Překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele. Kontakt: mudrc@mysticshop.cz    

Obsah obrázku plavání

Popis byl vytvořen automaticky

Jméno

Typ

Cena

S/O

Herní text

Flavor text

Ugin, the Spirit Dragon

Legendární sférochodec — Ugin

8

7

+2: Ugin, the Spirit Dragon udělí 3 zranění jakémukoli cíli.


−X: Vypověz ze hry každý permanent s převedenou manovou cenou X méně, který má jednu či více barev.


−10: Získáváš 7 životů, lízni sedm karet a pak polož až sedm karet permanentů ze tvé ruky na bojiště.

Alpine Watchdog

Bytost — Dog

1W

2/2

Vigilance (Netapuje se do útoku.)

"Osmého dne udeřil blizard. Přišli jsme o zásoby a morálka šla k čertu. Devátého dne nás našel Fík. "
—*Na vrchol: Příběh o přežití*

Angelic Ascension

Instant

1W

Vypověz ze hry cílovou bytost nebo sférochodce. Hráč ji kontrolující si vytvoří 4/4 bílou bytost-token s typem Angel a s flying.

Ve svém praporu byla známa jako Anděl z Arkvale. Dodneška to byla jen metafora.

Anointed Chorister

Bytost — Human Cleric

W

1/1

Lifelink (Zranění udělené touto bytostí ti přidá odpovídající počet životů.)


4W: Anointed Chorister získává +3/+3 do konce kola.

"Zpívám o dobrotě a smilování, o zlatých křídlech přinášejících komfort slabým a utlačovaným."

Aven Gagglemaster

Bytost — Bird Warrior

3WW

4/3

Flying
Když Aven Gagglemaster vstupuje na bojiště, získáváš 2 životy za každou bytost s flying pod tvou kontrolou.

Vybavení avenů je odlehčené, aby je nezatěžovalo při vzdušných manévrech.

Baneslayer Angel

Bytost — Angel

3WW

5/5

Flying, first strike, lifelink,  imunita vůči typům Demon a Dragon.

Někteří andělé chrání slabé a nevinné. Jiní vyhledávají a ničí zlo, kdekoli číhá.

Basri Ket

Legendární sférochodec — Basri

1WW

3

+1: Polož +1/+1 žeton na až jednu cílovou bytost. Do konce kola získává nezničitelnost.

 
−2: Kdykoli útočí toto kolo jedna nebo více bytostí, které nejsou tokeny, vytvoř si odpovídající počet 1/1 bílých bytostí-tokenů s typen Soldier, tapnutých a útočících.


−6: Získáváš emblém s „Na začátku bojové fáze ve tvém kole si vytvoř 1/1 bílou bytost-token s typem Soldier, pak polož +1/+1 žeton na každou bytost pod tvou kontrolou."

Basri's Acolyte

Bytost — Cat Cleric

2WW

2/3

Lifelink (Zranění udělené touto bytostí ti přidá odpovídající počet životů.)


Když Basri's Acolyte vstupuje na bojiště, polož +1/+1 žeton na každou z až dvou cílových bytostí pod tvou kontrolou.

Basri nese dál odkaz své bohyně, a šíří její učení po Multivesmíru.

Basri's Lieutenant

Bytost — Human Knight

3W

3/4

Vigilance, imunita vůči vícebarevným zdrojům


Když Basri's Lieutenant vstupuje na bojiště, polož +1/+1 žeton na cílovou bytost pod tvou kontrolou.

Kdykoli Basri's Lieutenant nebo jiná bytost pod tvou kontrolou zemře, měla-li na sobě +1/+1 žeton, vytvoř si 2/2 bílou bytost-token s typem Knight a s vigilance.

Basri's Solidarity

Sorcery

1W

Polož +1/+1 žeton na každou bytost, již kontroluješ.

"Vůle bojovat a jednat jako jeden není omezena na jeden svět. Oketřino učení je univerzální."
—Basri Ket

Celestial Enforcer

Bytost — Human Cleric

2W

2/3

1WT: Tapni cílovou bytost. Aktivuj tuto schopnost jen tehdy, pokud kontroluješ bytost s flying.

"Já vzhlížím k nebesům s nadějí, ale ty budeš klečet."

Concordia Pegasus

Bytost — Pegasus

1W

1/3

Flying (Tato bytost může být blokována jen bytostmi s flying nebo reach.)

Pod zamračenou oblohou, ve slábnoucím podzimním svitu je záblesk bílých křídel připomenutím, že lepší časy jsou na dohled.

Containment Priest

Bytost — Human Cleric

1W

2/2

Flash


Pokud by měla bytost, která není token, vstoupit na bojiště a nebyla-li seslána, vypověz ji namísto toho ze hry.

Některé způsoby ochrany vyžadují trochu finesy.

Daybreak Charger

Bytost — Unicorn

1W

3/1

Když Daybreak Charger vstupuje na bojiště, cílová bytost získává +2/+0 do konce kola.

Občas si ho spletou s přicházejícím úsvitem, když cválá po obzoru.

Defiant Strike

Instant

W

Cílová bytost získává +1/+0 do konce kola.


Lízni kartu.

"Má rodina vděčí za záchranu jedinému boroskému vojákovi. Proto jsem se přidala k Legii. Nyní budu ochráncem já. "

Dub

Očarování — Aura

2W

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má+2/+2, first strike, a ke svým ostatním typům navíc typ Knight.

"Povstaň, rytíři Nové Benalie."

Faith's Fetters

Očarování — Aura

3W

Enchant permanent


Když Faith's Fetters vstupuje na bojiště, získáváš 4 životy.


Očarovaný permanent  nemůže útočit ani blokovat, a jeho aktivované schopnosti nemohou být aktivovány, pokud se nejedná o manové schopnosti.

Falconer Adept

Bytost — Human Soldier

3W

2/3

Kdykoli Falconer Adept útočí,  vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Bird a s flying, tapnutou a útočící.

"Mí sokoli jsou mou rodinou, tak jako každý jiný člen mého klanu. "

Feat of Resistance

Instant

1W

Polož +1/+1 žeton na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Získává do konce kola imunitu vůči barvě  dle tvé volby.  

Draci na Tarkiru vyhynuli, ale magie Abzanů stále napodobuje jejich odolnost.

Gale Swooper

Bytost — Griffin

3W

3/2

Flying


Když Gale Swooper vstupuje na bojiště, cílová bytost získává do konce kola flying.

"Buď rád, že tě ten gryf pak postavil zpátky na nohy. Moje koza to štěstí neměla. "
—Arram, pasáček koz

Glorious Anthem

Očarování

1WW

Bytosti pod tvou kontrolou mají +1/+1.

Písně andělů nejsou vnímány sluchem, ale duší samotnou.

Griffin Aerie

Očarování

1W

Na začátku tvé fáze konce kola, pokud jsi toto kolo získal/a 3 a více životů, vytvoř si 2/2 bílou bytost-token s typem Griffin a s flying.

Když se gryfové uhnízdili na severní věži, kastelán měl strach, že budou na obtíž. Namísto toho převzali ochranu nad celým hradem.

Idol of Endurance

Artefakt

2W

Když Idol of Endurance vstupuje na bojiště, vypověz ze svého hřbitova všechny karty bytostí s převedenou manovou cenou 3 a méně, dokud Idol of Endurance neopustí bojiště.

1WT: Do konce kola můžeš seslat kouzlo bytosti z karet vypovězených pomocí Idol of Endurance bez placení jeho manové ceny.

Legion's Judgment

Sorcery

2W

Znič cílovou bytost se silou 4 a více.

"Mé kopí kdysi třímal sám Ctihodný Tarrian. V jeho jménu a jeho mocí, nyní zhyň!“

Light of Promise

Očarování — Aura

2W

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má "Kdykoli získáváš životy, polož na tuto bytost tolik +1/+1 žetonů.“

Světlo se přes něj přelilo a ve větru slyšel řev všech smečko-bratrů, kteří byli před ním.

Makeshift Battalion

Bytost — Human Soldier

2W

3

Kdykoli Makeshift Battalion a aspoň dvě další bytosti útočí, polož +1/+1 žeton na  Makeshift Battalion.

Jejich řady jsou nepočetné, jejich formace improvizovaná, jejich zbraně vypůjčené, a vy byste se jim měli fakt klidit z cesty

Mangara, the Diplomat

Legendární bytost — Human Cleric

3W

2/4

Lifelink


Kdykoli protihráč útočí s bytostmi, pokud dvě a více z nich útočí na tebe a/nebo sférochodce pod tvou kontrolou, lízni kartu.


Kdykoli protihráč sešle své druhé kouzlo v daném kole, lízni kartu.

Nine Lives

Očarování

1WW

Hexproof


Pokud by ti měl zdroj udělit zranění, jeho udělení je zabráněno a na Nine Lives je položen žeton inkarnace.

Když je na Nine Lives devět nebo více žetonů inkarnace, vypověz ji ze hry.


Když Nine Lives opustí bojiště, prohráváš hru.

Pack Leader

Bytost — Dog

1W

2/2

Ostatní bytosti s typem God pod tvou kontrolou mají +1/+1.


Kdykoli Pack Leader útočí, udělení veškerého bojového zranění, které by bylo toto kolo uděleno permanentům s typem Dog pod tvou kontrolou, je zabráněno.

Bude vaším loajálním druhem, a jeho smečka vašimi ochránci. Nežádá za to nic víc, než plný břich, místečko u ohně, a veškerou lásku, co máte v srdci.

Rambunctious Mutt

Bytost — Dog

3WW

3/4

Když Rambunctious Mutt vstupuje na bojiště, znič cílový artefakt nebo očarování pod kontrolou protihráče.  

Citově zabarvená slova a výrazná gesta. Zcela jasně to znamenalo čas na hraní.

Revitalize

Instant

1W

Získáváš 3 životy.


Lízni kartu.

"Lektvar zdatného felčara nenahradí, ale udrží ti pajšl pohromadě."
—Torricks, polní medik

Runed Halo

Očarování

WW

Jak Runed Halo vstupuje na bojiště, zvol si jméno karty.

Máš imunitu vůči zvolenému jménu (Nemůže tě cílit, očarovat, zranit nebo očarovat cokoli daného jména.)

Sanctum of Tranquil Light

Legendární očarování — Shrine

W

5W: Tapni cílovou bytost. Tato schopnost stojí o  1  méně za každý permanent typu Shrine pod tvou kontrolou.

 

Bezstarostný duch

v harmonii přebývá

s pokojným srdcem.

Seasoned Hallowblade

Bytost — Human Warrior

1W

3/1

Zahoď kartu: Tapni Seasoned Hallowblade. Do konce kola získává nezničitelnost. (Nezničí ji zranění a efekty říkající „znič“)

"Nevím, zda vyhraji každý souboj. Ale mám víru, a ta mne doposud dostala až sem."

