Překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele. Kontakt: mudrc@mysticshop.cz  

MTG_IXA.jpg

Name

Typ

Manová cena

S/O

Herní text

Flavor text

Adanto Vanguard

Bytost — Vampire Soldier

11

1/1

Pokud Adanto Vanguard útočí, má +2/+0.

Zaplať 4 životy: Adanto Vanguard získává do konce kola nezničitelnost. (Nezničí ji zranění a efekty říkající „znič“.)

Ashes of the Abhorrent

Očarování

11

Players can't cast spells from graveyards or activate abilities of cards in graveyards.
Kdykoli zemře bytost, získáváš 1 život.

"Ať zde nezůstane jediné stopy po upírském hnusu."

Axis of Mortality

Očarování

111

Na začátku tvé udržovací fáze můžeš prohodit počty životů dvou hráčů mezi sebou.

Církev Soumraku učí, že není zisku beze ztráty, není triumfu bez obětí, a není doušku lahodného šarlatu bez smrtelného zachroptění.

Bellowing Aegisaur

Bytost — Dinosaur

11

3/5

Enrage — Kdykoli je Bellowing Aegisaur uděleno zranění, polož +1/+1 žeton na každou další bytost pod tvou kontrolou.

Vyzývavý řev zakončuje úderem ocasu o zem, probouzeje stáda na planinách.

Bishop of Rebirth

Bytost — Vampire Cleric

111

3/3

Vigilance

Kdykoli Bishop of Rebirth útočí, můžeš si vrátit cílovou kartu bytosti s převedenou manovou cenou 3 nebo méně ze svého hřbitova na bojiště.

"Skrze smrt nepřátel věrní znovu se zrodí."

Bishop's Soldier

Bytost — Vampire Soldier

11

2/2

Lifelink

Upíři, šlechtická třída starého Torrezonu, jsou vedení dvojnou oddaností ke koruně a církvi.

Bright Reprisal

Instant

11

Znič cílovou útočící bytost.

Lízni kartu.

Upíři znají krev a cesty, kterými proudí. A přesně vědí, kam zasáhnout, aby jí dali svobodu.

Demystify

Instant

1

Znič cílové očarování.

"Poslové řek vyrývají svá kouzla do nefritu a doufají, že nás svedou z cesty. Ale jaké právo mají nám upírat to, co kdysi bylo naším?"

Duskborne Skymarcher

Bytost — Vampire Cleric

1

1/1

Flying
1, 1: Cílová útočící bytost s typem Vampire získává do konce kola +1/+1.

"Hodina Soumraku nadešla."

Emissary of Sunrise

Bytost — Human Cleric

11

2/1

First strike
Když  Emissary of Sunrise vstupuje na bojiště, provede průzkum. (Otoč vrchní kartu své knihovny. Je-li to karta země, dej si ji do ruky. Není-li to karta země, polož na tuto bytost +1/+1 žeton a pak dej onu kartu zpět nebo do hřbitova.)

Encampment Keeper

Bytost — Hound

1

1/1

First strike

11, 1, Obětuj Encampment Keeper: Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +2/+2.

Paladinové řádu Hledačů svatyní jsou dobrodružná cháska. Vydávají se do divočiny po boku monstrózních mastifů.

Glorifier of Dusk

Bytost — Vampire Soldier

111

4/4

Zaplať 2 životy: Glorifier of Dusk získává do konce kola flying.

Zaplať 2 životy: Glorifier of Dusk získává do konce kola vigilance .

"Krev nepřítele jest svátostí. Síla, jenž nám dává, důkazem toho, že naše poslání jest spravedlivým. "

Goring Ceratops

Bytost — Dinosaur

111

3/3

Double strike
Kdykoli Goring Ceratops útočí, ostatní bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola double strike.

"Následuj její kroky a ona ti ukáže cestu."
—Itzama
Chocholatý

Imperial Aerosaur

Bytost — Dinosaur

11

3/3

Flying
Když Imperial Aerosaur vstupuje na bojiště, jiná cílová bytost pod tvou kontrolou získává do konce kola +1/+1 a flying.

Jeho způsob pomoci se nepříjemně podobá jeho technice lovu.

Imperial Lancer

Bytost — Human Knight

1

1/1

Imperial Lancer má double strike, pokud kontroluješ permanent typu Dinosaur.

"Společně jsme já a můj oř silnější, než každý z nás sám."

Inspiring Cleric

Bytost — Vampire Cleric

11

3/2

Když  Inspiring Cleric vstupuje na bojiště,získáváš 4 životy.

"Nesmrtelné slunce nám dá skutečnou nesmrtelnost, namísto věčného stínu nemrtvosti."

Ixalan's Binding

Očarování

11

Když Ixalan's Binding vstupuje na bojiště , vypověz ze hry cílový permanent  pod kontrolou protihráče, dokud Ixalan's Binding neopustí bojiště.

Tví protihráči nemohou sesílat kouzla stejného jména jako vypovězená karta.

Jace procitl s naprostou jistotou, že je ztracen.

