Překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele. Kontakt:mudrc@mysticshop.cz    

 

Jméno

Typ

Cena

S/O

Herní text

Flavor text

Aerial Assault

Sorcery

11

Znič cílovou tapnutou bytost. Získáváš 1 život za každou bytost s flying, již kontroluješ.

"´Ó, musíte se mýlit. Jestřábi jsou totiž osamělí lovci, víte."
—Bunder Diedreck, ornitolog

Ajani, Strength of the Pride

Legendární sférochodec — Ajani

111

5

+1: Získáváš počet životů rovný počtu bytostí pod tvou kontrolou plus počtu sférochodců pod tvou kontrolou.


−2: Vytvoř si 2/2 bílou bytost-token s typy Cat Soldier jménem Ajani's Pridemate s "Kdykoli získáváš životy, polož na Ajani’s Pridemate +1/+1 žeton. "


0: Pokud máš alespoň o 15 životů více, než počet životů, se kterými jsi hru začínal/a, vypověz ze hry Ajani, Strength of the Pride a každý artefakt a bytost, který kontrolují tví protihráči.

Ancestral Blade

Artefakt — Vybavení

11

Když Ancestral Blade vstupuje na bojiště, vytvoř si 1/1 bílou  bytost-token s typem Soldier, pak na ni Ancestral Blade připoj.

 
Vybavená bytost má +1/+1.


Equip 1 (1: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Angel of Vitality

Bytost — Angel

11

2/2

Flying


Pokud bys měl/a získat životy, získáváš daný počet plus 1 navíc.


Angel of Vitality má +2/+2, pokud máš 25 a více životů..

Angelic Gift

Očarování — Aura

11

Očaruj bytost


Když Angelic Gift vstupuje na bojiště, lízni kartu.


Očarovaná bytost má flying.

Apostle of Purifying Light

Bytost — Human Cleric

11

2/1

Imunita vůči černé (Tato bytost nemůže být blokována, cílována, očarována, vybavena, ani zraněna čímkoli black.)


1: Vypověz cílovou kartu ve hřbitově ze hry.

Vlny šera se marně tříští o jeho nepoddajné světlo.

Battalion Foot Soldier

Bytost — Human Soldier

11

2/2

Když Battalion Foot Soldier vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně najít libovolný počet karet jménem Battalion Foot Soldier, ukázat je, dát si je do ruky a pak si zamíchat knihovnu.

"Za mnou! Prolomme tuhle linii a zbytek se rozpadne!"

Bishop of Wings

Bytost — Human Cleric

11

1/4

Kdykoli vstupuje na bojiště  pod tvou kontrolu permanent s typem Angel, získáváš 4 životy.


Kdykoli permanent s typem Angel pod tvou kontrolou zemře, vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Spirit a s flying.

"V každém andělovi je duše ze světla, která bude pokračovat v boji, dokud zbývá jen střípek temnoty. "

Brought Back

Instant

11

Zvol si až dvě cílové karty permanentů ve svém hřbitově, které tam byly toto kolo odloženy z bojiště. Vrať si je na bojiště tapnuté.

"Dokud přetrvává tvá odvaha, tvůj život nepomine"
—Sephara, Čepel nebes

Cavalier of Dawn

Bytost — Elemental Knight

1111

4/6

Vigilance


Když Cavalier of Dawn vstupuje na bojiště, znič až jeden cílový permanent, který není země. Hráč jej kontrolující si vytvoří 3/3 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Golem.


Když Cavalier of Dawn zemře, vrať si cílovou kartu artefaktu nebo očarování ze svíého hřbitova do ruky.

Dawning Angel

Bytost — Angel

11

3/2

Flying


Když Dawning Angel vstupuje na bojiště, získáváš 4 životy.

"Kterak slunce započat vycházelo nad Kostěnou věží, anděl zjevil se nad krví zbroceným polem, přinášeje novou naději."
Krinnea, Obléhání Kostěné Věže

Daybreak Chaplain

Bytost — Human Cleric

11

1/3

Lifelink (Zranění udělené touto bytostí ti přidá odpovídající počet životů.)

"Nechť světlo skrze mne svítící vede ztracené."

Devout Decree

Sorcery

11

Vypověz ze hry cílovou bytost či sférochodce, jež mají červenou či černou barvu . Proveď scry 1. ((Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.))

"Není to trest. Prostě dávám věci do stavu, v jakém by měly být. "
—Sephara, Čepel nebes

Disenchant

Instant

11

Znič cílový artefakt nebo očarování.

Kam zasvítilo svaté světlo andělů, tam zůstává toliko čistota.

Eternal Isolation

Sorcery

11

Polož cílovou bytost se silou 4 a více na spodek knihovny vlastníka.

"No, aspoň ten výhled je pěknej."

Fencing Ace

Bytost — Human Soldier

11

1/1

Double strike (Tato bytost uděluje zranění jak v kroku first strike, tak v normálním kroku udělení zranění.)

"Běž, najdi si pár kámošů, a přines mi pásku přes oči. Pak to možná bude fér boj.“

Gauntlets of Light

Očarování — Aura

11

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +0/+2 a uděluje bojové zranění podle své odolnosti namísto síly.


Očarovaná bytost má "11: Odtapni tuto bytost."

Glaring Aegis

Očarování — Aura

1

Očaruj bytost


Když Glaring Aegis vstupuje na bojiště, tapni cílovou bytost pod kontrolou protihráče.


Očarovaná bytost má +1/+3.

Gods Willing

Instant

1

Cílová bytost získává do konce kola imunitu vůči barvě dle tvé volby.  (Nemůže být blokována, cílována, očarována, vybavena či zraněna čímkoli dané barvy.)
Scry 1. ((Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.))

Griffin Protector

Bytost — Griffin

11

2/3

Flying


Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiná bytost, Griffin Protector získává +1/+1 do konce kola.

"Zde je společník, který nikdy nezaváhá, nehledě na to, jak je boj zoufalý! "
—Ajani  Zlatohřívý

Griffin Sentinel

Bytost — Griffin

11

1/3

Flying


Vigilance (Nemusí se tapovat do útoku.)

Jakmile přijme strážný gryf teritorium za svoje, pouze smrt jej donutí své místo opustit.

Hanged Executioner

Bytost — Spirit

11

1/1

Flying


Když Hanged Executioner vstupuje na bojiště, vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Spirit a s flying.


11, Vypověz  Hanged Executioner ze hry: Vypověz cílovou bytost ze hry.

Herald of the Sun

Bytost — Angel

111

4/4

Flying


11: Polož na jinou cílovou bytost s flying +1/+1 žeton.

"Neboj se mraků ni temnoty. Světlo je všechny přemůže. "

Inspired Charge

Instant

111

Bytosti  pod tvou kontrolou získávají do konce kola +2/+1.

"Jsme ozbrojeni světlem a ocelí. Kdo se nám může postavit? "

Inspiring Captain

Bytost — Human Knight

11

3/3

Když Inspiring Captain vstupuje na bojiště, bytosti  pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+1.

"Čas ukázat nepříteli, co v nás skutečně je."

Leyline of Sanctity

Enchantment

111

Pokud se Leyline of Sanctity nachází ve tvé zahajovací ruce, můžeš začít hru s ní na bojišti.


Máš hexproof. (Nemůžeš být cílem kouzel a schopností kontrolovaných protihráči.)

Loxodon Lifechanter

Bytost — Elephant Cleric

11

4/6

Když Loxodon Lifechanter vstupuje na bojiště, můžeš nechat svůj počet životů stát se součtem odolnosti všech bytostí, které kontroluješ.


11: Loxodon Lifechanter získává do konce kola +X/+X, kde X je tvůj počet životů.

Loyal Pegasus

Bytost — Pegasus

1

2/1

Flying


Loyal Pegasus nemůže útočit ani blokovat sama.

"I  kdybych měla zemřít v sedle, nenechá mne spadnout na zem. "
—Hypatia Okřídleného Oře

Master Splicer

Bytost — Human Artificer

11

1/1

Když Master Splicer vstupuje na bojiště, vytvoř si 3/3 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Golem.


Bytosti s typem Golem pod tvou kontrolou mají +1/+1.

Phyrexianští artificéři odstraňují maso, které již není zapotřebí, a užívají jej, abyl svým nesvatým výtvorům dali většího zdání života.

Moment of Heroism

Instant

11

Cílová bytost získává do oknce kola +2/+2 a lifelink (Zranění, které udělí, ti přidá odpovídající počet živptů.)

"Má víra je silnější zubů, drápů či bezmyšlenkovitého hladu."

Moorland Inquisitor

Bytost — Human Soldier

11

2/2

11: Moorland Inquisitor získává  do konce kola first strike. (Uděluje bojové zranění před bytostmi bez first strike.)

Inkvizitoři se učí písmu, filozofii a umění naostřit sekeru.

Pacifism

Očarování — Aura

11

Očaruj bytost


Očarovaná bytost nemůže útočit ani blokovat.

"To si tady fakt nejde dát chvilku voraz?"

Planar Cleansing

Sorcery

1111

Znič všechny permanenty, které nejsou země.

Raise the Alarm

Instant

11

Vytvoř si dvě 1/1 bílé  bytosti-tokeny s typem Soldier.

Jako mrknuté nebo dýchání, reakce na poplach je nevědomý reflex.

Rule of Law

Enchantment

11

Každý hráč nemůže seslat více než jedno kouzlo za kolo.

Zákon má v úmyslu zaručit, že se lidi navzájem zabijí dooknale férově.

Sephara, Sky's Blade

Legendární bytost — Angel

1111

7/7

Namísto sesílací ceny tohoto kouzla můžeš zaplatit 1 a tapnout čtyři netapnuté bytosti pod tvou kontrolou s flying.

Flying, lifelink


Ostatní bytosti s flygin pod tvou kontrolou mají nezničitelnost.(Nezničí je zranění a efekty říkající „znič“.)

Soulmender

Bytost — Human Cleric

1

1/1

1: Získáváš 1 život.

"Léčitelství  je spíš umění, než magie.Ale trochu magie tam přece jen je.."

Squad Captain

Bytost — Human Soldier

11

2/2

Vigilance (Nemusí se tapovat do útoku.)


Squad Captain vstupuje na bojiště s +1/+1 žetonem za každou bytost pod tvou kontrolou.

Síla jednoho je silou mnoha.

Starfield Mystic

Bytost — Human Cleric

11

2/2

Kouzla očarování tě stojí k sesílání o 1 méně.


Kdykoli je očarování pod tvou kontrolou odloženo z bojiště do hřbitova, polož na Starfield Mystic +1/+1 žeton.

"Říše bohů se přede mnou otevírá!"

Steadfast Sentry

Bytost — Human Soldier

11

3/2

Vigilance (Nemusí se tapovat do útoku.)


Když Steadfast Sentry zemře, polož +1/+1 žeton na cílovou bytost pod tvou kontrolou.

"Vstávejte, kůže líný! Máme společnost, a zdá se, že na párty fakt vyfiknutí nejsou. "

Yoked Ox

Bytost — Ox

1

0/4

Odvaha těch, co obdělávají zemi je zrozena z dlouhých dnů práce na horkém slunci a studeném zimním větru. Je to odvaha země samotné.

Aether Gust

Instant

11

Zvol si cílové kouzlo či permanent, jež jsou zelené či červené barvy. Jeho vlastník jej odloží na vršek nebo spodek své knihovny.

Studený vítr uhasí oheň a zmrazí list na větvi.

Agent of Treachery

Bytost — Human Rogue

111

2/3

Když Agent of Treachery vstupuje na bojiště, získáváš kontrolu nad cílovým permanentem.


Na začátku tvé fáze konce kola, pokud kontroluješ tři nebo více permanentů, které nevlastníš, lízni tři karty.

