Překlad je majetkem Mysticshop.cz.

Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele.

Kontakt: mudrc@mysticshop.cz

originsspoiler2.jpg

Jméno

Cena

Typ

S/O

Herní Text

Flavor text

Akroan Jailer

White

Bytost — Human Soldier

1/1

2WhiteTap: Tapni cílovou bytost.

Stará se o to, aby pokusy o útěk byly právě jen tolik – pokusy.

Ampryn Tactician

2WhiteWhite

Bytost — Human Soldier

3/3

Když Ampryn Tactician vstupuje na bojiště, bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+1.

"Všechno je to hra. Neměl by sis k figurkám vytvářet citové pouto."

Anointer of Champions

White

Bytost — Human Cleric

1/1

Tap: Cílová útočící bytost získává do konce kola +1/+1.

"Povstaň. Samo světlo ti požehnalo. Povstaň a směle kráčej vpřed, neb zvítězíš."

Archangel of Tithes

1WhiteWhiteWhite

Bytost — Angel

3/5

Flying

 

Pokud není Archangel of Tithes tapnutá, bytosti nemohou útočit na tebe ani na sférochodce pod tvou kontrolou, pokud hráč je kontrolující nezaplatí 1 za každou z nich.

 

Pokud Archangel of Tithes útočí, bytosti nemohou blokovat, pokud hráč je kontrolující nezaplatí 1 za každou z nich.

 

Auramancer

2White

Bytost — Human Wizard

2/2

Když Auramancer vstupuje na bojiště, můžeš si  ze svého hřbitova do ruky vrátit cílovou kartu očarování.

"Ve vzpomínkách nacházíme naše nejhlouběji ukryté zásoby síly."

Aven Battle Priest

5White

Bytost — Bird Cleric

3/3

Flying (Tato bytost může být blokována jen bytostmi s flying nebo reach.)

 

Když Aven Battle Priest vstupuje na bojiště, získáváš 3 životy.

 

Když na bojiště dopadne stín avena, v srdcích vojáků se rozhoří naděje.

Blessed Spirits

2White

Bytost — Spirit

2/2

Flying

 

Kdykoli sešleš kouzlo očarování, polož na Blessed Spirits +1/+1 žeton.

Ne všichni hrdinové umírají v brnění.

Celestial Flare

WhiteWhite

Instant

 

Cílový hráč obětuje útočící nebo blokující bytost.

"Byl jsi poražen již ve chvíli, kdys projevil svou agresi. "

—Gideon Jura

Charging Griffin

3White

Bytost — Griffin

2/2

Flying (Tato bytost může být blokována jen bytostmi s flying nebo reach.)

 

Kdykoli Charging Griffin útočí, získává do konce kola +1/+1.

 

Čtyři spáry, dvě křídla, jeden zobák, žádný strach.

Cleric of the Forward Order

1White

Bytost — Human Cleric

2/2

Když Cleric of the Forward Order vstupuje na bojiště, získáváš 2 životy za každou bytost jménem Cleric of the Forward Order, již kontroluješ.

Válka jako válka, léčitelův protivník je stále týž – smrt samotná.

Consul's Lieutenant

WhiteWhite

Bytost — Human Soldier

2/1

First strike

 

Renown 1 (Když tato bytost udělí bojové zranění hráči a není-li slavnou, polož na ni +1/+1 žeton a stává se slavnou.)

 

Kdykoli Consul's Lieutenant útočí a je-li slavná, ostatní útočící bytosti získávají do konce kola +1/+1.

 

 

Enlightened Ascetic

1White

Bytost — Cat Monk

1/1

Když Enlightened Ascetic vstupuje na bojiště, můžeš zničit cílové očarování.

"Neodmítám bohy. Odmítám jejich autoritu, malichernost a aroganci."

Enshrouding Mist

White

Instant

 

Cílová bytost získává do konce kola +1/+1.  Udělení veškerého zranění, které by jí bylo toto kolo uděleno, je zabráněno. Pokud je slavná, odtapni ji.

Víra v nejčistší formě je nechat úder dopadnout, aniž bys uhnul. Vychytralost v nejčistší formě je využít ten moment k zasazení smrtící rány.

Gideon's Phalanx

5WhiteWhite

Instant

 

Polož si na bojiště čtyři bílé 2/2 bytosti-tokeny s typem Knight a s vigilance.

 

Spell mastery — Pokud jsou ve tvém hřbitově dvě nebo více karet typu instant a/nebo sorcery,bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola nezničitelnost.

 

 

Grasp of the Hieromancer

1White

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

 

Očarovaná bytost má+1/+1 a "Kdykoli tato bytost útočí, tapni cílovou bytost pod kontrolou bránícího se hráče."

 

"V nespoutanosti je síla, ale v ovládání mnohem více."—Žalářník Hixus, ke Kytheonovi

Hallowed Moonlight

1White

Instant

 

Do konce tohoto kola, pokud by měla bytost vstoupit na bojiště a nebyla-li seslána, namísto toho je vypovězena ze hry.

 

Lízni kartu.

Bytosti temnost se instinktivně schovávají před světlem.

Healing Hands

2White

Sorcery

 

Cílový hráč získává 4  životy.

 

Lízni kartu.

 

Ethereální dotek přináší úlevu. Fyzický dotek přináší klid.

Heavy Infantry

4White

Bytost — Human Soldier

3/4

Když Heavy Infantry vstupuje na bojiště, tapni cílovou bytost pod kontrolou protihráče.

Dveře, zdi, lebky...na tom nezáleží, všechny bariéry padnou.

Hixus, Prison Warden

3WhiteWhite

Legendární bytost — Human Soldier

4/4

Flash (Tuto kartu lze hrát kdykoli, kdy je možno hrát instant)

 

Kdykoli ti udělí bytost bojové zranění, a pokud Hixus, Prison Warden vstoupila toto kolo na bojiště, vypověz onu bytost ze hry, dokud Hixus neopustí bojiště. (Vrací se pod kontrolu vlastníka.)

 

 

Knight of the Pilgrim's Road

2White

Bytost — Human Knight

3/2

Renown 1 (Když tato bytost udělí bojové zranění hráči a není-li slavnou, polož na ni +1/+1 žeton a stává se slavnou.)

"Být rytířem, Gideone, znamená být štítem slabých proti krutým."

Knight of the White Orchid

WhiteWhite

Bytost — Human Knight

2/2

First strike

 

Když Knight of the White Orchid vstupuje na bojiště, pokud protihráč kontroluje více zemí než ty, najdi si v knihovně kartu s typem Plains, dej si ji na bojiště a zamíchej si pak knihovnu.

 

Knightly Valor

4White

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

 

Když Knightly Valor vstupuje na bojiště, polož si na bojiště 2/2 bílou bytost-token s typem Knight a s vigilance. (Netapuje se do útoku.)

 

Očarovaná bytost má +2/+2 a vigilance.

 

 

Kytheon, Hero of Akros

White

Legendární bytost — Human Soldier

2/1

Na konci bojové fáze, pokud v tomto boji útočil Kytheon, Hero of Akros a aspoň dvě další bytosti, vypověz Kytheona ze hry a pak jej vrať na bojiště transformovaného pod kontrolu vlastníka.

 

 2White: Kytheon získává do konce kola nezničitelnost.

 

Gideon, Battle-Forged

 

Sférochodec — Gideon

3

+2: Až jedna cílová bytost pod kontrolou protihráče musí v příštím kole hráče ji kontrolujícího zaútočit na Gideon, Battle-Forged, pokud je toho schopna.

 

+1: Do začátku tvého příštího kola získává cílová bytost nezničitelnost.

 

0: Do konce kola se Gideon, Battle-Forged stává 4/4 bytostí s nezničitelností a s typem Human Soldier, která je stále sférochodcem. Udělení veškerého zranění, které by mu bylo toto kolo uděleno, je zabráněno.

 

Kytheon's Irregulars

2WhiteWhite

Bytost — Human Soldier

4/3

Renown 1 (Když tato bytost udělí bojové zranění hráči a není-li slavnou, polož na ni +1/+1 žeton a stává se slavnou.)

 

WhiteWhite: Tapni cílovou bytost.

Kytheon's Tactics

1WhiteWhite

Sorcery

 

Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +2/+1.

 

Spell mastery — Pokud jsou ve tvém hřbitově dvě nebo více karet typu instant a/nebo sorcery, získávají ony bytosti zároveň vigilance (Netapují se do útoku.)

"Zavřete bránu. Odteď je to náš boj."

Mighty Leap

1White

Instant

 

Cílová bytost získává do konce kola +2/+2 a flying. (Mohou ji blokovat jen bytosti s flying nebo reach.)

"Jižní pevnost dobyta invazory. Jóóóó, jasně...až budou sloni umět lítat."
- Brezard Bystroluk, kapitán stráže

Murder Investigation

1White

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost pod svou kontrolou

 

Když očarovaná bytost zemře, polož si na bojiště X 1/1 bílých bytostí-tokenů s typem Soldier, kde X je síla oné bytosti.

„ Od každé smrti se šíří pavučina důsledků. Naší prací je najít pavouka."

Patron of the Valiant

3WhiteWhite

Bytost — Angel

4/4

Flying

 

Když Patron of the Valiant vstupuje na bojiště,  polož  +1/+1  žeton na každou bytost pod tvou kontrolou, která má na sobě +1/+1 žeton.

 

"Bantští nejgalantnější rytíři nosí mou pečeť, a tím se cítím hluboce poctěn. "

Relic Seeker

1White

Bytost — Human Soldier

2/2

Renown 1 (Když tato bytost udělí bojové zranění hráči a není-li slavnou, polož na ni +1/+1 žeton a stává se slavnou.)

 

Když se Relic Seeker stane slavnou, můžeš si v knihovně najít kartu Vybavení, ukázat ji a dát si ji do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.

 

Sentinel of the Eternal Watch

5White

Bytost — Giant Soldier

4/6

Vigilance (Do útoku se tato bytost netapuje.)

 

Na začátku bojové fáze kola každého protihráče tapni cílovou bytost pod kontrolou onoho hráče.

Padací mříž je zde vyloženě navíc.

Sigil of the Empty Throne

3WhiteWhite

Očarování

 

Kdykoli sešleš kouzlo očarování, polož si na bojiště 4/4 bílou bytost – token s typem Angel a s flying.

Když Asha opustila Bant, zajistila, že se světu dostane řádu i ochrany i v její nepřítomnosti.

