Překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele. Kontakt: mudrc@mysticshop.cz

mtg_masters25-pghead-020618_v2.jpg

Jméno

Typ

Sesílací cena

S/O

Herní text

Flavor text

Act of Heroism

Instant

11

Odtapni cílovou bytost. Získává do konce kola +2/+2 a může blokovat toto kolo jenu bytost navíc.

"Na každé sféře se najdou tací, co se rozběhnou nebezpečí v ústrety. "
—Gideon Jura

Akroma, Angel of Wrath

Legendární bytost — Angel

1111

6/6

Flying, first strike, vigilance, trample, haste, imunita vůči černé a vůči červené

"Hněv není hříchem, když je zaměřen na ty, jenž si jej zaslouží.“

Akroma's Vengeance

Sorcery

111

Znič všechny bytosti, artefakty a očarování.
Cycling
1(1, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

"Mnoho musí zemřít kvůli jedné, která zemřít neměla."

Angelic Page

Bytost — Angel Spirit

11

1/1

Flying


1: Cílová útočící či blokující bytost získává do konce kola +1/+1.

Kdyby tak jen každá zpráva byla tak dokonalá, jako její nositel..

Armageddon

Sorcery

11

Znič všechny země.

Auramancer

Bytost — Human Wizard

11

2/2

Když Auramancer vstupuje na bojiště,  můžeš si ze svého svého hřbitova do ruky vrátit cílovou kartu očarování.

"Ve vzpomínkách můžeme nalézt nehlubší zásoby sil."

Cloudshift

Instant

1

Vypověz ze hry bytost, již kontroluješ, pak onu kartu vrať na bojiště pod kontrolu vlastníka.

"I bouřkové mraky se pokloní, aby sloužily Avacyn."
-Stařešina Rimheit

Congregate

Instant

11

Cílový hráč získává 2 životy za každou bytost na bojišti.

"Ve shromáždění je síla pro všechny, jenž umdlévají, povzbuzení pro všechny, kdo živoří, láska pro všechny, jenž pějí "
—Píseň všehomíra, zpěv 642

Darien, King of Kjeldor

Legendární bytost — Human Soldier

111

3/3

Kdykoli je ti uděleno zranění, vytvoř si odpovídající počet 1/1 bílých bytostí-tokenů s typem Soldier.

"Jeho sen o sjednocení se naplnil, a Darien se stal posledním králem Kjeldoru. Jeho následovníci byli známi jako králové Nového Argive"
—Kjeldor: Ledová civilizace

Dauntless Cathar

Bytost — Human Soldier

11

3/2

11, Vypověz Dauntless Cathar ze svého hřbitova ze hry: Vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Spirit a s flying. Aktivuj tuto schopnost pouze tehdy, kdy můžeš sesílat sorcery.

"Čím více se snaží uhasit mou víru, tím jasněji v temnotách hoří."

Decree of Justice

Sorcery

11111

Vytvoř si  X 4/4 bílých bytostí-tokenů s typem Angel a s flying.


Cycling
11(11, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

Když cykluješ Decree of Justice, můžeš zaplatit 1. Pakliže tak učiníš, vytvoř si  X 1/1 bílých bytostí-tokenů s typem Soldier.

Disenchant

Instant

11

Znič cílový artefakt nebo očarování.

"Nástroje zla jsou pouhé věci. A jako všechny věci, nejsou věčné.."
—Píseň všehomíra, zpěv 881

Fencing Ace

Bytost — Human Soldier

11

1/1

Double strike (Tato bytost uděluje zranění jak v kroku first strike, tak v normálním kroku udělování zranění.)

Jeho umění dává bezgildovním naději, že se mohou postavit tyranii.

Fiend Hunter

Bytost — Human Cleric

111

1/3

Když Fiend Hunter vstupuje na bojiště, můžeš vypovědět další cílovou bytost ze hry.


Když Fiend Hunter opouští bojiště, vrať vypovězenou kartu na bojiště pod kontrolu vlastníka..

Geist of the Moors

Bytost — Spirit

111

3/1

Flying

„Bitva je vyhrána, musím však vytrvat./
K Svatému spánku můj nenastal čas./
Zlý duch jak vrána chce nevinné rozklovat./
Před vlastním osudem zachráním vás.

 —"Přísaha dobrého ducha"

Gods Willing

Instant

1

Cílová bytost získává do konce kola imunitu vůči barvě dle tvé volby. Proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

Cti bohy theroské a oni ti laskavost oplatí.

Griffin Protector

Bytost — Griffin

11

2/3

Flying
Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiná bytost, Griffin Protector získává do konce kola +1/+1.

Válečné bubny rozezní srdce všech, kdo touží po spravedlnosti.

Karona's Zealot

Bytost — Human Cleric

11

2/6

Morph 111(Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 1. Kdykoli ji za její morph cenu obrať lícem vzhůru.)


Poté, co je Karona's Zealot otočena lícem vzhůru, všechno bojové zranění, které by jí bylo toto kolo uděleno, je uděleno namísto toho cílové bytosti.

Knight of the Skyward Eye

Bytost — Human Knight

11

2/2

11: Knight of the Skyward Eye získává do konce kola +3/+3. Aktivuj tuto schopnost pouze jednou za kolo.

Řád Nebeského oka slouží zlé moci, nevědomky šíříce strach a nedůvěru po celém Bantu v souladu s jejími plány.

Kongming, ‘Sleeping Dragon‘

Legendární bytost — Human Advisor

111

2/2

Ostatní bytosti pod tvou kontrolou mají +1/+1.

"Takového pána - vzoru ctností veškerých -

Nebylo dříve, ni nikdy poté. "

Kor Firewalker

Bytost — Kor Soldier

11

2/2

Imunita vůči červené


Kdykoli hráč sešle červené kouzlo, získáváš 1 život.

"Řeka lávy je jen další řeka k přebrodění."

Loyal Sentry

Bytost — Human Soldier

1

1/1

Když Loyal Sentry blokuje bytost, znič onu bytost a Loyal Sentry.

Jeho stráž skončí jedině zároveň s jeho životem.

Luminarch Ascension

Očarování

11

Na začátku fáze konce kola každého z protihráčů, pokud jsi toto kolo neztratil žádné životy, můžeš na Luminarch Ascension položit žeton questu. (Ztrátu životů způsobuje zranění.)


11: Vytvoř si  4/4 bílou bytost-token s typem Angel a s flying. Tuto schopnost aktivuj pouze tehdy, má-li Luminarch Ascension na sobě alespoň čtyři (a více) žetony questu.

Lunarch Mantle

Očarování — Aura

11

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +2/+2 a  "
1, obětuj permanent: Tato bytost získává do konce kola flying."

"Požehnání od andělů nesmí přijít nikdy nazmar."
—Manfried Ulmach, Nejvyšší inkvizitor

Noble Templar

Bytost — Human Cleric Soldier

11

3/6

Vigilance


Plainscycling
1(1, Zahoď tuto kartu: Najdi si v knihovně kartu s typem Plains ukaž ji, dej si ji do ruky a pak si zamíchej knihovnu.)

Nyx-Fleece Ram

Očarování Bytost — Sheep

11

0/5

Na začátku své udržovací fáze získáváš 1 život.

Bohové jsou fascinováni nevinností, snad i proto, že je to vlastnost, kterou oni sami postrádají.