Secure the Scene

Sorcery

4W

Vypověz ze hry cílový permanent, jenž není země. Hráč jej kontrolující si vytvoří 1/1 bílou bytost-token s typem Soldier.

"Víš, že se šou fakt povedla, když Azoriáci zatknou i kulisy! "
—Judith, Diva zkázy

Selfless Savior

Bytost — Dog

W

1/1

Obětuj Selfless Savior: Jiná cílová bytost pod tvou kontrolou získává do konce kola nezničitelnost. (Nezničí ji zranění a efekty říkající „znič“)

Vypiplala ho z opuštěného štěněte a dala mu život plný lásky. Svým posledním činem jí poděkoval.

Siege Striker

Bytost — Human Soldier

2W

1/1

Double strike (Uděluje zranění v kroku first strike i normálního udílení zranění.)


Kdykoli Siege Striker útočí, můžeš tapnout libovolný počet netapnutých bytostí pod tvou kontrolou. Siege Striker získává +1/+1 do konce kola za každou takto tapnutou bytost.

Speaker of the Heavens

Bytost — Human Cleric

W

1/1

Vigilance, lifelink


T: Vytvoř si 4/4 bílou bytost-token s typem Angel a s flying. Aktivuj tuto schopnost jen tehdy, máš-li aspoň o 7 životů více, než počáteční počet životů, a pouze tehdy, když můžeš hrát sorcery.

"Všichni jsou vítáni ve světle andělů."

Staunch Shieldmate

Bytost — Dwarf Soldier

W

1/3

"Pozlacený zlatem z dračího pokladu, a ozdoben rytinou draka, co jsem zabil, abych se k němu dostal. "

Swift Response

Instant

1W

Znič cílovou tapnutou bytost.

"Nic není tak uspokojující a účinné jako pořádný kopanec do ksichtu. " —Adrasteia, akroská kapitánka

Tempered Veteran

Bytost — Human Knight

1W

1/2

WT: Polož +1/+1 žeton na  cílovou bytost s +1/+1 žetonem.

.
4WWT: Polož +1/+1 žeton na cílovou bytost.

"Meč jsem třímal už dávno před tím, co ses narodil. Své přísahy se nevzdám ani za všechen klid a pohodlí na světě."

Valorous Steed

Bytost — Unicorn

4W

3/3

Vigilance (Netapuje se do útoku.)


Když Valorous Steed vstupuje na bojiště, vytvoř si 2/2 bílou bytost-token s typem Knight a s vigilance.

Jednorožec si za partnera vybírá jen ty nejušlechtilejší a nejctnostnější z rytířů.

Vryn Wingmare

Bytost — Pegasus

2W

2/1

Flying


Kouzla, která nejsou kouzly bytostí, stojí k seslání o 1 méně.

 Oblíbený oř vojenských velitelů, jakož i kohokoli se zálibou v dramatických  kouscích.

Warded Battlements

Bytost — Wall

2W

0/3

Defender (Nemůže útočit.)


Útočící bytosti pod tvou kontrolou mají +1/+0.

V nejhorších časech se i útočiště mohou stát útočnou zbraní.

Barrin, Tolarian Archmage

Legendární bytost — Human Wizard

1UU

2/2

Když Barrin, Tolarian Archmage vstupuje na bojiště, vrať až jednu jinou cílovou bytost nebo sférochodce do ruky vlastníka.

Na začátku tvé fáze konce kola, pokud bylo toto kolo dána karta z bojiště do tvé ruky, lízni kartu.

"Neexistuje věk, kdy by se měl člověk přestat učit. "

Cancel

Instant

1UU

Zruš cílové kouzlo.

"Já rozhoduji, co mi stojí v cestě."

Capture Sphere

Očarování — Aura

3U

Flash


Očaruj bytost


Flash

Očaruj bytost

Když Capture Sphere vstupuje na bojiště, tapni očarovanou bytost.

Očarovaná bytost se v odtapovací fázi hráče ji kontrolujícího neodtapuje.

Discontinuity

Instant

3UUU

Pokud je tvé kolo, stojí toto kouzlo k seslání o  2UU méně.


Ukonči kolo. (Vypověz ze hry všechny kouzla a schopnosti na stacku, včetně této karty. Hráč, jehož kolo je, zahodí karta na maximální povolený počet karet v ruce. Zranění vyprchá a efekty „toto kolo“ a „do konce kola“ končí.)

Enthralling Hold

Očarování — Aura

3UU

Očaruj bytost

Za cíl tohoto kouzla si nemůžeš při sesílání zvolit odtapnutou bytost

.
Kontroluješ očarovanou bytost.

"Nabídl jsem mu, že mu za tu práci zaplatím, ale odmítl. Tak jsem to vzal do vlastních rukou."
—Tahim Loutkař

Frantic Inventory

Instant

1U

Lízni kartu, pak lízni počet karet rovný počtu karet jménem Frantic Inventory ve tvém hřbitově.

"Další vesnice, další naštvaný dav. Že se vůbec namáhám vybalovat."

Frost Breath

Instant

2U

Tapni až dvě cílové bytosti. Tyto bytosti se v příští odtapovací fázi hráčů je kontrolujících neodtapnou.

"Z tvých kostí nadělám ledovou zvonkohru."

Ghostly Pilferer

Bytost — Spirit Rogue

1U

2/1

Kdykoli se Ghostly Pilferer odtapne, můžeš zaplatit 2. Pakliže tak učiníš, lízni kartu.


Kdykoli sešle protihráč kouzlo odkudkoli kromě své ruky, lízni kartu.


Zahoď kartu: Ghostly Pilferer nemůže být toto kolo blokována.

Jeskai Elder

Bytost — Human Monk

1U

1/2

Prowess (Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, tato bytost získává +1/+1 do konce kola.)


Kdykoli Jeskai Elder udělí bojové zranění hráči, můžeš líznout kartu. Pakliže tak učiníš, zahoď kartu.  .

Keen Glidemaster

Bytost — Human Soldier

1U

2/1

2U: Cílová bytost získává do konce kola flying.

"Strach je racionální reakce, ale váhání ti to nijak neustatní. Prostě skoč! "

Library Larcenist

Bytost — Merfolk Rogue

2U

1/2

Kdykoli Library Larcenist útočí, lízni kartu.

"Specializuji se na kradené knížky, pobranou poezii, a loupená listovní tajemství"

Lofty Denial

Instant

1U

Zruš cílové kouzlo, pokud hráč jej kontrolující nedoplatí 1.  Kontroluješ-li bytost s flying, zruš namísto toho ono kouzlo, pokud hráč jej kontroluící nedoplatí 4.

Mág se zachmuřil, když se další výboj neškodně rozplácl o zdánlivě prázdný vzduch.

Miscast

Instant

U

Zruš cílové kouzlo instant nebo sorcery, pokud hráč jej kontrolující nedoplatí  3.

"Příště zkus něco vhodnějšího pro tvou úroveň schopností. "
—Barrin, tolarijský arcimág

Mistral Singer

Bytost — Siren

2U

2/2

Flying


Prowess (Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, tato bytost získává +1/+1 do konce kola.)

"Pěla jsem o bouřích, strhla se mela. Pěla jsem o vlnách, moře se chvěla. Pěla jsem o lásce, a svět zůstal zticha zcela.“

Opt

Instant

U

Scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)
Lízni kartu.

Krystal zapulzoval mocí Teferiho sférochodecké jiskry. Byl Jhoiřin dar požehnáním, nebo prokletím?

Pursued Whale

Bytost — Whale

5UU

8/8

Když Pursued Whale vstupuje na bojiště, každý protihráč si vytvoří 1/1 červenou bytost-token s typem Pirate a s „Tato bytost nemůže blokovat“ a „Bytost pod tvou kontrolou útočí v každé bojové fázi, jsou-li toho schopny."


Kouzla sesílaná tvými protihráči, které cílí Pursued Whale, stojí k seslání o 3 více.

Rain of Revelation

Instant

3U

Lízni tři karty, pak jednu kartu zahoď.

"Jak se nebesa otevřela, běželi jsme se ukrýt. Na půl cestě jsem najednou přišla na to, již promočena, že možná získám více, když nechám po sobě déšť stákat namísto toho, abych před ním utíkala. "

Read the Tides

Sorcery

5U

Zvol si jedno —
• Lízni tři karty.
• Vrať až dvě cílové bytosti do rukou vlastníků.

Mapy a navigační přístroje jsou fajn, ale nejlepší z navigátorů nepohrdnou kouzlem čí dvěma, aby pomohli proudům tam, kam jim to vyhovuje více.

Rewind

Instant

2UU

Zruš cílové kouzlo. Odtapni až čtyři země.

"Nejlepší odmítnutí jsou přesně takováto: konec a začátek zcela stejný, sen bez vzpomínek. "

Riddleform

Očarování

1U

Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, můžeš nechat Riddleform stát se do konce kola 3/3 bytostí s typem Sphinx a s flying.

2U: Proveď scry 1.

Roaming Ghostlight

Bytost — Spirit

3UU

3/2

Flying
Když Roaming Ghostlight vstupuje na bojiště, vrať až jednu cílovou bytost, která nemá typ Spirit, do ruky vlastníka.

Někteří, kdo zemřou nesmyslnou smrtí, se vrací jako beztvaří duchové, hledající odpovědi tam, kde žádné nejsou.

Rookie Mistake

Instant

U

Do konce kola získává cílová bytost  +0/+2 a jiná cílová bytost -2/-0.

"Nezpevňuj při úderu kolena! Teď se zvedni a zkus to znova."

Rousing Read

Očarování — Aura

2U

Očaruj bytost
Když Rousing Read vstupuje na bojiště, lízni dvě karty, pak jednu kartu zahoď.


Očarovaná bytost má +1/+1 a flying.

Skvělá kniha dokáže čtenáře dopravit jinam.

Sanctum of Calm Waters

Legendární očarování — Shrine

3U

Na začátku tvé předbojové hlavní fáze můžeš líznout X karet, kde X je počet permanentů s typem Shrine, jež kontroluješ. Pakliže tak učiníš, lízni kartu.

 

Pravda v hlubinách,

z břehu neviditelná.

Znalost připlouvá.

See the Truth

Sorcery

1U

Podívej se na vechní tři karty své knihovny. Jednu si dej do ruky a zbytek na spodek knihovny v libovolném pořadí. Pokud bylo toto kouzlo sesláno odjinud než ze tvé ruky, dej si namísto toho do ruky všechny.

"Není to ani budoucnost, ani minulost. Co je to?“

Shacklegeist

Bytost — Spirit

1U

2/2

Flying


Shacklegeist může blokovat jen bytosti s flying.

