Překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele. Kontakt: mudrc@mysticshop.cz

SOI_Preloader.jpg

Jméno

Cena

Typ

S/O

Herní text

Flavor Text

Always Watching

1WhiteWhite

Očarování

Bytosti, které kontroluješ, a nejsou tokeny, mají +1/+1 a vigilance

"Avacyn, co nebem letíš na křídlech jak sníh,
opatruj mi mou dušičku, chraň ji od všech zlých.
Andělíčci v nebi všichni, ochraňujte nás,
 
Naše těla, naše duše, opatrujte zas.“
—Dětská modlitba

Angel of Deliverance

6WhiteWhite

Bytost — Angel

6/6

Flying


Delirium — Kdykoli Angel of Deliverance deals damage, pokud se ve tvém hřbitově nacházejí alespoň čtyři různé typy karet, vypověz ze hry cílovou bytost pod kontrolou soupeře.

Angelic Purge

2White

Sorcery

Jako dodatečnou cenu k seslání Angelic Purge obětuj permanent.

 

Vypověz ze hry cílovou bytost, artefakt, nebo očarování.

"Musíme vás spasit před vámi samotnými.“

Apothecary Geist

3White

Bytost — Spirit

2/3

Flying


Když Apothecary Geist vstupuje na bojiště, získáváš 3 životy, pokud kontroluješ další permanent s typem Spirit.

Pro některé zákazíky má tahle stará lékárna pořád otevřeno.

Archangel Avacyn

3WhiteWhite

Legendární bytost — Angel

4/4

Flash


Flying, vigilance

Když Archangel Avacyn vstupuje na bojiště, bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola nezničitelnost.

 

Když zemře bytost pod tvou kontrolou, která nemá typ Angel, na začátku příští udržovací fáze  transformuj Archangel Avacyn.

Avacyn, the Purifier

Legendární bytost — Angel

6/5

Flying


Když se tato bytost transformuje do Avacyn, the Purifier, udělí 3 zranění každé další bytosti a každému protihráči.

"Křídla, co kdysi byla symbolem naděje, jsou nyní poskvrněna krví. Už to není naše ochránkyně."
—Greta, katharka odpadlice

Avacynian Missionaries

3White

Bytost — Human Cleric

3/3

Na začátku své udržovací fáze, je-li Avacynian Missionaries vybavena, transformuj ji.

"Přinášíme poselství od Avacyn a Lunarchovy rady."

Lunarch Inquisitors

Bytost — Human Cleric

4/4

Když se tato bytost transformuje do Lunarch Inquisitors, můžeš vypovědět jinou cílovou bytost ze hry, dokud Lunarch Inquisitors neopustí bojiště.

"Přinášíme nástroje doznání a rozhřešení."

Bound by Moonsilver

2White

Očarování — Aura

Očaruj bytost


Očarovaná bytost nemůže útočit, blokovat, ani se transformovat.

Obětuj jiný permanent: Připoj Bound by Moonsilver na cílovou bytost. Aktivuj tuto schopnost jen tehdy, kdy můžeš sesílat sorcery a pouze jednou za kolo.

Bygone Bishop

2White

Bytost — Spirit Cleric

2/3

Flying

Kdykoli sešleš kouzlo bytosti s převedenou manovou cenou 3 či méně, proveď investigate. (Polož si na bojiště bezbarvý artefakt-token Stopy s „2, Obětuj tento artefakt: Lízni kartu.“)

Cathar's Companion

2White

Bytost — Hound

3/1

Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, Cathar's Companion  získává do konce kola nezničitelnost. (Nezničí ji zranění a efekty říkající „znič“)

"Neochvějní a loajální, reprezentují stabilitu v těchto nejistých časech."
—Rem Karolus, Zabiják andělů

Chaplain's Blessing

White

Sorcery

Získáváš 5 životů.

"Kdysi bylo posláním církve uzdravovat a chránit. Postarám se o to, aby se ty doby vrátily."

Dauntless Cathar

2White

Bytost — Human Soldier

3/2

1White, vypověz Dauntless Cathar ze svého hřbitova ze hry: Polož si na bojiště 1/1 bílou bytost s typem Spirit a s flying. Aktivuj tuto schopnost pouze tehdy, kdy můžeš sesílat sorcery.

"Čím více se snaží uhasit mou víru, tím jasněji hoří v temnotách."

Declaration in Stone

1White

Sorcery

Vypověz ze hry cílovou bytost a všechny další bytosti téhož jména, jenž hráč onu bytost kontrolující kontroluje. Onen hráč potom za každou takto vypovězenou bytost, jenž nebyla token, provede proveď investigate.

Sorinovi byl vzkaz ihned jasný – Nahiri poctila panství Markovů svou návštěvou.

Descend upon the Sinful

4WhiteWhite

Sorcery

Vypověz všechny bytosti ze hry.


Delirium —Pokud se ve tvém hřbitově nacházejí alespoň čtyři různé typy karet, polož si na bojiště 4/4 bílou bytost-token s typem Angel a s flying.

Nad výkřiky se nesl jasný hlas: „Všichni budete spaseni."

Devilthorn Fox

1White

Bytost — Fox

3/1

 

Na výpravách poblíž Spáleného jícnu spoléhají lovci z Ďáblova trní na vychytralost lišek jako protiklad zlomyslnosti ďáblů.

tDrogskol Cavalry

5WhiteWhite

Bytost — Spirit Knight

4/4

Flying

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu další permanent s typem Spirit, získáváš 2 životy.


3White: Polož si na bojiště 1/1 bílou bytost-token s typem Spirit a s flying.

Eerie Interlude

2White

Instant

Vypověz ze hry libovolný počet cílových bytostí pod tvou kontrolou. Vrať tyto karty na bojiště pod kontrolu vlastníků na začátku příští fáze konce kola.

Bariéra mezi existencí a zapomněním je tenčí, než bys tušil.

Emissary of the Sleepless

4White

Bytost — Spirit

2/4

Flying


Když Emissary of the Sleepless vstupuje na bojiště, pokud toto kolo zemřela bytost, polož si na bojiště 1/1 bílou bytost-token s typem Spirit a s flying.

Ethereal Guidance

2White

Sorcery

Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +2/+1.

"Povinnost ochránit ty, jenž to potřebují, je silnější než volání Blaženého spánku.“
—Svatý Traft

Expose Evil

1White

Instant

Tapni až dvě cílové bytosti.
Proveď investigate. (Polož si na bojiště bezbarvý artefakt-token Stopy s „2, Obětuj tento artefakt: Lízni kartu.“)

"Pouze ctní mohou stát ve světle zpříma.“
—Sigarda

Gryff's Boon

White

Očarování — Aura

Očaruj bytost
Očarovaná bytost má +1/+0 a flying.


3White: Vrať Gryff's Boon ze svého hřbitova na bojiště připojenou na cílovou bytost. Aktivuj tuto schopnost jen tehdy, kdy můžeš sesílat sorcery.

Hanweir Militia Captain

1White

Bytost — Human Soldier

2/2

Na začátku své udržovací fáze, pokud kontroluješ čtyři nebo více bytostí, transformuj Hanweir Militia Captain.

Její reputace vzbuzuje obdiv i loajalitu.

Westvale Cult Leader

Bytost — Human Cleric

*/*

Síla a odolnost Westvale Cult Leader jsou rovny počtu bytostí pod tvou kontrolou.


Na začátku tvé fáze konce kola si polož  na bojiště 1/1 černo-bílou bytost-token s typem Human Cleric.

Hope Against Hope

2White

Očarování — Aura

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +1/+1  za každou bytost, kterou kontroluješ. Pokud má očarovaná bytost typ Human, má first strike.

"Svůj život jsem daroval církvi, svou duši Avacyn, a své srdce lidem."

Humble the Brute

4White

Instant

Znič cílovou bytost se silou 4 a více. Proveď investigate. (Polož si na bojiště bezbarvý artefakt-token Stopy s „2, Obětuj tento artefakt: Lízni kartu.“)

"Moment překvapení funguje nejlépe za podpory střely mezi oči."

Inquisitor's Ox

3White

Bytost — Ox

2/5

Delirium — Inquisitor's Ox  má +1/+0 a vigilance, pokud se ve tvém hřbitově nacházejí alespoň čtyři různé typy karet.

Mnoho polí v Gavonii leží nyní ladem, neboť tažný dobytek byl zkonfiskován za zcela jinými účely.

Inspiring Captain

3White

Bytost — Human Knight

3/3

Když Inspiring Captain vstupuje na bojiště, bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+1.

"Naši nepřátelé brzy zjistí, že nejsme tak slabí, jak si o nás mysleli."

Militant Inquisitor

2White

Bytost — Human Cleric

2/3

Militant Inquisitor má +1/+0  za každé Vybavení, jenž kontroluješ.

"Jsem zbraní církve namířenou na srdce Avacyniných nepřátel."

Moorland Drifter

1White

Bytost — Spirit

2/2

Delirium — Moorland Drifter má flying pokud se ve tvém hřbitově nacházejí alespoň čtyři různé typy karet.

Nemá poslání či směr. Prostě se vznáší, nesen proudy jak z tohoto světa, tak mimo něj.

Nahiri's Machinations

1White

Očarování

Na začátku bojové fáze ve tvém kole získává cílová bytost pod tvou kontrolou nezničitelnost.


1Red: Nahiri's Machinations udělí 1 zranění cílové blokující bytosti.

"Sorine, připravím tě o všechno.“

Nearheath Chaplain

3White

Bytost — Human Cleric

3/1

Lifelink


2White, vypověz Nearheath Chaplain ze svého hřbitova ze hry: Polož si na bojiště dvě 1/1 bílé bytosti-tokeny s typem Spirit a s flying. Aktivuj tuto schopnost pouze tehdy, kdy můžeš sesílat sorcery.

Not Forgotten

1White

Sorcery

Polož cílovou kartu ze hřbitova na vršek nebo spodek knihovny vlastníka. Polož si na bojiště 1/1 bílou bytost-token s typem Spirit a s flying.

Navštěvuj mrtvé, a možná ti tu laskavost oplatí.

Odric, Lunarch Marshal

3White

Legendární bytost — Human Soldier

3/3

Na začátku každé bojové fáze, bytosti pod tvou kontrolou získávájí first strike, pokud kontroluješ bytost s first strike. To samé platí pro flying, deathtouch, double strike, haste, hexproof, nezničitelnost, lifelink, menace, reach, skulk, trample a vigilance.

Open the Armory

1White

Sorcery

Vyhledej si v knihovně kartu Aury nebo Vybavení, ukaž ji, dej si ji do ruky a pak si dej do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.

"Když se Avacyn vrátila, doufal jsem, že už tyhle věci nebudou potřeba. Už vůbec jsem si nemyslel, že je budu vytahovat kvůli andělům.“

Paranoid Parish-Blade

2White

Bytost — Human Soldier

3/2

Delirium — Paranoid Parish-Blade má +1/+0 a first strike, pokud se ve tvém hřbitově nacházejí alespoň čtyři různé typy karet.

Mysl si dokáže dokonale vytvořit vlastní monstra.“

Pious Evangel

2White

Bytost — Human Cleric

2/2

Kdykoli Pious Evangel nebo jiná bytost vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, získáváš 1 život.


2, Tap, Obětuj jiný permanent: Transformuj Pious Evangel.

"Má víra vede mou ruku . . …"

Wayward Disciple

Bytost — Human Cleric

2/4

Kdykoli Wayward Disciple nebo jiná bytost pod tvou kontrolou zemře, cílový protihráč ztrácí 1 život a ty 1 život získáváš.

". . . a já prokáži svou oddanost."

Puncturing Light

1White

Instant

Znič cílovou útočící nebo blokující bytost se silou 3 a méně.

"Pokud odmítáš vidět světlo, pak jej zakusíš na vlastní kůži."

Reaper of Flight Moonsilver

3WhiteWhite

Bytost — Angel

3/3

Flying


Delirium — Obětuj jinou bytost: Reaper of Flight Moonsilver získává do konce kola +2/+1. Aktivuj tuto schopnost, jen  pokud se ve tvém hřbitově nacházejí alespoň čtyři různé typy karet.

Silverstrike

3White

Instant

Znič cílovou útočící bytost.

 Získáváš 3 životy.

"Obrň se vírou. Ozbroj se stříbrem."
—Zabíječka Kastinne

Spectral Shepherd

2White

Bytost — Spirit

2/2

Flying


1Blue: Vrať cílový permanent s typem Spirit pod tvou kontrolou do ruky vlastníka.

