Překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele. Kontakt: mudrc@mysticshop.cz   

5575.jpg

Jméno

Typ

Cena

S/O

Herní text

Flavor text

Baffling End

Očarování

11

Když Baffling End vstupuje na bojiště, vypověz ze hry cílovou bytost pod kontrolou protihráče s převedenou manovou cenou 3 nebo méně.


Když Baffling End opouští bojiště , cílový protihráč si vytvoří 3/3 zelenou bytost-token s typem Dinosaur a s trample.

Bishop of Binding

Bytost — Vampire Cleric

11

1/1

Když Bishop of Binding vstupuje na bojiště, vypověz ze hry cílovou bytost pod kontrolou protihráče, dokud Bishop of Binding neopustí bojiště.


Kdykoli Bishop of Binding útočí, cílová bytost s typem Vampire získává do konce kola +X/+X, kde X je síla vypovězené karty.

Blazing Hope

Instant

1

Vypověz ze hry cílovou bytost se silou rovnou nebo větší počtu tvých životů.

"Nezbývá ti žádného stínu, ve kterém by ses schoval.“
—Caparocti, Ze Slunce Zrozený

Cleansing Ray

Sorcery

11

Zvol si jedno —
• Znič cílový permanent s typem Vampire.
• Znič cílové očarování.

"Slunce vytváří, vyživuje a spaluje, aby mohlo vytvářet znovu. "
—Caparocti, Ze Slunce Zrozený

Divine Verdict

Instant

11

Znič cílovou útočící či blokující bytost.

Lstiví válečníci i tupá zvířata – krutý verdikt církve nečiní rozdílu.

Everdawn Champion

Bytost — Human Soldier

111

2/2

Udělení veškerého bojového zranění, které by bylo Everdawn Champion uděleno, je zabráněno.

"Neporažena v bitvě, právě ona ztělesňuje zářivou budoucnost, již si naše císařství zaslouží. "
—Huatli

Exultant Skymarcher

Bytost — Vampire Soldier

111

2/3

Flying

"Konečně jsme nalezli toto nejsvětější ze všech svatých míst. Co bylo nám kdysi zcizeno, je nyní opět naše.“

Famished Paladin

Bytost — Vampire Knight

11

3/3

Famished Paladin se v průběhu tvé odtapovací fáze neodtapuje.


Kdykoli získáš život, odtapni Famished Paladin.

Loajální ke své královně, otrok své íizně.

Forerunner of the Legion

Bytost — Vampire Knight

11

2/2

Když Forerunner of the Legion vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně najít kartu s typem Vampire, ukázat ji, zamichat si knihovnu a dát si onu kartu na vršek.


Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiný permanent s typem Vampire, cílová bytost získává do konce kola +1/+1.

Imperial Ceratops

Bytost — Dinosaur

11

3/5

Enrage — Kdykoli je Imperial Ceratops uděleno zranění, získáváš 2 životy.

"Zpěv zbraní řinčících o jeho stříbrné brnění jej inspiruje k troubení ještě sytějších melodií. "
—Huatli

Legion Conquistador

Bytost — Vampire Soldier

11

2/2

Když Legion Conquistador vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně najít libovolný počet karet jménem Legion Conquistador, ukázat je, dát si je do ruky a pak si zamíchat knihovnu.

Soumračná legie připlula z Torrezonu v honbě za slávou, bohatstvím a Nesmrtelným sluncem.

Luminous Bonds

Očarování — Aura

11

Očaruj bytost


Očarovaná bytost nemůže útočit ani blokovat.

"Tvá role v tomto boji končí, upíre. Zvykej si na žízeň.“

Majestic Heliopterus

Bytost — Dinosaur

11

2/2

Flying


Kdykoli Majestic Heliopterus útočí, jiná cílová bytost s typem Dinosaur pod tvou kontrolou získává do konce kola flying.

"Když stoupá, je to jako východ slunce, překrásný začátek. Když se snáší dolů je to jako západ slunce, hrozivý konec."
—Huatli

Martyr of Dusk

Bytost — Vampire Soldier

11

2/1

Když Martyr of Dusk zemře, vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Vampire a s lifelink.

"Pokud padnu, vezmi náš prapor a pokračuj dále. Legie musí vždy zvítězit."

Moment of Triumph

Instant

1

Cílová bytost získává do konce kola +2/+2. Získáváš 2 životy.

"Čas spasení je na dosah. Soumrak zahaluje svět a  Legie konečně dosáhne nesmrtelnosti:!"

Paladin of Atonement

Bytost — Vampire Knight

11

1/1

Na začátku každé udržovací fáze, pokud jsi toto kolo ztratil/a životy, polož na Paladin of Atonement +1/+1 žeton.


Když Paladin of Atonement zemře, získáváš počet životů rovný její odolnosti.

Za každou ránu požehnání, za každou smrt zúčtování.

Pride of Conquerors

Instant

11

Ascend (Pokud kontroluješ deset nebo více permanentů, získáváš po zbytek hry požehnání města.)


Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+1. Pokud máš požehnání města, namísto toho získávají +2/+2.

Radiant Destiny

Očarování

11

Ascend (Pokud kontroluješ deset nebo více permanentů, získáváš po zbytek hry požehnání města.)


Jak Radiant Destiny vstupuje na bojiště, zvol si typ bytosti.


Bytosti zvoleného typu, jež kontroluješ, mají  +1/+1. Pokud máš požehnání města, mají také vigilance.

Raptor Companion

Bytost — Dinosaur

11

3/1

Nadbytek nepřátel v Orazce znamenýá, že raptoři už žádné příkazy nepotřebují.

Sanguine Glorifier

Bytost — Vampire Cleric

11

3/3

Když Sanguine Glorifier vstupuje na bojiště, polož +1/+1 žeton na jiný cílový permanent s typem Vampire, jenž kontroluješ.

Po Legii Soumraku je Nesmrtelné slunce zdrojem věčného života. Když jej získají zpět, již nebudou nuceni pít krev hříšných

Skymarcher Aspirant

Bytost — Vampire Soldier

1

2/1

Ascend (Pokud kontroluješ deset nebo více permanentů, získáváš po zbytek hry požehnání města.)


Skymarcher Aspirant má flying,  pokud máš požehnání města.

"Zrodila jsem se ke slávě."

Slaughter the Strong

Sorcery

111

Každý hráč si vybere libovolný počet bytostí s celkovou silou 4 nebo méně, jež kontroluje,  a pak obětuje všechny ostatní bytosti, jež kontroluje.

"Zabte bestie pod nimi a jejich síla je tatam. "
—Vona z Ieda, Řeznice maganská

Snubhorn Sentry

Bytost — Dinosaur

1

0/3

Ascend (Pokud kontroluješ deset nebo více permanentů, získáváš po zbytek hry požehnání města.)


Snubhorn Sentry má +3/+0, pokud máš požehnání města.

Cvičit je je legrace – pokud máte zálibu v tvorech tvrdohlavých, agresivních a zuřivě teritoriálních.

Sphinx's Decree

Sorcery

11

Žádný protihráč nemůže ve svém příštím kole sesílat kouzla instant nebo sorcery.

"Sedni.“
—Azor

Squire's Devotion

Očarování — Aura

11

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +1/+1 a lifelink.


Když Squire's Devotion vstupuje na bojiště, vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Vampire a s lifelink.

Sun Sentinel

Bytost — Human Soldier

11

2/2

Vigilance

"Nebudu spáti, dokud nám Orazca zase nebude patřit."

Sun-Crested Pterodon

Bytost — Dinosaur

11

2/5

Flying


Sun-Crested Pterodon má vigilance, pokud kontroluješ další permanent s typem Dinosaur.

