Tento překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou pouze se souhlasem autora a majitele. Kontakt:  mudrc@mysticshop.cz

Jméno

Typ

Cena

S/O

Herní text

Flavor text

Against All Odds

Sorcery

3W

Zvol si jedno nebo obojí —
• Vypověz ze hry cílovou bytost nebo artefakt pod tvou kontrolou, pak ji vrať na bojiště pod kontrolu vlastníka.
• Vrať cílovou kartu artefaktu nebo bytosti s manovou hodnotou 3 nebo méně ze svého hřbitova na bojiště.

Annex Sentry

Artefaktová bytost — Phyrexian Cleric

2W

1/4

Toxic 1 (Hráči, kterým tato bytost udělí zranění, dostanou také žeton jedu.)


Když Annex Sentry vstupuje na bojiště, vypověz ze hry cílovou bytost nebo artefakt pod kontrolou protihráče s manovou hodnotou 3 nebo méně, dokud Annex Sentry neopustí bojiště.

Výměna stráží není nikdy zapotřebí, neboť Nornini služebníci nikdy nespí.

Apostle of Invasion

Bytost — Phyrexian Angel

4WW

4/4

Flying


Zkaženost  — Pokud má protihráč tři a více žetonů jedu, Apostle of Invasion má double strike.

"Nebojte se přesvatého chóru. Připojte se k nám v extázi souladu."

Basilica Shepherd

Bytost — Phyrexian Angel

3WW

3/3

Flying


Když Basilica Shepherd vstupuje na bojiště, Vytvoř si dvě 1/1 bezbarvé artefaktové bytost-tokeny s typem Phyrexian Mite, s toxic 1 a s „Tato bytost nemůže blokovat.“(Hráči, kterým udělí bojové zranění, obdrží také žeton jedu.)

Bladed Ambassador

Bytost — Phyrexian Soldier

1W

3/1

Bladed Ambassador vstupuje na bojiště se žetonem oleje na sobě.


1, Odstraň žeton oleje z Bladed Ambassador: Bladed Ambassador získává indestructible do konce kola.

"Nechte tyhle thény oblouzené disidenty blábolit o jejich mrvém bohu. Já sloužím Matce strojů, a v jejím jméně vymýtím jejich kacířství."

Charge of the Mites

Instant

2W

Zvol si jedno—


• Charge of the Mites udělí počet zranění rovný počtu bytostí pod tvou kontrolou cílové bytosti nebo hráči.


• Vytvoř si dvě 1/1 bezbarvé artefaktové bytost-tokeny s typem Phyrexian Mite, s toxic 1 a s „Tato bytost nemůže blokovat.“(Hráči, kterým udělí bojové zranění, obdrží také žeton jedu.)

Compleat Devotion

Instant

1W

Cílová bytost pod tvou kontrolou získává+2/+2 do konce kola. Pokud měla toxic, lízni kartu.

"Elspeth, má nejdražčší přítelkyně, Multivesmír vyslyšel mé modlitby a přivedl tě sem, abych tě mohl připojit k mé smečce a navždy tě ochraňovat. "

Crawling Chorus

Bytost — Phyrexian Horror

W

1/1

Toxic 1 (Hráči, kterým tato bytost udělí zranění, dostanou také žeton jedu.)
Když Crawling Chorus zemře, vytvoř si 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typy Phyrexian Mite, s toxic 1 a s „Tato bytost nemůže blokovat.“

"Nám netřeba být rychlí. Jsme nevyhnutelní.

Duelist of Deep Faith

Bytost — Phyrexian Soldier

1W

2/2

Toxic 1 (Hráči, kterým tato bytost udělí zranění, dostanou také žeton jedu.)
Pokud je tvé kolo, Duelist of Deep Faith má first strike.

"Za našimi čepelemi není  ukryta žádná zášť. Zabíjáme z lásky a touhy sdílet Nornina požehnání se všemi."

Elesh Norn, Mother of Machines

Legendární bytost — Phyrexian Praetor

4W

4/7

Vigilance


Pokud by permanent vstupující na bojiště spustil spouštěnou schopnost permanentu pod tvou kontrolou, spustí se ona schopnost jednou navíc.

Permanenty vstupující na bojiště nespouštějí spouštěné schopnosti permanentů pod kontrolou vašich protihráčů.

The Eternal Wanderer

Legendární sférochodec

4WW

5

V každé bojové fázi může na The Eternal Wanderer útočit pouze jedna bytost.


+1:  Vypověz ze hry až jednu cílovou bytost nebo artefakt. Vrať ji na bojiště pod kontrolu vlastníka na začátku příští fáze konce kola onoho hráče.


0: Vytvoř si 2/2 bílou bytost-token s typem Samurai a s double strike.


−4: Za každého hráče si zvolte jednu bytost, kterou onen hráč kontroluje. Každý hráč obětuje všechny takto nezvolené bytosti.

Flensing Raptor

Bytost — Phyrexian Bird

2W

2/2

Flying


Toxic 1 (Hráči, kterým tato bytost udělí zranění, dostanou také žeton jedu.)


Když Flensing Raptor vstupuje na bojiště, jiná cílová bytost pod tvou kontrolou s toxic získává  +1/+1 a flying do konce kola.

Goldwarden's Helm

Artefakt — Vybavení

2W

Za Mirrodin! (Když toto Vybavení vstupuje na bojiště, vytvoř si 2/2 červenou bytost-token s typem Rebel a pak na ni toto Vybavení připoj.)
Vybavená bytost má +0/+1.


Vybav 1W (1W: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

"Má matka ji měla na sobě v bitvě proti prvním Phyrexianům. Nyní ji nosím coby poctu jí samotné."

Hexgold Hoverwings

Artefakt — Vybavení

3W

Za Mirrodin! (Když toto Vybavení vstupuje na bojiště, vytvoř si 2/2 červenou bytost-token s typem Rebel a pak na ni toto Vybavení připoj.)


Vybavený bytost má flying.


Bytosti pod tvou kontrolou, které jsou vybavené, mají +1/+0.

Vybav 2W

Incisor Glider

Artefaktová bytost — Phyrexian Construct

1W

1/3

Flying


Zkaženost  — Kdykoli Incisor Glider útočí, pokud má protihráč tři a více žetonů jedu, bytosti pod tvou kontrolou získávají +1/+1 do konce kola.

"Myslíš si teď, že je strašidelný? Tak to bys měl vidět, jak se krmí."
—Melira

Indoctrination Attendant

Bytost — Phyrexian Cleric

3W

3/4

Toxic 1 (Hráči, kterým tato bytost udělí zranění, dostanou také žeton jedu.)


Když Indoctrination Attendant vstupuje na bojiště, můžeš si do ruky vrátit jiný permanent, který kontroluješ. Pakliže tak učiníš, vytvoř si 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typy Phyrexian Mite, s toxic 1 a s „Tato bytost nemůže blokovat.“

Infested Fleshcutter

Artefakt — Vybavení

1W

Vybavená bytost má +2/+0.


Kdykoli vybavená bytost útočí, vytvoř si 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typy Phyrexian Mite, s toxic 1 a s „Tato bytost nemůže blokovat.“ (Hráči. kterým udělí bojové zranění,. obdrží také žeton jedu.)


Vybav 2W

Jawbone Duelist

Bytost — Phyrexian Soldier

1W

1/1

Double strike


Toxic 1 (Hráči, kterým tato bytost udělí zranění, dostanou také žeton jedu.)

"Mám ve své sbírce ještě místo pro nějaké zuby. Někdo se hlásí?"

Kemba, Kha Enduring

Legendární bytost — Cat Cleric

1W

2/2

Kdykoli Kemba, Kha Enduring nebo jiný permanent s typem Cat vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, připoj až jedno cílové Vybavení, které kontroluješ, na onu bytost.


Vybavené bytosti pod tvou kontrolou mají +1/+1.

3WW: Vytvoř si 2/2 bílou bytost-token s typem Cat.

Leonin Lightbringer

Bytost — Cat Rebel

2W

3/2

Ward 2 ((Kdykoli  se tato bytost stane cílem kouzla nebo schopnosti pod kontrolou protihráče, zruš onu schopnost nebo kouzlo, pokud hráč jej kontrolující nedoplatí 2.)

Je-li Leonin Lightbringer vybavena, má  +1/+1.

"Těžko bojovat za budoucnost, když nevidíš na cestu"

Mandible Justiciar

Artefaktová bytost — Phyrexian Cleric

1W

2/1

Lifelink


Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiný arfefakt , Mandible Justiciar získává +1/+1 do konce kola.

Zatímco se jedna ústa krmí, zbytek drmolí bezmyšlenkovité chvalozpěvy ke slávě Elesh Norn.

Mirran Bardiche

Artefakt — Vybavení

4W

Za Mirrodin! (Když toto Vybavení vstupuje na bojiště, vytvoř si 2/2 červenou bytost-token s typem Rebel a pak na ni toto Vybavení připoj.)


Vybavená bytost má +2/+1 a má vigilance.


Vybav 3W (3W: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Mondrak, Glory Dominus

Legendární bytost — Phyrexian Horror

2WW

4/4

Pokud by mělo být pod tvou kontrolou vytvořen určitý počet tokenů, namísto toho je vytvořen dvojnásobek.


1WPWP, Obětuj dva jiné artefakty a/nebo bytosti: Polož žeton nezničitelnosti na Mondrak, Glory Dominus. (WP může být zaplaceno buď W nebo 2 životy.)

Norn's Wellspring

Artefakt

1W

Kdykoli bytost pod tvou kontrolou zemře, proveď scry 1 a polož žeton oleje na Norn's Wellspring.
1T, Remove two oil counters from Norn's Wellspring: Lízni kartu.

"Utoň, abys mohl znovu dýchat."
—Atraxa

Orthodoxy Enforcer

Bytost — Phyrexian Cleric

3W

2/4

Vigilance


Orthodoxy Enforcer má +2/+0, pokud kontroluješ dva nebo více artefaktů.

Hmyzáci vyčmuchaí všechny potenciální narušitele. O zbytek se postará on.

Ossification

Očarování — Aura

1W

Očaruj základní zemi pod tvou kontrolou

Když Ossification vstupuje na bojiště, vypověz ze hry cílovou bytost nebo sférochodce pod kontrolou protihráče, dokud Ossification neopustí bojiště.

Pouze těm nejloajálnějšícm služebníkům Elesh Norn se dostane nejvyšší cti stát se součástí jejího trůnu.

Phyrexian Vindicator

Bytost — Phyrexian Horror

WWWW

5/5

Flying


Pokud by bylo Phyrexian Vindicator, uděleno zranění, udělení je zabráněno. Když je takto zabráněno udělení zranění, Phyrexian Vindicator udělí tolik zranění jakémukoli jinému cíli.

"Zřete svou nevyhnutelnou porážku."
—Elesh Norn

Planar Disruption

Očarování — Aura

1W

Očaruj artefakt, bytost nebo sférochodce

Očarovaný permanent nemůže útočit ani blokovat, a jeho aktivované schopnosti nemohou být aktivovány.

Sférové štíty Nové Phyrexie rozptýlily příchozí tým sférochodců po celém světě. Elesh Norn věděla, že přijdou

Plated Onslaught

Instant

3WW

Afinita k artefaktům (Toto kouzlo stojí k seslání o 1 méně za každý artefakt pod tvou kontrolou.)


Bytosti pod tvou kontrolou získávají +2/+1 do konce kola.

"Zřete slávu jediné, neochvějné jednoty."
—Ajani

Porcelain Zealot

Bytost — Phyrexian Soldier

3W

2/3

Na začátku bojové fáze ve tvém kole, cílová bytost pod tvou kontrolou získává+1/+1 do konce kola. Pokud má ona bytost toxic, namísto toho získává získává +2/+2 do konce kola.

"Existuje jedna přeslavná pravda, vyryta do srdcí věrných. Připojte se v jednotě, nebo buďte odplaveni."

Resistance Reunited

Instant

1W

Cílová bytost získává +2/+2 do konce kola.


Vybavené bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola nezničtelnost.

"No není to úžasný pohled pro znavené oči!“ řekl Koth. „Měla jsem na jazyku to samé, drahý příteli" odpověděla Elspeth.

Sinew Dancer

Bytost — Phyrexian Soldier

W

1/1

3WT: Tapni cílovou bytost.
Zkaženost  — WT: Tapni cílovou bytost.Aktivuj pouze pokud má protihráč tři a více žetonů jedu.

Šiří slova Stříbrných rytin mezi zaujaté publikum.

Skrelv, Defector Mite

Legendární Artefaktová bytost — Phyrexian Mite

W

1/1

Toxic 1 (Hráči, kterým tato bytost udělí zranění, dostanou také žeton jedu.)


Skrelv, Defector Mite nemůže blokovat.

.
WPT: Zvol si barvu: Jiná cílová bytost pod tvou kontrolou získává do konce kola toxic 1 a hexproof vůči oné barvě, a nemůže být toto kolo bytostmi oné barvy blokována. (WP může být zaplaceno buď W or 2 life.)

Skrelv's Hive

Očarování

1W

Na začátku tvé udržovací fáze ztrať 1 život a vytvoř si 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typy Phyrexian Mite, s toxic 1 a s „Tato bytost nemůže blokovat.“


Zkaženost  — Pokud má protihráč tři a více žetonů jedu, bytosti s toxic pod tvou kontrolou mají lifelink.

Swooping Lookout

Artefaktová bytost — Phyrexian Construct

W

1/2

Flying, vigilance

"Těžko posoudit v té záři, ale tohle musí být posily od nebeských lovců! Konečně dorazili!"
—Prahan, mirranský rebel

Vanish into Eternity

Instant

2W

Toto kouzlo stoji k seselání o 3 více, pokud cílí bytost.


Vypověz ze hry cílový permanent, který není zemí.

Tváří v tvář výbuchu, který by zničil nejen Novou Phyrexii, ale také tucet nevinných světů, Elspeth jej odsoudila – a sebe s ním – do prázdnoty mezi světy.

