Překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele. Kontakt: mudrc@mysticshop.cz

 

 

Jméno

Cena

Typ

S/O

Herní Text

Flavor text

 

Ajani, Caller of the Pride

1WhiteWhite

Sférochodec — Ajani

4

+1: Polož +1/+1 žeton na až jednu cílovou bytost.

-3: Cílová bytost získává do konce kola flying a double strike

-8: Polož si na bojiště X bílých 2/2 bytostí-tokenů s typem Cat, kde X je počet tvých životů.

 

 

Ajani's Chosen

2WhiteWhite

Bytost — Cat Soldier

3/3

Kdykoli  vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu očarování, polož si na bojiště 2/2 bílou bytost-token s typem Cat. Pokud je ono očarování Aura, můžeš je připojit na onen token.

"Budeme-li jednotní, náš řev bude bořit hory.“

 

Angelic Accord

3White

Očarování

 

Na začátku každé fáze konce kola, pokud jsi toto kolo získal/a 4 nebo více životů, polož si na bojiště 4/4 bílou bytost-token s typem Angel a s flying.

Jako jsou démoni přitahováni utrpením, anděly přitahuje dobrodiní.

 

Angelic Wall

1White

Bytost — Wall

0/4

Defender (Tato bytost nemůže útočit.)

Flying

„Vzduch se zachvěl, jako kdyby jej rozvířila křídla andělů, a nepřítele to odhodilo stranou.“

-Příběhy cestovatele Ikarova

 

Archangel of Thune

3WhiteWhite

Bytost — Angel

3/4

Flying

Lifelink (Zranění udělené touto bytostí ti okamžitě přidá odpovídající počet životů.)

Kdykoli si přidáš život, polož +1/+1 žeton na každou bytost, již kontroluješ.

I ti nejzkaženější mají noční můry.

 

Auramancer

2White

Bytost — Human Wizard

2/2

Když Auramancer vstupuje na bojiště, můžeš si ze hřbitova vrátit do ruky cílovou kartu očarování.

“Ve vzpomínkách nalézáme naše nejzazší zásoby síly.

 

Banisher Priest

1WhiteWhite

Bytost — Human Cleric

2/2

Když Banisher Priest vstupuje na bojiště, vypověz ze hry cílovou bytost pod kontrolou protihráče, dokud Banisher Priest neopustí bojiště. (Ona bytost se vrací pod kontrolu vlastníka.)

"Křivopřísežníku, vykazuji tě pryč! "

 

Blessing

WhiteWhite

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

White: Očarovaná bytost získává do konce kola +1/+1.

"Ctnost nemůže přežít bez síly. "—Ardanna z Rady andělů

 

Bonescythe Sliver

3White

Bytost — Sliver

2/2

Bytosti s typem Sliver pod tvou kontrolou mají  double strike. (Udělují zranění ve fázi first strike i v normální fázi udílení zranění.)

"Jejich končetiny jsou ostřejší než naše meče a rychlejší než naše luky. "—Hastric, thunský zvěd

 

Brave the Elements

White

Instant

 

Zvol si barvu. Bílé bytosti, jež kontroluješ, mají do konce kola proti oné barvě imunitu. (Nemohou být blokovány, cíleny, očarovány ničím oné barvy a nemůže  jim být uděleno zranění ničím oné barvy.)

 

 

Capashen Knight

1White

Bytost — Human Knight

1/1

First strike (Uděluje zranění před bytostmi bez first strike)

1White: Capashen Knight získává  do konce kola +1/+0.

Chrání Benalii jak svou reputací, tak svou zručností ve zbrani.

 

Celestial Flare

WhiteWhite

Instant

 

Cílový hráč obětuje útočící nebo blokující bytost.

"Byl jsi poražen již ve chvíli, kdys projevil svou agresi. "

—Gideon Jura

 

Charging Griffin

3White

Bytost — Griffin

2/2

Flying

Kdykoli Charging Griffin útočí, získává do konce kola +1/+1.

Čtyři spáry, dvě křidla, jeden zobák, žádný strach.

 

Congregate

3White

Instant

 

Cílový hráč získává 2 životy za každou bytosi na bojišti.

"Ve shromáždění je skryta síla pro ty, jenž klopýtají, energie pro ty, jenž strádají, láska pro všechny, jenž zpívají. "—Zpěv Všehomíra, žalm  642

 

Dawnstrike Paladin

3WhiteWhite

Bytost — Human Knight

2/4

Vigilance (Tato bytost se netapuje do útoku.)

Lifelink (Zranění, která tato bytost udělí,ti okamžitě přidá odpovídající počet životů.)

Drtí temnotu pod kopyty svého oře.

 

Devout Invocation

6White

Sorcery

 

Tap any number of untapped creatures you control. Put a 4/4 white Angel creature token with flying onto the battlefield for each creature tapped this way.

Modlitba, která donutí démony pokleknout.

 

Divine Favor

1White

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Když Divine Favor vstupuje na bojiště, získáváš 3 životy.

Očarovaná bytost má +1/+3.

Se zbrojí ze světla může být i prostý panoš vést své lidi do boje.

 

Fiendslayer Paladin

1WhiteWhite

Bytost — Human Knight

2/2

First strike (Uděluje zranění před bytostmi bez first strike)

Lifelink (Zranění, která tato bytost udělí,ti okamžitě přidá odpovídající počet životů.)

Fiendslayer Paladin nemůže být cílem červených nebo černých kouzel, které kontrolují tví protihráči.

 

 

Fortify

2White

Instant

 

Zvol si jedno — Bytosti, které kontroluješ, získávají do konce kola +2/+0; nebo bytosti, které kontroluješ, získávají do konce kola +0/+2.

"Kde kov je poskvrněn a dřevo těžko k nalezení, je nejlépe se ozbrojit vírou.“
—Tavalus, učedník Korlisu

 

Griffin Sentinel

2White

Bytost — Griffin

1/3

Flying

Vigilance (Tato bytost se netapuje do útoku.)

Jakmile si gryfí strážce vybere teritorium za své, jen smrt jej donutí jej opustit.

 

Hive Stirrings

2White

Sorcery

 

Polož si na bojiště dvě bezbarvé 1/1 bytosti-tokeny s typem Sliver.

Sliveří mláďata jsou rozděleny do skupin podle svého potenciálu a budoucí role. Lidští učenci mohou pouze hádat, jak dochází k určení.

 

Imposing Sovereign

1White

Bytost — Human

2/1

Bytosti pod kontrolou tvých protihráčů vstupují na bojiště tapnuté.

Někteří jsou zrozeni k vládnutí. Zbytek je zrozen k tomu, aby se jim klaněl.

 

Indestructibility

3White

Očarování — Aura

 

Očaruj permanent

Očarovaný permanent má nezničitelnost.

(Efekty, které říkají „znič“ tento permanent nezničí. Nezničitelnou bytost nelze zničit prostřednictvím smrtelného zranění.)

"Jen to zkoušej klidně dále. "

 

Master of Diversion

2White

Bytost — Human Scout

2/2

Kdykoli Master of Diversion útočí, tapni cílovou bytost pod kontrolou bránícího se hráče.

Vybírej si své bitvy s rozvahou. Například se vyhýbej tomu velkému.

 

Pacifism

1White

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Očarovaná bytost nemůže útočit ani blokovat.

Poprvé ve svém životě ucítil Grakk uvnitř sebe podivné teplo a mravenčení.

 

Path of Bravery

2White

Očarování

 

Pokud je počet tvých životů vyšší, než počet, se kterým jsi začínal/a, bytosti pod tvou kontrolou mají +1/+1.

Kdykoli jedna nebo více bytostí pod tvou kontrolou útočí, získáváš počet životl rovný počtu útočících bytostí.

 

 

Pay No Heed

White

Instant

 

Udělení veškerého zranění, které by toto kolo udělil zdroj dle tvého výběru, je zabráněno.

"Z této kopřivy nebezpečenství utrhneme sobě kvítko

bezpečnosti.."—William Shakespeare, Král Jindřich IV, Část I

 

Pillarfield Ox

3White

Bytost — Ox

2/4

 

"Ty starý, nepohyblivý šmejde! Kdybych ti mohl do hlavy nacpat moudrost, udělal bych to jenom proto, aby i někdo jiný pochopil, co mne ta tvoje tvrdohlavost stála!!"—Bruse Tarl, nomád z Goma Fada

 

Planar Cleansing

3WhiteWhiteWhite

Sorcery

 

Znič všechny permanenty, které nejsou země.

