Tento překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou pouze se souhlasem autora a majitele. Kontakt:  mudrc@mysticshop.cz

Jméno

Typ

Cena

S/O

Herní text

Flavor text

Ancestral Katana

Artefakt — Vybavení

1W

Kdykoli bytost s typem Samurai nebo Warrior pod tvou kontrolou útočí sama, můžeš zaplatit 1. Když tak učiníš , připoj na ni Ancestral Katana.


Vybavená bytost má +2/+1.


Vybav 3 (3: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš jedině tehdy, když můžeš hrát sorcery.)

Ao, the Dawn Sky

Legendární  Bytost — Dragon Spirit

3WW

5/4

Flying, vigilance


Když Ao, the Dawn Sky zemře, zvol si jedno—


• Podívej se na vrchních sedm karet své knihovny. Libovolný počet z nich s celkovou manovou hodnotou 4 a méně si dej na bojiště. Zbytek dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.  


• Polož si dva +1/+1 žetony na každý permanent pod tvou kontrolou, který je bytost nebo Vozidlo.

Banishing Slash

Sorcery

WW

Znič až jeden cílový artefakt, očarování nebo tapnutou bytost. Pak, pokud kontroluješ artefakt i očarování, vytvoř si 2/2 bílou bytost-token s typem Samurai a s vigilance.

"Jménem Kyodai, zmiz!"

Befriending the Moths

Očarování — Sága

3W

(Když tato Sága vstupuje na bojiště a po každé své fázi lízání na ni polož žeton příběhu.)


I, II — Cílová bytost pod tvou kontrolou získává +1/+1 a flying do konce kola.


III — Vypověz tuto Ságu ze hry, pak ji vrať na bojiště pod tvou kontrolu transformovanou.

Imperial Moth

Očarování Bytost — Insect

2/4

Flying

"Eiganjské můry se kdysi nijak nelišily od jakýchkoli jiných mocných zvířat kamigawské divočiny. Stálo to roky trpělivosti a odhodlanosti, než se je podařilo přesvědčit, aby se nechali osedlat.
—*Dějiny císařství*

Blade-Blizzard Kitsune

Bytost — Fox Ninja

2W

2/2

Ninjutsu 3W (3W, Vrať si do ruky neblokovanou útočící bytost pod tvou kontrolou: Polož tuto kartu ze své ruky na bojiště tapnutou a útočící.)


Double strike

Za dobu, za kterou se většina naučí s jednou čepelí, on ovládl dvě.

Born to Drive

Očarování — Aura

2W

Očaruj artefakt nebo bytost


Dokud je očarovaný permanent bytost, má +1/+1 za každou bytost a/nebo Vozidlo pod tvou kontrolou.


Channel — 2W, Zahoď Born to Drive: Vytvoř si dvě 1/1 bezbarvé bytpsti-tokeny s typem Pilot a s "Pro použití jako posádka Vozidel považuj sílu této bytosti za o 2 vyšší. "

Brilliant Restoration

Sorcery

3WWWW

Vrať všechny karty artefaktů a očarování ze svého hřbitova na bojiště.

"Učinily jsme vše, co jsme mohly, abychom tuto zemi společně uzdravily; ale nyní musím svěřit budoucnost do rukou mé sestry. Ponese naše sny dále, vstříc úsvitu."
—Deník Mičiko Konda

Cloudsteel Kirin

Artefaktová Bytost — Vybavení Kirin

2W

3/2

Flying


Vybavená bytost má flying a "Nemůžeš prohrát hru a tví protihráči ji nemohou vyhrát."¨


Rekonfiguruj 5 (5: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou; nebo odpoj z bytosti. Rekonfiguruj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery. Když je tato karta připojena, není bytost.)

Dragonfly Suit

Artefakt — Vozidlo

2W

3/2

Flying


Posádka 1 (Tapni libovolný počet bytostí s celkovou silou 1 nebo více: Toto Vozidlo se do konce kola stává artefaktovou bytostí.)

Nejmodernější císařské strážné mechy hlídají nebe nad Eiganjem.

Eiganjo Exemplar

Očarování Bytost — Human Samurai

1W

2/1

Kdykoli bytost s typem Samurai nebo Warrior pod tvou kontrolou útočí sama, získává +1/+1 do konce kola.

Císařští samurajové podstupují přísný výcvik, při kterém zdokonalují své schopnosti a snaží se dosáhnout čistoty ducha, aby byli hodni požehnání kami.

Era of Enlightenment

Očarování — Sága

1W

(Jak tato sága vstupuje na bojiště a po tvé lízací fázi na ni polož žeton příběhu.)


I — Proveď scry 2.


II — Získáváš 2 životy


III — Vypověz tuto Ságu ze hry, pak ji vrať na bojiště pod tvou kontrolu transformovanou.

Hand of Enlightenment

Očarování Bytost — Human Monk

2/2

First strike

"Vytrvali jsme skrze celé generace válek a cestu k míru prosekali meči. Nyní, konečně sjednoceni pod vedením Kyodai, odkládáme své zbraně a otevíráme své mysli.“
—Aoha, generál První císařovny

The Fall of Lord Konda

Očarování — Sága

2W

(Jak tato sága vstupuje na bojiště a po tvé lízací fázi na ni polož žeton příběhu.)


I — Vypověz ze hry cílovou bytost pod kontrolou protihráče s manovou hodnotou 4 nebo více.


II — Každý hráč získává kontrolu nad všemi permanenty, které vlastní.


III — Vypověz tuto Ságu ze hry, pak ji vrať na bojiště pod tvou kontrolu transformovanou.

Fragment of Konda

Očarování Bytost — Human Noble

1/3

Defender


Když Fragment of Konda zemře, lízni kartu.

Za jeho prohřešky vůči kami bylo nesmrtelné tělo lorda Kondy proměněno v kámen a pak roztříštěno na tisíce stále žijících kousků..

Farewell

Sorcery

4WW

Zvol si jedno či více —
• Vypověz ze hry všechny artefakty.
• Vypověz ze hry všechny bytosti.
• Vypověz ze hry všechna očarování.
• Vypověz ze hry všechny hřbitovy.

Go-Shintai of Shared Purpose

Legendární  Očarování Bytost — Svatyně

3W

1/3

Vigilance
Na začátku tvé fáze konce kola, můžeš zaplatit 1. Pakliže tak učiníš, vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Spirit za každou Svatyni pod tvou kontrolou.

Hledá ty, kdo se chovají laskavě, a nabízí jim přátelství.

Golden-Tail Disciple

Očarování Bytost — Fox Monk

2W

2/3

Lifelink

Studenti eiganjské Akademie Zlatého ocasu vedené kitsune nemají sobě rovné jak v bojovém umění, tak oddanosti císařské věci.  

Hotshot Mechanic

Artefaktová Bytost — Fox Pilot

W

2/1

Pro použití jako posádka Vozidel považuj sílu Hotshot Mechanic za o 2 větší.

"Pokud je tvůj mech standardní model z továrny, tak můžeš rovnou chodit pěšky."

Imperial Oath

Sorcery

5W

Vytvoř si tři 2/2 bílé bytosti-tokeny s typem Samurai a s vigilance. Proveď scry 3.

Ti, jenž jsou vybráni ke strážení Císařského paláce jsou nejen nejlepší z válečníků, ale také neochvějní zastánci císařského poslání.

Imperial Recovery Unit

Artefakt — Vozidlo

2W

3/4

Kdykoli  Imperial Recovery Unit útočí,  vrať si cílovou kartu bytosti nebo Vozidla s manovou hodnotou 2 nebo méně ze svého hřbitova do ruky.


Posádka 2 (Tapni libovolný počet bytostí s celkovou silou 2 nebo více: Toto Vozidlo se do konce kola stává artefaktovou bytostí.)

Imperial Subduer

Bytost — Human Samurai

2W

3/2

Kdykoli bytost s typem Samurai nebo Warrior pod tvou kontrolou útočí sama, tapni cílovou bytost, již nekontroluješ.

"Zanech svého ubohého odporu.“

Intercessor's Arrest

Očarování — Aura

2W

Očaruj permanent

Očarovaný permanent nemůže útočit, blokovat, ani se tapovat jako Posádka vozidel. Jeho aktivované schopnosti nemohou být aktivovány, nejde-li o manové schopnosti.

Invoke Justice

Sorcery

1WWWW

Vrať cílovou kartu permanentu ze svého hřbitova na bojiště, pak rozdělá čtyři +1/+1 žetony mezi libovolný počet bytostí a/nebo Vozidel pod kontrolou cílového hráče.

Kitsune Ace

Bytost — Fox Pilot

1W

2/2

Kdykoli  Vozidlo pod tvou kontrolou útočí,  zvol si jedno—
• Ono Vozidlo získává do konce kola first strike.
• Odtapni Kitsune Ace.

"Pardon – my jsme závodili?"

Kyodai, Soul of Kamigawa

Legendární  Bytost — Dragon Spirit

3W

3/3

Flash


Flying

Když Kyodai, Soul of Kamigawa vstupuje na bojiště, jiný cílový permanent získává nezničitelnost, dokud kontroluješ Kyodai.

