Překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele.

Kontakt: mudrc@mysticshop.cz   

 

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

Jméno

Typ

Cena

S/O

Herní text

Flavor text

Angelic Observer

Bytost — Angel Advisor

5W

3/3

Toto kouzlo stojí k seslání o 1 méně za každý permanent s typem Citizen, jenž kontroluješ.


Flying

Tichá a posmutnělá stejně jako sochy jejího druhu zdobící Visuté zahrady, truchlivě shlíží na město pod ní.

Backup Agent

Bytost — Human Citizen

1W

1/1

Když Backup Agent vstupuje na bojiště, polož +1/+1 žeton na cílovou bytost.

"Moje zdroje říkají, že Bouchači z Traverzova byli spatřeni v Mezziu. Měj oči na šťopkách a drž se u mne."

Ballroom Brawlers

Bytost — Human Warrior

3WW

3/5

Kdykoli Ballroom Brawlers útočí, Ballroom Brawlers a až jedna další cílová bytost pod tvou kontrolou získává dle tvé volby first strike nebo lifelink do konce kola.

Neskákejte jim do řeči. Skočí na vás.

Boon of Safety

Instant

W

 

Polož žeton štítu na cílovou bytost. (Pokud by oné bytosti mělo být uděleno zranění nebo by měla být zničena, odstraň z ní namísto toho žeton štítu.)


Proveď scry 1.

"Zachránit život cizinci je skvělá metoda náboru. Naštěstí je všude dost nebezpečí."
—Falco Spara

Brokers Initiate

Bytost — Cat Citizen

W

0/4

4GU: Brokers Initiate má do konce kola základní sílu a odolnost 5/5.

Ohledně otázky relativní moci pera a meče je oficiálním stanoviskem Makléřů „Proč si vybírat?“

Buy Your Silence

Sorcery

4W

 

Vypověz ze hry cílový permanent. Hráč jej kontrolující si vytvoří token Pokladu. (Je to artefakt s "T, Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.")

Mikey zvaný Huba si svoji přezdívku ponechal i po svém dealu s Gregoriem, ačkoli už nikdy nepromluvil ani slovo.

Celebrity Fencer

Bytost — Elf Druid

3W

3/2

Aliance — Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu jiná bytost, polož +1/+1 žeton na Celebrity Fencer.

Po krátkém, ale pamětihodném incidentu při jejím prvním představení se jí už nikdy neposmívali.

Citizen's Crowbar

Artefakt — Vybavení

1W

 

Když Citizen's Crowbar vstupuje na bojiště, vytvoř si 1/1 zeleno-bílou bytost-token s typem Citizen, pak na ni Citizen’s Crowbar připoj.

Vybavená bytost má +1/+1 a "WT, Obětuj Citizen's Crowbar: Znič cílový artefakt nebo očarování."


Vybav 2 (2: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš pouze tehdy, když můžeš sesílat sorcery.)

Dapper Shieldmate

Bytost — Human Soldier

3W

2/2

Dapper Shieldmate vstupuje na bojiště se žetonem štítu na sobě.(Pokud by jí bylo uděleno zranění nebo měla být zničena, odstraň z ní namísto toho žeton štítu.)


Je-li tvoje kolo, Dapper Shieldmate má+2/+0.

Vzešlí z řádu paladinů Staré Capenny , Makléři jsoumistry obranného boje.

Depopulate

Sorcery

2WW

 

Každý, hráč, které kontroluje vícebarevnou bytost, si lízne kartu. Pak znič všechny bytosti.

Neozvaly se žádné výkřiky. Neukápla ani kapka krve. Jen v okamžiku celá metropole prostě utichla.

Elspeth Resplendent

Legendární Sférochodec — Elspeth

3WW

5

+1: Zvol si až jednu cílovou bytost. Polož na ni +1/+1 žeton a žeton dle tvé volby z flying, first strike, lifelink a vigilance.


−3: Podívej se na vrchních sedm karet tvé knihovny. Můžeš z nich položit na bojiště kartu permanentu se silou 3 a méně a dát si ji na bojiště se žetonem štítu. Zbytek dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.

 

 −7: Vytvoř si pět 3/3 bílých bytostí-tokenů s typem Angel a s flying.

Extraction Specialist

Bytost — Human Rogue

2W

3/2

Lifelink


Když Extraction Specialist vstupuje na bojiště, ,vrať cílovou kartu bytosti s manovou hodnotou 2 nebo méně ze svého hřbitova na bojiště. Ona bytost nemůže útočit ani blokovat, dokud kontroluješ Extraction Specialist.

Gathering Throng

Bytost — Human Citizen

2W

3/1

Když Gathering Throng vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně najít libovolný počet karet jménem Gathering Throng, ukázat je, dát si je do ruky a pak si zamíchat knihovnu.

Plus jedna prostě není dost.

Giada, Font of Hope

Legendární Bytost — Angel

1W

2/2

Flying, vigilance


Každá další bytost s typem Angel vstupuje na bojiště s +1/+1 žetonem navíc za každý permanent s typem Angel pod tvou kontrolou.


T: Přidej si W. Spotřebuj tuto manu jen k seslání kouzla s typem Angel.

Kabaretiérským zdrojem Hala se ukázala být jediná teenagerka.

Halo Fountain

Artefakt

2W

 

WT, Odtapni tapnutou bytost pod tvou kontrolou: Vytvoř si 1/1 zeleno-bílou bytost-token s typem Citizen.


WWT, Odtapni dvě tapnuté bytosti pod tvou kontrolou: Lízni kartu.


WWWWWT, Odtapni patnáct tapnutých bytostí pod tvou kontrolou: Vyhráváš hru.

Hold for Ransom

Očarování — Aura

1W

 

Očaruj bytost
Očarovaná bytost nemůže útočit ani blokovat a  "7: Hráč kontrolující Hold for Ransom ji obětuje a lízne kartu. Aktivuj jen tehdy, když můžeš hrát sorcery."

"Tak a teď se dozvíme, jak moc si tě tví přátelé cení.
—Gino, nájemný únosce

Illuminator Virtuoso

Bytost — Human Rogue

1W

1/1

Double strike
Kdykoli se Illuminator Virtuoso stane cílem kouzla, jež kontroluješ, intrikuje. (Lízni kartu, pak kartu zahoď. Pokud jsi takto zahodil/a kartu, které není bytost, polož na tuto bytost +1/+1 žeton.)

Stínové se šetří ty nejostřejší čepele pro zrádce ve vlastních řadách.

Inspiring Overseer

Bytost — Angel Cleric

2W

2/1

Flying


Když Inspiring Overseer vstupuje na bojiště, získáváš 1 život a lízni kartu.

"Tohle město by nepohrdlo trochu více božími zásahy."
—Inspektor Jillard

Kill Shot

Instant

2W

 

Znič cílovou útočící bytost.

"Mezi nájemnými vrahy nežije nikdo dost dlouho, aby udělal druhou chybu."
—Anhelo, zvaný Malíř

Knockout Blow

Instant

2W

 

Toto kouzlo stojí k seslání o 2 méně , pokud cílí červenou bytost.


Knockout Blow udělí 4 zranění cílové útočící nebo blokující bytosti a ty získáváš 2 životy.

"Další pokusy dekonstruovat tuto budovu budou postihovány se zvyšující se příkrostí opatření. "

Mage's Attendant

Bytost — Cat Rogue

2W

3/2

Když Mage's Attendant vstupuje na bojiště, vytvoř si 1/1 modrou bytost-token s typem Wizard a s "1, Obětuj tuto bytost: Zruš cílové kouzlo, které není kouzlem bytosti, pokud hráč jej kontrolující nezaplatí 1."

Zločin někdy udělá z nepravděpodobných spojenců přátele na celý život.

Mysterious Limousine

Artefakt — Vozidlo

3WW

4/4

Kdykoli Mysterious Limousine vstupuje na bojiště nebo útočí, Vypověz ze hry až jednu další cílovou bytost, dokud Mysterious Limousine neopustí bojiště. Pokud je takto vypovězena bytost ze hry, vrať na bojiště všechny další bytosti vypovězené pomocí Mysterious Limousine ze hry na bojiště pod kontrolu vlastníků.


Posádka 2

Patch Up

Sorcery

2W

 

Vrať až tři cílové karty bytostí s celkovou manovou hodnotou 3 nebo méně ze svého hřbitova na bojiště.

"Neříkej mi, pro koho děláš nebo kdo tě poslal. Čím míň vím, tím líp."

Rabble Rousing

Očarování

4W

 

Hideaway 5 (Když toto očarování vstupuje na bojiště, podívej se na vrchních pět karet své knihovny, jednu vypověz ze hry lícem dolů a zbytek dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.)
Kdykoli útočíš s jednou nebo více bytostmi, vytvoř si tolik 1/1 zeleno-bílých bytostí-tokenů s typem Citizen. Pak pokud kontrouješ deset a více bytostí, můžeš vypovězenou kartu zahrát bez placení její manové ceny.

Raffine's Guidance

Očarování — Aura

W

 

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +1/+1.


Můžeš seslat Raffine's Guidance ze svého hřbitova zaplacením  2W namísto placení její manové ceny.

Raffine's Informant

Bytost — Human Wizard

1W

2/1

Když Raffine's Informant vstupuje na bojiště, intrikuje. (Lízni kartu, pak kartu zahoď. Pokud jsi takto zahodil/a kartu, které není bytost, polož na tuto bytost +1/+1 žeton.)

"Analyzovala jsem schéma toho trezoru. Jakou chceš znát cestu dovnitř -  rychlou, snadnou, nebo tajnou?"

Refuse to Yield

Instant

1W

 

Cílová bytost získává +2/+7 do konce kola. Odtapni ji.

Její protivník ji prohodil oknem, takže na oplátku prohodila okno jím.

Revelation of Power

Instant

1W

 

Cílová bytost získává +2/+2 do konce kola. Má-li na sobě žeton, získává také do konce kola flying a lifelink.

Jak se Ob Nixilis přibližoval, Halo zavířilo skrze Giadu jako elektrický proud a uvnitř ní cosi dlouho spícího roztáhlo křídla.

Rumor Gatherer

Bytost — Elf Wizard

1WW

2/1

Aliance — Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu jiná bytost, proveď scry 1. Pokud je to podruhé, co se tato schopnost toto kolo vyhodnotila, namísto toho lízni kartu.

„je to úžasné, kolik věcí vlastníci prozradí, když si myslí, že nikdo nenaslouchá.“

Sanctuary Warden

Bytost — Angel Soldier

4WW

5/5

Flying


Sanctuary Warden vstupuje na bojiště se dvěma žetony štítu na sobě.


Kdykoli Sanctuary Warden vstupuje na bojiště nebo útočí, můžeš odstranit žeton z bytosti nebo sférochodce pod tvou kontrolou. Pakliže tak učiníš, lízni kartu a vytvoř si 1/1 zeleno-bílou bytost-token s typem Citizen.

Sky Crier

Bytost — Bird Citizen

1W

1/1

Flying, lifelink
3W: Ty a cílový protihráč lízněte každý kartu.

"Mimořádné zprávy! Lord Xander nalezen mrtev! Podezřelá na svobodě!"

Speakeasy Server

Bytost — Bird Citizen

4W

3/3

Flying
Když Speakeasy Server vstupuje na bojiště, získáváš 1 život za každou bytost pod tvou kontrolou.

"Cokoli vás dneska trápí, tohle vám určitě pomůže! A načerpáte i inspiraci pro zítřek."

Swooping Protector

Bytost — Bird Citizen

3W

2/1

Flash


Flying


Swooping Protector vstupuje na bojiště se žetonem štítu na sobě.(Pokud by jí bylo uděleno zranění nebo měla být zničena, odstraň z ní namísto toho žeton štítu.)

All-Seeing Arbiter

Bytost — Avatar

4UU

5/4

Flying


Kdykoli All-Seeing Arbiter vstupuje na bojiště nebo útočí, lízni dvě karty a pak kartu zahoď.

Kdykoli zahodíš kartu, cílová bytost pod kontrolou protihráče získává -X/-0 do konce kola, kde X je počet rozdílných manových hodnot mezi bytostmi ve tvém hřbitově.

Backstreet Bruiser

Bytost — Cephalid Rogue

1U

3/3

Defender


Pokud máš na bytostech pod svou kontrolou alespoň dva žetony, Backstreet Bruiser může útočit, jako by neměla defender.

"Můžu ti ukázat, co v tý tašce mám, ale bude to poslední, co kdy uvidíš."

Brokers Veteran

Bytost — Human Soldier

1U

2/1

Když Brokers Veteran zemře, polož žeton štítu na cílovou bytost pod tvou kontrolou. (Pokud by oné bytosti mělo být uděleno zranění nebo by měla být zničena, odstraň z ní namísto toho žeton štítu.)

Poslední prácička, než odejde do důchodu.

Case the Joint

Instant

3U

 

Lízni dvě karty a pak se podívej na vrchní kartu knihovny každého hráče.

Ocelové dveře a železné mříže jsou pro agenta Stínů brnkačka.

Cut Your Losses

Sorcery

4UU

 

Casualty 2 (Jak sesíláš toto kouzlo, můžeš obětovat bytost se silou 2 nebo větší. Pakliže tak učiníš, zkopíruj toto kouzlo a pro kopii si můžeš zvolit nové cíle.)
Cílový hráč si odemele půlku knihovny, zaokrouhleno dolů.

Disdainful Stroke

Instant

1U

 

Zruš cílové kouzlo s manovou hodnotou 4 a více.

"Věděla jsem už před rokem, že sešleš přesně toto kouzlo v tento okamžik.“
—Raffine

Echo Inspector

Bytost — Bird Rogue

3U

2/3

Flying
Když Echo Inspector vstupuje na bojiště, intrikuje. (Lízni kartu, pak kartu zahoď. Pokud jsi takto zahodil/a kartu, které není bytost, polož na tuto bytost +1/+1 žeton.)

Setkání se odehrálo před několik hodinami, ale agent Stínů přečetl reziduum bez nejmenší námahy.

Errant, Street Artist

Legendární Bytost — Human Rogue

U

0/3

Flash


Defender, haste

1UT: Zkopíruj cílové kouzlo, které nebylo sesláno. Pro kopii si můžeš zvolit nové cíle.

Málokdo zná její tvář, ale všichni její díla.

Even the Score

Instant

XUUU

 

Toto kouzlo stojí k seslání o UUU méně, pokud si toto kolo protihráč líznul alespoň čtyři karty.


Lízni X karet.

Ti, co se pokouší oloupit Stíny, po sobě často nechají více, než si vezmou.

Expendable Lackey

Bytost — Human Citizen

U

1/1

1U, Vypověz Expendable Lackey ze svého hřbitova ze hry: Vytvoř si 1/1 modrou bytost-token s typem Fish a s „modrou bytost-token s typem Fish a s "Tato bytost nemůže být blokována." Aktivuj jen tehdy, když můžeš hrát sorcery.

"Altonio? Ne, omlouvám se. Nikdo toho jména zde nepracuje.
—Raffine

Faerie Vandal

Bytost — Faerie Rogue

1U

1/2

Flash


Flying

Kdykoli lízneš svou druhou kartu za tah, polož +1/+1 žeton na Faerie Vandal.

"Lakomá stráž, hnusná, malá, teď máš vlasy plný Hala!“

Hypnotic Grifter

Bytost — Human Rogue

U

1/2

3: Hypnotic Grifter intrikuje. (Lízni kartu, pak kartu zahoď. Pokud jsi takto zahodil/a kartu, které není bytost, polož na tuto bytost +1/+1 žeton.)

"Všechno je v pořádku. Všechno je v pohodě. Znáš mne coby důvěryhodného člena vaší rodiny, a chtěl bych s tebou probrat obsah našeho sejfu."

Ledger Shredder

Bytost — Bird Advisor

1U

1/3

Flying


Kdykoli sešle hráč své druhé kouzlo v daném kole, Ledger Shredder intrikuje. (Lízni kartu, pak kartu zahoď. Pokud jsi takto zahodil/a kartu, které není bytost, polož na tuto bytost +1/+1 žeton.)

Nět dukázov, nět zlačina.

A Little Chat

Instant

1U

 

Casualty 1 (Jak sesíláš toto kouzlo, můžeš obětovat bytost se silou 1 nebo větší. Pakliže tak učiníš, toto kouzlo zkopíruj.)