Veil of Assimilation

Artefakt

1W

Kdykoli Veil of Assimilation nebo jiný artefakt vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, cílová bytost pod tvou kontrolou získává+1/+1 a vigilance do konce kola.

"Slyš toliko soulad. Zři toliko slávu. Mluv toliko pravdu."
—Atraxa

White Sun's Twilight

Sorcery

XWW

Získáváš X životů. vytvoř si  X1/1 bezbarvých artefaktových bytostí-tokenů s typy Phyrexian Mite, s toxic 1 a s „Tato bytost nemůže blokovat.“ Je-li X 5 a více, znič všechny ostatní bytosti. (Hráči, jimž udělí bojové zranění bytost s toxic 1 získají také žeton jedu.)

Zealot's Conviction

Očarování — Aura

W

Flash


Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +1/+1.


Zkaženost  — Pokud má protihráč tři a více žetonů jedu, očarovaná bytost má navíc +1/+0 a first strike.

Aspirant's Ascent

Instant

U

Do konce kola cílová bytost získává +1/+3 , flying a toxic 1. (Hráči, kterým udělí zranění, získají také žeton jedu.)

Pro aspiranty Stroje pokroku je velkou ctí být vysláni do vyšších vrstev své sféry. Některým dají dokonce i přdem křídla.

Atmosphere Surgeon

Bytost — Phyrexian Wizard

1U

2/1

Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, polož žeton oleje na Atmosphere Surgeon.
Odstraň žeton oleje z Atmosphere Surgeon: Target creature gains flying do konce kola. Aktivuj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.

Jin-Gitaxia nejvíce pobuřuje, že stále existují části jeho vrstvy, které vyžadují údržbu.

Blade of Shared Souls

Artefakt — Vybavení

2U

Za Mirrodin! (Když toto Vybavení vstupuje na bojiště, vytvoř si 2/2 červenou bytost-token s typem Rebel a pak na ni toto Vybavení připoj.)


Kdykoli je Blade of Shared Souls připojena na bytost, můžeš onu bytost do oknce kola nechat stát se kopií jiné cílové bytosti pod tvou kontrolou.


Vybav 2

Blue Sun's Twilight

Sorcery

XUU

Získej kontrolu nad cílovou bytost s manovou hodnotou X a méně. Pokud je X 5 a více, vytvoř si token, který je kopií oné bytosti.

"Kde byla kdysi jen ignorance, tam Jin-Gitaxias přinesl vědění, a nastal věk pokroku."
—Nápis na památníku

Bring the Ending

Instant

1U

Zruš cílové kouzlo, pokud hráč jej kontrolující nezaplatí 2.


Zkaženost  — Namísto toho ono kouzlo zruš, pokud má hráč jej kontrolující tři a více žetonů jedu.

Kaya v hrůze sledovala, jak se jí iluze rozplynula v rukách. Pravý sylex měl v rukách Jace - a těsně předtím, než jeho mysl ovládla phyreze, jej aktivoval.

Chrome Prowler

Artefaktová bytost — Phyrexian Cat

2U

3/2

Flash
Když Chrome Prowler vstupuje na bojiště, tapni cílovou bytost pod kontrolou protihráče.

Umí chytit krysu a provést lumbální punkci jediným máchnutím pracky.

Distorted Curiosity

Sorcery

2U

Zkaženost  — Toto kouzlo stoji k seslání o 2 méně,  pokud má protihráč tři a více žetonů jedu.


Draw two cards.

"Svobodná vůle byla ilize tak dokonalá, že popletla i mne. Nyní už všemu rozumím lépe."

Encroaching Mycosynth

Artefakt

3U

Permanenty pod tvou kontrolou, které nejsou země, jsou navíc ke svým pstatním typům artefakty. To samé platí pro kouzla permanentů, které kontroluješ a karty permanentů, které nejsou země, které vlastníš a nejsou na bojišti.

"Opatrně – jakkoli mohou vypadat, nejsou lidmi. Kork blíže a vtáhnou tě dovnitř."
—Kara Vrist, šéfšpionka odboje

Escaped Experiment

Artefaktová bytost — Phyrexian Beast

1U

2

Kdykoli Escaped Experiment útočí, cílová bytost pod kontrolou protihráče získává -X/-0 do konce kola, kde X je počet artefaktů pod tvou kontrolou.

Jednoho rána se testovací subjekt rozhodl udělat experimenty na vědcích.

Experimental Augury

Instant

1U

Podívej se na vrchní tři karty své knihovny. Jednu si dej do ruky a zbytek na spodek knihovny v libovolném pořadí. Proliferuj. (Zvol si libovolný počet permanentů a/nebo hráčů a pak na každý/každého přidej jeden žeton od každého druhu, který na daném objektu leží.)

Eye of Malcator

Artefakt

2U

Když Eye of Malcator vstupuje na bojiště, proveď scry 2. (Podívej se na vrchní dvě karty své knihovny, pak dej libovolný počet z nich na spodek a zbytek na vršek knihovny v libovolném pořadí.)


Kdykoli vstupuje jiný artefakt na bojiště pod tvou kontrolu , Eye of Malcator se do konce kola stává 4/4 artrfaktovou bytostí s typy Phyrexian Eye.

Font of Progress

Artefakt

U

Font of Progress vstupuje na bojiště se dvěma žetony oleje.


3T: Cílový hráč odemele X karet, kde X je počet žetonů oleje na Font of Progress.

"Zhluboka pij z pramene pravdy a staň se kompleátním."
—Tamiyo

Gitaxian Anatomist

Bytost — Phyrexian Wizard

3U

2/5

Když Gitaxian Anatomist vstupuje na bojiště, můžeš ji tapnout. Když tak učiníš, proliferuj. (Zvol si libovolný počet permanentů a/nebo hráčů a pak na každý/každého přidej jeden žeton od každého druhu, který na daném objektu leží.)

Nekonzistence v rutinní vivisekci zažehla překvapivé poznání ohledně vnitřního fungování centurionů Pravoslaví.

Gitaxian Raptor

Bytost — Phyrexian Bird

2U

1/4

Flying


Gitaxian Raptor vstupuje na bojiště se třemi žetony oleje.


Odstraň žeton oleje z Gitaxian Raptor: Gitaxian Raptor získává +1/-1 do konce kola.

Znuděn troskami Lumengridu se přesunul do trosek Mephidrossu.

Glistener Seer

Bytost — Phyrexian Advisor

U

0/3

Glistener Seer vstupuje na bojiště se třemi žetony oleje.
T, Odstraň žeton oleje z Glistener Seer: Proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji dát na spodek knihovny.)

"Olej ví vše. Trik je v tom pokládat správné otázky."

Ichor Synthesizer

Bytost — Phyrexian Wizard

1U

1/3

Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, polož žeton oleje na Ichor Synthesizer.


Pokud má Ichor Synthesizer na sobě čtyři a více žetonů oleje, má +2/+0 a nemůže být blokována.

"Izoloval jsem chiralitu blyštivého oleje, takže už nepřijde nazmar žádné prekurzor."

Ichormoon Gauntlet

Artefakt

2U

Sférochodci pod tvou kontrolou mají "[0]: Proliferuj" a "[-12]: Po tomto kole získáváš kolo navíc."


Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, zvol si žeton na cílovém permanentu. Polož na onen permanent další žeton toho druhu.

Jace, the Perfected Mind

Legendární sférochodec — Jace

2UUP

5

Kompleatovaný (UP lze zaplatit U nebo 2 životy. Pokud byly zaplaceny životy, tento sférochodec vstupuje na bojiště s počtem žetonů loajality o dva sníženým.)


+1: Do tvého dalšího tahu získává až jedna cílová bytost -3/-0.


−2: Cílový hráč odemele tři karty. Pak, pokud je v nějakém hřbitově dvacet a více karet, lízni tři karty. Jinak lízni jednu kartu.


−X: Cílový hráč odemele třikrát X karet.

Malcator's Watcher

Artefaktová bytost — Phyrexian Drone

1U

1/1

Flying, vigilance


Když Malcator's Watcher zemře, lízni kartu.

Každý z gitaxianských sektářů sleduje všechny ostatní a hledá náznaky nedokonalosti

Meldweb Curator

Bytost — Phyrexian Wizard

3U

3/4

Když Meldweb Curator vstupuje na bojiště, dej si až jednu cílovou kartu instant nebo sorcery ze svého hřbitova na vršek knihovny.

"Představ si obří halu, jako knihovnu… jen místo knih je plná částí těl."
—Kara Vrist, šéfšpionka odboje

Meldweb Strider

Artefakt — Vehicle

4U

5/5

Vigilance


Meldweb Strider vstupuje na bojiště se žetonem oleje na sobě.


Odstraň žeton oleje z Meldweb Strider: Do konce kola se stane artefaktovou bytostí.


Posádka 3 (Tapni libovolný počet bytostí s celkovou silou 3 a více: Tento artefakt se do konce kola stává artefaktovou bytostí.)

Mercurial Spelldancer

Bytost — Phyrexian Rogue

1U

2/1

Mercurial Spelldancer nemůže být blokována.

Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, polož žeton oleje na Mercurial Spelldancer.

Kdykoli Mercurial Spelldancer udělí bojové zranění hráči, můžeš z ní odstranit dva žetony oleje. Když tak učiníš, zkopíruj příští kouzlo instant nebo sorcery, které toto kolo sesíláš. Pro kopii si můžeš zvolit nové cíle.

Mesmerizing Dose

Očarování — Aura

1UU

Očaruj bytost


Když Mesmerizing Dose vstupuje na bojiště, tapni očarovanou bytost, pak proliferuj. (Zvol si libovolný počet permanentů a/nebo hráčů a pak na každý/každého přidej jeden žeton od každého druhu, který na daném objektu leží.)


Očarovaná bytost se v průběhu odtapovací fáze hráče jej kontrolujícího neodtapuje.

Mindsplice Apparatus

Artefakt

3U

Flash


Na začátku tvé udržovací fáze polož žeton oleje na Mindsplice Apparatus.


Kouzla instant a sorcery tě stojí k seslání o  1 méně za každý žeton oleje na Mindsplice Apparatus.

Minor Misstep

Instant

U

Zruš cílové kouzlo s manovou hodnotou 1 a méně.

Nehledě na to kolikrát to už viděl, Sarnvax si vždy užival ten moment narůstající hrůzy, když si jeho protivníci uvědomili svou chybu.

Prologue to Phyresis

Instant

1U

Každý prorihtáč získává žeton jedu.


Lízni kartu.

"Prosím, ve jménu vědy, popiš mi vše, co cítíš. Nic nevynechej."

Quicksilver Fisher

Bytost — Phyrexian Drake

3UU

4/3

Flying


Když Quicksilver Fisher vstupuje na bojiště, lízni kartu, pak kartu zahoď.

Už nepotřebuje potravu, ale jeho staré instinkty jsou využity k čištění Chirurgických sálů od špionů.

Reject Imperfection

Instant

1UU

Zruš cílové kouzlo. Pokud mělo manovou hodnotu 3 a méně, proliferuj.

(Zvol si libovolný počet permanentů a/nebo hráčů a pak na každý/každého přidej jeden žeton od každého druhu, který na daném objektu leží.)

"Tvá teorie má hodnotu. Ty nikoli."
—Sarnvax, gitaxianský sektář

Serum Snare

Instant

1U

Vraťcílový permanent, který není země, do ruky vlastníka. Pokud měl manovou hodnotu 3 a méně, proliferuj. (Zvol si libovolný počet permanentů a/nebo hráčů a pak na každý/každého přidej jeden žeton od každého druhu, který na daném objektu leží.)

"Přináším poselství z Autonomní vý—aargh!"

Tamiyo's Immobilizer

Artefakt

3U

Tamiyo's Immobilizer vstupuje na bojiště se čtyřmi žetony oleje.


T, Odstraň žeton oleje z Tamiyo's Immobilizer: Tapni cílový artefakt nebo bytost.

Návštěvníci Chirurgických sálů se často promění v trvalé obyvatele.

Tamiyo's Logbook

Artefakt

2U

5UT: Lízni kartu. Tato schopnost stojí o  1 méně za každý artefakt pod tvou kontrolou.

"Píšeme novou kapitolu jediného pravého příběhu Phyrexie. Někdo ji musí zaznamenat pro příští generace."
—Tamiyo

Tekuthal, Inquiry Dominus

Legendární bytost — Phyrexian Horror

2UU

3/5

Flying


Pokud bys měl/a proliferovat, proliferuj namísto toho dvakrát.


1UPUP, Odstraň tři žetony z jiných artefaktů, sférochodců či bytostí pod tvou kontrolou: Polož žeton nezničitelnosti na Tekuthal, Inquiry Dominus. (UP může být zaplaceno buď U nebo 2 životy.)

Thrummingbird

Bytost — Phyrexian Bird Horror

1U

1/1

Flying


Kdykoli Thrummingbird udělí bojové zranění hráči,  proliferuj. (Zvol si libovolný počet permanentů a/nebo hráčů a pak na každý/každého přidej jeden žeton od každého druhu, který na daném objektu leží.)

Transplant Theorist

Artefaktová bytost — Phyrexian Artificer

3U

2/4

Kdykoli Transplant Theorist nebo jiný artefakt vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu , můžeš líznout kartu. Pokud tak učiníš, kartu zahoď.


2: Polož cílovou kartu ze svého hřbitova na spodek své knihovny.

Trawler Drake

Bytost — Phyrexian Drake

2U

0/0

Flying


Trawler Drake vstupuje na bojiště se žetonem oleje na sobě.


Trawler Drake získává +1/+1 za každý žeton oleje na sobě.


Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, polož žeton oleje na Trawler Drake.

Unctus, Grand Metatect

Legendární Artefaktová bytost — Phyrexian Vedalken

1UU

2/4

Ostatní modré bytostti pod tvou kontrolou mají "Kdykoli se tato bytos tapne, lízni kartu, pak kartu zahoď."