Geistové vesničanů často i po smrti pokračují v tom, co dělali zaživa.

Stern Constable

White

Bytost — Human Soldier

1/1

Tap, Zahoď kartu: Tapni cílovou bytost.

"Jasně že mi to vysvětlíš. Každý to umí vysvělit. Můžeš to vysvětlit mřížím. "

Strength of Arms

White

Instant

Cílová bytost získává do konce kola +2/+2. Pokud kontroluješ Vybavení, polož si na bojiště 1/1 bílou bytost-token s typem Human Soldier.

"Nebojujeme za Avacyn, ale za její ideály; ne za církev, ale za její lidi."
—Thalia, Ochránkyně Thrabenu

Survive the Night

2White

Instant

Cílová bytost získává do konce kola +1/+0 a nezničitelnost. (Nezničí ji zranění a efekty říkající „znič“.)


Proveď investigate. (Polož si na bojiště bezbarvý artefakt-token Stopy s „2 Obětuj tento artefakt: Lízni kartu.“)

Nejdelší noci se neměří na hodiny, ale na údery srdce.

Tenacity

3White

Instant

Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+1 a lifelink. Odtapni je.

Thalia založila Řád Svatého Trafta ve snaze sjednotit kathary rozhodnuté se postavit zkaženosti Lunarchovy rady.

Thalia's Lieutenant

1White

Bytost — Human Soldier

1/1

Když  Thalia's Lieutenant vstupuje na bojiště, polož +1/+1 žeton na každý další permanent s typem Human pod tvou kontrolou.

 

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiný permanent s typem Human, polož +1/+1 žeton na Thalia's Lieutenant.

Thraben Inspector

White

Bytost — Human Soldier

1/2

Když Thraben Inspector vstupuje na bojiště, proveď investigate. (Polož si na bojiště bezbarvý artefakt-token Stopy s „2, Obětuj tento artefakt: Lízni kartu.“)

"Pokud tohle děláš tak dlouho, jako já, nic už tě nepřekvapí. Aspoň v to doufám."

Topplegeist

White

Bytost — Spirit

1/1

Flying


Když Topplegeist vstupuje na bojiště, tapni cílovou bytost pod kontrolou prothihráče.


Delirium — Na začátku udržovací fáze každého protihráče, pokud se ve tvém hřbitově nacházejí alespoň čtyři různé typy karet, tapni cílovou bytost pod kontrolou onoho hráče.

Town Gossipmonger

White

Bytost — Human

1/1

Tap, tapni netapnutou bytost, již kontroluješ: Transformuj Town Gossipmonger.

"Nebudete věřit, co jsem tuhle zaslechla."

Incited Rabble

Bytost — Human

2/3

Incited Rabble útočí každé kolo, je-li toho schopna.


Red: Incited Rabble získává do konce kola +1/+0.

Klepy jsou jako jiskry – dej jich dohromady dost a něco chytí plamenem.

Unruly Mob

1White

Bytost — Human

1/1

Kdykoli zemře jiná bytost pod tvou kontrolou, polož na Unruly Mob +1/+1 žeton.

"Ti, co nejsou vítáni, to sakra poznají!"
—Kolman, starší Gatstafu

Vessel of Ephemera

1White

Očarování

2White, Obětuj Vessel of Ephemera:  Polož si na bojiště dvě 1/1 bílé bytosti s typem Spirit a s flying.

Geistové toužící po vykoupení musí první dostat vůbec šanci.

Aberrant Researcher

3Blue

Bytost — Human Insect

3/2

Flying


Na začátku své udržovací fáze odlož vrchní kartu své knihovny do hřbitova. Je-li to karta instant nebo sorcery, transformuj Aberrant Researcher.

"Metamorfóza je proces."
—Laboratorní poznámky

Perfected Form

Bytost — Insect Horror

5/4

Flying

Poslední stránky laboratorního deníku k experimentu byly prázdné. Inspektoři jej našli opuštěný na laboratorním stole, stránky čechrané sem a tam větrem z rozbitého okna.

Broken Concentration

1BlueBlue

Instant

Zruš cílové kouzlo.
Madness 3Blue (Pokud zahazuješ tuto kartu, vypověz ji namísto toho ze hry. Poté, co tak učiníš, sešli ji za její madness cenu nebo ji odlož do hřibitova.)

Některé mysli se pod tlakem poddají. Jiné rozsypou.

Catalog

2Blue

Instant

Lízni dvě karty, pak zahoď kartu.

"Výskyt těchto pokroucených kamenů v provinciích je příliš velký, než aby šlo o náhodu. Pro dosažení závěru o jejich účelu je potřeba více důkazů. "
—Tamiyin deník

Compelling Deterrence

1Blue

Instant

Vrať cílový permanent, jenž není země, do ruky vlastníka. Pak onen hráč zahodí kartu, pokud kontroluješ permanent s typem Zombie.

"Toliko ku sousedské pohostinnosti!"

Confirm Suspicions

3BlueBlue

Instant

Zruš cílové kouzlo.


Proveď třikrát investigate. (Abys provedl/a investigate, polož si na bojiště bezbarvý artefakt-token Stopy s „2, Obětuj tento artefakt: Lízni kartu.“)

Každý má co skrývat.

Daring Sleuth

1Blue

Bytost — Human Rogue

2/1

Když obětuješ Stopu, transformuj Daring Sleuth.

"Musím přijít na původ těchto podivných událostí, ať to stojí, co chce."

Bearer of Overwhelming Truths

Bytost — Human Wizard

3/2

Prowess (Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, tato bytost získává do konce kola +1/+1.)

Kdykoli Bearer of Overwhelming Truths udělí bojové zranění hráči, proveď investigate. (Polož si na bojiště bezbarvý artefakt-token Stopy s „2, Obětuj tento artefakt: Lízni kartu.“)

Deny Existence

2Blue

Instant

Zruš cílové kouzlo bytosti. Pokud je ono kouzlo takto zrušeno, namísto odložení do hřbitova vlastníka jeho kartu vypověz ze hry.

Když selžou logická řešení, zkus nelogické.

Drownyard Explorers

3Blue

Bytost — Human Wizard

2/4

Když Drownyard Explorers vstupuje na bojiště, proveď investigate. (Polož si na bojiště bezbarvý artefakt-token Stopy s „2, Obětuj tento artefakt: Lízni kartu.“)

"Andělé a inkvizitoři terorizují vesnice, ale zdá se, že si nikdo nevšímá, co se děje zde v moři."

Drunau Corpse Trawler

3Blue

Bytost — Zombie

1/1

Když Drunau Corpse Trawler vstupuje na bojiště, polož si na bojiště 2/2 černou bytost-token s typem Zombie.

 

2Black: Cílový permanent s typem Zombie získává do konce kola deathtouch..

Mořské hřbity překypují zdroji jak pro sešívače, tak pro povolávače ghúlů.

Engulf the Shore

3Blue

Instant

Vrať do rukou vlastníků všechny bytosti s odolností menší nebo rovnou počtu permanentů s typem Island pod tvou kontrolou.

"Příliv a odliv začinají ignorovat měsíc."
—Tamiyin deník

Epiphany at the Drownyard

Variable ColorlessBlue

Instant

Otoč vrchních X plus jedna karet své knihovny a rozděl je do dvou hromádek. Soupeř si vybere jednu z hromádek. Zvolenou hromádku si dej do ruky a druhou odlož do hřbitova.

"Je tohle to, co jsi našla,Tamiyo?"
—Jace Beleren

Erdwal Illuminator

1Blue

Bytost — Spirit

1/3

Flying

Kdykoli provádíš poprvé v kole investigate, proveď jej ještě jednou navíc.

„Když vše ostatní selhává, následuj geistovu lucernu."
—Vallon, thrabenský inspektor

Essence Flux

Blue

Instant

Vypověz ze hry bytost, již kontroluješ, pak onu kartu vrať na bojiště pod kontrolu vlastníka. Má-li typ Spirit, polož na ni +1/+1 žeton.

Duch je jak svobodný, tak spoutaný – vázaný jistým způsobem ke své předchozí existenci, ale nezatížen mnohými z omezení tělesnosti.

Fleeting Memories

2Blue

Očarování

Když Fleeting Memories vstupuje na bojiště, proveď investigate. (Polož si na bojiště bezbarvý artefakt-token Stopy s „2, Obětuj tento artefakt: Lízni kartu.“)


Kdykoli obětuješ Stopu, cílový hríč odloží vrchní tři karty své knihovny do hřbitova.

Forgotten Creation

3Blue

Bytost — Zombie Horror

3/3

Skulk (Tato bytost nemůže být blokována bytostmi s vyšší silou.)


Na začátku své udržovací fáze můžeš zahodit všechny karty ze své ruky. Pakliže tak učiníš, lízni stejný počet karet.

"Mé první výtvory mi unikají.“
—Sešívač Geralf

Furtive Homunculus

1Blue

Bytost — Homunculus

2/1

Skulk (Tato bytost nemůže být blokována bytostmi s vyšší silou.)

"Co se inteligence týká, jsou homunkulové někde mezi lidmi a skaaby – dost chytří na to, aby poslouchali rozkazy, a dost hloupí na to, aby je nerozporovali. "
— Sešívač Geralf

Geralf's Masterpiece

3BlueBlue

Bytost — Zombie Horror

7/7

Flying


Geralf's Masterpiece má -1/-1 za každou kartu ve tvé ruce.


3Blue, Zahoď tři karty: Vrať Geralf's Masterpiece ze svého hřbitova na bojiště tapnutou.

Ghostly Wings

1Blue

Očarování — Aura

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +1/+1 a flying.


Zahoď kartu: Vrať očarovanou bytost do ruky vlastníka.

Gone Missing

4Blue

Sorcery

Polož cílový permanent na vršek knihovny vlastníka.
Proveď investigate. (Polož si na bojiště bezbarvý artefakt-token Stopy s „2, Obětuj tento artefakt: Lízni kartu.“)

"Někdy je pro ztracené lepší zůstat ztracenými."
—Herzag, starosta Havengulu

Invasive Surgery

Blue

Instant

Zruš cílové kouzlo typu sorcery.


Delirium — Pokud se ve tvém hřbitově nacházejí alespoň čtyři různé typy karet, vyhledej ve hřbitově, ruce a knihovně hráče jej kontrolujícího libovolný počet karet téhož jména, jako zrušené kouzlo, vypověz je ze hry, pak si onen hráč zamíchá knihovnu.

Jace, Unraveler of Secrets

3BlueBlue

Sférochodec — Jace

5

+1: Proveď  scry 1, pak si lízni kartu.

2: Vrať cílovou bytost do ruky vlastníka.

8: Získáváš emblém s „Když protihráč sešle své první kouzlo v kole, ono kouzlo zruš.“

Jace's Scrutiny

1Blue

Instant

Cílová bytost získává do konce kola -4/-0.
Proveď investigate. (Polož si na bojiště bezbarvý artefakt-token Stopy s „2, Obětuj tento artefakt: Lízni kartu.“)

"Jen směsice obrazů: kryptolity, moře, vraky lodí.“

Just the Wind

1Blue

Instant

Vrať cílovou bytost do ruky vlastníka.

 
Madness Blue (Pokud zahazuješ tuto kartu, vypověz ji namísto toho ze hry. Poté, co tak učiníš, sešli ji za její madness cenu nebo ji odlož do hřibitova.)

"Není čeho se bát."

Lamplighter of Selhoff

4Blue

Bytost — Zombie Horror

3/5

Když Lamplighter of Selhoff vstupuje na bojiště, pokud kontroluješ jiný permanent s typem Zombie, můžeš si líznout kartu. Pakliže tak učiníš, zahoď kartu.

Pro sešívače i nekroalchymisty je důležité, aby se mohlo pracovat nehledě na denní či noční dobu.

Manic Scribe

1Blue

Bytost — Human Wizard

0/3

Když Manic Scribe vstupuje na bojiště, každý protihráč odloží vrchní tři karty své knihovny do hřbitova.

 
Delirium — Na začátku udržovací fáze každého protihráče, pokud se ve tvém hřbitově nacházejí alespoň čtyři různé typy karet, onen hráč odloží vrchní tři karty své knihovny do hřbitova.

Nagging Thoughts

1Blue

Sorcery

Podívej se na vrchní dvě karty své knihovny. Jednu si dej do ruky a druhou do hřbitova.