Ordeal of Heliod

Očarování — Aura

11

Očaruj bytost

Kdykoli očarovaná bytost útočí, polož na ni +1/+1 žeton. Pak, pokud má  na sobě tři nebo více +1/+1 žetonů, obětuj Ordeal of Heliod.

Když obětuješ Ordeal of Heliod, získáváš 10 životů.

Pacifism

Očarování — Aura

11

Očaruj bytost


Očarovaná bytost nemůže útočit ani blokovat.

Poprvé ve svém životě cítil Grakk uvnitř podivné teplo a mravenčení.

Path of Peace

Sorcery

11

Znič cílovou bytost. Hráč ji kontrolující získává 4 životy.

Když Hedrax vkročil do zapomnění, uvítal to neměnné ticho.

Promise of Bunrei

Očarování

11

Když bytost pod tvou kontrolou zemře, obětuj Promise of Bunrei. Pakliže tak učiníš, vytvoř si čtyři 1/1 bílé bytosti-tokeny s typem Spirit.  

"Nebojím se dnes zemřít, ani toho, co mi smrt přinese."

Renewed Faith

Instant

11

Získáváš 6 životů.


Cycling
11(11, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)


Když cykluješ Renewed Faith, můžeš si přidat 2 životy.

Skepticismus bledne tváří v tvář zázraku.

Rest in Peace

Očarování

11

Když Rest in Peace vstupuje na bojiště, vypověz všechny karty ze všech hřbitovů.

Pokud by byla karta nebo token odložena odkudkoli do hřbitova, namísto toho ji vypověz ze hry.

Některé mrtvoly si ani Golgari nepřivlastní. Některé duše ani Orzhovové nespoutají.

Savannah Lions

Bytost — Cat

1

2/1

"Jeden sám je důvod k obavám. Jeden uprostřed mnoha je nezastavitelný."
—Benalijské přísloví

Squadron Hawk

Bytost — Bird

11

1/1

Flying


Když Squadron Hawk vstupuje na bojiště, můžeš si ve své knihovně až tři další karty jménem Squadron Hawk ukázat je, dát si je do ruky a zamíchat si knihovnu.

Swords to Plowshares

Instant

1

Vypověz cílovou bytost ze hry. Hráč ji kontrolující získává počet životů rovný její síle.

Thalia, Guardian of Thraben

Legendární bytost — Human Soldier

11

2/1

First strike


Kouzla, která nejsou bytosti, stojí k seslání o  
1 více..

"Thraben je náš domov a já jej nenechám padnout před touto nesvatou hordou. "

Urbis Protector

Bytost — Human Cleric

111

1/1

Když Urbis Protector vstupuje na bojiště, vytvoř si 4/4 bílou bytost-token s typem Angel a s flying.

"Gildy ať jdou do pekel. Postaráme se o sebe sami. "
—Vennick z Bezgildovních

Valor in Akros

Očarování

11

Kdykoli vstoupí na bojiště bytost pod tvou kontrolu, bytosti pod tvou kontrolou získávají konce kola +1/+1.

Není mocnějšího brnění než odvahy těch po tvém boku.

Whitemane Lion

Bytost — Cat

11

2/2

Flash (Tuto kartu lze hrát kdykoli, kdy je možno hrát instant.)


Když Whitemane Lion vstupuje na bojiště, vrať bytost pod svou kontrolou do ruky vlastníka.

Nomádi ze solných pustin nazývají náhlou bouři „bílou hřívou.“

Accumulated Knowledge

Instant

11

Lízni kartu, pak lízni počet karet rovný počtu karet jménem Accumulated Knowledge ve všech hřbitovech.

"Mnohé jsem zde viděla a slyšela. Tajemství zde ukrývají další tajemství. Nech mne vám to ukázat."
—Takara, k Eladamrimu

Arcane Denial

Instant

11

Zruš cílové kouzlo. Hráč jej kontrolující si může na začátku udržovací fáze v příštím kole líznout až dvě karty.


Na začátku udržovací fáze v příštím kole lízni kartu.

Bident of Thassa

Legendární Očarování Artefakt

111

Kdykoli udělí bytost pod tvou kontrolou bojové zranění hráči, můžeš si líznout kartu.


11, 1: Bytosti pod kontrolou tvých protihráčů toto kolo útočí, jsou-li toho schopny.

Vůle smrtelníků roste a klesá s přílivem a odlivem.

Blue Elemental Blast

Instant

1

Zvol si jedno —
• Zruš cílové červené kouzlo.
• Znič cílový červený permanent.

Bystré mysli nic neuteče.

Blue Sun's Zenith

Instant

1111

Cílový hráč si lízne X karet. Zamíchej Blue Sun's Zenith do knihovny vlastníka.

„Pátrání po původu musí počkat. Musíme se postarat, že přežijeme, než se k němu budeme moci vrátit ”

—Pelyus, vedalkenský pravdozpytec

Borrowing 100,000 Arrows

Sorcery

11

Lízni kartu za každou tapnutou bytost pod kontrolou protihráče..

Kongming a Lu Su trikem přiměli weiská vojska vystřílet přes 100 000 šípů, které proti Wei později použili u Rudých útesů.

Brainstorm

Instant

1

Lízni tři karty, pak polož dvě karty ze své ruky na vršek své knihovny v libovolném pořadí.

Brine Elemental

Bytost — Elemental

111

5/4

Morph 111(Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 1. Kdykoli ji za její morph cenu obrať lícem vzhůru.)


Poté, co je Brine Elemental otočena lícem vzhůru, každý protihráč přeskočí svou příští odtapovací fázi.

Voda volá po vodě, a svět je v jeho stopách zanechán vyčerpán a vysušen.

Choking Tethers

Instant

11

Tapni až čtyři cílové bytosti.


Cycling
11(11, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)


Když cyklíš Choking Tethers, můžeš tapnout cílovou bytost.

Coralhelm Guide

Bytost — Merfolk Scout Ally

11

2/1

11: Cílová bytost nemůže být toto kolo blokována.

"Zná každý krok u tohoto pobřeží, nad i pod hladinou, a všude má úkryty. Dostane tě tam. "—Jori En, expediční velitelka

Counterspell

Instant

11

Zruš cílové kouzlo.

Court Hussar

Bytost — Vedalken Knight

11

1/3

Vigilance


Když Court Hussar podívej se na vrchní tři karty své knihovny, pak si dej jednu do ruky a zbytek na spodek knihovny v libovolném pořadí.

.
Když Court Hussar vstupuje na bojiště, obětuj ji, pokud k jejímu seslání nebyla použita
1.

Curiosity

Očarování — Aura

1

Očaruj bytost


Kdykoli očarovaná bytost udělí bojové zranění hráči, můžeš si líznout kartu.

Mirri toužila jen odpočívat, ale nemohla ignorovat své hlodající podezření, zatímco následovala ploužící se Crovaxovu postavu.

Cursecatcher

Bytost — Merfolk Wizard

1

1/1

Obětuj Cursecatcher: Zruš cílové kouzlo instant nebo sorcery, pokud hráč jej kontrolující nezaplatí 1.

"Ze všech věcí, které lze ukrást, je příležitost ta nejcennější."

Dragon's Eye Savants

Bytost — Human Wizard

11

0/6

Morph—Ukaž ze své ruky modrou kartu. (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 1. Kdykoli ji za její morph cenu obrať lícem vzhůru.)