.
WUBRG: Kyodai, Soul of Kamigawa získává +5/+5 do konce kola.

Light the Way

Instant

W

Zvol si jedno—

• Polož +1/+1 žeton na cílovou bytost neb Vozidlo. Odtapni jej.


• Vrať cílový permanent pod tvou kontrolou do ruky vlastníka..

"Tou cestou y tě čeká smrt. Tudy, šance."

Light-Paws, Emperor's Voice

Legendární  Bytost — Fox Advisor

1W

2/2

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu Aura, pokud jsi ji seslal/a, můžeš si v knihovně najít kartu Aury s manovou hodnotou menší nebo rovnou oné Auře, s jiným jménem než jakákoli jiná Aura pod tvou kontrolou, položit ji na bojiště připojenou na Light-Paws, Emperor's Voice, pak si zamíchat knihovnu.

Lion Sash

Artefaktová Bytost — Vybavení Cat

1W

1/1

W: Vypověz ze hry cílovou kartu ze hřbitova. Pokud to byla karta permanentu,  polož +1/+1 žeton na Lion Sash.


Vybavená bytost má +1/+1 za každý+1/+1 žeton na Lion Sash.


Rekonfiguruj 2 (2: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou; nebo odpoj z bytosti. Rekonfiguruj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery. Když je tato karta připojena, není bytost.)

Lucky Offering

Sorcery

W

Znič cílový artefakt s manovou hodnotou 3 nebo méně. Získáváš 3 životy.

Hravý kami si svá nejlepší požehnání schovával pro ty, kdo mu donesli nikoli to nejcennější, nebo nejchutnější dobroty, ale nejzábavnější hračky.

March of Otherworldly Light

Instant

XW

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla můžeš vypovědět libovolný počet bílých  karet ze své ruky. Toto kouzlo stoji k seslání o 2 méně za každou takto vypovězenou kartu.


Vypověz ze hry cílovou bytost, artefakt nebo očarování s manovou hodnoto X a méně.

Michiko's Reign of Truth

Očarování — Sága

1W

(Jak tato sága vstupuje na bojiště a po tvé lízací fázi na ni polož žeton příběhu.)


I, II — Cílová bytost získává +1/+1 do konce kola za každý artefakt a/nebo očarování pod tvou kontrolou.


III — Vypověz tuto Ságu ze hry, pak ji vrať na bojiště pod tvou kontrolu transformovanou.

Portrait of Michiko

Očarování Bytost — Human Noble

0/0

Portrait of Michiko má +1/+1 za každý artefakt a/nebo očarování pod tvou kontrolou.

Kdysi dávno se Mičiko Konda jako první smrtelnice spojila s Kyodai a společně ukončily Válku s kami a vyvedly Kamigawu vstříc věku pravdy a harmonie.

Mothrider Patrol

Bytost — Fox Warrior

W

1/1

Flying


3WT: Tapni cílovou bytost.

"Buď hrd, mladý lišáku! Zasloužil sis svá křídla. Vzlétni a staň se západním větrem."
—Hbitá paže, ředitel akademie Zlatého ocasu

Norika Yamazaki, the Poet

Legendární  Bytost — Human Samurai

2W

3/2

Vigilance


Kdykoli bytost s typem Samurai nebo Warrior pod tvou kontrolou útočí sama, můžeš toto kolo seslat ze svého hřbitova cílovou kartu očarování.

"Čepele si řeknou svoje, ale mír je vybudován ze slov."

Regent's Authority

Instant

W

Cílová bytost získává +2/+2 do konce kola.

Je-li to bytost-očarování nebo legendární bytost, namísto toho na ni polož +1/+1 žeton a získává +1/+1 do konce kola.

Než ji její jiskra zase odnesla pryč, Císařovna pověřila moudrou Lehkotlapku, aby Kamigawu vedla za její nepřítomnosti.

Repel the Vile

Instant

3W

Zvol si jedno—
• Vypověz ze hry cílovou bytost se silou 4 a více..
• Vypověz ze hry cílové očarování.

"Jsi v této říši hostem, a návštěvní hodiny právě skončily."
—Yui, imperiální interventista

The Restoration of Eiganjo

Očarování — Sága

2W

(Jak tato sága vstupuje na bojiště a po tvé lízací fázi na ni polož žeton příběhu.)
I — Najdi si v knihovně kartu základní země typu Plains, ukaž ji, dej si ji do ruky a zamíchej si knihovnu.


II — Můžeš zahodit kartu. Když tak učiníš, vrať cílovou kartu permanentu s manovou hodnotou 2 a méně na bojiště tapnutou.


III — Vypověz tuto Ságu ze hry, pak ji vrať na bojiště pod tvou kontrolu transformovanou.

Architect of Restoration

Očarování Bytost — Fox Monk

3/4

Vigilance


Kdykoli  Architect of Restoration útočí nebo blokuje, vytvoř si 1/1 bezbarvou bytost-token s typem Spirit.

"Vizionář se podívá na trosky a vidí nejen to, co bylo, ale i to, co by mohlo být."
—Onyxové oko, architekt Eiganja

Selfless Samurai

Bytost — Fox Samurai

1W

2/2

Kdykoli bytost s typem Samurai nebo Warrior pod tvou kontrolou útočí sama, it gains lifelink do konce kola.


Obětuj Selfless Samurai: Jiná cílová bytost pod tvou kontrolou získává do konce kola nezničitelnost. (Nezničí ji zranění a efekty říkající „znič“.)

Seven-Tail Mentor

Bytost — Fox Samurai

3W

2/3

Když Seven-Tail Mentor vstupuje na bojiště nebo zemře, polož +1/+1 žeton na cílovou bytost nebo Vozidlo pod tvou kontrolou.

"Naučil jsem tě vše, co jsem mohl. Vezmi si tuto čepel a povstaň coby mně rovný."

Sky-Blessed Samurai

Očarování Bytost — Human Samurai

6W

4/4

Toto kouzlo stoji k seslání o 1 méně za každé očarování pod tvou kontrolou.


Flying

Cisařští samurajové, kteří prokáží výjimečnou čest a zručnost, jsou přizváni k výcviku na můrojezdce, elitní stráže nebe nad Eiganjem.

Spirited Companion

Očarování Bytost — Dog

1W

1/1

Když Spirited Companion vstupuje na bojiště, lízni kartu.

Spřátelila se s několika hravými duchy, a brzy se „smečka“ stala zdrojem mnohých lumpáren na ulicích Eiganja.

Sunblade Samurai

Očarování Bytost — Human Samurai

4W

4/4

Vigilance


Channel — 2, Zahoď Sunblade Samurai: Najdi si v knihovně kartu základní země typu Plains, ukaž ji, dej si ji do ruky a zamíchej si knihovnu. Získáváš 2 životy.

Touch the Spirit Realm

Enchantment

2W

Když Touch the Spirit Realm vstupuje na bojiště, vypověz ze hry až jednu cílovou bytost nebo artefakt, dokud Touch the Spirit Realm neopustí bojiště.


Channel — 1W, Zahoď Touch the Spirit Realm: Vypověz ze hry cílovou bytost nebo artefakt. Vrať ji na bojiště pod kontrolu vlastníka na začátku příští fáze konce kola.

Wanderer's Intervention

Instant

1W

Wanderer's Intervention udělí 4 zranění cílové útočící nebo blokující bytosti.

Když už se Jin-Gitaxiovo vítězství zdálo neodvratné, objevila se Poutnice a její čepel byla již v pohybu. Jediný mocný sek stačil na to, aby byl prétor vyřazen z boje.

The Wandering Emperor

Legendární  Planeswalker

2WW

3

Flash


Pokud The Wandering Emperor toto kolo vstoupila na bojiště, můžeš její loajalitní schopnosti aktivovat kdykoli, kdy můžeš hrát instant.


+1: Polož +1/+1 žeton na až jednu cílovou bytost. Do konce kola získává first strike.


−1: Vytvoř si 2/2 bílou bytost-token s typem Samurai a s vigilance.


−2: Vypověz ze hry cílovou tapnutou bytost. Získáváš 2 životy.

When We Were Young

Instant

3W

Až dvě cílové bytosti získávají každá +2/+2 do konce kola. Pokud kontroluješ artefakt i očarování, získávají také do konce kola lifelink.

Protože císařské zvyky přísně zapovídaly císařovně odhalit své jméno – dokonce i Kaitovi, svému nejbližšímu kamarádovi v dětství – musela strpět, aby ji po celé jejich společné vyrůstání tituloval „vaše velecísařenstvo.“

Acquisition Octopus

Artefaktová Bytost — Vybavení Octopus

2U

2/2

Kdykoli  Acquisition Octopus nebo vybavená bytost udělí bojové zranění hráči, lízni kartu.


Rekonfiguruj 2 (2: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou; nebo odpoj z bytosti. Rekonfiguruj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery. Když je tato karta připojena, není bytost.)

Nikdy nemůžete mít příliš mnoho paží.

