Tento překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou pouze se souhlasem autora a majitele. Kontakt: mudrc@mysticshop.cz

Obsah obrázku text, kočka, ležící

Popis byl vytvořen automaticky

Jméno

Typ

Cena

S/O

Herní text

Flavor text

Adeline, Resplendent Cathar

Legendární Bytost — Human Knight

1WW

*/4

Vigilance


Síla a odolnost Adeline, Resplendent Cathar je rovna počtu bytostí pod tvou kontrolou.


Kdykoli útočíš, za každého protihráče si vytvoř 1/1 bílou bytost-token s typem Human, tapnutou a útočící na onoho hráče nebo sférochodce pod jeho kontrolou.

 

Ambitious Farmhand

Bytost — Human Peasant

1W

1/1

Když Ambitious Farmhand vstupuje na bojiště,  můžeš si v knihovně najít kartu základní země typu Plains, ukázat ji, dát si ji do ruky a pak si zamíchat knihovnu.


Slet —1WW: Transformuj Ambitious Farmhand. Aktivuj pouze pokud kontroluješ tři nebo více bytostí s rozdílnými silami.

 

Seasoned Cathar

Bytost — Human Knight

 

3/3

Lifelink

"Kathaři mne naučili mnohé, ale nikdy nezapomenu na tvrdou, poctivou práci, z níž jsem získala první mozoly. "

Beloved Beggar

Bytost — Human Peasant

1W

0/4

Vyrušení 4WW (Můžeš tuto kartu seslat ze svého hřbitova transformovanou za její cenu vyrušení.)

Dobročinnost je na Innistradu vzácná, ale laskavost je vždy odměněna.

Generous Soul

Bytost — Spirit

 

4/4

Flying, vigilance


Je-li Generous Soul odkudkoli odložena do hřbitova, namísto toho ji vypověz ze hry.

Dokud je jeho město v ohrožení, Požehnaný odpočinek může počkat.

Bereaved Survivor

Bytost — Human Peasant

2W

2/1

Kdykoli zemře jiná bytgst pod tvou kontrolou, transformuj Bereaved Survivor.

"Avacyn je pryč a já nevěděla, ke komu se modlit. Sama a opuštěna jsem plakala pro sestru, která se nikdy nevrátí. "

Dauntless Avenger

Bytost — Human Soldier

3/2

Kdykoli Dauntless Avenger útočí, vrať cílovou kartu bytosti s manovou hodnotou 2 or less ze svého hřbitova na bojiště tapnutou a útočící.

"Byla to Sigarda, kdo mne pozvedl z mého zoufalství a dal mi sílu bojovat."

Blessed Defiance

Instant

W

Cílová bytost pod tvou kontrolou získává +2/+0 and gains lifelink do konce kola. Když that creature dies this turn, vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Spirit a s flying.

"Mám-li zemřít, vezmu tě s sebou!"

Borrowed Time

Očarování

2W

Když Borrowed Time vstupuje na bojiště, vypověz ze hry cílový permanent pod kontrolou protihráče, který není země, dokud Borrowed Time neopustí bojiště.

Teferi tiše vkročil na bitevní pole. Najednou se slunce na obloze zastavilo a vlkodlačí škleby jim zamrzly na tlamách.

Brutal Cathar

Bytost — Human Soldier Werewolf

2W

2/2

Když tato bytost vstoupí na bojiště nebo se transformuje do Brutal Cathar, vypověz ze hry cílovou bytost pod kontrolou protihráče, dokud tato bytost neopustí bojiště.


Denní (Pokud jakýkoli hráč neseslal ve svém kole žádné kouzlo, příští kolo nastává noc.)

Moonrage Brute

Bytost — Werewolf

3/3

First strike

Ward—Zaplať 3 životy


Noční (Pokud jakýkoli hráč seslal ve svém kole dvě a více kouzel, příští kolo nastává den.)