Ostatní artefaktové bytosti pod tvou kontrolou mají +1/+1.


UP: Do konce kola se cílová bytost pod tvou kontrolu stává ke svým dalším barvám a typům modrým artefaktem. Aktivuj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery. (UP může být zaplaceno buď Unebo 2 žuvoty.)

Unctus's Retrofitter

Bytost — Phyrexian Artificer

2U

2/3

Toxic 1 (Hráči, kterým tato bytost udělí zranění, dostanou také žeton jedu.)


Když Unctus's Retrofitter vstupuje na bojiště, až jeden cílový artefakt pod tvou kontrolou se stává artefaktovou bytostí se základní silou a odolností 4/4, dokud je Unctus's Retrofitter na bojišti.

Vivisurgeon's Insight

Sorcery

3UU

Lízni tři karty. Proliferuj. (Zvol si libovolný počet permanentů a/nebo hráčů a pak na každý/každého přidej jeden žeton od každého druhu, který na daném objektu leží.)

"Experimentální deník, zápis 290: Ponechání receptorů bolesti subjektu nedotčených má za následek bezprecedenentí kombinaci nekoherence a hypervnímavosti."

Watchful Blisterzoa

Bytost — Phyrexian Jellyfish

4UU

4/4

Flying


Watchful Blisterzoa vstupuje na bojiště se žetonem oleje na sobě.


Když Watchful Blisterzoa zemře, lízni počet karet rovný počtu žetonů oleje na ní.

Po sérii přepadení si Uulbrek vyžádal strážce zcela bez slepých zón.

Ambulatory Edifice

Artefaktová bytost — Phyrexian Construct

2B

3/2

Když Ambulatory Edifice vstupuje na bojiště, můžeš zaplatit 2 životy. Když tak učiníš, cílová bytost získává -1/-1 do konce kola.

Mirranské síly si myslely, že porazily nepřátele…dokud se neprobudil blízký památník a nejal se je pronásledovat.

Annihilating Glare

Sorcery

B

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla zaplať 4 nebo obětuj bytost nebo artefakt.


Znič cílovou bytost nebo sférochodce.

Pohledem, spárem i ostnem, Vraska se postará, aby byla vůle Phyrexie vykonána.

Anoint with Affliction

Instant

1B

Vypověz ze hry cílovou bytost, pokud má manovou hodnotu 3 a méně.


Zkaženost  — Namísto toho ji vypověz ze hry, pokud má hráč ji kontrolující tři a víde žetonů jedu.

Mnozí ze správců inkubátorů používají nekrogenové tetování k posouzení hodnoty jejich aspirantů, Pokud se rány zanítí a hnijí, nestojí příjemce za další snahu.

Archfiend of the Dross

Bytost — Phyrexian Demon

2BB

6/6

Flying


Archfiend of the Dross vstupuje na bojiště se čtyřmi žetony oleje.


Na začátku tvé udržovací fáze odstraň žeton oleje z Archfiend of the Dross. Pak, pokud na sobě neá žádné žetony oleje, prohráváš hru.


Kdykoli zemře bytost pod kontrolou protihráče, onen hráč ztrácí 2 životy.

Bilious Skulldweller

Bytost — Phyrexian Insect

B

1/1

Deathtouch


Toxic 1 (Hráči, kterým tato bytost udělí zranění, dostanou také žeton jedu.)

"Dávejte si pozor, kam šlapete. Na cokoli šlápnete, má pravděpodobně zuby"
—Kara Vrist, šéfšpionka odboje

Black Sun's Twilight

Instant

XB

Až jedna cílová bytost získává do konce kola -X/-X. Je-li X 5 a více, vrať si ze svého hřbitova kartu bytosti s manovou hodnotou X a méně na bojiště tapnutou.

"Kde bylo kdysi jen sebeuspokojení, Sheoldred přinesla ambice, a brzy zavládla Yawgmothova vůle."
—Nápis na památníku

Blightbelly Rat

Bytost — Phyrexian Rat

1B

2/2

Toxic 1 (Hráči, kterým tato bytost udělí zranění, dostanou také žeton jedu.)


Když Blightbelly Rat zemře, proliferuj.(Zvol si libovolný počet permanentů a/nebo hráčů a pak na každý/každého přidej jeden žeton od každého druhu, který na daném objektu leží.)

Bonepicker Skirge

Bytost — Phyrexian Imp

2B

2/2

Flying
Zkaženost  — Pokud má protihráč tři a více žetonů jedu, Bonepicker Skirge má deathtouch a lifelink.

"Zmiz odsud! Musím tohohle přestavět pro další kolo. Kšá, kšá!"
—Keskit, Tkáň sochající

Chittering Skitterling

Bytost — Phyrexian Rat

2B

1/4

Zkaženost  — Obětuj artefakt nebo bytost:: Lízni kartu. Aktivuj jen pokud má protihráč tři a více žetonů jedu a jen jednou za kolo.

Co nelze přetvořit, bude zničeno, kousek po kousku.

Cruel Grimnarch

Bytost — Phyrexian Cleric

5B

5/5

Deathtouch


Když Cruel Grimnarch vstupuje na bojiště, Každý protihráč zahodí kartu. Za každého, který nemůže, si přidej 4 životy.

Gospel lží zní nejsladčeji, když je zpíván mnoha ústy.

Cutthroat Centurion

Artefaktová bytost — Phyrexian Warrior

2B

2/2

Obětuj jiný artefakt nebo bytost: Cutthroat Centurion získává +2/+2 do konce kola. Aktivuj pouze jednou za kolo.

"Oba sloužíme Démonskému thénovi. Tvé části lépe poslouží u mne."

Drivnod, Carnage Dominus

Legendární bytost — Phyrexian Horror

3BB

8/3

Pokud by mělo to, že zemře bytost, spustit spouštěnou schopnost permanentu pod tvou kontrolou, spustí se ona schopnost jednou navíc.

 BPBP, Vypověz tři karty bytostí ze svého hřbitova: Polož žeton nezničitelnosti na Drivnod, Carnage Dominus. (BP může být zaplaceno buď B nebo 2 životy.)

Drown in Ichor

Sorcery

1B

Cílová bytost získává -4/-4 do konce kola.

Proliferuj.(Zvol si libovolný počet permanentů a/nebo hráčů a pak na každý/každého přidej jeden žeton od každého druhu, který na daném objektu leží.)

Utopit se v Drossu není ani hezká, ani tichá smrt. Ale jakmle se vás zmocní nekrogen, není vyhnutí.

Duress

Sorcery

B

Cílový hráč ukáže ruku. Vyber si z ní kartu, která není kartou země ani bytosti. Onen hráč ji zahodí.

"Poddej se, neb kompleátnost čeká jen na očištěné."
—Nokar, kněží Sheoldred.

Feed the Infection

Sorcery

3B

Lízni tři karty a ztrať 3 životy.


Zkaženost  — Každá protihráč se třemi a více žetony jedu ztrácí 3 životy.

Přáli si být nepostradatelnou součástí Struskových jam. Azax-Azog jim přání splnil.

Fleshless Gladiator

Bytost — Phyrexian Skeleton

1B

2/2

Zkaženost  — 2B: Vrať Fleshless Gladiator ze svého hřbitova na bojiště tapnutá. You lose 1 life. Aktivuj pouze pokud má protihráč tři a více žetonů jedu.

Co jí chybí co do kůže, dohání stylem.

Geth, Thane of Contracts

Legendární bytost — Phyrexian Zombie

1BB

3/4

Ostatní bytosti pod tvou kontrolou majíí -1/-1.


1BBT: Vrať  cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova na bojiště. It gains "If this creature would leave the battlefield, exile it instead of putting it anywhere else." Aktivuj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.

"Vypadá to, že si někdo zase nepřečetl drobné písmo."

Gulping Scraptrap

Bytost — Phyrexian Horror

4B

4/4

Když Gulping Scraptrap vstupuje na bojiště nebo zemře, proliferuj.(Zvol si libovolný počet permanentů a/nebo hráčů a pak na každý/každého přidej jeden žeton od každého druhu, který na daném objektu leží.)

"Slyší někdo další ten strašlivý křupavý zvuk?"
—Jace

Infectious Inquiry

Sorcery

2B

Lízni dvě karty a ztrať 2 životy. Každý protihráč získává žeton jedu.

"Já tobě bolest, ty mně informace. Jednoduchý obchod, no ne?"

Karumonix, the Rat King

Legendární bytost — Phyrexian Rat

1BB

3/3

Toxic 1 (Hráči, kterým tato bytost udělí zranění, dostanou také žeton jedu.)

Ostatní bytosti s typem Rat pod tvou kontrolou mají toxic 1.

Když Karumonix vstupuje na bojiště, podívej se na vrchních pět karet své knihovny. Můžeš z nich ukázat libovolný počet karet s typem Rat a dát si je do ruly. Zbytek si dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Necrogen Communion

Očarování — Aura

1B

Očaruj bytost you control
Očarovaná bytost má toxic 2. (Hráči, jimž udělí bojové zranění, také obdrží dva žetony jedu.)


Když očarovaná bytost zemře, vrať onu kartu na bojiště pod tvou kontrolu.

Necrosquito

Bytost — Phyrexian Insect

3B

0/0

Flying


Necrosquito vstupuje na bojiště se dvěma žetony oleje.


Necrosquito získává +1/+1 za každý žeton oleje na sobě.

Kdykoli je jiná bytost nebo artefakt odložena z bojiště do hřbitova, polož žeton oleje na Necrosquito.

Nimraiser Paladin

Bytost — Phyrexian Knight

4B

4/4

Toxic 2 (Hráči, jimž udělí bojové zranění, také obdrží dva žetony jedu.)


Když Nimraiser Paladin vstupuje na bojiště, vrať cílovou kartu bytosti s manovou hodnotou 3 nebo méně ze svého hřbitova do ruky.

Offer Immortality

Instant

1B

Cílová bytost získává do konce kola deathtouch a nezničitelnost. (Nezničí ji zranění a efekty říkající „znič“.)

"Odevzdej vše, co jsi, Phyrexii, a dostaneš více, než po čem bys kdy mohl toužit. "

Pestilent Syphoner

Bytost — Phyrexian Insect

1B

1/1

Flying


Toxic 1 (Hráči, kterým tato bytost udělí zranění, dostanou také žeton jedu.)

Prétoři ostatních vrstev se v soukromí podivovali, jak je možné, že Sheoldred má vždy k dispozici přebytek blyštivého oleje.

Phyrexian Arena

Očarování

1BB

Na začátku tvé udržovací fáze lízni kartu a ztrať 1 život.

Na jediný hořkosladký okamžik Jace uvěřil, že by stále mohl svou lásku zachránit. Okamžik bylo vše, co Vraska potřebovala. „Pro slávu Phyrexie“, zašeptala.

Phyrexian Obliterator

Bytost — Phyrexian Horror

BBBB

5/5

Trample


Kdykoli udělí zdroj zranění Phyrexian Obliterator, hráč onen zdroj kontrolující obětuje odpovídající počet permanentů.

"Ukaž mi, co Nornini pochlebovačí skrývají pod vším tím porcelánem"
—Sheoldred

Ravenous Necrotitan

Bytost — Phyrexian Horror

2BB

6/6

Zkaženost  — Když Ravenous Necrotitan vstupuje na bojiště, obětuj bytost, pokdu žádný protoihráč nemá tři žetony jedu.

Někteří Sheoldredini goliáši šíří slávu Phyrexie. Jiní jen žerou.

Scheming Aspirant

Bytost — Phyrexian Advisor

1B

1/3

Kdykoli proliferuješ, každý protihráč ztrácí 2 životy a ty 2 životy získáváš.

"Vychoval jsem mnoho bojovníků pro Koloseum. Tenhle bude jednoho dne strašlivým, dej na má slova."

Sheoldred's Edict

Instant

1B

Zvol si jedno


• Každý protihráč obětuje bytost, která není token.
• Každý protihráč obětuje bytost-token.
• Každý protihráč obětuje sférochodce.

"Gratuluji. Jsem pobavena."

Sheoldred's Headcleaver

Bytost — Phyrexian Warrior

3B

2/4

Menace
Toxic 2 (Hráči, jimž udělí bojové zranění, také obdrží dva žetony jedu.)

Trest za ppbuřování, jako za jakýkoli jiný zločin ve Struskových jamách, je poprava.

Stinging Hivemaster

Bytost — Phyrexian Warlock

2B

3/2

Toxic 1 (Hráči, kterým tato bytost udělí zranění, dostanou také žeton jedu.)


Když Stinging Hivemaster zemře, vytvoř si 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typy Phyrexian Mite, s toxic 1 a s „Tato bytost nemůže blokovat.“

Z jeho nitra zadunělo vpřed jediné slovo: „Sežer."

Testament Bearer

Bytost — Phyrexian Warrior

3B

4/1

Když Testament Bearer zemře, podívej se na vrechní tři karty své knihovny. Dej si jednu do ruky a zbytek do hřbitova.

Pyšně nese váhu kréd Phyrexie, obrazně i doslovně.

Vat Emergence

Sorcery

4B

Polož cílovou kartu bytosti ze hřbitova na bojiště.

Proliferuj.(Zvol si libovolný počet permanentů a/nebo hráčů a pak na každý/každého přidej jeden žeton od každého druhu, který na daném objektu leží.)

První znovuzrození je odměna. Jedenapadesáté je trest.

Vat of Rebirth

Artefakt

B

Kdykoli je jiný artefakt nebo bytost pod tvou kontrolou odložena z bojiště do hřbitova, polož žeton oleje na Vat of Rebirth.


2BT, Odstraň čtyři žetony oleje z Vat of Rebirth: Vrať cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova na bojiště. Aktivuj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.

Vraan, Executioner Thane

Legendární bytost — Phyrexian Vampire

1B

2/2

Kdykoli jedna nebo více bytostí pod tvou kontrolou zemře, každý protihráč ztrácí 2 životy a ty 2 životy získáváš. Tato schopnost se spustí pouze jednou za kolo.