"Čím více tajemství máš, tím snáze se staneš mým poddaným.“

Air Elemental

Bytost — Elemental

111

4/4

Flying

Jak se loď přiblížila, nefritový totem se vznesl do vzduchu. Vzduch se zachvěl mocí. Kamenné oči zaplály a zapraskaly. Ven zasyčel dech samotného světa a bouře obživla.

Anticipate

Instant

11

Podívej se na vrchní tři karty své knihovny. Jednu z nich si dej do ruky a zbytek na spodek knihovny v libovolném pořadí.

Předvídat budoucnost je snadné, když máš sílu ji změnit.

Atemsis, All-Seeing

Legendární bytost — Sphinx

1111

4/5

Flying


111: Lízni dvě karty pak kartu zahoď.


Kdykoli Atemsis, All-Seeing udělí zranění protihráči, můžeš ukázat svou kruku. Pokud takto ukážeš  karty s alespoň šesti různými převedenými manovými cenami, ohen hráč prohrává hru.

Befuddle

Instant

11

Cílová bytost získává do konce kola -4/-0.


Lízni kartu.


Trik s přivedením Keldonů k rozumu spočívá v tom donutit je nehýbat se. 

Bone to Ash

Instant

111

Zruš cílové kouzlo bytosti.


Lízni kartu.

"Znám horší způsoby, jak odejít. No, když nad tím přemýšlím, možná ne."
—Ludevic, nekroalchymista

Boreal Elemental

Bytost — Elemental

11

3/4

Flying


Kouzla sesílaná tvými protihráči, která cílí Boreal Elemental, stojí   seslání o 1 více.

Dech zimy v hmotné podobě.

Brineborn Cutthroat

Bytost — Merfolk Pirate

11

2/1

Flash (Můžeš toto kouzlo seslat, kdykoli můžeš seslat instant.)


Kdykoli sešleš kouzlo v protihráčově kole, polož na Brineborn Cutthroat +1/+1 žeton.

"Vždycky útočím odtud, kam jejich dalekohledy nevidí.“

Captivating Gyre

Sorcery

111

Vrať až tři cílové bytosti do rukou vlastníků.

"Tak to by stačilo."
—Atemsis, Vševidoucí

Cavalier of Gales

Bytost — Elemental Knight

1111

5/5

Flying


Když Cavalier of Gales vstupuje na bojiště, lízni tři karty, pak dej dvě karty ze své ruky na vršek knihovny v libovolném pořadí.


Když Cavalier of Gales zemře, zamíchej ji do knihovny vlastníka, pak proveď scry 2.

Cerulean Drake

Bytost — Drake

11

1/1

Flying


Imunita vůči červené (Tato bytost nemůže být blokována, cílována, očarována, vybavena, ani zraněna čímkoli červené barvy.)


Obětuj Cerulean Drake: Zruš cílové kouzlo cílící tebe.

Draci se jasným barvám jeho křídel vyhýbají.

Cloudkin Seer

Bytost — Elemental Wizard

11

2/1

Flying


Když Cloudkin Seer vstupuje na bojiště, lízni kartu.

"Vidím, kam vítr fouká."

Convolute

Instant

11

Zruš cílové kouzlo, pokud hráč jej kontrolující nezaplatí 1.

"Tak se podíváme, jak moc chceš to, pro co sis přišel!"

Drawn from Dreams

Sorcery

111

Podívej se na vrchních sedm karet své knihovny. Dvě si dej do ruky a zbytek na spodek knihovny v náhodném pořadí.

"Z moře nekonečných možností ze z našich voleb rodí budoucnost."
—Mu Yanling

Dungeon Geists

Bytost — Spirit

111

3/3

Flying


Když Dungeon Geists vstupuje na bojiště, tapni cílovou bytost pod kontrolou protihráče. Dokud kontroluješ Dungeon Geists, ona bytost se v průběhu odtapovací fáze hráče ji kontrolujícího neodtapuje.

Faerie Miscreant

Bytost — Faerie Rogue

1

1/1

Flying


Když Faerie Miscreant vstupuje na bojiště, pokud kontroluješ jinou bytost jménem Faerie Miscreant, lízni kartu.

Jedna faerie rozptýlí soudce, zatímco druhá ukradne zákon.

Flood of Tears

Sorcery

111

Vrať všechny permanenty, které nejsou země, do rukou vlastníků. Pokud takto vrátíš čtyři nebo více permanentů pod tvou kontrolou, které nejsou tokeny, můžeš si na bojiště položit kartu permanentu ze své ruky.

"Takovou záplavu jsem vyplakala, abych očistila zemi."
—Mu Yanling

Fortress Crab

Bytost — Crab

11

1/6

Nerozbitný a nepoživatelný, krab nerušeně roste často do velikosti domu a více.

Frilled Sea Serpent

Bytost — Serpent

111

4/6

111: Frilled Sea Serpent nemůže být toto kolo blokována.

"Zasekni a táhni. Ne počkej! Zpátky! Pusť to! "
—Gertrude, hlubokomořská rybářka

Frost Lynx

Bytost — Elemental Cat

11

2/2

Když Frost Lynx vstupuje na bojiště, tapni cílovou bytost pod kontrolou protihráče. Ona bytost se v dalším odkapovacím kroku hráče, jenž ji kontroluje, neodtapne.

Ochotně útočí na mnohem větší kořist, neboť ví, že k odvetě nedojde.

Hard Cover

Očarování — Aura

1

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +0/+2 a  "1: Lízni kartu, pak kartu zahoď."

Dobrá kniha je útočištěm, ale skvělá kniha pevností.

Leyline of Anticipation

Enchantment

111

Pokud se Leyline of Anticipation nachází ve tvé zahajovací ruce, můžeš začít hru s ní na bojišti.


Můžeš sesílat kouzla, jako by měla flash.

Masterful Replication

Instant

11

Zvol si jedno —
• Vytvoř si dvě 3/3 bezbarvé artefaktové bytosti-tokeny s typem Golem.
• Zvol si cílový artefakt, jenž kontroluješ. Každý další artefakt pod tvou kontrolou se do konce kola stává kopií onoho artefaktu.

Metropolis Sprite

Bytost — Faerie Rogue

11

1/2

Flying
1: Metropolis Sprite získává  do konce kola +1/-1.

"No, pokud nechtěl mít ten goblin díru v jazyku, neměl ho na mne vyplazovat."

Moat Piranhas

Bytost — Fish

11

3/3

Defender (Tato bytost nemůže útočit.)

"Tak pojďte, vždyť to není ani mohc hluboký!"
—Gorin Opovážlivý

Mu Yanling, Sky Dancer

Legendární sférochodec — Yanling

111

2

+2: Do tvého příštího kola až jedna cílová bytost získává -2/-0 a  ztrácí flying.


−3: Vytvoř si 4/4 modrou bytost-token s typem Elemental Bird a s flying.


−8: Získáváš emblém s "Permanenty s typem Island pod tvou kontrolou mají ‘1: Lízni kartu.'"

Negate

Instant

11

Zruš cílové kouzlo, které není kouzlem bytosti.

"Jako jeden, příroda pozvedá svůj hlas, aby ti řekla toto: “ Ne.““

Octoprophet

Bytost — Octopus

11

3/3

Když Octoprophet vstupuje na bojiště, proveď scry 2. (Podívej se na dvě vrchní karty své knihovny. Můžeš libovolný počet z nich dát na spodek své knihovny a zbytek na vršek v jakémkoli pořadí.)

V každém víru přílivu vidí probouzející se věci budoucí.

Portal of Sanctuary

Artefakt

11

11: Vrať cílovou bytost pod tvou kontrolou a všechny Aury na ní připojené do rukou vlastníků. Aktivuj tuto schopnost pouze ve svém kole.

"Pokud se potřebuješ na chvíli zašít, o jednom místě bych věděl.
—Bilivus, misrt archivář

Renowned Weaponsmith

Bytost — Human Artificer

11

1/3

1: Přidej si 11. do svého manového poolu. Použij tuto manu pouze na seslání kouzel artefaktů či aktivaci schopností artefaktů.
11Najdi si v knihovně kartu jménem Heart-Piercer Bow nebo Vial of Dragonfire, ukaž ji, dej si ji do ruky a pak si zamíchej knihovnu.

Sage's Row Denizen

Bytost — Vedalken Wizard

11

2/3

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiná modrá bytost, cílový hráč odloží vrchní dvě karty své knihovny do hřbitova.

"Zapomeň, co ses naučil od jiných. Já ti přináším pravdu."

Scholar of the Ages

Bytost — Human Wizard

111

3/3

Když Scholar of the Ages vstupuje na bojiště, vrať si až dvě karty instant a/nebo sorcery ze svého hřbitova do ruky.

"Studuji minulost, abych našla naději pro budoucnost."

Sleep Paralysis

Očarování — Aura

11

Očaruj bytost
Když Sleep Paralysis vstupuje na bojiště, tapni očarovanou bytost.
Očarovaná bytost se v průběhu odtapovací fáze hráče ji kontrolujícího neodtapuje.

Spánek ještě neznamená odpočinek.

Spectral Sailor

Bytost — Spirit Pirate

1

1/1

Flash (Můžeš toto kouzlo seslat, kdykoli můžeš seslat instant.)


Flying


11: Lízni kartu.

"Jakákoli loď pluíjcí po těchto neklidných mořích tak dlouho nutně nabere ducha či dva "
Admirálka Mosazná Beckett

Tale's End

Instant

11

Zruš cílovou aktivovanou schopnost, spouštěnou schopnost, nebo legendární kouzlo.

"Až budeš pryč, vzpomene si někdo na tvůj příběh? "
—Neznámý

Unsummon

Instant

1

Vrať cílovou bytost do ruky vlastníka.

"Nemáš být právě teď někde jinde?"
—Sharuum Hegemonka

Warden of Evos Isle

Bytost — Bird Wizard

11

2/2

Flying


Kouzla bytostí s flying tě stojí k seslání o 1 méně..

Na ostrově Evos slouží rychlí a mocní avenové coby vymahači vůle vládnoucích sfing.

Winged Words

Sorcery

11

Toto kouzlo stojí k seslání o 1 méně, pokud kontroluješ bytost  s flying.

 
Lízni dvě karty

Magie napsaná na nebe padá jako déšť na žíznivou půdu a dává vyrůst moudrosti.

Yarok's Wavecrasher

Bytost — Elemental

11

4/4

Když Yarok's Wavecrasher vstupuje na bojiště, vrať jinou bytost pod tvou kontrolou do ruky vlastníka

"Yarokovy vody hněvají se

kde krev se vpila v písek a prach."
Nářek za Bala Ged, sloka 2

Zephyr Charge

Enchantment

11

11: Cílová bytost získává do konce kola flying.

"Rytíři se vyřítili před na křídlech větru, a nekromantova horda zařvala bezmocným hněvem."
Krinnea, Obléhání Kostěné Věže

Agonizing Syphon

Sorcery

11

Agonizing Syphon udělí 3 zranění jakémukoli cíli a ty získáváš 3 životy.

"Tvá smrt zabere jen okamžik, ale tobě se to bude zdát jako věčnost."
—Vilis, Krvehandlř

Audacious Thief

Bytost — Human Rogue

11

2/2

Kdykoli Audacious Thief útočí, lízni kartu a ztrať 1 život.

"Schopnosti, představivost, důvtip: všechno je vám nanic, pokud nemáte odvahu je použít."

Barony Vampire

Bytost — Vampire

11

3/2

"Chudáček denní tvor, venku po zákazu vycházení. A když si pomyslím, že bys i přežil, nebýt akorát čas večeře."

Bladebrand

Instant

11

Cílová bytost získává do konce kola deathtouch. (Jakýkoli počet zranění, které tato bytost udělí, je postačující ke zničení bytosti, které je zranění uděleno.)


Lízni kartu.

"Jedna kudla, dvě, tři, čtyři – kterápak přesně zamíří?"

