Překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele. Kontakt: mudrc@mysticshop.cz

Jméno

Cena

Typ

S/O

Herní Text

Flavor text

Aerial Maneuver

1White

Instant

 

Cílová bytost získává do konce kola +1/+1, flying a first strike.

"Když se cele vložíte do útoku, bez obav či váhání, v ten okamžik můžete dosáhnout slávy."

 
—Predak, Svobodný mág z Bezgildovních

Angelic Edict

4White

Sorcery

 

Vypověz ze hry cílovou bytost nebo očarování.

 Borosové postavili na nebi vězení, kde zákony Azorianů nemohou omezovat jejich vlastní smysl pro spravedlnost.

Angelic Skirmisher

4WhiteWhite

Bytost — Angel

4/4

Flying

Na začátku každé bojové fáze si zvol first strike, vigilance, nebo lifelink. Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola zvolenou schopnost.

"Bystrá mysl třímá armádu stejně jako hbitá ruka meč."

Assault Griffin

3White

Bytost — Griffin

3/2

Flying

"Simicové vypsali odměnu pro toho biomanta, jenž vypěstuje krasis, která se vyrovná ve vzduchu gryfovi. Nikdy se o ni nikdo nepřihlásil. "
—Libuse, boroská seržantka

Basilica Guards

2White

Bytost — Human Soldier

1/4

Extort (Kdykoli sešleš kouzlo, můžeš zaplatit White or Black. Pakliže tak učiníš, každý protihráč ztrácí 1 život a ty jeden život získáváš.)

"Nikdo nesmí projít…zadarmo. "

Blind Obedience

1White

Očarování

 

Extort (Kdykoli sešleš kouzlo, můžeš zaplatit White or Black. Pakliže tak učiníš, každý protihráč ztrácí 1 život a ty jeden život získáváš.)

Artefakty a bytosti pod kontrolou tvých protihráčů vstupují na bojiště tapnuté.

"Než se tvá kolena prodřou róbami na zem, možná začneš chápat, kde je tvoje místo. "

Boros Elite

White

Bytost — Human Soldier

1/1

Battalion —  Kdykoli Boros Elite a alespoň dvě další bytosti útočí,Boros Elite získává +2/+2 do konce kola.

"Nejprve musíš bojovat mezi řadovým mužstvem. Právě tam pak posoudím tvé schopnosti coby vůdce."
—Aurelia, ke Gideonu Jurovi

Court Street Denizen

2White

Bytost — Human Soldier

2/2

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiná bílá bytost, tapní cílovou bytost pod kontrolou protihráče.

"Borosové bojují za spravedlnost, Azoriané za zákony. Já střežím prostor mezi, a dohlížím, že se lidem dostává obojího.“

Daring Skyjek

1White

Bytost — Human Knight

3/1

Battalion —  Kdykoli Daring Skyjek a alespoň dvě další bytosti útočí,Daring Skyjek získává do konce kola flying.

"Není těžké přistát v sedle. Těžké je skočit, když jej ještě nevidíš "

Debtor's Pulpit

4White

Očarování — Aura

 

Očaruj zemi

Očarovaná země má "Tap: Tapni cílovou bytost."

"Možná nemůžeš zaplatit. Ale stále můžeš klečet. "
—Milana, orzhovská prelátka

Dutiful Thrull

White

Bytost — Thrull

1/1

Black: Regeneruj Dutiful Thrull

"Jsou užiteční, ale v poníženosti, se kterou vám slouží, je pramálo uspokojení. "
—Jozica, orzhovský vymahač

Frontline Medic

2White

Bytost — Human Cleric

3/3

Battalion —  Kdykoli Frontline Medic a alespoň dvě další bytosti útočí, bytosti pod tvou kontrolou jsou toto kolo nezničitelné.

Obětuj Frontline Medic: Zruš cílové kouzlo s Variable Colorless v jeho ceně, pokud hráč jej kontrolující nezaplatí 3.

 

Gideon, Champion of Justice

2WhiteWhite

Sférochodec — Gideon

4

+1: Polož na Gideon, Champion of Justice žeton loajality za každou bytost, kterou kontroluje cílový protihráč.

0: Do konce kola se Gideon, Champion of Justice stává nezničitelnou bytosti s typem Human Soldier a silou a odolností rovnými počtu žetonů loajality na ní. Je stále sférochodcem. Udělené veškerého zranění, které by jí bylo toto kolo uděleno, je zabráněno.

-15: Vypověz ze hry všechny ostatní permanenty.

 

Guardian of the Gateless

4White

Bytost — Angel

3/3

Flying

Guardian of the Gateless může blokovat libovolné množství bytosti.

Kdykoli Guardian of the Gateless blokuje, získává +1/+1 do konce kola za každou bytost, již blokuje.

 

Guildscorn Ward

White

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Očarovaná bytost má imunitu vůči vícebarevným zdrojům.

"Bezgildovní povstali. Desítka padne. "
—graffiti z Devátého okrsku

Hold the Gates

2White

Očarování

 

Bytosti pod tvou kontrolou mají +0/+1 za každý permanent s typem Gate pod tvou kontrolou a mají vigilance.

"Vyrostli jsme na těchto ulicích. Známe je líp, než jakýkoli  boroský ometák ze Zelza."

Holy Mantle

2WhiteWhite

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Očarovaná bytost má +2/+2 a imunitu vůči bytostem.

"Gildy slibují bezpečí. Raději se o něj starám sama. "
—Briska, svobodná kouzelnice z Devátého okrsku

Knight of Obligation

3White

Bytost — Human Knight

2/4

Vigilance

Extort (Kdykoli sešleš kouzlo, můžeš zaplatit White or Black. Pakliže tak učiníš, každý protihráč ztrácí 1 život a ty jeden život získáváš.)

Dokáže vypočítat úrok na šest desetinných míst uprostřed duelu na život a na smrt.

Knight Watch

4White

Sorcery

 

Polož si na bojiště dvě 2/2 bílé bytosti-tokeny s typem Knight.

"Po bitvě na Barbuské střeše jsme ztratili úctu. Vyšlete vojáky, ať se nenápadně promísí s občany."
—Velitel Yaszen z Borosu

Luminate Primordial

5WhiteWhite

Bytost — Avatar

4/7

Vigilance

Když Luminate Primordial vstupuje na bojiště, za každého protihráče vypověz ze hry až jednu bytost, již onen hráč kontroluje, a onen hrč získává počet životů rovný její síle..

 

Murder Investigation

1White

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost, již kontroluješ

Když očarovaná bytost zemře, polož si na bojiště X 1/1 bílých bytostí-tokenů s typem Soldier, kde X byla její síla.

"Každá smrt má pavučinu následků. Naší prací je najít pavouka."

Nav Squad Commandos

4White

Bytost — Human Soldier

3/5

Battalion —  Kdykoli Nav Squad Commandos a alespoň dvě další bytosti útočí, Nav Squad Commandos získává +1/+1 do konce kola. Odtapni ji

Sponzorováni Azoriany, aby udržovali mapy Podměstí aktuální, „nav“ oddíly zkoumají i ta nejodpornější zákoutí.

Righteous Charge

1WhiteWhite

Sorcery

 

Bytosti, jež kontroluješ, získávají do konce kola +2/+2.

"Ve jménu míru, slušnosti a mírnosti – všechny je pobijte! "

Shielded Passage

White

Instant

 

Udělení veškerého zranění, které by bylo toto kolo uděleno cílové bytosto, je zabráněno.

Izzetové dolovali hluboko v minulosti Ravnicy, a Selesnya je nebojácně následovala.

Smite

White

Instant

 

Znič cílovou blokovanou bytost.

"Jasně, ze všech dnů zrovna dneska si musel půjčovat moje boty! "
—Darijo, lotr z Břečťanové uličky

Syndic of Tithes

1White

Bytost — Human Cleric

2/2

Extort (Kdykoli sešleš kouzlo, můžeš zaplatit White or Black. Pakliže tak učiníš, každý protihráč ztrácí 1 život a ty jeden život získáváš.)

"Vstup je zdarma. Příspěvek je povinný. "
—Upozornění před bankou Vizkopa

Urbis Protector

4WhiteWhite

Bytost — Human Cleric

1/1

Když Urbis Protector vstupuje na bojiště, polož si na bojiště 4/4 bílou bytost-token s typem Angel a s flying.

"Slyšela jsem, že Boros ztrácí anděly díky Hnutí Bezgildovních. Jsem si jista, že pro vás to není žádná novinka. "
—Teysa, k Lazarovi

Zarichi Tiger

3White

Bytost — Cat

2/3

1White, Tap:  Získáváš 2 životy.

"Zkrocení a posvěcení těchto bytostí je důkazem naší víry. "
—Resimir, kněz z chrámu Zarichi

Ætherize

3Blue

Instant

 

Vrať všechny útočící bytosti do rukou vlastníků.

"Můžete se vrátit, až se naučíte způsobům – a tomu, jak dát zpět dohromady své tělesné formy."

Agoraphobia

1Blue

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Očarovaná bytost má -5/-0.

2Blue: Vrať Agoraphobia do ruky vlastníka.

"Všichni v tomto městě si mohou vybrat, kde stojí. Já nejraději uvnitř.“

Clinging Anemones

3Blue

Bytost — Jellyfish

1/4

Defender

Evolve (Kdykoli přijde pod tvou kontrolu na bojiště bytost se silou nebo odolností větší, než je síla nebo odolnost této bytosti, polož na tuto bytost +1/+1 žeton.)

 

Cloudfin Raptor

Blue

Bytost — Bird Mutant

0/1

Flying

Evolve (Kdykoli přijde pod tvou kontrolu na bojiště bytost se silou nebo odolností větší, než je síla nebo odolnost této bytosti, polož na tuto bytost +1/+1 žeton.)

 

Diluvian Primordial

5BlueBlue

Bytost — Avatar

5/5

Flying

When Diluvian Primordial vstupuje na bojiště, za každého protihráče můžeš seslat až jednu kartu instant nebo sorcery z jeho hřbitova bez placení její manové ceny. Měla-li by takto zahrané karta býti odložena do hřbitova toto kolo, místo toho ji vypověz ze hry.