Brzy mne bude mít každý prétor najatého, abych zabil všechny ostatní, a já budu stát sám jako pravý a jediný Otec strojů."

Vraska, Betrayal's Sting

Legendární sférochodec — Vraska

4BBP

6

Kompleatovaná (BP lze zaplatit B nebo 2 životy. Pokud byly zaplaceny životy, tento sférochodec vstupuje na bojiště s počtem žetonů loajality o dva sníženým.)


0: Lízni kartu a ztrať 1 život. Proliferuj

.
−2: Cílová bytost se stává artefaktem typu Poklad s  "T, Obětuj tento artefakt: přidej si jednu manu jakékoli barvy“ a ztrácí všechny ostatní typy a všechny schopnosti.


−9: Pokud má cílový hráč méně než devět žetonů jedu, získává počet rovný rozdílu.

Vraska's Fall

Instant

2B

Každý protihráč obětuje bytost nebo sférochodce a získá žeton jedu.

Tupá, plíživá bolest phyrese postupovala Vrasčinými žilami. Věděla, že jak se jí zcela zmocní, zradí vše – dokonce i Jace.

Whisper of the Dross

Instant

B

Cílová bytost získává -1/-1 do konce kola.

Proliferuj.(Zvol si libovolný počet permanentů a/nebo hráčů a pak na každý/každého přidej jeden žeton od každého druhu, který na daném objektu leží.)

"Mrtvý či živý, nyní sloužíš Ocelovým thénům."

All Will Be One

Očarování

3RR

Kdykoli pokládáš jeden nebo více žetonů na permanent nebo hráče,  All Will Be One udělí tolik zranění cílovému protihráči, bytosti pod kontrolou protihráčem či sférochodci pod kontrolou protihráče.

Invazní strom prolomil Mlžné věčnosti a vyslal dokonalost Phyrexie napříč Multivesmírem.

Awaken the Sleeper

Sorcery

3R

Získáváš kontrolu nad cílovou bytostí do konce kola. Odtapni ji. Do konce kola získává haste. Pokud je vybavena, můžeš všechna Vybavení na ní připojená zničit.

"Bez důvěry jeden druhého bychom už vskutku neměli za co bojovat. Nemám pravdu, Malachu? .:Malachu? "
—Darven, mirranský rebel, poslední slova

Axiom Engraver

Bytost — Phyrexian Wizard

1R

1/3

Axiom Engraver vstupuje na bojiště se dvěma žetony oleje.


T, Odstraň žeton oleje z Axiom Engraver, Zahoď kartu: Lízni kartu.

"Neumdlím, dokud nebude pravda Phyrexie vepsána po celém Multiverzu."

Barbed Batterfist

Artefakt — Vybavení

1R

Za Mirrodin! (Když toto Vybavení vstupuje na bojiště, vytvoř si 2/2 červenou bytost-token s typem Rebel a pak na ni toto Vybavení připoj.)


Vybavená bytost má +1/-1.


Vybav 1 (1: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

"Konečně, bezpečný způsob jak rozbít hnusákům hubu."

Bladegraft Aspirant

Bytost — Phyrexian Warrior

2R

2/3

Menace


Kouzla Vybavení tě stojí k seslání o 1 méně.


Aktivované schopnosti Vybavené, které cílí Bladegraft Aspirant, stojí k aktivací o  1 méně. 

"K tanci na hudbu Juexu, poskakuj jako mihotající plamen a mlať jako kladivo."

Blazing Crescendo

Instant

1R

Cílová bytost získává +3/+1 do konce kola.

Vypověz ze hry vrchní kartu své knihovny. Do konce svého dalšího kola ji můžeš zahrát.

"A to si říkají Tichá výheň? Ironické."
—Tyvar

Cacophony Scamp

Bytost — Phyrexian Goblin Warrior

R

1/1

Kdykoli Cacophony Scamp udělí bojové zranění hráči,  můžeš ji obětovat. Když tak učiníš, proliferuj.(Zvol si libovolný počet permanentů a/nebo hráčů a pak na každý/každého přidej jeden žeton od každého druhu, který na daném objektu leží.)


Když Cacophony Scamp zemře, udělí počet zranění rovný své síle libovolnému cíli.

Capricious Hellraiser

Bytost — Phyrexian Dragon

3RRR

4/4

Toto kouzlo stoji k seslání o 3 méně, pokud máš devět nebo více karet ve hřbitově.


Flying


Když Capricious Hellraiser vstupuje na bojiště, vypověz náhodně tři karty ze svého hřbitova. Zvol si z ních kartu, která není bytost ani země a zkopíruj ji. Můžeš seslat kopii bez placení její manové ceny.

Chimney Rabble

Bytost — Phyrexian Goblin Warrior

3R

3/3

Haste


Když Chimney Rabble vstupuje na bojiště, vytvoř si 1/1 červenou bytost-token s typy Phyrexian Goblin.

"Jsou násilní, tvrdohlaví a divoce nevyzpytatelní. Bude legrace sledovat, jak s si s nimi poradí Norniny vychvalované taktiky."
—Urabrask

Churning Reservoir

Artefakt

R

Na začátku tvé udržovací fáze polož žeton oleje na jinž cílíový artefakt nebo očarování pod tvou kontrolou, které není tokenem


2T: Vytvoř si 1/1 červenou bytost-token s typy Phyrexian Goblin. Aktivuj pouze pokud bylo toto kolo položeno jeden nebo více žetonů oleje na permanent pod tvou kontrolou nebo pokud byl toto kolo odložen z bojiště do hřbitova permanent s žetonem oleje na sobě.

Dragonwing Glider

Artefakt — Vybavení

3RR

Za Mirrodin! (Když toto Vybavení vstupuje na bojiště, vytvoř si 2/2 červenou bytost-token s typem Rebel a pak na ni toto Vybavení připoj.)


Vybavená bytost má +2/+2 a má flying a haste.


Vybav 3RR

Exuberant Fuseling

Bytost — Phyrexian Goblin Warrior

R

0/1

Trample


Exuberant Fuseling má +1/+0 za každý žeton oleje na sobě,


Když Exuberant Fuseling vstupuje na bojiště a kdykoli je jiná bytost nebo artefakt pod tvou kontrolou odložen z bojiště do hřbitova, polož žeton oleje na Exuberant Fuseling.

Forgehammer Centurion

Bytost — Phyrexian Warrior

2R

3/2

Kdykoli je jiná bytost nebo artefakt pod tvou kontrolou odložena z bojiště do hřbitova, polož žeton oleje na Forgehammer Centurion.


Kdykoli Forgehammer Centurion útočí, můžeš z ní odstranit dva žetony oleje. Když tak učiníš, cílová bytost nemůže toto kolo blokovat.

Free from Flesh

Instant

R

Cílová bytost získává +2/+2 do konce kola. Polož na ni dva žetony oleje.

Konečně porozuměl, že phyrese není konec, ale nový, dokonalý počátek.

Furnace Punisher

Bytost — Phyrexian Warrior

2R

3/3

Menace


Na začátku udržovací fáze každéhu hráče odělí Furnace Punisher onomu hráči 2 zranění, pokud onen hráč nekontroluje dvě nebo více základních zemí.

Své oblíbené výtvory označí žhnoucím cejchem, zbytek nechá strávit pec.

Furnace Strider

Bytost — Phyrexian Beast

4R

4/5

Furnace Strider vstupuje na bojiště se dvěma žetony oleje.


Odstraň žeton oleje z Furnace Strider: Cílová bytost pod tvou kontrolou získává do konce kola haste.

Když se Tichá výheň uzavřela ostatním frakcím, Urabraskovi kovotepci dostali volnou ruku tvořit, cokoli jejich kreativita vyžadovala.

Gleeful Demolition

Sorcery

R

Znič cílový artefakt. Pokud jsi jej kontroloval/a vytvoř si tři 1/1 červené bytosti-tokeny s typy Phyrexian Goblin.

Urabrask podporuje kreativitu ve všech podobách, dokonce i v těch ničivých. Zejména v těch ničivých.

Hazardous Blast

Sorcery

3R

Hazardous Blast udělí deals 1 zranění každé bytosti pod kontrolou protihráčů. Bytosti pod kontrolou tvých protihráčů nemohou toto kolo blokovat.

Pravoslaví strojů shledává sílu v počtu. Tichá výheň to shledává legračním.

Hexgold Halberd

Artefakt — Vybavení

1R

Za Mirrodin! (Když toto Vybavení vstupuje na bojiště, vytvoř si 2/2 červenou bytost-token s typem Rebel a pak na ni toto Vybavení připoj.)


Je-.li tvé kolo, má vybavená bytost first strike a trample

.
Vybav 2R

Hexgold Slash

Instant

R

Hexgold Slash udělí 2 zranění célové bytosti. Pokud měla ona bytost toxic, udělí jí namísto toho 4 zranění.

"Nehledě na to, jak jsou drsní, i Phyrexiané preferují mít vnitřnosti vevnitř těla."
—Jor Kadeen

Koth, Fire of Resistance

Legendární sférochodec — Koth

2RR

4

+2: Najdi si v knihovně kartu základní země s typem Mountain, dej si ji do ruky a pak si zamíchej knihovnu.


−3: Koth, Fire of Resistance udělí cílové bytosti počet zranění podle počtu zemí s typem Mountain pod tvou kontrolou.


−7: Získáváš emblém s „Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu permanent s typem Mountain, tento emblém udělí 4 zranění jakémukoli cíli."

Kuldotha Cackler

Bytost — Phyrexian Hyena

2R

2/3

Trample


Kdykoli Kuldotha Cackler útočí,  získává +X/+0 do konce kola, kde X je počet permanentů pod tvou kontrolou s žetony oleje na sobě.

Taky byste se smáli, kdybyste se právě propálili tyrannaxovi ze žaludku.

Magmatic Sprinter

Bytost — Phyrexian Warrior

2R

3/2

Haste


Když Magmatic Sprinter vstupuje na bojiště, polož dva žetony oleje na cílový arefakt nebo bytost pod tvou kontrolou.


Na začátku tvé fáze konce kola vrať Magmatic Sprinter do ruky vlastníka, pokud z ní neodstraní š dva žetony oleje.

Molten Rebuke

Sorcery

4R

Zvol si jedno nebo oboje—
• Molten Rebuke udělí 5 zranění cílové bytosti nebo sférochodci.
• Znič cílové Vybavení

"Snad tohle ukáže Pravoslaví, co si myslíme o jejich pokusech o indoktrinaci.“

Nahiri's Sacrifice

Sorcery

1R

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla, obětuj artefakt nebo bytost s manovou hodnotou X.


Nahiri's Sacrifice udělí X zranění libovolně rozdělených mezi libovoný počet cílových bytostí.

Nahirin poslední svobodný nádech přešel ve vzdorný ryk, se kterým rozervala Sheoldredino Koloseum na kusy.

Oxidda Finisher

Bytost — Ogre Rebel

5RR

7/5

Afinita k Vybavení (Toto kouzlo stoji k seslání o 1 méně za každé Vybavení pod tvou kontrolou.)


Trample

Lidová moudrost říká, že Phyrexiané necítí strach. Ale lidová moudrost nikdy nezkoušela bránit most proti rozzuřenému zlobrovi.

Rebel Salvo

Instant

2R

Afinita k Vybavení  (Toto kouzlo stoji k seslání o 1 méně za každé Vybavení pod tvou kontrolou.)


Rebel Salvo udělí 5 zranění cílové bytosti nebo sférochodci. Onen permanent ztrácí to konce kola nezničitelnost.

"To tvé Velké dílo vypadá celkem křehce, Urabrasku!"

Red Sun's Twilight

Sorcery

XRR

Znič až X cílových artefaktů. Poiud je X 5 a více, za každý takto zničený artefakt si vytvoř jeho kopii. Kopie mají haste. Na konci příští fáze konce kolaje vypověz ze hry.

"Kde byla dříve jen apatie, Urabrask přinesl vášeň, a velké dílo skutečně započalo."
—Nápis na památníku

Resistance Skywarden

Bytost — Ogre Rebel

3RR

5/5

Menace, reach

Když jej Vulshokové naučili slovo pro „domov“, věděl, že je to to, za co celou dobu bojoval.

Sawblade Scamp

Bytost — Phyrexian Beast

R

1/1

Haste


Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, polož žeton oleje na Sawblade Scamp.


T, Odstraň žeton oleje z Sawblade Scamp: Sawblade Scamp udělí 1 zranění každému protihráči.

Někdy Velké dílo vyžaduje ničení, aby dovolilo efektivnější rekonstrukci.

Shrapnel Slinger

Artefaktová bytost — Phyrexian Beast

1R

2/2

Když Shrapnel Slinger vstupuje na bojiště, můžeš obětovat bytost. Když tak učiníš, znič cílový artefakt pod kontrolou protihráče.

"Můžou mít možná neomezeně hmyzáků, ale to prostě jen znamená, že my máme neomezeně munice."
—Urabrask

Slobad, Iron Goblin

Legendární bytost — Phyrexian Goblin Artificer

2R

3/3

T, Obětuj artefakt: Přidej si počet R rovný manové hodnotě obětovaného artefaktu. Spotřebuj tuto manu jen na sesílání artefaktových kouzel nebo aktivaci schopností artefaktů.

Kdysi bojoval za záchranu Mirrodinu. Nyní za jeho proměnu.

Solphim, Mayhem Dominus

Legendární bytost — Phyrexian Horror

2RR

5/4

Pokdu by zdroj pod tvou kontrolou udělil nebojové zranění protihráči nebo permanentu pod kontrolou protihráče, udělí mu namísto toho dvojnásobek.


1RPRP, Zahoď dvě karty :Polož žeton nezničitelnosti na Solphim, Mayhem Dominus. (RP může být zaplaceno buď R nebo 2 životy.)

