Překlad je majetkem Mysticshop.cz.

Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele.

Kontakt: mudrc@mysticshop.cz

ogw_photo_spoiler.jpg

Jméno

Cena

Typ

S/O

Herní text

Flavor Text

Deceiver of Form

6Colorless

Bytost — Eldrazi

8/8

(Colorless reprezentuje bezbarvou manu.)

Na začátku bojové fáze ve tvém kole otoč vrchní kartu své kihovny. Je-li to karta bytosti, můžeš nechat bytosti pod svou kontrolou kromě Deceiver of Form stát se do konce kola kopií oné karty. Můžeš onu kartu odložit na spodek knihovny.

 

Eldrazi Mimic

2

Bytost — Eldrazi

2/1

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiná bezbarvá bytost, můžeš nechat do konce kola změnit základní sílu a odolnost  Eldrazi Mimic na sílu a odolnost oné bytosti.

Je konzistentně nekonzistentní.

Endbringer

5Colorless

Bytost — Eldrazi

5/5

Odtapni Endbringer v odtapovacím kroku každého hráče.

 

Tap: Endbringer udělí 1 zranění cílové bytosti nebo hráči.

 

ColorlessTap: Cílová bytost nemůže toto kolo útočit ani blokovat.

 

ColorlessColorlessTap: Lízni kartu.

 

Kozilek, the Great Distortion

8ColorlessColorless

Legendární bytost — Eldrazi

12/12

Když sesíláš Kozilek, the Great Distortion a máš-li v ruce méně než sedm karet, dolízni odpovídající počet karet do sedmi.

 

Menace

 

Zahoď kartu s převedenou manovou cenou X: Zruš cílové kouzlo s převedenou manovou cenou X.

Prázdnota tak tajemná, jak skutečnost sama.

Kozilek's Pathfinder

6

Bytost — Eldrazi

5/5

Colorless: Cílová bytost nemůže toto kolo blokovat Kozilek's Pathfinder (Colorlessreprezentuje bezbarvou manu.)

„Nevěděli jsme odkud přišel, nebo kam míří. Jediné, co jsme věděli – že na nás nezáleží. " -Akiri, korský mistr lana

Matter Reshaper

2Colorless

Bytost — Eldrazi

3/2

(Colorless reprezentuje bezbarvou manu.)

 

Když Matter Reshaper zemře, otoč vrchní kartu své knihovny. Je-li to karta permanentu s převedenou manovou cenou 3 a méně, můžeš ji položit na bojiště. Jinak si onu kartu dej do ruky.

Reality Smasher

4Colorless

Bytost — Eldrazi

5/5

(Colorless reprezentuje bezbarvou manu.)

Trample, haste

 

Kdykoli se Reality Smasher stane cílem kouzla kontrolovaného protihráčem, zruš ono kouzlo, pokud hráč kouzlo kontrolující nezahodí kartu z ruky.

Stejně snadno zastavitelný jako pochopitelný.

Spatial Contortion

1Colorless

Instant

(Colorless reprezentuje bezbarvou manu.)

Cílová bytost získává do konce kola +3/-3.

 

"Pro ty bez sférochodecké jiskry, i pouhý dotek Mlžných věčností může zabíjet." —Ugin

Thought-Knot Seer

3Colorless

Bytost — Eldrazi

4/4

(Colorless reprezentuje bezbarvou manu.)

Když Thought-Knot Seer vstupuje na bojiště, cílový protihráč ukáže ruku. Vyber si z ní kartu, která není země, a vypověz ji ze hry.

 

Když Thought-Knot Seer opustí bojiště, cílový protihráč lízne kartu.

Walker of the Wastes

4Colorless

Bytost — Eldrazi

4/4

(Colorless reprezentuje bezbarvou manu.)

Trample

 

Walker of the Wastes má +1/+1 za každou zemi jménem Wastes, již kontroluješ.

I v nepřítomnosti života  cosi přece roste.

Warden of Geometries

4

Bytost — Eldrazi Drone

2/3

Vigilance

 

Tap: PřidejColorless do svého manového poolu.(Colorless reprezentuje bezbarvou manu.)

Pustiny dezorientují i ty nejzkušenější zvědy, což z nich činí snadnou kořist pro Kozilkovy pěšáky.

Warping Wail

1Colorless

Instant

(Colorless reprezentuje bezbarvou manu.)

 

Zvol si jedno –

 

• Vypověz ze hry cílovou bytost se silou nebo odolností 1 nebo méně.

 

• Zruš cílové kouzlo typu sorcery.

 

• Polož si na bojiště 1/1 bezbarvou bytost-token s typem Eldrazi Scion. Má „Obětuj tuto bytost: PřidejColorless do svého manového poolu."

 

 

Eldrazi Displacer

2White

Bytost — Eldrazi

3/3

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

2Colorless: Vypověz ze hry jinou cílovou bytost a pak ji vrať tapnutou na bojiště pod kontrolu vlastníka. (Colorless reprezentuje bezbarvou manu.)

Affa Protector

2White

Bytost — Human Soldier Ally

1/4

Vigilance

„Tváří v tvář všem hrůzám, kterým čelíme, se upínám ke vzpomínkám nas svět předtím, než přišli Eldrazi. Rád bych se dočkal toho, že ho zase uvidím."

Allied Reinforcements

3White

Sorcery

Polož si na bojiště dvě 2/2 bílé bytosti-tokeny s typem Knight Ally.

"Náš útvar se rozpadl po pádu Mořské brány. Pokud se chystáte na Eldrazi, považujte nás za své nové posily "

Call the Gatewatch

2White

Sorcery

Najdi si v knihovně kartu sférochodce, ukaž ji a dej si ji do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.

"Slyšel jsem, že sférochodec je někdo, kdo vždycky může utéci nebezpečí. Ale Gideon má pravdu: Jsme také ti jediní, kdo si mohou zvolit zůstat a bojovat. " —Jace Beleren

Dazzling Reflection

1White

Instant

Získáváš počet životů rovný síle cílové bytosti. Příštímu udělení zranění, které by ona bytost toto kolo udělila, je zabráněno.

"Světlo felidarových rohů přinutí i Eldrazi k zaváhání.“ - Zarra, mág tišitel

Expedition Raptor

3WhiteWhite

Bytost — Bird

2/2

Flying

 

Když Expedition Raptor vstupuje na bojiště, proveď support 2. (Polož jeden +1/+1 žeton na každou z až dvou cílových bytostí.)

General Tazri

4White

Legendární bytost — Human Ally

3/4

Když General Tazri vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně najít kartu bytosti s typem Ally, ukázat ji, dát si ji do ruky a pak si zamíchat knihovnu.

 

WhiteBlueBlackRedGreen: Bytosti s typem Ally pod tvou kontrolou získávají do konce kola +X/+X, kde X je počet barev, které tyto bytosti dohromady mají.

Immolating Glare

1White

Instant

Znič cílovou útočící bytost.

"Slunce může tvou kůži zahřát, nebo ji spálit, vyživovat tvou úrodu nebo ji sežehnout, svítit ti na cestu nebo tě oslepit. Je nestálým přitelem, ale daleko horším nepřítelem.“ —Nazra z Kamenných útočišť

Iona's Blessing

3White

Očarování — Aura

Očaruj bytost

 

Očarovaná bytost má +2/+2, vigilance, a může blokovat jednu bytost navíc.

"Kráčej nyní v mém světle. I když zbytek světa zavře oči, ty stále uvidíš." - Iona

Isolation Zone

2WhiteWhite

Očarování

Když Isolation Zone vstupuje na bojiště, vypověz ze hry cílovou bytost nebo očarování pod kontrolou protihráče, dokud Isolation Zone neopustí bojiště. (Onen permanent se vrací pod kontrolu vlastníka.)

