Překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele. Kontakt: mudrc@mysticshop.cz

kld_sp.jpg

Jméno

Typ

Cena

S/O

Herní text

Flavor text

Acrobatic Maneuver

Instant

11

Vypověz ze hry cílovou bytost pod tvou kontrolou, pak onu kartu vrať na bojiště po kontrolu vlastníka.

Lízni kartu.

Odpadlíci vždy najdou ještě kreativnější způsoby, jak obcházet aetherová regulační nařízení Konzulátu.

Aerial Responder

Bytost — Dwarf Soldier

111

2/3

Flying, vigilance, lifelink

Trpaslíci mají od přírody instinkt pro opravy, vrozené porozumění, jak systémy fungují, a pověst nebojácných tvorů. Jsou perfektními kandidáty pro pohotovostní asistenční jednotky Veletrhu.

Aetherstorm Roc

Bytost — Bird

111

3/3

Flying


Kdykoli Aetherstorm Roc či jiná bytost vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, získáváš 
1(žeton energie).

Kdykoli Aetherstorm Roc útočí, můžeš zaplatit 11. Pakliže tak učiníš, polož na ni +1/+1 žeton a tapni až jednu cílovou bytost pod kontrolou bránícího se hráče.

Angel of Invention

Bytost — Angel

111

2/1

Flying, vigilance, lifelink


Fabricate 2 (Když tato bytost vstupuje na bojiště,polož na ni dva +1/+1 žetony nebo vytvoř dvě 1/1 bezbarvé artefaktové bytosti-tokeny s typem Servo.)

Ostatní bytosti pod tvou kontrolou mají +1/+1.

Authority of the Consuls

Očarování

1

Bytosti vstupují na bojiště pod kontrolu  tvých protihráčů tapnuté.

Kdykoli vstoupí bytost na bojiště pod kontrolu protihráče, získáváš 1 život.

Občané si mohou dělat, co chtějí - v rámci zákonů Konzulátu.

Aviary Mechanic

Bytost — Dwarf Artificer

11

2/2

Když Aviary Mechanic vstupuje na bojiště, můžeš vrátit jiný permanent, jenž kontroluješ, do ruky vlastníka.

Piloti přivádějí své zmrzačené vzdušné koráby do Aviárií, s důvěrou, že nejtalentovanější ghirapurští mechanici je zase dostanou do vzduchu.

Built to Last

Instant

1

Cílová bytost získává do konce kola +2/+2. Je-li to artefaktová bytost, do konce kola získává navíc nezničitelnost. (Nezničí ji zranění a efekty říkající „znič“.)

Automatony postavené Konzulátem mají doživotní záruku.

Captured by the Consulate

Očarování — Aura

11

Očaruj bytost, již nekontroluješ


Očarovaná bytosti nemůže útočit.

 

Kdykoli protihráč sešle kouzlo a má-li ono kouzlo jeden cíl, změň jeho cíl na očarovanou bytost, je-li to možné.

 

"Konečně. ‘Slavná’ Pia Nalaar."
—Tezzeret

Cataclysmic Gearhulk

Artefaktová bytost — Construct

111

4/5

Vigilance


Když Cataclysmic Gearhulk vstupuje na bojiště, každý hráč si zvolí mezi permanenty, jež kontroluje a které nejsou zeměmi, artefakt, bytost, očarování a sférochodce, a zbytek obětuje.

Consulate Surveillance

Očarování

11

Když Consulate Surveillance vstupuje na bojiště, získáváš 1111 (čtyři žetony energie).
Zaplať  
11: Udělení veškerého zranění, které by ti toto kolo udělil zdroj dle tvé volby, je zabráněno.

Consul's Shieldguard

Bytost — Dwarf Soldier

11

3/4

Když Consul's Shieldguard vstupuje na bojiště, získáváš 11 (dva žetony energie).


Kdykoli Consul's Shieldguard útočí, můžeš zaplatit 
1. Pakliže tak učiníš, jiná cílová útočící bytost získává do konce kola nezničitelnost.

Eddytrail Hawk

Bytost — Bird

11

1/2

Flying


Když Eddytrail Hawk vstupuje na bojiště, získáváš 
11 (dva žetony energie).

Kdykoli Eddytrail Hawk útočí, můžeš zaplatit 1. Pakliže tak učiníš, jiná cílová útočící bytost získává do konce kola flying.

Fairgrounds Warden

Bytost — Dwarf Soldier

11

1/3

Když Fairgrounds Warden vstupuje na bojiště, vypověz ze hry cílovou bytost pod kontrolou protihráče, dokud Fairgrounds Warden neopustí bojiště.

"Půjdeš se mnou."

Fragmentize

Sorcery

1

Znič cílový artefakt nebo očarování s převedenou manovou cenou 4 a méně..

"Příliš mnoho tření v ložiskách, nejednotné vrutování, patrné rýhy po odlévání. Zbavte se toho a začněte znovu."
—Dovin Baan

Fumigate

Sorcery

111

Znič všechny bytosti. Za každou takto zničenou bytost získáváš 1 život.

"Ghirapurská populace skřetů je hrozbou pro infrastrukturu veletrhu. Hrozby musí být odstraněny.."
—Sram, stavitel-senior

Gearshift Ace

Bytost — Dwarf Pilot

11

2/1

First strike


Kdykoli se Gearshift Ace stane posádkou Vozidla, ono Vozidlo získává do konce kola first strike.

Někteří dávají na odiv své trofeje v Hale mechanistů. Jiní dávají na odiv svůj talent v ulicích Ghirapuru.

Glint-Sleeve Artisan

Bytost — Dwarf Artificer

11

2/2

Fabricate 1 (Když tato bytost vstupuje na bojiště,polož na ni +1/+1 žeton nebo vytvoř 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Servo.)

"Šrouby pevný, talent zjevný.“

Herald of the Fair

Bytost — Human

11

3/2

Když Herald of the Fair vstupuje na bojiště, cílová bytost pod tvou kontrolou získává do konce kola +1/+1.

 

"Vítejte vespolek! Tudy, přímo tudy! Otevřete oči, uši, a svou fantazii zázrakům Veletrhu vynálezců!!!"

Impeccable Timing

Instant

11

Impeccable Timing udělí 3 zranění cílové útočící nebo blokující bytosti.

Když Baral stavěl svou past na Chandru, nepočítal s příchodem obrovského leonina s dvouhlavou sekerou.

Inspired Charge

Instant

111

Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +2/+1.

Jeden trpaslík v týmu je zárukou kompetence. Samí trpaslíci v týmu jsou zárukou dokonalosti.

Master Trinketeer

Bytost — Dwarf Artificer

11

3/2

Bytosti typu Servo a Thopter pod tvou kontrolou mají +1/+1.


11: Vytvoř 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Servo.

"Nechť nikdy nezapomeneme na radost skrývající se v srdci vynalézání."

Ninth Bridge Patrol

Bytost — Dwarf Soldier

11

1/1

Kdykoli jiná bytost pod tvou kontrolou opustí bojiště, polož na Ninth Bridge Patrol +1/+1 žeton.

Konzulát udržuje hlídky na všech jedenácti mostech, aby zajistil, že tržiště bude rájem obchodu, nikoli podvodníků.

Pressure Point

Instant

11

Tapní cílovou bytost.


Lízni kartu.

Všechno má vypínač.

Propeller Pioneer

Bytost — Human Artificer

11

2/1

Flying


Fabricate 1 (Když tato bytost vstupuje na bojiště,polož na ni +1/+1 žeton nebo vytvoř 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Servo.)

"Obloha není cílem. Je jen počátkem. "

Refurbish

Sorcery

11

Vrať cílovou kartu artefaktu ze svého hřbitova na bojiště.

"Nemusíš si kupovat nové, když tu mám vše, co potřebuji k opravě tohoto."
—Ripu, specialista na opravy

Revoke Privileges

Očarování — Aura

11

Očaruj bytost


Očarovaná bytost nemůže útočit, blokovat, ani být posádkou Vozidel.

"Podle konzulátního mandátu č. 482 jsem povinen vás zadržet, občane."

Servo Exhibition

Sorcery

11

Vytvoř dvě 1/1 bezbarvé artefaktové bytosti-tokeny s typem Servo.

"Rozhodčí jim dali teda pořádně zabrat, ale ony to vydržely. Myslím, že zapůsobily i na Hlavního sudího Tezzereta."
—Ritika, artificérka

Skyswirl Harrier

Bytost — Bird

11

3/4

Flying

Tito obří ptáci se střemhlav vrhají z oblohy, křídly čechraje aetherové proudy, aby polapili nic netušící kořist.

Skywhaler's Shot

Instant

11

Znič cílovou bytost se silou 3 či více. Proveď scry 1.

V tom okamžiku pravdy jako by se zastavil čas, a nebeská velryba strnula jako zavěšená na nebi.

Tasseled Dromedary

Bytost — Camel

1

0/4

Pro Veletrh vynálezců není vypsaný žádný dresscode, ale těžko byste zde hledali někoho oblečeného v něčem jiném než svém nejlepším.

Thriving Ibex

Bytost — Goat

11

2/4

Když Thriving Ibex vstupuje na bojiště, získáváš 11 (dva žetony energie).


Kdykoli Thriving Ibex útočí, můžeš zaplatit 
11. Pakliže tak učiníš, polož na ni +1/+1 žeton.

Tkaniny na Veletrhu vynálezců pocházejí ze všech koutů Kaladeshe.

Toolcraft Exemplar

Bytost — Dwarf Artificer

1

1/1

Na začátku bojové fáze ve tvém kole, pokud kontroluješ artefakt, Toolcraft Exemplar získává do konce kola +2/+1. Pokud kontroluješ tři a více artefaktů, získává také do konce kola first strike.

"Pokud chcete vyrábět ty nejlepší věci, musíte začít u nejlepších nástrojů."

Trusty Companion

Bytost — Hyena

11

3/2

Vigilance

Trusty Companion nemůže útočit sama.

Prokazuje oddanost, jaké nejsou automatony schopny.

Visionary Augmenter

Bytost — Dwarf Artificer

111

2/1

Fabricate 2 (Když tato bytost vstupuje na bojiště,polož na ni dva +1/+1 žetony nebo vytvoř dvě 1/1 bezbarvé artefaktové bytosti-tokeny s typem Servo.)

"Je to multifunkční systém radiálních nástaveb se superlaterálními posilovači výkonu. Samozřejmě, že vyhraje. "

Wispweaver Angel

Bytost — Angel

111

4/4

Flying


Když Wispweaver Angel vstupuje na bojiště, můžeš vypovědět ze hry jiný cílový permanent pod tvou kontrolou a pak jej vrátit na bojiště pod kontrolu vlastníka.

Aether Meltdown

Očarování — Aura

11

Flash (You may cast this spell any time you could cast an instant.)


Očaruj bytost nebo Vozidlo

Když Aether Meltdown vstupuje na bojiště, získáváš 11 (dva žetony energie).


Očarovaný permanent má -4/-0.

Aether Theorist

Bytost — Vedalken Rogue

11

1/3

Když Aether Theorist vstupuje na bojiště, získáváš 111 (tři žetony energie).