Candlegrove Witch

Bytost — Human Warlock

1W

2/2

Slet — Na začátku bojové fáze ve tvém kole, pokud kontroluješ tři nebo více bytostí s rozdílnými silami, Candlegrove Witch získává flying do konce kola.

"Jako tisíc svíček zahánějících temnotu, jsme nejsilnější, pokud stojíme při sobě.“

Candletrap

Očarování — Aura

W

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má defender

Udělení veškerého zranění, které by bylo uděleno očarovanou bytostí, je zabráněno.

Slet — 2W, Obětuj Candletrap: Vypověz očarovanou bytost ze hry. Aktivuj pouze pokud kontroluješ tři nebo více bytostí s rozdílnými silami.

Cathar Commando

Bytost — Human Soldier

1W

3/1

Flash
1, Obětuj Cathar Commando: Znič cílový artefakt nebo očarování

"Čestný boj je pro čestné protivníky. Tihle vlkodlaci loví nevinné poutníky. Podřežu je klidně ve spánku, pokud to bude nutné. "

Cathar's Call

Očarování — Aura

2W

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má vigilance a "Na začátku tvé fáze knce kola si vytvoř 1/1 bílou bytost-token s typem Human."

Někteří kathaři podlehli po Avacynině zničení zoufalství. Zbytek zdvojnásobil úsilí provádět dále její dílo.

Celestus Sanctifier

Bytost — Human Cleric

2W

3/2

Není-li den ani noc, nastává den, když Celestus Sanctifier vstupuje na bojiště.


Když se den změní na noc nebo noc na den, podívej se na dvě vrchní karty své knihovny. Jednu odlož do hřbitova.

Chaplain of Alms

Bytost — Human Cleric

W

1/1

First strike


Ward 1 (Kdykoli se tato bytost stane cílem kouzla nebo schopnosti pod kontrolou protihráče, zruš ji, pokud hráč ji kontrolující nezaplatí 1.)


Vyrušení 3W (Můžeš tuto kartu seslat ze svého hřbitova transformovanou za její cenu vyrušení.)

Chapel Shieldgeist

Bytost — Spirit Cleric

2/1

Flying, first strike
Každá bytost pod tvou kontrolou má ward 1.((Kdykoli se stane cílem kouzla nebo schopnosti pod kontrolou protihráče, zruš ono kouzlo či schopnost, pokud onen hráč nezaplatí 1.)


Je-li Chapel Shieldgeist odkudkoli odložena do hřbitova, namísto toho ji vypověz ze hry.

Clarion Cathars

Bytost — Human Knight

3W

3/3

Když Clarion Cathars vstupuje na bojiště,  vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Human.

Zvuk trubky je varováním i uklidněním; hovoří o blížící se hrozbě, ale také sděluje, že je nablízku někdo, kdo se mu postaví.

Curse of Silence

Očarování — Aura Curse

W

Očaruj hráče


Jak Curse of Silence vstupuje na bojiště,  zvol si jméno karty.


Kouzla zvoleného jména sesílaná očarovaným hráčem jej stojí k seslání o 2 více.


Kdykoli sešle očarovaný hráč kouzlo zvoleného jména, můžeš obětovat Curse of Silence. Pakliže tak učiníš, lízni kartu.

Duelcraft Trainer

Bytost — Human Soldier

3W

3/3

First strike


Slet — Na začátku bojové fáze ve tvém kole, pokud kontroluješ tři nebo více bytostí s rozdílnými silami, cílová bytost pod tvou kontrolou získává double strike do konce kola.

"Je to všechno v tom to dotáhnout do konce."

Enduring Angel

Bytost — Angel

2WWW

3/3

Flying, double strike


 Máš hexproof.

Pokud by byl tvůj počet životů snížen na 0 a méně, namísto toho transformuj Enduring Angel a počet tvých životů je nastaven na 3. Pak, pokud se tímto způsobem Enduring Angel netransformovala, prohráváš hru.

Angelic Enforcer

Bytost — Angel

*/*

Flying

Máš hexproof.


