Překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele.

Kontakt: mudrc@mysticshop.cz

#

Jméno

Cena

Typ

S/O

Herní text

Flavor Text

1

Boros Mastiff

1White

Bytost - Hound

2/2

Battalion — Kdykoli Boros Mastiff a alespoň dvě další bytosti útočí, Boros Mastiff získává do konce kola lifelink. (Zranění, které udělí, ti přidá ihned odpovídající počet životů).

 

2

Haazda Snare Squad

2White

Bytost - Human Soldier

1/4

Kdykoli Haazda Snare Squad  útočí, můžeš zaplatit White. Pakliže tak učiníš, tapni cílovou bytost pod kontrolou protihráče.

Jsou probačními úředníky, řadovými vojáky, lovci odměn – cokoli, aby udrželi svůj okrsek bezpečný.

3

Lyev Decree

1White

Sorcery

 

Uvězni až dvě cílové bytosti pod kontrolou soupeřů. (Do tvého dalšího kola nemohou ony bytosti blokovat, útočit, ani nemohou být aktivovány jejich aktivační schopnosti.)

Azoriané mají tolik zákonů a statutů, že prostě vždycky nějaký porušujete.

4

Maze Sentinel

5White

Bytost - Elemental

3/6

Vigilance

Vícebarevné bytosti, jež kontroluješ, mají vigilance.

 

Cesta je známá již po milénia, ale jen těm, kdo o ní nemohou žádným způsobem vykládat.

5

Renounce the Guilds

1White

Instant

 

Každý hráč obětuje vícebarevný permanent.

"Desítky zemřou ve jménu míru. Tomu říkáte kompromis? "
—Gideon Jura k Aurelii

6

Riot Control

2White

Instant

 

Získáváš 1 život za každou bytost pod kontrolou tvých protihráčů. Udělení veškerého zranění, které by ti bylo toto kolo uděleno, je zabráněno.

"Ravnicané potřebují řád. Pokud se jim jej nedostává, pak jim jej přineseme.“

—Isperia

7

Scion of Vitu-Ghazi

3WhiteWhite

Bytost - Elemental

4/4

Když Scion of Vitu-Ghazi vstupuje na bojiště, pokud byla zahrána ze tvé ruky, polož si na bojiště 1/1 bílou bytost-token s typem Bird a s flying, pak proveď populate. (Abys provedl/a populate, dej si na bojiště bytost-token, která je kopií bytosti-tokenu, jež kontroluješ.)

 

8

Steeple Roc

4White

Bytost - Bird

3/1

Flying, first strike

"Někdy se zapomene pustit, když se vznese. Tak jsem přišel o střechu. "
—Ecaban, boroský průzkumník

9

Sunspire Gatekeepers

3White

Bytost - Human Soldier

2/4

Když Sunspire Gatekeepers vstupuje na bojiště, pokud kontroluješ, dva nebo více permanentů s typem Gate, polož si na bojiště 2/2 bílou bytost-token s typem Knight a s vigilance.

"Projdete s úctou a  pokorou, nebo neprojdete vůbec."

10

Wake the Reflections

White

Sorcery

 

Proveď populate. (Abys provedl/a populate, dej si na bojiště bytost-token, která je kopií bytosti-tokenu, jež kontroluješ.)

 „Ty vidíš ptáčka, dub, bestii. Já vidím potenciál pro armádu. "
—Lalia, selesnyjská dryáda

11

Ætherling

4BlueBlue

Bytost - Shapeshifter

4/5

Blue: Vypověz Ætherling ze hry. Vrať ji na bojiště pod kontrolu vlastníka na začátku příští fáze konce kola.

Blue: Ætherling je toto kolo neblokovatelná.

1: Ætherling získává do konce kola +1/-1.

1: Ætherling získává do konce kola +1/-1.

 

12

Hidden Strings

1Blue

Sorcery

 

Můžeš tapnout nebo odtapnout cílový permanent, pak můžeš tapnout nebo odtapnout další cílový permanent.

Cipher (Pak můžeš toto kouzlo vypovědět ze hry zašifrované na bytosti, již kontroluješ. Kdykoli ona bytost udělí bojové zranění hráči, hráč ji kontrolující může seslat kopii zašifrované karty bez placení její manové ceny.)

 

13

Maze Glider

5Blue

Bytost - Elemental

3/5

Vícebarevné bytosti, jež kontroluješ, mají flying.

Trasa Implicitního bludiště se rozkládá ve více než dvou dimenzích.

14

Mindstatic

3Blue

Instant

 

Zruš cílové kouzlo, pokud hráč jej kontrolující nezaplatí 6.

"Je vždy uspokojivé udusit nejlepší snahu rivala, ale gruulské reakce jsou obzvlášť úsměvné."
—Bori Andon, izzetský výbuchář

15

Murmuring Phantasm

1Blue

Bytost - Spirit

0/5

Defender

"Nejzákeřnější věcí na světě je nesmysl, který zní tak akorát pravdivě, aby mu lidé naslouchali. "
—Lazav

16

Opal Lake Gatekeepers

3Blue

Bytost - Vedalken Soldier

2/4

When Opal Lake Gatekeepers vstupuje na bojiště, pokud kontroluješ dva nebo více permanentů s typem Gate, můžeš líznout kartu.

Strážní hlídají důležité ravnické dominanty  a vnější okrsky, nevědomi si jejich důležitosti pro bludiště.

17

Runner's Bane

1Blue

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost se silou 3 či méně

Když Runner's Bane vstupuje na bojiště, tapni očarovanou bytost..

Očarovaná bytost se v odtapovací fázi hráče ji kontrolujícího neodtapuje.

 

18

Trait Doctoring

Blue

Sorcery

 

Změň do konce kola text cílového permanentu tak, že nahradíš všechny výskyty jednoho názvu barvy nebo základní země za jiný.

Cipher (Pak můžeš toto kouzlo vypovědět ze hry zašifrované na bytosti, již kontroluješ. Kdykoli ona bytost udělí bojové zranění hráči, hráč ji kontrolující může seslat kopii zašifrované karty bez placení její manové ceny.)

 

 

19

Uncovered Clues

2Blue

Sorcery

 

Podívej se na vrchní čtyři karty tvé knihovny. Můžeš ukázat až dvě karty instantu nebo sorcery mezi nimi a pak si je dát do ruky. Zbytek odlož na spodek své knihovny v libovolném pořadí.

Implicitní bludiště se proplétá Ravnicou, spojujíc tajemné pamětihodnosti všech deseti gild.

20

Wind Drake

2Blue

Bytost - Drake

2/2

Flying

Vzdušné proudy šlehají městskými koridory a vytvářejí větrné tunely, které urychlují městské dráčky směrem ke kořisti.