1, Zaplať  1: Proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji dát na spodek knihovny.)

Æther Tradewinds

Instant

11

Vrať cílový permanent, jenž kontroluješ, a cílový permanent, jenž nekontroluješ, do rukou vlastníků.

Inženýři Konzulátu vyvinuli bezpečné metody pro sklízení aetheru,ale odpadlíci nejsou vždy tak opatrní.

Aethersquall Ancient

Bytost — Leviathan

111

6/6

Flying
Na začátku tvé udržovací fáze získáváš 
111 (tři žetony energie).


Zaplať
11111111: Vrať všechny ostatní bytosti do rukou vlastníků. Aktivuj tuto schopnost jedině tehdy, kdy můžeš sesílat sorcery.

Ceremonious Rejection

Instant

1

Zruš cílové bezbarvé kouzlo.

 

Sudí na Veletrhu jsou tak respektováni, že pochvalné pokývnutí může vynálezce inspirovat na celý život – a odmítavé mávnutí ukončit kariéru.

Confiscation Coup

Sorcery

111

Zvol si cílový artefakt nebo bytost.

Získáváš 1111 (čtyři žetony energie), pak můžeš zaplatit počet 1 rovný převedené manové ceně onoho permanentu. Pakliže tak učiníš, získáváš nad ním kontrolu.

"Občané, neodporujte. Je to v zájmu vašeho bezpečí. Tezzeret vás vyzývá, abyste odevzdali veškeré své vynálezy. Ihned. "

Curio Vendor

Bytost — Vedalken

11

2/1

"Přistupte blíže! Zkuste si to! Poškádlí to vaše smysly a ohromí mysl! "

Disappearing Act

Instant

111

Jako dodatečnou cenu k seslání Disappearing Act vrať permanent, jený kontroluješ, do ruky vlastníka.

 
Zruš cílové kouzlo.

"Baral mi kdysi dávno sebral rodinu. Udělám nyní cokoli, abych se mu postavila."
—Chandra Nalaar

Dramatic Reversal

Instant

11

Odtapni všechny permanenty pod tvou kontrolou, jenž nejsou země.

"Nikdo se tě o pomoc neprosil, Jace. Ale díky. "
—Chandra Nalaar

Era of Innovation

Očarování

11

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu artefakt nebo Artificer, můžeš zaplatit 1. Pakliže tak učiníš, získáváš 11 (dva žetony energie).


Zaplať
111111, obětuj Era of Innovation: Lízni tři karty.

Experimental Aviator

Bytost — Human Artificer

111

0/3

Flying


Když Experimental Aviator vstupuje na bojiště, vytvoř dvě 1/1 bezbarvé artefaktové bytosti-tokeny s typem Thopter a s flying.

"Ty malé thoptérky tady nahoře vypadaly tak samy, tak jsem si řekla, že se k nim přidám. "

Failed Inspection

Instant

111

Zruš cílové kouzlo. Lízni kartu, pak kartu zahoď.

Nejnebezpečnější věc, kterou může arfiticér udělat, je pokládat vynález za dokonalý.

Gearseeker Serpent

Bytost — Serpent

111

5/6

Gearseeker Serpent stojí k seslání o  1 méně za každý artefakt, jenž kontroluješ.


11: Gearseeker Serpent nemůže být toto kolo blokována.

Jeho sbírka je velká, ale i tak má každá loď v jeho srdci speciální místo.

Glimmer of Genius

Instant

11

Proveď scry 2, pak lízni dvě karty. Získáváš 11 (dva žetony energie).

Vynálezci žijí pro takové momenty inspirace: neocenitelné, neuvěřitelné, dokonalé.

Glint-Nest Crane

Bytost — Bird

11

1/3

Flying

Když Glint-Nest Crane vstupuje na bojiště, podívej se na vrchní čtyři karty své knihovny. Můžeš z nich ukázat kartu artefaktu a dát si ji do ruky. Zbytek dej na spodek knihovny v libovolném pořadí.

Hightide Hermit

Bytost — Crab

11

4/4

Defender


Když Hightide Hermit vstupuje na bojiště, získáváš 
1111 (čtyři žetony energie).
Zaplať
11: Hightide Hermit může toto kolo útočit, jako by neměla defender.

Insidious Will

Instant

111

Zvol si jedno —


• Zruš cílové kouzlo.


• Můžeš pro cílové kouzlo zvolit nové cíle.


• Zkopíruj cílové kouzlo instant nebo sorcery. Můžeš si zvolit pro kopii nové cíle.

"Zase se setkáváme, pyromantko"
—Baral, náčelník bezpečnostní služby

Janjeet Sentry

Bytost — Vedalken Soldier

11

2/3

Když Janjeet Sentry vstupuje na bojiště, získáváš 11 (dva žetony energie).


1, Zaplať 11:  Můžeš tapnout či odtapnout cílovou bytost.

Janjeetská observatoř je otevřena veřejnosti, ale přístup do sousedících laboratoří je omezen.

Long-Finned Skywhale

Bytost — Whale

111

4/3

Flying


Long-Finned Skywhale může blokovat pouze bytosti s flying.

Aetherosféra je domovem těch nejúžasnějších tvorů na Kaladeshi, ačkoli nebezpečenství s ní spojen způsobují, že o nich moc není známo.

Malfunction

Očarování — Aura

11

Očaruj artefakt nebo bytost


Když Malfunction vstupuje na bojiště, tapni očarovaný permanent.


Očarovaný permanent se v průběhu odtapovací fáze hráče jej kontrolujícího neodtapuje.

"Už je nedělají takové, jako kdysi."

Metallurgic Summonings

Očarování

111

Kdykoli sešleš kouzlo instant nebo sorcery, vytvoř si X/X bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Construct, kde X je převedená manová cena seslaného kouzla.

 
111, Vypověz Metallurgic Summonings ze hry: Vrať všechny karty typu instant a sorcery ze svého hřbitova do ruky. Aktivuj tuto schopnost pouze tehdy, kontroluješ-li šest či více artefaktů

Minister of Inquiries

Bytost — Vedalken Advisor

1

½

Když Minister of Inquiries vstupuje na bojiště, získáváš 11 (dva žetony energie).


1, Zaplať 1: Cílový hráč odloží vrchní tři karty své knihovny do hřbitova.

"Tento výzkum odporuje zákonům Konzulátu. "

Nimble Innovator

Bytost — Vedalken Artificer

11

2/2

Když Nimble Innovator vstupuje na bojiště, lízni kartu.

"Selhání je jen další příležitostí ke zlepšení. Jen si počkej na to, co vymyslím příště.."

Padeem, Consul of Innovation

Legendární bytost — Vedalken Artificer

11

1/4

Artefakty pod tvou kontrolou mají hexproof.

Na začátku tvé udržovací fáze, pokud kontroluješ artefakt s nejvyšší převedenou manovou cenou nebo jeden z takových artefaktů, lízni kartu.

"Ohromte mne."

Paradoxical Outcome

Instant

11

Vrať libovolné množství cílových permanentů pod tvou kontrolou, jenž nejsou tokeny, ani země, do rukou vlastníků. Za každý takto vrácený permanent si lízni kartu.

Výsledky Rashminých experimentů ji přinutily začít zvažovat hypotézu, že kromě její reality existuje i mnoho dalších.

Revolutionary Rebuff

Instant

11

Zruš cílové kouzlo, které není artefakt, pokud hráč jej kontrolující nedoplatí 1.

Než se nařízení Konzulátu stane oficiálním, odpadličtí rychlokováři už dávno našli způsob, jak jej obejít.

Saheeli's Artistry

Sorcery

111

Zvol si jedno či oboje —

 

• Vytvoř token, jenž je kopií cílového artefaktu.


• Vytvoř token, jenž je kopií cílové bytosti, s tím rozdílem, že je ke svým typům navíc artefaktem.

"Od prvního doteku vím přesně, čím chce ten kov být."

Select for Inspection

Instant

1

Vrať cílovou tapnutou bytost do ruky vlastníka. Proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek knihovny.)

Shrewd Negotiation

Sorcery

11

Prohoď kontrolu nad cílovým artefaktem, jenž kontroluješ, a cílovým artefaktem či bytostí, jež nekontroluješ.

"Bylo radostí s vámi obchodovat."

Tezzeret's Ambition

Sorcery

111

Lízni tři karty. Pokud nekontroluješ žádný artefakt, zahoď kartu.

"Abyste dosáhli toho, co nikdo předtím, musíte se odvážit toho, co nikdo předtím. "

Thriving Turtle

Bytost — Turtle

1

0/3

Když Thriving Turtle vstupuje na bojiště, získáváš 11 (dva žetony energie).


Kdykoli Thriving Turtle útočí, můžeš zaplatit 
11. Pakliže tak učiníš, polož na

ni +1/+1 žeton.

Aether utváří vše na Kaladeshi, od oblohy po moře.

Torrential Gearhulk

Artefaktová bytost — Construct

111

5/6

Flash

Když Torrential Gearhulk vstupuje na bojiště, můžeš seslat cílovou kartu typu instant ze svého hřbitova bez placení její manové ceny. Pokud by měla ona karta být toto kolo odložena do hřbitova, namísto toho je vypovězena ze hry.

Vedalken Blademaster

Bytost — Vedalken Soldier

11

2/3

Prowess (Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, tato bytost získává do konce kola +1/+1.)

Vedalkeni mají na každé ruce šest prstů, což jim dává  ojedinělou zručnost.

Weldfast Wingsmith

Bytost — Human Artificer

11

3/3

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu artefakt, Weldfast Wingsmith získává do konce kola flying.

"Létající lodě jsou jako klece. Pokud létám, chci cítit vítr ve vlasech a okusit aether."

Wind Drake

Bytost — Drake

11

2/2

Flying

Dráčci se prohánějí kaladeshským nebem, vždy čekající na pravý okamžik k úderu.

Aetherborn Marauder

Bytost — Aetherborn Rogue

11

2/2

Flying, lifelink


Když Aetherborn Marauder vstupuje na bojiště, přesuň libovolné množství +1/+1 žetonů z ostatních permanentů pod tvou kontrolou na Aetherborn Marauder.

"Nevím, co to je a komu to patří, ale je to blýskavé a chci to."

Ambitious Aetherborn

Bytost — Aetherborn Artificer

11

4/3

Fabricate 1 (Když tato bytost vstupuje na bojiště,polož na ni +1/+1 žeton nebo vytvoř 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Servo.)

Aetherození, kteří nejsou ochotní přijmout rozklad svých těl jako fakt, vynalézají zůsoby, jak sami sebe zachovat a vylepšit.

Demon of Dark Schemes

Bytost — Demon

1111

5/5

Flying


Když Demon of Dark Schemes vstupuje na bojiště, všechny ostatní bytosti získávají do konce kola -2/-2.


Kdykoli jiná bytost zemře, získáváš 
1 (žeton energie).


11, Zaplať 1111: Polož cílovou kartu bytosti z libovolného hřbitova na bojiště pod svou kontrolu, tapnutou.