Kinjalli's Caller

Bytost — Human Cleric

1

0/3

Kouzla s typem Dinosaur, které sesíláš, stojí k seslání o 1méně.

Lid Slunečního císařství uctívá slunce ve třech jeho aspektech.Kinjalli je Probouzející slunce, jenž uhnětlo lidi z hlíny a vypálilo je ve svém žáru.

Kinjalli's Sunwing

Bytost — Dinosaur

11

2/3

Flying

Bytosti vstupují na bojiště pod kontrolu tvých protihráčů tapnuté.

"Jsou chvíle, kdy cítím, že bych mohla létat jako sluncoperuť. Mohla bych letět daleko, ale zlatá vichřice. mne vždy srazí zpět“
—Huatli

Legion Conquistador

Bytost — Vampire Soldier

11

2/2

Když Legion Conquistador vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně najít libovolný počet karet jménem Legion Conquistador, ukázat je, dát si je do ruky a pak si zamíchat knihovnu.

Soumračná legie připlula z Torrezonu v honbě za slávou, bohatstvím a Nesmrtelným sluncem.

Legion's Judgment

Sorcery

11

Znič cílovou bytost se silou 4 a více.

"Mé kopí kdysi třímal sám Ctihodný Tarrian. V jeho jménu a jeho mocí, nyní zhyň!“

Looming Altisaur

Bytost — Dinosaur

11

1/7

Přírodu nelze zkrotit, ale Sluneční císařství věří, že lidé se stávají silnějšími, když svou sílu otestují proti divoké síle dinosaurů.

Mavren Fein, Dusk Apostle

Legendární bytost — Vampire Cleric

11

2/2

Kdykoli  útočí jedna nebo více bytostí s typem Vampire pod tvou kontrolou, jenž nejsou tokeny, vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Vampire a s lifelink.

V poblouznění svého Krvavého půstu zničil navigační pomůcky a dovedl loď k pobřeží veden jenom vírou.

Paladin of the Bloodstained

Bytost — Vampire Knight

11

3/2

Když Paladin of the Bloodstained vstupuje na bojiště, vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Vampire a s lifelink.

Pevně spojeni s Církví Soumraku, paladinové Zkrvaveného řádu jsou zbožní až na hranice fanatismu.

Pious Interdiction

Očarování — Aura

11

Očaruj bytost


Když Pious Interdiction vstupuje na bojiště, získáváš 2 životy.

Očarovaná bytost nemůže útočit ani blokovat..

"Naše poslání slouží pravdě a spravedlnosti. Pokloníš se před naší mocí."

Priest of the Wakening Sun

Bytost — Human Cleric

1

1/1

Na začátku tvé udržovací fáze můžeš z ruky ukázat kartu s typem Dinosaur. Pakliže tak učiníš, získáváš 2 životy.

111, Obětuj Priest of the Wakening Sun: Najdi si v knihovně kartu s typem Dinosaur, ukaž ji, dej si ji do ruky a pak si zamíchej knihovnu.

Pterodon Knight

Bytost — Human Knight

11

3/3

Pterodon Knight má flying, pokud kontroluješ permanent s typem  Dinosaur.

"Vznést se k obloze jako slunce – není lepšího pocitu."

Queen's Commission

Sorcery

11

Vytvoř si dvě 1/1 bílé bytosti-tokeny s typem Vampire a s lifelink..

"Nechť krev nečistých koluje tvými žilami. Pouze požehnání zlatého města zbaví tvá ústa její štiplavé chuti."
—Nejvyšší
maršál Arguel

Rallying Roar

Instant

11

Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+1.

Odtapni je.

"Síla slunce je v našich srdcích. Nikdy jsem nebyla více hrdá na svůj domov a svůj lid."
—Huatli

Raptor Companion

Bytost — Dinosaur

11

3/1

Raptoři poslouchají na slovo…pokud to slovo je „lov“ „zabij“ nebo „vyrvi mu pajšl“.

Ritual of Rejuvenation

Instant

11

Získáváš 4 životy.

Lízni kartu.

"Nic není svatější než dar krve. Požehnána jest žíla, jenž se vyprazdňuje a srdce, jenž novou sílu získá."

Sanguine Sacrament

Instant

111

Získáváš dvakrát X životů. Dej Sanguine Sacrament na spodek knihovny vlastníka.

"Tak jako slunce zapadá, aby umožnilo nový rozbřesk, i my se obracíme k temnotě, aby nám pomohla přinést spásu.“

Settle the Wreckage

Instant

111

Vypověz ze hry všechny útočící bytosti pod kontrolou cílového hráče. Onen hráč si může v knihovně najít odpovídající počet karet základních zemí, dát si je na bojiště tapnuté a pak si zamíchat knihovnu.

Sheltering Light

Instant

1

Cílová bytost získává do konce kola nezničitelnost.

Proveď scry 1. (Nezničí ji zranění a efekty říkající „znič“.)

Ti, kdo vládnou mocí slunce, chrání císařství před temnotou.

