Do konce kola získává cílová bytost trample a +X/+0, kde X je počet žetonů příběhu na The Triumph of Anax.


IV — Cílová bytost, již kontroluješ, vyzve na souboj až jednu cílovou bytost, již nekontroluješ. (Každá udělí počet zranění podle své síly té druhé.)

Underworld Breach

Očarování

1R

Každá karta ve tvém hřbitově, která není země, má schopnost útěk. Cena útěku je rovna manové ceně oné karty plus vypovězení tří dalších karet  ze svého hřbitova ze hry. (Můžeš sesílat karty ze svého hřbitova za jejich cenu útěku.)

 
Na začátku tvé fáze konce kola obětuj Underworld Breach.

Underworld Fires

Sorcery

1R

Underworld Fires udělí 1 zranění každé bytosti a každému sférochodci. Pokud by permanent, jemuž bylo takto uděleno zranění, toto kolo zemřel, namísto toho jej vypověz ze hry.

Podsvětí je cokoli než místo k odpočinku.

Underworld Rage-Hound

Bytost — Elemental Hound

1R

3/1

Underworld Rage-Hound útočí každé kolo, je-li toho schopna.


Útěk—3R, Vypověz ze hry tři jiné karty ze svého hřbitova. (Toto kouzlo můžeš seslat ze svého hřbitova za jeho cenu útěku.)


Underworld Rage-Hound utíká s +1/+1 žetonem na sobě.

Wrap in Flames

Sorcery

3R

Wrap in Flames udělí 1 zranění každé z až třech cílových bytostí. Tyto bytosti nemohou toto kolo blokovat.

Jasné plameny zaženou nejtemnější noční můry.

Arasta of the Endless Web

Legendární Očarování Bytost — Spider

2GG

3/5

Reach


Kdykoli protizráč sešle kouzlo instant nebo sorcery, vytvoř si 1/2 želenou bytost-token s typem Spider a s reach.

Její pavučiny, spletené z jejích vlastních vlasů, sahají z Nyxu skrz svět smrtelníků až do Podsvětí.

The Binding of the Titans

Očarování — Saga

1G

((Když tato Sága vstupuje na bojiště a po každé své fázi lízání na ni polož žeton příběhu. Obětuj ji po dosažení úrovně III.)
I — Každý hráč odloží  vrchní tři karty své knihovny do hřbitova.


II — Vypověz ze hry až dvě cílové karty ze hřbitovů. Za každou takto vypovězenou kartu bytosti si přidej jeden život.


III — Vrať cílovou kartu bytosti nebo země ze svého hřbitova do ruky.

Chainweb Aracnir

Bytost — Spider

G

1/2

Reach


Když Chainweb Aracnir vstupuje na bojiště, udělí počet zranění rovný své séle cílové nytosti s flying pod kontrolou protihráče.


Útěk—3GG, Vypověz ze hry čtyři jiné karty ze svého hřbitova. (Toto kouzlo můžeš seslat ze svého hřbitova za jeho cenu útěku.)


Chainweb Aracnir utíká se třemi +1/+1 žetony na sobě.

Destiny Spinner

Očarování Bytost — Human

1G

2/3

Kouzla bytostí a očarování, které kontroluješ, nemohou být zrušeny.


3G: Cílová země pod tvou konrtrolou se stává do konce kola X/X bytostí s typem Elemental a s trample, kde X je počet očarování ood tvou kontrolou. Stále zůstává zemí.

Dryad of the Ilysian Grove

Očarování Bytost — Nymph

2G

2/4

Můžeš ve svém každém kole zahrát jednu zemi navíc.


Země pod tvou kontrolou mají navíc ke svým typům všechny typy základních zemí.

The First Iroan Games

Očarování — Saga

2G

((Když tato Sága vstupuje na bojiště a po každé své fázi lízání na ni polož žeton příběhu. Obětuj ji po dosažení úrovně IV.)


I — Vytvoř si 1/1  bílou bytost-token s typem Human Soldier.


II — Polož tři +1/+1 žetony na cílovu bytost pod tvou kontrolou.


III — Pokud kontroluješ bytost se silou 4 a více, lízni dvě karty.


IV — Vytvoř si token typu Gold.

Gift of Strength

Instant

1G

Cílová bytost získává +3/+3 a reach do konce kola.

Nessijský les není nikdy bez obránců.

Hydra's Growth

Očarování — Aura

2G

Očaruj bytost


Když Hydra's Growth vstupuje na bojiště, polož +1/+1 žeton na očarovanou bytost.


Na začátku tvé udržovací fáze, zdvoj počet +1/+1 žetonů na očarované bytosti.

Hyrax Tower Scout

Bytost — Human Scout

2G

3/3

Když Hyrax Tower Scout vstupuje na bojiště, odtapni cílovou bytost.