Dhund Operative

Bytost — Human Rogue

11

2/2

Pokud kontroluješ artefakt, Dhund Operative má +1/+0 a deathtouch. (Jakýkoli počet zranění udělený touto bytostí jiné bytosti stačí ke zničení oné bytosti.)

Baralovi agenti mají vždy nejmodernější technologie.

Diabolic Tutor

Sorcery

111

Najdi si v knihovně kartu a dej si ji do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.

"Ukaž jim to. Ukaž, jak žhavé tvé plameny dokážou být. "
—Liliana Vess, k Chandře Nalaar

Die Young

Sorcery

11

Zvol si cílovou bytost.  Získáváš  11 (dva žetony energie), pak můžeš zaplatit libovolný počet 1. Ona bytost získává do konce kola -1/-1 za každý takto zaplacený 1 .

"Až přijde tvůj čas, poddej se. Nic netrvá věčně."

Dukhara Scavenger

Bytost — Crocodile

11

4/6

Když Dukhara Scavenger vstupuje na bojiště, můžeš dát cílovou kartu artefaktu nebo bytosti ze svého hřbitova na vršek své knihovny.

Stopy po zubech přidávají na charakteru.

Eliminate the Competition

Sorcery

11

Jako dodatečnou cenu k seslání Eliminate the Competition obětuj X bytostí.


Znič X cílových bytostí.

Otevřená agrese je na Veletrhu vynálezců přísně zakázána, ale „nehody“ se stejně stávají.

Embraal Bruiser

Bytost — Human Warrior

11

3/1

Embraal Bruiser vstupuje na bojiště tapnutá.


Embraal Bruiser má menace, pokud kontroluješ artefakt.

V Embraalu brání gangy vynálezců svou půdu pomocí geniálních výtvorů a tupých předmětů.

Essence Extraction

Instant

111

Essence Extraction udělí 3 zranění cílové bytosti a ty získáváš 3 životy..

Ti „obdaření“ mezi aetherozenými dokážou nasávat životní energii jiných bytostí do sebe.

Fortuitous Find

Sorcery

11

Zvol si jedno nebo oboje —


• Vrať si ze hřbitova do ruky cílovou kartu artefaktu.

 

 • Vrať si ze hřbitova do ruky cílovou kartu bytosti.

Aetherození nemarní ani časem, ani poklady.

Foundry Screecher

Bytost — Bat

11

2/1

Flying


Foundry Screecher má +1/+0, pokud kontroluješ artefakt.

"Mé výtvory se stále nemohou vyrovnat rychlosti střemhlavého letu těchto křídly mávajících savců. Možná bych měla na Veletrh přihlásit jednoho z nich."
—Viprikti, thopteristka

Fretwork Colony

Bytost — Insect

11

1/1

Fretwork Colony nemůže blokovat.


Na začátku tvé udržovací fáze, polož na Fretwork Colony +1/+1 žeton a ztrať 1  život.

Roj za sebou nechává bezchybný vzorek, který jen příležitostně ohrožuje strukturální integritu dřeva.

Gonti, Lord of Luxury

Legendární bytost — Aetherborn Rogue

111

2/3

Deathtouch


Když Gonti, Lord of Luxury vstupuje na bojiště, podívej se na vrchní čtyři karty knihovny cílového protihráče, jednu z nich lícem dolů vypověz ze hry a zbytek dej na spodek knihovny v náhodném pořadí. Dokud ona karta zůstává vypovězena ze hry, můžeš se na ni dívat, můžeš ji seslat, a můžeš k jejímu seslání použít manu, jako by se jednalo o manu libovolné barvy.

Harsh Scrutiny

Sorcery

1

Cílový protihráč ukáže ruku. Vyber si z ní kartu bytosti. Onen hráč onu kartu zahodí. Proveď scry 1.

"Pokud jsi neudělal nic špatného, nemáš se čeho bát. "
—Šéfvymahač Ranaj

Lawless Broker

Bytost — Aetherborn Rogue

11

3/2

Když Lawless Broker zemře, polož +1/+1 žeton na cílovou bytost pod tvou kontrolou.

Kaladeshská černá tržiště jsou známa jako „noční trhy“, ale pokud víte, koho se zeptat, najdete to, co potřebujete, v kteroukoli denní dobu.

Live Fast

Sorcery

11

Lízni dvě karty, ztrať 2 životy, a získej 11 (dva žetony energie).

"Pokud máš příležitost, chop se jí. Směj se, zpívej, tanči. Nedovol, aby noc skončila. "

Lost Legacy

Sorcery

111

Jmenuj kartu, které není artefakt ani země. Vyhledej v knihovně, ruce a hřbitově cílového hráče jakýkoli počet karet zvoleného jména a vypověz je ze hry. Onen hráč si zamíchá knihovnu a lízne si kartu za každou kartu takto vypovězenou z jeho ruky.

"To jméno nebude vyslovováno."
—Baral, šéf bezpečnostní služby

Make Obsolete

Instant

11

Bytosti pod kontrolou tvých protihráčů získávají do konce kola -1/-1.

Zázraky včerejška jsou starožitnostmi dneška.

Marionette Master

Bytost — Human Artificer

111

1/3

Fabricate 3 (Když tato bytost vstupuje na bojiště,polož na ni tři +1/+1 žetony nebo vytvoř tři 1/1 bezbarvé artefaktové bytosti-tokeny s typem Servo.)


Kdykoli je artefakt pod tvou kontrolou odložen z bojiště do hřbitova, cílový protihráč ztrácí počet životů rovný síle Marionette Master.

Maulfist Squad

Bytost — Human Artificer

11

3/1

Menace


Fabricate 1 (Když tato bytost vstupuje na bojiště,polož na ni +1/+1 žeton nebo vytvoř 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Servo.)

"Hezkej vynález. Vypadá fakt křehce."

Midnight Oil

Očarování

111

Midnight Oil vstupuje na bojiště se sedmi žetony hodin.

 
Na začátku své lízací fáze, lízni kartu navíc a odstraň z Midnight Oil dva žetony hodin.

.
Maximální povolený počet karet ve tvá ruce se rovná počtu žetonů hodin na Midnight Oil.


Kdykoli zahodíš kartu, ztrácíš 1 život.

Mind Rot

Sorcery

11

Cílový hráč zahodí dvě karty.

Mnoho vynálezců se zhroutilo pod tlakem vynalézt bezchybný design.

Morbid Curiosity

Sorcery

111

Jako dodatečnou cenu k seslání Morbid Curiosity obětuj artefakt nebo bytosti

.
Lízni počet karet rovný převedené manové ceně obětovaného permanentu.

"Každý výtvor má v sobě kus svého tvůrce. Jejich vědomosti, sny, duši. To je na tom to nejlepší."

Night Market Lookout

Bytost — Human Rogue

1

1/1

Kdykoli se Night Market Lookout tapne, každý protihráč ztrácí 1 život a ty 1 život získáváš.

Konzulát jen zřídka rozluští kódovaná oznámení o místě nočního tržiště před úsvitem, a o vymahače zákona je postaráno, pokud se přiblíží příliš.

Noxious Gearhulk

Artefaktová bytost — Construct

111

5/4

Menace


Když Noxious Gearhulk vstupuje na bojiště, můžeš zničit jinou cílovou bytost. Pokud je takto bytost zničena, získáváš počet životů rovný její odolnosti.

Ovalchase Daredevil

Bytost — Human Pilot

11

4/2

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu artefakt, můžeš vrátit Ovalchase Daredevil ze svého hřbitova do ruky.

"Nech mne hádat. Myslel sis, že jsem mrtvá. "

Prakhata Club Security

Bytost — Aetherborn Warrior

11

3/4

Jen vzácně zavírá klub Prakhata své brány. Také jen vzácně se lord Gonti setkává s konzulem Kambalem. Jaká je pravděpodobnost, že oboje vyjde na stejný den?

Rush of Vitality

Instant

11

Cílová bytost získává do konce kola +1/+0, lifelink a nezničtelnost. (Zranění, které udělí, přidá hráči ji kontrolujícímu odpovídající počet životů, a nezničí ji zranění či efekty říkající „znič“)

Krátké životy vedou k zakázaným volbám.

Subtle Strike

Instant

11

Zvol si jedno či oboje —


• Cílová bytost získává do konce kola -1/-1.


• Polož na cílovou bytost +1/+1 žeton.

Odpadlíci odvádějí něco ze své nejlepší práce rovnou pod nosem Konzulátu.

Syndicate Trafficker

Bytost — Aetherborn Rogue

11

3/1

1, obětuj artefakt: Polož na Syndicate Trafficker +1/+1 žeton. Do konce kola získává nezničitelnost.

"Cena není k dalšímu smlouvání, ale myslím, že se shodneme, že je fér. "

Thriving Rats

Bytost — Rat

11

1/2

Když Thriving Rats vstupuje na bojiště, získáváš 11 (dva žetony energie).


Kdykoli Thriving Rats útočí, můžeš zaplatit 
11. Pakliže tak učiníš, polož na ni +1/+1 žeton.

V Ghirapuru i ti nejubožejší tvorové žijí v okázalém prostředí.

Tidy Conclusion

Instant

111

Znič cílovou bytost. Získáváš 1 život za každý artefakt, jenž kontroluješ.

Aetherození patroni se nezastaví před ničím, aby zajistili vítězství svých chráněnců.

Underhanded Designs

Očarování

11

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu artefakt, můžeš zaplatit  1. Pakliže tak učiníš, každý protihráč ztrácí 1 život a ty 1 život získáváš.

.
11, Obětuj Underhanded Designs: Znič cílovou bytost. Aktivuj tuto schopnost pouze tehdy, kontroluješ-li dva a více artefaktů.

Weaponcraft Enthusiast

Bytost — Aetherborn Artificer

11

0/1

Fabricate 2 (Když tato bytost vstupuje na bojiště,polož na ni dva +1/+1 žetony nebo vytvoř dvě 1/1 bezbarvé artefaktové bytosti-tokeny s typem Servo.)

"Ne, nemyslím si, že na tohle mají ta správná povolení, ale se jich na to teda ptát nebudu."
—Caru, strážný Konzulátu

Aethertorch Renegade

Bytost — Human Rogue

11

½

Když Aethertorch Renegade vstupuje na bojiště, získáváš 1111 (čtyři žetony energie).


1, Zaplať 11: Aethertorch Renegade udělí 1 zranění cílové bytosti.


1, Zaplať 11111111: Aethertorch Renegade udělí 6 zranění cílovému hráči.

Brazen Scourge

Bytost — Gremlin

111

3/3

Haste

Hnáni neukojitelným hladem se skřeti nikdy nepřestávají krmit. Dokáží zničit celoživotní dílo během pár okamžiků.

Built to Smash

Instant

1

Cílová útočící bytost získává do konce kola +3/+3. Je-li artefaktová, získává do konce kola také trample.

Bez omezení daných vyhláškami Konzulátu posouvají automatony odpadlíků výkon na hranici možností.

Cathartic Reunion

Sorcery

11

Jako dodatečnou cenu k seslání Cathartic Reunion zahoď dvě karty.


Lízni tři karty.

Propast roků a světů se zhroutila pod mocí jejich objetí.