 
Madness 1Blue (Pokud zahazuješ tuto kartu, vypověz ji namísto toho ze hry. Poté, co tak učiníš, sešli ji za její madness cenu nebo ji odlož do hřibitova.)

Nephalia Moondrakes

5BlueBlue

Bytost — Drake

5/5

Flying

Když Nephalia Moondrakes vstupuje na bojiště, Cílová bytost získává do konce kola flying.


4BlueBlue,vypověz Nephalia Moondrakes ze svého hřbitova ze hry: Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola flying.

Niblis of Dusk

2Blue

Bytost — Spirit

2/1

Flying


Prowess (Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, tato bytost získává do konce kola +1/+1.)

Své lucerny živí teplem z okolí.

Ongoing Investigation

1Blue

Očarování

Když jedna nebo více bytostí pod tvou kontrolou udělí bojové zranění hráči, proveď investigate. (Polož si na bojiště bezbarvý artefakt-token Stopy s „2, Obětuj tento artefakt: Lízni kartu.“)
1Green, vypověz kartu bytosti ze svého hřbitova ze hry: Proveď investigate. Získáváš 2 životy.

Pieces of the Puzzle

2Blue

Sorcery

Otoč vrchních pět karet tvé knihovny. Vezmi si z nich až dvě karty instant a/nebo sorcery, dej si je do ruky a zbytek do hřbitova.

"Stopy vedou k závěrům, kterým se zdráhám uvěřit."

Pore Over the Pages

3BlueBlue

Sorcery

Lízni tři karty, odtapni si až dvě země, pak zahoď kartu.

"‘Jsem si jista, že osud panství Markovů souvisí s těmito kryptolity… ' Tahle Tamiyo byla něčemu na stopě."

Press for Answers

1Blue

Sorcery

Tapni cílovou bytost. V příští odtapovací fázi hráče ji kontrolujícího se neodtapne.


Proveď investigate. (Polož si na bojiště bezbarvý artefakt-token Stopy s „2, Obětuj tento artefakt: Lízni kartu.“)

Rattlechains

1Blue

Bytost — Spirit

2/1

Flash


Flying


Když Rattlechains vstupuje na bojiště, cílový permanent s typem Spirit získává do konce kola hexproof.

 

Můžeš sesílat kouzla s typem Spirit, jako kdyby měla flash.

Reckless Scholar

2Blue

Bytost — Human Wizard

2/1

Tap: Cílový hráč lízne kartu, pak zahodí kartu.

Pokrok má svou cenu.

Rise from the Tides

5Blue

Sorcery

Polož si na bojiště tapnutou 2/2 černou bytost-token s typem Zombie za každou kartu typu instant nebo sorcery pod tvou kontrolou.

"Drahý bratře, je sladké, že ses rozhodnul se o své hračky podělit s Ludevicem, ale i já jsem si našla nové kamarády na hraní."
—Gisa, povolávačka ghúlů

Seagraf Skaab

1Blue

Bytost — Zombie

1/3

 

"Vaše nedávná práce je velice inspirativní. Hluboce se skláním před vaším přístupem a obdivuji vaše dokonalé provedení. Budete-li ochoten, bylo by mi nesmírnou ctí spolupracovat s vámi na společném projektu."
—Ludevic, v dopisu Geralfovi

Silburlind Snapper

5Blue

Bytost — Turtle

6/6

Silburlind Snapper nemůže útočit, pokud jsi toto kolo neseslal/a kouzlo, které není bytost.

Nefalie je domovem mnoha krunýřnatých bytostí nezvyklé velikosti. Ty největší obyvatelé buď uctívají, nebo se jim zdaleka vyhýbají.

Silent Observer

3Blue

Bytost — Spirit

1/5

Flying

Nezdá se vám to – někdo vás opravdu sleduje.

Sleep Paralysis

3Blue

Očarování — Aura

Očaruj bytost
Když Sleep Paralysis vstupuje na bojiště, tapni očarovanou bytost.
Očarovaná bytost se v průběhu odtapovací fáze hráče ji kontrolujícího neodtapuje.

Spánek ještě neznamená odpočinek.

Startled Awake

2BlueBlue

Sorcery

Cílový protihráč odloží vrchních třináct karet své knihovny do hřbitova.


3BlueBlue: Polož Startled Awake ze svého hřbitova na bojiště transformovanou. Tuto schopnost aktivuj jen tehdy, kdy můžeš sesílat sorcery.

Persistent Nightmare

Bytost — Nightmare

1/1

Skulk (Tato bytost nemůže být blokována bytostmi s vyšší silou.)


Když Persistent Nightmare udělí bojové zranění hráči, vrať ji do ruky vlastníka.

"Zdálo se to tak skutečné!"

Stitched Mangler

2Blue

Bytost — Zombie Horror

2/3

Stitched Mangler vstupuje na bojiště tapnutá.


Když Stitched Mangler vstupuje na bojiště, tapni cílovou bytost. V příští odtapovací fázi hráče ji kontrolujícího se neodtapne.

Stitchwing Skaab

3Blue

Bytost — Zombie Horror

3/1

Flying


2Blue, zahoď dvě karty: Vrať Stitchwing Skaab ze svého hřbitova na bojiště tapnutou.

"Úžasné, jaké divy se dají stvořit z odřezků, není-liž pravda?"
—Sešívač Geralf

Stormrider Spirit

4Blue

Bytost — Spirit

3/3

Flash (Můžeš toto kouzlo seslat kdykoli, kdy můžeš seslat instant.)
Flying

Po blesku nenásleduje jenom hrom.

Thing in the Ice

1Blue

Bytost — Horror

0/4

Defender


Thing in the Ice vstupuje na bojiště se čtyřmi žetony ledu.

 

Kdykoli sešleš kouzlo instant nebo sorcery, odstraň z Thing in the Ice žeton ledu. Pokud na sobě pak nemá žádný žeton ledu, transformuj ji.

Awoken Horror

Bytost — Kraken Horror

7/8

Když se tato bytost transformuje do Awoken Horror, vrať do ruky vlastníků všechny bytosti, jenž nemají typ Horror.

"Je důkazem prastaré moci hlubin, připomínkou toho, že moře je jedinou věcí hodnou uctívání. "
—Runo Stromkirk

Trail of Evidence

2Blue

Očarování

Kdykoli sešleš kouzlo instant nebo sorcery, proveď investigate. (Polož si na bojiště bezbarvý artefakt-token Stopy s „2, Obětuj tento artefakt: Lízni kartu.“)

"Každá odpověď se zdá vést k ještě hrozivější otázce. "
—Jace Beleren

Uninvited Geist

2Blue

Bytost — Spirit

2/2

Skulk (Tato bytost nemůže být blokována bytostmi s vyšší silou.)


Když Uninvited Geist udělí bojové zranění hráči, transformuj ji.

Pomalé zaklepání o půlnoci raději ignorujte.

Unimpeded Trespasser

Bytost — Spirit

3/3

Unimpeded Trespasser nemůže být blokována.

To klepání byla pouze formalita.

Vessel of Paramnesia

1Blue

Očarování

Blue, Obětuj Vessel of Paramnesia: Cílový hráč odloží vrchní tři karty své knihovny do hřbitova. Lízni kartu.

"Všechno si zapisuj. Věř mi. "
—Vallon, thrabenský inspektor

Welcome to the Fold

2BlueBlue

Sorcery

Madness Variable ColorlessBlueBlue (Pokud zahazuješ tuto kartu, vypověz ji namísto toho ze hry. Poté, co tak učiníš, sešli ji za její madness cenu nebo ji odlož do hřibitova.)


Získáváš kontrolu nad cílovou bytostí, pokud je její odolnost 2 nebo méně. Pokud byla zaplacena madness cena Welcome to the Fold, namísto toho získáváš kontrolu nad cílovou bytostí, pokud je její odolnost X nebo méně.

Accursed Witch

3Black

Bytost — Human Shaman

4/2

Kouzla pod kontrolou tvých protihráčů, která cílí Accursed Witch, stojí k seslání o 1méně.

Když Accursed Witch zemře, vrať ji na bojiště transformovanou a připojenou na cílového protihráče.

Infectious Curse

Očarování — Aura Curse

Očaruj hráče


Kouzla, která kontroluješ a která cílí očarovaného hráče, stojí k seslání o 1méně.


Na začátku udržovací fáze očarovaného hráče  onen hráč ztrácí 1 život a ty 1 život získáváš.

Alms of the Vein

2Black

Sorcery

Cílový protihráč ztrácí 3 životy a ty 3 životy získáváš.

 
Madness Black (Pokud zahazuješ tuto kartu, vypověz ji namísto toho ze hry. Poté, co tak učiníš, sešli ji za její madness cenu nebo ji odlož do hřibitova.)

Asylum Visitor

1Black

Bytost — Vampire Wizard

3/1

Na začátku udržovací fáze každého hráče, pokud onen hráč nemá v ruce žádné karty, lízni kartu a ztrať jeden život.

 

Madness 1Black (Pokud zahazuješ tuto kartu, vypověz ji namísto toho ze hry. Poté, co tak učiníš, sešli ji za její madness cenu nebo ji odlož do hřibitova.)

"Blábolení bláznů v sobě skrývá zrnka prastarých moudrostí.“

Behind the Scenes

2Black

Očarování

Bytosti pod tvou kontrolou mají skulk. (Nemohou je blokovat bytosti s vyšší silou.)
4White: Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+1.

Zabednit bránu je k ničemu, když je nepřítel dávno uvnitř.

Behold the Beyond

5BlackBlack

Sorcery

Zahoď všechny karty z ruky.  Najdi si v knihovně tři karty a dej si je do ruky.

Pak si zamíchej knihovnu.

V prázdnotě se ukrývá moc, v temnotě černější než nejtemnější sny.

Biting Rain

2BlackBlack

Sorcery

Všechny bytosti získávají do konce kola -2/-2
Madness 2Black (Pokud zahazuješ tuto kartu, vypověz ji namísto toho ze hry. Poté, co tak učiníš, sešli ji za její madness cenu nebo ji odlož do hřibitova.)

Na Innistradu uděláte zřídka chybu, když zůstanete doma.

Call the Bloodline

1Black

Očarování

1, Zahoď kartu: Polož si na bojiště 1/1 černo-bílou bytost-token s typem Vampire Knight a s lifelink. Zahoď kartu: Put a 1/1 black Vampire Knight creature token with lifelink onto the battlefield. Aktivuj tuto schopnost jen jednou za kolo.

Na Sorinovu výzvu svolala Olivia Voldaren veškeré síly svého rodu do pevnosti Lurenbraum.

Creeping Dread

3Black

Očarování

Na začátku tvé udržovací fáze zahodí každý hráč kartu. Každý protihráč, kdo zahodil kartu sdílející typ s kartou zahozenou tebou, ztrácí 3 životy.

(Hráči ukazují zahozené karty současně.)

Crow of Dark Tidings

2Black

Bytost — Zombie Bird

2/1

Flying


Když Crow of Dark Tidings vstupuje na bojiště  nebo zemře, odlož vrchní dvě karty své knihovny do hřbitova.

Dead Weight

Black

Očarování — Aura

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má -2/-2.

"S kobkami a klecemi je pramálo zábavy."
—Relio Voldaren

Diregraf Colossus

2Black

Bytost — Zombie Giant

2/2

Diregraf Colossus vstupuje na bojiště s +1/+1 žetonem za každou kartu s typem Zombie ve svém hřbitově.


Kdykoli sešleš kouzlo s typem Zombie, plož si na bojiště 2/2 černou bytost-token s typem Zombie, tapnutou.

Elusive Tormentor

2BlackBlack

Bytost — Vampire Wizard

4/4

1, Zahoď kartu: Transformuj Elusive Tormentor.

Starší upíři jsou většinou obezřetnější než čerstvě stvoření, ovládají často prastará kouzla, pro které novozplozenci postrádají trpělivost.

Insidious Mist

Bytost — Elemental

0/1

Hexproof, nezničitelnost


Insidious Mist nemůže blokovat a nemůže být blokována.


Kdykoli Insidious Mist útočí a není blokována, můžeš zaplatit 2Black. Pakliže tak učiníš, transformuj ji.

Ever After

4BlackBlack

Sorcery

Vrať dvě karty bytostí ze svého hřbitova na bojiště. Každá z těchto bytostí získává ke svým dalším typům a barvám černou barvu a typ Zombie. Dej Ever After na spodek své knihovny.

