Překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele. Kontakt: mudrc@mysticshop.cz

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

Jméno

Typ

Cena

S/O

Herní text

Flavor text

Environmental Sciences

Sorcery — Lekce

2

Najdi si v knihovně kartu základní země, ukaž ji, dej si ji do ruky a pak si zamíchej knihovnu. Získáváš 2 životy.

Prváci se rychle dozví, jak Širozem ke svému jménu přišla.

Expanded Anatomy

Sorcery — Lekce

3

Polož dva +1/+1 žetony na cílovou bytost. Získává vigilance do konce kola.

"Proměna rovnice z prosté na exponenciální byl z mé strany prostě geniální tah."

Introduction to Annihilation

Sorcery — Lekce

5

Vypověz ze hry cílový permanent, který není země. Its controller draws a card.

"Nikdy jsem neviděl studenta selhal tak okázale. Vidím tady potenciál."
—Hostram, profesor magichemie

Introduction to Prophecy

Sorcery — Lekce

3

Proveď scry 2, pak lízni kartu.

Konečné známky jsou vyvěšeny hned první hodinu.

Mascot Exhibition

Sorcery — Lekce

7

Vytvoř si 2/1 černo-bílou bytost-token s typem Inkling a s flying, a 3/2 červeno-bílou bytost-token s typem Spirit, a 4/4 červeno-modrou bytost-token s typem Elemental.

"Nezískejte jen hru. Získejte dav.
—Moriana, koučka Čarověže

Wandering Archaic

Bytost — Avatar

5

4/4

Kdykoli protihráč sešle kouzlo instant nebo sorcery, může zaplatit 2. Pokud tak neučiní, zkopíruj jej. Můžeš si pro kopii zvolit nové cíle.

"Leť cestou devíti ptáků."

Explore the Vastlands

Sorcery

3

Každý hráč se podívá na vrchních pět karet své knihovny, ukáže z nich kartu země a/nebo kartu instant nebo sorcery, takto odhalené karty si dá do ruky a zbytek na spodek knihovny v náhodném pořadí. Každý hráč získává 3 životy.

Academic Probation

Sorcery — Lekce

1W

Zvol si jedno —
• Zvol si jméno karty, která není země. Protihráči nemohou do tvého příštího kola sesílat kouzla zvoleného jména..
• Zvol si cílový permanent, který není země. Do tvého příštího kola nemůže útočit ani,blokovat, a jeho aktivované schopnosti nemohou být aktivovány.

Ageless Guardian

Bytost — Spirit Soldier

1W

1/4

Arcavios je poset prastarými ruinami, většina je starší než sám Puštíkov a mnohé stále stráženy vojáky z Věku krve, staletí po jejich smrti.

Beaming Defiance

Instant

1W

Cílová bytost pod tvou kontrolou získává do konce kola +2/+2 a hexproof (Nemůže být cílem kouzel a schopností pod kontrolou protihráčů.)

"Příliš dlouho jsem žil ve stínu svého otce. Je načase nalézt vlastní světlo."
—Killian, kouzelnický student Stříbroslovu

Clever Lumimancer

Bytost — Human Wizard

W

0/1

Magecraft — Kdykoli sesíláš nebo kopíruješ kouzlo instant nebo sorcery, Clever Lumimancer získává +2/+2 do konce kola.

"Jsi příliš hloupý, než aby ti to došlo, ale už jsi prohrál."

Combat Professor

Bytost — Bird Cleric

3W

2/3

Flying
Na začátku bojové fáze ve tvém kole, cílová bytost pod tvou kontrolou získává +1/+0 a vigilance do konce kola.

"Předtím, než byla Yovus skolena na hoře Pranticle, jaký výpad provedla? Někdo se hlásí? Má to někdo načteno?"

Defend the Campus

Instant

3W

Zvol si jedno —
• Bytosti pod tvou kontrolou získávají +1/+1 do konce kola.
• Znič cílovou bytost se silou 4 a více.

Profesoři se snažili zatlačit mágolovce zpět a nechali srdce Puštíkova nechráněné.

Detention Vortex

Očarování — Aura

W

Očaruj permanent, který není země.

Očarovaný permanent nemůže útočit aniblokovat, a jeho aktivované schopnosti nemohou být aktivovány


3:  Znič Detention Vortex. Tuto schopnost mohou aktivovat jen tví protihráči, a jen tehdy, kdy mohou hrát sorcery.

Devastating Mastery

Sorcery

2WWWW

Můžeš zaplatit 2WW namísto placení manové ceny tohoto kouzla.


Pokud byla zaplacena cena 2WW protihráč si zvolí až dva permanenty pod jeho kontrolou, které nejsou země

Znič všechny permanenty, které nejsou země.

Dueling Coach

Bytost — Human Monk

3W

2/2

Když Dueling Coach vstupuje na bojiště, polož +1/+1 žeton na cílovou bytost.


4WT: Polož +1/+1 žeton na každou bytost pod tvou kontrolou s +1/+1 žetonem na sobě.

Eager First-Year

Bytost — Human Wizard

1W

2/2

Magecraft — Kdykoli sesíláš nebo kopíruješ kouzlo instant nebo sorcery, Eager First-Year získává +1/+0 do konce kola.

Dneska se naučí základům, Pokročilou teorii zvládne později tento týden.

Elite Spellbinder

Bytost — Human Cleric

2W

3/1

Flying
Když Elite Spellbinder vstupuje na bojiště, podívej se do ruky cílového soupeře. Můžeš z ní vypovědět ze hry kartu, která není země. Dokud důstává takto vypovězena, její vlastník ji může zahrát. Takto sesílané kouzlo stojí o 2 více k seslání.

Paulo Vitor Damo da Rosa, 26. mistr světa

Expel

Instant

2W

Vypověz ze hry cílovou tapnutou bytost.

Quintorius byl snílek s otevřenýma očima, mnohem šťastnější v knihách než na place při bojovém výcviku. S vojenskou akademií souhlasil jen v jediném: že mezi ně nepatří.

Guiding Voice

Sorcery

W

Polož +1/+1 žeton na cílovou bytost.
Studuj. (Můžeš ukázat kartu Lekce, kterou vlastníš mimo hru, a dej si ji do ruky, nebo zahoď kartu, abys líznul/a kartu.)

Když poctomanti  pracují společně, jejich komplimenty jsou komplementární.

Leonin Lightscribe

Bytost — Cat Cleric

1W

2/2

Magecraft — Kdykoli sesíláš nebo kopíruješ kouzlo instant nebo sorcery, bytosti pod tvou kontrolou získávají +1/+1 do konce kola,

Ti, kdo slyší jeho inspirující slova, jsou plni naděje a hrdosti.

Mavinda, Students' Advocate

Legendární bytost — Bird Advisor

2W

2/3

Flying


0: Můžeš toto kolo seslat cílovou kartu instant nebo sorcery ze tvého hřbitova. Pokud necílí bytost pod tvou kontrolou, stojí takto k seslání o 8 více. Pokud by ono kouzlo bylo odloženo do tvého hřbitova, namísto toho jej vypověz ze hry.Aktivuj pouze jednou za kolo. (Stále platíš ceny kouzla. Časová omezení zůstávají v platnosti.)

Pilgrim of the Ages

Bytost — Spirit

2W

2/1

Když Pilgrim of the Ages vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně najít a basic Plains card, reveal it,dej si ji do ruky a pak si zamíchej knihovnu.
6: Return Pilgrim of the Ages ze svého hřbitova do ruky.

Pillardrop Rescuer

Bytost — Spirit Cleric

4W

2/2

Flying
Když Pillardrop Rescuer vstupuje na bojiště, vrať si cílovou kartu bytosti s manovou hodnotou 3 nebo méně ze svého hřbitova do ruky.

Jemné kamenné ruce zachraňují nepozorné poutníky ve Sloupoví a odnášejí je do bezpečí..

Professor of Symbology

Bytost — Kor Cleric

1W

2/1

Když Professor of Symbology vstupuje na bojiště, studuj. (Můžeš ukázat kartu Lekce, kterou vlastníš mimo hru, a dej si ji do ruky, nebo zahoď kartu, abys líznul/a kartu.)

"Jazyk nikdy nezhyne, pokud se z něj nepřestaneme učit."

Reduce to Memory

Sorcery — Lekce

1WW

Vypověz cílový permanent, který není země, ze hry. Hráč jej kontrolující si vytvoří 3/2 červeno-bílou bytost-token s typem Spirit.

"Nebojte se studovat hrůzy minulosti. Ty nejdůležitější lekce z historie jsou lemovány děsem a tragédiemi."
—Augusta, děkanka Dějetvrze

Secret Rendezvous

Sorcery

1WW

Ty a cílový protihráč si každý líznete tři karty.

Pět kolejí Puštíkova podporuje přirozenou rivalitu mezi studenty, ale některá pouta jsou nad všechny překážky.

Semester's End

Instant

3W

Vypověz ze hry libovolný počet cílových bytostí a/nebo sférochodců pod tvou kontrolou. Na začátku další fáze konce kola každou z nich vrať na bojiště pod kontrolu vlastníka. Každý z vypovězených permanentů vstupuje zpět na bojiště s +1/+1 žetonem navíc, pokud je bytost, nebo s žetonem loajality navíc, pokud je sférochodec.

Show of Confidence

Instant

1W

Když sesíláš toto kouzlo, zkopíruj jej za každé další kouzlo instant nebo sorcery, které jsi toto kolo seslal/a. Pro kopie si můžeš zvolit nové cíle.

Polož +1/+1 žeton na cílovou bytost. Získává vigilance do konce kola.

Sparring Regimen

Očarování

2W

Když Sparring Regimen vstupuje na bojiště, studuj. (Můžeš ukázat kartu Lekce, kterou vlastníš mimo hru, a dej si ji do ruky, nebo zahoď kartu, abys líznul/a kartu.)


Kdykoli útočíš, polož +1/+1 žeton na cílovou útočící bytost a odtapni ji..

Star Pupil

Bytost — Human Wizard

W

0/0

Star Pupil vstupuje na bojiště s +1/+1 žetonem na sobě.


Když Star Pupil zemře, polož její žetony na cílovou bytost pod tvou kontrolou.

"Až tady skončím, pojmenují po mně celé budovy."

Stonebinder's Familiar

Bytost — Spirit Dog

W

1/1

Kdykoli je ve tvém kole vypovězena ze hry jedna nebo více karet, polož +1/+1 žeton on Stonebinder's Familiar. Tato schopnost se spouští jen jednou za kolo.

"Hej, můj pra-praděda měl přesně takového psa! "
—Dradiel, kouzelnický student Dějetvrze

Stonerise Spirit

Bytost — Spirit Bird

1W

1/2

Flying
4, vypověz kartu ze svého hřbitova ze hry: Cílová bytost získává do konce kola flying.

Tesané útesy Sloupoví zní zvuky duchů vstávajících minulosti.

Strict Proctor

Bytost — Spirit Cleric

1W

1/3

Flying


Kdykoli permanent vstupující na bojiště způsobí spuštění spouštěné schopnosti, zruš ji, pokud hráč ji kontrolující nezaplatí 2.

"Možná si myslíte, že být pár staletí mrtvá mne učinilo tolerantnější. Myslím, že zjistíte, že je tomu spíše naopak."

Study Break

Instant

1W

Tapni až dvě cílové bytosti.


Studuj. (Můžeš ukázat kartu Lekce, kterou vlastníš mimo hru, a dej si ji do ruky, nebo zahoď kartu, abys líznul/a kartu.)

"Drtil ses celou noc. Prostě se jdeš vyspat, ať se ti to líbí, nebo ne."

Thunderous Orator

Bytost — Kor Wizard

1W

2/2

Vigilance


Kdykoli Thunderous Orator útočí, získává flying do konce kola, pokud kontroluješ bytost s flying. To samé platí pro first strike, double strike, deathtouch, nezničitelnost, lifelink, menace, a trample.

Arcane Subtraction

Instant

1U

Cílová bytost získává -4/-0 do konce kola.
Studuj. (Můžeš ukázat kartu Lekce, kterou vlastníš mimo hru, a dej si ji do ruky, nebo zahoď kartu, abys líznul/a kartu.)

Třída se toho dne naučila málu.

Archmage Emeritus

Bytost — Human Wizard

2UU

2/2

Magecraft — Kdykoli sesíláš nebo kopíruješ kouzlo instant nebo sorcery, lízni kartu.

Někteří emeritní profesoři se pravidelně vracejí z poutí, aby sdíleli příběhy o mystických tajemstvích Arcaviosu.

Burrog Befuddler

Bytost — Frog Wizard

1U

2/1

Flash


Když Burrog Befuddler vstupuje na bojiště, cílová bytost pod kontrolou protihráče získává -1/-0 do konce kola.

Studenti sbírající říční byliny v Doraduru často shledají, že jsou mírně navlhlí a zcela obklíčení. .

Bury in Books

Instant

4U

Toto kouzlo stojí o 2 méně k seslání, pokud cílí útočící bytost.

Polož cílovou bytost do knihovny vlastníka na druhé místo odshora.

V Bezedné knihovně nejsou povoleny zbraně, ale chytrý  mág není nikdy bezbranný

Curate

Instant

1U

Podívej se na vrchní dvě karty své knihovny. Libovolný počet dej do hřbitova a zbytek na vršek knihovny v libovolném pořadí. 


Lízni kartu.

"*Kathorranské válečné pokřiky, svazek III“? To ani nepatří do tohohle křídla!"

Divide by Zero

Instant

2U

Vrať cílové kouzlo nebo permanent s manovou hodnotou 1 nebo více do ruky vlastníka.

 
Studuj. (Můžeš ukázat kartu Lekce, kterou vlastníš mimo hru, a dej si ji do ruky, nebo zahoď kartu, abys líznul/a kartu.)

"Mizérie. Nekpmpetentnost. Selhání. Společný jmenovatel? Ty. "

Dream Strix

Bytost — Bird Illusion

2U

3/2

Flying


Když se Dream Strix stane cílem kouzla, obětuj ji


Když Dream Strix zemře, studuj. (Můžeš ukázat kartu Lekce, kterou vlastníš mimo hru, a dej si ji do ruky, nebo zahoď kartu, abys líznul/a kartu.)

Frost Trickster

Bytost — Bird Wizard

2U

2/2

Flying


Když Frost Trickster vstupuje na bojiště, tapni cílovou bytost pod kontrolou protihráče. Ona bytost se v příští fázi hráče ji kontrolujícího neodtapne.

Nejdůležitější schopnost hráče Čarověže je zachovat si vždy chladnou hlavu.

Ingenious Mastery

Sorcery

X2U

Můžeš zaplatit 2U namísto placení manové ceny tohoto kouzla.


Pokud bylo zaplaceno 2U, lízni tři karty, pak si protihráč vytvoří dva tokeny Treasure, a pak provede scry 2. Pokud nebyla tato cena zaplacena, lízni X karet.

