Překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele.

Kontakt: mudrc@mysticshop.cz   

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

Jméno

Typ

Cena

S/O

Herní text

Flavor text

Abiding Grace

Očarování

2W

Na začátku tvé fáze konce kola, zvol si jedno —
• Získáváš 1 život.
• Vrať si cílovou kartu bytosti s manovou hodnotou 1 ze svého hřbitova na bojiště.

"Do temnoty dusivé, Serra jediného slova promluvila: „Naděje.“ '"
—*Píseň všehomíra*, zpěv 2

Arcbound Javelineer

Arfefaktová bytost — Soldier

W

0/1

T, Odstraň X +1/+1 žetonů z Arcbound Javelineer: Udělí X zranění cílové útočící či blokující bytosti.


Modular 1 (Tato bytost vstupuje na bojiště s +1/+1 žetonem. Když zemře, můžeš její +1/+1 žetony položit na cílovou artefaktovou bytost.)

Arcbound Mouser

Arfefaktová bytost — Cat

W

0/0

Lifelink


Modular 1 (Tato bytost vstupuje na bojiště s +1/+1 žetonem. Když zemře, můžeš její +1/+1 žetony položit na cílovou artefaktovou bytost.)

Nepřede. Zvučí.

Arcbound Prototype

Arfefaktová bytost — Assembly-Worker

1W

0/0

Modular 2 (Tato bytost vstupuje na bojiště se dvěma +1/+1 žetony. Když zemře, můžeš její +1/+1 žetony položit na cílovou artefaktovou bytost.)

Probudil se k životu, spatřil sebe sama samotného, a dal se do práce..

Barbed Spike

Artefakt — Vybavení

1W

Když Barbed Spike vstupuje na bojiště, vytvoř si 1/1 bezbarvou artefaktovou bytpst-token s typem Thopter a s flying a připoj na ni Barbed Spike.


Vybavená bytost má +1/+0.


Vybav 2

Blacksmith's Skill

Instant

W

Cílový permanent získává do konce kola hexproof a nezničitelnost.

Je-li artefaktovou bytostí, získává +2/+2 do konce kola. .

Předtím, než byl sveden démonickými silami, byl Dakkon mistr kovář, jehož umění nebylo rovno.

Blossoming Calm

Instant

W

Do svého příštího kola získáváš hexproof. Získáváš 2 životy.


Rebound (Pokud jsi toto kouzlo seslal/a ze své ruky, po vyhodnocení jej vypověz ze hry. Na začátku své příští udržovací fáze jej můžeš vypovězené ze hry seslat bez placení jeho manové ceny.)

Break Ties

Instant

2W

Zvol si jedno —
• Znič cílový artefakt.
• Znič cílové očarování.
• Vypověz cílovou kartu ze hřbitova ze hry.


Reinforce 1—W (W, Zahoď tuto kartu: Polož +1/+1 žeton na cílovou bytost.)

Caprichrome

Arfefaktová bytost — Goat

3W

2/2

Flash


Vigilance


Devour artifact 1 (Jak tato bytost vstupuje na bojiště, můžeš obětovat libovolný počet artefaktů. Tato bytost vstupuje na bojiště s tolika +1/+1 žetony na sobě.)

Je to, co jí.

Constable of the Realm

Bytost — Giant Soldier

4W

3/3

Renown 2 (Když tato bytost udělí bojové zranění hráči a není-li slavnou, polož na ni dva +1/+1 žetony a stává se slavnou.)


Kdykoli je na Constable of the Realm položen jeden nebo více +1/+1 žetonů, vypověz ze hry cílový permanent, který není země, dokud Constable of the Realm neopustí bojiště.

Disciple of the Sun

Bytost — Human Cleric

4W

3/3

Lifelink


Když Disciple of the Sun vstupuje na bojiště, vrať si cílovou kartu s manovou hodnotou 3 nebo méně ze svého hřbitova na bojiště.

Srdce titána, víra jasná jako úsvit.

Esper Sentinel

Arfefaktová bytost — Human Soldier

W

1/1

Kdykoli sešle protihráč své první kouzlo, které není bytost, v každém kole, lízni kartu, pokud onen hráč nezaplatí X, kde X je síla Esper Sentinel.

Čím více se Esper mění, tím více se on měnit odmítá.

Fairgrounds Patrol

Bytost — Human Soldier

1W

2/1

1W, Vypověz Fairgrounds Patrol ze svého hřbitova ze hry: Vytvoř si 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Thopter a s flying. Aktivuj pouze  tehdy, když můžeš hrát sorcery.

"Žádné náznaky nepovolených aktivit. Zatím."

Glorious Enforcer

Bytost — Angel

5WW

5/5

Flying, lifelink


Na začátku každé bohjové fáze, pokud máš více životů než nějaký z protihráčů, Glorious Enforcer získává do konce kola  double strike.

"Nejsi hoden života, ale nevěš hlavu. Zasloužíš si rychlou, čistou smrt."

Guardian Kirin

Bytost — Kirin

3W

2/3

Flying


Kdykoli zemře jiná bytost pod tvou kontrolou, polož na Guardian Kirin +1/+1 žeton..

Následoval kirina
—Ojutaiská fráze znamenající „zemřel hrdinskou smrtí."

Healer's Flock

Bytost — Bird

WWW

3/3

Flying, lifelink

Spatřit hejno je hořkosladké. Znamená to, že je hromada zraněných, ale zároveň, že je pomoc na cestě.

Knighted Myr

Arfefaktová bytost — Myr Knight

2W

2/2

2W: Adapt 1. (IPokud na sobě tato bytost nemá žádný +1/+1 žeton, polož na ni +1/+1 žeton.)


Kdykoli je položen jeden nebo více +1/+1 žetonů na  Knighted Myr, získává do konce kola double strike.

"Tenhle bojuje jako leonin!"
—Jor Kadeen

Landscaper Colos

Bytost — Goat Beast

5W

4/6

Když Landscaper Colos vstupuje na bojiště, polož cílovou kartu ze hřbitova protihráče na spodek jeho či její knihovny.


Basic landcycling 1W (1W, Najdi si v knihovně kartu základní země, dej si ji do ruky, pak si zamíchej knihovnu.)

Late to Dinner

Sorcery

3W

Vrať si cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova na bojiště. Vytvoř si token Jídla. (Je to artefakt s "2T,Obětuj tento artefakt: Získáváš 3 životy.")

"Věděl jsem, můj drahý příteli, že své zvyky dodržuješ, ale dokonce ani já jsem neočekával, že se dostavíš k našemu  obvyklému setkání, vzhledem k okolnostem."

Lens Flare

Instant

4W

Afinita k artefaktům (Toto kouzlo stojí k seslání o 1 méně za každý artefakt pod tvou kontrolou.)

Lens Flare udělí 5 zranění cílové útočící nebo blokující bytosti..

Klíčem k přežití ve válce je neocitnout se nikdy v ohnisku..

Marble Gargoyle

Arfefaktová bytost — Gargoyle

2W

2/2

Flying
W: Marble Gargoyle získává +0/+1 do konce kola.

"Když se dostanete pod kamenný vnějšek, je maso vynikající a lze jej nadívat thallidy nebo dlouze táhnout ve vývaru z mantichořího jedu. "
—Asmoranomardicadaistinaculdacar
*Kuchařka Podsvětí*

Nykthos Paragon

Očarování Bytost — Human Soldier

4WW

4/6

Kdykoli získáváš životy, můžeš položit odpovídající počet +1/+1 žetonů na každou bytost pod tvou kontrolou. Můžeš to udělat pouze jednou za kolo.

Ačkoli se Heliod ve své touze po moci obrátil proti smrtelníkům, ideály, které kdysi prosazoval, zde stále jsou v plné síle.

Out of Time

Očarování

1WW

Když Out of Time vstupuje na bojiště, odtapni všechny bytosti, pak je všechny odfázuj, dokud Out of Time neopustí bojiště. Polož na Out of Time žeton času za každou takto odfázovanou bytost.

 
Vanishing (Na začátku tvé udržovací fáze odstraň z tohoto permanentu žeton času. Když je odstraněn poslední, obětuj jej.)

Piercing Rays

Sorcery

1W

Vypověz ze hry cílovou tapnutou bytost.


Forecast2W, Ukaž Piercing Rays ze tvé ruky: Tapni cílovou netapnutou bytost. (Aktivuj pouze ve tvé udržovací fázi a pouze jednou za kolo.)

Předpověď na zítřek: Spalující horko a ostrá bolest.

Prismatic Ending

Sorcery

XW

Converge — Vypověz ze hry cílový permanent, který není země s manovou hodnotou menší nebo rovnou počtu barev many použité k seslání tohoto kouzla.

Těsně před svým koncem došel k poznání, které rozmetalo jeho svět na kusy.

Resurgent Belief

Sorcery

Suspend 2—1W (Namísto seslání této karty ze své ruky můžeš zaplatit 1W a vypověz ji ze hry se dvěmi žetony času na sobě.Na začátku své udržovací fáze odstraň žeton času. Když je odstraněn poslední, sešli ji bez placení manové ceny.)


Vrať si všechny karty očarování ze svého hřbitova na bojiště. (Aury, které nemohou nic očarovat, zůstávají ve hřbitově.)

Sanctifier en-Vec

Bytost — Human Cleric

WW

2/2

Imunita vůči černé a červené.


Když Sanctifier en-Vec vstupuje na bojiště, vypověz ze hry všechny karty které jsou černé a/nebo červené, ze všech hřbitovů.

Pokud by byl černý a/nebo červený permanent, kouzlo nebo karta, která není na bojišti, odkudkoli odložena do hřbitova, vypověz ji namísto toho ze hry.

Scour the Desert

Sorcery

3WW

Vypověz ze hry cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova. Vytvoř si X 1/1 bílých bytostí-tokenů s typem Bird a s flying, kde X je odolnost vypovězené karty.

I v těch nejpustších pustinách je smrt potravou pro nový život.

Search the Premises

Očarování

3W

Kdykoli útočí bytost na tebe nebo sférochodce  pod tvou kontrolou, vyšetřuj. (Vytvoř si bezbarvý artefaktový token Stopy s "2Obětuj tento artefakt, Lízni kartu.“)

"Abychom zarazili tyto odporné praktiky, musíme najít Geralfa a udělat z něj odstrašující případ. "
—Inkvizitor Delmund

Serra's Emissary

Bytost — Angel

4WWW

7/7

Flying


Jak Serra's Emissary vstupuje na bojiště, zvol si typ karty.

Ty a bytosti pod tvou kontrolou mají vůči zvolenému typu karty imunitu.

Kde meče selhávají, víra vítězí.

Skyblade's Boon

Očarování — Aura

1W

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +1/+1 a  flying.


2W: Vrať Skyblade’s Boon do ruky vlastníka. Aktivuj pouze, pokud je Skyblade's Boon na bojiště nebo ve hřbitově.

Solitude

Bytost — Elemental Incarnation

3WW

3/2

Flash


Lifelink


Když Solitude vstupuje na bojiště, vypověz ze hry až jednu cílovou jinou bytost. Hráč ji kontrolující získává počet životů rovný její síle.

 Evoke—Vypověz ze hry bílou kartu ze své ruky.

Soul of Migration

Bytost — Elemental

5WW

2/4

Flying


Když Soul of Migration vstupuje na bojiště, vytvoř si dvě 1/1 bílé bytosti-tokeny s typem Bird a s flying.

Evoke 3W (Můžeš toto kouzlo seslat za jeho evoke cenu. Pakliže tak učiníš, je obětována, když vstoupí na bojiště.)

Thraben Watcher

Bytost — Angel

2WW

2/2

Flying, vigilance


Ostatní bytosti pod tvou kontrolou, které nejsou tokeny, mají +1/+1 a vigilance.

„Neboj se očí pozorných,

hledících z výšin nebeských;

- úděl to andělů veškerých.

Na stráži bdělé musí být,

by Věčný spánek zemřelých

navždy tak mohli ochránit.“

Timeless Dragon

Bytost — Dragon

3WW

5/5

Flying


Plainscycling 2 (2,Najdi si v knihovně kartu s typem Plains, dej si ji do ruky, pak si zamíchej knihovnu.)

Zvěčni 2WW (2WW,Zahoď kartu, vypověz tuto kartu ze svého hřbitova ze hry: Vytvoř si token, který je její kopií vyjma toho, že je 4/4 černou bytostí s typem Zombie Dragon bez manové ceny. Zvěčňovat můžeš pouze tehdy, kdy můžeš sesílat sorcery.)

Unbounded Potential

Instant

1W

Zvol si jedno —
• Polož +1/+1 žeton na každou z až dvou cílových bytostí..
• Proliferuj. (Zvol si libovolný počet permanentů a/nebo hráčů, pak na každý či každého z nich polož jeden žeton každého typu, který už na sobě mají.)
Entwine 3W (Zvol si oboje, pokud jsi zaplatil/a entwine cenu.)