21

Bane Alley Blackguard

1Black

Bytost - Human Rogue

1/3

 

"Pracuji v dodavatelském byznysu, a jde to dobře. Gildy chtějí v tuhle dobu všelijaké druhy map a relikvií, ale nejsem si jist, k čemu vlastně. "

22

Blood Scrivener

1Black

Bytost - Zombie Wizard

2/1

Pokud by sis měl/a líznout kartu a žádné v ruce nemáš, namísto toho lízni dvě karty a ztrať jeden život.

Ujistěte se, že krvácíte drobným písmem.

23

Crypt Incursion

2Black

Instant

 

Vypověz ze hry všechny karty bytostí ze hřbitova cílového hráče. Za každou takto vypovězenou kartu získáváš 3 životy.

Golgarijský šampion Varolz hladoví po možnosti  dokázat svou výdrž v bitvě, a mrtví, kteří za sebou zanechá, živí hlad jiných.

24

Fatal Fumes

3Black

Instant

 

Cílová bytost získává do konce kola -4/-2

Poutníci v podměstí se bojí hrůz a assassinů Dimiru, ale skoro stejně jich zahyne ze zcela normálních důvodů.

25

Hired Torturer

2Black

Bytost - Human Rogue

2/3

Defender

3Black, Tap: Cílový protihráč ztratí 2 životy, pak ukáže náhodně kartu z ruky.

"Drž se svých snů, říkám vždycky. Nejlepší je, když tě platí za to, co děláš rád. "

26

Maze Abomination

5Black

Bytost - Elemental

4/5

Deathtouch (Jakýkoli počet zranění, které tato bytost udělí bytosti, je dost na to, aby onu bytost zničilo.)

Vícebarevné bytosti, jež kontroluješ, mají deathtouch.

 

 

27

Pontiff of Blight

4BlackBlack

Bytost - Zombie Cleric

2/7

Extort (Kdykoli sešleš kouzlo, můžeš zaplatit White or Black. Pakliže tak učiníš, každý protihráč ztrácí 1 život a ty jeden život získáváš.)

Ostatní bytosti pood tvou kontrolou mají extort. (Pokud má bytost extort vícekrát, každý efekt se spouští zvlášť.)

 

 

28

Rakdos Drake

2Black

Bytost - Drake

1/2

Flying

Unleash (Můžeš tuto bytost nechat vstoupit na bojiště s +1/+1 žetonem. Dokud má na sobě +1/+1 žeton, nemůže blokovat.)

 

Rakdoští raubíři si na tváře malují vzory připomínající krvavé tlamy dráčků.

29

Sinister Possession

Black

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Kdykoli očarovaná bytost útočí nebo blokuje, hráč ji kontrolující ztrácí 2 životy.

"Něco jste chytil, když jste se procházel chladnou nocí? Ne, řekl bych, že něco chytilo vás. "
—Mezim Magrah, městský léčitel

30

Ubul Sar Gatekeepers

3Black

Bytost - Zombie Soldier

2/4

KDyž Ubul Sar Gatekeepers vstupuje na bojiště, pokud kontroluješ,dva nebo více permanentů s typem Gate, cílová bytost pod kontrolou protihráč získává do konce kola -2/-2

Do Podměstí vede mnoho bran, ale málo cest ven.

31

Awe for the Guilds

2Red

Sorcery

 

Jednobarevné bytosti nemoho toto kolo blokovat.

Když gildy spolupracují, bezgildovní oslavují jejich mírumilovnou společnost. Když gildy bojují, bezgildovní se snaží prostě držet z cesty.

32

Clear a Path

Red

Sorcery

 

Znič cílovou bytost s defender.

"Proč ty stráže vypadaj vždycky tak překvapeně, když je mlátíme?“ zeptal se Ruric.

„Asi čekaj úplatek,“ řekl Thar.

33

Maze Rusher

5Red

Bytost - Elemental

6/3

Haste

Vícebarevné bytosti, jež kontroluješ, mají haste.

"Zdá se, že bludiště bojuje proti našemu každému kroku, vzdoruje snahám jej vyřešit. "
—Niv-Mizzet

34

Possibility Storm

3RedRed

Očarování

 

Kdykoli hráč sešle z ruky kouzlo, onen hráč jej vypoví ze hry a postupně vypovídá ze hry karty z vršku své knihovny, dokud nevypoví kartu sdílející typ s původním kouzlem. Onen hráč může seslat onu kartu bez placení manové ceny. Pak dá všechny karty vypovězené ze hry pomocí Possibility Storm na spodek své knihovny v náhodném pořadí.

 

35

Punish the Enemy

4Red

Instant

 

Punish the Enemy udělí 3 zranění cílovému hráč a 3 zranění cílové bytosti.

"Když udeří spravedlnost, bude sluha hořet společně s pánem. "
—Aurelia

36

Pyrewild Shaman

2Red

Bytost - Goblin Shaman

3/1

Bloodrush — 1Red, Zahoď Pyrewild Shaman: Cílová útočící bytost získává do konce kola +3/+1.

Kdykoli jedna nebo více bytostí pod tvou kontrolou udělí bojovvé zranění hráči, pokud je Pyrewild Shaman ve tvém hřbitově, můžeš zaplatit 3. Pakliže tak učiníš, vrať si Pyrewild Shaman do ruky.

 

37

Riot Piker

1Red

Bytost - Goblin Berserker

2/1

Riot Piker útočí každé kolo, je-li toho schopna.

Je mu jedno, zda bojuje za obchodní práva, nebo se rve v hospodě. Každé ráno se budí dychtiv rozbít pár hlav.

38

Rubblebelt Maaka

3Red

Bytost - Cat

3/3

Bloodrush — Red, Zahoď Rubblebelt Maaka: Cílová útočící bytost získává do konce kola +3/+3.

"Maaky nám zůstávají věrné i v těchto těžkých časech. Nemusíme je krmit – o to se postarají naši nepřátelé."
—Nedja, gruulská šamanka

39

Smelt-Ward Gatekeepers

3Red

Bytost - Human Warrior

2/4

Když Smelt-Ward Gatekeepers vstupuje na bojiště, pokud kontroluješ dva nebo více permanentů s typem Gate, Do konce kola získáváš kontrolu nad cílovou bytostí, již kontroluje protihráč. Odtapni onu bytost. Do konce kola získává haste.

 

40

Weapon Surge

Red

Instant

 

Cílová bytost, již kontroluješ, do konce kola získává +1/+0 a first strike.

Overload 1Red(Můžeš toto kouzlo zahrát za jeho overload cenu. Pakliže tak učiníš, nahraď vtextu kouzla každý výskyt slova „cílová“ za „každá“.)