Thrill of Possibility

Instant

1R

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla zahoď kartu.


Lízni dvě karty.

Jak se nákaza šířila, Nahiriny myšlenky se začaly proplétat. Potřebovala ochránit to, co milovala, před Phyrexií…nebo jen Phyrexie mohla ochránit to, co milovala.

Urabrask's Anointer

Artefaktová bytost — Phyrexian Wizard

3R

4/2

Když Urabrask's Anointer vstupuje na bojiště, udělí X zranění libovolnému cíli, kde X je počet permanentů s žetony oleje na sobě, které kontroluješ.

"Tak dychtivě jsi toužil špiclovat mou práci, že mám za to, že oceníš demonstraci na vlastní kůži."

Urabrask's Forge

Artefakt

2R

Na začátku bojové fáze ve tvém kole, polož žeton oleje na Urabrask's Forge, pak si vytvoř  X/1 červenou bytost-token s typy Phyrexian Horror s trample a haste, kde X je počet žetonů oleje na Urabrask's Forge. Obětuj onen token na začátku příští fáze konce kola.

Vindictive Flamestoker

Bytost — Phyrexian Wizard

R

1

Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, polož žeton oleje na Vindictive Flamestoker.


6R, Obětuj Vindictive Flamestoker: Zahoď ruku a pak lízni čtyři karty. Tato schopnost stojí k aktivaci o 1 méně za každý žeton oleje na Vindictive Flamestoker.

Její víra hoří dost žhavě na to, aby spálila maso kacířů.

Volt Charge

Instant

2R

Volt Charge udělí 3 zranění libovolnému cíli.

 Proliferuj.(Zvol si libovolný počet permanentů a/nebo hráčů a pak na každý/každého přidej jeden žeton od každého druhu, který na daném objektu leží.)

"Mezi Urabraskem a Norn se schyluje k válce. Využijme ten chaos a můžeme se zbavit obou."
—Koth

Vulshok Splitter

Artefakt — Vybavení

3R

Za Mirrodin! (Když toto Vybavení vstupuje na bojiště, vytvoř si 2/2 červenou bytost-token s typem Rebel a pak na ni toto Vybavení připoj.)


Vybavená bytost má +2/+0.

Vybav 2R (2R: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

"Není to můj styl, ale práci to odvede."
—Nahiri

Adaptive Sporesinger

Bytost — Phyrexian Druid

2G

2/2

Vigilance


Když Adaptive Sporesinger vstupuje na bojiště, zvol si jedno—


• Cílová bytost získává +2/+2 a vigilance do konce kola.


• Proliferuj.(Zvol si libovolný počet permanentů a/nebo hráčů a pak na každý/každého přidej jeden žeton od každého druhu, který na daném objektu leží.)

Armored Scrapgorger

Bytost — Phyrexian Beast

1G

0/3

Armored Scrapgorger má +3/+0, pokud má na sobě tři a více žetonů oleje.


T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.


Když Armored Scrapgorger becomes tapped, vypověz ze hry cílovou kartu ze hřbitova a polož žeton oleje na Armored Scrapgorger.

"Žrát. Třídit. Žrát. Třídit. Žrát. "

Bloated Contaminator

Bytost — Phyrexian Beast

2G

4/4

Trample


Toxic 1 (Hráči, kterým tato bytost udělí zranění, dostanou také žeton jedu.)


Kdykoli Bloated Contaminator udělí bojové zranění hráči,  proliferuj.(Zvol si libovolný počet permanentů a/nebo hráčů a pak na každý/každého přidej jeden žeton od každého druhu, který na daném objektu leží.)

Branchblight Stalker

Bytost — Phyrexian Elf Scout

1G

3/1

Toxic 2 (Hráči, jimž udělí bojové zranění, také obdrží dva žetony jedu.)

Někteří aspiranti Násilného roje se zavěšují na týdny do korun stromů, kde dovolují jedovatým rostlinám do nich zapustit kořeny a proplést liány jejich vlasy,

Cankerbloom

Bytost — Phyrexian Fungus

1G

3/2

1, Obětuj Cankerbloom: Zvol si jedno —
• Znič cílový artefakt
• Znič cílové očarování.
• Proliferuj.(Zvol si libovolný počet permanentů a/nebo hráčů a pak na každý/každého přidej jeden žeton od každého druhu, který na daném objektu leží.)

Carnivorous Canopy

Sorcery

2G

Znič cílová artefakt, očarování, nebo bytost s flying. Pokud měl cíl manovou hodnotu 3 a méně, proliferuj.(Zvol si libovolný počet permanentů a/nebo hráčů a pak na každý/každého přidej jeden žeton od každého druhu, který na daném objektu leží.)

Conduit of Worlds

Artefakt

2GG

Můžeš hrát země ze svého hřbitova.


T: Zvol si cílovou kartu ve svém hřbitově, která není kartou permanentu. Pookud jsi toto kolo neseslal/a kouzlo, můžeš ji seslat. Pakliže tak učiníš, už nemůžeš toto kolo sesílat další kouzla. Aktivuj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.

Contagious Vorrac

Bytost — Phyrexian Boar Beast

2G

3/3

Když Contagious Vorrac vstupuje na bojiště, podívej se na vrchní čtyři karty své knihovny.Můžeš z nich ukázat kartu země a dát si ji do ruky. Zbytek dej na spodek knihovny v náhodném pořadí. Pokud sis takto nedal/a kartu do ruky, proliferuj.(Zvol si libovolný počet permanentů a/nebo hráčů a pak na každý/každého přidej jeden žeton od každého druhu, který na daném objektu leží.)

Copper Longlegs

Bytost — Phyrexian Spider

1G

1/3

Reach


1G, Obětuj Copper Longlegs: Proliferuj.(Zvol si libovolný počet permanentů a/nebo hráčů a pak na každý/každého přidej jeden žeton od každého druhu, který na daném objektu leží.)

Jeho pavučiny nejsou z hedvábí, ale z tisíců jemných mykosyntových vláken.

Evolved Spinoderm

Bytost — Phyrexian Beast

2GG

5/5

Evolved Spinoderm vstupuje na bojiště se čtyřmi žetony oleje.


Evolved Spinoderm má trample, pokud má na sobě dva a méně žetony oleje. Jinak má hexproof.


Na začátku tvé udržovací fáze odstraň žeton oleje z Evolved Spinoderm. Pak, pokud na sobě nemá žádné žetony oleje, ji obětuj.

Evolving Adaptive

Bytost — Phyrexian Warrior

G

0/0

Evolving Adaptive vstupuje na bojiště se žetonem oleje na sobě.


Evolving Adaptive získává +1/+1 za každý žeton oleje na sobě.


Kdykoli jiná bytost vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu , pokud má vyšší sílu nebo odolnost než Evolving Adaptive, polož žeton oleje na Evolving Adaptive.

Expand the Sphere

Sorcery

3G

Podívej se na vrchních šest karet své knihovny. Polož z nich až dvě karty zemí na bojiště tapnuté a zbytek na spodek knihovny v náhodném pořadí. Pokud jsi položi/a takto na bojiště méně než dvě karty zemí, proliferuj tolikrát, kolik činí rozdíl. (Zvol si libovolný počet permanentů a/nebo hráčů a pak na každý/každého přidej jeden žeton od každého druhu, který na daném objektu leží.)

Green Sun's Twilight

Sorcery

XG

Otoč vrchních X plus jednu kartu své knihovny. Můžeš si z nich vybrat kartu země a kartu bytosti a dát si je do ruky, zbytek na spodek knihovny v náhodném pořadí. Pokud je X rovno 5 a více, namísto toho polož zvolené karty na bojiště nebo si je dej do ruky a zbytek na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Ichorspit Basilisk

Bytost — Phyrexian Basilisk

2G

1/3

Deathtouch


Toxic 1 (Hráči, kterým tato bytost udělí zranění, dostanou také žeton jedu.)

Teplé kovárny a chutní goblini jej přilákali z Lovcova bludiště do Autonomní výhně.

Incubation Sac

Artefakt

G

Incubation Sac vstupuje na bojiště se třemi žetony oleje.


4T, Odstraň žeton oleje z Incubation Sac: Vytvoř si 3/3 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typy Phyrexian Golem. Aktivuj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.

"Tenhle musí ještě chvilku uzrát."
—Glissa Sluncovražedkyně

Infectious Bite

Instant

1G

Cílová bytost pod tvou kontrolou udělí počet zranění rovný své síle cílové bytosti, kterou nekontroluješ. Každý protihráč získává žeton jedu.

"A proto, mí přátelé, nesmíte na hlídce zavřít oči. Ani na vteřinu."
—Jor Kadeen

Lattice-Blade Mantis

Bytost — Phyrexian Insect

3G

4/3

Lattice-Blade Mantis vstupuje na bojiště se dvěma žetony oleje.


Kdykoli Lattice-Blade Mantis útočí, můžeš z ní odstranit žeton oleje. Když tak učiníš, odtapni ji a získává +1/+1 do konce kola.

"Urabrask nemá dost velkou představivost.“
—Glissa Sluncovražedkyně

Maze's Mantle

Očarování — Aura

2G

Flash


Očaruj bytost


Když Maze's Mantle vstupuje na bojiště, pokud má očarovaná bytost toxic. získává ona bytost hexproof do konce kola.


Očarovaná bytost má +2/+2.

Nissa, Ascended Animist

Legendární sférochodec — Nissa

3GGGPGP

Kompleatovaná  (GP lze zaplatit G nebo 2 životy. Za každé GP zaplacené životy vstupuje tento sférochodec na bojiště s počtem žetonů loajality o dva nižším.)


+1: Vytvoř si X/X zelenou bytost-token s typy Phyrexian Horror, kde X je rovno loajalitě Nissa, Ascended Animist.


−1: Znič cílový artefakt nebo očarování.


−7: Do konce kola, bytosti pod tvou kontrolou získávají +1/+1 za kažou zemi s typem Forest pod tvou kontrolou a trample.

Noxious Assault

Sorcery

3GG

Bytosti pod tvou kontrolou získávají +2/+2 do konce kola. Kdykoli toto kolo bytost blokuje, hráč jí kontrolující získává žeton jedu.

I když bestii nakonec dostali, cltili, jak se jim jed vlévá do krve, mění jejich těla a plní jejich mysli vidinami věčného lovu.

Oil-Gorger Troll

Bytost — Phyrexian Troll Warrior

3GG

3/4

Když Oil-Gorger Troll vstupuje na bojiště, získáváš 3 životy.Pak pokud kontruluješ permanent se žetonem oleje na sobě, lízni kartu.

Kov či maso, na tom nezáleželo – marinované v oleji chutnalo vše tak lahodně.

Paladin of Predation

Bytost — Phyrexian Knight

5GG

6/7

Toxic 6 (Hráč, kterému udělí bojové zranění, získá také šest žetonů jedu.)


Paladin of Predation nemůže být blokován bytostmi se silou 2 a méně.

Strategie a politikaření Násilného roje jsou přesně tak rafinované, jako Vorinclex sám.

Plague Nurse

Bytost — Phyrexian Cleric

3G

3/4

Toxic 2


2G: Každá další bytost pod tvou kontrolou s toxic získává tocix 1 do konce kola. Aktivuj pouze jednou za kolo. (Hráč, kterému udělí bytost s toxic bojové zranění, také získává počet žetonů jedu rovný celkové hodnotě toxic dané bytosti.)

Predation Steward

Bytost — Phyrexian Elf Warrior

1G

2/2

Predation Steward vstupuje na bojiště se dvěma žetony oleje.


2GT, Odstraň žeton oleje z Predation Steward: Cílová bytost získává +2/+2 do konce kola. Aktivuj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.

"Raději se pohneme dál. To bublání značí, že je čas krmení."
—Melira

Rustvine Cultivator

Bytost — Phyrexian Elf Druid

G

1/2

T: Polož žeton oleje na Rustvine Cultivator.


T, Odstraň žeton oleje z Rustvine Cultivator: Odtapni cílovou zemi.

"Všichni elfové touží být součástí přírody. Jen Phyrexia jim to může dooprady splnit."
—Glissa Sluncovražedkyně

Ruthless Predation

Sorcery

1G

Cílová bytost pod tvou kontrolou získává+1/+2 do konce kola. Vyzve na souboj cílovou bytost, již nekontroluješ. (Každá udělí té druhé zranění podle své síly.)

V Lovcově bludišti je vrcholný predátor dneška zítřejší kořistí.

Skyscythe Engulfer

Bytost — Phyrexian Beast

5G

6/5

Reach, trample


Skyscythe Engulfer nemůže být blokována bytostmi s flying.

„Vsadím se, že i sám Skithyrix by se tomuhle vyhnul pořádným obloukem."
—Kara Vrist, šéfšpionka odboje

Sylvok Battle-Chair

Artefakt — Vybavení

4GG

Za Mirrodin! (Když toto Vybavení vstupuje na bojiště, vytvoř si 2/2 červenou bytost-token s typem Rebel a pak na ni toto Vybavení připoj.)


Vybavená bytost má +4/+4 a trample.


Vybav 5GG

Thirsting Roots

Sorcery

G

Zvol si jedno—
• Najdi si v knihovně kartu základní země, dej si ji do ruky a pak si zamíchej knihovnu.
• Proliferuj.(Zvol si libovolný počet permanentů a/nebo hráčů a pak na každý/každého přidej jeden žeton od každého druhu, který na daném objektu leží.)

Thrun, Breaker of Silence

Legendární bytost — Troll Shaman

3GG

5/5

Toto kouzlo nemůže být zrušeno.


Trample


Thrun, Breaker of Silence nemůže být cílem kouzel pod kontrolou tvých protihráčů, které nejsou zelené, a schopností ze zdrojů pod kontrolou protihráčů, které nejsou zelené.


Je-li tvoje kolo, Thrun  má nezničitelnost.

Titanic Growth

Instant

1G

Cílová bytost získává +4/+4 do konce kola.