Aeromoeba

Bytost — Elemental Beast

3U

2/4

Flying


Zahoď kartu: Prohoď do  konce kola sílu a odolnost Aeromoeba.

Některé mraky větru nepotřebují.

Burdened Aerialist

Bytost — Human Pirate

2U

3/1

Když Burdened Aerialist vstupuje na bojiště, Vytvoř si Token Pokladu. (Je to artefakt s "T, Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.")
Kdykoli obětuješ token, Burdened Aerialist získává flying do konce kola.

"Buď prokleto, ty nádherné zlaté závaží!"

Dress Down

Očarování

1U

Flash


Když Dress Down vstupuje na bojiště, lízni kartu.


Bytosti ztrácejí všechny schopnosti .


Na začátku fáze konce kola, Dress Down obětuj.

Etherium Spinner

Arfefaktová bytost — Human Wizard

2U

2/1

Kdykoli sešleš kouzlo s manovou hodnotou 4 nebo více, vytvoř si 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Thopter a s flying.

"Thoptéry z výrobny vždycky postrádají ten osobní prvek."

Filigree Attendant

Arfefaktová bytost — Homunculus

2UU

*/3

Flying


Síla a odolnost Filigree Attendant je rovna počtu artefaktů, jež kontroluješ.

"Dokonalý asistent je takový, co poslouchá, je zručný a dosáhne na nejvyšší police. "
—Coruk, esperský artificér

Floodhound

Bytost — Elemental Dog

U

1/2

3T: Vyšetřuj. (Vytvoř si bezbarvý artefaktový token Stopy s "2, Obětuj tento artefakt: Lízni kartu.")

Zlodějka se dvakrát vracela po svých stopách, polila se vědrem parfému, přeplula oceán a stejně se probudila se svým pronásledovatelem v patách.

Foul Watcher

Bytost — Nightmare Bird

1U

1/2

Flying


Když Foul Watcher vstupuje na bojiště, proveď surveil 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji dát do hřbitova.)


Delirium — Foul Watcher má +1/+0, pokud se ve tvém hřbitově nacházejí alespoň čtyři různé typy karet.

Fractured Sanity

Sorcery

UUU

Každý protihráč odemele čtrnáct karet.


Cycling 1U (1U, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)


Když cykluješ Fractured Sanity, každý protihráč odemele čtyři karty.

.

Tělo pod tlakem sílí. Mysl nikoliv.

Ghost-Lit Drifter

Bytost — Spirit

2U

2/2

Flying


2U: Jiná cílová bytost získává flying do konce kola.


Channel — XU, Zahoď Ghost-Lit Drifter: X cílových bytostí získává do konce kola flying.

Hard Evidence

Sorcery

U

Vytvoř si 0/3 modrou bytost-token s typem Crab.


Vyšetřuj. (Vytvoř si bezbarvý artefaktový token Stopy s "2, Obětuj tento artefakt: Lízni kartu.")

Vyšetřovatelka ucítila štípnutí na kotníku. Když se podívala dolů, něco se v písku zalesklo..

Inevitable Betrayal

Sorcery

Suspend 3—1UU (Namísto seslání této karty ze své ruky můžeš zaplatit 1UU a vypověz ji ze hry se třemi žetony času na sobě. Na začátku své udržovací fáze odstraň žeton času. Když je odstraněn poslední, sešli ji bez placení manové ceny.)


Najdi si v knihovně cílového protihráče kartu bytosti a,  dej si ji na bojiště pod tvou kontrolu. Pak si onen hráč zamíchá knihovnu.

Junk Winder

Bytost — Serpent

5UU

5/6

Afinita k tokenům (Toto kouzlo stojí k seslání o 1 méně za každý token pod tvou kontrolou.)


Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolou tokeny, můžeš tapnout cílový permanent, který není země, pod kontrolou protihráče. V příští odtapovací fázi hráče jej kontrolujícího se neodtapne.

Lose Focus

Instant

1U

Replicate U (Když toto kouzlo sesíláš, zkopíruj jej za každé zaplacení ceny replicate. Pro kopie si můžeš zvolit nové cíle.)


Zruš cílové kouzlo, pokud hráč jej kontrolující nezaplatí 2.

Kouzlo zakolísalo, zachyceno na špičce jazyka a okraji pozornosti.

Lucid Dreams

Sorcery

3UU

Lízni  X karet, kde X je počet typů karet na kartách ve tvém hřbitově.

Nikdy se neboj podívat tam, kam ostatní nemohou – nebo nechtějí.

Mental Journey

Instant

4UU

Lízni tři karty


Basic landcycling 1U (1U, Najdi si v knihovně kartu základní země, dej si ji do ruky, pak si zamíchej knihovnu.)

"Má toulavá mysl byla vždy mou předností."

Murktide Regent

Bytost — Dragon

5UU

3/3

Delve (Každá karta vypovězená ze hry ze tvého hřbitova při sesílání tohoto kouzla platí za 1.)

Flying

Murktide Regent vstupuje na bojiště s +1/+1 žetonem za každou kartu instant nebo sorcery jí vypovězenou.

 
Kdykoli karta instant nebo sorcery opustí tvůj hřbitov, polož +1/+1 žeton na Murktide Regent.

Mystic Redaction

Očarování

2U

Na začátku své udržovací fáze, proveď scry 1.


Kdykoli zahodíš kartu, každý protihráč odemele dvě karty. (Odloží vrchní dvě karty své knihovny do hřbitova.)

"Je mi líto, ale tato informace podléhá utajení."

Parcel Myr

Arfefaktová bytost — Clue Myr

1U

2/1

2, Obětuj Parcel Myr: Lízni kartu.

"Rozlouskněte ho. Možná ví něco, co by se nám hodilo."
—Kara Vrist z mirranského odboje

Phantasmal Dreadmaw

Bytost — Dinosaur Illusion

2UU

6/6

Trample


Když se Phantasmal Dreadmaw stane cílem kouzla nebo schopnosti, obětuj ji.

"To byla snad ta nejděsivější věc, kterou se mi zdálo, že skoro vidím. "
—Kapitánka Lannery Bouřná

Raving Visionary

Bytost — Merfolk Wizard

1U

1/1

UT: Lízni kartu, pak zahoď kartu.


Delirium — 2UT: Lízni kartu. Aktivuj pouze pokud se na kartách ve tvém hřbitově nacházejí alespoň čtyři typy karet.

"Neměj strachu, dítě. Otevři oči a přijmi Kéranovu pravdu!“

Recalibrate

Instant

1U

Vrať cílovou bytost do ruky vlastníka. Pokud jsi toto kolo zahodil/a kartu, lízni kartu.

"Pokus 991: Přetrvávající problémy s nechtěnou aetherizací. Možná kdybychom rozšířili dimenzionální matici na 0.7?"
—Izzetské zápisky z výzkumu

Rise and Shine

Sorcery

1U

Cílový artefakt pod tvou kontrolou, který není bytost, se stává 0/0 arfefaktovou bytostí. Polož čtyři +1/+1 žetony na každý artefakt, který se takto stal bytostí.


Overload 4UU (Můžeš toto kouzlo seslat za jeho overload cenu. Pakliže tak učiníš, nahraď každý výskyt slova „cílový“ v jeho textu za slovo „každý“)

Rishadan Dockhand

Bytost — Merfolk

U

1/2

Islandwalk (Tato bytost nemůže být blokována, pokud bránící se hráč kontroluje Island.)


1T: Tapni cílovou zemi.

V Rishadě není problém sehnat práci, pokud nemáte slabá záda a zbytečně hodně otázek.

Said

Sorcery

2U

Vrať si cílovou kartu instant nebo sorcery ze svého hřbitova do ruky.

Done

Instant

3U

Tapni až dvě cílové bytosti. V příští odtapovací fázi hráčů je kontrolujících se neodtapnou.

Scuttletide

Očarování

1U

1, Zahoď kartu: Vytvoř si 0/3 modrou bytost-token s typem Crab.


Delirium — Bytosti s typem Crab pod tvou kontrolou mají +1/+1, pokud se na kartách ve tvém hřbitově nacházejí alespoň čtyři typy karet..

"Potřebujeme víc másla."
—Gisa, povolávačka ghúlů

Shattered Ego

Očarování — Aura

U

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má -3/-0.


3UU: Polož očarovanou bytost do knihovny vlastníka třetí odshora.

"Nedokážeš ani zdaleka pochopit, jak moc jsi bezvýznamný."
—Geyadrone Dihada

So Shiny

Očarování — Aura

2U

Očaruj bytost


Když So Shiny vstupuje na bojiště, pokud kontroluješ token, tapni očarovanou bytost a pak proveď scry 2.


Očarovaná bytost se v průběhu odtapovací fáze hráče ji kontrolujícího neodtapuje.

Specimen Collector

Bytost — Vedalken Wizard

4U

2/1

Když Specimen Collector vstupuje na bojiště, vytvoř si 1/1 zelenou bytost-token s tyoem Squirrel a  0/3 modrou bytost-token s typem Crab.

Když Specimen Collector zemře, vytvoř si token, který je kopií cílového tokenu pod tvou kontrolou.

Steelfin Whale

Bytost — Whale

5U

3/4

Afinita k artefaktům (Toto kouzlo stojí k seslání o 1 méně za každý artefakt pod tvou kontrolou.)


Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu artefakt, odtapni Steelfin Whale.

Živí se vločkami kovu vznášejícími se ve vodě, chutné kousky rudy vychytává přes magnetické kostice.

Step Through

Sorcery

3UU

Vrať dvě cílové bytosti do rukou vlastníků.


Wizardcycling 2 (2, Zahoď tuto kartu: Najdi si v knihovně kartu s typem Wizard, ukaž ji a dej si ji do ruky, pak si zamíchej knihovnu.)

Dveře se otevírají oběma směry..

Subtlety

Bytost — Elemental Incarnation

2UU

3/3

Flash


Flying


Když Subtlety vstupuje na bojiště, zvol si až jedno cílové kouzlo bytosti nebo sférochodce. Jeho vlastník jej položí na vršek nebo spodek knihovny..


Evoke—Vypověz ze hry modrou kartu ze své ruky.

Suspend

Instant

U

Vypověz ze hry cílovou bytost a dej na ni dva žetony času. Pokud nemá suspend, získává suspend. (Na začátku udržovací fáze jejího vlastníka z ní odszaň žeton času. Když je odstraněn poslední, hráč ji zahraje bez placení její manové ceny. Je-li to bytost, získává haste.)

Čas kráčí různými zajímavými stezkami.

Svyelun of Sea and Sky

Legendární bytost — Merfolk God

1UU

3/4

Svyelun of Sea and Sky je nezničitelná, pokud kontroluješ alespoň dva další permanenty s typem Merfolk.

Kdykoli Svyelun útočí, lízni kartu.


Ostatní permanenty s typem Merfolk pod tvou kontrolou mají ward 1(Kdykoli se permanent s typem Merfolk pod tvou kontrolou stane cílem kouzla nebo schopnosti pod kontrolou protihráče, zruš ji, pokud hráč ji kontrolující nezaplatí 1.)

Sweep the Skies

Sorcery

XUU

Converge — Vytvoř si 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Thopter a s flying za každou barvu many použitou k seslání tohoto kouzla.

Záblesk odraženého světla je často jediným varováním.

Thought Monitor

Arfefaktová bytost — Construct

6U

2/2

Afinita k artefaktům


Flying


Když Thought Monitor vstupuje na bojiště, lízni dvě karty.

Vznáší se nad končinami Rtuťového moře, vždy připraven zachytit i náznak zbloudilé myšlenky.

Tide Shaper

Bytost — Merfolk Wizard

U

1/1

Kicker 1 (You may pay an additional 1 as you cast this spell.)


Když Tide Shaper vstupuje na bojiště, byla-li zaplacena její kicker cena, cílová země se stává do konce kola zemí Island dokud Tide Shaper neopustí bojiště


Tide Shaper má +1/+1, pokud protihráč kontroluje Island.

Vedalken Infiltrator

Bytost — Vedalken Rogue

1U

1/3

Vedalken Infiltrator nemůže být blokována.


Metalcraft — Vedalken Infiltrator má +1/+0 pokud kontroluješ tři a více artefaktů.

"Expert má své nástroje vždy po ruce."

Archfiend of Sorrows

Bytost — Demon

5BB

4/5

Flying


Když Archfiend of Sorrows vstupuje na bojiště, bytosti pod kontrolou  získávají -2/-2 do konce kola.