"Pterodoni netolerují jakékoli vetřelce na obloze. Dokonce i mraky je musí žádat o svolení. "
—Mahuiz, lučištník Slunečního císařství

Temple Altisaur

Bytost — Dinosaur

11

3/4

Pokud by zdroj měl udělit zranění jinému permanentu s typem Dinosaur pod tvou kontrolou, je kromě udělení zabráněno až na udělení 1 zranění.

"Kinjalli stvořilo lidi z hlíny, ale dinosauři byli stvořeni z nepoddajného kamene."
—Itzama Chocholatý

Trapjaw Tyrant

Bytost — Dinosaur

111

5/5

Enrage — Kdykoli je Trapjaw Tyrant uděleno zranění, vypověz ze hry cílovou bytost pod kontrolou protihráče, dokud Trapjaw Tyrant neopustí bojiště.

"Radím ti moc se nevzpouzet“
—Huatli

Zetalpa, Primal Dawn

Legendární bytost — Elder Dinosaur

111

4/8

Flying, double strike, vigilance, trample, nezničitelnost

Obloha roztáhla křídla a země se třese.

Admiral's Order

Instant

111

Raid — Pokud jsi toto kolo útočil/a s bytostí, můžeš namísto ceny tohoto kouzla zaplatit  1.


Zruš cílové kouzlo.

"Kašlete na kanóny, chlapi. Do útoku!"

Aquatic Incursion

Očarování

11

Když Aquatic Incursion vstupuje na bojiště, vytvoř si dvě 1/1 modré bytosti-tokeny s typem Merfolk a s  hexproof. (Nemohou být cílem kouzel ani schopností pod kontrolou protihráčů.)


11: Cílová bytost s typem Merfolk nemůže být toto kolo blokována.

Crafty Cutpurse

Bytost — Human Pirate

11

2/2

Flash


Když Crafty Cutpurse vstupuje na bojiště, každý token, který by byl toto kolo vytvořen pod kontrolou protihráče, je namísto toho vytvořen pod tvou kontrolou.

Vlastnictví je jedenáct desetin pirátského kodexu.

Crashing Tide

Sorcery

11

Crashing Tide má flash, pokud kontroluješ permanent s typem Merfolk.


Vrať cílovou bytost do ruky vlastníka.

Lízni kartu.

Curious Obsession

Očarování — Aura

1

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +1/+1 a  "Kdykoli tato bytost udělí bojové zranění hráči, můžeš líznout kartu."


Na začátku tvé fáze konce kola, pokud jsi toto kolo neútočil/a s bytostí, obětuj Curious Obsession.

Deadeye Rig-Hauler

Bytost — Human Pirate

11

3/2

Raid — Když Deadeye Rig-Hauler vstupuje na bojiště, pokud jsi toto kolo útočil/a s bytostí, můžeš vrátit cílovou bytost do ruky vlastníka.

"Na stožár s tebou, ty zmoklá kryso."

Expel from Orazca

Instant

11

Ascend (Pokud kontroluješ deset nebo více permanentů, získáváš po zbytek hry požehnání města.)


Vrať cílový permanent, který není země, do ruky vlastníka. Pokud máš požehnání města, můžeš namísto toho onen permanent položit na vršek knihovny vlastníka.

Flood of Recollection

Sorcery

11

Vrať si cílovou kartu instant nebo sorcery ze svého hřbitova do ruky. Vypověz Flood of Recollection ze hry.

Jace padal vodopádem a ponořil se do hlubin vlastní minulosti.

Hornswoggle

Instant

11

Znič cílové kouzlo bytosti. Vytvoř si bezbarvý artefaktový token Treasure s "1, Obětuj tento artefakt: Přidej do svého manového poolu jednu manu jakékoli barvy.“

Jsouc pirátka nadevše milosrdná zachránila upírovo zlato, aby nepřepadlo přes palubu.

Induced Amnesia

Očarování

11

Když Induced Amnesia vstupuje na bojiště, cílový hráč vypoví všechny karty ze své ruky lícem dolů, pak si lízne odpovídající počet karet.


Když je Induced Amnesia odložena z bojiště do hřbitova, vrať vypovězené karty do ruky vlastníka.

Kitesail Corsair

Bytost — Human Pirate

11

2/1

Kitesail Corsair má flying, pokud útočí.

"Proč trčet ve vraním hnízdě, když můžeš létat jako vrány? "

Kumena's Awakening

Očarování

111

Ascend (Pokud kontroluješ deset nebo více permanentů, získáváš po zbytek hry požehnání města.)


Na začátku tvé udržovací fáze si každý hráč lízne kartu. Pokud máš požehnání města, lízneš kartu pouze ty.

Mist-Cloaked Herald

Bytost — Merfolk Warrior

1

1/1

Mist-Cloaked Herald nemůže být blokována.

Se lstivostí a kamufláží nemající rovného bojovali Poslové řek nepřetržitou bitvu proti třem nepřátelským silám.

Negate

Instant

11

Zruš cílové kouzlo, které není kouzlem bytosti.

"Jako jeden pozvedá celá příroda svůj hlas, aby ti pravila následující: „Ne“.

Nezahal, Primal Tide

Legendární bytost — Elder Dinosaur

111

7/7

Nezahal, Primal Tide nemůže být zrušena.


Počet karet ve tvé ruce není nijak omezen.

Kdykoli sešle protihráč kouzlo, které není bytost, lízni kartu.

 Zahoď tři karty: Vypověz Nezahal ze hry. Vrať ji na bojiště tapnutou pod kontrolu vlastníka na začátku příští fáze konce kola.

Release to the Wind

Instant

11

Vypověz ze hry cílový permanent. Dokud ona karta zůstává vypovězena ze hry, její vlastník ji může seslat bez placení její manové ceny.

"Nyní zde a ihned zas pryč, jako prchavý závan větru. "

River Darter

Bytost — Merfolk Warrior

11

2/3

River Darter nemůže být blokována bytostmi s typem Dinosaur.

"Nečiň vlnek. Čiň pokroku."
—Tishana

Riverwise Augur

Bytost — Merfolk Wizard

11

2/2

Když Riverwise Augur vstupuje na bojiště, lízni tři karty, pak polož dvě karty z ruky na vršek knihovny v libovolném pořadí.

"Čas plyne jako řeka, k neznámému moři. Moudří se umí dívat níž po proudu.“

Sailor of Means

Bytost — Human Pirate

11

1/4

Když Sailor of Means vstupuje na bojiště, vytvoř si bezbarvý artefaktový token Treasure s "1, Obětuj tento artefakt: Přidej do svého manového poolu jednu manu jakékoli barvy.“

Zprávy o pbjevení Orazcy zvedly kotvy všech lodí.

Sea Legs

Očarování — Aura

1

Flash


Očaruj bytost


Očarovaná bytost má  +0/+2, pokud má typ Pirate, pokud tento typ nemá, má -2/-0.

"Když začnou pořádný vlny, buď dokážeš pevně stát, nebo uvidíš svůj oběd podruhý. "

Seafloor Oracle

Bytost — Merfolk Wizard

111

2/3

Kdykoli bytost s typem Merfolk pod tvou kontrolou udělí bojové zranění hráči, lízni kartu.

Kde v modravých hlubinách poslední zbytky světla dopadají na polámané zbytky lodí, mnohá tajemství leží zralá k sebrání.

Secrets of the Golden City

Sorcery

111

Ascend (Pokud kontroluješ deset nebo více permanentů, získáváš po zbytek hry požehnání města.)


Lízni dvě karty. Pokud máš požehnání města, lízni namísto toho tři karty.

Ukradené informace už nelze nikdy ukrást zpět.

Silvergill Adept

Bytost — Merfolk Wizard

11

2/1

Jako dodatečnou cenu k seslání Silvergill Adept ukaž ze své ruky kartu s typem  Merfolk, nebo zaplať 1.


Když Silvergill Adept vstupuje na bojiště, lízni kartu.

