Překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele. Kontakt: mudrc@mysticshop.cz  

Jméno

Typ

Cena

S/O

Herní text

Flavor text

Angel of Grace

Bytost — Angel

111

5/4

Flash


Flying


Když Angel of Grace vstupuje na bojiště, do konce kola zranění, které by snížilo počet tvých životů na méně než 1, jej namísto toho sníží na 1.


111, Vypověz Angel of Grace ze svého hřbitova ze hry: Počet tvých životů je nastaven na 10.

Angelic Exaltation

Očarování

11

Kdykoli bytost pod tvou kontrolou útočí sama, získává do konce kola +X/+X, kde X je počet bytostí pod tvou kontrolou.

"Nemůžeme-li mít mír, pak budeme mít aspoň spravedlnost."
—Aurelia

Archway Angel

Bytost — Angel

11

3/4

Flying


Když Archway Angel vstupuje na bojiště, získáváš 2 životy za každý permanent s typem Gate, jenž kontroluješ.

Paprsek světla pronikající závojem deště.

Arrester's Zeal

Instant

1

Cílová bytost získává do konce kola +2/+2.


Addendum — Pokud jsi toto kouzlo seslal/a během své hlavní fáze, získává ona bytost do konce kola flying.

Právo je světlem civilizace.

Bring to Trial

Sorcery

11

Vypověz ze hry cílovou bytost se silou 4 a více.

"Šup dovnitř, chlapáku. Bacha na hlavu."

Civic Stalwart

Bytost — Elephant Soldier

11

3/3

Když Civic Stalwart vstupuje na bojiště, bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+1.

"Tohle jsou vaše ulice. Braňte je! Tohle je vaše sousedství. Važte si ho! Tohle je vaše město. Zachraňte ho! "

Concordia Pegasus

Bytost — Pegasus

11

1/3

Flying

"V čem je žaboještěrka horší než ptakokůň? Nic víc než předsudky vůči Simicům, to vám povídám. Je to nefér!"
—Thados Arquef, biomant z Projektu Ochránce

Expose to Daylight

Instant

11

Znič cílový artefakt nebo očarování. Proveď scry 1.

"Lži dlouho neobstojí před krutým světlem dne. "
—Lavinia

Forbidding Spirit

Bytost — Spirit Cleric

111

3/3

Když Forbidding Spirit vstupuje na bojiště, do tvého příštího kola nemohou bytosti útočit na tebe ani sférochodce pod tvou kontrolou, pokud hráči je kontrolující nezaplatí za každou takovou bytost 1.

"Mrtvé boudeš respektovat.“

Haazda Officer

Bytost — Human Soldier

11

3/2

Když Haazda Officer vstupuje na bojiště, cílová bytost pod tvou kontrolou získává do konce kola +1/+1.

"Vy dva, kryjte uličku. Vy, se mnou! Oči na stopkách, sledujte okna, balkóny, střechy. Kdo ví, co rybo-chobotnico-krab dokáže! "

Hero of Precinct One

Bytost — Human Warrior

11

2/2

Kdykoli sesíláš vícebarevné kouzlo, vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Human.

Když zavedený řád selhává, zůstanou pouze obyčejní lidé a jejich boj o přežití.

Impassioned Orator

Bytost — Human Cleric

11

2/2

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiná bytost, získáváš 1 život.

V časech nepokojů je dav dychtivý po útěše silných přesvědčení.

Justiciar's Portal

Instant

11

Vypověz ze hry cílovou bytost pod tvou kontrolou, pak ji vrať na bojiště pod kontrolu vlastníka. Do konce kola získává first strike.

Díky inovacím nového gildovního pána mohou zatýkači dorazit na scénu pár okamžiků před tím, než je zločin spáchán.

Knight of Sorrows

Bytost — Human Knight

11

3/3

Knight of Sorrows může blokovat v každém souboji jednu bytost navíc.


Afterlife 1 (Když tato bytost zemře, vytvoř si 1/1 bílo-černou bytost-token s typem Spirit a s flying.)

Přilba neodhaluje žádné oči, které by sledovaly vaše pokání, žádná ústa, co by nabízela odpuštění.

Lumbering Battlement

Bytost — Beast

11

4/5

Vigilance


Když Lumbering Battlement vstupuje na bojiště, vypověz ze hry libovolný počet bytostí pod tvou kontrolou, dokud neopustí bojiště.


Lumbering Battlement získává +2/+2 za každou kartu vypovězenou její pomocí ze hry.

Ministrant of Obligation

Bytost — Human Cleric

11

2/1

Afterlife 2 (Když tato bytost zemře, vytvoř si dvě 1/1 bílo-černé bytosti-tokeny s typem Spirit a s flying.)

Když nadejde čas zaplatit za vaše hříchy, Církev obchodů je zde, aby inkasovala.

Prowling Caracal

Bytost — Cat

11

3/1

Lovec ve městě potřebuje být maximálně vychytralý, aby přežil. Udeří pouze tehdy, kdy je skolení jisté, a zbytky schová tam, kde je nikdo nenajde.

Rally to Battle

Instant

11

Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+3. Odtapni je.

Gildovní páni stojí v ravnické politice vysoko, ale nakonec jsou skutečnými vládci Ravnicy její občané.

Resolute Watchdog

Bytost — Hound

1

1/3

Defender


1, Obětuj Resolute Watchdog: Cílová bytost pod tvou kontrolou získává do konce kola nezničitelnost. (Nezničí ji zranění a efekty říkající „znič“.)

Přítel v dobrých časech, ochránce ve zlých, a zachránce, když vše ostatní selže.

Sentinel's Mark

Očarování — Aura

11

Flash


Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +1/+2 a  vigilance.


Addendum — Když Sentinel's Mark vstupuje na bojiště, pokud jsi ji seslal/a během své hlavní fáze, očarovaná bytost získává do konce kola lifelink.

Sky Tether

Očarování — Aura

1

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má defender a ztrácí flying.

"Pokud nedokážeš zkrotit svého oře, zkrotím ho za tebe. "
—Mirela, azorianská husarka

Smothering Tithe

Očarování

11

Kdykoli protihráč lízne kartu, může zaplatit 1. Pokud tak neučiní, vytvoř si bezbarvý artetaktový token s typem Treasure a s  "1, Obětuj tento artefakt: Přidej  si jednu manu jakékoli barvy."

"Očekávám tvůj dar."
—Dasha, orzhovská kněžka

Spirit of the Spires

Bytost — Spirit

11

2/4

Flying


Ostatní bytosti pod tvou kontrolou s flying mají +0/+1.

Dýchá příznivý vítr pod křídla unavených gryfů a zvedá ptáčky zpěváčky mimo dosah lovících koček.

Summary Judgment

Instant

11

Summary Judgment udělí 3 zranění cílové tapnuté bytosti.


Addendum — Pokud jsi toto kouzlo seslal/a během své hlavní fáze, udělí namísto toho oné bytosti 5 zranění.

Jakékoli zpochybnění azorianské autority následuje rychlá a drtivá odpověď.

Syndicate Messenger

Bytost — Bird

11

2/3

Flying


Afterlife 1 (Když tato bytost zemře, vytvoř si 1/1 bílo-černou bytost-token s typem Spirit a s flying.)

„V těchto dnech se na nebi ozývá šelest mnoha křídel. Málokterá nesou dobré zprávy.“
—Lavinia

Tenth District Veteran

Bytost — Human Soldier

11

2/3

Vigilance


Kdykoli Tenth District Veteran útočí, odtapni jinou cílovou bytost pod tvou kontrolou.

"Snažím se si připomínat, že to děláme proto, že ostatní nemohou. Protože milujeme naše město. Pokud ho nezachráníme my, nikdo jiný to neudělá."

Tithe Taker

Bytost — Human Soldier

11

2/1

Ve tvém kole stojí tvé protihráče sesílání kouzel o 1více a aktivace aktivovaných schopností o 1 více, pokud se nejedná o manovou schopnost.


Afterlife 1 (Když tato bytost zemře, vytvoř si 1/1 bílo-černou bytost-token s typem Spirit a s flying.)

Twilight Panther

Bytost — Cat Spirit

1

1/2

1: Twilight Panther získává do konce kola deathtouch.

Mazlíček schopný lovit jak živé, tak duchy, je cenným společníkem tam, kde se usmívající se vrazi přátelí s přízračnými stíny.

Unbreakable Formation

Instant

11

Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola nezničitelnost.


Addendum — Pokud jsi toto kouzlo seslal/a během své hlavní fáze, polož na každou z oněch bytostí +1/+1 žeton a do konce kola získávají vigilance.

Watchful Giant

Bytost — Giant Soldier

11

3/6

Když Watchful Giant vstupuje na bojiště, vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Human.

Poflakování se je nejen nelegální, ale i nemoudré, protože čím dále stojíte na jednou místě, tím spíš na vás někdo šlápne.

Arrester's Admonition

Instant

11

Vrať cílovou bytost do ruky vlastníka.


Addendum — Pokud jsi toto kouzlo seslal/a během své hlavní fáze, lízni kartu.