Shining Aerosaur

Bytost — Dinosaur

11

3/4

Flying

"Invazoři se odívají ve stíny soumraku. Aerosauři se schovávají v záři poledního slunce."
—Caparocti
, Ze Slunce Zrozený

Skyblade of the Legion

Bytost — Vampire Soldier

11

1/3

Flying

Upíři nazývají dar létat „radostí“. Jejich nepřátelům přináší jen žal.

Slash of Talons

Instant

1

Slash of Talons udělí 2 zranění útočící nebo blokující bytosti.

"Jantarové slunce doutná zuřivostí, shlíží na nepřátele, jenž se srocují jako mravenci v touze napadnout náš domov! Jsme připraveni! Spár i čepel jako jeden tnou! "
—Huatli

Steadfast Armasaur

Bytost — Dinosaur

11

2/3

Vigilance

11, 1: Steadfast Armasaur udělí počet zranění rovný své odolnosti cílové bytosti ji blokující nebo jí blokovanou.

"Tak jako mocný armasaurus budeme svůj domov bránit proti všem, co napadnou naše pobřeží."
—Itzama
Chocholatý

Sunrise Seeker

Bytost — Human Scout

11

3/3

Vigilance

Když Sunrise Seeker vstupuje na bojiště, provede průzkum. (Otoč vrchní kartu své knihovny. Je-li to karta země, dej si ji do ruky. Není-li to karta země, polož na tuto bytost +1/+1 žeton a pak dej onu kartu zpět nebo do hřbitova.)

Territorial Hammerskull

Bytost — Dinosaur

11

2/3

Kdykoli Territorial Hammerskull útočí, tapni cílovou bytost pod kontrolou protihráče

Od očí nahoru je to jen tvrdá kost a tvrdohlavost.

Tocatli Honor Guard

Bytost — Human Soldier

11

1/3

Bytosti vstupující na bojiště nezpůsobují spouštění schopností.

Přeslavné město Pachatupa je centrem Slunečního císařství, a Tocatli, císařův palác, jeho zářícím srdcem.

Vampire's Zeal

Instant

1

Cílová bytost získává do konce kola +2/+2. Má-li typ Vampire, pak získává do konce kola také first strike.

Krvavá hostina vdechne účastnícímu se upírovi do žil novou životní sílu, která se navenek projeví ještě větší rychlostí a silou.

Wakening Sun's Avatar

Bytost — Dinosaur Avatar

1111

7/7

Když Wakening Sun's Avatar vstupuje na bojiště, pokud byla seslána z tvé ruky, znič všechny bytosti nemající typ Dinosaur.

"Objímající paprsky Kinjalli jsou posly nového života v okamžiku východu slunce."
—Chitlati
, Bleskojezdec

Air Elemental

Bytost — Elemental

111

4/4

Flying

Jak se loď přiblížila, nefritový totem se vznesl do vzduchu. Vzduch se zachvěl mocí. Kamenné oči zaplály a zapraskaly. Ven zasyčel dech samotného světa a bouře obživla.

Arcane Adaptation

Očarování

11

Jak Arcane Adaptation vstupuje na bojiště,zvol si typ bytosti.

Bytosti pod tvou kontrolou mají ke svým typům navíc zvolený typ bytosti. To platí i pro kouzla bytostí pod tvou kontrolou a karty bytostí, které vlastníš, a které nejsou na bojišti.

Cancel

Instant

111

Zruš cílové kouzlo.

"Palbu stav, to dá rozum. "
—Kapitán
Brandis Thorn

Chart a Course

Sorcery

11

Lízni dvě karty. Pokud jsi toto kolo neútočil/a s bytostí, pak zahoď kartu.

Zatímco ostatní piráti pasou po pokladech, kapitánka Parrish loupí tajemství.

Daring Saboteur

Bytost — Human Pirate

11

2/1

11: Daring Saboteur nemůže být toto kolo blokována.


Kdykoli Daring Saboteur udělí bojové zranění hráči, můžeš líznout kartu. Pakliže tak učiníš, zahoď kartu.

"Nikdy si mne nevšimnou."

Deadeye Quartermaster

Bytost — Human Pirate

11

2/2

Když Deadeye Quartermaster vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně najít kartu Vybavení či Vozidla, ukázat ji, dát si ji do ruky a pak si zamíchat knihovnu.

"Vítej na palubě, kámo! Tohle budeš potřebovat."

Deeproot Waters

Očarování

11

Kdykoli sešleš kouzlo s typem Merfolk spell, vytvoř si 1/1 modrou bytost-token s typem Merfolk a s hexproof. (Bytost s hexproof nemůže být cílem kouzel ani schopnosti kontrolovaných protihráči.)

Pouť k Hlubokořennému stromu a zdejšímu prastarému prameni posiluje merfolčí pouto s přírodou.

Depths of Desire

Instant

11

Vrať cílovou bytost do ruky vlastníka. Vytvoř si bezbarvý artefaktový token Treasure s "1, Obětuj tento artefakt: Přidej do svého manového poolu jednu manu jakékoli barvy."