Při správném nastavení se hedrony staly skvělými poutacími prostředky.

Kor Scythemaster

2White

Bytost — Kor Soldier Ally

3/1

Kor Scythemaster má first strike, pokud útočí.

Zendikarští korové jsou známi svým tichým odhodláním tváří v tvář drtivé přesile osudu.

Kor Sky Climber

2White

Bytost — Kor Soldier Ally

3/2

1White: Kor Sky Climber získává do konce kola flying.

„S lanem vylétnu jen tak vysoko, kam dosáhne. Ale se světlem mi je i obloha malá.“

Linvala, the Preserver

4WhiteWhite

Legendární bytost — Angel

5/5

Flying

 

Když Linvala, the Preserver vstupuje na bojiště a má-li protihráč více životů, než ty, získáváš 5 životů.

 

Když Linvala vstupuje na bojiště a pokud soupeř kontroluje více bytostí, než ty, polož si na bojiště bílou 3/3 bytost-token s typem Angel a s flying.

Make a Stand

2White

Instant

Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+0 a nezničitelnost. (Nezničí je zranění ani efekty říkající „znič“.)

Na malou chvíli stáli hrdě zpříma, veškerý strach zapomenut.

Makindi Aeronaut

1White

Bytost — Kor Scout Ally

1/3

Flying

"Eldrazi nás předtím překvapili. Mým posláním je zajistit, aby se tak už nestalo. "

Mighty Leap

1White

Instant

Cílová bytost získává do konce kola +2/+2 a flying.

"Možná jsme ztratili víru ve své bohy, ale jsme daleci toho ji ztratit sami v sobě. " - Munda, vůdce přepadů

Munda's Vanguard

4White

Bytost — Kor Knight Ally

3/3

Cohort — Tap, Tapni netapnutý permanent s typem Ally, jež kontroluješ: Polož +1/+1 žeton na každou bytost pod tvou kontrolou.

"Nepolevujte. Zendikar na nás spoléhá – i na vás!"

Oath of Gideon

2White

Legendární očarování

Když Oath of Gideon vstupuje na bojiště, polož si na bojiště dvě 1/1 bílé bytosti-tokeny s typem Kor Ally.

 

Každý sférochodec vstupuje pod tvou kontrolu s jedním žetonem loajality navíc.

"V zájmu spravedlnosti a míru, já budu držet stráž.“

Ondu War Cleric

1White

Bytost — Human Cleric Ally

2/2

Cohort — Tap, Tapni netapnutý permanent s typem Ally, jež kontroluješ: Získáváš 2 životy.

"Budu následovat Ionino světlo do bitvy, a nepoznám strachu."

Relief Captain

2WhiteWhite

Bytost — Kor Knight Ally

3/2

Když Relief Captain vstupuje na bojiště, proveď support 3. (Polož jeden +1/+1 žeton na každou z až tří cílových bytostí.)

Někdy jsou gesta podpory malá. Někdy ne.

Searing Light

White

Instant

Znič cílovou útočící nebo blokující bytost se silou 2 a méně.

"Světlo dokáže odhalit naše strachy. Dokáže je i zahnat.“ - Nazra z Kamenných útočišť

Shoulder to Shoulder

2White

Sorcery

 

Proveď support 2. (Polož jeden +1/+1 žeton na každou z až dvou cílových bytostí.)

 

Lízni kartu.

 

"Mořská brána možná padla, ale my jsme tu stále. Stále bojujeme. " —Gideon Jura

Spawnbinder Mage

3White

Bytost — Human Wizard Ally

2/4

Cohort — Tap, Tapni netapnutý permanent s typem Ally, jež kontroluješ: Tapni cílovou bytost.

"Následuj mne. Našlapuj zlehka. A odolej pokušení si kopnout. "

Steppe Glider

4White

Bytost — Elemental

2/4

Flying, vigilance

 

1White: Cílová bytost s +1/+1 žetonem na sobě získává do konce kola flying a vigilance.

Plachtí nad krajinou. Jednou takovou  je vlastně i sám.

Stone Haven Outfitter

1White

Bytost — Kor Artificer Ally

2/2

Vybavené bytosti pod tvou kontrolou mají +1/+1.

 

Kdykoli zemře vybavená bytost pod tvou kontrolou, lízni kartu.

 

Tvůrci a opraváři jsou do bitvy povoláni první a poslední ji opouštějí.

Stoneforge Acolyte

White

Bytost — Kor Artificer Ally

1/2

Cohort — Tap, Tapni netapnutý permanent s typem Ally, jež kontroluješ: Podívej se na vrchní čtyři karty své knihovny. Můžeš si mezi nimi vybrat kartu Vybavení a dát si ji do ruky. Zbytek odlož na spodek knihovny v libovolném pořadí.

"Kámen promlouvá. My jen tlumočíme. "

Wall of Resurgence

2White

Bytost — Wall

0/6

Defender

 

Když Wall of Resurgence vstupuje na bojiště, můžeš položit na cílovou zemi pod tvou kontrolou tři +1/+1 žetony. Pakliže tak učiníš, ona země se stává 0/0 bytostí s typem Elemental a s haste, která je stále zemí.

 

Abstruse Interference

2Blue

Instant

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

Zruš cílové kouzlo, pokud hráč je kontrolujcí nedoplatí 1.

Polož si na bojiště 1/1 bezbarvou bytost-token s typem Eldrazi Scion. Má: „Obětuj tuto bytost: PřidejColorless do svého manového poolu." (Colorless reprezentuje bezbarvou manu.)

 

Blinding Drone

1Blue

Bytost — Eldrazi Drone

1/3

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

ColorlessTap: Tapni cílovou bytost. (Colorless reprezentuje bezbarvou manu.)

 

„Praví bohové Zendikaru povstali. Ať v ohromení či v agónii, celý svět před nimi poklekne.“

Ayli,  velekněžka Věčných poutníků

Cultivator Drone

2Blue

Bytost — Eldrazi Drone

2/3

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

Tap: PřidejColorless do svého manového poolu. Tuto manu můžeš použít jen na seslání bezbarvého kouzla, aktivaci schopnosti bezbarvého permanentu nebo na zaplacení ceny obsahující Colorless. (Colorless reprezentuje bezbarvou manu.)

 

Deepfathom Skulker

5Blue

Bytost — Eldrazi

4/4

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

Kdykoli a bytost pod tvou kontrolou udělí bojové zranění hráči, můžeš líznout kartu.

3Colorless: Cílová bytost nemůže být toto kolo blokována. (Colorless reprezentuje bezbarvou manu.)

 

Dimensional Infiltrator

1Blue

Bytost — Eldrazi

2/1

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

Flash

 

 

Flying

1Colorless: Cílový hráč vypoví ze hry vrchní kartu své knihovny. Je-li to karta země, můžeš vrátit Dimensional Infiltrator do ruky vlastníka. (Colorlessreprezentuje bezbarvou manu.)

Gravity Negator

3Blue

Bytost — Eldrazi Drone

2/3

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

Flying

Kdykoli Gravity Negator útočí, můžeš zaplatit Colorless. Pakliže tak učiníš, jiná cílová bytost získává do konce kola flying.(Colorless reprezentuje bezbarvou manu.)

Prophet of Distortion

Blue

Bytost — Eldrazi Drone

1/2

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

3Colorless: Lízni kartu. (Colorless reprezentuje bezbarvou manu.)

Nekřiví věty, ale světy.

Slip Through Space

Blue

Sorcery

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

Cílová bytost nemůže být toto kolo blokována.

 

Lízni kartu.