Stalwart Aven

2White

Bytost — Bird Soldier

1/3

Flying (Tato bytost může být blokována jen bytostmi s flying nebo reach.)

 

Renown 1 (Když tato bytost udělí bojové zranění hráči a není-li slavnou, polož na ni +1/+1 žeton a stává se slavnou.)

 

Starfield of Nyx

4White

Očarování

 

Na začátku své udržovací fáze si můžeš vrátit ze svého hřbitova na bojiště kartu očarování.

 

Pokud kontroluješ pět a více očarování, každé jiné očarování pod tvou kontrolou, které není Aura, je zároveň ke svým dalším typům bytostí se základní silou a odolností rovnou své převedené manové ceně.

 

Suppression Bonds

3White

Očarování — Aura

 

Očaruj permanent, který není země.

 

Očarovaný permanent nemůže útočit ani blokovat, a jeho aktivované schopnosti nemohou být aktivovány.

"Mistr hieromancie dokáže najít výhody v každém scénáři." —Žalářník Hixus, ke Kytheonovi

Swift Reckoning

1White

Sorcery

 

Spell mastery — Pokud jsou ve tvém hřbitově dvě nebo více karet typu instant a/nebo sorcery, můžeš seslat Swift Reckoning, jako kdyby měla flash. (Můžeš ji seslat tehdy, kdy je možné hrát instant.)

 

Znič cílovou tapnutou bytost.

 

Topan Freeblade

1White

Bytost — Human Soldier

2/2

Vigilance (Do útoku se tato bytost netapuje.)

 

Renown 1 (Když tato bytost udělí bojové zranění hráči a není-li slavnou, polož na ni +1/+1 žeton a stává se slavnou.)

 

"Mé jizvy jsou mými pečetěmi. Budu je hrdě nosit ještě dlouho potom, co budeš pryč."

Totem-Guide Hartebeest

4White

Bytost — Antelope

2/5

Když Totem-Guide Hartebeest vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně najít kartu Aury, ukázat ji a dát si ji do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.

Jsou loveni, ale ne aby byli zabíjeni. Magie v nich ukrytá přitahuje další.

Tragic Arrogance

3WhiteWhite

Sorcery

 

Za každého hráče zvol mezi permanenty, které onen hráč kontroluje, artefakt, bytost, očarování a sférochodce. Pak onen hráč obětuje všechny ostatní permanenty pod svou kontrolou, jenž nejsou země.

Kopí vržené Kytheonovou rukou bylo zbraní, jež zabila jeho přátele.

Valor in Akros

3White

Očarování

 

Kdykoli vstoupí na bojiště bytost pod tvou kontrolu, bytosti pod tvou kontrolou získávají konce kola +1/+1.

 

Vryn Wingmare

2White

Bytost — Pegasus

2/1

Flying

 

Kouzla, která nejsou bytostmi, stojí k seslání o 1 více.

 

Oblíbený oř vojenských velitelů, jakož i kohokoli se zálibou v dramatických  kouscích.

War Oracle

2WhiteWhite

Bytost — Human Cleric

3/3

Lifelink (Zranění, která tato bytost udělí,ti okamžitě přidá odpovídající počet životů.)

 

 Renown 1 (Když tato bytost udělí bojové zranění hráči a není-li slavnou, polož na ni +1/+1 žeton a stává se slavnou.)

 

"Až tě srazí můj palcát, věz, že ti byl tento osud bohy předurčen."

Yoked Ox

White

Bytost — Ox

0/4

 

Na poli obilném, ni poli válečném, slavná Hrdinka
jařmo to nesmírné - vůli bohů se podřídit - poznala.
Dřív než ku obraně její mocnými bohy povolána,
po dlouhý čas ona sama zemi tu žírnou vzdělávala.
-Theriáda

Alhammarret, High Arbiter

5BlueBlue

Legendární bytost — Sphinx

5/5

Flying

 

Jak Alhammarret, High Arbiter vstupuje na bojiště, každý protihráč ukáže ruku. Zvolíš si jméno takto odhalené karty, která není země. (Volba probíhá před samotným vstoupením karty na bojiště.)

 

Protihráči nemohou sesílat kouzla zvoleného jména (dokud je tato bytost na bojišti).

 

 

Anchor to the Æther

2Blue

Sorcery

 

Polož cílovou bytost na vršek knihovny vlastníka. Proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

 

Artificer's Epiphany

2Blue

Instant

 

Lízni dvě karty. Pokud nekontroluješ artefakt, zahoď kartu.

Artificéři z Kaladeshe neustále usilují o dokonalost, pokrok, a ultimátní vyjádření elegance.

Aspiring Aeronaut

3Blue

Bytost — Human Artificer

1/2

Flying (Tato bytost může být blokována jen bytostmi s flying nebo reach.)

 

Když Aspiring Aeronaut vstupuje na bojiště, polož si na bojiště bezbarvou artefaktovou 1/1 bytost-token s typem Thopter a s flying.

 

 

Bone to Ash

2BlueBlue

Instant

 

Zruš cílové kouzlo bytosti.

 

Lízni kartu.

 

"Umím si představit i horší způsob smrti. Počkat....možná ne."
- Ludevic, nekroalchymista

Calculated Dismissal

2Blue

Instant

 

Zruš cílové kouzlo, pokud hráč jej kontrolující nedoplatí 3.

Spell mastery — Pokud jsou ve tvém hřbitově dvě nebo více karet typu instant a/nebo sorcery, proveď scry 2. (Podívej se na dvě vrchní karty své knihovny. Můžeš  libovolný počet z nich dát na spodek své knihovny a zbytek na vršek v jakémkoli pořadí.)

 

 

Clash of Wills

Variable ColorlessBlue

Instant

 

Zruš cílové kouzlo, pokud hráč jej kontrolující nedoplatí Variable Colorless.

Alhammarret se zvednul na nohy, a jeho mysl zasáhla Jace plnou silou jako bouřková fronta.

Claustrophobia

1BlueBlue

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

 

Když Claustrophobia vstupuje na bojiště, tapni očarovanou bytost.

 

Očarovaná bytost se v průběhu odkapovací fáze hráče ji kontrolujícího neodtapne.

 

Šest stop země utlumilo jeho křik.

Day's Undoing

2Blue

Sorcery

 

Každý hráč si zamíchá svou ruku a hřbitov do knihovny a pak si nalíže sedm karet. Pokud je tvoje kolo, ukonči kolo. (Vypověz ze hry všechny kouzla a schopnosti na stacku, včetně této karty. Zahoď karty tak, aby jejich počet nepřesahoval tvůj maximální povolený počrt karet v ruce. Zranění jsou odstraněna a končí platnost efektů typu „toto kolo“ či „do konce kola.)

 

Deep-Sea Terror

4BlueBlue

Bytost — Serpent

6/6

Deep-Sea Terror nemůže útočit, pokud nemáš ve hřbitově aspoň sedm karet.

Když ožere potopené lodě, vyplouvá k hladině pro další nášup.

Disciple of the Ring

3BlueBlue

Bytost — Human Wizard

3/4

1, Vypověz ze hry kartu instant nebo sorcery ze svého hřbitova:  Zvol si jedno —

• Zruš cílové kouzlo, které není bytost, pokud hráč jej kontrolující nedoplatí 2.

• Disciple of the Ring získává do konce kola +1/+1.

• Tapni cílovou bytost.

• Odtapni cílovou bytost.

 

 

Disperse

1Blue

Instant

 

Vrať cílový permanent, jenž není země, do ruky vlastníka.

Je zbytečné „držet se“, když nemáte čeho.

Displacement Wave

Variable ColorlessBlueBlue

Sorcery

 

Vrať všechny permanenty s převedenou manovou cenou X a méně, které nejsou zeměmi, do rukou vlastníků.

Moře nerespektuje hranice, a pobřeží ze všeho nejméně.

Dreadwaters

3Blue

Sorcery

 

Cílový hráč odloží X vrchních karet své knihovny do svého hřbitova, kde X je počet zemí, jež kontroluješ.

Odvažte se příliš daleko do Morkrutu a může se stát, že si vás uchvátí do své moci.

Faerie Miscreant

Blue

Bytost — Faerie Rogue

1/1

Flying (Tato bytost může být blokována jen bytostmi s flying nebo reach.)

 

Když Faerie Miscreant vstupuje na bojiště, pokud kontroluješ další bytost jménem Faerie Miscreant, lízni kartu.

 

Jedna faerie rozptýlí soudce, zatímco druhá ukradne zákon.

Harbinger of the Tides

BlueBlue

Bytost — Merfolk Wizard

2/2

Můžeš seslat Harbinger of the Tides, jako kdyby měla flash, pokud zaplatíš k jejímu seslání o 2 více. (Můžeš ji seslat tehdy, kdy je možné hrát instant.)

 

Když Harbinger of the Tides vstupuje na bojiště, můžeš vrátit cílovou tapnutou bytost pod kontrolou protihráče do ruky vlastníka.

 

 

Hydrolash

2Blue

Instant

 

Útočící bytosti získávají do konce kola -2/-0.

Lízni kartu.

 

"Nepotřebuji vaše magické prstence nebo manové rovnice. Zavolám, a moře mi naslouchá "—Keyta, rebelská hydromantka

Jace, Vryn's Prodigy

1Blue

Legendární bytost — Human Wizard

0/2

Tap: Lízni kartu, pak zahoď kartu. Pokud máš ve hřbitově pět či více karet, vypověz Jace, Vryn's Prodigy ze hry, pak jej vrať transformovaného pod kontrolu vlastníka.

"Myšlenky lidí prostě přicházejí ke mně, Někdy nevím, zda to přemýšlím já, nebo oni."

Jace, Telepath Unbound

 

Sférochodec — Jace

5

+1: Až jedna cílová bytost získává do začátku tvého dalšího kola -2/-0.

 

−3: Můžeš toto kolo seslat cílovou kartu instant nebo sorcery ze svého hřibitova. Pokud by ona karta byla toto kolo  odložena do hřbitova, namísto toho ji vypověz ze hry.

 

−9: Získáváš emblém s "Kdykoli sešleš kouzlo, cílový protihráč odloží vrchních pět karet své knihovny do svého hřbitova. "

 

 

Jace's Sanctum

3Blue

Očarování

 

Kouzla instant a sorcery, jež sesíláš, tě k seslání stojí o 1 méně.

.