Síla a odolnost Angelic Enforcer jsou obě rovny tvému počtu životů.

.
Kdykoli Angelic Enforcer útočí, zdvoj svůj počet životů.

Fateful Absence

Instant

1W

Znič cílovou bytost nebo sférochodce. Hráč ji kontrolující vyšetřuje. (Vytvoří si bezbarvý artefaktový token Stopy s "2, Obětuj tento artefakt: Lízni kartu.")

Tuše zradu, Sorin spěchal do krypty, kde odpočíval jeho děd. Ale někdo se tam dostal před ním.

Flare of Faith

Instant

1W

Cílová bytost  získává +2/+2 do konce kola. Má-li typ, získává namísto toho +3/+3 a do konce kola nezničitelnost.

"Padla jsem na kolena. Zavolala jsem k Sigardě. A pak jsem spatřila, jak mí mučitelé vzplanuli požehnaným slunečním světlem."

Gavony Dawnguard

Bytost — Human Soldier

1WW

3/3

Ward 1


Není-li den ani noc, nastává den, když Gavony Dawnguard vstupuje na bojiště.


Když se den změní na noc nebo noc na den, podívej se na vechní čtyři karty své knihovny. Můžeš z nich ukázat kartu bytosti s manovou hodnotou 3 nebo méně a dát si ji do ruky. Zbytek si dej na spodek knihovny v libovolném pořadí.

Gavony Silversmith

Bytost — Human Soldier

3W

2/3

Když Gavony Silversmith vstupuje na bojiště,  polož +1/+1 žeton na každou z až dvou cílových bytostí.

Více než oheň jeho výhně a síla jeho paže to byla jeho víra, která dala čepeli její neumdlévající ostrost.

Gavony Trapper

Bytost — Human Soldier

W

0/2

2T: Tapni cílovou bytost.

Elitní kathaři Farnostních čepelí se cvičí ve všech způsobec a technikách, které mohou zpomalit a odradit bestie číhající na cestách..

Hedgewitch's Mask

Artefakt — Equipment

W

Vybavená bytost má +1/+1.


Vybavená bytost nemůže být blokována bytostmi se silou 4 a více.

Vybav 2 (2: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat lze pouze jako sorcery.)

V Kessigu má i oslava hrůznou tvář.

Homestead Courage

Sorcery

W

Polož +1/+1 žeton na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Do konce kola získává vigilance.


Flashback W (Můžeš tuto kartu seslat ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

"Jen pojď blíž, zmetku. Nasekám tě jako šunku do Dožínkové nádivky."

Intrepid Adversary

Bytost — Human Scout

1W

3/1

Lifelink


Když Intrepid Adversary vstupuje na bojiště,  můžeš zaplatit libovolněkrát 1W Pokud tuto cenu zaplatíš jedou nebo víckrát, polož na Intrepid Adversary tolik žetonů statečnosti.


Bytosti pod tvou kontrolou mají +1/+1 za každý žeton na Intrepid Adversary.

Loyal Gryff

Bytost — Hippogriff

2W

2/2

Flash


Flying


Když Loyal Gryff vstupuje na bojiště,  můžeš vrátit jinou bytost pod tvou kontrolou do ruky vlastníka.

Stříbrohřívka ztratila svého jezdce, ale nikoli instinkt pomáhat lidem.

Lunarch Veteran

Bytost — Human Cleric

W

1/1

Kdykoli jiná bytost vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, získáváš 1 život.


Vyrušení 1W (Můžeš tuto kartu seslat ze svého hřbitova transformovanou za její cenu vyrušení.)

"Dokonce i v těch nejtemnějších časech nás stále vede Avacynino světlo."

Luminous Phantom

Bytost — Spirit Cleric

1/1

Flying


Kdykoli jiná bytost pod tvou kontrolou opustí bojiště, získáváš 1 život.


Je-li Luminous Phantom odkudkoli odložena do hřbitova, namísto toho ji vypověz ze hry.