Unearth 3BB (3BB: Vrať si tuto kartu ze svého hřbitova na bojiště. Získává haste. Na začátku příští fáze konce kola, nebo kdyby měla opustit bojiště, ji vypověz ze hry. Unearth můžeš provádět jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Archon of Cruelty

Bytost — Archon

6BB

6/6

Flying


Kdykoli Archon of Cruelty vstupuje na bojiště nebo útočí, cílový protihráč obětuje bytost nebo sférochodce, zahodí kartu a ztratí 3 životy. Ty lízni kartu a získáváš 3 životy.

Zášť se vznáší na křídlech tyranie.

Bone Shards

Sorcery

B

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla, obětuj bytost nebo zahoď kartu.

Znič cílovou bytost nebo sférochodce..

Na smetištích kathariů známých jako Kostěné haldy není nikdy problém zimprovizovat útok.

Break the Ice

Sorcery

BB

Znič cílovou zemi, která je sněžná, nebo umí produkovat C.


Overload 4BB (Můžeš toto kouzlo ceslat za jeho overload cenu. Pakliže tak učiníš, nahraď každý výskyt slova „cílový“ v jeho textu za slovo „každý“)

Cabal Initiate

Bytost — Human Warlock

1B

2/1

Zahoď kartu: Cabal Initiate získává lifelink do konce kola.


Threshold — Cabal Initiate get +1/+2 pokud je ve tvém hřbitově sedm a více karet.

"Vyslyš naše modlitby, ó Mocný ze stínů, a požehnej nám krvavou agónií."

Clattering Augur

Bytost — Skeleton Shaman

1B

1/1

Clattering Augur nemůže blokovat.
Když Clattering Augur vstupuje na bojiště, lízni kartu a ztrať 1 život.


2BB: Vrať Clattering Augur ze svého hřbitova do ruky.

Damn

Sorcery

BB

Znič cílovou bytost. Takto zničenou bytost nelze regenerovat.


Overload 2WW (Můžeš toto kouzlo ceslat za jeho overload cenu. Pakliže tak učiníš, nahraď každý výskyt slova „cílový“ v jeho textu za slovo „každý“)

Dauthi Voidwalker

Bytost — Dauthi Rogue

BB

3/2

Shadow (Může být blokována nebo blokovat pouze bytosti se shadow.)


Pokud by byla odkudkoli odložena karta do hřbitova protihráče, namísto toho ji vypověz ze hry s žetonem prázdnoty na sobě.

 
T, Obětuj Dauthi Voidwalker: Vyber si kartu, kterou vlastní protihráč vypovězenou ze hry s žetonem prázdnoty na sobě. Můžeš ji toto kolo zahrát bez placení její manové ceny.

Discerning Taste

Sorcery

2B

Podívej se na vrchní čtyři karty své knihovny. Jednu si dej do ruky a zbytek do hřbitova, Získáváš počet životů rovný nejvyšší síle mezi takto do hřbitova odloženými kartami.

"Každý miluje přídavek trošičky podrcené víly…kromě té víly."

Echoing Return

Sorcery

B

Vrať si cílovou kartu bytosti a všechny ostatní karty stejného jména jako ona karta ze svého hřbitova do ruky.

Jediná ambice osvobodí legii hrůz.

Feast of Sanity

Očarování

3B

Kdykoli zahazuješ kartu, Feast of Sanity udělí 1 zranění libovolnému cíli a ty 1 život získáváš.

Nejchutnější pokrmy se ukrývají v labyrintech mysli..

Flay Essence

Sorcery

1BB

Vypověz ze hry cílovou bytost nebo sférochodce. Získáváš počet životů rovný počtu žetonů na onom permanentu.

"Tvému argumentu, proč bych tě měla ušetřit, chyběla podstata. Stejně jako nyní tobě."
—Geyadrone Dihada

Gilt-Blade Prowler

Bytost — Human Rogue

2B

2/3

1T, Zaplať 1 život: Lízni kartu. Aktivuj pouze pokud jsi toto kolo zahodil/a kartu.

"Řekněme, že mí lidí pracují v byznysu akvizice kapitálu a spekulací s duševním vlastnictvím."
—Er-Miral

Grief

Bytost — Elemental Incarnation

2BB

3/2

Menace


Když Grief vstupuje na bojiště, cílový protihráč ukáže ruku. Vyber si z ní kartu, která není země. Onen hráč ji zahodí.

 
Evoke—Vypověz ze hry černou kartu ze své ruky.

Hell Mongrel

Bytost — Nightmare Dog

3B

4/3

Zahoď kartu: Hell Mongrel získává +1/+1 do konce kola.

Madness 2B (Když zahazuješ tuto kartu, zahoď ji do zóny vypovězené ze hry. Když tak učiníš, sešli ji za její madness cenu nebo ji odlož do tvého hřbitova.)

Krimí se stíny, strachem, a krví.

Kitchen Imp

Bytost — Imp

3B

2/2

Flying, haste
Madness B (Když zahazuješ tuto kartu, zahoď ji do zóny vypovězené ze hry. Když tak učiníš, sešli ji za její madness cenu nebo ji odlož do tvého hřbitova.)

"Máme tu novou objednávku! Slizový aspik a sulc z anuridích očí!"

Legion Vanguard

Bytost — Vampire Soldier

1B

2/2

1, Obětuj jinou bytost: Legion Vanguard provede průzkum. (Otoč vrchní kartu své knihovny. Je-li to karta země, dej si ji do ruky. Není-li to karta země, polož na tuto bytost +1/+1 žeton a pak dej onu kartu zpět nebo do hřbitova.)

Na práci průzkumníka musíš mít pajšl.

Loathsome Curator

Bytost — Gorgon Wizard

4B

5/4

Exploit (Když tato bytost přichází na bojiště, můžeš obětovat bytost.)

Menace

Když Loathsome Curator exploituje bytost, znič cílovou bytost, již nekontroluješ, se silou 3 a méně.

Sbírá jen ty nejokázalejší smrti.

Magus of the Bridge

Bytost — Human Wizard

BBB

4/4

Kdykoli je do tvého hřbitova odložena z bojiště bytost, která není token, vytvoř si 2/2 černou bytost-token s typem Zombie.


Když  je odložena bytost z bojiště do hřbitova protihráče, vypověz Magus of the Bridge  ze hry.

"Mrtví ví, kam patří."

Necrogoyf

Bytost — Lhurgoyf

3BB

*/4

Síla Necrogoyf je rovna počtu karet bytostí ve všech hřbitovech.

Na začátku udržovací fáze každého hráče, onen hráč lízne kartu.


Madness 1BB (Když zahazuješ tuto kartu, zahoď ji do zóny vypovězené ze hry. Když tak učiníš, sešli ji za její madness cenu nebo ji odlož do tvého hřbitova.)

Necromancer's Familiar

Bytost — Bird Spirit

3B

3/1

Flying


Hellbent — Necromancer's Familiar má lifelink, pokud nemáš žádnou kartu v ruce.

B, Zahoď kartu: Necromancer's Familiar získává do konce kola nezničitelnost. Tapni ji.

Nested Shambler

Bytost — Zombie

B

1/1

Když Nested Shambler zemře, vytvoř si X tapnutých 1/1 zelených bytostí-tokenů s typem Squirrel, kde X je síla Nested Shambler..

Domov mají tam, odkud vytáhly srdce.

Persist

Sorcery

1B

Vrať cílovou kartu bytosti, která není legendární, ze svého hřbitova na bojiště s -1/-1 žetonem.

V pevně při sobě držícím dounu Mlžné louky je povinnost nadřazena smrti.

Profane Tutor

Sorcery

Suspend 2—1B (Namísto seslání této karty z ruky zaplať 1B a vypověz ji ze hry se dvěmi žetony času na sobě.Na začátku své udržovací fáze odstraň žeton času. Když je odstraněn poslední, sešli ji bez placení manové ceny.)


Najdi si v knihovně kartu, dej si ji do ruky, pak si zamíchej knihovnu.

Radiant Epicure

Bytost — Vampire Wizard

4B

5/5

Converge — Když Radiant Epicure vstupuje na bojiště,  každý protihráč ztrácí X životů a ty X životů získáváš, kde X je počet barev many použitých k seslání tohoto kouzla.

Chuť není požitkem jen pro jazyk.

Sinister Starfish

Bytost — Starfish

1B

0/3

T: Proveď surveil 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji dát do hřbitova.)

"Hoďte ji zpátky. Nelíbí se mi, jak se na mne dívá."
—Netos, melétský rybář

Sudden Edict

Instant

1B

Split second (Pokud je toto kouzlo na stacku, hráči nemohou sesílat kouzla a aktivovat schopnosti,které nejsou manové schopnosti.)


Cílový hráč obětuje bytost.

"V jedné budoucnosti vidím slávu. Ve druhé…no, to je jiný příběh."
—Šepta, liturgistka krve

Tizerus Charger

Bytost — Pegasus

2B

3/2

Útěk—4B, vypověz ze hry pět jiných karet ze svého hřbitova. (Toto kouzlo můžeš seslat ze svého hřbitova za jeho cenu útěku.)


Tizerus Charger utíká dle tvé volby s +1/+1 žetonem nebo žetonem flying.

Tourach, Dread Cantor

Legendární bytost — Human Cleric

1B

2/1

Kicker BB (Můžeš při sesílání tohoto kouzla zaplatit BB navíc.)


Imunita vůči bílé


Kdykoli protihráč zahodí kartu, polož +1/+1 žeton na Tourach, Dread Cantor.


Když Tourach vstupuje na bojiště, pokud byla zaplacena její kicker cena, cílový protihráč zahodí náhodně dvě karty.

Tourach's Canticle

Sorcery

3B

Cílový hráč ukáže ruku. Vyber si z ní kartu. Ty si z ní vybereš kartu. Onen hráč ji zahodí, pak zahodí kartu náhodně.

Ty samé zpěvy, které Tourach pěl ke slávě Ebenového prétora byly později upraveny k uctívání Touracha samotného.

Tragic Fall

Instant

1B

Cílová bytost získává -3/-3 do konce kola.


Hellbent — Ona bytost získává namísto toho -13/-13 do konce kola, pokud nemáš žádné karty v ruce.

Každá poslední cesta začíná prvním špatným krokem.

Underworld Hermit

Bytost — Human Peasant

4BB

3/3

Když Underworld Hermit vstupuje na bojiště, vytvoř si počet 1/1  zelených bytostí-tokenů s typem Squirrel rovných tvé oddanosti černé. (Každá B v manové ceně permanentů pod tvou kontrolou se počítá do tvé oddanosti černé.)

Některé duše chtějí uniknout smrti. Jiné se spokojí s krmením divokých zvířat.

Unmarked Grave

Sorcery

1B

Najdi si v knihovně kartu, která není legendární, dej si ji do hřbitova, pak si zamíchej knihovnu.

"Jsem si jist, že to byl někdo důležitý, ale nepovím vám, co byli zač."
—Doros, expediční vůdce

Vermin Gorger

Bytost — Vampire

1B

2/2

T, Obětuj jinou bytost: Každý protihráč ztrácí 2 životy a ty 2 životy získáváš.

"Kdysi upíři vládli tomuto světu, budíili strach a úctu, jak se naší vznešené krvi sluší. Opravdu jsme klesli tak hluboko?"
—Sorin Markov

Vile Entomber

Bytost — Zombie Warlock

2BB

2/2

Deathtouch


Když Vile Entomber vstupuje na bojiště, najdi si v knihovně kartu, dej si ji do hřbitova, pak si zamíchej knihovnu.

Mrtví jsou v kryptě osamělí a neustále touží po společnosti.

World-Weary

Očarování — Aura

3BB

Očaruj bytost

Očarovaná bytos má -4/-4.


Basic landcycling 1B (1B, Najdi si v knihovně kartu základní země, dej si ji do ruky, pak si zamíchej knihovnu.)

Young Necromancer

Bytost — Human Warlock

4B

2/3

Když Young Necromancer vstupuje na bojiště, můžeš vypovědět dvě karty ze svého hřbitova ze hry. Když tak učiníš, vrať cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova na bojiště.

"Kdo potřebuje imaginární kamarády, když může mít mrtvé?“

Arcbound Slasher

Arfefaktová bytost — Cat

4R

0/0

Modular 4 (Tato bytost vstupuje na bojišti se čtyřmi +1/+1 žetony. Když zemře, můžeš její +1/+1 žetony položit na cílovou artefaktovou bytost.)

Riot (Tato vstupuje na bojiště buď s +1/+1 žetonem nebo baste, dle tvé volby)

Arcbound Tracker

Arfefaktová bytost — Dog

2R

0/0

Menace


Modular 2 (Tato bytost vstupuje na bojiště se dvěma +1/+1 žetony na sobě. Když zemře, můžeš její +1/+1 žetony položit na cílovou artefaktovou bytost.)


Kdykoli sešleš jiné než své první kouzlo v daném kole, polož +1/+1 žeton na Arcbound Tracker.

Arcbound Whelp

Arfefaktová bytost — Dragon

3R

0/0

Flying

R: Arcbound Whelp získává +1/+0 do konce kola.