Blightbeetle

Bytost — Insect

11

1/1

Imunita vůči zelené (Tato bytost nemůže být blokována, cílována, očarována, vybavena, ani zraněna čímkoli zelené barvy.)


Na bytosti pod kontrolou tvých protihráčů nelze pokládat +1/+1 žetony.

Listy i duše při jeho dotyku chřadnou.

Blood Burglar

Bytost — Vampire Rogue

11

2/2

Pokud je tvé kolo, Blood Burglar má lifelink.(Zranění udělené touto bytostí ti přidá odpovídající počet životů.)

"Tak tys slyšel, že prý upíři nemohou vejít do domu bez pozvání? Lež, co ti má pomoci klidně spát."
—Kerin, seržant stráže

Blood for Bones

Sorcery

11

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla obětuj bytost.

Vrať si kartu bytosti ze svého hřbitova na bojiště, pak si vrať jinou kartu bytosti ze svého hřbitova do ruky.

Bloodsoaked Altar

Artefakt

111

1, Zaplať 2 životy, zahoď kartu, obětuj bytost: Vytvoř si 5/5 černou bytost-token s typem Demon a s flying. Aktivuj tuto schopnost jen tehdy, kdy můžeš sesílat sorcery.

Krev se vsákne do kamene a ven vytryskne temnota.

Bloodthirsty Aerialist

Bytost — Vampire Rogue

111

2/3

Flying


Kdykoli získáváš životy, polož na Bloodthirsty Aerialist +1/+1 žeton.

Za života cirkusová akrobatka, zabíjí s takovou plavnou grácií, že i dokonce její oběti zůstávají v úžasu.

Bone Splinters

Sorcery

1

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla obětuj bytost.


Znič cílovou bytost.

"Z tvých kostí stvořím zbraň, která srazí i mocné. "
Modriss ze Zargothského močálu

Boneclad Necromancer

Bytost — Human Wizard

111

3/3

Když Boneclad Necromancer vstupuje na bojiště, můžeš vypovědět ze hry cílovou kartu bytosti ze hřbitova. Pakliže tak učiníš, vytvoř si 2/2 černou bytost-token s typem Zombie.

"Živí či mrtví, všichni reagují na správnou motivaci."

Cavalier of Night

Bytost — Elemental Knight

1111

4/5

Lifelink


Když Cavalier of Night vstupuje na bojiště, můžeš obětovat jinou bytost. Když tak učiníš, znič cílovou bytost pod kontrolou protihráče.


Když Cavalier of Night zemře, vrať cílovou kartu bytosti s převedenou manovou cenou 3 a méně ze svého hřbitova na bojiště.

Disfigure

Instant

1

Cílová bytost získává do konce kola -2/-2.

"Nechť je to památkou na tvé selhání."
—Exdratha, čarodějnice z močálu

Dread Presence

Bytost — Nightmare

11

3/3

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu permanent s typem Swamp , zvol si jedno —
• Lízni kartu a ztrať 1 život.
• Dread Presence udělí 2 zranění jakémukoli cíli a ty získáváš 2 životy.

Tiše vám kyne, ukryta v temnotě.

Duress

Sorcery

1

Cílový hráč ukáže ruku. Vyber si z ní kartu, která není ani bytost, ani země. Onen hráč zvolenou kartu zahodí.

Na odpor ani nepomyslíš.

Embodiment of Agonies

Bytost — Demon

111

0/0

Flying, deathtouch


Embodiment of Agonies vstupuje na bojiště s +1/+1 žetonem za každou rozdílnou manovou cenu mezi kartami ve tvém hřbitově, jenž nejsou země. (Například  11 a  111 jsou rozdílné manové ceny.)

"Cítím tvou bolest. Je výtečná."

Epicure of Blood

Bytost — Vampire

11

4/4

Kdykoli získáváš životy, každý protihráč ztrácí 1 život.

"Plné tělo, s tóny vydělané kůže. Slušný ročník.“

Fathom Fleet Cutthroat

Bytost — Human Pirate

11

3/3

Když Fathom Fleet Cutthroat vstupuje na bojiště, znič cílovou bytost pod kontrolou protihráče, které bylo toto kolo uděleno zranění.

"Jó, měls dneska špatnej den, kámo. Ale žraloci si teďkonc šmáknou.“

Feral Abomination

Bytost — Thrull

11

5/5

Deathtouch (Jakýkoli počet zranění, které tato bytost udělí, je postačující ke zničení bytosti, které je zranění uděleno.)

"Pokud se dostaneš až do srdce močálu, najdeš tam věci, proti kterým jsou zombie totálně roztomilé."
—Byaras, zálesní průvodce

Gorging Vulture

Bytost — Bird

11

2/2

Flying


Když Gorging Vulture vstupuje na bojiště, odlož vrchní čtyři karty své knihovny do hřbitova. Získáváš 1 život za každou takto do hřbitova odloženou kartu bytosti.

Gravedigger

Bytost — Zombie

11

2/2

Když Gravedigger vstupuje na bojiště, můžeš si vrátit cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova do ruky.

Ve věčně se pohybujících píscích Amonkhetu nezůstane nic pohřbeno dlouho.

Gruesome Scourger

Bytost — Orc Warrior

111

3/3

Když Gruesome Scourger vstupuje na bojiště, udělí cílovému protihráči nebo sférochodci počet zranění rovný počtu bytostí pod tvou kontrolou.

Jeho biče se kroutí a třesou jako živé bytosti, hnány zuřivostí hordy, jíž velí.

Knight of the Ebon Legion

Bytost — Vampire Knight

1

1/2

11: Knight of the Ebon Legion získává do konce kola +3/+3 a deathtouch.


Na začátku tvé fáze konce kola, pokud hráč ztratil toto kolo 4 a více životů, polož na Knight of the Ebon Legion +1/+1 žeton. (Ztrátu životů způsobuje také zranění.)

Legion's End

Sorcery

11

Vypověz ze hry cílovou bytost pod kontrolou protihráče s převedenou manovou cenou 2 a méně a všechny ostatní bytosti pod kontrolou onoho hráče se stejným jménem jako ona bytost. Pak onen hráč ukáže ruku a vypoví ze hry všechny karty onoho jména ze své ruky i ze hřbitova.

"S jediným slovem jich více nebylo."
Krinnea, Obléhání Kostěné Věže

Leyline of the Void

Enchantment

111

Pokud se Leyline of the Void nachází ve tvé zahajovací ruce, můžeš začít hru s ní na bojišti.


Pokud by byla odkudkoli odložena karta do hřbitova protihráče, namísto toho je vypovězena ze hry.

Mind Rot

Sorcery

11

Cílový hráč zahodí dvě karty.

Mnoho vynálezců se zhroutilo pod tlakem vynalézt bezchybný design.

Murder

Instant

111

Znič cílovou bytost.

"Rukou osudu či mocí vůle, každá vláda jednou končí. "
—Kethis, Skrytá ruka

Noxious Grasp

Instant

11

Znič cílovou bytost nebo sférochodce bílé nebo zelené barvy. Získáváš 1 život.

"Močálu je houby po tvém titulu, bohatství, ctnostech. Prostě má hlad. "
—Byaras, zálesní průvodce

Rotting Regisaur

Bytost — Zombie Dinosaur

11

7/6

Na začátku tvé udržovací fáze zahoď kartu.

"Tak tomuhle říkám zombie!"
—Modriss ze Zargothského močálu

Sanitarium Skeleton

Bytost — Skeleton

1

½

11Vrať Sanitarium Skeleton ze svého hřbitova do ruky.

O rozum přišel dávno předtím, než o měkké tkáně.

Scheming Symmetry

Sorcery

1

Zvl si dva hráče. Každý z nich si najde v knihovně kartu , pak si zamíchá knihovnu a položí si onu kartu na její vršek.

"Jedna pro tebe, jedna pro mne. Může to snad být více fér? "
—Kethis, Skrytá ruka

Sorcerer of the Fang

Bytost — Human Wizard

11

1/3

111: Sorcerer of the Fang udělí 2 zranění cílovému protihráči nebo sférochodci.

"Velký Had nyní dřímá, ale jak se probudí, budou se všichni teplokrevní krčit v prachu! "

Sorin, Imperious Bloodlord

Legendární sférochodec — Sorin

11

4

+1: Cílová bytost pod tvou kontrolou získává do konce kola deathtouch a lifelink. Má-li typ Vampire, polož na ni +1/+1 žeton.


+1: Můžeš obětovat permanent s typem Vampire. Když tak učiníš, Sorin, Imperious Bloodlord udělí 3 zranění jakémukoli cíli a ty získáváš 3 životy.


−3: Můžeš si položit na bojiště kartu bytosti s typem Vampire ze své ruky.

Soul Salvage

Sorcery

11

Vrať si až dvě cílové karty bytostí ze svého hřbitova do ruky.


První chyba, kterou kabalští Chmurytíři učinili, bylo zastrašování urborgského obchodníka s mrtvolami. Druhá chyba byla, že zemřeli.

Thought Distortion

Sorcery

111

Toto kouzlo nemůže být zrušeno.


Cílový hráč ukáže ruku. Vypověz ze hry všechny karty, které nejsou bytosti ani země, z ruky i hřbitova onoho hráče.

"Lebka je tuhá, ale mysl tak lahodně jemňoučká.“

—Eromena Trhačka myslí

Undead Servant

Bytost — Zombie

11

3/2

Když Undead Servant vstupuje na bojiště, vytvoř si 2/2 černou bytost-token s typem Zombie za každou kartu jménem Undead Servant ve tvém hřbitově.

"Vždycky je víc takových, jako ty."
—Modriss ze Zargothského močálu

Unholy Indenture

Očarování — Aura

11

Očaruj bytost


Když očarovaná bytost zemře, vrať ji na bojiště pod svou kontrolu s +1/+1 žetonem.

"Nepřemýšlej o tom jako o prodeji své duše. Spíš mi ji jakoby odkazuješ. "
—Vilis, Krvehandlíř

Vampire of the Dire Moon

Bytost — Vampire

1

1/1

Deathtouch (Jakýkoli počet zranění, které tato bytost udělí, je postačující ke zničení bytosti, které je zranění uděleno.)


Lifelink (Zranění udělené touto bytostí ti přidá odpovídající počet životů.)

"Tady se mi líbí: zbabělé autority a hojnost kořisti.."

Vengeful Warchief

Bytost — Orc Warrior

11

4/4

Kdykoli ztratíš v daném kole poprvé životy, polož na Vengeful Warchief +1/+1 žeton. (Źivoty ztrácíš také díky zranění.)

"Zkus mne okrást a přidám tvou lebku do mé sbírky."

Vilis, Broker of Blood

Legendární bytost — Demon

1111

8/8

Flying


1, Zaplať 2 životy: Cílová bytost získává do konce kola -1/-1.
Kdykoli ztrácíš životy, lízni odpovídají počet karet. (Źivoty ztrácíš také díky zranění.)

"Můžeš podepsat, nebo celý zbytek života strávit představami, co mohlo být tvé."

Yarok's Fenlurker

Bytost — Horror

11

1/1

Když Yarok's Fenlurker vstupuje na bojiště, každý protihráč vypoví kartu ze své ruky ze hry.


11: Yarok's Fenlurker získává do konce kola +1/+1.

"Yarokovy noční můry číhají

 

kde vládne zoufalství a strach."
Nářek za Bala Ged, sloka 3

Act of Treason

Sorcery

11

Do konce kola získáváš kontrolu nad cílovou bytostí. Odtapni onu bytost. Do konce kola získává haste. (Může toto kolo útočit a tapovat se.)

Toho dne dostala tragickou lekci: i ti nejčistší mohou být svedeni z cesty, pokud jsou emoce v srdci pokřiven

Cavalier of Flame

Bytost — Elemental Knight

1111

6/5

11: Bytosti  pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+0 a haste.