Kdykoli sešleš kouzlo instant nebo sorcery, proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

 

 

Jhessian Thief

2Blue

Bytost — Human Rogue

1/3

Prowess (Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, získává tato bytost do konce kola +1/+1.)

 

Kdykoli Jhessian Thief udělí bojové zranění protihráči, lízni kartu.

 

"Jaká legrace by byla utíkat, kdyby v tom nebyla aspoň malá výzva? "

Maritime Guard

1Blue

Bytost — Merfolk Soldier

1/3

 

Abys obstál coby strážce moře, musíš mít odhodlání zvedající se vlny.

Mizzium Meddler

2Blue

Bytost — Vedalken Wizard

1/4

Flash (Tuto kartu lze hrát kdykoli, kdy je možno hrát instant)

 

Když Mizzium Meddler vstupuje na bojiště, můžeš změnit cíl cílového kouzla nebo schopnosti na Mizzium Meddler.

 

Energetické výboje v izzetských laboratořích jsou příležitostmi experimentovat.

Negate

1Blue

Instant

 

Zruš cílové kouzlo, které není bytost.

Mistři kouzelných umění si vychutnávají úžasnou ironii. Veškeré studování komplexních kouzel vede k prostému výsledku - schopnosti říci prostě ano nebo ne.

Nivix Barrier

3Blue

Bytost — Illusion Wall

0/4

Flash (Tuto kartu lze hrát kdykoli, kdy je možno hrát instant)

Defender (Tato bytost nemůže útočit.)

 

Když Nivix Barrier vstupuje na bojiště, cílová útočící bytost získává do konce kola -4/-0.

 

 

Psychic Rebuttal

1Blue

Instant

 

Zruš cílové kouzlo instant nebo sorcery, které cílí tebe.

 

Spell mastery — Pokud jsou ve tvém hřbitově dvě nebo více karet typu instant a/nebo sorcery, můžeš takto zrušené kouzlo zkopírovat. Pro kopii si můžeš zvolit nové cíle.

"Vím, nad čím přemýšlíš,“ zašeptal Jaceův hlas v mágově mysli. „Nebude to fungovat.“

Ringwarden Owl

3BlueBlue

Bytost — Bird

3/3

Flying (Tato bytost může být blokována jen bytostmi s flying nebo reach.)

 

Prowess (Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, získává tato bytost do konce kola +1/+1.)

 

Sovy se učí o maně od těch, co ji znají nejlépe.

Scrapskin Drake

2Blue

Bytost — Zombie Drake

2/3

Flying (Tato bytost může být blokována jen bytostmi s flying nebo reach.)

Scrapskin Drake může blokovat jen bytosti s flying.

 

„Kathaři pobili moje skaaby na zemi. Tak uvidíme, jak vysoko jejich meče dosáhnou.“ Ludevic, nekroalchymista.

Screeching Skaab

1Blue

Bytost — Zombie

2/1

Když Screeching Skaab vstupuje na bojiště, odlož dvě vrchní karty své knihovny do svého hřbitova.

Jeho vřískot je hlasem tvé ničené mysli.

Send to Sleep

1Blue

Instant

 

Tapni až dvě cílové bytosti.

 

Spell mastery — Pokud jsou ve tvém hřbitově dvě nebo více karet typu instant a/nebo sorcery, ony bytosti se v příští odtapovací fázi hráče je kontrolujícího neodtapnou.

 

 

Separatist Voidmage

3Blue

Bytost — Human Wizard

2/2

Když Separatist Voidmage vstupuje na bojiště, můžeš vrátit cílovou bytosti do ruky vlastníka.

"Dokud si každá strana myslí, že může vyhrát, rovnováha drží a magické prstence stojí. "—Alhammarret

Sigiled Starfish

1Blue

Bytost — Starfish

0/3

Tap: Proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

Krúfix ukryl ta nejhrozivější proroctví o lidském rodu tam, kde je lidé nikdy nenajdou a tritoni se o ně nebudou zajímat.

Skaab Goliath

5Blue

Bytost — Zombie Giant

6/9

Jako dodatečnou cenu k seslání Skaab Goliath vypověz ze svého hrobu dvě karty bytostí.

 

Trample (Pokud by tato bytost udělila obráncům více zranění, než stačí k jejich zničení, můžeš ji nechat udělit onen přebytek do bránícího hráče nebo sférochodce.)

 

Tři hlavy lepší jedné.

Soulblade Djinn

3BlueBlue

Bytost — Djinn

4/3

Flying

 

Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, získávají bytosti pod tvou kontrolou do konce kola +1/+1.

Splní vám nekonečně mnoho přání – pokud si vždy přejete čepel.

Sphinx's Tutelage

2Blue

Očarování

 

Kdykoli lízneš kartu, cílový hráč odloží vrchní dvě karty své knihovny do hřbitova. Pokud ani jedna z karet není země a sdílejí aspoň jednu barvu, tento proces opakuj.

 

5Blue: Lízni kartu, pak zahoď kartu.

 

"Nikdy jsi neuvažoval o důsledcích střetnutí se s jiným telepatem, Jace."

Stratus Walk

1Blue

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

 

Když Stratus Walk vstupuje na bojiště, lízni kartu.

 

Očarovaná bytost má flying.

 

Očarovaná bytost může blokovat jen bytosti s flying.

 

Talent of the Telepath

2BlueBlue

Sorcery

 

Cílový hráč otočí vrchních sedm karet své knihovny. Můžeš z těchto karet seslat kartu instant a/nebo sorcery bez placení její manové ceny. Pak onen hráč odloží zbytek těchto karet do hřbitova.

 

Spell mastery — Pokud jsou ve tvém hřbitově dvě nebo více karet typu instant a/nebo sorcery, můžeš z těchto karet namísto toho seslat dvě karty instant a/nebo sorcery.

 

 

Thopter Spy Network

2BlueBlue

Očarování

 

Na začátku své udržovací fáze, pokud kontroluješ artefakt, polož si na bojiště bezbarvou artefaktovou 1/1 bytost-token s typem Thopter a s flying.

 

Když jedna nebo více artefaktových bytostí pod tvou kontrolou udělí bojové zranění hráči, lízni kartu.

 

 

Tower Geist

3Blue

Bytost — Spirit

2/2

Flying

 

Když Tower Geist vstupuje na bojiště, podívej se na vrchní dvě karty své knihovny. Dej si jednu z nich do ruky a druhou odlož do hřbitova.

Jenrikova věž je hlídána těmi, co se do ní kdysi pokoušeli dostat nepozváni.

Turn to Frog

1Blue

Instant

 

Cílová bytost ztrácí všechny schopnosti a do konce kola se stává modrou bytostí s typem Frog a se základní silou a odolností 1/1.

"Brekeke."

Watercourser

2Blue

Bytost — Elemental

2/3

Blue: Watercourser získává do konce kola +1/-1.

"Střezte se vírů, kde nemají být, nebo proudů tekoucích moc rychle nebo moc pomalu."
-Starej Rybíkost, martynský říční lodivod

Whirler Rogue

2BlueBlue

Bytost — Human Rogue Artificer

2/2

Když Whirler Rogue vstupuje na bojiště, polož si na bojiště dvě bezbarvé artefaktové 1/1 bytosti-tokeny s typem Thopter a s flying.

 

Tapni dva odtapnuté artefakty pod tvou kontrolou: Cílovou bytost není možno toto kolo blokovat.

 

 

Willbreaker

3BlueBlue

Bytost — Human Wizard

2/3

Kdykoli se bytost pod kontrolou protihráče stane cílem kouzla nebo schopnosti, již kontroluješ, získáváš kontrolu nad onou bytostí po tak dlouho, dokud kontroluješ Willbreaker.

"Ovládni svou mysl, nebo to udělám za tebe "

Blightcaster

3Black

Bytost — Human Wizard

2/3

Kdykoli sešleš kouzlo očarování, můžeš cílové bytosti do konce kola udělit -2/-2.

"Tvé maso je nepřipraveno na mé dary."

Catacomb Slug

4Black

Bytost — Slug

2/6

 

"Celá scéna vraždy byla pokryta kapajícím, roztékajícím se slizem. Tady není třeba věštce, aby člověk uhodl, co se tu stalo."
-Pel Javya, wojekský vyšetřovatel

Consecrated by Blood

2BlackBlack

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Očarovaná bytost má +2/+2 , flying a  "Obětuj dvě jiné bytosti: Regeneruj tuto bytost." (Když by tato bytost měla být v tomto kole zničena, v prvním příštím případě se tak nestane. Namísto toho ji tapni, odstraň z ní všechny zranění a odstraň ji z boje.)

 

 

Cruel Revival

4Black

Instant

 

Znič cílovou bytost, která nemá typ Zombie. Nemůže být regenerována. Vrať si až jednu cílovou kartu s typem Zombie ze svého hřbitova do ruky.

Na Innistradu Liliana plně přijala nekromancii a trénovala své nové schopnosti na spoustách nemrtvých – a někdy i živých.

Dark Dabbling

2Black

Instant

 

Regeneruj cílovou bytost. Lízni kartu. (Když by tato bytost měla být v tomto kole zničena, v prvním příštím případě se tak nestane. Namísto toho ji tapni, odstraň z ní všechny zranění a odstraň ji z boje.)

 

Spell mastery — Pokud jsou ve tvém hřbitově dvě nebo více karet typu instant a/nebo sorcery,regeneruj také všechny ostatní bytosti, jež kontroluješ.

 

 

Dark Petition

3BlackBlack

Sorcery

 

Vyhledej si v knihovně kartu a dej si ji do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.

 

Spell mastery — Pokud jsou ve tvém hřbitově dvě nebo více karet typu instant a/nebo sorcery,přidej BlackBlackBlack do svého manového poolu.

 

 

Deadbridge Shaman

2Black

Bytost — Elf Shaman

3/1

Když Deadbridge Shaman zemře, cílový protihráč zahodí kartu

Zabít ji neukončí zamoření.

Demonic Pact

2BlackBlack

Očarování

 

Na začátku své udržovací fáze si zvol jedno, co ještě nebylo zvoleno —

• Demonic Pact udělí 4  zranění cílové bytosti či hráči a ty získáváš 4 životy.

• Cílový protihráč zahodí dvě karty.

• Lízni dvě karty.

• Prohráváš hru.

 

 

Despoiler of Souls

BlackBlack

Bytost — Horror

3/1

Despoiler of Souls nemůže blokovat.