Poté, co je Dragon's Eye Savants otočena lícem vzhůru, podívej se do ruky cílového protihráče.

Exclude

Instant

11

Zruš cílové kouzlo bytosti.

Lízni kartu.

"Hrozivý, a naštěstí pomíjivý. "
—Teferi

Fathom Seer

Bytost — Illusion

11

1/3

Morph—Vrať dva permanenty s typem Island do své ruky. (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 1. Kdykoli ji za její morph cenu obrať lícem vzhůru.)


Poté, co je Fathom Seer otočena lícem vzhůru, lízni dvě karty.

Flash

Instant

11

Můžeš položit kartu bytosti ze své ruky na bojiště. Pakliže tak učiníš, obětuj ji, pokud nezaplatíš její manovou cenu sníženou až o 1.

Źádná taktika nezmění vývoj bitvy jako dobře načasovaný masožravec..

Freed from the Real

Očarování — Aura

11

Očaruj bytost


1: Tapni očarovanou bytost.
1: Odtapni očarovanou bytost.

Když se mocná mysl pohne, hmota i energie ji následují.

Genju of the Falls

Očarování — Aura

1

Očaruj Island


1: Očarovaný Island se stává 3/2 modrou bytostí s typem Spirit a s flying. Stále platí za zemi.

 
Když je očarovaná Island odložena do hřbitova, můžeš si vrátit Genju of the Falls ze svého hřbitova do ruky.

Ghost Ship

Bytost — Spirit

111

2/4

Flying


111: Regeneruj Ghost Ship.

Jít dolů s lodí je pouhý začátek.

Horseshoe Crab

Bytost — Crab

11

1/3

1: Odtapni Horseshoe Crab.

V posledních dnech před katastrofou všichni krabové na Tolarii opustili své tůně, potůčky a říčky a vrátili se do moře. Nikdo si toho nevšiml.

Jace, the Mind Sculptor

Legendární Planeswalker — Jace

111

3

+2: Podívej se na vrchní kartu knihovny cílového hráče. Můžeš tuto kartu dát na spodek oné knihovny. 

0: Lízni tři karty, pak dej dvě karty ze své ruky na vršek své knihovny v libovolném pořadí. 

-1: Vrať cílovou bytost do ruky vlastníka. 

-12: Vypověz ze hry všechny karty v knihovně cílového hráče, pak zamíchej všechny karty v ruce onoho hráče do jeho knihovny.
.

Jalira, Master Polymorphist

Legendární bytost — Human Wizard

11

2/2

11, 1, Obětuj jinou bytost: Otáčej karty z vršku své knihovny, dokud neotočíš kartu bytosti, která není legendární. Polož onu kartu nab bojiště a zbytek na spodek knihovny v náhodném pořadí.

"Můžeš se stát čímkoliv, když se na to soustředím."

Man-o'-War

Bytost — Jellyfish

11

2/2

Když Man-o'-War vstupuje na bojiště, vrať cílovou bytost do ruky vlastníka.

„Krása na pohled ne vždy znamená i krásu na dotek.“ 
-Naimah, femerefská filozofka

Merfolk Looter

Bytost — Merfolk Rogue

11

1/1

1: Lízni kartu, pak kartu zahoď.

Merfolkové neví vždy, co hledají, ale jsou si naprosto jisti, jakmile to najdou

Murder of Crows

Bytost — Bird

111

4/4

Flying


Kdykoli zemře jiná bytost, můžeš líznout kartu. Pakliže tak učiníš, kartu zahoď.

Ještě více než mršiny je lákají poslední slova umírajících.

Mystic of the Hidden Way

Bytost — Human Monk

11

3/2

Mystic of the Hidden Way nemůže být blokována.


Morph
11(Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 1. Kdykoli ji za její morph cenu obrať lícem vzhůru.)

"Není překážek, jen různých cest. "

Pact of Negation

Instant

1

Zruš cílové kouzlo.


Na začátku tvé příští udržovací fáze zaplať
111. Pakliže tak neučiníš, prohráváš hru.

TI, jenž očekávají zradu za každým rohem, jsou jen zřídka zklamáni..

Phantasmal Bear

Bytost — Bear Illusion

1

2/2

Když se Phantasmal Bear stane cílem kouzla nebo schopnosti, obětuj ji.

"Víš, že není skutečný, ale když se do tebe zaboří jeho drápy, nezáleží na tom, co víš."
—Pol Jamaar, iluzionista

Reef Worm

Bytost — Worm

11

0/1

Když Reef Worm zemře, vytvoř si 3/3 modrou bytost-token s typem Fish, která má „Když tato bytost zemře, vytvoř si 6/6 modrou bytost-token s typem Whale, která má „Když tato bytost  zemře, vytvoř si 9/9 modrou bytost-token s typem Kraken.“"

Retraction Helix

Instant

1

Do konce kola cílová bytost získává "1: Vrať cílový permanent, jenž není země, do ruky vlastníka."

Když geometrie světa kolabuje, mistr aetheru může sklízet moc mimo lidské chápání.

Shoreline Ranger

Bytost — Bird Soldier

11

3/4

Flying
Islandcycling
1(1, Zahoď tuto kartu: Najdi si v knihovně kartu s typem Island, ukaž ji, dej si ji do ruky a pak si zamíchej knihovnu.)

Sift

Sorcery

11

Lízni tři karty, pak kartu zahoď.

"Dvakrát jsem si nechal Odkaz uniknout. Nikdy více."
—Karn, stříbrný golem

Totally Lost

Instant

11

Polož cílový permanent, jenž není země, na vršek knihovny vlastníka.

Fblthp odjakživa nesnášel davy.

Twisted Image

Instant

1

Prohoď do konce kola sílu a odolnost cílové bytosti. Lízni kartu.

"Opravdová moc je v mysli. Tělo je příliš tvárné."
-Politus, vedalkenský vyslanec

Vendilion Clique

Legendární bytost — Faerie Wizard

111

3/1

Flash


Flying


Když Vendilion Clique přichází do hry, podívej se na všechny karty v ruce cílového hráče. Můžeš si zvolit jednu kartu z nich, která není země. Pakliže tak učiníš, onen hráč tuto kartu ukáže, pak ji odloží na spodek své knihovny, pak si lízne kartu.

Vesuvan Shapeshifter

Bytost — Shapeshifter

111

0/0

Když Vesuvan Shapeshifter přichází do hry nebo poté, co je otočena lícem vzhůru, můžeš si zvolit jinou bytost ve hře. Pakliže tak učiníš, Vesuvan Shapeshifter se stává kopií této bytosti, dokud není opět otočen lícem dolů, a  získává "Na začátku tvé udržovací fáze můžeš tuto bytost otočit lícem dolů."


Morph
11(Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 1. Kdykoli ji za její morph cenu obrať lícem vzhůru.)

Willbender

Bytost — Human Wizard

11

1/2

Morph 11(Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 1. Kdykoli ji za její morph cenu obrať lícem vzhůru.)


Když je Willbender otočena lícem vzhůru, změň cíl cílového kouzla nebo schopnosti , která má jeden cíl.

Ancient Craving

Sorcery

11

Lízni tři karty a ztrať 3 životy.

Vědění vyžaduje oběti.

Bloodhunter Bat

Bytost — Bat

11

2/2

Flying


Když Bloodhunter Bat vstupuje na bojiště, cílový hráč ztratí 2 životy a ty 2 životy získáváš.