 

Enter the Infinite

8BlueBlueBlueBlue

Sorcery

 

Lízni počet karet rovný počtu karet ve tvé knihovně, pak polož jednu kartu z ruky na vršek své knihovny. Do svého příštího kola není maximální počet karet ve tvé ruce nijak omezen.

"Nemějte jen nápad – mějte všechny najednou.“
—Niv-Mizzet

Frilled Oculus

1Blue

Bytost — Homunculus

1/3

1Green: Frilled Oculus získává do konce kola +2/+2 do konce kola. Aktivuj tuto schopnost jen jednou za kolo.

"Porozumět Simicům? To je asi tak jednoduché, jako vyhrát mrkací souboj s homunkulem. "
—Dars Gostok, kapitán Ohnivé pěsti

Gridlock

Variable ColorlessBlue

Instant

 

Tapni X cílových permanentů, jenž nejsou země.

"Jeden maličký kolík vytažený z jedinéhokola od vozu, a celý okrsek je paralyzován. "
—Lazav

Hands of Binding

1Blue

Sorcery

 

Tapni cílovou bytost pod kontrolou protihráče. Ona bytost se v příští odtapovací fázi onoho hráče neodtapne.

Cipher (Pak můžeš toto kouzlo vypovědět ze hry zašifrované na bytosti, již kontroluješ. Kdykoli ona bytost udělí bojové zranění hráči, hráč ji kontrolující může seslat kopii zašifrované karty bez placení její manové ceny.)

 

Incursion Specialist

1Blue

Bytost — Human Wizard

1/3

Kdykoli sešleš druhé kouzlo v daném kole, Incursion Specialist získává do konce kola +2/+0 a je toto kolo neblokovatelná.

"Pracovat zase pro Dimiry? Přijde na to. Pověz mi více o tom bludišti. "

Keymaster Rogue

3Blue

Bytost — Human Rogue

3/2

Když Keymaster Rogue vstupuje na bojiště, vrať do ruky vlastníka bytost pod tvou kontrolou.

"Tenhle otevírá mříž před základnou Zelzo. Tenhle je od knihovny Ismeri. A tenhle je od neviditelných dveří…ne, už jsem řekl příliš. "

Last Thoughts

3Blue

Sorcery

 

Lízni kartu.

Cipher (Pak můžeš toto kouzlo vypovědět ze hry zašifrované na bytosti, již kontroluješ. Kdykoli ona bytost udělí bojové zranění hráči, hráč ji kontrolující může seslat kopii zašifrované karty bez placení její manové ceny.)

 

Leyline Phantom

4Blue

Bytost — Illusion

5/5

Kdykoli Leyline Phantom udělí bojové zranění, vrať ji do ruky vlastníka (Pouze pokud souboj přežila.)

"Je to bludiště také jen přelud? Nebo je stejně skutečné jako tenhle? Snad už jsem stejný blázen jako ten drak. "
—Jace Beleren, deník

Metropolis Sprite

1Blue

Bytost — Faerie Rogue

1/2

Blue: Metropolis Sprite získává do konce kola  +1/-1.

"No, pokud ten goblin nechtěl probodnout jazyk, neměl jej na mne vyplazovat. "

Mindeye Drake

4Blue

Bytost — Drake

2/5

Flying

Když Mindeye Drake zemře, cílový hráč odloží vrchních pět karet své knihovny do hřbitova.

Umí mapovat nejen krajinu, ale i mysli jejích architektů.

Rapid Hybridization

Blue

Instant

 

Znič cílovou bytost. Nemůže být regenerována. Hráč ji kontrolující si položí na bojiště 3/3 zelenou bytost-token s typem Frog Lizard.

"Spojili jsme tvoi životní esenci s esencemi několika dalších tvorů. Není zač. "
—Mluvčí Trifon

Realmwright

Blue

Bytost — Vedalken Wizard

1/1

Když Realmwright vstupuje na bojiště, vyber si typ základní země.

Země pod tvou kontrolou mají ke svým typům navíc zvolený typ.

Neexistuje jediný čtvereční palec Ravnicy, který by někdy nebyl přizpůsoben něčímu rozmaru.

Sage's Row Denizen

2Blue

Bytost — Vedalken Wizard

2/3

Kdykoi vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiná modrá bytost, cílový hráč odloží vrchní dvě karty své knihovny do hřbitova.

"Nabízím vám moudrost nezkaženou falešnou loajalitou, učení prosté jakékoli gildovní agendy.“

Sapphire Drake

5Blue

Bytost — Drake

4/4

Každá bytost s +1/+1 žetonem, jž kontroluješ, má flying.

Safíroví dráčci umí komunikovat na dlouhé vzdálenosti, jejich volání rezonují v drahokamech vsazených do jejich hlav.

Scatter Arc

3Blue

Instant

 

Zruš cílové kouzlo, které není kouzlem bytosti..

Lízni kartu.

"Pokud by váš zvolený vyslanec uměl fluktuovat triharmonické pentody, jakkoli je to nepravděpodobné, měl bych odklonit přebytečné negavoltové radikály."

Simic Fluxmage

2Blue

Bytost — Merfolk Wizard

1/2

Evolve (Kdykoli přijde pod tvou kontrolu na bojiště bytost se silou nebo odolností větší, než je síla nebo odolnost této bytosti, polož na tuto bytost +1/+1 žeton.)

1Blue, Tap: Přesuň +1/+1 žeton ze Simic Fluxmage na cílovou bytost.

 

Simic Manipulator

1BlueBlue

Bytost — Mutant Wizard

0/1

Evolve (Kdykoli přijde pod tvou kontrolu na bojiště bytost se silou nebo odolností větší, než je síla nebo odolnost této bytosti, polož na tuto bytost +1/+1 žeton.)

Tap, Odstraň ze Simic Manipulator jeden nebo více +1/+1 žetonů: Získej kontrolu nad cílovou bytostí se silou rovnou nebo menší než počet takto odstraněných +1/+1 žetonů.

 

Skygames

1Blue

Očarování — Aura

 

Očaruj zemi

Očarovaá země má "Tap: Cílová bytost získává do konce kola flying. Aktivuj tuto schopnost jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery."

Jak Borosové, tak Azoriané navštěvují hry v naději, že rekrutují ty nejlepší atlety.

Spell Rupture

1Blue

Instant

 

Zruš cílové kouzlo, pokud hráč jej kontrolující nedoplatí Variable Colorless, kde X je rovno nejvyšší síle mezi bytostmi, jež kontroluješ.

"Tak jako voda, i mana uteče z chatrné nádoby. "
—Jalan Tosk, simický silomág

Stolen Identity

4BlueBlue

Sorcery

 

Polož si na bojiště token, které je kopií cílového artefaktu nebo bytosti.

Cipher (Pak můžeš toto kouzlo vypovědět ze hry zašifrované na bytosti, již kontroluješ. Kdykoli ona bytost udělí bojové zranění hráči, hráč ji kontrolující může seslat kopii zašifrované karty bez placení její manové ceny.)

 

Totally Lost

4Blue

Instant

 

Polož cílový permanent, jenž není země, na vršek knihovny jeho vlastníka.

Fblthp vždy nesnášel davy.

Voidwalk

3Blue

Sorcery

 

Vypověz ze hry cílovou bytost. Vrať ji na bojiště pod kontrolu vlastníka na začátku příští fáze konce kola.

Cipher (Pak můžeš toto kouzlo vypovědět ze hry zašifrované na bytosti, již kontroluješ. Kdykoli ona bytost udělí bojové zranění hráči, hráč ji kontrolující může seslat kopii zašifrované karty bez placení její manové ceny.)

 

Way of the Thief

3Blue

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Očarovaná bytost má +2/+2.

Očarovaná bytost je neblokovatelná, pokud kontroluješ permanent s typem Gate.

Skutečná zkratka není cesta, kterou ostatní neznají, ale cesta kterou ostatní nemohou jít.

Balustrade Spy

3Black

Bytost — Vampire Rogue

2/3

Flying

Když Balustrade Spy vstupuje na bojiště, cílový hráč otáčí karty z vršeku své knihovny, dokud neotočí kartu země, pak všechny takto otočené karty odloží do hřbitova.

 

Basilica Screecher

1Black

Bytost — Bat

1/2

Flying

Extort (Kdykoli sešleš kouzlo, můžeš zaplatit White or Black. Pakliže tak učiníš, každý protihráč ztrácí 1 život a ty jeden život získáváš.)

 

Skřek v noci stačí, aby orzhovští dlužníci pevněji sevřeli své peněženky.

Contaminated Ground

1Black

Očarování — Aura

 

Očaruj zemi

Očarovaná země je Swamp.

Kdykoli se očarovaná země tapne, hráč ji kontrolující ztratí 2 životy.

 

"Nikdo se nestará o znečištění, dokud jej  není vidět. "
—Gurras, golgarijský hnilobný farmář

Corpse Blockade

2Black

Bytost — Zombie

1/4

Defender

Obětuj jinou bytost: Corpse Blockade získává do konce kola deathtouch.

Zákony ji zakazují, ale mrtví si nemají komu stěžovat a živí se bojí přiliš na to, aby to vyšetřovali.

Crypt Ghast

3Black

Bytost — Spirit

2/2

Extort (Kdykoli sešleš kouzlo, můžeš zaplatit White or Black. Pakliže tak učiníš, každý protihráč ztrácí 1 život a ty jeden život získáváš.)

Kdykoli tapneš Swamp pro manu, přidej Black do svého manového poolu (navíc k maně, kterou země normálně produkuje).

 

Death's Approach

Black

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Očarovaná bytost má -X/-X, kde X je počet karet bytostí ve hřbitově hráče ji kontrolujícího.

"V hrobě je zima, a mrtví si žádají tvého tepla. Kdo jsi, abys jim jej odpíral?"
—Strava, dimirský mág

Devour Flesh

1Black

Instant

 

Cílový hráč obětuje bytost, pak získá počet životů rovný její odolnosti.

Jeho zvrácená mysl došla k závěru, že je to, co jí, a když chtěl zůstat člověkem… .