Anchor to Reality

Sorcery

2UU

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla obětuj artefakt nebo bytost.

Najdi si v knihovně kartu Vybavení nebo Vozidla, polož si ji na bojiště a pak si zamíchej knihovnu. Pokud má manovou hodnotu nižší, než obětovaný permanent, proveď scry 2.

Poutnice si oddechla úlevou, když Čip reality ukotvil její nestabilní jiskru ke Kamigawě.

Armguard Familiar

Artefaktová Bytost — Vybavení Beast

1U

2/1

Ward 2 (Kdykoli  se tato bytost stane cílem kouzla nebo schopnosti pod kontrolou protihráče, zruš onu schopnost nebo kouzlo, pokud hráč jej kontrolující nedoplatí  2.)


Vybavená bytost má +2/+1 a ward 2.


Rekonfiguruj 4 (4: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou; nebo odpoj z bytosti. Rekonfiguruj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery. Když je tato karta připojena, není bytost.)

Awakened Awareness

Očarování — Aura

XUU

Očaruj artefakt nebo bytost


Když Awakened Awareness vstupuje na bojiště, polož na očarovaný permanent X +1/+1 žetonů.


Dokud je očarovaný permanent bytost, jeho základní síla a odolnost jsou 1/1.

Behold the Unspeakable

Očarování — Sága

3UU

(Jak tato sága vstupuje na bojiště a po tvé lízací fázi na ni polož žeton příběhu.)

I — Bytostí, které nekontroluješ, získávají do tvého dalšího kola -2/-0.

II —  Pokud máš v ruce jednu nebo méně karet, lízni čtyři karty. Jinak proveď scry 2 a pak lízni dvě karty.

 
III — Vypověz tuto Ságu ze hry, pak ji vrať na bojiště pod tvou kontrolu transformovanou.

Vision of the Unspeakable

Očarování Bytost — Spirit

0/0

Flying, trample


Vision of the Unspeakable má +1/+1 za každou kartu ve tvé ruce.

Zatímco mysli jejích studentů podléhaly šílenství, Azamina posedlost kami zapovězeného vědění jen rostla.

Covert Technician

Artefaktová Bytost — Human Ninja

2U

2/4

Ninjutsu 1U (1U, Vrať si do ruky neblokovanou útočící bytost pod tvou kontrolou: Polož tuto kartu ze své ruky na bojiště tapnutou a útočící.)


Kdykoli  Covert Technician udělí bojové zranění hráči, můžeš si položit z ruky na bojiště kartu artefaktu s manovou hodnotou menší nebo rovnou onomu počtu zranění.

Discover the Impossible

Instant

2U

Podívej se na vrchních pět karet své knihovny. Jedu z nich vypověz ze hry lícem dolů a zbytek dej na spodek knihovny v náhodném pořadí Můžeš vypovězenou kartu seslat bez placení její ceny, je-li to kouzlo instant s manovou hodnotou 2 a méně. Pokud tak neučiníš, dej si ji do ruky.

Disruption Protocol

Instant

UU

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla tapni netapnutý artefakt pod tvou kontrolou nebo zaplať  1.


Zruš cílové kouzlo.

"Prostě to vypneme, coź?"

Essence Capture

Instant

UU

Zruš cílové kouzlo bytosti.. Polož +1/+1 žeton na až jednu bytost pod tvou kontrolou..

Futuristé považují tradice navazování pout s kami za anachronistické a neefektivní, neustále se snaží překonat možnosti duchovních sil pomocí technologií.

Futurist Operative

Bytost — Human Ninja

3U

¾

Pokud je Futurist Operative tapnutý, má typ Human Citizen, základní sílu a odolnost 1/1, a nemůže být blokována.

 
2U: Odtapni Futurist Operative.

"Císařští vás nemohou zatknout za držení ilegálních technologií, pokud jste nikdy neexistovali."

Futurist Sentinel

Artefakt — Vozidlo

3U

6/6

Posádka 3 (Tapni libovolný počet bytostí s celkovou silou 3 nebo více: Toto Vozidlo se do konce kola stává artefaktovou bytostí.)

"Složil jsem si nejdříve model z papíru, abych otestoval pružnost a sílu plátování. "
—Kacumasa, Oživovatel

Go-Shintai of Lost Wisdom

Legendární  Očarování Bytost — Svatyně

1U

0/4

Flying


Na začátku tvé fáze konce kola můžeš zaplatit 1. Když tak učiníš , cílový hráč odemele X karet, X je počet Svatyní pod tvou kontrolou. (Abys odemlel/a kartu, polož vrchní kartu knihovny do hřbitova.)

Hledá ty, které žene kupředu zvědavost, a nabízí osvícení.

Guardians of Oboro

Bytost — Moonfolk Samurai

2U

3/4

Defender


Modifikované bytosti pod tvou kontrolou mohou útočit, jako kdyby neměly defender. (Modifikace zahrnují Vybavení, Aury pod tvou kontrolou, a žetony.)

"Palác je cizincům uzavřen."

Inventive Iteration

Očarování — Sága

3U

(Jak tato sága vstupuje na bojiště a po tvé lízací fázi na ni polož žeton příběhu.)
I — Vrať až jednu cílovou bytost nebo sférochodce do ruky vlastníka.

 
II — Vrať si kartu artefaktu ze svého hřbitova do ruky. Pokud tak nemůžeš učinit,  lízni kartu.

III — Vypověz tuto Ságu ze hry, pak ji vrať na bojiště pod tvou kontrolu transformovanou.

Living Breakthrough

Očarování Bytost — Moonfolk

3/3

Flying


Kdykoli  sešleš kouzlo, až do tvého dalšího tahu nemohou tví protihráči sesílat kouzla s totožnou manovou hodnotou, jako seslané kouzlo.

"Zatímco se dole hádají, vznesme se vzhůru."
—Emire, ředitel Futuristů ze Saiby

Invoke the Winds

Sorcery

1UUUU

Získáváš kontrolu nad cílovou bytostí nebo artefaktem. Odtapni ji.

"Chcete mi vážně tvrdit, že vám vašeho těžkého bojového mecha… odnesl vítr?"
—Risona, vůdkyně Asarijských povstalců

Jin-Gitaxias, Progress Tyrant

Legendární  Bytost — Phyrexian Praetor

5UU

5/5

Kdykoli  sešleš kouzlo artefaktu, instant nebo sorcery, zkopíruj jej. Pro kopie si mžeš zvolit nové cíle. Tato schopnost se spouští jen jednou za kolo. (Kopie kouzla permanentu se stává tokenem.)


Kdykoli sešle protihráč kouzlo artefaktu, instant nebo sorcery, zruš jej. Tato schopnost se spouští jen jednou za kolo.

Kairi, the Swirling Sky

Legendární  Bytost — Dragon Spirit

4UU

6/6

Flying, ward 3


Když Kairi, the Swirling Sky zemře, zvol si jedno—
• Vrať libovolný počet cílových permanentů s celkovou manovou hodnotou 6, které nejsou země, do rukou vlastníků.
• Odemel šest karet, pak si vrať až dvě cílové karty instant nebo sorcery ze svého hřbitova do ruky.

March of Swirling Mist

Instant

XU

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla můžeš vypovědět libovolný počet modrých  karet ze své ruky. Toto kouzlo stoji k seslání o 2 méně za každou takto vypovězenou kartu.


Až X cílových bytostí odfázuje. (Zatímco jsou odfázované, jako by neexistovaly. Každá z nich přifázuje zpět předtím, než si ve své odtapovací fázi hráč ji kontrolující odtapne.)

Mindlink Mech

Artefakt — Vozidlo

2U

4/3

Flying


Kdykoli je Mindlink Mech poprvé v daném kole obsazena posádkou, stává se do konce kola kopií cílové nelegendární bytosti, která je toto kolo součástí její posádky, s tou výjimkou, že je 4/3 a artefaktové Vozidlo navíc ke svým dalším typům, a má flying.

Posádka 1

Mirrorshell Crab

Artefaktová Bytost — Crab

5UU

5/7

Ward 3 (Kdykoli  se tato bytost stane cílem kouzla nebo schopnosti pod kontrolou protihráče, zruš onu schopnost nebo kouzlo, pokud hráč jej kontrolující nedoplatí  3.)


Channel — 2U, Zahoď Mirrorshell Crab: Zruš cílové kouzlo nebo schopnost, pokud hráč jej kontrolující nedoplatí  3.

Mnemonic Sphere

Artefakt

1U

1U, Obětuj Mnemonic Sphere: Lízni dvě karty.

Channel — U, Zahoď Mnemonic Sphere: Lízni kartu.

"Nechte císařské klidně naše laboratoře prohledat. Myslíte si, že budou hledat tajemství v lesklé cetce?"
—Emire, ředitel Futuristů ze Saiby

Mobilizer Mech

Artefakt — Vozidlo

1U

3/4

Flying


Kdykoli je  Mobilizer Mech obsazena posádkou, až jedno další cílové Vozidlo pod tvou kontrolou se do konce kola stává artefaktovou bytostí.