"Jak říkají Mirrané: Pravá síla pochází zevnitř."
—Ich-Tekik, Sestavovač-Sklízeč

Tyrranax Atrocity

Bytost — Phyrexian Dinosaur

3GG

4/4

Haste


Toxic 3 (Hráč, kterému udělí bojové zranění, získává také tři žetony jedu.)

Zatímco jiné predátoři se specializují na rychlost, velikost nebo smrtící jed, přizpůsobiví tyrannaxové nevidí důvod se omezovat.

Tyrranax Rex

Bytost — Phyrexian Dinosaur

4GGG

8/8

Toto kouzlo nemůže být zrušeno.


Trample, ward 4, haste


Toxic 4 (Hráč, kterému udělí bojové zranění, získává také čtyři žetony jedu.)

Tyvar's Stand

Instant

XG

Cílová bytost pod tvou kontrolou získává+X/+, hexproof a nezničitelnost. (Nemůže být cílem kouzel a schopností pod kontrolou protihráčů a nezničí ji zranění a efekty říkající „znič“)

"Až budou psát ódy o této bitvě, postarám se, aby tvé jméno bylo zapomenuto, ďáble."

Unnatural Restoration

Sorcery

1G

Vrať si cílovou kartu permanentu ze svého hřbitova do ruky. Proliferuj.(Zvol si libovolný počet permanentů a/nebo hráčů a pak na každý/každého přidej jeden žeton od každého druhu, který na daném objektu leží.)

"Pokud mne okamžitě nesestavíte zpět, Matka strojů zaznamená mou absenci a tahle celá vrstva ucítí její hněv!"

Venerated Rotpriest

Bytost — Phyrexian Druid

G

1/2

Toxic 1 (Hráči, kterým tato bytost udělí zranění, dostanou také žeton jedu.)


Kdykoli se bytost pod tvou kontrolou stane cílem kouzla, cílový protihráč získává žeton jedu.

"Tohle byla kdysi poklidná studánka, ale nyní bych nedoporučovala se napít."
—Melira

Venomous Brutalizer

Bytost — Phyrexian Knight

2GG

4/4

Toxic 3 (Hráč, kterému udělí bojové zranění, získává také tři žetony jedu.)
Když Venomous Brutalizer vstupuje na bojiště, můžeš zaplatit 1G. Když tak učiníš, proliferuj.(Zvol si libovolný počet permanentů a/nebo hráčů a pak na každý/každého přidej jeden žeton od každého druhu, který na daném objektu leží.)

Viral Spawning

Sorcery

2G

Vytvoř si 3/3 zelenou bytost-token s typy Phyrexian Beast a s toxic 1. (Hráči. kterým udělí bojové zranění,. obdrží také žeton jedu.)


Zkaženost  — Pokud má protihráč tři a více žetonů jedu a Viral Spawning jew ve tvém hřbitově, má  2G(You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Zopandrel, Hunger Dominus

Legendární bytost — Phyrexian Horror

5GG

4/6

Reach


Na začátku každé bojové fáze zdvoj sílu a odolnost každá bytosti pod tvou kontrolou do konce kola.


GPGP, Obětuj dvě jiné bytosti: Polož žeton nezničitelnosti na Zopandrel, Hunger Dominus. (GP může být zaplaceno buď G nebo 2 životy.)

Atraxa, Grand Unifier

Legendární bytost — Phyrexian Angel

3GWUB

7/7

Flying, vigilance, deathtouch, lifelink


Když Atraxa, Grand Unifier vstupuje na bojiště, otoč vrchních deset karet tvé knihovny. Za každý typ karty si můžeš dát kartu onoho typu z otočených karet do ruky.Zbytek dej na spodek knihovny v náhodném pořadí. (Typy karet jsou artefakt, bitva, bytost, instant, očarování, sférochodec, sorcery a země.)

Bladehold War-Whip

Artefakt — Vybavení

1RW

Za Mirrodin! (Když toto Vybavení vstupuje na bojiště, vytvoř si 2/2 červenou bytost-token s typem Rebel a pak na ni toto Vybavení připoj.)


Schopnosti Vybav ostatních Vybavení pod tvou kontrolou tě stojí k aktivaci o 1 méně.


Vybavená bytost má double strike.
Vybav 3RW

Cephalopod Sentry

Artefaktová bytost — Phyrexian Squid

2WU

*/5

Flying


Síla Cephalopod Sentry je rovna počtu artefaktů pod tvou kontrolou.

Tiší pozorovatelé plují vzduchem Nornina Sémějádra, pátraje po jakémkoli narušení prostoru kolem Invazního stromu.

Charforger

Bytost — Phyrexian Beast

1BR

2/3

Když Charforger vstupuje na bojiště, vytvoř si 1/1 červenou bytost-token s typy Phyrexian Goblin.


Kdykoli je jiná bytost nebo artefakt pod tvou kontrolou odložen z bojiště do hřbitova, polož žeton oleje na Charforger.

Odstraň tři žetony oleje z Charforger: Vypověz vrchní kartu své knihovny ze hry. Můžeš ji toto kolo zahrát.

Cinderslash Ravager

Bytost — Phyrexian Warrior

4RG

5/5

Toto kouzlo stoji k seslání o 1 za každé permanent s žetonem oleje na sobě, který kontroluješ


Vigilance


Když Cinderslash Ravager vstupuje na bojiště, udělí 1 zranění každé bytosti pod kontrolou protihráčů.

Ezuri, Stalker of Spheres

Legendární bytost — Phyrexian Elf Warrior

2GU

3/3

Když Ezuri, Stalker of Spheres vstupuje na bojiště, můžeš zaplatit 3. Když tak učiníš, proliferuj dvakrát.


Kdykoli proliferuješ, lízni kartu.

"Ach, mí staří přátelé. Rozhodli jste se konečně zahodit minulost za hlavu a přípojit se ke mně ve velké honbě za dokonalostí?"

Glissa Sunslayer

Legendární bytost — Phyrexian Zombie Elf

1BG

3/3

First strike, deathtouch


Kdykoli Glissa Sunslayer udělí bojové zranění hráči,  Zvol si jedno —
• Lízni kartu a ztrať 1 život.
• Znič cílové očarování
• Odstraň až tři žetony z cílového permanentu.

Jor Kadeen, First Goldwarden

Legendární bytost — Human Rebel

RW

2/2

Trample


Kdykoli Jor Kadeen, First Goldwarden útočí, získává +X/+X do konce kola, kde X je počet bytostí, které kontroluješ. Pak pokud je síla Jor Kadeen 4 a více, lízni kartu.

Kaito, Dancing Shadow

Legendární sférochodec — Kaito

2UB

3

Kdykoli jedna nebo více bytostí pod tvou kontrolou udělí bojové zranění hráči, můžeš jednu z nich vrátit do ruky vlastníka. Když tak učiníš, můžeš toto kolo aktivovat loajalitní schopnosti Kaita dvakrát namísto jen jednou


+1:
Až jedna cílová bytost nemůže do tvého příštího kola útočit ani blokovat.


0: Lízni kartu.


−2: Vytvoř si 2/2 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Drone, s deathtouch a s "Když tato bytost opustí bojiště, každý protihráč ztrácí 2 životy a ty 2 životy získáváš."

Kaya, Intangible Slayer

Legendární sférochodec — Kaya

3WWBB

6

Hexproof


+2: Každý protihráč ztrácí 3 životy a ty 3 životy získáváš.


0: Lízni dvě karty. Pak každý protihráč může provést scry 1.


−3: Vypověz ze hry cílovou bytost nebo očarování. Pokud to nebyla Aura, vytvoř si token, který je kopií vypovězeného permanentu, pouze je navíc ke svým dalším typům 1/1 bílá bytost s typem Spirit.

Kethek, Crucible Goliath

Legendární bytost — Phyrexian Beast

2BR

4/4

Na začátku tvé fáze konce kola můžeš obětovat jinou bytost. Když tak učiníš, otáčej karty z vršku své knihovny, dokud neotočíš kartu nelegendární bytosti s menší manovou hodnotou, dej si ji na bojiště a zbytek na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Lukka, Bound to Ruin

Legendární sférochodec — Lukka

2R Red Green Mana for PhyrexianG

5

Kompleatovaný (Red Green Mana for Phyrexian lze zaplatit RG, nebo 2 životy. Pokud byly zaplaceny životy, tento sférochodec vstupuje na bojiště s počtem žetonů loajality o dva sníženým.)

+1: Přidej si RG. Spotřebuj tuto kamnu jen na seslání kouzel bytostí nebo aktivaci schopnosti bytostí.

−1: Vytvoř si 3/3 zelenou bytost-token s typy Phyrexian Beast s toxic 1.


−4: Lukka udělí X zranění rozdělených dle libosti mezi libovolný počet bytostí a/nebo sférochodců, kde X je nejvyšší síla mezi bytostmi, které jsi kontroloval/a při aktivaci této schopnosti.

Malcator, Purity Overseer

Legendární bytost — Phyrexian Elephant Wizard

1WU

1/1

Když Malcator, Purity Overseer vstupuje na bojiště, vytvoř si 3/3 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typy Phyrexian Golem.


Na začátku tvé fáze konce kola, pokud toto klolo vstoupilo na bojiště pod tvou kontrolu tři a více artefaktů, vytvoř si 3/3 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typy Phyrexian Golem.

Melira, the Living Cure

Legendární bytost — Human Scout

GW

3/3

Pokud bys měl/a toto kolo obdržet jeden nebo více žetonů jedu, namísto toho získáváš jeden a více jich toto kolo už získat nemůžeš.


Vypověz Melira, the Living Cure ze hry: Zvol si jednu cílovou bytost nebo artefakt. Když je toto kolo odložen/a do hřbitova, vrať onu kartu na bojietš pod kontrolu vlastníka.

Migloz, Maze Crusher

Legendární bytost — Phyrexian Beast

1RG

4/4

Migloz, Maze Crusher vstupuje na bojiště s pěti žetony oleje.


1, Odstraň žeton oleje z Migloz: Získává do konce kola vigilance a menace.

2, Odstraň dva žetony oleje z Migloz: Migloz získává +2/+2 do konce kola.

3, Odstraň tři žetony oleje z Migloz: Znič cílový artefakt nebo očarování.

Nahiri, the Unforgiving

Legendární sférochodec — Nahiri

1R Red White Mana for PhyrexianW

5

Kompleatovaná (Red White Mana for Phyrexianlze zaplatit RW, nebo 2 životy. Pokud byly zaplaceny životy, tento sférochodec vstupuje na bojiště s počtem žetonů loajality o dva sníženým.)


+1: Do tvého dalšího kola útočí cílová bytost v každé bojové fázi, je-li toho schopna.


+1: Zahoď kartu, pak lízni kartu.

0: Vypověz ze hry cílovou kartu bytosti nebo Vybavení ze svého hřbitova s manovou hodnotou menší než loajalita Nahiri. Vytvoř si token, který je kopií oné karty. Získává haste. Vypověz jej ze hry na začátku příští fáze konce kola.

Necrogen Rotpriest

Bytost — Phyrexian Zombie Cleric

2BG

1/5

Toxic 2 (Hráči, jimž udělí bojové zranění, také obdrží dva žetony jedu.)


Kdykoli bytost pod tvou kontrolou with toxic udělí bojové zranění hráči, získává onen hráč žeton jedu navíc.

 
1BG: Cílová bytost pod tvou kontrolou s toxic  získává deathtouch do konce kola.

Ovika, Enigma Goliath

Legendární bytost — Phyrexian Nightmare

5UR

6/6

Flying


Ward—3, Zaplať 3 životy.


Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, vytvoř si X 1/1 červenýcb bytostí-tokenů s typy Phyrexian Goblin, kde X je manové hodnota onoho kouzla. Do konce kola získávají haste.

Ria Ivor, Bane of Bladehold

Legendární bytost — Phyrexian Knight

2WB

3/4

Battle cry (Kdykoli tato bytost útočí, každá další útočící bytost získává +1/+0 do konce kola.)


Na začátku bojové fáze ve tvém kole, kdyby měla cílová bytost pod tvou kontrolou udělit bojové zranění hráči nebo hráčům, udělení je zabráněno. Vytvoř si odpovídající počet bezbarvých 1/1 artefaktových bytostí s typy Phyrexian Mite s toxic 1 a „Tato bytost nemůže blokovat.“

Serum-Core Chimera

Bytost — Phyrexian Chimera

2UR

2/4

Flying


Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, polož žeton oleje na Serum-Core Chimera.


Odstraň tři žetiny oleje ze Serum-Core Chimera: Lízni kartu. Pak můžeš zahodit kartu, která není země. Když takto zahodíš kartu, Serum-Core Chimera deals 3 zranění cílové bytosti nebo sférochodci. Aktivuj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.

Slaughter Singer

Bytost — Phyrexian Cleric

GW

2/2

Toxic 2 (Hráči, jimž udělí bojové zranění, také obdrží dva žetony jedu.)


Kdykoli útočí jiná bytost s toxic pod tvou kontrolou,  získává +1/+1 do konce kola.

Poté, co jednou okusil vzrušení lovu, už se nemůže nikdy vrátit do klidu Baziliky.

Tainted Observer

Bytost — Phyrexian Bird

1GU

2/3

Flying


Toxic 1 (Hráči, kterým tato bytost udělí zranění, dostanou také žeton jedu.)


Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiná bytost, můžeš zaplatit 2. Když tak učiníě, proliferuj.(Zvol si libovolný počet permanentů a/nebo hráčů a pak na každý/každého přidej jeden žeton od každého druhu, který na daném objektu leží.)

Tyvar, Jubilant Brawler

Legendární sférochodec — Tyvar

1BG

3

Můžeš aktivovat schopnosti bytostí pod tvou kontrolou, jako kdyby měly haste.


+1: Odtapni až jednu cílovou bytost.


−2: Odemel tři karty, pak můžeš vrátit kartu bytosti s manovou hodnotou 2 a méně ze svého hřbitova na bojiště.