Vrací se dychtiv podělit se o svou krvavou hostinu se svým příšerným pánem.

Caustic Tar

Očarování — Aura

111

Očaruj zemi


Očarovaná země má "
1: Cílový hráč ztratí 3 životy."

Zášť Kabalu proměňuje louky v bažiny.

Dark Ritual

Instant

1

Add 111 do svého manového poolu.

Deadly Designs

Očarování

11

1: Polož na Deadly Designs žeton intriky. Tuto schopnost může aktivovat jakýkoli hráč.


Když je na
 Deadly Designs pět či více žetonů intriky, obětuj ji. Pakliže tak učiníš, znič až dvě cílové bytosti.

Death's-Head Buzzard

Bytost — Bird

111

2/1

Flying


Když Death's-Head Buzzard zemře, všechny bytosti získávají do konce kola -1/-1.

Prožrané havětí, vždy hladové, střemhlav se vrhající z noční oblohy.

Diabolic Edict

Instant

11

Cílový hráč obětuje bytost.

Dirge of Dread

Sorcery

11

Všechny bytosti získávají do konce kola fear (Mohou je blokovat pouze černé nebo artefaktové bytosti.)


Cycling
11(11, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)


Když cykluješ Dirge of Dread, můžeš nechat cílovou bytost do konce kola získat fear.

Disfigure

Instant

1

Cílová bytost získává do konce kola -2/-2.

"Jizva chrabrosti či smutný příběh? Záleží jen na tvém prahu bolesti."

Doomsday

Sorcery

111

Najdi si v knihovně a ve hřbitově pět karet a zbytek vypověz ze hry. Zvolené karty si dej na vršek knihovny v libovolném pořadí. Ztrácíš polovinu životů, zaokrouhleno nahoru.

Dusk Legion Zealot

Bytost — Vampire Soldier

11

1/1

Když Dusk Legion Zealot vstupuje na bojiště, lízni kartu a ztrať 1 život.

Jakmile dorazili do Orazcy, průzkumníci Legie začali rabovat hrobky a chrámy, hledaje Nesmrtelné Slunce.

Erg Raiders

Bytost — Human Warrior

11

2/3

Na začátku tvé fáze konce kola, pokud Erg Raiders toto kolo neútočila a pokud toto kolo nepřišla na bojiště pod tvou kontrolu, ti Erg Raiders udělí 2 zranění.

Jejich schopnosti jsou úžasné, a jejich chuť do bitvy rovněž.

Fallen Angel

Bytost — Angel

111

3/3

Flying


Obětuj bytost: Fallen Angel získává do konce kola +2/+1

"Proč pláčete pro mrtvé? Já se raduji, neb zemřeli pro mne.“

Hell's Caretaker

Bytost — Horror

11

1/1

1, Obětuj bytost: Vrať cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova na bojiště. Aktivuj tuto schopnost jen ve své udržovací fázi.

"Pravidla mluví jasně. Chceš-li pryč, stačí jen přesvědčit jiného, aby zaujal tvé místo."

Horror of the Broken Lands

Bytost — Horror

11

4/4

Kdykoli cykluješ nebo zahodíš jinou kartu, Horror of the Broken Lands získává do konce kola +2/+1.


Cycling
1(1, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

Živí se vyschlými kostmi v písku a zoufalými prosbami ve větru.

Ihsan's Shade

Legendární bytost — Shade Knight

1111

5/5

Imunita vůči bílé

Žádný smrtelník nemůže vykonat dostatečné pokání za Ihsanovu zradu. Kvůli vykoupení se musel stát něčím úplně jiným.

Laquatus's Champion

Bytost — Nightmare Horror

111

6/3

Když Laquatus's Champion vstupuje na bojiště, cílový hráč ztrácí 6 životů.

Když Laquatus's Champion opustí bojiště, onen hráč získává 6 životů.


1: Regeneruj Laquatus's Champion.

Chainerův temný dar duši ještě temnější.

Living Death

Sorcery

111

Každý hráč vypoví všechny karty bytostí ze svého hřbitova ze hry, pak obětuje všechny bytosti, jež kontroluje, pak položí na bojiště  všechny takto předtím vypovězené karty.

Mesmeric Fiend

Bytost — Nightmare Horror

11

1/1

Když Mesmeric Fiend vstupuje na bojiště, cílový hráč ukáže ruku a ty si zvolíš z ní kartu, která není země. Vypověz onu kartu ze hry.

 
Když Mesmeric Fiend opustí bojiště, vrať vypovězenou kartu do ruky vlastníka.

Murder

Instant

111

Znič cílovou bytost.

"Nehledě na to, jak mám plný rozvrh, snažím se vždy udělat si čas na tuhle osobní práci."
—Královna Marchesa

Nezumi Cutthroat

Bytost — Rat Warrior

11

2/1

Fear (Mohou ji blokovat jen černé a artefaktové bytosti.)


Nezumi Cutthroat nemůže blokovat.

"Nezumi za peníze udělají věci, na které by jiný myslící tvor ani nepomyslel. To je samozřejmě činí nadmíru užitečnými.“
—Meloku, zvaný Mračné zrcadlo

Phyrexian Ghoul

Bytost — Zombie

11

2/2

Obětuj bytost: Phyrexian Ghoul získává do konce kola +2/+2.

Phyrexia zužitkuje vše. Její potravní řetězec je spirálovým cyklem.

Phyrexian Obliterator

Bytost — Horror

1111

5/5

Trample


Kdykoli zdroj udělí zranění Phyrexian Obliterator, hráč onen zdroj kontrolující obětuje odpovídající počet permanentů.

"Zřete požehnanou dokonalost."
—Sheoldred, zvaná Šeptající

Plague Wind

Sorcery

111

Znič všechny bytosti, jež nekontroluješ. Nemohou být regenerovány.

"Druhý vítr povznesení je Ničitel, zabíjející nehodné."
—Keld Triumfující

Ratcatcher

Bytost — Ogre Rogue

111

4/4

Fear (Mohou ji blokovat jen černé a artefaktové bytosti.)


Na začátku tvé udržovací fáze, si můžeš v knihovně najít kartu s typem Rat, ukázat ji, dát si ji do ruky a pak si zamíchat knihovnu.

Jedovatý pach zlobra je pro nosy nejníže u země coby nejlahodnější sýr Kaškaval.

Ravenous Chupacabra

Bytost — Beast Horror

111

2/2

Když Ravenous Chupacabra vstupuje na bojiště, znič cílovou bytost pod kontrolou protihráče.

S Orazcou se vrátily na tvář světa i jiné hrůzy, než Nesmrtelné Slunce.

Relentless Rats

Bytost — Rat

111

2/2

Relentless Rats má +1/+1 za každou další bytost na bojišti jménem Relentless Rats.


Balíček může mít libovolný počet karet jménem Relentless Rats.

Returned Phalanx

Bytost — Zombie Soldier

11

3/3

Defender


11: Returned Phalanx může toto kolo útočit, jako by neměla defender.

Žili v rozdílných národech a érách, ale jako Navrátilci spojují své ruce jako jeden.

Ruthless Ripper

Bytost — Human Assassin

1

1/1

Deathtouch


Morph—Ukaž z ruky černou kartu. (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za
1. Kdykoli ji za její morph cenu obrať lícem vzhůru.)