Modular 2 (Tato bytost vstupuje na bojiště se dvěma +1/+1 žetony na sobě. Když zemře, můžeš její +1/+1 žetony položit na cílovou artefaktovou bytost.)

Battle Plan

Očarování

3R

Na začátku bojové fáze ve tvém kole, cílová bytost pod tvou kontrolou získává +2/+0 do konce kola.


Basic landcycling 1R (1R, Najdi si v knihovně kartu základní země, dej si ji do ruky, pak si zamíchej knihovnu.)

Blazing Rootwalla

Bytost — Lizard

R

1/1

R: Blazing Rootwalla získává +2/+0 do konce kola. Aktivuj pouze jednou za kolo.


Madness 0 (Když zahazuješ tuto kartu, zahoď ji do zóny vypovězené ze hry. Když tak učiníš, sešli ji za její madness cenu nebo ji odlož do tvého hřbitova.)

Bloodbraid Marauder

Bytost — Human Berserker

1R

3/1

Bloodbraid Marauder nemůže blokovat.


Delirium — Toto kouzlo má cascade, pokud se na kartách ve tvém hřbitově nacházejí alespoň čtyři typy karet. (Když sesíláš  toto kouzlo, začni vypovídat  ze hry karty z vršku své knihovny, dokud nevypovíš kartu, která stojí méně a není země. Můžeš onu kartu seslat bez placení její manové ceny. Ostatní vypovězené karty dej na spodek knihovny v  náhodném pořadí
.)

Breya's Apprentice

Arfefaktová bytost — Human Artificer

2R

2/3

Když Breya's Apprentice vstupuje na bojiště, vytvoř si 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Thopter a s flying.


T, Obětuj artefakt: Zvol si jedno —
• Vypověz ze hry vrchní kartu své knihovny. Do konce svého dalšího kola ji můžeš zahrát.

 • Cílová bytost získává +2/+0 do konce kola.

Calibrated Blast

Instant

2R

Otáčej karty z vršku své knihovny, dokud neotočíš kartu, která není země. Ukázané karty si dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.  Když takto odhalíš kartu, která není země, Calibrated Blast udělí počet zranění rovný manové hodnotě oné karty libovolnému cíli.


Flashback 3RR (Můžeš tuto kartu seslat ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

Captain Ripley Vance

Legendární bytost — Human Pirate

2R

3/2

Kdykoli sešleš své třetí kouzlo v každém kole, polož +1/+1 žeton na Captain Ripley Vance, pak udělí počet zranění rovný své síle libovolnému cíli.

Ohnivá bašta se ježí kanóny ze všech lodí, co kdy dobyla.

Chef's Kiss

Instant

1RR

Získáváš kontrolu nad kouzlem, které cílí pouze jediný permanent nebo hráče. Zkopíruj jej, pak náhodně vyber nové cíle pro kouzlo i jeho kopii. Nové cíle nemůžeš být ty ani permanenty pod tvou kontrolou.

"Připraveno k dokonalosti, samozřejmě."

Dragon's Rage Channeler

Bytost — Human Shaman

R

1/1

Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, proveď  surveil 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji dát do hřbitova.)
Delirium — pokud se na kartách ve tvém hřbitově nacházejí alespoň čtyři typy karet.Dragon's Rage Channeler má +2/+2, flying, a útočí každé kolo, je-li toho schopna.

Faithless Salvaging

Instant

1R

Zahoď kartu, pak lízni kartu.


Rebound (Pokud jsi toto kouzlo seslal/a ze své ruky, po vyhodnocení jej vypověz ze hry. Na začátku své příští udržovací fáze jej můžeš vypovězené ze hry seslat bez placení jeho manové ceny.

Zbyly jen trosky víry..

Fast

Instant

2R

Zahoď kartu, pak lízni dvě karty.

Furious

Sorcery

3RR

Furious udělí 3 zranění každé bytosti bez flying.

Flame Blitz

Očarování

R

Na začátku tvé fáze konce kola udělí Flame Blitz 5 zranění každému sférochodci.


Cycling 2 (2, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

"Zatraceně, už ne!"

Flametongue Yearling

Bytost — Kavu

RR

2/1

Multikicker 2 (Můžeš při sesílání tohoto kouzla zaplatit libovolněkrát 2 navíc.)


Flametongue Yearling vstupuje na bojiště s +1/+1 žetonem za každé zaplacení kicker ceny.

 
Když Flametongue Yearling vstupuje na bojiště, udělí počet zranění rovný své síle cálové bytosti..

Fury

Bytost — Elemental Incarnation

3RR

3/3

Double strike


Když Fury vstupuje na bojiště, udělí 4 zranění libovolně rozdělené mezi libovolný počet cílových bytostí nebo sférochodců.

 
Evoke— Vypověz ze hry červenou kartu ze své ruky.

Galvanic Relay

Sorcery

2R

Vypověz ze hry vrchní kartu své knihovny. Ve tvém příštím kole ji můžeš zahrát.


Storm (Když sešleš toto kouzlo, zkopíruj jej za každé kouzlo seslané toto kolo před ním.)

Opuštěn před roky, experiment pokračuje v iteracích sama sebe.

Gargadon

Bytost — Beast

5RR

7/5

Trample


Suspend 4—1R (Namísto seslání této karty ze své ruky můžeš zaplatit 1R a vypovědět ji ze hry se čtyřmi žetony času na sobě. Na začátku své udržovací fáze odstraň žeton času. Když je odstraněn poslední, sešli ji bez placení manové ceny. It has haste.)

Glimpse of Tomorrow

Sorcery

Suspend 3—RR


Zamíchej všechny permanenty, které vlastníš, do své knihovny, pak otoč odpovídající počet karet  vršku své knihovny. Všechny takto otočené karty permanentů, které nejsou Aury si polož na bojiště, pak do samé učiň pro karty typu Aura. Zbytek si dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Goblin Traprunner

Bytost — Goblin

3R

4/2

Kdykoli Goblin Traprunner útočí, hoď si třemi mincemi. Za každý vyhraný hodi si vytvoř 1/1 červenou bytost-token s typem Goblin, tapnutou a útočící.

Nejlepší odpasťovači ví přesně, kam šlápnout. Ti ostatní…se snaží, co jim to jde.

Gouged Zealot

Bytost — Cyclops Berserker

3R

4/3

Reach


Delirium — Kdykoli Gouged Zealot útočí, pokud se na kartách ve tvém hřbitově nacházejí alespoň čtyři typy karet, Gouged Zealot udělí 1 zranění každé bytosti pod kontrolou bránícího se hráče.

Nemůže mít strach z něceho, co nevidí.

Harmonic Prodigy

Bytost — Human Wizard

1R

1/3

Prowess (Kdykoli sešleš kouzlo, které není kouzlem bytosti, tato bytost získává +1/+1 do konce kola.)


Pokud by se měla spustit schopnost permanentu typu Shaman nebo jiného permanentu typu Wizard pod tvou kontrolou, tato schopnost se spustí jednou navíc.

Každá nota udeří zcela přesně.

Kaleidoscorch

Sorcery

1R

Converge — Kaleidoscorch udělí X zranění jakémukoli cíli, kde X je počet barev many použitých k seslání tohoto kouzla.


Flashback 4R (Můžeš tuto kartu seslat ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

Lightning Spear

Artefakt — Vybavení

1R

Vybavená bytost má +1/+0 a trample.


2R, Obětuj Lightning Spear: Udělí 3 zranění jakémukoli cíli.


Vybav 1

Třímáno přímo žadoní o to, aby bylo vypuštěno.

Mine Collapse

Instant

3R

Je-li tvé kolo, můžeš místo placení manové ceny tohoto kouzla obětovat Mountain.

Mine Collapse udělí 5 zranění cílové bytosti nebo sférochodci.

"Starý dobrý skály," zamumlal Rhirhok, když se země roztřásla. " Pevný, starý skály…."

Mount Velus Manticore

Očarování Bytost — Manticore

2RR

3/4

Na začátku bojové fáze ve tvém kole, můžeš zahodit kartu. Když tak učiníš, Mount Velus Manticore udělí X zranění jakémukoli cíli, kde X je počet typů karet, které zahozená karta měla.

Zrozena ze zatoulané jiskry z Purforovy výhně.

Obsidian Charmaw

Bytost — Dragon

3RR

4/4

Toto kouzlo stojí o  1 méně k seslání za každou zemi pod kontrolou tvých protihráčů, která dokáže produkovat C.


Flying

Když Obsidian Charmaw vstupuje na bojiště, znič cílovou nezákladní zemi, kterou kontroluje protihráč.

Ragavan, Nimble Pilferer

Legendární bytost — Monkey Pirate

R

2/1

Kdykoli Ragavan, Nimble Pilferer udělí bojové zranění hráči, Vytvoř si token Pokladu a vypověz ze hry vrchní kartu své knihovny. Do konce kola ji můžeš zahrát.

 
Dash 1R 
(Můžeš toto kouzlo seslat za jeho dash cenu. Pakliže tak učiníš, získává haste a na začátku příští fáze konce kola je vráceno do ruky vlastníka.)

Revolutionist

Bytost — Human Wizard

5R

3/3

Když Revolutionist vstupuje na bojiště, vrať cílovou kartu instant nebo sorcery ze svého hřbitova do ruky.


Madness 3R (Když zahazuješ tuto kartu, zahoď ji do zóny vypovězené ze hry. Když tak učiníš, sešli ji za její madness cenu nebo ji odlož do tvého hřbitova.)

Skophos Reaver

Bytost — Minotaur Warrior

2R

2/3

Je-li tvé kolo, Skophos Reaver má +2/+0.


Madness 1R (Když zahazuješ tuto kartu, zahoď ji do zóny vypovězené ze hry. Když tak učiníš, sešli ji za její madness cenu nebo ji odlož do tvého hřbitova.)

"ZABTE JE! ZABTE JE PRO MOGISE!!!!"

Slag Strider

Bytost — Elemental

5RR

3/3

Afinita k artefaktům (Toto kouzlo stojí k seslání o 1 méně za každý artefakt pod tvou kontrolou.)


1, Obětuj artefakt: Slag Strider udělí 1 zranění libovolnému cíli.

Probuzen k životu odraženým výbojem magie se začal k překvapení kovářů potulovat po kovárně.

Spreading Insurrection

Sorcery

4R

Získáváš do konce kola kontrolu nad cílovou bytostí, již nekontroluješ. Odtapni ji. Získává do konce kola haste.


Storm (Když sešleš toto kouzlo, zkopíruj jej za každé kouzlo seslané toto kolo před ním. Pro kopie si můžeš zvolit nové cíle.)

Všichni chtějí být na straně vítězů..

Strike It Rich

Sorcery

R

Vytvoř si Token Pokladu. (Je to artefakt s "T, Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.")


Flashback 2R (Můžeš tuto kartu seslat ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

Pár mincí rychle přeroste v posedlost.

Tavern Scoundrel

Bytost — Human Rogue

1R

1/3

Kdykoli vyhraješ hod mincí, vytvoř si dva tokeny Pokladu. (Jsou to artefakty s "T, Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.")


1T, Obětuj jiný permanent: Hoď si mincí.

"Žádný vratky. Ošulil jsem tě zcela poctivě."

Unholy Heat

Instant

R

Unholy Heat udělí 2 zranění cílové bytosti nebo sférochodci.


Delirium
— Unholy Heat udělí oné bytosti namísto toho 6 zranění, pokud se na kartách ve tvém hřbitově nacházejí alespoň čtyři typy karet.

"Ďáblové oheň používají. Proč bychom neměli my?"

Viashino Lashclaw

Bytost — Viashino Warrior

1R

2/2

T, Zahoď kartu: Bytosti pod tvou kontrolou získávají haste do konce kola.

"Vítězství je nejsilnější motivace pro všechny. Tak pravil bej."

Abundant Harvest

Sorcery

G

Zvol si zemi nebo nezemi. Otáčej karty z vršku své knihovny, dokud neotočíš kartu zvoleného typu. Tu si dej do ruky a zbytek na spodek knihovny v náhodném pořadí.

"Gaea vi, co potřebuješ. A ty?"

Aeve, Progenitor Ooze

Legendární bytost — Ooze

2GGG

2/2

Storm (Když sešleš toto kouzlo, zkopíruj jej za každé kouzlo seslané toto kolo před ním. Kopie se stávají tokeny.)


Aeve, Progenitor Ooze není legendární, pokud je token.

Aeve vstupuje na bojiště s +1/+1 žetonem za každý permanent s typem Ooze pod tvou kontrolou.

Bannerhide Krushok

Bytost — Beast

3G

4/4

Trample
Reinforce 2—1G (1G, Zahoď tuto kartu: Polož dva +1/+1 žetony na cílovou bytost.)