Když Cavalier of Flame vstupuje na bojiště, zahoď libovolný počet karet, pak odpovídající počet karet lízni.


Když Cavalier of Flame zemře, udělí X zranění každému protihráči a sférochodcům, jež kontrolují, de X je počet karet zemí ve tvém hřbitově.

Chandra, Acolyte of Flame

Legendární sférochodec — Chandra

111

4

0: Polož žeton loajality na každého červeného sférochodce pod tvou kontrolou.


0: Vytvoř si dvě 1/1 červené bytosti-tokeny s typem Elemental. Získávají haste. Na konci příští fáze konce kola je obětuj.


−2: Můžeš seslat cílovou kartu instant nebo sorcery s převedenou manovou cenou 3 a méně ze svého hřbitova. Pokud by ona karta byla toto kolo odložena do hřbitova, namísto toho ji vypověz ze hry.

Chandra, Awakened Inferno

Legendární sférochodec — Chandra

111

6

Toto kouzlo nemůže být zrušeno.


+2: Každý protihráč získává emblém s "Na začátku tvé udržovací fáze, tento emblém ti udělí 1 zranění."


−3: Chandra, Awakened Inferno udělí 3 zranění každé bytosti nemající typ Elemental.


−X: Chandra, Awakened Inferno udělí X zranění cílové bytosti či sférochodci, Pokud by permanent, jemuž bylo takto uděleno zranění, toto kolo zemřel, namísto toho jej vypověz ze hry.

Chandra, Novice Pyromancer

Legendární sférochodec — Chandra

11

5

+1: Bytosti s typem Elemental  pod tvou kontrolou získávají do konce kola +2/+0.


−1: Přidej si 11.


−2: Chandra, Novice Pyromancer udělí 2 zranění libovolnému cíli.

Chandra's Embercat

Bytost — Elemental Cat

11

2/2

1: Přidej si 1. Tuto manu použij jen na seslání kouzla s typem Elemental nebo sférochodce s typem Chandra.

"Koule chlupů? Zkuste řešit ohnivé koule. "
—Chandra Nalaar

Chandra's Outrage

Instant

111

Chandra's Outrage udělí 4 zranění cílové bytosti and 2 zranění hráči onu bytost kontrolujícímu

"Ohně je tu dost pro všechny."
—Chandra Nalaar

Chandra's Regulator

Legendary Artefakt

11

Kdykoli aktivuješ loajalitní schopnost sférochodce s typem Chandra, můžeš zaplatit 1. Pakliže tak učiníš, onu schopnost zkopíruj. Můžeš si pro kopii zvolit nové cíle.


11, Zahoď permanent typu Mountain nebo červenou kartu: Lízni kartu.

Chandra's Spitfire

Bytost — Elemental

11

1/3

Flying


Kdykoli je protihráči uděleno nebojové zranění, Chandra's Spitfire získává  do konce kola +3/+0..

"Už jsem dokázala zapálit leccos – stromy, skály, dokonce i vodu. Teď ne načase zapálit oblaka."

Daggersail Aeronaut

Bytost — Goblin

11

3/2

Pokud je tvé kolo, Daggersail Aeronaut má flying.

"Nejlepší část je dostate se dolů!"

Destructive Digger

Bytost — Goblin

11

3/2

11, Obětuj artefakt nebo zemi: Lízni kartu.

"Miluju kopání. Mám u toho spoustu času přemýšlet, jak moc to kopání miluju."

Dragon Mage

Bytost — Dragon Wizard

111

5/5

Flying


Kdykoli Dragon Mage udělí bojové zranění hráči, každý hráč zahodí ruku a lízne sedm karet.

"Jasně, je obrovský a silný a chrlí oheň, ale my máme fištróna!"
—Tadith Moudrá, poslední slova

Drakuseth, Maw of Flames

Legendární bytost — Dragon

1111

7/7

Flying


Kdykoli Drakuseth, Maw of Flames útočí, udělí 4 zranění jakémukoli cíli a 3 zranění každému z až dvou dalších cílů.

"Rozptylte se, vy idioti! Rozptylte se! "
—Marsden, vůdce družiny, poslední slova

Ember Hauler

Bytost — Goblin

11

2/2

1, obětuj Ember Hauler: Ember Hauler udělí 2 zranění jakémukoli cíli.

Málokterá práce v gobliní armádě je příjemná. No vlastně žádná práce v gobliní armádě není příjemná.

Fire Elemental

Bytost — Elemental

111

5/4

"Nejlepší způsob, jak se naučit něco z knihy o pyromancii je spálit ji. "
—Jaya Ballard

Flame Sweep

Instant

11

Flame Sweep udělí 2 každé bytosti kromě bytostí s flying, jež kontroluješ.

"Spočítal jsem, že drak za letu, při jednom přeletu, dokáže zasáhnout plochu velik—"
—Thaedus Chytrý, poslední slova

Fry

Instant

11

Toto kouzlo nemůže být zrušeno.


Fry udělí 5 zranění cílové bytosti či sférochodci modré či bílé barvy.

"Obávám se, že se vače večeře poněkud…připálila. "
—Marlan Farthwald, hostinský

Glint-Horn Buccaneer

Bytost — Minotaur Pirate

111

2/4

Haste


Kdykoli zahodíš kartu, Glint-Horn Buccaneer udělí 1 zranění každému protihráči


11, zahoď kartu: Lízni kartu. Aktivuj tuto schopnost jedině tehdy, když Glint-Horn Buccaneer útočí.

Goblin Bird-Grabber

Bytost — Goblin

11

2/1

1: Goblin Bird-Grabber získává do konce kola flying. Aktivuj tuto schopnost pouze pokud kontroluješ bytost s flying

"Já votvírat hubu na chytání bróků!“

Goblin Ringleader

Bytost — Goblin

11

2/2

Haste (Může útočit a tapovat se ihned poté, co přijde pod tvou kontrolu.)


Když Goblin Ringleader vstupuje na bojiště, otoč vrchní čtyři karty své knihovny. Všechny takto odhalené karty s typem Goblin si dej do ruky a zbytek na spodek knihovny v libovolném pořadí.

Goblin Smuggler

Bytost — Goblin Rogue

11

2/2

Haste (Může útočit a tapovat se ihned poté, co přijde pod tvou kontrolu.)


1: Jiná cílová bytost se silou 2 a méně nemůže být toto kolo blokována.

"Jsem jen skromný pocestný. Lstivost a zlodějna, ta slova vůbec neznám."

Infuriate

Instant

1

Cílová bytost získává do konce kola +3/+2.

"Žádná košile, žádné boty, žádné nákupy"
—Cedule na tržišti

Keldon Raider

Bytost — Human Warrior

111

4/3

Když Keldon Raider vstupuje na bojiště, můžeš zahodit kartu. Pakliže tak učiníš, lízni kartu.

Kořist keldonských plenitelů je omezena tím, co jejich kolosové uvezou. Nehledě na hodnotu, zbytek vyletí k nebi v dýmu.

Lavakin Brawler

Bytost — Elemental Warrior

11

2/4

Kdykoli Lavakin Brawler útočí, získává +1/+0 za každý permanent s typem Elemental, jež kontroluješ.

Útočí s lehkostí tekoucí lávy a udeří se sílou meteoru.

Leyline of Combustion

Enchantment

111

Pokud se Leyline of Combustion nachází ve tvé zahajovací ruce, můžeš začít hru s ní na bojišti.

Kdykoli se ty a/nebo alespoň jeden permanent pod tvou kontrolou staneš cílem kouzla nebo schopnosti pod kontrolou protihráče, Leyline of Combustion udělí onomu hráči 2 zranění.

Maniacal Rage

Očarování — Aura

11

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +2/+2 a nemůže blokovat.

Zuřivost je kulminací zrychlujícího se cyklu hněvu a násilí, jenž sám sebe žií v boji a jako plamen se šíří z jednoho bojovníka na druhého.

Marauding Raptor

Bytost — Dinosaur

11

2/3

Kouzla bytostí tě stojí k seslání o 1 méně.


Kdykoli vstupuje na bojiště jiná bytost pod tvou kontrolu, Marauding Raptor jí udělí 2 zranění. Pokud je takto uděleno zranění bytosti s typem Dinosaur, Marauding Raptor získává do konce kola +2/+0.

"Zůstaňte v klidu a snažte se nevypadat jako kořist!"
—Skerk Hobnett, průvodce divočinou

Mask of Immolation

Artefakt — Vybavení

11

Když Mask of Immolation vstupuje na bojiště, vytvoř si 1/1 červenou bytost-token s typem Elemental, pak na ni Mas of Immolatin připoj.


Vybavená bytost mí: „Obětuj tuto bytost: Tato bytosti duělíudělí 1 zranění jakémukoli cíli."
Vybav 1 (1: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Pack Mastiff

Bytost — Hound

11

2/2

11: Každá bytost jménem Pack Mastiff pod tvou kontrolou získává do konce kola +1/+0.

Jejich loajalita nepatří jakémukoli pánovi, ale smečce samotné.

Rapacious Dragon

Bytost — Dragon

11

3/3

Flying


Když Rapacious Dragon vstupuje na bojiště, vytvoř si dva Treasure tokeny (Jsou to artefakty s "1,
Obětuj tento artefakt: Přidej do svého manového poolu jednu manu jakékoli barvy.")

"Určitě nepozná, kdyý si vezmu—"
—Theria Záludná, poslední slova

Reckless Air Strike

Sorcery

1

Choose one —
• Reckless Air Strike udělí 3 zranění cílové bytosti s flying
• Znič cílový artefakt

"Mám výborný nápad. "

Reduce to Ashes

Sorcery

11

Reduce to Ashes udělí 5 zranění cílové bytosti. Pokud by toto kolo zemřela, namísto tojo ji vypověz ze hry.

"Než se mohou uložit k Požehnanému spánku, musí být zkažení očištěni ohněm. "
—Harra Soudkyně

Repeated Reverberation

Instant

111

Když sešleš v tomto kole příští kouzlo instant, kouzlo sorcery, nebo aktivuješ loajalitní schopnost, zkopíruj ono kuzlo nebo schopnost dvakrát. Pro kopie si můžeš zvolit nové cíle.  

Šířit se je v povaze ohně.

Ripscale Predator

Bytost — Dinosaur

111

6/5

Menace (Může být blokována pouze dvěma nebo více bytostmi.)

Dinosauři zřídka chápou ideu hranic mezi městem a divočinou.

Scampering Scorcher

Bytost — Elemental

11

1/1

Když Scampering Scorcher vstupuje na bojiště, vytvoř si dvě 1/1 červené bytosti-tokeny s typem Elemental. Permanenty s typem Elemental pod tvou kontrolou získávají do konce kola haste. (Mohou se toto koli tapovat a útočit.)

"Hořlaviny uchovávejte mimo dosah"
—Kerin, seržant hlídky

Scorch Spitter

Bytost — Elemental Lizard

1

1/1

Kdykoli Scorch Spitter útočí, udělí 1 zranění hráči nebo sférochodci, na nějž útočí.

"Jo, umí být otravná. Ale zas mi nikdy nevychladne čaj. "
—Marlan Farthwald, hostinský

Shock

Instant

1

Shock udělí 2 zranění jakémukoli cíli.

"Miluju tuhle věc! Můj nejlepší vynález od balvanopěstné rukavice!"

Tectonic Rift

Sorcery

11

Znič cílovou zemi. Bytosti bez flying nemohou toto kolo blokovat.

"Poklekneš přede mnou, i kdybych kvůli tomu měl otevřít zemi pod nohama!"
—Ash Kronor, keldský vojevůdce

Thunderkin Awakener

Bytost — Elemental Shaman

11

1/2

Haste


Kdykoli Thunderkin Awakener útočí, zvol si cílovou kartu bytosti s typem Elemental ve tvé hřbitově s odolností menší než odolnost Thunderkin Elemental. Vrať ji na bojiště tapnutou a útočící. Na začátku příští fáze konce kola ji obětuj.