Venser, Corpse Puppet

Legendární bytost — Phyrexian Zombie Wizard

UB

1/3

Lifelink, toxic 1


Kdykoli proliferuješ, zvol si jedno —

• Pokud nekontroluješ bytost jménem The Hollow Sentinel, vytvoř si The Hollow Sentinel, legendární 3/3 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typy Phyrexian Golem.


• Cílová artefaktová bytost pod tvou kontrolou získává do konce kola flying a lifelink do konce kola.

Vivisection Evangelist

Bytost — Phyrexian Cleric

3WB

4/4

Vigilance


Zkaženost  — Když Vivisection Evangelist vstupuje na bojiště, pokud má protihráč tři a více žetonů jedu, znič cílovou bytost nebo sférochodce pod kontrolou protihráče.

"Nechť se raduješ ve veleúžasnosti Norn. Nechť tvá tkáň slouží dokonalosti."

Voidwing Hybrid

Bytost — Phyrexian Bat

UB

2/1

Flying


Toxic 1 (Hráči, kterým tato bytost udělí zranění, dostanou také žeton jedu.)


Když proliferuješ, vrať Voidwing Hybrid ze svého hřbitova do ruky.

Argentum Masticore

Artefaktová bytost — Phyrexian Masticore

5

5/5

First strike, imunita vůči vícebarevným.


Na začátku tvé udržovací fáze obětuj Argentum Masticore, pokud nezahodíš kartu. Když takto zahodíš kartu, znič cílový permanent, který není země, a který kontroluje protihráč, s manovou hodnotou menší nebo rovnou manové hodotě zahozené karty.

Atraxa's Skitterfang

Artefaktová bytost — Phyrexian Insect

3

2/2

Atraxa's Skitterfang vstupuje na bojiště se třemi žetony oleje.


Na začátku bojové fáze ve tvém kole, můžeš odstranit žeton oleje z Atraxa's Skitterfang. Když ta učiníš, cílová bytost získává do konce kola dle tvé volby flying, vigilance, deathtouch, nebo lifelink.

Basilica Skullbomb

Artefakt

1

1, Obětuj Basilica Skullbomb: Lízni kartu.


2W, Obětuj Basilica Skullbomb: Cílová bytost pod tvou kontrolou získává +2/+2 a flying do konce kola. Lízni kartu. Aktivuj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.

Svítí přesvědčením fanatického akolyty.

Dross Skullbomb

Artefakt

1

1, Obětuj Dross Skullbomb: Lízni kartu.


2B, Obětuj Dross Skullbomb: Vrať cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova do ruky. Lízni kartu. Aktivuj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.

Žhne ambicí nemilosrdného gladiátora.

Dune Mover

Artefaktová bytost — Phyrexian Golem

2

2/1

Toxic 1 (Hráči, kterým tato bytost udělí zranění, dostanou také žeton jedu.)


Když Dune Mover vstupuje na bojiště, můžše si v knihovně najít kartu základní uemě, ukázat ji, zamíchat si kihovnu a dát si ji na její vršek.

Proměnlivé písky byly označeny za neposlušný prohřešek proti Výjimečnému tělu.

The Filigree Sylex

Legendární artefakt

2

T: Polož žeton oleje na The Filigree Sylex.


T, Obětuj The Filigree Sylex: Znič každý permanent, který není země, s manovou hodnotou rovnou počtu žetonů oleje na The Filigree Sylex.


T, Odstraň deset žetonů oleje z permanentů pod tvou kontrolou a obětuj The Filigree Sylex: The Filigree Sylex udělí 10 zranění jakémukoli cíli. .

Furnace Skullbomb

Artefakt

1

1, Obětuj Furnace Skullbomb: Lízni kartu.


1R, Obětuj Furnace Skullbomb: Poloý dva žetony oleje na cílový artefakt nebo bytost pod tvou kontrolou. Lízni kartu. Aktivuj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.

Hoří vášní neomezovaného tvůrce.

Graaz, Unstoppable Juggernaut

Legendární Artefaktová bytost — Juggernaut

8

7/5

Bytosti s typem Juggernaut pod tvou kontrolou útočí každé kolo, jsou-li toho schopny.


Bytosti s typem Juggernaut pod tvou kontrolou nemohou být blokovány bytostmi s typem Wall.


Ostatní bytosti pod tvou kontrolou mají základní sílu a odolnost 5/3 a mají navíc ke svým typům typ Juggernaut.

Ichorplate Golem

Artefaktová bytost — Phyrexian Golem

3

2/3

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu bytost,  pokud má na sobě jeden nebo více žetonů oleje, polož na ni žeton oleje.


Bytosti s žetony oleje na sobě pod tvou kontrolou mají +1/+1.

Maze Skullbomb

Artefakt

1

1, Obětuj Maze Skullbomb: Lízni kartu.


2G, Obětuj Maze Skullbomb: Cílová bytost pod tvou kontrolou získává +3/+3 a trample do konce kola. Lízni kartu. Aktivuj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.

Pulzuje mocí vrcholného predátora.

Mirran Safehouse

Artefakt

3

Dokud je Mirran Safehouse na bojišti, má všechny aktivované schopnosi všech karet zemí ve všech hřbitovech.

"Melira mi jej pomohla navrhnout. Infikovaní olejem nemohou přes práh. Měli bychom zde být v bezpečí."
—Koth

Monument to Perfection

Artefakt

2

3T: Najdi si v knihovně kartu základní země či země s typy Locus nebo Sphere, dej si ji do ruky a pak si zamíchej knihovnu.


3: Monument to Perfection se stává 9/9 artefaktovou bytostí s typy Phyrexian Construct, ztrácí všechny schopnosti, získává nezničitelnost a toxic 9. Aktivuj pouze pokud máš mezi svými základními zeměmi, zeměmi s typem Locus a zeměmi s typem Sphere devět nebo více karet s různými jmény.

Myr Convert

Artefaktová bytost — Phyrexian Myr

2

2/1

Toxic 1 (Hráči, kterým tato bytost udělí zranění, dostanou také žeton jedu.)


T, Zaplať 2 životy. Přidej si jednu manu jakékoli barvy.

Pokorní, poslušní a neúnavní, myrové nepotřebují ani moc modifikací, aby skvěle sloužili Phyrexii.

Myr Custodian

Artefaktová bytost — Myr

3

2/3

Když Myr Custodian vstupuje na bojiště, proveď scry 2. Pak každý protihráč může provést scry 1. (Scry X znamená podívat se na vrchních X karet své knihovny, libovolný počet z nic dát na spodek knihovny a zbytek na vršek v libovolné, pořadí.)

"Myrové vždy půjdou tam, kde je práce. Vždy jsme tak činili. Vždy tak činit budeme."
—Urtet, Pozůstatek Memnarchův

Myr Kinsmith

Artefaktová bytost — Myr

4

3/1

Když Myr Kinsmith vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně najít kartu s typem Myr, ukázat ji, dát si ji do ruky a pak si zamíchat knihovnu.

"Náš odboj je jako myrové: Malí a snadno přehlédnutelný, ale loajální a vytrvalý nade všechny meze."
—Melira

Phyrexian Atlas

Artefakt

3

T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.


Zkaženost  — Kdykoli se Phyrexian Atlas tapne, každý protihráč se třemi a více žetony jedu ztrácí 1 život.

Od dobytí Mirrodinu pracovali phyrexianští inženýři na přetvoření původních dvou vrstev světa do vhodnějších devíti.

Prophetic Prism

Artefakt

2

Když Prophetic Prism vstupuje na bojiště, lízni kartu.


1T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.

"The five suns may have dimmed, but their light still guides us."
—Thrun

Prosthetic Injector

Artefakt — Vybavení

1

Vybavená bytost má +0/+2 a má toxic 1. (Hráči, kterým udělí bojové zranění, obdrží také žeton jedu.)


Vybav 1

Why carry a subject to a surgical lab Když you can bring the surgical lab to them?

Ribskiff

Artefakt — Vehicle

4

4/4

Toxic 2 (Hráči, kterým udělí tento permanent bojové zranění, obdrží také dva žetony jedu.)


Když Ribskiff vstupuje na bojiště, lízni kartu.


Posádka 3 (Tapni libovolný počet bytostí s celkovou silou 3 nebo více: Toto Vozidlo se do konce kola stává artefaktovou bytostí.)

Soulless Jailer

Artefaktová bytost — Phyrexian Golem

2

0/4

Karty permanentů ve hřbitovech nemohou vstupovat na bojiště.


Hráči nemohou sesílat kouzla, která nejsou bytosti, ze hřbitovů nebo zóny vypovězené ze hry.

"Zamkni dveře a sežer klíč.“
—Vraan, Thén popravčí

Staff of Compleation

Artefakt

3

T, Zaplať 1 život: Destroy target permanent you own.
T, Zaplať 2 životy: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.
T, Zaplať 3 životy: Proliferuj.
T, Zaplať 4 životy: Lízni kartu.
5: Odtapni Staff of Compleation.

Surgical Skullbomb

Artefakt

1

1, Obětuj Surgical Skullbomb: Lízni kartu.


2U, Obětuj Surgical Skullbomb: Vraťcílovou bytost do ruky vlastníka. Lízni kartu. Aktivuj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.

Jiskří intelektem zvrhlého génia.

Sword of Forge and Frontier

Artefakt — Vybavení

3

Vybavená bytost má +2/+2 a imunitu vůči červené a zelené.


Kdykoli vybavená bytost udělí bojové zranění hráči,  vypověz ze hry vrchní dvě karty své knihovny. Můžeš je toto kolo zahrát. Můžeš toto kolo zahrát zemi navíc.


Vybav 2

Tablet of Compleation

Artefakt

2

T: Polož žeton oleje na Tablet of Compleation.
T: Přidej si C. Aktivuj pouze pokud má na sobě Tablet of Compleation dva či více žetonů oleje.
1T: Lízni kartu. Aktivuj pouze pokud má na sobě Tablet of Compleation pět či více žetonů oleje.

Zenith Chronicler

Artefaktová bytost — Phyrexian Construct

2

3/1

Kdykoli hráč sešle první vícebarevné kouzlo ve svém tahu, každý další hráč si lízne kartu.

Sleduje nikdy nekončící den, zcela nehybný, kromě znepokojivého trhavého tanečku, když každé slunce dosáhne zenitu.

The Autonomous Furnace

Země — Sphere

The Autonomous Furnace vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si R.


1RT, Obětuj The Autonomous Furnace: Lízni kartu.

V Urabraskově doméně zní mocné kovárny dnem i nocé řinčením Velkého díla.

Blackcleave Cliffs

Země

Blackcleave Cliffs vstupuje na bojiště tapnutá, pokud kontroluješ více než dvě další země.


T: Přidej si B or R.

Kde ambice potkává průmysl, je vášeň otrávena chamtivostí.

Copperline Gorge

Země

Copperline Gorge vstupuje na bojiště tapnutá, pokud kontroluješ více než dvě další země.


T: Přidej si R or G.

Kde oheň potkává divokost, začíná další stupeň evoluce.

Darkslick Shores

Země

Darkslick Shores vstupuje na bojiště tapnutá, pokud kontroluješ více než dvě další země.


T: Přidej si U or B.

Kde zvědavost potkává krutost, rodí se strašlivé inovace.

The Dross Pits

Země — Sphere

The Dross Pits vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si B.


1BT, Obětuj The Dross Pits: Lízni kartu.

V Sheoldredině doméně vedou Oceloví thénové nekonečnou válku v jejím dlouhém stínu.

The Fair Basilica

Země — Sphere

The Fair Basilica vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si W.


1WT, Obětuj The Fair Basilica: Lízni kartu.

V doméně Elesh Norn je chvalozpěv jednoty nejvyšším zákonem.

The Hunter Maze

Země — Sphere

The Hunter Maze vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si G.


1GT, Obětuj The Hunter Maze: Lízni kartu.

Ve Vorinclexové doméně přežijí jen nejmocnější, a všichni jsou kořistí v jeho nekonečném lovu.

Mirrex

Země — Sphere

T: Přidej si C.


T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy. Aktivuj pouze pokud Mirrex toto kolo vstoupila na bojiště.


3T: Vytvoř si 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typy Phyrexian Mite, s toxic 1 a s „Tato bytost nemůže blokovat.“ (Hráči. kterým udělí bojové zranění,. obdrží také žeton jedu.)

The Monumental Facade

Země — Sphere

The Monumental Facade vstupuje na bojiště se dvěma žetony oleje.


T: Přidej si C.


T, Odstraň žeton oleje z The Monumental Facade: Polož žeton oleje na cílovou bytost nebo artefakt pod tvou kontrolou. Aktivuj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.

The Mycosynth Gardens

Země — Sphere

T: Přidej si C.


1T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.


XT: The Mycosynth Gardens se stává kopií cílového artefaktu s manovou hodnotou X, který není token, pod tvou kontrolou.

Jak Invazní strom rostl, jeho větve prorazily tiché jádro světa.

Razorverge Thicket

Země

Razorverge Thicket vstupuje na bojiště tapnutá, pokud kontroluješ více než dvě další země.


T: Přidej si G or W.

Kde evoluce potkává přísnost, prvotní moc se vzpírá jhu hierarchie.

Seachrome Coast

Země

Seachrome Coast vstupuje na bojiště tapnutá, pokud kontroluješ více než dvě další země.


T: Přidej si W or U.

Kde indoktrinace potkává tázavost, neklidně se převalují proudy pod povrchem.

The Seedcore

Země — Sphere

T: Přidej si C.


T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy. Spotřebuj tuto manu pouze na sesílání kouzel bytostí s typem Phyrexian.


Zkaženost  — T: Cílová 1/1 bytost získává +2/+1 do konce kola. Aktivuj pouze pokud má protihráč tři a více žetonů jedu.

The Surgical Bay

Země — Sphere

The Surgical Bay vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si U.


1UT, Obětuj The Surgical Bay: Lízni kartu.