 

BlackBlack, Vypověz dvě jiné karty bytostí ze svého hřbitova ze hry: Vrať Despoiler of Souls ze svého hřbitova na bojiště.

 

Krysi a supi požírají. On znesvěcuje.

Erebos's Titan

1BlackBlackBlack

Bytost — Giant

5/5

Pokud nemá žádný soupeř žádnou bytost, Erebos's Titan má nezničitelnost. (Efekty říkající "znič" ji nezničí. Nezničitelná bytost nemůže být zničena zraněním).

 

Kdykoli karta bytosti opustí soupeřův hřbitov, můžeš zahodit kartu. Pakliže tak učiníš, vrať Erebos's Titan ze svého hřbitova do ruky.

 

Eyeblight Assassin

2Black

Bytost — Elf Assassin

2/2

Když  Eyeblight Assassin vstupuje na bojiště, cílová bytost pod kontrolou protihráče získává do konce kola -1/-1.

"Boggartí krev mi je odporná skoro jako ty hnusné bytosti samy "

Eyeblight Massacre

2BlackBlack

Sorcery

 

Bytosti, které nemají typ Elf, získávají  do konce kola -2/-2.

"Už jsem viděla tolik zla, tolik temnoty. Proč chcete přidávat další? "—Nissa Revane, k Dwynen

Fetid Imp

1Black

Bytost — Imp

1/2

Flying (Tato bytost může být blokována jen bytostmi s flying nebo reach.)

Black: Fetid Imp získává do konce kola deathtouch. (Jakýkoli počet zranění, které tato bytost udělí, je postačující ke zničení bytosti, které je zranění uděleno.)

 

 

Fleshbag Marauder

2Black

Bytost — Zombie Warrior

3/1

Když Fleshbag Marauder vstupuje na bojiště, každý hráč obětuje bytost.

Grixis je svět, kde je dosti pouze dvou věcí – smrti a rozkladu. Mrtvoly, ať už celé nebo po kusech, slouží jako univerzální měna nekromantů a démonů.

Gilt-Leaf Winnower

3BlackBlack

Bytost — Elf Warrior

4/3

Menace (Tato bytost může být blokována pouze dvěma a více bytostmi.)

 

Když Gilt-Leaf Winnower vstupuje na bojiště, můžeš zničit cílovou bytost, která nemá typ Elf a jejíž síla a odolnost si nejsou rovny.

 

 

Gnarlroot Trapper

Black

Bytost — Elf Druid

1/1

Tap, Zaplať 1 život: Přidej Green do svého manového poolu. Tuto manu můžeš použít jen na seslání kouzla bytosti s typel Elf.

Tap: Cílová útočící bytost s typem Elf pod tvou kontrolou získává do konce kola deathtouch. (Jakýkoli počet zranění, které tato bytost udělí, je postačující ke zničení bytosti, které je zranění uděleno.)

 

 

Graveblade Marauder

2Black

Bytost — Human Warrior

1/4

Deathtouch (Jakýkoli počet zranění, které tato bytost udělí, je postačující ke zničení bytosti, které je zranění uděleno.)

 

Když Graveblade Marauder udělí bojové zranění hráči, onen hráč ztratí počet životů rovný počtu karet bytostí ve tvém hřbitově.

 

 

Infernal Scarring

1Black

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Očarovaná bytost získává +2/+0 a  "Když tato bytost zemře, lízni kartu."

 

Na toho, kdož byl poznamenán démony zaživa, budou zcela jistě po smrti jako na jednoho vzpomínat.

Infinite Obliteration

1BlackBlack

Sorcery

 

Jmenuj kartu bytosti. Prohledej ruku, hřbitov a knihovnu cílového protihráče, a vypověz ze hry libovolný počet takto nalezených karet onoho jména. Pak so onen hráč zamíchá knihovnu.

 

Kothophed, Soul Hoarder

4BlackBlack

Legendární bytost — Demon

6/6

Flying

 

Kdykoli je permanent vlastněný jiným hráčem odložen z bojiště do hřbitova, lízi kartu a ztrať 1 život.

 

"Budu tvým nadmíru náročným mistrem, Liliano. Ale mám s tebou v úmyslu velké věci."

Languish

2BlackBlack

Sorcery

 

Všechny bytosti získávají do konce kola -4/-4.

Život je tak křehká věc.

Liliana, Heretical Healer

1BlackBlack

Legendární bytost — Human Cleric

2/3

Lifelink

 

Kdykoli zemře jiná bytost pod tvou kontrolou, jenž není token, vypověz Liliana, Heretical Healer ze hry a pak ji vrať transformovanou na bojiště pod kontrolu vlastníka. Pakliže tak učiníš, polož si na bojiště 2/2 černou bytost-token s typem Zombie.

 

Liliana, Defiant Necromancer

 

Sférochodec — Liliana

 

+2: Každý hráč zahodí kartu.

 

−X: Vrať cílovou kartu bytosti s převedenou manovou cenou X, která není legendární, ze svého hřbitova na bojiště.

 

−8: Získáváš emblém s „Kdykoli zemře bytost, vrať ji na bojiště pod tvou kontrolu na začátku příští fáze konce kola. "

 

Macabre Waltz

1Black

Sorcery

 

Vrať si ze svého hřbitova do ruky až dvě cílové karty bytostí, pak zahoď kartu.

"Všichni mrtví tancují na dutý rytmus nekromancie."—Savra

Malakir Cullblade

1Black

Bytost — Vampire Warrior

1/1

Kdykoli zemře bytost pod kontrolou protihráče, polož na Malakir Cullblade +1/+1 žeton.

Každý sek jeho čepel potřísní čerstvou krví, kterou ochutná, aby se posílil.

Nantuko Husk

2Black

Bytost — Zombie Insect

2/2

Obětuj bytost: Nantuko Husk získává do konce kola +2/+2.

"Z duše přrýští světlo, a smrt je jeho stínem. Když světlo pohasíná, život a smrt se v objetí potkávají."— učení nantuků

Necromantic Summons

4Black

Sorcery

 

Polož cílovou kartu bytosti ze hřbitova na bojiště pod tvou kontrolu.

 

Spell mastery — Pokud jsou ve tvém hřbitově dvě nebo více karet typu instant a/nebo sorcery, vstupuje ona bytost na bojiště se dvěma +1/+1 žetony navíc.

 

 

Nightsnare

3Black

Sorcery

 

Cílový hráč ukáže ruku. Můžeš si z ní vybrat kartu, která není země. Onen hráč onu kartu zahodí. Pakliže tak neučiníš, onen hráč zahodí dvě karty.

Ravnica by byla bezpečnější, kdyby Dimirové uměli krást jen peníze.

Priest of the Blood Rite

3BlackBlack

Bytost — Human Cleric

2/2

Když Priest of the Blood Rite vstupuje na bojiště, polož si na bojiště 5/5 černou bytost-token s typem Demon a s flying

 

Na začátku své udržovací fáze ztrácíš 2 životy.

 

Někteří by obětovali vše, aby byť jen na chvilku okusili moc.

Rabid Bloodsucker

4Black

Bytost — Vampire

3/2

Flying (Tato bytost může být blokována jen bytostmi s flying nebo reach.)

 

Když  Rabid Bloodsucker vstupuje na bojiště, každý hráč ztrácí 2 životy.

 

Straší na ulicích, křídla rozepjatá, v očích krev a v dechu puch mrtvoly.

Read the Bones

2Black

Sorcery

 

Proveď scry 2, pak lízni dvě karty. Ztrácíš 2 životy. (Abys provedl/a scry 2, podívej se na dvě vrchní karty své knihovny. Můžeš  libovolný počet z nich dát na spodek své knihovny a zbytek na vršek v jakémkoli pořadí.)

Mrtví znají lekce, které se živí nikdy nenaučili.

Reave Soul

1Black

Sorcery

 

Znič cílovou bytost se silou 3 a méně.

"Nevěřila jsem, že máš duši, dokud jsem ji neviděla na vlastní oči"—Liliana Vess

Returned Centaur

3Black

Bytost — Zombie Centaur

2/4

Když Returned Centaur vstupuje na bojiště, cílový hráč odloží vrchní čtyři karty své knihovny do svého hřbitova.

Zahnán svými vlastními živými soukmenovci se toulá divočinou, hledaje mrtvé město Asfodel.

Revenant

4Black

Bytost — Spirit

*/*

Flying

Síla a odolnost Revenant jsou obě rovny počtu karet bytostí ve tvém hřbitově.

 

Zrozen z masakru celé armády, nese v sobě hněv stovky duší.

Shadows of the Past

1Black

Očarování

 

Kdykoli zemře bytost, proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

 

4Black: Každý protihráč ztrácí 2 životy a ty 2 životy získáváš. Aktivuj tuto schopnost jen tehdy, pokud máš ve hřbitově čtyři nebo více karet bytostí.

 

Shambling Ghoul

1Black

Bytost — Zombie

2/3

Shambling Ghoul vstupuje na bojiště tapnutá.

Jakmile se zvedne a vydá vpřed, bude se šourat už navěky.

Tainted Remedy

2Black

Očarování

 

Pokud by měl protihráč získat životy, namísto toho odpovídající počet životů ztrácí.

"Vypij tohle, bratře. Dopřeje ti to odpočinku."—Liliana Vess

Thornbow Archer

Black

Bytost — Elf Archer

1/2

Kdykoli Thornbow Archer útočí, každý protihráč, který nekontroluje permanent s typem Elf, ztrácí 1 život.

"Nepolevím, dokud nebude puch ohavností z těchto lesů vymýcen."

Tormented Thoughts

2Black

Sorcery

 

Jako dodatečnou cenu k seslání Tormented Thoughts obětuj bytost.

Cílový hráč zahodí počet karet rovný síle obětované bytosti.

 

"Ne všem nočním můrám se dá uniknout probuzením."
—Ashiok

Touch of Moonglove

Black

Instant

 

Cílová bytost získává do konce kola +1/+0 a deathtouch. Kdykoli toto kolo zemře bytost, jíž tato bytost udělila zranění, hráč ji kontrolující ztrácí 2 životy. (Jakýkoli počet zranění, která  bytost s deathtouch udělí jiné bytosti, stačí ke zničení oné bytosti.)

 

Undead Servant

3Black

Bytost — Zombie

3/2

Když Undead Servant vstupuje na bojiště, polož si na bojiště 2/2 černou bytost-token s typem Zombie za každou kartu jménem Undead Servant ve tvém hřbitově.