Uncaged Fury

Instant

11

Cílová bytost získává do konce kola +1/+1 a double strike (Udělí zranění jak v kroku first strike, tak v normálním kroku udělování zranění.)

Klec je tyglíkem pro hněv, který se v ní hromadí, a rafinuje se v něco čistého a strašlivého.

Unchained Berserker

Bytost — Human Berserker

11

1/1

Imunita vůči bílé  (Tato bytost nemůže být blokována, cílována, očarována, vybavena, ani zraněna čímkoli bílé barvy.)


Unchained Berserker má +2/+0, pokud útočí.

Sathros proměnil svá pouta na nástroj pomsty.

Barkhide Troll

Bytost — Troll

11

2/2

Barkhide Troll vstupuje na bojiště s +1/+1 žetonem.
1, odstraň z Barkhide Troll +1/+1 žeton: Barkhide Troll získává do konce kola hexproof Nnemůže být cílem kouzel ani schopností pod kontrolou tvých protihráčů.)

Brightwood Tracker

Bytost — Elf Scout

11

2/4

111: Otoč vrchní čtyři karty své knihovny. Můžeš si z nich dát kartu bytosti do ruky a zbytek na spodek knihovny v náhodném pořadí.

"Prošli tudy mnozí, ale já hledám jen jedinou stopu."

Cavalier of Thorns

Bytost — Elemental Knight

1111

5/6

Reach


Když Cavalier of Thorns vstupuje na bojiště, otoč vrchních pět karet své knihovny. Můžeš si z nich dát kartu země na bojiště  a zbytek odlož do hřbitova.


Když Cavalier of Thorns zemře, můžeš ji vypovědět ze hry. you may exile it. Pakliže tak učiníš, dej jinou cílovou kartu bytoti ze svého hřbitova na vršek své knihovny.

Centaur Courser

Bytost — Centaur Warrior

11

3/3

"Kentauři jsou doopravdy svobodní. Nikdy nepodlehnou pokušení nebo nebudou ovládnuti strachem. Žijí v totální harmonii, čehož náš druh nikdy nedosáhl. "
—Ramal, mudrc ze Západní brány

Elvish Reclaimer

Bytost — Elf Warrior

1

1/2

Elvish Reclaimer má +2/+2, pokud máš ve hřbitově tři a více karet zemí.


11, Obětuj zemi:  Najdi si v knihovně kartu země, dej si ji na bojiště tapnutou, pak si zamíchat knihovnu.

Feral Invocation

Očarování — Aura

11

Flash (Můžeš toto kouzlo seslat, kdykoli můžeš seslat instant.)
Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +2/+2.

Nyleini posvátní rysi chrání ty, kteří ctí Nessijský prales, a loví ty, kdo ne.

Ferocious Pup

Bytost — Wolf

11

0/1

Když Ferocious Pup vstupuje na bojiště, vytvoř si 2/2 zelenou bytost-token s typem Wolf.

Nejsilnější smečka má nejzuřivější mláďata.

Gargos, Vicious Watcher

Legendární bytost — Hydra

1111

8/7

Vigilance


Kouzla s typem Hydra tě stojí k seslání o 1 méně.


Kdykoli se bytost pod tvou kontrolou stane cílem kouzla, Gargos, Vicious Watcher vyzve na souboj až jednu bytost, již nekontroluješ.

Gift of Paradise

Očarování — Aura

11

Očaruj zemi


Když Gift of Paradise vstupuje na bojiště, získáváš 3 životy.

Očarovaná země má: "1: Přidej si dvě many jakékoli barvy."

Greenwood Sentinel

Bytost — Elf Scout

11

2/2

Vigilance (Nemusí se tapovat do útoku.)

Míli od hranic lesa na sobě ucítíte její zrak. Krůček za ní v sobě její čepel.

Growth Cycle

Instant

11

Cílová bytost získává +3/+3 do konce kola. Další +2/+2 získává do konce kola za každou kartu jménem Growth Cycle ve tvém hřbitově.

"Shoď svou omšelou schránku! Vynoř se štíhlejší a silnější!"
—Tyris, faunošaman

Healer of the Glade

Bytost — Elemental

1

1/2

Když Healer of the Glade vstupuje na bojiště, získáváš 3 životy.

"Truchlení, hněv i noční můry mizí

 

kde útěcha s nadějí se rozžala v tmách.."


Nářek za Bala Ged, sloka 4

Howling Giant

Bytost — Giant Druid

111

5/5

Reach (Může blokovat bytosti s flying.)


Když Howling Giant vstupuje na bojiště, vytvoř si  dvě  2/2 zelené bytosti-tokeny s typem Wolf.

On i jeho smečka pějí stejnou truchlivou píseň k měsíci.

Leafkin Druid

Bytost — Elemental Druid

11

0/3

1: Přidej si 1. Pokud kontroluješ čtyři nebo více bytostí, namísto toho si přidej 11.

"Jsem zakořeněn v životě všeho, co mne obklopuje. Nepohneš se mnou. "

Leyline of Abundance

Enchantment

111

Pokud se Leyline of Abundance nachází ve tvé zahajovací ruce, můžeš začít hru s ní na bojišti.


Kdykoli tapneš bytost pro manu, přidej si 1 navíc.


111: Polož +1/+1 žeton na každou bytost pod tvou kontrolou.

Loaming Shaman

Bytost — Centaur Shaman

11

3/2

Když Loaming Shaman vstupuje na bojiště, cílový hráč si zamíchá libovolný počet cílových karet ze svého hřbitova do knihovny.

"Živí nezůstají navždy živí, a mrtví nezůstávají vždy mrtví. "
—Jeddeg, filozof hrobů

Mammoth Spider

Bytost — Spider

11

3/5

Reach (Může blokovat bytosti s flying.)

"Pokud se neopatrný elf chytí do pavoučí sítě, musíme předpokládat, že to dopadne, jak příroda zamýšlela. Nevyčítejme pavoukovi to, že je pavouk."
—Dellin Berting, tolarijský entomolog

Might of the Masses

Instant

1

Cílová bytost získává +1/+1 do konce kola za každou bytost pod tvou kontrolou.

Joragští elfové nikdy nemusí prosit trolla, aby opustil jejich teritorium. Prostě mu dopřejí svou spojenou sílu, a on neodolá tomu, aby se nevydal vesele něco pustošit.

Natural End

Instant

11

Znič cílové očarování nebo artefakt. Získáváš 3 životy.

Prokletá čepel se roztříštila, a geist s vděčností odešel k Požehnanému spánku.

Netcaster Spider

Bytost — Spider

11

2/3

Reach (Může blokovat bytosti s flying.)


Kdykoli Netcaster Spider blokuje bytost s flying, získává +2/+0 do konce kola.

Expert na postarání se o jedince, co se zatoulají moc daleko od stáda.

Nightpack Ambusher

Bytost — Wolf

111

4/4

Flash

Ostatní bytosti s typem Wolf a Werrewolf pod tvou kontrolou mají +1/+1.


Na začátku tvé fáze konce kola, pokud jsi toto kolo neseslal/a kouzlo,  vytvoř si 2/2 zelenou bytost-token s typem Wolf.

Sílný vůdce znamená rostoucí smečku.

Overcome

Sorcery

111

Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +2/+2 a trample.  (Mohou udělit přebytečné bojové zranění do hráče či sférochodce, na nějž útočí.)

 

"Vpřed! Dokud nebude obzor náš!"
—Khemses, vozataj

Overgrowth Elemental

Bytost — Elemental

11

3/2

Když Overgrowth Elemental vstupuje na bojiště, polož +1/+1 žeton na jinou cílovou bytost s typem Elemental, již kontroluješ.

.
Kdykoli jiná bytost pod tvou kontrolou zemře,  získáváš 1 život. Pokud měla typ Elemental, polož na Overgrowth Elemental +1/+1 žeton.

Plummet

Instant

11

Znič cílovou bytost s flying.

"Ale i pterodon vyhánějcí mraky z oblohy se musí sklonit před mocí pralesa pod ním."
—Mahuiz, lučištník Slunečního císařství

Pulse of Murasa

Instant

11

 

Vrať ze hřbitova do ruky vlastníka cílovou kartu bytosti nebo země. Získáváš 6 životů.

 

"Kvítku malý, rosť a kveť, z chladné hrobky povstaň vpřed. K boji se, děvče, znovu zroď, nás všechny opět osvoboď.“

Rabid Bite

Sorcery

11

 

Cílová bytost, již kontroluješ, udělí počet zranění rovný své síle cílové bytosti, již nekontroluješ.

 

"Měl jsi vidět, jak se oba tvářili."
—Morkamp, hostinský z Lambholtu

Season of Growth

Enchantment

11

Kdykoli a creature vstupuje na bojiště  pod tvou kontrolu, proveď scry 1. ((Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.))


Kdykolii sešleš kouzlo, jenž cílí bytost pod tvou kontrolou, lízni kartu.

"Procitněte, a pozvedněte tváře ke slunci."

Sedge Scorpion

Bytost — Scorpion

1

1/1

Deathtouch (Jakýkoli počet zranění, které tato bytost udělí, je postačující ke zničení bytosti, které je zranění uděleno.)

Thákolides Mocný 
Zabiják minotaurů 
Zhouba obrů
Zabit štírem
— Nápis na akroském hrobu

Shared Summons

Instant

111

Najdi si v knihovně až dvě karty bytostí s rozdílnými jmény, ukaž je, dej si je do ruky a pak si zamíchej knihovnu.

"V časech nouze si prales vytváří  vlastní ochránce. "
—Vivien Reid

Shifting Ceratops

Bytost — Dinosaur

111

5/4

Toto kouzlo nemůže být zrušeno.


Imunita vůči modré (Tato bytost nemůže být blokována, cílována, očarována, vybavena, ani zraněna čímkoli modré barvy.)


1: Shifting Ceratops získává do konce kola dle tvé volby reach, trample nebo haste.

Silverback Shaman

Bytost — Ape Shaman

111

5/4

Trample (Může udělit přebytečné bojové zranění do hráče či sférochodce, na nějž útočí.)


Když Silverback Shaman zemře, lízni kartu.

Opové u Yavimaye čerpají sílu z duchů jejich předků.

Thicket Crasher

Bytost — Elemental Rhino

11

4/3

Trample (Může udělit přebytečné bojové zranění do hráče či sférochodce, na nějž útočí.)


Ostatní bytosti s typem Elemental pod tvou kontrolou mají trample.

"Dupejte příliš po pralese a on vám to vrátí. "
—Vivien Reid

Thrashing Brontodon

Bytost — Dinosaur

111

3/4

1, Obětuj Thrashing Brontodon: Znič cílový artefakt nebo očarování

Stará se více o zachování teritoria smečky než vlastního života.

Veil of Summer

Instant

1

Lízni kartu, pokud protihráč toto kolo seslal modré nebo černé kouzlo. Kouzla, která kontroluješ, nemohou být toto kolo zrušena. Ty a permanenty pod tvou kontrolou získávají do konce kola hepxroof vůči modré a černé (Ty ani ony nemohou být cílem černých a/nebo modrých kouzel a schopností pod kontrolou protihráčů.)

Vivien, Arkbow Ranger

Legendární sférochodec — Vivien

1111

4

+1: Rozděl dva +1/+1 žetonu až mezi dvě cílové bytosti. Do konce kola získávají trample.


−3: Cílová bytost pod tvou kontrolou udělí počet zranění rovný své síle cílové bytosti nebo sférochodci.  


−5: Můžeš si zvolit kartu bytosti, jenž vlastníš mimo tuto hru, ukázat ji, a dát si ji do ruky.

Voracious Hydra

Bytost — Hydra

111

0/1

Trample
Voracious Hydra vstupuje na bojiště s X +1/+1 žetony.