Dying Wish

1Black

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost, již kontroluješ

Když očarovaná bytost zemře, cílový hráč ztratí X životů a ty X životů získáváš, kde X je její síla.

"Přeji si, abych mohl přepsat celý svůj život a zabít tě s prvním dechem namísto toho posledního. "

Gateway Shade

2Black

Bytost — Shade

1/1

Black: Gateway Shade získává do konce kola +1/+1.

Tapni netapnutý permanent s typem Gate, jenž kontroluješ:: Gateway Shade získává do konce kola +2/+2.

Neúnavní a nelítostní, stíny jsou Dimiry využívány coby špioni.

Grisly Spectacle

2BlackBlack

Instant

 

Znič cílovou bytost, jenž není artefakt. Hráč ji kontrolující odloží počet karet rovný její síle z vršku své knihovny do hřbitova.

"Sledujte, jak se lidi vždy seběhnou kolem místa vraždy. A pak mi řekněte, že nejsme všichni tak trochu na hlavu.“
—Juri, majitel Juriho Revue

Gutter Skulk

1Black

Bytost — Zombie Rat

2/2

 

Když zjistil, že je jeho skladiště zamořeno, Gaven nevěděl, zda volat deratizéra nebo vymítače.

Horror of the Dim

4Black

Bytost — Horror

3/4

Blue: Horror of the Dim získává do konce kola hexproof (Nemůže být cílem kouzel a schopností pod kontrolou protihráčů.)

"Nižší mysli si těžko představí tento krásný sňatek nekromancie a mentální magie"
—Strava, dimirský mág

Illness in the Ranks

Black

Očarování

 

Bytosti-tokeny mají  -1/-1.

"Selesnya nám odepřela náš desátek. Ukažte jim, jak jsou jejich způsoby pomýlené. "
—Milana, orzhovská prelátka

Killing Glare

Variable ColorlessBlack

Instant

 

Znič cílovou bytost se silou X nebo méně.

Letmý pohled do temného zákoutí může být tvůj poslední.

Lord of the Void

4BlackBlackBlack

Bytost — Demon

7/7

Flying

Kdykoli Lord of the Void udělí bojové zranění hráči, vypověz ze hry vrchních sedm karet jeho knihovny, pak si dej na bojiště kartu bytosti vybranou mezi nimi pod tvou kontrolu.

 

Mental Vapors

3Black

Sorcery

 

Cílový hráč zahodí kartu.

Cipher (Pak můžeš toto kouzlo vypovědět ze hry zašifrované na bytosti, již kontroluješ. Kdykoli ona bytost udělí bojové zranění hráči, hráč ji kontrolující může seslat kopii zašifrované karty bez placení její manové ceny.)

 

Midnight Recovery

3Black

Sorcery

 

Vrať si cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova do ruky.

Cipher (Pak můžeš toto kouzlo vypovědět ze hry zašifrované na bytosti, již kontroluješ. Kdykoli ona bytost udělí bojové zranění hráči, hráč ji kontrolující může seslat kopii zašifrované karty bez placení její manové ceny.)

 

Ogre Slumlord

3BlackBlack

Bytost — Ogre Rogue

3/3

Kdykoli zemře jiná bytost, která není token, můžeš si do hry položit 1/1 černou bytost/token s typem Rat.

Permanenty s typem Rat pod tvou kontrolou mají deathtouch.

"Jeho činžák je plný té nejodpornější, nejnechutnější havěti. A taky tam jsou krysy. "
—Branko Jednouchý

Sepulchral Primordial

5BlackBlack

Bytost — Avatar

5/4

Intimidate

Když Sepulchral Primordial vstupuje na bojiště, za každého protihráče si můžeš na bojiště položit až jednu cílovou kartu bytosti ze hřbitova onoho hráče pod svou kontrolu.

 

Shadow Alley Denizen

Black

Bytost — Vampire Rogue

1/1

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiná černá bytost, cílová bytost získává do konce kola intimidate. (Mohou ji blokovat jen artefaktové bytosti a/nebo bytosti s ní sdílející barvu.)

 

Shadow Slice

4Black

Sorcery

 

Cílový protihráč ztrácí 2 životy.

Cipher (Pak můžeš toto kouzlo vypovědět ze hry zašifrované na bytosti, již kontroluješ. Kdykoli ona bytost udělí bojové zranění hráči, hráč ji kontrolující může seslat kopii zašifrované karty bez placení její manové ceny.)

 

Slate Street Ruffian

2Black

Bytost — Human Warrior

2/2

Kdykoli je Slate Street Ruffian blokována, cílový hráč zahodí kartu.

"Nelítostný tak, že to hraničí s psychózou. Dáme mu u nás práci. "
—Zelinas, orzhovský náborář

Smog Elemental

4BlackBlack

Bytost — Elemental

3/3

Flying

Bytosti s flying pod kontrolou tvých protihráčů mají -1/-1.

"Obloha bývala mým útočištěm, klidným místem daleko od chaosu dole. Nyní se mi ale zdá, že mne při každém letu pronásleduje smrt jako stín. "
—zápisky  Cicu, skyjekské zvědkyně

Syndicate Enforcer

3Black

Bytost — Human Rogue

3/2

Extort (Kdykoli sešleš kouzlo, můžeš zaplatit White or Black. Pakliže tak učiníš, každý protihráč ztrácí 1 život a ty jeden život získáváš.)

I ta nejtemnější zákoutí Ravnicy stále leží ve stínu Církve.

 

Thrull Parasite

Black

Bytost — Thrull

1/1

Extort (Kdykoli sešleš kouzlo, můžeš zaplatit White or Black. Pakliže tak učiníš, každý protihráč ztrácí 1 život a ty jeden život získáváš.)

Tap, Zaplať 2 životy: Odstraň žeton z cílového permanentu, jenž není země.

Hlad upíra a jemnost úředníka z berňáku.

Undercity Informer

2Black

Bytost — Human Rogue

2/3

1, Obětuj Sacrifice a creature: Cílový hráč otáčí karty z vršku své knihovny, dokud neotočí kartu země, pak všechny  takto otočené karty odloží do hřbitova.

"Skandál a pomluvy nejsou nikdy vítanou zprávou. Proto nejsem nikdy jejich poslem já sám.."

Undercity Plague

4BlackBlack

Sorcery

 

Cíoový hráč ztratí život, pak zahodí kartu, pak obětuje permanent.

Cipher (Pak můžeš toto kouzlo vypovědět ze hry zašifrované na bytosti, již kontroluješ. Kdykoli ona bytost udělí bojové zranění hráči, hráč ji kontrolující může seslat kopii zašifrované karty bez placení její manové ceny.)

 

Wight of Precinct Six

1Black

Bytost — Zombie

1/1

Wight of Precinct Six má +1/+1 za každou kartu bytosti ve hřbitovech protihráčů.

I ztracení a mrtví potřebují ochránce.

Act of Treason

2Red

Sorcery

 

Do konce kola získáváš kontrolu nad cíovou bytostí. Odtapni onu bytost. Do konce kola získává haste. (Může toto kolo útočit a tapovat se.)

Každý den je více drbů a nejistoty, a každou noc více lidí na Juriho Revue.

Bomber Corps

1Red

Bytost — Human Soldier

1/2

Battalion —  Kdykoli Bomber Corps a alespoň dvě další bytosti útočí, Bomber Corps udělí 1 zranění cílové bytosti nebo hráči.

"Decentnost  je pro právmágy a špiony. "

Cinder Elemental

3Red

Bytost — Elemental

2/2

Variable ColorlessRed, Tap, Obětuj Cinder Elemental: Cinder Elemental udělí X zranění cílové bytosti nebo hráči.

"Staří bohové se probudili a vyslali prsty ohně na zvědy, co zbylo ze starých způsobů pod nekonečným městem."
—Daiva, gruulský vypravěč

Crackling Perimeter

1Red

Očarování

 

Tapni netapnutý permanent s typel Gate, jenž kontroluješ: Crackling Perimeter udělí 1 zranění každému protihráči.

Jakmile začala být zřejmá cesta, kam míří, učinil Niv-Mizzet opatření, aby jej nikdo nemohl následovat.

Ember Beast

2Red

Bytost — Beast

¾

Ember Beast nemůže útočit ani blokovat samotná.

Jediná domácí zvířata, které přežijí v Tavírenském distriktu, řeřavé bestie slouží mnoha účelům – a žádnému dobrovolně.

Firefist Striker

1Red

Bytost — Human Soldier

2/1

Battalion —  Kdykoli Firefist Striker a alespoň dvě další bytosti útočí,cílová bytost nemůže toto kolo blokovat.

Ohnivá pěst Borosu  v sobě svírá příslib jak ochrany, tak ničení.

Five-Alarm Fire

1RedRed

Očarování

 

Kdykoli bytost, již kontroluješ, udělí bojové zranění, polož na Five-Alarm Fire žeton žáru.

Odstraň z Five-Alarm Fire žeton žáru: Five-Alarm Fire udělí 5 zranění cílové bytosti nebo hráči.

 

Foundry Street Denizen

Red

Bytost — Goblin Warrior

1/1

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiná červená bytost, Foundry Street Denizen získává +1/+0 do konce kola.

Po výtržnostech na Slévárenské ulici se zatýkač Hulbein pokusil zakázat tupé zbraně. To nevyhnutelně vedlo k další výtržnosti.

Furious Resistance

Red

Instant

 

Cílová blokující bytost získává do konce kola +3/+0 a first strike

"Ti Bezgildovní rebelové mají aspoň ideály. Rakdosané jen zesměšňují, przní a zabíjejí vše, co je nám drahé. "
—Libuse, boroská seržantka

Hellkite Tyrant

4RedRed

Bytost — Dragon

6/5

Flying, trample

Kdykoli Hellkite Tyrant udělí bojové zranění hráči, získáváš kontrolu nad všemi artefakty, které onen hráč kontroluje.

Pokud máš na začátku své udržovací fáze pod kontrolou dvacet a více artefaktů, vyhráváš hru.

 

Hellraiser Goblin

2Red

Bytost — Goblin Berserker

2/2

Bytosti, jež kontroluješ, mají haste a útočí každé kolo, jsou-li toho schopny.