Chandra, Torch of Defiance

Sférochodec — Chandra

111

4

+1: Vypověz ze hry vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu seslat. Paklíže tak neučiníš, Chandra, Torch of Defiance udělí 2 zranění každému protihráči.


+1: Přidej 
11  do svého manového poolu.


−3: Chandra, Torch of Defiance udělí 4 zranění cílové bytosti.


−7: Získáváš emblém s „Kdykoli sešleš kouzlo, tento emblém udělí 5 zranění cílové bytosti nebo hráči."

Chandra's Pyrohelix

Instant

11

Chandra's Pyrohelix udělí 2 zranění libovolně rozdělené mezi až dvě cílové bytosti a/nebo hráče.

"Tohle je za mojí mámu, a tohle za mě."

Combustible Gearhulk

Artefaktová bytost — Construct

111

6/6

First strike


Když Combustible Gearhulk vstupuje na bojiště, cílový protihráč tě může nechat líznout tři karty. Pakliže tak neučiní, odlož vrchní tři karty své knihovny do hřbitova, pak Combustible Gearhulk udělí onomu hráči počet zranění rovný celkovému součtu převedených manových cen oněch tří karet.

Demolish

Sorcery

11

Znič cílový artefakt či zemi.

Většina přišla do Ghiapuru na Veletrh. Skřeti na veležranici.

Fateful Showdown

Instant

111

Fateful Showdown udělí cílové bytosti nebo hráči počet zranění rovný počtu karet ve tvé ruce. Zahoď všechny karty ze své ruky, pak lízni odpovídající počet karet.

Dnes večer na Velké Přehlídce buďte svědky toho, jak se Hlavní sudí Tezzeret postaví nechvalně známé odpadlici Pie Nalaar.

Furious Reprisal

Sorcery

11

Furious Reprisal udělí 2 zranění každé ze dvou cílových bytostí a/nebo hráčů.

"No to je ta Chandra, kterou jsem chtěla vidět. "
—Liliana Vess

Giant Spectacle

Očarování — Aura

11

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +2/+1 a menace.

Soutěž ve zdobení obrů je tradicí, která možná začala jen jako hec.

Harnessed Lightning

Instant

11

Zvol si cílovou bytost. Získáváš 111 (tři žetony energie), pak můžeš zaplatit libovolný počet 1. Harnessed Lightning udělí odpovídající počet zranění oné bytosti.

Hijack

Sorcery

111

Získej do konce kola kontrolu nad cílovým artefaktem či bytostí. Odtapni ji. Do konce kola získává haste.

"Hej, ty tam. Klídeček. Jen si uděláme malou zajížďku. "

Incendiary Sabotage

Instant

111

Jako dodatečnou cenu k seslání Incendiary Sabotage obětuj artefakt.


Incendiary Sabotage udělí 3 zranění každé bytosti.

"Všechna ta bezpečnostní opatření Konzulátu odstraněna jedním jednoduchým štípnutím."

Inventor's Apprentice

Bytost — Human Artificer

1

½

Inventor's Apprentice má +1/+1, poku kontroluješ artefakt.

"Každý začíná s nepodarky. Až poprvé vyrobíš něco aspoň napůl ucházejícího, bude to nejlepší den tvého života."
—Nehra, vynálezkyně

Lathnu Hellion

Bytost — Hellion

11

4/4

Haste


Když Lathnu Hellion vstupuje na bojiště, získáváš 
11 (dva žetony energie).

Na začátku tvé fáze konce kola, obětuj Lathnu Hellion, pokud nezaplatíš 11.

Madcap Experiment

Sorcery

11

Otáčej karty z vršku své knihovny, dokud neotočíš kartu artefaktu. Onu kartu dej na bojště a zbytek na spodek knihovny náhodném pořadí. Madcap Experiment ti udělí počet zranění rovný počtu takto otočených karet.

Maulfist Doorbuster

Bytost — Human Warrior

11

4/2

Když Maulfist Doorbuster vstupuje na bojiště, získáváš 11 (dva žetony energie).


Kdykoli Maulfist Doorbuster útočí, můžeš zaplatit 
1. Pakliže tak učiníš, cílová bytosti nemůže toto kolo blokovat.

"Ťuky ťuk…příliš pozdě. "

Pia Nalaar

Legendární bytost — Human Artificer

11

2/2

Když Pia Nalaar vstupuje na bojiště, vytvoř si 1/1 artefaktovou bezbarvou bytost-token s typem Thopter a s flying.


11: Cílová artefaktová bytost získává do konce kola +1/+0.

1,obětuj artefakt: Cílová bytost nemůže toto kolo blokovat.

Quicksmith Genius

Bytost — Human Artificer

11

3/2

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu artefakt, můžeš zahodit kartu. Pakliže tak učiníš, lízni kartu.

Rychlokováři dychtivě skáčou od jednoho projektu k druhému, spoléhaje na záblesky inspirace více než na pečlivý výzkum.

Reckless Fireweaver

Bytost — Human Artificer

11

1/3

Kdykoli  vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu artefakt, Reckless Fireweaver udělí 1 zranění každému protihráči.

Architekti nalézají inspiraci v kráse drakova těla, zatímco artificéři jsou ovlivněni funkčností jeho ohně.

Renegade Tactics

Sorcery

1

Cílová bytost nemůže toto kolo blokovat

.
Lízni kartu.

"Nic proti tobě. Akorát čekat na povolení od Konzulátu nikdy nebylo úplně moje."

Ruinous Gremlin

Bytost — Gremlin

1

1/1

11, obětuj Ruinous Gremlin: Znič cílový artefakt.

Městští úředníci jednou poslali dvacet blyštících se automatonů, aby vyhubily hnízdo skřetů. Brzy si uvědomili svou chybu.

Salivating Gremlins

Bytost — Gremlin

11

2/3

Kdykoli  vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu artefakt, Salivating Gremlins  získávají do konce kola +2/+0 a trample.

Pokud to elf dokáže vymyslet, trpaslík to dokáže postavit a skřet sežrat.

Skyship Stalker

Bytost — Dragon

111

3/3

Flying


1: Skyship Stalker získává do konce kola  +1/+0.


1: Skyship Stalker získává do konce kola first strike.


1: Skyship Stalker získává do konce kola haste.

Spark of Creativity

Sorcery

1

Zvol si cílovou bytost. Vypověz ze hry vrchní kartu své knihovny. Můžeš nechat Spark of Creativity udělit oné bytosti početz zranění rovný převedené manové ceně vypovězené karty. Pokud tak neučiníš, můžeš onu kartu do konce kola zahrát.

"Vynalézat znamená rebelovat."
—Pia Nalaar

Speedway Fanatic

Bytost — Human Pilot

11

2/1

Haste


Kdykoli se Speedway Fanatic stane posádkou Vozidla, ono Vozidlo získává do konce kola  haste.

I pokud by její vozidlo vůbec mělo brzdy, nedokázala by vám říct, který pedál to je.

Spireside Infiltrator

Bytost — Human Rogue

11

3/2

Kdykoli je Spireside Infiltrator tapnuta, udělí 1 zranění každému protihráči.

"Konzulát slíbil, že budeme mít všichni přístup k etheru. Pouze je beru za slovo."

Spontaneous Artist

Bytost — Human Rogue

11

3/3

Když Spontaneous Artist vstupuje na bojiště, získáváš 1 (žeton energie).

Zaplať 1:  Cílová bytost získává do konce kola haste.

Graffiti „prýštící věže“ naleznete kdekoli, kde byli odpadlíci.

Start Your Engines

Sorcery

11

Vozidla pod tvou kontrolou se do konce kola stávají artefaktovými bytostmi. Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +2/+0.

Vynálezci z celého světa se sjeli do Ghirapuru v naději, že zrovna jejich výtvor si dojede, doletí či dopluje pro první místo.

Territorial Gorger

Bytost — Gremlin

11

2/2

Trample
Kdykoli získáš jeden či více  
1 (žetonů energie), Territorial Gorger získává do konce kola +2/+2.

Vynálezci občas chytají skřety, aby je pak vypustili u dílen konkurence. Více než často se jim to vymstí.

Terror of the Fairgrounds

Bytost — Gremlin

11

5/2

"Považujte to za poplach prvního stupně, lidi. Povolení zabít na potkání. Buď ho sejmeme, nebo to sejme Veletrh."
—Pav, protiskřetí hlídka

Thriving Grubs

Bytost — Gremlin

11

2/1

Když Thriving Grubs vstupuje na bojiště, získáváš 11 (dva žetony energie).


Kdykoli Thriving Grubs útočí, můžeš zaplatit 
11. Pakliže tak učiníš, polož na ni +1/+1 žeton.

Někteří pasažéři jezdí bez lístku..

Wayward Giant

Bytost — Giant

11

4/5

Menace

"Obři následují tok etheru, a dvakrát do roka je to vede právě tudy. Poučili jsme se. Je zapotřebí více prostoru. "
—Sram, stavitel senior

Welding Sparks

Instant

11

Welding Sparks udělí X zranění cílové bytosti, kde X je rovno 3 plus počet artefaktů, jež kontroluješ.

"Plamen vynalézavosti hoří v každém u nás. Bojuji za svobodu jej nechat volně hořet."
—Pia Nalaar

Appetite for the Unnatural

Instant

11

Znič cílový artefakt nebo očarování. Získáváš 2 životy.

"Nechal bych tu opici na pokoji, být tebou. Můžeš si vyrobit nové,ale těžko si vyrobíš nové prsty. "
—Turni, zelenokolský správce

Arborback Stomper

Bytost — Beast

111

5/4

Trample


Když Arborback Stomper vstupuje na bojiště, získáváš 5 životů.

Moc aetheru přitahuje bytosti k sobě jako magnet, a ty, kterých se dotkne, jsou navždy proměněni.

Architect of the Untamed

Bytost — Elf Artificer Druid

11

2/3

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu země, získáváš 1 (žeton energie).


Zaplať
11111111: Vytvoř si 6/6 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Beast.

Vedle jejích výtvorů působí život jako ubohá nápodoba.

Armorcraft Judge

Bytost — Elf Artificer

11

3/3

Když Armorcraft Judge vstupuje na bojiště, lízni kartu za každou bytost s +1/+1 žetonem na sobě, již kontroluješ.

Kdyby nebyla rozhodčí, vyhrála by tu divizi sama.

Attune with Aether

Sorcery

1

Najdi si v knihovně kartu základní země, ukaž ji, dej si ji do ruky, a zamíchej si knihovnu.  Získáváš  11 (dva žetony energie).

"Nikdy jsem neviděla svět, kde by aether takto prostupoval každý aspekt přírody. "

Blossoming Defense

Instant

1

Cílová bytost pod tvou kontrolou získává do konce kola +2/+2 a hexproof.

Ti, jenž se pohybují v souladu s aetherem mohou využívat moci přírody.

Bristling Hydra

Bytost — Hydra

111

4/3

Když Bristling Hydra vstupuje na bojiště, získáváš 111 (tři žetony energie).


Zaplať
111: Polož na Bristling Hydra +1/+1 žeton. Do konce kola získává hexproof.

Commencement of Festivities

Instant

11

Udělené veškerého bojového zranění, které by bylo toto kolo uděleno hráčům, je zabráněno.