Eldrazi se zkroutil směrem, naprosto nepojmenovatelným, a frontální útok se proměnil v panická jatka.

Thought Harvester

3Blue

Bytost — Eldrazi Drone

2/4

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

Flying

Kdykoli sešleš bezbarvé kouzlo, cílový protihráč vypoví ze hry vrchní kartu své knihovny.

„Nikdy jsem si nemyslel, že se mi bude stýskat po gomazoách.“ – Trinda, strážný zvěd z Hady

Void Shatter

1BlueBlue

Instant

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

Zruš cílové kouzlo. Je-li takto zrušeno kouzlo, vypověz jej ze hry namísto toho, aby bylo odloženo do hřbitova vlastníka.

 

Eldrazi rozbíjejí soustředění jako sklo.

Ancient Crab

1BlueBlue

Bytost — Crab

1/5

 

Po pádu Mořské brány a vypuštění Halimarské pánve se krabi vydali hledat nový domov.

Comparative Analysis

3Blue

Instant

 

Surge 2Blue (Toto kouzlo můžeš seslat za jeho surge cenu, pokud jsi ty nebo tvůj spoluhráč již toto kolo seslal/a jiné kouzlo.)

 

Cílový hráč lízne dvě karty.

"Dochází nám čas. Pokud chceme Eldrazi zničit, musíme odemknout tajemství a sílu hedronů." —Jace Beleren

Containment Membrane

2Blue

Očarování — Aura

Surge Blue (Toto kouzlo můžeš seslat za jeho surge cenu, pokud jsi ty nebo tvůj spoluhráč již toto kolo seslal/a jiné kouzlo.)

 

Očaruj bytost

 

Očarovaná bytost se v průběhu odtapovací fáze hráče ji kontrolujícího neodtapuje.

Crush of Tentacles

4BlueBlue

Sorcery

Surge 3BlueBlue (Toto kouzlo můžeš seslat za jeho surge cenu, pokud jsi ty nebo tvůj spoluhráč již toto kolo seslal/a jiné kouzlo.)

 

Vrať všechny permanenty, které nejsou země, do rukou vlastníků. Pokud byla zaplacena surge cena Crush of Tentacles, polož si na bojiště 8/8 modrou bytost-token s typem Octopus.

Cyclone Sire

4Blue

Bytost — Elemental

3/4

Flying

 

Když Cyclone Sire zemře, můžeš položit na cílovou zemi pod tvou kontrolou tři +1/+1 žetony. Pakliže tak učiníš, ona země se stává 0/0 bytostí s typem Elemental a s haste, která je stále zemí.

Zuřící Ruch vdechuje život i těm nejprchlivějším živlům.

Gift of Tusks

Blue

Instant

 

Do konce kola ztrácí cílová bytost všechny schopnosti a stává se zelenou bytostí s typem Elephant a základní silou a odolností 3/3.

Je to zkušenost, na níž nikdy nezapomenete.

Grip of the Roil

2Blue

Instant

Surge 1Blue (Toto kouzlo můžeš seslat za jeho surge cenu, pokud jsi ty nebo tvůj spoluhráč již toto kolo seslal/a jiné kouzlo.)

 

Tapni cílovou bytost. V příští odtapovací fázi hráče ji kontrolujícího se neodtapne.

 

Lízni kartu.

Hedron Alignment

2Blue

Očarování

Hexproof

 

Na začátku své udržovací fáze můžeš ukázat svou ruku. Pokud vlastníš po jedné kartě jménem Hedron Alignment nacházející se ve tvé ruce, ve hřbitově, v zóně karet vypovězených ze hry a na bojišti, vyhráváš hru.

 

1Blue: Proveď scry 1.

Jwar Isle Avenger

4Blue

Bytost — Sphinx

3/3

Surge 2Blue (Toto kouzlo můžeš seslat za jeho surge cenu, pokud jsi ty nebo tvůj spoluhráč již toto kolo seslal/a jiné kouzlo.)

 

Flying

Ač od přírody samotářské, sfingy neváhaly ani chvíli a připojily se do boje proti Eldrazi.

Negate

1Blue

Instant

 


Zruš cílové kouzlo, které není bytost.

„Eventuálně všechno utichne.“ –Zarra, mág tišitel

Oath of Jace

2Blue

Legendární očarování

Když Oath of Jace vstupuje na bojiště, lízni tři karty a pak dvě karty zahoď.

 

Na začátku své udržovací fáze proveď scry X, kde X je počet sférochodců pod tvou kontrolou.

"V zájmu celého Multivesmíru, já budu držet stráž.“

Overwhelming Denial

2BlueBlue

Instant

Surge BlueBlue (Toto kouzlo můžeš seslat za jeho surge cenu, pokud jsi ty nebo tvůj spoluhráč již toto kolo seslal/a jiné kouzlo.)

 

Overwhelming Denial nelze zrušit kouzly ani schopnostmi.

 

Zruš cílové kouzlo.

Roiling Waters

5BlueBlue

Sorcery

Vrať až dvě cílové bytosti pod kontrolou protihráčů do rukou vlastníků. Cílový hráč lízne dvě karty.

„Ruch je možná nepředvídatelný, ale rozhodně ne neovladatelný.“- Noyan Dar, tazeemský ruchomág

Sphinx of the Final Word

5BlueBlue

Bytost — Sphinx

5/5

Sphinx of the Final Word nemůže být zrušena.

 

Flying, hexproof

 

Kouzla instant a sorcery pod tvou kontrolou nelze zrušit kouzly ani schopnostmi.

Odpovídá na otázky stejně ochotně, jako je pokládá, ale jeho odpověď je vždy „ne.“

Sweep Away

2Blue

Instant

Vrať cílovou bytost do ruky vlastníka. Jednalo-li se o útočící bytost, namísto toho ji můžeš dát na vršek knihovny vlastníka.

Ruch na sebe bere mnoho podob. S sebou pak mnoho obětí.

Umara Entangler

1Blue

Bytost — Merfolk Rogue Ally

2/1

Prowess (Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, tato bytost získává do konce kola +1+/1.)

„Mořská brána je zničena a Halimarská pánev prázdná. Postavme ale znovu zeď a zase se naplní.“

Unity of Purpose

3Blue

Instant

 

Proveď support 2. (Polož jeden +1/+1 žeton na každou z až dvou cílových bytostí.)

Odtapni všechny bytosti pod tvou kontrolou, které na sobě mají +1/+1 žeton.

Tváří v tvář problému, jak inspirovat armádu, shledal Jace, že se ptá sám sebe:  „Co by udělal Gideon?“

Bearer of Silence

1Black

Bytost — Eldrazi

2/1

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

Když sesíláš Bearer of Silence, můžeš zaplatit 1Colorless. Pakliže tak učiníš, cílový protihráč obětuje bytost. (Colorless reprezentuje bezbarvou manu.)

Flying

 

Bearer of Silence nemůže blokovat.

Dread Defiler

6Black

Bytost — Eldrazi

6/8

3Colorless, Vypověz ze hry kartu bytosti ze svého hřbitova: Cílový protihráč ztrácí počet životů rovný síle vypovězené karty. (Colorless reprezentuje bezbarvou manu.)

Za sebou nechal rezonující prázdnotu,  strašnější  hrobu.

Essence Depleter

2Black

Bytost — Eldrazi Drone

2/3

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

1Colorless: Cílový protihráč ztrácí 1 život a ty 1 život získáváš. (Colorless reprezentuje bezbarvou manu.)

Když Kozilek povstal u Mořské brány, jeho plémě zaplavilo povrch.

Flaying Tendrils

1BlackBlack

Sorcery

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Všechny bytosti získávají do konce kola        -2/-2. Pokud by toto kolo bytost zemřela, je namísto toho vypovězena ze hry.