 

 

Sentinel Sliver

1White

Bytost — Sliver

2/2

Bytosti s typem Sliver pod tvou kontrolou mají  vigilance. (Netapují se do útoku.)

Skrze jeho pozorné zraky mohou vidět všichni sliveři.

 

Seraph of the Sword

3White

Bytost — Angel

3/3

Flying

Udělení veškerého bojového zranění, které by bylo uděleno Seraph of the Sword, je zabráněno.

"Pouze tehdy se budu radovat, bude-li můj meč moci v klidu zahálet.“

 

Serra Angel

3WhiteWhite

Bytost — Angel

4/4

Flying

Vigilance (Tato bytost se netapuje do útoku.)

Následuj světlo. Pokud se ho nedostává, následuj ji..

 

Show of Valor

1White

Instant

 

Cílová bytost získává  do konce kola +2/+4.

Zbabělci se dívají. Hrdinové konají.

 

Siege Mastodon

4White

Bytost — Elephant

3/5

 

"Zdi zkažených se před námi rozsypou v prach. Připravte obléhací stroje. Táhneme do války! ”

—Generálka Avitora

 

Silence

White

Instant

 

Tví protihráči nemohou toto kolo sesílat kouzla. (Kouzla seslaná předtím, než se toto kouzlo vyhodnotí, nejsou zasažena.)

"Chvíli se pozastav a v tichosti popřemýšlej nad svými hříchy."—Cleph, Řád spasených duší

 

Solemn Offering

2White

Sorcery

 

Znič cílový artefakt nebo očarování. Získáváš 4 životy.

„Za váš dar budete odměnění. "

"Odměna bude čistě duchovní. "

—Chrámové značky

 

Soulmender

White

Bytost — Human Cleric

1/1

Tap: Získáváš 1 život.

"Uzdravování je spíše umění, než magie. Ale trochu magie tam pořád je. "

 

Steelform Sliver

2White

Bytost — Sliver

2/2

Bytosti s typem Sliver pod tvou kontrolou mají +0/+1.

"Ačkoli mohou sliveři občas připomínat nás, nejsou to lidé. Kdokoli, kdo s nimi bojuje, si to musí stále uvědomovat.“

-Sarlena, paladinka ze Severní výspy.

 

Stonehorn Chanter

5White

Bytost — Rhino Cleric

4/4

5White: Stonehorn Chander získává do konce kola vigilance a lifelink kola. (Netapuje se do útoku. Zranění, která tato bytost udělí,ti okamžitě přidá odpovídající počet životů.)

 

U Kamenorohů pieta a moc jedno jest.

 

Suntail Hawk

White

Bytost — Bird

1/1

Flying

"Jsou to nejlepší společníci v říši. Rychlí, chytří, a snadno trénovatelní k lovení narušitelů“ – Almara, sokolnice

 

Wall of Swords

3White

Bytost — Wall

3/5

Defender (Tato bytost nemůže útočit.)

Flying

"Když jsm říkal, že potřebuji více mečů k obraně země, neměl jsem úplně na mysli zrovna tohle. "

—Olander, taktik ze Severní výspy

 

Air Servant

4Blue

Bytost — Elemental

4/3

Flying

2 

ManaBlue 

Mana: Tapni cílovou bytost s flying.

"Vítr je mocný, a přece efemérní. Může srazit draka z oblohy, ale zároveň proniknout tou nejmenší škvírkou, ničím nezastaven. ”

—Jestus Dreya, O elementech a věčnosti

 

Archaeomancer

2BlueBlue

Bytost — Human Wizard

1/1

Když Archaeomancer vstupuje na bojiště, Vrať si cílovou kartu instant nebo sorcery ze svého hřbitova do ruky.

"Slova moci nikdy nezmizí. Jen spí, čekaje na ty s dostatečně silnou vůlí, aby je ovládli.“

 

Armored Cancrix

4Blue

Bytost — Crab

2/5

 

Bytosti vytržené ze svého času se objevují každý rok, produkty časové katastrofy, která kdysi postihla Dominarii.

 

Cancel

1BlueBlue

Instant

 

Zruš cílové kouzlo.

 

 

Claustrophobia

1BlueBlue

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost


Když Claustrophobia vstupuje na bojiště, tapni očarovanou bytost

Očarovaná bytost se v průběhu odtapovací fáze hráče ji kontrolujícího neodtapne.


Šest stop hlíny ztlumilo jeho kři

 

Clone

3Blue

Bytost — Shapeshifter

0/0

Můžeš nechat Clone vstoupit na bojiště jako kopii jakékoli bytosti na bojišti.

Zná tvé silné stránky, tvé slabé stránky, a tvar toho nešťastného znaménka, co máš na zadku.

 

Colossal Whale

5BlueBlue

Bytost — Whale

5/5

Islandwalk (Tato bytost je neblokovatelná, pokud bránící se hráč kontroluje Island.)

Kdykoli Colossal Whale útočí, můžeš vypovědět ze hry cílovou bytost pod kontrolou bránícího ose hráče, dokud Colossal Whale neopustí bojiště (Bytost se vrací pod kontrolu vlastníka.)

 

 

Coral Merfolk

1Blue

Bytost — Merfolk

2/1

 

V dávných dobách si o nich námořníci mysleli, že jde o přeludy nebo kapustňáky. Čím víc lodí ale padlo za oběť „útokům kapustňáků“, tím více začala vycházet skutečná pravda na povrch.

 

Dismiss into Dream

6Blue

Očarování

 

Každá bytost pod kontrolou tvých soupeřů má ke svým typům navíc typ Illusion a „Když se tato bytost stane cílem kouzla nebo schopnosti, obětuj ji."

"Vkládáš svou víru v ševelení větru. "—Noyan Dar, tazeemská mágyně tišitelka

 

Disperse

1Blue

Instant

 

Vrať cílový permanent, který není země, do ruky vlastníka.

Gryffid našel cestu zpět domů a žil dál, jak nejlépe uměl, v jednom kuse skrývající svůj nově nalezený strach z mraků.

 

Divination

2Blue

Sorcery

 

Lízni dvě karty.

"Klíč k této hádance je skryt v tobě samém,"

-Doriel, mentor z Mistrálového ostrova.

 

Domestication

2BlueBlue

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Získáváš kontrolu nad očarovanou bytostí.

Na začátku tvé fáze konce kola, je-li síla očarované bytosti 4 nebo více, obětuj Domestication.

 

 

Elite Arcanist

3Blue

Bytost — Human Wizard

1/1

Když Elite Arcanist vstupuje na bojiště, můžeš vypovědět kartu instantu ve své ruce ze hry.

Variable Colorless, Tap: Zkopíruj vypovězenou kartu. Můžeš kopii seslat bez placení manové ceny. X je rovno převedené manové ceně vypovězené karty.

 

 

Essence Scatter

1Blue

Instant

 

Zruš cílové kouzlo bytosti.

"Co se pokusíš vyvolat z Ætheru, mohu s klidem rozptýlit ve větru."
-Jace Beleren

Frost Breath

2Blue

Instant

 

Tapni až dvě cílové bytosti. Tyto bytosti se v dalším odtapovacím kroku hráče je kontrolující neodtapnou.

"Udělám z tvých kostí ledové zvonky.“

 

Galerider Sliver

Blue

Bytost — Sliver

1/1

Bytosti s typem Sliver pod tvou kontrolou mají  flying.

Mistři adaptace, sliveři bouřkojezdci slouží v úlu mnoha potřebám. Když nepatrolují okolo teritorií, jejich majestátní křídla slouží k pohánění chladícího vzduchu skrze rozměrné prostory úlů.

 

Glimpse the Future

2Blue

Sorcery

 

Podívej se na vrchní tři karty své knihovny. Dej si jednu z nich do ruky a zbytek odlož do hřbitova.

"Tuhle hádanku nevyřeší prostý ho mincí. Musíš přemýšlet a volit moudře. "—Shai Fusan, arcimág

 

Illusionary Armor

4Blue

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Očarovaná bytost má +4/+4.

Když se očarovaná bytost stane cílem kouzla nebo schopnosti, obětuj Illusionary Armor.

 

 

Jace, Memory Adept

3BlueBlue

Sférochodec — Jace

4

+1 Lízni kartu. Cílový hráč odloží vrchní kartu své knihovny do hřbitova.

0 - Cílový hráč odloží vrchních 10 karet své knihovny do hřbitova.