Kapsy plné zlata, plíce plné mořské vody.

Dive Down

Instant

1

Cílová bytost pod tvou kontrolou získává do konce kola +0/+3 a hexproof. (Nemůže být cílem kouzel ani schopnosti kontrolovaných protihráči.)

"Lepší se namočit, než být žrádlem pro ryby. "

Dreamcaller Siren

Bytost — Siren Pirate

111

3/3

Flash

Flying

Dreamcaller Siren může blokovat jen bytosti s flying.

Když Dreamcaller Siren vstupuje na bojiště, pokud kontroluješ jiný permanent s typem Pirate, tapni až dva cílové permanenty, jenž nejsou země.

Entrancing Melody

Sorcery

111

Získáváš kontrolu nad cílovou bytostí s převedenou manovou cenou X.

Čím silnější vůle, tím podmanivější piseň.

Favorable Winds

Očarování

11

Bytosti pod tvou kontrolou s flying mají +1/+1.

"Jako stuhy větru a moudrosti coatlové létají, záhady v pravdu předoucí, mraky k vůli své tajemné přetvářející."
—Huatli

Fleet Swallower

Bytost — Fish

111

6/6

Kdykoli Fleet Swallower útočí, cílový hráč odloží vrchní polovinu knihovny, zaokrouhleno nahoru, do svého hřbitova.

"Kapitáne, myslím, že nás ten ostrov sleduje."

Headwater Sentries

Bytost — Merfolk Warrior

11

2/5

"Stařešinové říkají, že pokud vetřelci odhalí tajemství zlatého města, bude to znamenat konec našeho lidu. "

Herald of Secret Streams

Bytost — Merfolk Warrior

11

2/3

Bytosti pod tvou kontrolou mající na sobě +1/+1 žetony nemohou být blokovány.

"Zrovna tak můžes zkusit zastavit vodopád."

Jace, Cunning Castaway

Legendární sférochodec — Jace

111

3

+1: Kdykoli jedna nebo více bytostí pod tvou kontrolou udělí toto kolo bojové zranění hráči, lízni kartu, pak kartu zahoď.

−2: Vytvoř si 2/2 modrou bytost-token s typem Illusion a s „Když se tato bytost stane cílem kouzla, obětuj ji."

−5: Vytvoř si dva tokeny, které jsou kopiemi Jace, Cunning Castaway, jen nejsou legendární.

Kopala, Warden of Waves

Legendární bytost — Merfolk Wizard

111

2/2

Kouzla sesílaná tvými protihráči cílící permanent s typem Mertolk pod tvou kontrolou stojí k seslání o 1 více

Schopnosti aktivované tvými protihráči cílící permanent s typem Mertolk pod tvou kontrolou stojí k aktivaci 1 více

"Znám tyhle vody lépe, než vy sebe samotné."

Lookout's Dispersal

Instant

11

Lookout's Dispersal stojí o  1 méně pokud kontroluješ permanent s typem Pirate.


Zruš cílové kouzlo, pokud hráč jej kontrolující nezaplatí  
1.

Její píseň drnká na struny bouře, přeskupuje větry a bouři v harmonii, která její loď odnese do bezpečí.

Navigator's Ruin

Očarování

11

Raid — Na začátku tvé fáze konce kola, pokud jsi toto kolo útočil/a s bytostí, cílový protihráč odloží vrchní čtyři karty své knihovny do hřbitova.

"Tohle nebudete potřebovat. Ani tohle. Ani tohleto… "

One With the Wind

Očarování — Aura

11

Očaruj bytost
Očarovaná bytost má+2/+2 a flying.

"Řeka a moře, džungle a nebe. Voda teče volně mezi dvěma polovinami světa. A my jsme tvorové vody."
—Tvůrce
Tuvasa

Opt

Instant

1

Proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

Lízni kartu.

"Je snadné předvídat rozkazy kapitánky Bouřné: vždy se dejte tou nebezpečnější cestou."

Overflowing Insight

Sorcery

1111

Cílový hráč lízne sedm karet.

Pravda se Kumenovi zjevila s razancí proudu Velké řeky: Jediným způsobem, jak nepřátele udržet od skrytého města, je uzmout jeho moc sám.

Perilous Voyage

Instant

11

Vrať cílový permanent, jenž není země, do ruky vlastníka. Je-li jeho převedená manové cena 2 nebo méně, proveď scry 2.

Poprvé za svůj život se Vraska pokusila zabránit smrti.

Pirate's Prize

Sorcery

11

Lízni dvě karty. Vytvoř si bezbarvý artefaktový token Treasure s "1, Obětuj tento artefakt: Přidej do svého manového poolu jednu manu jakékoli barvy."

Nic nezahřeje srdce tak, jako plenění.

Prosperous Pirates

Bytost — Human Pirate

11

¾

Když Prosperous Pirates vstupuje na bojiště, vytvoř si dva bezbarvé artefaktové tokeny Treasure s "1, Obětuj tento artefakt: Přidej do svého manového poolu jednu manu jakékoli barvy."