Nenechte jej v čele vojáků, ale určitě jej nechte v čele.

Homing Lightning

2RedRed

Instant

 

Homing Lightning udělí 4 zranění cílové bytosti a všem dalším bytostem, které mají stejné jméno jako ona bytost.

"Vidím nesčetné světy. Proč si proboha myslí, že je nenajdu v jednom jediném? "
—Ral Zarek

Legion Loyalist

Red

Bytost — Goblin Soldier

1/1

Haste

Battalion —  Kdykoli Legion Loyalist a alespoň dvě další bytosti útočí, bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola first strike a trample a nemohou být toto kolo blokovány bytostmi-tokeny.

 

Madcap Skills

1Red

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Očarovaná bytost má +3/+0 a mohou ji blokovat pouze dvě a více bytostí.

Čím větší dav, tím těžší je pro ně potom utéct.

Mark for Death

3Red

Sorcery

 

Cílová bytost pod kontrolou protihráče musí toto kolo blokovat, je-li toho schopna. Ostatní bytosti pod kontrolou onoho hráče nemohou toto kolo blokovat.

Všichni fandí tomu maličkému, ale nikdo na něj nevsadí.

Massive Raid

1RedRed

Instant

 

Massive Raid udělí cílové bytosti nebo hráči počet zranění rovný počtu bytostí, jež kontroluješ.

"Borosové postrádají nadhled. Předhoďte jim vhodného obětního beránka a budou slepí vůči skutečným hrozbám. "
—Lazar

Molten Primordial

5RedRed

Bytost — Avatar

6/4

Haste

When Molten Primordial vstupuje na bojiště, za každého protihráče získej  do konce kola kontrolu nad až jednou cílovou bytostí, kterou onen hráč kontroluje. Odtapni tyto bytosti. Do konce kola mají haste.

 

Mugging

Red

Sorcery

 

Mugging udělí 2 zranění cílové bytosti. Ona bytost nemůže toto kolo blokovat.

Křik: tlumený. Kapsy: prázdné. Funkce krku: už nikdy jako předtím.

Ripscale Predator

4RedRed

Bytost — Lizard

6/5

Ripscale Predator může být blokována jen dvěma a více bytostmi.

Jak se ravnická divočina šířila, i obhájci přírody museli čelit drsnějším přírodním hrozbám..

Scorchwalker

3Red

Bytost — Elemental

5/1

Bloodrush — 1RedRed, Zahoď Scorchwalker: Cílová útočící bytost získává do konce kola +5/+1.

"Borborygmův elementál zaútočil, ale izzetská ochranná kouzla vydržela a experimenty pokračují."
—Report nebeských rytířů o Pásu rozvalin

Skinbrand Goblin

1Red

Bytost — Goblin Warrior

2/1

Bloodrush — Red, Zahoď Skinbrand Goblin: Cílová útočící bytost získává do konce kola +2/+1.

"Tahle gruulská runová tetování – zjistěte, zda jejich vzory znamenají ulice, manové linie, nebo obojí. Máte čtyři dny. "
—Niv-Mizzet, ke svému asistentovi

Skullcrack

1Red

Instant

 

Hráči nemohou toto kolo získávat životy. Udílení zranění nemůže být zabráněno. Skulcrack udělí 3 zranění cílovému hráči.

Právmágův argument byl moudrý a dobře odůvodněný, ale Hlinkova odpověď se ukázala nevyvratitelnou.

Structural Collapse

5Red

Sorcery

 

Cílový hráč obětuje artefakt a zemi. Structural Collapse onomu hráči udělí 2 zranění.

Gruulský svátek Rauck-Chauv vždy dopadne stejně.

Tin Street Market

4Red

Očarování — Aura

 

Očaruj zemi

Očarovaná země má "Tap, Zahoď kartu: Lízni kartu."

"Někdy se procházím Cínovou uličkou a sleduji, jak se lidé zaobírají svými běžnými každodenním starostmi. Připomíná mi to, proč dělám svou práci. "
—Zatýkačka Lavinia, Desátý okrsek

Towering Thunderfist

4Red

Bytost — Giant Soldier

4/4

White: Towering Thunderfist získává do konce kola vigilance.

"Nic nezkazí party tak jako jeden z těhle velkých nudařů, co prorazí dveře a pustí všechny hosty ven."
—Ruba, rakdoská kultistka

Viashino Shanktail

3Red

Bytost — Viashino Warrior

3/1

First strike

Bloodrush — 2Red, Zahoď Viashino Shanktail: Cílová útočící bytost získává do konce kola +3/+1 a first strike.

Bojový pokřik klanu Slizt je úctyhodnou ukázkou zuřivosti, vzdoru a slin.

Warmind Infantry

2Red

Bytost — Elemental Soldier

2/3

Battalion —  Kdykoli Warmind Infantry a alespoň dvě další bytosti útočí,Warmind Infantry získává do konce kola +2/+0 .

Než se Aurelia zřekla Niv-Mizzeta, oě gildy spolupracovaly na iniciativě Válečné mysli ,projektu ultimátního vojáka.

Wrecking Ogre

4Red

Bytost — Ogre Warrior

3/3

Double strike

Bloodrush — 3RedRed, Zahoď Wrecking Ogre: Cílová útočící bytost získává do konce kola +3/+3 a double strike.

Když není po ruce soupeř, zlobři z klanu Bolrac si to občas rozdají s budovou.

Adaptive Snapjaw

4Green

Bytost — Lizard Beast

6/2

Evolve (Kdykoli přijde pod tvou kontrolu na bojiště bytost se silou nebo odolností větší, než je síla nebo odolnost této bytosti, polož na tuto bytost +1/+1 žeton.)

"Eh, chce to víc z ropuchy. "
—Gulistan, simický biomant

Alpha Authority

1Green

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Enchanted creature má hexproof a může ji blokovat maximálně jedna bytost.

I ti nejzapřisáhlejší nepřátelé klanu Hořícího stromu respektují moc Borborygmovy vlády.

Burst of Strength

Green

Instant

 

Polož na cílovou bytost +1/+1 žeton a odtapni ji.

"Nebojujeme za území nebo pro pomstu. Bojujeme za svobodu prostě a jednoduše. "
—Ruric Thar,  náčelník klanu Ghor

Crocanura

2Green

Bytost — Crocodile Frog

1/3

Reach (Může blokovat bytosti s  flying.)

Evolve (Kdykoli přijde pod tvou kontrolu na bojiště bytost se silou nebo odolností větší, než je síla nebo odolnost této bytosti, polož na tuto bytost +1/+1 žeton.)

 

Crowned Ceratok

3Green

Bytost — Rhino

4/3

Trample

Každá bytost s +1/+1 žetonem na sobě, již kontroluješ, má trample.

Nejlepší způsob jak uklidnit zuřícího ceratoka, je počkat, až zemře přirozenou smrtí.

Disciple of the Old Ways

1Green

Bytost — Human Warrior

2/2

Red: Disciple of the Old Ways získává do konce kola first strike.

"Selesnya si myslí že příroda je na hraní. Skutečná příroda by jim servala tváře a nosila jejich kůže jako trofeje."

Experiment One

Green

Bytost — Human Ooze

1/1

Evolve (Kdykoli přijde pod tvou kontrolu na bojiště bytost se silou nebo odolností větší, než je síla nebo odolnost této bytosti, polož na tuto bytost +1/+1 žeton.)

Odstraň dva +1/+1 žetony z Experiment One: Regeneruj Experiment One.

 

Forced Adaptation

Green

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Na začátku tvé udržovací fáze polož na očarovanou bytost +1/+1 žeton.

"Zaséváme sémě změny. Někdy je zaséváme do lidí. "
—Vorel z Čeledě Trupu

Giant Adephage

5GreenGreen

Bytost — Insect

7/7

Trample

Kdykoli Giant Adephage udělí bojové zranění hráči, polož si na bojiště bytost-token, který je kopií Giant Adephage.

"Takovéhle potvoře musíme připadat, no, jako hmyz."
—Dars Gostok,kapitán Ohnivé pěsti

Greenside Watcher

1Green

Bytost — Elf Druid

2/1

Tap: Odtapni cílový permanent s typem Gate.

"Izzetové možná rozpoutali válku, ale má povinnost je být zde. Neopustím divočinu. "

Gyre Sage

1Green

Bytost — Elf Druid

1/2

Evolve (Kdykoli přijde pod tvou kontrolu na bojiště bytost se silou nebo odolností větší, než je síla nebo odolnost této bytosti, polož na tuto bytost +1/+1 žeton.)

Tap: Přidej Greendo svého manového poolu za každý +1/+1 žeton na Gyre Sage

 

Hindervines

2Green

Instant

 

Udělení veškerého bojového zranění, které by toto kolo udělily bytosti bez +1/+1 žetonlů na sobě, je zabráněno.

"Lesy a zákony. Oboje se šíří rychleji než azorianská schopnost kontrolovat je "
—Suniel Dřevomudrc

Ivy Lane Denizen

3Green

Bytost — Elf Warrior

2/3

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiná zelené bytost, polož na cílovou bytost +1/+1 žeton.

"Vybavení pro nebeského rytíře? No, mám tu rukavice z kůže dráčka, jemné a ohnivzdorné. A nebo kyrys z ceratoka, který zastaví i střelu z kuše. "

Miming Slime

2Green

Sorcery

 

Polož si na bojiště X/X zelenou bytost-token s typem ooze, kde X je rovno nejvyšší síle mezi bytostmi, jež kontroluješ.

"Zaplatili jsme Simicům za tuhle věc hodně, ale rychle se nám to vrátí v ušetřených mzdách. "
—Milana, orzhovská prelátka

Naturalize

1Green

Instant

 

Znič cílový artefakt či očarování.

"A pokud mi budeš ještě vyhrožovat,  ze tvých lesklých kovových kalhot vyraší ostnaté liány.“
—Iveta, střešní kurýrka

Ooze Flux

3Green

Očarování

 

1Green, odstraň jeden nebo více +1/+1 žetonů z bytostí, jež kontroluješ: Polož si na bojiště X/X zelenou bytost-token s typem Ooze, kde X je rovno počtu takto odstraněných +1/+1 žetonů.