Průzkumníci z Věže damanů hlídají hranice setesského teritoria, chrání polis před nelidskými monstry a nepřátelskými armádami.

Ilysian Caryatid

Bytost — Plant

1G

1/1

T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy. Pokud konrtroluješ bytost se silou 4 či více, přidej si namísto toho dvě many jakékoli jedné barvy.

Ti, kdož zemřou jako hrdinové, mají právo přebýval v Ilysii, chráněné říši v Podsvětí, tak tiché a živoucí, jako je zbytek bezútěšný.

Inspire Awe

Instant

3G

Udělení veškerého zranění, které by bylo toto kolo uděleno jinými nez očarovanými bytostmi nebo očarováními-bytostmi. Proveď scry 2.

Nylea se zjevila za vytí stovky bestií.

Klothys's Design

Sorcery

5G

Bytosti pod tvou kontrolou získávají +X/+X do konce kola, kde X je tvá oddanost zelené. (Každá G v manových cenách permanentů, jež kontroluješ se počítá do oddanosti zelené.)

Bohyně osudu dopřává svým stoupencům vidění hlubší prostého zraku.

Loathsome Chimera

Bytost — Chimera

2G

4/1

Útěk-4G, vypověz ze hry tři jiné karty ze svého hřbitova. (Toto kouzlo můžeš seslat ze svého hřbitova za jeho cenu útěku.)


Loathsome Chimera utíká s +1/+1 žetonem na sobě.

"Vidím…jelena? A lva? A…zuby! Hromadu zubů!!"
—Teraklos  z Melétu

Mantle of the Wolf

Očarování — Aura

3G

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +4/+4.


Když je Mantle of the Wolf odložena z bojiště do hřbitova, vytvoř si dvě 2/2 zelené bytosti-tokeny s tyem Wolf.

"Buď nebojácný, neb tě čeká divoké znovuzrození."
—Nylea, bohyně lovu

Moss Viper

Bytost — Snake

G

1/1

Deathtouch

Nylea bdí nad všemi zvířaty v lese kromě hadů. Požehnáni Farikou, ti se o sebe umí postarat sami.

Mystic Repeal

Instant

G

Polož cílové očarování na spodek knihovny vlastníka.

"Źádná moc není tak velká, aby nemohla být v nic obrácena"
—Karametra, bohyně úrody

Nessian Boar

Bytost — Boar

3GG

10/6

Všechny bytosti schopné blokovat Nessian Boar tak činí.

Kdykoli je Nessian Boar zablokována bytostí, hráč onu bytost kontrolující lízne kartu.

Renata vedla nejlepší lovce na Therosu na výpravu k zahubení trýznitele setesské divočiny.

Nessian Hornbeetle

Bytost — Insect

1G

2/2

Na začátku bojové fáze ve tvém kole, pokud kontroluješ jinou bytost se silou 4 či více, polož +1/+1 žeton on Nessian Hornbeetle.

"Základní pravidlo politiky se dá naučit od prostého nosorožíka: je moudré si pěstovat mocné přátele"
—Pythamón, mudrc z Melétu

Nessian Wanderer

Bytost — Satyr Scout

1G

1/3

Constellation — Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu očarování, podívej se na vrchní tři karty své knihovny. Můžeš z nich ukázat kartu země a dát si ji do ruky. Zbytek dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Nexus Wardens

Bytost — Satyr Archer

2G

1/4

Reach
Constellation — Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu očarování, získáváš 2 životy.

Nexus léta je svatý háj v Setesse, kde se ve stínech třpytá hvězdná pole Nyxu.

Nylea, Keen-Eyed

Legendární Očarování Bytost — God

3G

5/6

Indestructible


Pokud je tvá oddanost zelené menší než pět, Nylea není bytostí.


Kouzla bytostí tě stojí k sesílání o 1 méně.
2G: Otoč vrchní kartu své knihovny. Pokud je to karta bytosti, dej si ji do ruky. Jinak ji můžeš odložit do hřbitova.

Nylea's Forerunner

Očarování Bytost — Beast

4G

5/3

Trample


Ostatní bytosti pod tvou kontrolou mají trample.

Kde zaduní jeho šlépěje, následují mnohé další.

Nylea's Huntmaster

Bytost — Centaur Shaman

3G

4/3

Když Nylea's Huntmaster vstupuje na bojiště, cílová bytost, již kontroluješ, gets +X/+0 do konce kola, kde X je tvá oddanost zelené. (Každá G v manových cenách permanentů pod tvou kontrolou se počítá k oddanosti zelené.)

Příroda je rovnou mírou klidem a divokostí.