Kelpie Guide

Bytost — Beast

2U

2/2

T: Odtapni jiný cílový permanent pod tvou kontrolou.

 
T: Tapni cílový permanent. Aktivuj pouze tehdy, pokud kontroluješ osm a více zemí.

Kelpie jsou přitahovány paradoxy, což je činí ideálními mazlíky pro mágy z Dilemaxu.

Mentor's Guidance

Sorcery

2U

Když sesíláš toto kouzlo, zkopíruj jej, pokud kontroluješ sférochodce nebo permanent s typem Cleric, Druid, Shaman, Warlock, nebo Wizard.


Proveď scry 1, pak lízni kartu.

Kasmina dvojčatům doporučila, aby si podala přihlášku. Puštíkov nebude zkouškou jen jejich magických schopností, ale i charakteru.

Mercurial Transformation

Sorcery — Lekce

1U

Do konce kola ztrácí cílový permanent všechny schopnosti a stává se buď modrou bytostí s typem Frog se základní silou a odolností 1/1, nebo modrou bytostí s typem Octopus a základní silou a odolností 4/4.

"Zatracená práce, proč se mi prostě nedaří dostat kraba!"

Multiple Choice

Sorcery

XU

Pokud je X rovno 1, proveď scry 1, pak lízni kartu.


Pokud je X rovno 2, můžeš si zvolit hráče. Ten si pak vrátí bytost pod svou kontrolou do ruky vlastníka.


Pokud je X rovno 3, vytvoř si 4/4 červeno-modrou bytost-token s typem Elemental.


Pokud je X rovno 4 nebo více, proveď vše výše uvedené.

Pop Quiz

Instant

2U

Lízni kartu.
Studuj. (Můžeš ukázat kartu Lekce, kterou vlastníš mimo hru, a dej si ji do ruky, nebo zahoď kartu, abys líznul/a kartu.)

"Dneska je hydromancie? Já si myslela, že silomancie! Já se učila na silomancii!"

Reject

Instant

1U

Zruš cílové kouzlo bytosti nebo sférochodce, pokud hráč jej kontrolující nezaplatí 3. Pokud je takto kouzlo zrušeno, namísto odložení do hřbitova vlastníka je vypovězeno ze hry.

"Gruxi, tak naposled, prostě jenom řvát na správce „přihlašuju se!“ nestačí."
—Pavil, přijímací úředník

Resculpt

Instant

1U

Vypověz ze hry cílový artefakt nebo bytost. Hráč ji kontrolující si vytvoří 4/4 červeno-modrou bytost-token s typem Elemental.

Kritiky omráčila elementálova překvapující krása, a vzápětí jeho pěsti.

Serpentine Curve

Sorcery

3U

Vytvoř si 0/0 zeleno-modrou bytost-token s typem Fractal. Polož na ni X +1/+1 žetonů, kde X je jedna plus celkový počet karet instant nebo sorcery, které vlastní vypovězené ze hry a ve hřbitově.

"Matika má zuby."
—Bim, Kouzelnický student Dějetvrze

Snow Day

Instant

4UU

Tapni až dvě cílové bytosti. Tyto bytosti se v příští odtapovací fázi hráčů je kontrolujících neodtapnou.

Lízni dvě karty, pak kartu zahoď.

"Pokročilé Elementální Demonstrace jsou zrušeny, dokud všichni studenti neroztají. "
—Oznámení na internátu Kouzliště

Solve the Equation

Sorcery

2U

Najdi si v knihovně kartu instant nebo sorcery, ukaž ji, dej si ji do ruky, a pak si zamíchej knihovnu.

Zimonina genialita přitahovala zraky mnohých, včetně zlověstné skupiny mágů známé jako Oriq.

Soothsayer Adept

Bytost — Merfolk Wizard

1U

1/3

1UT: Lízni kartu, pak kartu zahoď.

Jedna z prvních lekcí věštění z vody učí studenty, jak rozeznat proroctví od prosté vlnky na hladině.

Symmetry Sage

Bytost — Human Wizard

U

0/2

Flying


Magecraft — Kdykoli sesíláš nebo kopíruješ kouzlo instant nebo sorcery, Cílová bytost pod tvou kontrolou má do konce kola základní sílu 2.

"Podle mých kalkulací bych měla dosáhnout pravého osvícení ještě před promocí. "

Teachings of the Archaics

Sorcery — Lekce

2U

Pokud má protihráč více karet v ruce, než ty, lízni karty. Pokud má o více než čtyři karty v ruce více, než ty, lízni tři karty.

Mágové vyhledávají věkovité bytosti známé pouze jako Prastaří pro jejich nezměrnou znalost historie a magie, kterou sdělují jen v záhadných metaforách.

Tempted by the Oriq

Sorcery

1UUU

Za každého protihráče získej kontrolu nad až jednou bytostí nebo sférochodcem pod kontrolou daného hráče s manovou hodnotou 3 a méně.

Aby se mohl pomstít, potřeboval Extus následovníky. Jeho zvědové rekrutovali slibné studenty z těch samých budov, které chtěl zničit.

Test of Talents

Instant

1U

Zruš cílové kouzlo instant instant nebo sorcery. Najdi ve hřbitově, ruce, a knihovně onoho hráče libovolný počet karet stejného jména a vypověz je ze hry. Onen hráč si zamíchá knihovnu a lízne kartu za každou takto vypovězenou kartu.

Vortex Runner

Bytost — Human Wizard

2U

2/3

Pokud kontroluješ osm a více zemí, Vortex Runner získává +1/+0 a nemůže být blokována.

"S použitím víroděr můžu studovat mezi hodinami patnáct minut navíc. Nebyla jsem neopatrná, děkane Imbrahame, snažila jsem se být efektivní."

Waterfall Aerialist

Bytost — Djinn Wizard

3U

3/1

Flying


Ward 2 (Kdykoli se tato bytost stane cílem kouzla nebo schopnosti pod kontrolou protihráče, zruš ji, pokud hráč ji kontrolující nezaplatí 2.)

Tvar a funkčnost v dokonalém svazku.

Wormhole Serpent

Bytost — Serpent

4U

3/5

3U: Cílová bytost nemůže být toto kolo blokována.

Po pár topení, pár sežrání a jednom velmi nepříjemném zamoření řasami bylo používání portálů bez dozoru na kampusu zakázáno.

Arrogant Poet

Bytost — Human Warlock

1B

2/1

Kdykoli Arrogant Poet útočí, můžeš zaplatit 2 životy. Pakliže tak učiníš, získává flying do konce kola.

„Byl bych k sobě rovným laskavější, profesorko, ale žádné takové neznám.“

Baleful Mastery

Instant

3B

Můžeš zaplatit 1B namísto placení manové ceny tohoto kouzla.
Pokud byla zaplacena cena 1B, protiháč lízne kartu.

 
Vypověz ze hry cílovou bytost nebo sférochodce.

Brackish Trudge

Bytost — Fungus Beast

2B

4/2

Brackish Trudge vstupuje na bojiště tapnutá.


1B: Vrať Brackish Trudge ze svého hřbitova do ruky. Aktivuj jen pokud jsi toto kolo získal/a životy.

Většina bahnivců je pokryta rozkládající se rostlinnou hmotou, což z nich činí skvělé hostitele houbových spór.

Callous Bloodmage

Bytost — Vampire Warlock

2B

2/1

Když Callous Bloodmage vstupuje na bojiště, zvol si jedno —
• Vytvoř si 1/1 černo-zelenou bytost-token s typem Pest a s „Když tato bytost zemře, získáváš 1 život.“
• Lízni kartu a ztrať 1 život.
• Vypověz ze hry hřbitov cílového protihráče.

Confront the Past

Sorcery — Lekce

XB

Zvol si jedno —
• Vrať cílovou kartu sférochodce s manovou hodnotou X a méně ze svého hřbitova na bojiště.
• Odstraň dvakrát X žetonů loajality z cílového sférochodce pod kontrolou protihráče.

"Proč, Gideone? Ze všech lidí, proč zachraňovat zrovna mne?"

Crushing Disappointment

Instant

3B

Každý hráč ztrácí 2 životy. Lízni dvě karty.

Většina studentů sotva vydrží způsoby děkana Embrose maximálně semestr či dva. Killian s tím musí žít celý život.

Essence Infusion

Sorcery

1B

Polož dva +1/+1 žetony na cílovou bytost. Získává lifelink do konce kola.

"Řekl bych, že je to fér boj – teď je můj kamarád zhruba stejně velký, jako tvoje ego."

Eyetwitch

Bytost — Eye Bat

B

1/1

Flying
Když Eyetwitch zemře, studuj. (Můžeš ukázat kartu Lekce, kterou vlastníš mimo hru, a dej si ji do ruky, nebo zahoď kartu, abys líznul/a kartu.)

Okulomanti vidí ideální přísadu do lektvarů. Netopýři to tak nevidí.

Flunk

Instant

1B

Cílová bytost získává -X/-X do konce kola, kde X je 7 minus počet karet v ruce hráče ji kontrolujícího.

"Ujišťuji vás, nikdo v mém kurzu nepropadne více než jednou."
—Embrose, děkan Stříbroslovu

Go Blank

Sorcery

2B

Cílový hráč zahodí dvě karty. Pak vypověz ze hry všechny karty ze hřbitova onoho hráče.

Jediný pocit horší, než neznat odpověď, je jistota, že jste ji kdysi znali.

Hunt for Specimens

Sorcery

1B

Vytvoř si 1/1 černo-zelenou bytost-token s typem Pest a s „Když tato bytost zemře, získáváš 1 život.“


Studuj. (Můžeš ukázat kartu Lekce, kterou vlastníš mimo hru, a dej si ji do ruky, nebo zahoď kartu, abys líznul/a kartu.)

Lash of Malice

Instant

B

Cílová bytost získává +2/-2 do konce kola.

"Nejsilnější stínová kouzla se rodí z pohrdání někým jiným, ne frustrací ze sebe sama. "
—Embrose, děkan Stříbroslovu

Leech Fanatic

Bytost — Human Warlock

1B

2/2

Pokud je tvoje kolo, Leech Fanatic má has lifelink.

"Každý si myslí, že pijavice se živí pouze krví, ale ve skutečnosti, většina sladkovodních pijavic jsou masožravci. Počkej, kam to jdeš?"

Mage Hunter

Bytost — Horror

3B

3/4

Kdykoli protihráč sešle nebo zkopíruje kouzlo instant nebo sorcery, ztrácí  1 život.

Jeden z nejmocnějších nástrojů Oriq je mágolovec, monstrum stvořené k hledání a likvidaci všeho kouzelného.

Mage Hunters‘ Onslaught

Sorcery

2BB

Znič cílovou bytost nebo sférochodce.


Kdykoli bytost toto kolo blokuje, hráč ji kontrolující ztrácí 1 život.

Extus stál před svou alma mater a na moment vzpomněl na svá studia, pak na pomstu. Na jeho povel se dali mágolovci vpřed.

Necrotic Fumes

Sorcery — Lekce

1BB

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla vypověz ze hry bytost pod tvou kontrolou.

Vypověz ze hry cílovou bytost nebo sférochodce.

Když nejsou po ruce živoucí pokusní tvorové, mágové Suchokvětu kreativně využívají třepících se duchů svázaných s dlouho mrtvými těly.

Novice Dissector

Bytost — Troll Warlock

3B

3/3

1, Obětuj jinou bytost: Polož +1/+1 žeton na cílovou bytost. Aktivuj jen tehdy, když můžeš hrát sorcery.

"Profesor řekl, že první máme vypreparovat jedové žlázy, pak kyselinový váček, pak… kvíkátko?"

Oriq Loremage

Bytost — Human Warlock

2BB

3/3

T: Najdi si v knihovně kartu, dej si ji do hřbitova, a pak si zamíchej knihovnu. Byla-li to karta instant nebo sorcery, polož +1/+1 žeton on Oriq Loremage.

Nic nedokáže uhast žízeň Oriqů po zapovězeném vědění z minulosti.

Plumb the Forgotten

Instant

1B

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla, můžeš obětovat jednu nebo více bytostí.

 Když tak učiníš, zkopíruj toto kouzlo za každou takto obětovanou bytost.

 
Lízni kartu a ztrať 1 život.

Puštíkov zakázal veškerou magii z Věku krve, takže tam Extus začal se svým pátráním.

Poet's Quill

Artefakt — Vybavení

1B

Když Poet's Quill vstupuje na bojiště, studuj. (Můžeš ukázat kartu Lekce, kterou vlastníš mimo hru, a dej si ji do ruky, nebo zahoď kartu, abys líznul/a kartu.)


Vybavená bytost má +1/+1 a lifelink.


Vybav 1B

Professor Onyx

Legendární Sférochodec — Liliana

4BB

5

Magecraft — Kdykoli sesíláš nebo kopíruješ kouzlo instant nebo sorcery, každý protihráč ztrácí 2 životy a ty 2 životy získáváš.


+1: Ztrať 1 život. Podívej se na vrchní tři karty své knihovny. Jednu si dej do ruky a zbytek do hřbitova.


−3: Každý protihráč obětuje bytost s nejvyšší silou mezi bytostmi, jež kontroluje.


−8: Každý protihráč může zahodit kartu, Pokud tak neučiní, ztrácí 3 životy. Opakuj tento proces ještě šestkrát.

Professor's Warning

Instant

B

Zvol si jedno —
• Polož +1/+1 žeton na cílovou bytost.
• Cílová bytost získává do konce kola nezničitelnost. (Nezničí ji zranění a efekty říkající „znič..)

Profesorka Onyxová doporučila dvojčatům připravit se na temného mága Exta, a zněla přitom jako někdo velmi dobře obeznámen s vzestupem tyranů.  

Promising Duskmage

Bytost — Human Warlock

2B

2/3

Když Promising Duskmage zemře, pokud měla na sobě +1/+1 žeton, lízni kartu.

"Tvá technika za moc nestojí, ale potenciál tu je. Udělej to znova a teď zkus tu ruku udržet ve správné pozici."

Sedgemoor Witch

Bytost — Human Warlock

2B

3/2

Menace


Ward—Zaplať 3 životy. (Kdykoli se tato bytost stane cílem kouzla nebo schopnosti pod kontrolou protihráče, zruš ji, pokud hráč ji kontrolující nezaplatí 3 životy.)


Magecraft — Kdykoli sesíláš nebo kopíruješ kouzlo instant nebo sorcery, vytvoř si 1/1 černo-zelenou bytost-token s typem Pest a s „Když tato bytost zemře, získáváš 1 život.“

Specter of the Fens

Bytost — Specter

3B

2/3

Flying


5B: Cílový protihráč 2 životy ztrácí a ty 2 životy získáváš.

Odporné přízraky honí ty, kdo se pokusí vycouvat z dohody s daemogothem.