I když proti nim stál jen jediný Eldrazi, byli obránci zoufale přečísleni.

Havoc Sower

3Black

Bytost — Eldrazi Drone

3/3

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

1Colorless: Havoc Sower získává do konce kola +2/+1. (Colorless reprezentuje bezbarvou manu.)

Rostlo to strašlivou rychlostí.

Inverter of Truth

2BlackBlack

Bytost — Eldrazi

6/6

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

Flying

Když Inverter of Truth vstupuje na bojiště, vypověz ze hry lícem dolů všechny karty ze své knihovny, pak zamíchej všechny karty ze svého hřbitova do své knihovny.

V jeho stínu se vše proměnilo.

Kozilek's Shrieker

2Black

Bytost — Eldrazi Drone

3/2

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

Colorless: Kozilek's Shrieker získává do konce kola +1/+0 a menace (Může být blokována pouze dvěma a více bytostmi. Colorless reprezentuje bezbarvou manu.)

 

Slyš zvuků své porážky.

Kozilek's Translator

4Black

Bytost — Eldrazi Drone

3/6

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

Zaplať 1 život: PřidejColorless do svého manového poolu. Aktivuj tuto schopnost pouze jednou za kolo. (Colorless reprezentuje bezbarvou manu.)

 

Z ničeho, potrava.

Oblivion Strike

3Black

Sorcery

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

Vypověz cílovou bytost ze hry.

 

Je špatné být rozerván na kusy. Je ještě horší být vyrván ze světa samotného.

Reaver Drone

Black

Bytost — Eldrazi Drone

2/1

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Na začátku své udržovací fáze ztrácíš 1 život, pokud nekontroluješ jinou bezbarvou bytost.

Kozilkovo plémě klame a infiltruje. To Ulamogovo bezduše požírá.

Sifter of Skulls

3Black

Bytost — Eldrazi

4/3

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Kdykoli zemře pod tvou kontrolou jiná bytost, která není token, polož si na bojiště 1/1 bezbarvou bytost-token s typem Eldrazi Scion. Má „Obětuj tuto bytost: PřidejColorless do svého manového poolu." (Colorless reprezentuje bezbarvou manu.)

 

Sky Scourer

1Black

Bytost — Eldrazi Drone

1/2

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

Flying

Kdykoli sešleš bezbarvé kouzlo, Sky Scourer získává do konce kola +1/+0.

"Eldrazi jsou leccos, ale rozhodně ne nedůslední. " - Jace Beleren

Slaughter Drone

1Black

Bytost — Eldrazi Drone

2/2

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

Colorless: Slaughter Drone získává do konce kola deathtouch (Jakýkooli počet zranění, které udělí bytosti, stačí ke zničení oné bytosti.  Colorless reprezentuje bezbarvou manu.)

 

Zabíjí, co je, aby udělalo místo pro to, co by nemělo být.

Unnatural Endurance

Black

Instant

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

Cílová bytost získává do konce kola +2/+0. Regeneruj ji..

„Eldrazi se nezabíjí snadno. Někdy to ani nejde.“ – Yon Basrel, oran-riefský specialista na přežití

Visions of Brutality

1Black

Očarování — Aura

 

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

Očaruj bytost

Očarovaná bytost nemůže blokovat

 

Kdykoli očarovaná bytost udělí zranění, hráč ji kontrolující ztratí odpovídající počet životů.

 

Witness the End

3Black

Sorcery

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Cílový hráč vypoví ze hry dvě karty ze své ruky a ztratí 2 životy.

„Ulamog stál před Mořskou bránou, na pokraji porážky…a pak povstal Kozilek. Veškerá naděje, kterou jsem měla, pohasla.“ – Vandri, kalastrijská vyslankyně

Corpse Churn

1Black

Instant

Odlož vrchní tři karty ze své knihovny do hřbitova. Pak si můžeš vrátit ze hřbitova kartu bytosti do ruky.

"Rozptýlení zvané tvůj život skončilo. Nyní začíná tvá služba.“ —Kalitas, otrok Ulamogův

Drana's Chosen

3Black

Bytost — Vampire Shaman Ally

2/2

Cohort — Tap, Tapni netapnutý permanent s typem Ally, jež kontroluješ: Polož si na bojiště tapnutou černou 2/2 bytost-token s typem Zombie.

"Drana mi velí a já velím svým nulám. Její vůle je tak splněna."

Grasp of Darkness

BlackBlack

Instant

Cílová bytost získává do konce kola    -4/-4.

"Vítám i tu nejodpornější magii, pokud nás zbaví monster tyranizujících náš svět. " —Munda, vůdce přepadů

Kalitas, Traitor of Ghet

2BlackBlack

Legendární bytost — Vampire Warrior

3/4

Lifelink

 

Pokud by měla zemřít bytost pod kontrolou rotihráče, která není token, namísto toho ji vypověz ze hry a na bojiště si polož 2/2 černou bytost-token s typem Zombie.

 

2Black, Obětuj jiný permanent s typem Vampire nebo Zombie: polož na Kalitas, Traitor of Ghet dva +1/+1 žetony.

Malakir Soothsayer

4Black

Bytost — Vampire Shaman Ally

4/4

Cohort — Tap, Tapni netapnutý permanent s typem Ally, jež kontroluješ: Lízni kartu a ztrať 1 život.

„V tvé krvi se skrývají tajemství, jež tvá mysl nikdy nepochopí.“

Null Caller

3Black

Bytost — Vampire Shaman

2/4

3Black, Vypověz ze svého hřbitova ze hry kartu bytosti: Polož si na bojiště tapnutou černou 2/2 bytost-token s typem Zombie.

Mezi obránci Zendikaru jsou léčitelé i upíři. Tak či tak se zranění či padlí vracejí do boje.

Remorseless Punishment

3BlackBlack

Sorcery

Cílový protihráč ztratí 5  životů, pokud nezahodí dvě karty nebo neobětuje bytost či sférochodce. Tento proces ještě jednou zopakuj.

„Na tomhle zatraceném světě jsem strávil v agónii několik tisíciletí. Tolik času vám dopřát nemohu, ale buďte si jisti, bolesti ano." - Ob Nixilis

Tar Snare

2Black

Instant

Cílová bytost získává do konce kola-3/-2.

Amorfní, magicky oživené zbytky známé jako Hlubinný kal číhají v Hagraské nádrži, chytajíc svou kořist panožkami a stahující ji dolů ke strávení.

Untamed Hunger

2Black

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

 

Očarovaná bytost má +2/+1 a menace (Může být blokována jen dvěma a více bytostmi.)

„Bezmyšlenkovitost není slabost. Když nás ovládne hlad, jsme nezastavitelní.“ – Drana, krvevládkyně Kalastrie

Vampire Envoy

2Black

Bytost — Vampire Cleric Ally

1/4

Flying

 

Kdykoli se Vampire Envoy tapne, získáváš 1 život.

„Zendikar bude bojovat do poslední kapky krve.“

Zulaport Chainmage

3Black

Bytost — Human Shaman Ally

4/2

Cohort — Tap, Tapni netapnutý permanent s typem Ally, jež kontroluješ: Cílový protihráč ztrácí 2 životy.

Řetězy ji poslouchají na slovo. Vše ostatní udělá nejlépe, když se jí uklidí z cesty.

Consuming Sinkhole

3Red

Instant

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Zvol si jedno —

• Vypověz ze hry cílovou zemi, která je zároveň bytostí.

• Consuming Sinkhole udělí 4 zranění cílovému hráči.