Scavenge 5GG (5GG, Vypověz tuto kartu ze svého hřbitova: Polož na cílovou bytost počet +1/+1 žetonů rovný síle této bytosti. Můžeš provést pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Blessed Respite

Instant

1G

Cílový hráč si zamíchá hřbitov do knihovny. Udělení veškerého bojového zranění je toto kolo zabráněno.

"Zavlaž půdu krví, musí-li to být. Posléze musí být stejně zorána odpuštěním."
—Zelenošatka

Chatterfang, Squirrel General

Legendární bytost — Squirrel Warrior

2G

3/3

Forestwalk (Nemůže být blokována, pokud bránící se hráč kontroluje Forest.)


Pokud by měl být vytvořen jeden nebo více tokenů pod tvou kontrolou, je vytvořeno tolik tokenů plus odpovídající počet 1/1 zelených bytostí-tokenů s typen Squirrel.

B, Obětuj X permanentů s typem Squirrel: Cílová bytost získává +X/-X do konce kola.

Chatterstorm

Sorcery

1G

Vytvoř si 1/1 zelenou bytost-token s typem Squirrel.


Storm (Když sešleš toto kouzlo, zkopíruj jej za každé kouzlo seslané toto kolo před ním. Pro kopie si můžeš zvolit nové cíle.)

"Přátelé, průzkumníci, chlupatí bojovníci! Dneska jdeme po něčem víc, než jen po žaludech!"
—Larrel, poustevník z Hlubokého lesa

Chitterspitter

Artefakt

2G

Na začátku své udržovací fáz můžeš obětovat token. Pokud tak učiníš, polož si na Chitterspitter žeton žaludu.


Bytosti s typem Squirrel pod tvou kontrolou mají +1/+1 za každý žeton žaludu na Chitterspitter.

GT: Vytvoř si 1/1 zelenou bytost-token s typem Squirrel.

Crack Open

Sorcery

2G

Znič cílový artefakt nebo očarování. Vytvoř si token Pokladu. (Je to artefakt s "T, Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.")

Co nedokázalo žádné kouzlo ani paklíč, to prales otevřel jako nic.

Deepwood Denizen

Bytost — Elf Warrior

2G

3/2

Vigilance


5GT: Lízni kartu. Tato schopnost stojí k aktivaci o 1 méně za každý +1/+1 žeton na bytostech pod tvou kontrolou.

"Nevážil jsi celou tu cestu jen proto, abys mě otravoval, že ne? Řekni, co musíš, a jdi si po svém."

Duskshell Crawler

Bytost — Insect

1G

0/3

Když Duskshell Crawler vstupuje na bojiště, olož +1/+1 žeton na cílovou bytost.


Každá bytost pod tvou kontrolou s +1/+1 žetonem na sobě má trample.

Často sedají na pouličních lampách a jejich váha ohýbá kandelábry.

Endurance

Bytost — Elemental Incarnation

1GG

3/4

Flash


Reach


Když Endurance vstupuje na bojiště, až jeden cílový hráč si dá všechny karty ze svého hbitova na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Evoke— Vypověz ze hry zelenou kartu ze své ruky.

Fae Offering

Očarování

2G

Na začátku každé fáze konce kola, pokud jsi toto kolo seslal/a kouzlo bytosti a kouzlo, které nebylo bytost, vytvoř si token Stopy, token Jídla a token Pokladu.

"Střez se darů, nevíš-li, od koho jsou."
—Chulane, Vypravěč

Flourishing Strike

Instant

1G

Zvol si jedno —

• Flourishing Strike udělí 5 zranění cílové bytosti s flying.

.
• Cílová bytost získává +3/+3 do konce kola.
Entwine 2G (Zvol si oboje, pokud zaplatíš entwine cenu.)

Foundation Breaker

Bytost — Elemental

3G

2/2

Když Foundation Breaker vstupuje na bojiště, můžeš zničit cílový artefakt nebo očarování.


Evoke 1G (Můžeš toto kouzlo seslat za jeho evoke cenu. Pakliže tak učiníš, je obětována, když vstoupí na bojiště.)

Hrad se konečně dočkal pomsty za staletí snášení královsky špatného vkusu.

Funnel-Web Recluse

Bytost — Spider

4G

3/5

Reach


Morbid — Když Funnel-Web Recluse vstupuje na bojiště, pokud toto kolo zemřela bytgost, vyšetřuj. (Vytvoř si bezbarvý artefaktový token Stopy s "2, Obětuj tento artefakt: Lízni kartu.")

Živí se stálou dietou rychle odklízených důkazů.

Gaea's Will

Sorcery

Suspend 4—G
Do konce kola můžeš hrát země a sesílat kouzla ze svého hřbitova.

 
Měla-li by odložena do tvého hřbitova toto kolo odkudkoli karta, je namísto toho vypovězena ze hry.

Glimmer Bairn

Bytost — Ouphe

G

1/2

Obětuj token: Glimmer Bairn získává +2/+2 do konce kola.

"Něco vyvedu, nebo snad dám koledu? Cukrátka či dušičky? Koho asi potkáme v šeru lesní cestičky?"

Glinting Creeper

Bytost — Plant

4G

0/0

Converge — Glinting Creeper vstupuje na bojiště se dvěma +1/+1 žetony na sobě za každou barvu many použitou na seslání tohoto kouzla.

Glinting Creeper nemůže být blokována bytostmi se silou 2 a méně.

Přirozené krystalické výrůstky lámou a odrážejí světlo v blyštivých vzorech, které lákají opylovače a oslňují predátory.

Herd Baloth

Bytost — Beast

3GG

4/4

Kdykoli je položen jeden nebo více +1/+1 žetonů na  Herd Baloth,, můžeš si vytvořit 4/4 zelenou bytost-token s typem Beast.

Společenská struktura u balothů je jednoduchá: Vůdce je ten největší.

Ignoble Hierarch

Bytost — Goblin Shaman

G

0/1

Exalted (Kdykoli bytost pod tvou kontrolou útočí sama, získává +1/+1 do konce kola.)
T: Přidej si BR, nebo G.

Chrání smradlavý močál před světlem, životem, a strašlivým zvukem smíchu.

Jade Avenger

Bytost — Frog Samurai

1G

2/2

Bushido 2 (Kdykoli tato bytost blokuje nebo je blokována, získává +2/+2 do konce kola.)

"V bráně žabí samuraj

Tas meč, o svůj osud hraj."

—Tradiční dětská říkačka

Jewel-Eyed Cobra

Bytost — Snake

2G

3/1

Deathtouch


Když Jewel-Eyed Cobra zemře vytvoř si Token Pokladu. (Je to artefakt s "T, Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.")

"Jasně, stojí hromadu peněz, ale já bych radši přežil, abych si je užil."
—Mokgar, kalonijský lovec

Orchard Strider

Bytost — Treefolk

4GG

6/4

Když Orchard Strider vstupuje na bojiště, vytvoř si dva žetony Jídla. (Jsou to artefakty s  "2T, Obětuj tento artefakt: Získáváš 3 životy.")


Basic landcycling 1G (1G, Najdi si v knihovně kartu základní země, dej si ji do ruky, pak si zamíchej knihovnu.)

Rift Sower

Bytost — Elf Druid

2G

1/3

T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.


Suspend 2—G (Namísto seslání této karty z ruky zaplať G a vypověz ji ze hry se dvěmi žetony času na sobě.Na začátku své udržovací fáze odstraň žeton času. Když je odstraněn poslední, sešli ji bez placení manové ceny.)

Sanctum Weaver

Očarování Bytost — Dryad

1G

0/2

T: Přidej si X man jakékoli jedné barvy, kde X je počet očarování pod tvou kontrolou.

Příchod prvních jarních květů je pro Karametřiny akolyty slavnostní událostí, při níž naplňují Setessu zpěvem.

Scurry Oak

Bytost — Treefolk

2G

1/2

Evolve (Kdykoli  vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu bytost, pokud má vyšší sílu nebo odolnost než tato bytost, polož +1/+1 žeton na tuto bytost.)


Kdykoli je položen jeden nebo více +1/+1 žetonů na  Scurry Oak, můžeš si vytvořit 1/1 zelenou bytost-token s typem Squirrel.

Smell Fear

Sorcery

1G

Proliferuj. (Zvol si libovolný počet permanentů a/nebo hráčů, pak na každý či každého z nich polož jeden žeton každého typu, který už na sobě mají.)


Cílová bytost pod tvou kontrolou vyzve na souboj až jednu cílovou bytost, kterou nekontroluješ.

"Je to větší zábava, když je necháte trochu utíkat."
—Wasitora, královna nekoru

Squirrel Sanctuary

Očarování

G

Když Squirrel Sanctuary vstupuje na bojiště, Vytvoř si 1/1 zelenou bytost-token s typem Squirrel.


Kdykoli zemře pod tvou kontrolou bytost, která není token, můžeš zaplatit 1. Pakliže tak učináš, vrať Squirrel Sanctuary do ruky vlastníka.

Squirrel Sovereign

Bytost — Squirrel Noble

1G

2/2

Ostatní bytosti s typem Squirrel pod tvou kontrolou mají +1/+1.

Aby získal vládu nad Olšovým hvozdem, ukradl Chvostohryz žalud Větrobydlovi, který ho ukradl Větvince, která jej ukradla Lehkoskokovi, který jej ukradl Listopracce, která jej ukradla Temnokožíškovi….

Sylvan Anthem

Očarování

GG

Zelené bytosti pod tvou kontrolou mají +1/+1.


Kdykoli zelená bytost vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, proveď scry 1.

Čím tužší zima, tím krásnější jaro
—Yavimayské pořekadlo

Terramorph

Sorcery

3G

Najdi si v kníhovně kartu základní země,,  dej si ji na bojiště a pak si zamíchej knihovnu.


Rebound (Pokud jsi toto kouzlo seslal/a ze své ruky, po vyhodnocení jej vypověz ze hry. Na začátku své příští udržovací fáze jej můžeš vypovězené ze hry seslat bez placení jeho manové ceny.

Thrasta, Tempest's Roar

Legendární bytost — Dinosaur

10GG

7/7

Toto kouzlo stojí k seslání o 3 méně za každé další kouzlo toto kolo seslané.

Trample, haste

Trample přes sférochodce (Tato bytost může udělit  přebytečné zranění hráči kontrolujícímu  sférpchodce, na kterého útočí.)


Thrasta, Tempest's Roar má hexproof, pokud toto kolo vstoupila na bojiště.

Timeless Witness

Bytost — Human Shaman

2GG

2/1

Když Timeless Witness vstupuje na bojiště, Vrať si cílovou kartu ze svého hřbitova do ruky.


Zvěčni 5GG (5GG,
Zahoď kartu, vypověz tuto kartu ze svého hřbitova ze hry: Vytvoř si token, který je její kopií vyjma toho, že je 4/4 černou bytostí s typem Zombie Human Shaman bez manové ceny. Zvěčňovat můžeš pouze tehdy, kdy můžeš sesílat sorcery.)

Tireless Provisioner

Bytost — Elf Scout

2G

3/2

Landfall — Kdykoli vstupuje pod tvou kontrolu na bojiště země, vytvoř si token Jídla nebo token Pokladu. (Jídlo je artefakt s "2T, Obětuj tento artefakt: Získáváš 3 životy." Poklad je artefakt s "T, Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.")

Urban Daggertooth

Bytost — Dinosaur

2GG

4/3

Vigilance


Enrage — Kdykoli je Urban Daggertooth uděleno zranění, proliferuj. (Zvol si libovolný počet permanentů a/nebo hráčů, pak na každý či každého z nich polož jeden žeton každého typu, který už na sobě mají.)

Zastav se, přivoň k růžím, sežer lidi.

Verdant Command

Instant

1G

Zvol si dvě —
• Cílový hráč si vytvoří dvě tapnuté 1/1 zelené bytosti-tokeny s typem Squirrels.
• Zruš cílovou loajalitní schopnost sférochodce.
• Vypověz ze hry cílovou kartu ze hřbitova.
• Cílový hrátč získává 3 životy.

Wren's Run Hydra

Bytost — Hydra

XG

0/0

Reach


Wren's Run Hydra vstupuje na bojiště s X +1/+1 žetony.


Reinforce X—XGG (XGG, Zahoď tuto kartu: Polož X +1/+1 žetonů na cílovou bytost.)

Boggart si hopsal bezstarostně mezi kořeny…než se kořeny probudily.

Arcbound Shikari

Arfefaktová bytost — Cat Soldier

1RW

0/0

First strike


Když Arcbound Shikari vstupuje na bojiště, polož +1/+1 žeton na každou další artefaktovou bytost, již kontroluješ.


Modular 2 (Tato bytost vstupuje na bojiště se dvěma +1/+1 žetony na sobě. Když zemře, můžeš její +1/+1 žetony položit na cílovou artefaktovou bytost.)