"Pokud se budeš držet na mělčině, nikdy neodhalíš tajemství hlubin.“

Siren Reaver

Bytost — Siren Pirate

11

3/2

Raid — Siren Reaver stojí k seslání o  1 méně, pokud jsi toto kolo útočil/a s bytostí.


Flying

"Připrav se na obsazení. "

Slippery Scoundrel

Bytost — Human Pirate

11

2/2

Ascend (Pokud kontroluješ deset nebo více permanentů, získáváš po zbytek hry požehnání města.)


Pokud máš požehnání města, Slippery Scoundrel má hexproof a nemůže být blokována.

"Radši ať mne chytnou s rukama od krve, než s prázdnými! "

Soul of the Rapids

Bytost — Elemental

111

3/2

Flying


Hexproof
(Nemůže být cílem kouzel ani schopnosti kontrolovaných protihráči.)

Když Kumena ovládl Nesmrtelné Slunce, peřeje povstaly z koryt řek a vodopády vzlétly k nebesům.

Spire Winder

Bytost — Snake

11

2/3

Flying


Ascend (Pokud kontroluješ deset nebo více permanentů, získáváš po zbytek hry požehnání města.)


Spire Winder má +1/+1, pokud máš požehnání města.

Sworn Guardian

Bytost — Merfolk Warrior

11

1/3

Pro Posly Řek je Nesmrtelné Slunce předmětem a symbolem děsu a devastace. Pouhá myšlenka, že by jej někdo získal pro své osobní účely, je naprosto příšerná.

Timestream Navigator

Bytost — Human Pirate Wizard

11

1/1

Ascend (Pokud kontroluješ deset nebo více permanentů, získáváš po zbytek hry požehnání města.)


111, 1, Polož Timestream Navigator na spodek knihovny vlastníka: Získáváš po tomto kole kolo navíc. Aktivuj tuto schopnost pouze pokud máš požehnání města.

Warkite Marauder

Bytost — Human Pirate

11

2/1

Flying


Kdykoli Warkite Marauder útočí, cílová bytost pod kontrolou bránícího se hráče do konce kola ztrácí všechny schopnosti a do konce kola má základní sílu a odolnost 0/1.

Waterknot

Očarování — Aura

111

Očaruj bytost

Když Waterknot vstupuje na bojiště, tapni očarovanou bytost.

Očarovaná bytost se v průběhu odtapovací fáze hráče ji kontrolujícího neodtapuje.

Arterial Flow

Sorcery

111

Každý protihráč zahodí dvě karty. Pokud kontroluješ permanent s typem Vampire, každý protihráč ztrácí 2 životy a ty 2 životy získáváš.

„Je lehce nectné to přiznat, ale užívám si chuť pirátské krve. Má v sobě prostě něco – snad tu slanou chuť, koření rebelství.

Canal Monitor

Bytost — Lizard

11

5/3

První goblin zkusil kanál přeplavat. Druhý si postavil vor. Poslední si vlezla do kanónu a nechala se vystřelit,  plachtíc přes kanál vzduchem s ocasem kouře za sebou. Všichni byli sežráni, ale jenom jeden upečený.

Champion of Dusk

Bytost — Vampire Knight

111

4/4

Když Champion of Dusk vstupuje na bojiště, lízni X karet a ztrať X životů, kde X je počet permanentů s typem Vampire, jež kontroluješ.

"Utopte tyhle zlaté ulice v krvi nepřátel."

Dark Inquiry

Sorcery

11

Cílový protihráč ukáže ruku. Vyber si z ní kartu, která není země. Onen hráč onu kartu zahodí.

"Svou myslí už nebudeš dále plýtvat.“

Dead Man's Chest

Očarování — Aura

11

Očaruj bytost pod kontrolou protihráče


Když očarovaná bytost zemře, vypověz ze hry počet karet z vršku knihovny jejího vlastníka, rovný její síle. Dokud jsou vypovězeny ze hry, můžeš tyto karty, které nejsou země, sesílat a můžeš k jejich seslání používat manu, jako kdyby se jednalo o manu jakéhokoli typu.  

Dinosaur Hunter

Bytost — Human Pirate

11

2/2

Kdykoli Dinosaur Hunter udělí bojové zranění bytosti s typem Dinosaur, onu bytost znič.

"Jó, ta bestie mě rafla, ale utek sem. A to si sakra pište, až se potkáme znova, podruhý už z toho tak lehce nevyvázne."

Dire Fleet Poisoner

Bytost — Human Pirate

11

2/2

Flash


Deathtouch


Když Dire Fleet Poisoner vstupuje na bojiště, cílová útočící bytost s typem Pirate pod tvou kontrolou získává do konce kola +1/+1 a deathtouch.

Dusk Charger

Bytost — Horse

11

3/3

Ascend (Pokud kontroluješ deset nebo více permanentů, získáváš po zbytek hry požehnání města.)


Dusk Charger má +2/+2, pokud máš požehnání města.

Říká se, že má v žilách krev démonů, jenž jej činí nebojácným a krvelačným.

Dusk Legion Zealot

Bytost — Vampire Soldier

11

1/1

Když Dusk Legion Zealot vstupuje na bojiště, lízni kartu a ztrať 1 život.

Jakmile dorazili do Orazcy, průzkumníci Legie začali rabovat hrobky a chrámy, hledaje Nesmrtelné Slunce.

Fathom Fleet Boarder

Bytost — Orc Pirate

11

3/3

Když Fathom Fleet Boarder vstupuje na bojiště ztrať 2 živoy, pokud nekontroluješ jiný permanent s typem Pirate.

Pokud se dlouho nekoná žádný nájezd,  mají orkové tendence začít se nudit a plundrovat pak vlastní lodě.

Forerunner of the Coalition

Bytost — Human Pirate

11

2/2

Když Forerunner of the Coalition vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně najít kartu s typem Pirate, ukázat ji, zamichat si knihovnu a dát si onu kartu na vršek.


Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu permanent s typem Pirate, každý protihráč ztratí 1 život.

Golden Demise

Sorcery

111

Ascend (Pokud kontroluješ deset nebo více permanentů, získáváš po zbytek hry požehnání města.)


Všechny bytosti získávají do konce kola -2/-2. Pokud máš požehnání města, namísto toho získávají -2/-2 pouze bytostí pod kontrolou tvých protihráčů.

Grasping Scoundrel

Bytost — Human Pirate

1

1/1

Grasping Scoundrel má +1/+0, pokud útočí.

"Slyším, jak kořist volá. Volá mne, jménem. "

Gruesome Fate

Sorcery

11

Každý protihráč ztrácí 1 život za každou bytost pod tvou kontrolou.

"Kdyžs tu kousal do nás, tos byl jinej machr, co, upíre? A teď by ses bál pár drobnejch kousnutíček?"
—Udvil "Krysák" Krysomil

Impale

Sorcery

111

Znič cílovou bytost.

Nikdy nenech záři zlata, aby tě rozptýlila od záblesku oceli ve stínech.

Mastermind's Acquisition

Sorcery

111

Zvol si jedno —


• Najdi si v knihovně kartu, dej si ji do ruky, pak si zamíchek knihovnu.


• Zvol si kartu, kterou vlastníš mimo hru, a dej si ji do ruky.

Další kousek zlověstné skládanky.

Mausoleum Harpy

Bytost — Harpy

11

3/3

Flying


Ascend (Pokud kontroluješ deset nebo více permanentů, získáváš po zbytek hry požehnání města.)


Kdykoli jiná bytost pod tvou kontrolou zemře, pokud máš požehnání města, polož na Mausoleum Harpy +1/+1 žeton.

Moment of Craving

Instant

11

Cílová bytost získává do konce kola -2/-2. Získáváš 2 životy.

"Hodina soudu nadchází. Soumrak zalévá svět a já tě odsuzuji k věčné temnotě! "

Oathsworn Vampire

Bytost — Vampire Knight

11

2/2

Oathsworn Vampire vstupuje na bojiště tapnutá.