„Co se nepoddá, bude pohlceno.“ –Ayli, velekněžka Věčných poutníků

Eldrazi Aggressor

2Red

Bytost — Eldrazi Drone

2/3

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

Eldrazi Aggressor má haste, pokud kontroluješ jinou bezbarvou bytost.

 

"Mají hodně zvrácený smysl pro týmovou práci." – Generálka Tazri, spojenecká velitelka

Eldrazi Obligator

2Red

Bytost — Eldrazi

3/1

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

Když sesíláš Eldrazi Obligator, můžeš zaplatit 1Colorless. Pakliže tak učiníš, získáváš do konce kola kontrolu nad cílovou bytostí. Odtapni onu bytost. Do konce kola má haste  (Colorless reprezentuje bezbarvou manu.)

Haste

 

Immobilizer Eldrazi

1Red

Bytost — Eldrazi Drone

2/1

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

2Colorless: Každá bytost se svou odolností vyšší než svou silou nemůže toto kolo blokovat. (Colorless reprezentuje bezbarvou manu.)

Odepírá Zendikaru právo zemřít vestoje a v boji.

Kozilek's Return

2Red

Instant

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Kozilek's Return udělí 2 zranění každé bytosti.

 

Kdykoli sešleš kouzlo typu Eldrazi s převedenou manovou cenou 7 či více, můžeš Kozilek’s Return vypovědět ze svého hřbitova ze hry. Pakliže tak učiníš, Kozilek's Return udělí 5 zranění každé bytosti.

Maw of Kozilek

3Red

Bytost — Eldrazi Drone

2/5

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

Colorless: Maw of Kozilek získává do konce kola +2/-2 (Colorless reprezentuje bezbarvou manu.)

 

"Eldrazi bohužel jen neobracejí svět v trosky. Vytvářejí svět, kde ani trosky nevydrží. " - Gideon Jura

Reality Hemorrhage

1Red

Instant

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Reality Hemorrhage udělí 2 zranění cílové bytosti nebo hráči.

 

Tarek nebyl schopen poznat, zda přichází o krev, nebo o rozum.

Akoum Flameseeker

2Red

Bytost — Human Shaman Ally

3/2

Cohort — Tap, Tapni netapnutý permanent s typem Ally, jež kontroluješ: Zahoď kartu. Pakliže tak učiníš, lízni kartu.

Tváří v tvář vyhlazení mohou být i ty nejnebezpečnější podniky důvodem k naději.

Boulder Salvo

4Red

Sorcery

Surge 1Red (Toto kouzlo můžeš seslat za jeho surge cenu, pokud jsi ty nebo tvůj spoluhráč již toto kolo seslal/a jiné kouzlo.)

 

Boulder Salvo udělí 4 zranění cílové bytosti.

"Pokud mi někdo řekne, že padá nebe, naslouchám mu. " —Yon Basrel, oran-riefský specialista na přežívání

Brute Strength

1Red

Instant

Cílová bytost získává do konce kola +3/+1 a trample.

Není to o rozměrech balvanu. Je to o tom, jak strašně moc ho chcete zvednout.

Chandra, Flamecaller

4RedRed

Sférochodec — Chandra

4

+1: Polož si na bojiště dvě 3/1 červené bytosti-tokeny s typem Elemental a s haste. Na začátku příští fáze konce kola je vypověz ze hry.

 

0: Zahoď všechny karty z ruky, pak lízni stejný počet karet plus jednu navíc.

 

−X: Chandra, Flamecaller udělí X zranění každé bytosti.

Cinder Hellion

4Red

Bytost — Hellion

4/4

Trample

 

Když Cinder Hellion vstupuje na bojiště, iudělí 2 damage cílovému protihráči.

Chandra lákala výboji ohně  helliony do cesty postupujícím Eldrazi.

Devour in Flames

2Red

Sorcery

Jako dodatečnou cenu k seslání Devour in Flames vrať zemi pod svou kontrolou do ruky vlastníka

 

Devour in Flames udělí 5 zranění cílové bytosti nebo sférochodci.

Ob Nixilis byl připraven na všechno – kromě Chandry Nalaar.

Embodiment of Fury

3Red

Bytost — Elemental

4/3

Trample

Země pod tvou kontrolou, které jsou zároveň bytostmi, mají trample.

 

Landfall — Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu země, můžeš nechat cílovou zemi pod tvou kontrolou stát se do konce kola 3/3 bytostí s typem Elemental a s haste. Stále platí za zemi.

Expedite

Red

Instant

Cílová bytost získává do konce kola haste.

 

Lízni kartu.

„Běžím, a v mých stopách následuje hrom."

Fall of the Titans

Variable ColorlessVariable ColorlessRed

Instant

Surge Variable ColorlessRed (Toto kouzlo můžeš seslat za jeho surge cenu, pokud jsi ty nebo tvůj spoluhráč již toto kolo seslal/a jiné kouzlo.)

 

Fall of the Titans udělí X zranění každé z až dvou cílových bytostí a/nebo hráčů.

Zatímco Gideon držel eldrazijské roje v bezpečné vzdálenosti, Chandra spálila spoutané eldrazijské titány.“

Goblin Dark-Dwellers

3RedRed

Bytost — Goblin

4/4

Menace

 

Když Goblin Dark-Dwellers vstupuje na bojiště, můžeš seslat ze svého hřbitova kartu instant nebo sorcery s převedenou manovou cenou 3 nebo méně bez placení její manové ceny. Pokud by ona karta měla toto kolo být odložena do tvého hřibitova, namísto toho ji vypověz ze hry.

 

Goblin Freerunner

3Red

Bytost — Goblin Warrior Ally

3/2

Surge 1Red (Toto kouzlo můžeš seslat za jeho surge cenu, pokud jsi ty nebo tvůj spoluhráč již toto kolo seslal/a jiné kouzlo.)

Menace (Může být blokována jen dvěma a více bytostmi.)

Najdete staré gobliny a najdete ambiciózní gobliny, ale jen málo starých, ambiciózních goblinů.

Kazuul's Toll Collector

2Red

Bytost — Ogre Warrior

3/2

0: Připoj cílové Vybavení pod tvou kontrolou na Kazuul's Toll Collector. Aktivuj tuto schopnost jen tehdy, kdy můžeš sesílat sorcery.

Poutníkům se doporučuje nést s sebou meče navíc, nejlépe lesklé.

Oath of Chandra

1Red

Legendární očarování

Když Oath of Chandra vstupuje na bojiště,  udělí 3 damage cílové bytosti pod kontrolou protihráče.

 

Na začátku každé fáze konce kola, pokud ono kolo vstoupil na bojiště pod tvou kontrolou sférochodec, Oath of Chandra udělí 2 damage každému protihráči.

 

"Pokud to znamená, že lidi budou moct žít svobodně, tak jo - já teda budu držet stráž.“

Press into Service

4Red

Sorcery

Proveď support 2. (Polož jeden +1/+1 žeton na každou z až dvou cílových bytostí.)

 

Získáváš do konce kola kontrolu nad cílovou bytostí. Odtapni onu bytost. Do konce kola má haste  

Pyromancer's Assault

3Red

Očarování

Kdykoli sešleš své druhé kouzlo v daném kole, Pyromancer's Assault udělí 2 zranění cílové bytosti nebo hráči.

Nikdy se neptejte pyromantky, zda tam nemá nic lepšího.

Reckless Bushwhacker

2Red

Bytost — Goblin Warrior Ally

2/1

Surge 1Red (Toto kouzlo můžeš seslat za jeho surge cenu, pokud jsi ty nebo tvůj spoluhráč již toto kolo seslal/a jiné kouzlo.)

 

Haste

 

Když Reckless Bushwhacker vstupuje na bojiště a byla-li zaplacena její surge cena, ostatní bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+0.