Posádka 3 (Tapni libovolný počet bytostí s celkovou silou 3 nebo více: Toto Vozidlo se do konce kola stává artefaktovou bytostí.)

The Modern Age

Očarování — Sága

1U

(Jak tato sága vstupuje na bojiště a po tvé lízací fázi na ni polož žeton příběhu.)


I, II — Lízni kartu, pak kartu zahoď..


III — Vypověz tuto Ságu ze hry, pak ji vrať na bojiště pod tvou kontrolu transformovanou.

Vector Glider

Očarování Bytost — Spirit

2/3

Flying

Proplul z říše duchů do neonového světa plného možností…a rozhodl se zůstat.

Moon-Circuit Hacker

Očarování Bytost — Human Ninja

1U

2/1

Ninjutsu U (U, Vrať si do ruky neblokovanou útočící bytost pod tvou kontrolou: Polož tuto kartu ze své ruky na bojiště tapnutou a útočící.)


Kdykoli  Moon-Circuit Hacker udělí bojové zranění hráči, můžeš  líznou kartu. Pakliže tak učiníš, zahoď kartu, pokud Moon-Circuit Hacker toto kolo nepřišla na bojiště.

Moonfolk Puzzlemaker

Artefaktová Bytost — Moonfolk Wizard

2U

1/4

Flying


Kdykoli se  Moonfolk Puzzlemaker tapne, proveď scry 1.

"Výzkum je sotva suchopárně zabíjení času, které z něj navenek dělají cizozemci."

Moonsnare Prototype

Artefakt

U

T, Tapni netapnutou bytost nebo artefakt pod tvou kontrolou: Přidej si C.


Channel — 4U, Zahoď Moonsnare Prototype: Vlastník cílového permanentu, který není země, si jej dá na spodek nebo na vršek knihovny.

Moonsnare Specialist

Bytost — Human Ninja

3U

2/2

Ninjutsu 2U (2U, Vrať si do ruky neblokovanou útočící bytost pod tvou kontrolou: Polož tuto kartu ze své ruky na bojiště tapnutou a útočící.)


Když Moonsnare Specialist vstupuje na bojiště, vrať až jednu cílovou bytost do ruky vlastníka.

Network Disruptor

Artefaktová Bytost — Moonfolk Rogue

U

1/1

Flying


Když Network Disruptor vstupuje na bojiště, tapni cílový permanent

"Jak jsem předpokládala. Mysleli si, že terminál dobře schovali, takže se vykašlali na zašifrování."

Planar Incision

Instant

1U

Vypověz ze hry cílovou bytost nebo artefakt, pak jej vrať na bojiště pod kontrolu vlastníka s +1/+1 žetonem na sobě.

Jin-Gitaxias dlouho toužil odhalit tajemství sférochodectví. Duchové schopní přecházet mezi říšemi pro něj byli skvělými testovacími subjekty.

Prosperous Thief

Bytost — Human Ninja

2U

3/2

Ninjutsu 1U (1U, Vrať si do ruky neblokovanou útočící bytost pod tvou kontrolou: Polož tuto kartu ze své ruky na bojiště tapnutou a útočící.)


Kdykoli jedna nebo více bytostí s typem Ninja nebo Rogue pod tvou kontrolou udělí bojové zranění hráči, vytvoř si token Pokladu. (Je to artefakt s "T, Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.")

The Reality Chip

Legendární  Artefaktová Bytost — Vybavení Jellyfish

1U

0/4

Můžeš se kdykoli dívat na vrchní kartu své knihovny.


Pokud je The Reality Chip připojena na bytost, můžeš hrát země a sesílat kouzla z vršku knihovny.


Rekonfiguruj 2U (2U: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou; nebo odpoj z bytosti. Rekonfiguruj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery. Když je tato karta připojena, není bytost.)

Reality Heist

Instant

5UU

Toto kouzlo stoji k seslání o 1 k seslání za každý artefakt, který kontroluješ.


Podívej se na vrchních sedm karet tvé knihovny. Můžeš z nich ukázat až dvě karty artefaktů a dát si je do ruky. Zbytek dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Kaito chytil čip do ruky a doufal, že mu poskytne odpovědí.

Replication Specialist

Bytost — Moonfolk Artificer

4U

3/4

Flying


Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu artefakt, který není token, můžeš zaplatit 1U. Pakliže tak učiníš, vytvoř si token, který je kopií onoho artefaktu.

"První krokem je inovace. Druhým krokem je produkce. Někdy lze první krok přeskočit."

Saiba Trespassers

Artefaktová Bytost — Moonfolk Rogue

4U

3/5

Channel — 3U, Zahoď Saiba Trespassers: Tapni až dvě cílové bytosti, které nekontroluješ. V příští odtapovací fázi hráče je kontrolujícího se neodtapnou.

Jeden čistí cestu, druhý maže stopy.

Short Circuit

Očarování — Aura

1U

Flash


Očaruj artefakt nebo bytost.


Dokud je očarovaný permanent bytost, má -3/-0 a ztrácí flying.

Skyswimmer Koi

Bytost — Fish

3U

3/3

Flying


Kdykoli  vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu artefakt, můžeš líznout kartu. Pakliže tak učiníš, zahoď kartu.

Kdysi plavali sami mezi mraky, ale nyní kamigawští postavili tak vysoké stavby, že na ně dosáhnou.

Spell Pierce

Instant

U

Zruš cílové kouzlo, které není kouzlem bytosti, pokud hráč jej kontrolující nezaplatí 2.

I přes své důkladné plánování nebyli Tamiyo a Kaito připraveni čelit plné moci phyrexianského prétora.

Suit Up

Instant

2U

Do konce kola se cílová bytost nebo Vozidlo stává artefaktovou bytostí se základní silou a odolností 4/5.


Lízni kartu.

Jediným lehkomyslným skokem do sedadla pilota se Hirori z nejmenšího dítěte z okolí stala největší hrdinkou města.

Tameshi, Reality Architect

Legendární  Bytost — Moonfolk Wizard

2U

2/3

Kdykoli je jeden nebo více permanentů,  které nejsou bytosti, vráceny do ruky, lízni kartu. Tato schopnost se spouští jen jednou za kolo.


XW, Vrať zemi pod svou kontrolou do ruky vlastníka: Vrať cílovou kartu artefaktu nebo očarování s manovou hodnotou X nebo méně ze svého hřbitova na bojiště. Aktivuj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.

Tamiyo's Compleation

Očarování — Aura

3U

Flash


Očaruj artefakt, bytost nebo sférochodce

Když Tamiyo's Compleation vstupuje na bojiště, tapni očarovaný permanent. Je-li to Vybavení, odpoj jej.

Očarovaný permanent ztrácí všechny schopnosti a v průběhu odtapovací fáze hráče jej kontrolujícího se neodtapuje.

Tezzeret, Betrayer of Flesh

Legendární  Sférochodec — Tezzeret

2UU

4

První aktivovaná schopnost artefaktu pod tvou kontrolou, kterou v každém kole aktivuješ, tě stojí k aktivaci o 2 méně.


+1: Lízni dvě karty. Pak zahoď dvě karty, pokud nezahodíš kartu artefaktu.


−2: Cílový artefakt se stává artefaktovou bytostí. Pokud není Vozidlem, má základní sílu a odolnost 4/4


−6: Získáváš emblém s "Kdykoli se artefakt pod tvou kontrolou tapne, lízni kartu."

Thirst for Knowledge

Instant

2U

Lízni tři karty. Pak zahoď dvě karty, pokud nezahodíš kartu artefaktu.

"Vědomosti jsou univerzální měnou Multivesmíru. Je to moc. Svoboda. Ztělesnění možností."

Thousand-Faced Shadow

Bytost — Human Ninja

U

1/1

Ninjutsu 2UU (2UU, Vrať si do ruky neblokovanou útočící bytost pod tvou kontrolou: Polož tuto kartu ze své ruky na bojiště tapnutou a útočící.)
Flying


Když Thousand-Faced Shadow vstupuje na bojiště ze tvé ruky, vytvoř si token, který je kopií jiné cílové útočící bytosti. Token vstupuje na bojiště tapnutý a útočící.

Assassin's Ink

Instant

2BB

Toto kouzlo stoji k seslání o 1 méně, pokud kontroluješ artefakt, a o 1 méně, pokud kontroluješ očarování.

 
Znič cílovou bytost nebo sférochodce.

Zúčtovatel má vždy v rukávu další trik – anebo je ten trik sám rukáv.

Biting-Palm Ninja

Bytost — Human Ninja

2B

3/3

Ninjutsu 2B


Biting-Palm Ninja vstupuje na bojiště s žetonem menace na sobě.

 Kdykoli  Biting-Palm Ninja udělí bojové zranění hráči, můžeš z ní odstranit žeton menace. Když tak učiníš , onen hráč ukáže ruku a ty si z ní zvolíš kartu, která není země. Onu kartu vypověz ze hry.

Blade of the Oni

Artefaktová Bytost — Vybavení Demon

1B

3/1

Menace


Vybavená bytost má základní sílu a odolnost 5/5, menace, a je ke svým dalším typům a barvám černá bytost s typem Demon.

