Překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele. Kontakt: mudrc@mysticshop.cz

Obsah obrázku text, noční obloha

Popis byl vytvořen automaticky

Jméno

Typ

Cena

S/O

L

Herní text

Flavor text

Axgard Braggart

Bytost — Dwarf Warrior

3W

3/3

Boast — 1W: odtapni Axgard Braggart. Polož na ni +1/+1 žeton. (Aktivuj tuto schopnost pouze pokud tato bytost toto kolo útočila, a jen jednou v daném kole.)

"Těžkej? Ha! Král trollů z Mechohvozdu, TEN byl těžkej, a hodil jsem s ním přes pět mil!"

Battershield Warrior

Bytost — Human Warrior

2W

2/2

Boast — 1W: Bytosti pod tvou kontrolou získávají +1/+1 do konce kola. (Aktivuj tuto schopnost pouze pokud tato bytost toto kolo útočila, a jen jednou v daném kole.)

"Na tyhle pápěrky nepotřebuju sekeru."

Battlefield Raptor

Bytost — Bird

W

1/2

Flying, first strike

Zakroužil vzhůru, pryč od hromu a křiku, až do bodu, kde se nebe potkalo s kouřem, a pak jen s letmým pohledem na obzor našel svůj cíl a vrhl se střemhlav dolů.

Beskir Shieldmate

Bytost — Human Warrior

1W

2/1

Když Beskir Shieldmate zemře, vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Human Warrior.

"Pokud dnes padneme, nechť je to se ctí, při obraně naší říše před hrůzami, které by ji znesvětili. Kupředu, štítobratři! Vstříc Starnheimu!"

Bound in Gold

Očarování — Aura

2W

Očaruj permanent


Očarovaný permanent  nemůže útočit, blokovat, ani být posádkou Vozidel, a jeho aktivované schopnosti nemohou být aktivovány, pokud se nejedná o manové schopnosti..

"Narušitelé budou roztaveni."
—Axgardský varovný nápis

Clarion Spirit

Bytost — Spirit

1W

2/2

Kdykoli sešleš své druhé kouzlo v každém kole, vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Spirit a s flying.

Živým zní zvuk roku slabě a tesklivě, ale pro istfellské duchy je to hromový ryk polnice, který musí uposlechnout.

Codespell Cleric

Bytost — Human Cleric

W

1/1

Vigilance


Když Codespell Cleric vstupuje na bojiště, pokud byla druhým kouzlem, které jsi v tomto kole seslal/a, polož na cílovou bytost +1/+1 žeton.

"Dnes nejsme Beskirové  nebo Tuskeri. Dnes musíme bojovat jako jeden klan, bok po boku, abychom ubránili náš právoplatný domov! "

Divine Gambit

Sorcery

WW

Vypověz cílový artefakt, bytost, nebo očarování pod kontrolou protihráče. Onen hráč si může z ruky položit na bojiště kartu permanentu.

Jsou tu pravidla, a pak tu jsou bohové.

Doomskar

Sorcery

3WW

Znič všechny bytosti.


Předpověz 1WW (Ve svém kole můžeš zaplatit 2 a vypovědět tuto kartu ze své ruky ze hry lícem dolů. Sešli ji v pozdějším kole za její cenu předpovědi.)

Říše se srazily, v samotném centru katastrofy Bretagard.

Doomskar Oracle

Bytost — Human Cleric

2W

3/2

Kdykoli sešleš své druhé kouzlo v každém kole, you gain 2 life.


Předpověz W (Ve svém kole můžeš zaplatit 2 a vypovědět tuto kartu ze své ruky ze hry lícem dolů. Sešli ji v pozdějším kole za její cenu předpovědi.)

"Obři a příšery číhají hned za obzorem, a elfové chtějí pozabíjet naše bohy! "

Giant Ox

Bytost — Ox

1W

0/6

Giant Ox jako posádka Vozidel používá svou odolnost namísto síly.

"Jak přesně je silnej? No, jednou jsem ztratil nad pluhem kontrolu a on mi vyryl brázdu rovnou skrze barák. Ani nezpomalil. "
—Guldir, beskirský farmář

Glorious Protector

Bytost — Angel Cleric

2WW

3/4

Flash

Flying


Když Glorious Protector vstupuje na bojiště, můžeš vypovědět ze hry libovolný počet jiných bytostí pod tvou kontrolou nemající typ Angel, dokud Glorious Protector neopustí bojiště.


Předpověz 2W

Gods' Hall Guardian

Bytost — Cat

5W

3/6

Vigilance

Předpověz 3W (Ve svém kole můžeš zaplatit 2 a vypovědět tuto kartu ze své ruky ze hry lícem dolů. Sešli ji v pozdějším kole za její cenu předpovědi.)

V Istfellu neviděli jedinou krysu od té doby, co se sem nastěhovali bohové.

Goldmaw Champion

Bytost — Dwarf Warrior

2W

2/3

Boast — 1W: Tapni cílovou bytost. (Aktivuj tuto schopnost pouze pokud tato bytost toto kolo útočila, a jen jednou v daném kole.)

"To nic nebylo, jednou jsem dostal ledovýho obra jenom lžicí!“

Halvar, God of Battle

Legendární bytost — God

2WW

4/4

Bytoosti pod tvou kontrolou, které jsou očarované nebo vybavené mají double strike.


Na začátku každé bojové fáze můžeš připojit cílovou Auru nebo Vybavení, které kontroluješ, na cílovou bytost, kterou kontroluješ.  

Sword of the Realms

Legendární Artefakt — Equipment

1W

Vybavená bytost má  +2/+0 a vigilance.


Kdykoli vybavená bytost zemře, vrať ji do rukv vlastníka.


Vybav 1W

Roztíná Kosmos samotný a otevírá nové Zvěscesty mezi říšemi.

Invoke the Divine

Instant

2W

Znič cílový artefakt nebo očarování.

Získáváš 4 životy.

"Tak se podíváme, jak jsi skutečně odvážný za tou hromadou dubu a oceli."

Iron Verdict

Instant

2W

Iron Verdict udělí 5 zranění cílové tapnuté bytosti.


Předpověz W (Ve svém kole můžeš zaplatit 2 a vypovědět tuto kartu ze své ruky ze hry lícem dolů. Sešli ji v pozdějším kole za její cenu předpovědi.)

"V Istfellu budeš plenit nanejvýš tak mlhu."

Kaya's Onslaught

Instant

2W

Cílová bytost získává +1/+1 a double strike do konce kola.


Předpověz W (Ve svém kole můžeš zaplatit 2 a vypovědět tuto kartu ze své ruky ze hry lícem dolů. Sešli ji v pozdějším kole za její cenu předpovědi.)

"Tvá cesta zde končí."

Master Skald

Bytost — Dwarf Warrior

4W

4/4

Když Master Skald vstupuje na bojiště, můžeš vypovědět kartu bytosti ze svého hřbitova ze hry. Pakliže tak učiníš, vrať si cílovou kartu artefaktu nebo očarování ze svého hřbitova do ruky.

"Všechny mé jizvy vyprávějí příběhy."

Rally the Ranks

Očarování

1W

Jak Rally the Ranks vstupuje na bojiště, zvol si typ bytosti.


Bytosti pod tvou kontrolou zvoleného typu mají +1/+1.

Halvar sjednotil duchy všech klanů do jediné ničivé síly.

Reidane, God of the Worthy

Legendární bytost — God

2W

2/3

Flying, vigilance


Sněžné země pod kontrolou protihráčů vstupují na bojiště tapnuté.


Kouzla kontrolovaná tvými protihráči, které nejsou bytosti a mají převedenou manovou cenu 4 a více, stojí k seslání o 2 více.

Valkmira, Protector's Shield

Legendární Artefakt

3W

Pokud byl zdroj pod kontrolou protihráče měl udělit zranění tobě nebo permanentu pod tvou kontrolou, je zabráněno udělení 1 z thoto zranění.


Kdykoli se ty nebo permanent pod tvou kontrolou stane cílem kouzla nebo schopnosti pod kontrolou protihráče, zruš ono kouzlo nebo schopnost, pokud hráč jin kontrolující nezaplatí 1.

Resplendent Marshal

Bytost — Angel Warrior

1WW

3/3

Flying


Když Resplendent Marshal vstupuje na bojiště nebo zemře, můžeš vypovědět ze hry cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova. Když tak učiníš, polož +1/+1 žeton na každou bytost pod svou kontrolou vyjma Resplendent Marshal, která sdílí typ bytosti s vypovězenou kartou.

Revitalize

Instant

1W

You gain 3 life.


Lízni kartu.

Jediná Esika ví, jak z esence Světostromu vydestilovat Elixír Kosmu, magickou látku, která propůjčuje božské rodině Skoti nesmrtelnost.

Righteous Valkyrie

Bytost — Angel Cleric

2W

2/4

Flying


Kdykoli jiná bytost s typem Angel nebo Cleric vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, získáváš počet životů odpovídající její odolnosti.


Pokud máš alespoň o 7 životů více, než na začátku hry, bytosti pod tvou kontrolou mají +2/+2.

Rune of Sustenance

Očarování — Aura Rune

1W

Očaruj permanent


Když Rune of Sustenance vstupuje na bojiště, lízni kartu.


Pokud je očarovaný permanent bytost, má lifelink.


Pokud je očarovaný permanent Vybavení, má "Vybavená bytost má lifelink."

Runeforge Champion

Bytost — Dwarf Warrior

2W

2/3

Když Runeforge Champion vstupuje na bojiště, můžeš si najít v knihovně a/nebo hřbitově kartu s typem Rune a dát si ji do ruky. Pokud sis takto prohledal/a svou knihovnu, zamíchej ji.


Místo placení manové ceny kouzel s typem Rune, které sesíláš, můžeš zaplatit  1.

Search for Glory

Sněžné sorcery

2W

Najdi si v knihovně kartu sněžného permanentu, legendární kartu, nebo kartu Ságy, ukaž ji, dej si ji do ruky, pak si zamíchej knihovnu.  Získáváš 1 život za každou  S spotřebovanou k seslání tohoto kouzla (S je mana ze sněžného zdroje.)

Shepherd of the Cosmos

Bytost — Angel Warrior

4WW

3/3

Flying


Když Shepherd of the Cosmos vstupuje na bojiště, vrať si cílovou kartu permanentu s převedenou manovou cenou 2 a méně ze svého hřbitova na bojiště.


Předpověz 3W (Ve svém kole můžeš zaplatit 2 a vypovědět tuto kartu ze své ruky ze hry lícem dolů. Sešli ji v pozdějším kole za její cenu předpovědi.)

Sigrid, God-Favored

Legendární bytost — Human Warrior

1WW

2/2

Flash


First strike, imunita vůči bytostem s typem God


Když Sigrid, God-Favored vstupuje na bojiště, vypověz až jednu cílovou útočící nebo blokující bytost, dokud Sigrid neopustí bojiště.

Nikdy sama, nikdy se nebojí.

Spectral Steel

Očarování — Aura

1W

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +2/+2.


1W, Vypověz Spectral Steel ze svého hřbitova ze hry: Vrať jinou cílovou kartu Aury nebo Vybavení ze svého hřbitova do ruky.

Stalwart Valkyrie

Bytost — Angel Warrior

3W

3/2

Můžeš zaplatit 1W a vypovědět kartu bytosti ze svého hřbitova namísto zaplacení manové ceny tohoto kouzla.


Flying

"Projít může jen ten, kdo je hoden."

Starnheim Courser

Bytost — Pegasus

2W

2/2

Flying


Kouzla artefaktů a očarování, které sesíláš, tě stojí k seslání o 1 méně.

Každý hrdina, který přijde do Starnheimu, dostane darem oře coby odměnu za své hrdinství, mocného pegasa vychovaného a vycvičeného valkýrami.

Starnheim Unleashed

Sorcery

2WW

Vytvoř si 4/4 bílou bytost-token s typem Angel Warrior, flying a vigilance. Pokud bylo toto kouzlo předpovězeno, vytvoř namísto toho X oněch tokenů


Předpověz XXW (Ve svém kole můžeš zaplatit 2 a vypovědět tuto kartu ze své ruky ze hry lícem dolů. Sešli ji v pozdějším kole za její cenu předpovědi.)

Story Seeker

Bytost — Dwarf Cleric

1W

2/2

Lifelink

Trpasličí skaldi jsou nejváženější vypravěči na celém Kaldheimu. Cestují mezi říšemi, sbírají zvěsti o hrdinských činech a zvěčňují je v epických ságách.

Usher of the Fallen

Bytost — Spirit Warrior

W

2/1

Boast — 1W: Vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Human Warrior. (Aktivuj tuto schopnost pouze pokud tato bytost toto kolo útočila, a jen jednou v daném kole.)

"Vedla jsem těmito mlhami desetitisíce a nikdy jsem neztratila cestu."

Valkyrie's Sword

Artefakt — Equipment

1W

Když Valkyrie's Sword vstupuje na bojiště, můžeš zaplatit 4W. Pakliže tak učiníš, vytvoř si 4/4 bílou bytost-token s typem Angel Warrior, flying a vigilance. pak na ni připoj Valkyrie's Sword.

.
Vybavená bytost má +2/+1.

Vybav 3

Valor of the Worthy

Očarování — Aura

W

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +1/+1.


Když očarovaná bytost opustí bojiště, vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Spirit a s flying.

"Mám-li zemřít, ať je to hrdinskou smrtí!"

Warhorn Blast

Instant

4W

Bytosti pod tvou kontrolou získávají +2/+1 do konce kola.


Předpověz 2W (Ve svém kole můžeš zaplatit 2 a vypovědět tuto kartu ze své ruky ze hry lícem dolů. Sešli ji v pozdějším kole za její cenu předpovědi.)

"Pryč s medovinou! Chopte se mečů!“

Wings of the Cosmos

Instant

W

Cílová bytost získává +1/+3 a flying do konce kola. Odtapni ji.

Vlkův překvapený štěk se rychle změnil v radostné vytí, když se vznesl nad své závidějící druhy ze smečky.

Alrund, God of the Cosmos

Legendární bytost — God

3UU

1/1

Alrund má +1/+1 za každou kartu ve tvé ruce a každou předpovězenou kartu, kterou vlastníš vypovězenou ze hry.

Na začátku své fáze konce kola si zvol typ karty, pak otoč vrchní dvě karty své knihovny. Všechny takto odhalené karty zvoleného typu si dej do ruky a zbytek na spodek knihovny v libovolném pořadí.

Hakka, Whispering Raven

Legendární bytost — Bird

1U

2/3

Flying


Kdykoli Hakka, Whispering Raven udělí bojové zranění hráči, vrať ji do ruky vlastníka a pak proveď scry 2.

Alrundův krkavec plachtí mezi říšemi, žádné tajemství mu neunikne.