Plovoucí město Vysoké a Suché se ještě nepotopilo pod vahou zlata, ale ne že by to bylo z nedostatku snahy.

River Sneak

Bytost — Merfolk Warrior

11

1/1

River Sneak nemůže být blokována.

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiný permanent s typem Merfolk, River Sneak získává do konce kola +1/+1.

Bez vlnek, bez šplouchání, bez varování.

River's Rebuke

Sorcery

111

Vrať všechny permanenty pod kontrolou cílového hráče, které nejsou země, do rukou vlastníků.

Pečlivě sleduje thaumatický kompas, který jí věnoval Bolas, padla Vraska rovnou do pasti, kterou na ni políčili Poslové řek.

Run Aground

Instant

11

Polož cílový artefakt nebo bytost na vršek knihovny vlastníka.

"Tak to je poprvé, co jsem viděla narazit mělčinu do lodi. ."
—Kapitánka
Brinely Hněvná

Sailor of Means

Bytost — Human Pirate

11

¼

Když Sailor of Means vstupuje na bojiště, vytvoř si bezbarvý artefaktový token Treasure s "1, Obětuj tento artefakt: Přidej do svého manového poolu jednu manu jakékoli barvy."

V Neomalené koalici jsou kola byznysu promazávána lupem.

Shaper Apprentice

Bytost — Merfolk Wizard

11

2/1

Shaper Apprentice má flying, pokud kontroluješ jiný permanent s typem Merfolk.

Poslové řek zničí tisíce lodí, aby znemožnili vetřelcům najít zlaté město.

Shipwreck Looter

Bytost — Human Pirate

11

2/1

Raid — Když Shipwreck Looter vstupuje na bojiště, pokud jsi toto kolo útočil/a s bytostí můžeš líznout kartu. Pakliže tak učiníš, zahoď kartu.

Zkáza jednoho piráta je pro jiného požehnáním.

Shore Keeper

Bytost — Trilobite

1

0

11, 1, Obětuj Shore Keeper: Lízni tři karty.

Za své dlouhé životy shromáždí trilobiti v žaludcích ohromné poklady.

Siren Lookout

Bytost — Siren Pirate

11

½

Flying

Když Siren Lookout vstupuje na bojiště, provede průzkum. (Otoč vrchní kartu své knihovny. Je-li to karta země, dej si ji do ruky. Není-li to karta země, polož na tuto bytost +1/+1 žeton a pak dej onu kartu zpět nebo do hřbitova.)

Siren Stormtamer

Bytost — Siren Pirate Wizard

1

1/1

Flying
1, Obětuj Siren Stormtamer: Zruš cílové kouzlo nebo schopnost cílící tebe nebo bytost pod tvou kontrolou.

Je tichem, které skrývá nadcházející bouři.

Siren's Ruse

Instant

11

Vypověz ze hry cílovou bytost pod tvou kontrolou, pak onu kartu vrať na bojiště po kontrolu vlastníka. Pokud takto byla vypovězena bytost s typem Pirate, lízni kartu.

Šalba a klam jsou srdcem arzenálu každého  piráta.

Spell Pierce

Instant

1

Zruš cílové kouzlo, které není kouzlem bytosti, pokud hráč jej kontrolující nezaplatí 1.

"Plameny hlupáků jsou snadno zhašeny."
—Tvůrce
Kumena

Spell Swindle

Instant

111

Zruš cílové kouzlo. Vytvoř si X bezbarvých artefaktových tokenů Treasure, kde X je převedená manová cena onoho kouzla. Mají "1, Obětuj tento artefakt: Přidej do svého manového poolu jednu manu jakékoli barvy."

Storm Fleet Aerialist

Bytost — Human Pirate

11

½

Flying
Raid — Storm Fleet Aerialist vstupuje na bojiště s +1/1 žetonem, pokud jsi toto kolo útočil/a s bytostí.

"Pouze jedna věc je lepší, než svoboda na moři: svoboda nebes."

Storm Fleet Spy

Bytost — Human Pirate

11

2/2

Raid — Když Storm Fleet Spy vstupuje na bojiště, pokud jsi toto kolo útočil/a s bytostí, lízni kartu.

"Pátrají tím samým směrem, jako my. A vsadím se, že po téže věci."

Storm Sculptor

Bytost — Merfolk Wizard

11

3/2

Storm Sculptor nemůže být blokována.

Když Storm Sculptor vstupuje na bojiště,vrať bytost, již kontroluješ, do ruky vlastníka.

V jeho rukou se vítr stává zbraní i únikovým prostředkem.

Tempest Caller

Bytost — Merfolk Wizard

111

2/3

Když Tempest Caller vstupuje na bojiště, tapni všechny bytosti pod kontrolou cílového protihráče.

"Já jsem bouře. "

Watertrap Weaver

Bytost — Merfolk Wizard

11

2/2

Když Watertrap Weaver vstupuje na bojiště, tapni cílovou bytost pod kontrolou protihráče. Ona bytost se v průběhu příští odtapovací fáze hráče ji kontrolujícího neodtapne.