 

41

Battering Krasis

2Green

Bytost - Fish Beast

2/1

Trample

Evolve (Kdykoli přijde pod tvou kontrolu na bojiště bytost se silou nebo odolností větší, než je síla nebo odolnost této bytosti, polož na tuto bytost +1/+1 žeton.)

 

 

42

Kraul Warrior

1Green

Bytost - Insect Warrior

2/2

5Green: Kraul Warrior získává do konce kola +3/+3..

Insektoidní kraulové číhají v tunelech pod úrovní ulice. Mnoho je jich věrných Roji Golgari, ale jiní následují vlastní esoterický kastovní systém.

43

Maze Behemoth

5Green

Bytost - Elemental

5/4

Trample

Vícebarevné bytosti, jež kontroluješ, mají trample.

Vrátil se do manových linií stejně rychle, jako se objevil, a za sebou nechal cestu ze zmasakrovaných těl.

44

Mending Touch

Green

Instant

 

Regeneruj cílovou bytost.

"Dar života musí být dáván zadarmo. Cokoli méně by nás všechny zahanbilo. "
—Arin, selesnyjský léčitel

45

Mutant's Prey

Green

Instant

 

Cílová bytost s +1/+1 žetonem na sobě, již kontroluješ, vyzve na souboj jinou cílovou bytost. (Každá udělí té druhé počet zranění odpovídající své síle.)

Každý roh ulice je loveckým revírem, každý občan potenciální kořist.

46

Phytoburst

1Green

Sorcery

 

Cílová bytost získává do konce kola +5/+5.

Fytohydry jsou zakázány jako pokojové rostliny v mnoha obytných věžích. Pokud je nekrmíte, najdou si vlastní východ – obvykle za cenu obrovské škody na majetku.

47

Renegade Krasis

1GreenGreen

Bytost - Beast Mutant

3/2

Evolve (Kdykoli přijde pod tvou kontrolu na bojiště bytost se silou nebo odolností větší, než je síla nebo odolnost této bytosti, polož na tuto bytost +1/+1 žeton.)

Kdykoli Renegade Krasis evolvuje, polož +1/+1 žeton na každou bytost pod tvou kontrolou, která má na sobě +1/+1 žeton.

 

48

Saruli Gatekeepers

3Green

Bytost - Elf Warrior

2/4

When Saruli Gatekeepers vstupuje na bojiště, pokud kontroluješ dva nebo více permanentů s typem Gate, získáváš 7 životů.

V divočejších okrscích Ravncy se příroda stále ozývá, a její ochránci si hledí svých postů.

49

Skylasher

1Green

Bytost - Insect

2/2

Flash

Skylasher nemůže být zrušena.

Reach, imunita vůči modré.

 

"Loví ty, kdo špehují naše země, takže jej nikdy nelovíme. "
—Kroshkar, gruulský šaman

50

Thrashing Mossdog

3Green

Bytost - Plant Hound

3/3

Reach (Může blokovat bytosti s flying.)

Scavenge 4GreenGreen(4GreenGreen,Vypověz tuto kartu ze hřbitova: Polož na cílovou bytost X +1/+1 žetonů, kde X je síla této karty bytosti. Scavenge můžeš provádět jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

 

 

51

Advent of the Wurm

1GreenGreenWhite

Instant

 

Polož si na bojiště 5/5 zelenou bytost-token s typem Wurm a s trample.

Vědomí Mat’Selesnye se vždy nešíří jen poklidnými cestami.

52

Armored Wolf-Rider

3GreenWhite

Bytost - Elf Knight

4/6

 

Selesnyjští vlčí jezdci se učí již od mladých let. Každý si vychovává vlčí mládě od narození, aby mu sloužilo jako jízdní zvíře, a doufají, že jednoho dne budou mít čest střežit Velkou Cestu.

53

Ascended Lawmage

2WhiteBlue

Bytost - Vedalken Wizard

3/2

Flying, hexproof

Právmágovo runové písmo je aktem vlády, který získal formu – právo psané přímo do vzduchu.

54

Beetleform Mage

1GreenBlue

Bytost - Human Insect Wizard

2/2

GreenBlue: Beetleform Mage získává do konce kola +2/+2 a flying. Aktivuj tuto schopnost jen jednou za kolo.

"Když Simicové říkají, že se ujmou tvého života, nemáme na mysli jen tvoji kariéru. "
—Vorel z čeledě Trupu

55

Blast of Genius

4BlueRed

Sorcery

 

Vyber si cílovou bytost nebo hráče. Lízni tři karty, pak kartu zahoď. Blast of Genius udělí oné bytosti nebo hráči počet zranění odpovídající převedené manové ceně zahozené karty.

Brainstormingové seance Rala Zareka s sebou přinášejí skutečný hrom a blesk.

56

Blaze Commando

3RedWhite

Bytost - Minotaur Soldier

5/3

Kdykoli kouzlo instant nebo sorcery, jež kontroluješ, udělí zranění, polož si na bojiště dvě 1/1 červeno-bílé bytosti-tokeny s typem Soldier a s haste.

Skutečný člen boroských komandos volá posily pouze tehdy, aby uklidily ten svinčík.

57

Blood Baron of Vizkopa

3WhiteBlack

Bytost - Vampire

4/4

Lifelink, imunita vůči černé a vůči bílé

Máš-li 30 nebo více životů a protihráč má 10 nebo méně životů, Blood Baron of Vizkopa má +6/+6 a flying.

 

 

58

Boros Battleshaper

5RedWhite

Bytost - Minotaur Soldier

5/5

Na začátku každé bojové fáze musí až jedna cílová bytost toto kolo útočit či blokovat, je-li toho schopna, a až jedna cílová bytost nesmí toto kolo útočit nebo blokovat.

Vůdcové formují mysli svých spojenců. Jen mistr to dokáže i s myslemi nepřátel.

59

Bred for the Hunt

1GreenBlue

Očarování

 

Whenever a creature you control with a +1/+1 counter on it deals combat damage to a player, you may draw a card.

Někteří vidí svět jako místo nekonečných možností a znalostí. Jiní jako nekonečný jídelní stůl.

60

Bronzebeak Moa

2GreenWhite

Bytost - Bird

2/2

Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu jiná bytost, Bronzebeak Moa získává do konce kola +3/+3.

Bojují za svůj domov s větší oddaností než jakýkoli branec.

61

Carnage Gladiator

2BlackRed

Bytost - Skeleton Warrior

4/2

Kdykoli bytost blokuje, hráč ji kontrolující ztrácí 1 život.

1BlackRed: Regeneruj Carnage Gladiator.

 

Ani zdaleka ne ten nejhnusnější nebo nejkrvavější bod na programu v  Rix Maadi.