"Vstaň. Ještě jsme neskončili. "—Liliana Ves

Unholy Hunger

3BlackBlack

Instant

 

Znič cílovou bytost.

 

Spell mastery — Pokud jsou ve tvém hřbitově dvě nebo více karet typu instant a/nebo sorcery,získáváš 2 životy.

 

Liliana vnímala pozornost andělů jako důkaz vlastní moci. I tak to ale pro ni byla dosti otrava.

Weight of the Underworld

3Black

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Očarovaná bytost má -3/-2.

 

Pyšný Alkménos, který se odmítl poklonit po smrti Erebovi, nyní sražen navěky na kolena svou arogancí.

Abbot of Keral Keep

1Red

Bytost — Human Monk

2/1

Prowess (Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, získává tato bytost do konce kola +1/+1.)

 

Když Abbot of Keral Keep vstupuje na bojiště, vypověz ze hry vrchní kartu své knihovny. Do konce kola můžeš onu kartu zahrát.

 

 

Acolyte of the Inferno

2Red

Bytost — Human Monk

3/1

Renown 1 (Když tato bytost udělí bojové zranění hráči a není-li slavnou, polož na ni +1/+1 žeton a stává se slavnou.)

 

Kdykoli je Acolyte of the Inferno blokován bytostí, udělí oné bytosti 2 zranění.

 

Act of Treason

2Red

Sorcery

 

Do konce kola získáváš kontrolu nad cílovou bytostí. Odtapni onu bytost. Do konce kola získává haste. (Může toto kolo útočit a tapovat se.)

Toho dne dostala tragickou lekci: i ti nejčistší mohou být svedeni z cesty, pokud jsou emoce v srdci pokřiveny.

Akroan Sergeant

2Red

Bytost — Human Soldier

2/2

First strike (Tato bytost děluje bojové zranění před bytostmi bez first strike.)

 

Renown 1 (Když tato bytost udělí bojové zranění hráči a není-li slavnou, polož na ni +1/+1 žeton a stává se slavnou.)

 

 

Avaricious Dragon

2RedRed

Bytost — Dragon

4/4

Flying

 

Na začátku fáze lízání karty si lízni kartu navíc.

 

Na začátku tvé fáze konce kola zahoď svou ruku.

 

Nejdříve chamtivost, pak plýtvání.

Bellows Lizard

Red

Bytost — Lizard

1/1

1Red: Bellows Lizard získává do konce kola +1/+0.

Jak rostla cena uhlí a dřeva, někteří kováři vymýšleli různé tvůrčí cesty, jak udržet výhně v chodu.

Boggart Brute

2Red

Bytost — Goblin Warrior

3/2

Menace (Tato bytost může být blokována pouze dvěma a více bytostmi.)

Má největší klacek, takže si můžete celkem vsadit, že je to šéf.

Call of the Full Moon

1Red

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

 

Očarovaná bytost získává +3/+2 a trample. (Pokud by tato bytost udělila obráncům více zranění, než stačí k jejich zničení, můžeš ji nechat udělit onen přebytek do bránícího hráče nebo sférochodce.)

 

Na začátku každé udržovací fáze, pokud minulé kolo seslal nějaký hráč dvě či více kouzel, obětuj Call of the Full Moon.

 

 

Chandra, Fire of Kaladesh

1RedRed

Legendární bytost — Human Shaman

2/2

Kdykoli sešleš červené kouzlo, odtapni Chandra, Fire of Kaladesh.

 

Tap: Chandra, Fire of udělí 1 zranění cílovému hráči. Pokud Chandra udělila toto kolo 3 a více zranění, vypověz ji ze hry a pak ji vrať transformovanou na bojiště pod kontrolu vlastníka.

 

 

Chandra, Roaring Flame

 

Sférochodec — Chandra

4

+1: Chandra, Roaring Flame udělí 2 zranění cílovému hráči.

 

−2: Chandra, Roaring Flame udělí 2 zranění cílové bytosti.

 

−7: Chandra, Roaring Flame udělí  6 zranění každému protihráči. Každý hráč, jemuž bylo takto uděleno zranění, získává emblém s "Na začátku tvé udržovací fáze ti tento emblém udělí 3 zranění."

 

 

Chandra's Fury

4Red

Instant

 

Chandra's Fury udělí 4 zranění cílovému hráči and 1 zranění každé bytosti pod kontrolou onoho hráče.

"Oni si začali."

Chandra's Ignition

3RedRed

Sorcery

 

Cílová bytost pod tvou kontrolou udělí počet zranění rovný své síle každé další bytosti a každému protihráči.

Okamžik před svou popravou poznala, co znamená být pyromantkou, být naživu, být Chandra.

Cobblebrute

3Red

Bytost — Elemental

5/2

 

Ty nejstarší ulice na Ravnice  občas obživnou a vyvinou si vlastní vědomí. Pár se jich rozhodlo přesunout do hezčích krajů.

Demolish

3Red

Sorcery

 

Znič cílovou zemi nebo artefakt.

Nic stvořenou přírodou ani smrtelníky nevydrží věčně..

Dragon Fodder

1Red

Sorcery

 

Polož si na bojiště dvě 1/1 červené bytosti-tokeny s typem Goblin.

Goblini lezou na obětní vršky vždy ve dvou, aby vzácní přeživší mohli referovat o ošklivé smrti jejich druhů.

Embermaw Hellion

3RedRed

Bytost — Hellion

4/5

Trample (Pokud by tato bytost udělila obráncům více zranění, než stačí k jejich zničení, můžeš ji nechat udělit onen přebytek do bránícího hráče nebo sférochodce.)

 

Pokud by měl jiný červený zdroj pod tvou kontrolou udělit zranění permanentu nebo hráči, udělí namísto toho onomu permanentu či hráči počet zranění o 1  vyšší.

 

 

Enthralling Victor

3Red

Bytost — Human Warrior

3/2

Když Enthralling Victor vstupuje na bojiště, do konce kola získáváš kontrolu nad cílovou bytostí se silou 2 a méně. Odtapni onu bytost. Do konce kola získává haste. (Může toto kolo útočit a tapovat se.)

Pokud koukáte dlouho do slunce, přijdete o schopnost vidět věci jasně.

Exquisite Firecraft

1RedRed

Sorcery

 

Exquisite Firecraft udělí 4 zranění cílové bytosti nebo hráči.

 

Spell mastery — Pokud jsou ve tvém hřbitově dvě nebo více karet typu instant a/nebo sorcery, Exquisite Firecraft nemůže být zrušena kouzly ani schopnostmi.

 

Chandřin dar ji činil výjimečnou a ostatní hořlavými.

Fiery Conclusion

1Red

Instant

 

Jako dodatečnou cenu k seslání Fiery Conclusion obětuj bytost.

 

Fiery Conclusion udělí 5 zranění cílové bytosti.

 

Boroský legionář viděl šlechetné sebeobětování, rakdoský rváč ohnivou sebevraždu a izzetský alchymista sakra nepodařený experiment.

Fiery Impulse

Red

Instant

 

Fiery Impulse udělíí 2 zranění cílové bytosti.

 

Spell mastery — Pokud jsou ve tvém hřbitově dvě nebo více karet typu instant a/nebo sorcery, Fiery Impulse udělí namísto toho oné bytosti  3 zranění.

 

"No, tak tohle se vymklo."

Firefiend Elemental

3Red

Bytost — Elemental

3/2

Haste (Může útočit a tapovat se ihned, jakmile přijde pod tvou kontrolu.)

 

Renown 1 (Když tato bytost udělí bojové zranění hráči a není-li slavnou, polož na ni +1/+1 žeton a stává se slavnou.)

 

Flameshadow Conjuring

3Red

Očarování

 

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu bytost, která není token, můžeš zaplatit Red. Pakliže tak učiníš, polož si na bojiště bytost-token, která je kopií oné bytosti. Ona bytost-token získává haste. Na začátku příští fáze konce kola ji vypověz ze hry.

 

Ghirapur Æther Grid

2Red

Očarování

 

Tapni dva netapnuté artefakty pod tvou kontrolou: Ghirapur Æther Grid udělí 1 zranění cílové bytosti nebo hráči.

Město Ghirapur je živoucí věcí, a živé věci se mají ve zvyku bránit.

Ghirapur Gearcrafter

2Red

Bytost — Human Artificer

2/1

Když Ghirapur Gearcrafter vstupuje na bojiště, polož si na bojiště bezbarvou artefaktovou 1/1 bytost-token s typem Thopter a s flying. (Bytost s flying může být blokována jen bytostmi s flying nebo reach.)

Kov musí být čistý. Ruka pevná. Produkt dokonalý.

Goblin Glory Chaser

Red

Bytost — Goblin Warrior

1/1

Renown 1 (Když tato bytost udělí bojové zranění hráči a není-li slavnou, polož na ni +1/+1 žeton a stává se slavnou.)

 

Pokud je Goblin Glory Chaser slavná, má menace. (Může být blokována pouze dvěma a více bytostmi.)

 

Goblin Piledriver

1Red

Bytost — Goblin Warrior

1/2

Imunita vůči modré (Tato bytost nemůže být cílena, vybavena či očarována, blokována ani zraněna ničím modrým.)

 

Kdykoli Goblin Piledriver útočí, získává do konce kola +2/+0 za každou další útočící bytost s typem Goblin.

 

Infectious Bloodlust

1Red

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

 

Očarovaná bytost získává +2/+1, má haste a útočí každé kolo, je-li toho schopna.

 

Když očarovaná bytost zemře, můžeš si v knihovně najít kartu jménem Infectious Bloodlust, ukázat ji a dát si ji do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.

 

Lightning Javelin

3Red

Sorcery

 

Lightning Javelin udělí 3 zranění cílové bytosti nebo hráči. Proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

Harpyje se nemilosrdně vrhly dolů na Akros, jen aby zjistily, že se útokem dostaly na dostřel oštěpařům.

Mage-Ring Bully

1Red

Bytost — Human Warrior

2/2

Prowess (Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, získává tato bytost do konce kola +1/+1.)

 

Mage-Ring Bully útočí každé kolo, je-li toho schopna.

"Nebuď labuť, Belerene. Chcem si tu akorát užívat výhledu s tebou.“

Magmatic Insight

Red

Sorcery

 

Jako dodatečnou cenu k seslání Magmatic Insight zahoď kartu země.

 

Lízni dvě karty.

 

Hlavním prvkem Purforovy víry je to, že aby člověk tvořil, musí nejprve ničit.