Sparkmage's Gambit

1Red

Sorcery

Sparkmage's Gambit udělí 1 zranění každé z až dvou cílových bytostí. Ony bytosti nemohou toto kolo blokovat.

„Stačí jiskra, a naučíte tancovat kohokoli.“ – Tobin, jiskromág

Tears of Valakut

1Red

Instant

Tears of Valakut nelze zrušit kouzly ani schopnostmi.

 

Tears of Valakut udělí 5 damage cílové bytosti s flying.

 

Když Kozilek zničil Mořskou bránu, vzdálený Valakut neudržel svůj žal.

Tyrant of Valakut

5RedRed

Bytost — Dragon

5/4

Surge 3RedRed (Toto kouzlo můžeš seslat za jeho surge cenu, pokud jsi ty nebo tvůj spoluhráč již toto kolo seslal/a jiné kouzlo.)

 

Flying

 

Když Tyrant of Valakut vstupuje na bojiště a byla-li zaplacena její surge cena, udělí 3 zranění cílové bytosti nebo hráči.

Zada's Commando

1Red

Bytost — Goblin Archer Ally

2/1

First strike

 

Cohort — Tap, Tapni netapnutý permanent s typem Ally, jež kontroluješ: Zada's Commando udělí 1 zranění cílovému protihráči.

"Máme slovo pro ty, co si do bitvy berou příliš mnoho věcí - „přeživší.“ '" - Zada z Deskového útočiště

Birthing Hulk

6Green

Bytost — Eldrazi Drone

5/4

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

Když Birthing Hulk vstupuje na bojiště, , polož si na bojiště  dvě 1/1 bezbarvé bytosti-tokeny s typem Eldrazi Scion. Mají: „Obětuj tuto bytost: PřidejColorless do svého manového poolu." (Colorless reprezentuje bezbarvou manu.)

 

1Colorless: Regeneruj Birthing Hulk.

 

Ruin in Their Wake

1Green

Sorcery

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Najdi si v knihovně kartu základní země a ukaž ji. Pokud kontroluješ zemi jménem Wastes, můžeš nalezenou kartu země položit tapnutou na bojiště. Jinak si ji dej do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.

Scion Summoner

2Green

Bytost — Eldrazi Drone

2/2

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Když Scion Summoner vstupuje na bojiště, polož si na bojiště 1/1 bezbarvou bytost-token s typem Eldrazi Scion. Má „Obětuj tuto bytost: PřidejColorless do svého manového poolu." (Colorless reprezentuje bezbarvou manu.)

 

Stalking Drone

1Green

Bytost — Eldrazi Drone

2/2

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

Colorless: Stalking Drone získává do konce kola  +1/+2. Aktivuj tuto schopnost jen jednou za kolo. (Colorless reprezentuje bezbarvou manu.)

Jak se Eldrazi adaptovali na džungle Zendikaru, někteří převzali taktiku běžnějších predátorů.

Vile Redeemer

2Green

Bytost — Eldrazi

3/3

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Flash

 

Když sesíláš Vile Redeemer, můžeš zaplatit Colorless. Pakliže tak učiníš, polož si na bojiště  jednu 1/1 bezbarvou bytost-token s typem Eldrazi Scion za každou bytost, která nebyla token a zemřela toto kolo pod tvou kontrolou. Tyto bytosti-tokeny mají  „Obětuj tuto bytost: PřidejColorless do svého manového poolu."

 

World Breaker

6Green

Bytost — Eldrazi

5/7

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Když sesíláš World Breaker, vypověz ze hry cílový artefakt, očarování, nebo zemi.

 

Reach

2Colorless, Obětuj zemi: Vrať si World Breaker ze hřbitova do ruky. (Colorless reprezentuje bezbarvou manu.)

Baloth Pup

1Green

Bytost — Beast

3/1

Baloth Pup má trample, pokud má na sobě +1/+1 žeton.

Mládě balotha ventiluje svou energii skrze hravé ničení.  S věkem jsou pak méně hraví, ale ani o píď méně ničiví.

Bonds of Mortality

1Green

Očarování

Když Bonds of Mortality vstupuje na bojiště, lízni kartu.

 

Green: Bytosti pod kontrolou tvých protihráčů ztrácejí do konce kola hexproof a nezničitelnost.

Jace přišel na vzor manových linií nutný k ukotvení Ulamoga a Kozilka do reality, ale byla to Nissa, kdo ji dokázal na svém světě nalézt.

Canopy Gorger

4GreenGreen

Bytost — Wurm

6/5

Obyvatelé osady byli rádi, že se k boji po jejich boku připojila tak masivní, zuřivá bestie – ale už méně, když jim po cestě rozmačkala domy.

Elemental Uprising

1Green

Instant

Cílová země se do konce kola stává 4/4 bytostí s typem Elemental a s haste. Stále platí za zemi. Musí být toto kolo blokována, je-li to možné.

"Srdce mé a Zendikaru jako jedno bijí. Společně vytrváme." —Nissa Revane

Embodiment of Insight

4Green

Bytost — Elemental

4/4

Vigilance

Země pod tvou kontrolou, které jsou zároveň bytostmi, mají vigilance

.

Landfall — Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu země, můžeš nechat cílovou zemi pod tvou kontrolou stát se do konce kola 3/3 bytostí s typem Elemental a s haste. Stále platí za zemi.

 

Gladehart Cavalry

5GreenGreen

Bytost — Elf Knight

6/6

Když Gladehart Cavalry vstupuje na bojiště, proveď support 6. (Polož jeden +1/+1 žeton na každou z až šesti cílových bytostí.)

 

Kdykoli  bytost pod tvou kontrolou , která na sobě má +1/+1 žeton, zemře, získáváš 2 životy.

Harvester Troll

3Green

Bytost — Troll

2/3

Když Harvester Troll vstupuje na bojiště,  můžeš obětovat bytost nebo zemi. Pakliže tak učiníš, polož na Harvester Troll dva +1/+1 žetony.

Nezajímaje se o konflikt, který zuří všude o kolo, trollové prostě pokračují v lovení všeho, co se jim vetře do revíru.

Lead by Example

1Green

Instant

 

Proveď support 2. (Polož jeden +1/+1 žeton na každou z až dvou cílových bytostí.)

Gideon a Nissa klestili cestu skrze roje Eldrazi, a jejich zendikarští spojenci následovali v jejich stopách.

Loam Larva

1Green

Bytost — Insect

1/3

Když Loam Larva vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně najít kartu základní země, ukázat ji, zamíchat si knihovnu a položit si onu kartu na její vršek.

Pralesní podrost na Murase je domovem života stejně rozmanitého, jako koruny stromů nad ním.

Natural State

Green

Instant

 

Znič cílový artefakt nebo očarování s převedenou manovou cenou 3 nebo méně.

"Zabít Eldrazi nestačí. Musíme z tohoto světa vymazat veškeré vzpomínky na ně.“ –Zelenotkalkyně Mina

Netcaster Spider

2Green

Bytost — Spider

2/3

Reach (Tato bytost může blokovat bytosti s flying.)

Kdykoli Netcaster Spider blokuje bytost s flying, získává Netcaster Spider  do konce kola +2/+0.

 

V džunglích Tazeemu nemusí vzdušný útok být vždy výhodou.

Nissa, Voice of Zendikar

1GreenGreen

Sférochodec — Nissa

3

+1: Polož si na bojiště 0/1 zelenou bytost-token s typem Plant.

 

−2: Polož na každou bytost pod tvou kontrolou +1/+1 žeton.

 

−7: Získáváš X životů a lízneš X karet, kde X je počet zemí pod tvou kontrolou.