Tenured Inkcaster

Bytost — Vampire Warlock

4B

2/2

Když Tenured Inkcaster vstupuje na bojiště, polož +1/+1 žeton na cílovou bytost.


Kdykoli útočí bytost pod tvou kontrolou s +1/+1 žetonem na sobě, každý protihráč  ztrácí 1 život a ty 1 život získáváš.

"Á, další budoucí arcimág do mé sbírky."

Umbral Juke

Instant

2B

Zvol si jedno —
• Cílový hráč obětuje bytost nebo sférochodce.
• Vytvoř si 2/1 černo-bílou bytost-token s typem Inkling a s flying.

Sport Čarověž byl vymyšlen jako prostředek testování schopností mladých čarodějů.

Unwilling Ingredient

Bytost — Frog

B

1/1

Menace (Může být blokována jen dvěma a více bytostmi.)


2B, Vypověz Unwilling Ingredient ze svého hřbitova: Lízni kartu a ztrať 1 život.

"Nekoukej se na mě takhle. Buďto tohle, a nebo tě mohl sežrat groff."
— Dina, kouzelnická studentka Suchokvětu

Academic Debate

Instant

R

Cílová bytost toto kolo blokuje, je-li toho schopna. Můžeš ji nechat získat do konce kola reach.


Studuj. (Můžeš ukázat kartu Lekce, kterou vlastníš mimo hru, a dej si ji do ruky, nebo zahoď kartu, abys líznul/a kartu.)

„Já ti ukážu originální výzkum, ty flinku!“

Ardent Dustspeaker

Bytost — Minotaur Shaman

4R

3/4

Kdykoli Ardent Dustspeaker útočí, můžeš dát kartu instant nebo sorcery ze svého hřbitova na spodek své knihovny. Pakliže tak učiníš,vypoběz ze hry dvě vrchní karty své knihovny. Můžeš je toto kolo zahrát.

"Draci zakladatelé se ještě ani nevylíhli, když byl tenhle svítek napsán!"

Blood Age General

Bytost — Spirit Warrior

1R

2/2

T: Útočící bytosti s typem Spirit pod tvou kontrolou získávají +1/+0 do konce kola.

Jeho vojska dobyla pevnost Caerdoon už staletí zpět, ale on stále bojuje.

Conspiracy Theorist

Bytost — Human Shaman

1R

2/2

Kdykoli Conspiracy Theorist útočí, můžeš zaplatit 1 a zahodit kartu. Pakliže tak učiníš, lízni kartu.

Kdykoli zahodíš jednu nebo více karet, které nejsou země, můžeš jednu z nich vypovědět ze svého hřbitova. Pakliže tak učiníš, můžeš ji toto kolo seslat.

Crackle with Power

Sorcery

XXXRR

Crackle with Power udělí pětkrát X zranění každému z až X cílů.

(X=1: 5 zranění jednomu cíli. X=2: 10 zranění 2 cílům. X=3: 15 zranění 3 cílům).

Will zalapal po dechu, když do sebe Rowan vtáhla syrovou moc Puštíkovského zmotu. Na okamžik byla zářivá, nadlidská, strašlivá.

Draconic Intervention

Sorcery

2RR

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla, vypověz kartu instant nebo sorcery ze svého hřbitova ze hry-

 Draconic Intervention udělí X zranění každé bytosti nemající typ Dragon, kde X je manová hodnota vypovězené karty. Pokud bylo měla bytost, které bylo takto uděleno zranění, toto kolo zemřít, namísto toho ji vypověz ze hry.

Vypověz Draconic Intervention ze hry.

Dragon's Approach

Sorcery

2R

Dragon's Approach udělí 3 zranění každému protihrái. Můžeš vypovědět Dragon's Approach a čtyři karty jménem Dragon's Approach ze svého hřbitova. Pakliže tak učiníš,¨najdi si v knihovně kartu bytosti s typem Dragon, pak si zamíchej knihovnu.


Balíček může obsahovat libovolný počet karet jménem Dragon's Approach.

Efreet Flamepainter

Bytost — Efreet Shaman

3R

1/4

Double strike


Kdykoli Efreet Flamepainter udělí bojové zranění hráči, můžeš seslat kartu instant nebo sorcery ze svého hřbitova bez placení její manové ceny. Pokud by bylo ono kouzlo toto kolo odloženo do hřbitova, namísto toho jej vypověz ze hry.

Enthusiastic Study

Instant

2R

Cílová bytost získává +3/+1 a trample do konce kola.
Studuj. (Můžeš ukázat kartu Lekce, kterou vlastníš mimo hru, a dej si ji do ruky, nebo zahoď kartu, abys líznul/a kartu.)

"Pokud je pero mocnější meče, tak si pomyslete, co dokáže obří knížka!"

Explosive Welcome

Instant

7R

Explosive Welcome udělí 5 zranění libovolnému cíli a 3 zranění libovolnému jinému cíli. Přidej si RRR.

Rowan a Will naprosto přirozeně zapadli do koleje Kouzliště, školy úžasného umění živlů.

Fervent Mastery

Sorcery

3RR

Můžeš zaplatit 2RR namísto placení manové ceny tohoto kouzla.


Pokud byla zaplacena cena 2RR, protihráč zahodí libovolný počet karet a lízne stejný počet.

Najdi si v knihovně až tři karty, dej si je do ruky, zamíchej si knihovnu, a pak zahoď náhodně tři karty.

First Day of Class

Instant

1R

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolou toto kolo bytost, polož na ni +1/+1 žeton a získává haste do konce kola.


Studuj. (Můžeš ukázat kartu Lekce, kterou vlastníš mimo hru, a dej si ji do ruky, nebo zahoď kartu, abys líznul/a kartu.)

Fuming Effigy

Bytost — Spirit

3R

4/3

Kdykoli jedna nebo více karet opustí tvůj hřbitov, Fuming Effigy  udělí 1 zranění každému protihráči.

Někteří duchové se rádi dělí o moudrost věků. Jiní se prostě jen naštvou, když jim sáhnete na jejich věci.

Grinning Ignus

Bytost — Elemental

2R

2/2

R, Vrať Return Grinning Ignus do ruky vlastníka: Přidej si CCR. Aktivuj tuto schopnost jen tehdy, když můžeš hrát sorcery.

Ve vzácných případech se studentům Kouzliště podaří vyvolat elementála, který prokazuje takové schopnosti, že mu dovolí zůstat a přihlásit se ke studiu.

Hall Monitor

Bytost — Lizard Shaman

R

1/1

Haste


1RT: Cílová bytost nemůže toto kolo blokovat.

"Žádné nepovolené vyvolávání. Žádné psaní do zapůjčených knih. A absolutně žádné duely vevnitř!"

Heated Debate

Instant

2R

Toto kouzlo nemůže být zrušeno. (Ani schopností ward)


Heated Debate udělí 4 zranění cílové bytosti nebo sférochodci.

"Zatímco jsi mařil čas nad abstraktními rovnicemi, já ovládla prastarou ohnivou magii Oggyarů. Jsi na řadě."

Igneous Inspiration

Sorcery

2R

Igneous Inspiration udělí 3 zranění libovolnému cíli .


Studuj. (Můžeš ukázat kartu Lekce, kterou vlastníš mimo hru, a dej si ji do ruky, nebo zahoď kartu, abys líznul/a kartu.)

Kouzliště podporuje palčivé nutkání tvořit.

Illuminate History

Sorcery — Lekce

2RR

Zahoď libovolný ppčet karet, pak stejný počet lízni. Máš-li pak sedm či více karet ve svém hřbitově, vytvoř si 3/2 červeno-bílou bytost-token s typem Spirit.

"Podívete se na detaily těch kamenných útvarů! Profesore, naše domněnky o raném využívání nástrojů v kathorranské civilizaci se mohly mýlit."

Illustrious Historian

Bytost — Human Shaman

1R

2/1

5, Vypověz Illustrious Historian ze svého hřbitova ze hry: Vytvoř si tapnutou 3/2 červeno-bílou bytost-token s typem Spirit.

Nejváženější profesoři z Dějetvrze mají nárok na akademickou defintivu, neomezenou dokonce ani jejich vlastní smrtelností.

Mascot Interception

Sorcery

3R

Toto kouzlo stojí o 3 méně k seslání, pokud cílí bytost-token.


Získáváš do konce kola kontrolu nad cílovou bytostí. Odtapni ji. Získává do konce kola +2/+0 a haste.

Daleko od pout královské rodiny našli Rowan a Will inspiraci v nejpopulárnějším sportu na kampusu, Čarověži.

Pigment Storm

Sorcery

3RR

Pigment Storm udělí 5 zranění cílové bytosti. Přebytečné zranění je namísto toho uděleno hráči ji kontrolujícímu.

Když se umělecký projekt zhroutí, studenti Kouzliště si užívají krásu destrukce. Ostatní se jen běží ozlomvaz schovat.

Pillardrop Warden

Bytost — Spirit Dwarf

3R

1/5

Reach


2T, obětuj Pillardrop Warden: Vrať si cílovou kartu instant nebo sorcery ze svého hřbitova do ruky. Aktivuj jen tehdy, když můžeš hrát sorcery.

Obří socha trpaslíka je pořád obří.

Retriever Phoenix

Bytost — Phoenix

3R

2/2

Flying, haste


Když Retriever Phoenix vstupuje na bojiště, pokud jsi ji seslal/a, studuj. (Můžeš ukázat kartu Lekce, kterou vlastníš mimo hru, a dej si ji do ruky, nebo zahoď kartu, abys líznul/a kartu.)

Pokud je Retriever Phoenix ve tvém hřbitově a měl/a bys studovat, namísto toho můžeš vrátit Retriever Phoenix na bojiště.

Start from Scratch

Sorcery — Lekce

2R

Zvol si jedno —
• Start from Scratch udělí 1 zranění libovolnému cíli.
• Znič cílový artefakt.

"Je mi jedno, co si myslí!“ utrhla se Kořána. „Já vím, že to dokážu udělat lépe."

Storm-Kiln Artist

Bytost — Dwarf Shaman

3R

2/2

Storm-Kiln Artist získává +1/+0 za každý artefakt, jenž kontroluješ.


Magecraft — Kdykoli sesíláš nebo kopíruješ kouzlo instant nebo sorcery, vytvoř si token Treasure.

Polapený elementál je mocným, i když nestálým, zdrojem energie.

Sudden Breakthrough

Instant

1R

Cílová bytost získává +2/+0 a first strike do konce kola.


Vytvoř si token Treasure. (Je to artefakt s „T, Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.“)

Kořána tvořila neustále a horoucně, v naději, že učiní dojem na svého nejpřísnějšího kritika: sebe sama.

Tome Shredder

Bytost — Wolf

2R

2/2

Haste
T, Vypověz kartu instant nebo sorcery ze svého hřbitova ze hry: Polož +1/+1 žeton na Tome Shredder.

"Quintorie, vysvětlil bys nám, prosím, proč jsi nedodělal domácí úkol? "
—Augusta, děkanka Dějetvrze

Twinscroll Shaman

Bytost — Dwarf Shaman

2R

½

Double strike

"Nechť tvé odporné jméno nikdy neznečistí dějinné záznamy, ty ignorantskýí tupče!"

Accomplished Alchemist

Bytost — Elf Druid

3G

2/5

T: Přídej si jednu manu jakékoli barvy.
T: Přidej si X man jakékoli jedné barvy, kde X je počet životů, který jsi toto kolo získal/a.

„Tinktura z bahenního kořene a ještěrčích pařátků? To je brnkačka. Aby nechutnala jako bahenní kořen a ještěrčí pařátky? Dělám na tom."

Basic Conjuration

Sorcery — Lekce

1GG

Podívej se na vrchních šest karet své knihovny. Můžeš z nich ukázat kartu bytosti a dát si ji do ruky. Zbytek si dej na spodek knihovny v náhodném pořadí. Získáváš 3 životy.

"To jsem udělal já! Je to moje! Viděli jste to?"

Bayou Groff

Bytost — Plant Dog

1G

5/4

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla obětuj bytost nebo zaplať 3.

"Groffové jsou skvělí na stopování havěti bažinou, ale umět chytit havěť, než ji groff sežere, je celkem riskantní podnik. "
—Lisette, děkanka Suchokvětu

Big Play

Instant

1G

Cílová bytost získává +2/+2 a reach do konce kola. Polož na ni +1/+1 žeton.

"Dilemaxu dochází čas. Pokud chtějí polapit suchokvětského maskota, potřebujou teď udělat něco fakt velkého."
—Cremik, komentátot Čarověže

Bookwurm

Bytost — Wurm

7G

7/7

Trample
Když Bookwurm vstupuje na bojiště, získáváš 3 životy a lízni kartu.


2G: Polož Bookwurm ze svého hřbitova do své knihovny na třetí místo odshora.

Dotahuje spojení „hltat knihy“ do děsivého extrému.

Charge Through

Instant

G

Cílová bytost získává trample do konce kola.


Lízni kartu.

"To je mi panečku finta! Dějetvrz byla nachytána na hruškách a Suchokvět se řítí vpřed."
—Cremik, komentátot Čarověže

Containment Breach

Sorcery — Lekce

2G

Znič cílový artefakt nebo očarování. Pokud je jeho manová hodnota 2 a méně, vytvoř si 1/1 černo-zelenou bytost-token s typem Pest a s „Když tato bytost zemře, získáváš 1 život.“

Pro chovatele havěti neexistuje hroznější zvuk, než tříštící se sklo.

Devouring Tendrils

Sorcery

1G

Cílová bytost pod tvou kontrolou udělí počet zranění rovný své síle cílové bytosti nebo sférochodci, jež nekontroluješ. Když onen permanent, jenž nekontrojueš, toto kolo zemře, získáváš 2 životy.

Kouzla Suchokvětu občas na sebe berou podobu – a povahu – jejich komponentů.

Dragonsguard Elite

Bytost — Human Druid

1G

2/2

Magecraft — Kdykoli sesíláš nebo kopíruješ kouzlo instant nebo sorcery, polož +1/+1 žeton on Dragonsguard Elite.


4GG: Zdvoj počet  +1/+1 žetonů na Dragonsguard Elite.

"Draci zakladatelé učinili konec Věku krve. Je nesmírnou ctí jim sloužit."

Ecological Appreciation

Sorcery

X2G

Najdi si v knihovně a hřbitově až čtyři karty bytostí s rozdílnými jmény a s manovou hodnotou X a méně a ukaž je. Protihráč si zvolí dvě z nich. Zvolené zamíchej do své knihovny a zbytek polož na bojiště. Vypověz Ecological Appreciation ze hry.

Emergent Sequence

Sorcery

1G

Najdi si v knihovně kartu základní země, polož si ji na bojiště tapnutou.pak si zamíchej knihovnu. Ta země se stává 0/0  zeleno-modrou bytostí s typem Fractal, která je stále zemí. Polož na ni +1/+1 žeton za každou zemi, která toto kolo přišla pod tvou kontrolu na bojiště.