Nylea's Intervention

Sorcery

XGG

Zvol si jedno —
• Najdi si v knihovně a X karet zemí, ukaž je, dej si je do ruky a pak si zamíchej knihovnu.
• Nylea's Intervention udělí dvakrát X zranění každé bytosti s flying.

"Přináším divokost, kterou žádné zákony nezkrotí."

Nyx Herald

Očarování Bytost — Centaur Shaman

2G

2/3

Na začátku tvé bojové fáze získává cílová očarovaná bytost nebo očarování-bytost do konce kola +1/+1 a trample.

"Pronikavé volání, jasné jako hvězdy samy, zaznělo údolím, volaje Féreské stádo k válce, krvi a běsnění. "
—Lufea ze Setessy, Dějiny

Nyxbloom Ancient

Očarování Bytost — Elemental

4GGG

5/5

Trample


Pokud tapneš permanent pro manu, namísto toho vyprodukuje třikrát tolik dané many.

Prastarý avšak věčně mladý, je moudrý a lstivý – a krutý a bezohledný jako jaro samo.

Nyxborn Colossus

Očarování Bytost — Giant

3GGG

6/7

"Obři když udeřili, jak stromy velcí

na ni, žádali úctu a daň; Kalafé

zchytralá úlisnou řečí však smysly jich

v mžiku zplna a zcela si podmanila..."

—Kalafea

Omen of the Hunt

Očarování

2G

Flash
Když Omen of the Hunt vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně najít kartu základní země, dát si ji na bojiště tapnutou, a pak si zamíchat knihovnu...
2G, Obětuj Omen of the Hunt: Proveď scry 2.

"Můj čas nadejde, kdy žádná cesta nebude dělit nekonečné lesy."

Pheres-Band Brawler

Bytost — Centaur Warrior

4GG

4/4

Když Pheres-Band Brawler vstupuje na bojiště, vyzve  na souboj až jednu cílovou bytost, kterou nekontroluješ. (Každá udělí počet zranění podle své síly té druhé.)

Plummet

Instant

1G

Znič cílovou bytost s flying.

Šíp z Nyleina luku nikdy nemine cíl.

Relentless Pursuit

Sorcery

2G

Otoč vrchní čtyři karty své knihovny. Můžeš si z nich dát kartu bytosti nebo země do ruky. Zbytek odlož do hřbitova.

Calix byl trpělivý, vytrvale sledující Elspeth až do jejicih předurčeného střetnutí.

Renata, Called to the Hunt

Legendární Očarování Bytost — Demigod

2GG

*/3

Síla Renaty je rovná tvé oddanosti zelené. (Každá G v manových cenách permanentů, jenž kontroluješ, se počítá do  oddanosti zelené.)


Každá další bytost pod tvou kontrolou vstupuje na bojiště s +1/+1 žetonem navíc.

Return to Nature

Instant

1G

Zvol si jedno —
• Znič cílový artefakt
• Znič cílové očarování
• Vypověz ze hry cílovou kartu ze hřbitova.

"Krúfix dalekozřící spatřil samý konec: kopí Heliodovo z nebes svrženo a rozbito."

—Kosmogonie

Setessan Champion

Bytost — Human Warrior

2G

1/3

Constellation — Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu očarování, polož +1/+1 žeton na Setessan Champion a lízni kartu.

"Požehnání není darem. Je povinností."

Setessan Petitioner

Bytost — Human Druid

1GG

2/2

Když Setessan Petitioner vstupuje na bojiště, získáváš počet životů rovný tvé oddanosti zelené. (Každá G v manových cenách permanentů, jež kontroluješ se počítá do oddanosti zelené.)

"Cypřišové listy pro rodinu, stračka pro ochranu, laskavec pro bohatou sklizeň. "

Setessan Skirmisher

Bytost — Human Warrior

1G

2/1

Constellation — Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu očarování, Setessan Skirmisher získává +1/+1 do konce kola.

Bassara, Věž lišek, je domovem elitních bojovníků hlídajících Nessijský les proti vetřelcům.

Setessan Training

Očarování — Aura

1G

Očaruj bytost pod tvou kontrolou


Když Setessan Training vstupuje na bojiště, lízni kartu.

Očarovaná bytost má +1/+0 a trample.

V srdci Setessy válečnice Věže Leina brání polis a cvičí její dcery.

Skola Grovedancer

Očarování Bytost — Satyr Druid

1G

2/2

Kdykoli je odkudkoli do tvého hřbitova položena karta země, získáváš 1 život.

2G: Polož vrchní kartu své knihovny do hřbitova.

"Z popela radovánek včerejší noci přináším úsvit nového růstu."

Voracious Typhon

Bytost — Snake Beast

2GG

4/4

Útěk—5GG, Vypověz ze hry čtyři jiné karty ze svého hřbitova. (Můžeš toto kouzlo seslat ze svého hřbitova za jeho cenu útěku.)
Voracious Typhon utíká se třemi +1/+1 žetony na sobě.