V Jin-Gitaxiově domně se podivné a strašlivé experimenty iterují blíže dokonalosti, nespoutány etikou

Terramorphic Expanse

Země

T, Obětuj Terramorphic Expanse: najdi si v knihovně kartu základní země, dej si ji na bojiště a zamíchej si knihovnu.

"Památníky Phyrexianů budou již zítra prachem. S dostatkem zítřkůto bude platit i pro jejich vládu."
—Koth

 

 

 

 

JUMPSTART EXCLUSIVES

 

Mite Overseer

Bytost — Phyrexian Soldier

3W

4/2

First strike


Je-li tvůj tah, bytosti-tokeny pod tvou kontrolou mají +1/+0 a first strike.


3WP: Vytvoř si 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typy Phyrexian Mite, s toxic 1 a s „Tato bytost nemůže blokovat.“ (Hráči. kterým udělí bojové zranění,. obdrží také žeton jedu. WP může být zaplaceno buď W nebo 2 životy.)

Serum Sovereign

Bytost — Phyrexian Sphinx

4U

4/4

Flying


Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, polož žeton oleje na Serum Sovereign.


U, Odstraň žeton oleje z Serum Sovereign: Lízni kartu, pak proveď scry 2.

Tisíc hádanek, jediná odpověď: „Pro slávu Phyrexie.“

Kinzu of the Bleak Coven

Legendární bytost — Phyrexian Vampire

4B

5/4

Flying


Kdykoli zemře jiná bytost pod tvou kontrolou, která není token, můžeš zaplatit 2 životy a vypovědět ji ze hry. Pakliže tak učiníš, vytvoř si kopii oné bytosti, pouze je  1/1 a má toxic 1. (Hráči. kterým udělí bojové zranění,. obdrží také žeton jedu.)

Rhuk, Hexgold Nabber

Legendární bytost — Goblin Rebel

2R

2/2

Trample, haste

Kdykoli vybavená bytost pod tvou kontrolou jiná než Rhuk, Hexgold Nabber útočí nebo zemře, můžeš připojit veškeré Vybavení přípojené na oné bytosti na Rhuk.

Nikdy nestůjte mezi goblinem a nejbližším lesklým předmětem.

Goliath Hatchery

Očarování

4GG

Když Goliath Hatchery vstupuje na bojiště, vytvoř si dvě 3/3 zelené bytosti-tokeny s typy Phyrexian Beast a s toxic 1. (Hráči, kterým udělí bojové zranění, obdrží také žeton jedu.)


Zkaženost  — Na začátku tvé udržovací fáze pokud má protihráč tři a více žetonů jedu, zvol si bytost pod svou kontrolou a lízni počet karet rovný její hodnotě toxic.

 

 

 

 

COMMANDER

 

Ixhel, Scion of Atraxa

Legendární bytost — Phyrexian Angel

1WBG

2/5

Flying, vigilance, toxic 2


Zkaženost  — Na začátku tvé fíze konce kola, každý protihráč, který má tři a více žetonů jedu, vypoví ze hry vrchní kartu své knihovny lícem dolů. Dokud jsou vypovězené ze hry, můžete se na ně dívat a můžeš je hrát, přičemž můžeš k jejich seslání použít manu, jako by šlo o manu jakékoli barvy.

Neyali, Suns' Vanguard

Legendární bytost — Human Rebel

2RW

3/3

Útočící tokeny pod tvou kontrolou mají double strike.

Kdykoli jeden nebo více tokenů pod tvou kontrolou útočí na hráče, vypověz ze hry vrchní kartu své knihovny. Můžeš tuto kartu zahrát v jakémkoli kole, kdy jsi útočil/a  s tokenem.

Otharri, Suns' Glory

Legendární bytost — Phoenix

3RW

3/3

Flying, lifelink, haste


Kdykoli Otharri, Suns' Glory útočí, získáváš žeton zkušenosti. Pak si vytvoř 2/2 červenou bytost-token s typem Rebel, tapnutou a útočící za každý žeton zkušenosti, který máš.

2RW, Tapni netapnutý permanent s typem Rebel pod tvou kontrolou: Vrať Otharri ze svého hřbitova na bojiště tapnutou.

Vishgraz, the Doomhive

Legendární bytost — Phyrexian Insect

2WBG

3/3

Menace, toxic 1 (Hráči, kterým tato bytost udělí zranění, dostanou také žeton jedu.)


Když Vishgraz, the Doomhive vstupuje na bojiště, vytvoř si tří 1/1 artefaktové bezbarvé bytosti-tokeny s toxic 1 a "Tato bytost nemůže blokovat."

Vishgraz získává +1/+1 za každý žeton jedu, který mají tví protihráči.

Clever Concealment

Instant

2WW

Convoke (Tvé bytosti ti mohou pomoci seslat toto kouzlo. Každá, kterou tapneš při sesílání tohoto kouzla, platí za 1 nebo jednu manu barvy oné bytosti.)


Libovolný počet cílových permanentů pod tvou kontrolou odfázuje. (Do tvého příštího kouzla jako by ony a vše na nich připojené neexistovalo.)

Glimmer Lens

Artefakt — Vybavení

1W

Za Mirrodin! (Když toto Vybavení vstupuje na bojiště, vytvoř si 2/2 červenou bytost-token s typem Rebel a pak na ni toto Vybavení připoj.)


Kdykoli vybavená bytost a alespoň jedna další bytost útočí, lízni kartu.


Vybav 1W

Kemba's Banner

Artefakt — Vybavení

3W

Za Mirrodin! (Když toto Vybavení vstupuje na bojiště, vytvoř si 2/2 červenou bytost-token s typem Rebel a pak na ni toto Vybavení připoj.)


Vybavená bytost má +1/+1 za každou bytost pod tvou knotrolou.

Vybav 2W

Norn's Choirmaster

Bytost — Phyrexian Angel

3WW

5/4

Flying, first strike


Kdykoli  vstupuje na bojiště pod tvou kontrolou velitel, proliferuj.  (Zvol si libovolný počet permanentů a/nebo hráčů a pak na každý/každého přidej jeden žeton od každého druhu, který na daném objektu leží.)

Norn's Decree

Očarování

2W

Kdykoli ti jedna nebo více bytostí pod kontrolou protihráče udělí zranění, onen hráč získává žeton jedu.


Kdykoli útočí hráč, pokud jeden nebo více hráčů mají na sobě žetony jedu, útočící hráč si lízne kartu.

Staff of the Storyteller

Artefakt

1W

Když Staff of the Storyteller vstupuje na bojiště, vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Spirit a s flying.


Kdykoli si vytvoříš jednu nebo více bytostí-tokenů, polož na Staff of the Storyteller žeton příběhu.


WT, Odstraň žeton příběhu ze Staff of the Storyteller: Lízni kartu.

Geth's Summons

Sorcery

2BB

Vrať si až jednu cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova na bojiště.


Zkaženost  — Za každého protihráče, který má tři a více žetonů jedu když sesíláš toto kouzlo si polož až jednu cílovou kartu bytosti ze hřbitova onoho hráče na bojiště pod tvou kontrolu.

Phyresis Outbreak

Sorcery

2B

Každý protihráč obdrží žeton jednu. Pak každá bytost pod kontrolou protihráčů získává -1/-1 do konce kola za každý žeton jedu, který má hráč ji kontrolující.

"Je zábavné, jak si měkkomasí myslí, že jsme ve válce. Ve skutečnosti jsou jen hemžícím se hmyzem odsouzeným k vyhubení."
—Azax-Azog, Démonský thén

Goldwardens' Gambit

Sorcery

6RR

Afinita k Vybavení (Toto kouzlo stoji k seslání o 1 méně za každé Vybavení pod tvou kontrolou.)


Vytvoř si pět 2/2 červených bytostí-tokenů s typem Rebel. Do konce kola získávají haste. Na každý z těchto tokenů si můžeš připojit Vybavení, které kontroluješ.

Na Neyalin rozkaz zaujali pozice. Na Otharriho signál udeřili.

Hexplate Wallbreaker

Artefakt — Vybavení

3RR

Za Mirrodin! (Když toto Vybavení vstupuje na bojiště, vytvoř si 2/2 červenou bytost-token s typem Rebel a pak na ni toto Vybavení připoj.)


Vybavená bytost má +2/+2.


Kdykoli vybavená bytost útočí, pokud je to toto první bojová fáze v tomto kole, odtapni všechny útočící bytosti, Po této fázi následuje další dodatečná bojová fáze.

Vybav 3R

Roar of Resistance

Očarování

1R

Bytosti-tokeny pod tvou kontrolou mají haste.


Kdykoli jedna nebo více bytostí pod tvou kontrolou útočí, můžeš zaplatit 1R. Pakliže tak učiníě, bytostí útočící na tvé protihráče nebo sférochodce pod jejich kontrolou získávají +2/+0 do konce kola.

Vulshok Factory

Artefakt

2R

T: Přidej si R: Polož žetom náboje na Vulshok Factory.


2RT, Obětuj Vulshok Factory: Vytvoř  si X/X bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Golem, kde X je počet žetonů náboje na Vulshok Factory. Aktivuj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.

Contaminant Grafter

Bytost — Phyrexian Druid

4G

5/5

Trample, toxic 1


Kdykoli jedna nebo více bytostí pod tvou kontrolou udělí bojové zranění jednomu či více hráčům,  proliferuj.


Zkaženost  — Na začátku tvé fáze konce kola, pokud má protihráč tři a více žetonů jedu, lízni kartu, pak si můžeš položit kartu země ze své ruky na bojiště.

Glissa's Retriever

Bytost — Phyrexian Beast

5G

6/6

Haste, toxic 3 (Hráč, kterému udělí bojové zranění, získává také tři žetony jedu.)


Glissa's Retriever nemůže být blokován bytostmi se silou 2 a méně.


Zkaženost  — Když Glissa's Retriever zemře, vypověz ji. Když tak učiníš, vrať si až X cílovách karet ze svého hřbitova do ruky, kde X je počet protihráčů se třemi a více žetony jedu.

Wurmquake

Sorcery

4GG

Zkaženost  — Vytvoř si  X/X zelenou bytost-token s typem Phyrexian Wurm s trample a toxic 1, kde X je počet many spotřebované k seslání tohoto kouzla. Pak si za každého protihráče se třemi a více žetony jedu vytvoř další takový token.


Flashback 8GG (Můžeš toto kouzlo seslat ze svého hřbitova za jeho flashback cenu. Pak jej vypověz ze hry.)

Glistening Sphere

Artefakt

3

Glistening Sphere vstupuje na bojiště tapnutá.


Když Glistening Sphere vstupuje na bojiště, proliferuj.


T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.


Zkaženost  — T: Přidej s tři many jakékoli jedné barvy. Aktivuj pouze pokud má protihráč tři a více žetonů jedu.

Skyhunter Strike Force

Bytost — Cat Knight

2W

2/2

Flying


Melee (Kdykoli tato bytost útočí, it získává +1/+1 do konce kola za každého protihráče, na kterého jsi toto kolo útočil.)


Poručík — Pokud kontroluješ svého velitele, ostatní bytosti pod tvou kontrolou mají melee.

Mirage Mockery

Sorcery

2U

Zvol si jedno —
• Vytvoř si token, který je kopií cílové artefaktové bytosti pod tvou kontrolou.
• Vytvoř si token, který je kopií cílové neartefaktové bytosti pod tvou kontrolou.


Entwine 2U (Zvol si oboje, pokud kzaplatíš cenu entwine.)

Synthesis Pod

Artefakt

3UP

(UP může být zaplaceno buď U nebo 2 životy.)


1UPT, Vypověz ze hry kouzlo, které kontroluješ: Cílový hráč otáčí karty z vršku své knihovny, dokud neotočí kartu s manovou hodnotou 1 plus manové hodnota vypovězené karty. Vypověz onu kartuze hry, pak si onen hráč zamíchá knihovnu. Můžeš vypovězenou kartu seslat bez placení její manové ceny.

Monumental Corruption

Sorcery

3BB

Cílový hráč ztratí X životů a lízne X karet, kde X je počet artefaktů, které kontroluješ.

"Legrační. Vždy jsem si myslela, že Phyrexiané jsou cháska bez srdce."
—Kaya

Chiss-Goria, Forge Tyrant

Legendární bytost — Dragon

6RRR

5/4

Afinita k artefaktům (Toto kouzlo stoji k seslání o 1 méně za každý artefakt pod tvou kontrolou.)


Flying, haste


Kdykoli Chiss-Goria, Forge Tyrant útočí, vypověz ze hry vrchních pět karet sv knihovny. Můžeš z nich seslat toto kolo kouzlo artefaktu. Kdy tak učiníš, má afinitu k artefaktům.

Tangleweave Armor

Artefakt — Vybavení

2GG

Living weapon (Když toto Vybavení vstupuje na bojiště, vytvoř si 0/0 černou bytost-token s typy Phyrexian Germ, pak na ni toto připoj.)


Vybavená bytost má +X/+X, kde X je nejvyšší manová hodnota mezi veliteli, které kontroluješ.


Vybav 4

Lux Artillery

Artefakt

4

Kdykoli sešleš kouzlo artefaktové bytosti, získává sunburst. (Vstupuje na bojiště s +1/+1 žetonem za každou barvu many spotřebovanou k jeho seslání.)


Na začátku tvé fáze konce kola, pokud se na artefaktech a bytostech pod tvou kontrolou nachází třicet a více žetonů, Lux Artillery udělí 10 zranění každému protihráči.

Urtet, Remnant of Memnarch

Legendární Artefaktová bytost — Myr

3

2/2

Kdykoli sešleš kouzlo s typem Myr, vytvoř si 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Myr

Na začátku bojové fáze ve tvém kole, odtapni každý permanent s typem Myr pod tvou  kontrolou.


WUBRGT: Polož tři +1/+ žetony na každý permanent s typem Myr pod tvou kontrolou. Aktivuj pouze ve svém kole.

Přeložil Jan Adam, 2023