Právo je hlasem rozumu.

Benthic Biomancer

Bytost — Merfolk Wizard Mutant

1

1/1

11: Adapt 1. (Pokud na sobě tato bytost nemá žádný +1/+1 žeton, polož na ni +1/+1 žeton.)


Kdykoli je na Benthic Biomancer umístěn jeden nebo více +1/+1 žetonů, lízni kartu, pak kartu zahoď.

"Jsem svým životním dílem."

Chillbringer

Bytost — Elemental

11

3/3

Flying


Když Chillbringer vstupuje na bojiště, tapni
cílovou bytost pod kontrolou protihráče. V průběhu příští odtapovací fáze hráče ji kontrolujícího se neodtapne.

Pokud vidíte svůj dech, je pozdě utíkat.

Clear the Mind

Sorcery

11

Cílový hráč si zamíchá hřbitov do knihovny.

 
Lízni kartu.

"Nejlepší způsob, jak uchovat tajemství, je zapomenout ho."
—Lazav

Code of Constraint

Instant

11

Cílová bytost získává do konce kola -4/-0.


Lízni kartu.


Addendum — Pokud jsi toto kouzlo seslal/a během své hlavní fáze,
tapni cílovou bytost. V průběhu příští odtapovací fáze hráče ji kontrolujícího se neodtapne.

Coral Commando

Bytost — Merfolk Warrior

11

3/2

Málokteří Ravnicané ví o obřích útesech v hlubinách oceánu skrytého hluboko pod skořápkou města. Daleko a hluboko pod obřími propady, kde je světlo mdlé a modré, se merfolkové starají o korálová bludiště, která živí benthický ekosystém.

Essence Capture

Instant

11

Zruš cílové kouzlo bytost. Polož +1/+1 žeton na alespoň jednu cílovou bytost pod tvou kontrolou.

"Nestačí naše nepřátele porazit. Musíme se od nich také poučit."
—Vannifar

Eyes Everywhere

Očarování

11

Na začátku své udržovací fáze, proveď scry 1.


11: Prohoď kontrolu nad Eyes Everywhere a cílovým permanentem, jenž není země. Aktivuj tuto schopnost jen tehdy, kdy můžeš sesílat sorcery.

"Mají oči uvnitř mojí hlavy!!"

Faerie Duelist

Bytost — Faerie Rogue

11

½

Flash
Flying
Když Faerie Duelist vstupuje na bojiště, cílová bytost pod kontrolou protihráče získává -2/-0 do konce kola.

Víly se snadno urazí a neotálejí s výstřední pomstou.

Gateway Sneak

Bytost — Vedalken Rogue

11

1/3

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu permanent s typem Gate, Gateway Sneak nemůže být toto kolo blokována.


Kdykoli Gateway Sneak udělí bojové zranění hráči, lízni kartu.

"Prošla jsem každou gildovní bránu ve městě, a nikdo mne neviděl přijít ani odejít "

Humongulus

Bytost — Homunculus

11

2/5

Hexproof (Tato bytost nemůže být cílem kouzel ani schopností pod kontrolou tvých protihráčů.)

Hledat ve městě Fblthpa se ukázalo jako hledat jedinou kapku krve v dešti.

Mass Manipulation

Sorcery

111111

Získáváš kontrolu nad X cílovými bytostmi a/nebo sférochodci.

Ti, kteří zkříží cestu Dimirům, nacházejí pak nepřátele na každém kroku.

Mesmerizing Benthid

Bytost — Octopus

111

4/5

Když Mesmerizing Benthid vstupuje na bojiště, vytvoř si dvě 0/2 modré bytosti-tokeny s typem Illusion a s  "Kdykoli tato bytost blokuje bytost, v průběhu příští odtapovací fáze hráče ji kontrolujícího se ona bytost neodtapne."


Mesmerizing Benthid má hexproof, pokud kontroluješ permanent s typem Illusion.

Persistent Petitioners

Bytost — Human Advisor

11

1/3

1, 1: Cílový hráč odloží vrchní kartu své knihovny do hřbitova.


Tapni čtyři netapnuté permanenty s typem Advisor, jež kontroluješ: Cílový hráč odloží vrchníích dvanáct karet své knihovny do hřbitova.


Balíček může obsahovat libovolný počet karet jménem. d Persistent Petitioners.

Precognitive Perception

Instant

111

Lízni tři karty.


Addendum — Pokud jsi toto kouzlo seslal/a během své hlavní fáze, namísto toho proveď scry 3 a pak lízni tři karty..

"Abychom ovládali přítomnost, musíme si nejdříve podmanit budoucnost."

Prying Eyes

Instant

111

Lízni čtyři karty, pak zahoď dvě karty.

 

"Občane! Tvůj zločin byl zaznamenán. Zanech pohybu a očekávaj zatčení, nebo budou uloženy okamžitě další pokuty."

Pteramander

Bytost — Salamander Drake

1

1/1

Flying


11: Adapt 4. Tato schopnost stojí k aktivaci o   1 méně za každou kartu instant nebo sorcery ve tvém hřbitově. (Pokud na sobě tato bytost nemá žádný +1/+1 žeton, polož na ni čtyři +1/+1 žetony.)

Quench

Instant

11

Zruš cílové kouzlo, pokud hráč jej kontrolující nezaplatí  1.

"Je-li správně vyvolána, plazmová globule v sobě uzavře útočné kouzlo s uspokojivým mlasknutím."

Sage's Row Savant

Bytost — Vedalken Wizard

11

2/1

Když Sage's Row Savant vstupuje na bojiště, proveď scry 2.

 

Ulice Ravnicy jsou plné bývalých členů gild užívajících svých institucionálních schopností k osobnímu obohacení.

 

Senate Courier

Bytost — Bird

11

¼

Flying


11: Senate Courier získává do konce kola vigilance.

„Tenhle Dovin Baan se zjevil odnikud. Sledujte ho. Čtěte jeho dopisy. Je něčím více, než se zdá.“
—Lazav 

Shimmer of Possibility

Sorcery

11

Podívej se na vrchní čtyři karty své knihovny. Jednu si dej do ruky a zbytek na spodek knihovny v lbovolném pořadí.

"Na dnešním dešti je něco zvláštního.“
—Janoc, kutil z Cínové ulice

Skatewing Spy

Bytost — Vedalken Rogue Mutant

11

2/3

11: Adapt 2. (Pokud na sobě tato bytost nemá žádný +1/+1 žeton, polož na ni dva +1/+1 žetony.)


Každá bytost pod tvou kontrolou, která má na sobě +1/+1 žeton, má flying.

„Lepší Ravnica začíná s lepšími Simicy.“
—Vannifar

Skitter Eel

Bytost — Fish Crab

11

3/3

11: Adapt 2. (Pokud na sobě tato bytost nemá žádný +1/+1 žeton, polož na ni dva +1/+1 žetony.)

"Život nečiní chyby, jen experimenty. "
—Yolov, simický bioinženýr

Slimebind

Očarování — Aura

11

Flash


Očaruj bytost


Očarovaná bytost má -4/-0.

"Uvolni se. Je docela neškodný. A za měsíc dva se úplně rozpustí."
—Navona, simická terénní testovačka

Sphinx of Foresight

Bytost — Sphinx

111

4/4

Můžeš tuto kartu ukázat ze své zahajovací ruky. Pakliže tak učiníš, proveď na začátku své první udržovací fáze scry 3.

Flying

Na začátku své udržovací fáze proveď scry 1.

"Nerozumím budoucnosti, kterou vidím: gildy rozvrácené, svět ve válce, a armády podmaněny vůli krutého dobyvatele."

Swirling Torrent

Sorcery

11

Zvol si jedno nebo oboje —
• Polož cílovou bytost na vršek knihovny vlastníka.
• Vrať cílovou bytost do ruky vlastíka.

"Ups!"
—Grupgrup, údržbář vodních rozvodů

Thought Collapse

Instant

111

 

Zruš cílové kouzlo. Hráč jej kontrolující odloží vrchní tři  karty své knihovny do hřbitova.

 

"Nemám pro tebe většího trestu než dáti ti plnou odpověď na tvou otázku."
—Lazav

Verity Circle

Očarování

11

Kdykoli se bytost pod protihráčovou kontrolou tapne a není deklarována jako útočník, můžeš líznout kartu.


11: Tapni cílovou bytost bez flying.

"Zde je pouze pravdy. "
—Barvisa, azorianská vyslankyně

Wall of Lost Thoughts

Bytost — Wall

11

0/4

Defender


Když Wall of Lost Thoughts vstupuje na bojiště, cílový hráč odloží vrchní čtyři karty své knihovny do hřbitova.

Ti, kdo narazí na Dimiry, si to zřídka pamatují.

Windstorm Drake

Bytost — Drake

11

3/3

Flying


Ostatní bytosti pod tvou kontrolou s flying mají +1/+0.

Dráčkové bývají obzvlášť hladoví, když se připravují k podzimní migraci, od ústvitu do soumraku loví na ravnických ulicích.