Nikdy předtím nebylo tolik brilantních myslí a zázračných vynálezů na jednou místě. Obyvatelé ze všech koutů Kaladeshe se sjíždějí na Veletrh vynálezců, který se koná jednou za život.

Cowl Prowler

Bytost — Wurm

111

6/6

Stráže Konzulátu, které pronásledují odpadlíky do Kápě se často ztratí  - někdy i navždycky – v nejdivočejším městském lesním pásmu.

Creeping Mold

Sorcery

111

Znič cílové očarování, artefakt, nebo zemi.

Sankce, mandáty, omezení…tyhle věci pro přírodu nic neznamenají.

Cultivator of Blades

Bytost — Elf Artificer

111

1/1

Fabricate 2 (Když tato bytost vstupuje na bojiště,polož na ni dva +1/+1 žetony nebo vytvoř dvě 1/1 bezbarvé artefaktové bytosti-tokeny s typem Servo.)


Kdykoli Cultivator of Blades útočí, můžeš ostatní útočící bytosti nechat získat do konce kola +X/+X, kde X je síla Cultivator of Blades.

Dubious Challenge

Sorcery

11

Podívej se na vrchních deset karet své knihovny, vypověz ze hry až dvě karty bytostí mezi nimi a pak si zamíchej knihovnu. Cílový protihráč si může vybrat jednu z vypovězených karet a dát si ji na bojiště pod svou kontrolu. Zbytek polož na bojiště pod svou kontrolu.

Durable Handicraft

Očarování

11

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu bytost, můžeš zaplatit 1. Pakliže tak učiníš, polož na onu bytost +1/+1 žeton.

.
11, obětuj Durable Handicraft: Polož +1/+1 žeton na každou bytost, již kontroluješ.

Elegant Edgecrafters

Bytost — Elf Artificer

111

3/4

Elegant Edgecrafters nemůže být blokována bytostmi se silou 2 a méně.


Fabricate 2 (Když tato bytost vstupuje na bojiště,polož na ni dva +1/+1 žetony nebo vytvoř dvě 1/1 bezbarvé artefaktové bytosti-tokeny s typem Servo.)

Fairgrounds Trumpeter

Bytost — Elephant

11

2/2

Na začátku každé fáze konce kola, pokud byl v tomto kole umístěn +1/+1 žeton na permanent pod tvou kontrolou, polož na Fairgrounds Trumpeter +1/+1 žeton.

Čím hlasitěji slon troubil, tím více dav jásal. A čím více dav jásal…

Ghirapur Guide

Bytost — Elf Scout

11

3/2

11: Cílová bytost pod tvou kontrolou nemůže být toto kolo blokována bytostmi se silou 2 a méně.

Návštěvníci veletrhu byli potěšeni, když zjistili, že i mimo veletržní prostory je Ghirapur městem zázraků.

Highspire Artisan

Bytost — Elf Artificer

11

0/3

Reach (This creature can block creatures with flying.)


Fabricate 1 (Když tato bytost vstupuje na bojiště,polož na ni +1/+1 žeton nebo vytvoř 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Servo.)

Hunt the Weak

Sorcery

11

 

Polož +1/+1 žeton na cílovou bytost, již kontroluješ. Pak ona bytost vyzve na souboj cílovou bytost, již nekontroluješ (Udělí si navzájem zranění podle své síly,)

Přirozený vývoj a průmyslový pokrok si nezřídka překáží.

Kujar Seedsculptor

Bytost — Elf Druid

11

1/2

Když Kujar Seedsculptor vstupuje na bojiště, polož +1/+1 žeton na cílovou bytost, již kontroluješ.

Každý list, strom a budova v Kujaru byla umístěna tak, aby bylo dosaženo maximální harmonie, v souladu s elfskou filozofií známou jako Velký proud.

Larger Than Life

Sorcery

11

Cílová bytost získává do konce kola +4/+4 a trample.

"Říkají, že Hlavní Sudí Tezzeret bude osobně prohlížet každý vynález na Veletrhu. Dám si záležet na tom, aby můj výtvor opravdu čněl nad ostatními. "
—Jehvani, artificér z Vahadaru

Longtusk Cub

Bytost — Cat

11

2/2

Kdykoli Longtusk Cub udělí bojové zranění hráči, získáváš 11 (dva žetony energie).
Zaplať
11: Polož na Longtusk Cub +1/+1 žeton.

Nezůstane malé napořád.

Nature's Way

Sorcery

11

Cílová bytost získává do konce kola vigilance a trample. Udělí počet zranění rovný své síle cílové bytosti, již nekontroluješ.

Mnoho elfů do svých výtvorů vtělí krásu přírody. Málokdo ale její divokost.

Nissa, Vital Force

Sférochodec — Nissa

111

5

+1: Odtapni cílovou zemi pod tvou kontrolou. Do začátku tvého příštího kola se stává 5/5 bytostí s typem Elemental a s haste. Stále platí za zemi.


−3
: Vrať cílovou kartu permanentu ze svého hřbitova do ruky..


−6: Získáváš emblém s "Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu země, můžeš líznout kartu."

Ornamental Courage

Instant

1

Odtapni cílovou bytost. Získává do konce kola +1/+3.

Inspirováno trny a šlahouny nezkrocené divočiny je elfí brnění stejně krásné, jako odolné.

Oviya Pashiri, Sage Lifecrafter

Legendární bytost — Human Artificer

1

1/2

111: Vytvoř 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Servo.


111: Vytvoř X/X bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Construct, kde X je počet bytostí pod tvou kontrolou.

"Inspirace je vzájemná: všichni máme navzájem povinnost tvořit. "

Peema Outrider

Bytost — Elf Artificer

111

3/3

Trample


Fabricate 1 (Když tato bytost vstupuje na bojiště,polož na ni +1/+1 žeton nebo vytvoř 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Servo.)

Svázáni jako artificér a vynález, propojeni jako jezdec a oř.

Riparian Tiger

Bytost — Cat

111

4/4

Trample

Když Riparian Tiger vstupuje na bojiště, získáváš 11 (dva žetony energie).

Kdykoli Riparian Tiger útočí, můžeš zaplatit 11. Pakliže tak učiníš, získává do konce kola +2/+2.

Sage of Shaila's Claim

Bytost — Elf Druid

11

2/1

Když Sage of Shaila's Claim vstupuje na bojiště, získáváš 111 (tři žetony energie).

I  v dnešních dnech Shaliini potomci hrdě obývají zelený pás, kterého se odmítla vzdát Konzulátu.

Servant of the Conduit

Bytost — Elf Druid

11

2/2

Když Servant of the Conduit vstupuje na bojiště, získáváš 11 (dva žetony energie).


1, Zaplať 1: Přidej si do svého manového poolu jednu manu jakékoli barvy.

"Tvoření bez propojení s přírodou je jen výroba."

Take Down

Sorcery

1

Zvol si jedno —


• Take Down udělí 4 zranění cílové bytosti s flying.


• Take Down udělí 1 zranění každé bytosti s flying.

Dráček mířil přesně. Šíp ještě přesněji.

Thriving Rhino

Bytost — Rhino

11

2/3

Když Thriving Rhino vstupuje na bojiště, získáváš 11 (dva žetony energie).
Kdykoli Thriving Rhino útočí, můžeš zaplatit 
11. Pakliže tak učiníš, polož na ni +1/+1 žeton.

Nepředvídatelný jako aether samotný, a zhruba stejně snadno udržitelný na místě.

Verdurous Gearhulk

Artefaktová bytost — Construct

111

4/4

Trample


Když Verdurous Gearhulk vstupuje na bojiště, rozděl čtyři +1/+1 žetony mezi libovolný počet cílových bytostí pod tvou kontrolou.

Wild Wanderer

Bytost — Elf Druid

11

3/2

Když Wild Wanderer vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně najít kartu základní země, dát si ji na bojiště tapnutou a zamíchat si knihovnu.

"Všichni pocházíme z přírody, a právě  do přírody patříme."

Wildest Dreams

Sorcery

111

Vrať si X cílových karet ze hřbitova do ruky. Vypověz Wildest Dreams ze hry.

"Otevřela jsem svou mysl úžasným divům kolem mne. A teprve tehdy jsem spatřila poprvé Velký proud. "
—Rashmi, aether-věštkyně

Wily Bandar

Bytost — Cat Monkey

1

1/1

11: Wily Bandar získává do konce kola nezničitelnost. (Nezničí ji zranění a efekty říkající „znič“.)

Napůl kočka, napůl primát, a problémů nadělá za oba.

Cloudblazer

Bytost — Human Scout

111

2/2

Flying


Když Cloudblazer vstupuje na bojiště, získáváš 2 životy a lízneš dvě karty.

Veškeré aetherové mapy světa nejsou nic v porovnání s okem talentovaného průzkumníka.

Contraband Kingpin

Bytost — Aetherborn Rogue

11

1/4

Lifelink


Kdykoli  vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu artefakt, proveď scry 1.

"Nezdržuj mne maličkostmi. Dones mi umělecká díla a já tě učiním bohatým. "

Depala, Pilot Exemplar

Legendární bytost — Dwarf Pilot

111

3/3

Ostatní bytosti s typem Dwarf pod tvou kontrolou mají +1/+1.

Každé Vozidlo pod tvou kontrolou má +1/+1, pokud je bytostí.

 
Kdykoli se Depala, Pilot Exemplar tapne můžeš zaplatit 
1. Pakliže tak učiníš, otoč vrchních X karet své knihovny, všechny karty typu Dwarf a karty Vozidel mezi nimi si dej do ruky, zbytek na spodek knihovny v libovolném pořadí.

Dovin Baan

Sférochodec — Dovin

111

3

+1: Do začátku tvého příštího kola získává až jedna cílová bytost -3/-0 a její aktivované schopnosti nelze aktivovat.


−1: Získáváš 2 životy a lízni kartu.

−7: Získáváš emblém s „Tví protihráči mohou ve svých odtapovacích fázích odtapnout vždy maximálně dva permanenty."

Empyreal Voyager

Bytost — Vedalken Scout

111

2/3

Flying, trample


Kdykoli Empyreal Voyager  udělí bojové zranění hráči, získáváš odpovídajíc počet  
1 (žetonů energie).

"Roky jsem studoval aethersféru zdálky, ale teprve až jsem se poprvé dotknul aetheru sám, poznal jsem moc, která se ve vířící obloze ukrývá."

Engineered Might

Sorcery

111

Zvol si jedno —


• Cílová bytost získává do konce kola +5/+5 a trample.


• Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +2/+2 a vigilance.

Hazardous Conditions

Sorcery

111

Bytosti bez jakýchkoli žetonů na sobě získávají do konce kola -2/-2.

"Je zde mnoho důvodů, proč vynalézat, a přežití rozhodně není z posledních. "

Kambal, Consul of Allocation

Legendární bytost — Human Advisor

111

2/3

Kdykoli sešle protihráč kouzlo, které není  bytost, ztrácí onen hráč 2 životy a ty 2 životy získáváš.

Má "přátele“ jak ve sférách vysokých, tak nízkých, a zdá se, že mu všichni dluží laskavosti.