Alrund's Epiphany

Sorcery

5UU

Vytvoř si dvě 1/1 modré bytosti-tokeny s typem Bird a s flying. Po tomto kole získáváš kolo navíc. Vypověz Alrund’s Epiphany ze hry.


Předpověz 4UU (Ve svém kole můžeš zaplatit 2 a vypovědět tuto kartu ze své ruky ze hry lícem dolů. Sešli ji v pozdějším kole za její cenu předpovědi.)

Annul

Instant

U

Zruš cílové kouzlo artefaktu nebo očarování.

"Mnoho obrů se mne snažilo rozdrtit kladivy. S touhle tvou malou hračkou mne nikdy nezastavíš. "
—Stigur z Hledačů osudu

Ascendant Spirit

Sněžná bytost — Spirit

U

1/1

SS: Ascendant Spirit se stává bytostí s typy Spirit Warrior a se základní silou a odolností 2/3.


SSS: Má-li Ascendant Spirit typ Warrior, polož na ni žeton flying a stává se bytostí s typy Spirit Warrior Angel se základní silou a odolností 4/4.


SSSS: Má-li Ascendant Spirit typ Angel, polož na ni dva +1/+1 žetony a získává "Kdykoli tato bytost udělí bojové zranění hráči, lízni kartu."

Augury Raven

Bytost — Bird

3U

3/3

Flying


Předpověz 1U (Ve svém kole můžeš zaplatit 2 a vypovědět tuto kartu ze své ruky ze hry lícem dolů. Sešli ji v pozdějším kole za její cenu předpovědi.)

Někteří krkavci sbírají lesklé cetky, jiní znamení a tajemství.

Avalanche Caller

Sněžná bytost — Human Wizard

1U

1/3

2: Cílvá sněžná země pod tvou kontrolou se stává do konce kola 4/4 bytostí s typem Elemental s haste a hexproof. Stále platí za zemi. (Bytost s hexproof nemůže být cílem kouzel a schopností pod kontrolou protihráčů.)

Behold the Multiverse

Instant

3U

Proveď scry 2, pak lízni dvě karty.


Předpověz 1U (Ve svém kole můžeš zaplatit 2 a vypovědět tuto kartu ze své ruky ze hry lícem dolů. Sešli ji v pozdějším kole za její cenu předpovědi.)

Před Niko se otevřelo nespočet světů, a na každém bylo potřeba hrdinů.

Berg Strider

Sněžná bytost — Giant Wizard

4U

4/4

Když Berg Strider vstupuje na bojiště, tapni cílový artefakt nebo bytost pod kontrolou protihráče.

Pokud bylo k seslání tohoto kouzla použito S, onen permanent se v průběhu příští odtapovací fáze hráče ji kontrolujícího neodtapne. (S je mana ze sněžného zdroje.)

Bind the Monster

Očarování — Aura

U

Očaruj bytost


Když Bind the Monster vstupuje na bojiště, tapni očarovanou bytost. Udělí ti počet zranění rovný její cíle.


Očarovaná bytost se v průběhu odtapovací fáze hráče ji kontrolujícího neodtapuje.

Sarulfovo zlostné zavrčení otřáslo celým Světostromem.

Brinebarrow Intruder

Bytost — Human Rogue

U

1/2

Flash


Když Brinebarrow Intruder vstupuje na bojiště, cílová bytost pod kontrolou protihráče získává -2/-0 do konce kola.

Zamrzlé v karfellském ledu čekají poklady prastarých šlechticů v troskách hlídaných mrtvými.

Cosima, God of the Voyage

Legendární bytost — God

2U

2/4

Na začátku tvé udržovací fáze můžeš vypovědět Cosima ze hry. Pakliže tak učiníš, získává "Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu země, je-li Cosima vypovězena ze hry, můžeš na ni položit žeton plavby. Pakliže tak neučiníš, vrať Cosima na bojiště s X +1/+1 žetony a lízni X karet, kde X je počet žetonů plavby na ní.

The Omenkeel

Legendární Artefakt — Vozidlo

1U

3/3

Kdykoli Vozidlo pod tvou kontrolou udělí bojové zranění hráči, onen hráč vypoví ze hry odpovídající počet karet z vršku své knihovny. Můžeš z těchto karet hrát karty zemí, dokud zůstávají vypovězené ze hry.

Posádka 1

Cosmos Charger

Bytost — Horse Spirit

3U

3/3

Flash


Flying


Předpovídání karet z tvé ruky stojí o 1 méně a může být provedeno v tahu jakéhokoli hráče.


Předpověz 2U (Ve svém kole můžeš zaplatit 2 a vypovědět tuto kartu ze své ruky ze hry lícem dolů. Sešli ji v pozdějším kole za její cenu předpovědi.)

Cyclone Summoner

Bytost — Giant Wizard

5UU

7/7

Když Cyclone Summoner vstupuje na bojiště, pokud jsi jen seslal/a z ruky, vrať do rukou   vlastníků všechny permanenty vyjma těch s typem Giant, Wizard, a zemí.

Ledoví obři studují staletí o samotě a zdokonalují své schopnosti vytvářet živelné pohromy.

Depart the Realm

Instant

1U

Vrať cílový permanent, jenž není země, do ruky vlastníka.


Předpověz U (Ve svém kole můžeš zaplatit 2 a vypovědět tuto kartu ze své ruky ze hry lícem dolů. Sešli ji v pozdějším kole za její cenu předpovědi.)

"Můj domov mne volá, musím jít."

Disdainful Stroke

Instant

1U

Zruš cílové kouzlo s převedenou manovou cenou 4 nebo větší.

"Skald se chlubil, že dokáže přezpívat samotné moře. Cosima jej slyšela a utopila jeho vesnici jedinou vlnou."
—*Sága o Dlouhovousovi*

Draugr Thought-Thief

Bytost — Zombie Rogue

2U

3/2

Když Draugr Thought-Thief vstupuje na bojiště, podívej se na vrchní kartu knihovny cílového hráče. Můžeš ji odložit do hřbitova onoho hráče.

Nejhorší je, že si ani nebudete pamatovat, kolik vám toho vzal.

Frost Augur

Sněžná bytost — Human Wizard

U

1/2

ST: Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Pokud je sněžná, můžeš ji ukázat a dát si ji do ruky. (S může být zaplacena jednou manou ze sněžného zdroje.)

Z jediné prasklinky v ledu umí vyčarovat vířící, živoucí mapu Kosmu..

Frostpeak Yeti

Sněžná bytost — Yeti

3U

3/3

1S: Frostpeak Yeti nemůže být toto kolo blokována. (S může být zaplacena jednou manou ze sněžného zdroje.)

Někteří hrdinové si nacpávají ramena plášťů kožešinou yetiů. Více yettiů si nacpává břich hrdiny.

Frostpyre Arcanist

Bytost — Giant Wizard

4U

2/5

Toto kouzlo stojí k seslání o 1 méně, pokud kontroluješ permanent s typem Giant nebo Wizard.


Když Frostpyre Arcanist vstupuje na bojiště, najdi si v knihovně kartu instantu nebo sorcery se stejným jménem, jako karta ve tvém hřbitově, ukázat ji a dát si ji do ruky, pak si zamíchat knihovnu.

Giant's Amulet

Artefakt — Equipment

U

Když Giant's Amulet vstupuje na bojiště, můžeš zaplatit 3U. Pakliže tak učiníš, vytvoř si 4/4 modrou bytost-token s typem Giant Wizard, pak na ni připoj Giant's Amulet.


Vybavená bytost má  +0/+1 a "Tato bytost má hexproof, pokud není tapnutá." (Nemůže být cílem kouzel a schopností pod kontrolou tvých protihráčů)


Vybav 2

Glimpse the Cosmos

Sorcery

1U

Podívej se na vrchní tři karty své knihovny. Jednu si dej do ruky a zbytek na spodek knihovny v libovolném pořadí.


Pokud kontrokuješ permanent s typem Giant, můžeš seslat Glimpse the Cosmos ze svého hřbitova tak, že zaplatíš U namísto její manové ceny. Pokud sešleš Glimpse the Cosmos tímto způsobem a měla-li by být odložena do hřbitova, namísto toho ji vypověz ze hry..

Graven Lore

Sněžný instant

3UU

Proveď scry X, kde je X roven počtu S spotřebovaných na seslání tohoto kouzla, pak lízni tři karty. (S je mana ze sněžného zdroje.)

Runy září pod sněhem, vzpomínky na doby, kdy říším vládli staří bohové.

Icebind Pillar

Sněžný arfefakt

2U

ST: Tapni cílový artefakt nebo bytost. (S může být zaplacena jednou manou ze sněžného zdroje.)

"Ó, Valki. Fakt jsi mne zklamal. Jak může být bůh lží tak důvěřivý?"
—Tibalt

Icebreaker Kraken

Sněžná bytost — Kraken

10UU

8/8

Toto kouzlo stojí k seslání o 1 méně za každou sněžnou zemi pod tvou kontrolou.

 
Když Icebreaker Kraken vstupuje na bojiště, artefakty a bytosti pod kontrolou cílového protihráče se v jeho další odtapovací fázi neodtapnou.


Vrať tři sněžné země, jež kontroluješ, do ruky vlastníka: Vrať Icebreaker Kraken do ruky vlastníka..

Inga Rune-Eyes

Legendární bytost — Human Wizard

3U

3/3

Když Inga Rune-Eyes vstupuje na bojiště, proveď scry 3.

Když Inga Rune-Eyes zemře, lízni tři karty, pokud toto kolo zemřelo tři či více bytostí.

Každá cesta kdy prozkoumána Hledačem osudu je vyryta do jejích očí.

Karfell Harbinger

Bytost — Zombie Wizard

1U

1/3

T: Přidej U. Tuto manu spotřebuj pouze na předpovězení karty z ruky nebo seslání kouzla instant nebo sorcery.

"Tohle je říše živých. Legie krále Narfiho to přichází  změnit."

Littjara Kinseekers

Bytost — Shapeshifter

3U

2/4

Changeling (Tato karta má všechny typy bytosti.)

Když Littjara Kinseekers vstupuje na bojiště, pokud kontroluješ tři nebo více bytostí sdílejících typ bytosti, polož +1/+1 žeton na Littjara Kinseekers, pak proveď scry 1.

Stejné přivolává stejné, a nic není zapomenuto.

Mists of Littjara

Očarování — Aura

1U

Flash


Očaruj bytost nebo Vozidlo

Očarovaná bytost má -3/-0.

Skellští plenitelé se chlubí, že je nic nezastaví, rohodně ne nějaká trocha mlhy

Mistwalker

Bytost — Shapeshifter

2U

1/4

Changeling (Tato karta má všechny typy bytosti.)


Flying

1U: Mistwalker získává +1/-1 do konce kola.

"Abys utekl z Littjary, následuj ptáka."
—folklór Tuskeri

Mystic Reflection

Instant

1U

Zvol si cílovou bytost, která není legendární. V příštím případě, kdy na bojiště toto kolo vstupuje jedna nebo více bytostí či sférochodců, vstupují namísto toho jako kopie zvolené bytosti.


Předpověz U (Ve svém kole můžeš zaplatit 2 a vypovědět tuto kartu ze své ruky ze hry lícem dolů. Sešli ji v pozdějším kole za její cenu předpovědi.)

Orvar, the All-Form

Legendární bytost — Shapeshifter

3U

3/3

Changeling


Kdykoli sešleš kouzlo instant nebo sorcery, pokud cílí jeden nebo více jiných permanentů pod tvou kontrolou, vytvoř si token, který je kopií jednoho z těchto permanentů.

Když tě kouzlo nebo schopnost pod kontrolou protihráče donutí tutu kartu zahodit, vytvoř si token, který je kopií cílového permanentu.

Pilfering Hawk

Sněžná bytost — Bird

1U

1/2

Flying


ST: Lízni kartu, pak zahoď kartu. (S může být zaplacena jednou manou ze sněžného zdroje.)

"No, aspoň nám tu nechal na revanš myš. Ehm…ugh…fajn, půlku myši. "
—Binhald, beskirský veterán

Ravenform

Sorcery

2U

Vypověz ze hry cílový artefakt nebo bytost. Hráči ji kontrolující si vytvoří 1/1 modrou bytost-token s typem Bird a s flying.


Předpověz U (Ve svém kole můžeš zaplatit 2 a vypovědět tuto kartu ze své ruky ze hry lícem dolů. Sešli ji v pozdějším kole za její cenu předpovědi.)

Reflections of Littjara

Očarování

4U

Jak Reflections of Littjara vstupuje na bojiště, zvol si typ bytosti.

Kdykoli  sešleš kouzlo zvoleného typu, zkopíruj jej. (Kopie kouzla permanentu se stává tokenem.)

Masky plují po proudu k Jezeru zrcadel, z nějž se zvednou tváře, aby je nosily.

Run Ashore

Instant

4UU

Zvol si jedno nebo obě —
• Vlastník cílového permanentu, který není země, jej dá na vršek nebo spodek své knihovny.

 • Vrať cílový permanent, který  není země, do ruky vlastníka.

"Kterej z vás bezcennejch poseroutků zapomněl obětovat Cosimě?"
—Jolkur, navigátor

Rune of Flight

Očarování — Aura Rune

1U

Očaruj permanent

Když Rune of Flight vstupuje na bojiště, lízni kartu.

Pokud je očarovaný permanent bytost, má flying.

Pokud je očarovaný permanent Vybavení, má "Vybavená bytost má flying."

Saw It Coming

Instant

1UU

Counter target spell.


Předpověz 1U (Ve svém kole můžeš zaplatit 2 a vypovědět tuto kartu ze své ruky ze hry lícem dolů. Sešli ji v pozdějším kole za její cenu předpovědi.)

"Jak očekávatelné."

Strategic Planning

Sorcery

1U

Podívej se na vrchní tři karty své knihovny. Jednu si dej do ruky a zbytek do hřbitova.

Alrund vidí budoucnost jako přeslen znamení a symbolů, osudů spletených ve složitou tapiserii, kterou umí rozluštit jen on sám.

Undersea Invader

Bytost — Giant Rogue

4UU

5

Flash


Undersea Invader vstupuje na bojiště tapnutá.

"Proudy jsou dnes podivné, a ryby se bojí. V hlubinách se něco děje. "
—Rathstaf, kannahský rybář

Blood on the Snow

Sněžné sorcery

4BB

Zvol si jedno —
• Znič všechny bytosti.
• Znč všechny sférochodce.
Pak si vrať kartu bytosti nebo sférochodce s převedenou manovou cenou X a méně ze svého hřbitova na bojiště, kde X je počet S použitých na seslání tohoto kouzla. (S je mana ze sněžného zdroje.)

Bloodsky Berserker

Bytost — Human Berserker

1B

1

Kdykoli sešleš své druhé kouzlo v každém kole, polož na Bloodsky Berserker dva +1/+1 žetony. Do konce kola získává menace (Může být blokována jen dvěma a více bytostmi.)