-7 - Jakýkoli počet cílových hráčů si každý lízne 20 karet.

 

 

Jace's Mindseeker

4BlueBlue

Bytost — Fish Illusion

4/4

Flying

KdyžJace's Mindseeker vstupuje na bojiště, cílový protihráč odloží pět vrchních karet své knihovny do hřbitova. Můžeš seslat kartu instant nebo sorcery, která byla mezi nimi bez zaplacení manové ceny.

 

 

Merfolk Spy

Blue

Bytost — Merfolk Rogue

1/1

slandwalk (Tato bytost je neblokovatelná, má-li bránící se hráč pod kontrolou Island.)

Kdykoli Merfolk Spy udělí hráči bojové zranění, tento hráč ukáže náhodně jednukartu z ruky.

 

 

Messenger Drake

3BlueBlue

Bytost — Drake

3/3

Flying

Když Messenger Drake zemře, lízni kartu.

Čím důležitější zpráva, tím větší posel..

 

Negate

1Blue

Instant

 

Zruš cílové kouzlo, které není kouzlem bytosti.

Mistři kouzelných umění si vychutnávají delikátní ironii. Jejich studium tajemných a a komplexních rituálů vedou k jednoduchému výsledku: schopnosti říci prosté ano či ne.

 

Nephalia Seakite

3Blue

Bytost — Bird

2/3

Flash (Tuto kartu lze hrát kdykoli, kdy je možno hrát instant)

Flying

"Jedním okem se dívej na cestu po útesech, nebo se zřítíš vstříc smrti. Jedním okem se dívej na nebe, nebo se smrt zřítí na tebe."
-Manfried Ulmach, elgaudský mistr zbrojí

 

Opportunity

4BlueBlue

Instant

 

Cílový hráč lízne čtyři karty.

"Příležitost není něco, na co čekáš. Je to něco, co tvoříš. "

 

Phantom Warrior

1BlueBlue

Bytost — Illusion Warrior

2/2

Phantom Warrior nemůže být blokována.

“Obranu neposílíte tím, že přidáte cihly. ”
—Jace Beleren

 

Quicken

Blue

Instant

 

Příští kouzlo sorcery, které toto kolo sešleš, můžeš seslat, jako kdyby mělo flash. (Může být zahráno kdykoli, kdy je možno hrát instant.)

Lízni kartu

Zručný izzetský chronarch dokáže provést epickou pomstu mezi pádem dvou zrnek písku.

 

Scroll Thief

2Blue

Bytost — Merfolk Rogue

1/3

Kdykoli Scroll Thief udělí bojové zranění hráči, lízni kartu.

Merfolkové z Kapsha infiltrovali i tak vzdálené pevnosti jako pouštní citadelu v Sunari ve své honbě za znalostmi magie.

 

Seacoast Drake

1Blue

Bytost — Drake

1/3

Flying

O přímořských dráčcích je známo, že následují lodě míle a míle na  moře, čekající na příležitost uchvátit kus odpadu, návnady nebo sem tam námořníka.

 

Sensory Deprivation

Blue

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Očarovaná bytost získává -3/-0.

Říkají tomu "sešívačova anestezie", kouzlo na umrtvení smyslů, zatímco šílení doktoři zahajují svou krvavou práci.

 

Spell Blast

Variable ColorlessBlue

Instant

 

Zruš cílové kouzlo s převedenou manovou cenou X.. (Například, je-li cena onoho kouzla 3BlueBlue, X je  5.)

"Možná bys mohl zkusit hodit kamenem? To by k tvému intelektu sedělo více "

 

Tidebinder Mage

BlueBlue

Bytost — Merfolk Wizard

2/2

Když Tidebinder Mage vstupuje na bojiště, tapni cílovou zelenou nebo červenou bytost pod kontrolou protihráče. Ona bytost se v průběhu odkapovací fáze onoho hráče neodtapuje, dokud kontroluješ Tidebinder Mage.

 

 

Time Ebb

2Blue

Sorcery

 

Polož cílovou bytost na vršek knihovny vlastníka.

"Včera jsi byl jen zrnkem představivosti svého mistra. Tehdy jsem tě měl moc rád. "—Shai Fusan, arcimág

 

Tome Scour

Blue

Sorcery

 

Cílový hráč odloží vrchních pět karet své knihovny do svého hřbitova.

"Doufám, že nic z toho nebylo důležité!"

 

Trained Condor

2Blue

Bytost — Bird

2/1

Flying

Kdykoli Trained Condor útočí, jiná cílová bytost pod tvou kontrolou získává do konce kola flying.

"Jsou dost chytří na to, aby porozuměli, že válka znamená spustu mršin."—Griv, kondoří jezdec

 

Traumatize

3BlueBlue

Sorcery

 

Cílový hráč odloží polovinu karet ze své knihovny, zaokrouhleno dolů, do svého hřbitova.

Zůstalo mu právě a jen  tolik vzpomínek, aby porozuměl, o co příšel.

 

Wall of Frost

1BlueBlue

Bytost — Wall

0/7

Defender (Tato bytost nemůže útočit.)

Kdykoli Wall of Frost blokuje bytost, ona bytost se v dalším odkapovacím kroku hráče, jenž ji kontroluje, neodtapne.

"Viděla jsem spoustu bojechtivých pošetilců na ní dlouho koukat, aby se pak ptočili a odešli pryč. "—Sarlena, paladinka ze Severní výspy

 

Warden of Evos Isle

2Blue

Bytost — Bird Wizard

2/2

Flying

 

Kouzla bytostí s flying, které sesíláš, tě stojíj o 1 méně.

Na ostrově Evos slouží rychlí a mocní avenové coby vymahači vůle sfing.

 

Water Servant

2BlueBlue

Bytost — Elemental

3/4

Blue Mana: Water Servant získává do konce kola +1/-1.

Blue 

Mana: Water Servant získává do konce kola -1/+1.

"Tahle bytost má vrozenou vnímavost. Ví, kdy se zvednout a kdy zase zmizet ve vlnách. ”

—Jestus Dreya, O elementech a věčnosti

 

Windreader Sphinx

5BlueBlue

Bytost — Sphinx

3/7

Flying

Kdykoli útočí bytost s flying, můžeš si líznout kartu.

"Tvá mysl se příliš zaobírá hloupými věcmi, než abys dokázal naslouchat jemným šepotům větru."

 

Zephyr Charge

1Blue

Očarování

 

1Blue: Cílová bytost získává do konce kola flying.

"Všechny armády dávají přednost vyšším místům před nižšími a slunci před temnotou. "—Sun Tzu, Umění války

 

Accursed Spirit

3Black

Bytost — Spirit

3/2

Intimidate (Tato bytost může být  blokována pouze bytostmi sdílejícími s ní barvu a/nebo artefaktovými bytostmi)

Mnoho slyšelo škrábání jeho brnění po zemi a jeho čvachtavý hlas. Ale pouze jeho oběti kdy zahlédly jeho ledový pohled.

 

Altar's Reap

1Black

Instant

 

Jako dodatečnou cenu k seslání Altar Reap obětuj bytost.

Lízni dvě karty.

"Neměj starost tvá smrt přinese tolik informací, co to jen půjde. "—Gorghul, augur lebek

 

Artificer's Hex

Black

Očarování — Aura

 

Očaruj vybavení

Na začátku tvé udržovací fáze, je-li očarované vybavení připojeno na bytosti, onu bytost znič.

"Některé poklady nestojí za to ani najít, natož krást."—Dack Fayden

 

Blightcaster

3Black

Bytost — Human Wizard

2/3

Kdykoli sešleš kouzlo očarování, můžeš cílové bytosti do konce kola udělit -2/-2.

"Tvé maso je nepřipraveno na mé dary."

 

Blood Bairn

2Black

Bytost — Vampire

2/2

Obětuj jinou bytost: Blood Bairn získává do konce kola  +2/+2.

Cestovatelé byli varováni, aby si dávali pozor na děti na silnici.

 

Bogbrew Witch

3Black

Bytost — Human Wizard

1/3

2, Tap: Vyhledej si v knihovně kartu jménem Festering Newt nebo Bubbling Cauldron, dej ji na bojiště tapnutou, pak si zamíchej knihovnu.

"Nejtěžší je najít ty správné přísady. "

 

Child of Night

1Black

Bytost — Vampire

2/1

Lifelink (Zranění udělené touto bytostí ti okamžitě přidá odpovídající počet životů.)

Hříchy na denním světle přiliš odporné jsou v noci o mnoho přijatelnější.