Exponential Growth

Sorcery

XXGG

Do konce kola zdvoj sílu cílové bytosti X-krát.

Mnoho skudentů Dilemaxu zásadně nesouhlasí s konceptem pojmu „dost“.

Field Trip

Sorcery

2G

Najdi si v knihovně kartu základní země typu Forest, dej si ji na bojiště tapnutou, pak si zamíchej knihovnu.


Studuj. (Můžeš ukázat kartu Lekce, kterou vlastníš mimo hru, a dej si ji do ruky, nebo zahoď kartu, abys líznul/a kartu.)

Fortifying Draught

Instant

G

Získáváš 2 životy. Cílová bytost získává +X/+X do konce kola, kde X je počet životů, které jsi toto kolo získal/a.

"Pokud se může klíčící rostlina provrtat skrze skálu, pak není nic, co bych nedokázal."

Gnarled Professor

Bytost — Treefolk Druid

2GG

5/4

Trample


Když Gnarled Professor vstupuje na bojiště, studuj. (Můžeš ukázat kartu Lekce, kterou vlastníš mimo hru, a dej si ji do ruky, nebo zahoď kartu, abys líznul/a kartu.)

"Nastává období učení."

Honor Troll

Bytost — Troll Druid

2G

2/3

Vigilance


Kdybys měl/a získávat životy, získáváš daný počet plus o 1 více.

Honor Troll má +2/+1, pokud máš 25 a více životů.

První z klanu, který byl přiiat na Puštíkov, a nyní první ve třídě.

Karok Wrangler

Bytost — Elf Druid

4G

3/3

Magecraft — Kdykoli sesíláš nebo kopíruješ kouzlo instant nebo sorcery, polož +1/+1 žeton na cílovou bytost pod tvou kontrolou.

"Dostavila se na hodinu na čem?"
—Valentin, děkan Suchokvětu

Leyline Invocation

Sorcery

5G

Vytvoř si 0/0 zeleno-modrou bytost-token s typem Fractal. Polož na ni X +1/+1 žetonů, kde X je počet zemí pod tvou kontrolou.

"Pořád si myslíš, že moje práce jsou jen suché, nudné rovnice?"
—Cairu, Kouzelnický student Dilemaxu

Mage Duel

Sorcery

2G

Toto kouzlo stojí k seslání o 2 méně, pokud jsi toto kolo seslal/a jiné kouzlo instant nebo sorcery.


Cílová bytost pod tvou kontrolou získává +1/+2 do konce kola. Pak vyzve na souboj cílovou bytost, kterou nekontroluješ..(Každá udělí té druhé zranění podle své síly.)

"Pamatujte na pravidla. Žádná kouzla do obličeje!"

Master Symmetrist

Bytost — Rhino Druid

2GG

4/4

Reach


Kdykoli bytost pod tvou kontrolou se silou rovnou své odolnosti útočí,získává trample do konce kola.

Tondo prohrál svůj první duel vůbec a celý život strávil snahou se s tím srovnat.

Overgrown Arch

Bytost — Plant Wall

1G

0/4

Defender


T: Získáváš 1 život.
2, obětuj Overgrown Arch: Studuj. (Můžeš ukázat kartu Lekce, kterou vlastníš mimo hru, a dej si ji do ruky, nebo zahoď kartu, abys líznul/a kartu.)

Professor of Zoomancy

Bytost — Bear Druid

3G

4/3

Když Professor of Zoomancy vstupuje na bojiště, vytvoř si 1/1 černo-zelenou bytost-token s typem Pest a s „Když tato bytost zemře, získáváš 1 život.“

Je brilantní, i když jí to občas dělá medvědí službu. .

Reckless Amplimancer

Bytost — Elf Druid

1G

2/2

4G: Zdvoj do konce kola sílu a odolnost Reckless Amplimancer.

"Lineární nárůst? Za co mne máš, nějakého prváka?"

Scurrid Colony

Bytost — Squirrel

1G

2/2

Reach


Scurrid Colony má +2/+2, pokud kontroluješ osm a více zemí

Zuby skuridů se vyvinuly pro louskání oříšků, ale stejně dobře fungují i na kosti, pokud je hnízdo ohroženo.

Spined Karok

Bytost — Crocodile

2G

2/4

"Močály jsou hlubší, než si myslíte. Většinu prostoru pod hladinou zabírají tihle obrovští karokové. Můžete si myslet, že stojíte nohama na dně. Dost pravděpodobně nestojíte."
—Gyome, suchokvětský šéfkuchař

Springmane Cervin

Bytost — Elk

2G

3/2

Když Springmane Cervin vstupuje na bojiště, získáváš 2 životy

Cervinové se živí manou nasáklými rostlinami kolem hvězdných oblouků, což jejich tělům dodává neobvyklou grácii a živost.

Tangletrap

Instant

1G

Zvol si jedno —
• Tangletrap udělí 5 zranění cílové bytosti s flying.
• Znič cílový artefakt

"Je to jako v tom starém rčení: co stoupá nahoru…nakrmí arboretum."
—Lisette, děkanka Suchokvětu

Verdant Mastery

Sorcery

5G

Můžeš zaplatit 3G namísto placení manové ceny tohoto kouzla.

Najdi si v knihovně až čtyři karty základních zemí. Jednu z nich polož tapnutou pod kontrolu protihráče na bojiště, pokud byla zaplacena cena 3G. Dvě z nich polož na bojiště tapnuté pod svou kontrolu a zbytek do své ruky. Pak si zamíchej knihovnu.

Augmenter Pugilist

Bytost — Troll Druid

1GG

3/3

Trample


Pokud kontroluješ osm a více zemí, Augmenter Pugilist má +5/+5.

"Stůj v klidu. Mám teorii, co se za chvíli stane s tvým obličejem."

Echoing Equation

Sorcery

3UU

Zvol si cílovou bytost pod tvou kontrolou. Každá další bytost pod tvou kontrolou se do konce kola stává kopií zvolené bytosti, s tou výjimkou, že nejsou legendární, pokud byla zvolená bytost legendární.

"Jakýkoli dobrý experiment je opakovatelný."

Blex, Vexing Pest

Legendární bytost — Pest

2G

3/2

Ostatní bytosti s typem Pest, Bat, Insect, Snake, a Spider pod tvou kontrolou mají +1/+1.

Když Blex, Vexing Pest zemře, získáváš 4 životy..

Havěť je typicky sklizena, než přeroste své kotce. Blex typický opravdu není.

Search for Blex

Sorcery

2BB

Podívej se na vrchních pět karet své knihovny. Libovolný počet z nich si dej do ruky a zbytek do hřbitova. Za každou takto danou kartu do ruky ztrácíš 3 životy..

Extus, Oriq Overlord

Legendární bytost — Human Warlock

1WBB

2/4

Double strike


Magecraft — Kdykoli sesíláš nebo kopíruješ kouzlo instant nebo sorcery, vrať si cílovou kartu bytosti, která není legendární, ze svého hřbitova do ruky.

"Připojte se ke mně, k úsvitu nového věku."

Awaken the Blood Avatar

Sorcery

6BR

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla můžeš obětovat libovolný počet bytostí. Toto kouzlo stojí o 2 méně k seslání za každou takto obětovanou bytost.

 
Každý protihráč obětuje bytost. Vytvoř si 3/6 černo-červenou bytost-token s typem Avatar, s haste a s "Kdykoli tato bytost útočí, udělí 3 zranění každému protihráči."

Flamescroll Celebrant

Bytost — Human Shaman

1R

2/1

Kdykoli protihráč aktivuje schopnost, která není manovou schopností, , Flamescroll Celebrant udělí onomu hráči 1 zranění.
1R: Flamescroll Celebrant získává +2/+0 do konce kola.

"Vstaň a bojuj!"

Revel in Silence

Instant

WW

Tví protihráči nemohou toto kolo sesílat kouzla ani aktivovat loajalitní schopnosti sférochodců.


Vypověz Revel in Silence ze hry.

"Seďi a poslouchej.“

Jadzi, Oracle of Arcavios

Legendární bytost — Human Wizard

6UU

5/5

Zahoď kartu: Vrať Jadzi, Oracle of Arcavios do ruky vlastníka.


Magecraft — Kdykoli sesíláš nebo kopíruješ kouzlo instant nebo sorcery, otoč vrchní kartu své knihovny. Je-li to karta, která není země, můžeš ji seslat zaplacením 1 namísto placení její manové ceny. Pokud je to karta země, polož ji na bojiště.

Journey to the Oracle

Sorcery

2GG

Můžeš položit libovolný počet karet zemí ze své ruky na bojiště. Pokud pak kontroluješ osm a více zemí, můžeš zahodit kartu. Pakliže tak učiníš, vrať Journey to the Oracle do ruky vlastníka.

Kianne, Dean of Substance

Legendární bytost — Elf Druid

2G

2/2

T: Vypověz ze hry vrchní kartu své knihovny. Je-li to karta země, dej si ji do ruky. Jinak na ni polož žeton studia.


4G: Vytvoř si 0/0 zeleno-modrou bytost-token s typem Fractal. Polož  na ni +1/+1 žeton za každou rozdílnou manovou hodnotu mezi kartami, které nejsou země a vlastníš je vypovězené ze hry s žetonem studia na sobě.

Imbraham, Dean of Theory

Legendární bytost — Bird Wizard

2UU

3/3

Flying


XUUT: Vypověz ze hry X karet své knihovny a dej na každou žeton studia. Pak si můžeš dát jednu kartu s žetonem studia na sobě, kterou vlastníš vypovězenou ze hry, do ruky.

Mila, Crafty Companion

Legendární bytost — Fox

1WW

2/3

Kdykoli protihráč útočí na jednoho nebo více sférochodců pod tvou kontrolou, polož na každého z nich žeton loajality.

Kdykoli se permanent pod tvou kontrolou stane cílem kouzla nebo schopnosti pod kontrolou protihráče, můžeš líznout kartu.

Lukka, Wayward Bonder

Legendární Sférochodec — Lukka

4RR

5

+1: Můžeš zahodit kartu. Pakliže tak učiníš, lízni kartu. Pokud byla takto zahozena karta bytosti, lízni namísto toho karty dvě.


−2: Vrať cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova na bojiště. Získává haste. Na začátku tvé příští udržovací fáze ji vypověz ze hry.


−7: Získáváš emblém s „Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu bytost, udělí počet zranění rovný své síle libovolnému cíli. "

Pestilent Cauldron

Artefakt

2B

T, Zahoď kartu: Vytvoř si 1/1 černo-zelenou bytost-token s typem Pest a s „Když tato bytost zemře, získáváš 1 život.“


1T: Každý protihráč odemele X karet, kde X je počet životů, který jsi toto kolo získal/a.


4T: Vypověz čtyři cílové karty z jednoho hřbitova. Lízni kartu.

Restorative Burst

Sorcery

3GG

Vrať si dvě cílové karty bytostí, zemí a/nebo sférochodců ze svého hřbitova do ruky. Každý hráč získává 4 životy. Vypověz Restorative Burst ze hry.

"Smrt? Smrt umí každý. Ukážu ti něco opravdu působivého."

Plargg, Dean of Chaos

Legendární bytost — Orc Shaman

1R

2/2

T, Zahoď kartu: Lízni kartu.


4RT: Otáčej karty z vršku své knihovny, dokud neotočíš kartu, která není legendární ani země, s manovou hodnotou 3 a méně. Můžeš ji seslat bez placení manové ceny. Ostatní takto odhalené a neseslané karty dej na spodek knihovny v náhodném pořadí..

Augusta, Dean of Order

Legendární bytost — Human Cleric

2W

1/3

Ostatní tapnuté bytosti pod tvou kontrolou mají +1/+0.


Ostatní odtapnuté bytosti pod tvou kontrolou mají +0/+1.


Kdykoli you útočíš, odtapní všechny bytosti pod tvou kontrolou a pak tapni libovolný počet bytostí pod tvou kontrolou..

Rowan, Scholar of Sparks

Legendární Sférochodec — Rowan

2R

2

Kouzla instant a sorcery tě stojí k seslání o 1 méně.


+1: Rowan, Scholar of Sparks udělí zranění každému protihráči. Pokud jsi toto kolo líznul/a tři nebo více karet, udělí namísto toho 3 zranění každému protihráči.


−4: Získáváš emblém s "Kdykoli sešleš kouzlo instant nebo sorcery, můžeš zaplatit 2. Pakliže tak učiníš, zkopíruj jej. Můžeš pro kopii zvolit nové cíle. "

Will, Scholar of Frost

Legendární Sférochodec — Will

4U

4

Kouzla instant a sorcery tě stojí k seslání o 1 méně.


+1: Až jedna cílová bytost má do konce kola základní sílu a odolnost 0/2.


−3: Lízni dvě karty.


−7: Vypověz ze hry až pět cílových merpamentů. Za každý takto vypovězený permanent si hráč jej kontrolující vytvoří 4/4 červeno-modrou bytost-token s typem Elemental.

Selfless Glyphweaver

Bytost — Human Cleric

2W

2/3

Vypověz ze hry Selfless Glyphweaver: Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola nezničitelnost.

Nabídl světlo sama sebe, aby zajistil, že žádná jiná neuhasnou.

Deadly Vanity

Sorcery

5BBB

Zvol si bytost nebo sférochodce, pak znič všechny ostatní bytosti a sférochodce.

Seslala kouzlo, aby zbavila okolí veškeré slabosti. Když se inkoust rozptýlil, stála sama.

Shaile, Dean of Radiance

Legendární bytost — Bird Cleric

1W

1/1

Flying, vigilance


T: Polož +1/+1 žeton na každou bytost, která toto kolo vstoupila na bojiště pod tvou kontrolou.

"Jste o tolik silnější, než sami tušíte."

Embrose, Dean of Shadow

Legendární bytost — Human Warlock

2BB

4/4

T: Polož +1/+1 žeton na jinou cílovou bytost, pak Embrose, Dean of Shadow udělí oné bytosti 2 zranění.


Kdykoli bytost pod tvou kontrolou s +1/+1 žetonem na sobě zemře, lízni kartu.

Torrent Sculptor

Bytost — Merfolk Wizard

2UU

2/2

Ward 2 (Kdykoli se tato bytost stane cílem kouzla nebo schopnosti pod kontrolou protihráče, zruš ji, pokud hráč ji kontrolující nezaplatí 2.)


Když Torrent Sculptor vstupuje na bojiště, vypověz kartu instant nebo sorcery ze svého hřbitova ze hry. Polož na Torrent Sculptor počet +1/+1 žetonů rovný polovině manové hodnoty oné karty, zaokrouhlené nahoru.