"Kdo je další?!"

Burning-Rune Demon

Bytost — Demon Berserker

4BB

6/6

Flying


Když Burning-Rune Demon vstupuje na bojiště, můžeš si najít v knihovně přesně dvě karty, které se nejmenují Burning-Rune Demon a mají rozdílná jména. Pakliže tak učiníš, tyto karty otoč a ukaž. Protihráč si jednu vybere. Tu si dej do ruky a druhou z nich do hřbitova, pak si zamíchej knihovnu.

Crippling Fear

Sorcery

2BB

Zvol si typ bytosti. Bytosti, které nejsou zvoleného typu, získávají -3/-3 do konce kola.

Panika se šířila jako požár, když  démoni Immersturmu vtrhli do Bretagardu, rozsévaje smrt.

Deathknell Berserker

Bytost — Elf Berserker

1B

2/2

Když Deathknell Berserker zemře, byla-li její síla 3 a více, vytvoř si 2/2 černou bytost-token s typem  Zombie Berserker.

"Sven sundal toho elfa šípem skrz hruď, ale jen pár okamžiků potom se ta mrtvola zvedla a s úšklebkem se vrhla  zpět do boje.
—*Sága o Dlouhovousovi*

Demonic Gifts

Instant

1B

Do konce kola cílová bytost získává +2/+0 a "Když tato bytost zemře, vrať ji na bojiště pod kontrolu vlastníka."

Začalo to jako chuť na jazyku, jako krvavý kus pečeného kňoura – ale brzy ta síla byla jako oheň v jejích žilách.

Dogged Pursuit

Očarování

3B

Na začátku tvé fáze konce kola, každý protihráč ztrácí 1 život a ty 1 život získáváš.

Kaya už stopovala mnoho strašlivých nepřátel, ale nikdy nic, co by zabíjelo s tak kturou přesností a zvrácenou kreativitou.

Draugr Necromancer

Sněžná bytost — Zombie Cleric

3B

4/4

Pokud by měla zemřít bytost pod kontrolou protihráče, která není token, namísto toho ji vypověz ze hry s žetonem ledu na sobě.

Můžeš sesílat kouzla z karet, které tví protihráči vlastní vypovězené mimo hru s žetony ledu na nich, a můžeš k tomu používat manu ze sněžných zdrojů, jako by šlo o manu jakékoliv barvy.

Draugr Recruiter

Bytost — Zombie Cleric

3B

3/3

Boast — 3B: Vrať cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova do ruky. (Aktivuj tuto schopnost pouze pokud tato bytost toto kolo útočila, a jen jednou v daném kole.)

"Před námi neobstojíš, ale až padneš, budeš nám obstojnou posilou!"

Draugr's Helm

Artefakt — Equipment

1B

Když Draugr's Helm vstupuje na bojiště, můžeš zaplatit 2B. Pakliže tak učiníš, vytvoř si 2/2 černou bytost-token s typem Zombie Berserker, pak na ni připoj Draugr's Helm.


Vybavená bytost má  +2/+2 a menace. (Může ji blokovat jen dvě a více bytostí.)
Vybav 4

Dread Rider

Bytost — Spirit Knight

5B

3/7

1BT, Vypověz kartu bytosti ze svého hřbitova ze hry: Cílový protihráč ztrácí 3 životy.

"Co za příšerného vykradače hrobů nechá poklady ležet, ale vezme si těla? "
—Fjall, beskirský stařešina

Dream Devourer

Bytost — Demon Cleric

1B

0/3

Každá karta ve tvé ruce, která není země a nemá schopnost Předpověz má schopnost Předpověz. Její cena za předpovězení je rovná její manové ceně snížené o 2(Ve svém kole můžeš zaplatit 2 a vypovědět ji ze hry lícem dolů. Sešli ji v pozdějším kole za její cenu předpovězení.)


Kdykoli předpovíš kartu, Dream Devourer získává +2/+0 do konce kola.

Duskwielder

Bytost — Elf Berserker

B

1/2

Boast — 1: Cílový protihráč ztrácí 1 život a ty 1 život získáváš.. (Aktivuj tuto schopnost pouze pokud tato bytost toto kolo útočila, a jen jednou v daném kole.)

"Zabít tě dokáže můj pouhý stín."

Egon, God of Death

Legendární bytost — God

2B

6/6

Deathtouch


Na začátku tvé udržovací fáze, vypověz dvě karty ze svého hřbitova ze hry. Pokud nemůžeš, obětuj Egon a lízni kartu..

Egon stárne pozpátku, a jeho moudrost kazí mladický vzdor.

Throne of Death

Legendární Artefakt

B

Na začátku tvé udržovací fáze odemel kartu.


2BT, Vypověz kartu bytosti ze svého hřbitova ze hry: Lízni kartu.

Nabízí veškeré teplo a pohodlí hrobu..

Elderfang Disciple

Bytost — Elf Cleric

1B

1/1

Když Elderfang Disciple vstupuje na bojiště, každý protihráč zahodí kartu.

"Jednoho dne se k nám Velký had zase připojí ve Skemfaru, a ti, kdo nám učinili zle, ochutnají našeho jedu."

Eradicator Valkyrie

Bytost — Angel Berserker

2BB

4/3

Flying, lifelink, hexproof vůči sférochodcům.


Boast — 1B, obětuj bytost: Každý protihráč obětuje bytost nebo sférochodce. (Aktivuj tuto schopnost pouze pokud tato bytost toto kolo útočila, a jen jednou v daném kole.)

Feed the Serpent

Instant

2BB

Vypověz cílovou bytost nebo sférochodce ze hry.

Poslední okamžiky své existence strávil pádem podél hadových čelistí, mysl roztříštěnou ohromností Kosmu.

Grim Draugr

Sněžná bytost — Zombie Berserker

2B

3/2

1S: Grim Draugr získává +1/+0 a menace do konce kola. (Může ji blokovat jen dvě a více bytostí.)

Je jen potrhaným stínem své někdější existence, ale ze svého smrticího umění neztratila nic.

Hailstorm Valkyrie

Sněžná bytost — Angel Wizard

3B

2/2

Flying, trample


SS: Hailstorm Valkyrie získává +2/+2 do konce kola. (S může být zaplacena jednou manou ze sněžného zdroje.)

Když se otevřela cesta do Starnheimu, na nepřátele Bretagardu začala pršet z nebe pomsta.

Haunting Voyage

Sorcery

4BB

Zvol si typ bytosti. Vrať si až dvě cílové karty bytostí zvoleného typu ze svého hřbitova na bojiště. Pokud bylo toto kouzlo předpovězeno, vrať namísto toho na bojiště všechny karty bytostí zvoleného typu.

 
Předpověz 5BB (Ve svém kole můžeš zaplatit 2 a vypovědět tuto kartu ze své ruky ze hry lícem dolů. Sešli ji v pozdějším kole za její cenu předpovědi.)

Infernal Pet

Bytost — Imp

2B

2/2

Kdykoli sešleš své druhé kouzlo v každém kole, polož +1/+1 žeton na Infernal Pet a ta získává flying do konce kola.

"Tady, můj drobečku. Další malé světélko, které můžeš uhasit"
—Kzarakh, immersturmský šafář

Jarl of the Forsaken

Bytost — Zombie Cleric

3B

3/2

Flash


Když Jarl of the Forsaken vstupuje na bojiště, znič cílovou bytost nebo sférochodce pod kontrolou protihráče, které bylo toto kolo uděleno zranění.


Předpověz 1B (Ve svém kole můžeš zaplatit a vypovědět tuto kartu ze své ruky ze hry lícem dolů. Sešli ji v pozdějším kole za její cenu předpovědi.)

Karfell Kennel-Master

Bytost — Zombie Berserker

4B

4/4

Když Karfell Kennel-Master vstupuje na bojiště, až dvě cílové bytosti získávají každá +1/+0 a nezničitelnost do konce kola. (Nezničí ji zranění a efekty říkající „znič“.)

Uvězněni v říši mrtvého masa a pramála čehokoli k lovení, hladoví karfellští vlci následují Mrtvé z Marnu k čerstvé kořisti.

Koma's Faithful

Bytost — Elf Cleric

2B

3/1

Lifelink


Když Koma's Faithful zemře, každý hráč odemele tři karty. 

"Veliký hade, vyslyš mou píseň! Čekáme, s vírou neochvějnou, ve tvůj slavný návrat."

Poison the Cup

Instant

1BB

Znič cílovou bytost. Pokud bylo toto kouzlo předpovězeno, proveď scry 2.


Předpověz 1B (Ve svém kole můžeš zaplatit 2 a vypovědět tuto kartu ze své ruky ze hry lícem dolů. Sešli ji v pozdějším kole za její cenu předpovědi.)

Temné intriky zvládnou to, co armády ne.

Priest of the Haunted Edge

Sněžná bytost — Zombie Cleric

1B

0/4

T, Obětuj Priest of the Haunted Edge: Cílová bytost získává -X/-X do konce kola, kde X je počet sněžných zemí pod tvou kontrolou. Aktivuj tuto schopnost jen tehdy, kdy můžeš sesílat sorcery.

Raise the Draugr

Instant

1B

Choose one —
• Vrať cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova do ruky.
• Return dvě cílové bytosti sdílející typ bytosti ze svého hřbitova do ruky.

"Král Narfi volá! Jdeme do války!"

Return Upon the Tide

Sorcery

4B

Vrať cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova na bojiště. Pokud má typ Elf, vytvoř si dvě  1/1 zelené bytosti-token s typem Elf.


Předpověz 3B (Ve svém kole můžeš zaplatit 2 a vypovědět tuto kartu ze své ruky ze hry lícem dolů. Sešli ji v pozdějším kole za její cenu předpovědi.)

Rise of the Dread Marn

Instant

2B

Vytvoř si X 2/2 černých bytostí-tokenů s typem Zombie Berserker, kde X je počet bytostí, které nebyly tokeny, které toto kolo zemřely.

 
Předpověz B (Ve svém kole můžeš zaplatit 2 a vypovědět tuto kartu ze své ruky ze hry lícem dolů. Sešli ji v pozdějším kole za její cenu předpovědi.)

Rune of Mortality

Očarování — Aura Rune

1B

Očaruj permanent


Když Rune of Mortality vstupuje na bojiště, lízni kartu.


Pokud je očarovaný permanent bytost, imá deathtouch.


Pokud je očarovaný permanent Vybavení, má "Vybavená bytost má deathtouch."

Skemfar Avenger

Bytost — Elf Berserker

1B

3/1

Kdykoli zemře jiný permanent s typem Elf nebo Berserker pod tvou kontrolou, který není token, lízni kartu a ztrať 1 život.

Zbaveni svého božství,  skemfarští elfové svůj hněv a smutek vypouští ven skrze krvavou brutalitu.

Skemfar Shadowsage

Bytost — Elf Cleric

3B

2/5

Když Skemfar Shadowsage vstupuje na bojiště, zvol si jedno —
• Každý protihráč ztratí X životů, kde X je nejvyšší počet bytostí pod tvou kontrolou, které sdílí typ bytosti.
• Získáváš X životů, kde X je nejvyšší počet bytostí pod tvou kontrolou, které sdílí typ bytosti.

Skull Raid

Sorcery

3B

Cílový hráč zahodí dvě karty. Pokud takto byly zahozeny méně než dvě karty, lízni počet karet rovný rozdílu.

 
Předpověz 1B (Ve svém kole můžeš zaplatit 2 a vypovědět tuto kartu ze své ruky ze hry lícem dolů. Sešli ji v pozdějším kole za její cenu předpovědi.)

Tergrid, God of Fright

Legendární bytost — God

3BB

4/5

Menace

Kdykoli protihráč obětuje permanent, jenž není token, nebo zahodí kartu permanentu, můžeš onu kartu dát na bojiště pod svou kontrolu z jeho hřbitova.

Jejím jediným skutečným společníkem je strach.

Tergrid's Lantern

Legendární Artefakt

3B

T: Cílový hráč ztratí 3 životy, pokud neobětuje permanent, který není země, nebo nezahodí kartu.
3B: Odtapni Tergrid's Lantern.

Když byla Tergrid dítě, její stín se ji pokusil zabít. Pouze její lucerna jej drží na uzdě.

Tergrid's Shadow

Instant

3BB

Každý hráč obětuje dvě bytosti.


Předpověz 2BB (Ve svém kole můžeš zaplatit 2 a vypovědět tuto kartu ze své ruky ze hry lícem dolů. Sešli ji v pozdějším kole za její cenu předpovědi.)

Tergrid, bohyně strachu, si nikdy nevšímá svého stínu…nebo jeho strašlivých činů.

Valki, God of Lies

Legendární bytost — God

1B

2/1

Když Valki vstupuje na bojiště, každý protihráč ukáže ruku. Za každého protihráče takto vypověz kartu bytosti jím odhalenou ze hry, dokud Valki neopustí bojiště.


X: Zvol si kartu bytosti vypovězenou Valki s převedenou manovou cenou X. Valki se stává kopií oné karty.

Tibalt, Cosmic Impostor

Legendární Sférochodec — Tibalt

5BR

5

Jak Tibalt vstupuje na bojiště, získáváš emblém s „Můžeš hrát karty vypovězené pomocí Tibalt, Cosmic Impostor, a můžeš k seslání těchto kouzel používat manu, jako by šlo o manu libovolné barvy."


+2: Vypověz ze hry vrchní kartu knihovny každého hráče.

−3: Vypověz ze hry cílový artefakt nebo bytost.

−8: Vypověz ze hry všechny karty ze všech hřbitovů. Přidej si RRR.

Varragoth, Bloodsky Sire

Legendární bytost — Demon Rogue

2B

2/3

Deathtouch


Boast — 1B: Cílový hráč si najde v knihovně kartu, pak si zamíchá knihovnu a dá si onu kartu na vršek knihovny. (Aktivuj tuto schopnost pouze pokud tato bytost toto kolo útočila, a jen jednou v daném kole.)

"Skrze řeku ohně jsem prošel, abych přinesl Bretagardu smrt a zkázu"

Vengeful Reaper

Bytost — Angel Cleric

3B

2/3

Flying, deathtouch, haste


Předpověz 1B (Ve svém kole můžeš zaplatit 2 a vypovědět tuto kartu ze své ruky ze hry lícem dolů. Sešli ji v pozdějším kole za její cenu předpovědi.)

"Starnheim je pro tebe uzavřen, zbabělče"

Village Rites

Instant

B

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla obětuj bytost.


Lízni dvě karty.

Skelle vztyčují v dobytých vesnicích sloupy pohrdání – prokleté totemy ze dřeva a kostí, které zbavují přeživší fyzické síly a vůle bránit se..

Weigh Down

Sorcery

B

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla vypověz kartu bytosti ze svého hřbitova ze hry.