 

Corpse Hauler

1Black

Bytost — Human Rogue

2/1

2Black, obětuj Corpse Hauler: Vrať si jinou cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova do ruky..

"Očekává odměnu, ale jediný kus stříbra, co ode mne dostane, bude má čepel v jeho břiše. "—Shelac, nekromant

 

Corrupt

5Black

Sorcery

 

Corrupt udělí cílové bytosti nebo hráči počet zranění rovný počtu permanentů s typem Swamp, jež kontroluješ. Získáváš počet životů rovný počtu takto udělených zranění.

Jeden chybný krok a zlo spící v bažině povstane, aby si tě našlo.

 

Dark Favor

1Black

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Když Dark Favor vstupuje na bojiště, ztrať 1 život.
Očarovaná bytost má +3/+1.


"Když začal proklínat to, co měl doposud za svaté, jeho síla vzrostla nade všechny."

 

Dark Prophecy

BlackBlackBlack

Očarování

 

Kdykoli zemře bytost pod tvou kontrolou, lízneš si kartu a ztrácíš 1 život.

Když v močálu došla malá zvířata, začal Ekri hledat v okolních polích.

 

Deathgaze Cockatrice

2BlackBlack

Bytost — Cockatrice

2/2

Flying

Deathtouch (Jakýkoli počet zranění, které tato bytost udělí jiné bytosti, stačí ke zničení oné bytosti.)

"Někdy narazím na kamennou nohu či prst a vím hned, že jsem v baziliščím teritoriu. "—Rulak, průvodce bažinami

 

Diabolic Tutor

2BlackBlack

Sorcery

 

Vyhledej si v knihovně kartu a dej si ji do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.

Moudří mají vždy jedno ucho otevřené šepotům moci.

 

Doom Blade

1Black

Instant

 

Znič cílovou bytost, která není černá.

 

 

Duress

Black

Sorcery

 

Cílový hráč ukáže ruku. Vyber si z ní kartu, která není ani bytost, ani země. Onen hráč zvolenou kartu zahodí.

"Když na to myslíte, bolí to víc.."—Hákoš, kabalský mučitel

 

Festering Newt

Black

Bytost — Salamander

1/1

Když Festering Newt zemře, cílová bytost pod kontrolou protihráče získává do konce kola -1/-1. Pokud kontroluješ bytost jménem Bogbrew Witch, ona bytost získává namísto toho do konce kola  -4/-4.

Jeho záda bublají jako kotlík čarodějnice, a smrdí stejně odporně.

 

Gnawing Zombie

1Black

Bytost — Zombie

1/3

1Black, obětuj bytost: Cílový hráč ztrácí 1 život a ty 1 život získáváš.

Za tichých nocí můžeš slyšet neúnavné skřípání jeho shnilých zubů na nalezených kostech.

 

Grim Return

2Black

Instant

 

Zvol si cílovou bytost ve hřbitově, která tam byla toto  kolo odložena z bojiště. Polož si onu kartu na bojiště pod svou kontrolu.

Dotek nekromanta zbavuje vzpomínek a loajality, zůstávají jen síla a zlomyslnost.

 

Lifebane Zombie

1BlackBlack

Bytost — Zombie Warrior

3/1

Intimidate (Tato bytost může být  blokována pouze bytostmi sdílejícími s ní barvu a/nebo artefaktovými bytostmi)

 

Když Lifebane Zombie vstupuje na bojiště, cílový protihráč ukáže svou ruku. Vyber si z ní zelenou nebo bílou bytost a vypověz ji ze hry.

 

 

Liliana of the Dark Realms

2BlackBlack

Sférochodec — Liliana

 

+1: Najdi si v knihovně kartu s typem Swamp, ukaž ji a dej si ji do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.

-3: Cílová bytost získává do konce kola +X/+X nebo -X/-X, kde X je počet permanentů s typem Swamp, jež kontroluješ.

-6: Získáváš emblém s "Permanenty s typem Swamp pod tvou kontrolou mají "Tap: Přidej BlackBlackBlackBlack do svého manového poolu."

 

 

Liliana's Reaver

2BlackBlack

Bytost — Zombie

4/3

Deathtouch (Jakýkoli počet zranění, které tato bytost udělí jiné bytosti, stačí ke zničení oné bytosti.)

 

Kdykoli Liliana's Reaver udělí bojové zranění hráči, onen hráč zahodí kartu a ty si položíš na bojiště tapnutou 2/2 černou bytost-token s typem Zombie.

 

 

Liturgy of Blood

3BlackBlack

Sorcery

 

Znič cílovou bytost. Přidej si  BlackBlackBlack do svého manového poolu.

"Skrýváš tolik potenciálu. Byla by škoda, kdybys umřel věkem"—Zul Ashur, pán lichů

 

Mark of the Vampire

3Black

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Očarovaná bytost má +2/+2 a lifelink (Zranění, které udělí, ti přidá odpovídající počet životů.)

"Můj "stav" je zkouškou. Slabé pohltí. Silní ji překonají."
-Sorin Markov

 

Mind Rot

2Black

Sorcery

 

Cílový hráč zahodí dvě karty.

"Ale to je škoda. Asi sis to měl zapsat."
-Liliana Vess

 

Minotaur Abomination

4BlackBlack

Bytost — Zombie Minotaur

4/6

 

 

 

Nightmare

5Black

Bytost — Nightmare Horse

*/*

Flying

Síla a odolnost Nightmare jsou obě rovy počtu permanentů s typem Swamp pod tvou kontrolou..

Dunění jejích kopyt drtí sny na prach zoufalství.

 

Nightwing Shade

4Black

Bytost — Shade

2/2

Flying

1 

ManaBlack 

Mana: Nightwing Shade získává +1/+1 do konce kola.

"Existuje jedna hodina v noci, ve kterou se ani my neodvážíme hlídat.“

—Sedva, kapitánka hlídky

 

Quag Sickness

2Black

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Očarovaná bytost  má -1/-1 za každý permanent s typem Swamp pod tvou kontrolou.

Jedovaté plyny Farbida nezabily. Ale jak ležel v bahně, zesláblý a bez naděje na pomoc, sledoval ghouly a krysy, jak se blíží, málem si přál, aby tomu tak bylo.

 

Rise of the Dark Realms

7BlackBlack

Sorcery

 

Polož si na bojiště pod svou kontrolu všechny karty bytostí ze všech hřbitovů.

"Za každou žijící osobou jsou zde generace mrtvých. Které říši budeš vládnout raději? "—Liliana Vess

 

Sanguine Bond

3BlackBlack

Očarování

 

Kdykoli získáváš životy, cílový protihráč stejný počet životů ztrácí.

“Krev je konstanta. Každou kapku, kterou vypiji, musí někdo vykrvácet. ”

—Vradeen, upíří nokturn

 

Sengir Vampire

3BlackBlack

Bytost — Vampire

4/4

Flying

Kdykoli je bytost, které Sengir Vampire toto kolo udělila zranění, odložena do hřbitova, polož na Sengir Vampire +1/+1 žeton.


Impéria vznikají a zanikají, ale zlo je věčné.

 

Shadowborn Apostle

Black

Bytost — Human Cleric

1/1

Balíček může obsahovat  libovolný počet karet jménem Shadowborn Apostle.

Black, obětuj šest bytostí jménem Shadowborn Apostle: Vyhledej si v knihovně kartu bytosti s typem Demon a dej si ji na bojiště. Pak si zamíchej knihovnu.

 

 

Shadowborn Demon

3BlackBlack

Bytost — Demon

5/6

Flying

Když Shadowborn Demon vstupuje na bojiště, znič cílovou bytost, která nemá typ Demon.

 

Na začátku tvé udržovací fáze, pokud je ve tvém hřbitově méně než šest bytostí, obětuj bytost.

 

 

Shrivel

1Black

Sorcery

 

Všechny bytosti získávají do konce kola –1/-1.

„Neplačte pro slabé. Jejich čas by brzy tak jako tak přišel. "—Nathrac, plaguesower

 

Syphon Sliver

2Black

Bytost — Sliver

2/2

Bytosti s typem Sliver pod tvou kontrolou mají  lifelink. (Zranění udělené bytostí typu Sliver  ti okamžitě přidá odpovídající počet životů.)

Když se úl musí krmit, každá končetina se stává ústy navíc.