 

Predator's Rapport

2Green

Instant

 

Zvol si cílovou bytost, již kontroluješ. Získáváš počet životů rovný součtu síly a odolnosti oné bytosti.

"Ostatní gildy vidí v Gruulech barbary, sotva více než zvířata, se kterými žijeme. Já říkám, že jsme našli přátele, kteří nám nevrazí kudlu do zad. "
—Domri Rade

Rust Scarab

4Green

Bytost — Insect

4/5

Kdykoli je Rust Scarab blokována, můžeš zničit cílový artefakt nebo očarování, jenž kontroluje bránící hráč.

"Pohleďte – odpověď přírody na problém společnosti. "
—Nikya Starých způsobů

Scab-Clan Charger

3Green

Bytost — Centaur Warrior

2/4

Bloodrush — 1Green, Zahoď Scab-Clan Charger: Cílová útočící bytost získává do konce kola +2/+4 .

"Přála bych si vidět jediné cesty – ty udupané divokými kopyty."

Serene Remembrance

Green

Sorcery

 

Zamíchej Serene Remembrance a až tři cílové karty z jednoho hřbitova  do knihoven vlastníků.

Zatímco Lazav intrikoval a Niv-Mizzet zkoumal, Trostani pátraly po budoucnosti v šepotech minulosti.

Skarrg Goliath

6GreenGreen

Bytost — Beast

9/9

Bloodrush — 5GreenGreen, Zahoď Skarrg Goliath: Cílová útočící bytost získává do konce kola +9/+9 a trample.

"Svazují nás zákony. Pěst přírody nás osvobodí. "
— Nikya Starých způsobů

Slaughterhorn

2Green

Bytost — Beast

3/2

Bloodrush — Green, Zahoď Slaughterhorn: Cílová útočící bytost získává do konce kola +3/+2.

 Orzhovští duchovní mu nikdy nezkříží cestu, ale posílat mu do ní thrullí kurýry je tak levné a zábavné.

Spire Tracer

Green

Bytost — Elf Scout

1/1

Spire Tracer může být blokována jen bytostmi s flying nebo s reach.

Kartografové na Ravnice mapují nejen horizontálně ale i vertikálně.

Sylvan Primordial

5GreenGreen

Bytost — Avatar

6/8

Reach

When Sylvan Primordial vstupuje na bojiště, za každého protihráče znič cílový permanent, který není země, pod kontrolou onoho hráče. Za každý takto zničený permanent si najdi v knihovně kartu typu Forest a polož ji na bojiště tapnutou. Pak si zamíchej knihovnu.

 

Tower Defense

1Green

Instant

 

Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +0/+5 a reach.

"Na dráčcích se trénujeme. Jednoho dne bude třeba zapotřebí sejmout požírače oblohy, nebo Rakdose samotného. "
—Korun Nar, lovec z Pásu rozvalin

Verdant Haven

2Green

Očarování — Aura

 

Očaruj zemi

Když Verdant Haven vstupuje na bojiště, získáváš 2 životy.

Kdykoli je očarovaná země tapnuta pro manu, hráč ji kontrolující si přidá do svého manového poolu jednu manu jakékoli barvy (navíc k maně, kterou ona země normálně produkuje.)

 

Wasteland Viper

Green

Bytost — Snake

1/2

Bloodrush — Green, Zahoď Wasteland Viper: Cílová útočící bytost získává do konce kola +1/+2 a deathtouch.

"Gruulové milují všechny věci, co jsou jedovaté a žijí v puklinách společnosti. "
—Teysa Karlov, velvyslankyně Rady duchů

Wildwood Rebirth

1Green

Instant

 

Vrať si cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova do ruky.

Na Ravnice jsou nemoci mnohem hůře léčitelné než smrt.

Alms Beast

2WhiteBlack

Bytost — Beast

6/6

Bytosti blokovaná či blokující Alms Beast mají lifelink.

Mince z almužen se dají uplatnit jen v orzhovských zařízeních.

Assemble the Legion

3RedWhite

Očarování

 

Na začátku své udržovací fáze polož na Assemble the Legion žeton shromáždění. Pak si polož na bojiště za každý žeton shromáždění na Assemble the Legion jednu 1/1 červeno-bílou bytost-token s typem Soldier a s haste.

 

Aurelia, the Warleader

2RedRedWhiteWhite

Legendární Bytost — Angel

3/4

Flying, vigilance, haste

Kdykoli Aurelia, the Warleader útočí poprvé v daném kole, odtapni všechny bytosti pod tvou kontrolou. Po této fázi následuje další bojová fáze.

Zatímco Razia byla rezervovaná a nedotknutelná, Aurelia je v první linii a volá po boji.

Aurelia's Fury

Variable ColorlessRedWhite

Instant

 

Aurelia's Fury udělí X zranění rozdělených libovolně mezi jakékoli množství cílových bytostí a hráčů. Tapni každou bytost, které bylo takto uděleno zranění. Hráči, jimž bylo takto uděleno zranění, nemohou toto kolo sesílat kouzla, která nejsou kouzly bytostí.

 

Bane Alley Broker

1BlueBlack

Bytost — Human Rogue

0/3

Tap: Lízni kartu, pak vypověz ze hry kartu ze své ruky lícem dolů.

Můžeš se na karty vypovězené pomocí Bane Alley Broker dívat.

BlueBlack, Tap: Vrať kartu vypovězenou ze hry pomocí Bane Alley Broker do ruky vlastníka

 

Biovisionary

1GreenBlue

Bytost — Human Wizard

2/3

Pokud na začátku fáze konce kla kontroluješ čtyři nebo více bytostí jménem Biovisionary, vyhráváš hru.

Otrávený ze svých kolegů výzkumníků a jejich bezcílného tlachání, rozhodl se stvořít síť učenců, se kterými si bude mít co říci.

Borborygmos Enraged

4RedRedGreenGreen

Legendární Bytost — Cyclops

7/6

Trample

Kdykoli Borborygmos Enraged udělí bojové zranění hráči, otoč vrchní tři karty své knihovny. Všechny takto otočené karty zemí si dej do ruky, zbytek do hřbitova.

Zahoď kartu země:: Borborygmos Enraged udělí 3 zranění cílové bytosti nebo hráči.

 

Boros Charm

RedWhite

Instant

 

Zvol si jedno — Boros Charm udělí 4 zranění cílovému hráči; nebo permanenty pod tvou kontrolou jsou toto kolo nezničitelné; nebo cílová bytost získává do konce kola double strike.

"Trénujte soucit a m milost. Ale vězte, kdy je hodit za hlavu. "
—Aurelia

Call of the Nightwing

2BlueBlack

Sorcery

 

Polož si na bojiště 1/1 modro-černou bytost-token s typem Horror a s flying.

Cipher (Pak můžeš toto kouzlo vypovědět ze hry zašifrované na bytosti, již kontroluješ. Kdykoli ona bytost udělí bojové zranění hráči, hráč ji kontrolující může seslat kopii zašifrované karty bez placení její manové ceny.)

 

 

Cartel Aristocrat

WhiteBlack

Bytost — Human Advisor

2/2

Obětuj jinou bytost: Cartel Aristocrat získává do konce kola imunitu vůči zvolené barvě.

"tvůj život nyní slouží vyššímu účelu: zajištění pokračování toho mého. "

Clan Defiance

Variable ColorlessRedGreen

Sorcery

 

Zvol si jedno nebo více — Clan Defiance udělí X zranění cílové bytosti s flying; Clan Defiance udělí X zranění cílové bytosti bez flying; nebo Clan Defiance udělí X zranění cílovému hráči.

 

Consuming Aberration

3BlueBlack

Bytost — Horror

*/*

Síla a odolnost Consuming Aberration jsou obě rovny počtu karet ve hřbitově tvých protihráčů.

Kdykoli zahraješ kouzlo, každý protihráč otáčí karty z vršku své knihovny, dokud neotočí kartu země, pak všechny  takto otočené karty odloží do hřbitova.

 

Deathpact Angel

3WhiteBlackBlack

Bytost — Angel

5/5

Flying

Když Deathpact Angel zemře, polož si na bojiště 1/1 bílo-černou bytost-token s typem Cleric. Má "3WhiteBlackBlack, Tap, obětuj tuto bytost: Vrať kartu jménem Deathpact Angel ze svého hřbitova na bojiště. "

 

Dimir Charm

BlueBlack

Instant

 

Zvol si jedno — Zruš cílové kouzlo sourcery; nebo znič cílovou bytost se silou 2 a méně; nebo se podívej na vrchní tři karty knihovny cílového hráče, jednu dej zpět a zbytek do hřbitova onoho hráče.

"Nebezpečný, když jej rozpoznáte. Smrtelně nebezpečný, pokud ne."
—Lazav

Dinrova Horror

4BlueBlack

Bytost — Horror

4/4

Když Dinrova Horror vstupuje na bojiště, vrať cílový permanent do ruky vlastníka, pak onen hráč zahodí kartu.

"Vítejte do veřejných kanceláří Dimiru. Nejsme zodpovědni za ztrátu vašeho majetku či života."
—Cedule před budovou Dinrova

Domri Rade

1RedGreen

Sférochodec — Domri

3

+1: Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Je-li to karta bytosti, můžeš ji ukázat a dát si ji do ruky.

-2: Cílová bytost, již kontroluješ, vyzve na souboj jinou cílovou bytost

-7: Získáváš emblém s „Bytosti pod tvou kontrolou mají double strike, trample, hexproof a haste.“

 

Drakewing Krasis

1GreenBlue

Bytost — Lizard Drake

3/1

Flying, trample

Obezřetní, aby neopakovali Vigovy chyby, Simicové slučují životní esence tvorů pouze použitím magie. Každý výsledek je nazýván krasis.

Duskmantle Guildmage

BlueBlack

Bytost — Human Wizard

2/2

1BlueBlack: Kdykoli je toto kolo odložena odkudkoli karta do hřbitova protihráče, onen hráč ztrácí 1 život.

2BlueBlack: Cílový hráč odloží vrchní 2 karty své knihovny do hřbitova.