Rekonfiguruj 2BB (2BB: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou; nebo odpoj z bytosti. Rekonfiguruj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery. Když je tato karta připojena, není bytost.)

Chainflail Centipede

Artefaktová Bytost — Vybavení Insect

2B

2/2

Kdykoli  Chainflail Centipede nebo vybavená bytost útočí,  získává +2/+0 do konce kola.


Rekonfiguruj 2 (2: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou; nebo odpoj z bytosti. Rekonfiguruj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery. Když je tato karta připojena, není bytost.)

Clawing Torment

Očarování — Aura

B

Očaruj artefakt nebo bytost


Dokud je očarovaný permanent bytostí, má -1/-1 a nemůže blokovat.

Očarovaný permanent má "Na začátku tvé udržovací fáze ztrácíš 1 život.."

Hněv kami nikdy nepoleví, nikdy nespí, nikdy vás nepustí ze sevření.

Debt to the Kami

Instant

2B

Zvol si jedno—
• Cílový hráč vypoví ze hry bytost pod svou kontrolou.
• Cílový hráč vypoví ze hry očarování pod svou kontrolou.

Mistři nepřeháněli, když říkali, že vaše vina může být sžírající.

Dockside Chef

Očarování Bytost — Human Citizen

B

1/2

1B, Obětuj artefakt nebo bytost: Lízni kartu.

Když se to kroutí a hemží, víte, že je to čerstvé.

Dokuchi Shadow-Walker

Bytost — Ogre Ninja

4BB

5/5

Ninjutsu 3B (3B, Vrať si do ruky neblokovanou útočící bytost pod tvou kontrolou: Polož tuto kartu ze své ruky na bojiště tapnutou a útočící.)

Nebojte se čepele, bojte se stínů.

Dokuchi Silencer

Bytost — Human Ninja

1B

2/1

Ninjutsu 1B (1B, Vrať si do ruky neblokovanou útočící bytost pod tvou kontrolou: Polož tuto kartu ze své ruky na bojiště tapnutou a útočící.)


Kdykoli  Dokuchi Silencer udělí bojové zranění hráči, můžeš zahodit kartu bytosti. Když tak učiníš, znič cílovou bytosti nebo sférochodce pod kontrolou onoho hráče.

Enormous Energy Blade

Artefakt — Vybavení

2B

Vybavená bytost má +4/+0.


Kdykoli je  Enormous Energy Blade připojena na bytost, onu bytost tapni.


Vybav 2 (2: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš jedině tehdy, když můžeš hrát sorcery.)

"Těžká? Možná pro tebe."

Go-Shintai of Hidden Cruelty

Legendární  Očarování Bytost — Svatyně

3B

2/2

Deathtouch


Na začátku tvé fáze konce kola, můžeš zaplatit 1. Když tak učiníš, znič cílovou bytost s odolnosí X nebo méně, kde X je počet Svatyní pod tvou kontrolou.

Hledá ty s nenávistí v srdci a nabízí pomstu.

Gravelighter

Bytost — Spirit

2B

2/2

Flying


Když Gravelighter vstupuje na bojiště, lízni kartu, pokud toto kolo zemřela bytost. Jinak každý z hráčů obětuje bytost.

Objevuje se pouze těm, jejichž životy končí, a vítá je na konci jejich osudu.

Hidetsugu, Devouring Chaos

Legendární  Bytost — Ogre Demon

3B

4/4

B, Obětuj a creature: Proveď scry 2.


2RT: Vypověz ze hry vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji toto kolo zahrát. Když takto vypovíš kartu, která není země, Hidetsugu, Devouring Chaos udělí jakémukoli cíli počet zranění rovný manové hodnotě vypovězené karty.

Inkrise Infiltrator

Bytost — Human Ninja

1B

1/2

Flying


3B: Inkrise Infiltrator získává +2/+2 do konce kola.

"Nemohou sledovat tvé stopy, pokud se nedotkneš nikdy země."

Invoke Despair

Sorcery

1BBBB

Cílový protihráč obětuje bytost. Pokud nemůže, ztratí 2 životy a ty lízni kartu. Pak tento proces zopakuj pro očarování a sférochodce.

Ačkoli úředníci říkali, že šlo o havárii ve stokách, lidé si povídali, že šlo o varování Dosahu noci.

Junji, the Midnight Sky

Legendární  Bytost — Dragon Spirit

3BB

5/5

Flying, menace


Když Junji, the Midnight Sky zemře, zvol si jedno—
• Každý protihráč zahodí dvě karty a ztratí 2 životy.
• Polož si na bojiště pod svou kontrolu cílovou kartu bytosti ze hřbitova, která nemá typ Dragon. Ztrácíš 2 životy.

Kaito's Pursuit

Sorcery

2B

Cílový hráč zahodí dvě karty. Bytosti s typy Ninja a Rogue pod tvou kontrolou zísávají do konce kola menace. (Mohou být blokovány každá jen dvěma a více bytostmi.)

Kaito znal dokonale všechny střechy ve městě a rychle svou kořist doháněl – ale netušil nic o Sférovém mostu, dokud nebylo příliš pozdě.  

Kami of Restless Shadows

Bytost — Spirit

4B

3/3

Když Kami of Restless Shadows vstupuje na bojiště, zvol si jedno—


• Vrať si až jednu cílovou kartu bytosti s typu Ninja nebo Rogue ze svého hřbitova do ruky..


• Polož si cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova na vršek své knihovny.

Kami of Terrible Secrets

Bytost — Spirit

3B

3/4

Když Kami of Terrible Secrets vstupuje na bojiště, pokud kontroluješ artefakt i očarování, lízni kartu a získáváš 1 život..

Živí se věcmi, které by měly zůstat navždy skryty, vychutnává si hořkost lží a lítosti.

Leech Gauntlet

Artefaktová Bytost — Vybavení Leech

1B

2/2

Lifelink


Vybavená bytost má lifelink.


Rekonfiguruj 4 (4: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou; nebo odpoj z bytosti. Rekonfiguruj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery. Když je tato karta připojena, není bytost.)

Lethal Exploit

Instant

1B

Cílová bytost získává -2/-2 do konce kola, a další -1/-1 do konce kola navíc za každou modifikovanou bytost, kterou kontroluješ, když toto kouzlo sesíláš. (Modifikace zahrnují Vybavení, Aury pod tvou kontrolou, a žetony.)

Life of Toshiro Umezawa

Očarování — Sága

1B

(Jak tato sága vstupuje na bojiště a po tvé lízací fázi na ni polož žeton příběhu.)


I, II — Zvol si jedno—
• Cílová bytost získává +2/+2 do konce kola.
• Cílová bytost získává -1/-1 do konce kola.
• získáváš 2 životy

III — Vypověz tuto Ságu ze hry, pak ji vrať na bojiště pod tvou kontrolu transformovanou.

Memory of Toshiro

Očarování Bytost — Human Samurai

2/3

T, zaplať 1 život: Přidej si B. Spotřebuj ji pouze na seslání kouzla typu instant nebo sorcery..

"Někteří ho nazývají hrdinou Války s kami, jiní sobeckým zlodějem. Jako vždycky je pravda někde uprostřed."
—Reki, zakladatel Živoucích dějepisců

The Long Reach of Night

Očarování — Sága

3B

(Jak tato sága vstupuje na bojiště a po tvé lízací fázi na ni polož žeton příběhu.)
I, II — Každý protihráč obětuje bytost, pokud nezahodí kartu.
III — Vypověz tuto Ságu ze hry, pak ji vrať na bojiště pod tvou kontrolu transformovanou.

Animus of Night's Reach

Očarování Bytost — Spirit

0/4

Menace (Může být blokována jen dvěma a více bytostmi.)


Kdykoli  Animus of Night's Reach útočí,  získává +X/+0 do konce kola, kde X je počet karet bytostí ve hřbitově bránícího se hráče.

Dary temné myojin byly klíčové pro ukončení Války s kami.

Malicious Malfunction

Sorcery

1BB

Všechny bytosti získávají -2/-2 do konce kola. Kdyby toto kolo měla bytost zemřít, namísto toho ji vypověz ze hry.

"To? Malý test, nic více. Neproměněné maso je slabé."
—Jin-Gitaxias

March of Wretched Sorrow

Instant

XB

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla můžeš vypovědět libovolný počet černých karet ze své ruky. Toto kouzlo stoji k seslání o 2 méně za každou takto vypovězenou kartu.


March of Wretched Sorrow udělí X zranění cílové bytosti nebo sférochodci a ty získáváš X životů.

Mukotai Ambusher

Artefaktová Bytost — Rat Ninja

3B

3/2

Ninjutsu 1B (1B, Vrať si do ruky neblokovanou útočící bytost pod tvou kontrolou: Polož tuto kartu ze své ruky na bojiště tapnutou a útočící.)


Lifelink

Mukotaiští zúčtovatelé se specializují na neviditelnost a lstivost.