Unikne-li týfón z Podsvětí, armády prchají a království se hroutí.

Warbriar Blessing

Očarování — Aura

1G

Očaruj bytost pod tvou kontrolou


Když Warbriar Blessing vstupuje na bojiště, očarovaná bytost vyzve na souboj až jednu cílovou bytost, kterou nekontroluješ. (Každá udělí počet zranění podle své síly té druhé.)


Očarovaná bytost má +0/+2.

Wolfwillow Haven

Očarování — Aura

1G

Očaruj zemi


Kdykoli je očarovaná země tapnuta pro manu, hráč ji kontrolující si přidá G navíc.


4G, Obětuj Wolfwillow Haven: Vytvoř si 2/2 zelenou bytost-token s typem Wolf. Aktivuj tuto schopnost jen ve svém kole.

Acolyte of Affliction

Bytost — Human Cleric

2BG

2/3

Když Acolyte of Affliction vstupuje na bojiště, polož vrchní dvě karty své knihovny do hřbitova, pak si můžeš vrátit kartu permanentu ze svého hřbitova do ruky.

Nejlepší léčitelé jsou důvěrně známí se smrtí.

Allure of the Unknown

Sorcery

3BR

Otoč vrchních šest karet své knihovny. Protihráč z nich vypoví jednu kartu, která není země, ze hry, zbytek si dáš do ruky. Protihráč pak může onu vypovězenou kartu seslat bez placení manové ceny.

Světlo naděje učinilo Pantora slepým vůči problémům světa.

Ashiok, Nightmare Muse

Legendární Sférochodec — Ashiok

3UB

5

+1: Vytvoř si 2/3 modro-černou bytost-token s typem Nightmare a s „Kdykoli tato bytost útočí nebo blokuje, každý protihráč vypoví ze hry dvě vrchní karty své knihovny. "

−3: Vrať cílový permanent, jenž není země, do ruky vlastníka, pak onen hráč vypoví kartu ze své ruky ze hry.

−7: Můžeš seslat až tři lícem nahoru ze hry vypovězené karty vlastněné tvými protihráči bez placení jejich manových cen.

Atris, Oracle of Half-Truths

Legendární Bytost — Human Advisor

2UB

3/2

Menace


Když Atris, Oracle of Half-Truths vstupuje na bojiště, cílový protihráč se podívá na vrchní tři karty tvé knihovny a rozdělí je na hromádku lícem dolů a lícem nahoru. Jednu hromádku si dej do ruky a druhou do hřbitova.

Bronzehide Lion

Bytost — Cat

GW

3/3

GW: Bronzehide Lion získává do konce kola nezničitelnost.

 
Když Bronzehide Lion zemře, vrať ji na bojiště. Je to nyní očarování-Aura s očaruj bytost pod tvou kontrolou a "GW: Očarovaná bytost získává do konce kola nezničitelnost," a ztrácí všechny ostatní schopnosti.

Calix, Destiny's Hand

Legendární Sférochodec — Calix

2GW

4

+1: Podívej se na vrchní čtyři karty své knihovny. Můžeš z nich ukázat kartu očarování a dát si ji do ruky. Zbytek dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.


−3: Vypověz ze hry cílovou bytost nebo očarování, které nekontroluješ, dokud cílové očarování, jež kontroluješ, neopustí bojiště.

 
−7: Vrať všechny karty očarování ze ze svého hřbitova na bojiště.

Dalakos, Crafter of Wonders

Legendární Bytost — Merfolk Artificer

1UR

2/4

T: Přidej CC. Použij tuto manu jen na seslání artefaktových kouzel nebo aktivaci schopností artefaktů.


Vybavené bytosti, jež kontroluješ, mají flying a haste.

Jeho představivost se rozpíná od hlubin moře do výšin nebeských.

Devourer of Memory

Bytost — Nightmare

UB

2/1

Kdykoli je jedna nebo více karet odložených z tvé knihovny do hřbitova, Devourer of Memory získává +1/+1 do konce kola a nemůže být toto kolo blokována.


1UB: Polož vrchní kartu své knihovny do hřbitova.

Tiše proplouvá stojatými vodami Labyrintu paměti, aby se krmil.

Dream Trawler

Bytost — Sphinx

2WWUU

3/5

Flying, lifelink


Kdykoli lízneš kartu, Dream Trawler získává +1/+0 do konce kola.


Kdykoli Dream Trawler útočí, lízni kartu.


Zahoď kartu: Dream Trawler získává do konce kola hexproof. Tapni ji.