Když Voracious Hydra vstupuje na bojiště, zvol si jedno —
• Zdvoj počet  +1/+1 žetonů na Voracious Hydra.
• Voracious Hydra vyzve na souboj cílovou bytost, již nekontroluješ.

Vorstclaw

Bytost — Elemental Horror

111

7/7

Kořeny sahají hluboko, a někdy narazí na věci, které by měly radši zůstat nevyrušeny.

Wakeroot Elemental

Bytost — Elemental

111

5/5

11111: Odtapni cílovou zemi pod tvou kontrolou. Stává se 5/5 bytostí s typem Elemental a s haste. Stále platí za zemi.  (Tento efekt trvá, dokud je ona země na bojišti.)

"Když prales kráčí, je pozdě utíkat."
—Horent, druid z Khalni

Wolfkin Bond

Očarování — Aura

11

Očaruj bytost


Když Wolfkin Bond vstupuje na bojiště, vytvoř si 2/2 zelenou bytost-token s typem Wolf.


Očarovaná bytost má +2/+2.

Wolfrider's Saddle

Artefakt — Vybavení

11

Když Wolfrider's Saddle vstupuje na bojiště, vytvoř si 2/2 zelenou bytost-token s typem Wolf, pak na ni Wolfrider's Saddle připoj.


Vybavená bytost má +1/+1 a nemůže být blokována více než jednou bytostí.


Vybav  1 (1: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Woodland Champion

Bytost — Elf Scout

11

2/2

Kdykoli přijde na bojiště pod tvou kontrolu jeden či více tokenů, polož na Woodland Champion odpovídající počet +1/+1 žetonů.

"Každá kročej na půdě pralesa je úder srdce, který mi vlévá sílu do žil."

Corpse Knight

Bytost — Zombie Knight

11

2/2

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiná bytost  , každý protihráč ztrácí 1 život.

"S každým rytířem, který vyjel z pevnosti bílé jako kost, odvaha královniných rytířů o něco opadla.."
Krinnea, Obléhání Kostěné Věže

Creeping Trailblazer

Bytost — Elemental

11

2/2

Ostatní bytosti s typem Elemental pod tvou kontrolou mají +1/+0.


111: Creeping Trailblazer získává do konce kola +1/+1 za každý permanent s typem Elemental, jenž kontroluješ.

Ničivost pralesního požáru s odolností liány z džungle.

Empyrean Eagle

Bytost — Bird Spirit

111

2/3

Flying


Ostatní bytosti s flying pod tvou kontrolou mají +1/+1.

Všichni ptáci na nebesích jsou jeho rodem, ukrývajícím se pod jeho křídlydo bezpečí.

Ironroot Warlord

Bytost — Treefolk Soldier

111

*/5

Síla a odolnost Ironroot Warlord je rovna počtu bytostí, jež kontroluješ.


111: Vytvoř si 1/1 bílou  bytost-token s typem Soldier.

"Sám o sobě je pevností. V čele jeho vojsk beranidlem. "
—Skerk Hobnett, průvodce divočinou.

Kaalia, Zenith Seeker

Legendární bytost — Human Cleric

111

3/3

Flying, vigilance


Když Kaalia, Zenith Seeker vstupuje na bojiště, podívej se na vrchních šest karet své knihovny. Můžeš z nich ukázat kartu s typem Angel, kartu s typem Demon a/nebo kartu s typem Dragon a dát si je do ruky. Zbytek odlož na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Kethis, the Hidden Hand

Legendární bytost — Elf Advisor

111

3/4

Legendární kouzla tě stojí k seslání o  1 méně.


Vypověz ze hry dvě legendární karty ze svého hřbitova: Do konce kola získává každá legendární karta ve tvém hřbitově „Můžeš tuto kartu zahrát ze hřbitova.“

"Pero je mocnější koruny."

Kykar, Wind's Fury

Legendární bytost — Bird Wizard

1111

3/3

Flying


Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Spirit a s flying.


Obětuj permanent s typem Spirit: Přidej si 1.

"Zuřící vichřice rozdmýchává plameny spravedlivého hněvu."

Lightning Stormkin

Bytost — Elemental Wizard

11

2/2

Flying


Haste (Může útočit a tapovat se hned, jak přijde pod tvou kontrolu.)

"Udeřím do jednoho místa tolikrát, kolikrát je potřeba."

Moldervine Reclamation

Enchantment

111

Kdykoli bytost pod tvou kontrolou zemře,  získáváš 1 život a lízni kartu.

"Hrdinové časů minulých posilují našeho ducha svým příkladem – a naši údoru svými ostatky."
—Jeddeg, filozof hrobů

Ogre Siegebreaker

Bytost — Ogre Berserker

111

4/3

111: Znič cílovou bytost, které bylo toto kolo uděleno zranění.

"Co nespálí, to rozmlátí."
—Kapitán Wellis, krotitel zlobrů

Omnath, Locus of the Roil

Legendární bytost — Elemental

1111

3/3

Když Omnath, Locus of the Roil vstupuje na bojiště, udělí jakémukoli cíli počet zranění  rovný počtu permanentů s typem Elemental, jež kontroluješ.


Kdykoli  vstupuje na bojiště  pod tvou kontrolu země, polož +1/+1 žeton na cílový permanent s typem Elemental, jež kontroluješ. Pokud kontroluješ osm a více zemí, lízni kartu.

Risen Reef

Bytost — Elemental

111

1/1

Kdykoli Risen Reef či jiný permanent s typem Elemental vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, podívej se na vrchní kartu své knihovny. Je-li to karta země, můžeš ji dát na bojiště tapnutou. Pokud ji na bojiště nedáš, lízni kartu.

"Ne, ne „vyplavený“ Prostě to na pobřeží vylezlo."
—Shafring Hulm, pobřežní tulák

Skyknight Vanguard

Bytost — Human Knight

11

½

Flying


Kdykoli Skyknight Vanguard útočí, vytvoř si 1/1 bílou  bytost-token s typem Soldier, tapnutou a útočící.

"Skoč! TEĎ!"

Tomebound Lich

Bytost — Zombie Wizard

111

1/3

Deathtouch (Jakýkoli počet zranění, které tato bytost udělí, je postačující ke zničení bytosti, které je zranění uděleno.)


Lifelink (Zranění udělené touto bytostí ti přidá odpovídající počet životů.)


Kdykoli Tomebound Lich vstupuje na bojiště či udělí bojové zranění hráči, lízni kartu, pak kartu zahoď.

Yarok, the Desecrated

Legendární bytost — Elemental Horror

1111

3/5

Deathtouch, lifelink


Pokud permanent přicházející na bojiště způsobí spuštění spouštěné schopnosti permanentu pod tvou kontrolou, ona schopnost se spustí jednou navíc.

"Yarok truchlí v Bala Gedu

 

zničeného pustinách.“


Nářek za Bala Ged, sloka 1

Anvilwrought Raptor

Artefaktová bytost— Bird

1

2/1

Flying


First strike 
(Uděluje bojové zranění před bytostmi bez first strike.)

"Vím, jak je lehký, viděl jsem jej létat. Vím, jak je těžký, viděl jsem jej udeřit."
—Brigón, meletijský voják

Bag of Holding

Artefakt

1

Kdykoli zahodíš kartu, vypověz onu kartu ze svého hřbitova.


11: Lízni kartu, pak kartu zahoď.


11, obětuj Bag of Holding: Vrať všechny karty vypovězené pomocí Bag of Holding do ruky vlastníka.

Nic jako přepřipravenost neexistuje.

Colossus Hammer

Artefakt — Vybavení

1

Vybavená bytost má +10/+10 a ztrácí flying.


Vybav  1 (1: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

"Je jen jeden způsob, jak si být jistý, že je to opravdu mrtvé.“

Diamond Knight

Artefaktová bytost— Knight

1

1/1

Vigilance (Nemusí se tapovat do útoku.)
As Diamond Knight vstupuje na bojiště, zvol si barvu.

Kdykoli sesíláš kouzlo zvolené barvy, polož +1/+1 žeton na Diamond Knight.

Diviner's Lockbox

Artefakt

1

11: Zvol si jméno karty, pak otoč vrchní kartu své knihovny. Pokud má zvolené jméno, obětuj Diviner's Lockbox a lízni tři karty. Aktivuj tuto schopnost jen tehdy, kdy můžeš sesílat sorcery.

"Kdykoli zavřu oči, vidím, jak se mi vysmívá."
—Nayrex Hbitoprst, mistr zloděj

Golos, Tireless Pilgrim

Legendary Artefaktová bytost— Scout

1

3/5

Když Golos, Tireless Pilgrim vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně najít kartu země, dát si ji na bojiště a pak si zamíchat knihovnu.


111111: Vypověz ze hry vrchní tři karty své knihovny. Můžeš je toto kolo seslat bez placení jejich manových cen.

Grafdigger's Cage

Artefakt

1

Karty bytostí ve hřbitovech a knihovnách nemohou být položeny na bojiště.


Hráči nemohou sesílat kouzla ze hřbitovů a knihoven.

"Pohřběte je pořádně. Nestojíme o žádné další kola."
—Konstábl Trosk

Heart-Piercer Bow

Artefakt — Vybavení

1

Kdykoli  vybavená bytost útočí, Heart-Piercer Bow udělí 1 zranění cílové bytosti pod kontrolou bránícího se hráče..


Vybav 1 (1: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Icon of Ancestry

Artefakt

1

Jak Icon of Ancestry vstupuje na bojiště, zvol si typ bytosti.


Bytosti zvoleného typu, jež kontroluješ, mají +1/+1.


11: Podívej se na vrchní tři karty své knihovny. Můžeš z nich ukázat kartu bytosti zvoleného typu a dát si ji do ruky. Zbytek odlož na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Manifold Key

Artefakt

1

11: Odtapni jiný cílový artefakt.
11: Cílová bytost nemůže být toto kolo blokována.

"Zámky touží být otevřeny, a poklady být volné."
—Nayrex Hbitoprst, mistr zloděj

Marauder's Axe

Artefakt — Vybavení

1

Vybavená bytost má +2/+0.


VYbav 1 (1: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Ostrá sekera vyřeší spoustu problémů.

Meteor Golem

Artefaktová bytost— Golem

1

3/3

Když Meteor Golem vstupuje na bojiště, znič cílový permanent, který není země, pod kontrolou protihráče

Dopad rozptýlil vojáky na všechny strany – a pak něco z kráteru vylezlo ven.

Mystic Forge

Artefakt

1

Můžeš se kdykoli dívat na vrchní kartu své knihovny.


Můžeš seslat vrchní kartu své knihovny, je-li to karta artefaktu nebo bezbarvá karta, která není země.


1, Zaplatť 1 život: Vypověz ze hry vrchní kartu své knihovny.

Pattern Matcher

Artefaktová bytost— Golem

1

3/3

Když Pattern Matcher vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně najít kartu stejného jména, jako má jiná bytost pod tvou kontrolou, ukázat ji, dát si ji do ruky, a pak si zamíchat knihovnu.

"Paráda. Teď to jen vedle těch ostatních woztomilých kwálíčků. "
—Sargis Haz, artificér

Prismite

Artefaktová bytost— Golem

1

2/1

1: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.

Dokonce i jeho stín je zářící duhou.

Retributive Wand

Artefakt

1

11: Retributive Wand udělí 1 zranění jakémukoli cíli.


Když je Retributive Wand ídložena z bojiště do hřbitova,  udělí 5 zranění jakémukoli cíli.

"Poslední pecka je ta největší."
—Sargis Haz, artificér

Salvager of Ruin

Artefaktová bytost— Construct

1

2/1

Obětuj Salvager of Ruin: Zvol si cílovou kartu permanentu ve hřbitově, která tam byla odložena toto kolo. Vrať si ji do ruky.

"Přííští model by měl být schopen dosáhnout záchrany bez nutnosti sebezničení."
—Sargis Haz, artificér

Scuttlemutt

Artefaktová bytost— Scarecrow

1

2/2

1: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.