 
Cílová bytost získává -3/-3 do konce kola.

Draugrové často vetřelce topí. Po letech se jejich mtrvoly vynoří, aby se připojily k řadám Mrtvých z Marnu.

Withercrown

Očarování — Aura

1B

Očaruj bytost

Očarovaná bytost má základní sílu 0 a "Na začátku tvé udržovací fáze, ztrácíš 1 život, pokud tuto bytost neobětuješ. "

"Brzy se zase uvidíme."
—Egon, bůh smrti

Arni Brokenbrow

Legendární bytost — Human Berserker

2R

3/3

Haste


Boast — 1: Můžeš změnit do konce kola sílu Arni Brokenbrow na 1 plus nejvyšší sílu mezi ostatními bytostmi pod tvou kontrolou. (Aktivuj tuto schopnost pouze pokud tato bytost toto kolo útočila, a jen jednou v daném kole.)

"Dal jsem čelo trollovi. A vyhrál.“

Axgard Cavalry

Bytost — Dwarf Berserker

1R

2/2

T: Cílová bytost získává do konce kola haste.

Jet na koze
—trpasličí výraz znamenající „pošetilý statečný čin“

Basalt Ravager

Bytost — Giant Wizard

3R

4/2

Když Basalt Ravager vstupuje na bojiště, udělí X zranění libovolnému cíli, kde X je jevyšší počet bytostí pod tvou kontrolou, které sdílí typ bytosti.

Birgi, God of Storytelling

Legendární bytost — God

2R

3/3

Kdykoli sešleš kouzlo, přidej si R. Do konce kola, neztrácíš tuto manu na konci kroků a fází.

Bytosti pod tvou kontrolou mohou použít schopnost boast dvakrát každé tvé kolo, namísto jednou.

"Tenhle příběh zatřese celým Kaldheimem….."

Harnfel, Horn of Bounty

Legendární Artefakt

4R

Zahoď kartu: Vypověz ze hry vrchní dvě karty tvé knihovny. Můžeš je toto kolo zahrát.

Jako její studna příběhů, i Birgin roh je bezedný.

Breakneck Berserker

Bytost — Dwarf Berserker

2R

3/2

Haste

"Jděte jim po kolenou! Poslední obr, co se pokusil přes nás dostat, se skutálel zpátky z hory na tucet kusů."

Calamity Bearer

Bytost — Giant Berserker

2RR

3/4

Pokud by zdroj s typem Giant  pod tvou kontrolou měl udělit zranění hráči nebo permanentu, udělí mu namísto toho dvojnásobek.

Zapálil by samotný Světostrom, kdyby mohl.

Cinderheart Giant

Bytost — Giant Berserker

5RR

7/6

Trample


Když Cinderheart Giant zemře, udělí 7 zranění náhodně zvolené bytosti pod kontrolou protihráče.

Co ohnivým obrům schází v magické zručnosti, dohánějí výbušným, bezohledným hněvem.

Craven Hulk

Bytost — Giant Coward

3R

4/4

Craven Hulk nemůže blokovat sama.

Opuštěn po narození, tenhle obr byl vychováván kozami. Ironicky vyrostl v nejostražitějšího člena stáda.

Crush the Weak

Sorcery

2R

Crush the Weak udělí 2 zranění každé bytosti. Pokud by bytost, jíž bylo takto uděleno zranění, toto kolo zemřela, namísto toho ji vypověz ze hry.

 
Předpověz R (Ve svém kole můžeš zaplatit 2 a vypovědět tuto kartu ze své ruky ze hry lícem dolů. Sešli ji v pozdějším kole za její cenu předpovědi.)

Demon Bolt

Instant

2R

Demon Bolt udělí 4 zranění cílové bytosti nebo sférochodci.


Předpověz R (Ve svém kole můžeš zaplatit 2 a vypovědět tuto kartu ze své ruky ze hry lícem dolů. Sešli ji v pozdějším kole za její cenu předpovědi.)

"Spalte je z nebes."
—Varragoth

Doomskar Titan

Bytost — Giant Berserker

4RR

4/4

Když Doomskar Titan vstupuje na bojiště, bytosti pod tvou kontrolou získávají +1/+0 a haste do konce kola.


Předpověz 4R (Ve svém kole můžeš zaplatit 2 a vypovědět tuto kartu ze své ruky ze hry lícem dolů. Sešli ji v pozdějším kole za její cenu předpovědi.)

Dragonkin Berserker

Bytost — Human Berserker

1R

2/2

First strike


Schopnosti boast tě stojí k aktivaci o 1 méně za každý permanent s typem Dragon pod tvou kontrolou.

Boast — 4R: Vytvoř si 5/5 červenou bytost-token s typem Dragon a s flying. (Aktivuj tuto schopnost pouze pokud tato bytost toto kolo útočila, a jen jednou v daném kole.)

Dual Strike

Instant

RR

Když sesíláš  toto kolo příští instant nebo sorcery v tomto kole s převedenou manovou cenou 4 a méně, zkopíruj ono kouzlo. Pro kopie si můžeš zvolit nové cíle.

 
Předpověz R (Ve svém kole můžeš zaplatit 2 a vypovědět tuto kartu ze své ruky ze hry lícem dolů. Sešli ji v pozdějším kole za její cenu předpovědi.)

Dwarven Hammer

Artefakt — Equipment

2R

Když Dwarven Hammer vstupuje na bojiště, můžeš zaplatit 2. Pakliže tak učiníš, vytvoř si 2/1 červenou bytost-token s typem Dwarf Berserker, a pak na ni připoj Dwarven Hammer.

.
Vybavená bytost má  +3/+0 a trample.

Vybav 3

Dwarven Reinforcements

Sorcery

3R

Vytvoř si dvě 2/1 červené bytosti-tokeny s typem Dwarf Berserker.


Předpověz 1R (Ve svém kole můžeš zaplatit 2 a vypovědět tuto kartu ze své ruky ze hry lícem dolů. Sešli ji v pozdějším kole za její cenu předpovědi.)

"Rozkazy? Nečekáme na žádný rozkazy!!"

Fearless Liberator

Bytost — Dwarf Berserker

1R

2/1

Boast — 2R: Vytvoř si 2/1 červenou bytost-token s typem Dwarf Berserker. (Aktivuj tuto schopnost pouze pokud tato bytost toto kolo útočila, a jen jednou v daném kole.)

"Nikdo jinej na to neměl koule, takže jsem holt proběhl tomu obrovi mezi nohama a dotáhnul chudáka Valdira zpátky do Axgardu!"

Fearless Pup

Bytost — Wolf

R

1/1

First strike
Boast — 2R: Fearless Pup získává +2/+0 do konce kola. (Aktivuj tuto schopnost pouze pokud tato bytost toto kolo útočila, a jen jednou v daném kole.)

"Hauůůůůů!"

Frenzied Raider

Bytost — Demon Berserker

1R

2/2

Kdykoli aktivuješ schopnost boast, polož +1/+1 žeton na Frenzied Raider.

"Arogantní červe. Tebe to přejde, až ti vyrvu jazyk a napiju se z tvé lebky!"

Frost Bite

Sněžný instant

R

Frost Bite deals 2 zranění cílové bytosti nebo sférochodci.  Pokud kontrokuješ tři nebo více sněžných permanentů udělí namísto toho 3 zranění.

"Nechoď daleko – drobet to tam kouše!"
—Leidurr, vůdce expedice

Goldspan Dragon

Bytost — Dragon

3RR

4/4

Flying, haste


Kdykoli Goldspan Dragon útočí nebo se stane cílem kouzla, vytvoř si token Treasure.


Tokeny Treasure pod tvou kontrolou mají "T, Obětuj tento artefakt: Přidej si dvě many jakékoli barvy."

Hagi Mob

Bytost — Troll Berserker

4R

5/4

Boast — 1R: Hagi Mob udělí 1 zranění jakémukoli cíli. (Aktivuj tuto schopnost pouze pokud tato bytost toto kolo útočila, a jen jednou v daném kole.)

"Graarg!"

Immersturm Raider

Bytost — Demon Berserker

1R

2/1

Když Immersturm Raider vstupuje na bojiště, můžeš zahodit kartu. Pakliže tak učiníš, lízni kartu.

Démoni nebrali zajatce ani lup. Chtěli jen ničit.

Magda, Brazen Outlaw

Legendární bytost — Dwarf Berserker

1R

2/1

Ostantní bytosti s typem Dwarf pod tvou kontrolou mají +1/+0.

Kdykoli se permanent s typem Dwarf pod tvou kontrolou tapne, vytvoř si token Treasure.

Obětuj pět tokenů Treasure: Najdi si v knihovně kartu artefaktu nebo s typem Dragon, dej si ji na bojiště a zamíchej si knihovnu.

Open the Omenpaths

Instant

2R

Zvol si jedno —


• Přidej si dvě many jakékoli barvy a dvě many jakékoli jiné barvy. Spotřebuj tyto many pouze na seslání kouzel bytostí nebo očarování.


• Bytosti pod tvou kontrolou získávají +1/+0 do konce kola.

Provoke the Trolls

Instant

3R

Provoke the Trolls udělí 3 zranění jakémukoli cíli. Pokud je takto uděleno zranění bytosti, získává +5/+0 do konce kola.

"Mám rád plenění a vypalování asi jako každej, ale někdy je prostě jednodušší hodit kamenem a nechat trolly, ať se o to postarají.."
—Urik, nájezdnický vůdce Tuskeri

Quakebringer

Bytost — Giant Berserker

3RR

5/4

Tví protihráči nemohou získávat životy.

Na začátku tvé udržovací fáze, Quakebringer udělí 2 zranění každému protihráči. Tato schopnost se spustí pouze pokud je Quakebringer na bojišti nebo je ve tvém hřbitově a ty kontroluješ permanent s typem Giant.

 
Předpověz 2RR

Reckless Crew

Sorcery

3R

Vytvoř si X 2/1 červených bytostí-tokenů s typem Dwarf, kde X je počet Vozidel pod tvou kontrolou plus počet Vybavení pod tvou kontrolou. Na každý z těchto tokenů můžeš připojit Vybavení, které kontroluješ..

"Loď hoří! Veslujte rychleji!"

Run Amok

Instant

1R

Cílová útočící bytost získává +3/+3  do konce kola.

"Tuskeri se bitvy nikdy nebojí. Popravdě zcela naopak "
—Arni Zlomčelo

Rune of Speed

Očarování — Aura Rune

1R

Očaruj permanent

Když Rune of Speed vstupuje na bojiště, lízni kartu.

Pokud je očarovaný permanent bytost, má +1/+0 a haste.


Pokud je očarovaný permanent Vybavení, má "Vybavená bytost má  +1/+0 a haste."

Seize the Spoils

Sorcery

2R

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla zahoď kartu.

Lízni dvě karty a vytvoř si token Treasure. (Je to artefakt s "T, Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.")

"Seberte co se vám líbí a zbytek spalte. Nenechte po sobě nic "

Shackles of Treachery

Sorcery

2R

Získej kontrolu nad cílovou bytostí do konce kola Odtapni ji.  Do konce kola získává haste a „Kdykoli tato bytost udělí zranění,znič cílové Vybavení na ní připojené."

V tu chvíli Toralf cítil jen moc bouře a touhu ničit.

Smashing Success

Instant

3R

Znič cílový artefakt nebo zemi. Je-li takto zničen artefakt, vytvoř si token Treasure. . (Je to artefakt s "T, Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.")

"Kdo říkal, že na ničení se nedá vydělat?"
—Magda, drzá vyhnankyně

Squash

Instant

4R

Toto kouzlo stojí k seslání o 3 méně, pokud kontroluješ permanent s typem Giant.


Squash udělí 6 zranění cílové bytosti nebo sférochodci.

Ten troll nedávno úplně stejně rozmáčkl člověka. Bohužel to měl za sebou příliš rychle, než aby ocenil tu ironii situace.

Tibalt's Trickery

Instant

1R

Zruš cílové kouzlo. Zvol náhodně 1,2,nebo 3. Hráč ono kouzlo kontrolující odemele odpovídající počet karet, pak začne vypovídat ze hry karty z vršku své knihovny, dokud nevypoví kartu, která není země, s jiným jménem než zrušené kouzlo. Může ji seslat bez placeí její manové ceny. Pak si vypovězené karty dá na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Toralf, God of Fury

Legendární bytost — God

2RR

5/4

Trample


Kdykoli je bytosti nebo sférochodci pod kontrolou protihráče uděleno přebytečné nebojové zranění, Toralf, God of Fury udělí počet zranění rovný přebytku jakémukoli cíli kromě onoho permanentu.

Toralf's Hammer

Legendární Artefakt — Equipment

1R

Vybavená bytost má "1RT, odpoj Toralf's Hammer: Toralf’s Hammer udělí 3 zranění libovolnému cíli. Vrať Toralf's Hammer do ruky vlastníka"
Vybavená bytost má  +3/+0, pokud je legendární.


Vybav 1R

Tormentor's Helm

Artefakt — Equipment

R

Vybavená bytost má  +1/+1.

Kdykoli je vybavená bytost zablokována, udělí 1 zranění bránícímu se hráči.


Vybav 1 

Tundra Fumarole

Sněžné sorcery

1RR

Tundra Fumarole udělí 4 zranění cílové bytosti nebo sférochodci. Přidej si C  za každou S spotřebovanou k seslání tohoto kouzla. Do konce kola neztrácíš tuto manu na konci kroků a fází. (S je jedna mana ze sněžného zdroje.)

Jediná věc smradlavější než troll je spálený troll.

Tuskeri Firewalker

Bytost — Human Berserker

2R

3/2

Boast — 1: Vypověz vrchní kartu své knihovny ze hry. Můžeš ji toto kolo zahrát. (Aktivuj tuto schopnost pouze pokud tato bytost toto kolo útočila, a jen jednou v daném kole.)

"Toralf mne požehnal ohněm. Jsem hodna Starnheimu!"

Vault Robber

Bytost — Dwarf Rogue

1R

1/3

1T, Vypověz kartu bytosti ze svého hřbitova: Vytvoř si token Treasure (Je to artefakt s: T,  Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.")

Trpaslíci věří, že umělecká díla mají být předávána po generacích, ne pohřbena s mrtvými.

Arachnoform

Očarování — Aura

1G

Očaruj bytost
Očarovaná bytost má +2/+2, reach, a všechny typy bytostí

Hluboko v nekonečných sítích lepkavých pavučin čeká tkadlec..

Battle Mammoth

Bytost — Elephant

3GG

6/5

Trample


Kdykoli se permanent pod tvou kontrolo stane cílem kouzla nebo schopnosti pod kontrolou protihráče, můžeš líznout kartu.


Předpověz 2GG (Ve svém kole můžeš zaplatit 2 a vypovědět tuto kartu ze své ruky ze hry lícem dolů. Sešli ji v pozdějším kole za její cenu předpovědi.)