Podívej se na vrchní dvě karty své knihovny. Jednu si dej do ruky a druhou na spodek knihovny.

Majestic Metamorphosis

Instant

2U

 

Do konce kola se cílový artefakt nebo bytost stává 4/4 artefaktovou bytostí s typem Angel a s flying.


Lízni kartu.

Sochy Nové Capenny skrývají tajemství Staré Capenny.

Make Disappear

Instant

1U

 

Casualty 1 (Jak sesíláš toto kouzlo, můžeš obětovat bytost se silou 1 nebo větší. Pakliže tak učiníš, zkopíruj toto kouzlo a pro kopii si můžeš zvolit nové cíle.)


Zruš cílové kouzlo, pokud hráč jej kontrolujíc nedoplatí 2.

Obscura Initiate

Bytost — Bird Citizen

2U

2/2

Flying


1WB: Obscura Initiate získává do konce kola lifelink.

Uchazeči o členství ve Stínech musí přinést vstupní dar v podobě informací. Posuzuje se, jak je cenná a jak těžké bylo ji získat

An Offer You Can't Refuse

Instant

U

 

Zruš cílové kouzlo, které není bytost. Hráč jej kontrolující si vytvoří dva tokeny Pokladu. (Jsou to artefakty s "T, Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.")

Elspeth chtěla odpovědi, Xander potřeboval špiona. Jejich cesty byly předurčeny se protnout.

Out of the Way

Instant

3U

 

Toto kouzlo stojí k seslání o 2 méně , pokud cílí zelený permanent.


Vrať cílový permanent pod kontrolou protihráče který není země, do ruky vlastníka.


Lízni kartu.

"Nebavíš mne.“

Psionic Snoop

Bytost — Human Rogue

2U

0/3

Flash


Když Psionic Snoop vstupuje na bojiště,

intrikuje. (Lízni kartu, pak kartu zahoď. Pokud jsi takto zahodil/a kartu, které není bytost, polož na tuto bytost +1/+1 žeton.)

Zná tvůj další krok dříve, než ty sám.

Psychic Pickpocket

Bytost — Cephalid Rogue

4U

3/2

Když Psychic Pickpocket vstupuje na bojiště, intrikuje. Když intrikuje tímto způsobem, vrať až jeden cílový permanent, který není země, do ruky vlastníka. (Když bytost intrikuje, lízni kartu, pak kartu zahoď. Pokud jsi takto zahodil/a kartu, které není bytost, polož na tuto bytost +1/+1 žeton.)

Public Enemy

Očarování — Aura

2U

 

Očaruj bytost


Všechny bytosti útočí na hráče očarovanou bytost kontrolujícího, jsou-li toho schopny, v každé bojové fázi.


Když očarovaná bytost zemře, lízni kartu.

Každý pašerák Hala kráčí po ostří nože mezi nepředstavitelným bohatstvím a náhlou katastrofou.

Reservoir Kraken

Bytost — Kraken

2UU

6/6

Trample, ward 2


Na začátku každé bojové fáze, je-li Reservoir Kraken odtapnutá, může jakýkoli protihráč tapnout netapnutou bytost pod svou kontrolou. Pokud tak učiníš, tapni Reservoir Kraken a vytvoř si 1/1 modrou bytost-token s typem Fish a "Tato bytost nemůže být blokována."

Rooftop Nuisance

Sorcery

2U

 

Casualty 1 (Jak sesíláš toto kouzlo, můžeš obětovat bytost se silou 1 nebo větší. Pakliže tak učiníš, zkopíruj toto kouzlo a pro kopii si můžeš zvolit nové cíle.)


Tapni cílovou bytost. V příštím kroku hráče ji kontrolujícího se neodtapne.

 

Lízni kartu.

Run Out of Town

Instant

3U

 

Vlastník cílového permanentu, jenž není země, jej dá na vršek nebo spodek své knihovny.

Radši bič a pryč, než hlína a rýč.

Security Bypass

Očarování — Aura

1U

 

Očaruj bytost


Pokud očarovaná bytost útočí sama, nemůže být blokována.


Očarovaná bytost má "Kdykoli tato bytost udělí bojové zranění hráči , intrikuje." (Hráč ji kontrolující lízne kartu, pak kartu zahoď. Pokud jsi takto zahodil/a kartu, které není bytost, polož na tuto bytost +1/+1 žeton.)

Sewer Crocodile

Bytost — Crocodile

5U

4/6

3U: Sewer Crocodile  nemůže být toto kolo blokována. Tato schopnost stojí k aktivaci o 3 méně, pokud je mezi kartami ve tvém hřbitově více než pět rozdílných manových hodnot.

"Rychle, schováme se v kanále!"
—Ginsi zvaný Zloděj, nyní zesnulý

Sleep with the Fishes

Očarování — Aura

2UU

 

Očaruj bytost
Když Sleep with the Fishes vstupuje na bojiště,tapni očarovanou bytost a vytvoř si 1/1 modrou bytost-token s typem Fish a s "Tato bytost nemůže být blokována."


Očarovaná bytost se v odtapovacím kroku hráče ji kontrolujícího neodtapuje.

Slip Out the Back

Instant

U

 

Polož +1/+1 žeton na cílovou bytost. Odfázuje. (Do dalšího kola hráče ji kontrolujícího ji a cokoli na ní připojené považuj za neexistující.)

"Nikdy jsem tu nebyla."

Undercover Operative

Bytost — Shapeshifter Rogue

2UU

0/0

Můžeš nechat Undercover Operative vstoupit na bojiště jako kopii jakékoli jiné bytosti na bojišti, jen vstupuje se žetonem štítu, pokud onu bytost kontroluješ. (Pokud by jí bylo uděleno zranění nebo měla být zničena, odstraň z ní namísto toho žeton štítu.)

Wingshield Agent

Bytost — Human Soldier

2U

2/3

Wingshield Agent vstupuje na bojiště se žetonem štítu na sobě.(Pokud by jí bylo uděleno zranění nebo měla být zničena, odstraň z ní namísto toho žeton štítu.)


Kdykoli Wingshield Agent útočí, až jedna další cílová bytost získává flying do konce kola.

Wiretapping

Očarování

4U

 

Hideaway 5 (Když toto očarování vstupuje na bojiště, podívej se na vrchních pět karet své knihovny, jednu vypověz ze hry lícem dolů a zbytek dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.)


Kdykoli lízneš první kartu v každé své fázi lízání, lízni kartu. Pokud pak máš devět a více karet v ruce, můžeš vypovězenou kartu zahrát bez placení její manové ceny.

Witness Protection

Očarování — Aura

U

 

Očaruj bytost


Očarovaná bytost ztrácí všechny schopnosti a je bílo-zelenou bytostí s typem Citizen se základní silou a odolností 1/1 jménem Legitimate Businessperson. (Ztrácí veškeré další barvy, typy karet a jména)

Angel of Suffering

Bytost — Nightmare Angel

3BB

5/3

Flying


Pokud by ti mělo být uděleno zranění, je udělená zabráněno a namísto toho odemel dvakrát tolik karet.

"Přeješ-li si požehnání, smrtelníče, žebrej u svých démonských pánů. My jsme vašemu druhu dali dost. "

Body Launderer

Bytost — Ogre Rogue

2BB

3/3

Deathtouch


Kdykoli zemře jiná bytost pod tvou kontrolou, která není token, Body Launderer intrikuje.


Když Body Launderer zemře, vrať jinou cílovou kartu bytosti nemající typ Rogue s nižší nebo stejnou silou ze svého hřbitova na bojiště.

Cemetery Tampering

Očarování

2B

 

Hideaway 5 (Když toto očarování vstupuje na bojiště, podívej se na vrchních pět karet své knihovny, jednu vypověz ze hry lícem dolů a zbytek dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.)


Na začátku tvé udržovací fáze můžeš odemlít tři karty. Pokud je pak ve tvém hřbitově více než dvacet karet,můžeš vypovězenou kartu zahrát bez placení její manové ceny.

Corrupt Court Official

Bytost — Human Advisor

1B

1/1

Když Corrupt Court Official vstupuje na bojiště, cílový protihráč zahodí kartu,

"Nenazvala bych to, co tady funguje, systémem spravedlnosti. Spíš takovou aukcí."
—Elspeth

Crooked Custodian

Bytost — Ogre Rogue

1B

3/2

Crooked Custodian vstupuje na bojiště tapnutá.

"Není tu nic k vidění. Jó, nesu koberec. Jó, ten koberec má boty. Přestaň se vyptávat. "

Cut of the Profits

Sorcery

XBB

 

Casualty 3 (Jak sesíláš toto kouzlo, můžeš obětovat bytost se silou 3 nebo větší. Pakliže tak učiníš, toto kouzlo zkopíruj.)


Lízni X karet a ztrať X životů.

Každý má cenu své vlastní váhy ve zlatě.

Cutthroat Contender

Bytost — Vampire Warrior

B

1/1

Zaplať 1 život: Cutthroat Contender získává +1/+0 do konce kola. Aktivuj pouze jednou za kolo.

Zápasy jsou možná někdy cinklé, ale diváci v první řadě ví, že rány jsou skutečné.

Deal Gone Bad

Instant

3B

 

Cílová bytost získává -3/-3 do konce kola. Cílový hráč odemele tři karty (Odloží vrchní tři karty své knihovny do hřbitova.)

"Nakrmte hladové uši lahodnými pomluvami. Zlá krev mezi těmito dvěma je pro nás výtečná."
—Kamiz, Oko Stínů

Demon's Due

Instant

3B

 

Proveď scry 2, pak lízni dvě karty. Ztrácíš 2 životy.

Ob Nixilis nabízí ruku nikoli jako symbol partnerství, ale ke stvrzení vaší podřízenosti.

Dig Up the Body

Instant

2B

 

Casualty 1 (Jak sesíláš toto kouzlo, můžeš obětovat bytost se silou 1 nebo větší. Pakliže tak učiníš, zkopíruj toto kouzlo a pro kopii si můžeš zvolit nové cíle.)


Odemel dvě karty, pak si můžeš vrátit kartu bytosti ze svého hřbitova do své ruky. (Odemlít znamená dát vrchní kartu své knihovny do hřbitova.)

Dusk Mangler

Bytost — Horror

5BB

5/4

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla obětuj bytost, zahoď kartu, nebo zaplať 4 životy.

.
Když Dusk Mangler vstupuje na bojiště, každý protihráč obětuje bytost, zahodí kartu a ztrácí 4 životy.

Extract the Truth

Sorcery

1B

 

Zvol si jedno —
• Cílový protihráč ukáže ruku. Můžeš si z ní vybrat kartu bytostí, očarování nebo sférochodce. Onen hráč onu kartu zahodí.
• Cílový protihráč obětuje očarování.

Fake Your Own Death

Instant

1B

 

Do konce kola získává cílová bytost +2/+0 a "Když tato bytost zemře, vrať ji na bojiště tapnutou pod kontrolu vlastníka a vytvoř si token Pokladu." (Je to artefakt s "T, Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.")

Girder Goons

Bytost — Ogre Warrior

4B

4/4

Když Girder Goons zemře, vytvoř si tapnutou černou 2/2 bytost-token s typem Rogue.


Blitz 3B (Když toto kouzlo sešleš za cenu blitz, získává haste a „Když tato bytost zemře, lízni kartu.“ Na začátku příští fáze konce kola ji obětuj.)

Graveyard Shift

Sorcery

4B

 

Toto kouzlo má flash, pokud máš pět nebo více rozdílných manových hodnot mezi kartami ve tvém hřbitově.

Vrať cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova na bojiště.

"Vstávej a na ně, kámo. Máme tu prácičku."

Grisly Sigil

Sorcery

B

 

Casualty 1 (Jak sesíláš toto kouzlo, můžeš obětovat bytost se silou 1 nebo větší. Pakliže tak učiníš, zkopíruj toto kouzlo a pro kopii si můžeš zvolit nové cíle.)
Zvol si cílovou bytost nebo sférochodce. Pokud bylo onomu permanentu toto kolo uděleno nebojové zranění, Grisly Sigil mu udělí 3 zranění a ty získáváš 3 životy. Jinak mu Grisly Sigil udělí 1 zranění a ty získáváš 1 život.

Illicit Shipment

Sorcery

3BB

 

Casualty 3 (Jak sesíláš toto kouzlo, můžeš obětovat bytost se silou 3 nebo větší. Pakliže tak učiníš, zkopíruj toto kouzlo a pro kopii si můžeš zvolit nové cíle.)


Najdi si ve své knihovně kartu, dej si ji do ruky a zamíchej si knihovnu.

Cokoli si Patroni objednali, nebyla to ničí věc, notabene jeho.

Incriminate

Sorcery

1B

 

Zvol si dvě cílové bytosti kontrolované týmž hráčem. Onen hráč jednu z nich obětuje.

"Bejt váma, tak si zkontroluju kabát toho elfa. Viděl jsem ho něco mu tam strkat těsně předtím, než jste přišli "
—Krandal, provokatér na volné noze

Join the Maestros

Sorcery

4B

 

Casualty 2 (Jak sesíláš toto kouzlo, můžeš obětovat bytost se silou 2 nebo větší. Pakliže tak učiníš, zkopíruj toto kouzlo a pro kopii si můžeš zvolit nové cíle.)


Vytvoř si 4/3 černou bytost-token s typem Ogre Warrior.

"Teď jsme jedna rodina, chlapáku."

Maestros Initiate

Bytost — Human Citizen

2B

3/1

4UR, Vypověz Maestros Initiate ze svého hřbitova ze hry: Lízni dvě karty a pak kartu zahoď.

"Jak daleko jsi pro rodinu ochoten zajít, holobrádku?"
—Lord Xander

Midnight Assassin

Bytost — Vampire Assassin

2B

1/2

Flying, deathtouch

Široké bulváry a elegantní věže Visutých zahrad jsou hřištěm pro vlivné. A po setmění také skvělým loveckým revírem.

Murder

Instant

1BB

 

Znič cílovou bytost.

Ob Nixilis se rozhodl, že nejrychlejší cestou k ovládnutí Nové Capenny bude ovládnout již fungující sítě moci. Xanderovi Patroni byli první na řadě.  

Night Clubber

Bytost — Human Warrior

1BB

2/2

Když Night Clubber vstupuje na bojiště, bytosti pod kontrolou protihráčů získávají -1/-1 do konce kola.


Blitz 2B (Když toto kouzlo sešleš za cenu blitz, získává haste a „Když tato bytost zemře, lízni kartu.“ Na začátku příští fáze konce kola ji obětuj.)

Raffine's Silencer

Bytost — Human Assassin

2B

1/1

Když Raffine's Silencer vstupuje na bojiště, intrikuje. (Lízni kartu, pak kartu zahoď. Pokud jsi takto zahodil/a kartu, které není bytost, polož na tuto bytost +1/+1 žeton.)


Když Raffine's Silencer zemře, cílová bytost pod kontrolou protihráče získává -X/-X do konce kola, kde X je síla  Raffine's Silencer.

Revel Ruiner

Bytost — Cephalid Rogue

3B

3/1

Menace (Tato bytost může být blokována pouze dvěma a více bytostmi.)


Když Revel Ruiner vstupuje na bojiště, intrikuje. (Lízni kartu, pak kartu zahoď. Pokud jsi takto zahodil/a kartu, které není bytost, polož na tuto bytost +1/+1 žeton.)

Rogues' Gallery

Sorcery

2B

 

Za každou barvu si vrať až jednu cílovou kartu bytosti oné barvy ze svého hřbitova do své ruky.

Těch pět mezi sebou spáchalo všechny zločiny, co jsou popsány v knihách, a ještě vymyslelo pár nových.

Sanguine Spy

Bytost — Vampire Rogue

2B

2/3

Menace, lifelink


1, Obětuj jinou bytost: Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji položit do svého hřbitova.

 
Na začátku tvé fáze konce kola, pokud máš mezi kartami ve svém hřbitově pět nebo více rozdílných manových hodnost, můžeš zaplatit 2 životy. Pakliže tak učiníš, lízni kartu.

Shadow of Mortality

Bytost — Avatar

13BB

7/7

Pokud je tvůj počet životů nižší než počáteční, toto kouzlo stojí k seslání o X méně, kde X je rovno rozdílu.