Mourning Patrol

Bytost — Human Soldier

2W

2/3

Vigilance


Vyrušení 3W (Můžeš tuto kartu seslat ze svého hřbitova transformovanou za její cenu vyrušení.)

"Je to tu strašidelné, co chlapče? Jako by nás pořád někdo pozoroval."

Morning Apparition

Bytost — Spirit Soldier

2/1

Flying, vigilance


Je-li Morning Apparition odkudkoli odložena do hřbitova, namísto toho ji vypověz ze hry.

"Tys ty duchy celou dobu viděl, viď? No, teď už je vidím i já."

Odric's Outrider

Bytost — Human Knight

3W

2/4

Kdykoli Odric's Outrider či jiná bytost pod tvou kontrolou zemře, polož +1/+1 žeton na cílovou bytost pod tvou kontrolou.

Termíny jako „bezpečná cesta“ a „vyčištěný okrsek“ jsou pro kathary patrolující po rozvalinách Thrabenu zdrojem černého humoru.

Ritual Guardian

Bytost — Human Soldier

2W

3/2

Slet — Na začátku bojové fáze ve tvém kole, pokud kontroluješ tři nebo více bytostí s rozdílnými silami, Ritual Guardian získává lifelink do konce kola.

"Skrze magii prastarou, skrze přízeň andělů, my tuto noc přežijeme.“

Ritual of Hope

Instant

1W

Bytosti pod tvou kontrolou získávají +1/+1 do konce kola.


Slet — Pokud kontroluješ tři nebo více bytostí s rozdílnými silami, bytosti pod tvou kontrolou namísto toho získávají +2/+1 do konce kola.

"Této noci můžeme býti čímkoliv."

Search Party Captain

Bytost — Human Soldier

3W

2/2

Toto kouzlo stojí o  1 méně k seslání za každou bytost, se kterou jsi toto kolo útočil/a.


Když Search Party Captain vstupuje na bojiště,  lízni kartu.

"Vlkodlaci za sebou nechávají ohavné stopy. Snadné je sledovat. Těžké zapomenout."

Sigarda's Splendor

Očarování

2WW

Jak Sigarda's Splendor vstupuje na bojiště,  poznamenej si svůj počet životů.


Na začátku tvé udržovací fáze lízni kartu, pokud je tvůj počet životů rovný nebo vyšší než poslední poznamenaný počet pro Sigarda's Splendor. Pak si poznamenej svůj počet životů.

.
Kdykoli sešleš bílé kouzlo, získáváš 1 život.

Sigardian Savior

Bytost — Angel

3WW

3/3

Flying


Když Sigardian Savior vstupuje na bojiště,  pokud jsi ji seslal/a, vrať až dvě cílové karty bytostí s manovou hodnotou 2 a méně ze svého hřbitova na bojiště.  

"Táhni, měsícem prokletý! Tihle lidé nejsou tvoje kořist."

Soul-Guide Gryff

Bytost — Hippogriff Spirit

4W

3/4

Flying


Když Soul-Guide Gryff vstupuje na bojiště,  vypověz až jednu cílovou kartu ze hřbitova ze hry.

Doprovází dobré duchy k jejich zaslouženému odpočinku, a duchy zlé vstříc spravedlnosti.

Sungold Barrage

Instant

2W

Znič cílovou bytost s odolností 4 nebo vyšší..

Heida si dovolila okamžik uspokojení, když bestie padla. Pak se otočila k dalšímu nepříteli. Bude to dlouhá, dlouhá noc.

Sungold Sentinel

Bytost — Human Soldier

1W

3/2

Kdykoli Sungold Sentinel vstupuje na bojiště nebo útočí, vypověz až jednu cílovou kartu ze hřbitova ze hry.


Slet — 1W: Zvol si barvu. Sungold Sentinel získává hexproof vůči této barvě do konce kola a nemůže být toto kolo blokována bytostmi oné barvy. Aktivuj pouze pokud kontroluješ tři nebo více bytostí s rozdílnými silami.