Řeka je mocným přítelem.

Wind Strider

Bytost — Merfolk Wizard

11

3/3

Flash

Flying

"Proudy jsou proudy, ať v moři, či na nebi. "

Anointed Deacon

Bytost — Vampire Cleric

11

3/3

Na začátku bojové fáze ve tvém kole můžeš cílovou bytost s typem Vampire nechat získat +2/+0.

Inspirace je rudá jako rubíny, tekoucí jako víno s medem.

Bishop of the Bloodstained

Bytost — Vampire Cleric

111

3/3

Když Bishop of the Bloodstained vstupuje na bojiště, cílový protihráč ztrácí 1 život  za každý permanent s typem Vampire, jenž kontroluješ.

"Všeho, co mají, se nám vzdají; coby pokání za jejich odpor. Jejich lodí. Jejich zboží. Jejich rebelské krve.“

Blight Keeper

Bytost — Bat Imp

1

1/1

Flying

11, 1, Obětuj Blight Keeper: Cílový protihráč ztrácí 4 životy a ty 4 životy získáváš.

Pod jeho dotekem hnije ovoce i maso.

Bloodcrazed Paladin

Bytost — Vampire Knight

11

1/1

Flash

Bloodcrazed Paladin vstupuje na bojiště s +1/+1 žetonem za každou bytost, která toto kolo zemřela.

Když se paladin podstupující Krvavý půst konečně poddá svému hladu, výsledné násilí je náhlé, explozivní, a totální.

Boneyard Parley

Sorcery

111

Vypověz ze hry až pět cílových karet bytostí ze hřbitova. Protihráč tyto karty rozdělí na dvě hromádky. Všechny karty z hromádky, kterou si zvolíš, si polož na bojiště pod svou kontrolu a zbytek do hřbitovů vlastníků.

Contract Killing

Sorcery

111

Znič cílovou bytost. Vytvoř si dva bezbarvé artefaktové tokeny Treasure s "1, Obětuj tento artefakt: Přidej do svého manového poolu jednu manu jakékoli barvy."

Za příslušnou cenu nabízí plovoucí město Vysoké a Suché všechny komodity, co pirát potřebuje: odpočinek, rekreaci a pomstu.

Costly Plunder

Instant

11

Jako dodatečnou cenu k seslání Costly Plunder obětuj artefakt nebo bytost.

 Lízni dvě karty.

Žádný železný zámek není překážkou pro Vrasčinu kamennou vůli.

Dark Nourishment

Instant

11

Dark Nourishment udělí 3 zranění cílové bytosti nebo hráči. Získáváš 3 life.

Ve stínech prastarých rozvalin číhají démoni, šířící nákazu a zkázu po zemi.

Deadeye Tormentor

Bytost — Human Pirate

11

2/2

Raid — Když Deadeye Tormentor vstupuje na bojiště,pokud jsi toto kolo útočil/a s bytostí, cílový protihráč zahodí kartu.

Navzdory svému urozenému původu jsou piráti Kladkové flotily známí pro své záludné taktiky a opovrženíhodné podrazáctví.

Deadeye Tracker

Bytost — Human Pirate

1

1/1

11, 1:  Vypověz dvě cílové karty ze hřbitova protihráče ze hry: Deadeye Tracker provede průzkum. (Otoč vrchní kartu své knihovny. Je-li to karta země, dej si ji do ruky. Není-li to karta země, polož na tuto bytost +1/+1 žeton a pak dej onu kartu zpět nebo do hřbitova.)

Deathless Ancient

Bytost — Vampire Knight

111

4/4

Flying

Tapni tři odtapnuté permanenty s typem Vampire pod tvou kontrolou: Vrať Deathless Ancient ze svého hřbitova do ruky.

"Prastarý, dopluli jsme k zaslíbenému pobřeží. Nesmrtelné slunce je blízko. Pij a procitni."

Desperate Castaways

Bytost — Human Pirate

11

2/3

Desperate Castaways nemůže útočit, pokud nekontroluješ artefakt.

Pirátská posádka bez lodě udělá cokoli, aby nějakou získala.

Dire Fleet Hoarder

Bytost — Human Pirate

11

2/1

Když Dire Fleet Hoarder zemře, vytvoř si bezbarvý artefaktový token Treasure s "1, Obětuj tento artefakt: Přidej do svého manového poolu jednu manu jakékoli barvy."

Mezi piráty Neomalené koalice je jen jediná věc nebezpečnější než selhání – úspěch.

Dire Fleet Interloper

Bytost — Human Pirate

11

2/2

Menace

Když Dire Fleet Interloper vstupuje na bojiště, provede průzkum. (Otoč vrchní kartu své knihovny. Je-li to karta země, dej si ji do ruky. Není-li to karta země, polož na tuto bytost +1/+1 žeton a pak dej onu kartu zpět nebo do hřbitova.)