 

Tenacious Dead

Black

Bytost — Skeleton Warrior

1/1

Když Tenacious Dead zemře, můžeš zaplatit 1Black. Pakliže tak učiníš, vrať ji na bojiště tapnutou pod kontrolu vlastníka.

Vzkřísit kosti Hekjeka Bláznivého se ukázalo mnohem snadnější, než je donutit zase ulehnout.

 

Undead Minotaur

2Black

Bytost — Zombie Minotaur

2/3

 

"To úsilí věnované vytvoření tohohle úžasného druhu. Strašlivý, smrtelný, vyvážený. Ne každý nekromant dokáže udělat takto elegantní práci. "—Lestin, nekromant

 

Vampire Warlord

4Black

Bytost — Vampire Warrior

4/2

Obětuj jinou bytost: Regeneruj Vampire Warlord. (Když by tato bytost měla být v tomto kole zničena, v prvním příštím případě se tak nestane. Namísto toho ji tapni, odstraň z ní všechny zranění a odstraň ji z boje.)

"Jak mi můžeš posloužit? Tak, že zemřeš. "

 

Vile Rebirth

Black

Instant

 

Vypověz cílovou kartu bytosti ze hřbitova. Polož si na bojiště 2/2 černou bytost-token s typem Zombie.

Vykrádači hrobů kopající do země pečlivě naslouchají, zda něco nekope v opačném směru.

 

Wring Flesh

Black

Instant

 

Cílová bytost získává do konce kola -3/-1.

"Neměl bys lpět na něčem tak křehkém, jako je maso. "—Zul Ashur, pán lichů

 

Xathrid Necromancer

2Black

Bytost — Human Wizard

2/2

Kdykoli Xathrid Necromancer nebo jiná bytost s typem Human pod tvou kontrolou zemře, polož si na bojiště tapnutou 2/2 černou bytost-token s typem Zombie.

"Mé rozkazy budou věčně rezonovat v jejich zaprášených lebkách."

 

Academy Raider

2Red

Bytost — Human Warrior

1/1

Intimidate (Tato bytost může být  blokována pouze bytostmi sdílejícími s ní barvu a/nebo artefaktovými bytostmi)

Kdykoli udělí Academy Raider bojové zranění hráči, můžeš zahodit kartu. Pakliže tak učiníš, lízni kartu.

 

 

Act of Treason

2Red

Sorcery

 

Do konce kola získáváš kontrolu nad cíovou bytostí. Odtapni onu bytost. Do konce kola získává haste. (Může toto kolo útočit a tapovat se.)

“Zuřivost koluje v každém srdci, toužíc roztříštit svá pouta racionality. ”

—Sarkhan Vol

 

Awaken the Ancient

1RedRedRed

Očarování — Aura

 

Očaruj Mountain

Očarovaná Mountain je 7/7 červenou bytostí s typem Giant a s haste Stále zůstává zemí.

Někdy vstanete, abyste pozdravili obzor. Někdy vstane obzor, aby pozdravil vás.

 

Barrage of Expendables

Red

Očarování

 

Red, Obětuj bytost: Barrage of Expendables udělí 1 zranění cílové bytosti nebo hráči.

Gobliní generálové nerozlišují mezi vojáky a municí.

 

Battle Sliver

4Red

Bytost — Sliver

3/3

Bytosti s typem Sliver pod tvou kontrolou mají +2/+0.

“Jeden z nich vydal podivnou sérii bzučivých zacvakání a hrdelních zvuků, načež všem ostatním vyrazily z těl nové paže s drápy. Copak jejich přizpůsobivost nezná hranic?"—Hastric, thunský zvěd

 

Blur Sliver

2Red

Bytost — Sliver

2/2

Bytosti s typem Sliver pod tvou kontrolou mají  haste. (Mohou útočit a tapovat se již to kolo, kdy přijdou pod tvou kontrolu.)

Pohybují se v synchronizovaném roji, redukujíc celé čety na krvavé cáry a hromady kostí v jediném okamžiku.

 

Burning Earth

3Red

Očarování

 

Kdykoli hráč tapne pro manu nezákladní zemi, Burning Earth onomu hráči udělí 1 zranění.

"Tvůj svět stojí na té samé síle, která drží mou žhnoucí ruku kolem tvého krku. "—Shrazik, lavamant

 

Canyon Minotaur

3Red

Bytost — Minotaur Warrior

3/3

 

“Přelezeme tyhle útesy, přejdeme Křehký most, a pak se probojujeme dolů po těch příkrých vulkanických svazích. ”
“A není nejkratší cesta skrze kaňon? ”
“Ano.”
“Takže nebylo by lep -”
“Ne.”

 

Chandra, Pyromaster

2RedRed

Sférochodec — Chandra

4

+1: Chandra, Pyromaster udělí 1 zranění cílovému hráči a 1 zranění až jedné bytosti pod kontrolou onoho hráče. Ona bytost nemůže toto kolo blokovat.

 

0: Vypověz ze hry vrchní kartu své knihovny. Do konce kola ji můžeš zahrát.

 

-7: Vypověz ze hry deset vrchních karet své knihovny. Vyber si mezi nimi kartu instant nebo sorcery a třikrát ji zkopíruj. Můžeš seslat ony kopie bez placení jejich manové ceny.

 

 

 

Chandra's Outrage

2RedRed

Instant

 

Chandra's Outrage udělí 4 zranění cílové bytosti a 2 zranění hráči, který ji kontroluje.

Chandra nikdy nevěřila na naslouchání svému „vnitřnímu hlasu.“

 

Chandra's Phoenix

1RedRed

Bytost — Phoenix

2/2

Flying

Haste (Může útočit a tapovat se ihned, jakmile přijde pod tvou kontrolu.)

Kdykoli je protihráči uděleno zranění červeným instantem, sorcery, nebo sférochodcem pod tvou kontrolou, vrať Chandra's Phoenix ze svého hřbitova do ruky.

 

 

Cyclops Tyrant

5Red

Bytost — Cyclops

3/4

Intimidate (Tuto bytost mohou blokovat jen artefaktové bytosti a/nebo bytosti, které s ní sdílejí barvu.)

Cyclops Tyrant neůže blokovat bytosti se silou 2 či méně.

Jediné oko, zaslepené hněvem.

 

Demolish

3Red

Sorcery

 

Znič cílovou zemi nebo artefakt.

"A přesně proto nesnáším osady. Ukolébají vás falešným pocitem bezpečí. "
—Yon Basrel, oran-riefský přežívač-specialista

 

Dragon Egg

2Red

Bytost — Dragon

0/2

Defender (Tato bytost nemůže útočit.)

Když Dragon Egg zemře, polož si na bojiště 2/2 červenou bytost-token s typem Dragon a s "Red: Tato bytost získává do konce kola +1/+0.."

Dračí doupata jsou vystlána poklady, aby vylákaly mladé ven z vajec.

 

Dragon Hatchling

1Red

Bytost — Dragon

0/1

Flying

Red: Dragon Hatchling získává do konce kola +1/+0.


"Tihle draci rostou rychle - ze začátku žerou veverky a gobliny a pak najednou postrádáte mamuta."
-Hurdek, mazarský trenér mamutů

 

Flames of the Firebrand

2Red

Sorcery

 

Flames of the Firebrand udělí 3 zranění rozdělených dle libosti mezi jednu, dvě nebo tři bytosti a/nebo hráče.


"Máte štěstí. Mám dost pro všechny."
-Chandra Nalaar

 

Fleshpulper Giant

5RedRed

Bytost — Giant

4/4

Když Fleshpulper Giant vstupuje na bojiště, můžeš zničit cílovou bytost s odolností 2 nebo méně.

Ne že by nesnášel malé lidičky. Jen má rád ty čvachtavé zvuky.

 

Goblin Diplomats

1Red

Bytost — Goblin

2/1

Tap: Každá bytost útočí toto kolo, je-li toho schopna..

Když potřebujete předat ten speciální druh zprávy.

 

Goblin Shortcutter

1Red

Bytost — Goblin Scout

2/1

Když Goblin Shortcutter vstupuje na bojiště, cílová bytost nmůže toto kolo blokovat.

"Neutíkám! Jenom vyhodnocuji nejlepší cesty. "

 

Lava Axe

4Red

Sorcery

 

Lava Axe udělí 5 zranění cílovému hráči.

Striktně lepší než řeřavá širočina.