Enigmatic Incarnation

Očarování

2GU

Na začátku tvé fáze konce kola můžeš obětovat jiné očarování. Pakliže tak učiníš, najdi si v knihovně kartu bytosti s převedenou manovou cenou rovnou 1 plus převedené manové ceně obětovaného očarování, dej si onu kartu na bojiště a pak si zamíchej knihovnu.

Eutropia the Twice-Favored

Legendární Bytost — Human Wizard

1GU

2/2

Constellation — Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu očarování, polož +1/+1 žeton na cílovou bytost. Do konce kola ona bytost získává flying.

Nylea k ní promlouvá skrze listy poletující ve větru, Thassa šumícím přílivem.

Gallia of the Endless Dance

Legendární Bytost — Satyr

RG

2/2

Haste


Ostatní permanenty s typem Satyr pod tvou kontrolou mají +1/+1 a haste.


Kdykoli útočíš se třemi nebo více bytostmi, můžeš zahodit náhodně kartu. Pakliže tak učiníš, lízni dvě karty.

"Kdo se bojí, sám sobě škodí!“

Haktos the Unscarred

Legendární Bytost — Human Warrior

RRWW

6/1

Haktos the Unscarred útočí každé kolo, je-li toho schopna.


Jak Haktos vstupuje na bojiště, zvol si náhodně 2, 3, nebo 4.

Haktos má imunitu vůči všem převedeným manovým cenám vyjma zvoleného čísla.

"Mnozí hledali mou slabinu. Všichni selhali."

Hero of the Nyxborn

Očarování Bytost — Human Soldier

1RW

2/2

Když Hero of the Nyxborn vstupuje na bojiště, vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Human Soldier.

Kdykoli sešleš kouzlo, které cílí Hero of the Nyxborn, bytosti pod tvou kontrolou získávají +1/+0 do konce kola.

Hrdinské činy inspirují nové hrdiny.

Klothys, God of Destiny

Legendární Očarování Bytost — God

1RG

4/5

Indestructible

Pokud je tvá oddanost červené a zelené méně než sedm, Klothys není bytostí.

Na začátku tvé hlavní fáze před bojovou fází vypověz cílovou kartu ze hřbitova. Byla-li to karta země, přidej si  R nebo  G. Jinak získáváš 2 životy a Klothys udělí 2 zranění každému protihráči.

Kroxa, Titan of Death's Hunger

Legendární Bytost — Elder Giant

BR

6/6

Když Kroxa vstupuje na bojiště, obětuj ji, pokud neutekla.


Kdykoli Kroxa vstupuje na bojiště nebo útočí, každý protihráč zahodí kartu, pak každý protihráč, který takto nezahodil kartu, která není země, ztrácí 3 životy.


Útěk—BBRR, Vypověz ze hry pět jiných karet ze svého hřbitova. (Toto kouzlo můžeš seslat ze svého hřbitova za jeho cenu útěku.)

Kunoros, Hound of Athreos

Legendární Bytost — Hound

1WB

3/3

Vigilance, menace, lifelink

Karty bytostí ve hřbitově nemohou vstupovat na bojiště.

Hráči nemohou sesílat kouzla ze hřbitovů.

Tři ostrá štěknutí oznamují pokus o útěk z Ppdsvětí. Tři ostrá kousnutí jej ukončují.

Mischievous Chimera

Očarování Bytost — Chimera

UR

2/2

Flying


Kdykoli sešleš své první kouzlo v každém soupeřově kole, Mischievous Chimera udělí 1 zranění každému protihráči. Proveď scry 1.

Některé zvláštnosti je dobré nechat na pokoji.

Polukranos, Unchained

Legendární Bytost — Zombie Hydra

2BG

0/0

Polukranos vstupuje na bojiště se šesti +1/+1 žetony. Utíká namísto toho s dvanácti +1/+1 žetony.

 
Pokud by bylo Polukranos uděleno zranění, pokud má na sobě +1/+1 žeton, udělení onoho zranění je zabráněno a namísto toho je odstraněn odpovídající počet +1/+1 žetonů.

1BG: Polukranos vyzve na souboj jinou cílovou bytost.


Útěk—4BG, vypověz ze hry šest jiných karet ze svého hřbitova.

Rise to Glory

Sorcery

3WB

Zvol si jedno nebo oboje —
• Vrať cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova na bojiště.
• Vrať cílovou kartu typu Aura ze svého hřbitova na bojiště.

Umírá hrdina, rodí se legenda.

Siona, Captain of the Pyleas

Legendární Bytost — Human Soldier

1GW

2/2

Když Siona, Captain of the Pyleas vstupuje na bojiště, podívej se na vrchních sedm karet tvé knihovny. Můžeš z nich ukázat kartu typu Aura a dát si ji do ruky. Zbytek dej na spodek své knihovny v náhodném pořadí.