 
Tapni dva netapnuté permanenty s typem Spirit, které kontroluješ: Tapni cílovou bytost, již nekontroluješ.

Požehnaný spánek nepřijde snadno k mysli spoutané řetězy lítosti.

Shipwreck Dowser

Bytost — Merfolk Wizard

3UU

3/3

Prowess (Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, tato bytost získává +1/+1 do konce kola.)


Když Shipwreck Dowser vstupuje na bojiště, vrať si cílovou kartu instant nebo sorcery ze svého hřbitova do ruky.

Ztraceno na moři nemusí znamenat ztraceno navěky.

Spined Megalodon

Bytost — Shark

5UU

5/7

Hexproof (Nemůže být cílena kouzly a schopnostmi kontrolovanými protihráči.)
Kdykoli Spined Megalodon útočí,  proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

Stormwing Entity

Bytost — Elemental

3UU

3/3

Toto kouzlo stojí o  2U k seslání méně, pokud jsi totot kolo seslal/a kouzlo instant nebo sorcery.


Flying

Prowess (Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, tato bytost získává +1/+1 do konce kola.)

Když Stormwing Entity vstupuje na bojiště, proveď scry 2.

Sublime Epiphany

Instant

4UU

Zvol si jedno nebo více —
• Zruš cílové kouzlo.
• Zruš cílovou aktivovanou nebo spouštěnou schopnost.
• Vrať cílový permanent, který není země, do ruky vlastníka.
• Vytvoř si token, který je kopií cílové bytosti, již kontroluješ.
• Cílový hráč zahodí kartu.

Teferi, Master of Time

Legendární sférochodec — Teferi

2UU

3

Můžeš aktivovat loajalitní schopnosti Teferi, Master of Time v kole jakéhokoli hráče a kdykoli, kdy je možné sesílat instant.

 +1: Lízni kartu, pak kartu zahoď.


−3: Cílová bytost, již nekontroluješ, odfázuje. (Ji i vše, co je na ni připojené, až do protihráčova příštího tahu považuj za neexistující.)


−10: Po tomto kole získáváš dvě kola navíc.

Teferi's Ageless Insight

Legendary Očarování

2UU

Pokud bys měl/a líznout kartu kromě té první, kterou si lížeš v každé ze svých lízacích fází, lízni namísto toho dvě karty.

"Fajn, víš toho víc než já. Ale musíš s tím pořád tak machrovat?"
—Chandra Nalaar, k Teferimu

Teferi's Protege

Bytost — Human Wizard

2U

2/3

1UT: Lízni kartu, pak kartu zahoď.

Teferiho odkaz žije v tolarianských školách skrze studii časové magie a tradici nepotlačitelných lotrovin.

Teferi's Tutelage

Očarování

2U

Když Teferi's Tutelage vstupuje na bojiště, lízni kartu, pak kartu zahoď-

Kdykoli  lízneš kartu, cílový protihráč odemele dvě karty (Odloží vrchní dvě karty své knihovny do hřbitova.)

"Tarasselův šestý zákon časové rekurze je jednoduchý na pochopení, pokud rozumíte prvním sedmi.“

Tide Skimmer

Bytost — Drake

3U

2/3

Flying
Kdykoli útočíš se dvěma nebo více bytostmi s flying, lízni kartu.

Rybářské čluny často následují lovící dráčky, aby našly největší hejna ryb.

Tolarian Kraken

Bytost — Kraken

4UU

4/6

Kdykoli lízneš kartu, můžeš zaplatit 1. Když tak učiníš, můžeš tapnout nebo odtapnout cílovou bytost.

"Je přemýšlivý, schopný a originální. Když pominu vše ostatní, je to ideální student. "
—Naban, děkan iterací

Tome Anima

Bytost — Spirit

3U

3/3

Tome Anima nemůže být blokována, pokud jsi toto kolo líznul/a dvě a více karet.

Někdy vědomosti doslova ožijí.

Unsubstantiate

Instant

1U

Vrať cílové kouzlo nebo bytosti do rukv vlastníka.

"Slušná práce, Jace. Mizení ti šlo vždycky náramně."
—Liliana Vess

Vodalian Arcanist

Bytost — Merfolk Wizard

1U

1/3

T: Přidej si C. Tuto manu spotřebuj pouze na seslání kouzla instant nebo sorcery.

Vodalijské císařství má sklony k izolacionismu. Jen učenecká kasta Volšje je výjimkou, využívající vzdělání jako prevenci xenofobie.

Waker of Waves

Bytost — Whale

5UU

7/7

Bytosti pod kontrolou protihráčů  mají 1/-0.


1U, Zahoď Waker of Waves: Podívej se na vrchní dvě karty své knihovny. Jednu si dej do ruky a druhou do hřbitova.

Na otevřeném moři se není kam ukrýt.

Wall of Runes

Bytost — Wall

U

0/4

Defender


Když Wall of Runes vstupuje na bojiště, proveď scry 1.

Wishcoin Crab

Bytost — Crab

3U

2/5

"Jaký přání plní? No hlavně ty, co se týkaj štípání."
—Omik, superintendent vodovodních cest

Alchemist's Gift

Instant

B

Cílová bytost získává do konce kola +1/+1 a dle tvé volby deathtouch nebo lifelink. (Jakýkoli počet zranění udělený bytostí s deathtouch bytosti stačí ke zničení oné bytosti. Zranění udělené bytostí s lifelink přidá hráči ji kontrolujícímu odpovídající počet životů.)

Archfiend's Vessel

Bytost — Human Cleric

B

1/1

Lifelink (Zranění udělené touto bytostí ti přidá odpovídající počet životů.)


Když Archfiend's Vessel vstupuje na bojiště, pokud vstoupila ze hřbitova nebo byla ze hřbitova seslána, vypověz ji ze hry. if it entered from your graveyard or you cast it from your graveyard, exile it. Pakliže tak učiníš, vytvoř si 5/5 černou bytost-token s typem Demon a s flying.

Bad Deal

Sorcery

4BB

Lízni dvě karty a každý protihráč dvě karty zahodí. Každý hráč ztrácí 2 životy.

Pořád jsou místa, kde k uzavření dohody stačí úsměv a potřesení rukou.

Blood Glutton

Bytost — Vampire

4B

4/3

Lifelink (Zranění udělené touto bytostí ti přidá odpovídající počet životů.)

"Někteří si vychutnávají lov, já kořist."

Caged Zombie

Bytost — Zombie

2B

2/3

1BT: Každý protihráč ztrácí 2 životy.Aktivuj tuto schopnost, jen pokud toto kolo zemřela bytost.

“Odsouzen na šest po sobě jdoucích doživotí“ získává zcela nový rozměr, když se do věci zaplete nekromancie.

Carrion Grub

Bytost — Insect

3B

0/5

Carrion Grub má +X/+0, kde X je nejvyšší síla mezi bytostmi ve tvém hřbitově.
Když Carrion Grub vstupuje na bojiště, odemel si čtyři karty. (Pplož vrchní čtyři karty své knihovny do hřbitova.)

Crypt Lurker

Bytost — Horror

3B

3/4

Když Crypt Lurker vstupuje na bojiště, můžeš obětovat bytost nebo zahodit kartu bytosti. Pakliže tak učiníš, lízni kartu.

"Dokonce i krysy tam odmítají vlézt. Bojím se i jen pomyslet na to, co by tam mohlo čekat. "
—Hrobařův deník

Deathbloom Thallid

Bytost — Fungus

2B

3/2

Když Deathbloom Thallid zemře, vytvoř si 1/1 zelenou bytost-token s typem Saproling.

"Příroda není vždy laskavá nebo milosrdná, ale každý život plodí život."
—Marwyn z Llanowaru

Demonic Embrace

Očarování — Aura

1BB

Očaruj bytost
Očarovaná bytost má +3/+1, flying, a ke svým typům navíc typ Demon.

.
Můžeš seslat Demonic Embrace ze svého hřbitova tak, že navíc k ostatním cenám zaplatíš 3 životy a zahodíš kartu.

Duress

Sorcery

B

Cílový protihráč ukáže ruku. Vybereš si z ní kartu, která není ani země, ani bytost. Onen hráč onu kartu zahodí.

Odpor je nemyslitelný.

Eliminate

Instant

1B

Znič cílovou bytost  či sférochodce s převedenou manovou cenou 3 a méně.

"Krutost? Nikoli, tohle je nutnost.“
—Kaervek

Fetid Imp

Bytost — Imp

1B

1/2

Flying (Tato bytost může být blokována jen bytostmi s flying nebo reach.)


B: Fetid Imp získává do konce kola deathtouch (Jakýkoli počet zranění, který udělí bytosti, stačí ke zničení oné bytosti.)

Finishing Blow

Instant

4B

Znič cílovou bytost nebo sférochodce.

"V tomhle světě je to zabij nebo budeš zabit. Já raději nebudu to druhé. "

Gloom Sower

Bytost — Horror

5BB

8/8

Kdykoli je Gloom Sower blokována bytostí, hráč onu bytost kontrolujcí 2 životy ztrácí a ty 2 životy získáváš.

"Nejdřív padla temnota. Pak hrůza. A nakonec zůstalo jen zoufalství.“
—*Moreinská tragédie*

Goremand

Bytost — Demon

4BB

5/5

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla obětuj bytost.


Flying


Trample (Může udělit přebytečné bojové zranění do hráče nebo sférochodce, na kterého útočí.)


Když Goremand vstupuje na bojiště, každý protihráč obětuje bytost.

Grasp of Darkness

Instant

BB

Cílová bytost získává do konce kola -4/-4.

"Vítám i tu nejodpornější magii, pokud nás zbaví monster tyranizujících náš svět. " —Munda, vůdce přepadů

Grim Tutor

Sorcery

1BB

Najdi si v kníhovně kartu a dej si ji do ruky, pak si zamíchej knihovnu. Ztrácíš 3 životy.

Jak se krev dotkla prázdné stránky, zformovala slova, která se vpálila čaroději do mysli.

Hooded Blightfang

Bytost — Snake

2B

1/4

Deathtouch


Kdykoli útočí bytost s deatitoich pod tvou kontrolou, každý protihráč ztrácí 1 život a ty 1 život získáváš.

Kdykoli bytost pod tvou kontrolou s deathtouch udělí bojové zranění sférochodci, onoho sférochodce znič.

Infernal Scarring

Očarování — Aura

1B

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +2/+0 a  "Když tato bytost zemře, lízni kartu."

Ten, kohož poznamenal za života démon, bude po smrti za jednoho považován.

Kaervek, the Spiteful

Legendární bytost — Human Warlock

2BB

3/2

Ostatní bytosti mají -1/-1.