Awaken the Erstwhile

Sorcery

111

Každý hráč zahodí všechny karty z ruky a pak si vytvoří odpovídající počet 2/2 černých bytostí-tokenů s typem Zombie.

V přípravě na konflikt, které všichni očekávají, povolali Golgari armádu, která spala po tisíciletí pod městem.

Bankrupt in Blood

Sorcery

11

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla obětuj dvě bytosti.

 
Lízni tři karty.

"Vaši duchové mohou v klidu spáti, neb vaše dluhy jsou splaceny."

Blade Juggler

Bytost — Human Rogue

11

3/2

Spectacle 11(Můžeš toto kouzlo seslat za jeho spectacle cenu namísto manové ceny, pokud protihráč toto kolo ztratil životy.)


Když Blade Juggler vstupuje na bojiště, udělí ti 1 zranění a lízneš kartu.

Bladebrand

Instant

11

Cílová bytost získává do konce kola deathtouch.


Lízni kartu.

„Bolest z ostrých čepelí a rozžhaveného železa bledne před extází z představení.“

 – Judith

Bloodmist Infiltrator

Bytost — Vampire

11

3/1

Kdykoli Bloodmist Infiltrator útočí, můžeš obětovat jinou bytost. Pakliže tak učiníš, Bloodmist Infiltrator nemůže být toto kolo blokována.

Krev dychtí po krvi, a hlad nelze zadržet.

Carrion Imp

Bytost — Imp

11

2/3

Flying


Když Carrion Imp vstupuje na bojiště, můžeš vypovědět cílovou kartu bytosti ze hřbitova. Pakliže tak učiníš, získáváš 2 životy.

V Podměstí nepřijde nazmar ani drobek potravy.

Catacomb Crocodile

Bytost — Crocodile

11

3/7

"Já jsem paní stok!“ řekla Krysa. „Jsem hbitá a lstivá a znám každý tunel.“

 

„Ne, jsem to já!“ řekla Zombie. „Jsem chladná a smrtící a žádná hniloba na mne nemůže.“

 

Pak přišel Krokáč a sežral je obě.

Clear the Stage

Instant

11

Cílová bytost získává -3/-3 do konce kola. Pokud kontroluješ bytost se silou 4 a více, můžeš si vrátit až jednu cílovu kartu bytosti ze svého hřbitova do ruky.

"Z cesty! Je čas na finále!"

Consign to the Pit

Sorcery

11

Znič cílovou bytost. Consign to the Pit udělí 2 zranění hráči onu bytost kontrolujícímu.

Nejdřív ti proběhne před očima celý život. Pak máš dost času na to, zvážit každou lítost, když padáš.

Cry of the Carnarium

Sorcery

111

Všechny bytosti získávají do konce kola -2/-2. Vypověz ze hry všechny karty, které byly toto kolo odloženy z bojiště do hřbitova. Pokud by bytost měla toto kolo zemřít, namísto toho ji vypověz ze hr.

Pokud ti krvácejí uši, znamená to párty. Pokud ti krvácejí oči, znamená to rakdoskou párty.

Dead Revels

Sorcery

11

Spectacle 11(Můžeš toto kouzlo seslat za jeho spectacle cenu namísto manové ceny, pokud protihráč toto kolo ztratil životy.)

Vrať si až dvě karty bytostí ze svého hřbitova do ruky.

Jsi jen tak mrtvý, jak se cítíš.

Debtors' Transport

Bytost — Thrull

11

5/3

Afterlife 2 (Když tato bytost zemře, vytvoř si dvě 1/1 bílo-černé bytosti-tokeny s typem Spirit a s flying.)

Zcela úmyslně, sarkofág tlumí sténání dlužníků, ale nikoli zcela.

Drill Bit

Sorcery

11

Spectacle 1(Můžeš toto kouzlo seslat za jeho spectacle cenu namísto manové ceny, pokud protihráč toto kolo ztratil životy.)

Cílový hráč ukáže ruku. Vyber si z ní kartu, která není země. Onen hráč onu kartu zahodí.

Rakdosané vám díru do hlavy nevykecají.

Font of Agonies

Očarování

1

Kdykoli platíš životy, polož na Font of Agonies odpovídající počet žetonů krve.


11, odstraň z Font of Agonies čtyři žetony krve: Znič cílovou bytost.

"Žádná odměna, co za to stojí, se nezískává snadno."
—Nicol Bolas

Grotesque Demise

Instant

11

Vypověz ze hry cílovou bytost se silou 3 a méně.

"Duše dlužníka má pramalou hodnotu, kromě varování ostatním, kdo by zvažovali ním svůj dluh nesplatit.“

—Ubea, orzhovský ministrant

Gutterbones

Bytost — Skeleton Warrior

1

2/1

Gutterbones vstupuje na bojiště tapnutá.


11: Vrať Gutterbones ze svého hřbitova do ruky. Aktivuj tuto schopnost jen ve sém kole a jen pokud protihráč ztratil toto kolo životy.

"Tady dole věci nezůstávají mrtvými."
—Lavinia

Ill-Gotten Inheritance

Očarování

11

Na začátku své udržovací fáze, Ill-Gotten Inheritance udělí 1 zranění každému protihráči a ty získáváš 1 život.


11, Obětuj Ill-Gotten Inheritance: Ill-Gotten Inheritance udělí 4 zranění cílovému protihráči a ty získáváš 4 životy.

"Utrpení druhých jde mimo mne.“

Noxious Groodion

Bytost — Beast

11

2/2

Deathtouch

 

"Zírejte na groodiona! Srkač hnusu, mokvající příšera. Nejhnusnější div pod zemí. Nejhorší havěť ze všech!!"
—Zalin, Bard ze stoky

Orzhov Enforcer

Bytost — Human Rogue

11

½

Deathtouch


Afterlife 1 (Když tato bytost zemře, vytvoř si 1/1 bílo-černou bytost-token s typem Spirit a s flying.)

"Zaplatíš, co dlužíš, penězi nebo životem."

Orzhov Racketeers

Bytost — Human Rogue

11

3/2

Kdykoli Orzhov Racketeers udělí bojové zranění hráči, onen hráč zahodí kartu.


Afterlife 2 (Když tato bytost zemře, vytvoř si dvě 1/1 bílo-černé bytosti-tokeny s typem Spirit a s flying.)

"Vypadá to, že potřebuješ ochranu."

Pestilent Spirit

Bytost — Spirit

11

3/2

Menace, deathtouch

Kouzla instant a sorcery, které kontroluješ, mají deathtouch. (Jakýkoli počet zranění, které udělí bytosti, stačí na její zničení.)

Z jeho smradu rezne ocel. Z jeho mlhy andělé churaví. Jeho přítomnost zabíjí naději.

Plague Wight

Bytost — Zombie

11

2/1

Kdykoli je Plague Wight zablokována, každá bytost ji blokující získává -1/-1 do konce kola.

Pro jisté zboží jsou nejlepšími kurýry mrtví.

Priest of Forgotten Gods

Bytost — Human Cleric

11

1/2

1, Obětuj dvě jiné bytosti: Libovolné množství jiných cílových hráčů každý ztratí 2 životy a obětuje po jedné bytosti. Ty si přidej 11 a lízni kartu.

Orzhovové nejsou ani jedinou náboženskou tadicí na Ravnice, a už vůbec ne tou nejstarší.

Rakdos Trumpeter

Bytost — Human Shaman

11

1/3

Menace (Může být blokována jen dvěma a více bytostmi..)


11: Rakdos Trumpeter získává +2/+0 do konce kola.

"Čím hlučnější je jejich představení, tím nenápadnější  jsme ve srovnání s nimi. Jsou perfektním krytím, protože Rakdosany by ignoroval jen hlupák. "
—Lazav

Spawn of Mayhem

Bytost — Demon

111

4/4

Spectacle 111(Můžeš toto kouzlo seslat za jeho spectacle cenu namísto manové ceny, pokud protihráč toto kolo ztratil životy.)
Flying, trample

Na začátku své udržovací fáze, Spawn of Mayhem udělí 1 zranění každému hráči. Pokud pak máš méně než 10 životů, polož na Spawn of Mayhem +1/+1 žeton.

Spire Mangler

Bytost — Insect

11

2/1

Flash


Flying


Když Spire Mangler vstupuje na bojiště, cílová bytost s flying, již kontroluješ, získává do konce kola +2/+0.

Jeho kusadla dokáží zanechat jedce v oblacích na bezhlavém gryfovi.

Thirsting Shade

Bytost — Shade

1

1/1

Lifelink
11: Thirsting Shade získává do konce kola +1/+1.

 

"Tvůj život je oslepující světlo, tvůj dech je vichřicí, tvůj puls dunivým hromem. Odpočívej. Odpočívej."
—Dahlya Trul, "Irbitovský nářek"

 

Undercity Scavenger

Bytost — Ogre Warrior

11

3/3

Když Undercity Scavenger vstupuje na bojiště, můžeš obětovat jinou bytost. Pakliže tak učiníš, polož na Undercity Scavenger dva +1/+1 žetony, pak proveď scry 2.

