Překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele. Kontakt: mudrc@mysticshop.cz

Obsah obrázku pes, vsedě, malé, černá

Popis byl vytvořen automaticky

Blessed Sanctuary

Očarování

3WW

Udělení veškerého nebojového zranění, které by mělo být uděleno tobě a bytostem, jež kontroluješ, je zabráněno.

.
Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu bytost, která není token, vytvoř si 2/2 bílou bytost-token s typem Unicorn.

Brightmare

Bytost — Unicorn

2W

2/3

Když Brightmare vstupuje na bojiště, tapni až jednu bytost. Získáváš počet životů rovný síle oné bytosti.

Paprsek naděje v noci nejtemnější.

Emiel the Blessed

Legendární bytost — Unicorn

2WW

4/4

3: Vypověz ze hry jinou cílovou bytost pod tvou kontrolou, pak ji vrať na bojiště pod kontrolu vlastníka.


Kdykoliv vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiná bytost, můžeš zaplatit GW. Pakliže tak učiníš, polož na ni +1/+1 žeotn. Pokud má typ Unicorn, namísto toho na ni polož dva +1/+1 žetony (GW lze zaplatit buď G nebo W.)

Release the Dogs

Sorcery

3W

Vytvoř si čtyři 1/1 bílé bytosti-tokeny s typem Dog.

Do bitvy a na ranní procházku se ženou se stejným nadšením.

Steel-Plume Marshal

Bytost — Bird Soldier

3WW

3/3

Flying


Kdykoli Steel-Plume Marshal útočí, ostatní útočící bytosti pod tvou kontrolou, které mají flying, získávají do konce kola +2/+2.

Obránci s hrůzou sledovali, jak se letící véčko na obloze proměnilo v bojovou formaci.

Stone Haven Pilgrim

Bytost — Kor Cleric

1W

2/2

Kdykoli Stone Haven Pilgrim útočí, pokud kontrluješ artefakt nebo očarování, Stone Haven Pilgrim získává do konce kola +1/+1 a lifelink.

Vytrvalost v překonávání překážek je nejuznávanější z korských předností.

Supply Runners

Bytost — Dog

4W

2/2

When Supply Runners vstupuje na bojiště, polož +1/+1 žeton na každou další bytost pod tvou kontrolou.

Dobří psi zůstanou po vašem boku až do konce. Skvělí psi vám přivedou pomoc.

Trusty Retriever

Bytost — Dog

3W

2/3

When Trusty Retriever vstupuje na bojiště, zvol si jedno —


• Polož na Trusty Retriever +1/+1 žeton.


• Vrať si ze svého hřbitova do ruky cílovou kartu artefaktu nebo očarování.

Otřete z toho sliny a je to jako nové, možná nějaká ta stopa po zubech navíc.

Archaeomender

Bytost — Human Wizard

2U

2/3

Když Archaeomender vstupuje na bojiště, vrať si ze svého hřbitova do ruky cílovou kartu artefaktu.

"Tako jako lze spravit rozbitou relikvii, i poničená historie může býti znovu uzdravena. "

Bruvac the Grandiloquent

Legendární bytost — Human Advisor

2U

1/4

Pokud by si měl protihráč odemlít jednu nebo více karet, odemele si místo toho dvojnásobek (Odemlít si katu znamená, že hráč odloží vrchní kartu své knihovny do hřbitova.)

". . . a v neposlední řadě . . ."

Corsair Captain

Bytost — Human Pirate

2U

2/2

When Corsair Captain vstupuje na bojiště, vytvoř si token Treasure (Je to artefakt s "T, Obětuj tento artefakt: Přidej si si jednu manu jakékoli barvy,")

Ostatní bytosti s typem Pirate pod tvou kontrolou mají +1/+1.

"Plíce plné mořského vzduchu a podpalubí plné kořisti. To je život!“

Inniaz, the Gale Force

Legendární bytost — Djinn

3UU

4/4

Flying¨


2WU: Útočící bytosti s flying získávají do konce kola +1/+1 do konce kola (WU lze zaplatit buď W nebo  U.)

Kdykoli útočí tři nebo více bytostí s flying pod tvou kontrolou, každý hráč získává kontrolu nad tebou zvoleným permanentem, který není země, od hráče po své pravici.

Ormos, Archive Keeper

Legendární bytost — Sphinx

4UU

5/5

Flying


Pokud bys měl/a líznout kartu a tvá knihovna v sobě žádné nemá, polož namísto toho na Ormos, Archive Keeper pět +1/+1 žetonů.