Mukotai Soulripper

Artefakt — Vozidlo

1B

4/3

Kdykoli  Mukotai Soulripper útočí,  můžeš obětovat jiný artefakt nebo bytost. Pakliže tak učiníš, polož +1/+1 žeton na Mukotai Soulripper a do konce kola získává menace.


Posádka 2 (Tapni libovolný počet bytostí s celkovou silou 2 nebo více: Toto Vozidlo se do konce kola stává artefaktovou bytostí.)

Nashi, Moon Sage's Scion

Legendární  Bytost — Rat Ninja

1BB

3/2

Ninjutsu 3B (3B, Vrať si do ruky neblokovanou útočící bytost pod tvou kontrolou: Polož tuto kartu ze své ruky na bojiště tapnutou a útočící.)


Kdykoli  Nashi, Moon Sage's Scion udělí bojové zranění hráči, vypověz ze hry vrchní kartu knihovny každého hráče. Do konce kola můžeš jednu z těchto karet zahrát. Pokud jsi takto seslal/a kouzlo, zaplať namísto jeho manové ceny počet životů odpovídající její manové hodnotě.

Nezumi Bladeblesser

Bytost — Rat Samurai

2B

3/2

Nezumi Bladeblesser má deathtouch, pokud kontroluješ artefakt.


Nezumi Bladeblesser má menace, pokud kontroluješ očarování. (Může ji blokovat jen dvě a více bytostí)

"Není to jedno nebo druhé – kami nebo technologie. Já se omezovat nebudu."

Nezumi Prowler

Artefaktová Bytost — Rat Ninja

1B

3/1

Ninjutsu 1B (1B, Vrať si do ruky neblokovanou útočící bytost pod tvou kontrolou: Polož tuto kartu ze své ruky na bojiště tapnutou a útočící.)


Když Nezumi Prowler vstupuje na bojiště, cílová bytost pod tvou kontrolou získává do konce kola deathtouch a lifelink.

Okiba Reckoner Raid

Očarování — Sága

B

(Jak tato sága vstupuje na bojiště a po tvé lízací fázi na ni polož žeton příběhu.)


I, II — Každý protihráč ztratí 1 život a ty 1 život získáváš.


III — Vypověz tuto Ságu ze hry, pak ji vrať na bojiště pod tvou kontrolu transformovanou.

Nezumi Road Captain

Očarování Bytost — Rat Rogue

2/2

Menace


Vozidla pod tvou kontrolou mají menace. (Mohou být blokována jen dvěma a více bytostmi.)

Semknuti díky své odbojné hrdosti plynoucí ze statusu outsiderů, nezumi patřící k Okibským zúčtovatelům disponují těmi nejlepšími kybermotorkami a nejlepšími jezdci ze všech Zúčtovatelských gangů.

Okiba Salvage

Sorcery

4B

Vrať cílovou bytost nebo Vozidlo ze svého hřbitova na bojiště. Pak na ten permanent polož dva +1/+1 žetony, pokud kontroluješ artefakt i očarování.

"Nějaký hlupák se zbavil celého mecha namísto toho, aby opravil jeden hydraulický aktuátor? Dneska musí být můj šťastný den."

Reckoner Shakedown

Sorcery

2B

Cílový protihráč ukáže ruku. Můžeš si z ní vybrat kartu, která není země. Pakliže tak učiníš, onen hráč ji zahodí. Pokud ne, polož dva +1/+1 žetony na bytost nebo Vozidlo pod tvou kontrolou.

"To je na začátek. Co pro nás máš dál?"
—Takumi, Zúčtovatelský vymahač

Reckoner's Bargain

Instant

1B

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla obětuj artefakt nebo bytost.


Získáváš počet životů rovný manové hodnotě obětovaného permanentu. Lízni dvě karty.

Aukce s omezeným vstupem jsou každoročně pořádány v Dračím doupěti – svatém, neutrálním území, kde se potkávají všechny Zúčtovatelské gangy.

Return to Action

Instant

1B

Do konce kola, získává cílová bytost+1/+0, lifelink a „"Když tato bytost zemře, vrať ji na bojiště tapnutou pod kontrolu vlastníka.“

"Zraněný? Tvoje smůla. Z boje ustoupíš, až ti já povolím, ani o vteřinu dříve."
—Satoru Umezawa

Soul Transfer

Sorcery

1BB

Zvol si jedno. Pokud kontroluješ artefakt a  očarování, když toto kouzlo sesíláš, můžeš zvolit oboje.

.
• Vypověz ze hry cílovou bytost nebo sférochodce.

• Vrať cílovou kartu bytosti nebo sférochodce ze svého hřbitova do ruky.

Tatsunari, Toad Rider

Legendární  Bytost — Human Ninja

2B

3/3

Kdykoli sešleš kouzlo očarování, pokud nekontroluješ bytost jménem Keimi, vytvoř si Keimi, legendární 3/3 černo-zelenou bytost-token s „Kdykoli sešleš kouzlo očarování, každý protihráč ztrácí 1 život a ty 1 život získáváš."


1GU: Tatsunari, Toad Rider a cílová bytost s typem Frog pod tvou kontrolou mohou toto kolo být blokovány jen bytostmi s flying a reach.

Tribute to Horobi

Očarování — Sága

1B

(Jak tato sága vstupuje na bojiště a po tvé lízací fázi na ni polož žeton příběhu.)


I, II — Každý protihráč si vytvoří 1/1 černou bytost-token s typem Rat Rogue.

.
III — Vypověz tuto Ságu ze hry, pak ji vrať na bojiště pod tvou kontrolu transformovanou.

Echo of Death's Wail

Očarování Bytost — Spirit

3/3

Flying, haste


Když Echo of Death's Wail vstupuje na bojiště, získáváš kontrolu nad všemi tokeny s typem Rat.

Kdykoli  Echo of Death's Wail útočí,  můžeš obětovat jinou bytost. Pakliže tak učiníš, lízni kartu.

Twisted Embrace

Očarování — Aura

2BB

Očaruj artefakt nebo bytost pod tvou kontrolou.

Když Twisted Embrace vstupuje na bojiště, zničí cílovou bytost nebo sférochodce pod kontrolou protihráče.

Dokud je očarovaný permanent bytostí, má +1/+1.

Zlí kami jsou přitahováni k lidem, kteří mají své vlastní temné myšlenky.

Undercity Scrounger

Artefaktová Bytost — Human Rogue

2B

1/4

T: Vytvoř si token Pokladu. Aktivuj pouze pokud toto kolo zemřela bytost. (Je to artefakt s "T, Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.")

"Tohle mi zaplatí samo o sobě nové vylepšení paže! Teda pokud to nebouchne."

Unforgiving One

Bytost — Spirit

2B

2/3

Menace (Může být blokována jen dvěma a více bytostmi.)


Kdykoli  Unforgiving One útočí, vrať si cílovou kartu bytosti s manovou hodnotou X a méně ze svého hřbitova na bojiště, kde X je počet modifikovaných bytostí pod tvou kontrolou. (Modifikace zahrnují Vybavení, Aury pod tvou kontrolou, a žetony.)

Virus Beetle

Artefaktová Bytost — Insect

1B

1/1

Když Virus Beetle vstupuje na bojiště, každý protihráč  zahodí kartu.

"Budou to odvirovávat celé dny, než přijdou na to, co se stalo! "
—Eita, agentka Futuristů

You Are Already Dead

Instant

B

Znič cílovou bytost, které bylo toto kolo uděleno zranění.


Lízni kartu.

Jeho čepel byla tak rychlá a ostrá, že zlobr onen sek ani nestihl ucítit.

Akki Ember-Keeper

Očarování Bytost — Goblin Warrior

1R

2/1

Kdykoli  zemře modifikovaná bytost pod tvou kontrolou, která není token, vytvoř si 1/1 bezbarvou bytost-token s typem Spirit. (Modifikace zahrnují Vybavení, Aury pod tvou kontrolou, a žetony.)

"Následujte mou lucernu, drobečkové.“

Akki Ronin

Bytost — Goblin Samurai

1R

1/3

Kdykoli bytost s typem Samurai nebo Warrior pod tvou kontrolou útočí sama, můžeš zahodit kartu. Pakliže tak učiníš, lízni kartu.

"Nes s sebou oheň své výhně ve své oceli, a nikdy jej nenech vyhasnout."
—Keni-Keni, akki kovář

Akki War Paint

Očarování — Aura

R

Očaruj artefakt nebo bytost


Dokud je očarovaný permanent bytostí, má +2/+1.

Akki na ukořistěné císařské mechy malují jasné barevné značky, aby nebylo pochyb, komu patří nyní.

Ambitious Assault

Instant

2R

Bytosti pod tvou kontrolou získávají +2/+0 do konce kola. Pokud kontroluješ modifikovanou bytost, lízni kartu. (Modifikace zahrnují Vybavení, Aury pod tvou kontrolou, a žetony.)

Za chaosu a řinčení útoku akki si skoro nikdo nevšiml žab na jejich hlavách.