Molten Vortex

Red

Očarování

 

Red, Zahoď kartu země: Molten Vortex udělí 2 zranění cílové bytosti nebo hráči.

Pokud nesnášíte horko…no, pak to asi bude problém.

Pia and Kiran Nalaar

2RedRed

Legendární bytost — Human Artificer

2/2

Když Pia and Kiran Nalaar vstupuje na bojiště, polož si na bojiště dvě bezbarvé artefaktové 1/1 bytosti-tokeny s typem Thopter a s flying.

 

2Red, Obětuj artefakt: Pia and Kiran Nalaar udělí 2 zranění cílové bytosti nebo hráči.

 

 

Prickleboar

4Red

Bytost — Boar

3/3

Je-li tvé kolo, Prickleboar má +2/+0 a first strike. (Uděluje bojové zranění před bytostmi bez first strike.)

"Foberoské kaňony jsou v podstatě branami do Podsvětí. "—Mirinthés, akroský kapitán

Ravaging Blaze

Variable ColorlessRedRed

Instant

 

Ravaging Blaze udělí X zranění cílové bytosti.

 

Spell mastery — Pokud jsou ve tvém hřbitově dvě nebo více karet typu instant a/nebo sorcery, Ravaging Blaze udělí také X zranění hráči onu bytost kontrolujícímu.

 

Netrvalo to dlouho, a ani mnichové ohně Chandře nestačili.

Scab-Clan Berserker

1RedRed

Bytost — Human Berserker

2/2

Haste

 

Renown 1 (Když tato bytost udělí bojové zranění hráči a není-li slavnou, polož na ni +1/+1 žeton a stává se slavnou.)

 

Kdykoli sešle soupeř kouzlo, které není bytost, a pokud je Scab-Clan Berserker slavnou, Scab-Clan Berserker udělí onomu hráči 2 zranění.

 

 

Seismic Elemental

3RedRed

Bytost — Elemental

4/4

Když Seismic Elemental vstupuje na bojiště, bytosti bez flying nemohou toto kolo blokovat.

"Zkoušet to zastavit by bylo hloupé. Pokud ho cítíte přicházet - utíkejte!"—Seržant Ryda

Skyraker Giant

2RedRed

Bytost — Giant

4/3

Reach (Může blokovat bytosti s flying.)

Nebude spokojena, dokud nebude ona tou, jejíž hlava je na nebi nejvýše.

Smash to Smithereens

1Red

Instant

 

Znič cílový artefakt. Smash to Smithereens udělí 3 zranění hráči onen artefakt kontrolujícímu.

Obr jménem Tarvik snil o tom, že cetky a stroje zapříčinily všechnu bolest na světě. Když se ze svého neklidného spánku probudil, za jméno si zvolil Tarvik Relikviodrtič.

Subterranean Scout

1Red

Bytost — Goblin Scout

2/1

Když Subterranean Scout vstupuje na bojiště, cílová bytost se silou 2 a méně nemůže být toto kolo blokována.

Když se věci na povrchu nevyvíjely dobře, volili goblini alternativní cesty.

Thopter Engineer

2Red

Bytost — Human Artificer

1/3

Když Thopter Engineer vstupuje na bojiště, polož si na bojiště bezbarvou artefaktovou 1/1 bytost-token s typem Thopter a s flying.

 

Artefaktové bytosti pod tvou kontrolou mají haste (Mohou útočit a tapovat se již to kolo, kdy přijdou pod tvou kontrolu.)

 

 

Titan's Strength

Red

Instant

 

Cílová bytost získává do konce kola +3/+1. Proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

 

Volcanic Rambler

5Red

Bytost — Elemental

6/4

2Red: Volcanic Rambler udělí 1 zranění cílovému hráči.

Kráčí lávou se silou vybuchující sopky.

Aerial Volley

Green

Instant

 

Aerial Volley udělí 3 zranění libovolně rozdělené mezi jednu, dvě nebo tři cílové bytosti s flying.

Dráčci se umí vyhnout šípu, ale celé obloze najednou nikoli.

Animist's Awakening

Variable ColorlessGreen

Sorcery

 

Otoč vrchních X karet své knihovny. Všechny karty zemí mezi nimi si polož na bojiště tapnuté a zbytek na spodek knihovny v náhodném pořadí.

 

Spell mastery — Pokud jsou ve tvém hřbitově dvě nebo více karet typu instant a/nebo sorcery, tyto země odtapni.

 

 

Caustic Caterpillar

Green

Bytost — Insect

1/1

1Green, Obětuj Caustic Caterpillar: Znič cílový artefakt nebo očarování.

"Vzácní a krásní motýli inspirují design našich thoptér. Co se týká larev, to je nicméně úplně jiný příběh. "—Kiran Nalaar, ghirapurský vynálezce

Conclave Naturalists

4Green

Bytost — Dryad

4/4

Když Conclave Naturalists vstupuje na bojiště, můžeš zničit cílový artefakt nebo očarování.

"Tvé zbraně a čáry zde nemají žádné moci."

Dwynen, Gilt-Leaf Daen

2GreenGreen

Legendární bytost — Elf Warrior

3/4

Reach

 

Ostatní bytosti s typem Elf pod tvou kontrolou mají +1/+1.

 

Kdykoli Dwynen, Gilt-Leaf Daen útočí, získáváš 1 život za každou útočící bytost s typem Elf pod tvou kontrolou.

 

"Tohle je naše země. Nedovolíme ohavnostem poskvrňovat její krásu."

Dwynen's Elite

1Green

Bytost — Elf Warrior

2/2

Když Dwynen's Elite vstupuje na bojiště, pokud kontroluješ další permanent s typem Elf, polož si na bojiště 1/1 zelenou bytost-token s typem Elf Warrior.

"Pojďte, mí krásní bratři a sestry. Nechť započne lov."— Dwynen, daen Zlatolistu

Elemental Bond

2Green

Očarování

 

Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu bytost se silou 3 a více, lízni kartu.

"Chci Zendikaru pomoci. Ukaž mi jak."—Nissa Revane

Elvish Visionary

1Green

Bytost — Elf Shaman

1/1

Když Elvish Visionary vstupuje na bojiště, lízni kartu.

 

Evolutionary Leap

1Green

Očarování

 

Green, Obětuj bytost: Obracej karty z vršku své knihovny, dokud neotočíš kartu bytosti. Onu kartu si dej do ruky a zbytek na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Podstatou přírody je změna.

Gaea's Revenge

5GreenGreen

Bytost — Elemental

8/5

Gaea's Revenge nemůže být zrušena.

 

Haste

 

Gaea's Revenge nemůže být cílem zelených kouzel nebo schopností pocházejících ze zelených zdrojů

 

.

Gather the Pack

1Green

Sorcery

 

Otoč vrchních pět karet své knihovny. Můžeš si mezi nimi vybrat kartu bytosti a dát si ji do ruky. Zbytek odlož do hřbitova.

 

Spell mastery — Pokud jsou ve tvém hřbitově dvě nebo více karet typu instant a/nebo sorcery, dej si do ruky z těchto karet až dvě karty bytostí namísto jedné.

 

 

The Great Aurora

6GreenGreenGreen

Sorcery

 

Každý hráč zamíchá všechny karty ve své ruce a všechny permanenty, které vlastní, do své knihovny, pak si nalíže odpovídající počet karet. Každý hráč může položit na bojiště libovolné množství karet zemí ze své ruky. Vypověz The Great Aurora ze hry.

 

Herald of the Pantheon

1Green

Bytost — Centaur Shaman

2/2

Kouzla očarování tě k seslání stojí o 1  méně.

 

Kdykoli sešleš kouzlo očarování, získáváš 1 život.

 

Čest nést praporec bohů je ničím proti cti být blíže samotnému Nyxu.

Hitchclaw Recluse

2Green

Bytost — Spider

1/4

Reach (Může blokovat bytosti s flying.)

Ne všichni pavouci potřebují k lovu pavučiny.

Honored Hierarch

Green

Bytost — Human Druid

1/1

Renown 1 (Když tato bytost udělí bojové zranění hráči a není-li slavnou, polož na ni +1/+1 žeton a stává se slavnou.)

 

Je-li Honored Hierarch slavnou, má vigilance a "Tap: Přidej jednu manu jakékoli barvy do svého manového poolu."

 

 

Joraga Invocation

4GreenGreen

Sorcery

 

Každá bytost pod tvou kontrolou získává do konce kola +3/+3 a musí být toto kolo blokována, je-li to možné.

"Jeden strom les nedělá. Jsme silnější, pokud stojíme při sobě."—Numa, joragský náčelník

Leaf Gilder

1Green

Bytost — Elf Druid

2/1

Tap: Přidej Green do svého manového poolu.

Eidren, Dokonalý z Lys Alana, rozkázal vykořenit stovky stromů a přesázet je do tvaru, jenž pokládal za překrásný. Tak se zrodil Les Zlatolistu.

Llanowar Empath

3Green

Bytost — Elf Shaman

2/2

Když Llanowar Empath vstupuje na bojiště, proveď scry 2, pak otoč vrchní kartu své knihovny. Je-li to karta bytosti, dej si ji do ruky. (Abys provedl/a scry 2, Podívej se na dvě vrchní karty své knihovny. Můžeš  libovolný počet z nich dát na spodek své knihovny a zbytek na vršek v jakémkoli pořadí.)

 

Managorger Hydra

2Green

Bytost — Hydra

1/1

Trample (Pokud by tato bytost udělila obráncům více zranění, než stačí k jejich zničení, můžeš ji nechat udělit onen přebytek do bránícího hráče nebo sférochodce.)

 

Kdykoli hráč sešle kouzlo, polož na Managorger Hydra +1/+1 žeton.

 

 

Mantle of Webs

1Green

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

 

Očarovaná bytost získává +1/+3 a reach. (Může blokovat bytosti s flying.)

 

"Proč všechno, čeho se dotknou Golgari, skončí tak lepkavé?"— Zatýkačka Lavinia, Desátý okrsek

Might of the Masses

Green

Instant

 

Cílová bytost získává do konce kola +1/+1 za každou bytost pod tvou kontrolou.

Joragští elfové nikdy nemusí prosit trolla, aby opustil jejich teritorium. Prostě mu dopřejí svou spojenou sílu, a on neodolá tomu, aby se nevydal vesele něco pustošit.