Farbog Revenant

2Black

Bytost — Spirit

1/3

Skulk (Tato bytost nemůže být blokována bytostmi s vyšší silou.)
Lifelink (Zranění udělené touto bytostí ti přidá odpovídající počet životů.)

Pomstychtiví duchové povstávají ze špíny Dálnobažin, dychtivi nalákat poutniky do záhuby.

From Under the Floorboards

3BlackBlack

Sorcery

Madness Variable ColorlessBlackBlack (Pokud zahazuješ tuto kartu, vypověz ji namísto toho ze hry. Poté, co tak učiníš, sešli ji za její madness cenu nebo ji odlož do hřibitova.)


Polož si na bojiště tři černé 2/2 bytosti-tokeny s typem Zombie a získáváš 3 životy.Pokud byla zaplacena madness cena From Under the Floorboards, namísto toho si polož X těchto bytostí-tokenů a přidej si X životů.

Ghoulcaller's Accomplice

1Black

Bytost — Human Rogue

2/2

3Black, vypověz Ghoulcaller's Accomplice ze svého hřbitova ze hry: Polož si na bojiště 2/2 černou bytost-token s typem Zombie. Aktivuj tuto schopnost pouze tehdy, kdy můžeš sesílat sorcery.

"V truhle jsme si všichni rovni."

Ghoulsteed

4Black

Bytost — Zombie Horse

4/4

2Black, zahoď dvě karty: Vrať Ghoulsteed ze svého hřbitova na bojiště tapnutou.

Kdysi sloužil katharskému strážci cest, zvyklému patrolovat mezi vesnicemi. Kopyta ho stále nosí po té samé trase.

Gisa's Bidding

2BlackBlack

Sorcery

Polož si na bojiště dvě 2/2 černé bytosti-tokeny s typem Zombie.

 

Madness 2Black (Pokud zahazuješ tuto kartu, vypověz ji namísto toho ze hry. Poté, co tak učiníš, sešli ji za její madness cenu nebo ji odlož do hřibitova.)

"Měkká země znamená snazší práci."

Grotesque Mutation

1Black

Instant

Cílová bytost získává do konce kola +3/+1 a lifelink. (Zranění udělení touto bytostí ti ihned přidá odpovídající počet životů.)

Heir of Falkenrath

1Black

Bytost — Vampire

2/1

Zahoď kartu: Transformuj Heir of Falkenrath. Aktivuj tuto schopnost jen jednou za kolo.

Mezi upíry se dlouho tradovalo, že touha krmit se musí  vyvažovat aristokratickým chováním.

Heir to the Night

Bytost — Vampire Berserker

3/2

Flying

Falkenrathové odhodili veškerou aristokratickou přetvářku a naplno podlehli své neukojitelné žízni.

Hound of the Farbogs

4Black

Bytost — Zombie Hound

5/3

Delirium — Hound of the Farbogs má menace pokud se ve tvém hřbitově nacházejí alespoň čtyři různé typy karet. (Bytost s menace může být blokována jen dvěma a více bytostmi.)

Když jej zaslechnete štěkat v dáli, ucítíte jeho dech na svém krku.

Indulgent Aristocrat

Black

Bytost — Vampire

1/1

Lifelink
2, obětuj bytost: Polož +1/+1 žeton na každý permanent s typem Vampire por tvou kontrolou.

"Nejsi-li obklopen dekadencí, musím se tě zeptat – proč ne?"

Kindly Stranger

2Black

Bytost — Human

2/3

Delirium — 2Black: Transformuj Kindly Stranger. Aktivuj tuto schopnost jen tehdy,  pokud se ve tvém hřbitově nacházejí alespoň čtyři různé typy karet.

"Nebojím se zde venku, neboť vím, že mne chrání vyšší moc."

Demon-Possessed Witch

Bytost — Human Shaman

4/3

Když se tato bytost transformuje do Demon-Possessed Witch, můžeš zničit cílovou bytost.

"Ale ty vypadáš, že by se ti nějaká ochrana hodila.“

Liliana's Indignation

Variable ColorlessBlack

Sorcery

Odlož vrchních X karet své knihovny do hřbitova. Cílový hráč ztrácí 2 životy za každou takto do hřbitova odloženou kartu bytosti.

"Nedávno jsi za mnou přišel s prosbou o pomoc, Jace. A teď mne tady obviňuješ?“

Macabre Waltz

1Black

Sorcery

Vrať až dvě cílové karty bytostí ze svého hřbitova do ruky, pak zahoď kartu.

Liliana se nikdy nenechá vést.

Markov Dreadknight

3BlackBlack

Bytost — Vampire Knight

3/3

Flying
2Black, zahoď kartu: Polož na Markov Dreadknight dva +1/+1 žetony.

Zničení panství Markovů učinilo přeživší členy rodu ještě nebezpečnějšími.

Merciless Resolve

2Black

Instant

Jako dodatečnou cenu k seslání Merciless Resolve obětuj bytost nebo zemi.

 
Lízni dvě karty.

"Chtěla jsi mne rozzlobit, Nahiri. Brzy pocítíš, jak dobře se ti to povedlo."

Mindwrack Demon

2BlackBlack

Bytost — Demon

4/5

Flying, trample


Když Mindwrack Demon vstupuje na bojiště, odlož vrchní čtyři karty své knihovny do hřbitova.


Delirium — Na začátku své udržovací fáze ztrácíš 4 životy, pokud se ve tvém hřbitově nenacházejí alespoň čtyři různé typy karet.

Morkrut Necropod

5Black

Bytost — Slug Horror

7/7

Menace (Tato bytost může být blokována jen dvěma či více bytostmi.)


Kdykoli Morkrut Necropod útočí nebo blokuje, obětuj jinou bytost nebo zemi.

"V celé Nefalii není dost soli, aby tuhle věc vysušila."
—Enslow, povolávač ghúlů

Murderous Compulsion

1Black

Sorcery

Znič cílovou tapnutou bytost.


Madness 1Black (Pokud zahazuješ tuto kartu, vypověz ji namísto toho ze hry. Poté, co tak učiníš, sešli ji za její madness cenu nebo ji odlož do hřibitova.)

"Děkuji ti. Ta čepel mne tolik pálila v ruce, ale tvá krev její žár uhasila."

Olivia's Bloodsworn

1Black

Bytost — Vampire Soldier

2/1

Flying


Olivia's Bloodsworn nemůže blokovat.


Red: Cílový permanent s typem Vampire získává do konce kola haste.

"Hotovíme se k boj a já nehodlám trpět svéhlavost ani letargii.“

Pale Rider of Trostad

1Black

Bytost — Spirit

3/3

Skulk (Tato bytost nemůže být blokována bytostmi s vyšší silou.)
Když Pale Rider of Trostad vstupuje na bojiště, zahoď kartu.

"Co je horší, než být o samotě v noci na vřesovišti? Zkuste nebýt sami."
—Nadila Maas, farářka z vřesovišť

Pick the Brain

2Black

Sorcery

Cílový protihráč ukáže ruku. Vyber si z ní kartu, která není země a vypověz ji ze hry.


Delirium — Pokud se ve tvém hřbitově nacházejí alespoň čtyři různé typy karet,  vyhledej ve hřbitově, ruce a knihovně hráče jej kontrolujícího libovolný počet karet téhož jména, jako zrušené kouzlo, vypověz je ze hry, pak si onen hráč zamíchá knihovnu.

Rancid Rats

1Black

Bytost — Zombie Rat

1/1

Skulk (Tato bytost nemůže být blokována bytostmi s vyšší silou.)
Deathtouch (Jakýkoli počet zranění, které udělí jiné bytosti, stačí ke zničení oné bytosti.)

"Jsou ve zdech! Copak je neslyšíte?!"

Relentless Dead

BlackBlack

Bytost — Zombie

2/2

Menace (Tato bytost může být blokována jen dvěma či více bytostmi.)


Když Relentless Dead zemře, můžeš zaplatit Black. Pakliže tak učiníš, vrať ji do ruky vlastníka.


Když Relentless Dead zemře, můžeš zaplatit
Variable Colorless. Pakliže tak učiníš, vrať si jinou kartu bytosti s typem Zombie a převedenou manovou cenou X ze svého hřbitova na bojiště.

Rottenheart Ghoul

3Black

Bytost — Zombie

2/4

Když Rottenheart Ghoul zemře, cílový hráč zahodí kartu.

"Zemřít, abys zachránil svou lásku, je tak smutné – nebo abychom byli přesnější, patetické."
—Liliana Vess

Sanitarium Skeleton

Black

Bytost — Skeleton

1/2

2Black: Vrať Sanitarium Skeleton ze svého hřbitova do ruky.

O rozum přišel dávno předtím, než o měkké tkáně.

Shamble Back

Black

Sorcery

Vypověz cílovou kartu bytosti ze hřbitova ze hry: Polož si na bojiště 2/2 černou bytost-token s typem Zombie. Získáváš 2 životy.

Milovaní, jenž nás opustilili, nejsou nikdy skutečně pryč.

Sinister Concoction

Black

Očarování

Tap, zaplať 1 život, odlož vrchní kartu své knihovny do hřtbitova, zahoď kartu, obětuj Sinister Concoction: Znič cílovou bytost.

Na starý rodinný spor,  starý rodinný recept.

Stallion of Ashmouth

3Black

Bytost — Nightmare Horse

3/3

Delirium — 1Black: Stallion of Ashmouth získává do konce kola. +1/+1. Aktivuj tuto schopnost jen tehdy pokud se ve tvém hřbitově nacházejí alespoň čtyři různé typy karet.

Ozvěny kopyt už nyní nemůžete automaticky pokládat za pomoc od Gavonijských jezdců.

Stromkirk Mentor

3Black

Bytost — Vampire Soldier

4/2

Když Stromkirk Mentor vstupuje na bojiště, polož +1/+1 žeton na jiný cílový permanent s typem Vampire pod tvou kontrolou.

Rod Runo Stromkirka je znám tím, že z něj pochází mnoho z nefalijských nejlepších mistrů šermířů.

Throttle

4Black

Instant

Cílová bytost získává do konce kola -4/-4.

"Oběť objevena v ranních hodinách, ústa dokořán a oči lezoucí z důlků. Nezaznamenána krev ani zmrzačení. Kolem krku výrazné modřiny."
—Vallon, thrabenský inspektor

To the Slaughter

2Black

Instant

Cílový hráč obětuje bytost nebo sférochodce.


Delirium — Pokud se ve tvém hřbitově nacházejí alespoň čtyři různé typy karet, namísto toho onen hráč obětuje bytost a sférochodce.

"Kampak se ta maličká Kudrnka poděla? "
—Thaniel, gatstafský ovčák

Tooth Collector

2Black

Bytost — Human Rogue

3/2

Když Tooth Collector vstupuje na bojiště, cílová bytost pod kontrolou protihráče získává do konce kola -1/-1.


Delirium — Na začátku udržovací fáze každého protihráče, pokud se ve tvém hřbitově nacházejí alespoň čtyři různé typy karet, cílová bytost pod kontrolou onoho hráče získává do konce kola -1/-1.

Triskaidekaphobia

3Black

Očarování

Na začátku své udržovací fázemi zvol jedno:


• Každý hráč s přesně 13 životy prohrává hru, pak každý hráč získává 1 život.


• Každý hráč s přesně 13 životy prohrává hru, pak každý hráč  ztrácí 1 život.

Twins of Maurer Estate

4Black

Bytost — Vampire

3/5

Madness


2Black
 (Pokud zahazuješ tuto kartu, vypověz ji namísto toho ze hry. Poté, co tak učiníš, sešli ji za její madness cenu nebo ji odlož do hřibitova.)

"Děvčátka, kdepak máte rodiče?"
—Reig, potulný mnich, poslední slova

Vampire Noble

2Black

Bytost — Vampire

3/2

 

"Źádná pohotovost není tak naléhavá, aby se s ní nedalo vypořádat elegantně."
—Olivia Voldaren

Vessel of Malignity

1Black

Očarování

1Black, Obětuj Vessel of Malignity: Cílový protihráč vypoví ze hry dvě karty ze své ruky. Aktivuj tuto schopnost jen tehdy , kdy můžeš sesílat sorcery.

Kniha ze svého vězení neustále šeptá slova plná krutosti a nenávisti.