Sunset Revelry

Sorcery

1W

Pokud má nějaký protihráč více životů, než ty, you gain 4 life.


Pokud nějaký protihráč kontroluje více bytostí, než ty, vytvoř si dvě 1/1 bílé bytosti-tokeny s typem Human.

Pokud má nějaký protihráč více karet v ruce, než ty, lízni kartu.

Thraben Exorcism

Instant

1W

Vypověz ze hry cílovou bytost s typem Spirit, bytost se schopností vyrušení, nebo očarování.

Chandra, Teferi a Arlinn hledali stopy vedoucí k Měsíčnímu klíči, zatímco Kaya se postarala o duchy bránící jim v cestě.

Unruly Mob

Bytost — Human

1W

1/1

Kdykoli jiná bytost pod tvou kontrolou zemře, polož +1/+1 žeton on Unruly Mob.

"Přežili jsme Útrapy! Zabijácké anděly! Hrůzy zpoza měsíce! A teď si nějací vlkodlaci myslí, že nás vystraší? Ať si to zkusí."

Vanquish the Horde

Sorcery

6WW

Toto kouzlo stojí k seslání o 1 méně za každou bytost na bojišti.


Znič všechny bytosti.

Odric si nijak neužíval násilí, ale stejně tak netruchlil pro pokřivené tvory, které zabil. Záleželo jen na životech, které zachránil.

Baithook Angler

Bytost — Human Peasant

1U

2/1

Vyrušení 1U (Můžeš tuto kartu seslat ze svého hřbitova transformovanou za její cenu vyrušení.)

Geor se rozhodl zůstat, dokud nezabere něco opravdu velkého.

Hook-Haunt Drifter

Bytost — Spirit

1/2

Flying


Je-li Hook-Haunt Drifter odkudkoli odložena do hřbitova, namísto toho ji vypověz ze hry.

I po smrti nahazuje své vlasce a rybaří z důvodů, které dávno zapomněl.

Component Collector

Bytost — Homunculus

2U

1/4

Není-li den ani noc, nastává den, když Component Collector vstupuje na bojiště.


Když se den změní na noc nebo noc na den, můžeš tapnout nebo odtapnout cílový permanent.

"Musím pánovi nosit nové kousky, aby měl plné ruce práce a nechtěl se podívat, za nejsem z kousků já sám. "

Consider

Instant

U

Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji odložit do hřbitova.


Lízni kartu.

Ivold zalapal po dechu. Buď mu mezi čočky vlezl nějaký hmyz, nebo konečně viděl geisty!

Covetous Castaway

Bytost — Human

1U

1/3

Když Covetous Castaway zemře,  odemel si tři karty.


Vyrušení 3UU (Můžeš tuto kartu seslat ze svého hřbitova transformovanou za její cenu vyrušení.)

Ghostly Castigator

Bytost — Spirit

3/4

Flying


Když Ghostly Castigator vstupuje na bojiště, zamíchej až tři karty ze svého hřbitova do knihovny.

Je-li Ghostly Castigator odkudkoli odložena do hřbitova, namísto toho ji vypověz ze hry.

Curse of Surveillance

Očarování — Aura Curse

4U

Očaruj hráče


Na začátku udržovací fáze očarovaného hráče si libovolný počet cílových hráčů kromě očarovaného lízne každý počet karet rovný počtu permanentů typu Curse na onom hráči připojených.

Za každé vypíchnuté oko se dvě otevřely.

Delver of Secrets

Bytost — Human Wizard

U

1/1

Na začátku tvé udržovací fáze se podívej na vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji ukázat. Je-li takto ukázána karta instant nebo sorcery, transformuj Delver of Secrets.

"Je-li moje hypotéza správná . . ."

Insectile Aberration

Bytost — Human Insect

3/2

Flying

"Ahá! Ano! Teď už to slyším, překrásnou poezii světel na obloze. Musím doletět až k měsíci a zeptat se, co to všechno znamená!"