Rashmi, Eternities Crafter

Legendární bytost — Elf Druid

111

2/3

Kdykoli sešleš své první kouzlo v daném kole, otoč vrchní kartu své knihovny. Pakliže jde o kartu, která není země a má převedenou manovou cenu nižší než seslané kouzlo, můžeš ji seslat bez placení manové ceny. Pokud jsi otočenou kartu neseslal/a, dej si ji do ruky.

Restoration Gearsmith

Bytost — Human Artificer

111

3/3

Když Restoration Gearsmith vstupuje na bojiště, vrať si cílovou kartu bytosti nebo artefaktu z hřbitova do ruky.

Vše, čeho se dotkne, se promění na dobře promazané, jemně kalibrované a perfektně vyvážené zlato.

Saheeli Rai

Sférochodec — Saheeli

111

+1: Proveď scry 1. Saheeli Rai udělí 1 zranění každému protihráči.


−2: Vytvoř token, který je kopí cílového artefaktu či bytosti pod tvou kontrolou, ke svým typům je kopie navíc artefaktem. Onen token má haste. Na začátku příští fáze konce kola jej vypověz ze hry.


−7: Najdi si v knihovně až tři karty artefaktů s rozdílnými jmény, dej si je na bojiště a pak si zamíchej knihovnu.

Unlicensed Disintegration

Instant

111

Znič cílovou bytost. Pokud kontrouješ artefakt, Unlicensed Disintegration udělí  3 zranění hráči onu bytosti kontrolujícímu.

"Být vámi, kousek si ustoupím "

Veteran Motorist

Bytost — Dwarf Pilot

11

3/1

Když Veteran Motorist vstupuje na bojiště, proveď scry 2.


Kdykoli se Veteran Motorist stane posádkou vozidla, ono Vozidlo získává do konce kola +1/+1.

Je přihlášený na každý závod na Veletrhu a má v plánu je všechny vyhrát.

Voltaic Brawler

Bytost — Human Warrior

11

3/2

Když Voltaic Brawler vstupuje na bojiště, získáváš 11 (dva žetony energie).


Kdykoli Voltaic Brawler útočí, můžeš zaplatit 
1. Pakliže tak učiníš, získává do konce kola +1/+1 a trample.

Whirler Virtuoso

Bytost — Vedalken Artificer

111

2/3

Když Whirler Virtuoso vstupuje na bojiště, získáváš 111 (tři žetony energie).


Zaplať
111: Vytvoř 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Thopter a s flying.

První zkoumavá zamávání křídel jsou pro jeho duši zpěvem.

Accomplished Automaton

Artefaktová bytost — Construct

1

5/7

Fabricate 1 (Když tato bytost vstupuje na bojiště,polož na ni +1/+1 žeton nebo vytvoř 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Servo.)

Cítil se jen osamělý, nebo prostě byl nějaký vývoj neodvratný?

Aetherflux Reservoir

Artefakt

1

Kdykoli sešleš kouzlo, získáváš 1 život za každé kouzlo, které jsi v tomto kole seslal/a.


Zaplať 50 životů: Aetherflux Reservoir udělí 50 zranění cílové bytosti nebo hráči.

Zatímco je většina energie využívána pro běžné, každodenní úkoly, nikdo by neměl podceňovat potenciál pro to mimořádné.

Aetherworks Marvel

Legendární artefakt

1

Kdykoli je odložen permanent pod tvou kontrolou do hřbitova, získáváš 1 (žeton energie).

 


1, Zaplať 111111: Podívej se na vrchních šest karet své knihovny. Můžeš seslat jednu z nich bez placení její manové ceny. Zbytek dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Animation Module

Artefakt

1

Kdykoli je na bytost pod tvou kontrolou umístěn jeden či více +1/+1 žetonů, můžeš zaplatit 1. Pakliže tak učiníš, vytvoř 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Servo.


11: Zvol si žeton na cílovém permanentu nebo hráči. Přidej na onen permanent či hráče další stejný žeton.

Design vede k pokroku.

Aradara Express

Artefakt — Vozidlo

1

8/6

Menace


Posádka 4 (Tapni libovolný počet bytostí, jež kontroluješ, s celkovou silou 4 či více: Toto Vozidlo se do konce kola stává artefaktovou bytostí.)

Tiše klouže městem, dokonalá kombinace elegance a užitečnosti.

Ballista Charger

Artefakt — Vozidlo

1

6/6

Kdykoli Ballista Charger útočí, udělí 1 zranění cílové bytosti nebo hráči.


Posádka 3 (Tapni libovolný počet bytostí, jež kontroluješ, s celkovou silou 3 či více: Toto Vozidlo se do konce kola stává artefaktovou bytostí.)

Bastion Mastodon

Artefaktová bytost — Elephant

1

4/5

1: Bastion Mastodon získává do konce kola vigilance

Automatonová banka Konzulátu obsahuje jen ty nejpůsobivější exempláře.

Bomat Bazaar Barge

Artefakt — Vozidlo

1

5/5

Když Bomat Bazaar Barge vstupuje na bojiště, lízni kartu.


Posádka 3 (Tapni libovolný počet bytostí, jež kontroluješ, s celkovou silou 3 či více: Toto Vozidlo se do konce kola stává artefaktovou bytostí.)

Bomat Courier

Artefaktová bytost — Construct

1

1/1

Haste


Kdykoli Bomat Courier útočí, vypověz ze hry vrchní kartu své knihovny. (Nemůžeš se na ni podívat.)


1, zahoď ruku, obětuj Bomat Courier: Dej všechny karty vypovězené pomocí Bomat Courier do rukou vlastníků.

Chief of the Foundry

Artefaktová bytost — Construct

1

2/3

Ostatní artefaktové bytosti pod tvou kontrolou mají +1/+1.

Kaladeshské slévárny fungují jako hodinový stroj pod dohledem mocných správců.

Cogworker's Puzzleknot

Artefakt

1

Když Cogworker's Puzzleknot vstupuje na bojiště, vytvoř 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Servo.


11, Obětuj Cogworker's Puzzleknot: Vytvoř 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Servo.

Consulate Skygate

Artefaktová bytost — Wall

1

0/4

Defender


Reach (Může blokovat bytosti s flying.)

Všechny vzdušné koráby přilétající či odlétající z Výstaviště musí projít bezpečnostní kontrolou.

Cultivator's Caravan

Artefakt — Vozidlo

1

5/5

1: Přidej jednu manu jakékoli barvy do svého manového poolu.


Posádka 3 (Tapni libovolný počet bytostí, jež kontroluješ, s celkovou silou 3 či více: Toto Vozidlo se do konce kola stává artefaktovou bytostí.)

Deadlock Trap

Artefakt

1

Deadlock Trap vstupuje na bojiště tapnutá

 

Když Deadlock Trap vstupuje na bojiště, získáváš 11 (dva žetony energie).


1, Zaplať 1: Tapni cílovou bytosti či sférochodce. Aktivované schopnosi onoh o permanentu nelze toto kolo aktivovat.

 

Decoction Module

Artefakt

1

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu bytost, získáváš 1 (žeton energie).


11: Vrať cílovou bytost pod svou kontrolou do ruky vlastníka.

Pokrok vede k inspiraci.

Demolition Stomper

Artefakt — Vozidlo

1

10/7

Demolition Stomper nemůže být blokována bytostmi se silou 2 a  méně.

Posádka 5 (Tapni libovolný počet bytostí, jež kontroluješ, s celkovou silou 5 či více: Toto Vozidlo se do konce kola stává artefaktovou bytostí.)

Dukhara Peafowl

Artefaktová bytost — Bird

1

2/4

1: Dukhara Peafowl získává do konce kola flying.

Elegantní filigránoví ptáci posedávají na jedenácti mostech, které křižují kanál Dukhara.

Dynavolt Tower

Artefakt

1

Kdykoli sešleš kouzlo instant nebo sorcery, získáváš 11 (dva žetony energie).


1, Zaplať 11111: Dynavolt Tower udělí  3 zranění cílové bytosti nebo hráči.

"Ten Tezzeret se mi líbí. Má vizi, kterou ostatní sudí postrádají . Vidí potenciál v tom, co tady děláme."
—Faiz, vynálezce

Eager Construct

Artefaktová bytost — Construct

1

2/2

Když Eager Construct vstupuje na bojiště, každý hráč může provést 1. (Abys provedl/a scry 1, podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji dát na spodek knihovny.)

Loajální až ke vlastní škodě, předvídá každou potřebu svého pána.

Electrostatic Pummeler

Artefaktová bytost — Construct

1

1/1

Když Electrostatic Pummeler vstupuje na bojiště, získáváš 111 (tři žetony energie).


Zaplať
111: Electrostatic Pummeler získává do konce kola +X/+X, kde X je její síla.

Fabrication Module

Artefakt

1

Kdykoli získáš jeden či více 1 (žetonů energie), polož na cílovou bytost pod svou kontrolou +1/+1 žeton.


11: Získáváš  1.

Inspirace vede k designu.

Filigree Familiar

Artefaktová bytost — Fox

1

2/2

Když Filigree Familiar vstupuje na bojiště, získáváš 2 životy.


Když Filigree Familiar zemře, lízni kartu.

"Je to dárek, který musí mít všichni na vašem seznamu. Vemte si jednoho taky pro sebe! "
—Chammi, prodavačka kuriozit

Fireforger's Puzzleknot

Artefakt

1

Když Fireforger's Puzzleknot vstupuje na bojiště, udělí 1 zranění cílové bytosti nebo hráči.


11, Obětuj Fireforger's Puzzleknot: Uděl 1 zranění cílové bytosti nebo hráči.

Fleetwheel Cruiser

Artefakt — Vozidlo

1

5/3

Trample, haste


Když Fleetwheel Cruiser vstupuje na bojiště, do konce kola se stává artefaktovou bytostí.


Posádka 2 (Tapni libovolný počet bytostí, jež kontroluješ, s celkovou silou 2 či více: Toto Vozidlo se do konce kola stává artefaktovou bytostí.)

Foundry Inspector

Artefaktová bytost — Construct

1

3/2

Artefaktová kouzla tě stojí k seslání o 1 méně.

Automatičtí inspektoři zaručují, že striktní standardy Konzulátu na masovou produkci jsou dodržovány.

Ghirapur Orrery

Artefakt

1

Každý hráč může v každém svém kole zahrát jednu zemi navíc.


Na začátku udržovací fáze každého hráče, pokud onen hráč nemá žádné karty v ruce, onen hráč lízne tři karty.

Tento detailní model dovoluje stavitelům zkoumat město ze všech stran.

Glassblower's Puzzleknot

Artefakt

1

Když Glassblower's Puzzleknot vstupuje na bojiště, proveď scry 2, pak získáš 11(Získáváš dva žetony energie. Abys provedl/a scry 2, podívej se na vrchní dvě karty své knihovny, pak libovolný počet z nich dej na spodek knihovny a zbytek na vršek v libovolném pořadí.)


11, obětuj Glassblower's Puzzleknot: Proveď scry 2, pak získáš 11.

Inventor's Goggles

Artefakt — Vybavení

1

Vybavená bytost má +1/+2.