Můžeš seslat Oathsworn Vampire ze svého hřbitova, pokud jsi toto kolo získal/a životy.

"Mí conquistadoři nikdy neumírají, jen se uloží k odpočinku. "
—Královna Miralda Zbožná

Pitiless Plunderer

Bytost — Human Pirate

11

1/4

Kdykoli jiná bytost pod tvou kontrolou zemře, vytvoř si bezbarvý artefaktový token Treasure s "1, Obětuj tento artefakt: Přidej do svého manového poolu jednu manu jakékoli barvy.“

"Věčná škoda, nechat kvalitní zlato ležet v hrobě.“

Ravenous Chupacabra

Bytost — Beast Horror

111

2/2

Když Ravenous Chupacabra vstupuje na bojiště, znič cílovou bytost pod kontrolou protihráče.

S Orazcou se vrátily na tvář světa i jiné hrůzy, než Nesmrtelné Slunce.

Reaver Ambush

Instant

11

Vypověz ze hry cílovou bytost se silou 3 nebo méně.

Onora náhle s krutě mrazivou jistotou pochopil, že už nikdy Velkou Řeku neuvidí.

Recover

Sorcery

11

Vrať cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova do ruky.


Lízni kartu.

"Už nikdy se nebát zapomnění smrti – no není to ten největší poklad vůbec?"
—Gurezan, oživovač Legie

Sadistic Skymarcher

Bytost — Vampire Soldier

11

2/2

Jako dodatečnou cenu k seslání Sadistic Skymarcher ukaž ze své ruky kartu s typem Vampire, nebo zaplať 1.


Flying, lifelink

"Dostanu tě, dítě slunce. Vysaji z tebe život a tvou prázdnou schránu zahodím do stínů."

Tetzimoc, Primal Death

Legendární bytost — Elder Dinosaur

111

6/6

Deathtouch


1 Ukaž Tetzimoc, Primal Death ze své ruky: Polož na cílovou bytost žeton kořisti. Aktivuj tuto schopnost pouze ve svém kole.


Když Tetzimoc vstupuje na bojiště, znič všechny bytosti pod kontrolou svých protihráčů, které na sobě mají žeton kořisti.

Tomb Robber

Bytost — Human Pirate

11

1/1

Menace

1, Zahoď kartu: Tomb Robber provede průzkum.  (Otoč vrchní kartu své knihovny. Je-li to karta země, dej si ji do ruky. Není-li to karta země, polož na tuto bytost +1/+1 žeton a pak dej onu kartu zpět nebo do hřbitova.)

Twilight Prophet

Bytost — Vampire Cleric

111

2/4

Flying


Ascend (Pokud kontroluješ deset nebo více permanentů, získáváš po zbytek hry požehnání města.)


Na začátku své udržovací fáze, pokud máš požehnání města,  otoč vrchní kartu své knihovny a dej si ji do ruky. Každý protihráč ztrácí X životů a ty získáváš X životů, kde X je převedená manová cena otočené karty.

Vampire Revenant

Bytost — Vampire Spirit

11

3/1

Flying

"Přístav Leor halí hustá mlha, ale nikoli natolik hustá, aby utišila výkřiky."
—Admirálka Mosazná Beckett

Vona's Hunger

Instant

11

Ascend (Pokud kontroluješ deset nebo více permanentů, získáváš po zbytek hry požehnání města.)


Každý protihráč obětuje bytost. Pokud máš požehnání města, namísto toho každý protihráč obětuje polovinu bytostí, které kontroluje, zaokrouhleno nahoru.

Voracious Vampire

Bytost — Vampire Knight

11

2/2

Menace


Když Voracious Vampire vstupuje na bojiště, cílová bytost s typem Vampire, již kontroluješ, získává do konce kola +1/+1 a menace.

Esenci nejčistší oddanosti nereprezentuje samotný Krvavý půst, ale hlad přicházející hned po něm.

Blood Sun

Očarování

11

Když Blood Sun vstupuje na bojiště, lízni kartu.

Všechny země ztrácejí všechny schopnost kromě manových schopností.

Kterak zuřila bitva o ovládnutí Nesmrtelného Slunce, svět potemněl v záři krvavě rudého slunce.

Bombard

Instant

11

Bombard udělí 4 zranění cílové bytosti.

"Chceš potopit loď? Udělej jí díru do trupu. Chceš zabít regisaura? To samý."
—Kapitán Brandis Trn

Brass's Bounty

Sorcery

11

Za každou zemi, již kontroluješ, si vytvoř bezbarvý artefaktový token Treasure s "1, Obětuj tento artefakt: Přidej do svého manového poolu jednu manu jakékoli barvy.“

"Proč se hádat o cetky, když je tady dost zlata pro nás všecky?"
—Admirálka Mosazná Beckett

Brazen Freebooter

Bytost — Human Pirate

11

3/3

Když Brazen Freebooter vstupuje na bojiště, vytvoř si bezbarvý artefaktový token Treasure s "1, Obětuj tento artefakt: Přidej do svého manového poolu jednu manu jakékoli barvy.“

Kdo to našel, toho to je.

Buccaneer's Bravado

Instant

11

Zvol si jedno —
• Cílová bytost získává do konce kola +1/+1 a first strike.
• Cílová bytost s typem Pirate získává do konce kola +1/+1 a double strike.

Nikdy nepodceňuj sílu stylu.

Charging Tuskodon

Bytost — Dinosaur

111

4/4

Trample


Pokud by Charging Tuskodon udělila bojové zranění hráči, namísto toho udělí dvojnásobek tohoto zranění.

V rozepřích se nijak zbytečně nevrtá. Srazí je na zem a rozdupá je.

Daring Buccaneer

Bytost — Human Pirate

1

2/2

Jako dodatečnou cenu k seslání Daring Buccaneer ukaž ze své ruky kartu s typem Pirate nebo zaplať 1.

Piráty Neomalené koalice k Nesmrtelnému Slunci neváže žádné historické pouto. Ale je to mocný starý artefakt v městě ze zlata – tak co řešit?

Dire Fleet Daredevil

Bytost — Human Pirate

11

2/1

First strike

Když Dire Fleet Daredevil vstupuje na bojiště, vypověz cílovou kartu instant nebo sorcery ze hřbitova protihráče. Toto kolo můžeš onu kartu zahrát, a můžeš použít k jeho seslání manu, jako by šlo o manu jakékoli barvy. Pokud by ona karta měla být toto kolo odložena do hřbitova, namísto toho je vypovězena ze hry.

Etali, Primal Storm

Legendární bytost — Elder Dinosaur

111

6/6

Kdykoli Etali, Primal Storm útočí, vypověz ze hry vrchní kartu každé knihovny, pak můžeš seslat jakýkoli počet těchto karet, které nejsou země, bez placení jejich manových cen.

Bouře zuří a země se láme.

Fanatical Firebrand

Bytost — Goblin Pirate

1

1/1

Haste


1, Obětuj Fanatical Firebrand: Fanatical Firebrand dělí 1 zranění cílové bytosti nebo hráči.

"Neomalená koalice je kanónem namířeným na naše nepřátele. Goblini jako on jsou zápalkou, jenž zažíná prach. "
— Admirálka Mosazná Beckett

Forerunner of the Empire

Bytost — Human Soldier

11

1/3

Když Forerunner of the Empire vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně najít kartu s typem Dinosaur, ukázat ji, zamichat si knihovnu a dát si onu kartu na vršek.


Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu permanent s typem Dinosaur, můžeš nechat Forerunner of the Empire udělit 1 zranění každé bytosti.

Form of the Dinosaur

Očarování

111

Když Form of the Dinosaur vstupuje na bojiště, počet vašich životů je nastaven na 15.


Na začátku své udržovací fáze Form of the Dinosaur udělí 15 zranění cílové bytosti pod kontrolou protihráče a ona bytost udělí počet zranění rovný její síle tobě.