Arcus Acolyte

Bytost — Human Cleric Archer

GW

2/2

Reach, lifelink


Outlast GW (GWT:
Polož na tuto bytost +1/+1 žeton. Outlast můžeš aktivovat pouze tehdy, kdy je možné hrát sorcery.)


Každá další bytost ood tvou kontrolou bez +1/+1 žetonu na sobě má outlast GW.

"Lukostřelba vyžaduje udržet obrovské napětí a tvářit se, jako že je to snadné."

Asmoranomardicadaistinaculdacar

Legendární bytost — Human Wizard

3/3

Pokud jsi toto kolo zahodil/a kartu, můžeš zaplatit k seslání tohoto kouzla BR.


Když Asmoranomardicadaistinaculdacar vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně najít kartu jménem The Underworld Cookbook, ukázat ji, dát si ji do ruky a pak zamíchat knihovnu.


Obětuj dvě Jídla: Cílová bytost udělí 6 zranění sama sobě.

Breathless Knight

Bytost — Spirit Knight

1WB

2/2

Flying, lifelink


Kdykoli Breathless Knight či jiná bytost vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, pokud ona bytost vstoupila na bojiště ze hřbitova nebo jsi ji ze hřbitova seslal/a, polož +1/+1 žeton na Breathless Knight.

Smrtící útok v naprostém tichu.

Captured by Lagacs

Očarování — Aura

1GW

Očaruj bytost


Očarovaná bytost nemůže útočit ani blokovat


Když Captured by Lagacs vstupuje na bojiště, support 2. (Polož +1/+1 žeton na každou z až dvou cílových bytostí.)

Carth the Lion

Legendární bytost — Human Warrior

2BG

3/5

Kdykoli Carth the Lion vstupuje na bojiště nebo sférochodec pod tvou kontrolou zemře,podívej se na vrchních sedm karet své knihovny. Můžeš z nich ukázat kartu sférochodce a dát si ji do ruky. Zbytek si dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Sférochodecké loajalitní schopnosti, které aktivuješ, tě stojí k aktivaci o {+1} více.

Chrome Courier

Arfefaktová bytost — Thopter

1WU

1/1

Flying


Když Chrome Courier vstupuje na bojiště, otoč vrchní dvě karty své knihovny, jednu si dej do ruky a druhou odlož do hřbitova. Pokud si takto dáš do ruky kartu artefaktu, získáváš 3 životy.

Combine Chrysalis

Artefakt

GU

Bytosti-tokeny pod tvou kontrolou mají flying.


2GUT, Obětuj  token: Vytvoř si 4/4 zelenou bytost-token s typem Beast. Aktivuj pouze tehdy, když můžeš hrát sorcery.

"Co chceš teď být, když jsi vyrostl?"
—Yolov, simický bio-inženýr

Dakkon, Shadow Slayer

Legendární sférochodec — Dakkon

WUB

0

Dakkon, Shadow Slayer vstupuje na bojiště s počtem žetonů loajlity rovným počtu zemí, které kontroluješ.

 +1: Proveď surveil 2.
−3:  Vypověz ze hry cílovou bytost.
−6: Můžeš dát ze své ruky nebo hřbitova na bojiště kartu artefaktu.

Dihada's Ploy

Instant

1UB

Lízni dvě karty, pak zahoď kartu. Získáváš počet životů rovný počtu karet, které jsi toto kolo zahodil.

.
Jump-start (Můžeš tuto kartu seslat ze svého hřbitova tak, že k jejím cenám navíc zahodíš kartu. Pak ji vypověz ze hry.)

Poslední kousek konečně zapadl na místo.

Drey Keeper

Bytost — Elf Druid

3BG

2/2

Když Drey Keeper vstupuje na bojiště, vytvoř si dvě 1/1 zelené bytosti-tokeny s typem Squirrel.


3B: Bytosti s tyoem Squirrel pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+0 a menace.

Dopřál veverkám žaludy. Ony mu pomstu.

Ethersworn Sphinx

Arfefaktová bytost — Sphinx

7WU

4/4

Afinita k artefaktům (Toto kouzlo stojí k seslání o 1 méně za každý artefakt pod tvou kontrolou.)


Flying


Cascade 
(Když sesíláš  toto kouzlo, začni vypovídat  ze hry karty z vršku své knihovny, dokud nevypovíš kartu, která stojí méně a není země. Můžeš onu kartu seslat bez placení její manové ceny. Ostatní vypovězené karty dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.)

Foundry Helix

Instant

1RW

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla obětuj permanent.


Foundry Helix udělí 4 zranění libovolnému cíli. Pokud byl obětovaný permanent artefakt, získáváš 4 životy.

Ocel nikdy nezapomene úder výhně.

Garth One-Eye

Legendární bytost — Human Wizard

WUBRG

5/5

T: Zvol si jméno karty, které nebylo ještě zvoleno z Disenchant, Braingeyser, Terror, Shivan Dragon, Regrowth, a Black Lotus. Vytvoř si kopii karty zvoleného jména. Můžeš ji seslat. (Stále platíš ceny.)

Skromný zevnějšek skrývá schopnosti mistra.

General Ferrous Rokiric

Legendární bytost — Human Soldier

1RW

3/1

Hexproof vůči jednobarevným


Kdykoli sešleš vícebarevné kouzlo, vytvoř si 4/4 červeno-bílou artefaktovou bytost-token  tppem Golem.

"Boroská legie vždy bojuje za spravedlnost, ale nikdy ne sama."

Geyadrone Dihada

Legendární sférochodec — Dihada

1UBR

4

Imunita vůči permanentům se žetonem zkaženosti na sobě.

+1: Každý protohráč ztrácí 2 životy a ty 2 životy získáváš. Polož žeton zkaženosti na až jednu jinou cílovou bytost nebo sférochodce.

−3: Získáváš do konce kola kontrolu nad cílovou bytostí nebo sférochodcem. Odtapni onen permanent a polož na něj žeton zkaženosti. Do konce kola získává haste.


−7: Získáváš kontrolu nad všemi permanenty se žetonem zkaženosti na sobě.

Goblin Anarchomancer

Bytost — Goblin Shaman

RG

2/2

Každé kouzlo, které kontroluješ, které je zelené nebo červené, tě stojí k seslání o 1 méně.

Dobrý gruulský šaman dokáže vybičovat celý klan do amoku. Skvělý s tím počká, až je nepřítel nablízku.

Graceful Restoration

Sorcery

3WB

Zvol si jedno —
• Vrať si cílovou kartu bytosti se silou 2 a méně ze svého hřbitova na bojiště s +1/+1 žetonem navíc.


• Vrať si až dvě cílový karty bytostí se sílou 2 méně ze své ho hřbitova na bojiště.

Grist, the Hunger Tide

Legendární sférochodec — Grist

1BG

3

Pokud není Grist, the Hunger Tide na bojišti, je navíc ke svým typům 1/1 bytost s typem Insect.


+1: Vytvoř si 1/1 zeleno-černou bytost-token, pak odemel kartu. Pokud byla takto odemleta karta s typem Insect, polož na Grist žeton loajality a tento proces opakuj.


−2: Můžeš obětovat bytost. Když tak učiníš, znič cílovou bytost nebo sférochodce.


−5: Každý protihráč ztrácí počet životů rovný počtu karet bytostí ve tvém hřbitově.

Lazotep Chancellor

Bytost — Zombie Wizard

UB

1/3

Kdykoli zahazuješ kartu, můžeš zaplatit 1. Pakliže tak učiníš, proveď amass 2. (Polož dva +1/+1 žetony na bytost s typem Army pod tvou kontrolou. Pokud nekontroluješ žádnou, nejprve si vytvoř 0/0 černou bytost-token s typem Zombie Army.)

"Zastavte veškeré psychické útoky, Informace o nepřátelských protiopatřeních na cestě."
—Dimirské komuniké

Lonis, Cryptozoologist

Legendární bytost — Snake Elf Scout

GU

1/2

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiná bytost, která není token, vyšetřuj.


T, Obětuj X Stop: Cílový protihráč otočí vrchních X karet své knihovny. Můžeš z ních položit na bojiště kartu permanentu, která není země, s manovou hodnotou X a méně. Onen hráč si pak položí zbytek karet na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Master of Death

Bytost — Zombie Wizard

1UB

3/1

Když Master of Death vstupuje na bojiště, proveď surveil 2.


Na začátku tvé udržovací fáze, je-li Master of Death ve tvém hřbitově, můžeš zaplatit 1 život. Když tak učiníš, vrať ji do ruky vlastníka.

Vstávat z mrtvých, tak jako mnoho dalších věcí, je tím snadnější, čím více trénujete.

Moderation

Očarování

1WU

Nemůžeš seslat více než jedno kouzlo za kolo.

Kdykoli sešleš kouzlo, lízni kartu.

"Dobré věci přicházejí těm, kdož jsou střídmí ve svých chutích."
—*Kniha Bruny*

Piru, the Volatile

Legendární bytost — Elder Dragon

2RRWWBB

7/7

Flying, lifelink


Na začátku své udržovací fáze, obětuj Piru, the Volatile, pokud nezaplatíš RWB.


Když Piru zemře, udělí 7 zranění každé nelegendární bytosti.

V jejím nitru se sváří průrvy energií.

Priest of Fell Rites

Bytost — Human Warlock

WB

2/2

T, zaplať 3 životy, obětuj Priest of Fell Rites: Vrať cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova na bojiště. Aktivuj pouze tehdy, když můžeš hrát sorcery.


Unearth 3WB (3WB:Vrať si tuto kartu ze svého hřbitova na bojiště. Získává haste. Na začátku příští fáze konce kola, nebo kdyby měla opustit bojiště, ji vypověz ze hry. Unearth můžeš provádět jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Prophetic Titan

Bytost — Giant Wizard

4UR

4/4

Delirium — Když Prophetic Titan vstupuje na bojiště, zvol si jedno. pokud se na kartách ve tvém hřbitově nacházejí alespoň čtyři typy karet, zvol si namísto toho oboje.


• Prophetic Titan udělí 4 zranění libovolnému cíli.


• Podívej se na vrchní čtyři karty své knihovny. Jednu si dej do ruky, zbytek na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Rakdos Headliner

Bytost — Devil

BR

3/3

Haste


Echo—Zahoď kartu. (Na začátku tvé udržovací fáze, pokud přišla tato karta pod tvou kontrolu v době od konce tvé poslední udržovací fáze, obětuj ji,pokud nezaplatíš její echo cenu.)

Upozornění: Pro obecenstvo v první řadě může být zážitek hrdlorvoucí.

Ravenous Squirrel

Bytost — Squirrel

BG

1/1

Kdykoli obětuješ artefakt nebo bytost, polož +1/+1 žeton na Ravenous Squirrel.


1BG, Obětuj artefakt nebo bytost: Získáváš 1 život a lízni kartu.

"Né, v lese nejsou žádný příšery. Vůbec nic, jenom veverky."
—Joskun, an-havvský konstábl

Road

Instant

2G

Najdi si v knjhovně kartu základní země, polož ji na bojiště tapnutou, a pak si zamíchej knihovnu.

Ruin

Sorcery

1RR

Aftermath (Toto kouzlo sešlo pouze ze hřbitova. Pak jej vypověz ze hry.)


Ruin udělí cílové bytosti počet zranění rovný počtu zemí pod tvou kontrolou..

Storm God's Oracle

Očarování Bytost — Human Shaman

1UR

1/3

1: Storm God's Oracle získává +1/-1 do konce kola.
Když Storm God's Oracle zemře, udělí 3 zranění libovolnému cíli.

Životy Kéranových vyvolených jsou krátké a jasné jako blesky.

Sythis, Harvest's Hand

Legendary Očarování Bytost — Nymph

GW

1/2

Kdykoli sešleš kouzlo očarování, získáváš 1 život a lízni kartu.

"Skrze každé zelené pole, každou větev obtěžkanou ovocem projevuje Karametra svou lásku."

Terminal Agony

Sorcery

2BR

Znič cílovou bytost.


Madness BR (Když zahazuješ tuto kartu, zahoď ji do zóny vypovězené ze hry. Když tak učiníš, sešli ji za její madness cenu nebo ji odlož do tvého hřbitova.)

Jeho ústa se dávno roztekla, ale nějakým způsobem dále křičel.

Territorial Kavu

Bytost — Kavu

RG

*

Domain —  Síla a odolnost Territorial Kavu jsou rovny počtu typů základních zemí mezi zeměmi,  které kontroluješ.


Kdykoli Territorial Kavu útočí, zvol si jedno —
• Zahoď kartu. Pakliže tak učiníš, lízni kartu.
• vypověz ze hry až jednu cílovou kartu ze hřbitova

Wavesifter

Bytost — Elemental

3GU

3/2

Flying


Když Wavesifter vstupuje na bojiště, vyšetřuj dvakrát (Abys vyšetřoval(a), vytvoř si bezbarvý artefaktový token Stopy s "2, Obětuj tento artefakt: Lízni kartu.")