Flamethrower Sonata

Sorcery

1R

Zahoď kartu, pak lízni kartu. Když takto zahodíš kartu instant nebo sorcery Flamethrower Sonata udělí počet zranění rovný manové hodnotě oné karty cílové bytosti nebo sférochodci, jež nekontroluješ.

Vášeň svého srdce vkládá do každé noty.

Uvilda, Dean of Perfection

Legendární bytost — Djinn Wizard

2U

2/2

T: Můžeš vypovědět kartu instant nebo sorcery ze své ruky a položit na ni tři žetony zdokonalování. Získává "Na začátku tvé udržovací fáze, pokud je tato karta vypovězena ze hry, odstraň z ní žeton zdokonalování" a "Když je z této karty odstraněn poslední žeton zdokonalování, je-li vypovězena ze hry, můžeš ji seslat. Stojí takto k seslání o 4 méně."

Nassari, Dean of Expression

Legendární bytost — Efreet Shaman

3RR

4/4

Na začátku tvé udržovací fáze vypověz ze hry vrchní kartu knihovny každého protihráče. Do konce kola můžeš sesílat kouzla z karet takto vypovězených ze hry a můžeš k tomu použít manu, jako by se jednalo o manu jakékoli barvy.

Kdykoli sešleš kouzlo vypovězené ze hry, polož +1/+1 žeton na Nassari, Dean of Expression.

Valentin, Dean of the Vein

Legendární bytost — Vampire Warlock

B

1/1

Menace, lifelink


Pokud by měla bytost pod kontrolou protihráče, která není token, zemřít, namísto toho ji vypověz ze hry. Když tak učiníš, můžeš zaplatit 2. Pakliže tak učiníš, Vytvoř si 1/1 černo-zelenou bytost-token s typem Pest a s „Když tato bytost zemře, získáváš 1 život.“

Lisette, Dean of the Root

Legendární bytost — Human Druid

2GG

4/4

Kdykoli získáváš životy, můžeš zaplatit 1. Pakliže tak učiníš, polož +1/+1 žeton na každou bytost pod tvou kontrolou a získávají do konce kola trample.

"Život je stejně prchavý jako rozmanitý. Užívejte si krátké požehnání květiny, než zvadne. "

Aether Helix

Sorcery

3GU

Vrať cílový permanent do ruky vlastníka. Vrať cílovou kartu permanentu ze svého hřbitova do ruky.

Někteří mágové Dilemaxu rádi studují za soumraku, kdy jejich experimentální rovnice malují přízračné čáry na oozadí všeobjímající temnoty.

Beledros Witherbloom

Legendární bytost — Elder Dragon

5BG

4/4

Flying


Na začátku každé udržovací fáze, vytvoř si 1/1 černo-zelenou bytost-token s typem Pest a s „Když tato bytost zemře, získáváš 1 život.“


 Zaplať 10 životů: Odtapni všechny země pod tvou kontrolou. Aktivuj pouze jednou za kolo.

Biomathematician

Bytost — Human Wizard

1GU

2/2

Když Biomathematician vstupuje na bojiště, vytvoř si 0/0 zeleno-modrou bytost-token s typem Fractal. Polož +1/+1 žeton na každý permanent s typem Fractal pod tvou kontrolou.

"Dosáhnu nekonečna."

Blade Historian

Bytost — Human Cleric

RWRWRWRW

2/3

Útočící bytosti pod tvou kontrolou mají double strike.

"Takže vidíte, zbrklá bojové strategie kathorranských orků byla efektivní, ale nakonec se ukázala být dosti dvojsečnou. Stejně jako jejich dvojsečné meče.

Blood Researcher

Bytost — Vampire Druid

1BG

2/2

Menace (Může být blokována jen dvěma a více bytostmi.)


Kdykoli získáváš životy, polož +1/+1 žeton na Blood Researcher.

"Děkan Valentin nás varuje před konzumací vzorků, prý pro naši bezpečnost, ale já si myslím, že se prostě nechce dělit.“

Blot Out the Sky

Sorcery

XWB

Vytvoř si X tapnutých 2/1 černo-bílých bytostí-tokenů s typem Inking a s flying. Pokud je X 6 a více, znič všechny permanenty, které nejsou bytosti ani země.

Kapka tuše je otrava. Příval tušovců je hrozba.

Body of Research

Sorcery

GGGUUU

Vytvoř si 0/0 zeleno-modrou bytost-token s typem Fractal. Polož na ni X +1/+1 žetonů, kde X je počet karet ve tvé knihovně.

Jehličník slíbil, že jeho poslední projekt bude jeho zdaleka největší.

Closing Statement

Instant

3WB

Toto kouzlo stojí  o 2 méně k seslání ve tvé tázi konce kola.

 
Znič cílovou bytost nebo sférochodce, jež nekontroluješ. Polož +1/+1 žeton na až jednu bytost pod tvou kontrolou.

"Závěrem . . ."

Cram Session

Sorcery

1BG

Získáváš 4 životy.


Studuj. (Můžeš ukázat kartu Lekce, kterou vlastníš mimo hru, a dej si ji do ruky, nebo zahoď kartu, abys líznul/a kartu.)

Jediná věc pohladí více než nejlepší známka - Gyomeův vyhlášený dort.

Creative Outburst

Instant

3UURR

Creative Outburst udělí 5 zranění libovolnému cíli . Podívej se na vrchních pět karet své knihovny. Jednu si dej do ruky a zbytek na spodek knihovny v náhodném pořadí.

 
URUR, zahoď Creative Outburst: Vytvoř si token Treasure.

Culling Ritual

Sorcery

2BG

Znič každý permanent, který není země, s manovou hodnotou 2 a méně. Přidej si B nebo G za každý takto zničený permanent.

"Tvou zkázou je tvá vlastní křehkost. Já ji jen odhaluji. "

Culmination of Studies

Sorcery

XUR

Vypověz z hry vrchních X karet  své knihovny. Za každou takto vypovězenou kartu země si vytvoř token Treasure. Za každou takto vypovězenou modrou kartu lízni kartu. Za každou takto vypovězenou červenou kartu udělí Culmination of Studies 1 zranění každému protihráči.

Willova bystrá mysl se spojila s Rowaninou syrovou mocí a společně porazily Vtělenou krev.

Daemogoth Titan

Bytost — Demon

BGBGBGBG

11/10

Kdykoli Daemogoth Titan útočí nebo blokuje, obětuj bytost.

"Samozřejmě že vám nabídl moc. To démoni vždycky dělají. Ale věřte mi – čím lákavější nabídka, tím ničivější cena."
—Profesorka Onyxová

Daemogoth Woe-Eater

Bytost — Demon

1BBGG

7/6

Na začátku tvé udržovací fáze, obětuj bytost.


Když obětuješ Daemogoth Woe-Eater, každý protihráč zahodí kartu, ty lízni kartu a získej 2 životy.

"Tvá bolest za mou moudrost. Lepší nabídku nedostaneš."

Deadly Brew

Sorcery

BG

Každý hráč obětuje bytost nebo sférochodce. Pokud jsi takto obětoval permanent, můžeš si vrátit jinou kartu permanentu ze svého hřbitova do ruky.

Nikdo se nikdy neptal, co Dina dává do svých výtvorů, pokud fungovaly.

Decisive Denial

Instant

GU

Zvol si jedno —
• Cílová bytost pod tvou kontrolou vyzve na souboj cílovou bytost pod kontrolou protihráče. (Každá udělí zranění podle své síly té druhé.)
• Zruš cílové kouzlo, které není kouzlem bytosti, pokud hráč jej kontrolující nezaplatí 3.

"Už jsem slyšela dost."

Dina, Soul Steeper

Legendární bytost — Dryad Druid

BG

1/3

Kdykoli získáváš životy, každý protihráč ztrácí 1 život.


1, obětuj jinou bytost: Dina, Soul Steeper získává +X/+0 do konce kola,kde X je síla obětované bytosti.

Double Major

Instant

GU

Zkopíruj cílové kouzlo bytosti, které kontroluješ, pouze není legendární, pokud bylo ono kouzlo legendární. (Kopie kouzla bytosti se stává tokenem.)

"Teď se můžu konečně věnovat naplno zoetimancii i hlasové teorii!"

Dramatic Finale

Očarování

WBWBWBWB

Bytosti-tokeny pod tvou kontrolou mají +1/+1.


Kdykoli jedna nebo více bytostí, které nejsou tokeny, pod tvou kontrolou zemřou, vytvoř si 2/1 černo-bílou bytost-token s typem Inkling a s flying. Tato schopnost se spustí jen jednou za kolo..

Plně zaujaté obecenstvo sotva zaznamenalo, že v jejich programech najednou nebylo ani písmenko.

Elemental Expressionist

Bytost — Orc Wizard

URURURUR

4/4

Magecraft — Kdykoli sesíláš nebo kopíruješ kouzlo instant nebo sorcery, zvol si cílovou bytost pod tvou kontrolou. Do konce kola získává "Pokud by tato bytost opustila bojiště, namísto toho ji vypověz ze hry,“ a „Když tuto bytost vypovíš ze hry, vytvoř si 4/4 červeno-modrou bytost-token s typem Elemental."

Elemental Masterpiece

Sorcery

5UR

Vytvoř si dvě 4/4 červeno-modré bytosti-tokeny s typem Elemental.


URUR, zahoď Elemental Masterpiece: Vytvoř si Treasure token. (Je to artefakt s „T, Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.“)

Kořána prospěla na jedničku s hvězdičkou. S mnoha, mnoha barevnými, zářícími hvězdičkami.

Elemental Summoning

Sorcery — Lekce

3URUR

Vytvoř si 4/4 červeno-modrou bytost-token s typem Elemental.

"Stvořil jsi pramínek. Nyní ti ukáži příval."
—Uvilda, děkanka Kouzliště

Eureka Moment

Instant

2GU

Lízni dvě karty. Můžeš si na bojištš položit kartu země z tvé ruky.

"Nejdřív byly ty rovnice prostě čísla. Ale v číslech jsem spatřila příběh,  v příběhu vzor, a najednou jsem to všechno pochopila!"

Exhilarating Elocution

Sorcery

2WB

Polož dva +1/+1 žetony na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Ostatní bytosti pod tvou kontrolou získávají +1/+1 do konce kola.

Jeho slova se řinula vpřed ve vlnách zlatého světla, a všechen strach ze srdcí a  myslí posluchačů odplavil pryč.

Expressive Iteration

Sorcery

UR

Podívej se na vrchní tři karty své knihovny. Jednu si dej do ruky, jednu na spodek knihovny, a jednu vypověz ze hry. Vypovězenou kartu můžeš toto kolo zahrát.

Studenti Kouzliště tančí v napětí mezi vášní a dokonalostí.

Fractal Summoning

Sorcery — Lekce

XGUGU

Vytvoř si 0/0 zeleno-modrou bytost-token s typem Fractal. Polož na ni X +1/+1 žetonů.

"Fraktálové jsou prosté pseudodimenzionální manifestace asynchronních biosymetrií. Je to vskutku jednoduché."
—Kianne, děkanka Dilemaxu

Fracture

Instant

WB

Znič cílový artefakt, očarování, nebo sférochodce.

"Tvůj vzdor je vskutku úsměvný, malý kouzelníče. Je načase, aby ses naučil,jak jsi doopravdy křehký."
—Extus Narr

Galazeth Prismari

Legendární bytost — Elder Dragon

2UR

3/4

Flying


Když Galazeth Prismari vstupuje na bojiště, vytvoř si token Treasure.


Artefakty pod tvou kontrolou mají "T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy. Spotřebuj tuto manu pouze na seslání kouzla instant nebo sorcery."

Golden Ratio

Sorcery

1GU

Lízni kartu za každou různou hodnotu síly mezi bytostmi pod tvou kontrolou.

"Když se podívám okolo sebe, vidím svět definovaný vzory, který jim ale i tak stále dokáže vzdorovat. "
—Kianne, děkanka Dilemaxu

Harness Infinity

Instant

1BBBGGG

Vyměň svou ruku za svůj hřbitov.


Vypověz Harness Infinity ze hry.

"Když jsem vstoupil do hvězdného oblouku, vše mi najednou bylo dokonale jasné. Život a smrt nejsou protiklady, ale nekonečná cesta, která se kroutí a vrací zpět na svůj počátek, nikdy nezačíná a nikdy nekončí.“—Zhaer, professor biofilozofie

Hofri Ghostforge

Legendární bytost — Dwarf Cleric

3RW

4/5

Bytosti s typem Spirit pod tvou kontrolou mají +1/+1, trample a haste.

Kdykoli zemře pod tvou kontrolou jiná bytost, která není token, vypověz ji ze hry. Pakliže tak učiníš, vytvoř si token, který je kopií oné bytosti, pouze má navíc ke svým ostatním typům typ Spirit a "Když tato bytost opustí bojiště, vrať vypovězenou kartu do svého hřbitova. "

Humiliate

Sorcery

WB

Cílový protihráč ukáže ruku. Zvol si z ní kartu, která není země. Onen hráč ji zahodí. Polož +1/+1 žeton na bytost pod tvou kontrolou.

"Ale to snad ne. To už jako končíme?"

Infuse with Vitality

Instant

BG

Do konce kola cílová bytost získává deathtouch a "Když tato bytost zemře, vrať ji na bojiště pod kontrolu vlastníka tapnutou."


Získáváš  2 životy.

Dina pozvedla svůj šálek ke Killianovým ústům a on poprvé v životě poznal, co je soucit.

Inkling Summoning

Sorcery — Lekce

1WBWB

Vytvoř si 2/1 černo-bílou bytost-token s typem Inkling a s flying.

"Pomyslete na urážku tak hrubou, tak vulgární, že se ji zdráháte vyslovit nahlas. Nejsilnější a nejagresivnější tušovci se rodí přesně z takových."
—Embrose, děkan Stříbroslovu

Kasmina, Enigma Sage

Legendární Sférochodec — Kasmina

1GU

2

Každý další sférochodec pod tvou kontrolou má loajalitní schopnosti Kasmina, Enigma Sage.


+2: Proveď scry 1.


−X: Vytvoř si 0/0 zeleno-modrou bytost-token s typem Fractal. Polož na ni X +1/+1 žetonů.


−8: Najdi si v knihovně kartu instant nebo sorcery sdílející barvu s tímto sférochodcem, pak si zamíchej knihovnu. Můžeš onu kartu seslat bez placení její manové ceny..

Killian, Ink Duelist

Legendární bytost — Human Warlock

WB

2/2

Lifelink
Menace (Může být blokována jen dvěma a více bytostmi.)


Kouzla, které sesíláš, která cílí bytost, stojí k seslání o 2 méně.

"Když je váš otec děkan Embrose, být v něčem druhý nejlepší nepřichází v úvahu. "

Lorehold Apprentice

Bytost — Human Cleric

RW

2/2

Magecraft — Kdykoli sesíláš nebo kopíruješ kouzlo instant nebo sorcery, do konce kola, bytosti s typem Spirit pod tvou kontrolou získávají  "T: Tato bytost udělí 1 zranění každému protihráči."