 

Duskmantle Seer

2BlueBlack

Bytost — Vampire Wizard

4/4

Flying

Na začátku udržovací fáze kadého z hráčů onen hráč otočí vrchní kartu své knihovny, ztratí počet životů rovný její manové ceně, a pak si ji dá do ruky.

 

Elusive Krasis

1GreenBlue

Bytost — Fish Mutant

0/4

Elusive Krasis je neblokovatelná

Evolve (Kdykoli přijde pod tvou kontrolu na bojiště bytost se silou nebo odolností větší, než je síla nebo odolnost této bytosti, polož na tuto bytost +1/+1 žeton.)

 

 

Executioner's Swing

WhiteBlack

Instant

 

Cílová bytost, která toto kolo udělila zranění, získává do konce kola -5/-5.

"Kontrakt specifikuje ztrátu končetiny při zmeškání splátky. Přečti si pečlivě ten drobný text: za končetinu se považuje i hlava. "

Fathom Mage

2GreenBlue

Bytost — Human Wizard

1/1

Evolve (Kdykoli přijde pod tvou kontrolu na bojiště bytost se silou nebo odolností větší, než je síla nebo odolnost této bytosti, polož na tuto bytost +1/+1 žeton.)

Kdykoli je na Fathom Mage položen +1/+1 žeton, můžeš si líznout kartu.

 

Firemane Avenger

2RedWhite

Bytost — Angel

3/3

Battalion —  Kdykoli Firemane Avenger a alespoň dvě další bytosti útočí, Firemane Avenger udělí 3 zranění do cílové bytosti nebo hráče a tz si přidáš 3 životy.

Ohnivý anděl Nevena vedla vítězný úder na rebely na Barbuské střeše. Nyní jí Bezgildovní přislíbili smrt.

Fortress Cyclops

3RedWhite

Bytost — Cyclops Soldier

3/3

Kdykoli Fortress Cyclops útočí, získává do konce kola +3/+0.

Kdykoli Fortress Cyclops blokuje, získává do konce +0/+3.

"Myslí si, že jej ochočili, ale on vždy bude divokým titánem, přírodní silou. "
—Nedja, gruulská šamanka

Foundry Champion

4RedWhite

Bytost — Elemental Soldier

4/4

Když Foundry Champion vstupuje na bojiště, udělí cílové bytosti nebo hráči počet zranění rovný počtu bytostí pod tvou kontrolou.

Red: Foundry Champion získává do konce kola +1/+0.

White: Foundry Champion získává do konce kola +0/+1.

 

Frenzied Tilling

3RedGreen

Sorcery

 

Znič cílovou zemi. Vyhledej si v knihovně kartu základní země a polož ji na bojiště tapnutou. Pak si zamíchej knihovnu.

"Izzetské výmysly znečišťují naše země. Spalte je, zabte jejich tvůrce, očistěte zemi. "
—Nedja, gruulská šamanka

Ghor-Clan Rampager

2RedGreen

Bytost — Beast

4/4

Bloodrush — RedGreen, Zahoď Ghor-Clan Rampager: Cílová útočící bytost získává do konce kola +4/+4 a trample.

"Simicové přišli z chladných, pomalých hlubin. Jak by mohli porozumět ohni divokého srdce?"
—Kroshkar, gruulský šaman

Ground Assault

RedGreen

Sorcery

 

Ground Assault udělí cílové bytosti počet zranění rovný počtu zemí, jež kontroluješ.

"Sejmout draka je snadné. Potřebujete akorát dost místa na nápřah. "
—Narbulg Devítiprstý

Gruul Charm

RedGreen

Instant

 

Zvol si jedno — Bytosti bez flying nemohou toto kolo blokovat; nebo získej kontrolu nad všemu permanenty, jež vlastníš; nebo Gruul Charm udělí 3 zranění každé bytosti s flying.

"Nebýt Gruul? Pak chcípnout!!"
—Borborygmos

Gruul Ragebeast

5RedGreen

Bytost — Beast

6/6

Kdykoli  Gruul Ragebeast nebo jiná bytost vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, ona bytost vyzve na souboj cílovou bytost pod kontrolou protihráče.

"Pokud chtějí ostatní gildy válku, měly by vědět, že jsme na ni celou dobu připraveni."
—Ruric Thar, náčelník klanu Ghor

High Priest of Penance

WhiteBlack

Bytost — Human Cleric

1/1

Kdykoli je High Priest of Penance uděleno zranění, můžeš zničit cílový permanent.

"Nepožaduji ničehož více než víry, loajality, poslušnosti a kompletní, naprosté oddanosti. "

Hydroform

GreenBlue

Instant

 

Cílová země se do konce kola stává 3/3 bytostí s flying. Stále zůstává zemí.

"Moře je možná našim domovem, ale nebe naším osudem. "
—První Mluvčí Zegana

Kingpin's Pet

1WhiteBlack

Bytost — Thrull

2/2

Flying

Extort (Kdykoli sešleš kouzlo, můžeš zaplatit White or Black. Pakliže tak učiníš, každý protihráč ztrácí 1 život a ty jeden život získáváš.)

"Splatit a zabít zní tak podobně, a thrullové slyší tak špatně. Chyby jsou prostě nevyhnutelné."
—Milana, orzhovská prelátka

Lazav, Dimir Mastermind

BlueBlueBlackBlack

Legendární Bytost — Shapeshifter

3/3

Hexproof

Kdykoli je do protihráčova hřbitova odložena odkudkoli karta bytosti, můžeš nechat  Lazav, Dimir Mastermind stát se její kopií, s tou výjimkou, že její jméno je stále Lazav, Dimir Mastermind, je navíc ke svým typům legendární, a získává hexproof a tuto schopnost.

 

Martial Glory

RedWhite

Instant

 

Cílová bytost získává do konce kola +3/+0.

Cílová bytost získává do konce kola +0/+3.

"Ano, boroská taktika nemá sobě rovnou. Ale když tví spolubojovníci kolem tebe umírají, musí situaci zachránit tvá vnitřní síla. "
—Gideon Jura, k Aurelii

Master Biomancer

2GreenBlue

Bytost — Elf Wizard

2/4

Každá další bytost, která přichází na bojiště pod tvou kontrolu, přichází s počtem +1/+1 žetonů rovným síle Master Biomancer, a má ke svým typům navíc typ Mutant.

"Příroda je vynikající inženýr, ale na má gusto pracuje moc pomalu. "

Merciless Eviction

4WhiteBlack

Sorcery

 

Zvol si jedno — Vypověz ze hry všechny artefakty; nebo vypověz ze hry všechny bytosti; nebo vypověz ze hry všechna očarování; ; nebo vypověz ze hry všechny sférochodce.

"Jednou jsem viděla Obzedat přikročit  k činům. Od toho dne jsem vděčna za to, že jsou převážně líní, a mrtví. "
—Aurelia, ke Gideonu Jurovi

Mind Grind

Variable ColorlessBlueBlack

Sorcery

 

Každý z protihráčů otáčí karty z vršku své knihovny, dokud neotočí X karet zemí, pak odloží všechny takto otočené karty do hřbitova. X nemůže být 0.

 

Mortus Strider

1BlueBlack

Bytost — Skeleton

1/1

Když Mortus Strider zemře, vrať ji do ruky vlastníka.

Dimirští nejlepší agenti se schovávají před smrtí samotnou.

Mystic Genesis

2GreenBlueBlue

Instant

 

Zruš cílové kouzlo. Polož na bojiště X/X zelenou bytost-token s typem Ooze, kde X je převedená manová cena onoho kouzla.

"Simicové vypěstují cokoli z kaluže slizu. Doufám jenom, že se nikdy nespřáhnou s Golgari. "
—Teysa Karlov, velvyslankyně Orzhovu

Nimbus Swimmer

Variable ColorlessGreenBlue

Bytost — Leviathan

0/0

Nimbus Swimmer vstupuje na bojiště s X +1/+1 žetony na sobě.

Simicové brzy zjistili, že nebe nabízí stejně málo omezení co do rozměru jako moře.

Obzedat, Ghost Council

1WhiteWhiteBlackBlack

Legendární Bytost — Spirit Advisor

5/5

Když Obzedat, Ghost Council vstupuje na bojiště, cílový protihráč ztratí 2 životy a ty 2 životy získáš.

Na začátku tvé fáze konce kola můžeš Obzedat vypovědět ze hry. Pakliže tak učiníš, vrať ji na bojiště pod kontrolu vlastníka na začátku tvé příští udržovací fáze. Získává haste.

 

One Thousand Lashes

2WhiteBlack

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Očarovaná bytost nemůže útočit ani blokovat, a její aktivované schopnosti nemohou být aktivovány.

Na začátku udržovací fáze hráče očarovanou bytost kontrolující ztrácí onen hráč 1 život.

 

Ordruun Veteran

2RedWhite

Bytost — Minotaur Soldier

3/1

Battalion —  Kdykoli Ordruun Veteran a alespoň dvě další bytosti útočí,Ordruun Veteran získává do konce kola double strike. (Uděluje zranění jak ve first strike kroku, tak v normálním)

"Můj otec byl Gruul, ale já si zvolil preciznost legie nad zuřivostí smečky. "

Orzhov Charm

WhiteBlack

Instant

 

Zvol si jedno — Vrať cílovou bytost, již kontroluješ, a všechny Aury na ní do rukou vlastníků; nebo znič cílovou bytost a ztrať počet životů rovný její odolnosti; nebo vrať cílovou kartu bytosti s převedenou manovou cenou 1 nebo méně ze svého hřbitova na bojiště.

 

Paranoid Delusions

BlueBlack

Sorcery

 

Cílový hráč odloží vrchní tři karty ze své knihovny do svého hřbitova.

Cipher (Pak můžeš toto kouzlo vypovědět ze hry zašifrované na bytosti, již kontroluješ. Kdykoli ona bytost udělí bojové zranění hráči, hráč ji kontrolující může seslat kopii zašifrované karty bez placení její manové ceny.)

 

Primal Visitation

3RedGreen

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Očarovaná bytost má +3/+3 a haste.

 

Gruulští šamani věří, že všechny rozumné bytosti mají v sobě divokou duši, zvířecí já, které se dere na povrch.