Nissa's Judgment

4Green

Sorcery

 

Proveď support 2. (Polož jeden +1/+1 žeton na každou z až dvou cílových bytostí.)

 

Zvoli si až jednu cílovou bytost pod kontrolou protihráče. Každá bytost s +1/+ žetonem na sobě pod tvou kontrolou udělí oné bytosti početz zranění rovný své síle.

 

Oath of Nissa

Green

Legendární očarování

 

Když Oath of Nissa vstupuje na bojiště, podívej se na vrchní tři karty své knihovny. Můžeš z nich ukázat kartu bytosti, země nebo sférochodce a dát si ji do ruky. Zbytek dej na spodek knihovny v libovolném pořadí.

 

K sesílání kouzel sférochodců můžeš používat manu, jako by se jednalo o manu libovolné barvy.

"V zájmu života na všech sférách, já budu držet stráž. "

Pulse of Murasa

2Green

Instant

Vrať ze hřbitova do ruky vlastníka cílovou kartu bytosti nebo země. Získáváš 6 životů.

"Kvítku malý, rosť a kveť, z chladné hrobky povstaň vpřed. K boji se, dívko, znovu zroď, nás všechny opět osvoboď.“

Saddleback Lagac

3Green

Bytost — Lizard

3/1

Když Saddleback Lagac vstupuje na bojiště, proveď support 2. (Polož jeden +1/+1 žeton na každou z až dvou cílových bytostí.)

"Dobrej lagac vás proveze dobrým i zlým. Špatnej…no, to je aspoň slušnej gáblík. " —Raff Slimákožrout, goblin zkratkař

Seed Guardian

2GreenGreen

Bytost — Elemental

3/4

Reach

 

Když Seed Guardian zemře, polož si na bojiště X/X zelenou bytost-token s typem Elemental, kde X je počet karet bytostí ve tvém hřbitově.

Je připomenutím, že po zimě vždy přijde jaro.

Sylvan Advocate

1Green

Bytost — Elf Druid Ally

2/3

Vigilance

 

Pokud kontroluješ šest nebo více zemí, Sylvan Advocate a země pod tvou kontrolou, které jsou zároveň bytosti, mají +2/+2.

 

"Země se vydává, seč jí síly stačí. Její hojnost přetrvává, dokonce i v dobách chaosu."

Tajuru Pathwarden

4Green

Bytost — Elf Warrior Ally

5/4

Vigilance, trample

"Mí lidé vypálili tyto stezky již pradávno, dříve, než přišli Eldrazi. A budeme po nich jezdit i dávno potom, co budou pryč.

Vines of the Recluse

Green

Instant

 

Cílová bytost získává do konce kola +1/+2 a reach. Odtapni ji. (Bytost s reach může blokovat bytosti s flying)

"Nejelegantnější řešení najdete často v přírodě. Jen vědět, kam se podívat."

Zendikar Resurgent

5GreenGreen

Očarování

 

Kdykoli tapneš zemi pro manu, přidej do svého manového poolu jednu manu typu, kterou ona země vyprodukovala (Typy many jsou bílá, modrá, černá, červená, zelená a bezbarvá.)

 

Kdykoli sešleš kouzlo bytosti, lízni kartu.

 

 

Flayer Drone

1BlackRed

Bytost — Eldrazi Drone

3/1

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

First strike

 

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiná bezbarvá bytost, cílový protihráč ztrácí 1 život.

 

 

Mindmelter

1BlueBlack

Bytost — Eldrazi Drone

2/2

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Mindmelter nemůže být blokována.

 

3Colorless: Cílový hráč vypoví ze své ruky jednu kartu ze hry. Aktivuj tuto schopnost jen tehdy, kdy můžeš sesílat sorcery. (Colorless reprezentuje bezbarvou manu.)

 

 

Void Grafter

1GreenBlue

Bytost — Eldrazi Drone

2/4

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Flash (Můžeš ji seslat kdykoli, kdy můžeš sesílat instant.)

 

Když Void Grafter vstupuje na bojiště, další cílová bytost pod tvou kontrolou získává do konce kola hexproof.

 

 

Ayli, Eternal Pilgrim

WhiteBlack

Legendární bytost — Kor Cleric

2/3

Deathtouch

 

1, Obětuj jinou bytost: Získáváš počet životů rovný odolnosti obětované bytosti.

 

1WhiteBlack, Obětuj jinou bytost: Vypověz ze hry cílový permanent, který není země. Aktivuj tuto schopnost jen tehdy, máš-li o více než 10 životů více oproti počtu, se kterým jsi hru začínal/a.

Baloth Null

4BlackGreen

Bytost — Zombie Beast

4/5

Když Baloth Null vstupuje na bojiště, vrať si do ruky až dvě cílové karty bytostí ze svého hřbitova.

"Lidi používají prasata  k hledání hub, ne? Tak tohle je to samé. " —Harak, malakirská krvočarodějka

Cliffhaven Vampire

2WhiteBlack

Bytost — Vampire Warrior Ally

2/4

Flying

Kdykoli získáváš životy, každý protihráč ztrácí 1 život.

"Můj lid již není otroky Eldrazi a vlastní minulosti. Sami rozhodneme o své budoucnosti. "

Joraga Auxiliary

1GreenWhite

Bytost — Elf Soldier Ally

2/3

4GreenWhite: Proveď support 2. (Polož jeden +1/+1 žeton na každou z až dvou cílových bytostí.)

"Před bitvou jsem slyšela, jak u ruin Mořské brány složili přísahu. Doufám, že budou k držení stráže inspirovat i ostatní."

Jori En, Ruin Diver

1BlueRed

Legendární bytost — Merfolk Wizard

2/3

Kdykoli sesíláš své druhé kouzlo v daném kole, lízni kartu.

"Někteří lovci pokladů se vzdali svého řemesla a šli bojovat s Eldrazi. Ale já vím, že naše práce je dnes důležitější než kdy jindy. Tajemství, jež odhalíme, mohou pomoci ke spáse tohoto světa.

Mina and Denn, Wildborn

2RedGreen

Legendární bytost — Elf Ally

4/4

V každém svém kole můžeš zahrát zemi navíc.

 

RedGreen,Vrať kartu země, kterou kontroluješ, do ruky vlastníka: Cílová bytost získává do konce kola trample.

 

Zelenotkalkyně Mina a její bratr-dvojče Denn vedou poslední, co zbyli z kmene Mul Daya ,vstříc nejisté budocnosti.

Reflector Mage

1WhiteBlue

Bytost — Human Wizard

2/3

Když Reflector Mage vstupuje na bojiště, vrať cílovou bytost pod kontrolou protihráče do ruky vlastníka. Vlastník oné bytosti nemůže až do tvého příštího kola sesílat kouzla stejného jména, jako měla vrácená bytost.

Relentless Hunter

1RedGreen

Bytost — Human Warrior

3/3

1RedGreen: Relentless Hunter získává do konce kola +1/+1 a trample.

"Přísahala jsem srazit jednu hlavu za každého z mé rodiny, koho zabili. Nejsem ani zdaleka hotova."

Stormchaser Mage

BlueRed

Bytost — Human Wizard

1/3

Flying, haste

Prowess (Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, tato bytost získává do konce kola +1+/1.)

 

Taktika ruchomágů bývá stejně chaotická, jako energie, které využívají.

Weapons Trainer

RedWhite

Bytost — Human Soldier Ally

3/2

Ostatní bytosti mají +1/+0, pokud kontroluješ Vybavení.

"Až s tebou skončím, všechno pro tebe bude smrtící zbraň. "

Bone Saw

0

Artefakt — Vybavení

Vybavená bytost má +1/+0.