 

Lightning Talons

2Red

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Očarovaná bytost získává +3/+0 a first strike
. (Uděluje zranění před bytostmi bez first strike)

"Oběť byla rozdrásána nebo zabita bleskem. Možná oboje. "—Pel Javya, wojekský vyšetřovatel

 

Marauding Maulhorn

2RedRed

Bytost — Beast

5/3

Marauding Maulhorn útočí v každém souboji, je-li toho schopna, pokud nekontroluješ bytosti jménem Advocate of the Beast.

"Není to jen o tobě. Rozzuří ho každý. "—Ardenoth, elfí ochránce přírody

 

Mindsparker

1RedRed

Bytost — Elemental

3/2

First strike (Uděluje zranění před bytostmi bez first strike)

Kdykoli protihráč sešle modré nebo bílé kouzlo sorcery nebo instant, Mindsparker udělí 2 zranění onomu hráči.

 

 

Molten Birth

1RedRed

Sorcery

 

Polož si na bojiště dvě 1/1 červené bytosti-tokeny s typem Elemental: Pak si hoď mincí. Pokud hod vyhraješ, vrať Molten Birth do ruky vlastníka.

"Jen málokdo dokáže přinutit bytosti skryté v lávě, aby zchladly a nabraly pevný tvar."—Koth z klanu Kladiva

 

Ogre Battledriver

2RedRed

Bytost — Ogre Warrior

3/3

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiná bytost, ona bytost získává do konce kola +2/+0 a haste. (Může toto kolo útočit a tapovat se.)

Zlobry žene vpřed hněv, zapálenost a další zlobr s bičem v jejich zádech.

 

Pitchburn Devils

4Red

Bytost — Devil

3/3

Když Pitchburn Devils zemře, udělí 3 zranění cílové bytosti nebo hráči.


Důvtip goblinů, zvrhlost démonů, inteligence ovcí.

 

Regathan Firecat

2Red

Bytost — Elemental Cat

4/1

 

Loví v regathanských vysočinách a nechává za sebou roztátý sníh, spálenou zemi a zuhelnatělé zbytky vykradačů chrámů.

 

Scourge of Valkas

2RedRedRed

Bytost — Dragon

4/4

Kdykoli Scourge of Valkas nebo jiný permanent s typem Dragon vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, udělí X zranění cílové bytosti nebo hráči, kde X je počet permanentů s typem Dragon pod tvou kontrolou.

Red: Scourge of Valkas získává do konce kola +1/+0.

 

 

Seismic Stomp

1Red

Sorcery

 

Bytosti bez flying nemohou toto kolo blokovat.

"Nemám to v sobě, došlapovat lehce. "—Ryda, geomantka

 

Shiv's Embrace

2RedRed

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Očarovaná bytost  získává +2/+2 a má flying.

 

Red Mana: Očarovaná bytost  získává do konce kola +1/+0.

Když vidíš svět dračíma očima, všechno se ti zdá hořlavé.

 

Shivan Dragon

4RedRed

Bytost — Dragon

5/5

Flying

 

Red: Shivan Dragon získává do konce kola  +1/+0.

Nesporný vládce shivských hor.

 

Shock

Red

Instant

 

Shock udělí 2 zranění cílové bytosti nebo hráči..

 

 

Smelt

Red

Instant

 

Znič cílový artefakt.

"No, vypadá to, že to nakonec temnoocel opravdu nebyla."
-Koth z klanu Kladiva

 

Striking Sliver

Red

Bytost — Sliver

1/1

Bytosti s typem Sliver pod tvou kontrolou mají  first strike. (Udělují zranění před bytostmi bez first strike)

Tak se snažíš mu ve strachu uhnout, že si nevšimneš, že už tě zasáhl.

 

Thorncaster Sliver

4Red

Bytost — Sliver

2/2

Bytosti s typem Sliver pod tvou kontrolou mají  "Kdykoli tato bytost útočí, udělí 1 zranění cílové bytosti nebo hráči."

Každý palec sliveřiho těla je potenciální dráp, končetina, nebo projektil.

 

Thunder Strike

1Red

Instant

 

Cílová bytost získává do konce kola +2/+0 a first strike (Uděluje bojové zranění dříve, než bytosti bez first strike.)

Bleskové reflexy, hromová síla.

 

Volcanic Geyser

Variable ColorlessRedRed

Instant

 

Volcanic Geyser udělí X zranění cílové bytosti nebo hráči.

"Běžní lidé to nazývají praskáním krusty nebo rozlévajícím se ohněm. Geomanti tomu říkají nácvik střelby. "—Ryda, geomantka

 

Wild Guess

RedRed

Sorcery

 

Jako dodatečnou cenu k zahrání Wild Guess zahoď kartu.

Lízni dvě karty.


Neriskuješ, nezískáš.

 

Wild Ricochet

2RedRed

Instant

 

Můžeš si zvolit nové cíle pro cílové kouzlo typu instant nebo sorcery. Pak ono kouzlo zkopíruj. Můžeš si vybrat nové cíle pro onu kopii.

"Nechť tvůj den nikdy nesplní tvá očekávání. "—Scriptus Fleen, flektomant

 

Young Pyromancer

1Red

Bytost — Human Shaman

2/1

Kdykoli sešleš kouzlo instant nebo sorcery, polož si na bojiště 1/1 červenou bytost-token s typem Elemental.

Podpalování je nejupřímnější formou lichotky.

 

Advocate of the Beast

2Green

Bytost — Elf Shaman

2/3

Na začátku tvé fáze konce kola polož na cílovou bytost s typem Beast, kterou kontroluješ, +1/+1 žeton.

„Nejsem jejich pastýř ani jejich vůdce. Pro tyhle majestátní bestie jsem prostě člen smečky a nic více. "

 

Bramblecrush

2GreenGreen

Sorcery

 

Znič cílový permanent, jež není bytostí.

Přírodě se hnusí spousta věcí.

 

Briarpack Alpha

3Green

Bytost — Wolf

3/3

Flash (Můžeš tuto bytost seslat kdykoli, kdy je možno hrát instant)

Když Briarpack Alpha vstupuje na bojiště, cílová bytost získává +2/+2 do konce kola.

"Jeden z mých největších učitelů."—Garruk, Hlas divočiny

 

Brindle Boar

2Green

Bytost — Boar

2/2

Obětuj Brindle Boar:  Získáváš 4 životy.

"Řekněte kuchařům, ať zatopí pod kotli. Dnes budeme hodovat!"
-Tolar Vlčí bratr, krosanský stopa

 

Deadly Recluse

1Green

Bytost — Spider

1/2

Reach (Tato bytost může blokovat bytosti s flying.)

Deathtouch (Bytosti, jimž tato bytost udělí zranění, jsou zničeny. Bojové zranění, které tato bytost uděluje, můžeš rozdělit dle libosti mezi bytosti ji blokující nebo jí blokované.)

I draci se bojí jeho hedvábných vláken.

 

Elvish Mystic

Green

Bytost — Elf Druid

1/1

Tap: Přidej Green do svého manového poolu.

"Život kvete všude. Mí lidé jen nalézají místa, kde je jeho růst nejsilnější. "—Nissa Revane

 

Enlarge

3GreenGreen

Sorcery

 

Cílová bytost získává do konce kola +7/+7 a trample. Musí být toto kolo blokována, je-li to možné. (Pokud by  bytost s trample udělila obráncům více zranění, než stačí k jejich zničení, můžeš ji nechat udělit onen přebytek do bránícího hráče nebo sférochodce.)

 

 

Fog

Green

Instant

 

Udělení veškerého bojového zranění, jenž by bylo toto kolo uděleno, je zabráněno.

“Nebojim se žádné armády ani bestie, pouze ranní mlhy. Vše ostatní naše armáda přežije. ”

—Lord Hilneth

 

Garruk, Caller of Beasts

4GreenGreen

Sférochodec — Garruk

4

+1: Otoč vrchních pět karet své knihovny. Všechny takto otočené karty bytostí si dej do ruky a zbytek na spodek knihovny v libovolném pořadí.

 

-3: Můžeš položit zelenou kartu bytosti ze své ruky na bojiště.

 

-7: Získáváš emblém s „Kdykoli sešleš kouzlo bytosti, můžeš si v knihovně najít kartu bytosti, položit ji na bojiště a pak si zamíchat knihovnu."

 

 

Garruk's Horde

5GreenGreen

Bytost — Beast

7/7

Trample

Hraj s vrchní kartou své knihovny otočenou.

Můžeš seslat vrchní kartu své knihovny, je-li to karta bytosti (Toto můžeš učinit pouze tehdy, kdy je možno sesílat kouzla bytostí. Stále platíš veškeré ceny kouzla)

 

 

Giant Growth

Green

Instant

 

Cílová bytost získává do konce kola +3/+3.