Kdykoli an Artificer vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, you may attach Inventor's Goggles to it.

Vybav 1 (1: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Iron League Steed

Artefaktová bytost — Construct

1

2/2

Haste


Fabricate 1 (Když tato bytost vstupuje na bojiště,polož na ni +1/+1 žeton nebo vytvoř 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Servo.)

Železná liga je pyšná na své kovotvůrné techniky.

Key to the City

Artefakt

1

1, Zahoď kartu: Až jedna cílová bytost nemůže být toto kolo blokována.

Kdykoli se Key to the City odtapne, můžeš zaplatit 1. Pakliže tak učiníš, lízni kartu.

Bylo by to velmi nešťastné, měl-li by klíč přijít do špatných rukou.

Metalspinner's Puzzleknot

Artefakt

1

Když Metalspinner's Puzzleknot vstupuje na bojiště, lízni kartu a ztrať život.

.
11, Obětuj Metalspinner's Puzzleknot: Lízni kartu a ztrať život.

Metalwork Colossus

Artefaktová bytost — Construct

1

10/10

Metalwork Colossus stojí k seslání o 1 méně, kde X je celková převedená manové cena artefaktů, jež kontroluješ.


Obětuj dva artefakty: Vrať Metalwork Colossus ze svého hřbitova do ruky.

Multiform Wonder

Artefaktová bytost — Construct

1

3/3

Když Multiform Wonder vstupuje na bojiště, získáváš 111 (tři žetony energie).


Zaplať
1: Multiform Wonder získává do konce kola flying, vigilance, či lifelink.


Zaplať
1: Multiform Wonder získává do konce kola +2/-2 nebo -2/+2.

Narnam Cobra

Artefaktová bytost — Snake

1

2/1

1: Narnam Cobra získává do konce kola deathtouch. (Jakýkoli počet zranění, které udělí jiné bytosti, stačí ke zničení oné bytosti.)

Někteří říkají, že pověsti o Narnamském skleníku jsou jen na strašení dětí, ale v každé z nich je zrnko pravdy.

Ovalchase Dragster

Artefakt — Vozidlo

1

6/1

Trample, haste


Posádka 1 (Tapni libovolný počet bytostí, jež kontroluješ, s celkovou silou 1 či více: Toto Vozidlo se do konce kola stává artefaktovou bytostí.)

Buď havaruje, nebo vyhraje závod. Možná oboje.

Panharmonicon

Artefakt

1

Pokud artefakt nebo bytost přicházející na bojiště způsobí spuštění spouštěné schopnosti permanentu pod tvou kontrolou, ona schopnost se spustí jednou navíc.

Každý slyší vlastní píseň, unikátní melodii hranou jen pro své uši.

Perpetual Timepiece

Artefakt

1

1: Odlož dvě vrchní karty své knihovny do hřbitova.


1, Vypověz Perpetual Timep

iece ze hry: Zamíchej libovolný počet karet ze svého hřbitova do knihovny

Nevěnujte se měření času natolik, abyste s vlastním zapomněli něco dělat.

Prakhata Pillar-Bug

Artefaktová bytost — Insect

1

2/3

1: Prakhata Pillar-Bug získává do konce kola lifelink.  (Zranění, které udělí, ti přidá odpovídající počet životů.)

Důsledným čističům neunikne ani zrnko prachu, aby udrželi exkluzivní klub Prakhata dokonalým.

Prophetic Prism

Artefakt

1

Když Prophetic Prism vstupuje na bojiště, lízni kartu.
11: Přidej do svého manového poolu jednu manu jakékoli barvy.

Aby porozuměl Kaladeshi, musí každý nejprve pochopit, jak spolu aether a vynalézavost ruku v ruce společně plynou velkým Koloběhem aetheru.

Renegade Freighter

Artefakt — Vozidlo

1

4/3

Kdykoli Renegade Freighter útočí, získává do konce kola +1/+1 a trample.


Posádka 2 (Tapni libovolný počet bytostí, jež kontroluješ, s celkovou silou 2 či více: Toto Vozidlo se do konce kola stává artefaktovou bytostí.)

Scrapheap Scrounger

Artefaktová bytost — Construct

1

3/2

Scrapheap Scrounger nemůže blokovat.


11, Vypověz jinou kartu bytosti ze svého hřbitova ze hry: Vrať Scrapheap Scrounger ze svého hřbitova na bojiště.

Některé stroje se odmítají smířit s vlastní přebytečností.

Self-Assembler

Artefaktová bytost — Assembly-Worker

1

4/4

Když Self-Assembler vstupuje na bojiště, můžeš si najít v knihovně kartu bytosti s typem Assembly-Worker, dát si ji do ruky a pak si zamíchat knihovnu.

Vidí sebe ve všech vlastních výtvorech.

Sky Skiff

Artefakt — Vozidlo

1

2/3

Flying


Posádka 1 (Tapni libovolný počet bytostí, jež kontroluješ, s celkovou silou 1 či více: Toto Vozidlo se do konce kola stává artefaktovou bytostí.)

Skysovereign, Consul Flagship

Legendary Artefakt — Vozidlo

1

6/5

Flying

Kdykoli Skysovereign, Consul Flagship vstupuje na bojiště či útočí, udělí 3 zranění cílové bytosti či sférochodci pod kontrolou protihráče.


Posádka 3 (Tapni libovolný počet bytostí, jež kontroluješ, s celkovou silou 3 či více: Toto Vozidlo se do konce kola stává artefaktovou bytostí.)

Smuggler's Copter

Artefakt — Vozidlo

1

3/3

Flying


Kdykoli Smuggler's Copter útočí nebo blokuje, můžeš líznout kartu. Pakliže tak učiníš, zahoď kartu.


Posádka 1 (Tapni libovolný počet bytostí, jež kontroluješ, s celkovou silou 1 či více: Toto Vozidlo se do konce kola stává artefaktovou bytostí.)

Snare Thopter

Artefaktová bytost — Thopter

1

3/2

Flying, haste

"Nemyslela jsem si, že porozumím zdejším filigránovým bytostem, ale i ony se řídí zákony přírody. "
—Nissa Revane

Torch Gauntlet

Artefakt — Vybavení

1

Vybavená bytost má +2/+0.

Vybav 1 (1: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

"Dobré ráno, děti. Prosím, otevřete své aetherové kohouty a zažehněte rukavice. "
—Rakib, ghirapurský učitel

Weldfast Monitor

Artefaktová bytost — Lizard

1

3/2

1: Weldfast Monitor získává do konce kola menace.

Avantgarda mezi ghirapurskými vynálezci zcela ignoruje bezpečnostní pokyny Konzulátu.

Whirlermaker

Artefakt

1

11: Vytvoř 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s flying a s typem Thopter.

"Naše výtvory jsou více než pouhými věcmi. Mají v sobě život, drobné zlomky nás samých. "
—Saheeli Rai

Woodweaver's Puzzleknot

Artefakt

1

Když Woodweaver's Puzzleknot vstupuje na bojiště, získáváš 3 životy a  111 (tři žetony energie).


11, Obětuj Woodweaver's Puzzleknot: Získáváš 3 životy a 111.

Workshop Assistant

Artefaktová bytost — Construct

1

1/2

Když Workshop Assistant zemře, vrať jinou cílovou kartu artefaktu ze svého hřbitova do ruky.

Někdy ty nejmenší věci dokážou udělat největší rozdíly.

Aether Hub

Země

Když Aether Hub vstupuje na bojiště, získáváš 1 (žeton energie).


1: Přidej 1 do svého manového poolu.


1, Zaplať 1: Přidej jednu manu jakékoli barvy do svého manového poolu.

Pohání sny Ghirapuru.

Blooming Marsh

Země

Blooming Marsh vstupuje na bojiště tapnutá, pokud kontroluješ více než dvě další země.


1: Přidej 1 nebo 1 do svého manového poolu.

Pobyt o samotě v přírodě dokáže inspirovat i toho nejunavenějšího vynálezce.

Botanical Sanctum

Země

Botanical Sanctum vstupuje na bojiště tapnutá, pokud kontroluješ více než dvě další země.


1: Přidej 1 nebo 1 do svého manového poolu.

Život inspiruje technologii a ta rozšiřuje říši života.

Concealed Courtyard

Země

Concealed Courtyard vstupuje na bojiště tapnutá, pokud kontroluješ více než dvě další země.


1: Přidej 1 nebo 1 do svého manového poolu.

Kde koexistují vyšší společnost a temné příležitosti.

Inspiring Vantage

Země

Inspiring Vantage vstupuje na bojiště tapnutá, pokud kontroluješ více než dvě další země.


1: Přidej 1 nebo 1 do svého manového poolu.

Ghirapur je jasným majákem inspirace, přitahujícím ty nejbrilantnější mysli na Kaladeshi.

Inventors' Fair

Legendární země

Na začátku tvé udržovací fáze, pokud kontroluješ tři nebo více artefaktů, získáváš 1 život.


1: Přidej 1 do svého manového poolu.


11, obětuj Inventors' Fair: Vyhledej si v knihovně kartu artefaktu, ukaž ji, dej si ji do ruky a pak si zamíchej knihovnu. Aktivuj tuto schopnost jen tehdy, pokud kontroluješ aspoň tři artefakty.

Sequestered Stash

Země

1: Přidej 1 do svého manového poolu.


11, obětuj Sequestered Stash: Odlož vrchních pět karet své knihovny do hřbitova. Pak můžeš položit kartu artefaktu ze svého hřbitova na vršek své knihovny.

Spirebluff Canal

Země

Spirebluff Canal vstupuje na bojiště tapnutá, pokud kontroluješ více než dvě další země.


1: Přidej 1 nebo 1 do svého manového poolu.

V Ghirapuru je toho mnohem více, než kam se lze dostat tradičními cestami.

Sférochodecké balíky

Chandra, Pyrogenius

Sférochodec — Chandra

111

5

+2: Chandra, Pyrogenius udělí 2 zranění každému protihráči.


−3: Chandra, Pyrogenius udělí 4 zranění cílové bytosti.


−10: Chandra, Pyrogenius udělí 6 zranění cílovému hráči a každé bytosti, již kontroluje.

Flame Lash

Instant

11

Flame Lash udělí 4 zranění cílové bytosti nebo hráči.

"To se jen rozehřívám "

Liberating Combustion

Sorcery

11

Liberating Combustion udělí 6 zranění cílové bytosti. Můžeš si v knihovně a/nebo hřbitově vyhledat kartu jménem Chandra, Pyrogenius, ukázat ji a dát si ji do ruky. Pokud byla takto prohledána knihovna, zamíchej ji.

Renegade Firebrand

Bytost — Human Warrior

11

3/2

Pokud kontroluješ sférochodce s typem Chandra, Renegade Firebrand má +1/+0 a first strike. (Uděluje zranění před bytostmi bez first strike.)

"Za svobodu! Za slávu! Za oheň!"

Stone Quarry

Země

Stone Quarry vstupuje na bojiště tapnutá.
1: Přidej 1 nebo 1 do svého manového poolu.

Renesance vynálezců přišla ihned po Velkém aetherovém boomu, a poptávka po surových materiálech všeho druhu prudce stoupla.