1UU, Zahoď tři karty s rozdílnými jmény: Lízni pět karet.

Scholar of the Lost Trove

Bytost — Sphinx

5UU

5/5

Flying

Když Scholar of the Lost Trove vstupuje na bojiště, můžeš seslat ze svého hřbitova kartu instant, sorcery nebo artefaktu bez placení manové ceny. Pokud by takto seslané kouzlo instant nebo sorcery mělo být toto kolo odloženo do hřbitova, namísto toho jej vypověz ze hry.

Kels, Fight Fixer

Legendární bytost — Azra Warlock

2BB

4/3

Menace


Kdykoli obětuješ bytost, můžeš zaplatit UB. Paklíže tak učiníš, lízni kartu.. (UB lze zaplatit buď U nebo B.)


1, Obětuj bytost: Kels, Fight Fixer získává do konce kola nezničitelnost.

Nocturnal Feeder

Bytost — Vampire Rogue

2B

2/1

Flying
Když Nocturnal Feeder zemře, každý protihráč ztrácí 2 životy a ty 2 životy získáváš.

Tep živého je neodolatelným lákadlem.

Tinybones, Trinket Thief

Legendární bytost — Skeleton Rogue

1B

½

Na začátku každé fáze konce kola, pokud protihráč v daném kole zahodil kartu, lízni kartu a ztrať 1 život.

.
4BB: Každý protihráč bez karet v ruce ztrácí 10 životů.

Velká rozptýlení znamenají, že drobné otravné věcičky mohou proklouznout nepozorovaně.

Witch of the Moors

Bytost — Human Warlock

3BB

4/4

Deathtouch


Na začátku tvé fáze konce kola, pokud jsi toto kolo získal/a životy, každý proihráč obětuje bytost a ty si vrátíš až jednu kartu bytosti ze svého hřbitova do ruky.

Hodně rukou pro hodně zla.

Chained Brute

Bytost — Devil

1R

4/3

Chained Brute se v průběhu tvé odtapovací fáze neodtapuje.

1, Obětuj jinou bytost: Odtapni Chained Brute. Aktivuj tuto schopnost pouze ve svém kole.

Stačí mu jen chvilka nepozornosti, aby se osvobodil.

Immolating Gyre

Sorcery

4RR

Immolating Gyre udělí X zranění každé bytosti a sférochodci, které nekontroluješ, kde X je počet karet instant a/nebo sorcery ve tvém hřbitově.

"Pěknou armádu jsi měl."

Lightning Phoenix

Bytost — Phoenix

2R

2/2

Flying, haste


Lightning Phoenix nemůže blokovat

Na začátku tvé fáze konce kola, pokud byl protihráči toto kolo uděleno 3 nebo více zranění, můžeš zaplatit R. Pakliže tak učiníš, vrať Lightning Phoenix ze svého hřbitova na bojiště.

Lightning Visionary

Bytost — Minotaur Shaman

1R

2/1

Prowess (Kdykoli sešleš kouzlo, které  není bytost, tato bytost získává do konce kola +1/+1)

"Bohové ke smrtelníkům nepromlouvají jemnými náznaky. Mluví jazykem hromu a hněvu. "

Living Lightning

Bytost — Elemental Shaman

3R

3/2

Když Living Lightning  zemře, vrať si ze svého hřbitova do ruky cílovou kartu instant nebo sorcery.

Ne všechny bouře se rodí na obloze..

Muxus, Goblin Grandee

Legendární bytost — Goblin Noble

4RR

4/4

Když Muxus, Goblin Grandee vstupuje na bojiště, otoč pět vrchních karet své knihovny. Všechny karty bytostí s typem Goblin a převedenou manovou cenou 5 a méně takto otočených si dej na bojiště a zbytek na spodek knihovny v libovolné pořadí.

Kdykoli Muxus útočí, získává +1/+1 za každý další permanent s tyoem Goblin pod tvou kontrolou.

Sethron, Hurloon General

Legendární bytost — Minotaur Warrior

3RR

4/4

Kdykoli Sethron, Hurloon General nebo jiný permanent s typem Minotaur, který není toke, vstupuje ba bojiště pod tvou kontrolou, vytvoř si 2/3 červenou bytost-token s typem Minotaur.

 
2BR: Bytosti s typem Minotaur pod tvou kontrolou získávají do konce kola 1/+0, menace a haste. (BR lze zaplatit buď B nebo R.)

Spiteful Prankster

Bytost — Devil

2R

3/2

Je-li tvé kolo, Spiteful Prankster má first strike.