"Vzdoruj mi a spálím ti maso z kostí. Zraď mne a ukradnu dech z tvých plic. "

Kitesail Freebooter

Bytost — Human Pirate

1B

1/2

Flying


Když Kitesail Freebooter  vstupuje na bojiště, cílový protihráč ukáže všechny karty v ruce a ty si zvolíš jednu kartu z nich, která není kartou bytosti ani země. Vypověz onu kartu ze hry, dokud Kitesail Freebooter neopustí bojiště.

Liliana, Waker of the Dead

Legendární sférochodec — Liliana

2BB

4

+1: Každý hráč zahodí kartu. Každý protihráč, který nemůže, ztratí 3 životy.


−3: Cílová bytost získává -X/-X do konce kola, kde X je počet karet ve tvém hřbitově


−7: Získáváš emblém s „Na začátku bojové fáze ve tvém kole polož cílovou kartu bytosi ze hřbitova pod tvou kontrolu na bojiště. Získává haste."

Liliana's Devotee

Bytost — Human Warlock

2B

2/3

Bytosti s typem Zombie pod tvou kontrolou mají +1/+0.


Na začátku tvé fáze konce kola,pokud toto kolo zemřela bytosti, můžeš zaplatit 1B. Pakliže tak učiníš,vytvoř si 2/2 černou bytost-token s typem Zombie.

Liliana vzbuzuje v mnohých hrůzu a v hrstce fanatický obdiv.

Liliana's Standard Bearer

Bytost — Zombie Knight

2B

3/1

Flash


Když Liliana's Standard Bearer vstupuje na bojiště, lízni X karet, kde X je počet bytostí, které toto kolo zemřely pod tvou kontrolou.

Fialový prapor rodu Vess je symbolem smrti, ať vlaje kdekoliv.

Liliana's Steward

Bytost — Zombie

B

1/2

T, Obětuj Liliana's Steward: Cílový protihráč zahodí kartu. Aktivuj tuto schopnost jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.

Sluhové ve Vesském panství jsou vybíráni s důrazem na silnou pracovní etiku a uctivé chování. Být naživu není podmínkou.

Malefic Scythe

Artefakt — Vybavení

1B

Malefic Scythe vstupuje na bojiště se žetonem duše.

.
Vybavená bytost má +1/+1 za každý žeton duše na Malefic Scythe.


Kdykoli vybavená bytost zemře, polož na Malefic Scythe žeton duše.

.
Vybav 1 (1: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat lze pouze tehdy, když můžeš hrát sorcery.)

Masked Blackguard

Bytost — Human Rogue

1B

2/1

Flash (Můžeš toto kouzlo seslat kdykoliv, kdy můžeš sesílat instant.)


2B: Masked Blackguard získává +1/+1 do konce kola.

Její našlapování je šepotem, její průchod posledním dechem.

Massacre Wurm

Bytost — Wurm

3BBB

6/5

Když Massacre Wurm vstupuje na bojiště, bytosti pod kontrolou proithráčů získávají do konce kola -2/-2.


Kdykoli zemře bytost pod kontrolou protihráče, onen hráč ztrácí 2 životy.

Mind Rot

Sorcery

2B

Cílový hráč zahodí dvě karty.

Mnoho vynálezců se zhroutilo pod tlakem vynalézt bezchybný design.

Necromentia

Sorcery

1BB

Zvol si jméno karty kromě jména základní země. Najdi v knihovně, ruce a hřbitově cílového protihráče libovolný počet karet onoho jména a vypověz je ze hry. Onen hráč si zamíchá knihovnu a za každou takto vyppvězenou kartu ze své ruky si vytvoří 2/2 černou bytost-token s typem Zombie.

Peer into the Abyss

Sorcery

4BBB

Cílový hráč lízne počet karet rovný polovině počtu karet ve své knihovně a ztratí polovinu životů Zaokrouhluj pokaždé nahoru.

"Ó, nech toho dráma. Až ti poteče krev z očí a mozek ušima, pak se bavme o ztracené příčetnosti. "
—Copatá, vyvolávačka dementistka

Pestilent Haze

Sorcery

1BB

Zvol si jedno —
• Všechny bytosti získávají -2/-2 do konce kola.
• Odstraň dva žetony loajalit yz každého sférochodce.

"Tvá úroda shnije. Samotný vzduch se obrátí proti tobě. Budeš trpět, jako jsem trpěl já." —Karaz, vyhnanec

Rise Again

Sorcery

4B

Vrať cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova na bojiště.

"Miluji ty, co jsou dychtivi sloužit."
—Liliana Vess

Sanctum of Stone Fangs

Legendární očarování — Shrine

1B

Na začátku tvé předbojové hlavní fáze každý protihráč ztratí X životů a ty X životů získáváš, kde X je počet permanentů s typem Shrine pod tvou kontrolou.

 

Odhoď zábrany,

co v řetězech poutají

sílu bez hranic.

Sanguine Indulgence

Sorcery

3B

Toto kouzlo stojí k seslání o 3 méně, pokud jsi toto kolo získal/a 3 nebo více životů. 

 
Vrať až dvě karty bytostí ze svého hřbitova do ruky.

"Pít rovnou ze žíly? Jak maloměšťácké."
—Lord Duchorvin

Silversmote Ghoul

Bytost — Zombie Vampire

2B

3/1

Na začátku tvé fáze konce kola, pokud jsi toto kolo získal/a 3 a více životů,vrať Silversmote Ghoul ze vého hřbitova na bojiště tapnutou.


1B, Obětuj Silversmote Ghoul: Lízni kartu.

Být uvězněn mezi dvěma formami neživota je horší než smrt.

Skeleton Archer

Bytost — Skeleton Archer

3B

3/3

Když Skeleton Archer vstupuje na bojiště, udělí 1 zranění jakémukoli cíli.

"Duše, maso, dokonce oči — nic z toho není nutně potřeba pro smrtící přesnost."
—Modriss ze Zargothského močálu

Tavern Swindler

Bytost — Human Rogue

1B

2/2

T, Zaplať 3 životy: Hoď si mincí, Pokud hod vyhraješ, získáváš 6 životů

Rakdosané jsou její nejoblíbenější zákazníci. Bolest jim není cizí, a počítání většinou ano.

Thieves' Guild Enforcer

Bytost — Human Rogue

B

1/1

Flash


Kdykoli Thieves' Guild Enforcer nebo jiný permanent s typem Rogue vstupuje na bojiště pod tvou kontrolou, každý protihráč odemele dvě karty.


Pokud má jakýkoli protihráč osm nebo více karet ve hřbitově,  Thieves' Guild Enforcer má +2/+1 a deathtouch.

Village Rites

Instant

B

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla obětuj bytost.


Lízni dvě karty.

"Bral sis  a krmil ses u nás rád. A teď, když chceme něco na oplátku, říkáš ne? "

Vito, Thorn of the Dusk Rose

Legendární bytost — Vampire Cleric

2B

1/3

Kdykoli získáváš životy, cílový protihráč odpovídající počet životů ztratí.


3BB: Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola lifelink.

"Skrze krev zkažených budeme spaseni. Modleme se. "

Walking Corpse

Bytost — Zombie

1B

2/2

"Nakrmit armádu je logistický problém. Se zombiemi je to výhoda. Bojují proto, aby se nakrmily. Kvůli krmení se jich bojí."
—Jadar, povolávač ghúlů z Nefalie.

Witch's Cauldron

Artefakt

B

1BT, Obětuj bytost: Získáváš 1 život a lízni kartu.

Nejlepší recepty začínají s pořádným kuchyňským vybavením.

Battle-Rattle Shaman

Bytost — Goblin Shaman

3R

2/2

N azačátku bojové fáze ve tvém kole můžete cílovou bytost nechat získat do konce kola +2/+0.

Šaman chřestí nikoli proto, aby inspiroval bojové šílenství, ale aby překryl výkřiky těch, co před Eldrazi utíkají.

Bolt Hound

Bytost — Elemental Dog

2R

2/2

Haste (Může útočit a tapovat se v kole, kdy přijde pod tvou kontrolu.)


Kdykoli Bolt Hound útočí, ostatní bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+0.

„Jiskrný temperament“ zde nabírá dosti doslovného významu.

Bone Pit Brute

Bytost — Cyclops

4RR

4/5

Menace (Může být blokována jen dvěma a více bytostmi.)


Když Bone Pit Brute vstupuje na bojiště, cílová bytost získává +4/+0 do konce kola.

Jeho uvítání je omračující.

Brash Taunter

Bytost — Goblin

4R

1/1

Nezničitelnost


Kdykoli je Brash Taunter uděleno zranění, udělí odpovídající pčet zranění cílovému protihráči.


2RT: Brash Taunter vyzve na souboj jinou cílovou bytost.

"Máš ránu jako kobold!"

Burn Bright

Instant

2R

Bytosti pod tvou kontrolou jí získávají do konce kola +2/+0.

"První Gruulové zažehli pochodeň svého hněvu z mocné vatry na počátku časů. Ten samý plamen hoří i v tobě. "
—Kroshkar, gruulský šaman

Chandra, Heart of Fire

Legendární sférochodec — Chandra

3RR

5

+1: Zahoď ruku, pak vypověz ze hry vrchní tři karty své knihovny. Do konce kola můžeš takto vypovězené karty hrát.


+1: Chandra, Heart of Fire udělí 2 zranění jakémukoli cíli.


−9: Nandi si v knihovně a hřbitově libovolný počet červených karet typu instant nebo sorcery, vypověz je ze hry a pak si zamíchej knihovnu. Můžeš je toto kolo seslat. Přidej si šest R.

Chandra's Incinerator

Bytost — Elemental

5R

6/6

Toto kouzlo stojí k seslání o X méně, kde X je celkový počet nebojového zranění, které bylo toto kolo uděleno tvým protihráčům.

Trample

Kdykoli zdroj pod tvou kontrolou udělí nebojové zranění protihráči, Chandra's Incinerator  udělí odpovídající počet zranění cílové bytosti nebo sférochodci pod kontrolou onoho hráče.

Chandra's Magmutt

Bytost — Elemental Dog

1R

2/2

T: Chandra's Magmutt udělí 1 zranění cílovému hráči nebo sférochodci.

"Je čistokrevný? Ne, ale je to čistý oheň."
—Chandra Nalaar

Chandra's Pyreling

Bytost — Elemental Lizard

1R

1/3

Kdykoli zdroj pod tvou kontrolou udělí nebojové zranění protihráči, , Chandra's Pyreling získává do konce kola +1/+0 a double strike (Uděluje zranění jak v kroku first strike, tak v normálním.)