Poté, co je
  Ruthless Ripper otočena lícem vzhůru, cílový hráč ztratí 2 životy

Street Wraith

Bytost — Wraith

111

3/4

Swampwalk (Nemůže být blokována, pokud bránící se hráč kontroluje Swamp.)


Cycling—Zaplať 2 životy. (Zaplať 2 životy, zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

Lampy na Wyndmoorské ulici se o půlnoci zhasí a od v obavě, že by osvítily to, co se skrývá v temnotách.

Supernatural Stamina

Instant

1

Cílová bytost získává do konce kola +2/+0 a "Když tato bytost zemře, vrať ji na bojiště tapnutou pod kontrolu vlastníka."

"Nikdo si není roven – ani v životě, ani ve smrti. Bontuini favoriti budou na věčnosti státi nejvýše"
—Senifet, vezírka Bontuina

Triskaidekaphobia

Očarování

11

Na začátku své udržovací fázemi zvol jedno:


• Každý hráč s přesně 13 životy prohrává hru, pak každý hráč získává 1 život.


• Každý hráč s přesně 13 životy prohrává hru, pak každý hráč  ztrácí 1 život.

Twisted Abomination

Bytost — Zombie Mutant

11

5/3

1: Regeneruj Twisted Abomination.
Swampcycling
1(1, Zahoď tuto kartu: Najdi si v knihovně kartu  typem Swamp, ukaž ji, dej si ji do ruky a pak si zamíchej knihovnu.)

Undead Gladiator

Bytost — Zombie Barbarian

111

3/1

11, Zahoď kartu: Vrať si Undead Gladiator ze svého hřbitova do ruky. Aktivuj tuto schopnost pouze ve své udržovací fázi.


Cycling
11(11, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

Kabal miluje přídavky.

Unearth

Sorcery

1

Vrať cílovou kartu bytosti s převedenou manovou cenou 3 a méně ze svého hřbitova na bojiště.


Cycling
1(1, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

Nehledě na to, jak hluboko je pohřbíš, některé zlo odmítá zůstat mrtvým.

Vampire Lacerator

Bytost — Vampire Warrior

1

2/2

Na začátku tvé udržovací fáze ztrácíš 1 život, pokud nemá protihráč méně než 10 životů.

Laceranti se před každým lovem pořežou. Musí se nakrmit před úsvitem, nebo vykrvácejí k smrti.

Will-o'-the-Wisp

Bytost — Spirit

1

0/1

Flying (Mohou ji blokovat jen bytosti s flying nebo reach.)


1: Regenerate Will-o'-the-Wisp. (Když by tato bytost měla být v tomto kole zničena, v prvním příštím případě se tak nestane. Namísto toho ji tapni, odstraň z ní všechny zranění a odstraň ji z boje.)

"V temných nocích můžeš stále spatřit světélko lucerny té Vessovic dívky, tam v Caligu, hledající svého bratra. Ti, kdo jej následují, jsou odsouzeni věčně hledat po jejím boku."
—"Zánik rodu Vessů"

Zombify

Sorcery

11

 

Vrať cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova na bojiště.

.

"První zrození oslavuje život. Druhé jej ."
—Mystik stařešina

Zulaport Cutthroat

Bytost — Human Rogue Ally

11

1/1

 

Kdykoli Zulaport Cutthroat nebo jiná bytost pod tvou kontrolou zemře, každý protihráč ztrácí 1 život a ty 1 život získáváš.

 

"Eldrazi? Ha! Zkus se projít v noci s plnými kapsami po Zulaportu. TO je nebezpečné. "

Act of Treason

Sorcery

11

Do konce kola získáváš kontrolu nad cíovou bytostí. Odtapni onu bytost. Do konce kola získává haste. (Může toto kolo útočit a tapovat se.)

“Zuřivost koluje v každém srdci, toužíc roztříštit svá pouta racionality. ”

—Sarkhan Vol

Akroma, Angel of Fury

Legendární bytost — Angel

1111

6/6

Akroma, Angel of Fury nemůže být zrušena


Flying, trample, imunita vůči bílé a vůči modré


1: Akroma, Angel of Fury získává do konce kola +1/+0.


Morph
1111(Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 1. Kdykoli ji za její morph cenu obrať lícem vzhůru.)

Balduvian Horde

Bytost — Human Barbarian

111

5/5

Když Balduvian Horde vstupuje na bojiště, obětuj ji, pokud náhodně nezahodíš kartu.

"Nebojujeme pro metály a tituly. Důkazem našeho vítězství je krev."
—Lovisa Chladnooká

Ball Lightning

Bytost — Elemental

111

6/1

Trample (Tato bytost může při útoku udělt přebytečné zranění do bránícího se hráče nebo sférochodce.)


Haste (Může útočit a tapovat se ihned po příchodu pod tvou kontrolu.)


Na začátku fáze konce kola Ball Lightning obětuj.

Nejstrašnější bouře jsou ty, jenž nezrodila příroda.

Blood Moon

Očarování

11

Z nezákladních zemí jsou základní země s typem Mountain.

Browbeat

Sorcery

11

Jakýkoli hráč může nechat Browbeat udělit mu 5 zranění. Pokud tak nikdo neučiní, cílový hráč si lízne tři karty.

"I výhrůžka silou má v sobě sílu."
—Jeska, zkušená válečnice

Chandra's Outrage

Instant

111

Chandra's Outrage udělí 4 zranění cílové bytosti a 2 zranění hráči onu bytost kontrolující.

Chandra nikdy nevěřila na používání svého „vnitřního hlasu“.

Chartooth Cougar

Bytost — Cat Beast

11

4/4

1: Chartooth Cougar získává do konce kola +1/+0.

.
Mountaincycling
1(1, Zahoď tuto kartu: Najdi si v knihovně kartu s typem Mountain, ukaž ji, dej si ji do ruky a pak si zamíchej knihovnu.)

Cinder Storm

Sorcery

11

Cinder Storm deals 7 zranění cílové bytosti nebo hráči.

Jakýkoli pyromant může myšlenkou zažehnout oheň. O co jde, je umět ho uhasit.

Crimson Mage

Bytost — Human Shaman

11

2/1

1: Cílová bytost pod tvou kontrolou  získává do konce kola haste. (Může toto kolo útočit a tapovat se.)

“Vládneme plameny zuřivosti. Válka je naší krví a ničení naším rodným právem. ”

—Krédo Karmínového řádu

Eidolon of the Great Revel

Očarování Bytost — Spirit

11

2/2

Kdykoli sešle hráč kouzlo s převedenou manovou cenou 3 nebo méně, Eidolon of the Great Revel udělí onomu hráči 2 zranění.

Xenagós se radoval, zatímco Theros hořel.

Enthralling Victor

Bytost — Human Warrior

11

3/2

Když Enthralling Victor vstupuje na bojiště, do konce kola získáváš kontrolu nad cílovou bytostí se silou 2 a méně. Odtapni onu bytost. Do konce kola získává haste. (Může toto kolo útočit a tapovat se.)

Pokud koukáte dlouho do slunce, přijdete o schopnost vidět věci jasně.

Fortune Thief

Bytost — Human Rogue

11

0/1

Zranění, které by tvůj počet životů snížilo na méně než 1, jej namísto toho sníží na 1.

.
Morph
11(Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 1. Kdykoli ji za její morph cenu obrať lícem vzhůru.)