62

Council of the Absolute

2WhiteBlue

Bytost - Human Advisor

2/4

Když Council of the Absolute vstupuje na bojiště, jmenuj kartu, která není bytost ani země.

Tví protihráči nemohou karty zvoleného jména sesílat.

Kouzla zvoleného jména, která sesíláš, stojí k seslání o 2 méně.

 

63

Deadbridge Chant

4BlackGreen

Očarování

 

When Deadbridge Chant vstupuje na bojiště, odlož deset vrchních karet tvé knihovny do hřbitova.

Na začátku tvé udržovací (upkeep) fáze, náhodně vyber kartu ve svm hřbitově. Pokud je to karta bytosti, dej ji na bojiště, jinak si ji dej do ruky.

 

64

Debt to the Deathless

Variable ColorlessWhiteWhiteBlackBlack

Sorcery

 

Každý protihráč ztratí dvakrát X životů Získáváš počet životů rovný takto ztraceným životům.

Někteří z nejkrutějších orzhovských výběrčích si pamatují dlužníky čístě dle chuti.

65

Deputy of Acquittals

WhiteBlue

Bytost - Human Wizard

2/2

Flash (Můžeš toto kouzlo seslat kdykoli, kdy je možno sesílat instant.)

Když Deputy of Acquittals vstupuje na bojiště,  můžeš si vrátit cílovou bytost pod svou kontrolou do ruky vlastníka.

 

"Každý si zaslouží den u soudu. "

66

Dragonshift

1BlueRed

Instant

 

Do konce kola se cílová bytost stává 4/4 modro-červenou bytostí s typem Dragon, ztrácí všechny schopnosti a získává flying.

Overload 3BlueBlueRedRed(Můžeš toto kouzlo zahrát za jeho overload cenu. Pakliže tak učiníš, nahraď vtextu kouzla každý výskyt slova „cílová“ za „každá“.)

 

67

Drown in Filth

BlackGreen

Sorcery

 

Zvol cílovou bytost. Odlož vrchní čtyři karty tvé knihovny do hřbitova, pak ona bytost získává -1/-1 za každou kartu země ve tvém hřbitově..

První zkouška hnilobného farmáře spočívá ve výrobě páru pracovních chůd.

68

Emmara Tandris

5GreenWhite

Legendární bytost - Elf Shaman

5/7

Udělení veškerého zranění, které by bylo uděleno bytostem-tokenům pod tvou kontrolou, je zabráněno..

Když Selesnya hledala šampiona, Emmara trvala na tom, že zbytek gildy má jít před ní – což ji učinilo perfektní volbou.

69

Exava, Rakdos Blood Witch

2BlackRed

Legendární bytost - Human Cleric

3/3

First strike, haste

Unleash (Můžeš tuto bytost nechat vstoupit na bojiště s +1/+1 žetonem. Dokud má na sobě +1/+1 žeton, nemůže blokovat.)

Každá další bytost pod tvou kontrolou, která má na sobě +1/+1 žeton, má haste.

 

70

Feral Animist

1RedGreen

Bytost - Goblin Shaman

2/1

3: Feral Animist získává do konce kola +X/+0, kde X je její síla.

"Ventilovat skrze sebe zvířecí hněv je ta snadná část. Vysvětlování, proč ses probudil na hromadě zmasakrovaných právmágů a nic si nepamatuješ, ta těžší. "

71

Fluxcharger

2BlueRed

Bytost - Weird

1/5

Flying

Kdykoli sešleš kouzlo instant nebo sorcery, můžeš do konce kola přehodit sílu a odolnost Fluxcharger.

Z jednoho dílu mizzium, ze dvou elementální energie, z jedenácti nebezpečí.

72

Gaze of Granite

Variable ColorlessBlackBlackGreen

Sorcery

 

Znič všechny permanenty, které nejsou země, s převedenou manovou cenou X a méně.

Golgarijští recyklátoři nemají v lásce gorgony – reptají na fakt, že je tolik cenných živin proměněno v kámen.

73

Gleam of Battle

4RedWhite

Očarování

 

Kdykoli bytost po tvou kontrolou útočí, polož na ni +1/+1 žeton.

Každý voják se vrací z bitvy změněn – útrapami, krví, okamžikem slávy.

74

Goblin Test Pilot

1BlueRed

Bytost - Goblin Wizard

0/2

Flying

Tap: Goblin Test Pilot udělí 2 zranění náhodně zvolené cílové bytosti nebo hráči.

"Všichni piloti a prototypy zničeny. Obrovské vedlejší škody. Závěr: bezchybný design."
—Manuál k Melekovi

75

Gruul War Chant

2RedGreen

Očarování

 

Každá útočící bytost, kterou kontroluješ, získává +1/+0 a nemůže být blokována méně než dvěma bytostmi.

"Jsme srdcem divočiny, ohněm v jejích očích, a vytím v jejím hrdle. Pojďte, zapojte se do bitvy, pro kterou jste se zrodili. "
—Kroshkar, gruulský  šaman

76

Haunter of Nightveil

3BlueBlack

Bytost - Spirit

3/4

Bytosti pod kontrolou tvých protihráčů mají -1/-0.

Dimirové zaměstnávají duchy ravnických prastarých, bezejmenných mrtvých, a směrují jejich zlo k vybraným obětem.

77

Jelenn Sphinx

3WhiteBlue

Bytost - Sphinx

1/5

Flying, vigilance

Kdykoli Jelenn Sphinx útočí, ostatní útočící bytosti získávají do konce kola +1/+1.

Mezi Azoriany je jen málo těch, co kdy mluvili se sfingami, ale všichni cítí jejich vliv.

78

Korozda Gorgon

3BlackGreen

Bytost - Gorgon

2/5

Deathtouch

2, odstraň +1/+1 žeton z bytosti, již kontroluješ: : cílová bytost získává do konce kola -1/-1.

"Vítej do mé sbírky. "

79

Krasis Incubation

2GreenBlue

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Očarovaná bytost nemůže útočit ani blokovat, a její aktivované schopnosti nemohou být aktivovány.

1GreenBlue, vrať Krasis Incubation do ruky vlastníka: Polož na očarovanou bytost dva +1/+1 žetony.

 

80

Lavinia of the Tenth

3WhiteBlue

Legendární bytost - Human Soldier

4/4

Imunita vůči červené

Když Lavinia of the Tenth vstupuje na bojiště, uvězni všechny permanenty pod kontrolou soupeře s manovou cenou 4 a méně, kromě zemí. (Do tvého dalšího kola nemohou ony permanenty blokovat, útočit, ani nemohou být aktivovány jejich aktivační schopnosti.)

 

81

Legion's Initiative

RedWhite

Očarování

 

Červené bytosti pod tvou kontrolou mají +1/+0.

Bílé bytosti pod tvou kontrolou mají +0/+1.