Prime Speaker Zegana

2GreenGreenBlueBlue

Legendární Bytost — Merfolk Wizard

1/1

Prime Speaker Zegana vstupuje na bojiště s X +1/+1 žetony, kde X je nejvyšší síla mezi ostatními bytostmi, jež kontroluješ

Když Prime Speaker Zegana vstupuje na bojiště, lízni počet karet rovný její síle.

 

Psychic Strike

1BlueBlack

Instant

 

Zruš cílové kouzlo. Hráč jej kontrolující odloží vrchní dvě karty své knihovny do hřbitova.

Dokud nebylo možné zjistit více informací o Niv-Mizzetových záměrech, Lazav si nenechal ujít jedinou příležitost, jak jeho experimenty pozdržet.

Purge the Profane

2WhiteBlack

Sorcery

 

Cílový protihráč zahodí dvě karty a ty získáváš 2 životy..

Orzhovové naslouchají plánům ostatních gild skrze myšlenky neloajálních.

Rubblehulk

4RedGreen

Bytost — Elemental

*/*

Síla a odolnost Rubblehulk jsou rovny počtu zemí, jež kontroluješ.

Bloodrush — 1RedGreen, Zahoď Rubblehulk: Cílová útočící bytost získává do konce kola +X/+X, kde X je počet zemí, jež kontroluješ.

 

Ruination Wurm

4RedGreen

Bytost — Wurm

7/6

 

Když architekti na Ravnice tvrdí, že budova odolá wurmovi, nikdy neřeknou, jak dlouho.

Shambleshark

GreenBlue

Bytost — Fish Crab

2/1

Flash (Můžeš toto kouzlo seslat kdykoli, kdy je možno sesílat instant.)

Evolve (Kdykoli přijde pod tvou kontrolu na bojiště bytost se silou nebo odolností větší, než je síla nebo odolnost této bytosti, polož na tuto bytost +1/+1 žeton.)

 

Signal the Clans

RedGreen

Instant

 

Najdi si v knihovně tři karty bytostí a ukaž je. Pokud jsi našel tři karty s rozdílnými jmény, vyber náhodně jednu z nich a dej si onu kartu ro ruky. Zbytek si zamíchej do knihovny.

 

Simic Charm

GreenBlue

Instant

 

Zvol si jedno — Cílová bytost získává do konce kola +3/+3; nebo permanenty, jež kontroluješ, získávají do konce kola hexproof; nebo vrať cílovou bytost do ruky vlastníka.

"Náš pokrok měříme v úderech srdce. "
—První Mluvčí Zegana

Skarrg Guildmage

RedGreen

Bytost — Human Shaman

2/2

RedGreen: Bytosti pod tvou  kontrolou získávají do konce kola trample.

1RedGreen: Cílová země se do konce kola stává 4/4 bytostí s typem Elemental. Stále zůstává zemí.

 

Skyknight Legionnaire

1RedWhite

Bytost — Human Knight

2/2

Flying, haste

Platforma Milénia, kdysi památník míru, byla rychle zabrána nebeskými rytíři pro svou strategickou pozici.

Soul Ransom

2BlueBlack

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Získáváš kontrolu nad očarovanou bytostí.

Zahoď dvě karty: Discard two cards: Hráč kontrolující Soul Randím ji obětuje, pak si lízne dvě karty. Tuto schopnost může aktivovat pouze protihráč.

 

Spark Trooper

1RedRedWhite

Bytost — Elemental Soldier

6/1

Trample, lifelink, haste

Na začátku příští fáze konce kola Spark Trooper obětuj.

Vodiče izzetského designu na střeše Sluneční pevnosti nabíjejí prázdné sady brnění, které pak dávají tvar fluktuujícím elementálům.

Sunhome Guildmage

RedWhite

Bytost — Human Wizard

2/2

1RedWhite: Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+0.

2RedWhite: Polož si na bojiště 1/1 červeno-bílou bytost-token s typem Soldier a s haste.

 

 

Treasury Thrull

4WhiteBlack

Bytost — Thrull

4/4

Extort (Kdykoli sešleš kouzlo, můžeš zaplatit White or Black. Pakliže tak učiníš, každý protihráč ztrácí 1 život a ty jeden život získáváš.)

Kdykoli Treasury Thrull útočí, můžeš si vrátit kartu artefaktu, bytosti nebo očarování ze svého hřbitova do ruky.

 

Truefire Paladin

RedWhite

Bytost — Human Knight

2/2

Vigilance

RedWhite: Truefire Paladin získává do konce kola +2/+0.

RedWhite: Truefire Paladin získává do konce kola first strike.

 

Unexpected Results

2GreenBlue

Sorcery

 

Zamíchej si knihovnu, pak otoč vrchní kartu. Není-li to karta země, můžeš ji seslat bez placení manové ceny. Pokud je to karta země, můžeš ji položit na bojiště a vrátit Unexpected Results do ruky vlastníka.

 

Urban Evolution

3GreenBlue

Sorcery

 

Lízni tři karty. Můžeš toto kolo zahrát zemi navíc.

Jak Simicové vypouštěli stále více jejich krasis, ty si vyžadovaly nový životní prostor, vždy na úkor místních.

Vizkopa Confessor

3WhiteBlack

Bytost — Human Cleric

1/3

Extort (Kdykoli sešleš kouzlo, můžeš zaplatit White or Black. Pakliže tak učiníš, každý protihráč ztrácí 1 život a ty jeden život získáváš.)

Když Vizkopa Confessor vstupuje na bojiště, zaplať libovolné množství životů. Cílový protihráč ukáže odpovídající množství karet ze své ruky. Jednu z nich si vyber a vypověz ji ze hry.

 

Vizkopa Guildmage

WhiteBlack

Bytost — Human Wizard

2/2

1WhiteBlack:  Cílová bytost získává do konce kola lifelink..

1WhiteBlack: Kdykoli toto kolo získáš životy, každý protihráč tolik životů ztratí.

 

Whispering Madness

2BlueBlack

Sorcery

 

Každý hráč zahodí všechny karty z ruky a pak si lízne počet karet rovný nejvyššímu počtu karet, které takto některý z hráčů zahodil.

Cipher (Pak můžeš toto kouzlo vypovědět ze hry zašifrované na bytosti, již kontroluješ. Kdykoli ona bytost udělí bojové zranění hráči, hráč ji kontrolující může seslat kopii zašifrované karty bez placení její manové ceny.)

 

Wojek Halberdiers

RedWhite

Bytost — Human Soldier

3/2

Battalion —  Kdykoli Wojek Halberdiers a alespoň dvě další bytosti útočí,Wojek Halberdiers získává  do konce kola first strike.

Otrávení boroským vměšováním se, vypustili Rakdosané pekelné gobliny doufaje, že váha jejich mrtvol přetíží halapartny.

Zameck Guildmage

GreenBlue

Bytost — Elf Wizard

2/2

GreenBlue: Toto kolo přichází každá bytost na bojiště  pod tvou kontrolu s +1/+1 žetonem navíc.

GreenBlue, Odstraň +1/+1 žeton z bytosti pod tvou kontrolou: Lízni kartu.

 

Zhur-Taa Swine

3RedGreen

Bytost — Boar

5/4

Bloodrush — 1RedGreen, Zahoď Zhur-Taa Swine: Cílová útočící bytost získává do konce kola +5/+4.

Gurley byl první, kdo si jednu ochočil, ale jeho vdova v tomhle primátu  nacházela pramalou útěchu.

Arrows of Justice

2Red or White

Instant

 

Arrows of Justice udělí 4 zranění cílové útočící nebo blokující bytosti.

Lučištníci z vojenské akademie Horizont pilují své schopnosti cílením na kapsáře několik bloků daleko.

Beckon Apparition

White or Black

Instant

 

Vypověz ze hry cílovou kartu ze hřbitova. Polož si na bojiště 1/1 bílo-černou bytost-token s typem Spirit a s flying.

Foyer je poseto mincemi, které si žádá, ale už je dávno nemůže sebrat.

Biomass Mutation

Variable ColorlessGreen or BlueGreen or Blue

Instant

 

Bytosti pod tvou kontrolou se do konce kola stávají  X/X.

"Návrat k prastarým formám? Pohled na formy budoucího vývoje? Nebo prchavé pozměnění současného stavu? "
—Vorel z Čeledě Trupu

Bioshift

Green or Blue

Instant

 

Přesuň libovolný počet +1/+1 žetonů z cílové bytosti na jinou cílovou bytost, kterou kontroluje tentýž hráč.

"Je v pořádku, pokud si to rozmyslíš. Vždy je tu šance, že můžeme části těla později přeskládat. "
—Zija, simická mutátorka

Boros Reckoner

Red or WhiteRed or WhiteRed or White

Bytost — Minotaur Wizard

3/3

Kdykoli je Boros Reckoner uděleno zranění, udělí ona tentýž počet zranění cílové bytosti nebo hráči.

Red or White: Boros Reckoner získává do konce kola first strike.

"Představte si bouři, která je zároveň taktickým géniem. Tak to je on. "
—Dars Gostok, kapitán Ohnivé pěsti

Burning-Tree Emissary

Red or GreenRed or Green

Bytost — Human Shaman

2/2

Když Burning-Tree Emissary vstupuje na bojiště, přidej RedGreendo svého manového poolu.

Ti, kdo považují Gruuly za divoké prosťáčky, podceňují skrytou sílu jejich šamanů.

Coerced Confession

4Blue or Black

Sorcery

 

Cílový hráč odloží vrchní čtyři karty své knihovny do hřbitova. Lízneš si kartu za každou takto do hřbitova odloženou kartu bytosti..

"Ptej se správným otázkami ve správném pořadí a nevyhnutelně se dobereš pravdy. "
—Lazav

Deathcult Rogue

1Blue or BlackBlue or Black

Bytost — Human Rogue

2/2

Deathcult Rogue může být blokována pouze bytostmi s typem Rouge.

"Husaři jej nemohou chytit, a našim pastem se snadno vyhýbá. Bojím se, že se neviděn prochází dokonce halami Nového Prahvu. "
—Zatýkačka Lavinia, Desátý okrsek

Gift of Orzhova

1White or BlackWhite or Black

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Očarovaná bytost má +1/+1 , flying a lifelink.