"Sílíme živením se na selháních. "
—Izoni

Undercity's Embrace

Instant

11

Cílový protihráč obětuje bytost. Pokud kontroluješ bytost se silou 4 a více, získáváš 4 životy.

Podměstí je vždy hladové.

Vindictive Vampire

Bytost — Vampire

11

2/3

Kdykoli jiná bytost pod tvou kontrolou zemře, Vindictive Vampire udělí 1 zranění každému protihráči a získáváš 1 život.

Teoreticky, Guildpact zabraňuje gildovním rozepřím vymknout se kontrole. Osobní spory takto pokryty ovšem nejsou.

Act of Treason

Sorcery

11

Do konce kola získáváš kontrolu nad cílovou bytostí. Odtapni onu bytost. Do konce kola získává haste. 

Očima Rakdosanů je krutá zrada kouskem k popukání.

Amplifire

Bytost — Elemental

111

1/1

Na začátku své udržovací fáze otáčej karty z vršku své knihovny, dokud neotočíš kartu bytosti. Do tvého dalšího kola se základní síla a základní odolnost Amplifire stává dvojnásobke síly a odolnosti oné karty. Otočené karty dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Burn Bright

Instant

11

Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +2/+0

 

"První Gruulové zažehli pochodeň svého hněvu z mocné vatry na počátku časů. Ten samý plamen hoří i v tobě. "
—Kroshkar, gruulský šaman

Burning-Tree Vandal

Bytost — Human Rogue

11

2/1

Riot (Tato bytost vstupuje na bojiště dle tvé volby buď s +1/+1 žetonem, nebo s haste.)


Kdykoli Burning-Tree Vandal útoří, můžeš zahodit kartu. Pakliže tak učiníš, lízni kartu.

Okázalá velkolepost orzhovského chrámu si vyloženě  říkala o rozmlácení.

Cavalcade of Calamity

Očarování

11

Kdykoli a bytost pod tvou kontrolou se silo 1 nebo méně útočí, Cavalcade of Calamity udělí 1 zranění hráči nebo sférochodci, na kterého ona bytost útočí.

Starost o svědky nechte Dimirům. Rakdosané výkřiky počítají za aplaus.

Clamor Shaman

Bytost — Goblin Shaman

11

1/1

Riot (Tato bytost vstupuje na bojiště dle tvé volby buď s +1/+1 žetonem, nebo s haste.)


Kdykoli Clamor Shaman útočí, cílová bytost pod kontrolou protihráče nemůže toto kolo blokovat.

"Malej goblin. Velkej randál."
—Ruric Thar

Dagger Caster

Bytost — Viashino Rogue

11

2/3

Když Dagger Caster vstupuje na bojiště, udělí 1 zranění každému protihráči a 1 zranění každé bytosti pod kontrolou protihráčů.

"Jen pojďte. Nožů mám dost pro všechny."

Deface

Sorcery

1

Zvol si jedno —
• Znič cílový artefakt.
• Znič cílovou bytost s defender.

"Nenechte kámen na kameni."
—Ruric Thar

Electrodominance

Instant

111

Electrodominance udělí X zranění libovolnému cíli. Můžeš seslat kartu s manovou cenou X nebo méně ze své ruky bez placení její manové ceny.

"V podstatě, udělali jsme ze spousty malých blesků jeden opravdu velký."

Feral Maaka

Bytost — Cat

11

2/2

 

"Ztracena jsou úrodná luka a zelené pralesy, kde lovily maaky a poletovali lammasu. Ztracena je divočina, kde naše srdce byla svobodná.“
—Daiva, gruulská vypravěčka

Flames of the Raze-Boar

Instant

11

Flames of the Raze-Boar deals 4 zranění cílové bytosti pod kontrolou protihráče. Pak Flames of the Raze-Boar udělí 2 zranění každá další bytosti pod kontrolou onoho hráče, pokud kontroluješ bytost se silou 4 a více.

"Oheň vyléčí spoustu nemocí."

Gates Ablaze

Sorcery

11

Gates Ablaze udělí X zranění každé bytosti, kde X je počet permanentů s typem Gate pod tvou kontrolou.

Když se izzetský vynálezecký duch přenese do infrastruktury města, výsledky jsou občas explozivní.

Ghor-Clan Wrecker

Bytost — Human Warrior

11

2/2

Riot (Tato bytost vstupuje na bojiště dle tvé volby buď s +1/+1 žetonem, nebo s haste.)


Menace (Může být blokována pouze dvěma a více bytostmi.)

"Po dnešku je Pás pustin zase o něco větší. Mám splněno."

Goblin Gathering

Sorcery

11

Vytvoři si počet 1/1 červených bytostí-tokenů s typem Goblin rovný dvěma plus počtu karet jménem Goblin Gathering ve tvém hřbitově.

Dva jsou parta. Tři jsou zločin.

Gravel-Hide Goblin

Bytost — Goblin Shaman

11

2/1

11: Gravel-Hide Goblin získává do konce kola +2/+2.

„Ravnicu nezachrání žádná mírová smlouva. Na shnilých základech se nestaví. Spálí se na prach a začne se znova.“  —Domri Rade

Immolation Shaman

Bytost — Viashino Shaman

11

1/3

Kdykoli protihráč aktivuje schopnost artefaktu, bytosti nebo země, která není manovou schopností, Immolation Shaman udělí onomu hráči 1 zranění.


111: Immolation Shaman získává do konce kola +3/+3 a menace.

"Nazdárek, zápalko."

Light Up the Stage

Sorcery

11

Spectacle 1(Můžeš toto kouzlo seslat za jeho spectacle cenu namísto manové ceny, pokud protihráč toto kolo ztratil životy.)


Vypověz ze hry dvě vrchní karty tvé knihovny. Do konce tvého příštího kola je můžeš zahrát.

"Všichni na místa!"
—Judith

Mirror March

Očarování

11

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu bytost, která není token, házej mincí, dokud neprohraješ hod. Za každý vyhraný hod si vytvoř token, který je kopií oné bytosti. Ony tokeny získávají haste. Na konci příští fáze konce kola je vypověz  ze hry.

Rix Maadi Reveler

Bytost — Human Shaman

11

2/2

Spectacle 111(Můžeš toto kouzlo seslat za jeho spectacle cenu namísto manové ceny, pokud protihráč toto kolo ztratil životy.)


Když Rix Maadi Reveler vstupuje na bojiště, zahoď kartu a pak lízni kartu. Pokud byla zaplacena spectacte cena Rix Maadi Reveler, namísto toho zahod ruku a lízni tři karty.

Rubble Reading

Sorcery

11

Znič cílovou zemi. Proveď scry 2.

 

Gruulští věštci dokáží číst ze všech způsobů ničení:z vnitřností kořisti maaky, kroužení supů nad bojištěm, rozpadlých trosek budov.

Rubblebelt Recluse

Bytost — Ogre Berserker

11

6/5

Rubblebelt Recluse  útočí v každé bojové fázi, je-li toho schopna.

 

Připojist se ke gildě, dokonce i Gruulům, by znamenalo vzdát se zčásti nezávislosti. Radši bude ničit to, co ničit chce.

Rumbling Ruin

Bytost — Elemental

11

6/6

Když Rumbling Ruin vstupuje na bojiště, spočítej počet +1/+1 žetonů na bytostech pod tvou kontrolou. Bytosti pod kontrolou protihráčů se silou menší, než je výsledek, nemohou toto kolo blokovat.

Pás pustin byl toho dne poněkud neklidný.

Scorchmark

Instant

11

Scorchmark udělí 2 zranění cílové bytosti. Pokud by ona bytost toto kolo zemřela, namísto toho ji vypověz ze hry.

"Viděls svůj obličej? Věř mi, bude to změna k lepšímu."

Skarrgan Hellkite

Bytost — Dragon

111

4/4

Riot (Tato bytost vstupuje na bojiště dle tvé volby buď s +1/+1 žetonem, nebo s haste.)


Flying

11: Skarrgan Hellkite udělí 2 zranění libovolně rozdělených mezi jeden či dva cíle. Aktivuj tuto schopnost pouze tehdy, má-li na sobě Skarrgan Hellkite +1/+1 žeton.

Skewer the Critics

Sorcery

11

Spectacle 1(Můžeš toto kouzlo seslat za jeho spectacle cenu namísto manové ceny, pokud protihráč toto kolo ztratil životy.)


Skewer the Critics udělí 3 zranění libovolnému cíli.

Jít na rakdoskou show muže být nebezpečné. Pokusit se odejít předčasně smrtící.

Smelt-Ward Ignus

Bytost — Elemental

11

2/1

11, Obětuj Smelt-Ward Ignus: Získáváš do konce kola kontrolu nad cílovou bytostí se silou 3 a méně. Odtapni ji. Získává do konce kola haste. Aktivuj tuto schopnost jen tehdy, kdy můžeš sesílat sorcery.