 

Equip 1 (1: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Aktivuj tuto schopnost jen tehdy, kdy můžeš sesílat sorcery.)

Kdysi jednoduchý nástroj, nyní – jako všechno na Zendikaru – proměněná ve zbraň proti Eldrazi.

Captain's Claws

2

Artefakt — Vybavení

Vybavená bytost má +1/+0.

Kdykoli vybavená bytost útočí, polž si na bojiště  1/1 bílou bytost-token s typem Kor Ally, tapnutou a útočící.

 

Vybav 1

Ukuty pro vítězství v čase zoufalství.

Chitinous Cloak

3

Artefakt — Vybavení

 

Vybavená bytost má +2/+2 a menace. (Může být blokována jen dvěma a více bytostmi.)

 

Vybav 3

 

"Pokud máme přežít, musíme využívat všechny prostředky, co máme k dispozici. Obzvláště ty nechutné. " - Ryza, průzkumnice z Oran-Riefu.

Hedron Crawler

2

Artefaktová bytost — Construct

0/1

Tap: PřidejColorless do svého manového poolu.(Colorless reprezentuje bezbarvou manu.)

"Je roztomilý, svým vlastním mystickým, špičatým způsobem. " —generálka Tazri, spojenecká velitelka

Seer's Lantern

3

Artefakt

 

Tap: PřidejColorless do svého manového poolu.

(Colorless reprezentuje bezbarvou manu.)

 

2Tap: Proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji dát na spodek knihovny.)

 

Světlo nesoucí naději v temných časech.

Stoneforge Masterwork

1

Artefakt — Vybavení

 

Vybavená bytost má +1/+1 za každou další bytost pod tvou kontrolou, která s ní sdílí typ bytosti.

 

Vybav 2

 

Nomádští korové s sebou na svých dlouhých poutích nosí pouze to nejnutnější. Příchod Eldrazi redefinoval pojem  „nejnutnější.“

Strider Harness

3

Artefakt — Vybavení

 

Vybavená bytost má +1/+1 a haste. Vybav 1

 

"Někdy je stejně důležité být rychlý, jako chytrý." -- Ryza, průzkumnice z Oran-Riefu.

Cinder Barrens

 

Země

 

Cinder Barrens vstupuje na bojiště tapnutá.

 

Tap: PřidejBlack nebo Red do svého manového poolu.

 

Bahnotok zaplavil nížinu už před dávnými lety. Zbyla jen bezedná bažina a nekonečný déšť popela.

Corrupted Crossroads

 

Země

 

Tap: PřidejColorless do svého manového poolu.

 

(Colorless reprezentuje bezbarvou manu.)

 

Tap, Zaplať 1 život: Přidej jednu manu jakékoli barvy do svého manového poolu. Tuto manu můžeš použít pouze na seslání kouzla s devoid.

"Pohlédni, a zři budoucnost." —Ayli, velekněžka Věčných poutníků

Crumbling Vestige

 

Země

 

Crumbling Vestige vstupuje na bojiště tapnutá.

 

Když Crumbling Vestige vstupuje na bojiště, přidej jednu manu jakékoli barvy do svého manového poolu.

 

Tap: PřidejColorless do svého manového poolu.(Colorless reprezentuje bezbarvou manu.)

 

Hissing Quagmire

 

Země

 

Hissing Quagmire vstupuje na bojiště tapnutá.

 

Tap: PřidejBlack nebo Green do svého manového poolu.

 

1BlackGreen: Hissing Quagmire se do konce kola stává 2/2 černo-zelenou bytostí s typem Elemental a s deathtouch. Stále platí za zemi.

Holdout Settlement

 

Země

 

Tap: PřidejColorless do svého manového poolu.

(Colorless reprezentuje bezbarvou manu.)

 

Tap, Tapni netapnutou bytost pod svou kontrolou: Přidej jednu manu jakékoli barvy do svého manového poolu.

 

I v oblastech naprosté devastace  hedrony zůstávaly nedotčeny.

Meandering River

 

Země

 

Meandering River vstupuje na bojiště tapnutá.

 

Tap: PřidejWhite nebo Blue do svého manového poolu.

 

Řeka se na cestě do Halimarského moře větvila do mnoha kanálů. Pramálo poutníků dokázalo sledovat dvakrát ten samý.

Mirrorpool

 

Země

 

Mirrorpool vstupuje na bojiště tapnutá.

 

Tap: PřidejColorless do svého manového poolu.

 

2ColorlessTap, Obětuj Mirrorpool: Zkopíruj cílové kouzlo instant nebo sorcery, jež kontroluješ. Můžeš si pro koopii zvolit nové cíle.

 

 4ColorlessTap, Obětuj Mirrorpool: Polož si na bojiště token, který je kopií cílové bytosti pod tvou kontrolou.

 

Needle Spires

 

Země

 

Needle Spires vstupuje na bojiště tapnutá.

 

Tap: PřidejRed nebo White do svého manového poolu.

 

2RedWhite: Needle Spires se do konce kola stává 2/1 červeno-bílou bytostí s typem Elemental a s double strike. Stále platí za zemi.

 

Ruins of Oran-Rief

 

Země

 

Ruins of Oran-Rief vstupuje na bojiště tapnutá.

 

Tap: PřidejColorless do svého manového poolu.

(Colorless reprezentuje bezbarvou manu.)

 

Tap: Polož +1/+1 žeton na cílovou bezbarvou bytost, která toto kolo vstoupila na bojiště.

 

Sea Gate Wreckage

 

Země

 

Tap: PřidejColorless do svého manového poolu.

(Colorless reprezentuje bezbarvou manu.)

 

2ColorlessTap: Lízni kartu. Aktivuj tuto schopnost, jen pokud nemáš žádné karty v ruce.

 

Kdysi centrum vědění, nyní slouží Mořská brána jako připomínka toho, co bylo ztraceno.

Submerged Boneyard

 

Země

 

Submerged Boneyard vstupuje na bojiště tapnutá.

 

Tap: PřidejBlue nebo Black do svého manového poolu.

 

"I dlouho poté, co země vydá svá poslední tajemství, stále se budou ukrývat záhady v hlubinách moře.‘" —Kiora

Timber Gorge

 

Země

 

Timber Gorge vstupuje na bojiště tapnutá.

 

Tap: PřidejRed nebo Green do svého manového poolu.

 

Náruč Tazeemu je drsná, ale těm, kdo jej nazývají domovem, by nic jiného nestačilo.

Tranquil Expanse

 

Země

 

Tranquil Expanse vstupuje na bojiště tapnutá.

 

Tap: PřidejGreen nebo White do svého manového poolu.

 

Navzdory chaosu Ruchu a devastaci od Eldrazi, Zendikar je stále světem dechberoucí krásy.

Unknown Shores

 

Země

 

Tap: PřidejColorless do svého manového poolu.

(Colorless reprezentuje bezbarvou manu.)

 

1Tap: Přidej jednu manu jakékoli barvy do svého manového poolu.

 

Kozilkova přítomnosti deformovala zemi, odkrajujíc vrstvu po vrstvě.

Wandering Fumarole

 

Země

 

Wandering Fumarole vstupuje na bojiště tapnutá.

 

Tap: PřidejBlue nebo Red do svého manového poolu.

 

2BlueRed: Do konce kola se Wandering Fumarole stává 1/4 modro-červenou bytostí s typem Elemental a "0: Prohoď do konce kola sílu a odolnost této bytosti.“ Stále platí za zemi.

 

 

Wastes

 

Základní země

 

Tap: PřidejColorless do svého manového poolu.(Colorless reprezentuje bezbarvou manu.)

 

 

Translation  by Jan Adam, 2016