Avacyn's Judgment

1Red

Sorcery

Madness Variable ColorlessRed (Pokud zahazuješ tuto kartu, vypověz ji namísto toho ze hry. Poté, co tak učiníš, sešli ji za její madness cenu nebo ji odlož do hřibitova.)


Avacyn's Judgment udělí  2 zranění libovolně rozdělená mezi libovolný počet bytostí a/nebo hráčů. Pokud byla zaplacena madness cena Avacyn's Judgment, namísto toho udělí X zranění libovolně rozdělených mezi libovolný počet těchto bytostí a/nebo hráčů.

Bloodmad Vampire

2Red

Bytost — Vampire Berserker

4/1

Kdykoli Bloodmad Vampire udělí bojové zranění hráči, polož  na ni +1/+1 žeton.

 
Madness 1Red (Pokud zahazuješ tuto kartu, vypověz ji namísto toho ze hry. Poté, co tak učiníš, sešli ji za její madness cenu nebo ji odlož do hřibitova.)

Breakneck Rider

1RedRed

Bytost — Human Scout Werewolf

3/3

Na začátku každé udržovací fáze, pokud nebyla minulé kolo seslána žádná kouzla, transformuj Breakneck Rider.

Jen ti nejschopnější z jezdců si troufnou na Závratnou jízdu skrz Kessig.

Neck Breaker

Bytost — Werewolf

4/3

Útočící bytosti pod tvou kontrolou mají  +1/+0 a trample.

Na začátku každé udržovací fáze, pokud minulé kolo seslal nějaký hráč dvě či více kouzel, transformuj Neck Breaker.

Nemůže utéct tomu, čím je.

Burn from Within

Variable ColorlessRed

Sorcery

Burn from Within udělí X zranění cílové bytosti nebo hráči. Je-li takto uděleno zranění bytosti, do konce kola ztrácí nezničitelnost. Pokud by tato bytost toto kolo zemřela namísto toho ji vypověz ze hry.

Convicted Killer

2Red

Bytost — Human Werewolf

2/2

Na začátku každé udržovací fáze, pokud nebyla minulé kolo seslána žádná kouzla, transformuj Convicted Killer.

Nikdo není nebezpečnější než ti, co už byli odsouzeni k smrti.

Branded Howler

Bytost — Werewolf

4/4

Na začátku každé udržovací fáze, pokud minulé kolo seslal nějaký hráč dvě či více kouzel, transformuj Branded Howler.

Říká se, že jedna z nejznámějších smeček vlkodlaků, Vildinská, volá k sobě jen ty, jejichž ruce již poskvrnila krev.

Dance with Devils

3Red

Instant

Polož si na bojiště dvě červené  1/1 bytosti-tokeny s typem Devil. Mají „Když tato bytost zemře, udělí 1 zranění cílové bytosti nebo hráči.“

Ďáblové sejí chaos a sklízí paniku.

Devils' Playground

4RedRed

Sorcery

Polož si na bojiště čtyři červené 1/1 bytosti-tokeny s typem Devil. Mají „Když tato bytost zemře, udělí 1 zranění cílové bytosti nebo hráči.“

"Město padlo. Nařídil bych vám, abyste jej vypálili do základů, ale to už nebude nutné."
—Inkvizitor Delmund

Dissension in the Ranks

3RedRed

Instant

Cílová blokující bytost vyzve na souboj jinou cílovou blokující bytost.

"Přišlo to naprosto znenadání. Kathaři, kteří bojovali bok po boku, si šli najednou jeden druhému po krku. Nebyli sami sebou."
—Halmig, Řád Svatého Trafta

Dual Shot

Red

Instant

Dual Shot udělí 1 zranění každé z až dvou cílových bytostí.

Členové Kessigských Toulců jsou dychtivi dokázat, že se vyrovnají jiným katharským řádům.

Ember-Eye Wolf

1Red

Bytost — Wolf

1/2

Haste


1Red: Ember-Eye Wolf získává do konce kola +2/+0.

Žádné vytí. Žádné vrčení. Jen ryk plamenů.

Falkenrath Gorger

Red

Bytost — Vampire Berserker

2/1

Každá karta s typem Vampire, kterou vlastníš a která není na bojišti, má madness. Madness cena je rovná její manové ceně. (Pokud zahazuješ kartu s madness, vypověz ji namísto toho ze hry. Poté, co tak učiníš, sešli ji za její madness cenu nebo ji odlož do hřibitova.).)

Fiery Temper

1RedRed

Instant

Fiery Temper udělí 3 zranění cílové bytosti nebo hráči
Madness Red (Pokud zahazuješ tuto kartu, vypověz ji namísto toho ze hry. Poté, co tak učiníš, sešli ji za její madness cenu nebo ji odlož do hřibitova.)

"Nechť plameny ušetří bezhříšné."

Flameblade Angel

4RedRed

Bytost — Angel

4/4

Flying


Kdykoli udělí zdroj pod kontrolou protihráče tobě nebo permanentu pod tvou kontrolou zranění, můžeš nechat Flameblade Angel udělit 1 zranění hráči onen zdroj kontrolující.

"Za své hříchy musíš zaplatit krví."

Gatstaf Arsonists

4Red

Bytost — Human Werewolf

5/4

Na začátku každé udržovací fáze, pokud nebyla minulé kolo seslána žádná kouzla, transformuj Gatstaf Arsonists.

Zář v jejich očích prozrazuje více, než jen hněv a šílenství.

Gatstaf Ravagers

Bytost — Werewolf

6/5

Menace (Tato bytost může být blokována jen dvěma či více bytostmi.)


Na začátku každé udržovací fáze, pokud minulé kolo seslal nějaký hráč dvě či více kouzel, transformuj Gatstaf Ravagers.

Geier Reach Bandit

2Red

Bytost — Human Rogue Werewolf

3/2

Haste
Na začátku každé udržovací fáze, pokud nebyla minulé kolo seslána žádná kouzla, transformuj Geier Reach Bandit.

Kathaři si uvědomili, že ji nestopovali – ona je sem vedla.

Vildin-Pack Alpha

Bytost — Werewolf

4/3

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu permanent s typem Werewolf, můžeš jej transformovat.

 
Na začátku každé udržovací fáze, pokud minulé kolo seslal nějaký hráč dvě či více kouzel, transformuj Vildin-Pack Alpha.

Geistblast

2Red

Instant

Geistblast udělí 2 zranění cílové bytosti nebo hráči.


2Blue, vypověz Geistblast ze svého hřbitova ze hry: Zkopíruj cílové kouzlo instant nebo sorcery pod tvou kontrolou. Můžeš si pro kopii zvolit nové cíle.

Gibbering Fiend

1Red

Bytost — Devil

2/1

Když  Gibbering Fiend vstupuje na bojiště, udělí 1 zranění každému protihráči.


Delirium — Na začátku udržovací fáze každého protihráče, pokud se ve tvém hřbitově nacházejí alespoň čtyři různé typy karet, Gibbering Fiend udělí onomu hráči 1  zranění.

Goldnight Castigator

2RedRed

Bytost — Angel

4/9

Flying, haste
Pokud by ti měl zdroj udělit zranění, namísto toho ti udělí dvojnásobek.

 
Pokud by měl zdroj udělit zranění Goldnight Castigator, namísto toho jí udělí dvojnásobek.

Harness the Storm

2Red

Očarování

Kdykoli sešleš kouzlo instant nebo sorcery ze své ruky, můžeš seslat cílovou kartu s totožným jménem ze svého hřbitova (Stále platíš cenu za seslání.)

"Neexistuje druhé takové místo jako laboratoř na střeše uprostřed bouře. Zde do vás udeří genialita."
—Renna, selhoffská alchymistka

Howlpack Wolf

2Red

Bytost — Wolf

3/3

Howlpack Wolf nemůže blokovat, pokud nekontroluješ další permanent s typem Wolf nebo Werewolf.

Vlci a vlkodlaci se spojují za společným účelem lovu.

Hulking Devil

3Red

Bytost — Devil

5/2

 

Boj se trpělivého ďábla, onoho klidného diváka vprostřed chaosu. Střez se tichého ďábla, jehož smích se nemísí s ostatními.

Incorrigible Youths

3RedRed

Bytost — Vampire

4/3

Haste
Madness 2Red (Pokud zahazuješ tuto kartu, vypověz ji namísto toho ze hry. Poté, co tak učiníš, sešli ji za její madness cenu nebo ji odlož do hřibitova.)

"Ah, být tak zase mladá. "
—Olivia Voldaren

Inner Struggle

3Red

Instant

Cílová bytost si udělí počet zranění rovný její síle.

"Postav se svému vnitřnímu zlu, nebo se ono postaví tobě."
—Inkvizitor Laerin

Insolent Neonate

Red

Bytost — Vampire

1/1

Menace (Tato bytost může být blokována jen dvěma či více bytostmi.)
Zahoď kartu, obětuj Insolent Neonate: Lízni artu.

"Způsoby? Ty jsou pro smrtelníky.“

Kessig Forgemaster

1Red

Bytost — Human Shaman Werewolf

2/1

Kdykoli Kessig Forgemaster blokuje nebo je blokována bytostí, Kessig Forgemaster oné bytosti udělí 1  zranění.

 
Na začátku každé udržovací fáze, pokud nebyla minulé kolo seslána žádná kouzla, transformuj Kessig Forgemaster.

Flameheart Werewolf

Bytost — Werewolf

3/2

Kdykoli Flameheart Werewolf blokuje nebo je blokována bytostí, Flameheart Werewolf oné bytosti udělí 2  zranění.


Na začátku každé udržovací fáze, pokud minulé kolo seslal nějaký hráč dvě či více kouzel, transformuj Flameheart Werewolf.

Lightning Axe

Red

Instant

Jako dodatečnou cenu k seslání Lightning Axe, zahoď kartu nebo zaplať 5.
Lightning Axe udělí 5 zranění cílové bytosti.

Duchové vyrušení ze spánku povolávači ghúlů se stávají geisty poháněnými čirým hněvem.

Mad Prophet

3Red

Bytost — Human Shaman

2/2

Haste
Tap, zahoď kartu: Lízni kartu.

"Viděj jsem to. Viděl jsem konec, viděl jsem počátek, viděl jsem počátek konce. Ne smrt, ne, ne. Dokonalost!"

Magmatic Chasm

1Red

Sorcery

Bytosti bez flying toto kolo nemohou blokovat.

Oko jehly, zřídka používaný průjezd skrze stensijské hory, vede blízko Spáleného jícnu – někteří by řekli, že až příliš blízko.

Malevolent Whispers

3Red

Sorcery

Získáváš do konce kola kontrolu nad cílovou bytostí. Odtapni ji, do konce kola získává +2/+0 a haste.
Madness 3Red (Pokud zahazuješ tuto kartu, vypověz ji namísto toho ze hry. Poté, co tak učiníš, sešli ji za její madness cenu nebo ji odlož do hřibitova.)

Pyre Hound

3Red

Bytost — Elemental Hound

2/3

Trample
Kdykoli sešleš kouzlo instant nebo sorcery, polož na Pyre Hound +1/+1 žeton.

Jeho vrčení je jako praskání nespoutaného lesního požáru.

Ravenous Bloodseeker

1Red

Bytost — Vampire Berserker

1/3

Zahoď kartu: Ravenous Bloodseeker získává do konce kola +2/-2.

"Žár v jejich krvi nelze uhasit. Není jim více pomoci. Musíme je udržet od měst za každou cenu."
—Cosper Lowe ze Silbernské stráže

Reduce to Ashes

4Red

Sorcery

Reduce to Ashes udělí 5 zranění cílové bytosti.  Pokud by ona bytost toto kolo zemřela, vypověz ji ze hry.

Kdysi výcvikové místo pro kathary, nyní je Elgaudská výspa užívána Lunarchovou inkvizicí pro trestání těch, kdo jsou považováni za kacíře.

Rush of Adrenaline

Red

Instant

Cílová bytost získává do konce kola +2/+1 a trample.

Strašáci fungují coby odrazení jen do určité míry.

Sanguinary Mage

1Red

Bytost — Vampire Wizard

1/3

Prowess (Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, tato bytost získává do konce kola +1/+1.)

Nové kulty v Nefalii našly spojence v rodu Stromkirků, jehož zakladatel uctívá síly prastaré a přemocné.

Scourge Wolf

RedRed

Bytost — Wolf Horror

2/2

First strike


Delirium — Scourge Wolf má double strike, pokud se ve tvém hřbitově nacházejí alespoň čtyři různé typy karet.