Nissa, Vastwood Seer

2Green

Legendární bytost — Elf Scout

2/2

Když Nissa, Vastwood Seer vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně najít kartu základní země s typem Forest a dát si ji do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.

 

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu země, pokud kontroluješ sedm či více zemí, vypověz Nissu ze hry a pak ji vrať transformovanou na bojiště pod kontrolu vlastníka.

 

Nissa, Sage Animist

 

Sférochodec — Nissa

3

+1: Otoč vrchní kartu své knihovny. Je-li to karta země, dej si ji na bojiště. Pokud ne,  dej si ji do ruky. 

 

−2:  Polož si na bojiště legendární 4/4 zelenou bytost-token s typem Elemental, jménem Ashaya, the Awoken World.

 

−7: Odtapni až šest cílových zemí. Stávají se z nich 6/6 bytosti s typem Elemental. Stále platí za země.

 

Nissa's Pilgrimage

2Green

Sorcery

 

Najdi si v knihovně až dvě karty základních zemí s typem Forest, ukaž je a dej si jednu tapnutou na bojiště a zbytek do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.

 

Spell mastery — Pokud jsou ve tvém hřbitově dvě nebo více karet typu instant a/nebo sorcery, najdi si až tři ony země místo dvou.

 

 

Nissa's Revelation

5GreenGreen

Sorcery

 

Proveď scry 5, pak otoč vrchní kartu své knihovny. Je-li to karta bytosti, lízni počet karet rovný její síle a získej počet životů rovný její odolnosti.

Zlo ukryté v hoře zasáhlo Nissu jako šoková vlna šílenství.

Orchard Spirit

2Green

Bytost — Spirit

2/2

Orchard Spirit může být blokována jen bytostmi s flying nebo reach.

Nesbírejte shnilé ovoce, ale ani to nejlepší. Nechte je jako obětinu pro naše neviděné hosty."
-Radwick, farmář z Gatstafu

Outland Colossus

3GreenGreen

Bytost — Giant

6/6

Renown 6 (Když tato bytost udělí bojové zranění hráči a není-li slavnou, polož na ni šest +1/+1 žetonů a stává se slavnou.)

 

Outland Colossus může být blokována pouze jednou bytostí.

 

 

Pharika's Disciple

3Green

Bytost — Centaur Warrior

2/3

Deathtouch (Jakýkoli počet zranění, které tato bytost udělí jiné bytosti, stačí ke zničení oné bytosti.)

 

Renown 1 (Když tato bytost udělí bojové zranění hráči a není-li slavnou, polož na ni +1/+1 žeton a stává se slavnou.)

 

Reclaim

Green

Instant

 

Polož cílovou kartu ze svého hřbitova na vršek své knihovny.

Moudří věnují stejnou pozornost tomu, co zahazují, i tomu, co si nechávají.

Rhox Maulers

4Green

Bytost — Rhino Soldier

4/4

Trample (Pokud by tato bytost udělila obráncům více zranění, než stačí k jejich zničení, můžeš ji nechat udělit onen přebytek do bránícího hráče nebo sférochodce.)

 

Renown 2 (Když tato bytost udělí bojové zranění hráči a není-li slavnou, polož na ni dva +1/+1 žetony a stává se slavnou.)

 

Skysnare Spider

4GreenGreen

Bytost — Spider

6/6

Vigilance (Do útoku se tato bytost netapuje.)

 

Reach (Může blokovat bytosti s flying.)

 

Jediná věc hůře naložená než gryf lapený v pavučině je pavouk, jenž jej musí přemoci.

Somberwald Alpha

3Green

Bytost — Wolf

3/2

Kdykoli je bytost pod tvou kontrolou blokována, získává do konce kola +1/+1.

 

1Green: Cílová creature you control gains trample do konce kola. (Pokud by ona bytost udělila obráncům více zranění, než stačí k jejich zničení, můžeš ji nechat udělit onen přebytek do bránícího hráče nebo sférochodce.)

 

 

Sylvan Messenger

3Green

Bytost — Elf

2/2

Trample (Pokud by tato bytost udělila obráncům více zranění, než stačí k jejich zničení, můžeš ji nechat udělit onen přebytek do bránícího hráče nebo sférochodce.)

 

Když Sylvan Messenger vstupuje na bojiště, otoč vrchní čtyři karty své knihovny. Všechny takto otočené karty s typem Elf si dej do ruky a zbytek na spodek knihovny v libovolném pořadí.

 

 

Timberpack Wolf

1Green

Bytost — Wolf

2/2

Timberpack Wolf má +1/+1 za každou další bytost pod tvou kontrolou jménem Timberpack Wolf.

Jejich síla není v prostém součtu kusů. Neviditelná moc vlky posiluje, kdykoli běží pospolu.

Titanic Growth

1Green

Instant

 

Cílová bytost získává do konce kola +4/+4.

Velcí dominují silou. Malí přežívají díky vychytralosti. Střezte se malých, jenž se stanou velkými.

Undercity Troll

1Green

Bytost — Troll

2/2

Renown 1 (Když tato bytost udělí bojové zranění hráči a není-li slavnou, polož na ni +1/+1 žeton a stává se slavnou.)

 

2Green: Regeneruj Undercity Troll. (Když by tato bytost měla být v tomto kole zničena, v prvním příštím případě se tak nestane. Namísto toho ji tapni, odstraň z ní všechny zranění a odstraň ji z boje.)

 

 

Valeron Wardens

2Green

Bytost — Human Monk

1/3

Renown 2 (Když tato bytost udělí bojové zranění hráči a není-li slavnou, polož na ni dva +1/+1 žetony a stává se slavnou.)

 

Kdykoli se bytost pod tvou kontrolou stane slavnou, lízni kartu.

 

Vastwood Gorger

5Green

Bytost — Wurm

5/6

 

"Dlouhý a náročný řez odhalil, že všechny důležité orgány jsou umístěny v hlavě, kromě řetězu žaludků, celkem čtyřiceti, táhnoucích se od tlamy až po ocas. "—Mulak Ffar, Biodiverzita Širolesa

Vine Snare

2Green

Instant

 

Udělení veškerého zranění, které by bylo toto kolo uděleno bytostmi se silou 4 a méně, je zabráněno.

Nissa zjistila, že bažinné liány umí poutat stejně dobře, jako lesní – možná ještě lépe.

Wild Instincts

3Green

Sorcery

 

Cílová bytost, již kontroluješ, získává do konce kola +2/+2. Pak vyzve na souboj cílovou bytost pod kontrolou protihráče. (Každá z nich udělí zranění podle své síly té druhé.)

Nissa měla na reakci jen jeden úder srdce, její čepel vedly instinkty.

Woodland Bellower

4GreenGreen

Bytost — Beast

6/5

Když Woodland Bellower vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně najít zelenou kartu bytosti, která má převedenou manovou cenu 3 a méně, a není legendární. Polož ji na bojiště a pak si zamíchej knihovnu.

 

Yeva's Forcemage

2Green

Bytost — Elf Shaman

2/2

Když Yeva's Forcemage vstupuje na bojiště, cílová bytost získává do konce kola +2/+2.

"Přírodu nelze zastavit. Šplhá se a drásá nejvyšší ravnické budovy a bojuje o své místo pod sluncem.

Zendikar's Roil

3GreenGreen

Očarování

 

Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu země, polož si na bojiště 2/2 zelenou bytost-token s typem Elemental.

"Mýlila jsem se. Zendikar nejde po mně. Nejde po nikom z nás. Není zlý ani mstivý. Je úžasný…ale strádá bolestí. "—Nissa Revane

Blazing Hellhound

2BlackRed

Bytost — Elemental Hound

4/3

1, Obětuj jinou bytost: Blazing Hellhound udělí 1 zranění cílové bytosti nebo hráči.

Rve ti maso z kostí a pak polyká jeho popel rozžhavenou tlamou.

Blood-Cursed Knight

1WhiteBlack

Bytost — Vampire Knight

3/2

Pokud kontroluješ očarování, Blood-Cursed Knight má +1/+1 a lifelink. (Zranění, která tato bytost udělí,ti okamžitě přidá odpovídající počet životů.)

"Touha po krvi mne neovládne, neboť má přísaha je mou nejvyšší posedlostí."

Bounding Krasis

1GreenBlue

Bytost — Fish Lizard

3/3

Flash (Tuto kartu lze hrát kdykoli, kdy je možno hrát instant)

 

Když  Bounding Krasis vstupuje na bojiště, můžeš tapnout či odtapnout cílovou bytost.

Nepředvídatelná jako bouře a ničivá jako přílivová vlna.

Citadel Castellan

1GreenWhite

Bytost — Human Knight

2/3

Vigilance (Do útoku se tato bytost netapuje.)

 

Renown 2 (Když tato bytost udělí bojové zranění hráči a není-li slavnou, polož na ni dva +1/+1 žetony a stává se slavnou.)

 

"Jsem první linií obrany. Ke druhé se nedostaneš."

Iroas's Champion

1RedWhite

Bytost — Human Soldier

2/2

Double strike (Uděluje bojové zranění jak ve fázi first strike, tak ve fázi normálního udílení zranění.)

Zvyklí bojovat před obecenstvem v aréně, Íróovi šampioni ví, jak z boje udělat show.

Possessed Skaab

3BlueBlack

Bytost — Zombie

3/2

Když Possessed Skaab vstupuje na bojiště, vrať si do ruky cílovou kartu instant, sorcery nebo bytosti ze svého hřbitova.

 

Měla-li by Possessed Skaab zemřít, namísto toho ji vypověz ze hry.

Sešívačův pokus o skaaba s duší.

Reclusive Artificer

2BlueRed

Bytost — Human Artificer

2/3

Haste (Může útočit a tapovat se, jakmile přijde pod tvou kontrolu.)

 

Když Reclusive Artificer vstupuje na bojiště, můžeš ji nechat udělit cílové bytosti počet zranění rovný počtu artefaktů pod tvou kontrolou.

 

Shaman of the Pack

1BlackGreen

Bytost — Elf Shaman

3/2

Když Shaman of the Pack vstupuje na bojiště, cílový protihráč ztrácí počet životů rovný počtu permanentů s typem Elf pod tvou kontrolou.

Pro elfy je její kopí střelkou kompasu, pro boggarty poslem zkázy.

Thunderclap Wyvern

2WhiteBlue

Bytost — Drake

2/3

Flash (Tuto kartu lze hrát kdykoli, kdy je možno hrát instant)

 

Flying

 

Ostatní bytosti s flying pod tvou kontrolou mají +1/+1.