"Myslím, že Chandra jen chtěla něco, na co může svést občasné náhodné ohořelé věci. "
—Jace Beleren

Conspicuous Snoop

Bytost — Goblin Rogue

RR

2/2

Hraj s vrchní kartou knihovny otočenou lícem vzhůru.


Můžeš sesílat kouzla s typem Goblin z vršku tvé knihovny.

Pokud má vrchní karta tvé knihovny typ Goblin, Conspicuous Snoop má všechny aktivované schopnosti oné karty.

Crash Through

Sorcery

R

 

Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola trample.


Lízni kartu.

Destructive Tampering

Sorcery

2R

Zvol si jedno —
• Znič cílový artefakt.
• Bytosti bez flying nemohou toto kolo blokovat.

"Nemyslím si, že oceňují mé…úpravy."
—Karavin, odpadlík sabotér

Double Vision

Očarování

3RR

Kdykoli sešleš své první kouzlo instant nebo sorcery v daném kole, zkopíruj jej. Můžeš si pro kopii zvolit nové cíle.

"Tvůj zrak tě nešálí. To já."

Fiery Emancipation

Očarování

3RRR

Pokud by zdroj pod tvou kontrolou měl udělit zranění permanentu nebo hráči, udělí namísto toho danému cíli trojnásobek.

"Jednoho dne povstane oheň hory, spálí naše řetězy a ukončí věk otroctví. "
—*Rozžhavené proroctví*

Furious Rise

Očarování

2R

Na začátku tvé fáze konce kola, pokud kontroluješ bytost se silou 4 a více, vypověz ze hry vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji hrát do doby, než vypovíš pomocí Furious Rise další kartu.  

Klothys vyrazila napravit osud Therosu, její zuřivost vedla každý steh.

Furor of the Bitten

Očarování — Aura

R

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +2/+2 a útočí každé kolo, je-li toho schopna.

Ti, co si o sobě jen myslí, že jsou nakaženi lykantropií, mohou být stejně tak nebezpeční jako ti skutečně nakažení.

Gadrak, the Crown-Scourge

Legendární bytost — Dragon

2R

5/4

Flying


Gadrak, the Crown-Scourge nemůže útočit, pokud nekontroluješ čtyři nebo více artefaktů.


Na začátku tvé fáze konce kola si vytvoř token Treasure za každou bytost, která nebyla token a v tomto kole zemřela. (Je to artefakt s"T, Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.")

Goblin Arsonist

Bytost — Goblin Shaman

R

1/1

Když Goblin Arsonist  zemře, můžeš ji nechat udělit 1 zranění jakémukoli cíli.

S velkou mocí přichází velké riziko, že vás zabijí.

Goblin Wizardry

Instant

3R

Vytvoř si dvě 1/1 červené bytosti-tokeny s typem Goblin a d prowess. (Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, získávají +1/+1 do konce kola.)

"Ticho v knihovně " bylo zakrátko na chvostu priorit.

Havoc Jester

Bytost — Devil

4R

5/5

Kdykoli obětuješ permanent, Havoc Jester deals 1 zranění jakémukoli cíli.

Pro Rakdosany jsou výkřiky potěšení a řev hrůzou to samé.

Heartfire Immolator

Bytost — Human Wizard

1R

2/2

Prowess (Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, tato bytost získává +1/+1 do konce kola.)
R, Obětuj Heartfire Immolator: Heartfire Immolator udělí počet zranění rovný své síle cílové bytosti nebo sférochodci.

"Raději shořím v žáru slávy, než skomírat a být zapomenut. "

Hellkite Punisher

Bytost — Dragon

5RR

6/6

Flying
R: Hellkite Punisher získává +1/+0 do konce kola.

"Už tomu tyranskému ještěrovi nebudeme nic dávat. Dnes začíná nový věk! " —Mayor Kadrim, nyní zesnulý

Hobblefiend

Bytost — Devil

1R

2/1

Trample (Může udělit přebytečné bojové zranění do hráče nebo sférochodce, na kterého útočí.)


1, Obětuj jinou bytost: Polož +1/+1 žeton na  Hobblefiend.

Kousnutí od štěnic nejsou to jediné, čeho byste se měli v noci bát.

Igneous Cur

Bytost — Elemental Dog

1R

½

1R: Igneous Cur získává +2/+0 do konce kola.

Někteří psi prostě nejsou vhodní dovnitř.

Kinetic Augur

Bytost — Human Shaman

3R

*/4

Trample (Může udělit přebytečné bojové zranění do hráče nebo sférochodce, na kterého útočí.)


Síla Kinetic Augur je rovna počtu karet instant a/nebo sorcery ve tvém hřbitově

Když Kinetic Augur vstupuje na bojiště, zahoď až dvě karty, pak lízni odpovídající počet karet.

Onakke Ogre

Bytost — Ogre Warrior

2R

4/2

 

Zlobři, které znáte, mají s Onakke pramálo společného. Onakke disponují jak intelektem, tak průmyslovou zručností, a navíc hrubou silou bez toho, aniž by byli hrubí.

Pitchburn Devils

Bytost — Devil

4R

3/3

Když Pitchburn Devils zemře, udělí 3 zranění jakémukoli cíli.

Vynalézavost goblinů, zvrácenost démonů, fištrón ovcí.

Sanctum of Shattered Heights

Legendární očarování — Shrine

2R

1, Zahoď kartu země nebo kartu s typem Shrine:: Sanctum of Shattered Heights udělí X zranění cílovému hráči nebo sférochodci, kde X je počet permanentů s typem Shrine pod tvou kontrolou.

 

Doutnající hněv

divým ohněm zaplane,

spálí strach v popel.

Scorching Dragonfire

Instant

1R

Scorching Dragonfire udělí 3 zranění cílové bytosti nebo sférochodci. Pokud by ona bytost či sférochodec měla toto kolo zemřít, namísto toho je vypovězena ze hry.

Když se k ní blížila stěna žáru, Syr Ameril zavřela oči a představila si Ardenvalský hrad, aby její poslední myšlenky patřily domovu.

Shock

Instant

R

Shock udělí 2 zranění jakémukoli cíli.

"Krása spočívá v tom, že to nikdy nečekají. Nikdy "
—Razzix, jiskromág

Soul Sear

Instant

2R

Soul Sear udělí 5 zranění cílové bytosti nebo sférochodci. Onen permanent ztrácí do konce kola nezničitelnost.

Nepřišla žádná vtipná průpovídka, žádná chvástání coby doprovod útoku. Jen bolest.

Spellgorger Weird

Bytost — Weird

2R

2/2

Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, polož +1/+1 žeton na  Spellgorger Weird.

Osvobozeni ze svých laboratoří uzavřeli weirdové partnerství, a krmili se magickými energiemi války.

Subira, Tulzidi Caravanner

Legendární bytost — Human Shaman

2R

2/3

Haste


1: Jiná cílová bytost se silou 2 a méně nemůže být toto kolo blokována.


1RT, Zahoď svou ruku: Do konce kola, kdykoli bytost pod tvou kontrolou se silou 2 a méně udělí bojové zranění hráči, lízni kartu.

Sure Strike

Instant

1R

Cílová bytost získává do konce kola +3/+0 a  first strike.

Abyste přežili hrozící zkázu, někdy je potřeba povahy, která první koná a až pak se bojí

Terror of the Peaks

Bytost — Dragon

3RR

5/4

Flying


Kouzla sesílaná protihráči cílící Terror of the Peaks stojí k seslání o 3 životy navíc.

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolou jiná bytost, Terror of the Peaks udělí počet zranění rovný její síle jakémukoli cíli.

Thrill of Possibility

Instant

1R

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla zahoď kartu.

Lízni dvě karty.

"Zrovna teď, v prvních okamžicích stvoření, je to najednou nic a všechno. "

Traitorous Greed

Sorcery

3R

Do konce kola získáváš kontrolu nad cílovou bytostí. Odtapni onu bytost. Do konce kola získává haste. Přtidej si dvě many jakékoli barvy(Může se toto kolo tapovat a útočit.)

"Řekni mi znova, jaký je aktuální tarif za zradu?"
—Kapitán Rhenmir

Transmogrify

Sorcery

3R

Vypověz cílovou bytost ze hry. Hráč ji kontrolující otáčí karty z vršku své knihovny, dokud neotočí kartu bytosti. Tu si dá na bojiště a zbytek zamíchá do knihovny.

"Rád bych vám představit mé nové a vylepšené já."

Turn to Slag

Sorcery

3RR

Turn to Slag udělí 5 zranění cílové bytosti. Znič veškeré Vybavení na oné bytosti připojené.

"Pokud to nebyla zčernalá smradlavá roztavená odporná věc předtím, tak teď už určitě. "
—Koth z klanu Kladiva

Turret Ogre

Bytost — Ogre Warrior

3R

4/3

Reach


Když Turret Ogre vstupuje na bojiště, pokud kontroluješ jinou bytost se silou 4 nebo více, Turret Ogre udělí 2 zranění každému protihráči.

Časté gruulské kariérní sny: berserker, šaman, katapult

Unleash Fury

Instant

1R

Zdvoj do konce kola sílu cílové bytosti.

Právo silnějšího není možná fér, ale v boji přijde vhod.

Volcanic Geyser

Instant

XRR

Volcanic Geyser udělí X zranění jakémukoli cíli.

"Běžní lidé to nazývají praskáním krusty nebo rozlévajícím se ohněm. Geomanti tomu říkají nácvik střelby. "—Ryda, geomantka

Volcanic Salvo

Sorcery

10RR

Toto kouzlo stojí o X méně, kde X je celková síla bytpstá pod tvou kontrolou.


Volcanic Salvo udělí 6 zranění každé z až dvou bytostí a/nebo sférochodců.

Vidět to blížit se už zdaleka je celkem slabá útěcha, pokud se nemáte šanci dostat včas dost daleko.

Azusa, Lost but Seeking

Legendární bytost — Human Monk

2G

1/2

V každém svém kole můžeš zahrát až dvě země navíc.

"Nestýská se mi po Jukai. Mým domovem je Kamigawa, a její lid mým domovem. Kdekoli sundám raneček a složím hlavu, jsem doma."

Burlfist Oak

Bytost — Treefolk

2GG

2/3

Kdykoli lízneš kartu, Burlfist Oak získává +2/+2 do konce kola.

Pokud vás napadne strom v lese a kolem není nikdo, kdo by to slyšel, „zda to někdo uslyší“ je ta poslední věc, o kterou byste se v tu chvíli měli bát.

Canopy Stalker

Bytost — Cat

3G

4/2

Canopy Stalker musí být blokována, je-li to možné.


Když Canopy Stalker zemře, získáváš 1 život za každou bytost, která toto kolo zemřela.

Koruny stromů v pralese nabízejí stím, úkryt, a zvýšený risk náhlého úmrtí.