Dire Fleet Ravager

Bytost — Orc Pirate Wizard

111

4/4

Menace, deathtouch

Když Dire Fleet Ravager vstupuje na bojiště, každý hráč ztratí třetinu svých životů, zaokrouhleno nahoru.

Jeho pěsti dýmají hnilobou smrti, a každý úder šíří nákazu v srdcích nepřátel.

Duress

Sorcery

1

Cílový hráč ukáže ruku. Vyber si z ní kartu, která není ani bytost, ani země. Onen hráč zvolenou kartu zahodí.

Samota a hladovění jsou samy o sobě brutálním trestem, ale ještě horší je všechen ten čas přemýšlet.

Fathom Fleet Captain

Bytost — Human Pirate

11

2/1

Menace

Kdykoli Fathom Fleet Captain útočí, pokud kontroluješ další permanent s typem Pirate, který není token, můžeš zaplatit 1. Pakliže tak učiníš, vytvoř si 2/2 černou bytost-token s typem Pirate a s menace.

"Připoj se ke mně a svět je náš!"

Fathom Fleet Cutthroat

Bytost — Human Pirate

11

3/3

Když Fathom Fleet Cutthroat vstupuje na bojiště, znič cílovou bytost pod kontrolou protihráče, jíž bylo toto kolo uděleno zranění.

"Jó, měl jsi dneska špatnej den, kámo. Ale žraloci si teďkonc šmáknou.“

Grim Captain's Call

Sorcery

11

Vrať si ze svého hřbitova do ruky kartu s typem Pirate, pak učiň to samé pro typy Vampire, Dinosaur a Merfolk.

Když je po bitvě, i ti nejzavilejší nepřátelé naleznou konečně něco společného.   

Heartless Pillage

Sorcery

11

Cílový protihráč zahodí dvě karty.

Raid — Pokud jsi toto kolo útočil/a s bytostí, Vytvoř si bezbarvý artefaktový token Treasure s "1, Obětuj tento artefakt: Přidej do svého manového poolu jednu manu jakékoli barvy."

Kitesail Freebooter

Bytost — Human Pirate

11

1/2

Flying

Když Kitesail Freebooter  vstupuje na bojiště, cílový protihráč ukáže všechny karty v ruce a ty si zvolíš jednu kartu z nich, která není kartou bytosti ani země. Vypověz onu kartu ze hry, dokud Kitesail Freebooter neopustí bojiště.

Lurking Chupacabra

Bytost — Beast Horror

11

2/3

Kdykoli bytost pod tvou kontrolou provede průzkum, cílová bytost pod kontrolou protihráče získává -2/-2 do konce kola.

"Zrodil to stín. Měsíc tomu dal oči, a džungle zuby. Ale až Smrt to naučila krutosti."
—Huatli

March of the Drowned

Sorcery

1

Zvol si jedno -
• Vrať cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova do ruky.
• Vrať dvě cílové karty s typem Pirate ze svého hřbitova do ruky.

Mark of the Vampire

Očarování — Aura

11

Očaruj bytost

Očarovaná bytost má+2/+2 a lifelink.

"Skrze sebeobětování staniž se svatým. Skrze tvou moc všichni spaseni budou."
—Z Rituálu
Vykoupení

Queen's Agent

Bytost — Vampire Scout

11

3/3

Lifelink

Když Queen's Agent vstupuje na bojiště, provede průzkum. (Otoč vrchní kartu své knihovny. Je-li to karta země, dej si ji do ruky. Není-li to karta země, polož na tuto bytost +1/+1 žeton a pak dej onu kartu zpět nebo do hřbitova.)

Queen's Bay Soldier

Bytost — Vampire Soldier

11

2/2

Vojáci Soumračné legie připluli do kolonií v Královnině zátoce v touze po slávě a bohatství. Jsou to veteráni zoceleni staletími válek, a žízní po dobývání.

Raiders' Wake

Očarování

11

Kdykoli protihráč zahodí kartu, ztrácí 2 životy.

Raid — Na začátku tvé fáze konce kola, pokud jsi toto kolo útočil/a s bytostí, cílový protihráč zahodí kartu.

Jednoho ušetřili, aby mohl ten hrozný příběh vyprávět.

Revel in Riches

Očarování

11

Kdykoli zemře bytost pod kontrolou protihráče, vytvoř si bezbarvý artefaktový token Treasure s "1, Obětuj tento artefakt: Přidej do svého manového poolu jednu manu jakékoli barvy."

Na začátku tvé udržovací fáze, pokud kontroluješ deset nebo více permanentů typu Treasure,vyhráváš hru.

Ruin Raider

Bytost — Orc Pirate

11

3/2

Raid — Na začátku tvé fáze konce kola, pokud jsi toto kolo útočil/a s bytostí, otoč vrchní kartu své knihovny a dej si ji do ruky. Ztrácíš počet životů rovný její převedené manové ceně.

Ruthless Knave

Bytost — Orc Pirate

11

3/2

11, Obětuj bytost: Vytvoř si dva bezbarvé artefaktové tokeny Treasure s „1, Obětuj tento artefakt: Přidej do svého manového poolu jednu manu jakékoli barvy.“

Obětuj tři permanenty s typem Treasure: Lízni kartu.