Senseless Rage

1Red

Očarování — Aura

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +2/+2.


Madness 1Red (Pokud zahazuješ tuto kartu, vypověz ji namísto toho ze hry. Poté, co tak učiníš, sešli ji za její madness cenu nebo ji odlož do hřibitova.)

Sin Prodder

2Red

Bytost — Devil

3/2

Menace


Na začátku své udržovací fáze otoč vrchní kartu své knihovny. Jakýkoli protihráč tě může přinutit ji odložit do hřbitova. Pakliže tak učiní, Sin Prodder onomu hráči udělí počet zranění rovný převedené manové ceně oné karty. Jinak si onu kartu dej do ruky.

Skin Invasion

Red

Očarování — Aura

Očaruj bytost


Očarovaná bytost útočí v každé bojové fázi, je-li toho schopna.


Když očarovaná bytost zemře, vrať Skin Invasion na  bojiště ze hřbitova transformovanou pod tvou kontrolu.

Skin Shedder

Bytost — Insect Horror

3/4

 

"Pacient si stěžuje na pálení mezi lopatkami a na spodku šíje. Doporučen odpočinek v posteli. Za pár dní by se měl cítit jako znovuzrozený."
—Lagra, vesnická léčitelka

Spiteful Motives

3Red

Očarování — Aura

Flash (Můžeš toto kouzlo seslat kdykoli, kdy můžeš seslat instant.)


Očaruj bytost
Očarovaná bytost má +3/+0 a first strike.

Poté, co infiltrovali Lunarchovu radu, čekají Skirsdagové na pravou chvíli k úderu.

Stensia Masquerade

2Red

Očarování

Útočící bytosti pod tvou kontrolou mají first strike.

Kdykoli bytost s typem Vampire pod tvou kontrolou udělí bojové zranění hráči, polož na ni +1/+1 žeton.


Madness 2Red (Pokud zahazuješ tuto kartu, vypověz ji namísto toho ze hry. Poté, co tak učiníš, sešli ji za její madness cenu nebo ji odlož do hřibitova.)

Structural Distortion

3Red

Sorcery

Vypověz ze hry cílový artefakt nebo zemi. Structural Distortion udělí 2  zranění hráči, jenž onen permanent kontroloval.

"Tak, jako krvácel Zendikar, bude i Innistrad. Tak, jako jsem plakala já, bude i Sorin."
—Nahiri

Tormenting Voice

1Red

Sorcery

Jako dodatečnou cenu k seslání Tormenting Voice zahoď kartu.

Lízni dvě karty.

"Ten hlas je stále hlasitější, obviňuje mne stále více a rozezleněji. Do rána snad přehluší vše ostatní. Bojím se toho, co učiním."
—Dopis objevený v opuštěném sídle.

Ulrich's Kindred

2Red

Bytost — Wolf

3/2

Trample
3Green: Cílová útočící bytost s typem Wolf nebo Werewolf získává do konce kola nezničitelnost.

"Nejsem jeho pánem. Oba jsme ze stejné smečky."
—Ulrich, alfa-samec Drápové hordy

Uncaged Fury

2Red

Instant

Cílová bytost získává do konce kola +1/+1 a double strike. (Uděluje zranění jak v kroku first strike, tak v normálním kroku udělování zranění)

"Právem se bojte těch, které jste zavřeli pod zámkem."
—Rahilda, alfa-samice Vildinské smečky

Vessel of Volatility

1Red

Očarování

1Red, Obětuj Vessel of Volatility: Přidej  RedRedRedRedRed do svého manového poolu.

"Abych pravdu řekla, nejsem si úplně jistá, co se teď stane.
—Renna, selhoffská alchymistka

Village Messenger

Red

Bytost — Human Werewolf

1/1

Haste


Na začátku každé udržovací fáze, pokud nebyla minulé kolo seslána žádná kouzla, transformuj Village Messenger.

"Bojím se, že to jsou špatné zprávy."

Moonrise Intruder

Bytost — Werewolf

2/2

Menace (Tato bytost může být blokována jen dvěma či více bytostmi.)


Na začátku každé udržovací fáze, pokud minulé kolo seslal nějaký hráč dvě či více kouzel, transformuj Moonrise Intruder.

Voldaren Duelist

3Red

Bytost — Vampire Warrior

3/2

Haste
Když Voldaren Duelist vstupuje na bojiště, cílová bytost nemůže toto kolo blokovat.

"Ještě jsem nenašla sobě rovného."

Wolf of Devil's Breach

3RedRed

Bytost — Elemental Wolf

5/5

Kdykoli Wolf of Devil's Breach útočí, můžeš zaplatit 1Reda zahodit kartu. Pakliže tak učiníš, Wolf of Devil's Breach udělí cílové bytosti nebo sférochodci počet zranění rovný převedené manové ceně zahozené karty.

"Jak můžete vlkodlaky považovat za příšery vedle něčeho takového?“
—Arlinn Kord

Aim High

1Green

Instant

Odtapni cílovou bytost. Získává do konce kola +2/+2  a reach. (Může blokovat bytosti s flying.)

"Zabiják přežívá díky chytrosti a reflexům."
—Higa, kapitán zabíječů z Gatstafu

Autumnal Gloom

2Green

Očarování

Black: Odlož vrchní kartu své knihovny do hřbitova.

 
Delirium —  Na začátku tvé fáze konce kola, pokud se ve tvém hřbitově nacházejí alespoň čtyři různé typy karet, transformuj Autumnal Gloom.

Ancient of the Equinox

Bytost — Treefolk

4/4

Trample, hexproof

„Když padají listy a noci jsou čím dál chladnější, jinde dřeva na otop hledej."
—Ola z Lambholtu

Briarbridge Patrol

3Green

Bytost — Human Warrior

3/3

Kdykoli Briarbridge Patrol udělí zranění jedné či více bytostem, proveď investigate. (Polož si na bojiště bezbarvý artefakt-token Stopy s „2, Obětuj tento artefakt: Lízni kartu.“)


Na začátku každé fáze konce kola, pokud jsi toto kolo obětoval/a tři nebo více Stop, můžeš položit z ruky na bojiště kartu bytosti..

Byway Courier

2Green

Bytost — Human Scout

3/2

Když Byway Courier zemře, proveď investigate. (Polož si na bojiště bezbarvý artefakt-token Stopy s „2, Obětuj tento artefakt: Lízni kartu.“)

Dobrý kurýr cestuje rychle a neklade žádné otázky.

Clip Wings

1Green

Instant

Každý protihráč obětuje bytost s flying.

Je to smutná povinnost chránit svět před těmi, kdo byli  stvořeni k jeho ochraně.

Confront the Unknown

Green

Instant

Proveď investigate, pak cílová bytost získává +1/+1 do konce kola za každou Stopu pod tvou kontrolou. (Abys provedl/a investigate, Polož si na bojiště bezbarvý artefakt-token Stopy s „2, Obětuj tento artefakt: Lízni kartu.“)

"Nikdy neuhýbej před pravdou.“
—Thalia, Ochránkyně Thrabenu

Crawling Sensation

2Green

Očarování

Na začátku své udržovací fáze můžeš odložit vrchní dvě karty své knihovny do hřbitova.

 

Kdykoli je poprvé v daném kole odložena odkudkoli do tvého hřbitova karta země, polož si na bojiště 1/1 zelenou bytost-token s typem Insect.

 

Cryptolith Rite

1Green

Očarování

Bytosti pod tvou kontrolou mají

Tap: Přidej  do svého manového poolu jednu manu jakékoli barvy. "

Chorálu nebylo rozumět, ale jeho moc nešlo přehlédnout.

Cult of the Waxing Moon

4Green

Bytost — Human Shaman

5/4

Kdykoli se permanent pod tvou kontrolou transformuje do bytosti, která nemá typ Human, polož si na bojiště 2/2 zelenou bytost-token s typem Wolf.

V časech šílenství se lidi upínají k tomu, co znají, jakkoli příšerné to může být.

Deathcap Cultivator

1Green

Bytost — Human Druid

2/1

Tap: Přidej Green nebo Blackdo svého manového poolu.


Delirium — Deathcap Cultivator má deathtouch, pokud se ve tvém hřbitově nacházejí alespoň čtyři různé typy karet.

Starý poustevník nikdy neřekl, na čem své houby pěstuje, a lidé se naučili neptat se ho.

Duskwatch Recruiter

1Green

Bytost — Human Warrior Werewolf

2/2

2Green: Podívej se na vrchní tři karty své knihovny. Můžeš z nich ukázat jednu kartu bytosti a dát si ji do ruky. Zbytek si dej na spodek knihovny v libovolném pořadí.


Na začátku každé udržovací fáze, pokud nebyla minulé kolo seslána žádná kouzla, transformuj Duskwatch Recruiter.

Krallenhorde Howler

Bytost — Werewolf

3/3

Kouzla bytostí, která sesíláš, tě stojí k seslání o 1 méně.


Na začátku každé udržovací fáze, pokud minulé kolo seslal nějaký hráč dvě či více kouzel, transformuj Krallenhorde Howler.

Equestrian Skill

3Green

Očarování — Aura

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +3/+3.


Pokud má očarovaná bytost typ Human, má trample.

Od rozeklaných skal Stensie po husté lesy Kessigu či bažiny Nefalie, Gavonijští jezdci se připravují na všechny terény.

Fork in the Road

1Green

Sorcery

Najdi si v knihovně až dvě karty základních zemí a ukaž je. Jednu si dej do ruky a druhou do hřbitova. Pak si zamíchej knihovnu.

"Dál už nepůjdu ani krok."
—Beckram, průvodce z Pověřených

Gloomwidow

2Green

Bytost — Spider

3/3

Reach
Gloomwidow může blokovat jen bytosti s flying.

"Neočekávaný spojenec."
—Rem Karolus, Zabiják andělů

Graf Mole

2Green

Bytost — Mole Beast

2/4

Kdykoli obětuješ Stopu, získáváš 3  životy.

"Jejich ostrý čich je přitahuje k nepřirozenému. Najít jednoho je požehnání."
—Veka, inspektorka z vnitrozemí

Groundskeeper

Green

Bytost — Human Druid

1/1

1Green: Vrať si cílovou kartu základní země ze svého hřbitova do ruky.

"Zatímco církev uvažuje o odkazu, jiní o věčnosti."

Hermit of the Natterknolls

2Green

Bytost — Human Werewolf

2/3

Kdykoli soupeř sešle kouzlo ve tvém kole, lízni kartu.


Na začátku každé udržovací fáze, pokud nebyla minulé kolo seslána žádná kouzla, transformuj Hermit of the Natterknolls.

Nesnáší společnost . . .

Lone Wolf of the Natterknolls

Bytost — Werewolf

3/5

Kdykoli soupeř sešle kouzlo ve tvém kole, lízni dvě karty.


Na začátku každé udržovací fáze, pokud minulé kolo seslal nějaký hráč dvě či více kouzel, transformuj Lone Wolf of the Natterknolls.

. . . ale na oběd vás neodmítne.

Hinterland Logger

1Green

Bytost — Human Werewolf

2/1

Na začátku každé udržovací fáze, pokud nebyla minulé kolo seslána žádná kouzla, transformuj Hinterland Logger.

"Nahoře na vysočině žije dřevorubkyně. Zkoušel jsem jí prodat jednu z mých nejlepších seker za fakt dobrou cenu, ale neměla zájem.“
—Starý Rutstein

Timber Shredder

Bytost — Werewolf

4/2

Trample


Na začátku každé udržovací fáze, pokud minulé kolo seslal nějaký hráč dvě či více kouzel, transformuj Timber Shredder.

"Dokonce měla tu drzost kritizovat moje zboží coby šunt."
—Starý Rutstein

Howlpack Resurgence

2Green

Očarování

Flash (Můžeš toto kouzlo seslat kdykoli, kdy můžeš seslat instant.)


Každá bytost pod tvou kontrolou, která má typ Wolf nebo Werewolf, má +1/+1 a trample.

Když se znovu ozvalo vytí vlkodlaků, ohlašovalo to konec Kletbozmaru – a počátek Avacynina šílenství.

Inexorable Blob

2Green

Bytost — Ooze

3/3

Delirium — Kdykoli Inexorable Blob útočí, pokud se ve tvém hřbitově nacházejí alespoň čtyři různé typy karet, polož si na bojiště zelenou 3/3 bytost-token s typem Ooze, tapnutou a útočící.