Frilled Deathspitter

Bytost — Dinosaur

11

3/2

Enrage — Kdykoli je Frilled Deathspitter uděleno zranění, udělí 2 zranění cílovému protihráči.

Nic nesignalizuje problém jako šustivé zasyčení s náznakem zabublání.

Goblin Trailblazer

Bytost — Goblin Pirate

11

2/1

Menace

"Proč vlastně jdeme za tím goblinem? Umí vůbec číst v mapě? "
—Daphne Vail, první důstojnice
Diremore

Mutiny

Sorcery

1

Cílová bytost pod kontrolou protihráče udělí počet zranění rovný její síle jiné cílové bytost pod kontrolou téhož hráče.

Pirátští kapitáni si jen zřídka užijí klidného důchodu.

Needletooth Raptor

Bytost — Dinosaur

11

2/2

Enrage — Kdykoli je Needletooth Raptor uděleno zranění, udělí 5 zranění cílové bytosti pod kontrolou protihráče.

Rodí se se zuřivostí dospělého.

Orazca Raptor

Bytost — Dinosaur

111

3/4

"Pokud ve městě narazíte na raptora, zůstaňte naprosto nehybní. Aspoň bude pak vaše mrtvola vypadat dobře."
—Kapitán Brandis Trn

Pirate's Pillage

Sorcery

11

Jako dodatečnou cenu k seslání Pirate's Pillage zahod kartu,.


Lízni dvě karty a vytvoři si dva bezbarvé artefaktové tokeny Treasure s "
1, Obětuj tento artefakt: Přidej do svého manového poolu jednu manu jakékoli barvy.“

Goblini unesou vlastní váhu v kořisti.

Reckless Rage

Instant

1

Reckless Rage udělí 4 zranění cílové bytost, kterou nekontroluješ a 2 zranění bytosti, jenž kontroluješ.

"Ostře na pravobok! Pravo- Opustťe loď! Opusťte loď!“

Rekindling Phoenix

Bytost — Phoenix

111

4/3

Flying


Když Rekindling Phoenix zemře, vytvoř si 0/1 červenou bytost-token s typem Elemenetal s "Na začátku své udržovací fáze, obětuj tuto bytost a vrať cílovou kartu jménem Rekindling Phoenix ze svého hřbitova na bojiště. Do konce kola má haste. "

See Red

Očarování — Aura

11

Očaruj bytost


Očarovaná bytost gets +2/+1 and has first strike.

Na začátku tvé fáze konce kola, pokud jsi toto kolo neútočil/a s bytostí, obětuj See Red.

Shake the Foundations

Instant

11

Shake the Foundations udělí 1 zranění každé bytosti bez flying.

Lízni kartu.

Trojjediná katastrofa s jedinou vůlí.

Shatter

Instant

11

Znič cílový artefakt.

Dnes je to zázrak architektury, div z barevného skla, symbol moci Legie. Zítra -  vyplavené dříví.

Silverclad Ferocidons

Bytost — Dinosaur

111

8/5

Enrage — Kdykoli je Silverclad Ferocidons uděleno zranění, každý protihráč obětuje permanent.

"Ovládat je? Ne. Navěsím na ně brnění a prostě je vypustím."
—Yacha, otepecký mistr lovčí

Stampeding Horncrest

Bytost — Dinosaur

11

4/4

Stampeding Horncrest má haste, pokud kontroluješ jiný permanent s typem Dinosaur.

Když se zlaté město otevřelo, dinosauři uvnitř toužili ihned poznat návštěvníky.

Storm Fleet Swashbuckler

Bytost — Human Pirate

11

2/2

Ascend (Pokud kontroluješ deset nebo více permanentů, získáváš po zbytek hry požehnání města.)


Storm Fleet Swashbuckler má double strike, pokud máš požehnání města.

"Do oka šíp, po krku sek. A na palubě je pořádek! "

Sun-Collared Raptor

Bytost — Dinosaur

11

1/2

Trample


11: Sun-Collared Raptor získává do konce kola +3/+0.

"S darem Tilonalli mohou být i ti nejmenší z nás mocní."
—Huatli

Swaggering Corsair

Bytost — Human Pirate

11

2/2

Raid — Swaggering Corsair vstupuje na bojiště s +1/+1 žetonem, pokud jsi toto kolo útočil/a s bytostí.

"Udělám tě slavným. Od zlatého města až po Vysoké a Suché si budou povídat, jak rychle jsi umřel! "

Tilonalli's Crown

Očarování — Aura

11

Očaruj bytost


Když Tilonalli's Crown vstupuje na bojiště, udělí 1 zranění očarované bytosti.


Očarovaná bytost má +3/+0 a trample.

Tilonalli's Summoner

Bytost — Human Shaman

11

1/1

Ascend (Pokud kontroluješ deset nebo více permanentů, získáváš po zbytek hry požehnání města.)


Kdykoli Tilonalli's Summoner útočí, můžeš zaplatit
11. Pokud tak učiníš, vytvoř si X 1/1 červených bytostí-tokenů s typem Elemental, tapnutých a útočících. Na začátku příští fáze konce kola, pokud nemáš požehnání města, tyto tokeny vypověz ze hry.

Aggressive Urge

Instant

11

Cílová bytost získává do konce kola +1/+1.


L.ízni kartu

"Naše životy, naše domovy a celá naše historie je ohrožena. Nemluv přede mnou o míru. "

Cacophodon

Bytost — Dinosaur

11

2/5

Enrage — Kdykoli je Cacophodon uděleno zranění, odtapni cílový permanent

Když je kakofodont rozzlobený, ví to celá džungle.

Cherished Hatchling

Bytost — Dinosaur

11

2/1

Když Cherished Hatchling zemře, můžeš toto kolo sesílat kouzla s typem Dinosaur, jako kdyby měly flash, a kdykoli toto kolo sešleš kouzlo s typen Dinosaur, získává "Když tato bytost vstupuje na bojiště, můžeš ji nechat vyzvat na souboj jinou cílovou bytost."

Navzdory tomu, jak vypadá, je všechno, jen ne bezbranný.

Colossal Dreadmaw

Bytost — Dinosaur

111

6/6

Trample

"Vzpomínáte, když to bylo to nejhroznější, co jste kdy viděli?“
—Kapitánka Lannery Bouřná

Crested Herdcaller

Bytost — Dinosaur

111

3/3

Trample


Když Crested Herdcaller vstupuje na bojiště, vytvoř si 3/3 zelenou bytost-token s typem Dinosaur a s trample.

"Naše přežití, stejně jako jejich, závisí na umění spolupracovat."
—Huatli, k Tishaně

Deeproot Elite

Bytost — Merfolk Warrior

11

1/1

Kdykoli jiný permanent s typem Merfolk vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, polož +1/+1 žeton na cílový permanent s typem Merfolk pod tvou kontrolou.

"Myslíš si, že jsem tu sám? Mám tady prales, co mne poslouchá na slovo. A vody za zády. Jsem v přesile."

Enter the Unknown

Sorcery

1

Cílová bytost pod tvou kontrolou provede průzkum. (Otoč vrchní kartu své knihovny. Je-li to karta země, dej si ji do ruky. Není-li to karta země, polož na tuto bytost +1/+1 žeton a pak dej onu kartu zpět nebo do hřbitova.)


Můžeš toto kolo zahrát zemi navíc.

Forerunner of the Heralds

Bytost — Merfolk Scout

11

3/2

Když Forerunner of the Heralds vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně najít kartu s typem Merfolk, ukázat ji, zamichat si knihovnu a dát si onu kartu na vršek.


Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiný permanent s typem Merfolk, polož na Forerunner of the Heralds +1/+1 žeton.

Ghalta, Primal Hunger

Legendární bytost — Elder Dinosaur

111

12/12

Ghalta, Primal Hunger stojí k seslání o  1 méně, kde X je celková síla bytostí pod tvou kontrolou.