"Tahle krysa za ty problémy sotva stojí."

Sanctum Seeker

Bytost — Vampire Knight

111

3/4

Kdykoli útočí bytost typu Vampire, již kontroluješ, každý protihráč ztrácí 1 život a ty získáváš 1 život.

Hledači svatyně byli prvním rytířským řádem, který přeplul moře, a stále jsou tím nejfanatičtějším.

Seekers' Squire

Bytost — Human Scout

11

1/2

Když Seekers' Squire vstupuje na bojiště, provede průzkum. (Otoč vrchní kartu své knihovny. Je-li to karta země, dej si ji do ruky. Není-li to karta země, polož na tuto bytost +1/+1 žeton a pak dej onu kartu zpět nebo do hřbitova.)

Soumrak přichází po světle.

Skittering Heartstopper

Bytost — Insect

1

1/2

1: Skittering Heartstopper získává do konce kola deathtouch.

Vlní se jako voda po pralesní půdě, smrtící jako nejrychlejší bystřina.

Skulduggery

Instant

1

Do konce kola, Cílová bytost pod tvou kontrolou získává +1/+1 and Cílová bytost an opponent controls získává -1/-1.

"Jsou o hodně ochotnější k vyjednávání, když visí za kotník ze stěžně!"

Skymarch Bloodletter

Bytost — Vampire Soldier

11

2/2

Flying
Když Skymarch Bloodletter vstupuje na bojiště, cílový protihráč ztrácí 1 život a získáváš 1 život.

Z kouřového příkrovu permanentně visícího nad lodí se vynořila tichá postava, rty zkřiveny očekáváním a záští.

Spreading Rot

Sorcery

11

Znič cílovou zemi. Hráč ji kontrolující ztrácí 2 životy.

"Co je tahle odporná věc, co vzdoruje očistným paprskům slunce?"
—Itzama
Chocholatý

Sword-Point Diplomacy

Sorcery

11

Otoč vrcní tři karty své knihovny. Pro každou kartu z těchto tří platí, že si ji můžeš dát do ruky, pokud protihráč nezaplatí  3 životy. V takovém případě onu kartu vypověz ze hry.

"Vem si moji krev, pokud chceš. Jen mi neber moje zlato! "

Vanquish the Weak

Instant

11

Znič cílovou bytost se silou 3 a méně.

Kněží známí jako odsuzovači trestají ty, kdo nerespektují oprávněnou autoritu církve.

Vicious Conquistador

Bytost — Vampire Soldier

1

1/2

Kdykoli Vicious Conquistador útočí, každý protihráč ztrácí 1 život.

"Je ambiciózní. Neúnavný. A naprosto nemilosrdný. Ideální pro nasazení na hranici."
—Místokrálovna
Elia Sotonores, report královně

Vraska's Contempt

Instant

111

Vypověz cílovou bytost či sférochodce ze hry. Získáváš 2 životy.

Netrvalo to dlouho, než byly taverny Vysokého a Suchého plné zkazek o nové kapitánce, která umí proměnit osobu v kámen pouhým pohledem.

Walk the Plank

Sorcery

11

Znič cílovou bytost, jenž nemá typ Merfolk.

Když kapitán Thorn získá novou loď do své flotily, dá její posádce jednoduše na výběr: poddejte se mi, nebo šup do moře.

Wanted Scoundrels

Bytost — Human Pirate

11

4/3

Když Wanted Scoundrels zemře, cílový protihráč si vytvoří dva artefaktové tokeny s typem Treasure s "1, Obětuj tento artefakt: Přidej do svého manového poolu jednu manu jakékoli barvy."

"Věř mi. Ta odměna ti za to nestojí. "

Angrath's Marauders

Bytost — Human Pirate

111

4/4

Pokud by měl zdroj, jenž kontroluješ, udělit zranění permanentu nebo hráči, udělí onomu permanentu nebo hráči namísto toho dvojnásobek onoho zranění..

Kapitánovi Angrathovi nejde ani tak o poklady, ale o chaos. Nemůže-li Ixalan opustit, spálí tuhle sféru na popel.

Bonded Horncrest

Bytost — Dinosaur

11

5/5

Bonded Horncrest nemůže útočit ani blokovat samotná.

"Rohohřebenatce neochočíte. Přesvědčíte ho, že je snazší zničit něco jiného."
—Amautl
, atzocanská rytířka

Brazen Buccaneers

Bytost — Human Pirate

11

2/2

Haste

Když Brazen Buccaneers vstupuje na bojiště, provede průzkum. (Otoč vrchní kartu své knihovny. Je-li to karta země, dej si ji do ruky. Není-li to karta země, polož na tuto bytost +1/+1 žeton a pak dej onu kartu zpět nebo do hřbitova.)

Burning Sun's Avatar

Bytost — Dinosaur Avatar

1111

6/6

Když Bur