Evoke GU (Můžeš toto kouzlo seslat za jeho evoke cenu. Pakliže tak učiníš, je obětována, když vstoupí na bojiště.)

Yusri, Fortune's Flame

Legendární bytost — Efreet

1UR

2/3

Flying


Kdykoli Yusri, Fortune's Flame útočí, zvol si číslo mezi 1 a 5. Hoď tolika mincemi. Za každý vyhraný hod lízni kartu. Za každý prohraný hod ti Yusri udělí 2 zranění. Pokud jsi takto vyhrál(a) pět hodů, můžeš toto kolo sesílat kouzla ze tvé ruky bez placení jejich manové ceny.

Academy Manufactor

Arfefaktová bytost — Assembly-Worker

3

1/3

Pokud by sis měl(a) vytvářet token Jídla, Stopy nebo Pokladu, namísto toho si vytvoř jeden od každého.

Automatizovaní pomocníci třídí nové akvizice na Tolarijské akademii s ohledem na jejich optimální použití a určí, zda mají bát studovány, snědeny či prodány.

Altar of the Goyf

Tribal Artefakt — Lhurgoyf

5

Kdykoli bytost pod tvou kontrolou útočí sama, získává +X/+X do konce kola, kde X je počet typů karet mezi kartami ve všech hřbitovech.

 
Bytosti s typem Lhurgoyf pod tvou kontrolou mají trample.

"Co zemře, nakrmí [nečitelné]"
— Spáry zničený nápis na soše

Batterbone

Artefakt — Vybavení

2

Living weapon (Když toto Vybavení vstupuje na bojiště, polož si na bojiště 0/0 černou bytost-token s typem Phyrexian Germ a pak na něj toto Vybavení připoj.)

Vybavená bytost má +1/+1, vigilance a lifelink.


Vybav  5

Bottle Golems

Arfefaktová bytost — Golem

4

3/3

Trample


Když Bottle Golems zemře, získáváš počet životů rovný její síle.

Posíly *a* osvěžění!

Brainstone

Artefakt

1

2,T, Obětuj Brainstone: Lízni tři karty, pak dej dvě karty z ruky na vršek své knihovny.

Jednoho dne možná poskytne informaci, která zvrátí bitvu. Mezitím vypadá skvěle na stolečku.

Dermotaxi

Artefakt — Vehicle

2

0/0

Imprint — Jak Dermotaxi vstupuje na bojiště, vypověz ze hry kartu bytosti ze hřbitova.

Tapni dvě odtapnuté bytosti, které kontroluješ: Dermotaxi se do konce kola stává kopií imprintované karty, pouze je ke svým dalším typúm artefakt Vozidlo.

Diamond Lion

Arfefaktová bytost — Cat

2

2/2

T, Zahoď svou ruku a obětuj Diamond Lion: Přidej si tři many jakékoli barvy. Aktivuj pouze tehdy, kdy můžeš hrát instant.

"Kupec si přál bohatství, o kterém nikdo ani nesnil. Džin, mu s úsměvem jeho přání splnil.“
—Afari, *Příběhy*

Fodder Tosser

Artefakt

3

T, Zahoď kartu: Fodder Tosser udělí 2 zranění cílové bytosti nebo sférochodci.

"V případě obležení naládujte pořádně: horkým olejem, dělovými koulemi, protipěchotními ježky, bordelem, starými meči, zbytky od menáže, nočníky, polámaným nábytkem, bratránkem Furtem… . . ."
—Instrukce k trebuchetu

Kaldra Compleat

Legendární artefakt — Vybavení

7

Living weapon


Nezničitelnost


Vybavená bytost  má +5/+5, first strike, trample, nezničitelnost a "Kdykoli tato bytost udělí bojové zranění bytosti, vypověz onu bytost ze hry. "


Vybav 7

Liquimetal Torque

Artefakt

2

T: Přidej si C.
T: Cílový permanent, který není země, se do konce kola stává ke svým dalším typům artefaktem.

"Zbraňové využití klenotů má dlouhou a úctyhodnou historii."
—Ervos Trax

Monoskelion

Arfefaktová bytost — Construct

2

1/1

Monoskelion vstupuje na bojiště s +1/+1 žetonem.


1, odstraň +1/+1 žeton z Monoskelion: Monoskelion udělí 1 zranění libovolnému cíli.

Nedokončené tělo, co tu má nedokončenou práci.

Myr Scrapling

Arfefaktová bytost — Myr

1

1/1

Obětuj Myr Scrapling: Polož +1/+1 žeton na cílovou bytost.

"Jsou to užitečné bytosti, ale celkem nahradiltelné. Zjistil jsem, že je lepší se na ně moc neupínat. "
—Pontifex, seniorní výzkumník

Nettlecyst

Artefakt — Vybavení

3

Living weapon (Když toto Vybavení vstupuje na bojiště, polož si na bojiště 0/0 černou bytost-token s typem Phyrexian Germ a pak na něj toto Vybavení připoj.)


Vybavená bytost má +1/+1 za každý artefakt a/nebo očarování pod tvou kontrolou.

 
Vybav 2

Ornithopter of Paradise

Arfefaktová bytost — Thopter

2

0/2

Flying


T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.

"Ani v nejtemnějších dnech nesmíme přestat tvořit. Každý nový vynález přináší světu novou hodnotu, ať už krásu, užitečnost, nebo oboje.“
—Rashmi, aetherovědma

Sanctuary Raptor

Arfefaktová bytost — Bird

3

2/1

Flying


Kdykoli Sanctuary Raptor útočí, pokud kontroluješ tři nebo více tokenů, Sanctuary Raptor získává +2/+0 a first strike do konce kola.

Píseň Světoduše umí ožít v těch nejméně pravděpodobných místech.

Scion of Draco

Arfefaktová bytost — Dragon

12

4/4

Domain — Toto kouzlo stojí k seslání o  2 méně za každý typ základní země mezi zeměmi, které kontroluješ.

Flying

Každá bytost pod tvou kontrolou má vigilance, pokud je bílá, hexproof, je-li modrá, lifelink, je-li černá, first strike, je-li červená, a trample, je-li zelená.

Sojourner's Companion

Arfefaktová bytost — Salamander

7

4/4

Afinita k artefaktům


Artifact landcycling 2 (2, Zahoď tuto kartu: Najdi si v knihovně kartu artefaktové základní země, dej si ji do ruky,a pak si zamíchej knihovnu..)

Před zkažením Phyrexií byly mnohé bytosti na Mirrodinu spíše zvědavé, než kruté.

Sol Talisman

Artefakt

Suspend 3—1 (Namísto seslání této karty ze své ruky můžeš zaplatit 1 a vypověz ji ze hry se třemi žetony času na sobě. Na začátku své udržovací fáze odstraň žeton času. Když je odstraněn poslední, sešli ji bez placení manové ceny.)


T: Přidej si CC.

Steel Dromedary

Arfefaktová bytost — Camel

3

2/2

Steel Dromedary vstupuje na bojiště tapnutá se dvěma +1/+1 žetony na sobě.


Steel Dromedary se ve tvé v odtapovací fázi neodtapuje, pokud má na sobě +1/+doesn't  žeton.

Na začátku bojové fáze ve tvém kole můžeš přesunout +1/+1 žeton ze Steel Dromedary na jinou bytost.

Sword of Hearth and Home

Artefakt — Vybavení

3

Vybavená získává +2/+2 a imunitu vůči zelené a bílé.


Kdykoli vybavená bytost udělí bojové zranění hráči, vypověz ze hry až jednu cílovou bytost, již vlastníš, a pak si najdi v knihovně kartu základní země. Dej si obě karty na bojiště pod tvou kontrolu, pak si zamíchej knihovnu.

 
Vybav 2

Tormod's Cryptkeeper

Arfefaktová bytost — Golem

3

3/2

Vigilance
T, Obětuj Tormod's Cryptkeeper: Vypověz všechny karty ze hřbitova cílového hráče ze hry.

Nehlídá tělo, ale tajemství.

The Underworld Cookbook

Artefakt

1

T, Zahoď kartu: Vytvoř si token Jídla (Je to artefakt s "2T, Obětuj tento artefakt: Získáváš 3 životy.")
4T, Obětuj The Underworld Cookbook: Vrať si cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova do ruky.

Vectis Gloves

Artefakt — Vybavení

2

Vybavená bytost má +2/+0 a artifact landwalk. (Nemůže být blokována, pokud bránící se hráč kontroluje artefaktovou zemi.)


Vybav 2

Zloději milují technologická vylepšení skoro stejně, jako artificéři.

Void Mirror

Artefakt

2

Kdykoli hráč sešle kouzlo, na jehož seslání nebyla použita žádná barevná mana, ono kouzlo zruš.

"Zrcadlo realitu nejen odráží – ono ji utváří."
—Niko Aris

Zabaz, the Glimmerwasp

Legendary Arfefaktová bytost — Insect

1

0/0

Modular 1


Pokud by měla spouštěná schopnost modular položit jeden nebo více +1/+1 žetonů na bytost pod tvou kontrolou, je namísto toho položeno tolik +1/+1 žetonů plus jeden.

 
R: Znič cílový artefakt, jenž kontroluješ.


W: Zabaz, the Glimmerwasp získává do konce kola flying.

Arid Mesa

Země

T, Zaplať 1 život, Obětuj Arid Mesa: Najdi si v knihovně kartu typu Mountain nebo Plains,  dej si ji na bojiště, pak si zamíchej knihovnu.

Darkmoss Bridge

Artefaktová země

Darkmoss Bridge vstupuje na bojiště tapnutá.


Nezničitelnost


T: Přidej si B nebo G.

Cesta k moci je ukuta z bezohlednost.

Drossforge Bridge

Artefaktová země

Drossforge Bridge vstupuje na bojiště tapnutá.


Nezničitelnost


T: Přidej si B nebo R.

Cesta ke zkáze je ukuta z bolesti.

Goldmire Bridge

Artefaktová země

Goldmire Bridge vstupuje na bojiště tapnutá.


Nezničitelnost


T: Přidej si W nebo B.

Cesta ke slávě je ukuta z ambicí.

Marsh Flats

Země

T, Zaplať 1 život, Obětuj Marsh Flats: Najdi si v knihovně kartu typu Plains nebo Swamp, dej si ji na bojiště, pak si zamíchej knihovnu.

Mistvault Bridge

Artefaktová země

Mistvault Bridge vstupuje na bojiště tapnutá.


Nezničitelnost


T: Přidej si U nebo B.

Cesta k věděn je ukuta z hladu.

Misty Rainforest

Země

T, Zaplať 1 život, Obětuj Misty Rainforest: Najdi si v knihovně kartu typu Forest nebo Island,  dej si ji na bojiště, pak si zamíchej knihovnu.

Power Depot

Artefaktová země

Power Depot vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si C.


T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy. Spotřebuj ji jen na seslání kouzla artefaktu nebo aktivaci schopností artefaktů.


Modular 1

Razortide Bridge

Artefaktová země

Razortide Bridge vstupuje na bojiště tapnutá.


Nezničitelnost


T: Přidej si W nebo U.

Cesta k jednotě je ukuta z porozumění.

Rustvale Bridge

Artefaktová země

Rustvale Bridge vstupuje na bojiště tapnutá.


Nezničitelnost


T: Přidej si R nebo W.

Cesta k síle je ukuta ze stability.

Scalding Tarn

Země

T, Zaplať 1 život, Obětuj Scalding Tarn: Najdi si v knihovně kartu typu Island nebo Mountain,  dej si ji na bojiště, pak si zamíchej knihovnu.

Silverbluff Bridge

Artefaktová země

Silverbluff Bridge vstupuje na bojiště tapnutá.


Nezničitelnost


T: Přidej si U nebo R.

Cesta ke genialitě je ukuta z tvořivosti.

Slagwoods Bridge

Artefaktová země

Slagwoods Bridge vstupuje na bojiště tapnutá.


Nezničitelnost


T: Přidej si R nebo G.

Cesta ke konání je ukuta ze sebevědomí.

Tanglepool Bridge

Artefaktová země

Tanglepool Bridge vstupuje na bojiště tapnutá.


Nezničitelnost


T: Přidej si G nebo U.

Cesta ke změně je ukuta ze vhledu.

Thornglint Bridge

Artefaktová země

Thornglint Bridge vstupuje na bojiště tapnutá.


Nezničitelnost


T: Přidej si G nebo W.

Cesta k růstu je ukuta z rovnováhy.

Urza's Saga

Očarování Země — Urza’s Saga

 (Jak tato Sága vstupuje na bojiště a po každé své fázi lízání na ni polož žeton příběhu. Obětuj ji po dosažení úrovně III.)


I — Urza's Saga získává "T: Přidej si C."