 

RedWhite, Vypov ěz Legion's Initiative ze hry: Vypověz ze hry všechny bytosti pod tvou kontrolou. Na začátku příští bojové fáze vrať tyto bytosti na bojiště pod kontrolu vlastníků, tyto bytosti dále získávají haste.

 

82

Master of Cruelties

3BlackRed

Bytost - Demon

1/4

First strike, deathtouch

Master of Cruelties může útočit pouze sama.

Kdykoli  Master of Cruelties útočí na hráče a není blokována, počet životů onoho hráče je nastaven na 1. Master of Cruelties neudělí v tomto souboji žádné zranění.

 

 

83

Maw of the Obzedat

3WhiteBlack

Bytost - Thrull

3/3

Obětuj bytost: Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+1.

Oddaní se mu obětují v naději, že tak utečou svým dluhům gildě, ale mnoho z nich skoníč tak, že dluží i po smrti.

84

Melek, Izzet Paragon

4BlueRed

Legendární bytost - Weird Wizard

2/4

Hraj s otočenou vrchní kartou své knihovny.

Můžeš sesílat vrchní kartu své knihovny, je-li to karta instant nebo sorcery.

Kdykoli sešleš kouzlo instant nebo sorcery ze své knihovny, zkopítu jej. Můžeš si pro kopii zvolit nové cíle.

 

85

Mirko Vosk, Mind Drinker

3BlueBlack

Legendární bytost - Vampire

2/4

Kdykoli Mirko Vosk, Mind Drinker udělí bojové zranění hráči, onen hráč začne otáčet karty z vršku své knihovny, dokud neotočí čtyři karty zemí, pak všechny otočené karty odloží do hřbitova.

 

86

Morgue Burst

4BlackRed

Sorcery

 

Vrať cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova do ruky. Morgue Burst udělí cílovému hráči nebo bytosti počet zranění rovný síle takto vrácené karty.

"Pusťte ho. Je na seznamu"
—Olrich, rakdoský vlastník klubu

87

Nivix Cyclops

1BlueRed

Bytost - Cyclops

1/4

Defender

Kdykoli sešleš kouzlo instant nebo sorcery, Nivix Cyclops získává do konce kola  +3/+0 a může toto kolo útočit, jako kdyby neměla defender.

 

88

Notion Thief

2BlueBlack

Bytost - Human Rogue

3/1

Pokud by se soupeř měl líznout kartu kromě první karty kterou si ve svém kole líže v kroku lízání, namísto toho onen hráč líznutí vynechá a ty sli lízeš kartu.

 

89

Obzedat's Aid

3WhiteBlack

Sorcery

 

Vrat cílovou kartu permanentu ze svého hřbitova na bojiště.

" Obzedat tě oživil z nějakého důvodu. Nepromrhej jejich požehnání. "
—Teysa Karlov, velvyslankyně Orzhovu

90

Pilfered Plans

1BlueBlack

Sorcery

 

Cílový hráč dloží vrchní dvě karty své knihovny do hřbitova. Lízni dvě karty.

Mirko Vosk lovil každého, kdo něco věděl o bludišti, redukujíce tak šance ostatních gild.

91

Plasm Capture

GreenGreenBlueBlue

Instant

 

Zruš cílové kouzlo. Na začátku své příští před-bojové hlavní fáze si přidej do manového poolu X man jakékoli barevné kombinace, kde X je převedená manová cena zrušenéh kouzla.

"Všechno má nějaký účel. Dokonce i ty."
—Vorel z čeledě Trupu

92

Progenitor Mimic

4GreenBlue

Bytost - Shapeshifter

0/0

Můžeš nechat Progenitor Mimic vstoupit na bojiště jako kopii kterékoli bytosti na bojišti, pouze navíc získává „Na začátku tvé udržovací fáze, pokud tato bytost není token, polož si na bojiště bytost-token která je kopií této bytosti."

 

93

Putrefy

1BlackGreen

Instant

 

Znič cílový artefakt nebo bytost. Nemůže být regenerován/a.

"Všichni se rozkládáme, pořáe jsme ve stavu blízko smrti. Jeden moment bez dechu a už se začínáme hroutit. "
—Cevraya, golgarijská šamanka

94

Ral Zarek

2BlueRed

Planeswalker — Ral

4

+1: Tapni cílový permanent, pak odtapni cílový permanent.

-2: Ral Zarek udělí 3 zranění cílové bytosti nebo hráči.

-7: Hoď si pěti mincemi. Za každou minci, na které padne „hlava“ získáváš po tomto kole další kolo navíc.

 

95

Reap Intellect

Variable Colorless2BlueBlack

Sorcery

 

Cílový protihráč ukáže svou ruku. Vyber si z ní až x karet, které nejsou země, a vypověz je ze hry. Za každou takto vypovězenou kartu prohledej ruku, hřbitov a knihovnu onoho hráče a vypověz ze hry libovolné množství karet, která mají stejná jména s onou kartou. Pak si onen hráč zamíchá knihovnu.

 

96

Render Silent

WhiteBlueBlue

Instant

 

Zruš cílové kouzlo. Hráč jej kontrolující nemůže toto kolo sesílat kouzla.

"Zabavili jsme vaše kouzla jako důkaz. Jakmile dokončíme vyšetřování, můžete zažádat o jejich navrácení. "

97

Restore the Peace

1WhiteBlue

Instant

 

Vrať do ruky vlastníka každou bytost, který toto kolo udělila zranění.

"Můžete se spolehnout, že  vám Azoriané vždycky pokazí party."
—Miss Masakr

98

Rot Farm Skeleton

2BlackGreen

Bytost - Plant Skeleton

4/1

2BlackGreen, Odlož vrchní čtyři karty své knihovny do hřbitova: Vrať Rot Farm Skeleton ze svého hřbitova na bojiště. Aktivuj tuto schopnost jen tehdy, kdy je možno hrát sorcery.

 

99

Ruric Thar, the Unbowed

4RedGreen

Legendární bytost - Ogre Warrior

6/6

Vigilance, reach

Ruric Thar, the Unbowed útočí každé kolo, je-li toho schopna.

Kdykoli hráč zahraje kouzlo, které není kouzlem bytosti, Ruric Thar onomu hráči udělí 6 zranění.

 

100

Savageborn Hydra

Variable ColorlessRedGreen

Bytost - Hydra

0/0

Double strike

Savageborn Hydra  vstupuje na bojiště s X +1/+1 žetony.

1Red or Green: Polož na Savageborn Hydra +1/+1 žeton. Aktivuj tuto schopnost jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.

 

101

Scab-Clan Giant

4RedGreen

Bytost - Giant Warrior

4/5

Když Scab-Clan Giant vstupuje na bojiště, vyzve na souboj náhodně zvolenou bytost pod kontrolou protihráče.