Frenzied Goblin

Bytost — Goblin Berserker

1

1/1

Kdykoli Frenzied Goblin útočí, můžeš zaplatit 1. Pakliže tak učiníš, cílová bytost nemůžr toto kolo blokovat.

Pozitivum na neohlížení se na následky je v tom, že vždy překvapíte ty, jenž tak činí.

Genju of the Spires

Očarování — Aura

1

Očaruj Mountain
1: Očarovaná Mountain se do konce kola stává 6/1 červenou bytostí s typem Spirit. Stále platí za zemi.

 
Když je očarovaná Mountain odložena do hřbitova, můžeš si vrátit Genju of the Spires ze svého hřbitova do ruky.

Goblin War Drums

Očarování

11

Bytosti pod tvou kontrolou mají menace. (Každou mohou blokovat pouze dvě a více bytostí.)

Jejich ušní bubínky už to možná vzdaly, ale zbytek nikdy nehodlá.“

Hordeling Outburst

Sorcery

111

Vytvoř si tři 1/1 červené bytosti-tokeny s typem Goblin.

"Nenechávejte zbytky, nebo přilákáte havěť.“
—Marduská hrozba

Humble Defector

Bytost — Human Rogue

11

2/1

1:  Lízni dvě karty. Cílový protihráč získává kontrolu nad Humble Defector. Aktivuj tuto schopnost pouze ve svém kole.

 

"Kdysi jsi byl Mardu, tvé tělo a vůle již silnými jsou. Nyní musíme vycvičit tvou mysl."

—Houn, jeskaiský starší

Imperial Recruiter

Bytost — Human Advisor

11

1/1

Když Imperial Recruiter vstupuje na bojiště,  najdi si v knihovně kartu se silou 2 a méně, ukaž ji a dej si ji do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.

Nadšený náborář dokáže vyhrát bitvu, ještě než vylétne první šíp.

Ire Shaman

Bytost — Orc Shaman

11

2/1

Menace (Tato bytost může být blokována pouze dvěma a více bytostmi.)


Megamorph
1(Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 1. Kdykoli ji za její megamorph cenu obrať lícem vzhůru a polož na ni +1/+1 žeton.)


Poté, co je Ire Shaman otočena lícem vzhůru, vypověz ze hry vrchní kartu své knihovny. Do konce kola můžeš onu kartu zahrát.

Izzet Chemister

Bytost — Goblin Wizard

11

1/3

Haste


1, 1: Vypověz cílovou kartu instant nebo sorcery ze svého hřbitova.


11, 1, Obětuj Izzet Chemister: Sešli libovolné množství karet vypovězených pomocí Izzet Chemister bez placení jejich manových cen.

Jackal Pup

Bytost — Jackal

1

2/1

Kdykoli je Jackal Pup uděleno zranění, udělí odpovídající počet zranění tobě.

První ráno poté, co dostala svého mazlíka, se kouzelnice probudila s kousanci od blech a vyrážkou.

Kindle

Instant

11

Kindle udělí X zranění cílové bytosti nebo hráči, kde X je 2 plus počet karet jménem Kindle ve všech hřbitovech.

Naděje na spasení je spálena ohni marnosti..

Lightning Bolt

Instant

1

Lightning Bolt udělí 3 zranění cílové bytosti nebo hráči.

Jiskromág vzkříkl k nebesům, povolávaje hněv bouří jeho mládí. K jeho překvapení mu obloha odpověděla s mocnou silou, o které si myslel, že ji již nikdy více nespatří.

Magus of the Wheel

Bytost — Human Wizard

11

3/3

11, 1, Obětuj Magus of the Wheel: Každý hráč zahodí celou ruku a lízne sedm karet.

" Osud není tak neměnný, jak by sis mohl myslet.“

Mogg Flunkies

Bytost — Goblin

11

3/3

Mogg Flunkies nemůže útočit ani blokovat sama.

Budou útočit na cokoli, co mají před sebou – pokud jim povíte, kterým směrem to je.

Pillage

Sorcery

111

Znič cílový artefakt nebo zemi. Nemůže být regenerován(a)..

"Zbytky našich domů ještě doutnají, ale kjeldorské vesnice již v odplatě hoří plamenem. Co začali, my dokončíme "
—Lovisa Chladnooká

Pyre Hound

Bytost — Elemental Hound

11

2/3

Trample


Kdykoli sešleš kouzlo instant nebo sorcery, polož na Pyre Hound +1/+1 žeton.

Jeho vrčení je jako praskání nespoutaného lesního požáru.

Pyroclasm

Sorcery

11

Pyroclasm udělí 2 zranění každé bytosti.

Red Elemental Blast

Instant

1

Zvol si jedno —
• Zruš cílové modré kouzlo.
• Znič cílový modrý permanent.

Horoucí vášeň nic nespoutá.

Simian Spirit Guide

Bytost — Ape Spirit

11

2/2

Vypověz Simian Spirit Guide ze své ruky ze hry:Přidej 1 do svého manového poolu.

"Málokdy má cenu se ptát, odkud ta mana pochází. Neptej se a buď za ni vděčný."
—Jaya Ballard, námezdní kouzelnice

Skeletonize

Instant

11

Skeletonize udělí 3 zranění cílové bytosti. Pokud bytost, jíž bylo takto uděleno zranění, toto kolo zemře, vytvoř si 1/1 čerou bytost-token s typem Skeleton a s "1: Regeneruj tuto bytost."

Oheň spálí maso i svobodu.

Skirk Commando

Bytost — Goblin

111

2/1

Kdykoli Skirk Commando udělí bojové zranění hráči, můžeš ji nechat udělit 2 zranění cílové bytosti pod kontrolou onoho hráče.


Morph
11(Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 1. Kdykoli ji za její morph cenu obrať lícem vzhůru.)

Soulbright Flamekin

Bytost — Elemental Shaman

11

2/1

1: Cílová bytost získává do konce kola trample. Pokud je to potřetí, co byla tato schopnost toto kolo vyhodnocena, přidej si 11111111 do svého manového poolu.

Je-li vyprovokován, hněv ohniváka hoří daleko žhavěji, než leckterá kovárna obra.

Spikeshot Goblin

Bytost — Goblin Shaman

11

1/2

1, 1: Spikeshot Goblin udělí počet zranění rovný její síle cílové bytosti nebo hráči.

"Přibližovat se zásadně nedoporučováno."
—Vulshokský polní manuál

Thresher Lizard

Bytost — Lizard

11

3/2

Thresher Lizard má +1/+2, pokud máš v ruce jednu nebo méně karet.

Zvuk jejího ocasu tlukoucího do pouštních skal se často splete s dusotem mnohem většího predátora.

Trumpet Blast

Instant

11

Útočcí bytosti mají do konce kola +2/+0.

Keldští bojovníci nepotřebují signál k útoku. Potřebují signál, kdy přestat.

Uncaged Fury

Instant

11

Cílová bytost získává do konce kola +1/+1 a double strike. (Uděluje zranění jak v kroku first strike, tak v normálním kroku udělování zranění)

"Právem se bojte těch, které jste zavřeli pod zámkem."
—Rahilda, alfa-samice Vildinské smečky

Zada, Hedron Grinder

Legendární bytost — Goblin Ally

11

3/3

Kdykoli sešleš kouzlo instant nebo sorcery, které cílí pouze Zada, Hedron Grinder, zkopíruj ono kouzlo za každou bytost pod tvou kontrolou, kterou může ono kouzlo cílit. Každá z kopií cílí jinou z těchto bytostí.