"Stavte si své věže, jak vysoko chcete. Stín dosáhne vždycky výš."
—Zpráva naškrábaná na zdi uličky

Shakedown Heavy

Bytost — Ogre Warrior

2B

6/4

Menace


Kdykoli Shakedown Heavy útočí, může bránící se hráč dovolit ti líznout si kartu. Pokud tak učiní, odtapni Shakedown Heavy a odstraň ji ze souboje.

"Povim ti to takhle. Oba vocud vodejdem s tím, co chcem. Já s tvým Halem a ty s čéškama vcelku."

Tavern Swindler

Bytost — Human Rogue

1B

2/2

T, Zaplať 3 životy: Hoď si mincí. Pokud vyhraješ, získáváš 6 životů.

"Jenom srábek to po jedné smolné výhře vzdá. Ty snad nejsi srábek, nebo jo? "

Tenacious Underdog

Bytost — Human Warrior

1B

3/2

Blitz—2BB, Zaplať 2 životy. (Když toto kouzlo sešleš za cenu blitz, získává haste a „Když tato bytost zemře, lízni kartu.“ Na začátku příští fáze konce kola ji obětuj.)


Můžeš seslat Tenacious Underdog ze svého hřbitova skrze její schopnost blitz.

Vampire Scrivener

Bytost — Vampire Warlock

4B

2/2

Flying


Kdykoli ve svém tahu získáváš životy, polož +1/+1 žeton na Vampire Scrivener.


Kdykoli ve svém tahu ztrácíš životy, polož +1/+1 žeton na Vampire Scrivener.

Na jejím seznamu nikdo nevydrží dlouho.

Whack

Sorcery

3B

 

Toto kouzlo stojí k seslání o 3 méně , pokud cílí bílou bytost.


Cílová bytost získává -4/-4 do konce kola.

"Je to prostě obchod. Nic ve zlým."

Antagonize

Instant

1R

 

Cílová bytost získává +4/+3 do konce kola.

"Ten prcek měl teda rozhodně koule. Však je taky, kromě dalších věcí vidíte támhle na dlažbě."
—Glunk, mlátič na volné noze

Arcane Bombardment

Očarování

4RR

 

Kdykoli sešleš své první kouzlo instant nebo sorcery v každém svém kole, Vypověz ze hry náhodnou kartu instant nebo sorcery ze svého hřbitova. Pak zkopíruj každou kartu vypovězenou ze hry pomocí Arcane Bombardment. Můžeš seslat libovolné množství těchto kopií bez placení jejich manových cen.

Big Score

Instant

3R

 

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla zahoď kartu.

Lízni dvě karty a vytvoř si dva tokeny Pokladu. (Jsou to artefakty s "T, Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.")

"Nepředstavitelné bohatství? Můžu tě ujistit, že mám bohatou představivost."

Call In a Professional

Instant

2R

 

Hráči toto kolo nemohou získávat životy. Udělení zranění  nelze zabránit. Call In a Professional udělí 3 zranění libovolnému cíli. (Žetony štítu nezabrání udělení, když jsou odstraněny,)

Pár dalších týdnů smrděly Visuté zahrady po spálené barvě a síře.

Daring Escape

Instant

R

 

Cílová bytost získává +1/+0 a first strike do konce kola. Proveď scry 1.

Jak Nepřítelovy síly udeřily na galavečer, Elspeth zašeptala Giadě, „Můžu tě odsud dostat, ale musíme vypadnout teď hned."

Devilish Valet

Bytost — Devil Warrior

2R

1/3

Trample, haste


Aliance — Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu jiná bytost, zdvoj do konce kola sílu Devilish Valet.

Nikdo se dvakrát nepozastavoval nad odevzdáváním zbraní do úschovy u vchodu, než jim bylo řečeno, že tu žádná taková úschova nefunguje.

Exhibition Magician

Bytost — Human Wizard

2R

2/1

Když Exhibition Magician vstupuje na bojiště, zvol si jedno —
• Vytvoř si 1/1 zeleno-bílou bytost-token s typem Citizen.
• Vytvoř si token Pokladu. (Je to artefakt s "T, Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.")

Glittering Stockpile

Artefakt — Treasure

2R

 

T: Přidej si R. Polož na Glittering Stockpile žeton zásoby.
T, Obětuj Glittering Stockpile: Přidej si X man jakékolo barvy, kde X je počet žetonů zásoby na Glittering Stockpile.

Jediné, po čem Ziatora touží, je „víc“.

Goldhound

Artefaktová bytost — Treasure Dog

R

1/1

First strike


Menace (Tato bytost může být blokována pouze dvěma a více bytostmi.)


T, Obětuj Goldhound: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.

Staccatové cvakání jeho spárů na dlažbě se nedá splést.

Hoard Hauler

Artefakt — Vozidlo

3R

5/5

Trample


Kdykoli Hoard Hauler udělí bojové zranění hráči, vytvoř si token Pokladu za každý artefakt pod jeho nebo její kontrolou.

 

Posádka 3

Involuntary Employment

Sorcery

3R

 

Získej do konce kola kontrolu nad cílovou bytostí. Získává do konce kola haste. Vytvoř si token Pokladu. (Je to artefakt s "T, Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.")

Jackhammer

Artefakt — Vybavení

1R

 

Vybavená bytost má +2/+0.
Vybav 2 (2: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš pouze tehdy, když můžeš sesílat sorcery.)

"Práce v tichosti se přeceňuje."
—Pan Orfeo, zvaný Balvan

Jaxis, the Troublemaker

Legendární Bytost — Human Warrior

3R

2/3

RT, Zahoď kartu: Vytvoř si token ,který je kopií jiné cílové bytosti pod tvou kontrolou. Získává haste a „Když tato bytost zemře, lízni kartu.“ Na začátku příští fáze konce kola ji obětuj.) Aktivuj jen tehdy, když můžeš hrát sorcery.


Blitz 1R (Když toto kouzlo sešleš za cenu blitz, získává haste a „Když tato bytost zemře, lízni kartu.“ Na začátku příští fáze konce kola ji obětuj.)

Light 'Em Up

Sorcery

1R

 

Casualty 2 (Jak sesíláš toto kouzlo, můžeš obětovat bytost se silou 2 nebo větší. Pakliže tak učiníš, zkopíruj toto kouzlo a pro kopii si můžeš zvolit nové cíle.)


Light 'Em Up udělí 2 zranění cílové bytosti nebo sférochodci.

Mayhem Patrol

Bytost — Devil Warrior

1R

1/2

Menace (Tato bytost může být blokována pouze dvěma a více bytostmi.)


Kdykoli Mayhem Patrol útočí, Cílová bytost získává +1/+0 do konce kola.


Blitz 1R (Když toto kouzlo sešleš za cenu blitz, získává haste a „Když tato bytost zemře, lízni kartu.“ Na začátku příští fáze konce kola ji obětuj.)

Plasma Jockey

Bytost — Viashino Warrior

3R

3/1

Kdykoli Plasma Jockey útočí, cílová bytost pod kontrolou protihráče nemůže toto kolo blokovat.


Blitz 2R (Když toto kouzlo sešleš za cenu blitz, získává haste a „Když tato bytost zemře, lízni kartu.“ Na začátku příští fáze konce kola ji obětuj.)

Professional Face-Breaker

Bytost — Human Warrior

2R

2/3

Menace


Kdykoli jedna nebo více bytostí pod tvou kontrolou udělí bojové zranění hráči, vytvoř si token Pokladu.


Obětuj Poklad: Vypověz ze hry vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji toto kolo zahrát.

Pugnacious Pugilist

Bytost — Ogre Warrior

3RR

4/4

Kdykoli Pugnacious Pugilist útočí, vytvoř si tapnutou a útočíc 1/1í červenou bytost-token s typem Devil a  "Když tato bytost zemře, it udělí 1 zranění libovolnému cíli."


Blitz 3R (Když toto kouzlo sešleš za cenu blitz, získává haste a „Když tato bytost zemře, lízni kartu.“ Na začátku příští fáze konce kola ji obětuj.)

Pyre-Sledge Arsonist

Bytost — Viashino Shaman

2R

2/2

1T: Pyre-Sledge Arsonist udělí X zranění libovolnému cíli, kde X je počet permanentů, které jsi toto kolo obětoval/a.

Vše od rozbitého nábytku pro nevhodně se vyskytující mrtvoly je palivem pro Ziatořiny věčné hořící pece.

Ready to Rumble

Sorcery

4R

 

Zvol si jedno —
• Ready to Rumble udělí 5 zranění cílové bytosti nebo sférochodci.
• Znič cílový artefakt.

"Dneska je nějak moc klid. Jděte a udělejte bordel."
—Ziatora

Riveteers Initiate

Bytost — Viashino Citizen

1R

2/2

1BG: Riveteers Initiate získává do konce kola deathtouch

Mladí viashinové se dávají k Nýtařům, toužící pod Ziatořiným vedením objevit své vlastní vnitřní draky.

Riveteers Requisitioner

Bytost — Viashino Rogue

1R

3/1

Když Riveteers Requisitioner zemře, vytvoř si token Pokladu. (Je to artefakt s "T, Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.")


Blitz 2R (Když toto kouzlo sešleš za cenu blitz, získává haste a „Když tato bytost zemře, lízni kartu.“ Na začátku příští fáze konce kola ji obětuj.)

Rob the Archives

Sorcery

1R

 

Casualty 1 (Jak sesíláš toto kouzlo, můžeš obětovat bytost se silou 1 nebo větší. Pakliže tak učiníš, toto kouzlo zkopíruj.)


Vypověz ze hry dvě vrchní karty své knihovny. Můžeš je toto kolo zahrát.

"Mno, takže toliko k utajení."

Sizzling Soloist

Bytost — Human Citizen

3R

3/2

Aliance — Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu jiná bytost, cílová bytost pod kontrolou protihráče nemůže toto kolo blokovat. Pokud je to podruhé, co se tato schopnost vyhodnotila v daném kole, ona bytost v příští bojové fázi onoho hráče útočí, je-li toho schopna.

Sticky Fingers

Očarování — Aura

R

 

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má menace a "Kdykoli tato bytost udělí bojové zranění hráči , vytvoř si token Pokladu." (ůže být blokována jen dvěma a více bytostmi. Token je artefakt s "T, Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.")


Když očarovaná bytost zemře, lízni kartu.

Strangle

Sorcery

R

 

Strangle udělí 3 zranění cílové bytosti nebo sférochodci.

Varovali ho, že chamtivost bude jeho zhoubou. Nevěděl, že to bude tak doslovné.

Structural Assault

Sorcery

3RR

 

Znič všechny artefakty, pak Structural Assault udělí každá bytosti počet zranění rovný počtu artefaktů, které byly toto kolo odloženy z bojiště do hřbitovů.

Po útoku na Vantoleone se křehká rovnováha sil zhroutila a město se propadlo do chaosu.

Torch Breath

Instant

XR

 

Toto kouzlo stojí k seslání o 2 méně , pokud cílí modrý permanent.


Toto kolo nemůže být zrušeno.

 

Torch Breath udělí X zranění cílové bytosti nebo sférochodci.

"Jedna smažená chobotnička, už se to nese!"

Unlucky Witness

Bytost — Human Citizen

R

1/1

Když Unlucky Witness zemře, Vypověz ze hry dvě vrchní karty své knihovny. Můžeš je toto kolo zahrát.

Strážný si vzal noční, aby si zasloužil povýšení. Bohužel pro něj, vrah zrovna tak.

Urabrask, Heretic Praetor

Legendární Bytost — Phyrexian Praetor

3RR

4/4

Haste


Na začátku tvé udržovací fáze, Vypověz ze hry vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji toto kolo zahrát.

Na začátku udržovací fáze každého protihráče, namísto toho, aby si líznul/a svou příští první  kartu v kole, Vypoví ze hry vrchní kartu své knihovny. Může ji toto kolo zahrát.

Widespread Thieving

Očarování

2R

 

Hideaway 5 (Když toto očarování vstupuje na bojiště, podívej se na vrchních pět karet své knihovny, jednu vypověz ze hry lícem dolů a zbytek dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.)


Kdykoli sešleš vícebarevné kouzlo, vytvoř si token Pokladu. Pak můžeš zaplatit  WUBRG. Když tak učiníš, můžeš vypovězenou kartu zahrát bez placení její manové ceny.

Witty Roastmaster

Bytost — Devil Citizen

2R

3/2

Aliance — Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu jiná bytost, Witty Roastmaster udělí 1 zranění každému protihráči.

Pokud máš štěstí, odejdeš jen se zraněným egem.

Wrecking Crew

Bytost — Human Warrior

4R

4/5

Reach, trample

Znají to tady.

Znají slabá místa.

Znají všechny úkryty.

Až si pro tebe přijdou, najdou tě a shodí ti všechno na hlavu.

Attended Socialite

Bytost — Elf Druid

1G

2/1

Aliance — Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu jiná bytost, Attended Socialite získává +1/+1 do konce kola.

"Pozdravte mého malého přítele."

Bootleggers' Stash

Artefakt

5G

 

Země pod tvou kontrolou mají "T: Vytvoř si token Pokladu."

Tunelové labyrinty pod Caldaiou nabízejí mnohé zajímavé cestičky pro podnikavé pašeráky.

Bouncer's Beatdown

Instant

2G

 

Toto kouzlo stojí k seslání o 2 méně , pokud cílí černý permanent


Bouncer's Beatdown udělí X zranění cílové bytosti nebo sférochodci, kde X je nejvyšší sila mezi bytostmi, které kontroluješ. Pokud by měla toto kolo ona bytost zemřít, namísto toho ji vypověz ze hry.

Broken Wings

Instant

2G

 

Znič cílový artefakt, očarování nebo bytost s flying.

Démonští pánové Nové Capenny jsou vždy připraveni potlačit jakýkoli náznak probuzení andělů.

Cabaretti Initiate

Bytost — Raccoon Citizen

G

1/2

2RW: Cabaretti Initiate získává do konce kola double strike.

"Tak tomu říkám týpek, co si to umí pořádně užít!"
—Jetmir

Caldaia Strongarm

Bytost — Human Warrior

4G

2/3

Když Caldaia Strongarm vstupuje na bojiště, polož dva +1/+1 žetony na cílovou bytost.


Blitz 3G (Když toto kouzlo sešleš za cenu blitz, získává haste a „Když tato bytost zemře, lízni kartu.“ Na začátku příští fáze konce kola ji obětuj.)

Capenna Express

Artefakt — Vozidlo

3G

6/6

Obětuj Poklad: Capenna Express se do konce kola stává artefaktovou bytostí.


Posádka 3 (Tapni libovolný počet bytostí, jež kontroluješ, s celkovou silou 3 či více: Toto Vozidlo se do konce kola stává artefaktovou bytostí.)

Civic Gardener

Bytost — Human Citizen

1G

2/2

Kdykoli Civic Gardener útočí, odtapni cílovou bytost nebo zemi.

"Jsem vám to tupounům říkal už stokrát. Můžete je tu odkráglovat, ale pohřbívejte je jinde. Pokud mi ještě jednou máknete na moje drahý azalky, rovnou si kopejte druhou díru pro sebe!"

Cleanup Crew

Bytost — Human Citizen

4GG

6/6

Když Cleanup Crew vstupuje na bojiště, zvol si jedno —
• Znič cílový artefakt.
• Znič cílové očarování.
• Vypověz cílovou kartu ze hřbitova ze hry.
• Získáváš 4 životy .

Courier's Briefcase

Artefakt — Treasure

1G

 

Když Courier's Briefcase vstupuje na bojiště, vytvoř si 1/1 zeleno-bílou bytost-token s typem Citizen.


T, Obětuj Courier's Briefcase: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.


WUBRGT, Obětuj Courier's Briefcase: Lízni tři karty

Elegant Entourage

Bytost — Elf Druid

3G

4/4

Aliance — Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu jiná bytost, cílová bytost jiná než Elegant Entourage získává +1/+1 a trample do konce kola.

"Velice se vám omlouváme, ale toto je uzavřené společnost a vaše jméno na seznamu nemáme."