V hlavě jí zní prastaré kročeje, jejich bezčasý rytmus ji vede v přítomnosti.

Lorehold Command

Instant

3RW

Zvol si dvě —
• Vytvoř si 3/2 červeno-bílou bytost-token s typem Spirit.
• Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+0, nezničitelnost a haste.
• Lorehold Command udělí 3 zranění libovolnému cíli . Cílový hráč získává 3 životy.
• Obětuj permanent, pak lízni dvě karty..

Lorehold Excavation

Očarování

RW

Na začátku tvé fáze konce kola odemel kartu. Pokud tak byla odemleta karta země, získáváš 1 život. Pokud ne, Lorehold Excavation udělí 1 zranění každému protihráči. (Abys odemlel/a kartu, odlož vrchní karetu své knihovny do hřbitova.)


5, Vypověz kartu bytost ize svého hřbitova ze hry: Vytvoř si tapnutou 3/2 červeno-bílou bytost-token s typem Spirit.

Lorehold Pledgemage

Bytost — Kor Shaman

1RWRW

2/2

First strike


Magecraft — Kdykoli sesíláš nebo kopíruješ kouzlo instant nebo sorcery, Lorehold Pledgemage získává +1/+0 do konce kola.

"Váha dějin vás může stejně tak posílit,  jako rozdrtit. Volba je na vás."

Maelstrom Muse

Bytost — Djinn Wizard

1UURR

2/4

Flying
Kdykoli Maelstrom Muse útočí, příští kouzlo instant nebo sorcery, které toto kolo sesíláš, tě stojí k sesláné o X méně, kde X je síla Maelstrom Muse, když se tato schopnost vyhodnotí.

Je inspirací pro všechny, včetně sebe sama.

Magma Opus

Instant

6UR

Magma Opus udělí 4 zranění libovolně rozdělené mezi libovolný počet cílů. Tapni dva cílové permanenty. Vytvoř si 4/4 červeno-modrou bytost-token s typem Elemental. Lízni dvě karty.


URUR, zahoď Magma Opus: Vytvoř si Treasure token.

Make Your Mark

Instant

RW

Cílová bytost získává +1/+0 do konce kola. Když ona bytost toto kolo zemře, Vytvoř si 3/2 červeno-bílou bytost-token s typem Spirit.

Ti, co se poučí z historie, ji mohou i tak chtít opakovat.

Manifestation Sage

Bytost — Human Wizard

GUGUGUGU

2/2

Když Manifestation Sage vstupuje na bojiště, Vytvoř si 0/0 zeleno-modrou bytost-token s typem Fractal. Polož na ni X +1/+1 žetonů, kde X je počet karet ve tvé ruce-

První věc, kterou se mág Dilemaxu naučí, jsou zákony metafyziky. Druhá je, jak je porušit.

Moldering Karok

Bytost — Zombie Crocodile

2BG

3/3

Trample, lifelink

Nekroluminiscence je mezi nemrtvými bytostmi v Šáchoroblatech  běžná, čímž dává bažině o půlnoci přízračnou zář. Je to uklidňující – zdálky.

Mortality Spear

Instant

2BG

Toto kouzlo stojí k seslání o 2 méně, pokud jsi toto kolo získal/a životy.

 Znič cílový permanent, jenž není země.

"Smrt je mým životním dílem."

Needlethorn Drake

Bytost — Drake

GU

1/1

Flying, deathtouch

Když se učí létat, mají dráčci sklony mimoděk nabodávat stromy, útesy a nic netušící studenty.

Oggyar Battle-Seer

Bytost — Ogre Shaman

3UR

3/4

Haste


T: Proveď scry 1.

"Nechť nás Ganathog požehná krvavými vidinami obnovené slávy!"

Owlin Shieldmage

Bytost — Bird Warlock

3WB

3/3

Flying


Ward—Zaplať 3 životy. (Kdykoli se tato bytost stane cílem kouzla nebo schopnosti pod kontrolou protihráče, zruš ji, pokud hráč ji kontrolující nezaplatí 3 životy.)

"Příště miř výš."

Pest Summoning

Sorcery — Lekce

1BGBG

Vytvoř si dvě 1/1 zeleno-černé bytosti-tokeny s typem Pest a  "Když tato bytost zemře, získáváš 1 život."

"Krok 1: Dej havěť do bahna.
"Krok 2: Čekej."
—*Gyomův Průvodce chovem havěti*

Practical Research

Instant

3UR

Lízni čtyři karty. Pak zahoď dvě karty, pokud nezahodíš kartu instant nebo sorcery.

Dvojčata se snažila najít kouzla k poražení Exta po svém. Will se pustil do knížek. Rowan do všeho okolo.

Prismari Apprentice

Bytost — Human Shaman

UR

2/2

Magecraft — Kdykoli sesíláš nebo kopíruješ kouzlo instant nebo sorcery, Prismari Apprentice nemůže toto kolo být blokována. Pokud mělo kouzlo manovou hodnotu 5 a více, polož +1/+1 žeton na Prismari Apprentice.

"Nikdy nikdo nevytvořil velké umění tak, že by to hrál na jistotu. "

Prismari Command

Instant

1UR

Zvol si dvě —
• Prismari Command udělí 2 zranění libovolnému cíli.
• Cílový hráč lízne dvě karty a pak dvě karty zahodí.
• Cílový hráč si vytvoří token Treasure
• Znič cílový artefakt.

Prismari Pledgemage

Bytost — Orc Wizard

URUR

3/3

Defender
Magecraft — Kdykoli sesíláš nebo kopíruješ kouzlo instant nebo sorcery, Prismari Pledgemage může toto kolo útočit, jako by neměla defender.

Mnozí mají talent k tvoření, ale málokdo odvahu se o své výtvory podělit.

Quandrix Apprentice

Bytost — Human Wizard

GU

2/2

Magecraft — Kdykoli sesíláš nebo kopíruješ kouzlo instant nebo sorcery, podívej se na vrchní tři karty své knihovny. Můžeš z nich ukázat kartu země a dát si ji do ruky. Zbytek dej na spodek knihovny v libovolném pořadí.

"Tajemství světa budou má."

Quandrix Command

Instant

1GU

Zvol si dvě —
• Vrať cílovou bytost nebo sférochodce do ruky vlastníka.
• Zruš cílové kouzlo artefaktu nebo očarování.
• Polož dva +1/+1 žetony na cílovou bytost.
• Cílový hráč si zamíchá až tři cílkové karty ze svého hřbitova do knihovny.

Quandrix Cultivator

Bytost — Turtle Druid

1GGUU

3/4

Když Quandrix Cultivator vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně najít kartu základní země typu Forest nebo Island, dát ji na bojiště a pak zamíchat knihovnu.

V zahradách kolem kampusu Dilemaxu se kapradí běžně promění v prales, ještě než skončí hodina.

Quandrix Pledgemage

Bytost — Merfolk Druid

1GUGU

2/2

Magecraft — Kdykoli sesíláš nebo kopíruješ kouzlo instant nebo sorcery, polož +1/+1 žeton on Quandrix Pledgemage.

"První krok k překonání fyzických omezení je zbavení se předsudků o tom, co je a není možné. "

Quintorius, Field Historian

Legendární bytost — Elephant Cleric

3RW

2/4

Bytosti s typem Spirit pod tvou kontrolou získávají +1/+0.


Kdykoli jedna nebo více karet opustí tvůj hřbitov, vytvoř si 3/2 červeno-bílou bytost-token s typem Spirit.

"Každý život má svůj příběh, a já nedovolím, aby byly zapomenuty. "

Radiant Scrollwielder

Bytost — Dwarf Cleric

2RW

2/4

Kouzla instant a sorcery, jež kontroluješ, mají lifelink.


Na začátku tvé udržovací fáze vypověz náhodně kartu instant nebo sorcery ze svéhi hřbitova ze hry. Můžeš ji toto kolo seslat. Pokud by mělo kouzlo takto sesláno být dáno do hřbitova, namísto toho jej vypověz ze hry.

Reconstruct History

Sorcery

2RW

Vrať si až jednu cílovou kartu artefaktu, až jednu cílovou kartu očarování, až jednu cílovou kartu instantu, až jednu cílovou kartu sorcery a až jednu cílovou karti sférochodce ze svého hřbitova do ruky.


Vypověz Reconstruct History ze hry.

Relic Sloth

Bytost — Beast

3RW

4/4

Vigilance


Menace (Může být blokována jen dvěma a více bytostmi.)

Když přijde na přepravu nedocenitelných, křehkých artefaktů, je bezpečí důležitější, než rychlost.

Returned Pastcaller

Bytost — Spirit Cleric

3RRWW

4/2

Flying


Když Returned Pastcaller vstupuje na bojiště, vrať si cílovou kartu typu instant, sorcery nebo Spirit ze svého hřbitova do ruky.

Duchosochám z Dějetvrze není zakázáno povolávat sochy vlastní.

Rip Apart

Sorcery

RW

Zvol si jedno —
• Rip Apart udělí 3 zranění cílové bytosti nebo sférochodci
• Znič cílový artefakt nebo očarování

Vyrván z historie. Vyrván z paměti. Vyrván z reality.

Rise of Extus

Sorcery

4WBWB

Vypověz ze hry cílovou bytost. Vypověz ze hry cílovou kartu instant nebo sorcery ze hřbitova.


Studuj. (Můžeš ukázat kartu Lekce, kterou vlastníš mimo hru, a dej si ji do ruky, nebo zahoď kartu, abys líznul/a kartu.)

Jediným smrtícím úderem se Extus zmocnil vedení Oriqů a nastoupil cestu k pomstě.

Rootha, Mercurial Artist

Legendární bytost — Orc Shaman

1UR

1/4

2, Vrať Rootha, Mercurial Artist do ruky vlastníka: Zkopíruj cílové kouzlo instant nebo sorcery, které kontroluješ. Pro kopii si můžeš zvolit nové cíle.

"Umění není nikdy dokončeno. Jen opuštěno. "

Rushed Rebirth

Instant

BG

Zvol si cílovou bytost. Kdýž toto kolo zemře, najdi si v knihovně kartu bytosti s nižší manovou hodnotou, polož si ji na bojiště tapnutou a pak si zamíchej knihovnu.

Studenti Suchokvětu se učí ve smrti nevidět tragédii, ale příležitost.

Shadewing Laureate

Bytost — Human Warlock

WWBB

2

Flying


Kdykoli zemře pod tvou kontrolou jiná bytost s flying, polož +1/+1 žeton na cílovou bytost pod tvou kontrolou.

"Mám tě zničit poezií nebo prózou?"

Shadrix Silverquill

Legendární bytost — Elder Dragon

3WB

2/5

Flying, double strike


Na začátku bojové fáze ve tvém kole si můžeš zvolit dvě. Každý mód musí cílit jiného hráče.
• Cílový hráč si vytvoří 2/1 černo-bílou bytost-token s typem Inkling a s flying.
• Cílový hráč si lízne jednu kartu a ztratí 1 život.
• Cílový hráč položí +1/+1 žeton na každou bytost pod svou kontrolou.

Silverquill Apprentice

Bytost — Human Warlock

WB

2/2

Magecraft — Kdykoli sesíláš nebo kopíruješ kouzlo instant nebo sorcery, cílová bytost získává +1/+0 do konce kola.

Pronesla ta slova stokrát, ale ve světle na pódiu přede všemi ostatními se z nich zrodilo cosi nového. A dav začal šílet.

Silverquill Command

Sorcery

2WB

Zvol si dvě —
• Cílová bytost získává +3/+3 a flying do konce kola.
• Vrať cílovou kartu bytosti s manovou hodnotou 2 a méně ze svého hřbitova na bojiště.
• Cílový hráč si lízne jednu kartu a ztratí 1 život.
• Cílový hráč obětuje bytost.

Silverquill Pledgemage

Bytost — Vampire Cleric

1WBWB

3/1

Magecraft — Kdykoli sesíláš nebo kopíruješ kouzlo instant nebo sorcery, Silverquill Pledgemage do konce kola získává dle tvé volby flying nebo lifelink.

"Vyhýbám se násilí. Považuji jej za poslední berličku bezduchých. Ale pokud na tom trváš, u tebe učiním výjimku."

Silverquill Silencer

Bytost — Human Cleric

WB

3/2

Jak Silverquill Silencer vstupuje na bojiště, zvol si jméno karty, která není země.

Kdykoli protihráč sešle kouzlo zvoleného jména, ztrácí 3 životy a ty lízni kartu.

"Mám sto chutí začít rozdávat vyloučení."

Spectacle Mage

Bytost — Bird Shaman

1UR

2/2

Flying

Kouzla instant a sorcery, která sesíláš, s manovou hodnotou 5 a více stojí k seslání o 1 méně..

"Bylo by zločinem upírat světu mé světlo."

Spirit Summoning

Sorcery — Lekce

1RWRW

Vytvoř si 3/2 červeno-bílou bytost-token s typem Spirit.

"Knihy jsou fantastické, ale pokud se opravdu zajímáte o dávnou minulost, proč se nezeptat přímo někoho, kdo u toho byl?"
—Augusta, děkanka Dějetvrze

Spiteful Squad

Bytost — Human Warlock

2WB

0/0

Deathtouch


Spiteful Squad vstupuje na bojiště se dvěma +1/+1 žetony.

Když Spiteful Squad zemře, dej její žetony na cílovou bytost pod tvou kontrolou..

“Nevíš, že prváci tady musí zaplatit za průchod?”

Square Up

Instant

1GU

Cílová bytost má do konce kola základní sílu a odolnost 4/4.

Někdy je tím nejradikálnějším krokem myslet striktně v rámci věcí.

Stonebound Mentor

Bytost — Spirit Advisor

1RW

3/3

Kdykoli jedna nebo více karet opustí tvůj hřbitov, proveď scry 1.

Quintorius se rozzářil, s myslí dychtivou nasát všechna historická fakta, o které se chtěl duch podělit.

Tanazir Quandrix

Legendární bytost — Elder Dragon

3GU

4/4

Flying, trample


Když Tanazir Quandrix vstupuje na bojiště, zdvoj počet +1/+1 žetonů na cílové bytosti pod tvou kontrolou.

Kdykoli Tanazir Quandrix útočí, můžeš nechat základní sílu a odolnost ostatních bytostí pod tvou kontrolou do konce kola změnit na sílu a odolnost Tanazir Quandrix..

Teach by Example

Instant

URUR

Když sesíláš příští kouzlo instant nebo sorcery toto kolo, zkopíruj jej. Pro kopii si můžeš zvolit nové cíle.