Pro Gruuly je kosti drtící zuřivost první prioritou. Přesnost tak sotva devadesátou.

102

Showstopper

1BlackRed

Instant

 

Do konce kola získávají bytosti pod tvou kontrolou „Když tato bytost zemře, udělí 2 zranění cílové bytosti pod kontrolou protihráče.“

Obecenstvo rychle pochopilo pár věcí: nebyl to trik, uvnitř nebyly bonbony, a budou potřebovat nové šaty.

103

Sin Collector

1WhiteBlack

Bytost - Human Cleric

2/1

Když Sin Collector vstupuje na bojiště, cílový hráč ukáže ruku. Vyber si z ní kartu instant nebo sorcery a vypověz ji ze hry.

"To musí těžce doléhat na tovu duši. Nech mne ti ulehčit. "

104

Sire of Insanity

4BlackRed

Bytost - Demon

6/4

Na začátku každé fáze konce kola zahodí každý hráč svou ruku.

Jeho oběti se stávají nemyslícími šílenci. Celkem se hodí, že je to první krok ke vstupu do Rakdosova kultu.

105

Species Gorger

3GreenBlue

Bytost - Frog Beast

6/6

Na začátku své udržovací fáze vrať bytost pod svou kontrolou do ruky vlastníka.

"Stvořili jsme úhořorly, abychom omezili moucholihně, a pak vosokraby, aby lovili úhořorly. No a co máme teď dělat se všemi těmi vosokraby?"
—Gulistan, simický biomant

106

Spike Jester

BlackRed

Bytost - Goblin Warrior

3/1

Haste

Pro Rakdosy je „sebevražedný útok“ a „dobré šoumenství“ jedno a to samé.

107

Tajic, Blade of the Legion

2RedWhite

Legendární bytost - Human Soldier

2/2

Tajic, Blade of the Legion je nezničitelná.

Battalion — Whenever Tajic a alespoň dvě další bytosti útočí, Tajic získává do konce kola +5/+5.

 

"V bludišti závodím sám, ale v boji mám za sebou sílu celé Legie."

108

Teysa, Envoy of Ghosts

5WhiteBlack

Legendární bytost - Human Advisor

4/4

Vigilance, imunita vůči bytostem

Kdykoli ti udělí bytost bojové zranění, onu bytost znič. Polož si na bojiště 1/1 černo-bílou bytost-token s typem Spirit a s flying.

 

 

109

Tithe Drinker

WhiteBlack

Bytost - Vampire

2/1

Lifelink (Zranění, které tato bytost  udělí, ti přidá ihned odpovídající počet životů).

Extort (Kdykoli sešleš kouzlo, můžeš zaplatit White or Black. Pakliže tak učiníš, každý protihráč ztrácí 1 život a ty jeden život získáváš.)

 

 

110

Trostani's Summoner

5GreenWhite

Bytost - Elf Shaman

1/1

Když Trostani's Summoner vstupuje na bojiště, polož si na bojiště 2/2 bílou bytost-token s typem Knight a s vigilance, 3/3 zelenou bytost-token s typem Centaur a 4/4 zelenou bytost-token s typem Rhino a s trample.

 

111

Unflinching Courage

1GreenWhite

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Očarovaná bytost má +2/+2, trample a lifelink.

 

Jak rostl vliv Trostani, životní síla prodchnula celou Konklávu – ke zděšení ostatních gild.

112

Varolz, the Scar-Striped

1BlackGreen

Legendární bytost - Troll Warrior

2/2

Každá bytost ve tvém hřbitově má scavenge. Cena scavenge se rovná její manové ceně. (Vypověz tuto kartu ze hřbitova: Polož na cílovou bytost X +1/+1 žetonů, kde X je síla této karty bytosti. Scavenge můžeš provádět jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Obětuj jinou bytost: Regeneruj Varolz, the Scar-Striped

 

 

113

Viashino Firstblade

1RedWhite

Bytost - Viashino Soldier

2/2

Když Viashino Firstblade vstupuje na bojiště, získává do konce kola +2/+2.

"Všechna ta ocel je nečiní pomalejšími – ale statečnějšími. "
—Tajic, Čepel Legie

114

Voice of Resurgence

GreenWhite

Bytost - Elemental

2/2

Kdykoli soupeř sešle kouzlo v průběhu tvé ho tahu a nebo když Voice of Resurgence zemře, polož si na bojiště zeleno-bílou bytost-token s typem Elemental a s „Síla a odolnost této bytosti jsou rovny počtu bytostí, které kontroluješ.“

 

115

Vorel of the Hull Clade

1GreenBlue

Legendární bytost - Human Merfolk

1/4

GreenBlue, Tap: Za každý žeton na cílovém artefaktu, bytosti nebo zemi polož na onen permanent další žeton onoho typu.

"Kdysi jsem házel kamením a jedl kusy masa spálené nad ohněm. Pohleď, čím jsem se stal a pak mi řekni, že Simicové neskrývají nekonečné možnosti. "

116

Warleader's Helix

2RedWhite

Instant

 

Warleader's Helix udělí 2 zranění cílové bytosti či hráči a ty získáváš 4 životy.

"Není čas napravovat ignorantství našich nepřátel. Vypálíme je z nich. "
—Aurelia

117

Warped Physique

BlueBlack

Instant

 

Cílová bytost získává do konce kola +X/-X, kde X je počet karet ve tvé ruce.

Gruulové touží po neomezené síle. Dimirové poskytují krutou ironii.

118

Woodlot Crawler

BlueBlack

Bytost - Insect

2/1

Forestwalk, imunita vůči zelené.

"Něco jsme se od Simiců naučili. Bohužel pro ně. "
—Nefara, dimirská agentka

119

Zhur-Taa Ancient

3RedGreen

Bytost - Beast

7/5

Kdykoli hráč tapne zemi pro manu, onen hráč si přidá do svého manového poolu jednu manu takového typu, kterou ona země produkuje.

Mnoho obyvatel Ravnicy přemýšlí o přírodě jako o selesnyjských parcích a elfy provozovaných hnilobných farmách. Neviděli nikdy gruulskou divočinu.

120

Zhur-Taa Druid

RedGreen

Bytost - Human Druid

1/1

Tap: PřidejGreen do svého manového poolu.

Kdykoli tapneš Zhur-Taa Druid pro manu, udělí 1 zranění každému protihráči.

"Pouze dekadenti si mohou myslet, že by měla magie být čistá a bez žádné ceny. "

121

 

Alive

3Green

Sorcery

 

Polož si na bojiště 3/3 zelenou bytost-token s typem Centaur.