Evolving Door

Artefakt

2G

 

1T, obětuj bytost: Spočítej barvy obětované bytosti a pak si najdi v knihovně kartu bytosti s přesně tolika barvami plus jednou. Vypověz onu kartu ze hry, pak si zamíchej knihovnu. Můžeš vypovězenou kartu seslat. Aktivuj jen tehdy, když můžeš hrát sorcery.

Tam se starým, ven s novým.

Fight Rigging

Očarování

2G

 

Hideaway 5 (Když toto očarování vstupuje na bojiště, podívej se na vrchních pět karet své knihovny, jednu vypověz ze hry lícem dolů a zbytek dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.)


Na začátku bojové fáze ve tvém kole polož +1/+1 žeton na cílovou bytost, již kontroluješ. Pokud pak kontroluješ bytost se silou 7 a více, můžeš vypovězenou kartu zahrát bez placení její manové ceny.

For the Family

Instant

G

 

Cílová bytost získává +2/+2 do konce kola. Pokud kontroluješ čtyři a více bytostí, získává namísto toho +4/+4 do konce kola.

Kabaretiéři si pěstují image neškodných hedonistů a jsou spokojeni, když ostatní rodiny podcení jejich ohromnou palebnou sílu.

Freelance Muscle

Bytost — Rhino Warrior

4G

4/4

Kdykoli Freelance Muscle útočí nebo blokuje, t získává +X/+X do konce kola, kde X je nejvyšší síla a/nebo odolnost mezi ostatními bytostmi pod tvou kontrolou.

Nikdy se neptá proč. Jen koho, kdy a kde.

Gala Greeters

Bytost — Elf Druid

1G

1/1

Aliance — Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu jiná bytost, zvol si jedno, co nebylo toto kolo ještě zvoleno —
• Polož +1/+1 žeton na Gala Greeters.
• Vytvoř si tapnutý token Pokladu.
• Získáváš 2 životy

Glittermonger

Bytost — Elf Rogue

3G

1/4

T: Vytvoř si token Pokladu. (Je to artefakt s "T, Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.")

Pouliční stánky v Mezziu jsou lákavým bazarem fantastického, pašovaného a falešného.

High-Rise Sawjack

Bytost — Elf Citizen

2G

2/3

Reach


Kdykoli High-Rise Sawjack blokuje bytost s flying High-Rise Sawjack získává +2/+0 do konce kola.

Řeže traverzy, zachraňuje uvízlý dělníky, zabíjí obrovský rezovosy – jedno nářadí na všechno!

Jewel Thief

Bytost — Cat Rogue

2G

3/3

Vigilance, trample


Když Jewel Thief vstupuje na bojiště,

vytvoř si token Pokladu. (Je to artefakt s "T, Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.")

"Můžou si ztráty dovolit. Mají to započteno v cenách."

Luxurious Libation

Instant

XG

 

Cílová bytost získává +X/+X do konce kola.

 Vytvoř si 1/1 zeleno-bílou bytost-token s typem Citizen.

"Svěží, plné chuti, energizující. Asi nejelegantnější způsob servírování Hala, co můžete ve Visutých zahradách dostat. Pět hvězdiček. "
—Conzuelo, gastro-kritik

Most Wanted

Očarování — Aura

2G

 

Flash


Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +2/+1.


Když očarovaná bytost zemře, vytvoř si dva tokeny Pokladu.

Přes noc se z Elspeth oficiálně stala nejhledanější kriminálnice na Nové Capenně.

Prizefight

Instant

1G

 

Cílová bytost pod tvou kontrolou vyzve na souboj cílovou bytost, již nekontroluješ. (Každá udělí té druhé zranění podle své síly.)
Vytvoř si token Pokladu. (Je to artefakt s "T, Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.")

Podvyživený, nedoplacený, podceněný.

Rhox Pummeler

Bytost — Rhino Soldier

5G

6/3

Rhox Pummeler vstupuje na bojiště se žetonem štítu na sobě.(Pokud by jí bylo uděleno zranění nebo měla být zničena, odstraň z ní namísto toho žeton štítu.)


Rhox Pummeler má trample, pokud má na sobě žeton štítu.

Když máš akorát válečné kladivo, každá tvář ti připadá jako hřebík.

Riveteers Decoy

Bytost — Human Warrior

1G

3/1

Riveteers Decoy musí být blokována, je-li to možné.


Blitz 3G (Když toto kouzlo sešleš za cenu blitz, získává haste a „Když tato bytost zemře, lízni kartu.“ Na začátku příští fáze konce kola ji obětuj.)

Chrání kolegy před palbou – tím, že ji stáhne na sebe.

Social Climber

Bytost — Human Druid

2G

3/2

Aliance — Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu jiná bytost, získáváš 1 život.

"Všecko je to o tom, koho znáš, zlato. A ty máš teď štěstí, že znáš mne."

Take to the Streets

Sorcery

4G

 

Bytosti pod tvou kontrolou získávají +2/+2 do konce kola. Bytosti s typem Citizen navíc ještě +1/+1 a vigilance.

Žádná instituce, byť sebevětší, neobstojí proti kolektivní vůli občanů.

Titan of Industry

Bytost — Elemental

4GGG

7/7

Reach, trample


Když Titan of Industry vstupuje na bojiště, zvol si dvě –

• Znič cílový artefakt nebo očarování.
• Cílový hráč získává 5 životů.
• Vytvoř si 4/4 zelenou bytost-token s typy Rhino Warrior.
• Polož žeton štítu na cílovou bytost pod tvou kontrolou.

Topiary Stomper

Bytost — Plant Dinosaur

1GG

4/4

Vigilance
Když Topiary Stomper vstupuje na bojiště, najdi si v kníhovně kartu základní země,, dej si ji na bojiště tapnutou a pak si zamíchej knihovnu.


Topiary Stomper nemůže útočit ani blokovat, pokud nekontroluješ sedm a více zemí.

Venom Connoisseur

Bytost — Human Druid

1G

2/2

Aliance — Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu jiná bytost, Venom Connoisseur získává do konce kola deathtouch. Pokud je to podruhé, co se tato schopnost vyhodnotila v jednom kole, všechny bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola deathtouch.

Vivien on the Hunt

Legendární Sférochodec — Vivien

4GG

4

+2:  Můžeš obětovat bytost. Pokud tak učiníš, najdi si v knihovně kartu bytosti s manovou hodnotou 1 plus manová hodnota obětované bytosti,, dej si ji na bojiště a pak si zamíchej knihovnu.


+1: Odemel pět karet, pak si dej libovolný počet takto odemletých karez bytosti do ruky.


−1: Vytvoř si 4/4 zelenou bytost-token s typem Rhino.

Voice of the Vermin

Bytost — Human Citizen

3G

2/2

Voice of the Vermin vstupuje na bojiště se žetonem štítu na sobě.(Pokud by jí bylo uděleno zranění nebo měla být zničena, odstraň z ní namísto toho žeton štítu.)


Kdykoli Voice of the Vermin útočí, cílová bytost pod tvou kontrolou má do konce kola základní sílu a odolnost 4/4.

Warm Welcome

Instant

2G

 

Podívej se na vrchních pět karet své knihovny. Můžeš z nich ukázat kartu bytosti a dát si ji do ruky. Zbytek dej na spodek knihovny v náhodném pořadí. Vytvoř si 1/1 zeleno-bílou bytost-token s typem Citizen.

"Vítej do rodiny. Šéfkuchař Rocco se nechává poroučet."

Workshop Warchief

Bytost — Rhino Warrior

3GG

5/3

Trample


Když Workshop Warchief vstupuje na bojiště, získáváš 3 životy.

 

Když Workshop Warchief zemře, vytvoř si 4/4 zelenou bytost-token s typem Rhino.


Blitz 4GG (Když toto kouzlo sešleš za cenu blitz, získává haste a „Když tato bytost zemře, lízni kartu.“ Na začátku příští fáze konce kola ji obětuj.)

Aven Heartstabber

Bytost — Bird Assassin

UB

1/1

Flying


Pokud je ve tvém hřbitově mezi kartami bytostí alespoň pět rozdílných manových hodnot, Aven Heartstabber má +2/+2 a deathtouch.

Když Aven Heartstabber zemře, odemel dvě karty a pak  lízni kartu.

Black Market Tycoon

Bytost — Cat Rogue

RG

2/2

Na začátku tvé udržovací fáze, Black Market Tycoon ti udělí 2 zranění za každý token Pokladu pod tvou kontrolou.


T: Vytvoř si token Pokladu.

"Mám přesně to, co potřebuješ. Otázka je ale, jak zoufale moc to potřebuješ?"

Body Dropper

Bytost — Devil Warrior

BR

2/2

Kdykoli obětuješ jinou bytost, polož +1/+1 žeton na Body Dropper.


BR, Obětuj jinou bytost: Body Dropper získává do konce kola menace. (Může ji blokovat jen dvě a více bytostí.)

"Zářezy? Ty jsem přestal počítat už dávno."

Brazen Upstart

Bytost — Elf Shaman

RGW

4/2

Vigilance


Když Brazen Upstart zemře, podívej se na vrchních pět karet své knihovny. Můžeš z nich ukázat kartu bytosti a dát si ji do ruky. Zbytek si dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.

"Věř mi, chceš jednat se mnou. Mí kolegové jsou výrazně méně laskaví."

Brokers Ascendancy

Očarování

GWU

 

Na začátku své fáze konce kola polož +1/+1 žeton na každou bytost pod tvou kontrolou a žeton loajality každého sférochodce pod tvou kontrolou.

"Toto je začátek krásného přátelství. Co více, také výdělečného. A teď to tady podepiš."

Brokers Charm

Instant

GWU

 

Zvol si jedno —
• Cílová bytost pod tvou kontrolou získává +1/+0 do konce kola. Udělí počet zranění rovný své síle cílové bytosti nebo sférochodci pod kontrolou protihráče.
• Znič cílové očarování

• Lízni dvě karty.

Cabaretti Ascendancy

Očarování

RGW

 

Na začátku tvé udržovací fáze se podívej na vrchní kartu své knihovny. Pokud je to karta bytosti nebo sférochodce, můžeš ji ukázat a dá t si ji do ruky. Pokud si ji nedáš do ruky, dej ji na spodek knihovny.

"Cokoli hledáš – jídlo, rodina, Halo – to my máme nejlepší. "

Cabaretti Charm

Instant

RGW

 

Zvol si jedno —


• Cabaretti Charm udělí počet zranění rovný počtu bytostí pod tvou kontrolou cílové bytosti nebo sférochodci

. • Bytosti pod tvou kontrolou získávají +1/+1 a trample do konce kola.


• Vytvoř si dvě 1/1 zeleno-bílé bytosti-tokeny s typem Citizen.

Celestial Regulator

Bytost — Angel Advisor

1WU

2/3

Flying


Když Celestial Regulator vstupuje na bojiště, zvol si cílovou bytost pod kontrolou protihráče a tapni ji. Pokud kontroluješ bytost se žetonem na sobě, ona bytost se během odtapovací fáze onoho hráče neodtapuje.

Ceremonial Groundbreaker

Artefakt — Vybavení

1GW

 

Vybavená bytost má +2/+1 a trample.
Vybav bytost s typem Citizen 1


Vybav 3 (3: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš pouze tehdy, když můžeš sesílat sorcery.)

Stavařina v Nové Capenně je plná tradicí a rituálů.

Civil Servant

Bytost — Cat Citizen

GW

2/3

Kdykoli Civil Servant útočí, můžeš odtapnout jinou netapnutou bytost s typem Citizen, již kontroluješ. Pokud tak učiníš, Civil Servant získává +1/+0 a  lifelink do konce kola.

"Společně můžeme vybudovat lepší a zářivější Novou Capennu!"

Cormela, Glamour Thief

Legendární Bytost — Vampire Rogue

1UBR

2/4

Haste


1T: Přidej si UBR. Spotřebuj tuto manu pouze k seslání kouzel instant nebo sorcery.


Když Cormela, Glamour Thief zemře, vrať si až jednu kartu instant nebo sorcery ze svého hřbitova do své ruky.

Vidí svět jako dar určený pro ni jedinou.

Corpse Appraiser

Bytost — Vampire Rogue

UBR

3/3

Když Corpse Appraiser vstupuje na bojiště, Vypověz až jednu cílovou bytost ze hřbitova ze hry. Pokud je takto vypovězena karta, podívej se na vrchní tři karty své knihovny, jednu si dej do ruky a zbytek do hřbitova.

"Skoro beze stopy. Skutečně mistrovské dílo!"

Corpse Explosion

Sorcery

1BR

 

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla, Vypověz kartu bytosti ze svého hřbitova ze hry.

.
Corpse Explosion udělí počet zranění rovný síle vypovězené karty každé bytosti a každému sférochodci

"No, taky způsob jak rozptýlit její popel."
—Calvey, ředitel pohřebního ústavu

Crew Captain

Bytost — Human Warrior

BRG

4/2

Haste


Crew Captain má nezničitelnost, pokud toto kolo vstoupila na bojiště.

Nýtaři umí budovy stejně dobře stavět, jako bourat.

Darling of the Masses

Bytost — Elf Citizen

2GW

2/4

Ostatní bytost s typem Citizen pod tvou kontrolou mají  +1/+0.


Kdykoli Darling of the Masses útočí, vytvoř si 1/1 zeleno-bílou bytost-token s typem Citizen.

Lidé mohli oči nechat na zářivém průvodu, a otočili se zády k hrozbám ve stínech.

Disciplined Duelist

Bytost — Human Citizen

GWU

2/1

Double strike


Disciplined Duelist vstupuje na bojiště se žetonem štítu na sobě.(Pokud by jí bylo uděleno zranění nebo měla být zničena, odstraň z ní namísto toho žeton štítu.)

Agenti Makléřů chrání své svěřence všemi způsoby, od neprůstřelné logiky po údery tupými předměty.

Endless Detour

Instant

GWU

 

Vlastník cílového kouzla nebo permanentu, který není země, nebo karty ve hřbitově si ji dá na vršek nebo spodek knihovny.

Po odbočce kolem jedenácté stavební zábrany pojala taxikářka podezření, že se ji někdo snaží nasměrovat do pasti.

Evelyn, the Covetous

Legendární Bytost — Vampire Rogue

2UBBBR

2/5

Flash


Kdykoli Evelyn, the Covetous nebo jiný permanent s typem Vampire vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, Vypověz ze hry vrchní kartu knihovny každého hráče a dej na ně žetony sbírky.

 

Jednou za každé kolo můžeš zahrát kartu vypovězenou ze hry s žetonem sbírky na sobě, pokud byla vypovězena schopností, kterou jsi kontroloval/a, a můžeš k jejímu seslání spotřebovat manu, jako by šlo o manu jakékoli barvy.

Exotic Pets

Instant

1WU

 

Vytvoř si dvě 1/1 modré bytosti-tokeny s typem Fish a s "Tato bytost nemůže být blokována."

 

Pak za každý typ žetonu na bytostech pod tvou kontrolou přidej na každou z nich jeden žeton daného typu.

Vyšetřovatelé zjistili, že Altoniovi milovaní mazlíčci prospívali i po jeho zmizení.

Falco Spara, Pactweaver

Legendární Bytost — Bird Demon

1GWU

3/3

Flying, trample


Falco Spara, Pactweaver vstupuje na bojiště se žetonem štítu na sobě.


Můžeš se kdykoli dívat na vrchní kartu své knihovny.

 

Můžeš sesílat kouzla z vršku své knihovny, pokud jako dodatečnou cenu k jejich ostatním cenám odstraníš žeton z bytosti pod tvou kontrolou.Fatal Grudge

Sorcery

BR

 

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla, obětuje permanent, který není země.

 

Každý protihráč si zvolí permanent sdílející typ s obětovaným permanentem a obětuje jej.

 

 Lízni kartu.

Fleetfoot Dancer

Bytost — Elf Druid

1RGW

4/4

Trample, lifelink, haste

Vantoská nakládačka začala kdysi jako improvizovaná taneční bitva v Růžové hale. Když se rozneslo, kolik zahynulo při prvním konání, stala se z ní celoměstská posedlost.

Forge Boss

Bytost — Human Warrior

2BR

3/4

Kdykoli obětuješ jednu nebo více jiných bytostí Forge Boss udělí 2 zranění každému protihráči. Tato schopnost se spouští jen jednou za tah.