Hrom neznamená vždy déšť. Někdy znamená spoušť.

Zendikar Incarnate

2RedGreen

Bytost — Elemental

*/4

Síla Zendikar Incarnate je rovna počtu zemí pod tvou kontrolou.

"Její lidé rozzlobili Zendikar, a pak čelili hněvu země. Proto je Nissa poslední z animistů."—Numa, Joraga chieftain

Alchemist's Vial

2

Artefakt

 

Když Alchemist's Vial vstupuje na bojiště, lízni kartu.

 

1Tap, Obětuj Alchemist's Vial: Cílová bytost nemůže toto kolo útočit ani blokovat.

Zbraň nejlépe určená těm s dobrou muškou a pevnýma rukama.

Alhammarret's Archive

5

Legendární artefakt

 

Pokud bys měl/a získat životy, získáváš namísto toho dvakrát tolik životů.

 

Pokud by sis měl/a líznout kartu kromě první karty, kterou si lížeš ve své fázi lízání karty, namísto toho si lízni karty dvě.

 

Obsahuje kompletně všechny Alhammarretovy teorie, poznámky a myšlenky.

Angel's Tomb

3

Artefakt

 

Kdykoli vstoupí na bojiště bytost pod tvou kontrolu, můžeš nechat Angel's Tomb se do konce kola stát 3/3 bílou artefaktovou bytostí s typem Angel a s flying.

"Víra může vdechnout život i prostým kamenům."
- Písmo Mikaeovo

Bonded Construct

1

Artefaktová bytost — Construct

2/1

Bonded Construct nemůže útočit sama.

Loajální až běda, poslouchá doslova každý příkaz svého pána.

Brawler's Plate

3

Artefakt — Vybavení

 

Vybavená bytost má +2/+2 a trample. (Pokud by bytost s trample udělila obráncům více zranění, než stačí k jejich zničení, můžeš ji nechat udělit onen přebytek do bránícího hráče nebo sférochodce.)

 

Vybav 4 (4: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat lze pouze tehdy, kdy je možno hrát sorcery.)

 

 

Chief of the Foundry

3

Artefaktová bytost — Construct

2/3

Ostatní artefaktové bytosti pod tvou kontrolou mají +1/+1.

Slévárny a kovárny Kaladeshe fungují jako hodinky pod dohledem mocných správců.

Gold-Forged Sentinel

6

Artefaktová bytost — Chimera

4/4

Flying

Požehnán bohy. Baží po něm smrtelníci. Nepatří nikomu.

Guardian Automaton

4

Artefaktová bytost — Construct

3/3

Když Guardian Automaton zemře, získáváš 3 životy.

Bohatí občané města Ghirapur své životy zdobí mocnými stroji, svěřujíce dokonce i své děti do ochrany drátů a koleček.

Guardians of Meletis

3

Artefaktová bytost — Golem

0/6

Defender (Tato bytost nemůže útočit.)

Dějiny hovoří o dvou soupeřících vládcích, jejichž smrti byly oslavovány a jejichž pomníky symbolizují konec jejich války. Ve skutečnosti byli mírumilovnými milenci, jejichž příběh odvál čas.

Hangarback Walker

Variable ColorlessVariable Colorless

Artefaktová bytost — Construct

0/0

Hangarback Walker vstupuje na bojiště s X +1/+1 žetony.

 

Když Hangarback Walker zemře, polož si na bojiště jednu bezbarvou artefaktovou 1/1 bytost-token s typem Thopter a s flying za každý +1/+1 žeton na Hangarback Walker.

 

1Tap: Polož na  Hangarback Walker +1/+1 žeton.

 

Helm of the Gods

1

Artefakt — Vybavení

 

Vybavená bytost má +1/+1 za každé očarování pod tvou kontrolou.

 

Vybav 1 (1: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat lze pouze tehdy, kdy je možno hrát sorcery.)

Její požehnání jsou stejně početná, jako hvězdy v Nyxu.

Jayemdae Tome

4

Artefakt

 

4Tap: Lízni kartu.

Skutečný písař věnuje celý život vytvoření jediné knihy, mistrovského díla tak jedinečného, jako jeho tvůrce.

Mage-Ring Responder

7

Artefaktová bytost — Golem

7/7

Mage-Ring Responder se v průběhu tvé odtapovací fáze neodtapuje.

 

7: Odtapni Mage-Ring Responder.

 

Kdykoli Mage-Ring Responder útočí, udělí 7 zranění cílové bytosti pod kontrolou bránícího se hráče.

 

Meteorite

5

Artefakt

 

Když Meteorite vstupuje na bojiště, udělí 2 zranění cílové bytosti nebo hráči.

 

Tap: Přidej jednu manu jakékoli barvy do svého manového poolu.

"A jestli nemluvím pravdu, " začal…

Orbs of Warding

5

Artefakt

 

Máš hexproof. (Nemůžeš být cílem kouzel a schopností kontrolovaných tvým protihráčem.)

 

Pokud by ti měla udělit bytost zranění, je zabráněno udělení 1 z tohoto zranění.

Jedna koule, aby zaštítila tělo, druhá, aby bránila mysl, a třetí, aby chránila duši.

Prism Ring

1

Artefakt

 

Když Prism Ring vstupuje na bojiště, zvol si barvu.

 

Kdykoli sešleš kouzlo zvolené barvy, získáváš 1 život.

Nos jej na tvé hlavní ruce a přizpůsobí se tvému vedení.

Pyromancer's Goggles

5

Legendární artefakt

 

Tap: Přidej Red do svého manového poolu. Je-li tato mana použita na seslání červeného kouzla instant nebo sorcery, ono kouzlo zkopíruj a pro kopie si můžeš vybrat nové cíle.

„Doufám, že jednou potkám Jayu Ballard. Myslím, že bychom si rozuměly."—Chandra Nalaar

Ramroller

3

Artefaktová bytost — Juggernaut

2/3

Ramroller útočí každé kolo, je-li toho schopna.

 

Ramroller má +2/+0 , pokud kontroluješ další artefakt.

Stejně nezastavitelný jako neřiditelný.

Runed Servitor

2

Artefaktová bytost — Construct

2/2

Když Runed Servitor zemře, každý hráč lízne kartu.

Mudrcové si roky lámali hlavu nad ruinami Tal Terigu. Jeho tajemství vždy ležela v jedné runami zdobené hlavě.

Sigil of Valor

2

Artefakt — Vybavení

 

Kdykoli vybavená bytost útočí sama, získává do konce kola +1/+1 za každou další bytost, již kontroluješ.

 

Vybav 1 (1: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat lze pouze tehdy, kdy je možno hrát sorcery.)

Každou  poctou, kterou si vyslouží, si Gideon dláždí cestu k vlastnímu vykoupení.

Sword of the Animist

2

Legendární artefakt — Vybavení

 

Vybavená bytost má +1/+1.

Kdykoli vybavená bytost útočí, můžeš si v knihovně najít kartu základní země, dát si ji na bojiště tapnutou a pak si zamíchat knihovnu.

 

Vybav2

Čepel září pouze pro ty, jenž si Zendikar vyvolil.

Throwing Knife

2

Artefakt — Vybavení

 

Vybavená bytost má +2/+0.

Kdykoli vybavená bytost útočí, můžeš obětovat Throwing Knife. Pakliže tak učiníš, Throwing Knife udělí 2 zranění cílové bytosti nebo hráči.

 

Vybav 2 (2: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat lze pouze tehdy, kdy je možno hrát sorcery.)

 

Veteran's Sidearm

2

Artefakt — Vybavení

 

Vybavená bytost má +1/+1.

 

Equip 1 (1: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat lze pouze tehdy, kdy je možno hrát sorcery.)

"Zlámal jsem tři meče, osmnáct kopí a rozbil nespočet štítů, ale tahle malá čepel přežila všechny mé bitvy, stejně jako já. "

War Horn

3

Artefakt

 

Útočící bytosti pod tvou kontrolou mají +1/+0.

Ozvěny se šíří žilami bojovníků, bijí v jejích srdcích a duní v jejich kročejích, když běží vstříc boji.

Battlefield Forge

 

Země

 

Tap: Přidej 1 do svého manového poolu.

 

Tap: Přidej Red nebo White do svého manového poolu. Battlefield Forge ti udělí 1 zranění.

Caves of Koilos

 

Země

 

Tap: Přidej 1 do svého manového poolu.

 

Tap: Přidej White nebo Black do svého manového poolu. Caves of Koilos ti udělí 1 zranění.

 

Evolving Wilds

 

Země

 

Tap, Obětuj Evolving Wilds: Vyhledej si v knihovně kartu základní země a polož si ji na bojiště tapnutou. Pak si zamíchej knihovnu.

Bez zásahu civilizace příroda sama sebe vždy utváří dle vlastních potřeb.

Foundry of the Consuls

 

Země

 

Tap: Přidej 1 do svého manového poolu.

 

5, Tap, Obětuj Foundry of the Consuls: Polož si na bojiště dvě bezbarvé artefaktové 1/1 bytosti-tokeny s typem Thopter a s flying.

V celé slévárně se automatony vyvlékly ze svých upevnění a otočily se vstříc k Chandře.

Llanowar Wastes

 

Země

 

Tap: Přidej 1 do svého manového poolu.

 

Tap: Přidej Black nebo Green do svého manového poolu. Llanowar Wastes ti udělí 1 zranění.

 

Mage-Ring Network

 

Země

 

Tap: Přidej 1 do svého manového poolu.

 

1, Tap: Polož na Mage-Ring Network žeton zásoby.

 

Tap, Odstraň X žetonů zásoby z Mage-Ring Network: Přidej Variable Colorless do svého manového poolu.

 

Rogue's Passage

 

Země

 

Tap: Přidej 1 do svého manového poolu.

 

4, Tap: Cílová bytost nemůže být toto kolo blokována.

Mezi zloději se rychle rozšířily zkazky o labyrintu beze stěn a pokladu nezměrné výše.

Shivan Reef

 

Země

 

Tap: Přidej 1 do svého manového poolu.

 

Tap: Přidej Blue nebo Red do svého manového poolu. Shivan Reef ti udělí 1 zranění.

 

Yavimaya Coast

 

Země

 

Tap: Přidej 1 do svého manového poolu.

 

Tap: Přidej Green nebo Blue do svého manového poolu. Yavimaya Coast ti udělí 1 zranění.

 

Translation by Jan Adam, 2015