Colossal Dreadmaw

Bytost — Dinosaur

4GG

6/6

Trample (Může udělit přebytečné bojové zranění do hráče nebo sférochodce, na kterého útočí.)

Pokud cítíš otřesy země, utíkej. Pokud jej slyšíš řvát, prchej. Pokud vidíš jeho zuby, je pozdě.

Cultivate

Sorcery

2G

Najsi si v knihovně až dvě karty základních zemí, ukaž je, jednu si dej na bojiště tapnutou, druhou do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.

Všechna semínka sdílejí společné pouto, volají na sebe napříč nekonečnem.

Drowsing Tyrannodon

Bytost — Dinosaur

1G

3/3

Defender (Nemůže útočit.)


Pokud kontrokuješ bytost se silou 4 a více, Drowsing Tyrannodon  může útočit, jako by neměla defender.

To, co lovci pokládali za varovné vrčení, se ukázalo být nakonec jen obludným chrápáním.

Elder Gargaroth

Bytost — Beast

3GG

6/6

Vigilance, reach, trample


Kdykoli Elder Gargaroth útočí nebo blokuje,zvol si jedno —
• Vytvoř si 3/3 zelenou bytost-token s typem Beast.
• Získáváš 3 životy.
• Lízni kartu.

Feline Sovereign

Bytost — Cat

2G

2/3

Ostatní permanenty s typem Cat pod tvou kontrolou mají +1/+1 a imunitu vůči zdrojům s typem Dog.


Kdykoli jedna nebo více bytostí s typem Cat pod tvou kontrolou udělí bojové zranění hráči, znič cílový artefakt nebo očarování pod kontrolou onoho hráče.  

Psi žadoní. Kočky vznášejí nárok.

Fierce Empath

Bytost — Elf

2G

1/1

Když Fierce Empath vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně najít kartu bytosti s převedenou manovou cenou 6 či více, dát si ji do ruky a pak si zamíchat knihovnu.

Fungal Rebirth

Instant

2G

Vrať cílovou kartu permanentu ze svého hřbitova do ruky. Pokud toto kolo zemřala bytost, vytvoř si dvě zelené 1/1 bytosti-tokeny s typem Saproling.

"Nakonec je z nás všech jen potrava pro něco jiného"
—Cevraya, golgarijská šamanka

Garruk, Unleashed

Legendární sférochodec — Garruk

2GG

4

+1: Až jedna cílová bytost získává do konce kola  +3/+3 a trample do konce kola.


−2: Vytvoř si 3/3 zelenou bytost-token s typem Beast. Pak, pokud protihráč kontroluje více bytostí, než ty, polož na Garruk, Unleashed žeton loajality.


−7: Vytvoř si emblém s  "Na začátku tvé fáze konce kola si můžeš najít v knihovně kartu bytgosti, dát si ji na bojiště a pak si zamíchat knihovnu.“

Garruk's Gorehorn

Bytost — Beast

4G

7/3

"Se svým pánem toho má hodně společného: velký, obludný, a cítíte ho už zdaleka. "
—Liliana Vess

Garruk's Harbinger

Bytost — Beast

1GG

4/3

Hexproof vůči černé


Kdykoli Garruk's Harbinger udělí bojové zranění hráči, podívej se na odpovídající počet karet z vršku své knihovny. Můžeš z nich ukázat karrtu bytosti nebo sférochodce typu Garruk a dát si ji do ruky. Zbytek si dej na spodek knihovny v libovolném pořadí.

Garruk's Uprising

Očarování

2G

Když Garruk's Uprising vstupuje na bojiště, pokud kontroluješ bytost se silou 4 a více, lízni kartu.


Bytosti pod tvou kontrolou mají trample. (Mohou udělit přebytečné zranění hráči nebo sférochodci, na kterého útočí.)


Kdykoli bytost se silou 4 a více vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, lízni kartu.

Gnarled Sage

Bytost — Treefolk Druid

3GG

4/4

Reach (Může blokovat bytosti s flying.)


Pokud jsi toto kolo líznul/a dvě a více karet, Gnarled Sage má  +0/+2 a vigilance. (Netapuje se do útoku.)

Heroic Intervention

Instant

1G

Permanenty pod tvou kontrolou  získávají do konce kola hexproof a nezničitelnost.

Kdekoli by chtěli silní ubližovat slabým, budu tam."
—Ajani Zlatohřívý

Hunter's Edge

Sorcery

3G

Polož +1/+1 žeton na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Pak ona bytost udělí počet zranění rovný své síle cílové bytosti, kterou nekontroluješ.

Lov je u konce. Hostina začíná.

Invigorating Surge

Instant

2G

Polož +1/+1 žeton na cílovou bytost pod tvou kontrolou, pak zdvoj počet +1/+1 žetonů na oné bytosti.

Pro hydry je skoro každý problém řešitelný přidáním více hlav.

Jolrael, Mwonvuli Recluse

Legendární bytost — Human Druid

1G

1/2

Kdykoli lízneš svou druhou kartu v každém koley, vytvoř si 2/2 zelenou bytost-token s typem Cat.


4GG: Do konce kola mají tvé bytostí základní sílu a odolnost X/X, kde X je počet karet ve tvé ruce.

"Lidé nepřinášejí nic než zradu a utrpení. Nejsou v mém pralese vítáni. "

Life Goes On

Instant

G

Získáváš 4 životy. Pokud toto kolo zemřela bytost, namísto toho získáváš 8 životů.

"Pokud věříte, že vás Faraon-Bůh zkouší, pojďte se mnou a prokažte, že jste hodni. Pokud věříte, že nás všechny zradil, pojďte se mnou a bojujte za budoucnost!"
—Samut, bývalá uchazečka z úrody Tah

Llanowar Visionary

Bytost — Elf Druid

2G

2/2

Když Llanowar Visionary vstupuje na bojiště, lízni kartu.


T: Přidej si G.

Elfové z Llanowaru se dívají do své minulosti, aby určili podobu své budoucnosti.

Ornery Dilophosaur

Bytost — Dinosaur

3G

2/2

Deathtouch (Jakýkoli počet zranění, který toto udělí bytosti, stačí ke zničení oné bytosti)


Kdykoli Ornery Dilophosaur útočí,  pokud kontroluješ bytost se silou 4 a více, Ornery Dilophosaur získává +2/+2 do konce kola.

Portcullis Vine

Bytost — Plant Wall

G

0/3

Defender


2T, Obětuj bytost s defender: Lízni kartu.

Způsob, jak příroda říká „Vem to domů delší cestou.“

Pridemalkin

Bytost — Cat

2G

2/1

Když Pridemalkin vstupuje na bojiště, polož +1/+1 žeton na cílovou bytost pod tvou kontrolou.

Bytosti pod tvou kontrolou, které na sobě mají +1/+1 žeton, mají trample. (Mohou udělit přebytečné zranění hráči nebo sférochodci, na kterého útočí.)

Primal Might

Sorcery

XG

Cílová bytost získává +X/+X do konce kola.  Pak vyzve na souboj cílovou bytost, již nekontroluješ.

Šaman se podíval na svět Ghaltovýma očima a pochopil, že vše ostatní je kořist.

Quirion Dryad

Bytost — Dryad

1G

1/1

Kdykoli sešleš bílé, modré, černé nebo červené kouzlo, polož +1/+1 žeton na  Quirion Dryad.

"Nikdy nepodceňuj schopnost přírodních sil se přizpůsobit nepřirozeným vlivům. "
—Molimo, maro-kouzelník

Ranger's Guile

Instant

G

Cílová bytost, již kontroluješ, získává do konce kola +1/+1 a hexproof (Nemůže být cílem kouzel a schopností kontrolovaných tvým protihráčem)

"V divočině nepřežijete tak, že budete stát přímo na očích."—Garruk Hlas divočiny

Return to Nature

Instant

1G

Zvol si jedno —
• Znič cílový artefakt.
• Znič cílové očarování.
• Vypověz cílovou kartu ze hřbitova

"Ano, příroda je mocnější. Těžko uvidíte na stromech vyrůstat malé budovy."
—Emmara

Run Afoul

Instant

G

Cílový protihráč obětuje bytost s flying.

"Copak jsi dneska chytila, krásko moje? Ale, vypadá to, že se ti v zubech zasekl kus upíra."
—Atla Palani, opatrovatelka hnízd

Sabertooth Mauler

Bytost — Cat

3G

3/3

Na začátku tvé fáze konce kola, pokud toto kolo zemřela bytost, polož +1/+1 žeton na  Sabertooth Mauler a odtapni ji.

"Doufám, že ten idiot, co tyhle zvířata vypustil do džungle, byl jejich první kořistí. "
—Opar, průvodce veterán

Sanctum of Fruitful Harvest

Legendární očarování — Shrine

2G

Na začátku tvé předbojové hlavní fáze si přidej X man jakékoli barvy, kde X je počet permanentů s typem Shrine pod tvou kontrolou.

 

Živými květy,

záříc jarní zelení,

duše zazpívá.

Scavenging Ooze

Bytost — Ooze

1G

2/2

G: Vypověz ze hry cílovou kartu ze hřbitova. Pokud to byla karta bytosti, polož na Scavenging Ooze +1/+1 žeton a získáváš jeden život.

V přírodě nepřijde nazmar žádný kousek masa či jediná kost.

Setessan Training

Očarování — Aura

1G

Očaruj bytost pod tvou kontrolou


Když Setessan Training vstupuje na bojiště, lízni kartu.

Očarovaná bytost má +1/+0 a trample.

V srdci Setessy válečnice Věže Leina brání polis a cvičí její dcery.

Skyway Sniper

Bytost — Elf Archer

G

½

Reach (Může blokovat bytosti s flying.)


2G: Skyway Sniper udělí 1 zranění cílové bytosti s flying.

"Není krásnějšího pohledu než na čisté nebe."

Snarespinner

Bytost — Spider

1G

1/3

Reach


Kdykoli Snarespinner blokuje bytost s flying, Snarespinner získává +2/+0 do konce kola.

"Nalákejte ty dráčky do sítí nad Samokovou zastávkou. Ať si pavouci užijí."
—Aurelia

Sporeweb Weaver

Bytost — Spider

2G

1/4

Reach, hexproof vůči modré


Kdykoli je Sporeweb Weaver uděleno zranění, získáváš 1 život a vytvoř si 1/1 zelenou bytost-token s typem Saproling.

Splétá své sítě podměstím, a za ním vyrůstají podivné pletence.

Thrashing Brontodon

Bytost — Dinosaur

1GG

3/4

1, Obětuj Thrashing Brontodon: Znič cílový artefakt nebo očarování

Stará se více o zachování teritoria smečky než vlastního života.