"Velká pec jako tahleta umí z čehokoli udělat hromádku popela. Potřebuješ z něčeho udělat hromádku popela? "

Glamorous Outlaw

Bytost — Vampire Rogue

3UBR

4/5

Když Glamorous Outlaw vstupuje na bojiště, udělí 2 zranění každému protihráči a ty proveď scry 2.  


2, Vypověz Glamorous Outlaw ze své ruky: Cílová země získává "T: Přidej si UB, nebo R“ dokud není Glamorous Outlaw seslána ze zóny vypovězené ze hry. Můžeš seslat Glamorous Outlaw , dokud je vypovězena ze hry.

Hostile Takeover

Sorcery

2UBR

 

Až jedna cílová bytost má do konce kola základní sílu a odolnost 1/1. Až jedna další cílová bytost má do konce kola cílovou sílu a odolnost 4/4. Pak Hostile Takeover udělí 3 zranění každé bytosti.

Ob Nixilis se usmál. Bylo to přes tisíc let od jeho posledního dobývání.

Incandescent Aria

Sorcery

RGW

 

Incandescent Aria udělí 3 každé bytosti, která není token.

Jak vrahové začali obkličovat Kitt Kanto, nasadila vysoký tón a držela jej bez přestání skoro minutu. Když dozněl, byly kolem ní jen růžové lístky pomalu se snášející k zemi.

Jetmir, Nexus of Revels

Legendární Bytost — Cat Demon

1RGW

5/4

Bytosti pod tvou kontrolou mají +1/+0 a mají vigilance pokud kontroluješ tři nebo více bytostí.


Bytosti pod tvou kontrolou také mají +1/+0 a mají trample pokud kontroluješ šest nebo více bytostí.


Bytosti pod tvou kontrolou také mají +1/+0 a mají double strike pokud kontroluješ devět nebo více bytostí.

Jetmir's Fixer

Bytost — Cat Warrior

RG

2/2

RG: Jetmir's Fixer získává +1/+1 do konce kola. Pokud byla na zaplacení této schopnosti použita mana z Pokladu, polož namísto toho na Jetmir's Fixer +1/+1 žeton.

Když přijdete o Jetmirovu důvěru, jeho rodina se postará, abyste přišli i o vše ostatní.

Jinnie Fay, Jetmir's Second

Legendární Bytost — Elf Druid

RGGGW

3/3

Pokud by sis měl/a vytvořit jeden nebo více tokenů, namísto toho si můžeš vytvořit tolik 2/2 zelených bytostí-tokenů s typem Cat a s haste nebo 3/1 zelených bytostí-tokenů s typem Dog a s vigilance.

Hlídá Jetmirovi záda a její společníci zase ty její.

Lagrella, the Magpie

Legendární Bytost — Human Soldier

GWU

2/3

Když Lagrella, the Magpie vstupuje na bojiště, Vypověz ze hry libovolný počet jiných cílových bytostí, dokud Lagrella neopustí bojiště. Když takto vstoupí na bojiště vypovězená bytost pod tvou kontrolu, dej na ji dva +1/+1 žetony

Lord Xander, the Collector

Legendární Bytost — Vampire Demon Noble

4UBR

6/6

Když Lord Xander, the Collector vstupuje na bojiště, cílový protihráč zahodí polovinu karet z ruky, zaokrouhleno dolů.


Kdykoli Lord Xander útočí, bránící se hráč odemele polovinu své knihovny, zakrouhleno dolů.

 

Když Lord Xander zemře,cílový protihráč obětuje polovinu permanentů, které kontroluje, zaokrouhleno dolů.

Maestros Ascendancy

Očarování

UBR

 

Jednou za každé své kolo můžeš seslat kouzlo instant nebo sorcery ze svého hřbitova, když k jeho ostatním cenám obětuješ bytost. Pokud by takto bylo kouzlo odloženo do hřbitova, namísto toho jej vypověz ze hry.

Maestros Charm

Instant

UBR

 

Zvol si jedno —
• Podívej se na vrchních pět karet své knihovny.  Jednu si dej do ruky a zbytek odlož do hřbitova.
• Každý protihráč ztrácí 3 životy a ty 3 životy získáváš.
• Maestros Charm udělí 5 zranění cílové bytosti nebo sférochodci.

Maestros Diabolist

Bytost — Vampire Warrior

UBR

1/4

Deathtouch, haste


Kdykoli Maestros Diabolist útočí, pokud nekontroluješ token s typem Devil, vytvoř si útočící tapnutou 1/1 bytost-token s "Když tato bytost zemře, it udělí 1 zranění libovolnému cíli."

"Kde jsem přišel ke svému rohatému příteli? To vám je historka, kterou stojí za to si poslechnout. . . ."

Masked Bandits

Bytost — Raccoon Rogue

3BRG

5/5

Vigilance


Menace (Tato bytost může být blokována pouze dvěma a více bytostmi.)


2, Vypověz Masked Bandits ze své ruky: Cílová země získává "T: Přidej si BR, nebo G“ dokud není Masked Bandits seslána ze zóny vypovězené ze hry. Můžeš seslat Masked Bandits , dokud je vypovězena ze hry.

Meeting of the Five

Sorcery

3WUBRG

 

Vypověz ze hry vrchních deset karet své knihovny. Můžeš z nich toto kolo seslat kouzla s přesně třemi barvami. Přidej si WWUUBBRRGG. Spotřebuj tuto manu pouze k sesílání karet s přesně třemi barvami.

Po roky vládlo pět rodin Nové Capenně v křehkém míru a shodě, a město prosperovalo.

Metropolis Angel

Bytost — Angel Soldier

2WU

3/1

Flying


Kdykoli útočíš s jednou nebo více bytostmi s žetony na sobě, lízni kartu.

"Andělé jsou živým důkazem toho, že moc nemusí vždy zkazit."
—Elspeth

Mr. Orfeo, the Boulder

Legendární Bytost — Rhino Warrior

1BRG

2/4

Kdykoli útočíš, zdvoj do konce kola sílu cílové bytosti.

Kdysi byl přepaden tuctem agentů Patronů. Stále jsou po nich vidět dolíky v dlažbě, pokud víte, kam se dívat.

Nimble Larcenist

Bytost — Bird Rogue

WUB

2/1

Flying


Když Nimble Larcenist vstupuje na bojiště, cílový protihráč ukáže ruku. Vyber si z ní kartu artefaktu, instantu nebo sorcery a vypověz ji ze hry.

Ob Nixilis, the Adversary

Legendární Sférochodec — Nixilis

1BR

3

Casualty X. Kopie není legendární a má počáteční loajalitu X. (Jak sesíláš toto kouzlo, můžeš obětovat bytost se silou X. Když tak učiníš, zkopíruj jej. Pro kopii si můžeš zvolit nové cíle.)


+1: Každý protihráč ztratí 2 životy, pokud nezahodí kartu. Pokud kontroluješ permanent s typem Devil nebo Demon, získáváš 2 životy.


−2: Vytvoř si 1/1 červenou bytosti-token s typem Devil a "Když tato bytost zemře,  udělí 1 zranění libovolnému cíli."


−7: Cílový hráč lízne sedm karet a ztratí sedm životů.

Obscura Ascendancy

Očarování

WUB

 

Kdykol sešleš kouzlo, je-li jeho manová hodnota rovna 1 plus počet žetonů duše na Obscura Ascendancy, polož na Obscura Ascendancy žeton duše a pak si vytvoř  2/2 bílou bytost-token s typem Spirit a s flying.


Pokud je na Obscura Ascendancy více než pět žetonů duše, bytosti s typem Spirit pod tvou kontrolou mají +3/+3.

Obscura Charm

Instant

WUB

 

Zvol si jedno —


• Vrať cílovou kartu vícebarevného permanentu ze svého hřbitova na bojiště tapnutou.


• Zruš cílová kouzlo instant nebo sorcery

• Znič cílovou bytost nebo sférochodce s manovou hodnotou 3 nebo méně.

Obscura Interceptor

Bytost — Cephalid Wizard

1WUB

3/1

Flash


Lifelink


Když Obscura Interceptor vstupuje na bojiště, intrikuje. Když takto intrikuje, vrať až jedno cílové kouzlo do ruky vlastníka. (Aby intrikovala, lízni kartu, pak kartu zahoď. Pokud jsi takto zahodil/a kartu, které není bytost, polož na tuto bytost +1/+1 žeton.)

Ognis, the Dragon's Lash

Legendární Bytost — Viashino Warrior

1BRRRG

3/3

Haste


Kdykoli útočí bytost s haste pod tvou kontrolou, vytvoř si tapnutý token Pokladu.

Ziatořina zástupkyně má ve zvyku se objevovat tam, kde ji nepřátelé nejméně čekají.

Park Heights Pegasus

Bytost — Pegasus

GW

2/1

Flying, trample


Kdykoli Park Heights Pegasus udělí bojové zranění hráči, lízni kartu, pokud toto kolo vstoupily na bojiště pod tvou kontrolu alespoň dvě bytosti.

Zlodějka se otočila, uklonila se a elegantně seskočila z římsy přímo do sedla jejího čekajícího oře.

Queza, Augur of Agonies

Legendární Bytost — Cephalid Advisor

1WUB

3/4

Kdykoli lízneš kartu, cílový protihráč ztrácí 1 život a ty 1 život získáváš.

Někteří se snaží rozplést spletitá vlákna osudu. Ona je splétá zpět k vlastním zákeřným účelům.

Raffine, Scheming Seer

Legendární Bytost — Sphinx Demon

WUB

1/4

Flying, ward 1


Kdykoli útočíš, útočící bytost intrikuje X, kde X je počet útočících bytostí (Lízni X karet  a pak X karet zahoď. Polož +1/+1 žeton na onu bytost za každou takto zahozenou kartu, která nebyla země.)

Rakish Revelers

Bytost — Elf Druid Rogue

2RGW

5/3

Když Rakish Revelers vstupuje na bojiště, vytvoř si 1/1 zeleno-bílou bytost-token s typem Citizen.


2, Vypověz Rakish Revelers ze své ruky: Cílová země získává "T: Přidej si RG, nebo W“ dokud není Rakish Revelers seslána ze zóny vypovězené ze hry. Můžeš seslat Rakish Revelers , dokud je vypovězena ze hry.

Rigo, Streetwise Mentor

Legendární Bytost — Cat Citizen

GWWWU

2/2

Rigo, Streetwise Mentor vstupuje na bojiště se žetonem štítu na sobě. (Pokud by jí bylo uděleno zranění nebo měla být zničena, odstraň z ní namísto toho žeton štítu.)


Kdykoli útočíš na hráče nebo sférochodce s jednou nebo více bytostí se silou 1 a méně, lízni kartu.

Riveteers Ascendancy

Očarování

BRG

 

Kdykoli obětuješ bytost, můžeš vrátit cílovou kartu bytosti s nižší manovou hodnotou ze svého hřbitova na bojiště tapnutou. Učiň tak pouze jednou za kolo.

"My jsme tohle město, až do morku jeho kostí."

Riveteers Charm

Instant

BRG

 

Zvol si jedno —
• Cílový protihráč obětuje bytost nebo sférochodce pod svou kontrolou s nejvyšší manovou hodnotou mezi bytostmi a sférochodci , které kontroluje.
• Vypověz ze hry vrchní tři karty své knihovny. Do tvé příští fáze konce kola je můžeš zahrát.
• Vypověz ze hry hřbitov cílového hráče.

Rocco, Cabaretti Caterer

Legendární Bytost — Elf Druid

XRGW

3/1

Když Rocco, Cabaretti Caterer vstupuje na bojiště, pokud jsi ji seslal/a, můžeš si v knihovně najít kartu s manovou hodnotou X a méně, dát si ji na bojiště a pak si zamíchat knihovnu.

Nikdy to nepřiznají, ale někteří lidé se dají ke Kabaretiérům čistě kvůli jídlu.

Scheming Fence

Bytost — Human Citizen

WU

2/3

Jak Scheming Fence vstupuje na bojiště, můžeš si zvolit permanent, které není země.


Aktivované schopnosti zvoleného permanentu nemohou být aktivovány.


Scheming Fence má všechny aktivované schopnosti zvoleného permanentu vyjma loajalitních. Můžeš spotřebovávat manu k jejich aktivaci, jako by šlo o manu jakékoli barvy.

Security Rhox

Bytost — Rhino Warrior

2RG

5/4

Můžeš zaplatit RG namísto manové ceny tohoto kouzla. K tomuto způsobu seslání můžeš použít jen manu vyprodukovanou Poklady.

Vrahové, co mají smůlu, se z první ruky dozví, proč se mu říká „Cihlová zeď" Calzano.

Shattered Seraph

Bytost — Angel Rogue

4WUB

4/4

Flying


Když Shattered Seraph vstupuje na bojiště, získáváš 3 životy.

2, Vypověz Shattered Seraph ze své ruky: Cílová země získává "T: Přidej si WU, nebo B“ dokud není Shattered Seraph seslána ze zóny vypovězené ze hry. Můžeš seslat Shattered Seraph  dokud je vypovězena ze hry.

Snooping Newsie

Bytost — Human Rogue

UB

2/2

Když Snooping Newsie vstupuje na bojiště, odemel dvě karty. (Odlož vrchní dvě karty své knihovny do hřbitova.)


Pokud se mezi kartami ve tvém hřbitově nachází alespoň pět rozdílných manových hodnot, Snooping Newsie má +1/+1 a lifelink.

Soul of Emancipation

Bytost — Avatar

4GWU

5/7

Když Soul of Emancipation vstupuje na bojiště, znič až tři jiné cílové permanenty, které nejsou země. Za každý z těchto permanentů si hráč jej kontrolující vytvoří 3/3 bílou bytost-token s typem Angel.a s flying

Světlo začalo prýštit z každé spáry, jak se spáči začali probouzet z předlouhého spánku.

Spara's Adjudicators

Bytost — Cat Citizen

2GWU

4/4

Když Spara's Adjudicators vstupuje na bojiště, cílová bytost pod kontrolou protihráče nemůže toto kolo útočit ani blokovat.

 

 2, Vypověz Spara's Adjudicators ze své ruky: Cílová země získává "T: Přidej si GW, nebo U“ dokud není Spara's Adjudicators seslána ze zóny vypovězené ze hry. Můžeš seslat Spara's Adjudicators , dokud je vypovězena ze hry.

Stimulus Package

Očarování

2RG

 

Když Stimulus Package vstupuje na bojiště, vytvoř si dva tokeny Pokladu. (Jsou to artefakty s "T, Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.")


Öbětuj Poklad: Vytvoř si 1/1 zeleno-bílou bytost-token s typem Citizen.

Syndicate Infiltrator

Bytost — Vampire Wizard

2UB

3/3

Flying


Pokud se mezi kartami ve tvém hřbitově nachází alespoň pět rozdílných manových hodnot, Syndicate Infiltrator získává +2/+2.

Vysoké stropy panství byly skvělé pro uchystání léčky.

Tainted Indulgence

Instant

UB

 

Lízni dvě karty. Pak zahoď kartu, pokud nemáš pět nebo více rozdílných manových hodnot mezi kartami ve tvém hřbitově.

Jejich přípitek na zdraví se okamžitě a šeredně zvrhnul.

Toluz, Clever Conductor

Legendární Bytost — Human Rogue

WUUUB

3/1

Když Toluz, Clever Conductor vstupuje na bojiště, intrikuje. (Lízni kartu, pak kartu zahoď. Pokud jsi takto zahodil/a kartu, které není bytost, polož na tuto bytost +1/+1 žeton.)


Kdykoli zahodíš jednu či více karet, vypověz je ze svého hřbitova


Když Toluz zemře, dej si karty pomocí ní vypovězené do ruky vlastníků.

Unleash the Inferno

Instant

1BRG

 

Unleash the Inferno udělí 7 zranění cílové bytosti nebo sférochodci. Když jí takto udělí přebytečné zranění, znič cílový artefakt nebo očarování s manovou hodnotou menší nebo rovnou přebytečnému zranění.

Void Rend

Instant

WUB

 

Toto kouzlo nemůže být zrušeno.

Znič cílový permanent, který není země.

Kousky pohřešovaného agenta byly nalezeny v rozličných ulicích napříč třemi čtvrtěmi.