Intrepid Provisioner

3Green

Bytost — Human Scout

3/3

Trample


Když Intrepid Provisioner vstupuje na bojiště, jiný permanent s typem Human získává do konce kola +2/+2.

"Jak vím, kde mne potřebují? Tak se podívej kolem sebe."

Kessig Dire Swine

4GreenGreen

Bytost — Boar Horror

6/6

Delirium — Kessig Dire Swine má trample, pokud se ve tvém hřbitově nacházejí alespoň čtyři různé typy karet.

V tichu a šeru Somberwaldu se ukrývají nové hrůzy.

Lambholt Pacifist

1Green

Bytost — Human Shaman Werewolf

3/3

Lambholt Pacifist nemůže útočit, pokud nekontroluješ bytost se silou 4 a více.


Na začátku každé udržovací fáze, pokud nebyla minulé kolo seslána žádná kouzla, transformuj Lambholt Pacifist.

Lambholt Butcher

Bytost — Werewolf

4/4

Na začátku každé udržovací fáze, pokud minulé kolo seslal nějaký hráč dvě či více kouzel, transformuj Lambholt Butcher.

Skutečného pokoje nebude dosaženo, dokud nebudou všichni ostatní mrtví.

Loam Dryad

Green

Bytost — Dryad Horror

1/2

Tap, tapni netapnutou bytost pod tvou kontrolou: Přidej  do svého manového poolu jednu manu jakékoli barvy.

"Nikdy jsem nezažila, že by dryády strpěly ve svých lesích návštěvníky. Střez se Ulvenwaldu, pokud tě vítá.“
—Alena,kessigská lovkyně

Might Beyond Reason

3Green

Instant

Polož na cílovou bytost dva +1/+1 žetony.


Delirium — Pokud se ve tvém hřbitově nacházejí alespoň čtyři různé typy karet, polož na onu bytost namísto toho tři +1/+1 žetony.

Moldgraf Scavenger

1Green

Bytost — Fungus

0/4

Delirium — Moldgraf Scavenger má +3/+0, pokud se ve tvém hřbitově nacházejí alespoň čtyři různé typy karet.

„Když jsem byla dítě, bály jsme se, že sebereme špatnou houbu. Teď se musíme bát, aby houby nesebraly nás."
—Halana, kessigská hraničářka

Moonlight Hunt

1Green

Instant

Zvol si cílovou bytost, již nekontroluješ. Každý bytost pod tvou kontrolou, která má typ Wolf nebo Werewolf, udělí oné bytosti počet zranění rovný své síle.

Jen odvaha vás naživu neudrží.

Obsessive Skinner

1Green

Bytost — Human Rogue

1/1

Když Obsessive Skinner vstupuje na bojiště, polož na cílovou bytost +1/+1 žeton.


Delirium — Na začátku udržovací fáze každého protihráče, pokud se ve tvém hřbitově nacházejí alespoň čtyři různé typy karet, polož na cílovou bytost +1/+1 žeton.

Pack Guardian

2GreenGreen

Bytost — Wolf Spirit

4/3

Flash (Můžeš toto kouzlo seslat kdykoli, kdy můžeš seslat instant.)


Když Pack Guardian vstupuje na bojiště, můžeš zahodit kartu země. Pakliže tak učiníš, polož si na bojiště 2/2 zelenou bytost-token s typem Wolf.

Quilled Wolf

1Green

Bytost — Wolf

2/2

5Green: Quilled Wolf získává do konce kola.+4/+4

"Znal jsem hraničáře, co si z jeho kožichu chtěl udělat plášť. Přišel díky tomu o oko."
—Raf Gyel z Kessigských Toulců

Rabid Bite

1Green

Sorcery

Cílová bytost, již kontroluješ, udělí počet zranění rovný své síle cílové bytosti, již nekontroluješ.

"Měl jsi vidět, jak se oba tvářili."
—Morkamp, hostinský z Lambholtu

Root Out

2Green

Sorcery

Znič cílový artefakt nebo očarování.


Proveď investigate. (Polož si na bojiště bezbarvý artefakt-token Stopy s „2, Obětuj tento artefakt: Lízni kartu.“)

Sage of Ancient Lore

4Green

Bytost — Human Shaman Werewolf

*/*

Síla a odolnost Sage of Ancient Lore jsou obě rovny počtu karet ve tvé ruce.


Když  Sage of Ancient Lore vstupuje na bojiště, lízni kartu.


Na začátku každé udržovací fáze, pokud nebyla minulé kolo seslána žádná kouzla, transformuj Sage of Ancient Lore.

Werewolf of Ancient Hunger

Bytost — Werewolf

*/*

Vigilance, trample


Síla a odolnost Werewolf of Ancient Hunger jsou obě rovny celkovému počtu karet v rukách všech hráčů.


Na začátku každé udržovací fáze, pokud minulé kolo seslal nějaký hráč dvě či více kouzel, transformuj Werewolf of Ancient Hunger.

Seasons Past

4GreenGreen

Sorcery

Vrať si ze svého hřbitova do ruky libovolný počet karet s rozdílnými převedenými manovými cenami. Polož Seasons Past na spodek knihovny vlastníka.

Sémě nového života vyrůstá ze  zbytků starého.

Second Harvest

2GreenGreen

Instant

Za každý token, který kontroluješ, si na bojiště polož kopii onoho permanentu.

"Letos slibují kukuřičná pole dobrou úrodu."
—Radwick, gatstafský farmář

Silverfur Partisan

2Green

Bytost — Wolf Warrior

2/2

Trample


Kdykoli se permanent s typem Wolf nebo Werewolf pod tvou kontrolou stane cílem kouzla instant nebo sorcery, polož si na bojiště 2/2 zelenou bytost-token s typem Wolf.

Stříbrosrstí jsou poslední přežívající wolfirové.

Solitary Hunter

3Green

Bytost — Human Warrior Werewolf

3/4

Na začátku každé udržovací fáze, pokud nebyla minulé kolo seslána žádná kouzla, transformuj Solitary Hunter.

"Uživit se v Kessigu je složité, ale naučil jsem se tu pár užitečných věcí.“

One of the Pack

Bytost — Werewolf

5/6

Na začátku každé udržovací fáze, pokud minulé kolo seslal nějaký hráč dvě či více kouzel, transformuj One of the Pack.

Soul Swallower

2GreenGreen

Bytost — Wurm

3/3

Trample


Delirium — Na začátku své udržovací fáze, pokud se ve tvém hřbitově nacházejí alespoň čtyři různé typy karet, polož na Soul Swallower tři +1/+1 žetony.

Sežráním tvá noční můra teprve začíná.

Stoic Builder

2Green

Bytost — Human

2/3

Když Stoic Builder vstupuje na bojiště, můžeš si vrátit ze hřbitova do ruky cílovou kartu země.

Někteří se vrátili do Ztraceného města, trosek Avabrucku, aby se pokusili někdejší hlavní město Kessigu obnovit.

Thornhide Wolves

4Green

Bytost — Wolf

4/5

 

"Halana vypěstovala bariéru z trní kolem tábora v naději, že to udrží vlky mimo. Za tuhle chybu jsme málem draze zaplatily."
—Alena, kessigská lovkyně

Tireless Tracker

2Green

Bytost — Human Scout

3/2

Kdykoli  vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu země, proveď investigate. (Polož si na bojiště bezbarvý artefakt-token Stopy s „2, Obětuj tento artefakt: Lízni kartu.“)


Kdykoli obětuješ Stopu, polož na Tireless Tracker +1/+1 žeton..

Traverse the Ulvenwald

Green

Sorcery

Najdi si v knihovně kartu základní země, ukaž ji a dej si ji do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.


Delirium — Pokud se ve tvém hřbitově nacházejí alespoň čtyři různé typy karet, namísto toho si najdi v knihovně kartu země nebo bytosti, ukaž ji a dej si ji do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.

Ulvenwald Hydra

4GreenGreen

Bytost — Hydra

*/*

Reach


Síla a odolnost Ulvenwald Hydra' jsou obě rovny počtu zemí pod tvou kontrolou.


Když Ulvenwald Hydra vstupuje na bojiště, můžeš si najít v knihovně kartu země a dát si ji tapnutou na bojiště. Pak si zamíchej knihovnu.

Ulvenwald Mysteries

2Green

Očarování

Kdykoli zemře pod tvou kontrolou bytost, jenž není token, proveď investigate. (Polož si na bojiště bezbarvý artefakt-token Stopy s „2, Obětuj tento artefakt: Lízni kartu.“)
Kdykoli obětuješ Stopu, polož si na bojiště 1/1 bílou bytost-token s typem Human Soldier.

Vessel of Nascency

Green

Očarování

1Green, Obětuj Vessel of Nascency: Otoč vrchní čtyři karty své knihovny. Můžeš si z nich vybrat kartu očarování, bytosti, artefaktu, země nebo sférochodce a dát si ji do ruky. Zbytek odlož do hřbitova.

Veteran Cathar

1Green

Bytost — Human Soldier

2/2

3White: Cílový permanent s typem Human získává do konce kola double strike.

"Modlitby mají moc, ale já raději věřím svým vlastním dvěma rukám. "

Watcher in the Web

4Green

Bytost — Spider

2/5

Reach (Může blokovat bytosti s flying.)
Watcher in the Web může v každém souboji blokovat až sedm bytostí navíc.

"Ztracen v lese" je poměrně eufemistický způsob, jak popsat zmizení vesničana. Často by bylo přesnější říci „nalezen v lese“.

Weirding Wood

2Green

Očarování — Aura

Očaruj zemi


Když Weirding Wood vstupuje na bojiště, proveď investigate. (Polož si na bojiště bezbarvý artefakt-token Stopy s „2, Obětuj tento artefakt: Lízni kartu.“)


Očarovaná země má "
Tap: Přidej  do svého manového poolu dvě many jakékoli barvy.“

Altered Ego

Variable Colorless2GreenBlue

Bytost — Shapeshifter

0/0

Altered Ego nemůže být zrušena.

 

Můžeš nechat Altered Ego vstoupit na bojiště coby kopii jakékoli bytosti na bojišti, s tím, že přichází navíc s X +1/+1 žetony.

Anguished Unmaking

1WhiteBlack

Instant

Vypověz ze hry cílový permanent, jenž není země. Ztrácíš 3 životy.

Sorin stvořil Avacyn, takže bylo nepředstavitelně kruté a nepopsatelně bolestné, že to byl právě on, kdo byl donucen ji zničit.

Arlinn Kord

2RedGreen

Sférochodec — Arlinn

3

+1: Do konce kola získává až jedna cílová bytost  +2/+2, vigilance a haste.


0: Polož si na bojiště 2/2 zelenou bytost-token s typem Wolf. Transformuj Arlinn Kord.

 

Arlinn, Embraced by the Moon

 

Sférochodec — Arlinn

 

+1: Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+1 a trample.

−1: Arlinn, Embraced by the Moon udělí 3 zranění cílové bytosti nebo hráči. Transformuj Arlinn, Embraced by the Moon.

−6: Získáváš emblém s "Bytosti pod tvou kontrolou mají haste a ‘Tap: Tato bytost udělí počet zranění rovný své síle cílové bytosti nebo hráči.'

 

Fevered Visions

1BlueRed

Očarování

 

Na začátku fáze konce kola každého hráče si onen hráč lízne kartu. Pokud je onen hráč tvým protihráčem a má v ruce čtyři nebo více karet, Fevered Visions udělí onomu hráči 2 zranění.

Mysl toho dokáže pojmout jen konečné množství, než se rozsype.

The Gitrog Monster

3BlackGreen

Legendární bytost — Frog Horror

6/6

Deathtouch


Na začátku své udržovací fáze, obětuj The Gitrog Monster, pokud neobětuješ zemi.

 

V každém svém kole můžeš zahrát zemi navíc.


Kdykoli je do tvého hřbitova odložena odkudkoli jedna či více zemí, lízni kartu.

 

Invocation of Saint Traft

1WhiteBlue

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Očarovaná bytost má „Kdykoli tato bytost útočí, polož si na bojiště  4/4 bílou bytost-token s typem Angel a s flying, tapnutou a útočící. Na konci souboje onu bytost-token vypověz ze hry.“

 

Nahiri, the Harbinger

2RedWhite

Sférochodec — Nahiri

4

+2: Můžeš zahodit kartu. Pakliže tak učiníš, lízni kartu..

-2: Vypověz ze hry cílové očarování, tapnutý artefakt, nebo tapnutou bytost.