II — Urza's Saga získává "2T: Vytvoř si 0/0 bezbarvou artefaktovou bytost-token typem Construct s 'Tato bytost má +1/+1 za každý artefakt pod tvou kontrolou.'"


III — Najdi si v knihovně kartu artefaktu s manovou cenou 0 nebo 1, dej ji na bojiště a pak si zamíchej  knihovnu..

Verdant Catacombs

Země

T, Zaplať 1 život, Obětuj Verdant Catacombs: Najdi si v knihovně kartu typu Swamp nebo Forest,  dej si ji na bojiště, pak si zamíchej knihovnu.

Yavimaya, Cradle of Growth

Legendární země

Kažá země má navíc ke svému typu typ Forest.

"Multaniho srdce je semínko, a celá Yavimaya jeho květem. Zde je tolik života, jako na celé Dominarii dohromady."
—Karn

MODERN REPRINTY

Angelic Curator

Bytost — Angel Spirit

1W

1/1

Flying, imunita vůči artefaktům

"Nezacházej se svými lidmi jako se svými artefakty. Nech je jít, a budou žít. Zavři je zde, a zemřou. "
—Urza, k Zářící

Karmic Guide

Bytost — Angel Spirit

3WW

2/2

Flying, imunita vůči černé


Echo 3WW (Na začátku tvé udržovací fáze, pokud přišla tato karta pod tvou kontrolu v době od konce tvé poslední udržovací fáze, obětuj ji,pokud nezaplatíš její echo cenu.)


Když Karmic Guide vstupuje na bojiště, vrať cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova na bojiště.

Seal of Cleansing

Očarování

1W

Obětuj Seal of Cleansing: Znič cílový artefakt nebo očarování.

"Jsem Očistitel, světlo zahánějící všechny stíny. "
—Nápis na pečeti

Solitary Confinement

Očarování

2W

Na začátku své udržovací fáze, obětuj Solitary Confinement pokud nezahodíš kartu.


Přeskoč svou lízací fázi.

Máš shroud. (Nemůžeš být cílen/a kouzly ani schopnostmi.)


Udělení veškerého zranění, které by ti bylo uděleno, je zabráněno.

Soul Snare

Očarování

W

W, Obětuj Soul Snare: Vypověz ze hry cílovou bytost, která útočí na tebe nebo bytost pod tvou kontrolou.

"Spoutej tělo, a úzkost potrvá jen do smrti. Spoutej duši, a zkažení budou potrestání navěky. "
—Inkvizitor Laerin

Counterspell

Instant

UU

Zruš cílové kouzlo.

Sea Drake

Bytost — Drake

2U

4/3

Flying


Když Sea Drake vstupuje na bojiště, vrat dvě země, jež kontroluješ, do ruky vlastníka.

Vysoce teritoriální, často útočí na lodě barev připomínající jim jiné dráčky.

Seal of Removal

Očarování

U

Sacrifice Seal of Removal: Vrať cílovou bytost do ruky vlastníka.

"Jsem Rozplétač, uvolněné vlákno, které nevydrží. "
—Nápis na pečeti

Upheaval

Sorcery

4UU

Vrať všechny permanenty do rukou vlastníků.

Ticho přichází po bouři.

Wonder

Bytost — Incarnation

3U

2/2

Flying


Pokud je Wonder ve tvém hřbitově a kontroluješ Island, bytosti pod tvou kontrolou mají flying.

"Tiše se snesl z nebe a pronikl pod hladinu, aniž by udělal jedinou vlnku. Byl tu vůbec? "
—Deník rybáře

Bone Shredder

Bytost — Minion

2B

1/1

Flying


Echo 2B (Na začátku tvé udržovací fáze, pokud přišla tato karta pod tvou kontrolu v době od konce tvé poslední udržovací fáze, obětuj ji,pokud nezaplatíš její echo cenu.)


Když Bone Shredder vstupuje na bojiště, znič cílovou bytost, která není černá ani artefaktová.

Braids, Cabal Minion

Legendární bytost — Human Minion

2BB

2/2

Na začátku udržovací fáze každého hráče onen hráč obětuje artefakt, zemi nebo bytost.

"Doma je tam, kde najdeš obstojný hřbitov a cizinci můžou zmizet bez zbytečných otázek."

Greed

Očarování

3B

B, Zaplať 2 životy: Lízni kartu.

Co je zlomek něčí duše v porovnání s nezměrným bohatstvím?

Patriarch's Bidding

Sorcery

3BB

Každý hráč zi zvolí typ bytosti. Každý hráč si vrátí všechny karty zvoleného typu ze svého hřbitova na bojiště.

"Dnes je ve vzduchu nějaký nový druh temnoty. Kdybych byl tebou, zůstanu doma a zamknu dveře. "
—Ferrick, vesnický strážný

Skirge Familiar

Bytost — Imp

4B

3/2

Flying


Zahoď kartu: Přidej si B.

"Skřečiny vřeští společně s pilou na kosti. Dělá to strašný hluk, ale jim se to snad i líbí."
—Keskit, Sochař tkáně

Chance Encounter

Očarování

2RR

Kdykoli vyhraješ hod mincí, polož si na Chance Encounte žeton štěstí..


Na začátku své udržovací fáze, pokud má Chance Encounter has deset nebo více žetonů na sobě, vyhráváš hru.

"Jaká to náhoda, vskutku? "
—Yusri, k Deseře

Flame Rift

Sorcery

1R

Flame Rift udělí 4 zranění každému hráči.

"Možná by sis chtěl poodstoupit."
—Jaya Ballard, námezdní kouzelnice

Goblin Bombardment

Očarování

1R

Obětuj bytost: Goblin Bombardment udělí 1 zranění libovolnému cíli.

Jedním rázem se zbavíš otravy a přivodíš zkázu.

Gorilla Shaman

Bytost — Ape Shaman

R

1/1

XX1: Znič cílový artefakt, jenž není bytost, s manovou hodnotou X.

"Upřímně, destrukci je lepší nechat profesionálům.."
— Jaya Ballard, námezdní kouzelnice

Imperial Recruiter

Bytost — Human Advisor

2R

1/1

Když Imperial Recruiter vstupuje na bojiště, najdi si v knihovně kartu kartu bytosti se silou 2 a méě, ukaž ji, dej si ji do ruky, pak si zamíchej knihovnu.

Náborář oddaný své práci vyhraje válku, ještě než vylétne první šíp.

Mogg Salvage

Instant

2R

Pokud protihráč kontroluje Island a ty Mountain, můžeš toto kouzlo zahrát bez placení jeho manové ceny.

Znič cílový artefakt.

Tři moggové, jeden poklad, to je hodně špatné.

Enchantress's Presence

Očarování

2G

Kdykoli sešleš kouzlo očarování, lízni kartu.

"Moudří se učí z úspěchů stejně jako z chyb."

Hunting Pack

Instant

5GG

Vytvoř si 4/4 zelenou bytost-token s typem Beast.


Storm (Když sešleš toto kouzlo, zkopíruj jej za každé kouzlo seslané toto kolo před ním.)

V hlubokém lese netřeba mas. Stačí maso.

Quirion Ranger

Bytost — Elf

G

1/1

Vrať Forest pod tvou kontrolou do ruky vlastníka: Odtapni cílovou bytost. Aktivuj pouze jednou za kolo.

"Měj úctu k zemi, protože jeden den ti bude štítem, jindy zase příkrývkou. "
—Liefellen, quirionský exarch

Squirrel Mob

Bytost — Squirrel

1GG

2/2

Squirrel Mob má +1/+1 za každý další permanent s typem Squirrel na bojišti

Armáda veverek je pořád armáda.

Titania, Protector of Argoth

Legendární bytost — Elemental

3GG

5/3

Když Titania, Protector of Argoth vstupuje na bojiště, vrať cílovou kartu země z tvého hřbitova na bojiště.

 

Kdykoli je země pod tvou kontrolou položena z bojiště na hřbitov, polož si na bojiště 5/3 zelenou bytost-token s typem Elemental..

Yavimaya Elder

Bytost — Human Druid

1GG

2/1

Když Yavimaya Elder zemře, můžeš si v knihovně najít až dvě karty základních zemí, ukázat je a dát si je do ruky, pak si zamíchej knihovnu.

 
2, Obětuj Yavimaya Elder: Lízni kartu.

Chainer, Nightmare Adept

Legendární bytost — Human Minion

2BR

3/2

Zahoď kartu: Toto kolo můžeš seslat kartu bytosti ze svého hřbitova. Aktivuj tuto schopnost jen jednou za kolo.

Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolou bytost, která není token, pokud jsi ji neseslal/a ze své ruky, získává do konce kola haste.

Fire

Instant

1R

Fire udělí udělí 2 zranění libovolně rozdělené mezi jeden či dva cíle.

Ice

Instant

1U

Tapni cílový permanent.


Lízni kartu.

Mirari's Wake

Očarování

3GW

Bytosti pod tvou kontrolou mají +1/+1.


Kdykoli tapneš zemi pro manu, přidej si jednu manu navíc libovolného typu, který ona zem produkuje.

I poté, co falešná bohyně vysála z Dominarie magii, z Mirari-meče, který ji zabil, stále prýštila moc.

Shardless Agent

Arfefaktová bytost — Human Rogue

1GU

2/2

Cascade (Když sesíláš  toto kouzlo, začni vypovídat  ze hry karty z vršku své knihovny, dokud nevypovíš kartu, která stojí méně a není země. Můžeš onu kartu seslat bez placení její manové ceny. Ostatní vypovězené karty dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.)

Sterling Grove

Očarování

GW

Ostatní očarování pod tvou kontrolou mají shroud (Nemohou být cílem kouzel ani schopností.)


1, Obětuj Sterling Grove: najdi si v knihovně kartu očarování, zamíchej si knihovnu a dej si onu kartu na vršek.

Vindicate

Sorcery

1WB

Znič cílový permanent.

Cursed Totem

Artefakt

2

Aktivované schopnosti bytostí nemohou být aktivovány.

"Promiň, Ó Nejvyšší, ale slyšel jsem dobře? Mám tento artefakt svěřit našim nejhorším výzkumníkům?"
—Flesdrim, sluha Kabalu

Extruder

Arfefaktová bytost — Juggernaut

4

4/3

Echo 4 (Na začátku tvé udržovací fáze, pokud přišla tato karta pod tvou kontrolu v době od konce tvé poslední udržovací fáze, obětuj ji,pokud nezaplatíš její echo cenu.)


Obětuj artefakt: Polož +1/+1 žeton na cílovou bytost.

Jak se invaze blížila, začínaly Urzovy prostředky připomínat cíle Phyrexie.

Millikin

Arfefaktová bytost — Construct

2

0/1

T, Odemel kartu: Přidej si C.

"Další nepodarek," zavrčela hračkářka. Zabouchla dveře s takovým gustem, že si nevšimla očí, které ji pozorují.

Nevinyrral's Disk

Artefakt

4

Nevinyrral's Disk vstupuje na bojiště taphutá.


1T: Znič všechny artefakty, bytosti a očarování..

Nevinyrralovým posledním aktem zášti  bylo zajistit,  že všechna jeho magie byla zničena zároveň s ním.

Patchwork Gnomes

Arfefaktová bytost — Gnome

3

2/1

Zahoď kartu: Regeneruj Patchwork Gnomes.

Co jeden čaroděj zahodí, je pro druhého šourající se armáda.

Zuran Orb

Artefakt

0

Obětuj zemi: Získáváš 2 životy.

"Zurovým nedostatkem coby kouzelníka je posedlost. Jeho naprostá fixace na nesmrtelnost otrávila jeho jinak brilantní mysl."
—Jodah,  Věčný arcimág

Cabal Coffers

Země

2T: Přidej si B za každý permanent s typem Swamp pod tvou kontrolou.

Hluboko v pokladnicích Kabalu Mirari pulsovalo jako mrtvé slunce – a jeho temnota prostupovala celou Otarii.

Mishra's Factory

Země

T: Přidej si C.


1: Mishra's Factory se do konce kola stává 2/2 arfefaktovou bytostí s typem Assembly-Worker. Stále platí za zemi.

 
T: Cílová bytost typu Assembly-Worker získává +1/+1 do konce kola.

Riptide Laboratory

Země

T: Přidej si C.


1UT: Vrať cílový permanent s typem Wizard, jež kontroluješ, do ruky vlastníka.

Konaje s těmi nejlepšími úmysly, zdejší výzkumníci nechtěně vypustili na Dominarii vlnu problémů.

BuY-a-Box pROMO

Sanctum Prelate

Bytost — Human Cleric

1WW

2/2


Při vstupu Sanctum Prelate na bojiště si zvol číslo.


Kouzla, která nejsou bytosti a mají převedenou manovou cenu rovnu zvolenému číslu nemohoubýt sesílány.

"Tato oblast je ti zapovězena.“