1: Cílová bytost má do konce kola barvu či barvy dle tvé volby.

Díky pěti čočkám na své „hlavě“ vidí svět ve škále barev mimo normální vnímání.

Steel Overseer

Artefaktová bytost— Construct

1

1/1

1: Polož +1/+1 žeton na každou artefaktovou bytost pod tvou konrtrolou.

"Svět je už nyní poháněn mnoha druhy strojů. Jednou nám to připmenou. "
—Sargis Haz, artificér

Stone Golem

Artefaktová bytost— Golem

1

4/4

Sochař, jako většina umělců, dal do své práce srdce i duši. Nově probuzený golem nicméně zatoužil po poněkud hmotnějších částech svého stvořitele

Vial of Dragonfire

Artefakt

1

11, Obětuj Vial of Dragonfire: Vial of Dragonfire udělí 2 zranění cílové bytosti

"Ten artificér mne ujistil, že fióla je dost odolná na to, aby v sobě udržela dech draka. Jen ji musím hodit dostatečně daleko."
—Kunh Mei, poslední slova

Bloodfell Caves

Země

Bloodfell Caves vstupuje na bojiště tapnutá.


Když Bloodfell Caves vstupuje na bojiště, získáváš 1 život.
1: Přidej si 1 nebo 1.

Blossoming Sands

Země

Blossoming Sands vstupuje na bojiště tapnutá.


Když Blossoming Sands vstupuje na bojiště, získáváš 1 život.


1: Přidej si 1 nebo 1.

Cryptic Caves

Země

1: Přidej si 1.


11, Sacrifice Cryptic Caves: Lízni kartu. Aktivuj tuto schopnost pouze pokud kontroluješ pět a více zemí.

Pouze až když ses vzdal hledání, vyjeví jeskyně své tajemství.

Dismal Backwater

Země

Dismal Backwater vstupuje na bojiště tapnutá.


Když Dismal Backwater vstupuje na bojiště, získáváš 1 život.


1: Přidej si 1 nebo 1.

Evolving Wilds

Země

1, Obětuj Evolving Wilds: Vyhledej si v knihovně kartu základní země a polož ji na bojiště tapnutou. Pak si zamíchej knihovnu.

Bez narušitelských rukou civilizace se příroda dokáže vždy uzpůsobit dle svých potřeb.

Field of the Dead

Země

Field of the Dead vstupuje na bojiště tapnutá.


1: Přidej si 1.

Kdykoli Field of the Dead nebo jiná země vstupuje na bojiště  pod tvou kontrolu, pokud kontroluješ sedm nebo více zemí s rozdílnými jmény, vytvoř si 2/2 černou bytost-token s typem Zombie.

Jungle Hollow

Země

Jungle Hollow vstupuje na bojiště tapnutá.


Když Jungle Hollow vstupuje na bojiště, získáváš 1 život.


1: Přidej si 1 nebo 1.

Lotus Field

Země

Hexproof


Lotus Field vstupuje na bojiště tapnutá.


Když Lotus Field vstupuje na bojiště, obětuj dvě země.


1: Přidej si tři many jakékoli barvy.

Rugged Highlands

Země

Rugged Highlands vstupuje na bojiště tapnutá.


Když Rugged Highlands vstupuje na bojiště, získáváš 1 život.


1: Přidej si 1 nebo 1.

Scoured Barrens

Země

Scoured Barrens vstupuje na bojiště tapnutá.


Když Scoured Barrens vstupuje na bojiště, získáváš 1 život.


1: Přidej si 1 nebo 1.

Swiftwater Cliffs

Země

Swiftwater Cliffs vstupuje na bojiště tapnutá.


Když Swiftwater Cliffs vstupuje na bojiště, získáváš 1 život.


1: Přidej si 1 nebo 1.

Temple of Epiphany

Země

Temple of Epiphany vstupuje na bojiště tapnutá.


Když Temple of Epiphany vstupuje na bojiště, proveď scry 1.


1: Přidej si 1 nebo 1.

Temple of Malady

Země

Temple of Malady vstupuje na bojiště tapnutá.


Když Temple of Malady vstupuje na bojiště, proveď scry 1.


1: Přidej si 1 nebo 1.

Temple of Mystery

Země

Temple of Mystery vstupuje na bojiště tapnutá.


Když Temple of Mystery vstupuje na bojiště, proveď scry 1.


1: Přidej si 1 nebo 1.

Temple of Silence

Země

Temple of Silence vstupuje na bojiště tapnutá.


Když Temple of Silence vstupuje na bojiště, proveď scry 1.


1: Přidej si 1 nebo 1.

Temple of Triumph

Země

Temple of Triumph vstupuje na bojiště tapnutá.


Když Temple of Triumph vstupuje na bojiště, proveď scry 1.


1: Přidej si 1 nebo 1.

Thornwood Falls

Země

Thornwood Falls vstupuje na bojiště tapnutá.


Když Thornwood Falls vstupuje na bojiště, získáváš 1 život.


1: Přidej si 1 nebo 1.

Tranquil Cove

Země

Tranquil Cove vstupuje na bojiště tapnutá.


Když Tranquil Cove vstupuje na bojiště, získáváš 1 život.


1: Přidej si 1 nebo 1.

Wind-Scarred Crag

Země

Wind-Scarred Crag vstupuje na bojiště tapnutá.


Když Wind-Scarred Crag vstupuje na bojiště, získáváš 1 život.


1: Přidej si 1 nebo 1.

BUY-A-BOX PROMO

Rienne, Angel of Rebirth

Legendární bytost — Angel

1111

5/4

Flying


Ostatní vícebarevné bytosti  pod tvou kontrolou mají +1/+0.


Kdykoli jiná vícebarevná bytost pod tvou kontrolou zemře,  rať ji do ruky vlastníka na začátku další fáza konce kola.

SFÉROCHODECKÉ BALÍČKY

Ajani, Inspiring Leader

Legendární sférochodec — Ajani

111

5

+2: Získáváš 2 životy. Polož dva +1/+1 žetony na až jednu cílovou bytost.  


−3: Vypověz ze hry cílovou bytost. Hráč ji kontrolující získává 2 životy.


−10: Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola flying a double strike.

Goldmane Griffin

Bytost — Griffin

111

3/2

Flying, vigilance


Když Goldmane Griffin vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně a/nebo hřbitově vyhledat kartu jménem Ajani, Inspiring Leader, ukaž ji a dej si ji do ruky. Pokud si takto prohledáš knihovnu, zamíchej si ji.

Savannah Sage

Bytost — Cat Cleric

11

2/2

Když Savannah Sage vstupuje na bojiště, získáváš 2 životy.

"Ještě nenastal čas, aby tvé světlo pohaslo."

Twinblade Paladin

Bytost — Human Knight

11

3/3

Kdykoli získáváš life, polož na Twinblade Paladin +1/+1 žeton.

Pokud máš 25 a více životů, Twinblade Paladin má double strike. (Uděluje bojové zranění jak ve fázi first strike, tak ve fázi normálního udílení zranění.)

Mu Yanling, Celestial Wind

Legendární sférochodec — Yanling

111

5

+1: Do tvého příštího kola až jedna cílová bytost získává -5/-0.


−3: Vrať až dvě cílová bytosti do rukou vlastníků.


−7: Bytosti pod tvou kontrolou s flying získávají do konce kola +5/+5.

Celestial Messenger

Bytost — Bird Spirit

111

3/2

Flash (Můžeš toto kouzlo seslat, kdykoli můžeš seslat instant)


Flying


Celestial Messenger má +1/+1, pokud kontroluješ sférochodce s typem Yanling.

"Vznáší se na křídlech snů."
—Mu Yanling

Waterkin Shaman

Bytost — Elemental Shaman

11

2/1

Kdykoli vstupuje na bojiště  pod tvou kontrolu bytost s flying, Waterkin Shaman získává +1/+1 do konce kola.

"Přišli se napít, vykoupat, a—já věřím—si hrát.“

Yanling's Harbinger

Bytost — Bird

111

2/4

Flying


Když Yanling's Harbinge, vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně a/nebo hřbitově vyhledat kartu jménem Mu Yanling, Celestial Wind, ukaž ji a dej si ji do ruky. Pokud si takto prohledáš knihovnu, zamíchej si ji.

Sorin, Vampire Lord

Legendární sférochodec — Sorin

111

4

+1: Až jedna cílová bytost získává do konce kola +2/+0.


−2:
Sorin, Vampire Lord udělí 4 zranění jakémukoli cíli. Získáváš 4 životy.


−8: Do konce kola, každý permanent s typem Vampire  pod tvou kontrolou získává "1: Získáváš kontrolu nad cílovou bytostí."

Savage Gorger

Bytost — Vampire

111

1/1

Flying


Na začátku tvé fáze konce kola, pokud protihráč toto kolo ztratil životy, polož na Savage Gorger +1/+1 žeton. (Damage causes loss of životy.)

"Nemám trpělivost usrkávat krev z křišťálových pohárů. Chci kousat a trhat."

Sorin's Guide

Bytost — Vampire

111

4/2

Když Sorin's Guide vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně a/nebo hřbitově vyhledat kartu jménem Sorin, Vampire Lord, ukaž ji a dej si ji do ruky. Pokud si takto prohledáš knihovnu, zamíchej si ji.

"Mí lidé slouží dračici Kolaghan, ale má krev patří mocnějšímu pánovi. "

Thirsting Bloodlord

Bytost — Vampire

111

3/3

Ostatní bytosti s typem Vampire  pod tvou kontrolou mají +1/+1.

"Celý život, plný vzpomínek, zkušeností, lásky, smutku, kapku po kapce vyždímaný do této láhve. Existuje snad vzácnější hostiny? "

Chandra, Flame's Fury

Legendární sférochodec — Chandra

111

4

+1: Chandra, Flame's Fury udělí 2 zranění jakémukoli cíli.


−2: Chandra, Flame's Fury udělí 4 zranění cílové bytosti a 2 zranění hráči ji kontrolujcímu.


−8: Chandra, Flame's Fury udělí 10 zranění cílovému hráči a všem bytostem pod jeho kontrolou.

Chandra's Flame Wave

Sorcery

111

Chandra's Flame Wave udělí 2 zranění cílovému hráči a všem bytostem pod jeho kontrolou. Najdi si v knihovně a/nebo hřbitově vyhledat kartu jménem Chandra, Flame’s Fury, ukaž ji a dej si ji do ruky. Pokud byla takto prohledána knihovna, zamíchej ji.

"Je čas přílivu."

Pyroclastic Elemental

Bytost — Elemental

111

5/4

111: Pyroclastic Elemental udělí 1 zranění cílovému hráči.

"Kdokoli vymyslel chodící sopky, byl génius. "
—Chandra Nalaar

Wildfire Elemental

Bytost — Elemental

111

3/3

Kdykoli je protihráči uděleno nebojové ranění, bytosti  pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+0.

"Oheň vždycky tančí, víří, skáče, hledá nové palivo. Nikdy neodpočívá, tak proč bych měla já?"
—Chandra Nalaar

Vivien, Nature's Avenger

Legendární sférochodec — Vivien

111

3

+1: Polož tři +1/+1 žetony na až jednu cílovou bytost.  .


−1: Otáčej karty z vršku své knihovny, dokud neotočíš kartu bytosti. Onu kartu si dej do ruky a zbytek na spodek knihovny v náhodném pořadí..


−6: Cílová bytost získává do konce kola +10/+10 a trample.

Ethereal Elk

Bytost — Elk Spirit

111

3/3

Trample


Když Ethereal Elk vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně a/nebo hřbitově vyhledat kartu jménem Vivien, Nature’s Avenger, ukaž ji a dej si ji do ruky. Pokud si takto prohledáš knihovnu, zamíchej si ji.