"Dál pojď, jo? Tady teplo!“

Spear Spewer

Bytost — Goblin Warrior

1

0/2

Defender


1: Spear Spewer udělí 1 zranění každému hráči.

"Kašli na míření, ty línej gob-hlemejždi! Per to tam! "
—Krenko, šéf gangu

Spikewheel Acrobat

Bytost — Human Rogue

11

5/2

Spectacle 11(Můžeš toto kouzlo seslat za jeho spectacle cenu namísto manové ceny, pokud protihráč toto kolo ztratil životy.)

"Každá ulice je jeviště, a každý vřeštící kolemjdoucí obecenstvo."

Storm Strike

Instant

1

Cílová bytost získává do konce kola +1/+1 a first strike. Proveď scry 1.

"Můj křik je hrom a má pěst blesk!"

Tin Street Dodger

Bytost — Goblin Rogue

1

1/1

Haste


1: Tin Street Dodger může být toto kolo blokována jen bytostmi s defender.

"Ten obr mě vůbec neviděl, natož aby mě čapnul. A to jsem byl dost blízko na to ho ucejtit. Jasně, to nic moc neříká."

Axebane Beast

Bytost — Beast

11

3/4

 

"Představ si obrovskou borovou šišku, extrémně teritoriální a vždycky naštvanou."
—Zhosmir, městský lovčí

 

Biogenic Ooze

Bytost — Ooze

111

2/2

Když Biogenic Ooze vstupuje na bojiště, vytvoř si 2/2 zelenou bytost-token s typem Ooze.


Na začátku tvé fáze konce kola polož +1/+1 žeton na každý permanent s typem Ooze pod tvou kontrolou.


1111: Vytvoř si 2/2 zelenou bytost-token s typem Ooze.

Biogenic Upgrade

Sorcery

111

Rozděl tři +1/+1 žetony libovolně mezi jednu, dvě nebo tři cílové bytosti, pak zdvoj počet +1/+1 žetonů na těchto bytostech.

„Abychom přežili výjimečné časy, musíme se adaptovat výjimečnými způsoby.“
—Vannifar

End-Raze Forerunners

Bytost — Boar

1111

7/7

Vigilance, trample, haste


Když End-Raze Forerunners vstupuje na bojiště, ostatní bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +2/+2 , vigilance a trample.

„Rozmlaťte to město na maděru.“
—Domri Rade 

Enraged Ceratok

Bytost — Rhino

111

4/4

Enraged Ceratok nemůže být blokována bytostmi se silou 2 a méně.

"Není čas ho klidnit! Utíkejte! "

Gatebreaker Ram

Bytost — Sheep

11

2/2

Gatebreaker Ram má +1/+1 za každý permanent s typem Gate, jenž kontroluješ.


Pokud kontroluješ alespoň dva permanenty s typem Gate, Gatebreaker Ram má vigilance a trample.

Takzvaná „beranidla“ blednou ve srovnání se skutečnou věcí.

Gift of Strength

Instant

11

Cílová bytost získává do konce kola +3/+3 a reach.

 

„Když obloha řve a zem mručí, Poslední Pustošení již nadejde brzy.“
—Nikya Starých způsobů

Growth-Chamber Guardian

Bytost — Elf Crab Warrior

11

2/2

11: Adapt 2. (Pokud na sobě tato bytost nemá žádný +1/+1 žeton, polož na ni dva +1/+1 žetony.)


Kdykoli je na Growth-Chamber Guardian umístěn jeden nebo více +1/+1 žetonů, můžeš si v knihovně najít kartu jménem Growth-Chamber Guardian, ukázat ji a dát si ji do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.

Gruul Beastmaster

Bytost — Human Shaman

11

2/2

Riot (Tato bytost vstupuje na bojiště dle tvé volby buď s +1/+1 žetonem, nebo s haste.)


Kdykoli Gruul Beastmaster útočí, jiná cílová bytost pod tvou kontrolou získává do konce kola +X/+0, kde X je síla Gruul Beastmaster.

Guardian Project

Očarování

11

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu bytost, která není token, pokud nemá shodné jméno s jinou bytostí pod tvou kontrolou nebo kartou bytosti ve tvém hřbitově, lízni kartu.

Moc Simiců plyne z jejich rozmanitosti.

Incubation Druid

Bytost — Elf Druid

11

0/2

1: Přidej jednu manu jakéhokoli typu, kterou může produkovat země pod tvou kontrolou. Pokud má Incubation Druid na sobě +1/+1 žeton, namísto toho si přidej tři many takového typu.

 
111: Adapt 3. (Pokud na sobě tato bytost nemá žádný +1/+1 žeton, polož na ni tři +1/+1 žetony.)

Mammoth Spider

Bytost — Spider

11

3/5

Reach

 

"Dobrá zpráva je, že problém migrujících dráčků je vyřešen."
—Bell Migellic, azorianský husar

 

Open the Gates

Sorcery

1

Najdi si v knihovně kartu základní země nebo kartu s typem Gate, ukaž ji, dej si ji do ruky, pak si zamíchej knihovnu.

"Pokud nevíte, kam máte namířeno, je cesta to, na čem záleží."
—Tamina, průvodkyně distrikty

Rampage of the Clans

Instant

11

Znič všechna očarování a a artefakty. Za každý takto zničený permanent si hráč jej kontrolující vytvoří 3/3 zelenou bytost-token s typem Centaur.

"Běsněte! Běsněte, dokud nebude celý svět hořet! "

Rampaging Rendhorn

Bytost — Beast

11

4/4

Riot (Tato bytost vstupuje na bojiště dle tvé volby buď s +1/+1 žetonem, nebo s haste.)

Vřava je jeho domácím prostředím.

Regenesis

Instant

111

Vrať si až dvě karty permanentů ze svého hřbitova do ruky.

 

"Když se nad tím zamyslíš do hloubky, rozdíl mezi životem a smrtí je pouze v membráně uzavřené prostředí udržované metabolickým procesem. "
—Gulistan, simický biomant

 

Root Snare

Instant

11

Udělené veškerého bojového zranění, které by toto kolo bylo uděleno, je zabráněno.

Kořeny se plazí hluboko pod dlažbou ulic, ukrytá moc, která potřebuje k probuzení jen zašeptat.

Sagittars' Volley

Instant

11

Znič cílovou bytost s flying. Sagittars' Volley udělí 1 zranění každé bytosti s flying pod kontrolou tvých protihráčů.

"Má tětiva zní v souladu s písní Světoduše. "
—Alcarus, selesnyjský lučištník

Saruli Caretaker

Bytost — Dryad

1

0/3

Defender
1, Tapni netapnutou bytost pod tvou kontrolou: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.

"Třímám sémě nového začátku."

Sauroform Hybrid

Bytost — Human Lizard Warrior

11

2/2

111: Adapt 4. (Pokud na sobě tato bytost nemá žádný +1/+1 žeton, polož na ni čtyři +1/+1 žetony.)

"V každém z nás je potenciál velké moci, jen čekající na vypuštění."
—Zija, simická mutátorka

Silhana Wayfinder

Bytost — Elf Scout

11

2/1

Když Silhana Wayfinder vstupuje na bojiště, podívej se na vrchní čtyři karty své knihovny. Můžeš z nich ukázat kartu bytosti nebo země a dát si ji na vršek knihovny. Zbytek dej na spodek knihovny v libovolném pořadí.

"Držte se poblíž! Už je to jenom kousek. "

Steeple Creeper

Bytost — Frog Snake

11

4/2

11: Steeple Creeper získává do konce kola flying.

 

„Pokud není Čeleď Ploutve schopna stvořit spolehlivě jedovatou krasu schopnou pohybu ve vodě i ve vzduchu, pak budou jejich zdroje absorbovány Projektem Ochránce.“

 —Vannifar

Stony Strength

Instant

1

Polož +1/+1 žeton na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Onu bytost odtapni.

"Co postavíte, my zničíme…a pohřbíme vás v troskách!"

Sylvan Brushstrider

Bytost — Beast

11

3/2

Když Sylvan Brushstrider vstupuje na bojiště, získáváš 2 životy.

Truchlivé troubení hrubosrstnatců varuje před změnou počasí a zlými větry.

Territorial Boar

Bytost — Boar

11

2/2

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolou bytost se silou 4 a více, Territorial Boar získává do konce kola +1/+1 a vigilance.

"Přítomnost silných tě učiní silnějším."
—Yeva, Zvěstovatelka Přírody

Titanic Brawl

Instant

11

Toto kouzlo stojí k seslání o  1 méně, pokud cílí bytost pod tvou kontrolou, která má na sobě +1/+1 žeton.


Cílová bytost pod tvou kontrolou vyzve na souboj cílovou bytost, již nekontroluješ. (Každá udělí počet zranění podle své síly té druhé.)

Kdokoli vyhraje, okolí prohraje.

Tower Defense

Instant

11

Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +0/+5 a reach.