Atsushi, the Blazing Sky

Legendární  Bytost — Dragon Spirit

2RR

4/4

Flying, trample


Když Atsushi, the Blazing Sky zemře, zvol si jedno—


•Vypověz ze hry vrchní dvě karty tvé knihovny. Do svého příštího kola je můžeš zahrát.
• Vytvoř si tři tokeny Pokladů.

Bronzeplate Boar

Artefaktová Bytost — Vybavení Boar

2R

3/2

Trample


Vybavená bytost má +3/+2 a trample.


Rekonfiguruj 5 (5: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou; nebo odpoj z bytosti. Rekonfiguruj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery. Když je tato karta připojena, není bytost.)

Crackling Emergence

Očarování — Aura

1R

Očaruj zemi pod tvou kontrolou.


Očarovaná země je 3/3 červená bytost s typem Spirit a s haste. Stále platí za zemi.

Měla-li by být očarovaná země zničena, namísto toho obětuj Crackling Emergence a do konce kola získává ona země nezničitelnost..

Přechod z duchovna do fyzična je občas stejně šokující, jako krásný.

Dragonspark Reactor

Artefakt

1R

Kdykoli  Dragonspark Reactor nebo jiný artefakt vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, polož na Dragonspark Reactor žeton náboje.


4, Obětuj Dragonspark Reactor: Udělí poče zranění rovný počtu žetonů náboje na ní cílovému hráči a až jedné cílové bytosti.

Experimental Synthesizer

Artefakt

R

Když Experimental Synthesizer vstupuje na bojiště nebo ho opouští, vypověz ze hry vrchní kartu své knihovny. Do konce kola ji můžeš zahrát.


2R, Obětuj Experimental Synthesizer: Vytvoř si 2/2 bílou bytost-token s typem Samurai a s vigilance. Aktivuj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.

Explosive Entry

Sorcery

1R

Znič až jeden cílový artefakt. Polož +1/+1 žeton na až jednu cílovou bytost.

Kaito a Tamiyo se vrhli po hlavě do Jin-Gitaxiovy tajné laboratoře, netuše, že prétor jejich příchod dychtivě očekává.

Explosive Singularity

Sorcery

8RR

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla můžeš tapnout libovolný počet netapnutých bytostí, které kontroluješ. Toto kouzlo stoji k seslání o 1 méně za každou takto tapnutou bytost.


Explosive Singularity udělí 10 zranění libovolnému cíli.

Fable of the Mirror-Breaker

Očarování — Sága

2R

(Jak tato sága vstupuje na bojiště a po tvé lízací fázi na ni polož žeton příběhu.)


I — Vytvoř si 2/2 červenou bytost-token s typem Goblin Shaman a s "Kdykoli tato bytost  útočí, vytvoř si token Pokladu."
II — Můžeš  zahodit až dvě karty. Pakliže tak učiníš, lízni tolik karet.
III — Vypověz tuto Ságu ze hry, pak ji vrať na bojiště pod tvou kontrolu transformovanou.

Reflection of Kiki-Jiki

Očarování Bytost — Goblin Shaman

2/2

1T: Vytvoř si token, který je kopií cílové nelegendární bytosti pod tvou kontrolou, pouze má haste. Na začátku příští fáze konce kola jej obětuj.

Požehnán Keigou, Hvězdou přílivu, Kiki-Jiki jednoho dne ovládl umění duplikace.

Flame Discharge

Instant

XR

Flame Discharge udělí X zranění cílové bytosti nebo sférochodci. Pokud při seslání tohoto kouzla kontroluješ modifikovanou bytost, udělí namísto toho X plus 2 zranění. (Modifikace zahrnují Vybavení, Aury pod tvou kontrolou, a žetony.)

"Cože? Na co chladicí jednotku?"

Gift of Wrath

Očarování — Aura

3R

Očaruj artefakt nebo bytost


Dokud je očarovaný permanent bytostí, má +2/+2 a menace. (Může být blokován jen dvěma a více bytostmi.)


Když Gift of Wrath opouští bojiště, vytvoř si 2/2 červenou bytost-token s typem Spirit a s menace.

Go-Shintai of Ancient Wars

Legendární  Očarování Bytost — Svatyně

2R

2/2

First strike
Na začátku tvé fáze konce kola, můžeš zaplatit 1. Když tak učiníš , Go-Shintai of Ancient Wars udělí X zranění cílovému hráči nebo sférochodci, kde X je počet Svatyní pod tvou kontrolou.

Hledá ty sžírané hněvem a nabízí žhnoucí čepele.

Goro-Goro, Disciple of Ryusei

Legendární  Bytost — Goblin Samurai

1R

2/2

R: Bytosti pod tvou kontrolou získávají haste do konce kola.


3RR: Vytvoř si 5/5 červenou bytost-token s typem Dragon a s flying. Aktivuj pouze pokud kontroluješ útočící modifikovanou bytost. (Modifikace zahrnují Vybavení, Aury pod tvou kontrolou, a žetony.)

Heiko Yamazaki, the General

Legendární  Bytost — Human Samurai

3R

3/2

Trample


Kdykoli bytost s typem Samurai nebo Warrior pod tvou kontrolou útočí sama, můžeš toto kolo ze svého hřbitova seslat cílovou kartu artefaktu.

"Nechávám za sebe raději mluvit meč."

Invoke Calamity

Instant

1RRRR

Můžeš seslat až dvě kouzla instant a/nebo sorcery s celkovou manovou hodnotou 6 nebo méně ze svého hřbitova a/nebo ruky bez placení jejich manových cen. Pokud by toto kolo byla ona kouzla odložena do hřbitova, namísto toho je vypověz ze hry. Vypověz Invoke Calamity ze hry.

Ironhoof Boar

Artefaktová Bytost — Boar

5R

5/4

Trample, haste


Channel — 1R, Zahoď Ironhoof Boar: Cílová bytost získává +3/+1 a trample do konce kola.

"Jsem moc rád, že může zase běhat, ale možná jsem to trochu přepískl."
—Kenji, sokenzanský řemeslník

Kami of Industry

Bytost — Spirit

4R

3/6

Když Kami of Industry vstupuje na bojiště, vrať si cílovou kartu artefaktu s manovou hodnotou 3 nebo méně ze svého hřbitova na bojiště. Získává haste. Na začátku příští fáze konce kola ji obětuj.

Dá práci zaručit něco do ruky těm, kdo narukují.

Kami's Flare

Instant

1R

Kami's Flare udělí 3 zranění cílové bytosti nebo sférochodci. Kami's Flare také udělí 2 zranění hráči onen permanent kontrolující, pokud kontroluješ modifikovanou bytost. (Modifikace zahrnují Vybavení, Aury pod tvou kontrolou, a žetony.)

"Plameny jsou darem od mého společníka. Mně neublíží. Ale tobě..."

Kindled Fury

Instant

R

Cílová bytost získává +1/+0 a first strike do konce kola.

Jediná věc lepší, než udeřit tvrdě, je udeřit první.

Kumano Faces Kakkazan

Očarování — Sága

R

(Jak tato sága vstupuje na bojiště a po tvé lízací fázi na ni polož žeton příběhu.)


I — Kumano Faces Kakkazan udělí 1 každému protihráči a každému sférochodci pod jeho kontroou..


II — Když sešleš další kouzlo bytosti v tomto kole, vstupuje ona bytost na bojiště s +1/+1 žetonem na sobě.


III — Vypověz tuto Ságu ze hry, pak ji vrať na bojiště pod tvou kontrolu transformovanou.

Etching of Kumano

Očarování Bytost — Human Shaman

2/2

Haste


Pokud by toto kolo měla zemřít bytost, které udělil zranění zdroj pod tvou kontrolou, namísto toho ji vypověz ze hry.

Mnoho kami za ním přišlo žádat po něm tajemství, které neznal, a každý do jednoho padnul.

Lizard Blades

Artefaktová Bytost — Vybavení Lizard

1R

1/1

Double strike


Vybavená bytost má double strike.


Rekonfiguruj 2 (2: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou; nebo odpoj z bytosti. Rekonfiguruj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery. Když je tato karta připojena, není bytost.)

March of Reckless Joy

Instant

XR

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla můžeš vypovědět libovolný počet červených karet ze své ruky. Toto kouzlo stoji k seslání o 2 méně za každou takto vypovězenou kartu.


Vypověz ze hry vrchních X karet své knihovny. Do konce svého příštího kola můžeš až dvě z nich zahrát..

Ogre-Head Helm

Artefaktová Bytost — Vybavení Ogre

1R

2/2

Vybavená bytost má +2/+2.


Kdykoli  Ogre-Head Helm nebo vybavená bytost udělí bojové zranění hráči, můžeš ji obětovat. Pakliže tak učiníš, zahoď ruku, pak lizni tři karty.

Rekonfiguruj 3 (3: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou; nebo odpoj z bytosti. Rekonfiguruj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery. Když je tato karta připojena, není bytost.)

Peerless Samurai

Bytost — Human Samurai

2R

2/3

Menace (Může být blokována jen dvěma a více bytostmi.)