"Hedrony v sobě ukrývají magii po tisíce let – nebo po kratší dobu, pokud potřeba."

Ainok Survivalist

Bytost — Hound Shaman

11

2/1

Megamorph 11(Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 1. Kdykoli ji za její megamorph cenu obrať lícem vzhůru a polož na ni +1/+1 žeton.)


Poté, co je Ainok Survivalist otočena lícem vzhůru, znič cílový artefakt nebo očarování pod kontrolou protihráče.

Ambassador Oak

Bytost — Treefolk Warrior

11

3/3

Když Ambassador Oak vstupuje na bojiště, vytvoř si 1/1 zelenou bytost-token s typem Elf Warrior.

Entové a elfové spolu sdílejí starost o prales, ale elfové se navíc cítí jako doma, když se na ostatní dívají svrchu.

Ancient Stirrings

Sorcery

1

Podívej se na vrchních pět karet své knihovny. Můžeš si mezi nimi vybrat bezbarvou kartu, ukázat ji a pát si ji do ruky. Zbytek karet pak dej na spodek své knihovny.(Karty bez barevné many v sesílací ceně jsou bezbarvé. Země také.)

Arbor Elf

Bytost — Elf Druid

1

1/1

1: Odtapni cílový Forest.

Azusa, Lost but Seeking

Legendární bytost — Human Monk

11

1/2

V každém svém kole můžeš zahrát dvě země navíc.

"Nestýská se mi po Jukai. Není to můj domov. Mým domovem je Kamigawa, její lidi mou rodinou. Doma jsem kdekoli, kde složím uzlík a opřu si hlavu."

Broodhatch Nantuko

Bytost — Insect Druid

11

1/1

Kdykoli je Broodhatch Nantuko uděleno zraněn, můžeš si vytvořit odpovídající počet 1/1 zelených bytostí-tokenů s typem Insect.

 
Morph
11(Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 1. Kdykoli ji za její morph cenu obrať lícem vzhůru.)

Colossal Dreadmaw

Bytost — Dinosaur

111

6/6

Trample

Pokud cítíš otřesy země, utíkej. Pokud jej slyšíš řvát, prchej. Pokud vidíš jeho zuby, je pozdě.

Courser of Kruphix

Očarování Bytost — Centaur

111

2/4

Hraj s odhalenou vrchní kartou své knihovny.

Můžeš hrát vrchní kartu své knihovny, je-li to karta země.

Kdykoli vstoupí na bojiště země pod tvouu kontrolou, získáváš 1 život.

Cultivate

Sorcery

11

Najdi si v knihovně až dvě karty základních zemí, ukaž je, jednu si dej do ruky a druhou na bojiště tapnutou. Pak si zamíchej knihovnu.

Všechna semínka sdílejí společné pouto, hlas nesoucí se přes nekonečno.

Echoing Courage

Instant

11

Cílová bytost a všechny bytosti se stejným jménem jako cílová bytost získávají do konce kola +2/+2.

Jediné semínko spustí překotný  růst.

Elvish Aberration

Bytost — Elf Mutant

11

4/5

1: Přidej 111 do svého manového poolu.
Forestcycling
1(1, Zahoď tuto kartu: Najdi si v knihovně kartus typem Forest, ukaž ji, dej si ji do ruky a pak si zamíchej knihovnu.)

Elvish Piper

Bytost — Elf Shaman

11

1/1

1, 1: Můžeš položit kartu bytosti ze své ruky na bojiště.

Z Gaey zrodil se svět, a bylo na něm ticho. Z Gaey zrodili se elfové, a na světě již nikdy ticho nebylo.

.— Elfí učení

Ember Weaver

Bytost — Spider

11

2/3

Reach (Může blokovat bytosti s flying.)


Pokud kontroluješ červený permanent, Ember Weaver má +1/+0 a first strike.

“Každou noc se slunce rozpouští a je rozfoukáno větrem. Každou noc pavouci upletou nové a posadí je na oblohu.”
—Mýtus rozsévačů slunce

Epic Confrontation

Sorcery

11

Cílová bytost pod  tvou  kontrolou získávád do konce kola +1/+2. Vyzve na souboj cílovou bytost, již nekontroluješ (Každá udělí počet zranění rovný své síle té druhé.)

Nehledě na časovou linii, některé legendy přetrvají.

Fierce Empath

Bytost — Elf

11

1/1

Když Fierce Empath vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně najít kartu bytosti s převedenou manovou cenou 6 a více,  ukázat ji, dát si ji do ruky a pak si zamíchat knihovnu.

Giant Growth

Instant

1

Cílová bytost získává do konce kola +3/+3..

"Pouze ty nejúčinnější techniky obstojí ve zkoušce časem"
—Gamelen, citanulský stařešina

Invigorate

Instant

11

Pokud kontroluješ Forest, můžeš namísto zaplacení manové ceny nechat jednoho soupeře získat 3 životy.


Cílová bytost získává do konce kola +4/+4.

Iwamori of the Open Fist

Legendární bytost — Human Monk

111

5/5

Trample
Když Iwamori of the Open Fist vstupuje na bojiště, každý protihráč si může na bojiště položit z ruky kartu legendární bytosti.

Kavu Climber

Bytost — Kavu

111

3/3

Když Kavu Climber vstupuje na bojiště, lízni kartu.

Možná máš nad sebou kavu
—Llanowarská fráze znamenající „udržuj si mysl otevřenou"

Kavu Predator

Bytost — Kavu

11

2/2

Trample


Kdykoli protihráč získá životy, polož na Kavu Predator odpovídající počet +1/+1 žetonů.

Ve skomírajcím světě stačí pach zdravé kořisti k tomu, aby přivedl lovce k šílenství.

Krosan Colossus

Bytost — Beast

1111

9/9

Morph 111(Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 1. Kdykoli ji za její morph cenu obrať lícem vzhůru.)

Jak kráčel, měnil mapy. Když zařval, změnil počasí..

Krosan Tusker

Bytost — Boar Beast

111

6/5

Cycling 11(11, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)
Když cykluješ Krosan Tusker, můžeš si najít v knihovně kartu základní země, ukázat ji, dát si ji do ruky a pak si zamíchat knihovnu. (Proveď to, než si lízneš.)

Living Wish

Sorcery

11

Můžeš si zvolit kartu bytosti nebo země nacházející se mimo hru, ukázat ji a dát si ji do ruky. Vypověz Living Wish ze hry.

Nejlepší přání zahrnují i vůli dostatečnou na zvládnutí důsledků.

Lull

Instant

11

Udělení veškerého bojového zranění, které by bylo toto kolo uděleno, je zabráněno.


Cycling
1(1, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

Válečná vřava utichla, a obě armády v úžasu zíraly na krásu Gaeina díla..

Master of the Wild Hunt

Bytost — Human Shaman

111

3/3

Na začátku tvé udržovací fáze si vytvoř  2/2 zelenou bytost-token s typem Wolf. 


1: Tapni všechny netapnuté bytosti s typem Wolf, jež kontroluješ. Každá z takto tapnutých bytostí s typem Wolf udělí počet zranění rovný své síle cílové bytosti. Ona cílová bytost udělí počet zranění rovný své síle, rozdělených dle libovůle jejího vlastníka, mezi  jakýkoli počet takto tapnutých bytostí s typem Wolf.