"Na tohle jsme celé životy trénovali. Tohle je poslední zkouška! "
—Korun Nar, lovec z Pásu pustin

Trollbred Guardian

Bytost — Troll Frog Warrior

11

5/5

11: Adapt 2. (Pokud na sobě tato bytost nemá žádný +1/+1 žeton, polož na ni dva +1/+1 žetony.)


Každá bytost pod tvou kontrolou, která má na sobě +1/+1 žeton, má trample.

Jeho nejoblibenější žrádlo jsou kraulové.

Wilderness Reclamation

Očarování

11

Na začátku tvé fáze konce kola odtapni všechny země pod tvou kontrolou.

"Zdi pukají. Budovy se hroutí. Divočina se vždy vrací "
—Domri Rade

Wrecking Beast

Bytost — Beast

111

6/6

Riot (Tato bytost vstupuje na bojiště dle tvé volby buď s +1/+1 žetonem, nebo s haste.)


Trample

"Nejlepší stavby skýtají největší radost ze zboření. "
—Domri Rade

Absorb

Instant

111

Zruš cílové kouzlo. Získáváš 3 životy.

"Svým pošetilým pokusem porušit zákon jsi velmi výmluvně demonstroval, proč je zákonů zapotřebí."

Aeromunculus

Bytost — Homunculus Mutant

111

2/3

Flying


111: Adapt 1. (Pokud na sobě tato bytost nemá žádný +1/+1 žeton, polož na ni +1/+1 žeton.)

"Absence binokulárního vidění představuje pro létající bytost poměrně velkou výzvu, která je nicméně překonána echolokací."
—Simické poznámky z výzkumu

Applied Biomancy

Instant

11

Zvol si jedno nebo oboje —
• Cílová bytost získává do konce kola +1/+1.
• Vrať cílovou bytost do ruky vlastníka.

Azorius Knight-Arbiter

Bytost — Human Knight

111

2/5

Vigilance


Azorius Knight-Arbiter nemůže být blokována.

Díky magii jeho Povolení k průchodu mu uhýbají almužnoví soumaři z cesty, anarchové sklánějí hlavy a dokonce i rakdoští akrobaté odvalí svá ostnatá kola z cesty.

Azorius Skyguard

Bytost — Human Knight

111

3/3

Flying, first strike


Bytosti pod kontrolou protihráčů mají  -1/-0.

"Tyhle nové thoptéry jsou fajn, ale čtyři oči jsou lepší, než žádné.

Basilica Bell-Haunt

Bytost — Spirit

1111

¾

Když Basilica Bell-Haunt vstupuje na bojiště, každý protihráč zahodí kartu a ty získáváš 3 životy.

Jeho zvonění slyšíš jen tehdy, když máš splatit svůj dluh.

Bedevil

Instant

111

Znič cílový artefakt, bytost nebo sférochodce.

"Je snadné nechat se strhnout představením, užít si trochu zvrácené zábavy. Ale nenech se zmýlit:  Rakdosův kult je nebezepečí."
—Tajic

Biomancer's Familiar

Bytost — Mutant

11

2/2

Aktivované schopnost bytostí pod tvou kontrolou stojí o 1 méně k aktivaci. Tento efekt nemůže snížit množství many potřebné k aktivaci schopnosti na méně než jednu manu.


1: V příštím případně, kdy bytost pod tvou kontrolou aktivuje adapt, provede se adapt, jako by na sobě neměla žádné +1/+1 žetony.

Bolrac-Clan Crusher

Bytost — Ogre Warrior

111

4/4

1, Odstraň z bytosti pod svou kontrolou +1/+1 žeton: Bolrac-Clan Crusher deals 2 zranění libovolnému cíli.

Jaharg zjistil, že tvary a symetrie tak libé sochařově oku poskytnou také výborně vyvážený kyj.

Captive Audience

Očarování

111

Captive Audience vstupuje na bojiště pod kontrolou protihráče dle tvé volby.
Na začátku své udržovací fáze, zvol si jedno, co ještě nebylo zvoleno —
• Tvůj počet životů je nastaven na 4.
• Zahoď ruku.
• Každý protihráč si vytvoří pět 2/2 černých bytostí-tokenů s typem Zombie.

Cindervines

Očarování

11

Kdykoli protihráč sešle kouzlo, které není bytost, Cindervines udělí onomu hráči 1 zranění.


1, Obětuj Cindervines: Znič cílový artefakt nebo očarování. Cindervines udělí 2 zranění hráči onen permanent konrtrolujícímu.

Clan Guildmage

Bytost — Human Shaman

11

2/2

11, 1: Cílová bytost nemůže toto kolo blokovat.


11, 1: Cílová země pod tvou kontrolou se do konce kola stává 4/4 bytostí s typem Elemental a s haste. Stále platí za zemi.

Combine Guildmage

Bytost — Merfolk Wizard

11

2/2

11, 1: Toto kolo, každá bytost pod tvou kontrolou vstupuje na bojiště s +1/+1 žetonem navíc.

 
11, 1: Přesuň +1/+1 žeton z cílové bytosti pod tvou kontrolou na jinou cílovou bytost pod tvou kontrolou.

Cult Guildmage

Bytost — Human Shaman

11

2/2

11, 1: Cílový hráč zahodí kartu. Aktivuj tuto schopnost jen tehdy, kdy můžeš sesílat sorcery.


1, 1: Cult Guildmage udělí 1 zranění cílovému

protihráči nebo sférochodci.

Deputy of Detention

Bytost — Vedalken Wizard

111

1/3

Když Deputy of Detention vstupuje na bojiště, vypověz ze hry cílový permanent, který není země, pod kontrolou protihráče, a všechny ostatní permanenty stejného jména, které nejsou země, pod kontrolou onoho hráče, dokud Deputy of Detention neopustí bojiště.

Domri, Chaos Bringer

Legendární Sférochodec — Domri

111

5

+1: Přidej si  1 nebo 1. Pokud je tato mana spotřebována na kouzlo bytosti, získává ona bytost riot. (Vstupuje na bojiště dle tvé volby buď s +1/+1 žetonem, nebo s haste.)


−3: Podívej se na vrchní čtyři karty své knihovny. Můžeš z nich ukázat až dvě karty bytostí a dát si je do ruky. Zbytek dej na spodek knihovny v libovolné knihovny.


−8: Získáváš emblém s „Na začátku každé fáze konce kola si vytvoř 4/4 zelenou bytost-token s typem Beast a s trample."

Dovin, Grand Arbiter

Legendární Sférochodec — Dovin

111

5

+1: Do konce kola, kdykoli bytost pod tvou kontrolou udělí bojové zranění hráči, polož na Dovin, Grand Arbiter žeton loajality.


−1: Vytvoři si 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Thopter a s flying. Získáváš 1 život.


−7: Podívej se na vrchních deset karet své knihovny. Dej si tři z nich do ruky a zbytek na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Dovin's Acuity

Očarování

111

Když Dovin's Acuity vstupuje na bojiště, získáváš 2 životy a lízneš kartu.


Kdykoli sešleš ve své hlavní fázi kouzlo instant, můžeš vrátit Dovin's Acuity do ruky vlastníka.

Dovin počítal sférochodce na prstech své ruky: on sám, Domri, Kaya, Ral, Vraska…a Bolas tvořili rovnou šestici. 

Emergency Powers

Instant

111

Každý hráč si zamíchá ruku a hřbitov do knihovny, pak lízne sedm karet. Vypověz Emergency Powers ze hry.


Addendum — Pokud jsi toto kouzlo seslal/a během své hlavní fáze, můžeš si položit na bojiště kartu permanentu s převedenou manovou cenou 7 a méně.

Ethereal Absolution

Očarování

111

Bytosti pod tvou kontrolou mají +1/+1.


Bytosti pod kontrolou protihráčů mají -1/-1.


111: Vypověz ze hry cílovou kartu ze hřbitova protihráče. Pokud to byla karta bytosti, vytvoř si 1/1 bílo-černou bytost-token s typem Spirit a s flying.

„Je načase nechat mrtvé opravdu mrtvými.“

 -Kaya, k Teyse

Final Payment

Instant

11

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla zaplať 5 životů nebo obětuj bytost či očarování.

 Znič cílovou bytost.

Nic se nevyrovná pocitu splatit velký dluh.

Fireblade Artist

Bytost — Human Shaman

11

2/2

Haste


Na začátku své udržovací fáze můžeš obětovat bytost. Pakliže tak učiníš, Fireblade Artist udělí 2 zranění cílovému protihráči či sférochodci.

"Tak se podíváme, co za obecenstvo jste. Veselé? Nebojácné? "

Frenzied Arynx

Bytost — Cat Beast

111

3/3

Riot (Tato bytost vstupuje na bojiště dle tvé volby buď s +1/+1 žetonem, nebo s haste.)


Trample


111: Frenzied Arynx získává do konce kola +3/+0.

Frilled Mystic

Bytost — Elf Lizard Wizard

1111

3/2

Flash


Když Frilled Mystic vstupuje na bojiště, můžeš zrušit cílové kouzlo.

"Tvůj příchod byl očekáván…a není vítán."