"Naučit se napodobovat mistra je prvním krokem na cestě jedním se stát. "
—Uvilda, děkanka Kouzliště

Tend the Pests

Instant

BG

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla, obětuj bytost


Vytvoř si X 1/1 černo-zelených bytostí s typem Pest a s "Když tato bytost  zemře, získáváš 1 život." , kde X je síla obětované bytosti.

"Dneska pro vás mám skutečnou mňamku."

Thrilling Discovery

Sorcery

RW

Získáváš 2 životy. Pak můžeš zahodit dvě karty. Pakliže tak učiníš, lízni tři karty..

"Tohle musí být ztracené město Zantafar, kde žil můj lid, kdež se stali nomády. Jen pomyslete, co se tady můžeme naučit!"
—Quintorius, kouzelnický student Dějetvrze

Vanishing Verse

Instant

WB

Vypověz ze hry cílový jednobarevný permanent.

"Kdokoli tu věc vyvolal, by se měl ihned raději přiznat, nebo bude celá třída čistit celý měsíc kalamáře!"

Velomachus Lorehold

Legendární bytost — Elder Dragon

5RW

5/5

Flying, vigilance, haste


Kdykoli Velomachus Lorehold útočí, podívej se na vrchních sedm karet své knihovny. Můžeš z nich seslat kouzlo instant nebo sorcery s manovou hodnotou menší nebo rovnou síle Velomachus Lorehold bez placení manové ceny. Zbytek dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Venerable Warsinger

Bytost — Spirit Cleric

1RW

3/3

Vigilance, trample


Kdykoli Venerable Warsinger udělí bojové zranění hráči, můžeš vrátit cílovou kartu bytosti s manovou hodnotnou X nebo méně ze svého hřbitova na bojiště, kde X je počet zranění, které Venerable Warsinger onomu hráči udělila.

Witherbloom Apprentice

Bytost — Human Druid

BG

2/2

Magecraft — Kdykoli sesíláš nebo kopíruješ kouzlo instant nebo sorcery, každý protihráč ztrácí 1 život a ty 1 život získáváš.

"Vše co jsme – každý pocit, každá akce – poháněna jediným, křehkým malým orgánem. Život je tak ohromně, překrásně křehký."

Witherbloom Command

Sorcery

BG

Zvol si dvě —
• Cílový hráč odemele tři, karty, ty si vrať kartu země ze svého hřbitova do ruky.
• Znič cílový permanent s manovou hodnotou 2 a méně, který není nani bytost, ani země.
• Cílová bytost získává -3/-1 do konce kola.
• Cílový protihráč ztrácí 2 životy a ty 2 životy získáváš.

Witherbloom Pledgemage

Bytost — Treefolk Warlock

3BGBG

5/5

Magecraft — Kdykoli sesíláš nebo kopíruješ kouzlo instant nebo sorcery, získvíš 1 život.

"Smrt je jen přenosem energie. Tahle havěť, kterou jsem sklidil, má čest se proměnit v čistou magii. Co může být krásnějšího?"

Zimone, Quandrix Prodigy

Legendární bytost — Human Wizard

GU

1/2

1T: Můžeš si na bojiště položit katti země ze své ruky, tapnutou.

 
4T: Lízni kartu. Pokud kontroluješ osm a více zemí, lízni namísto toho karty dvě.

"Na co si stěžují? Jako by snad axiomatická paratrigonometrie manových linií byla něco složitého"

Biblioplex Assistant

Artefaktová bytost — Gargoyle

4

2/1

Flying


Když Biblioplex Assistant vstupuje na bojiště, dej si až jednu cílovou kartu instant nebo sorcery ze svého hřbitova na vršek knihovny.

"Oceňuji jeho pomoc a upřímně, je s ním velká legrace."
—Isabough z Bezedné knihovny

Campus Guide

Artefaktová bytost — Golem

2

2/1

Když Campus Guide vstupuje na bojiště, můžeš si najít v knihovně kartu základní země, ukaž ji, pak si zamíchej knihovnu a dej si onu kartu na vršek.

"V Puštíkově není místo, které bych neznal. Kam se potřebujete dostat?"

Codie, Vociferous Codex

Legendární artefaktová bytost — Construct

3

¼

Nemůžeš sesílat kouzla permanentů.


4T: Přidej si WUBRG. Když sesíláš toto kolo příští kouzlo, vypovídej karty z vršku své knihovny ze hry, dokud nevypovíš kartu instant nebo sorcery s menší manovou hodnotou. Do konce kola můžeš onu kartu seslat bez placení její manové ceny. Všechny ostatní takto vypovězené karty si dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Cogwork Archivist

Artefaktová bytost — Construct

6

4/5

Reach


2T: Dej cílovou kartu ze hřbitova na spodek knihovny vlastníka.

"Je to největší knihovna v Multivesmíru. Samozřejmě že má největší knihovníky."
—Kasmina

Excavated Wall

Artefaktová bytost — Wall

1

0/4

Defender


1T: Odemel kartu. (Dej vrchní kartu své knihovny do hřbitova.)

"Nenechte se zmást tichem. Tyhle staré kameny se k vám snaží promluvit."
—Augusta, děkanka Dějetvrze

Letter of Acceptance

Artefakt

3

T: Přidej si one manu jakékoli barvy.


2T, obětuj Letter of Acceptance: Lízni kartu.

Dopis se otevřel a pozval dvojčata do Puštíkova. Will v tom spatřoval šanci nalézt nové vědění. Rowan šanci nalézt moc.

Reflective Golem

Artefaktová bytost — Golem

3

2/3

Kdykoli sešleš  kouzlo instant nebo sorcery, které cílí pouze Reflective Golem, můžeš zaplatit 2. Pakliže tak učiníš, zkopíruj ono kouzlo. Pro kopii si můžeš zvolit nové cíle.

"Už si to nezkracujeme skrz Šáchoroblata .Nejde ujít pět kroků, aniž by se groffové nepustili do vlastního odrazu."

Spell Satchel

Artefakt

2

Magecraft — Kdykoli sesíláš nebo kopíruješ kouzlo instant nebo sorcery, polož na Spell Satchel žeton knížky.


T, odstraň že Spell Satchel žeton knížky: Přidej si C.


3T, odstraň tři žetony knížky ze Spell Satchel: Lízni kartu.

Strixhaven Stadium

Artefakt

3

T: Přidej si C. Polož na Strixhaven Stadium žeton skóre.


Kdykoli ti bytost udělí bojové zranění, odstraň ze Strixhaven Stadium žeton skóre.


Kdykoli udělí bytost pod tvou kontrolou bojové zranění protihráči, polož na Strixhaven Stadium žeton skóre. Pak pokud má na sobě Strixhaven Stadium deset a více žetonů skóre, odstraň je všechny a onen hráč prohrává hru.

Team Pennant

Artefakt — Vybavení

1

Vybavená bytost má +1/+1, vigilance a trample.


Vybav bytost-token 1


Vybav 3

Vybrat si kolej na základě výsledků Čarověže je sice nedoporučováno, ale ne že by se to nevidělo.

Zephyr Boots

Artefakt — Vybavení

1

Vybavená bytost má flying.
Kdykoli vybavená bytost udělí bojové zranění hráči, lízni kartu, pak zahoď kartu.


Vybav 2 (2: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš jen tehdy, když můžeš hrát sorcery.)

Access Tunnel

Země

T: Přidej si C.


3T: Cílová bytost se silou 3 a méně nemůže být toto kolo blokována.

Agenti Oriqů se drží v temných zákoutích Arcaviosu, neviděni, ale stále přítomni.

Archway Commons

Země

Archway Commons vstupuje na bojiště tapnutá.


Když Archway Commons vstupuje na bojiště, obětuj ji, pokud nezaplatíš 1.


T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.

The Biblioplex

Země

T: Přidej si C.


2T: Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Je-li to karta instant nebo sorcery, můžeš ji ukázat a dát si ji do ruky. Paklkže si ji nedáš do ruky, můžeš ji odložit do hřbitova. Aktivuj pouze pokud máš přesně žádnou nebo sedm karet v ruce.

Frostboil Snarl

Země

Jak Frostboil Snarl vstupuje na bojiště, můžeš ukázat z ruky kartu s typem Island nebo Mountain. Pakliže tak neučiníš, Frostboil Snarl vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si U nebo R.

Dýmající bouře mrazivého ohně.

Furycalm Snarl

Země

Jak Furycalm Snarl vstupuje na bojiště, můžeš ukázat z ruky kartu s typem Mountain nebo Plains.

Pakliže tak neučiníš, Furycalm Snarl vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si R nebo W.

Žhnoucí lokus uctivého hněvu.

Hall of Oracles

Země

T: Přidej si C.


1T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.


T Polož +1/+1 žeton na cílovou bytost. Aktivuj pouze tehdy, když můžeš hrát sorcery, a pouze pokud jsi toto kolo seslal/a kouzlo instant nebo sorcery.

Lorehold Campus

Země

Lorehold Campus vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si R nebo W.


4T: Proveď scry 1.

Kouzelničtí studenti posedlí dějinami si volí Dějetvrz, kolej archeomancie.

Necroblossom Snarl

Země

Jak Necroblossom Snarl vstupuje na bojiště, můžeš ukázat z ruky kartu s typem Swamp nebo Forest.

 

Pakliže tak neučiníš, Necroblossom Snarl vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si B nebo G.

Hladové doupě kvetoucí hniloby.

Prismari Campus

Země

Prismari Campus vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si U nebo R.


4T: Proveď scry 1.

Kouzelničtí studenti, kteří vnímají kouzla jako nejvyšší formu sebevyjádření si volí Kouzliště, kolej umění elementů.

Quandrix Campus

Země

Quandrix Campus vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si G nebo U.


4T: Proveď scry 1.

Kouzelničtí studenti, kteří spatřují krásu ve vzorech a rovnicích si volí Dilemax, kolej numeromancie..

Shineshadow Snarl

Země

Jak Shineshadow Snarl vstupuje na bojiště, můžeš ukázat z ruky kartu s typem Plains nebo Swamp.

 Pakliže tak neučiníš, Shineshadow Snarl vstupuje na bojiště tapnutá.

T: Přidej si W nebo B.

Mihotající se maják spravedlivé zkaženosti.

Silverquill Campus

Země

Silverquill Campus vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si W nebo B.


4T: Proveď scry 1.

Kouzelničtí studenti přitahovaní mocí slov si volí Stříbroslov, kolej výmluvnosti.

Vineglimmer Snarl

Země

Jak Vineglimmer Snarl vstupuje na bojiště, můžeš ukázat z ruky kartu s typem Forest nebo Island. Pakliže tak neučiníš, Vineglimmer Snarl vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si G nebo U.

Zelenající se paradox prvotní logiky.

Witherbloom Campus

Země

Witherbloom Campus vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si B nebo G.


4T: Proveď scry 1.

Kouzelničtí studenti fascinovaní energiemi života a smrti si volí Suchokvět, kolej studií životních esencí.

MYSTICKÝ ARCHIV

Approach of the Second Sun

Sorcery

6W

Pokud byla Approach of the Second Sun seslána z tvé ruky a pokud jsi v této hře již seslal/a jiné kouzlo jménem Approach of the Second Sun, vyhráváš hru.  Jinak vlož Approach of the Second Sun do knihovny vlastníka jako sedmou kartu z vršku a získáváš 7 životů.

Day of Judgment

Sorcery

2WW

Znič všechny bytosti.

"Toto se nesmí v žádném případě stát veřejně známým. Následky takového kouzla jsou příliš drtivé. Zamkněte to v zakázaném archivu a zničte všechny záznamy v katalogu.“
—Ředitelka Taiva, k Isabough

Defiant Strike

Instant

W

Cílová bytost získává do konce kola +1/+0.

 

Lízni kartu.

"Po dvanácte dní a dvanácte nocí útočil Somat na krunýř monstra. Třináctého rána s úsvitem puknul."
—*
Hrdinové: Kniha mýtů *

Divine Gambit

Sorcery

WW

Vypověz cílový artefakt, bytost, nebo očarování pod kontrolou protihráče. Onen hráč si může z ruky položit na bojiště kartu permanentu.

"Zlo musí být propuštěno, ne zabito. Odemkní svého nepřítele a vypusť z něj zázrak zevnitř ven."
—Keevan, docent Kollemovy síně

Ephemerate

Instant

W

Vypověz ze hry cílovou bytost pod tvou kontrolou, pak ji vať na bojiště pod kontrolu vlastníka.

Rebound (Pokud jsi toto kouzlo seslal/a z ruky, vypověz jej po jeho vyhodnocení ze hry. Na začátku tvé další udržovací (upkeep) fáze můžeš toto kouzlo seslat z vypovězené zóny bez placení jeho manové ceny.)

Gift of Estates

Sorcery

1W

Pokud protihráč kontroluje více zemí, než ty, najdi si v knihovně až tři karty typu Plains, a dej si je do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.

"Žádali jsme o domov a dostali jsme celý svět."
—*
Svitky Devatera Darů *

Gods Willing

Instant

W

Cílová bytost získává do konce kola imunitu vůči barvě dle tvé volby. Proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

Mana Tithe

Instant

W

Zruš cílové kouzlo, pokud hráč jej kontrolující nezaplatí 1.

"Tyranův zlostný řev se proměnil ve vzlykot, když mu mezi prsty protekly poslední zbytky jeho bohatství."
—*
Kterak sesaditi tyrana *

Revitalize

Instant

1W

Získáváš 3 životy.


Lízni kartu

"Rytířka Kathryn zavřela oči a přichystala se na konec. Když je zase otevřela, stála nad svým sokem, vítězná. "
Thadus Léčitel, „Paměti“

Swords to Plowshares

Instant

W

Vypověz ze hry cílovou bytost. Hráč ji kontrolující si získává počet životů rovný její síle.

"Mistr meče obrátil svůj hněv ke svým novým nepřátelům: hnilobě kořenů a zelným slimákům."
Zázraky a mýty, svazek VII

Teferi's Protection

Instant

2W

 

Do tvého dalšího kola se tvůj počet životů nemůže změnit a máš imunitu proti všemu. Všechny permanenty pod tvou kontrolou odfázují. (Když jsou odfázované, pokládají se za neexistující. Přifázují zpět před odtapnutím ve tvé odtapovací fázi.)


Vypověz Teferi's Protection ze hry.

Blue Sun's Zenith

Instant

XUUU

Cílový hráč lízne X karet. Zamíchej Blue Sun's Zenith do knihovny vlastníka.

"Pět sluncí! Dokážete si představit, jak komplikované musí být kalkulace oběžných drah? Dala bych všechno za možnost zkusit rozřešit takovou rovnici!"
—Zimone, kouzelnická studentka Dilemaxu

Brainstorm

Instant

U

Lízni tři karty, pak dej dvě karty z ruky na vršek své knihovny v libovolném pořadí.

"Nekonečno myšlenek proudí Multivesmírem, čekaje na otevřenou mysl. "
—* Bezedná knihovna: Předmluva *

Compulsive Research

Sorcery

2U

Cílový hráč lízne tři karty. Pak dvě karty zahodí, pokud nezahodí kartu země.