Nissa, Nature's Artisan

Sférochodec — Nissa

111

5

+3:  Získáváš 3 životy.


−4: Otoč vrchní dvě karty své knihovny. Všechny karty zemí mezi nimi si dej na bojiště a ostatní do ruky.


−12: Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +5/+5 a trample.

Guardian of the Great Conduit

Bytost — Elemental

11

2/4

Reach (Může blokovat bytosti s flying)


Pokud kontroluješ sférochodce s typem Nissa, Guardian of the Great Conduit má +2/+0 a vigilance. (Netapuje se do útoku.)

Terrain Elemental

Bytost — Elemental

11

3/2

"Porád šlapete po zemi, ale vyděsíte se, když se pohne, aby šlápla na vás. "
—Nissa Revane

Verdant Crescendo

Sorcery

11

Najdi si v knihovně kartu základní země a polož ji na bojiště tapnutou. Najdi si v knihovně a/nebo ve hřbitově kartu jménem  Nissa, Nature's Artisan, ukaž ji a dej si ji do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.

Woodland Stream

Země

Woodland Stream vstupuje na bojiště tapnutá.


1: Přidej 1 nebo 1 do svého manového poolu.

Vodní toky si razí cestu krajinou, aby přesně odrážely aetherové proudy vířící v mracích.

KALADESH INVENTIONS

Cataclysmic Gearhulk

Artefaktová bytost — Construct

111

4/5

Vigilance

Když Cataclysmic Gearhulk vstupuje na bojiště, každý hráč si zvolí mezi permanenty, jež kontroluje a které nejsou zeměmi, artefakt, bytost, očarování a sférochodce, a zbytek obětuje.

Torrential Gearhulk

Artefaktová bytost — Construct

111

5/6

Flash

Když Torrential Gearhulk vstupuje na bojiště, můžeš seslat cílovou kartu typu instant ze svého hřbitova bez placení její manové ceny. Pokud by měla ona karta být toto kolo odložena do hřbitova, namísto toho je vypovězena ze hry.

Noxious Gearhulk

Artefaktová bytost — Construct

111

5/4

Menace

Když Noxious Gearhulk vstupuje na bojiště, můžeš zničit jinou cílovou bytost. Pokud je takto bytost zničena, získáváš počet životů rovný její odolnosti.

Combustible Gearhulk

Artefaktová bytost — Construct

111

6/6

First strike


Když Combustible Gearhulk vstupuje na bojiště, cílový protihráč tě může nechat líznout tři karty. Pakliže tak neučiní, odlož vrchní tři karty své knihovny do hřbitova, pak Combustible Gearhulk udělí onomu hráči počet zranění rovný celkovému součtu převedených manových cen oněch tří karet.

Verdurous Gearhulk

Artefaktová bytost — Construct

111

4/4

Trample


Když Verdurous Gearhulk vstupuje na bojiště, rozděl čtyři +1/+1 žetony mezi libovolný počet cílových bytostí pod tvou kontrolou.

Æther Vial

Artefakt

1

Na začátku tvé udržovací fáze můžeš na Aether Vial položit žeton náboje.


1: Můžeš na bojiště položit kartu bytosti ze své ruky, jejíž převedená manová cena se rovná počtu žetonů náboje na Aether Vial.

Champion's Helm

Artefakt — Vybavení

1

Vybavená bytost má +2/+2.
Pokud je vybavená bytost legendární, má hexproof (Nemůže být cílem kouzel a schopností kontrolovaných protihráči.)

Vybav 1

Adi Thandray designoval tuto helmu jako poctu svému mentorovi, slavnému Daljitu Gavaskarovi.

Chromatic Lantern

Artefakt

1

Země pod tvou kontrolou mají "1: Přidej jednu manu jakékoli barvy do svého manového poolu."


1: Přidej jednu manu jakékoli barvy do svého manového poolu.

Ztělesňuje motto Ligy výjimečných: „Inovace vyžaduje neukojitelnou zvědavost a dobrý zdroj světla."

Chrome Mox

Artefakt

1

 

Imprint — Když Chrome Mox vstupuje na bojiště, můžeš vypovědět ze hry ze své ruky kartu, která není ani artefakt, ani země.

1: Přidej do svého manového poolu jednu manu jakékoli barvy, kterou měla vypovězená karta.

Cloudstone Curio

Artefakt

1


Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu permanent, který není artefakt, můžeš vrátit další permanent pod tvou kontrolou, který s oním permanentem sdílí typ, do ruky vlastníka.

Díky inovativním technikám stabilizace přináší Suja Pavani na Veletrh vynálezců tento samotný kousek oblohy.

Crucible of Worlds

Artefakt

1

Můžeš hrát karty zemí ze svého hřbitova.

Izolováním aetheru při pokojové teplotě nám slévárenská pomocnice Jitya Reyath dala pohlédnout na surovou aetherovou substanci – samotné předivo vesmíru.

Gauntlet of Power

Artefakt

1

Když Gauntlet of Power vstupuje na bojiště, zvol si barvu.


Bytosti zvolené barvy mají +1/+1.


Kdykoli je základní země tapnuta pro manu zvolené barvy, hráč ji kontrolující si přidá jednu manu oné barvy do manového poolu (navíc k normálně produkované).

Hangarback Walker

Artefaktová bytost — Construct

11

0/0

Hangarback Walker vstupuje na bojiště s X +1/+1 žetony.


Když Hangarback Walker zemře, vytvoř jednu 1/1 bezbarvou bytost-token s flying a s typem Thopter za každý +1/+1 žeton na Hangarback Walker.


11: Polož na Hangarback Walker  +1/+1 žeton.

Lightning Greaves

Artefakt — Vybavení

1

Vybavená bytost má haste a shroud (Nelze ji cílit kouzly ani schopnostmi)


Vybav 
1

Tento padnoucí pár obsahuje aetherické akcelerátory a deflekční matrice v elegantní, nositelné podobě.

Lotus Petal

Artefakt

1

1, Obětuj Lotus Petal: Přidej jednu manu jakékoli barvy do svého manového poolu.

Každý z těchto důmyslných okvětních mechanických lístků v sobě skrývá dost energie pro celý Ghirapur, byť jen na prchavý okamžik.

Mana Crypt

Artefakt

1

Na začátku tvé udržovací fáze si hoď mincí. Pokud hod prohraješ, Mana Crypt ti udělí 3 zranění.

1: Přidej 11 do svého manového poolu.

Dokonale tichá místnost, postavená artificérem, který si přál zůstat anonymní.

Mana Vault

Artefakt

1

Mana Vault se v průběhu tvé odtapovací fáze neodtapuje.


Na začátku tvé udržovací fáze můžeš zaplatit 
1. Pakliže tak učiníš,  odtapni Mana Vault.


Na začátku tvé fáze lízání ti udělí Mana Vault 1 zranění, je-li odtapnutá. 

1: Přidej 111 do svého manového poolu.

Mind's Eye

Artefakt

1

Kdykoli protihráč lízne kartu, můžeš zaplatit 1. Pakliže tak učiníš, lízni kartu.

Vyvinuta a testována výzkumníky v Domu Vědomostí Konzulátu, dovolují tato zařízení každému pohlédnout okem vizionáře.

Mox Opal

Legendární artefakt

1

Metalcraft — 1: Přidej jednu manu jakékoli barvy do svého manového poolu. Aktivuj tuto schopnost pouze tehdy, kontroluješ-li tři nebo více artefaktů.

Zapůjčen ze soukromé sbírky, tento unikátní mechanismus čerpá sílu z pečlivě připraveného drahokamu.

Painter's Servant

Artefaktová bytost — Scarecrow

1

1/3

Když Painter's Servant vstupuje na bojiště, zvol si barvu.

 
Všecnhny karty, které nejsou na bojišti, kouzla a permanenty jsou ke svým dalším barvám také zvolené barvy.

Tento enigmatický automaton pomáhá vytvářet krásné nástěnné malby a pak je hlídá, když schnou.

Rings of Brighthearth

Artefakt

1

Kdykoli aktivuješ schopnost, nejde-li o manovou schopnost, můžeš zaplatit 1. Pakliže tak učiníš, zkopíruj onu schopnost. Můžeš si pro kopii zvolit nové cíle.

Vytvořeny po vzoru trpasličích ozdob výhní, tato zařízení zdvojnásobila výkon sléváren Amrita Vatyama.

Scroll Rack

Artefakt

1

11: Vypověz ze své ruky libovolný počet karet ze hry, lícem dolů. Pak si dej odpovídající počet karet z vršku knihovny do své ruky. Pak se podívej na vypovězené karty a dej je na vršek své knihovny v libovolném pořadí.

Sculpting Steel

Artefakt

1

Můžeš nechat Scultping Steel vstoupit na bojiště jako kopii jakéhokoli artefaktu na bojišti.

Dovedeny k dokonalosti kinetickou sochařkou Shanti Makam, tyto samosestavující se kovové pásy mohou být přinuceny zaujmout jakýkoli myslitelný tvar.

Sol Ring

Artefakt

1

1: Přidej 11  do svého manového poolu.

Samotářské Venye Sangmi trvalo celý život, než realizovala svou vizi z dětství: sluneční paprsek v pevném skupenství.

Solemn Simulacrum

Artefaktová bytost — Golem

1

2/2

Když Solemn Simulacrum vstupuje na bojiště, můžeš si najít v knihovně kartu základní země, dát si ji na bojiště tapnutou a pak si zamíchat knihovnu.

 

 Když Solemn Simulacrum zemře, můžeš líznout kartu.

 

Static Orb

Artefakt

1

Pokud je Static Orb odtapnutá, hráči nemohou vždy ve svých odtapovacích fázích odtapnout více než dva permanenty.

Redukce energie a pohybu ve stázovém poli vytváří iluzi zpomaleného času.

Steel Overseer

Artefaktová bytost — Construct

1

1/1

1: Polož  +1/+1 žeton na každou artefaktovou bytost, již kontroluješ.

V neobvyklém výletu na pole humanoidních designů postavil Venand Kapur – známý jako Strojopastýř – tento automaton, aby hlídal jeho mechanická stáda.

Sword of Feast and Famine

Artefakt — Vybavení

1

Vybavená bytost má +2/+2 a imunitu vůči zelené a černé.

Kdykoli vybavená bytost udělí bojové zranění hráči, onen hráč zahodí kartu a ty odtapneš všechny země pod svou kontrolou.


Vybav 
1

Sword of Fire and Ice

Artefakt — Vybavení

1

Vybavená bytost má +2/+2 a imunitu vůči červené a modré.

Kdykoli vybavená bytost udělí bojové zranění hráči, Sword of Fire and Ice udělí 2 zranění cílové bytosti nebo hráči a ty lízneš kartu.

Vybav 1

Sword of Light and Shadow

Artefakt — Vybavení

1

Vybavená bytost má +2/+2 a imunitu vůči bílé a černé.


Kdykoli vybavená bytost udělí bojové zranění hráči, získáváš 3 životy a můžeš si vrátit až jednu cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova do ruky.

 
Vybav 
1

Translation by Jan Adam, 2016