 Fuse (Můžeš seslat z ruky jednu nebo obě půlky této karty najednou.)

 

Well

White

Sorcery

 

Získáváš 2 životy za každou bytost pod tvou kontrolou.

Fuse (Můžeš seslat z ruky jednu nebo obě půlky této karty najednou.)

 

122

Armed

1Red

Sorcery

 

Cílová bytost získává do konce kola +1/+1 a double strike.

Fuse (Můžeš seslat z ruky jednu nebo obě půlky této karty najednou.)

 

Dangerous

3Green

Sorcery

 

Všechny bytosti schopné blokovat toto kolo cílovou bytost tak učiní.

Fuse (Můžeš seslat z ruky jednu nebo obě půlky této karty najednou.)

 

123

Beck

GreenBlue

Sorcery

 

Kdykoli přijde toto kolo na bojiště bytost, můžeš si líznout kartu.

Fuse (Můžeš seslat z ruky jednu nebo obě půlky této karty najednou.)

 

Call

4WhiteBlue

Sorcery

 

Polož si na bojiště čtyři 1/1 bílé bytosti-tokeny s typem Bird a s flying.

 

Fuse (Můžeš seslat z ruky jednu nebo obě půlky této karty najednou.)

 

124

Breaking

BlueBlack

Sorcery

 

Cílový hráč odloží vrchních osm karet své knihovny do hřbitova.

Fuse (You may cast one or both halves of this card from your hand.

 

Entering

4RedBlack

Sorcery

 

Polož si na bojiště pod svou kontrolu kartu bytosti ze hřbitova. Získává do konce kola haste.

 

Fuse (Můžeš seslat z ruky jednu nebo obě půlky této karty najednou.)

 

125

Catch

1BlueRed

Sorcery

 

Do konce kola získáváš kontrolu nad cílovým permanentem. Odtapni jej. Získává do konce kola haste.

Fuse (Můžeš seslat z ruky jednu nebo obě půlky této karty najednou.)

 

Release

4RedWhite

Sorcery

 

Každý hráč obětuje artefakt, bytost, očarování a sférochodce.

Fuse (Můžeš seslat z ruky jednu nebo obě půlky této karty najednou.)

 

126

Dirty

2Green

Sorcery

 

Vrať cílovou kartu ze svého hřbitova do ruky.

Fuse (Můžeš seslat z ruky jednu nebo obě půlky této karty najednou.)

 

Down

3Black

Sorcery

 

Cílový hráč zahodí dvě karty..

Fuse (Můžeš seslat z ruky jednu nebo obě půlky této karty najednou.)

 

127

Away

2Black

Instant

 

Cílový hráč obětuje bytost.

Fuse (Můžeš seslat z ruky jednu nebo obě půlky této karty najednou.)

 

Far

1Blue

Instant

 

Return target creature to its owner's hand.

Fuse (Můžeš seslat z ruky jednu nebo obě půlky této karty najednou.)

 

128

Blood

RedGreen

Sorcery

 

Cílová bytost pod tvou kontrolou udělí počet zranění rovný její síle cílové bytosti nebo hráči.

Fuse (Můžeš seslat z ruky jednu nebo obě půlky této karty najednou.)

 

Flesh

3BlackGreen

Sorcery

 

Vypověz ze hry cílovou kartu bytosti ze hřbitova. Polož na cílovou bytost X +1/+1 žetonů, kde X je síla vypovězené karty.

Fuse (Můžeš seslat z ruky jednu nebo obě půlky této karty najednou.)

 

129

Give

2Green

Sorcery

 

Polož na cílovou bytost tři +1/+1 žetony.

Fuse (Můžeš seslat z ruky jednu nebo obě půlky této karty najednou.)

 

Take

2Blue

Sorcery

 

Odstraň všechny +1/+1 žetony z cílové bytosti, již kontroluješ. Lízni odpovídající množství karet.

Fuse (Můžeš seslat z ruky jednu nebo obě půlky této karty najednou.)

 

130

Loss

2Black

Instant

 

Bytosti pod kontrolou protihráčů získávají do konce kola -1/-1.

Fuse (Můžeš seslat z ruky jednu nebo obě půlky této karty najednou.)

 

Profit

1White

Instant

 

Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+1.

Fuse (Můžeš seslat z ruky jednu nebo obě půlky této karty najednou.)

 

131

Protect

2White

Instant

 

Cílová bytost získává do konce kola +2/+4.

Fuse (Můžeš seslat z ruky jednu nebo obě půlky této karty najednou.)

 

 

Serve

1Blue

Instant

 

Cílová bytost získává do konce kola -6/-0.

Fuse (Můžeš seslat z ruky jednu nebo obě půlky této karty najednou.)

 

 

132

Ready

1GreenWhite

Instant

 

Bytosti, jež kontroluješ, jsou toto kolo nezničitelné. Odtapni všechny bytosti jež kontroluješ.

Fuse (Můžeš seslat z ruky jednu nebo obě půlky této karty najednou.)

 

Willing

1WhiteBlack

Instant

 

Bytosti jež kontroluješ získávají do konce kola deathtouch a lifelink.

Fuse (Můžeš seslat z ruky jednu nebo obě půlky této karty najednou.)

 

133

Toil

2Black

Sorcery

 

Cílový háč lízne dvě karty a ztrácí dva životy.

Fuse (Můžeš seslat z ruky jednu nebo obě půlky této karty najednou.)

 

Trouble

2Red

Sorcery

 

Trouble udělí cílovému hráč počet zranění rovný počtu karet v ruce onoho hráče.

Fuse (Můžeš seslat z ruky jednu nebo obě půlky této karty najednou.)

 

134

Burn

1Red

Instant

 

Burn udělí cílové bytosti nebo hráči 2 zranění.

Fuse (Můžeš seslat z ruky jednu nebo obě půlky této karty najednou.)

 

Turn

2Blue

Instant

 

Cílová bytost ztrácí do konce kola všechny schopnosti a stává se z ní 0/1 červená bytost s typem Weird.

Fuse (Můžeš seslat z ruky jednu nebo obě půlky této karty najednou.)

 

135

Tear

White

Instant

 

Znič cílové očarování.

Fuse (You may cast one or both halves of this card from your hand.

 

Wear

1Red

Instant

 

Znič cílový  artefakt.

Fuse (Můžeš seslat z ruky jednu nebo obě půlky této karty najednou.)

 

136

Azorius Cluestone

3

Artefakt

 

Tap: PřidejWhiteor Blue do svého manového poolu.

WhiteBlue, Tap, obětuj Azorius Cluestone: Lízni kartu.

Jeho tři strany symbolizují pilíř Sova, soudce a rozhodovatele, pilíř Jelenn, písaře a mluvčí, a pilíř Lyev, právmágy a vymahače.