Ziatora, the Incinerator

Legendární Bytost — Demon Dragon

3BRG

6/6

Flying


Na začátku tvé fáze konce kola můžeš obětovat jinou bytost. Když tak učiníš,  Ziatora, the Incinerator udělí počet zranění rovný síle oné bytosti a ty si vytvoř tři tokeny Pokladu.

Ziatora's Envoy

Bytost — Viashino Warrior

1BRG

5/4

Trample

Kdykoli Ziatora's Envoy udělí bojové zranění hráči, podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš zahrát kartu země z vršku své knihovny nebo seslat kouzlo z vršku své knihovny s manovou hodnotou rovnou nebo menší udělenému zranění. Pakliže tak neučiníš, dej si onu kartu do ruky.

.
Blitz 2BRG

Arc Spitter

Artefakt — Vybavení

1

 

Vybavená bytost má "1: Tato bytost udělí 1 zranění cílové bytosti ji blokující."


Vybav 1 (1: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš pouze tehdy, když můžeš sesílat sorcery.)

"Došlo mi pro dnešek slitování. Proč o něj nepoprosíš tady Jiskřičku?"

Brass Knuckles

Artefakt — Vybavení

4

 

Když sešleš toto kouzlo, zkopíruj jej. (Kopie se stává tokenem.)
Vybavená bytost má double strike, pokud jsou na ni připojena alespoň dvě Vybavení.

 
Vybav 1 (1: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš pouze tehdy, když můžeš sesílat sorcery.)

Cement Shoes

Artefakt — Vybavení

1

 

Vybavená bytost má +3/+3 a "Na začátku tvé fáze konce kola tuto bytost tapni."


Vybavená bytost se v průběhu fáze hráče ji odtapujícího neodtapuje.
Vybav 2 (2: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš pouze tehdy, když můžeš sesílat sorcery.)

Chrome Cat

Artefaktová bytost — Cat

3

3/2

Když Chrome Cat vstupuje na bojiště, proveď scry 1.

"Vždycky říkám, „pokud to dýchá, tak to lže“ Naštěstí tady můj kamarád nedělá ani jedno z toho."
—Lord Xander

Getaway Car

Artefakt — Vozidlo

3

4/3

Haste

Kdykoli Getaway Car útočí nebo blokuje, vrať až jednu cílovou bytost, která ji toto kolo obsadila jako posádka do ruky vlastníka.


Posádka 1

Pro ty, kdo se potřebují rychle zdejchnout bez zbytečné pozornosti.

Gilded Pinions

Artefakt — Vybavení

2

 

Když Gilded Pinions vstupuje na bojiště, vytvoř si token Pokladu. (Je to artefakt s "T, Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.")


Vybavená bytost má flying.


Vybav 2 (2: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš pouze tehdy, když můžeš sesílat sorcery.)

Halo Scarab

Artefaktová bytost — Insect

2

2/1

2, Vypověz Halo Scarab ze svého hřbitova ze hry:Vytvoř si token Pokladu. (Je to artefakt s "T, Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.")

Pulsuje barvami co nejlépe se hodícími k oděvu nositele.

Luxior, Giada's Gift

Legendární Artefakt — Vybavení

1

 

Vybavená bytost má +1/+1 za každý žeton na sobě.


Vybavený permanent není sférochodec a je ke svým dalším typů, navíc bytost. (Loajalitní schopnosti lze stále aktivovat.)


Vybav sférochodce 1
Vybav 3

Ominous Parcel

Artefakt

1

 

2T, Obětuj Ominous Parcel: najdi si v kníhovně kartu základní země, ukaž ji, dej si ji do ruky a pak si zamíchej knihovnu.


5T, Obětuj Ominous Parcel: Ominous Parce udělí 4 zranění cílové creature.

Zbytek Anhelova asistenta přicházel postupně celý další týden.

Paragon of Modernity

Artefaktová bytost — Angel Warrior

4

2/2

Flying


3: Paragon of Modernity získává +1/+1 do konce kola. Pokud byly k aktivaci spotřebovány přesně tři barvy many, polož na ni namísto toho +1/+1 žeton.

Od založení Nové Capenny nebyli spatřeni žádní praví andělé, takže se řemeslníci naučili vytvářet elegantní napodobeniny.

Quick-Draw Dagger

Artefakt — Vybavení

3

 

Flash


Když Quick-Draw Dagger vstupuje na bojiště, připoj ji na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Do konce kola získává first strike.

 

Vybavená bytost má +1/+1.

Vybav 1 (1: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš pouze tehdy, když můžeš sesílat sorcery.)

Scuttling Butler

Artefaktová bytost — Construct

3

4/1

Na začátku bojové fáze ve tvém kole, pokud kontroluješ dvě nebo více vícebarevných bytostí, Scuttling Butler získává do konce kola double strike

Portýr, čistič a vyhazovač v jednom.

Suspicious Bookcase

Artefaktová bytost — Wall

2

0/4

Defender (Tato bytost nemůže útočit.)


3T: Cílová bytost nemůže toto kolo blokovat.

Velká knihovna v Muzeu Staré Capenny má vystavených přes milion svazků -  a za nimi míle tajných chodeb.

Unlicensed Hearse

Artefakt — Vozidlo

2

*/*

T: Vypověz ze hry až dvě cílové karty s jednoho hřbitova.


Síla a odolnost Unlicensed Hearse jsou každá rovna počtu karet s její pomocí vypovězených ze hry.

 Posádka 2

Botanical Plaza

Země

 

Botanical Plaza vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si G nebo W.


2GWT, Obětuj Botanical Plaza: Lízni kartu.

Veřejné parky jsou oblíbený místem pro setkávání těch, co zvažují změnu v příslušnosti.

Brokers Hideout

Země

 

Když Brokers Hideout vstupuje na bojiště, obětuj ji. Když tak učiníš, najdi si v knihovně kartu základní země s typem Forest, Plains, nebo Island, dej si ji na bojiště tapnutou, pak si zamíchej knihovnu a získáváš 1 život.

Jakmile byl svědek bezpečně uvnitř, zmizel úkryt z očí a pak i z myslí.

Cabaretti Courtyard

Země

 

Když Cabaretti Courtyard vstupuje na bojiště, obětuj ji. Když tak učiníš, najdi si v knihovně kartu základní země s typem Mountain, Forest, nebo Plains, dej si ji na bojiště tapnutou, pak si zamíchej knihovnu a získáváš 1 život.

Dokud proudí Halo, pařba nikdy nekončí.

Jetmir's Garden

Země — Mountain Forest Plains

 

(T: Přidej si RG, nebo W.)


Jetmir's Garden vstupuje na bojiště tapnutá.


Cycling 3 (3, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

Parky připomínající revír Kabaretiérů je ideální místo na oraz, občerstvení, a zbavení se slídilů.

Maestros Theater

Země

 

Když Maestros Theater vstupuje na bojiště, obětuj ji. Když tak učiníš, najdi si v knihovně kartu základní země s typem Island, Swamp, nebo Mountain, dej si ji na bojiště tapnutou, pak si zamíchej knihovnu a získáváš 1 život.

Pouze skuteční umělci jsou pozváni k vystoupení na nejslavnějších prknech v Nové Capenně.

Obscura Storefront

Země

 

Když Obscura Storefront vstupuje na bojiště, obětuj ji. Když tak učiníš, najdi si v knihovně kartu základní země s typem Plains, Island, nebo Swamp, dej si ji na bojiště tapnutou, pak si zamíchej knihovnu a získáváš 1 život.

V chaotických časech je velká poptávka po jistotě.

Racers' Ring

Země

 

Racers' Ring vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si R nebo G.


2RGT, Obětuj Racers' Ring: Lízni kartu.

Kupování si chromových závodních koňů je obvyklým způsobem, jak zamaskovat podezřelé příjmy.

Raffine's Tower

Země — Plains Island Swamp

 

(T: Přidej si WU, nebo B.)


Raffine's Tower vstupuje na bojiště tapnutá.


Cycling 3 (3, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

Oblačná věž Stínů dominuje horizontu, její oko je majákem pokroku, jenž zří vše.

Riveteers Overlook

Země

 

Když Riveteers Overlook vstupuje na bojiště, obětuj ji. Když tak učiníš, najdi si v knihovně kartu základní země s typem Swamp, Mountain, nebo Forest, dej si ji na bojiště tapnutou, pak si zamíchej knihovnu a získáváš 1 život.

Na vnějších traverzách je zlatým filigránem vepsáno nespočet jmen, těch, co se pří stavbě zřítili vstříc smrti.

Skybridge Towers

Země

 

Skybridge Towers vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si W nebo U.


2WUT, Obětuj Skybridge Towers: Lízni kartu.

Distrikty Nové Capenny tvoří přirozený žebříček. Nejbohatší a nejmocnější jsou vždy  nejvýše

Spara's Headquarters

Země — Forest Plains Island

 

(T: Přidej si GW, nebo U.)


Spara's Headquarters vstupuje na bojiště tapnutá.


Cycling 3 (3, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

Pro mnohé je Svatyně Nido jen kancelářský komplex. Pro Makléře je to pokladnice tajemství.

Tramway Station

Země

 

Tramway Station vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si B nebo R.


2BRT, Obětuj Tramway Station: Lízni kartu.

Za deset minut jste v luxusu Visutých zahrad, nebo v prachu a sazích Caldaie.

Waterfront District

Země

 

Waterfront District vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si U nebo B.


2UBT, Obětuj Waterfront District: Lízni kartu.

Dna temných kanálů jsou plná nesčetných mrtvol a pokladů

Xander's Lounge

Země — Island Swamp Mountain

 

(T: Přidej si UB, nebo R.)


Xander's Lounge vstupuje na bojiště tapnutá.


Cycling 3 (3, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

Agenti Patronů se mohou v klidu schovat v opulentním Stínovém hostelu.

Ziatora's Proving Ground

Země — Swamp Mountain Forest

 

(T: Přidej si BR, nebo G.)


Ziatora's Proving Ground vstupuje na bojiště tapnutá.


Cycling 3 (3, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

Bojechtiví Nýtaři vždycky najdou parťáka na trénink v rozlehlém skladišti Treza.

COMMANDER

Anhelo, the Painter

Legendární Bytost — Vampire Assassin

UBR

1/3

Deathtouch

 

První kouzlo instant nebo sorcery, které sesíláš v každém kole, má casualty 2. (Jak sesíláš toto kouzlo, můžeš obětovat bytost se silou 2 nebo větší. Pakliže tak učiníš, zkopíruj toto kouzlo a pro kopii si můžeš zvolit nové cíle.)

Každé mistrovské dílo je trefa do černého.

Henzie "Toolbox" Torre

Legendární Bytost — Devil Rogue

BRG

3/3

Každá bytost s manovou hodnotou 4 a více, kterou sesíláš, má biitz. Cena blitz je rovná její manové ceně. (Můžeš onu bytost seslat za jeho cenu blitz. Když tak učiníš, získává haste a "Když tato bytost zemře, lízni kartu." Na začátku příští táze konce kola ji obětuj.)

Ceny blitz tě stojí k seslání o 1 méně za každé seslání tvého velitele z velitelské zóny v této hře.

Kamiz, Obscura Oculus

Legendární Bytost — Cephalid Rogue

1WUB

2/4

Kdykoli útočíš, cílová bytost nemůže být toto kolo blokována. Ona bytost intrikuje. Pak si zvol jinou útočící bytost s menší silou. Do konce kola získává douhle srrike. (Intrikovat znamená líznout kartu a zahodit kartu. Pokud jsi zahodil/a kartu, která není země, polož na onu bytost +1/+1 žeton.)

Kitt Kanto, Mayhem Diva

Legendární Bytost — Cat Bard Druid

1RGW

3/3

Když Kitt Kanto vstupuje na bojiště, vytvoř si 1/1 zeleno-bílou bytost-token s typem Citizen.

Na začátku bojové fáze každého hráče můžeš tapnout dvě netapnuté bytosti pod tvou kontrolou. Když tak učiníš, cílová bytost pod kontrolou onoho hráče získává do konce kola +2/+2 a trample. Popíchni onu bytost.

Perrie, the Pulverizer

Legendární Bytost — Rhino Soldier

1GUW

3/3

Když Perrie vstupuje na bojiště, polož žeton štítu na cílovou bytost. (Pokud by jí bylo uděleno zranění nebo měla být zničena, odstraň z ní namísto toho žeton štítu.)


Kdykoli Perrie útočí, cílová bytost pod tvou kontrolou získává trample a +X/+X do konce kola, kde X je počer rozdílných žetonů mezi permanenty pod tvou kontrolou.

The Beamtown Bullies

Legendární Bytost — Ogre Devil Warrior

1BRG

4/4

Vigilance, haste


T: Cílový protihráč, jehož kolo je, položí cílovou nelegendární bytost ze tvého hřbitova pod svou kontrolu. Získává haste. Popíchni ji. Na začátku příští fáze konce kola ji vypověz ze hry. (Do tvého dalšího kola útočí v každé bojové fázi, je-li toho schopna, a na jiného hráče než tebe, je-li to možné.)

Kros, Defense Contractor

Legendární Bytost — Cat Advisor

1GWU

2/4

Na začátku tvé udržovací fáze, polož žeton štítu na cílovou bytost pod kontrolou protihráče.

Kdykoli položíš jeden nebo více žetonů na bytost, kterou nekontroluješ, tapni onu bytost a popíchni ji. Získává do tvého příštího kola trample.

Parnesse, the Subtle Brush

Legendární Bytost — Vampire Wizard

2UBR

4/4

Kdykoli se ty nebo permanent pod tvou kontrolou staneš cílem kouzla nebo schopnosti pod kontrolou protihráče, zruš ono kouzlo nebo schopnost, pokud onen hráč nezaplatí 4 životy.

 

Kdykoli kopíruješ kouzlo, až jeden další protihráč může ono kouzlo zkopírovat. Může  si pro kopii zvolit nové cíle.

Phabine, Boss's Confidant

Legendární Bytost — Cat Advisor

3RGW

3/6

Bytosti-tokeny pod tvou kontrolou mají haste.


Parley — Na začátku bojové fáze ve tvém kole otočí každý kráč vrchní kartu knihovny. Za každou takto otočenou kartu země si vytvoř 1/1 zeleno-bílou bytost-token s typem Citizen. Then Bytosti pod tvou kontrolou získávají +1/+1 do konce kola za každou takto otočenou kartu, která není země. Pak si každý hráč lízne kartu.

Tivit, Seller of Secrets

Legendární Bytost — Sphinx Rogue

3WUB

6/6

Flying, ward 3


Dilema rady — Kdykoli Tivit vstupuje na bojiště nebo udělí bojové zranění hráči, počínaje tebou si každý hráč vybere důkazy nebo úplatky. Za každý hlas pro důkazy vyšetřuj. Za každý hlas pro úplatky si vytvoř oken Pokladu.

Když hlasuješ, můžeš hlasovat jednou navíc  (Hlasy mohou být pro stejnou nebo různé možnosti.)

Aerial Extortionist

Bytost — Bird Soldier

3WW

4/3

Flying


Kdykoli Aerial Extortionist vstupuje na bojiště nebo udělí bojové zranění hráči,  vypověz ze hry až jeden cílový permanent, který není země. Dokud zůstává ona karta vypovězena ze hry, její vlastník ji může seslat.

 

Kdykoli sešle jiný hráč kouzlo odkudkoli kromě jejich ruky, lízni kartu.

Angelic Sleuth

Bytost — Angel Advisor

2W

2/3

Flying


Kdykoli jiný permanent pod tvou kontrolou opustí bojiště, pokud měl na sobě žetony, vyšetřuj. (Vytvoř si bezbarvý artefaktový token Stopy s "2, Obětuj tento artefakt: Lízni kartu.")

Některé scény zločinu dokáže dokonale pojmout jen oko anděla.

Boss's Chauffeur

Bytost — Elf Citizen

4W

0/0

Boss's Chauffeur vstupuje na bojiště s počtem +1/+1 žetonů na sobě rovný počtu ostatních bytostí pod tvou kontrolou plus jedna.

 
Aliance — Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu jiná bytost, polož +1/+1 žeton na Boss's Chauffeur.


Když Boss's Chauffeur zemře, vytvoř si 1/1 zeleno-bílou bytost-token s typem Citizen za každý +1/+1 žeton na něm.