Nettle Sentinel

Bytost — Elf Warrior

1

2/2

Nettle Sentinel se v průběhu tvé odtapovací fáze neodtapuje.

Kdykoli seštěš zelené kouzlo, odtapni Nettle Sentinel.

Ačkoliv ji shadowmoorské lesy plné příšer lákají do svého objetí, nikdy neopouští svůj post.

Plummet

Instant

11

Znič cílovou bytosti s flying.

“Nechť nebesům vládne toliko vítr.”
—Dejara, druidka ze Zlatolesa

Presence of Gond

Očarování — Aura

11

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má "
1: Vytvoř si 1/1 zelenou bytost-token s typem Elf Warrior."

"Zde odpočívá Gond, hrdina strážné tvrze Taldwen. Nechť jeho památka vždy vede naše kroky.

Protean Hulk

Bytost — Beast

111

6/6

Když Protean Hulk  zemře, najdi si v knihovně libovolný počet karet s celkovou převedenou manovou cenou 6 a méně a dej si je na bojiště. Pak si zamíchej knihovnu.

"Maso a vejce! Žrádlo!"
—Borborygmos

Rancor

Očarování — Aura

1

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +2/+0 a trample.


Když  je Rancor položena z bojiště do hřbitova, vrať Rancor do ruky vlastníka.

Nenávist přežije ty nenávistné.

Regrowth

Sorcery

11

Vrať cílovou kartu ze svého hřbitova do ruky.

Stampede Driver

Bytost — Human Spellshaper

1

1/1

11, 1, Zahoď kartu: Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+1 a trample.

"Dunění kopyt je mým uším hudbou."

Summoner's Pact

Instant

1

Vyhledej si v knihovně kartu zelené bytosti, ukaž ji a dej si ji do ruky. Pak si zamíchej knihovnu. 
Na začátku své další udržovací (upkeep) fáze, zaplať 111. Pakliže tak neučiníš, prohráváš hru.

Timberpack Wolf

Bytost — Wolf

11

2/2

Timberpack Wolf má  +1/+1 za každou další bytost jménem Timberpack Wolf pod tvou kontrolou.

"Potřeba smečky je jim vrozená. Svou pravou sílu z jiného podnětu neukážou."
-Garruk, Hlas divočiny

Tree of Redemption

Bytost — Plant

11

0/13

Defender


1: Prohoď svůj počet životů a odolnost Tree of Redemption.

Popravčí strom u Thrabenské katedrály má moc ke spasení více než jen duší oběšených.

Utopia Sprawl

Očarování — Aura

1

Očaruj Forest

 

Když Utopia Sprawl přichází do hry, zvol si barvu.

Kdykoli je očarovaný Forest tapnut pro manu, hráč, který jej kontroluje, si přidá do mana poolu jednu manu výše zvolené barvy.

Vessel of Nascency

Očarování

1

11, Obětuj Vessel of Nascency: Otoč vrchní čtyři karty své knihovny. Můžeš si z nich vybrat kartu očarování, bytosti, artefaktu, země nebo sférochodce a dát si ji do ruky. Zbytek odlož do hřbitova.

Wildheart Invoker

Bytost — Elf Shaman

111

4/3

1: Cílová bytost získává do konce kola +5/+5 a trample.

"Život, jak jej známe, se potácí na pokraji vyhynutí. Musíme jim ukázat sílu, kterou nám chtějí ukrást. "

—Příběhy vyvolávačů

Woolly Loxodon

Bytost — Elephant Warrior

111

6/7

Morph 11(Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 1. Kdykoli ji za její morph cenu obrať lícem vzhůru.)

I mezi nejdrsnějšími válečníky Temuru jsou loxodonové respektováni pro svou schopnost přizpůsobit se horským sněhům

Animar, Soul of Elements

Legendární bytost — Elemental

111

1/1

Imunita vůči bílé a vůči černé
Kdykoli sešleš kouzlo bytosti, polož na Animar, Soul of Elements +1/+1 žeton.
Kouzla bytostí tě stojí k seslání o  
1 méně za každý +1/+1 žeton na Animar.

Baloth Null

Bytost — Zombie Beast

111

4/5

Když Baloth Null vstupuje na bojiště, vrať si až dvě cílové karty bytostí ze svého hřbitova do ruky.

"Lidi používají prasata k hledání hub, ne? Tak tohle je to samé. " —Harak, malakirská krvočarodějk

Blightning

Sorcery

111

Blightning udělí 3 zranění cílovému hráči. Tento hráč zahodí dvě karty.

Zatímco pach hořícího masa je na Grixisu celkem běžně k potkání, pach spáleného mozku je vzácností.

Boros Charm

Instant

11

Zvol si jedno —

·          Boros Charm udělí 4 zranění cílovému hráči

·          Permanenty pod tvou kontrolou jsou toto kolo nezničitelné.

·          Cílová bytost získává do konce kola double strike.

Brion Stoutarm

Legendární bytost — Giant Warrior

111

4/4

Lifelink
1, 1, Obětuj jinou bytost než Brion Stoutarm: Brion Stoutarm udělí cílovému hráči počet zranění rovný síle obětované bytosti.

Boggarti a znepokojivé kusy boggartů létaly vzduchem s alarmující, byť ne zcela dokonalou pravidelností.

Cloudblazer

Bytost — Human Scout

111

2/2

Flying


Když Cloudblazer vstupuje na bojiště, získáváš 2 životy a lízneš dvě karty.

Veškeré aetherové mapy světa nejsou nic v porovnání s okem talentovaného průzkumníka

Conflux

Sorcery

111111

Vyhledej si v knihovně bílou kartu, modrou kartu, černou kartu, červenou kartu a zelenou kartu. Ukaž tyto karty a dej si je do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.

Po letech intrik měnících světy je Bolasův triumf nadosah.

Eladamri's Call

Instant

11

Najdi si v knihovně kartu bytosti, ukaž ji a dej si ji do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.

Kmenové soupeření a malicherné půtky byly s Eladamriho výzvou zapomenuty.

Gisela, Blade of Goldnight

Legendární bytost — Angel

1111

5/5

Flying, first strike

Měl-li by zdroj udělit zranění soupeři nebo permanentu pod jeho kontrolou, onen zdroj udělí namísto toho onomu hráči nebo permanentu dvojnásobek onoho zranění.

Měl-li by zdroj udělit zranění tobě nebo permanentu pod tvou kontrolou, je zabráněno udělení poloviny tohoto zranění, zaokrouhleno nahoru.

Grenzo, Dungeon Warden

Legendární bytost — Goblin Rogue

111

2/2

Grenzo, Dungeon Warden vstupuje na bojiště s X +1/+1 žetony.


1:  Odlož spodní kartu své knihovny do hřbitova. Je-li to karta bytost se silou menší nebo rovnou síle Grenzo, Dungeon Keeper, polož onu kartu na bojiště.

Hanna, Ship's Navigator

Legendární bytost — Human Artificer

111

1/2

111, 1: Vrať si  ze svého hřbitova do ruky cílovou kartu artefaktu nebo očarování.

„Nikdy jsem si nemyslela, žs strávím život bojem. Jsem tvůrkyně, ne ničitelka.“

Lorescale Coatl

Bytost — Snake

111

2/2

Kdykoli lízneš kartu, můžeš na Lorescale&nb