Gnarlback Rhino

Bytost — Rhino

111

4/4

Trample (Může udělit přebytečné bojové zranění do hráče či sférochodce, na nějž útočí.)


Kdykoli sešleš kouzlo cílící Gnarlback Rhino, lízni kartu.

"Myslím, že se nám snaží říct, že se prales hněvá."
—Vivien Reid

Vivien's Crocodile

Bytost — Crocodile Spirit

11

3/3

Vivien's Crocodile má +1/+1 okud kontroluješ sférochodce s typem Vivien.

"Nehledě na to, odkud přišli, krokáči obvykle umí najít cestu domů. Pro tohohle jdem domov já."
—Vivien Reid

SPELLSLINGER KIT a WELCOME DECKY

Angelic Guardian

Bytost — Angel

111

5/5

Flying (Může být blokována jen bytostmi s flying nebo reach.)


Kdykoli jedna nebo více bytosti pod tvou kontrolou útočí, získávají do konce kola nezničitelnost. (Nezničí je zranění a efekty říkající „znič“.)

Bastion Enforcer

Bytost — Dwarf Soldier

11

3/2

Vymahači Konzulátu, sídlící v Baště Ctěných, mají nesplnitelné poslání udržovat klid a mír.

Concordia Pegasus

Bytost — Pegasus

11

1/3

Flying (Může být blokována jen bytostmi s flying nebo reach.)

Na zamračeném nebi v podzimním soumraku je záblesk bílých křídel připomínkou toho, že přijdou lepší časy.

Haazda Officer

Bytost — Human Soldier

11

3/2

Když Haazda Officer vstupuje na bojiště, cílová bytost pod tvou kontrolou získává do konce kola +1/+1.

"Vy dva, kryjte uličku. Vy, se mnou! Oči na stopkách, sledujte okna, balkóny, střechy. Kdo ví, co rybo-chobotnico-krab dokáže! "

Impassioned Orator

Bytost — Human Cleric

11

2/2

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiná bytost, získáváš 1 život.

V časech nepokojů je dav dychtivý po útěše silných přesvědčení.

Imperial Outrider

Bytost — Human Knight

11

1/5

Dutý roh jejího oře umí zatroubit varování, které se nese na míle daleko a povolá další rytíře na pomoc.

Ironclad Krovod

Bytost — Beast

11

2/5

"Potřebujeme zablokovat únikové cesty z náměstí! Co je velké, těžké a po ruce? "
—Gideon Jura

Prowling Caracal

Bytost — Cat

11

3/1

Lovec ve městě potřebuje být maximálně vychytralý, aby přežil. Udeří pouze tehdy, kdy je skolení jisté, a zbytky schová tam, kde je nikdo nenajde.

Serra's Guardian

Bytost — Angel

111

5/5

Flying (Může být blokována jen bytostmi s flying nebo reach.)


Vigilance (Nemusí se tapovat do útoku.)

 

Ostatní bytosti pod tvou konrtolou mají vigilance.

Bdí nade městem stejně jako Serra nad všehomírem.

Show of Valor

Instant

11

Cílová bytost získává do konce kola +2/+4.

"Zatímco se rytíř snažil postavit na nohy, jeho panoš se chopil jeho meče. Nepřítel nepostoupil ani o krok. "
Krinnea, Obléhání Kostěné Věže

Siege Mastodon

Bytost — Elephant

11

3/5

"Zdi zkažených před námi padnou. Obléhací stroje připravit. Jdeme do války!"
—Generálka Avitora

Take Vengeance

Sorcery

11

Znič cílovou tapnutou bytost.

"Tvá smrt bude balzámem, tvůj odchod vítanou změnou a všichni si oddechnou, až se dozví o tvém konci. "

Trusted Pegasus

Bytost — Pegasus

11

2/2

Flying (Může být blokována jen bytostmi s flying nebo reach.)


Kdykoli Trusted Pegasus útočí, cílová útočící bytost bez flying získává do konce kola flying.

Coral Merfolk

Bytost — Merfolk

11

2/1

Merfolkové znají každou konturu svých korálových domovů; každý útes je zahradou v časech míru, a útočiště či pevnost v časech války.

Phantom Warrior

Bytost — Illusion Warrior

111

2/2

Phantom Warrior nemůže být blokována.

„Teprve když jsem spatřil nepřítele projít skrze obranné linie, nedotknutelného jako měsíc na nebi, jsem poznal, co znamená mít strach. "
—Král Ixes

Riddlemaster Sphinx

Bytost — Sphinx

111

5/5

Flying (Může být blokována jen bytostmi s flying nebo reach.)


Když Riddlemaster Sphinx vstupuje na bojiště, můžeš vrátit cílovou bytost pod kontrolou protihráče do ruky vlastníka.

„Bezpečný průchod závisí na jednoduché odpovědi na jednoduchou otázku, poutníče.“ 

Snapping Drake

Bytost — Drake

11

3/2

Flying (Může být blokována jen bytostmi s flying nebo reach.)

Nerudný, špatně vycvičený a tvrdohlavý jako mezek, dráček je perfektní zkouškou vůle svého pána.

Bartizan Bats

Bytost — Bat

11

3/1

Flying (Může být blokována jen bytostmi s flying nebo reach.)

V noci hodují netopýři na všem, co přilákají světla lamp a luceren.

Bogstomper

Bytost — Beast

111

6/5

"Navzdory své velikosti to jsou vlídní býložravci. Přibližujte se opatrně a broukejte si potichu melodii, aby věděli, že jim nechcete ublížit. "
—Vivien Reid

Dark Remedy

Instant

11

Cílová bytost získává do konce kola +1/+3.

"Kroutící se vlákna temnoty jej slátala zpět dohromady. Ačkoli jeho vůle i tělo byly napadrť, nekromantova magie jej nechtěla nechat spočinout.."
Krinnea, Obléhání Kostěné Věže

Disentomb

Sorcery

1

Vrať si cílovou kartu bylosti ze hřbitova do ruky.

"Pokud nám dojdou živá těla, budou muset posloužit mrtvá. "
—Modriss ze Zargothského močálu

Gravewaker

Bytost — Bird Spirit

111

5/5

Flying (Může být blokována jen bytostmi s flying nebo reach.)
111: Vrať cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova na bojiště tapnutou.

Jednou za každých sedm let se na přízračných křídlech vznáší nad močály někdejších bojišť.

Skeleton Archer

Bytost — Skeleton Archer

11

3/3

Když Skeleton Archer vstupuje na bojiště, udělí 1 zranění jakémukoli cíli.

"Duše, maso, dokonce oči — nic z toho není nutně potřeba pro smrtící přesnost."
—Modriss ze Zargothského močálu

Sorin's Thirst

Instant

11

Sorin's Thirst udělí 2 zranění cílové bytosti a ty získáváš 2 životy.

"Všechna tvá ocel tě neochrání, je-li tvá vůle slabá. "

Vampire Opportunist

Bytost — Vampire

11

2/1

11: Každý protihráč ztrácí 2 životy a ty získáváš 2 životy.

"Afi fem fi wlomil wub.“

Walking Corpse

Bytost — Zombie

11

2/2

"Co znamená, když se mrtví živí mrtvými? Kde se nerodí nový život, jen více a více smrti? Není to snad nekonečná spirála do nebytí? "
—Jeddeg, filozof hrobů

Engulfing Eruption

Sorcery

111

Engulfing Eruption udělí 5 zranění cílové bytosti.

"V porovnání s hladem ohňu uvnitř země je apetit pouhého wurma ničím. "
—Phelgis Ojin, učedník s Keralské tvrze.

Fearless Halberdier

Bytost — Human Warrior

11

3/2

"Strávila jsem nějakou dobu v Legii, ale poslouchat celý den rozkazy mne už nebavilo."

Goblin Assailant

Bytost — Goblin Warrior

11

2/2

Co mu schází do trpělivosti, inteligence, empatie, hygieny, schopnosti poslouchat rozkazy, sebezáchovy a rozeznatelných schopností, dohání čistým chaotickým násilím.

Hostile Minotaur

Bytost — Minotaur

11

3/3

Haste (Může útočit a tapovat se v kole, kdy přijde pod tvou kontrolu.)

Řev minotaura vždycky znamená „útok“.

Immortal Phoenix

Bytost — Phoenix

111

5/3

Flying (Může být blokována jen bytostmi s flying nebo reach.)


Když Immortal Phoenix zemře, vrať ji do ruky vlastníka.

Jejich ohně hoří nehlasně, což jim dovoluje klouzat neslyšně kaňony..

Nimble Birdsticker

Bytost — Goblin

11

2/3

Reach (Může blokovat bytosti s flying.)

"Co jde nahoru, je nutno pochytat.“

Rubblebelt Recluse

Bytost — Ogre Berserker

11

6/5

Rubblebelt Recluse útočí každé kolo, je-li toho schopna.

Připojist se ke gildě, dokonce i Gruulům, by znamenalo vzdát se zčásti nezávislosti. Radši bude ničit to, co ničit chce..

Shivan Dragon

Bytost — Dragon

111

5/5

Flying (Může být blokována jen bytostmi s flying nebo reach.)
1: Shivan Dragon získává do konce kola +1/+0.

"Jen si s námi hraje, Marsdene."
—Dafynne Zářivá, poslední slova

Volcanic Dragon

Bytost — Dragon

111

4/4

Flying (Může být blokována jen bytostmi s flying nebo reach.)


Haste 
(Může útočit a tapovat se v kole, kdy přijde pod tvou kontrolu.)

"To není obyčejná erupce!"
—Grazlash Kamentvrz, poslední slova

Aggressive Mammoth

Bytost — Elephant

1111

8/8

Trample (Může udělit přebytečné bojové zranění do hráče či sférochodce, na nějž útočí.)


Ostatní bytosti pod tvou kontrolou mají trample.

„Přibližujte se k němu zezadu. Kdyby zaútočil, aspoň nebudete v tu chvíli před ním.“  - Vivien Reid

Bristling Boar

Bytost — Boar

11

4/3

Bristling Boar nemůže být blokována více než jednou bytostí

Kostěné trny trčící z jeho kožichu slouží primárně jako ochrana, ale jak se na nich zachytává listí z podrostu, pomohou i jako kamufláž.

Canopy Spider

Bytost — Spider

11

1/3

Reach (Může blokovat bytosti s flying.)

Udržuje koruny pralesa prosté všech hrozeb…kromě pavouka samotného.

Frilled Sandwalla

Bytost — Lizard

1

1/1

11: Frilled Sandwalla získává do konce kola +2/+2. Aktivuj tuto schopnost pouze jednou za kolo.

"I ty nejmenší bytosti jsou při obraně svého revíru odhodlané ke všemu."
—Vivien Reid

Oakenform

Očarování — Aura

11

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +3/+3.

"Když se zvíře oděje do mocného dubu, k čemu jsou vám šípy? A když se dub ovine kolem zuřivého zvířete, na co je vám sekyra? "
—Dionus, elfí arcidruid

Prized Unicorn

Bytost — Unicorn

11

2/2

Všechny bytosti schopné blokovat Prized Unicorn tak činí.

"Přátelé i nepřátelé jsou neodolatelně přitahováni jeho krásou -  dobří vstříc trvalé odměně, zlí vstříc krátké a bolestivé lítosti."
—Vivien Reid

Titanic Growth

Instant

11

Cílová bytost získává do konce kola +4/+4.

Velcí vládnou skrze moc. Malí přežívají díky lstivosti. Střezte se malých, jenž se stali velkými.

Woodland Mystic

Bytost — Elf Druid

11

1/1

1: Přidej si 1.

"Zpívám větvím, a ony sahají k nebi. Zpívám listům, a ony se otvírají slunci. Zpívám kořenům, a ony zatínají prsty hlouběji. Zpívám píseň, jenž pělo samo stvoření."

 

 

 

 

Přeložil Jan Adam, 2019