Galloping Lizrog

Bytost — Frog Lizard

111

3/3

Trample


Když Galloping Lizrog vstupuje na bojiště, můžeš odstranit libovolný počet +1/+1 žetonů z bytostí pod tvou kontrolou. Pakliže tak učiníš, polož na Galloping Lizrog dvojnásobný počet +1/+1 žetonů.

"Možná jsem ho překrmil. "
—Gulistan, simický biomant

Get the Point

Instant

111

Znič cílovou bytost. Proveď scry 1.

 

„Vraska chápe vznešenost smrti, ale legraci s ní spojenou vůbec.“

– Judith

Grasping Thrull

Bytost — Thrull

111

3/3

Flying


Když Grasping Thrull vstupuje na bojiště, udělí  zranění každému protihráči a získáváš 2 životy.

"Čas splatit dluh! Čas splatit dluh!“ Z vřískotu thrulla se děti třesou a dlužníci chvějí strachy. „Čas splatit dluh!“

Growth Spiral

Instant

11

Lízni kartu. Můžeš si položit z ruky kartu země na bojiště.

Cyklické a spirální vzory jsou specialitou Čeledě trupu, která má v plánu revitalizovat přírodní cykly.

Gruul Spellbreaker

Bytost — Ogre Warrior

111

3/3

Riot (Tato bytost vstupuje na bojiště dle tvé volby buď s +1/+1 žetonem, nebo s haste.)


Trample


Pokud je tvé kolo, Gruul Spellbreaker a ty máte hexproof.

Své jizvy nosí s hrdostí.

Gyre Engineer

Bytost — Vedalken Wizard

111

1/1

1: Přidej si  11.

 

"Když přemýšlím o tom, co je, nořím se do hlubin oceánu možností. Pak spustím experiment a čekám, až pravda vyplave na hladinu."

 

Hackrobat

Bytost — Human Rogue

111

2/3

Spectacle 11(Můžeš toto kouzlo seslat za jeho spectacle cenu namísto manové ceny, pokud protihráč toto kolo ztratil životy.)


1: Hackrobat získává do konce kola deathtouch.
1: Hackrobat získává do konce kola +2/-2.

"Všichni mne chtějí vidět padat."

High Alert

Očarování

111

Každá bytost pod tvou kontrolou uděluje bojové zranění podle své odolnosti, nikoli síly.

Bytosti pod tvou kontrolou mohou útočit, jako kdyby neměly defender.

 
111: Odtapni cílovou bytost.

Hydroid Krasis

Bytost — Jellyfish Hydra Beast

111

0/0

Když sesíláš toto kouzlo, získáváš polovinu X životů a lízneš polovinu X karet. Zaokrouhluj pokaždé dolů.
Flying, trample


Hydroid Krasis vstupuje na bojiště s X +1/+1 žetony.

Zkáza je mizivou cenou za data.

Imperious Oligarch

Bytost — Human Cleric

11

2/1

Vigilance


Afterlife 1 (Když tato bytost zemře, vytvoř si 1/1 bílo-černou bytost-token s typem Spirit a s flying.)

Práva duchů jsou striktně chráněna orzhovskými dodatečnými nařízeními, a ti, kdo je vymáhají, mohou počítat s podporou duchů.

Judith, the Scourge Diva

Legendární Bytost — Human Shaman

111

2/2

Ostatní bytosti pod tvou kontrolou get +1/+0.


Kdykoli zemře bytost pod tvou kontrolou, která není token, Judith, the Scourge Diva udělí 1 zranění libovolnému cíli.

Na konci show stojí osamocena na scéně lesknoucí se krví.

Kaya, Orzhov Usurper

Legendární Sférochodec — Kaya

111

3

+1: Vypověz ze hry až dvě cílové karty z jednoho hřbitova. Pokud takto byla vypovězena alespoň jedna karta bytosti, získáváš 2 životy.


−1: Vypověz ze hry cílový permanent, který není země, s převedenou manovou cenou 1 nebo méně.

 
−5: Kaya, Orzhov Usurper udělí cílovému hráči počet zranění rovný počtu karet vypovězených ze hry, které onen hráč vlastní, a ty si přidáš tolik životů.

Kaya's Wrath

Sorcery

1111

Znič všechny bytosti. Získáváš počet životů rovný počtu takto zničených bytostí pod tvou kontrolou.

Teysa svolala setkání Obzedatu. Kaya jej ukončila.  

Knight of the Last Breath

Bytost — Giant Knight

111

4/4

1, Obětuj jinou bytost, která není token: Vytvoř si 1/1 bílo-černou bytost-token s typem Spirit a s flying.


Afterlife 3 (Když tato bytost zemře, vytvoř si tři 1/1 bílo-černé bytosti-tokeny s typem Spirit a s flying.)

Lavinia, Azorius Renegade

Legendární Bytost — Human Soldier

11

2/2

Každý z protihráčů nemůže sesílat kouzla, které nejsou bytosti, které mají převedenou manovou cenu vyšší než počet zemí, které onen hráč kontroluje.


Kdykoli sešle protihráč kouzlo, pokud na jeho seslání nespotřeboval/a žádnou manu, ono kouzlo zruš.

"Říkala jsem Jaceovi, že se Ravnica rozpadne, pokud nebude brát svoje povinnosti vážně. Nechtěla jsem mít pravdu."

Lawmage's Binding

Očarování — Aura

111

Flash


Očaruj bytost


Očarovaná bytost nemůže útočit, blokovat, a její aktivované schopnosti nemohou být aktivovány.

Macabre Mockery

Instant

111

Polož cílovou kartu bytosti ze hřbitova protihráče na bojiště pod tvou kontrolu. Do konce kola získává +2/+0 a haste. Na začátku příští fáze konce kola ji obětuj.

Rakdosané mají pro každý pohřeb zlatý hřeb.

Mortify

Instant

111

Znič cílovou bytost nebo očarování.

 

"Tvůj dluh je smazán."
—Hilgur, orzhovský euthanista

 

Nikya of the Old Ways

Legendární Bytost — Centaur Druid

111

5/5

Nemůžeš sesílat kouzla, která nejsou bytosti.


Kdykoli tapneš zemi pro manu, přidej si jednu manu jakéhokoli typu, který ona země vyprodukovala.

"Kopyta Kance-Ničitele rozdupou slabé – a jejich město - na prach! "

Pitiless Pontiff

Bytost — Vampire Cleric

11

2/2

1, Obětuj jinou bytost: Pitiless Pontiff získává do konce koola deathtouch a nezničitelnost. (Nezničí ji zranění a efekty říkající „znič“.)

"Zaplať zlatem. Zaplať krví. Zaplať službou duchů tvých blízkých. Ale zaplatit musíš."

Prime Speaker Vannifar

Legendární Bytost — Elf Ooze Wizard

111

2/4

1, Obětuj jinou bytost: Najdi si v knihovně kartu bytosti s převedenou manovou cenou rovnou 1 plus převedené manové ceně obětované bytosti, polož si onu kartu na bojiště a pak si zamíchej knihovnu. Aktivuj tuto schopnost jen tehdy, kdy můžeš sesílat sorcery.

Rafter Demon

Bytost — Demon

111

4/2

Spectacle 111(Můžeš toto kouzlo seslat za jeho spectacle cenu namísto manové ceny, pokud protihráč toto kolo ztratil životy.)


Když Rafter Demon vstupuje na bojiště, pokud byla zaplacena její spectacle cena, každý protihráč zahodí kartu.

Rakdos Firewheeler

Bytost — Human Rogue

1111

4/3

Když Rakdos Firewheeler vstupuje na bojiště, udělí 2 zranění cílovému protihráči 2 zranění až jedné cílové bytosti nebé sférochodci.  

Taky jste někdy přemýšleli, proč nikdy nepotkáte starého rakdoského kultistu?

Rakdos Roustabout

Bytost — Ogre Warrior

111

3/2

Kdykoli je Rakdos Roustabout blokována, udělí 1 zranění hráči nebo sférochodci, na kterého útočí.

 

"Tenhle má před sebou světlou budoucnost – dokonalé instinkty pro rytmus zkázy. "
—Judith

 

Rakdos, the Showstopper

Legendární Bytost — Demon

111

6/6

Flying, trample


Když Rakdos, the Showstopper vstupuje na bojiště, hoď mincí za každou bytost na bojišti, která nemá typ Imp, Demon nebo Devil. Znič každou bytost, které padne orel.

"Pobavte mne."

Ravager Wurm

Bytost — Wurm

1111

4/5

Riot (Tato bytost vstupuje na bojiště dle tvé volby buď s +1/+1 žetonem, nebo s haste.)


Když Ravager Wurm vstupuje na bojiště, zvol si až jedno—
• Ravager Wurm vyzve na souboj cílovou bytost, kterou nekontroluješ.

• Znič cílovou zemi s aktivovanou schopností, která není manovou schopností.  

Rhythm of the Wild

Očarování

111

Kouzla bytostí, které sesíláš, nejde zrušit.

 
Bytosti pod tvou kontrolou, které nejsou tokeny, mají riot. (Vstupují na bojiště dle tvé volby buď s +1/+1 žetonem, nebo s haste.)