 
Trample

Země kráčí, nejmocnější ze všech.

Giltgrove Stalker

Bytost — Merfolk Warrior

11

2/1

Giltgrove Stalker nemůže být blokována bytostmi se silou 2 nebo méně.

"Jediné zlato, které potřebuji, jsou odlesky na listech, které mne skrývají. "

Hardy Veteran

Bytost — Human Warrior

11

2/2

Pokud je tvé kolo, Hardy Veteran má +0/+2.

Pro Sluneční císařství je Nesmrtelné Slunce symbolem národní identity. Až jej získají zpět, bude říše opět vzkvétat.

Hunt the Weak

Sorcery

11

Polož +1/+1 žeton na cílovou bytost, již kontroluješ. Pak ona bytost vyzve na souboj cílovou bytost, již nekontroluješ (Udělí si navzájem zranění podle své síly.)

"Smrťoještěrka na obzpru, kap’téne!"
—Brint Doobin, poslední slova

Jade Bearer

Bytost — Merfolk Shaman

1

1/1

Když Jade Bearer vstupuje na bojiště, polož +1/+1 žeton na jiný permanent s typem Merfolk pod tvou kontrolou.

"Nosila jej Sisora, jenž porazila tyrana z Azcanty, a před ní Natena z Vuhaniny družiny. Nechť ti dodá sílu. "

Jadecraft Artisan

Bytost — Merfolk Shaman

11

3/3

Když Jadecraft Artisan vstupuje na bojiště, cílová bytost získává do konce kola +2/+2.

"Čepel není zcela hotová, dokud není darována."

Jadelight Ranger

Bytost — Merfolk Scout

111

2/1

Když Jadelight Ranger vstupuje na bojiště, provede průzkum, pak znovu provede průzkum. (Otoč vrchní kartu své knihovny. Je-li to karta země, dej si ji do ruky. Není-li to karta země, polož na tuto bytost +1/+1 žeton a pak dej onu kartu zpět nebo do hřbitova. Pak to zopakuj.)

Jungleborn Pioneer

Bytost — Merfolk Scout

11

2/2

Když Jungleborn Pioneer vstupuje na bojiště, vytvoř si 1/1 modrou bytost-token s typem Merfolk a s hexproof (Nemůže být cílem kouzel ani schopností pod kontrolou protihráčů.)

"Tak dlouho jsme bojovali za to, aby tohle místo zůstalo ukryto. Buďme teď první, kdo spatří jeho divy!“

Knight of the Stampede

Bytost — Human Knight

11

2/4

Kouzla s typem Dinosaur tě stojí k seslání o  1 méně.

"Můj šepot zazní ozvěnou tisíce ryků."

Naturalize

Instant

11

Znič cílový artefakt nebo očarování.

"Lepší přijít o meč, než o ruku, co ho třímá "
—Kapitánka Lannery Bouřná

Orazca Frillback

Bytost — Dinosaur

11

4/2

Hřebenatci z Orazcy lapají sluneční teplo do svých hřbetních plachet. Vypadají pomalí a ospalí – dokud nezachytí pach kořisti.

Overgrown Armasaur

Bytost — Dinosaur

111

4/4

Enrage — Kdykoli je Overgrown Armasaur uděleno zranění, vytvoř si 1/1 zelenou bytost-token s typem Saproling.

Ztělesňuje překotný růst džungle, kde se bytosti plazí po bytostech, kořeny rozlézají a liány oplétají vše.

Path of Discovery

Očarování

11

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu bytost, provede průzkum. (Otoč vrchní kartu své knihovny. Je-li to karta země, dej si ji do ruky. Není-li to karta země, polož na tuto bytost +1/+1 žeton a pak dej onu kartu zpět nebo do hřbitova.)

Plummet

Instant

11

Znič cílovou bytost s flying.

"Ale i pterodon vyhánějcí mraky z oblohy se musí sklonit před mocí pralesa pod ním."
—Mahuiz, lučištník Slunečního císařství

Polyraptor

Bytost — Dinosaur

111

5/5

Enrage — Kdykoli je Polyraptor uděleno zranění, vytvoř token, který je kopií Polyraptor.

V jediném odrazu se skrývá nespočetná smečka.

Strength of the Pack

Sorcery

111

Polož dva +1/+1 žetony na každou bytost pod tvou kontrolou.

Smečka lovící, zabíjející a žeroucí pospolu zůstává pospolu.

Swift Warden

Bytost — Merfolk Warrior

111

3/3

Flash


Když Swift Warden vstupuje na bojiště, cílový permanent s typem Merfolk získává do konce kola hexproof. (Nemůže být cílem kouzel ani schopností pod kontrolou protihráčů.)

Varovný výkřik by zabral příliš času.

Tendershoot Dryad

Bytost — Dryad

11

2/2

Ascend (Pokud kontroluješ deset nebo více permanentů, získáváš po zbytek hry požehnání města.)


Na začátku každé udržovací fáze si vytvoř 1/1 zelenou bytost-token s typem Saproling.


Bytosti s typem Saproling pod tvou kontrolou mají +2/+2, pokud máš požehnání města.

Thrashing Brontodon

Bytost — Dinosaur

111

¾

1, Obětuj Thrashing Brontodon: Znič cílový artefakt nebo očarování.

Stará se více o zachování teritoria smečky než vlastního života.

Thunderherd Migration

Sorcery

11

Jako dodatečnou cenu k seslání Thunderherd Migration ukaž ze své ruky kartu s typem Dinosaur nebo zaplať 1.


Najdi si v knihovně kartu základní země, dej si ji na bojiště tapnutou a pak si zamíchej knihovnu.

Kterak vyrůstají nové pralesy, stáda putují za nimi.

Wayward Swordtooth

Bytost — Dinosaur

11

5/5

Ascend (Pokud kontroluješ deset nebo více permanentů, získáváš po zbytek hry požehnání města.)


Můžeš v každém svém kole zahrát zemi navíc.

Wayward Swordtooth nemůže útočit ani blokovat, pokud nemáš požehnání města.

World Shaper

Bytost — Merfolk Shaman

11

3/3

Kdykoli World Shaper útočí, můžeš položit vrchní tři karty své knihovny do hřbitova.


Když World Shaper zemře, polož všechny karty zemí ze svého hřbitova na bojiště tapnuté.

"Velká Řeka nebude zkrocena.“

Angrath, the Flame-Chained

Legendární Sférochodec — Angrath

111

4

+1: Každý protihrát zahodí kartu a ztratí 2 životy


−3: Získáváš do konce kola kontrolu nad cílovou bytostí. Odtapni ji. Do konce kola získává haste. Pokud má převedenou manovou cenu 3 nebo méně, na začátku příští fáze konce kola ji obětuj.


−8: Každý protihráč ztrácí počet životů rovný počtu karet ve svém hřbitově.

Atzocan Seer

Bytost — Human Druid

111

2/3

1: Přidej jednu manu jakékoli barvy do svého manového poolu.


Obětuj Atzocan Seer: Vrať si cílovou kartu s typem Dinosaur ze svého hřbitova do ruky.

V kouli pableskují jasné barvy peří a třpyt zlata, vize minulosti a budoucnosti.

Azor, the Lawbringer

Legendární bytost — Sphinx

11111

6/6

Flying


Když Azor, the Lawbringer vstupuje na bojiště, žádný protihráč nemůže ve svém příštím kole sesílat kouzla instant nebo sorcery.


Kdykoli Azor útočí, můžeš zaplatit
1111. Pakliže tak učiníš, získáváš X životů a lízni X karet.

Deadeye Brawler

Bytost — Human Pirate

111

2/4

Deathtouch


Ascend (Pokud kontroluješ deset nebo více permanentů, získáváš po zbytek hry požehnání města.)


Kdykoli Deadeye Brawler udělí bojové zranění hráči, pokud máš požehnání města, lízni kartu.