Blessing of Frost

Sněžné sorcery

3G

Rozděl X +1/+1 žetonů mezi libovolné množství bytostí pod tvou kontrolou, kde X je rovno počtu S použitých na seslání tohoto kouzla. Pak lízni kartu za každou bytost pod tvou kontrolou se silou 4 a větší. (S je mana ze sněžného zdroje.)

Jornovým přátelům není nikdy zima.

Blizzard Brawl

Sněžné sorcery

G

Vyber si cílovou bytost, kterou kontroluješ, a cílovou bytost,  kterou nekontroluješ. Pokud kontroluješ tři a více sněžných permanentů, ona bytost, kterou kontroluješ, získává do konce kola +1/+0 a nezničitelnost. Pak se tyto bytosti vyzvou na souboj (Každá udělí počet zranění podle své síly té druhé).

Boreal Outrider

Sněžná bytost — Elf Warrior

2G

3/2

Kdykoli sešleš kouzlo bytosti, pokud byla k zaplacení použita S jakékoli barvy onoho kouzla, ona bytost vstupuje na bojiště s +1/+1 žetonem navíc. (S je mana ze sněžného zdroje.)

Broken Wings

Instant

2G

Znič cílový artefakt, očarování, nebo bytost s flying.

"Fynn vylezl na nejvyšší horu a čekal, tichý a klidný, dokud jej padající sníh zcela neukryl. Když se obří orel přiblížil, lovcova muška se nemýlila."
—*Sága hledače moudrosti*

Elderleaf Mentor

Bytost — Elf Warrior

3G

3/2

Když Elderleaf Mentor vstupuje na bojiště, vytvoř si 1/1 zelenou bytost-token s typem Elf.

"Naši předkové se nechali příliš zhýčkat svým božstvím  a dovolili, aby je nižší tvorové svrhli. Nikdy více.“

Elven Bow

Artefakt — Equipment

G

Když Elven Bow vstupuje na bojiště, můžeš zaplatit 2. Pakliže tak učiníš, vytvoř si 1/1 zelenou bytost-token s typem Elf, pak na ni připoj Elven Bow.


Vybavená bytost má  +1/+2 a reach.


Vybav 3

Elvish Warmaster

Bytost — Elf Warrior

1G

2/2

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jedna nebo více bytostí s typem Elf, vytvoř si 1/1 zelenou bytost-token s typem Elf. Tato schopnost se spouští jen jednou za kolo.

5GG: Bytosti typu Elf pod tvou kontrolou získávají do konce kola +2/+2 a deathtouch.

Esika, God of the Tree

Legendární bytost — God

1GG

¼

Vigilance


T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.


Ostatní legendární bytosti pod tvou kontrolou mají vigilance a  "T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy."

"Znám tento svět, od koruny až po kořeny."

The Prismatic Bridge

Legendární Očarování

WUBRG

Na začátku tvé udržovací fáze začni itáčet karty z vršku knihovny, dokud neotočíš kartu bytosti nebo sférochodce. Dej onu kartu na bojiště a zbytek na spodek své knihovny v náhodném pořadí.

Starnheim čeká.

Esika's Chariot

Legendární Artefakt — Vozidlo

3G

4/4

Když Esika's Chariot vstupuje na bojiště, vytvoř si dvě 2/2 zelené bytosti-tokeny s tyoem Cat.

Kdykoli Esika's Chariot útočí, vytvoř si token, který je kopií cílového tokenu pod tvou kontrolou.

Posádka 4

Fynn, the Fangbearer

Legendární bytost — Human Warrior

1G

1/3

Deathtouch


Kdykoli bytost s deathtouch pod tvou kontrolou udělí bojové zranění hráči, onen hráč získává dva žetony jedu. (Hráč mající deset nebo více žetonů jedu prohrává hru.)

"Přijď si, Komo, zpátky pro to, o cos přišel! Nebo se snad Veliký had bojí odvety? "

Glittering Frost

Snow Očarování — Aura

2G

Očaruj zemi

Očarované země je sněžná. Kdykoli je očarovaná země tapnuta pro manu, hráč ji kontrolující si přidá jednu manu jakékoli barvy navíc.

Konečně hněv bouře utichl a nechal za sebou tichou, zmrzlou krásu.

Gnottvold Recluse

Bytost — Spider

2G

4/2

Reach

Kolvori už měla dost pavučin bránícím poutníkům v ostatních říších, a tak vypudila obří pavouky do Gnottvoldu, kde se jim do sítí chytí maximálně sem ta zuřící troll.

Grizzled Outrider

Bytost — Elf Warrior

4G

5/5

"Jasně, kůň by byl rychlejší. Ale rád bych viděl koně, jak jednou ranou urazí trollovi hlavu!!"

Guardian Gladewalker

Bytost — Shapeshifter

1G

1/1

Changeling (Tato karta má všechny typy bytosti.)


Když Guardian Gladewalker vstupuje na bojiště, polož +1/+1 žeton na cílovou bytost.

Jediným varováním vetřelcům byl šepot nesoucí se mlhou „Vetřelci.“

Horizon Seeker

Bytost — Human Warrior

2G

3/2

Boast — 1G: Najdi si v knihovně kartu základní země, ukaž ji, dej si ji do ruky a pak si zamíchej knihovnu. (Aktivuj tuto schopnost pouze pokud tato bytost toto kolo útočila, a jen jednou v daném kole.)

"Pětidenní výstup? Cha! Udělám to za dva."

Icehide Troll

Sněžná bytost — Troll Warrior

2G

2/3

SS: Icehide Troll získává +2/+0 a nezničitelnost do konce kola. Tap it. (Nezničí ji zranění a efekty říkající „znič“. S může být zaplacena jednou manou ze sněžného zdroje.)

Nejmocnější zbraní trollů je vynořit se neočekávaně z povrchu zemského.

In Search of Greatness

Očarování

GG

Na začátku tvé udržovací fáze můžeš seslat kouzlo permanentu ze své ruky s převedenou manovou cenou rovnou 1 plus nejvyšší převedená manová cena mezi permanenty pod tvou kontrolou, bez placení jeho manové ceny. Pakliže tak neučiníš, proveď scry 1.

Jaspera Sentinel

Bytost — Elf Rogue

G

1/2

Reach


T,Tapni netapnutou bytost pod tvou kontrolou: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.

Šípy elfské elity jsou ostré, přesné a smrtící jako zuby Kosmického hada, kterého uctívají.

Jorn, God of Winter

Legendární Sněžná bytost — God

2G

3/3

Kdykoli Jorn útočí, odtapni všechny sněžné permanenty pod tvou kontrolou.

"Kdekoli padá sníh, jsem doma.“

Kaldring, the Rimestaff

Legendární Sněžný arfefakt

1UB

T: Můžeš zahrát toto kolo cílovou kartu sněžného permanentu ze svého hřbitova. Pakliže tak učiníš, vstupuje na bojiště tapnutá.

Ságy vypráví, že Jorn z každé říše, kterou navštíví, sebere střípek ledu.

King Harald's Revenge

Sorcery

2G

Do konce kola cílvá bytost získává +1/+1  za každou bytost pod tvou kontrolou, trample, a musí být toto kolo blokována, je-li to možné.

"Zničíme falešníky a vrátíe Einir jejich božství.."

Kolvori, God of Kinship

Legendární bytost — God

2GG

2/4

Pokud kontroluješ tři nebo více legendárních bytostí, Kolvori, God of Kinship má +4/+2 a vigilance.


1GT: Podívej se na vrchních šest karet své knihovny. Můžeš z nich ukázat kartu legendární bytosti a dát si ji do ruky. Zbytek dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.

The Ringhart Crest

Legendární Artefakt

1G

Jak The Ringhart Crest vstupuje na bojiště, zvol si typ bytosti.


T: Přidej si G. Tuto manu spotřebuj jen na seslání kouzla bytosti zvoleného typu nebo kouzla legendární bytosti.

´Kolvorina láska k její rodině nezná hranic.

Littjara Glade-Warden

Bytost — Shapeshifter

3G

3/3

Changeling (Tato karta má všechny typy bytosti.)


2GT, Vypověz kartu bytosti ze svého hřbitova ze hry: Polož dva +1/+1 žetony na cílovou bytost. Aktivuj tuto schopnost jen tehdy, když můžeš hrát sorcery.

V každém stromu dlí neklidný duch.

Mammoth Growth

Instant

2G

Cílová bytost získává +4/+4 do konce kola.


Předpověz G (Ve svém kole můžeš zaplatit 2 a vypovědět tuto kartu ze své ruky ze hry lícem dolů. Sešli ji v pozdějším kole za její cenu předpovědi.)

A tak se dlouhý dům stal placatým domem.

Masked Vandal

Bytost — Shapeshifter

1G

1/3

Changeling (Tato karta má všechny typy bytosti.)
Když Masked Vandal vstupuje na bojiště, můžeš vypovědět  kartu bytosti ze svého hřbitova ze hry. Pakliže tak učiníš, vypověz ze hry cílový artefakt nebo očarování pod kontrolou protihráče..

Old-Growth Troll

Bytost — Troll Warrior

GGG

4/4

Trample


Když Old-Growth Troll zemře, pokud byla bytostí, vrať ji na bojiště. Je to nyní očarování typu Aura s „očaruj Forest pod tvou kontrolou“ a „Očarovaná země typu Forest má 'T: Přidej si GG' a '1T, Obětuj tutu zemi: Vytvoř si 4/4 zelenou bytost-token s typy Troll Warrior a s trample.'"

Path to the World Tree

Očarování

1G

Když Path to the World Tree vstupuje na bojiště, najdi si v knihovně kartu základní země, ukaž ji, dej si ji do ruky, pak si zamíchej knihovnu.


2WUBRG, Obětuj Path to the World Tree: Získáváš 2 životy a lízneš si dvě karty. Cílový protihráč ztrácí 2 životy. Path to the World Tree udělí 2 zranění až jedné cílové bytosti. Vytvoř si 2/2 zelenou bytost-token s typem Bear.

Ravenous Lindwurm

Bytost — Wurm

4GG

6/6

Když Ravenous Lindwurm vstupuje na bojiště, získáváš 4 životy.

"Nejsem žádnej srab, ale raději bych si to rozdal se zuřícím Torga trollem, než s hladovým lind-červem! "
—Yegar, beskirský válečník

Realmwalker

Bytost — Shapeshifter

2G

2/3

Changeling (Tato karta má všechny typy bytosti.)

Jak Realmwalker vstupuje na bojiště, zvol si typ bytosti.


Můžeš se kdykoli dívat na vrchní kartu své knihovny.

Můžeš sesílat kouzla bytostí zvoleného typu z vršku své knihovny.

Rootless Yew

Bytost — Treefolk

3GG

5/4

Když Rootless Yew zemře, najdi si v knihovně kartu bytosti se silou nebo odolnosti 6 a více, ukaž ji, dej si ji do ruky, pak si zamíchej knihovnu.

"Jsme odsouzeni k věčnému bloudění tímto lesem. Někdy mám pocit, že bloudí s námi. "
—Ogni, kannahský zvěd.

Roots of Wisdom

Sorcery

1G

Odemel tři karty, pak si vrať kartu země nebo kartu typu Elf ze svého hřbitova do ruky. Pokud tak nemůžeš učinit, lízni kartu. (Abys odemlel/a kartu, odlož ji z vršku své knihovny do hřbitova.)

Aš uvěznění ve stromech jasperách, elfí bohové známí jako Einir stále šeptají napříč věky.

Rune of Might

Očarování — Aura Rune

1G

Očaruj permanent


Když Rune of Might vstupuje na bojiště, lízni kartu.


Pokud je očarovaný permanent bytost, má  +1/+1 a trample.


Pokud je očarovaný permanent Vybavení, má "Vybavená bytost má  +1/+1 a trample."

Sarulf's Packmate

Bytost — Wolf

3G

3/3

Když Sarulf's Packmate vstupuje na bojiště, lízni kartu.


Předpověz 1G (Ve svém kole můžeš zaplatit 2 a vypovědět tuto kartu ze své ruky ze hry lícem dolů. Sešli ji v pozdějším kole za její cenu předpovědi.)

Sculptor of Winter

Sněžná bytost — Elf Rogue

1G

2/2

T: Odtapni cílovou sněžnou zemi.

"Já a mí druhové si pamatujeme staré způsoby. Mráz ke mně promlouvá jazykem příliš starým na to, aby mu uchvatitelé Skoti rozuměli. "

Snakeskin Veil

Instant

G

Polož +1/+1 žeton na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Do konce kola získává hexproof. (Nemže být cílem kouzel nebo schopnsostí pod kontrolou tvých protihráčů)

"Řve snad had, a honí svou kořist? Nikoliv. Had čeká, až se jeho nic netušící kořist přiblíží.“

Spirit of the Aldergard

Sněžná bytost — Bear Spirit

3G

0/4

Když Spirit of the Aldergard vstupuje na bojiště, najdi si v knihovně kartu sněžné země, ukaž ji, dej si ji do ruky, pak si zamíchej knihovnu.


Spirit of the Aldergard má +1/+0 za každý další sněžný permanent pod tvou kontrolou.

Struggle for Skemfar

Sorcery

3G

Polož +1/+1 žeton na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Pak ona bytost vyzve na souboj až jednu cílovou bytost, kterou nekontroluješ. (Každá udělí té druhé počet zranění dle své síly.)


Předpověz G (Ve svém kole můžeš zaplatit 2 a vypovědět tuto kartu ze své ruky ze hry lícem dolů. Sešli ji v pozdějším kole za její cenu předpovědi.)

Toski, Bearer of Secrets

Legendární bytost — Squirrel

3G

1/1

Toto kouzlo nemůže být zrušeno.

Nezničitelnost.

Toski, Bearer of Secrets útočí každé kolo, je-li toho schopna.

 Kdykoli bytost pod tvou kontrolou udělí bojové zranění hráči, lízni kartu.

Tyvar Kell

Legendární Sférochodec — Tyvar

2GG

3

Permanenty s typem Elf pod tvou kontrolou mají "T: Přidej si B."


+1: Polož +1/+1 žeton na až jeden cílový permanent s typem Elf. Získává do konce kola deathtouch.


0: Vytvoř si 1/1 zelenou bytost-token s typem Elf.


−6: Získáváš emblém s „Kdykoli sešleš kouzlo typu Elf, získává do konce kola haste a lízni dvě karty. "

Vorinclex, Monstrous Raider

Legendární bytost — Phyrexian Praetor

4GG

6/6

Trample, haste


Pokud bys měl položit jeden nebo více žetonů na permanent nebo hráče, polož jich od každého druhu na onen permanent nebo hráče namísto toho dvakrát tolik.


Pokud by měl protihráč položit jeden nebo více žetonů na permanent nebo hráče, položí jich od každého druhu na onen permanent nebo hráče namísto toho poloviční množství, zaokrouhleno dolů.