Contractual Safeguard

Instant

2W

 

Addendum —  Pokud sešleš toto kouzlo ve své hlavní fázi, polož na cílovou bytost pod tvou kontrolou žeton štítu. (Pokud by jí bylo uděleno zranění nebo měla být zničena, odstraň z ní namísto toho žeton štítu.)


Zvol si druh žetonu na bytosti pod tvou kontrolou. Polož na každou další bytost pod tvou kontrolou žeton onoho typu.

Damning Verdict

Sorcery

3WW

 

Znič všechny bytosti, které na sobě nemají žetony.

"Vinen v plné míře!"

Grand Crescendo

Instant

XWW

 

Vytvoř si X 1/1 zeleno-bílých bytostí-tokenů s typem Citizen. Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola nezničitelnost

Ryk aplausu překryl zvuky boje v předsálí.

Jailbreak

Sorcery

1W

 

Vrať cílovou kartu permanentu ze hřbitova protihráče na bojiště pod jeho či její kontrolu.

Když onen permanent vstupuje na bojiště, vrať si až jednu kartu permanentu se stejnou nebo nižší manovou hodnotou ze svého hřbitova na bojiště.

Špioni Stínů zřídka zůstanou pod zámkem tak dlouho, aby se dočkali procesu.

Master of Ceremonies

Bytost — Rhino Druid

3W

3/4

Na začátku tvé udržovací fáze s každý protihráč zvolí peníze, přátele nebo tajemství.

Za každého hráče, který zvolí peníze, si vytvoř token Pokladu. ZA každého hráče, který zvolí přátele, si vytvoř 1/1 zeleno-bílou bytost-token s typem Citizen. Za každého hráče, který zvolí tajemství, si ty a onen hráč lízni kartu.

Resourceful Defense

Očarování

2W

 

Kdykoli permanent pod tvou kontrolou opustí bojiště, měl-li na sobě žetony, polož ony žetony na cílový permanent pod tvou kontrolou.

 

 4W: Přesuň libovolný počet žetonů z cílového permanentu pod tvou kontrolou na jiný cílový permanent pod tvou kontrolou.

Skyboon Evangelist

Bytost — Bird Advisor

4W

3/3

Flying


Když Skyboon Evangelist vstupuje na bojiště, proveď support 6. (Polož +1/+1 žeton na každou z až šesti dalších cílových bytostí.)


Kdykoli bytost pod tvou kontrolou se žetonem na sobě útočí na jednoho ze tvých protihráčů, ona bytost získává do konce kola flying.

Smuggler's Share

Očarování

2W

 

Na začátku každé fáze konce kola, lízni kartu za každého protihráče, který si toto kolo líznul dvě nebo více karet, pak si vytvoř token Pokladu za každého protihráče, pod jehož kontrolu toto kolo na bojiště vstoupilo dvě nebo více zemí.

Tak čí tak, každý nakonec dostane, co je mu dlužno.

Aven Courier

Bytost — Bird Advisor

1U

1/1

Flying


Kdykoli Aven Courier útočí, zvol si žeton na permanentu pod tvou kontrolou. Polož žeton onoho typu na cílový permanent pod tvou kontrolou, pokud na sobě nemá žeton tohoto typu.

Cephalid Facetaker

Bytost — Cephalid Rogue

2U

1/4

Cephalid Facetaker nemůže být blokována.


Na začátku bojové fáze ve tvém kole můžeš Cephalid Facetaker nechat stát se do konce kola kopií cílové bytosti, pouze je 1/4 a má "Tato bytost nemůže být blokována."

Jen málokdo se podívá za známou tvář a přátelský úsměv.

Change of Plans

Instant

X1U

 

Každá z X cílových bytostí pod tvou kontrolou intrikuje. Můžeš libovolný počet z nich nechat odfázovat. ((Intrikovat znamená líznout kartu a zahodit kartu. Pokud jsi zahodil/a kartu, která není země, polož na onu bytost +1/+1 žeton. Odfázované permanenty jsou považovány za neexistující do příštího kola hráče ji kontrolujícího.)

Extravagant Replication

Očarování

4UU

 

Na začátku tvé udržovací fáze si vytvoř token, který je kopií jiného cílového permanentu, který není země, pod tvou kontrolou.

"Jenom jednoho aetherového tygra? Za co mne máte, za nějakého amatéra?"

Flawless Forgery

Sorcery

3UU

 

Casualty 3 (Jak sesíláš toto kouzlo, můžeš obětovat bytost se silou 3 nebo větší. Pakliže tak učiníš, zkopíruj toto kouzlo a pro kopii si můžeš zvolit nové cíle.)


Vypověz ze hry cílovou kartu instant nebo sorcery ze hřbitova protihráče. Zkopíruj onu kartu. Můžeš onu kopii seslat bez placení manové ceny.

In Too Deep

Očarování — Aura

UU

 

Split second (Dokud je toto kouzlo na stacku, nemohou hráči hrát kouzla a aktivovat schopnosti, nejde-li o schopnosti manové.)


Očaruj bytost, sférochodce, nebo Stopu.


Očarovaný permanent je bezbarvý artefakt Stopy s "2, Obětuj tento artefakt: Lízni kartu" a  ztrácí veškeré ostatní schopnosti. (Není nadále bytostí nebo sférochodcem.)

Mask of the Schemer

Artefakt — Vybavení

2U

 

Kdykoli vybavená bytost udělí bojové zranění hráči, intrikuje X, kde X je počet zranění udělené onou bytostí onomu hráči. (Lízni X karet  a pak X karet zahoď. Polož +1/+1 žeton na onu bytost za každou takto zahozenou kartu, která nebyla země.)
Vybav 2

Shield Broker

Bytost — Cephalid Advisor

3UU

3/4

Když Shield Broker vstupuje na bojiště, polož žeton štítu na cílovou bytost pod tvou kontrolou , která není velitel a kterou nekontroluješ.

Získáváš nad onou bytostí kontrolu, dokud má na sobě žeton štítu.

 (Pokud by oné bytosti mělo být uděleno zranění nebo by měla být zničena, odstraň z ní namísto toho žeton štítu.)

Sinister Concierge

Bytost — Human Wizard

1U

2/1

Když Sinister Concierge zemře, můžeš ji vypovědět ze hry a položit na ni tři časové žetony. Pokud tak učiníš, vypověz až jednu cílovou bytost ze hry se třemi časovými žetony. Každá takto vypovězená karta získává suspend, pokud již suspend neměla. (Za každou kartu se suspend z ní její vlastník odstraní na začátku své udržovací fáze žeton času. Když je odstraněn poslední, je karta seslána bez placení manové ceny. Bytosti takto seslané mají haste.)

Skyway Robber

Bytost — Bird Rogue

3U

3/3

Flying


Útěk3U, Vypověz ze hry pět jiných karez ze tvého hřbitova. (Můžeš toto kouzlo seslat ze svého hřbitova za jeho cenu útěku.)


Skyway Robber utíká s "Kdykoli Skyway Robber udělí bojové zranění hráči, můžeš seslat kartu artefaktu, instantu nebo sorcery vypovězenou pomocí Skyway Robber bez placení její manové ceny."

Storm of Forms

Instant

3U

 

Když sešleš toto kouzlo, zkopíruj jej za každý typ žetonu na bytostech pod tvou kontrolou. Můžeš si pro kopie zvolit nové cíle.

 

Vrať cílový permanent, který není země, do ruky vlastníka.

Bacha na drobné písmo.

Bellowing Mauler

Bytost — Ogre Warrior

4B

4/6

Na začátku tvé fáze konce kola ztratí každý hráč 4 životy, pokud neobětuje bytost, která není token.

Je si celkem jistý, že mu nemůže být přišitá vražda, když tomu bude říkat „organická demolice“.

Body Count

Instant

2B

 

Spektákl B (Můžeš toto kouzlo seslat za jeho cenu spektáklu, pokud protihráč toto kolo ztratil životy.)


Lízni kartu za každou bytost, která toto kolo pod tvou kontrolou zemřela.

"Tví kamarádi drželi jazyk za zuby a koukej, jak dopadli. Jsi si jistý, že nechceš být hovornější?"

Dogged Detective

Bytost — Human Rogue

1B

2/1

Když Dogged Detective vstupuje na bojiště, proveď surveil 2. ( (Podívej se na vrchní dvě karty své knihovny, pak odlož libovolný počet z nich do svého hřbitova a zbytek polož na vršek knihovny v jakémkoli pořadí.)


Kdykoli lízne protihráč ve svém kole druhou kartu, můžeš vrátit Dogged Detective ze svého hřbitova do své ruky.

Lethal Scheme

Instant

2BB

 

Convoke (Tvé bytosti ti mohou pomoci se sesíláním tohoto kouzla. Každá bytost tapnutá při sesílání tohoto kouzla zaplatí za 1 nebo jednu manu barvy dané bytosti.)


Znič cílovou bytost nebo sférochodce. Každá bytost tapnutá do convoke pro Lethal Scheme intrikuje. (Lízni kartu, pak kartu zahoď. Pokud jsi zahodil/a kartu, která nebyla země, polož na onu bytost +1/+1 žeton.)

Make an Example

Sorcery

3B

 

Každý protihráč rozděl bytosti pod svou kontrolou na dvě hromádky. Jednu si vždy u každého vybereš. Každý protihráč obětuje bytosti ze zvolené hromádky. (Hromádky mohoub být prázdné.)

Jak rostl vliv Nepřítele, konflikty mezi rodinami byly stále častější.

Misfortune Teller

Bytost — Human Warlock

3B

3/1

Deathtouch


Kdykoli Misfortune Teller vstupuje na bojiště nebo udělí bojové zranění hráči, vypověz ze hry cílovou kartu ze hřbitova. Byla-li to karta bytosti, vytvoř si 2/2 černou bytost-token s typem Rogue. Pokud to byla karta země, vytvoř si token Pokladu. Jinak získáváš  3 životy.

Protection Racket

Očarování

2B

 

Na začátku tvé udržovací fáze, opakuj následující proces pro každého protihráče v herním pořadí. Otoč vrchní kartu své knihovny. Onen hráč může zaplatit životy rovné manové hodnotě karty. Pokud tak učiní, vypověz ji ze hry. Jinak si ji dej do ruky.

Waste Management

Instant

2B

 

Kicker 3B (Při sesílání tohoto kouzla můžeš připlatit  3B navíc.)


Vypověz ze hry až dvě cílové karty z jednoho hřbitova. Pokud byla zaplacena kicker cena, namísto toho vypověz hřbitov cílového hráče ze hry. Vytvoř si 2/2 černou bytost-token s typem Rogue za každou takto vypovězenou kartu bytosti.

Wave of Rats

Bytost — Rat

3B

4/2

Trample


Když Wave of Rats zemře, pokud toto kolo udělila bojové zranění hráči, vrať ji na bojiště pod kontrolu vlastníka.

.
Blitz 4B (Když toto kouzlo sešleš za cenu blitz, získává haste a „Když tato bytost zemře, lízni kartu.“ Na začátku příští fáze konce kola ji obětuj.)

Writ of Return

Sorcery

3BB

 

Vrať cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova na bojiště tapnutou.


Cipher (Pak můžeš toto kouzlo vypovědět ze hry zakódované na bytosti pod tvou kontrolou. Kdykoli ona bytost udělí bojové zranění hráči, hráč ji kontrolující může seslat kopii zakódované karty bez placení její manové ceny.)

Xander's Pact

Sorcery

4BB

 

Casualty 2 (Jak sesíláš toto kouzlo, můžeš obětovat bytost se silou 2 nebo větší. Pakliže tak učiníš, zkopíruj toto kouzlo a pro kopii si můžeš zvolit nové cíle.)


Každý protihráč vypoví ze hry vrchní kartu své knihovny. Můžeš z nich toto kolo sesílat kouzla. Pokud takto sešleš kouzlo, zaplať namísto manové ceny počet životů rovný její manové hodnotě.

Audacious Swap

Instant

3R

 

Casualty 2 (Jak sesíláš toto kouzlo, můžeš obětovat bytost se silou 2 nebo větší. Pakliže tak učiníš, zkopíruj toto kouzlo a pro kopii si můžeš zvolit nové cíle.)


Vlastník cílového permanentu, který není očarováním, jej zamíchá do knihovny a pak vypoví ze hry vrchní kartu své knihovny. Pokud je to karta země, dá si ji do ruky. Pokud ne, může ji seslat bez placení její manové ceny.

Determined Iteration

Očarování

1R

 

Na začátku bojové fáze ve tvém kole proveď populate. Token takto vytvořený má haste. Obětuj jej na začátku příští fáze konce kola (Abys provedl/a populate, vytvoř si token, který je kopií bytosti-tokenu, který kontroluješ.)

"Jeh hlupák věří, že se už nemůže naučit víc."

Indulge

Sorcery

2R

 

Kdykoli bytost pod tvou kontrolou toto kolo útočí, vytvoř si 1/1 zeleno-bílou bytost-token s typem Citizen, tapnutou a útočící.

Excess

Sorcery

1R

 

Aftermath (Sešli toto kouzlo pouze ze svího hřbitova. Pak jej vypověz ze hry.)


Vytvoř si token Pokladu za každou bytost pod tvou kontrolou, která toto kolo udělila bojové zranění hráči.

Industrial Advancement

Očarování

3R

 

Na začátku tvé fáze konce kola můžeš obětovat bytost. Pokud tak učiníš, podívej se na vrchních X karet své knihovny, kde X je manová hodnota oné bytosti. Můžeš si z nich položit kartu bytosti na bojiště. Zbytek dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Life of the Party

Bytost — Elemental

3R

0/1

First strike, trample, haste


Kdykoli Life of the Party útočí, získává +X/+0 do konce kola, kde X je počet bytostí pod tvou kontrolou.


Když Life of the Party vstupuje na bojiště, pokud není tokenem, každý protihráč si vytvoří token, který je její kopií. Tokeny jsou do konce hry popíchnuté. (Útočí v každé bojové fázi, jsou-li toho schopny, a na jiného hráče než tebe, je-li to možné.)

Mezzio Mugger

Bytost — Viashino Rogue

4R

3/3

Kdykoli Mezzio Mugger útočí, vypověz ze hry vrchní kartu knihovny každého hráče. Můžeš je toto kolo zahrát a můžeš k jejich seslání spotřebovat manu, jako by šlo o manu jakékoli barvy.


Blitz 2R (Když toto kouzlo sešleš za cenu blitz, získává haste a „Když tato bytost zemře, lízni kartu.“ Na začátku příští fáze konce kola ji obětuj.)

Rain of Riches

Očarování

3RR

 

Když Rain of Riches vstupuje na bojiště, vytvoř si dva tokeny Pokladu.

 

První kouzlo, které v každém kole sešleš pomocí many z Pokladu, má cascade. (Když sesíláš ono kouzlo, začni vypovídat  ze hry karty z vršku své knihovny, dokud nevypovíš kartu, která stojí méně a není země. Můžeš onu kartu seslat bez placení její manové ceny. Ostatní vypovězené karty dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.)

Rose Room Treasurer

Bytost — Ogre Warrior

3R

4/3

Aliance — Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu jiná bytost, vytvoř si token Pokladu, pokud je to poprvé nebo podruhé, co se toto kolo tato schopnost vyhodnotila. Jinak můžeš zaplatit X. Když tak učiníš,, Rose Room Treasurer udělí X zranění libovolnému cíli.

Seize the Spotlight

Sorcery

2R

 

Každý protihráč si vybere slávu nebo bohatství. Za každého hráče, co si vybere slávu, získej kontrolu nad bytostí pod kontrolou onoho hráče do konce kola. Odtapni je a do konce kola získávají haste. Za každého hráče, co si vybere bohatství, si lízni kartu a vytvoř si token Pokladu.

Spellbinding Soprano

Bytost — Human Bard

1R

2/2

Kdykoli Spellbinding Soprano útočí, kouzla instant a sorcery tě stojí toto kolo k seslání  1 méně.