"Pamatuj, komu vděčíš za moc, která ti byla dána. "
—Milana, orzhovská prelátka

Immortal Servitude

Variable ColorlessWhite or BlackWhite or BlackWhite or Black

Sorcery

 

Vrať každou bytost s převedenou manovou cenou X ze svého hřbitova na bojiště.

"Drobné písmo na mnoha našich kontraktech zajišťuje, že nejsme nikdy bezbranní. "
—Teysa Karlov, velvyslankyně Orzhovu

Merfolk of the Depths

4Green or BlueGreen or Blue

Bytost — Merfolk Soldier

4/2

Flash (Můžeš toto kouzlo seslat kdykoli, kdy je možno sesílat instant.)

Když se na Ravnice objevily obří propady, odhalily existenci merfolků, považovaných dlouho za vyhynulé.

Nightveil Specter

Blue or BlackBlue or BlackBlue or Black

Bytost — Specter

2/3

Flying

Kdykoli Nightveil Specter udělí bojové zranění hráči, onen hráč vypoví ze hry vrchní kartu své knihovny.

Můžeš hrát karty vypovězené ze hry pomocí Nightveil Specter.

 

Pit Fight

1Red or Green

Instant

 

Cílová bytost, již kontroluješ, vyzve na souboj jinou cílovou bytost. (Každá udělí té druhé počet zranění odpovídající své síle.)

"Ani všechny peníze na Ravnice nyní jeho duši nespasí. "
—Narbulg Devítiprstý

Rubblebelt Raiders

1Red or GreenRed or GreenRed or Green

Bytost — Human Warrior

3/3

Kdykoli Rubblebelt Raiders útočí, polož na ni +1/+1 žeton za každou útočící bytost, již kontroluješ.

"Tohle město zanikne, a Gruulové se budou radovat, když prasečí bůh rozdrtí poslední cihly na prach. "
—Nikya Starých způsobů

Shattering Blow

1Red or White

Instant

 

Vypověz cílový artefakt ze hry.

"Aurelia se zdá příliš dychtivou řešit všechny své problémy posláním do zapomněni. "
—První Mluvčí Zegana

Armored Transport

3

Artefaktová bytost — Construct

2/1

Udělení veškerého bojového zranění, které by bylo uděleno Armored Transport bytostmi, které ji blokují, je zabráněno.

"Jen kdyby byly takhle bezpečné naše věznice. "
—Zatýkačka Lavinia, Desátý okrsek

Boros Keyrune

3

Artefakt

 

Tap: Přidej Red nebo Whitedo svého manového poolu.

RedWhite: Boros Keyrune se do konce kola stává 1/1 červeno-bílou artefaktovou bytostí s typem Soldier a s double strike. (Uděluje zranění jak ve fázi first strike, tak ve fázi normálního udílení zranění.)

 

Dimir Keyrune

3

Artefakt

 

Tap: Přidej Blue nebo Blackdo svého manového poolu.

BlueBlack: Dimir Keyrune se do konce kola stává 2/2 modro-černou artefaktovou bytostí s typem Horror a je toto kolo neblokovatelná.

Klíč, který se protáhne každým zámkem.

Glaring Spotlight

1

Artefakt

 

Bytosti pod kontrolou tvých protihráčů, které mají hexproof, mohou být cílem kouzel a schopností, jež kontroluješ, jako kdyby neměly hexproof.

3, Obětuj Glaring Spotlight: Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola hexproof a jsou do do konce kola neblokovatelné.

 

Gruul Keyrune

3

Artefakt

 

Tap: Přidej Red nebo Greendo svého manového poolu.

RedGreen: Gruul Keyrune se do konce kola stává 3/2 červeno-zelenou artefaktovou bytostí s typem Beast a s trample.

Nebezpečná a nepředvídatelná jako divočina sama.

Illusionist's Bracers

2

Artefakt — Vybavení

 

Kdykoli je aktivována schopnost vybavené bytosti, nejde-li o manovou schopnost, onu schopnost zkopíruj. Můžeš si pro kopii zvolit nové cíle.

Vybav 3

Je snadné uvěřit, že jsi bůh, když jsi dvakrát tako mocný jako kdokoli jiný.

Millennial Gargoyle

4

Artefaktová bytost — Gargoyle

2/2

Flying

"Na střechách musíš mít stále všechny smysly na šťopkách. Ne všechny kameny budou poslušně držet, když se jich chytíš. "
—Iveta, střešní kurýrka

Orzhov Keyrune

3

Artefakt

 

Tap: Přidej White nebo Blackdo svého manového poolu.

WhiteBlack: Orzhov Keyrune se do konce kola stává 1/4 bílo-černou artefaktovou bytost s typem Thrull a s lifelink.

Potřebuješ ji držet v ruce jen jednou, abys ocenil moc ovládání.

Prophetic Prism

2

Artefakt

 

Když  Prophetic Prism vstupuje na bojiště, lízni kartu.

1, Tap: Přidej jednu manu jakékoli barvy do svého manového poolu.

Aby porozuměl Ravnice, musí člověk pochopit, jak každá z gild přispívá k její stabilitě.

Razortip Whip

2

Artefakt

 

1, Tap: Razortip Whip udělí 1 zranění cílovému protihráči.

"Už mne nepřekvapuje, co se dá najít při razii v rakdoské revue. "
—Janik Bara, wojekský kapitán

Riot Gear

2

Artefakt — Vybavení

 

Vybavená bytost má +1/+2.

Vybav 2(2: Připoj na cílovou bytost, již kontroluješ. Vybavovat můžeš pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Jakékoli setkání mezi gildami si vyžaduje odpovídající vybavení.

Simic Keyrune

3

Artefakt

 

Tap: Přidej Green nebo Bluedo svého manového poolu.

GreenBlue: Simic Keyrune se do konce kola stává 2/3 zeleno-modrou artefaktovou bytostí s typem Crab a s hexproof. (Nemůže být cílem kouzel a schopností pod kontrolou protihráčů.)

 

Skyblinder Staff

1

Artefakt — Vybavení

 

Vybavená bytost má +1/+0 a nemohou ji blokovat bytosti s flying.

Vybav 3(3: Připoj na cílovou bytost, již kontroluješ. Vybavovat můžeš pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

"Pokud jsou jedinou věcí mezi mnou a horou orzhovských mincí netopýři, pak budu zakrátko velmi bohatá zlodějka."

Boros Guildgate

 

Země— Gate

 

Boros Guildgate vstupuje na bojiště tapnutá.

Tap: Přidej Red nebo Whitedo svého manového poolu.

Vstup s laskavým srdcem. Vyraž ven s bojovým pokřikem.

Breeding Pool

 

Země— Forest Island

 

(Tap: Přidej Green nebo Bluedo svého manového poolu.)

Když Breeding Pool vstupuje na bojiště, můžeš zaplatit 2 životy. Pakliže tak neučiníš,Breeding Pool vstupuje na bojiště tapnutá.

Nezměrné hloubky. Neomezené naděje. Nepochopitelná tajemství.

Dimir Guildgate

 

Země— Gate

 

Dimir Guildgate vstupuje na bojiště tapnutá.

Tap: Přidej Blue nebo Blackdo svého manového poolu.

Vstup a staň se pánem špionů, lží a klamů.

Godless Shrine

 

Země— Plains Swamp

 

(Tap: Přidej Whiteor Blackdo svého manového poolu.)

Když Godless Shrine vstupuje na bojiště, můžeš zaplatit 2 životy. Pakliže tak neučiníš,Godless Shrine vstupuje na bojiště tapnutá.

Rozsudek bez naděje.

Gruul Guildgate

 

Země— Gate

 

Gruul Guildgate vstupuje na bojiště tapnutá.

Tap: Přidej Red nebo Greendo svého manového poolu.

Vstup a zanech za sebou pouta společnosti.

Orzhov Guildgate

 

Země— Gate

 

Orzhov Guildgate vstupuje na bojiště tapnutá.

Tap: Přidej White nebo Blackdo svého manového poolu.

Vstup, abys našel bohatství, bezpečí a věčný život….to vše za malou platbu předem.

Sacred Foundry

 

Země— Mountain Plains

 

(Tap: Přidej Redor Whitedo svého manového poolu.)

Když Sacred Foundry vstupuje na bojiště, můžeš zaplatit 2 životy. Pakliže tak neučiníš,Sacred Foundry vstupuje na bojiště tapnutá.

Planoucí zápal a hrozivá zručnost vytváří smrtící krásu strašlivou na pohled.

Simic Guildgate

 

Země— Gate

 

Simic Guildgate vstupuje na bojiště tapnutá.

Tap: Přidej Green nebo Bluedo svého manového poolu.

 

Vstup a porozuměj dokonalosti řízeného života.

Stomping Ground

 

Země— Mountain Forest

 

(Tap: Přidej Red nebo  Greendo svého manového poolu.)

Když Stomping Ground vstupuje na bojiště, můžeš zaplatit 2 životy. Pakliže tak neučiníš,Stomping Ground vstupuje na bojiště tapnutá.

"Kořeny, ruiny, a místo na boj. Všechno pohodlí domova. "
—Domri Rade

Thespian's Stage

 

Země

 

Tap: Přidej 1 do svého manového poolu.

2, Tap: Thespian's Stage se do konce kola stává kopií cílové země a získává tuto schopnost.

Mezi fámami o válce byl třetí akt Rozpuštění Guildpactu rychle přepsán na tragédii.Amid rumors of war, the third act of The Absolution of the Guildpact was quickly rewritten as a tragedy.

Watery Grave

 

Země— Island Swamp

 

(Tap: Přidej Blue nebo  Blackdo svého manového poolu.)

Když Watery Grave vstupuje na bojiště, můžeš zaplatit 2 životy. Pakliže tak neučiníš,Watery Grave vstupuje na bojiště tapnutá.

"Bojím se, že zatímco my se honíme za přeludy, Dimirové tahají za devět jiných provázků. "
—Ral Zarek

Translated by Jan Adam,  2013