Aegar, the Freezing Flame

Legendární bytost — Giant Wizard

1UR

3/3

Kdykoli je bytosti nebo sférochodci pod kontrolou protihráče uděleno přebytečné zranění, pokud jí bylo toto kolo uděleno zranění ze zdroje typu Giant, Wizard, nebo kouzlem pod tvou kontrolou, lízni kartu.

Arni Slays the Troll

Očarování — Saga

RG

(Když tato Sága vstupuje na bojiště a po každé své fázi lízání na ni polož žeton příběhu. Obětuj ji po dosažení úrovně III.)


I — Cílová bytost pod tvou kontrolou vyzve na souboj až jednu cílovou bytost, kterou nekontroluješ.


II — Přidej si R. Polož dva +1/+1 žetony na až jednu bytost pod tvou kontrolou.


III — Získáváš počet životů rovný nejvyšší síle mezi bytostmi pod tvou kontrolou.

Ascent of the Worthy

Očarování — Saga

1WB

(Když tato Sága vstupuje na bojiště a po každé své fázi lízání na ni polož žeton příběhu. Obětuj ji po dosažení úrovně III.)


I, II — Zvol si bytgst pod tvou kontrolou. Do svého příštího kola je všechno zranění, které by bylo uděleno bytostem pod tvou kontrolou , je uděleno namísto toho oné bytosti.


III — Vrať cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova na bojištěs žetonem flying na sobě Ke svým typům má navíc typy Angel Warrior.

Battle for Bretagard

Očarování — Saga

1GW

(Když tato Sága vstupuje na bojiště a po každé své fázi lízání na ni polož žeton příběhu. Obětuj ji po dosažení úrovně III.)


I — Vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Human Warrior.


II — Vytvoř si 1/1 zelenou bytost-token s typem Elf.


III —Zvol si libovolný počet tokenů artefaktů a bytostí, které kontroluješ, s rozdílnými jmény. Za každý z nich si vytvoř token, který je jeho kopií.  

Battle of Frost and Fire

Očarování — Saga

3UR

(Když tato Sága vstupuje na bojiště a po každé své fázi lízání na ni polož žeton příběhu. Obětuj ji po dosažení úrovně III.)


I — Battle of Frost and Fire udělí 4 zranění každé bytosti nemající typ Giant a každému sférochodci.


II — Proveď scry 3.


III — Kdykoli sesíláš toto kolo kouzlo s převedenou manovou cenou 5 nebo více, lízni dvě karty a pak zahoď kartu.

The Bears of Littjara

Očarování — Saga

1GU

(Když tato Sága vstupuje na bojiště a po každé své fázi lízání na ni polož žeton příběhu. Obětuj ji po dosažení úrovně III.)


I — Vytvoř si 2/2 modrou bytost-token s typem Shapeshifter a s changeling.


II — Libovolné množství cílových bytostí pod tvou kontrolou s typem Shapeshifter má základní sílu a odolnost 4/4.


III — Zvol si až jednu cílovou bytost nebo sférochodce. Každá bytost se silou 4 a více pod tvou kontrolou udělí počet zranění rovný své síle onomu permanentu.

Binding the Old Gods

Očarování — Saga

2BG

(Když tato Sága vstupuje na bojiště a po každé své fázi lízání na ni polož žeton příběhu. Obětuj ji po dosažení úrovně III.)


I — Znič cílový permanent, který není země, pod kontrolou protihráče.


II — Najdi si v knihovně kartu s typem Forest, polož ji na bojiště tapnutou, pak si zamíchej knihovnu..


III — Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola deathtouch.

The Bloodsky Massacre

Očarování — Saga

1BR

(Když tato Sága vstupuje na bojiště a po každé své fázi lízání na ni polož žeton příběhu. Obětuj ji po dosažení úrovně III.)


I — Vytvoř si 2/3 červenou bytost-token s typem Demon Berserker a s  menace.


II — Kdykoli útočí toto kolo bytost s typem Berserker, lízni kartu a ztrať 1 život.


III — Přidej si R za každý permanent s typem Berseker pod tvou kontrolou. Do konce kola neztrácíš tuto manu na konci kroků a fází.

Fall of the Impostor

Očarování — Saga

1GW

(Když tato Sága vstupuje na bojiště a po každé své fázi lízání na ni polož žeton příběhu. Obětuj ji po dosažení úrovně III.)


I, II — Polož +1/+1 žeton na až jednu cílovou bytost.


III — Vypověz ze hry bytost s nejvyšší silou mezi bytostmi pod kontrolou cílového protihráče.

Firja, Judge of Valor

Legendární bytost — Angel Cleric

2WBB

2/4

Flying, lifelink


Kdykoli sešleš své druhé kouzlo v každém kole, podívej se na vrchní tři karty své knihovny. Jednu si dej do ruky a ostatní do hřbitova.

Je pastýřkou i sklízečkou, a její rozsudek je konečný.

Firja's Retribution

Očarování — Saga

1WWB

(Když tato Sága vstupuje na bojiště a po každé své fázi lízání na ni polož žeton příběhu. Obětuj ji po dosažení úrovně III.)


I — Vytvoř si 4/4 bílou bytost-token s typy Angel Warrior, flying a vigilance.


II — Do konce kola, bytosti s typem Angel pod tvou kontrolou mají „"T: Znič cílovou bytost se silou menší, než síla této bytosti.“


III — Bytosti s typem Angel pod tvou kontrolou mají do konce kola double strike..

Forging the Tyrite Sword

Očarování — Saga

1RW

(Když tato Sága vstupuje na bojiště a po každé své fázi lízání na ni polož žeton příběhu. Obětuj ji po dosažení úrovně III.)


I, II — Vytvoř si token Treasure.


III — Najdi si v knihovně kartu jménem Halvar, God of Battle  nebo kartu Vybavení, ukaž ji, dej si ji do ruky, pak si zamíchej knihovnu.

Harald, King of Skemfar

Legendární bytost — Elf Warrior

1BG

3/2

Menace (Mohou ji blokovat jen dvě a více bytostí.)


Když Harald, King of Skemfar vstupuje na bojiště, podívej se na vrchních pět karet své knihovny. Můžeš z nich ukázat kartu typu Elf, Warrior, nebo Tyvar a dát si ji do ruky. Zbytek si dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Harald Unites the Elves

Očarování — Saga

2BG

(Když tato Sága vstupuje na bojiště a po každé své fázi lízání na ni polož žeton příběhu. Obětuj ji po dosažení úrovně III.)


I — Odemel tři karty. Můžeš si ze hřbitova položit na bojiště kartu typu Elf nebo Tyvar.


II — Polož +1/+1 žeton na každou bytost s typem Elf pod tvou kontrolou.

.
III — Kdykoli toto kolo útočí bytost s typem Elf pod tvou kontrolou, cílová bytost pod kontrolou protihráče získává -1/-1 do konce kola.

Immersturm Predator

Bytost — Vampire Dragon

2BR

3/3

Flying


Kdykoli se Immersturm Predator tapne, vypověz až jednu cílovou kartu z libovolného hřbitova a  polož +1/+1 žeton na Immersturm Predator.


Obětuj jinou bytost: Immersturm Predator získává do konce kola nezničitelnost. Tapni ji.

Invasion of the Giants

Očarování — Saga

UR

(Když tato Sága vstupuje na bojiště a po každé své fázi lízání na ni polož žeton příběhu. Obětuj ji po dosažení úrovně III.)


I — Proveď scry 2.


II — Lízni kartu. Pak můžeš ukázat z ruky kartz s typem Giant. Když tak učiníš, Invasion of the Giants udělí 2 zranění cílovému protihráči nebo sférochodci.


III — Příští kouzlo s typem Giant, které toto kolo sesíláš, tě stojí k seslání o 2 méně

Kardur, Doomscourge

Legendární bytost — Demon Berserker

2BR

4/3

Když Kardur, Doomscourge vstupuje na bojiště, do tvého dalšího kola bytosti pod kontrolou tvých protihráčů útočí v každé bojové fázi, jsou-li toho schopny, a na jiného hráče, než tebe, jsou-li toho schopny.

 
Kdykoli zemře útočící bytost, každý protihrát ztrácí 1 život a ty 1  život získáváš.

Kardur's Vicious Return

Očarování — Saga

2BR

(Když tato Sága vstupuje na bojiště a po každé své fázi lízání na ni polož žeton příběhu. Obětuj ji po dosažení úrovně III.)


I — Můžeš obětovat bytost. Pakliže tak učiníš, Kardur's Vicious Return udělí 3 zranění jakéukoli cíli.

II — Každý hráč zahodí kartu.


III — Vrať cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova na bojiště. Polož na ni +1/+1 žeton. Do konce kola získává haste.

Kaya the Inexorable

Legendární Sférochodec — Kaya

3WB

5

+1: Polož na až jednu cílovou bytost žeton nehmotné formy. Získává "Když tao bytost zemře, nebo je vypovězena ze hry, vrať ji do ruky vlastníka a vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Spirit a s flying."


−3: Vypověz ze hry cílový permanent, který není země.


−7: Získáváš emblém s "Na začátku tvé udržovací fáze můžeš seslat legendární kouzlo ze své ruky, hřbitova, nebo z karet, které vlastníš vypovězené ze hry, bez placení jeho manové ceny. "

King Narfi's Betrayal

Očarování — Saga

1UB

(Když tato Sága vstupuje na bojiště a po každé své fázi lízání na ni polož žeton příběhu. Obětuj ji po dosažení úrovně III.)


I — Každý hráč odemele čtyři karty.  Můžeš vypovědět ze hry až jednu kartu bytosti nebo sférochodce z každého hřbitova.


II, III — Do konce kola můžeš sesílat kouzla z karet vypovězených pomocí King Narfi's Betrayal, a můžeš k jejich seslání používat manu, jako by se jednalo o manu jakékoli barvy.

Koll, the Forgemaster

Legendární bytost — Dwarf Warrior

RW

2

Kdykoli zemře jiná bytost pod tvou kontrolou, která není token, pokud byla očarována nebo vybavena, vrať ji do ruky vlastníka.


Bytosti-tokeny pod tvou kontrolou, které jsou vybavené nebo očarované, mají +1/+1.

 Z tyritu získaného z padlého kosmického monstra ukul Koll zbraň, aby ohromil Halvara samotného.

Koma, Cosmos Serpent

Legendární bytost — Serpent

3GGUU

6/6

Toto kouzlo nemůže být zrušeno.


NA začátku každé udržovací fáze si vytvoř 3/3 modrou bytost-token s typem Serpent jménem Koma's Coil.


Obětuj jiný permanent s typem Serpent: Zvol si jedno —


• Tapni cílový permanent. Jeho aktivované schopnosti nemohou být toto kolo aktivovány.

.
• Koma, Cosmos Serpent získává do konce kola nezničitelnost.

Maja, Bretagard Protector

Legendární bytost — Human Warrior

2GWW

2/3

Ostatní bytosti pod tvou kontrolou mají +1/+1.


Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu země, vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Human Warrior.

"Nepřátelé prolomili hranice naší říše. Abychom přežili, musí klany bojovat jako jeden!"

Moritte of the Frost

Legendární Sněžná bytost — Shapeshifter

2GUU

0/0

Changeling (Tato karta má všechny typy bytosti.)


Můžeš Moritte of the Frost nechat vstoupit na bojiště jako kopii permanentu pod tvou kontrolou, jen je navíc ke svým dalším typům legendární a sněžný, a pokud jde o bytost, vstupoje na bojiště se dvěma +1/+ on it a  žetony a má changeling.

Narfi, Betrayer King

Legendární Sněžná bytost — Zombie Wizard

3UB

4/3

Ostatní sněžné bytosti a bytosti s typem Zombie pod tvou kontrolou mají  +1/+1.


SSS: Vrať  Narfi, Betrayer King ze svého hřbitova na bojiště tapnutou. (S může být zaplacena jednou manou ze sněžného zdroje.)

Aby sloužil bohu smrti, vzdal se Narfi hřejivosti života.

Niko Aris

Legendární Sférochodec — Niko

XWUU

3

Když Niko Aris vstupuje na bojiště, vytvoř si X tokenů Shard. (Jsou to očarování s "2, Obětuj toto očarování: Proveď scry 1: , pak lízni kartu..")


+1: až jedna bytost pod tvou kontrolou nemůže být toto kolo blokována. Kdykoli ona bytost toto kolo udělí zranění, vrať ji do ruky vlastníka.


−1: Niko Aris udělí deals 2 zranění cílové tapnuté bytosti za každou kartu, kterou jsi toto kolo lízl/a..


−1: Vytvoř si token Shard.

Niko Defies Destiny

Očarování — Saga

1WU

(Když tato Sága vstupuje na bojiště a po každé své fázi lízání na ni polož žeton příběhu. Obětuj ji po dosažení úrovně III.)


I — Získáváš  2 životy za každou předpovězenou kartu, kterou vlastníš vypovězenou ze hry.


II — Přidej si  WU. Spotřebuj tuto manu jen na předpovězení kouzel nebo seslání kouzla s es schopností předpovězení.


III — Vrať si cílovou kartu se schopností předpovězení ze svého hřbitova do ruky.

The Raven's Warning

Očarování — Saga

1WU

(Když tato Sága vstupuje na bojiště a po každé své fázi lízání na ni polož žeton příběhu. Obětuj ji po dosažení úrovně III.)


I — Vytvoř si 1/1 modrou bytost-token s typem Bird a s flying. Získáváš 2 životy.


II — Kdykoli jedna nebo více bytostí s flying pod tvou kontrolou udělí toto kolo bojové zranění hráči, podívej se do jeho ruky a lízni kartu.


III — Můžeš dát kartu, kterou vlastníš mimo tuto hru, na vršek své knihovny.

Sarulf, Realm Eater

Legendární bytost — Wolf

1BG

3/3

Kdykoli je permanent pod kontrolou protihráče odložen z bojiště na hřbitov, polož +1/+1 žeton na Sarulf, Realm Eater.


Na začátku tvé udržovací fáze, pokud má  Sarulf na sobě jeden nebo více +1/+1  žetonů, můžeš  z ní odstranit všechny žetony. Pakliže tak učiníš, vypověz ze hry všechny ostatní permanenty, které nejsou země, s převedenou manovou cenou rovnou nebo nižší, než počet takto odstraněných žetonů.

Showdown of the Skalds

Očarování — Saga

2RW

(Když tato Sága vstupuje na bojiště a po každé své fázi lízání na ni polož žeton příběhu. Obětuj ji po dosažení úrovně III.)


I — Vypověz ze hry vrchní čtyři karty své knihovny. Do konce svého příštího kola je můžeš zahrát.


II, III — Kdykoli toto kolo sešleš kouzlo, polož +1/+1 žeton na cílovou bytost pod tvou kontrolou.