Titanic Growth

Instant

1G

Cílová bytost získává +4/+4 do konce kola.

Velcí vládnou skrze moc. Malí přežívají díky lstivosti. Střezte se malých, jenž se stali velkými.

Track Down

Sorcery

1G

Proveď scry 3, pak otoč vrchní kartu své knihovny. Je-li to karta bytosti nebo země, lízni  kartu. (Abys provedl/a  scry  3, podívej se na tři vrchní karty své knihovny. Můžeš libovolný počet z nich dát na spodek své knihovny a zbytek na vršek v jakémkoli pořadí.)

Pachy vyvanou a šlápoty smyjí, ale některé stopy nezmizí nikdy.

Trufflesnout

Bytost — Boar

2G

2/2

Když Trufflesnout vstupuje na bojiště,zvol si jedno —
• Polož +1/+1 žeton na  Trufflesnout.
• Získáváš 4 životy.

Jeho činy jsou legendární mezi lokálními šéfkuchaři a nočními můrami pro lesní thallidy.

Warden of the Woods

Bytost — Treefolk

4GG

5/7

Vigilance (Netapuje se do útoku.)

Kdykoli se Warden of the Woods stane cílem schopnosti nebo kouzla kontrolovaného protihráčem, můžeš si líznout dvě karty.

Slabí i silní, všichni hledají úkryt pod jeho větvemi.

Wildwood Scourge

Bytost — Hydra

XG

0/0

Wildwood Scourge vstupuje na bojiště s X +1/+1 žetony.

Kdykoli je na jinou bytost nemající typ Hydra pod tvou kontrolou položen jeden nebo více +1/+1 žetonů, polož +1/+1 žeton na  Wildwood Scourge.

Alpine Houndmaster

Bytost — Human Warrior

RW

2

Když Alpine Houndmaster vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně najít kartu jménem Alpine Watchdog a/nebo kartu jménem Igneous Cur, ukázat je, dát si je do ruky a pak si zamíchat knihovnu.

Kdykoli Alpine Houndmaster útočí, získává +X/+0 do konce kola, kde X je počet ostatních útočících bytostí.   

Conclave Mentor

Bytost — Centaur Cleric

GW

2/2

Pokud by měl být na bytost pod tvou kontrolou položen jeden nebo více +1/+1 žetonů, namísto toho je na ni položeno o jeden +1/+1 žeton více.


Když Conclave Mentor zemře, získáváš počet životů rovný její síle.

"Věřím v tvůj potenciál."

Dire Fleet Warmonger

Bytost — Orc Pirate

1BR

3/3

N začátku bojové fáze ve tvém kole můžeš obětovat jinou bytost.

Pakliže tak učiníš, Dire Fleet Warmonger získává +2/+2 a trample do konce kola. (Může udělit přebytečné zranění hráči nebo sférochodci, na kterého útočí.)

Experimental Overload

Sorcery

2UR

Vytvoř si X/X modro-červenou bytost s typem Weird, kde X je počet karet instant a sorcery ve tvém hřbitově. Pak si můžeš vrátit kartu instant nebo sorcery ze svého hřbitova do ruly. Vypověz Experimental Overload ze hry.

Exploze nejsou nutně selháními, jen jiným druhem úspěchu.

Indulging Patrician

Bytost — Vampire Noble

1WB

1/4

Flying


Lifelink (Zranění udělené touto bytostí ti přidá odpovídající počet životů.)


Na začátku tvé fáze konce kola, pokud jsi toto kolo získal/a 3 a více životů, každý protihráč ztrácí 3 životy.

"Teď si jen tak ďobnu, nechci si pokazit chuť.“

Leafkin Avenger

Bytost — Elemental Druid

2RG

4/3

T: Přidej si G za každou bytost se silou 4 a více pod tvou kontrolou.

.
7R: Leafkin Avenger udělí počet zranění rovný její síle cílového hráči nebo sférochodci.

"Mými kořeny je prach, srdcem doutnající uhlíky. Co nemohu ochránit, to pomstím."

Lorescale Coatl

Bytost — Snake

1GU

2/2

Kdykoli lízneš kartu, můžeš položit +1/+1 žeton na  Lorescale Coatl.

"Osvícení, co jsem nikdy nenašel v etheriu, jsem nalezl vepsané do coatlových šupin."
—Ranalus, vedalkenský kacíř

Niambi, Esteemed Speaker

Legendární bytost — Human Cleric

WU

2/1

Flash


Když Niambi, Esteemed Speaker vstupuje na bojiště, můžeš vrátit cílovou bytost pod tvou kontrolou do ruky vlastníka. Pakliže tak učiníš, získáváš počet životů rovný sesílací ceně oné bytosti.

1WUT, Zahoď legendární kartu: Lízni dvě karty.

Obsessive Stitcher

Bytost — Human Wizard

1UB

0/3

T: Lízni kartu, pak kartu zahoď

.
2UBT, Obětuj Obsessive Stitcher: Vrať cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova na bojiště.

Nikdo není tak oddán myšlence dokonalosti jako sešívač pracující na svém posledním mistrovském díle.

Radha, Heart of Keld

Legendární bytost — Elf Warrior

1RG

3/3

Pokud je tvé kolo, Radha, Heart of Keld má first strike.


Můžeš se kdykoli dívat na vrchní kartu své knihovny a můžeš hrát karty zemí z vršku své knihovny.


4RG: Radha získává do konce kola +X/+X, kde X je počet zemí, které kontroluješ.

Sanctum of All

Legendární očarování — Shrine

WUBRG

Na začátku své udržovací fáze si můžeš v knihovně a/nebo hřbitově najít kartu s typem Shrine a dát si ji na bojiště. Pokud jsi takto prohledla/a knihovnu, zamíchej ji.

Když se spustí schopnost karty s typem Shrine a ty kontroluješ šest nebo více karet s typem Shrine, ona schopnost se spustí jednou navíc.

Twinblade Assassin

Bytost — Elf Assassin

3BG

5/4

Na začátku tvé fáze konce kola, pokud toto kolo zemřela bytost, lízni kartu.

Víří se fámy o páru elitních golgarijských nájemných vrahů známých jen jako Levá a Pravá ruka Ochranu.

Watcher of the Spheres

Bytost — Bird Wizard

WU

2/2

Flying


Kouzla bvtostí s flying tě stojí k seslání o 1 méně.


Kdykoli j vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiná bytost s flying Watcher of the Spheres získává +1/+1 do konce kola.

Chromatic Orrery

Legendární artefakt

7

Můžeš používat manu, jako by šlo o manu jakékoli barvy.


T: Přidej si CCCCC.


5T: Lízni kartu za každou barvu mezi permanenty pod tvou kontrolou.

Návštěvníci žasnou nad jeho designem, netušíce nic o  jiném světě, jenž jej inspiroval.

Chrome Replicator

Artefaktová bytost — Construct

5

4/4

Když Chrome Replicator vstupuje na bojiště, pokud kontroluješ dva nebo více permanentů se stejným jménem, které nejsou tokeny, vytvoř si 4/4 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Construct.

Komu byste věřili, aby vám hlídal záda, než sami sobě?

Epitaph Golem

Artefaktová bytost — Golem

5

3/5

2: Polož cílovou kartu ze svého hřbitova na spodek tvé knihovny.

Mnohá jména a vzpomínky svázány dohromady k pochmurnému poslání.

Forgotten Sentinel

Artefaktová bytost — Golem

4

4/3

Forgotten Sentinel vstupuje na bojiště tapnutá.

Byl postaven, aby vydržel věky, ale nikdo si nepamatuje, kdo jej postavil a proč drží svou věčnou stráž.

Mazemind Tome

Artefakt

2

T, Polož na Mazemind Tome žeton strránky: Proveď scry 1.


2T, Polož na Mazemind Tome žeton strránky: Lízni kartu.


Když jsou na Mazemind Tome čtyři nebo více žetonů stránky, vypověz ji ze hry. Pakliže tak učiníš, získáváš 4 životy.

Meteorite

Artefakt

5

Když Meteorite vstupuje na bojiště, udělí 2 zranění jakémukoli cíli.


T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.

"A jestli nemluvím pravdu," začal . . .

Palladium Myr

Artefaktová bytost — Myr

3

2/2

T: Přidej si CC.

Myrové jsou jako Prázdnotřpyt: prázdná plátna, na kterých se dají stavět velká díla.

Prismite

Artefaktová bytost — Golem

2

2/1

2: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.

I jeho stín je oslepující duhou.

Short Sword

Artefakt — Vybavení

1

Vybavená bytost má +1/+1.


Vybav 1 (1: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat lze pouze tehdy, když můžeš hrát sorcery.)

"Někdy je jediným rozdílem mezi mučedníkem a hrdinou meč. " —Kapitánka Sisay, *Paměti*

Silent Dart

Artefakt

1

4T, Obětuj Silent Dart: Silent Dart udělí 3 zranění cílové bytosti.

"Rod Dimir shledává tyto podmínky přijatelnými. Ruku na to? "

Skyscanner

Artefaktová bytost — Thopter

3

1/1

Flying


Když Skyscanner vstupuje na bojiště, lízni kartu.

Městský senát má pro thoptéry široké využití, většinou na sbírání špíny na opoziční senátory.

Solemn Simulacrum

Artefaktová bytost — Golem

4

2/2

Když Solemn Simulacrum vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně najít kartu základní země, dát si j i na bojiště taonutou a pak si zamíchat knihovnu.


Když Solemn Simulacrum zemře, můžeš si  líznout kartu.

Sparkhunter Masticore

Artefaktová bytost — Masticore

3

3/4

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla zahoď kartu.

.
Imunita vůči sférochodcům


1: Sparkhunter Masticore udělí 1 zranění cílovému sférochodci.


3: Sparkhunter Masticore získává do konce kola nezničitelnost.

Tormod's Crypt

Artefakt

0

T, Obětuj Tormod's Crypt: Vypověz ze hry všechny karty z hřbitova cílového hráče.

Nejextravagantnější dominarijská hrobka ukrývá prázdný hrob.

Animal Sanctuary

Země

T: Přidej si C.
2T: Polož +1/+1 žeton na cílový permanent s typem Bird, Cat, Dog, Goat, Ox, nebo Snake.

"Páníčkům vstup zakázán."
— Upozornění na hranicích útočiště

Bloodfell Caves

Země

Bloodfell Caves vstupuje na bojiště tapnutá.
Když Bloodfell Caves vstupuje na bojiště, získáváš 1 život.
T: Přidej si B nebo R.

Blossoming Sands

Země

Blossoming Sands vstupuje na bojiště tapnutá.
Když Blossoming Sands vstupuje na bojiště, získáváš 1 život.
T: Přidej si G nebo W.