Kdykoli je připojena Aura na bytost pod tvou kontrolou,, vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Human Soldier.

Slaughter-Priest of Mogis

Bytost — Minotaur Shaman

BR

2/2

Kdykoli obětuješ permanent, Slaughter-Priest of Mogis získává +2/+0 do konce kola.

2, Obětuj bytost nebo očarování: Slaughter-Priest of Mogis získává first strike do konce kola.

"Mogis je potěšen touto obětí. Přineste víc!"

Staggering Insight

Očarování — Aura

WU

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +1/+1, lifelink a "Kdykoli tato bytost udělí bojové zranění hráči,lízni kartu."

"Pouze zbabělci prchají před pravdou."
—Filozofka Perisófia

Uro, Titan of Nature's Wrath

Legendární Bytost — Elder Giant

1GU

6/6

Když Uro vstupuje na bojiště, obětuj ji, pokud neutekla.


Kdykoli Uro vstupuje na bojiště nebo útočí, získáváš 3 životy, lízni kartu a pak můžeš položit kartu země ze své ruky na bojiště.


Útěk-GGUU, Vypověz ze hry pět jiných karet ze svého hřbitova. (Toto kouzlo můžeš seslat ze svého hřbitova za jeho cenu útěku.)

Warden of the Chained

Bytost — Minotaur Warrior

1RG

4/4

Trample


Warden of the Chained nemůže útočit, pokud nekontroluješ bytost se silou 4 a více.

"Síla, zručnost, hněv – to vše má své meze, ale trpělivost může být nekonečná."

Altar of the Pantheon

Artefakt

3

Tvá oddanost každé barvě a každé kombinaci barev je zvýšena o jedna.


T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy. Kontroluješ-li permanent s typem God, Demigod nebo legendární očarování, získáváš 1 život.

Bronze Sword

Artefakt — Vybavení

1

Vybavená bytost má +2/+0.


Vybav  3 (3: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš jedině tehdy, kdy mpžeš hrát sorcery.)

Každý úder kovářova kladiva vdechuje meči odhodlání jeho tvůrce.

Entrancing Lyre

Artefakt

3

Můžeš si zvolit, že Entrancing Lyre ve své odtapovací fázi neodtapneš.


XT: Tapni cílovou bytost se silou X a méně. Ona bytost se neodtapuje v odtapovací fázi hráče ji kontrolujícího, dokud Entrancing Lyre zůstává tapnutá.

Její struny jsou zatoulanými vlákny osudu.

Mirror Shield

Artefakt — Vybavení

2

Vybavená bytost má 0/+2, hexproof a „Kdykoli tato bytost blokuje nebo je blokována bytostí s deathtouch , onu bytost znič. "


Vybav 2 (2:Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš jedině tehdy, kdy mpžeš hrát sorcery..)

Nyx Lotus

Legendární Artefakt

4

Nyx Lotus vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Zvol si barvu. Přidej si počet many rovný tvé oddanosti oné barvě. (Tvá oddanost je rovna počtu manových symbolů dané barvy v sesílacích cenách permanentů, které kontroluješ.)

Shadowspear

Legendární Artefakt — Vybavení

1

Vybavená bytost má +1/+1, trample a lifelink.


1: Permanenty pod kontrolou tvých protihráčů ztrácejí do konce kola hexproof a nezničitelnost.

 
Vybav 2

Zbraň temnoty pro bojovnici světla.

Soul-Guide Lantern

Artefakt

1

Když Soul-Guide Lantern vstupuje na bojiště, vypověz ze hry cílovou kartu ze hřbitova.


T, Obětuj Soul-Guide Lantern: vypověz ze hry všechny hřbitovy protihráčů.

 
1T, Obětuj Soul-Guide Lantern: Lízni kartu.

Thaumaturge's Familiar

Artefaktová Bytost — Bird

3

1/3

Flying

Když Thaumaturge's Familiar vstupuje na bojiště,proveď scry 1.

Melétští mágové si nemohou nárokovat titul thaumaturga, dokud neobdrží dar nebo znamení ood bohů. Éfara ráda dává hmatatelné důkazy své přízně.

Thundering Chariot

Artefakt — Vozidlo

4

3/3

First strike, trample, haste

Posádka 1(Tapni libovolný počet bytostí s celkovou silou 1 a více: Toto Vozidlo se do konce kola stává artefaktovou bytostí.)

V časech sváru melétští filozofové vyměňují svá pódia za válečné prostředky.

Traveler's Amulet

Artefakt

1

1, Obětuj Traveler's Amulet: Najdi si v knihovně kartu základní země, ukaž ji, dej si ji do ruky, pak si zamíchej knihovnu.

Vidina domova, světlo naděje.