Svella, Ice Shaper

Legendární Sněžná bytost — Troll Warrior

1RG

2/4

3T: Vytvoř si bezbarvý artefaktový token jnénem Icy Manalith s "T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy."


6RGT: Podívej se na vrchní čtyři karty své knihovny. Můžeš z nich seslat kouzlo bez placení jeho manové ceny. Zbytek dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.

The Three Seasons

Očarování — Saga

GU

(Když tato Sága vstupuje na bojiště a po každé své fázi lízání na ni polož žeton příběhu. Obětuj ji po dosažení úrovně III.)


I — Odemel tři karty.


II — Vrať si až dvě karty sněžných permanentů  ze svého hřbitova do ruky.


III — Zvol si tři karty v každém hřbitově. Vlastníci si je zamíchají do knihoven.

The Trickster-God's Heist

Očarování — Saga

2UB

(Když tato Sága vstupuje na bojiště a po každé své fázi lízání na ni polož žeton příběhu. Obětuj ji po dosažení úrovně III.)


I — Můžeš prohodit kontrolu nad dvěmi bytostmi..


II — Můžeš prohodit kontrolu nad dvěmi permanenty, které nejsou ani základní, ani bytosti, a které sdílejí typ permanentu.


III — Cílový hráč ztrácí 3 životy a ty 3 životy získáváš.

Vega, the Watcher

Legendární bytost — Bird Spirit

1WU

2

Flying


Kdykoli sešleš kouzlo odkudkoli jinud, než ze své ruky, lízni kartu.

Jedno oko vidí do minulosti, jedno do přítomnosti, a jedno do budoucnosti - a ani jedno neoklamete.

Waking the Trolls

Očarování — Saga

4RG

(Když tato Sága vstupuje na bojiště a po každé své fázi lízání na ni polož žeton příběhu. Obětuj ji po dosažení úrovně III.)


I — Znič cílovou zemi.


II — Polož cílovou kartu země ze hřbitova na bojiště pod svou kontrolu.


III — Zvol si cílového protihráče. Pokud kontroluje méně zemí, než ty, vytvoř si počet 4/4 zelených bytostí-tokenů s typem Troll Warrior a s trample rovný rozdílu.

Bloodline Pretender

Artefakt Bytost — Shapeshifter

3

2/2

Changeling (Tato karta má všechny typy bytosti.)


Jak Bloodline Pretender vstupuje na bojiště, zvol si typ bytosti.


Kdykoli jiná bytost zvoleného typu vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, polož +1/+1 žeton na Bloodline Pretender.

Colossal Plow

Artefakt — Vozidlo

2

6/3

Kdykoli Colossal Plow útočí, přidej si WWW a 3 životy. Do konce kola neztrácíš tuto manu na konci kroků a fází.


Posádka 6 
(Tapni libovolný počet bytostí s celkovou silou 6 a více: Toto Vozidlo se do konce kola stává artefaktovou bytostí.)

Cosmos Elixir

Artefakt

4

Na začátku tvé fáze konce kola, lízni kartu, pokud máš více životů, než na začátku hry. Jinak si přidej 2 životy.

Skoti vděčí za svou nesmrtelnost elixíru, a způsob jeho stvoření je jejich nejstřeženější tajemství.

Funeral Longboat

Artefakt — Vozidlo

2

3/3

Vigilance


Posádka 1 
(Tapni libovolný počet bytostí s celkovou silou 1 a více: Toto Vozidlo se do konce kola stává artefaktovou bytostí.)

"Poslán po bezvětrných vodách plul, dokud se moře neproměnilo v nebe."
—*Sága o Ztraceném králi*

Goldvein Pick

Artefakt — Equipment

2

Vybavená bytost má  +1/+1.


Kdykoli vybavená bytost udělí bojové zranění hráči, vytvoř si token Treasure. (Je to artefakt s "T, Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.")


Vybav 1 (1: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery)

Maskwood Nexus

Artefakt

4

Bytosti pod tvou kontrolou mají všechny typy bytostí. To samé olatí pro kouzla bytostí, které kontroluješ, a karty bytostí, které vlastníš mimo bojiště.


3T: Vytvoř si 2/2 modrou bytost-token s typem Shapeshifter a s changeling.

Pyre of Heroes

Artefakt

2

2T, Obětuj  bytost: Najdi si v knihovně kartu bytosti, která sdílí typ s obětovanou bytostí,  s převedenou manovou cenou rovnou 1 plus převedená manová cena obětované bytosti. Onu kartu si dej na bojiště a pak si zamíchej knihovnu. Aktivuj tuto schopnost jen tehdy, když můžeš hrát sorcery.

Raiders' Karve

Artefakt — Vozidlo

3

4/4

Kdykoli Raiders' Karve útočí, podívej se na vrchní kartu své knihovny. Je-li to karta země, můžeš si ji dát na bojiště tapnutou.


Posádka 3 
(Tapni libovolný počet bytostí s celkovou silou 3 a více: Toto Vozidlo se do konce kola stává artefaktovou bytostí.)

Raven Wings

Artefakt — Equipment

2

Vybavená bytost má  +1/+0, flying, a ke svým dalším typům typ Bird.


Vybav 2 (2:Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

"Jsou místa, kam ani naše lodě plout nemohou. Ráda bych znala i jejich tajemství."
—Inga Runooká

Replicating Ring

Sněžný arfefakt

3

T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.

Na začátku tvé udržovací fáze si polož na Replicating Ring žeton noci. Pak, pokud má na sobě osm nebo více žetonů noci, všechny žetony odstraň a vytvoř si osm bezbarvých artefaktových sněžných tokenů jménem Replicated Ring s "T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy."

Runed Crown

Artefakt — Equipment

3

Když Runed Crown vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně, ruce a/nebo hřbitově najít kartu typu Rune a dát si ji na bojiště připojenou na Runed Crown. Pokud sis takto prohledal/a svou knihovnu, zamíchej ji.


Vybavená bytost má  +1/+1.


Vybav 2

Scorn Effigy

Artefakt Bytost — Scarecrow

3

2/3

Předpověz 0 (Ve svém kole můžeš zaplatit 2 a vypovědět tuto kartu ze své ruky ze hry lícem dolů. Sešli ji v pozdějším kole za její cenu předpovědi.)

Pamatuje si každou ránu, kterou kdy utržila – a nic jiného.

Weathered Runestone

Artefakt

2

Karty z hřbitovů a knihoven, které jsou kartami permanentů, ale nikoli zemí, nemohou vstupovat na bojiště.  


Hráči nemohou sesílat kouzla ze hřbitovů nebo knihoven.

Alpine Meadow

Sněžná země — Mountain Plains

(T: Přidej si R nebo W.)´


Alpine Meadow vstupuje na bojiště tapnutá.

"Zde padnul Rognar Lehkomyslný po jeho sto dní trvající bitvě s drakem Železnochřtánem. Vztyčili jsme kameny, aby značily místo jeho odpočinku."
—Iskene, kannahská vypravěčka

Arctic Treeline

Sněžná země — Forest Plains

(T: Přidej si G nebo W.)


Arctic Treeline vstupuje na bojiště tapnutá.

"Když zde svítí světlo Starnheimu, každá mrazem pokrytá jehlička se leskne odraženou slávou Kosmu.."
—Iskene, kannahská vypravěčka

Axgard Armory

Země

Axgard Armory vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si W.


1RRWT, Obětuj Axgard Armory: Najdi si v knihovně kartu Aury nebo Vybavení, ukaž ji, dej si ji do ruky, pak si zamíchej knihovnu.

Barkchannel Pathway

Země

T: Přidej si G.

"Slyšte! Stromy vyprávějí příběhy svých předků šeptavou písní listí."
—Inga Runooká

Tidechannel Pathway

Země

T: Přidej si U.

"Věř v cestu, a ona tě dovede do bezpečí."
—Inga Runooká

Blightstep Pathway

Země

T: Přidej si B.

"Vody voní podivně sladce, ale nenechte se nalákat. Nechcete potkat to, co číhá pod hladinou "
—Solrun, beskirský válečník

Searstep Pathway

Země

T: Přidej si R.

"Naši stateční Tuskeri bratři hledají nové cesty a my následujeme a mapujeme pouti těch, co přežili“
— Solrun, beskirský válečník

Bretagard Stronghold

Země

Bretagard Stronghold vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si G.


GWWT, Obětuj Bretagard Stronghold: Polož +1/+1 žeton na každou z až dvou cílových bytostí pod tvou kontrolou. Do konce kola získávají vigilance a lifelink. Aktivuj tuto schopnost jen tehdy, když můžeš hrát sorcery.

Darkbore Pathway

Země

T: Přidej si B.

"Ticho, a nehýbejte se. Nehledě na to, jakl strašlivá je temnota, světlo ve Skellském močálu není nikdy dobré znamení. "
—Haugar, kannahský průzkumník

Slitherbore Pathway

Země

T: Přidej si G.

"Tyto tunely vyhloubil Kosmický had, a zůstává zde jeho ozvěna – vlnící se aura divokosti a nespoutaného růstu. "
—Haugar, kannahský průzkumník

Faceless Haven

Sněžná země

T: Přidej si C.


SSS: Faceless Haven se do konce kola stává 4/3 bytostí s vigilance a všemi typy bytostí (S může být zaplacena jednou manou ze sněžného zdroje.)

Je všude a nikde, místo nespoutané logikou, těsně za hranicemi reality.

Gates of Istfell

Země

Gates of Istfell vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si W.


2WUUT, Obětuj Gates of Istfell: Získáváš 2 životy a lízni dvě karty.

Glacial Floodplain

Sněžná země — Plains Island

(T: Přidej si W nebo U.)


Glacial Floodplain vstupuje na bojiště tapnutá.

"Kdysi zde byl skalní útes – než Biora Vítačka Úsvitu prohlásila, že jí brání ve výhledu a zbourala ho holýma rukama "
—Iskene, kannahská vypravěčka

Gnottvold Slumbermound

Země

Gnottvold Slumbermound vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si R.


3RGGT, Obětuj Gnottvold Slumbermound: Znič cílovou zemi. Vytvoř si 4/4 zelenou bytost-token s typy Troll Warrior a s trample..

Great Hall of Starnheim

Země

Great Hall of Starnheim vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si B.


WWBT, Obětuj Great Hall of Starnheim a bytost, již kontroluješ: Vytvoř si 4/4 bílou bytost-token s typy Angel Warrior s flying a vigilance. Aktivuj tuto schopnost jen tehdy, když můžeš hrát sorcery.

Hengegate Pathway

Země

T: Přidej si W.

"Neumím přečíst tyhle runy, ale nějakou záhadou mi připadají jako varování. Dostali jsme se snad nevědomky do jiné z říší?
—Ekken, navigátor Hledačů osudu

Mistgate Pathway

Země

T: Přidej si U.

"Nikdy jsem neviděl mlhu takhle hustou – kde končí moře a začíná nebe?"
— Ekken, navigátor Hledačů osudu

Highland Forest

Sněžná země — Mountain Forest

(T: Přidej si R nebo G.)


Highland Forest vstupuje na bojiště tapnutá.

"Našlapujte opatrně! Když jsem touto cestou šla  naposled, polovina závějí byli spící trollové. Nikdy v životě jsem tak rychle neběžela! "
—Iskene, kannahská vypravěčka

Ice Tunnel

Sněžná země — Island Swamp

(T: Přidej si U nebo B.)
Ice Tunnel vstupuje na bojiště tapnutá.

"Led praskal pod nohama a pod ním plavaly temné stíny. Kdo další kráčel po této prokleté cestě? "
—Iskene, kannahská vypravěčka

Immersturm Skullcairn

Země

Immersturm Skullcairn vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si B.


1BRRT, Obětuj Immersturm Skullcairn: Immersturm Skulcairn udělí 3 zranění cílovému hráči. Tento hráč zahodí kartu. Aktivuj tuto schopnost jen tehdy, když můžeš hrát sorcery.

Littjara Mirrorlake

Země

Littjara Mirrorlake vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si U.


2GGUT, Obětuj Littjara Mirrorlake: Vytvoř si token, který je kopií cílové bytosti pod tvou kontrolou, pouze vstupuje na bojiště s +1/+1 žetonem navíc.. Aktivuj tuto schopnost jen tehdy, když můžeš hrát sorcery.

Port of Karfell

Země

Port of Karfell vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si U.


3UBBT, Obětuj Port of Karfell: odemel čtyři karty, pak vrať kartu bytosti ze svého hřbitova na bojiště tapnutou.

Rimewood Falls

Sněžná země — Forest Island

(T: Přidej si G nebo U)


Rimewood Falls vstupuje na bojiště tapnutá.

"Po čtrnácte dní ležela naše tlupa pod ledovou vodou a dýchala skrze rákosové stvoly, čekaje, až se ten obří medvěd objeví. "
—Iskene, kannahská vypravěčka

Shimmerdrift Vale

Sněžná země

Shimmerdrift Vale vstupuje na bojiště tapnutá.
Jak Shimmerdrift Vale vstupuje na bojiště, zvol si barvu.


T: Přidej si jednu manu zvolené barvy..

Odrazy světel od sněhem vyleštěného ledu se blyští všemi barvami duhy.

Skemfar Elderhall

Země

Skemfar Elderhall vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si G.


2BBGT, Obětuj Skemfar Elderhall: Až jedna cílová bytost pod tvou kontrolou získává -2/-2 do konce kola. Vytvoř si dvě 1/1 zelené bytosti-tokeny s typem Elf. Aktivuj tuto schopnost jen tehdy, když můžeš hrát sorcery.

Snowfield Sinkhole

Sněžná země — Plains Swamp

(T: Přidej si W nebo B.)


Snowfield Sinkhole vstupuje na bojiště tapnutá.

"Mladá Vitima zařvala vzhůru do Kosmu, vyzývaje bohy, aby ji ztrestali za její zpupnost. No, jak vidno, všimli si toho."
—Iskene, kannahská vypravěčka

Sulfurous Mire

Sněžná země — Swamp Mountain

(T: Přidej si B nebo R.)


Sulfurous Mire vstupuje na bojiště tapnutá.

"Když jsem byla mladá, soutěžili jsme v hopsání jako králíci mezi lávovými fontánkami, a vařící asfalt nám opaloval nohy."
—Iskene, kannahská vypravěčka

Surtland Frostpyre

Země

Surtland Frostpyre vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si R.


2UURT, Obětuj Surtland Frostpyre: Proveď scry 2. Surtland Frostpyre  udělí 2 zranění každé bytosti. Aktivuj tuto schopnost jen tehdy, když můžeš hrát sorcery.

Tyrite Sanctum

Země

T: Přidej si C.


2T: Cílová legendární bytost získává navíc typ God. Polož  na ni +1/+1 žeton.


4T, Obětuj Tyrite Sanctum: Polož žeton  nezničitelnosti na cílový permanent s typem God.