-8: Najdi si v knihovně kartu artefaktu nebo bytosti, polož si ji na bojiště a zamíchej si knihovnu. Získává haste. Na začátku příští fáze konce kola onu kartu vrať do ruky.

 

Olivia, Mobilized for War

1BlackRed

Legendární bytost — Vampire Knight

3/3

Flying


Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiná bytost, můžeš zahodit kartu.

Pakliže tak učiníš, polož na onu bytost +1/+1 žeton. Získává ke svým dalším typům tym Vampire a do konce kola haste.

 

Prized Amalgam

1BlueBlack

Bytost — Zombie

3/3

Kdykoli vstupuje na bojiště jiná bytost a pokud vstoupila na bojiště ze hřbitova nebo jsi ji seslal/a ze hřbitova, na začátku příští fáze konce kola vrať Prized Amalgam ze svého hřbitova na bojiště tapnutou.

"Ludevicova laboratoř je doslova říše divů. Nikdy jsem se necítil tak inspirován."
—Sešívač Geralf

Sigarda, Heron's Grace

3GreenWhite

Legendární bytost — Angel

4/5

Flying

Ty a permanenty s typem Human pod tvou kontrolou mají hexproof.
2, Vypověz kartu ze svého hřbitova ze hry: Polož si na bojiště 1/1 bílou bytost-token s typem Human Soldier.

 

Sorin, Grim Nemesis

4WhiteBlack

Sférochodec — Sorin

6

+1: Otoč vrchní kartu své knihovny a dej si ji do ruky. Každý protihráč ztrácí počet životů rovný její převedené manové ceně.X: Sorin, Grim Nemesis udělí X zranění cílové bytosti nebo sférochodci, a ty získáváš X životů.


9: Polož si na bojiště X 1/1 černých bytostí-tokenů s typem Vampire Knight a s lifelink, kde X je rovno nejvyššímu počtu životů mezi hráči.

 

Brain in a Jar

2

Artefakt

 

1, Tap: Polož na Brain in the Jar žeton náboje, pak můžeš seslat ze své ruky kartu instant nebo sorcery s převedenou manovou cenou rovnou počtu žetonů náboje na Brain in a Jar bez placení její manové ceny.
3,
Tap, odstraň z Brain in the Jar X žetonů náboje: Proveď scry X.

 

Corrupted Grafstone

2

Artefakt

 

Corrupted Grafstone vstupuje na bojiště tapnutá.


Tap: Vyber si barvu karty ve svém hřbitově. Přidej do svého manového poolu jednu manu oné barvy.

Vyrušit z Blaženého spánku je tak snadné.

Epitaph Golem

5

Artefaktová bytost — Golem

3/5

2: Polož cílovou karu ze svého hřbitova na spodek své knihovny.

Mnoho jmen a vzpomínek svázaných dohromady za chmurným účelem.

Explosive Apparatus

1

Artefakt

 

3, Tap, obětuj Explosive Apparatus: Explosive Apparatus udělí 2 zranění cílové bytosti nebo hráči.

"Duše jsou věci nestálé. Když je stlačíte a nabijete do ručního zařízení, mají celkem působivý ničivý potenciál."
—Dierk, geistomág

Harvest Hand

3

Artefaktová bytost — Scarecrow

2/2

Když Harvest Hand dies, vrať ji na bojiště transformovanou pod svou kontrolu.

Žně nikdy nekončí.

Scrounged Scythe

 

Artefakt — Vybavení

 

Vybavená bytost má +1/+1.
Pokud má vybavená bytost typ Human, má menace. (Může být blokována jen dvěma a více bytostmi.)
Vybav 2

 

Haunted Cloak

3

Artefakt — Vybavení

 

Vybavená bytost má vigilance, trample, a haste.
Vybav 1

Vezmi na sebe váhu tolika duchů a tvá spořádanost a zdrženlivost se poddá divokosti a instinktům.

Magnifying Glass

3

Artefakt

 

Tap: Přidej  Colorless do svého manového poolu.


4, Tap: Proveď investigate. (Polož si na bojiště bezbarvý artefakt-token Stopy s „"2, Obětuj tento artefakt: Lízni kartu.“)

Rytíři-inkvizitoři řádu Svatého Rabana se zabývají tajemstvími, které by bylo lepší nechat na pokoji.

Murderer's Axe

4

Artefakt — Vybavení

 

Vybavená bytost má +2/+2.
Vybav — Zahoď kartu.

Ač jen ten, kdo ji poprvé pozvedl v záchvatu vášně, dlouho mrtev, sekera v sobě stále nese vzpomínky plné hořkosti a opovržení.

Neglected Heirloom

1

Artefakt — Vybavení

 

Vybavená bytost má +1/+1.
Když se vybavená bytost transformuje, transformuj Neglected Heirloom.
Vybav 1

"Takové čepele mají bohatou historii."
—Starý Rutstein

Ashmouth Blade

 

Artefakt — Vybavení

 

Vybavená bytost  má +3/+3 a first strike.
Vybav 3

"Její předchozí majitelé by ti mohli vykládat zajímavé příběhy, tím jsem si jist. "
—Starý Rutstein

Runaway Carriage

4

Artefaktová bytost — Construct

5/6

Trample
Když Runaway Carriage útočí nebo blokuje, na konci souboje ji obětuj.

"Odjeli v jednom kuse. O tom, jak přijeli, nejsem schopen mluvit."
—Rupirk, recepční z hostince U Rezavé kotvy

Shard of Broken Glass

1

Artefakt — Vybavení

 

Vybavená bytost má +1/+0.


Kdykoli vybavená bytost útočí, můžeš odložit vrchní dvě karty své knihovny do hřbitova.

 

Vybav 1 (1:Připoj na  cílovou bytost, již kontroluješ. Vybavovat můžeš jen tehdy, kdy můžeš sesílat sorcery.)

 

Skeleton Key

1

Artefakt — Vybavení

 

Vybavená bytost má skulk. (Nemohou ji blokovat bytosti s vyšší silou, než má ona.)
Kdykoli Vybavená bytost udělí bojové zranění hráči, můžeš líznout kartu. Pakliže tak učiníš, zahoď kartu.


Vybav 2

 

Slayer's Plate

3

Artefakt — Vybavení

 

Vybavená bytost má +4/+2.


Když vybavená bytost zemře a měla-li typ Human, polož si na bojiště 1/1 bílou bytost-token s typem Spirit a s flying.


Vybav 3

 

Tamiyo's Journal

5

Legendární artefakt

 

Na začátku své udržovací fáze, proveď investigate. (Polož si na bojiště bezbarvý artefakt-token Stopy s „2, Obětuj tento artefakt: Lízni kartu.“)


Tap, obětuj tři Stopy: Najdi si v knihovně libovolnou kartu a dej si ji do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.

Zápis 434: Za Avacyniným šílenstvím je něco více . . .

Thraben Gargoyle

1

Artefaktová bytost — Gargoyle

2/2

Defender
6: Transformuj Thraben Gargoyle.

Runotepci vyrývají své nejmocnější výtvory do těch, kdo chrání církev.

Stonewing Antagonizer

 

Artefaktová bytost — Gargoyle Horror

4/2

Flying

Nahiri pokřivila jejich těla a podmanila je své vůli.

True-Faith Censer

2

Artefakt — Vybavení

 

Vybavená bytost má +1/+1 a vigilance.


Pokud má vybavená bytost typ Human, získává navíc ještě +1/+0.


Vybav 2 (2: Připoj na  cílovou bytost, již kontroluješ. Vybavovat můžeš jen tehdy, kdy můžeš sesílat sorcery.).)

 

Wicker Witch

3

Artefaktová bytost — Scarecrow

3/1

 

Když už nebylo dalších vran, co by strašila, poohlédla se po něčem jiném.

Wild-Field Scarecrow

3

Artefaktová bytost — Scarecrow

1/4

Defender


2, obětuj Wild-Field Scarecrow: Najdi si v knihovně až dvě karty základních zemí, ukaž je a dej si je do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.

 

Choked Estuary

 

Země

 

Když Choked Estuary vstupuje na bojiště, můžeš ukázat z ruky kartu s typem Island nebo Swamp. Pakliže tak neučiníš, Choked Estuary vstupuje na bojiště tapnutá.


Tap: Přidej Blue or Black do svého manového poolu.

 

Drownyard Temple

 

Země

 

Tap: Přidej Colorless do svého manového poolu.


3: Vrať Drownyard Temple ze svého hřbitova na bojiště tapnutou.

"To je ono! Všechny kryptolity ukazují sem!"
—Jace Beleren

Foreboding Ruins

 

Země

 

Když Foreboding Ruins vstupuje na bojiště, můžeš ukázat ze své ruky kartu s typem Swamp nebo Mountain. Pakliže tak neučiníš, Foreboding Ruins vstupuje na bojiště tapnutá.
Tap: Přidej 1 nebo 1do svého manového poolu.

Veden úkolem najít Sorina dorazil Jace do upírova prastarého sídla – jen proto, aby zde našel  důkazy něčeho ještě tajemnějšího.

Forsaken Sanctuary

 

Země

 

Forsaken Sanctuary vstupuje na bojiště tapnutá.
Tap: Přidej 1 nebo 1 do svého manového poolu.

"Modlitby se srazí na jazyku a uslyší je jen hnijící uši."
—Minaldra, Vizag Atum

Fortified Village

 

Země

 

Když Fortified Village vstupuje na bojiště, můžeš ukázat z ruky kartu s typem Forest or Plains. Pakliže tak neučiníš, Fortified Village vstupuje na bojiště tapnutá.


Tap: Přidej 1 nebo 1do svého manového poolu.

 

Foul Orchard

 

Země

 

Foul Orchard vstupuje na bojiště tapnutá.


Tap: Přidej 1 nebo 1do svého manového poolu.

"Jak nádherné místo na procházku.“
—Liliana Vess

Game Trail

 

Země

 

Když Game Trail vstupuje na bojiště, můžeš ukázat z ruky kartu s typem Mountain or Forest . Pakliže tak neučiníš, Game Trail vstupuje na bojiště tapnutá.


Tap: Přidej 1 nebo 1 do svého manového poolu.

 

Highland Lake

 

Země

 

Highland Lake vstupuje na bojiště tapnutá.


Tap: Přidej 1 nebo 1 do svého manového poolu.

Jak osud Innistradu visí na vážkách, hledají někteří útěchu na odlehlých místech­.

Port Town

 

Země

 

Když Port Town vstupuje na bojiště, můžeš ukázat z ruky kartu s typem Plains or Island . Pakliže tak neučiníš, Port Town vstupuje na bojiště tapnutá.


Tap: Přidej 1 nebo 1do svého manového poolu.

Přízračná mlha známá jako Mlhava zahaluje města na pobřeží Nefalie.

Stone Quarry

 

Země

 

Stone Quarry vstupuje na bojiště tapnutá.


Tap: Přidej 1 nebo 1do svého manového poolu.

V Gavonii se náhrobky vyrábějí pouze z kamenolomů posvěcených kaplany.

Warped Landscape

 

Země

 

Tap: Přidej Colorlessdo svého manového poolu.


2,Tap, obětuj Warped Landscape: Najdi si v knihovně kartu základní země a dej si ji na bojiště tapnutou. Pak si zamíchej knihovnu.

Každý z kryptolitů křiví tok many na sféře a svádí je dohromady k jedinému účelu.

Westvale Abbey

 

Země

 


Tap: Přidej Colorless do svého manového poolu.

 

5Tap, zaplať 1 život: Polož si na bojiště 1/1 černo-bílou bytost-token s typem Human Cleric.

 

5Tap, obětuj pět bytostí: Transformuj Westvale Abbey a pak ji odtapni.

 

 

Ormendahl, Profane Prince

 

Legendární bytost — Demon

9/7

Flying, lifelink, indestructible, haste

Po pádu Griselbranda vyčkávali Skirsdagové dychtivě dalšího démona, kterého by mohli uctívat. Ormendahl je nenechal dlouho čekat.

Woodland Stream

 

Země

 

Woodland Stream vstupuje na bojiště tapnutá.


Tap: Přidej 1 nebo 1 do svého manového poolu.

Příjezd k Vřesnému mostu v Ulvenwaldu již zdáli oznamují dvě vrzající mlýnská kola.

 

 

 

 

 

 

                                                                       Translation by Jan Adam, 2016 (flavortext of Always Watching by Jan Charvát)