Kdykoli zemře jiná bytost, Spiteful Prankster udělí 1 zranění cílovému hráči nebo sférochodci.

Ďábel si obzvláště vychutnával ironii toho, že jako munici použil zrovna holubice. Vesničané už podstatně méně.

Zurzoth, Chaos Rider

Legendární bytost — Devil

2R

2/3

Kdykoli protihráč lízne první kartu v kole a není-li jeho kolo, vytvoř si 1/1 čevenou bytost s typem Devil a s „Když tato bytost zemře, udělí 1 zranění libovolnému cíli.."


Kdykol útočí jedna nebo více bytostí s typem Devil pod tvou kontrolou na jednoho nebo více hráčů, ty a oni hráči každý líznete kartu a pak kartu náhodně zahodíte.

Allosaurus Shepherd

Bytost — Elf Shaman

G

1/1

Allosaurus Shepherd  nemůže být zrušena.

Zelená kouzla, jež kontroluješ, nemohou být zrušena.


4GG: Do konce kola  každá bytost pod tvou kontrolou s typem Elf dostává navíc typ Dinosaur a její základní síla a odolnost je 5/5.

Branching Evolution

Očarování

2G

Pokud by měl na bytost pod tvou kotrolou být umístěn jeden či více +1/+1 žetonů, je jich namísto toho umístěno dvakrát tolik.

"Je to vodou? Hvězdami? Ať je to čím chce, tady se děje něco neuvěřitelného."
—Eris, zooložka, zápis v deníku

Neyith of the Dire Hunt

Legendární bytost — Human Warrior

2GG

3/3

Kdykoli je jedna nebo více bytostí pod tvou kontrolou blokována, vyzvána k souboji či vyzve jinou bytost k souboji, lízni kartu.


Na začátku bojové fáze ve svém kole můžeš zaplatit 2RG. Pakliže tak učiníš, zdvoj do konce kola sílu cílové bytosti a ona bytost musí v této bojové fázi být blokována, je-li to možné. (RG lze zaplatit buď R nebo G.)

Towering Titan

Bytost — Giant

4GG

0/0

Towering Titan vstupuje na bojiště s X +1/+1 žetony, kde X je celková odolnost ostatních bytostí, jež kontroluješ.


Obětuj bytost s defender: Všechny bytosti získávají do konce kola trample.

"Ťuky ťuk."

Lightning-Core Excavator

Artefaktová Bytost — Golem

1

0/3

5T, Obětuj Lightning-Core Excavator: Lightning-Core Excavator udělí 3 zranění každému cíli.

"To je třetí, co nám tenhle měsíc vybuchl při práci. Možná bychom měli přejít na něco méně poruchového."
—Kerrin, archeolog

Thriving Bluff

Země

Thriving Bluff vstupuje na bojiště tapnutá.


Jak Thriving Bluff vstupuje na bojiště, zvol si jinou barvu než červenou.


T: Přidej si R nebo jednu manu zvolené barvy.

Jak přecházely věky, skála se obrušovala, až odhalila jasné barvy srdce hory.

Thriving Grove

Země

Thriving Grove vstupuje na bojiště tapnutá.
Jak Thriving Grove vstupuje na bojiště, zvol si jinou barvu než zelenou.


T: Přidej si G nebo jednu manu zvolené barvy.

Daleko od lidských očí poletují ptáci mezi bujícími květy, v ukrytém ráji.

Thriving Heath

Země

Thriving Heath vstupuje na bojiště tapnutá.


Jak Thriving Heath vstupuje na bojiště, zvol si jinou barvu než bílou.


T: Přidej si W nebo jednu manu zvolené barvy.

Divoké květy tu nekvetou podle ročních období, ale přílivů a odlivů magie.

Thriving Isle

Země

Thriving Isle vstupuje na bojiště tapnutá.


Jak Thriving Isle vstupuje na bojiště, zvol si jinou barvu než modrou.


T: Přidej si U nebo jednu manu zvolené barvy.

Všechny divy přírodního světa v jediném dechberoucím mikrovesmíru.

Thriving Moor

Země

Thriving Moor vstupuje na bojiště tapnutá.


Jak Thriving Moor vstupuje na bojiště, zvol si jinou barvu než černou.


T: Přidej si B nebo jednu manu zvolené barvy.

Krása se zjevuje na podivných místech těm, jejichž oči ji umí spatřit.

Terramorphic Expanse

Země

T, Obětuj  Terramorphic Expanse: Najdi si v knihovně kartu základní země, polož si ji na bojiště tapnutou a pak si zamíchej knihovnu.

Přeložil Jan Adam, 2020