 

 

Giant Spider

3Green

Bytost — Spider

2/4

Reach (Tato bytost může blokovat bytosti s flying.)

"Jeho rychlost je při jeho velikosti až nepřirozená, ale jeho hlad tak nějak odpovídá. "—Endril, kalonianský naturalista

 

Gladecover Scout

Green

Bytost — Elf Scout

1/1

Hexproof (Tato bytost nemůže být cílena kouzly ani schopnostmi, jež kontrolují tví soupeři.)

"Prales je mou přikrývkou. Držím si ji blízko u těla, a tak zde není místa pro nějaké špatnosti."

 

Groundshaker Sliver

6Green

Bytost — Sliver

5/5

Bytosti s typem Sliver pod tvou kontrolou mají  trample. (Pokud by  bytost typu Sliver pod tvou kontrolou vudělila obráncům více zranění, než stačí k jejich zničení, můžeš ji nechat udělit onen přebytek do bránícího hráče nebo sférochodce.)

 

 

Howl of the Night Pack

6Green

Sorcery

 

Polož na bojiště 2/2 zelenou bytost-token s typem Wolf za každou zemi s typem Forest, již kontroluješ.

Vražedné hrůzy Havraní rokle jsou legendární, ale i toto strašlivé místo utichne, když nocí zazní vytí nočních vlků.

 

Hunt the Weak

3Green

Sorcery

 

Polož na cílovou bytost, již kontroluješ. Pak vyzve na souboj cílovou bytost, již nekontroluješ. (Každá z nich udělí zranění podle své síly té druhé.)

Kdo zaváhá, toho něco sežere.

 

Into the Wilds

3Green

Očarování

 

Na začátku tvé udržovací fáze se podívej na vrchní kartu své knihovny. Je-li to karta země, můžeš si ji položit na bojiště.

"Kde stromy roztou nejhustěji, tam divy se skrývají. "— mul dayské přísloví

 

Kalonian Hydra

3GreenGreen

Bytost — Hydra

0/0

Trample

Kalonian Hydra vstupuje na bojiště se čtyřmi +1/+1 žetony.

Kdykoli Kalonian Hydra útočí, zdvojnásob počet +1/+1 žetonů na každé bytosti, již kontroluješ.

I balothové se děsí, když dostane hlad.

 

Kalonian Tusker

GreenGreen

Bytost — Beast

3/3

 

"A celou dobu jsem si myslel, že stopujeme my jeho."—Juruk, kalonianský stopař

 

Lay of the Land

Green

Sorcery

 

Najdi si v knihovně kartu základní země, ukaž ji, dej si ji do ruky a pak si zamíchej knihovnu.

Vítězství nepřeje ani spravedlivým, ani zkaženým. Přeje připraveným.

 

Manaweft Sliver

1Green

Bytost — Sliver

1/1

Bytosti s typem Sliver pod tvou kontrolou mají  "Tap: Přidej si jednu manu jakékoli barvy do svého manového poolu."

"V jejich vzájemném propojení spatřuji pozoruhodný odraz přírodních zákonů.."—Dionus, elfí arcidruid

 

Megantic Sliver

5Green

Bytost — Sliver

3/3

Bytosti s typem Sliver pod tvou kontrolou mají +3/+3.

I brumové, ti nejnižší ze sliverů, se v jeho přítomnosti stávají smrtícími.

 

Naturalize

1Green

Instant

 

Znič cílový artefakt nebo očarování.

"Až se rozpadnou vaše města i vaše cetky, příroda tu bude stále."

-Garruk, Hlas divočiny

 

Oath of the Ancient Wood

2Green

Očarování

 

Kdykoli Oath of the Ancient Wood nebo jiné očarování vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, můžeš na cílovou bytost položit +1/+1 žeton.

"Někdo hledí na les a vidí stromy. Já vidím moc."

 

Plummet

1Green

Instant

 

Znič cílovou bytost s flying.

"Nechť nebesům nevládne nic než vítr."—Dejara, druidka ze Zlatolesa

 

Predatory Sliver

1Green

Bytost — Sliver

1/1

Bytosti s typem Sliver pod tvou kontrolou mají +1/+1.

Nehledě na to, jak se sliveři mění, jejich kolektivní moc zůstává.

 

Primeval Bounty

5Green

Očarování

 

Kdykoli zahraješ kouzlo bytosti, polož si na bojiště 3/3 zelenou bytost-token s typem Beast.

Kdykoli zahraješ kouzlo, které není bytost, polož tři +1/+1 žetony na cílovou bytost, již kontroluješ.

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu země, získáváš 3 životy.

 

 

Ranger's Guile

Green

Instant

 

Cílová bytost, již kontroluješ, získává do konce kola +1/+1 a hexproof (Nemůže být cílem kouzel a schopností kontrolovaných tvým protihráčem)

"V divočině nepřežijete tak, že budete stát přímo na očích."—Garruk Hlas divočiny

 

Rootwalla

2Green

Bytost — Lizard

2/2

1Green: Rootwalla získává do konce kola +2/+2. Aktivuj tuto schopnost jen jednou za kolo.

Jako mazlíčci stojí za houby…tedy pokud máte rádi vaše ostatní mazlíčky.

 

Rumbling Baloth

2GreenGreen

Bytost — Beast

4/4

 

V příšeří pod obrovskými stromy Hlubokoháje se plíží balothové v honbě za kořistí. Jejich hrdelní zvuky jsou spíše cítit než slyšet, ale jejich útočný řev se nese míle daleko.

 

Savage Summoning

Green

Instant

 

Savage Summoning nemůže být zrušeno.

 

Příští karta bytosti, kterou toto kolo sesíláš, může být seslána, jako kdyby měla flash.

 Ono kouzlo nemůže být zrušeno.

 Ona bytost vstupuje na bojiště s +1/+1 žetonem..

 

 

Scavenging Ooze

1Green

Bytost — Ooze

2/2

Green: Vypověz ze hry cílovou kartu ze hřbitova. Pokud to byla karta bytosti, polož na Scavenging Ooze +1/+1 žeton a získáváš jeden život.

V přírodě nepřijde nazmar žádný kousek masa či jediná kost.

 

Sporemound

3GreenGreen

Bytost — Fungus

3/3

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu země, polož si na bojiště 1/1 zelenou bytost-token s typem Saproling.

"Pokud ohrozíte jeho teritorium, produkuje spóry. No, ve skutečnosti, cokoli uděláte, tak produkuje spóry. "—Hadi Kasten, naturalista z Callského dolu

 

Trollhide

2Green

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost
Očarovaná bytost získává +2/+2 and má “1 ManaGreen Mana: Regeneruj tuto bytost.” (Když by tato bytost měla být v tomto kole zničena, v prvním příštím případě se tak nestane. Namísto toho ji tapni, odstraň z ní všechny zranění a odstraň ji z boje.)

 

 

Vastwood Hydra

Variable ColorlessGreenGreen

Bytost — Hydra

0/0

Vastwood Hydra vstupuje na bojiště s X +1/+1 žetony.

Když Vastwood Hydra zemře, rozděl počet +1/+1 žetonů rovný počtu +1/+1 žetonů na Vastwood Hydra mezi libovolný počet bytostí, které kontroluješ.

 

 

Verdant Haven

2Green

Očarování — Aura

 

Očaruj zemi

Když Verdant Haven vstupuje na bojiště, získáváš 2 životy.

Kdykoli je očarovaná země tapnuta pro manu, hráč ji kontrolující si přidá do svého manového poolu jednu manu jakékoli barvy (navíc k maně, kterou ona země normálně produkuje.)

 

 

Voracious Wurm

1Green

Bytost — Wurm

2/2

Voracious Wurm vstupuje na bojiště s X +1/+1 žetony, kde X je počet životů, které jsi toto kolo získal/a.

Kalonijští pastevci ví dobře, že je lepší dát ovcím volnost, než riskovat, že budou v pasti, když se wurmové krmí.

 

Windstorm

Variable ColorlessGreen

Instant

 

Windstorm udělí X zranění každé bytosti s flying.

“Nemáme rádi, když nám zloději a narušitelé ruší výhled.”

—Dionus, elfí arcidruid

 

Witchstalker

1GreenGreen

Bytost — Wolf

3/3

Hexproof (Tato bytost nemůže být cílena kouzly ani schopnostmi, jež kontrolují tví soupeři. Kdykoli protihráč sešle modré nebo černé kouzlo, polož na Witchstalker +1/+1 žeton..