137

Boros Cluestone

3

Artefakt

 

Tap: PřidejRedor White do svého manového poolu.

RedWhite, Tap, obětuj Boros Cluestone: : Lízni kartu.

 

"V případě ohně, zrady, městských nepokojů, politické vzpoury nebo světového kolapsu společnosti, rozbij sklo. "
—Nápis na indiciovém kameni

138

Dimir Cluestone

3

Artefakt

 

Tap: PřidejBlue neboBlack do svého manového poolu.

BlueBlack, Tap, obětuj Dimir Cluestone: Lízni kartu.

Čeká v chladu podměst a ukrývá bezejmenná tajemství pro ty, kdo se jej odváží dotknout.

139

Golgari Cluestone

3

Artefakt

 

Tap: PřidejBlack neboGreen do svého manového poolu.

BlackGreen, Tap, obětuj Golgari Cluestone: Lízni kartu.

 

Golgarijská plíseň sbírá šepoty, které poté sklízí Jarad a jeho kancléři.

140

Gruul Cluestone

3

Artefakt

 

Tap: PřidejRed neboGreen do svého manového poolu.

RedGreen, Tap, obětuj Gruul Cluestone: Lízni kartu.

 

Zapomenuti pod liánami a kamením, gruulské symboly z načí místa primitivních rituálů, kde kdysi šamani vzývali divočinu.

141

Izzet Cluestone

3

Artefakt

 

Tap: PřidejBlue neboRed do svého manového poolu.

BlueRed, Tap, obětuj Izzet Cluestone: Lízni kartu.

 

Ukrývá v sobě neřešitelnou hádanku. Kreativní odpověď vám vynese pozvánku do gildy.

142

Orzhov Cluestone

3

Artefakt

 

Tap: PřidejWhite neboBlack do svého manového poolu.

WhiteBlack, Tap, obětuj Orzhov Cluestone: Lízni kartu.

 

Symbol síly a bohatství, jediných komodit, na kterých Orzhovům záleží.

143

Rakdos Cluestone

3

Artefakt

 

Tap: PřidejBlack neboRed do svého manového poolu.

BlackRed, Tap, obětuj Rakdos Cluestone: Lízni kartu.

 

"Hoř. Krvácej. Užívej si to. "
—nápis na indiciovém kameni

144

Selesnya Cluestone

3

Artefakt

 

Tap: PřidejGreen neboWhite do svého manového poolu.

GreenWhite, Tap, obětuj Selesnya Cluestone: Lízni kartu.

 

"Rozbij, pokud musíš. Ztráta jedné relikvie je nic proti obohacení nás všech. "
—Suniel Dřevomudrc

145

Simic Cluestone

3

Artefakt

 

Tap: PřidejGreen neboBlue do svého manového poolu.

GreenBlue, Tap, obětuj Simic Cluestone: Lízni kartu.

 

Simické symboly jsou mezi těmi nejjemnějšími a nejkřehčími, ale i tak je málokdo rozbije díky strachu, jaké podivné životní formy by tak mohly být osvobozeny.

146

Azorius Guildgate

 

Země - Gate

 

Azorius Guildgate vstupuje na bojiště tapnutá.

Tap: PřidejWhite neboBlue do svého manového poolu.

 

Symbol Azorianů hledí dolů jako obrovské oko, připomínajíc návštěvníkům ostražitou přítomnost Isperie a jejích právmágů.

147

Boros Guildgate

 

Země - Gate

 

Boros Guildgate vstupuje na bojiště tapnutá.

Tap: PřidejRed neboWhite do svého manového poolu.

 

Slibuje ochranu těm, kteří ji potřebují, a nese varování všem, kdo by chtěli ohrozit ravnické právo.

148

Dimir Guildgate

 

Země - Gate

 

Dimir Guildgate vstupuje na bojiště tapnutá.

Tap: PřidejBlue neboBlack do svého manového poolu.

 

Ve studených koridorech podměstí se dezinformace ze Šeropláště šíří jako rozlézající se skvrna.

149

Golgari Guildgate

 

Země - Gate

 

Golgari Guildgate vstupuje na bojiště tapnutá.

Tap: PřidejBlack neboGreen do svého manového poolu.

 

Každý kus brány byl sebrán z prastarých ruin a byl mu Rojem vdechnut nový účel.

150

Gruul Guildgate

 

Země - Gate

 

Gruul Guildgate vstupuje na bojiště tapnutá.

Tap: PřidejRed neboGreen do svého manového poolu.

 

Zjizvené trosky kolem brány jsou testamentem minulých setkání Klanů, které se neodvratně zvrhly ve rvačky.

151

Izzet Guildgate

 

Země - Gate

 

Izzet Guildgate vstupuje na bojiště tapnutá.

Tap: PřidejBlue neboRed do svého manového poolu.

 

Za ní leží vyvrcholení všdch izzetských projektů, velký experiment vedený samotným Niv-Mizzetem.

152

Maze's End

 

Land

 

Maze's End vstupuje na bojiště tapnutá.

Tap: Přidej1 do svého manového poolu.

3, Tap, Vrať Maze’s End do ruky vlastníka: Najdi si v knihovně kartu s typem Gate dej si ji na bojiště a pak si zamíchej knihovnu. Pokud kontroluješ deset nebo více Gate s rozdílnými jmény, vyhráváš hru.

 

153

Orzhov Guildgate

 

Země - Gate

 

Orzhov Guildgate vstupuje na bojiště tapnutá.

Tap: PřidejWhite neboBlackdo svého manového poolu.

 

"Nevěříme v ukrývání našeho bohatství ve stínech. Tohle je Orzhov, a takto odměňujeme zásluhy. "
—Teysa Karlov, velvyslankyně Orzhovu

154

Rakdos Guildgate

 

Země - Gate

 

Rakdos Guildgate vstupuje na bojiště tapnutá.

Tap: PřidejBlack neboRed do svého manového poolu.

 

Šampioni, kteří projdou Rakdosanskou branou, nechávají za sebou skrupule a značné množství kůže.

155

Selesnya Guildgate

 

Země - Gate

 

Selesnya Guildgate vstupuje na bojiště tapnutá.

Tap: PřidejGreen neboWhite do svého manového poolu.

 

Selesnya vítá všechny, aby jí pomohli uzdravit rány města. Cenou je nicméně oddanost gildě a nesobecká víra v Trostani.

156

Simic Guildgate

 

Země - Gate

 

Simic Guildgate vstupuje na bojiště tapnutá.

Tap: PřidejGreen neboBlue do svého manového poolu.

 

Simičtí biomanti se sami nezabývají hlídáním brány. Jejich všudypřítomné výtvory stačí samy na to, aby odradily narušitele.

Translation  by Jan Adam, 2013