Volatile Fjord

Sněžná země — Island Mountain

(T: Přidej si U nebo R.)


Volatile Fjord vstupuje na bojiště tapnutá.

"Na vlastní oči jsem viděla, jak Jari Povolávač Orlů padal z těchto útesů, jen aby ho ve vzduchu chytil obří pták! "
—Iskene, kannahská vypravěčka

Woodland Chasm

Sněžná země — Swamp Forest

(T: Přidej si B nebo G.)


Woodland Chasm vstupuje na bojiště tapnutá.

"Je to snad hrob boha? Tunel vyhloubený Kosmíckým hadem? Nezáleží na tom. Není to místo pro nás."
—Iskene, kannahská vypravěčka

The World Tree

The World Tree vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si G.


Pokud kontroluješ šest a více zemí, země pod tvou kontrolou mají  "T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy."


WWUUBBRRGGT, Obětuj The World Tree: Najdi si v knihovně libovolný počet karet s typem God, dej si je na bojiště, pak si zamíchej knihovnu.

Snow-Covered Plains

Základní sněžná země — Plains

(T: Přidej si W.)

Snow-Covered Island

Základní sněžná země — Island

(T: Přidej si U.)

Snow-Covered Swamp

Základní sněžná země — Swamp

(T: Přidej si B.)

Snow-Covered Mountain

Základní sněžná země — Mountain

(T: Přidej si R.)

Snow-Covered Forest

Základní sněžná země — Forest

(T: Přidej si G.)

SET BOOSTERY – EXKLUZIVNÍ KARTY

Valkyrie Harbinger

Bytost — Angel Cleric

4WW

4/5

Flying, lifelink


Na začátku každé fáze konce kola, pokud jsi toto kolo získal/a 4 nebo více životů, vytvoř si 4/4 bílou bytost-token s typem Angel, s flying a vigilance.

Kamkoli letí, tam svítí Světlo Starnheimu.

Surtland Elementalist

Bytost — Giant Wizard

5UU

8/8

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla ukaž kartu s typem Giant ze své ruky nebo zaplať 2.

Kdykoli Surtland Elementalist útočí, můžeš seslat kouzlo instant nebo sorcery ze své ruky bez placení jeho manové ceny.

Cleaving Reaper

Bytost — Angel Berserker

3BB

5/3

Flying, trample


Zaplať 3 life: Vrať Cleaving Reaper ze svého hřbitova do ruky. Aktivuj tuto schopnost jen tehdy, pokud toto kolo přišla na boiiště pod tvou kontrolou bytost s typem Angel nebo Berserker.

"Nezašpiním svou zbraň tvou krví, démone. Zhyneš vlastní sekerou! "

Surtland Flinger

Bytost — Giant Berserker

3RR

4/6

Kdykoli Surtland Flinger útočí, můžeš obětovat jinou bytost. Když tak učiníš, Surtland Flinger udělí počet zranění rovný síle oné bytosti jakémukolli cíli. Pokud měla obětovaná bytost typ Giant, Surtlane Flinger udělí onomu cíli dvojnásobek zranění.

Vítězství nad kamarádšoft.

Canopy Tactician

Bytost — Elf Warrior

3G

3/3

Ostatní bytosti s typem Elf pod tvou kontrolou mají +1/+1.


T: Přidej si GGG.

"Smrt a život jsou dvěma konci téhož kopí.“

Armed and Armored

Instant

1W

Vozidla pod tvou kontrolou se stávají do konce kola artefaktovými bytostmi. Zvol si bytost s typem Dwarf pod tvou kontrolou. Připoj na ni libovolný počet Vybavení pod tvou kontrolou.

Axgardští trpaslíci mají pramálo důvodů k opouštění svého nedobytného podzemního království – ale když už vyrazí, pak v plné síle.

Starnheim Aspirant

Bytost — Human Cleric

2W

2/2

Kouzla typu Angel tě stojí k seslání o 2 méně.

"Nebojím se smrti. Vím, že má duše půjde do Starnheimu, kde budu věčně hodovat mezi valkýrami a hrdiny. Můžeš říci totéž? "

Warchanter Skald

Bytost — Dwarf Cleric

2W

2/3

Kdykoli se Warchanter Skald tapne, pokud je očarována nebo vybavena, vytvoř si 2/1 červenou bytost-token s typem Dwarf Berserker.

"Kdo bude hrdinou mého příběhu?"

Youthful Valkyrie

Bytost — Angel

1W

1/3

Flying
Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiná bytost s typem Angel, polož +1/+1 žeton na Youthful Valkyrie.

Než může vstoupit do letky Starnheimu, musí se mladá valkýra naučit tisíce příběhů o svých předcích.

Absorb Identity

Instant

1U

Vrať cílovou bytost do ruky vlastníka. Můžeš nechat bytosti s typem Shapeshifter pod tvou kontrolou stát kopiemi oné bytosti do konce kola.

Giant's Grasp

Očarování — Aura

2UU

Očaruj permanent s typem Giant pod tvou kontrolou


Když Giant's Grasp vstupuje na bojiště, získáváš kontrolu nad cílovým permanentem, který není země, dokud Giant's Grasp zůstává na bojišti.

"Chovej se slušně a budeš fajn mazlík. Kousni mne a budeš municí. "

Elderfang Ritualist

Bytost — Elf Cleric

2B

3/1

Když Elderfang Ritualist zemře, vrať si kartu bytosti s typem Elf ze svého hřbitova do ruky.

Její prsty ztuhly, zatímco se zahalená mrtvola pohnula. Její poslední, trhavý nádech byl pln triumfu. „Navrať se, můj vyvolený, a dopřej našemu lidu vítězství!"

Renegade Reaper

Bytost — Angel Berserker

2B

2/3

Flying


Když Renegade Reaper vstupuje na bojiště, odemel čtyři karty. Pokud je takto odemleta karta s typem Angel, získáváš 4 životy.

Thornmantle Striker

Bytost — Elf Rogue

4B

4/3

Když Thornmantle Striker vstupuje na bojiště, zvol si jedno —


• Odstraň X žetonů z cílového permanentu, kde X je počet permanentů s typem Elf pod tvou kontrolou.


• Cílová bytost pod kontrolou protihráče získává -X/-X do konce kola, kde X je počet permanentů s typem Elf pod tvou kontrolou.

Bearded Axe

Artefakt — Equipment

2R

Vybavená bytost má  +1/+1 za každý permanent s typem Dwarf, Vybavení a/nebo Vozidlo pod tvou kontrolou.

 
Vybav 2

Každý trpasličí kovotepec tráví prvních sto let svého života kováním jediné zbraně a vdechováním  runové magie do ní.

Fire Giant's Fury

Sorcery

1R

Cílová bytost s typem Giant získává do konce kola +2/+2 a trample. Kdykoli toto kolo udělí bojové zranění hráči, vypověz odpovídající počet karet ze vršku své knihovny. Do konce kola můžeš tyto karty zahrát.

A tak skončil hodokvas, síň, i klan.

Gilded Assault Cart

Artefakt — Vozidlo

1RR

5/1

Trample


Posádka 2 (
(Tapni libovolný počet bytostí s celkovou silou 2  a více: Toto Vozidlo se do konce kola stává artefaktovou bytostí.)


Obětuj dva Treasure: Vrať Gilded Assault Cart ze svého hřbitova do ruky.

Elven Ambush

Instant

3G

Vytvoř si 1/1 zelenou bytost-token s typem Elf za každý permanent s typem Elf pod tvou kontrolou.

"Žádný elf se nemůže rovnat Tuskeri v boji. Proč nezaútočíme?“
—Knorjolvin, tuskerijský nájezdník

Gladewalker Ritualist

Bytost — Shapeshifter

2G

3/3

Changeling (Tato karta má všechny typy bytosti.)


Kdykoli jiná bytost jménem Gladewalker Ritualist vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, lízni kartu.

"Jsme vším."

Rampage of the Valkyries

Očarování

3WB

Když Rampage of the Valkyries vstupuje na bojiště, vytvoř si 4/4 bílou bytost-token s typem Angel, s flying a s vigilance.


Kdykoli zemře bytost s typem Angel pod tvou kontrolou, každý další hráč obětuje bytost.

"Toto místo je zkažené. Očistěte jej.“

KALDHEIM COMMANDER balíky – Exkluzivní karty

Lathril, Blade of the Elves

Legendární bytost — Elf Noble

2BG

2/3

Menace


Kdykoli Lathril, Blade of the Elves udělí bojové zranění hráči, vytvoř si odpovídající počet 1/1 zelených bytostí-tokenů s typem Elf.


T, Tapni deset netapnutých permanentů s typem Elf pod tvou kontrolou: Každý protihráč ztrácí 10 životů a ty 10 životů získáváš.

Ranar the Ever-Watchful

Legendární bytost — Spirit Warrior

2WU

2/3

Flying, vigilance


První karta, kterou v každém kole předpovídáš, stojí k předpovězení 0 .

Kdykoli vypovíš ze hry jednu nebo více karet ze své ruky a/nebo permanentů z bojiště , vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Spirit a s flying.

Cosmic Intervention

Instant

3W

Pokud by byl permanent pod tvou kontrolou měl být toto kolo odložen ze hřbitova na bojiště, namísto toho jej vypověz ze hry. Vrať jej na bojiště pod kontrolu vlastníka na začátku další fáze konce kola.


Předpověz 1W (Ve svém kole můžeš zaplatit 2 a vypovědět tuto kartu ze své ruky ze hry lícem dolů. Sešli ji v pozdějším kole za její cenu předpovědi.)

Hero of Bretagard

Bytost — Human Warrior

2W

1/1

Kdykoli vypovíš ze hry jednu nebo více karet ze své ruky a/nebo permanentů z bojiště, polož si na Hero of Bretagard odpovídající počet +1/+1 žetonů.


Pokud má na sobě Hero of Bretagard pět a nebo více žetonů, má flying a ke svým typům navíc typ Angel.

Pokud má na sobě Hero of Bretagard deset a více žetonů, má nezničitelnost a ke svým typům navíc typ God.

Stoic Farmer

Bytost — Dwarf Peasant

3W

3/3

Když Stoic Farmer vstupuje na bojiště, najdi si v knihovně kartu základní země Plains a ukaž ji. Pokud kontroluje protihráč více zemí, polož ji na bojiště tapnutou. Jinak si ji dej do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.

 
Předpověz 1W (Ve svém kole můžeš zaplatit 2 a vypovědět tuto kartu ze své ruky ze hry lícem dolů. Sešli ji v pozdějším kole za její cenu předpovědi.)

Sage of the Beyond

Bytost — Spirit Giant

5UU

5/5

Flying

Kouzla sesílaná odkudkoli jinud než ze tvé ruky tě stojí k seslání o 2 méně.


Předpověz 4U (Ve svém kole můžeš zaplatit 2 a vypovědět tuto kartu ze své ruky ze hry lícem dolů. Sešli ji v pozdějším kole za její cenu předpovědi.)

Spectral Deluge

Sorcery

4UU

Vrať každou bytost s odolností X pod kontrolou tvých protihráčů do rukou vlastníků, kde X je počet zemí s typem Island pod tvou kontrolou.

Předpověz 1UU (Ve svém kole můžeš zaplatit 2 a vypovědět tuto kartu ze své ruky ze hry lícem dolů. Sešli ji v pozdějším kole za její cenu předpovědi.)

Tales of the Ancestors

Sorcery

3U

Každý hráč s méně kartami v ruce než hráč s nejvíce kartami v ruce si lízne počet karet rovný rozdílu.


Předpověz 1U (Ve svém kole můžeš zaplatit 2 a vypovědět tuto kartu ze své ruky ze hry lícem dolů. Sešli ji v pozdějším kole za její cenu předpovědi.)

Pact of the Serpent

Sorcery

1BB

Zvol si typ bytosti. Cílový hráč si lízne X karet a ztrácí X životů, kde X je počet bytostí zvoleného typu, které kontroluješ.

"Naše půtky jsou za námi. Naši nepřátelé před námi. Smrt nebo vítězství nám všem!"

Ruthless Winnower

Bytost — Elf Rogue

3BB

4/4

Na začátku udržovací fáze každého hráče onen hráč obětuje bytost, která nemá typ Elf.

"Počítám uchvatitele s pomocí mé dýky, vždy po jedné smrtící ráně. "

Serpent's Soul-Jar

Artefakt

2B

Kdykoli zemře bytost s typem Elf pod tvou kontrolou, vypověz ji ze hry.


T, Zaplať 2 životy: Do konce kola můžeš seslat kouzlo bytosti z karet vypovězených ze hry pomocí Serpent's Soul-Jar.

Smyčky se kroutí jako sám čas, nesoucí duchy zpět od smrti k probuzení.

Bounty of Skemfar

Sorcery

2G

Otoč vrchních šest karet své knihovny. Můžeš z nich dát na bojiště kartu země, tapnutou, a kartu s typem Elf si dát do ruky. Zbytek si dej  na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Ani válka nedokáže utlumit krásu Skemfaru.

Crown of Skemfar

Očarování — Aura

2GG

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +1/+1 za každý permanent s typem Elf pod tvou kontrolou, a reach.


2G: Vrať  Bounty of Skemfar ze svého hřbitova do ruky.

Lathril, královna prastarých Einir, nechala svým smrtelným potomkům mocný odkaz.

Wolverine Riders

Bytost — Elf Warrior

4GG

4/4

Na začátku každé udržovací fáze si vytvoř 1/1 zelenou bytost-token s typem Elf.


Kdykoli jiná bytost s typem Elf vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, získáváš počet životů rovný její odolnosti.

"Prorazíme jejich šiky. Vy ostatní, držte se za námi!"

Elderfang Venom

Očarování

2BG

Útočící bytosti s typem Elf pod tvou kontrolou mají deathtouch.


Kdykoli zemře bytost s typem Elf pod tvou kontrolou, každý protihráč ztrácí 1 život a ty získáváš 1 život.

"Kosmický had nám daroval svůj jed. Coby své díky noříme své tesáky do těch, kdo znesvěcují staré způsoby."

Ethereal Valkyrie

Bytost — Spirit Angel

4WU

4/4

Flying


Kdykoli Ethereal Valkyrie vstupuje na bojiště nebo útočí, lízni kartu, pak vypověz kartu ze své ruky ze hry lícem dolů. Stává se předpovězenou. Její cena předpovědi je rovna její manové ceně snížené o 2. (V pozdějším kole ji můžeš seslat za cenu předpovědi, i když tato karta mezitím opustila bojiště)

Inspired Sphinx

Bytost — Sphinx

5UU

5/5

Flying


Když Inspired Sphinx vstupuje na bojiště, lízni počet karet rovný počtu tvých protihráčů.

 
3U: Vytvoř si 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Thopter.

Přeložil Jan Adam, 2021