Kdykoli bytost s typem Samurai nebo Warrior pod tvou kontrolou útočí sama, příští kouzlo, které toto kolo sesíláš, tě stojí k seslání o 1 méně.

"Obávám se, že mi došli soupeři, co by za to stáli.“

Rabbit Battery

Artefaktová Bytost — Vybavení Rabbit

R

1/1

Haste
Vybavená bytost má +1/+1 a haste.
Rekonfiguruj R (R: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou; nebo odpoj z bytosti. Rekonfiguruj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery. Když je tato karta připojena, není bytost.)

Reinforced Ronin

Artefaktová Bytost — Human Samurai

R

2/2

Haste


Na začátku tvé fáze konce kola, vrať |Reinforced Ronin do ruky vlastníka.


Channel — 1R, Zahoď Reinforced Ronin: Lízni kartu.

Scrap Welder

Bytost — Goblin Artificer

2R

3/3

T, Obětuj artefakt s manovou hodnotou X: Vrať cílový artefakt s manovou hodnotou menší než X ze svého hřbitova na bojiště. Do konce kola získává haste.

"Z tohodle velkýho kovovýho týpka bude hromada skvělejch větrnejch zvonků!"

Scrapyard Steelbreaker

Artefaktová Bytost — Human Warrior

3R

3/4

1, Obětuj jiný artefakt: Scrapyard Steelbreaker získává +2/+1 do konce kola.

"Máš tři vteřiny na to, abys odsud vymáznul, pokud nechceš mít ksicht plnej železa.“

Seismic Wave

Instant

2R

Seismic Wave udělí 2 zranění jakémukoli cíli and 1 zranění každé neartefaktové bytosti, kterou kontroluje cílový protihráč.

"Našlapuj opatrně, císařský. I země je proti tobě."

The Shattered States Era

Očarování — Sága

4R

(Jak tato sága vstupuje na bojiště a po tvé lízací fázi na ni polož žeton příběhu.)


I — Získáváš do konce kola kontrolu nad cílovou bytostí. Odtapni ji. Do konce kola získává haste.


II — Bytosti pod tvou kontrolou získávají +1/+0 do konce kola.


III — Vypověz tuto Ságu ze hry, pak ji vrať na bojiště pod tvou kontrolu transformovanou.

Nameless Conqueror

Očarování Bytost — Human Samurai

3

Trample, haste

"Po Válce s kami se Kamigawa postupně propadala do permanentní války. Dokonce i s moudrostí Kyodai, která je vedla, prvním císařským trvalo několik desítek let, než si podmanili klany a přinesli zemi mír."
—*Dějiny císařství*

Simian Sling

Artefaktová Bytost — Vybavení Monkey

R

1/1

Vybavená bytost má +1/+1.


Kdykoli  je Simian Sling nebo vybavená bytost zablokována,  udělí 1 zranění bránícímu se hráči.


Rekonfiguruj 2 (2: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou; nebo odpoj z bytosti. Rekonfiguruj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery. Když je tato karta připojena, není bytost.)

Sokenzan Smelter

Bytost — Goblin Artificer

1R

2/2

Na začátku bojové fáze ve tvém kole, můžeš zaplatit 1 a obětovat artefakt. Pakliže tak učiníš, vytvoř si 3/1 červenou bytost-token s typem Construct a s haste.

Mezi řemeslníky ze Sokenzanu je umění využít každý zlomek kovu předmětem profesní cti.

Tempered in Solitude

Enchantment

1R

Kdykoli  bytost pod tvou kontrolou útočí sama, vypověz ze hry vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji toto kolo zahrát.

Mnozí mistři samurajové se vydávají hluboko do Sokenzanu, kde meditují a cvičí v naději, že se jim podaří navázat pouto s lávovými kami.

Thundering Raiju

Bytost — Spirit

2RR

3/3

Haste


Kdykoli  Thundering Raiju útočí,  Polož +1/+1 žeton na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Pak Thundering Raiju udělí X zranění každému protihráči, kde X je počet modifikovaných bytostí pod tvou kontrolou kromě Thundering Raiju. (Modifikace zahrnují Vybavení, Aury pod tvou kontrolou, a žetony.)

Towashi Songshaper

Artefaktová Bytost — Human Artificer

1R

2/2

Kdykoli  vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiný artefakt, Towashi Songshaper gets +1/+0 do konce kola.

Mnozí z Povstalců vylepšují svá těla, aby byla silnější, rychlejší nebo odolnější, ale někteří chtějí prostě jen splynout s hudbou.

Twinshot Sniper

Artefaktová Bytost — Goblin Archer

3R

2/3

Reach
Když Twinshot Sniper vstupuje na bojiště, udělí 2 zranění jakémukoli cíli.
Channel — 1R, Zahoď Twinshot Sniper: Twinshot Sniper udělí 2 zranění jakémukoli cíli.

"Pic do srdce, pic do čela, i velcí jsou hned kaput zcela."

Unstoppable Ogre

Artefaktová Bytost — Ogre Warrior

2R

4/1

Když Unstoppable Ogre vstupuje na bojiště, cílová bytost nemůže toto kolo blokovat.

Touma nikdy nepotkal dveře, které by snesl mít v cestě.

Upriser Renegade

Bytost — Human Samurai

1R

1/3

Upriser Renegade má +2/+0 za každou další modifikovanou bytost pod tvou kontrolou. (Modifikace zahrnují Vybavení, Aury pod tvou kontrolou, a žetony.)

"Moje ulice, moje pravidla. Vybral sis na bitku fakt blbý místo."

Voltage Surge

Instant

R

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla můžeš obětovat artefakt.

 Voltage Surge udělí 2 zranění cílové bytosti nebo sférochodci. Pokud byla zaplacena dodatečná cena tohoto kouzla, Voltage Surge udělí namísto toho 4 zranění.

Azusa's Many Journeys

Očarování — Sága

1G

(Jak tato sága vstupuje na bojiště a po tvé lízací fázi na ni polož žeton příběhu.)


I — Můžeš toto kolo zahrát zemi navíc.


II — Získáváš 3 životy

III — Vypověz tuto Ságu ze hry, pak ji vrať na bojiště pod tvou kontrolu transformovanou.

Likeness of the Seeker

Očarování Bytost — Human Monk

3/3

Kdykoli je Likeness of the Seeker zablokována, odtapni až tři země pod tvou kontrolou.

"Nežádám o víc, než každé ráno mít před sebou další cestu a moci vyrazit, když se probudím."
—Azusa

Bamboo Grove Archer

Očarování Bytost — Snake Archer

1G

3/3

Defender, reach


Channel — 4G, Zahoď Bamboo Grove Archer: Znič cílovou bytost s flying.

"Nepleť si klid s ochočením. Tahle země je divoká, a vždycky bude."

Bearer of Memory

Očarování Bytost — Human Monk

2G

3/2

5G: Polož +1/+1 žeton na cílovou bytost-očarování. Získává do konce kola trample.

Členové Živoucích dějepisců historii jen nezaznamenávají, oni ji ztělesňují.

Blossom Prancer

Bytost — Spirit

3GG

4/4

Reach


Když Blossom Prancer vstupuje na bojiště, podívej se na vrchních pět karet tvé knihovny. Můžeš z nich ukázat kartu bytosti nebo očarování a dát si ji do ruky. Zbytek si dej na spodek knihovny v náhodném pořadí. Pokud sis takto nedal/a do ruky žádnou kartu, získáváš 4 životy.

Boon of Boseiju

Instant

1G

Cílová bytost získává +X/+X do konce kola, kde X je nejvyšší manová hodnota mezi permanenty pod tvou kontrolou.. Odtapni ji.

Zavřela oči a vzpomněla si na vůni listů Jukaiského pralesa. Když otevřela oči, budovy Towaši se před ní zmenšily.

Boseiju Reaches Skyward

Očarování — Sága

3G

(Jak tato sága vstupuje na bojiště a po tvé lízací fázi na ni polož žeton příběhu.)


I — Najdi si v knihovně až dvě karty základních zemí typu Forest, ukaž je, dej si je do ruky a pak si zamíchej knihovnu.


II — Dej si až jednu kartu země ze svého hřbitova na vršek své knihovny.


III — Vypověz tuto Ságu ze hry, pak ji vrať na bojiště pod tvou kontrolu transformovanou.

Branch of Boseiju

Očarování Bytost — Plant

0/0

Reach


Branch of Boseiju má +1/+1 za každou zemi pod tvou kontrolou.

Ačkoli okolní prales srovnali se zemí, nechali stavitelé Towaši Boseiju na pokoji a město obestavěli kolem prastarého stromu.

Careful Cultivation

Očarování — Aura

2G

Očaruj artefakt nebo bytost


Dokud je očarovaný permanent bytostí, má +1/+3, reach a  "T: Přidej si GG."


Channel — 1G, Zahoď Careful Cultivation: Vytvoř si 1/1 zelenou bytost-token s typem Human Monk a s "T: Přidej si G."

Coiling Stalker

Bytost — Snake Ninja

1G

2/1

Ninjutsu 1