Někteří vnímají Domriho nepravděpodobný vzestup jako znamení brzkého návratu Kance-Ničitele.

Rubblebelt Runner

Bytost — Viashino Warrior

111

3/3

Rubblebelt Runner nemůže být blokována bytostmi- tokeny.

 

Zákeřní, záludní válečníci klanu Slizt přežívají díky schováváni na vysokých místech a přepadávání nepřátel. Jiní Gruulové je nazývají zbabělci a zmetky, ale jen z bezpečné vzdálenosti.

 

Savage Smash

Sorcery

111

Cílová bytost pod tvou kontrolou získává do konce kola +2/+2. Vyzve na souboj cílovou bytost, již nekontroluješ. (Každá udělí počet zranění podle své síly té druhé.)

Gruulský berserker není nikdy neozbrojen.

Senate Guildmage

Bytost — Human Wizard

11

2/2

1, 1: Získáváš 2 životy.


1, 1: Lízni kartu, pak kartu zahoď.

Seraph of the Scales

Bytost — Angel

111

4/3

Flying


1: Seraph of the Scales získává do konce kola vigilance.

1: Seraph of the Scales získává do konce kola deathtouch.

Afterlife 2 (Když tato bytost zemře, vytvoř si dvě 1/1 bílo-černé bytosti-tokeny s typem Spirit a s flying.)

Sharktocrab

Bytost — Fish Octopus Crab

111

4/4

111: Adapt 1. (Pokud na sobě tato bytost nemá žádný +1/+1 žeton, polož na ni +1/+1 žeton.)


Kdykoli je na Sharktocrab umístěn jeden nebo více +1/+1 žetonů, , tapni cílovou bytost pod kontrolou protihráče. Ona
bytost se v průběhu příští odtapovací fáze hráče ji kontrolujícího neodtapne.

Simic Ascendancy

Očarování

11

111: Polož +1/+1 žeton na cílovou bytost pod tvou kontrolou.


Kdykoli je na umístěn jeden nebo více +1/+1 žetonů na bytost pod tvou kontrolou, polož na Simic Ascendancy odpovídající počet žetonů růstu.


Na začátku tvé udržovací fáze, pokud má Simic Ascendancy na sobě dvacet nebo více žetonů růstu, vyhráváš hru.

Sphinx of New Prahv

Bytost — Sphinx

1111

4/3

Flying, vigilance


Kouzla pod kontrolou protihráčů, které cílí Sphinx of New Prahv, stojí k seslání o
1 více.

Azorianské sfingy jsou věrné principům práva, nikoli určitému gildovnímu vůdci – i pokud je to jedna z nich.

Sphinx's Insight

Instant

111

Lízni dvě karty.


Addendum — Pokud jsi toto kouzlo seslal/a během své hlavní fáze, získáváš 2 životy.

„Nepokládejte mne za slepou vůči vašim pravým úmyslům…nebo vašemu pravému pánovi, Nejvyšší sudí.“ 

Sunder Shaman

Bytost — Giant Shaman

1111

5/5

Sunder Shaman nemůže být blokována více než jednou bytostí.

 
Kdykoli Sunder Shaman udělí bojové zranění hráči, znič cílový artefakt nebo očarování, které onen hráč kontroluje.

"Berete nám naši divočinu, vezmeme vám vaše město.“

Syndicate Guildmage

Bytost — Human Cleric

11

2/2

11, 1: Tapni cílovou bytost se silou 4 a více.

 
11, 1: Syndicate Guildmage udělí 2 zranění cílovému protihráči nebo sférochodci.

Teysa Karlov

Legendární Bytost — Human Advisor

111

2/4

Pokud by to, že zemře bytost, zapříčinilo spuštění spouštěné schopnosti permanentu pod tvou kontrolou, ona schopnost se spustí jednou navíc.


Bytosti-tokeny pod tvou kontrolou mají vigilance a lifelink.

Zatímco je Kaya gildovní paní, Teysa trpělivě vyčkává ve středu orzhovské pavučiny moci.

Theater of Horrors

Očarování

111

Na začátku své udržovací fáze, vypověz ze hry vrchní kartu své knihovny.

Během svého kola, pokud protihráč ztratit toto kolo životy, můžeš hrát karty vypovězené ze hry pomocí Theater of Horrors.


11: Theater of Horrors udělí 1 zranění cílovému protihráči nebo sférochodci.

Zegana, Utopian Speaker

Legendární Bytost — Merfolk Wizard

111

4/4

Když Zegana, Utopian Speaker vstupuje na bojiště, pokud kontroluješ jinou bytost, která má na sobě +1/+1 žeton, lízni kartu.


111: Adapt 4. (Pokud na sobě tato bytost nemá žádný +1/+1 žeton, polož na ni čtyři +1/+1 žetony.)

Každá bytost pod tvou kontrolou, která má na sobě +1/+1 žeton, has trample.

Zhur-Taa Goblin

Bytost — Goblin Berserker

11

2/2

Riot (Tato bytost vstupuje na bojiště dle tvé volby buď s +1/+1 žetonem, nebo s haste.)

 

V klanu Zhur-Taa jsou goblini první, kdo propadá bojovému amoku. Když je po bitvě, přeživší mají stále pěnu u úst a hledají, koho by napadli.

 

Footlight Fiend

Bytost — Devil

1

1/1

Když Footlight Fiend zemře, udělí 1 zranění libovolnému cíli.

„Tohle světlo je rozbité! Přiveďte kulisáka!“

 – Judith

Rubble Slinger

Bytost — Human Warrior

11

2/3

Reach

 

„Bourejte město, lež po lži. Pak ho házejte po lhářích, kámen za kamenem.“
—Domri Rade

 

Scuttlegator

Bytost — Crab Turtle Crocodile

111

6/6

Defender


111: Adapt 3. (Pokud na sobě tato bytost nemá žádný +1/+1 žeton, polož na ni tři +1/+1 žetony.)

Pokud má Scuttlegator na sobě +1/+1 žeton, může útočit, jako kdyby neměla defender.

Senate Griffin

Bytost — Griffin

111

3/2

Flying


Když Senate Griffin vstupuje na bojiště, proveď scry 1.

„Gryfové Senátu nad hlavou v lidech dříve vzbuzovali pocity řádu a bezpečí. Ty doby jsou pryč.“
—Lavinia

Vizkopa Vampire

Bytost — Vampire

11

3/1

Lifelink

 

Orzhovští upíři hledají spojence na nepravděpodobných místech, pokud by se snad jejich nová gildovní paní obrátila proti nim. Osud Obzedatu je důkazem Kayiny moci a její nenávisti k živým mrtvým.

 

Bedeck // Bedazzle

Instant // Instant

11// 111

Cílová bytost získává do konce kola +3/-3.


//

Znič cílovou nezákladní zemi. Bedazzle udělí 2 zranění cílovému protihráči nebo sférochodci.

Carnival // Carnage

Instant // Sorcery

1// 111

Carnival udělí 1 zranění cílové bytosti nebo sférochodci a 1 zranění hráči onen permanent kontrolujícímu.

//

Carnage udělí 3 zranění cílovému protihráči. Onen hráč zahodí dvě karty.

Collision // Colossus

Instant // Instant

11// 11

Collision udělí 6 zranění cílové bytosti s flying.


//

Cílová bytost získává do konce kola +4/+2 a trample.

Consecrate // Consume

Instant // Sorcery

11// 111

Vypověz cílovou kartu ze hřbitova ze hry.

 
Lízni kartu.


//

Cílový hráč obětuje bytost s nejvyšší silou mezi bytostmi, které kontroluje. Získáváš počet životů rovný její síle.

Depose // Deploy

Instant // Instant

11// 111

Tapni cílovou bytost.
Lízni kartu.


//

Vytvoř si dvě 1/1 artefaktové bytosto-tokeny s typem Thopter a s flying, pak získáváš 1 život za každou bytost pod tvou kontrolou.

Incubation // Incongruity

Sorcery // Instant

1// 111

Podívej se na vrchních pět karet své knihovny. Můžeš z nich ukázat kartu bytosti a dát si ji do ruky. Zbytek dejte na spodek knihovny v náhodném pořadí.


//

Vypověz ze hry cílovou bytost. Hráč ji kontrolující si vytvoří 3/3 zelenou bytost-token s typem Frog Lizard.

Repudiate // Replicate

Instant // Sorcery

11// 111

Zruš cílovou aktivovanou nebo spouštěnou schopnost. (Manové schopnosti nelze cílit.)


//

Vytvoř si token, který je kopií cílové bytosti pod tvou kontrolou.

Revival // Revenge

Sorcery // Sorcery

11// 111

Vrať cílovou kartu bytosti s převedenou manovou cenou 3 a méně ze svého hřbitova na bojiště.

 

//

Zdvoj svůj počet životů. Cílový protihráč ztratí polovinu životů, zaokrouhleno nahoru.

Thrash // Threat

Instant // Sorcery

11// 1