Dismal Backwater

Země

Dismal Backwater vstupuje na bojiště tapnutá.
Když Dismal Backwater vstupuje na bojiště, získáváš 1 život.
T: Přidej si U nebo B.

Fabled Passage

Země

T, Obětuj Fabled Passage: Najdi si v knihovně kartu základní země, ukaž ji, dej si ji na bojiště tapnutou a pak si zamíchej knihovnu.  Pokud pak kontroluješ čtyři a více zemí, onu zemi odtapni.

Odsud lze najít cestu kamkoliv.

Jungle Hollow

Země

Jungle Hollow vstupuje na bojiště tapnutá.
Když Jungle Hollow vstupuje na bojiště, získáváš 1 život.
T: Přidej si B or G.

Radiant Fountain

Země

Když Radiant Fountain vstupuje na bojiště, získáváš 2 životy.
T: Přidej si C.

"Všichni lidé si váží místa, kde se může znavený poutník v klidu napít. " —Ajani Zlatohřívý

Rugged Highlands

Země

Rugged Highlands vstupuje na bojiště tapnutá.
Když Rugged Highlands vstupuje na bojiště, získáváš 1 život.
T: Přidej si R nebo G.

Scoured Barrens

Země

Scoured Barrens vstupuje na bojiště tapnutá.
Když Scoured Barrens vstupuje na bojiště, získáváš 1 život.
T: Přidej si W nebo B.

Swiftwater Cliffs

Země

Swiftwater Cliffs vstupuje na bojiště tapnutá.
Když Swiftwater Cliffs vstupuje na bojiště, získáváš 1 život.
T: Přidej si U nebo R.

Temple of Epiphany

Země

Temple of Epiphany vstupuje na bojiště tapnutá.
Když Temple of Epiphany vstupuje na bojiště, proveď scry 1.
T: Přidej si U nebo R.

Temple of Malady

Země

Temple of Malady vstupuje na bojiště tapnutá.
Když Temple of Malady vstupuje na bojiště, proveď scry 1.
T: Přidej si B nebo G.

Temple of Mystery

Země

Temple of Mystery vstupuje na bojiště tapnutá.
Když Temple of Mystery vstupuje na bojiště, proveď scry 1.
T: Přidej si G nebo U.

Temple of Silence

Země

Temple of Silence vstupuje na bojiště tapnutá.
Když Temple of Silence vstupuje na bojiště, proveď scry 1.
T: Přidej si W nebo B.

Temple of Triumph

Země

Temple of Triumph vstupuje na bojiště tapnutá.
Když Temple of Triumph vstupuje na bojiště, proveď scry 1.
T: Přidej si R nebo W.

Thornwood Falls

Země

Thornwood Falls vstupuje na bojiště tapnutá.
Když Thornwood Falls vstupuje na bojiště, získáváš 1 život.
T: Přidej si G nebo U.

Tranquil Cove

Země

Tranquil Cove vstupuje na bojiště tapnutá.
Když Tranquil Cove vstupuje na bojiště, získáváš 1 život.
T: Přidej si W nebo U.

Wind-Scarred Crag

Země

Wind-Scarred Crag vstupuje na bojiště tapnutá.
Když Wind-Scarred Crag vstupuje na bojiště, získáváš 1 život.
T: Přidej si R nebo W.

BUY-A-BOX PROMO

Rin and Seri, Inseparable

Legendární bytost — Dog Cat

1RGW

4/4

Kdykoli sešleš kouzlo s typem Dog, vytvoř si 1/1 zelenou bytost-token s typem Cat,


Kdykoli sešleš kouzlo s typem Cat, vytvoř si 1/1 bílou byotst-token s typem Dog.


RGWT: Rin and Seri, Inseparable udělí jakémukoli cíli počet zranění rovný počtu permanentů s typem Dog pod tvou kontrolou. Získáváš počt životů rovný počtu permanentů s typem Cat pod tvou kontrolou

Sférochodecké balíky

Basri, Devoted Paladin

Legendární sférochodec — Basri

4WW

4

+1: Polož +1/+1 žeton na  až jednu cílovou bytost. Do konce kola získává vigilance.

−1: Kdykoli toto kolo útočí bytost, polož na ni +1/+1 žeton.


−6: Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +2/+2 a flying.

Adherent of Hope

Bytost — Human Soldier

1W

2/1

Na začátku bojové fáze ve svém kole polož +1/+1 žeton na  Adherent of Hope, pokud kontroluješ sférochodce s typem Basri.

"Basri mi ukázal cestu vpřed, a já budu následovat."

Basri's Aegis

Sorcery

2WW

Polož +1/+1 žeton ka žadou z až dvou cílových bytostí. Můžeš si v knihovně a/nebo hřbitově vyhledat kartu jménem Basri, Devoted Paladin, ukaž ji a dej si ji do ruky. Pokud si takto prohledáš knihovnu, zamíchej si ji.

"Pokud přežijeme, můžeme vystavět vše znovu.“ —Basri Ket

Sigiled Contender

Bytost — Human Warrior

3W

3/3

Sigiled Contender má lifelink, pokud má na sobě jeden nebo více +1/+1 žetonů. (Zranění udělené touto bytostí ti přidá odpovídající počet životů.)

"Tak fajn. Rozcvičku máme za sebou."

Teferi, Timeless Voyager

Legendární sférochodec — Teferi

4UU

4

+1: Lízni kartu.


−3: Polož cílovou bytosti na vršek knihovny vlastníka


−8: Všechny bytosti pod kontrolou cílového hráče odfázují. Do konce tvého dalšího kola nemohou přifázovat zpět. (Považuj je a všechno na nich připojené za neexistující.)

Historian of Zhalfir

Bytost — Human Wizard

2UU

3/3

Kdykoli Historian of Zhalfir útočí,  pokud kontroluješ sférochodce s typem Teferi, lízni kartu.

"Přistupte blíže a naslouchejte. Povím vám příběh o národu ztraceném v proudech času, a o muži, který to způsobil.“

Mystic Skyfish

Bytost — Fish

2U

3/1

Kdykoli  lízneš druhou kartu v daném kole,  Mystic Skyfish získává do konce kola flying.

Problém nebyl, že se ryby naučily létat. Ale to, že se žraloci adaptovali, aby je mohli dále lovit.

Teferi's Wavecaster

Bytost — Merfolk Wizard

3UU

3/3

Flash


Když Teferi's Wavecaster vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně a/nebo hřbitově vyhledat kartu jménem Teferi, Timeless Voyager, ukaž ji a dej si ji do ruky. Pokud si takto prohledáš knihovnu, zamíchej si ji.

Liliana, Death Mage

Legendární sférochodec — Liliana

4BB

4

+1: Vrať si až jednu cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova do ruky.


−3: Znjč cílovou bytost. Hráč ji kontrolující ztratí 2 životy.
−7: Cílový protihráč ztrácí 2 životy za každou kartu bytosti v jeho hřbitově.

Liliana's Scorn

Sorcery

3BB

Znič cílovou bytost. můžeš si v knihovně a/nebo hřbitově vyhledat kartu jménem Liliana, Death Mage, ukaž ji a dej si ji do ruky. Pokud si takto prohledáš knihovnu, zamíchej si ji

"Tady jsme skončili."

Liliana's Scrounger

Bytost — Human Wizard

2B

3/2

Na začátku každé fáze konce kola, pokud toto kolo zemřela bytost, můžeš položit žeton loajality na sférochodce typu Liliana, kterého kontroluješ.

"Tahle ruka vypadá ještě použitelně. Proč takové věci lidi zahazují? "

Spirit of Malevolence

Bytost — Spirit

1B

2/1

Když Spirit of Malevolence zemře, každý protihráč ztratí 1 život a ty 1 život získáváš.

Jeho duši tíží obrovské zlo.

Chandra, Flame's Catalyst

Legendární sférochodec — Chandra

4RR

5

+1: Chandra, Flame's Catalyst udělí 3 zranění každému protihráči.


−2: Můžeš seslat cílovou červenou kartu instant nebo sorcery ze svého hřbitova. Pokud by toto kouzlo bylo toto kolo odloženo do hřbitova, namísto toho jej vypověz ze hry.


−8: Zahoď svou ruku, pak lízni sedm karet. Do konce kola můžeš z ruky sesílat kouzla bez placení jejich manových cen.

Chandra's Firemaw

Bytost — Hellion

3RR

4/2

Haste


Když Chandra's Firemaw vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně a/nebo hřbitově vyhledat kartu jménem Chandra, Flame’s Catalyst, ukaž ji a dej si ji do ruky. Pokud si takto prohledáš knihovnu, zamíchej si ji

Keral Keep Disciples

Bytost — Human Monk

2RR

4/3

Kdykoli aktivuješ loajalitní schopnost sférochodce typu Chandra, Keral Keep Disciples udělí 1 zranění každému protihráči.

"Ani krok dále. Ne na naší stráži!"

Storm Caller

Bytost — Ogre Shaman

2R

3/2

Když Storm Caller vstupuje na bojiště, udělí 2 zranění každému protihráči.

Stal se starším šamanem, když byl jeho předchůdce nevysvětlitelně zasažen bleskem z čistého nebe.

Garruk, Savage Herald

Legendární sférochodec — Garruk

4GG

5

+1: Otoč vrchní kartu své knihovny. Je-li to karta bytosti, dej si ji do ruky. Jinak si ji dej na spodek knihovny.

 
−2: Cílová bytost pod tvou kontrolou udělí počet zranění rovný své síle cílové bytosti.


−7: Do konce kola mají bytosti pod tvou kontrolou „Můžeš tuto bytost nechat udělit bojové zranění, jako by nebyla blokována."

Garruk's Warsteed

Bytost — Rhino

3GG

3/5

Vigilance


Když Garruk's Warsteed vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně a/nebo hřbitově vyhledat kartu jménem Garruk Savage Herald, ukaž ji a dej si ji do ruky. Pokud si takto prohledáš knihovnu, zamíchej si ji

Predatory Wurm

Bytost — Wurm

3G

4/4

Vigilance (Netapuje se do útoku.)


Predatory Wurm má +2/+2, pokud kontroluješ sférochodce s typem Garruk.

"Silní žerou. Slabí jsou sežráni. To je přirozený stav věcí."
—Garruk, Hlas divočiny

Wildwood Patrol

Bytost — Centaur Scout

2G

4/2

Trample (Může udělit přebytečné bojové zranění do hráče nebo sférochodce, na kterého útočí.)

Pokud máte štěstí, kentauři vám dají jedno varování, abyste opustili jejich území, než vás probodnou kopím. Pokud štěstí nemáte, to kopí je varování.

Překlad Jan Adam (+ haiku ve flavoru Shrineů Jan Charvát) 2020