Wings of Hubris

Artefakt — Vybavení

2

Vybavená bytost má flying.

Obětuj Wings of Hubris: Vybavená bytost nemůže být toto kolo blokována. Na začátku příští fáze konce kola ji obětuj.


Vybav 1 (1:Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš jedině tehdy, kdy mpžeš hrát sorcery..)

Dalakův vynález fungoval…dokud najednou ne.

Field of Ruin

Země

T: Přidej si C.
2T, Obětuj Field of Ruin: Znič cílovou nezákladní zemi pod kontrolou protihráčr. Kadý hráč si najde v knihovně kartu základní země, dá si ji na bojiště a pak si zamíchá knihovnu.

Labyrinth of Skophos

Země

T: Přidej si C.


4T: Odstraň cílovou útočící nebo blokující bytost ze souboje.

Po staletí byla minotauři polis Skófos lidem neznámá. I nyní zůstává neprozkoumána.

Temple of Abandon

Země

Temple of Abandon vstupuje na bojiště tapnutá.
Když Temple of Abandon vstupuje na bojiště, proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji dát na spodek knihovny.)
T: Přidej si R nebo G.

Temple of Deceit

Země

Temple of Deceit vstupuje na bojiště tapnutá.
Když Temple of Deceit vstupuje na bojiště, proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji dát na spodek knihovny.)
T: Přidej si U nebo B.

Temple of Enlightenment

Země

Temple of Enlightenment vstupuje na bojiště tapnutá.
Když Temple of Enlightenment vstupuje na bojiště, proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji dát na spodek knihovny.)
T: Přidej si W nebo U.

Temple of Malice

Země

Temple of Malice vstupuje na bojiště tapnutá.
Když Temple of Malice vstupuje na bojiště, proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji dát na spodek knihovny.)
T: Přidej si B nebo R.

Temple of Plenty

Země

Temple of Plenty vstupuje na bojiště tapnutá.
Když Temple of Plenty vstupuje na bojiště, proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji dát na spodek knihovny.)
T: Přidej si G nebo W.

Unknown Shores

Země

T: Přidej si C.
1T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy..

"Kalafé k břehům záhadným těm hleděla,

kam osud najisto ji tehdy zavedl;

kde skály skláněly se v mlhavém moři,

šeptaly divy o slávě neslýchané."

-Kalafea

BUY-A-BOX PROMO

Athreos, Shroud-Veiled

Legendární Očarování Bytost — God

4WB

4/7

Indestructible
Pokud je tvá oddanost bílé a černé méně než sedm , Athreos není bytostí.


Na začátku tvé fáze konce kola polož žeton mince na jinou cílovou bytost.

Kdykoli bytost s žetonem mince na sobě zemře nebo je vypovězena ze hry, vrať onu kartu na bojiště pod tvou kontrolu.

Sférochodecké balíky

Elspeth, Undaunted Hero

Legendární Sférochodec — Elspeth

2WWW

5

+2: Polož +1/+1 žeton na každou z až dvou cílových bytostí.


−2: Najdi si v knihovně nebo ve hřbitově kartu jménem Sunlit Hoplite a dej si ji na bojiště.Pokud jsi takto prohledal/a knihovnu, zamíchej ji.

 
−8: Do konce kola získávají bytosti pod tvou kontrolou +X/+X a flying, kde X je tvá oddanost bílé.

Eidolon of Inspiration

Očarování Bytost — Spirit

1WW

2/2

Na začátku bojové fáze ve tvém kole cílová bytost, již kontroluješ, získává +2/+0 do konce kola.

„Agios byl skolen v bitvě minotaurovou sekerou, ale přísahám, že jsem ho viděl od té doby kolikrát v bitvě, když bylo nejvíce zapotřebí pomoci.“ 

 –  Frókos, akroský voják

Elspeth's Devotee

Bytost — Human Soldier

2WW

3/3

Když Elspeth's Devotee vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně a/nebo hřbitově vyhledat kartu jménem Elspeth, Undaunted Hero, ukázat ji a dát si ji do ruky. Pokud byla takto prohledána knihovna, zamíchej ji.

„Pro ni zemřu ochotně znovu.“

Sunlit Hoplite

Bytost — Human Soldier

1W

2/1

Je-li tvé kolo, Sunlit Hoplite má first strike.


Sunlit Hoplite má +1/+0, pokud kontroluješ sférochodce s typem Elspeth.

„I když tu Elspeth není, oheň, jenž v našich srdcích zažehla, nikdy neuhasíná.“ –

Ashiok, Sculptor of Fears

Legendární Sférochodec — Ashiok

4UB

4

+2: Lízni kartu. Každý hráč odloží vrchní dvě karty své knihovny do hřbitova.