 

 

 

Woodborn Behemoth

3GreenGreen

Bytost — Elemental

4/4

Pokud kontroluješ osm a více zemí, Woodborn Behemoth má +4/+4 a trample. (Pokud by  bytost s trample udělila obráncům více zranění, než stačí k jejich zničení, můžeš ji nechat udělit onen přebytek do bránícího hráče nebo sférochodce.)

 

 

Accorder's Shield

0

Artefakt — Vybavení

 

Vybavená bytost má +0/+3 a vigilance.

Vybav 3 Mana

Auriokský štít je vycíděn do zrcadlového lesku i zevnitř, umožňuje tak sledovat nepřátele před i za sebou.

 

Bubbling Cauldron

2

Artefakt

 

1, Tap, obětuj bytost: Získáváš 4 životy.

1, Tap, obětuj bytost jménem Festering Newt: Každý protihráč ztrácí 4 životy. Získáváš počet životů rovný celkovému takto ztracenému počtu.

 

 

 

Darksteel Forge

9

Artefakt

 

Artefakty pod tvou kontrolou mají nezničitelnost. (Efekty, které říkají „znič“ onen permanent nezničí. Nezničitelnou artefaktovou bytost nelze zničit prostřednictvím smrtelného zranění.)

"Jako kdyby tenhle svět očekával naše požehnání.."—Elesh Norn, Nejvyšší cenobitka

 

Darksteel Ingot

3

Artefakt

 

Indestructible (Efekty říkající „znič“ tento artefakt nezničí.)

Tap: Přidej si jednu manu jakékoli barvy do svého manového poolu.

 

"Odráží čistotu Mirrodinu, který kdysi byl. "— Koth z klanu kladiva

 

Door of Destinies

4

Artefakt

 

Když Door of Destinies přichází na bojiště, zvol si typ bytosti. Kdykoli zahraješ kouzlo daného typu, polož na Door of Destinies žeton nabití. Bytosti daného typu pod tvou kontrolou získávají +1/+1 za každý žeton nabití ležící na Door of Destinies.

 

 

Elixir of Immortality

1

Artefakt

 

2 

Mana, Tap: Získáváš 5 životů. Zamíchej Elixir of Immortality a tvůj hřbitov do knihovny.

"Život v lahvi. Ne tak chutný, jak jsem zvyklý, celkem zatuchlý, ale má stejný efekt. ”

—Baron Sengir

 

Fireshrieker

3

Artefakt — Vybavení

 

Vybavená bytost má double strike(Uděluje zranění ve fázi first strike i v normální fázi udílení zranění.)

Vybav 2 (2:Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat lze pouze jako sorcery.)

 

 

 

Guardian of the Ages

7

Artefaktová bytost — Golem

7/7

Defender (Tato bytost nemůže útočit.)

Když útočí bytost na tebe nebo sférochodce pod tvou kontrolou, má-li Guardian of the Ages defender, ztrácí defender a získává trample.

 

"U mých nohou končí invaze."—Nápis na soše

 

Haunted Plate Mail

4

Artefakt — Vybavení

 

Vybavená bytost má +4/+4.

0: Do konce kola se Haunted Plate Mail stává 4/4 bytostí s typem Spirit, která není Vybavením. Aktivuj tuto schopnost pouze tehdy, nekontroluješ-li jiné bytosti.

Vybav 4(4: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat lze pouze jako sorcery.)

 

 

 

Millstone

2

Artefakt

 

2, Tap: Cílový hráč odloží dvě vrchní karty své knihovny do hřbitova.

Mysli, stejně jako hory, nejsou nikdy tak velké, aby se nedaly zredukovat na prach.

 

Pyromancer's Gauntlet

5

Artefakt

 

Pokud by mělo červené kouzlo instant nebo sorcery, nebo červený sférochodec udělit daný počet zranění permanentu nebo hráči, udělí namísto toho onomu cíli daný počet zranění plus 2.

K infernu stačí jen jediné gesto.

 

Ratchet Bomb

2

Artefakt

 

Tap: Polož na Ratchet Bomb žeton náboje.

Tap, Obětuj Ratchet Bomb: Znič všechny permanenty (kromě zemí) s převedenou manovou cenou rovnou počtu žetonů náboje na Ratchet Bomb.

 

 

Ring of Three Wishes

5

Artefakt

 

Ring of Three Wishes vstupuje na bojiště se třemi žetony přání.

5, Tap, Odstraň z Ring of Three Wishes žeton přání: Vyhledej si v knihovně kartu a dej si ji do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.

 

 

 

Rod of Ruin

4

Artefakt

 

3, Tap: Rod of Ruin udělí 1 zranění cílové bytosti nebo hráči.

Dobrá zpráva je, že je tak jednoduchá, že ji zvládnou používat i goblini. Špatná zpráva je, že je tak jednoduchá, že ji zvládnou používat i goblini.

 

Sliver Construct

3

Artefaktová bytost — Sliver Construct

2/2

 

Sliveři zničí kohokoli, kdo se přiblíží ke Skepu, centrálnímu úlu. Úlomky kovu jsou rozházeny po okolí jako varování všem artificérům příliš dychtivým zjistit, jak to funguje uvnitř úlu.

 

Staff of the Death Magus

3

Artefakt

 

Kdykoli sesíláš černé kouzlo nebo vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu Swamp, získáváš 1 život

 

Symbol ambice v nelítostných časech.

 

Staff of the Flame Magus

3

Artefakt

 

Kdykoli sesíláš červené kouzlo nebo vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu Mountain, získáváš 1 život.

Symbol vášně ve lhostejných časech.

 

Staff of the Mind Magus

3

Artefakt

 

Kdykoli sesíláš sesíláš modré kouzlo nebo vstupuje na pod tvou kontrolu Island, získáváš 1 život.

Symbol prozíravosti ve zmatených časech.

 

Staff of the Sun Magus

3

Artefakt

 

Kdykoli sesíláš sesíláš bílé kouzlo nebo vstupuje na pod tvou kontrolu Plains, získáváš 1 život..

Symbol přesvědčení v nejistých časech.

 

Staff of the Wild Magus

3

Artefakt

 

Kdykoli sesíláš sesíláš zelené kouzlo nebo vstupuje na pod tvou kontrolu Forest, získáváš 1 život.

Symbol divokosti v časech útisku.

 

Strionic Resonator

2

Artefakt

 

2, Tap: Zkopíruj cílovou spouštěnou schopnost, kterou kontroluješ. Můžeš si pro kopii zvolit nové cíle. (Spouštěná schopnost začíná slovy „when,“ "whenever," nebo "at.")

 

Jeho tělo nemůže rozeznít prostá fyzická síla. Pouze magie značné moci může nastartovat jeho tajemné rezonance.

 

Trading Post

4

Artefakt

 

1, Tap, zahoď kartu: Přidej si 4 životy.

1, Tap, zaplať 1 život: Polož si na bojiště 0/1 bílou bytost-token s typem Goat.

1, Tap, obětuj bytost: Vrať si ze svého hřbitova do ruky cílovou kartu artefaktu.

1, Tap, obětuj artefakt: Lízni kartu.

 

 

Vial of Poison

1

Artefakt

 

1, Obětuj Vial of Poison: Cílová bytost získává do konce kola deathtouch. (Jakýkoli počet zranění, které ona bytost udělí jiné bytosti, stačí ke zničení dané bytosti.)

 

Existují horší způsoby, jak umřít, ale moc jich není.

 

Encroaching Wastes

 

Land

 

Tap:Přidej 1do svého manového poolu.

4, Tap, Obětuj Encroaching Wastes: Znič cílovou nezákladní zemi

Každý svět je stále v procesu přeměny, ať již časem, katastrofami, nebo mocnou magií sférochodců.

 

Mutavault

 

Land

 

Tap: Přidej 1 do svého mana poolu.
1: Mutavault se do konce kola stává 2/2 bytostí se všemi typy bytostí. Stále zůstává zemí.

Některé světy mají skryté jádro, kde stále proudí esence života.

 

Shimmering Grotto

 

Land

 

Tap: Přidej 1do svého manového poolu.
1, Tap: Přidej jednu manu jakékoli barvy do svého mana poolu.

Nepopsatelná bohatství čekají ty, kteří se vzdají hkučného světa, aby pátrali na tajných, tichých místech.