Encore 3R (3R,
Vypověz tuto kartu ze svého hřbitova: Za každého protihráče si vytvoř token-kopii, která útočí toto kolo na daného hráče, je-li toho schopna. Získávají haste. Na konci příští fáze konce kola je obětuj. Aktivuj jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Turf War

Očarování

4R

 

Když Turf War vstupuje na bojiště, za každého hráče polož na zemi pod jeho kontrolou žeton sporu.
Kdykoli bytost udělí bojové zranění hráči, pokud onen hráč kontroluje jednu nebo více zemí s žetonem sporu na sobě, hráč onu bytost kontrolující získává kontrolu nad jednou z oněch zemí a odtapne ji.

Bribe Taker

Bytost — Rhino Warrior

5G

6/6

Trample


Když Bribe Taker vstupuje na bojiště, za každý druh žetonu na permanentech pod tvou kontrolou můžeš na Bribe Taker položit jeden žeton onoho druhu nebo jeden +1/+1 žeton.

V Nové Capenně přežije ten nejbohatší.

Caldaia Guardian

Bytost — Human Soldier

3G

4/3

Kdykoli Caldaia Guardian nebo jiná bytost pod tvou kontrolou s manovou hodnotou 4 nebo více zemře, vytvoř si dvě 1/1 zeleno-bílé bytosti-tokeny  s typem Citizens.


Blitz 2G (Když toto kouzlo sešleš za cenu blitz, získává haste a „Když tato bytost zemře, lízni kartu.“ Na začátku příští fáze konce kola ji obětuj.)

Crash the Party

Instant

5G

 

Vytvoř si tapnutou 4/4 zelenou bytost-token s typem Rhino za každou tapnutou bytost pod tvou kontrolou.

Zisk z oné noci sotva stačil na pokrytí škod.

Dodgy Jalopy

Artefakt — Vozidlo

2G

*/5

Trample


Síla Dodgy Jalopy je rovna nejvyšší manové hodnotě mezi bytostmi pod tvou kontrolou.

.
Posádka 3


Scavenge 2G (2G,Vypověz tuto kartu ze svého hřbitova: Polož na cílovou bytost počet +1/+1 žetonů rovný síle této bytosti. Můžeš provést pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Family's Favor

Očarování

2G

 

Kdykoli útočíš, polož žeton štítu na cílovou útočící bytost. Do konce kola má: „"Kdykoli tato bytost udělí bojové zranění hráči , odstraň z ní žeton štítu. Když tak učiníě, lízni kartu." (Pokud by jí bylo uděleno zranění nebo měla být zničena, odstraň z ní namísto toho žeton štítu.)

First Responder

Bytost — Ogre Citizen

3G

3/3

Vigilance


Na začátku tvé fáze konce kola můžeš vrátit jinou bytost pod tvou kontrolou do ruky vlastníka, pak polož počet +1/+1 žetonů rovný síle oné bytosti na First Responder.

Killer Service

Očarování

2G

 

Když Killer Service vstupuje na bojiště, vytvoř si počet tokenů Jídla rovný počtu protihráčů, které máš. (Jsou to artefakty s "2T, Obětuj tento artefakt: Získáváš  3 životy.")


Na začátku tvé fáze konce kola můžeš zaplatit 2 a obětovat token. Když tak učiníě, vytvoř si 4/4 zelenou bytost-token s typem Rhino.

Next of Kin

Očarování — Aura

2G

 

Očaruj bytost


Když očarovaná bytost zemře, můžeš si na bojiště položit kartu bytosti, kterou vlastníš, s nižší manovou cenou ze své ruky nebo z velitelské zóny. Pokud tak učiníš, vrať Next of Kin na bojiště připojenou na oné bytosti na začátku příští fáze konce kola.

Park Heights Maverick

Bytost — Human Soldier

2G

2/2

Dethrone (Kdykoli tato bytost útočí na hráče s nejvíce životy nebo dělícího se o nejvyšší počet životů, polož na ni +1/+1 žeton.)


Park Heights Maverick nemůže být blokována s bytostmi se silou 2 nebo méně.

 
Kdykoli Park Heights Maverick udělí bojové zranění hráči nebo zemře, proliferuj.

Scepter of Celebration

Artefakt — Vybavení

2G

 

Vybavená bytost má +2/+0 a trample.


Kdykoli vybavená bytost udělí bojové zranění hráči, vytvoř si tolik 1/1 zeleno-bílých bytostí-tokenů s typem Citizen.


Vybav 3

Vivien's Stampede

Sorcery

4GG

 

Každá bytost pod tvou kontrolou získává do konce kola vigilance, trample a melee.  (Kdykoli  bytost s melee útočí, získává +1/+1 za každého protihráče, na kterého jsi toto kolo svými bytostmi zaútočil/a.)


Na začátku tvé další hlavní fáze v tomto kole lízni kartu za každého hráče, kterému bylo toto kolo uděleno bojové zranění.

Agent's Toolkit

Artefakt — Stopa

1GU

 

Agent's Toolkit vstupuje na bojiště s +1/+1 žetonem, žetonem létání, žetonem deathtouch a žetonem štítu.


Kdykoli vstupuje na bojiště bytost pod tvou kontrolou, můžete na ni z Agent’s Toolkit přesunout žeton.

 

 2, Obětuj Agent's Toolkit: Lízni kartu.

Bess, Soul Nourisher

Legendární Bytost — Human Citizen

1GW

1/1

Kdykoli jedna nebo více jiných bytostí se základní silou a odolností 1/1 vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, polož +1/+1 žeton na Bess, Soul Nourisher.


Kdykoli Bess útočí, každá další bytost pod tvou kontrolou se základní silou a odolností 1/1 získává do konce kola +X/+X, kde X je počet +1/+1 žetonů na Bess.

Brokers Confluence

Instant

2GWU

 

Zvol si tři. Můžeš si vícekrát vybrat stejný mód.
• Proliferuj. (Zvol si libovolný počet permanentů a hráčů a pak na každý polož žeton typu, který už na něm leží.)
• Cílová bytost odfázuje  (Do příštího kola hráče ji kontrolujícího je ona a cokoli na ní připojeného považováno za neexistující.)
• Zruš cílovou aktivovanou nebo spouštěnou schopnost.

Cabaretti Confluence

Sorcery

3RGW

 

Zvol si tři. Můžeš si vícekrát vybrat stejný mód.
• Vytvoř si token, který je kopií cílové bytosti pod tvou kontrolou. Získává haste. Na začátku příští fáze konce kola jej obětuj.
• Vypověz ze hry cílový artefakt nebo očarování.
• Bytosti pod kontrolou cílového hráče získávají do konce kola +1/+1 a first strike

Cryptic Pursuit

Očarování

2UR

 

Kdykoli sešleš kouzlo instant  nebo sorcery ze své ruky, manifestuj vrchní kartu své knihovny.(Abys manifestoval/a kartu, polož onu kartu na bojiště lícem dolů jako 2/2 bytost. Kdykoli ji za její manovou cenu obrať lícem vzhůru, pokud se jedná o kartu bytosti.)


Kdykoli zemře bytost lícem dolů pod tvou kontrolou, vypověz ji ze hry. Pokud je to karta instant nebo sorcery, můžeš ji do konce svého příštího kola seslat.

Denry Klin, Editor in Chief

Legendární Bytost — Cat Advisor

2WU

2/2

Denry Klin, Editor in Chief vstupuje na bojiště s žetonem +1/+1, first strike, nebo vigilance dle tvého výběru.


Kdykoli vstupuje na bojiště jiná bytost pod tvou kontrolou, má-li na sobě Denry žetony, polož stejný počet a druh žetonů na onu bytost.

Grime Gorger

Bytost — Horror

2BG

3/3

Menace


Kdykoli Grime Gorger útočí, vypověz ze hry až jednu kartu od každého typu ze hřbitova bránícího se hráče. Polož na Grime +1/+1 žeton za každou takto vypovězenou kartu.

Někdy odpadky vyhodí tebe.

Jolene, the Plunder Queen

Legendární Bytost — Human Warrior

2RG

2/2

Kdykoli hráč útočí na jednoho nebo více tvých protihráčů, vytvoří si token Pokladu.
Pokud by sis měl/a vytvořit jeden nebo více tokenů Pokladu, vytvoř si tolik plus jeden.

 
Obětuj pět Pokladů: Polož na Jolene pět +1/+1 žetonů.

Life Insurance

Očarování

3WB

 

Extort (Kdykoli sešleš kouzlo, můžeš zaplatit WB. Když tak učiníš, každý protihráč ztrácí 1 život a ty tolik životů získáváš.)


Kdykoli zemře bytost, která není token, ztrácíš 1 život a vytvoř si token Pokladu.

Všechny prachy světa vám nekoupí zpátky tep.

Maestros Confluence

Sorcery

3UBR

 

Zvol si tři. Můžeš si vícekrát vybrat stejný mód.
• Vrať si cílovou jednobarevnou kartu instant nebo sorcery ze ze svého hřbitova do své ruky.
• Cílová bytost získává -3/-3 do konce kola.
• Popíchni každou bytost pod kontrolou cílového protihráče. (Do tvého příštího kola útočí v každé bojové fázi, jsou-li toho schopny, a na jiného hráče, jsou-li toho schopny.)

Obscura Confluence

Instant

1WUB

 

Zvol si tři. Můžeš si vícekrát vybrat stejný mód.
• Do konce kola ztrácí cílová bytost všechny schopnosti a má základní sílu a odolnost 1/1.
• Cílová bytost intrikuje. (Lízni kartu, pak kartu zahoď. Pokud jsi zahodil/a kartu, která nebyla země, polož na ni +1/+1 žeton.)
• Cílový hráč si vrátí kartu bytosti ze svého hřbitova do ruky.

Oskar, Rubbish Reclaimer

Legendární Bytost — Human Wizard

3UB

3/3

Toto kouzlo stojí k seslání o 1 méně za každou rozdílnou manovou hodnotu mezi kartami ve tvém hřbitově.

 

Kdykoli zahodíš kartu, která není země, můžeš ji zahrát ze hřbitova.

"Tolik hlupáků si myslí, že zahodit něco je to samé, jako se toho zbavit."

Prosperous Partnership

Očarování

1RW

 

Když Prosperous Partnership vstupuje na bojiště, vytvoř si dvě 1/1 zeleno-bílé bytost-token s typem Citizen.


Tapni tři netapnuté bytosti pod tvou kontrolou: Vytvoř si token Pokladu.

Partneři v lásce, partneři v životě, partneři ve zločinu.

Riveteers Confluence

Sorcery

2BRG

 

Zvol si tři. Můžeš si vícekrát vybrat stejný mód.
• Lízni kartu a ztrať 1 život.
• Riveteers Confluence udělí 1 zranění každé bytosti a sférochodci pod tvou kontrolou.
• Můžeš položit na bojiště kartu země z ruky nebo ze hřbitova tapnutou.

Syrix, Carrier of the Flame

Legendární Bytost — Phoenix

2BR

3/3

Flying, haste


Na začátku každé fáze konce kola, pokud toto kolo opustila tvůj hřbitov karta bytosti, cílový permanent s typem Phoenix pod tvou kontrolou udělí zranění rovný své síle jakémukoliv cíli.


Kdykoli zemře jiný permanent s typem Phoenix pod tvou kontrolou, můžeš seslat Syrix, Carrier of the Flame ze svého hřbitova.

Currency Converter

Artefakt

1

 

Kdykoli zahodíš kartu, můžeš ji vypovědět ze svého hřbitova ze hry.


2T: Lízni kartu, pak kartu zahoď.


T: Polož kartu vypovězenou pomocí Currency Converter do svého hřbitova. Je-li to karta země, vytvoř si token Pokladu. Není-li to karta země, vytvoř si 2/2 černou bytost-token s typem Rogue.

False Floor

Artefakt

4

 

False Floor vstupuje na bojiště tapnutá.


Bytosti vstupují na bojiště tapnuté.


2T, Vypověz False Floor ze hry: Vypověz ze hry všechny netapnuté bytosti. Aktivuj jen tehdy, když můžeš hrát sorcery.

"Tak tohle představení bylo fakt totální dno."
—Jetmir

Gavel of the Righteous

Artefakt — Vybavení

2

 

Na začátku bojové fáze ve tvém kole polož na Gavel of the Righteous.žeton náboje.


Vybavená bytost má +1/+1 za každý žeton náboje na Gavel of the Righteous.


Pokud má Gavel of the Righteous na sobě čtyři a více žetony náboje, vybavená bytost má double strike.


Equip— Zaplať 3 nebo odstraň z Gavel of the Righteous žeton.

Smuggler's Buggy

Artefakt — Vozidlo

4

5/5

Hideaway 4 (Když toto očarování vstupuje na bojiště, podívej se na vrchní čtyři karty své knihovny, jednu vypověz ze hry lícem dolů a zbytek dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.)


Kdykoli Smuggler's Buggy udělí bojové zranění hráči, můžeš seslat vypovězenou kartu bez placení její manové ceny. Když tak učiníš, vrať Smuggler's Buggy do ruky vlastníka.


Posádka 2

Weathered Sentinels

Artefaktová bytost — Wall

3

2/5

Defender, vigilance, reach, trample


Weathered Sentinels mohou útočit na hráče, kteří na tebe zaútočili během svého posledního kola, jako kdyby neměla defender.


Kdykoli Weathered Sentinels útočí, získává do konce kola +3/+3 a nezničitelnost.

Bennie Bracks, Zoologist

Legendární Bytost — Elf Druid

3W

3/2

Convoke (Tvé bytosti ti mohou pomoci se sesíláním tohoto kouzla. Každá bytost tapnutá při sesílání tohoto kouzla zaplatí za 1 nebo jednu manu barvy dané bytosti)


Na začátku každé fáze konce kola, pokud jsi toto kolo vytvořil/a token, lízni kartu.

Jeho nadšená zvědavost uklidňuje i ty největší potvory.

Tenuous Truce

Očarování — Aura

1W

 

Očaruj protihráče

 

Na začátku udržovací fáze očarovaného protíhráče lízni ty a onen protihráč kartu.

 

Když zaútočíš na očarovaného protihráče nebo sférochodce pod tvou kontrolou nebo když on či ona zaútočí na tebe nebo sférochodce pod tvou kontrolou, obětuj Tenuous Truce.

Swindler's Scheme

Očarování

2U

 

Kdykoli sešle protihráč kouzlo ze své ruky, můžeš otočit vrchní kartu své knihovny. Pokud sdílí s oním kouzlem typ, zruš ono kouzlo a protihráč může seslat otočenou kartu bez placení její manové ceny.

Mari, the Killing Quill

Legendární Bytost — Vampire Assassin

1BB

3/2

Kdykoli zemře bytost pod kontrolou protihráče, vypověz ji ze hry s žetonem zásahu.

 

Bytosti s typem Assassin, Mercenary a Rogue mají deathtouch a

 "Kdykoli tato bytost udělí bojové zranění hráči , můžeš odstranit žeton zásahu z karty, kterou one hráč vlastní vypovězenou ze hry. Paklže tak učiníš, lízni kartu a vytvoř si dva tokeny Pokladu."

Spiteful Repossession

Sorcery

4R

 

Spiteful Repossession udělí zranění hráči, který kontroluje více zemí než ty, rovný rozdílu. Pak si vytvoř počet tokenů Pokladu rovný takto udělenému zranění.

Případná pozdní splátka bude vyrovnána způsobem, jaký uznají za vhodné.

Boxing Ring

Artefakt

1G

 

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu bytost, vyzve na souboj cílovou bytost, kterou nekontroluješ, se stejnou manovou hodnotou.

 
T: Vytvoř si token Pokladu. Aktivuj pouze pokud toto kolo vyzvala bytost pod tvou kontrolou jinou na souboj.

Vazi, Keen Negotiator

Legendární Bytost — Human Advisor

2BRG

3/3

Haste


T: Cílový protihráč si vytvoří X tokenů Pokladu, kde X je počet tokenů Pokladu, které sis toto kolo vytvořil/a


Kdykoli sešle protihráč kouzlo nebo aktivuje schopnost, pokud byla takto spotřebována mana z Pokladu,, polož +1/+1 žeton na cílovou bytost, pak lízni kartu.

Threefold Signal

Artefakt

3

 

Když Threefold Signal vstupuje na bojiště, proveď scry 3.


Každé kouzlo, které sesíláš a má přesně tři barvy, má replicate 3. (Když jej sešleš, zkopíruj jej za každou zaplacenou cenu replicate. Kopie permanentu se stává tokenem.)

Přeložil Jan Adam, 2022