−5: Polož cílovou kartu bytosti ze hřbitova na bojiště pod tvou kontrolu.


−11: Získáváš kontrolu nad všemi bytostmi pod kontrolou daného protihráče.

Swimmer in Nightmares

Bytost — Nightmare Merfolk

2U

1/4

Swimmer in Nightmares má +3/+0, pokud je v jednom hřbitově deset a více karet.

Swimmer in Nightmares nemůže být blokována, pokud kontroluješ sférochodce s typem Ashiok.

„Stoupenci Ashiok prozkoumávají hlubiny moře i lidské mysli.“

Mindwrack Harpy

Očarování Bytost — Harpy

3B

3/2

Flying

Na začátku bojové fáze ve tvém kole odloží každý hráč tři vrchní karty své knihovny do hřbitova.

Harpyje patří mezi nejopovrhovanější bytosti na Therosu…a naprosto si to zaslouží

Ashiok's Forerunner

Bytost — Human Wizard

3UB

3/3

Flash


Když Ashiok's Forerunner vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně a/nebo hřbitově vyhledat kartu jménem Ashiok, Scupltor of Fears, ukázat ji a dát si ji do ruky. Pokud byla takto prohledána knihovna, zamíchej ji.

"Každý sen je otevřenou branou."

TEMATICKÉ BOOSTERY

Grasping Giant

Bytost — Giant

5W

5/7

Vigilance

Kdykoli je Grasping Giant zablokována bytostí, vypověz onu bytost ze hry, dokud Grasping Giant neopustí bojiště.

Mirinthés si myslel, že jej od smrti dělí jen vteřiny, když se obrova pěst sevřela kolem něj. Za dva dny se modlil, aby jej smrt vysvobodila.

Victory's Envoy

Bytost — Human Cleric

3WW

3/3

Na začátku tvé udržovací fáze, polož +1/+1 žeton na každou další bytost pod tvou kontrolou.

Jejím pajánem je řinčení kopí, její modlitbou bojový pokřik.

Sphinx Mindbreaker

Bytost — Sphinx

5UU

6/6

Flying


Když Sphinx Mindbreaker vstupuje na bojiště, každý protihráč odloží vrchních deset karet své knihovny do hřbitova.

Hádanky tě přilákají, paradoxy přikovají na místo, a odpovědi roztříští tvou mysl.

Serpent of Yawning Depths

Očarování Bytost — Serpent

4UU

6/6

Bytosti s typem Kraken, Leviathan, Octopus a Serpent pod tvou kontrolou mohou být blokovány jen bytostmi s typem  Kraken, Leviathan, Octopus a Serpent.

"Odlesky jako měsíční svit na vodě nás provedly bouří a vstříc záhubě.“
—Siona, kapitánka
Pyleády

Demon of Loathing

Bytost — Demon

5BB

7/7

Flying, trample


Kdykoli Demon of Loathing udělí bojové zranění hráči, one hráč obětuje bytost.

Zášť je mocný spojenec, ale nenasytný pán.

Underworld Sentinel

Bytost — Skeleton Soldier

3BB

4/5

Kdykoli Underworld Sentinel attacks, vypověz ze hry cílovou kartu bytosti ze tváho hřbitova.


Když Underworld Sentinel zemře, polož všechny karty vypovězené pomocí ní na bojiště.

Nesmrtelní vojáci zvaní fylaskia stráží hranice Podsvětí.

Deathbellow War Cry

Sorcery

5RRR

Najdi si v knihovně až čtyři karty s typem Minotaur s rozdílnými jmény, dej je na boiiště a pak zamíchej si knihovnu..

Kaňon Smrtiřevu rezonuje ryky minotaurů navzájem se povolávajících k boji.

Terror of Mount Velus

Bytost — Dragon

5RR

5/5

Flying, double strike


Když Terror of Mount Velus vstupuje na bojiště,  bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola double strike.

Purforova výheň hoří v srdci hory Velus, svým žhoucím žárem přitahuje draky.

Ironscale Hydra

Bytost — Hydra

3GG

5/5

Pokud by měla bytost udělit Ironscale Hydra bojové zranění, udělení onoho zranění je zabráněno a polož na Ironscale Hydra +1/+1 žeton.

"Luky dolů, hlupáci! Šípy ji pouze naštvete!"
—Kallia, zvěd z Věže damanů.

Treeshaker Chimera

Bytost — Chimera

5GG

8/5

Všechny bytosti schopné blokovat Treeshaker Chimera tak činí.


Když Treeshaker Chimera zemře, lízni tři karty.

Moudrost minulosti je vepsána na kosti předků.

Překlad: Jan Adam, feat. Jan Charvát (Kalafea, Kosmogonie a Theriáda), 2020