Dire Fleet Neckbreaker

Bytost — Orc Pirate

111

3/2

Útočící bytosti s typem Pirate pod t vou kontrolou mají +2/+0.

Bukanýři zlézali vysoké stěny budov stejně snadno, jako boky lodí při přepadech.

Elenda, the Dusk Rose

Legendární bytost — Vampire Knight

111

1/1

Lifelink


Kdykoli jiná bytost zemře, polož na Elenda, the Dusk Rose. +1/+1 žeton .


Když Elenda zemře, vytvoř si X 1/1 bílých bytostí-tokenů s typem Vampire a s lifelink, kde X je síla Elenda, the Dusk Rose.

Její staletí trvající hledání je u konce.

Huatli, Radiant Champion

Legendární Sférochodec — Huatli

111

3

+1: Polož na Huatli, Radiant Champion jeden žeton loajality za každou bytost pod tvou kontrolou.


−1:
Cílová bytost získává do koce kola +X/+X, kde X je počet bytostí pod tvou kontrolou.


−8: Získáváš emblém s „Kdykoii  vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu bytost, můžeš si líznout kartu"

Jungle Creeper

Bytost — Elemental

111

3/3

111: Vrať si Jungle Creeper ze svého hřbitova do ruky.

"Nemůžeš to zabít, aspoň ne nadlouho. V hlíně nasáklé krví zabitých rychle znovu dozraje."
—Atiuru, kněz Životadárného slunce

Kumena, Tyrant of Orazca

Legendární bytost — Merfolk Shaman

111

2/4

Tapni jiný odtapnutý permanent s typem Merfolk, jenž kontroluješ: Kumena, Tyrant of Orazca nemůže být toto kolo blokována.


Tapni tři odtapnuté permanenty s typem Merfolk, jež kontroluješ : Lízni kartu.


Tapni pět odtapnutých permanentů s typem Merfolk, jež kontroluješ: Polož +1/+1 žeton na každý permanent s typem Merfolk, jenž kontroluješ.

Legion Lieutenant

Bytost — Vampire Knight

11

2/2

Ostatní bytosti s typem Vampire pod tvou kontrolou mají +1/+1.

"Již dávno jsme opustili věci, které nás činí oproti lidem slabým: přátelství, manželství, rodinu. Vše, co nám zbývá, je moc naší zbožnosti a oddanosti "

Merfolk Mistbinder

Bytost — Merfolk Shaman

11

2/2

Ostatní bytosti s typem Merfolk pod tvou kontrolou mají +1/+1.

"Mlha nás halí, když jsme nazí, ukrývá, když jsme sami, a sjednocuje, když jsme pospolu. "
—Nirit z Pashoniny družiny

Protean Raider

Bytost — Shapeshifter Pirate

111

2/2

Raid — Pokud jsi toto kolo útočil/a s bytostí, můžeš nechat Protean Raidet vstoupit na bojiště coby kopii jiné bytosti na bojišti.

Imitace je nejupřímnější formou pirátství.

Raging Regisaur

Bytost — Dinosaur

111

4/4

Kdykoli Raging Regisaur útočí, udělí 1 zranění cílové bytosti nebo hráči.

Jeho dech je vichřice. Jeho řev je sopkou. Jeho hněv rve duši od těla.

Relentless Raptor

Bytost — Dinosaur

11

3/3

Vigilance


Relentless Raptor útočí nebo blokuje v každé bojové fázi, je-li toho schopna.

Když započala bitva o Orazcu, soupeři zjistili, že nejsou jediní, kdo si na zlaté město činí nárok.

Resplendent Griffin

Bytost — Griffin

111

2/2

Flying


Ascend (Pokud kontroluješ deset nebo více permanentů, získáváš po zbytek hry požehnání města.)


Kdykoli Resplendent Griffin útočí, pokud máš požehnání města, polož na ni +1/+1 žeton.

Siegehorn Ceratops

Bytost — Dinosaur

11

2/2

Enrage — Kdykoli je Siegehorn Ceratops uděleno zranění, polož na ni dva +1/+1 žetony. (Musí zranění přežít, aby žetony dostala.)

Pro drtiroha neexistuje nic jako „slepá ulička“.

Storm Fleet Sprinter

Bytost — Human Pirate

111

2/2

Haste


Storm Fleet Sprinter nemůže být blokována.

"Běž jako vypálená dělová koule přímo k cíli. Zpomalíš-li, skončíš pod hladinou."
—Kapitánka Lannery Bouřná

Zacama, Primal Calamity

Legendární bytost — Elder Dinosaur

1111

9/9

Vigilance, reach, trample


Když Zacama, Primal Calamity vstupuje na bojiště, pokud byla seslána, odtapni všechny země pod svou kontrolou.


11: Zacama udělí 3 zranění cílové bytosti.
11: Znič cílový artefakt nebo očarování.
11: Získáváš 3 životy.

Awakened Amalgam

Artefaktová bytost — Golem

1

*/*

Síla a odolnost Awakened Amalgam jsou obě rovny počtu zemí s rozdílným jménem, které kontroluješ.

"Ti hlupáci to dokázali.“
—Tishana

Captain's Hook

Artefakt — Vybavení

1

Vybavená bytost má +2/+0, menace, a ke svým typům bytosti má navíc typ Pirate.


Kdykoli je Captain's Hook odpojena z permanentu, onem permanent znič.


Vybav
1

Gleaming Barrier

Artefaktová bytost — Wall

1

0/4

Defender


Když Gleaming Barrier zemře, vytvoř si bezbarvý artefaktový token Treasure s "
1, Obětuj tento artefakt: Přidej do svého manového poolu jednu manu jakékoli barvy.“

"Zlato bez svobody může hnedle tak být olovo."
—Angrath

The Immortal Sun

Legendární artefakt

1

Hráči nemohou aktivovat loajalitní schopnosti sférochodců.


Na začátku své lízací fáze si lízni kartu navíc.

Kouzla, které sesíláš, tě stojí k seslání o 1 méně.


Bytosti pod tvou kontrolou mají +1/+1.

Orazca Relic

Artefakt

1

Ascend (Pokud kontroluješ deset nebo více permanentů, získáváš po zbytek hry požehnání města.)


1: Přidej 1 do svého manového poolu.


1, Obětuj Orazca Relic: Přidej si 3 životy a lízni kartu. Aktivuj tuto schopnost, jen pokud máš požehnání města.

Silent Gravestone

Artefakt

1

Karty ve hřbitovech nemohou být cíli kouzel ani schopností.


1, 1: Vypověz Silent Gravestone a všechny karty ve hřbitovech ze hry. Lízni kartu..

Stvořen, aby držel zpět Chmurnou kapitánku a utlumil vějičku nemrtvosti.

Strider Harness

Artefakt —Vybavení

1

Vybavená bytost má +1/+1 a haste.


Vybav
1(1: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

"Jo. Protože obří, neústupnej, smrtonosnej ještěr asi prostě pořád nebyl dost děsivej."
—Kapitánka Brinely Hněvná

Traveler's Amulet

Artefakt

1

1, Obětuj Traveler's Amulet:  Najdi si v knihovně kartu základní země, ukaž ji a dej si ji do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.

"Nejlepší poklad je ten, co tě dovede k dalším pokladům!"
— Kapitánka Lannery Bouřná

Arch of Orazca

Země

Ascend (Pokud kontroluješ deset nebo více permanentů, získáváš po zbytek hry požehnání města.)


1: Přidej 1 do svého manového poolu.


1, 1: Lízni kartu. Aktivuj tuto schopnost, jen pokud máš požehnání města.

Evolving Wilds

Země

1, Obětuj Evolving Wilds: Najdi si v knihovně kartu základní země a polož si ji na bojiště tapnutou. Pak si zamíchej knihovnu.

Sluneční císařství podmaňuje přírodu – řeky, hory, dinosaury – své nezlomné vůli.