"Každý sférochodec si pamatuje moment, kdy se jeho mysl poprvé dotkla ohromujících rozměrů Multivesmíru."
—Kasmina

Counterspell

Instant

UU

Zruš cílové kouzlo.

"Není potřeba znát specifické detaily kouzla, abyste potlačili jeho efekt. Prostě předefinujte pravidla reality, v nichž funguje."
—Imbraham, děkan Dilemaxu

Memory Lapse

Instant

1U

Zruš cílové kouzlo. Je-li takto zrušeno, dej jej na vršek knihovny jeho vlastníka namísto do jeho hřbitova.

"Kam odcházejí naše zapomenuté myšlenky. Kdysi jsem to věděla, ale nemohu si vzpomenout. "
—Ředitelka Taiva, zápis v deníku

Mind's Desire

Sorcery

4UU

Zamíchej si knihovnu. Pak vypověz ze hry vrchní kartu své knihovny. Do konce kola ji můžeš zahrát bez placení její manové ceny. (Má-li v manové ceně X, X je 0.)


Storm (Když sesíláš toto kouzlo, zkopíruj jej za každé kouzlo seslané toto kolo před ním.)

Negate

Instant

1U

Zruš cílové kouzlo., které není kouzlem bytosti..

"Rozbij soupeřovo kouzlo dostatečnou silou, a roztříštíš i jeho sebevědomí."
—* Magické maření“: glosy

Opt

Instant

U

Proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny, pak ji můžeš dát na spodek knihovny.)


Lízni kartu.

"Nejčastěji splněné přání je přání moci si zvolit vlastní osud. "
*Aetherosvatyně*, inskripce

Strategic Planning

Sorcery

1U

 

Podívej se na vrchní tři karty své knihovny. Jednu si dej do ruky a zbytek odlož do hřbitova.

"Mohu ti nabídnout pouze informace, dítě. Jakou cestu pak zvolíš, je zcela na tobě."
—Jadzi, věštkyně Arcaviosu

Tezzeret's Gambit

Sorcery

3UP

(UP můžeš zaplatit U  nebo 2 životy.)
Lízni dvě karty a pak proveď proliferate. 
(Zvol si libovolný počet permanentů a/nebo hráčů, pak na každý či každého z nich polož jeden žeton každého typu, který už na sobě mají.)

Time Warp

Sorcery

3UU

Cílový hráč získává po tomto kole další kolo navíc.

"Chronomanti mají poněkud jinou definici užívání si každého okamžiku.
—*Kniha milénií*

Whirlwind Denial

Instant

2U

Za každé kouzlo nebo schopnost pod kontrolou protihráčů toto kouzlo nebo schopnost zruš, pokud hráči je kontrolující nezaplatí za každou 4.

"Když se vzbouří proti tvé moci, musíš se sám stát bouří."
—* Příručka vznešeného umění magického*

Agonizing Remorse

Sorcery

1B

Cílový hráč ukáže ruku. Vybereš si z ní nebo ze hřbitova daného hráče kartu, která není země. Vypověz ji ze hry. Ztráciš 1 život

"Vina není odpuštění. Lítost není spravedlnost. Ale je správné, že trpíš."
—Extus Narr

Crux of Fate

Sorcery

3BB

Zvol si jedno —

 

• Znič všechny bytosti s typem Dragon.

 

• Znič všechny bytosti, které nemají typ Dragon.

"Jeden bratr bojoval za celý Multivesmír. Druhý jen sám za sebe. "
—*Podobenství o Prastarém kouzlu *

Dark Ritual

Instant

B

Přidej si BBB.

"Nevěří mým metodám, ale když chtějí výsledky, koho si jako myslíte, že vyhledají?"
—*Lim-Dûlova zaklínadla*

Demonic Tutor

Sorcery

1B

Najdi si v kníhovně kartu, dej si ji do ruky, pak si zamíchej knihovnu.

"Démoni dávají přednost dohodám s těmi, kdo se považují za příliš moudré, než aby se nechali oklamat."
—Nápis na svitkovém pouzdru

Doom Blade

Instant

1B

Znič cílovou bytost, která není černá.

"Anděl může zářit jako slunce, inspirovat slabé, hrozit vítězstvím nad temnotou. Ale ve finále na tom nezáleží, protože zemře jako každá jiná havěť."
—Ob Nixilis

Duress

Sorcery

B

Cílový hráč ukáže ruku. Vyber si z ní kartu, která není ani bytost, ani země. Onen hráč zvolenou kartu zahodí.

"Magie přinesla mír Širozemi, ale brzy byla zkažena.“
* Okultní Věk: Kouzelná sága *

Eliminate

Instant

1B

Znič cílovou bytost  či sférochodce s převedenou manovou cenou 3 a méně.

"Je tak snadné vymazat osobu ze světa. Skoro jako by se vesmír ani nestaral, zda existujeme, nebo ne."
—Extus Narr

Inquisition of Kozilek

Sorcery

B

Cílový hráč ukáže ruku. Vyber si z zní kartu, která není země a má převedenou manovou cenu 3 a méně. Onen hráč onu kartu zahodí.

"Dlít v Mlžných věčnostech je mimo vše chápání. Potkat se s takovými, kdo jsou toho schopni, může mysl zničit."
—*
Kroniky Titánů*

Sign in Blood

Sorcery

BB

Cílový hráč lízne dvě karty a ztratí 2 životy.

"Vždy jsou to mí nejlepší studenti, kdož dělají nejhorší rozhodnutí. "
—Shaile, děkanka Stříbroslovu

Tainted Pact

Instant

1B

Vypověz ze hry vrchní kartu své knihovny. Můžeš si ji dát do ruky, pokud nemá totožné jméno s jinou takto vypovězenou kartou. Opakuj tento proces, dokud si nedáš kartu do ruky, nebo nevypovíš ze hry dvě karty stejného jména, cokoli nastane dříve.

Tendrils of Agony

Sorcery

2BB

Cílový hráč ztrácí 2 životy a ty 2 životy získáváš.


Storm (Když sesíláš toto kouzlo, zkopíruj jej za každé kouzlo seslané toto kolo před ním. Pro kopie si můžeš zvolit nové cíle)

Village Rites

Instant

B

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla obětuj bytost.


Lízni dvě karty.

"Mí kolegové si hnusí barbarství Věku krve, ale já věřím, že se máme z magie nekonečné války co naučit."
—Embrose, děkan Stříbroslovu

Chaos Warp

Instant

2R

Vlastník cílového permanentu si jej zamíchá do knihovny, pak otočí vrchní kartu své knihovny. Je-li to karta permanentu, položí ji na bojiště

"Buďte opatrní při zacházení se starými magickými cetkami. Nikdy nevíte, kým byly."
—Augusta, děkanka Dějetvrze

Claim the Firstborn

Sorcery

R

Do konce kola získáváš kontrolu nad cílovou bytostí s převedenou manovou cenou 3 a méně.. Odtapni onu bytost. Do konce kola získává haste

"Wille! Mají tady kopii Příběhů Fae! Chceš přečíst pohádku na dobrou noc? "
—Rowan Kenrith

Faithless Looting

Sorcery

R

Lízni dvě karty, pak dvě karty zahoď.
Flashback 2R  (Tuto kartu můžeš zahrát ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji odstraň ze hry.)

"Jak jste se k tomuhle dostali? Moment, nechte to být. Nechci to vědět."
—Plargg, děkan Dějetvrze

Grapeshot

Sorcery

1R

Grapeshot deals 1 zranění libovolnému cíli .


Storm (Když sešleš toto kouzlo, zkopíruj jej za každé kouzlo seslané toto kolo před ním. Pro kopie si můžeš zvolit nové cile.)

Increasing Vengeance

Instant

RR

Zkopíruj cílové kouzlo instant nebo sorcery, jež kontroluješ. Pokud bylo toto kouzlo sesláno ze hřbitova, zkopíruj ono kouzlo namísto toho dvakrát. Pro kopie si můžeš zvolit nové cíle.


Flashback 3RR  (Tuto kartu můžeš zahrát ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji odstraň ze hry.)

Infuriate

Instant

R

Cílová bytost získává +3/+2 do konce kola.

"Někteří mágové používají důmyslná kouzla a mimořádnou taktiku. Jiní se prostě jen skutečně, skutečně naštvou."
Tajemství čarodějů Feradornu

Lightning Bolt

Instant

R

Lightning Bolt udělí 3 zranění libovolnému cíli .

"První z mágů viděli zuřivost bouře a přáli si umět odpovědět stejně."
Texty bouřotepců

Mizzix's Mastery

Sorcery

3R

Vypověz cílovou kartu, která má typ instant nebo sorcery ze svého hřbitova. Každou takto vypovězenou kartu zkopíruj a můžeš seslat onu kopii bez placení manové ceny. Vypověz Mizzix's Mastery ze hry.


Overload 5RRR 
(Můžeš seslat toto kouzlo za jeho overload cenu. Pakliže tak učiníš nahraď každý výskyt slova „cílovou“ slovem „každou“.)

Shock

Instant

R

Shock udělí 2 zranění libovolnému cíli

"Doteď nevím, zda jej nebesa poslouchala, nebo na něj útočila"
—Ral Zarek, poznámky z výzkumu

Stone Rain

Sorcery

2R

Znič cílovou zemi

"A tak Bruk Kladivo z Nebes získal své jméno a vyhrál válku, vše v jediném ohnivém okamžiku."
Souhrn kouzel válečných

Thrill of Possibility

Instant

1R

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla zahoď kartu.

Lízni dvě karty.

"Pokud tě až do morku kostí nevzrušuje pomyšlení na to, co vše může být, proč pak vůbec chodit na Puštíkov?"
—Nassari, děkan Kouzliště

Urza's Rage

Instant

2R

Kicker 8R (Můžeš zaplatit navíc 8R, když toto kouzlo sesláláš.)

Toto kouzlo nemůže být zrušeno.

Urza's Rage udělí 3 zranění libovolnému cíli . Pokud byla zaplacena kicker cena, namísto toho udělí onomu permanentu nebo hráči 10 zranění a udělení nemůže být zabráněno.

Abundant Harvest

Sorcery

G

Zvol si zemi nebo nezemi. Otáčej karty z vršku své knihovny, dokud neotočíš kartu zvoleného typu. Tu si dej do ruky a zbytek na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Adventurous Impulse

Sorcery

G

Podívej se na vrchní tři karty své knihovny. Můžeš z nich ukázat kartu bytosti nebo země a dát si ji do ruky. Zbytek si dej na spodek knihovny v libovolném pořadí.

"Její výprava začala jako všechny ostatní, jedním malým krůčkem neočekávaným směrem. "
Rukověť průzkumníka

Channel

Sorcery

GG

Do konce kola, kdykoli aktivuješ manovou schopnost, můžeš zaplatit 1 život. Pakliže tak učiníš, přidej si C.

"Dokud dýcháš, pořád máš dát co navíc."
—Valentin, děkan Suchokvětu

Cultivate

Sorcery

2G

Najdi si v knihovně až dvě karty základních zemí, ukaž je, jednu si dej na bojiště tapnutou, druhou do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.

"Divili byste se, co vás dokáže naučit jedna malá rostlinka."
—Lisette, děkanka Suchokvětu

Harmonize

Sorcery

2GG

Lízni tři karty.

"Krvavý ryk invaze utichl

A tichý zpěv zase lesy zněl."
—"Píseň o Freyalise"

Krosan Grip

Instant

2G


Split second
(Pokud je toto kouzlo na stacku, hráči nemohou hrát kouzla ani používat aktivované schopnosti, nejde-li o manové schopnosti.) 

Znič cílový artefakt nebo  očarování..

"Na světě, kde byl čas rozerván na kusy, vládla myslím všech destrukce. "
Metahistorie Multivesmíru

Natural Order

Sorcery

2GG

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla, obětuj bytost.

Najdi si v knihovně kartu zelené bytosti a dej si ji na bojiště. Pak si zamíchej knihovnu.

"Příroda není ani krutá, ani laskavá. Funguje na principu nutnosti, ne citů."
—Dina, kouzelnická studentka Suchokvětu

Primal Command

Sorcery

3GG

Zvol si dvě —
• Cílový hráč získává 7 životů.
• Polož cílový permanent, jenž není bytost, na vršek knihovny vlastníka.
• Cílový hráč si zamíchá hřbitov do své knihovny.
• Najdi si v kníhovně kartu bytosti, ukaž ji a dej si ji do ruky.

Regrowth

Sorcery

1G

Vrať si cílovou kartu ze svého hřbitova do ruky.

"Staletí války zničila Arcavios, ale jediné semínku začalo dlouhý proces obnovy"
Okultní Věk: Kouzelná sága

Snakeskin Veil

Instant

G

Polož +1/+1 žeton na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Do konce kola získává hexproof. (Nemůže být cílem kouzel nebo schopnsostí pod kontrolou tvých protihráčů)

"Nikdy neodmítni laskavost hada. Podruhé ti ji nenabídne."
—Úryvek druidského rukopisu

Weather the Storm

Instant

1G

Získáváš 3 životy.

Storm (Když sešleš toto kouzlo, zkopíruj jej za každé kouzlo seslané toto kolo před ním. Pro kopie si můžež zvolit nové cile.)

"Ani meče, ani bouře nedokáží narušit mír klidné mysli."
—*Rytiny Turrauské*

Despark

Instant

WB

Vypověz ze hry cílový permanent s převedenou manovou cenou 4 a vyšší

"Příběh o tyranovi, který byl ponížen a přišel o moc? Už teď se cítím inspirován! "
—Killian, kouzelnický student Stříbroslovu

Electrolyze

Instant

1UR

Electrolyze udělí 2 zranění libovolně rozdělené mezi jeden či dva cíle.


Lízni kartu.

"Hydraulický úchop byl selháním, ale ty rukavice měly omračující úspěch. "
—Deník Prvního z Izmagnů

Growth Spiral

Instant

GU

Lízni kartu. Můžeš si položit z ruky kartu země na bojiště.

„Naučila jsem se více ze spirály prostého kapradí, než ze všech knih, co jsem kdy přečetla."
—Kianne, děkanka Dilemaxu

Lightning Helix

Instant

RW

Lightning Helix udělí 3 zranění libovolnému cíli a ty získáváš 3 životy

"Mágové Věku krve uměli přivolat na hlavy nepřátel skutečné bleskové bouře. Vsadím se, že dokážeme jejich techniky reprodukovat."
—Dradiel, Kouzelnický student Dějetvrze

Putrefy

Instant

1BG

Znič cílový artefakt nebo bytost. Nelze je regenerovat.

"Z krále žrádlem pro červy tak rychle, jak to jen jde. "
—*Kterak sesaditi tyrana*

Překlad Jan Adam, 2021