Forsaken Sanctuary

Země

Forsaken Sanctuary vstupuje na bojiště tapnutá.


1: Přidej 1 nebo 1do svého manového poolu.

V obří katedrále galeony skládali conquistadoři přísahy víry. V jejích troskách pomsty.

Foul Orchard

Země

Foul Orchard vstupuje na bojiště tapnutá.


1: Přidej 1 nebo 1do svého manového poolu.

Pach hnijícího masa přitahuje mouchy, gobliny a mladé raptory.

Highland Lake

Země

Highland Lake vstupuje na bojiště tapnutá.


1: Přidej 1 nebo 1do svého manového poolu.

"Místo jako tohle mne nutí přemýšlet, zda život není i o něčem jiném, než o krvi a pokladech….   Ne. "
—Boyl Slaneček, plavčík Bouřné flotily

Stone Quarry

Země

Stone Quarry vstupuje na bojiště tapnutá.


1: Přidej 1 nebo 1do svého manového poolu.

Města Slunečního císařství jsou vystavěna z kostí země.

Woodland Stream

Země

Woodland Stream vstupuje na bojiště tapnutá.


1: Přidej 1 nebo 1do svého manového poolu.

Nespočet potůčků teče do devíti řek, a devět řek do Velké řeky. Poslové řek stráží všechny z nich.

Hadana's Climb

Legendární očarování

111

Na začátku bojové fáze ve svém kole polož +1/+1 žeton na cílovou bytost pod svou kontrolou. Pokud má pak na sobě tři nebo více +1/+1 žetonů, transformuj Hadana's Climb.

Hadana hledá moc v touze sloužit míru.

Winged Temple of Orazca

Legendární země

(Transformuje se z Hadana's Climb.)
1: Přidej jednu manu jakékoli barvy do svého manového poolu.


111, 1: Cílová bytost pod tvou kontrolou získává do konce kola +X/+X a flying, kde X je její síla.

Journey to Eternity

Legendární očarování — Aura

111

Očaruj bytost pod tvou kontrolou


Když očarovaná bytost zemře, vrať ji na bojiště pod tvou kontrolu, pak vrať Journey to Eternity na bojiště transformovanou pod svou kontrolu.

Každá cesta má nevyhnutelný konec…

Atzal, Cave of Eternity

Legendární země

(Transformuje se z Journey to Eternity.)
1: Přidej jednu manu jakékoli barvy do svého manového poolu.


111, 1: Vrať si cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova na bojiště.

. . . ale každý konec je novým začátkem

Path of Mettle

Legendární očarování

11

Když Path of Mettle vstupuje na bojiště, udělí 1 zranění každé bytosti bez first strike, double strike, vigilance, nebo haste.


Kdykoli útočíš s alespoň dvěma bytostmi, které mají first strike, double strike, vigilance, a/nebo haste, transformuj Path of Mettle.

Metzali, Tower of Triumph

Legendární země

(Transformuje se z Path of Mettle.)
1: Přidej jednu manu jakékoli barvy do svého manového poolu.


11, 1: Metzali, Tower of Triumph udělí 2 zranění každému protihráči.


11, 1: Zvol si náhodně bytost, která toto kolo útočila. Znič ji.

Profane Procession

Legendární očarování

111

111: Vypověz ze hry cílovou bytost. Pokud pak jsou pomocí Profane Procession vypovězeny tři a více karet, transformuj ji..

Vona hledala dobyvatelku: Mavren spasitelku. Oba našli, co hledali….

Tomb of the Dusk Rose

Legendární země

(Transformuje se z Profane Procession.)


1: Přidej jednu manu jakékoli barvy do svého manového poolu.


111, 1: Polož kartu vypovězenou ze hry pomocí tohoto permanentu na bojiště pod svou kontrolu.

. . . odpočívající v přepychu smrti.

Storm the Vault

Legendární očarování

111

Kdykoli jedna nebo více bytostí pod tvou kontrolou udělí bojové zranění hráči, vytvoř si bezbarvý artefaktový token Treasure s "1, Obětuj tento artefakt: Přidej do svého manového poolu jednu manu jakékoli barvy.“


Na začátku tvé fáze konce kola, pokud kontroluješ pět a více artefaktů, transformuj Storm the Vault.

Vault of Catlacan

Legendární země

(Transformuje se z Storm the Vault.)


1: Přidej jednu manu jakékoli barvy do svého manového poolu.


1: Přidej 1do svého manového poolu za každá artefakt pod tvou kontrolou.

Plavat v mincích se ukázalo těžší, než doufali, ale tancovalo se jim  zvonivě a skvěle.

Azor's Gateway

Legendární Artefakt

1

1, 1: Lízni kartu, pak vypověz ze hry kartu ze své ruky. Pokud je takto vypovězeno pomocí Azor’s Gateway pět nebo více karet s rozdílnou převedenou manovou cenou, získáváš 5 životů, odtapni Azor’s Gateway a transformuj ji.

Sanctum of the Sun

Legendární země

(Transformuje se z Azor's Gateway.)


1: Přidej X man jakékoli barvy do svého manového poolu, kde X je tvůj počet životů.

Jakmile Jaceovy oči spatřily svatyni mocné sfingy, úlomky paměti začaly zapadat na místa.

Golden Guardian

Artefaktová bytost — Golem

1

4

Defender


1: Golden Guardian vyzve na souboj jinou cílovou bytost, již kontroluješ. Pokud Golden Guardian toto kolo zemře, vrať ji na bojiště pod svou kontrolu transformovanou.

Gold-Forge Garrison

Země

(Transformuje se z Golden Guardian.)


1: Přidej dvě many jakékoli barvy do svého manového poolu.


1, 1: Vytvoř si 4/4 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Golem.

Armáda ze živoucího zlata pro zlaté město.

Sférochodecké balíčky

Vraska, Scheming Gorgon

Legendární Sférochodec — Vraska

111

5

+2: Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+0.


−3: Znič cílovou bytost.


−10: Do konce kola získávají bytosti pod tvou kontrolou deathtouch a "Kdykoli tato bytosti udělí zranění protihráči, onen hráč prohrává hru."

Vampire Champion

Bytost — Vampire Soldier

11

3/3

Deathtouch (Jakýkoli počet zranění, které udělí jiné bytosti, stačí ke zničení dané bytosti.)

" „Tihle piráti se musí zodpovídat za hříchy svých předků, jenž se zřekli Církve Soumraku a opustili Torrezon coby kacíři.“

Vraska's Conquistador

Bytost — Vampire Soldier

11

2/1

Kdykoli Vraska's Conquistador útočí nebo blokuje, pokud kontroluješ sférochodce s typem Vraska, cílový protihráč ztrácí 2 životy a ty 2 životy získáváš.

„Zřekl se královny i církve, a rozhodl se následovat moc.“

Vraska's Scorn

Sorcery

111

 

Cílový protihráč ztrácí 4 životy. Můžeš si v knihovně a/nebo hřbitově vyhledat kartu jménem Vraska, Scheming Gorgon, ukázat ji a dát si ji do ruky. Pokud byla takto prohledána knihovna, zamíchej ji.

 

Angrath, Minotaur Pirate

Legendární Sférochodec — Angrath

111

5

+2: Angrath, Minotaur Pirate udělí 1 zranění cílovému protihráči a každé bytosti pod jeho kontrolou.


−3: Vrať cílovou kartu s typem Pirate ze svého hřbitova na bojiště.


−11: Znič všechny bytosti pod kontrolou cílového protihráče. Angrath, Minotaur Pirate udělí onomu hráči počet zranění rovný jejich celkové síle.

 

Angrath's Ambusher

Bytost — Orc Pirate

11

2/3

Angrath's Ambusher má +2/+0 , pokud kontroluješ sférochodce s typem Angrath.

„Orkové byli nepřáteli Legie Soumraku už od jejího založení, a na celou rasu byla uvržena klatba.“