Devious Cover-Up

Instant

2UU

Zruš cílové kouzlo. Pokud je ono kouzlo takto zrušeno, vypověz jej namísto odložení do hřbitova ze hry. Můžeš zamíchat až čtyři cílové karty ze svého hřbitova do knihovny.

Strašák vdovy Weberové záhadně přitahoval více vran, než odpuzoval.

Dissipate

Instant

1UU

Zruš cílové kouzlo. Pokud je ono kouzlo takto zrušeno, vypověz jej namísto odložení do hřbitova ze hry.

"Světlo ranní, světlo ranní,

Zažeň pryč hrůzy noci a spaní. "
—Gavonijská dětská říkanka

Drownyard Amalgam

Bytost — Zombie Horror

4U

3/6

Když Drownyard Amalgam vstupuje na bojiště,  cílový hráč si odemele tři karty. (odloží vrchní tři karty své knihovny do hřbitova.)


2U: Drownyard Amalgam  nemůže být toto kolo blokována.

Když docházejí lidské mrtvoly, sešívači začnou být kreativní.

Fading Hope

Instant

U

Vrať cílovou bytost do ruky vlastníka. Pokud byla její manová hodnota 3 či méně, proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji dát na spodek knihovny.)

"Aspoň se nestanu jednou z…těchto věcí. "

Falcon Abomination

Bytost — Zombie Bird

2U

2/2

Flying
Když Falcon Abomination vstupuje na bojiště,  vytvoř si 2/2 černou bytost-token s typem Zombie a s decayed. (Nemůže blokovat. Když útočí, na konci kola ji obětuj.)

Pták ohnívák.

Firmament Sage

Bytost — Human Wizard

3U

2/3

Není-li den ani noc, nastává den, když Firmament Sage vstupuje na bojiště.


Když se den změní na noc nebo noc na den, lízni kartu.

Flip the Switch

Instant

2U

Zruš cílové kouzlo, pokud hráč jej kontrolující nezaplatí 4. Vytvoř si 2/2 černou bytost-token s typem Zombie a s decayed. (Nemůže blokovat. Když útočí, na konci kola ji obětuj.)

"Funguje to vždycky! Teda pokaždý, když nevybuchnou. "
—Barton, stitcher

Galedrifter

Bytost — Hippogriff

3U

3/2

Flying
Vyrušení 4U (Můžeš tuto kartu seslat ze svého hřbitova transformovanou za její cenu vyrušení.)

"Pokud se ztratíš v bouři následuj gryffa. Vždycky ví, kudy do klidnějších vod. "
—Geor, havengulský rybář

Waildrifter

Bytost — Hippogriff Spirit

2/2

Flying
Je-li Waildrifter odkudkoli odložena do hřbitova, namísto toho ji vypověz ze hry.

"Moment! Tohle není gryff – tedy, ne. "
—Geor, havengulský rybář

Geistwave

Instant

1U

Vrať cílový permanent, který není země, do ruky vlastníka. Pokud jsi kontroloval/a onen permanent, lízni kartu.

Nekroalchymisté získali respekt prostého lidu během Útrap, kdy geisty poháněné zbraně pomáhaly bránit města před šílenými kultisty a Eldrazi monstry.

Grafted Identity

Očarování — Aura

2UU

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla obětuj bytost.


Očaruj bytost


Kontroluješ očarovanou bytost.


Očarovaná bytost má +1/+1.

Samostatnost končí často na povrchu kůže.

Larder Zombie

Bytost — Zombie

U

1/3

Defender


Tapni tři netapnuté bytosti pod tvou kontrolou: Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji odložit do hřbitova.

Kathaři dorazili do opuštěné laboratoře a našli tam spousti nedokončených projektů, jak se navzájem ožvýkávají.

Lier, Disciple of the Drowned

Legendární Bytost — Human Wizard

3UU

3/4

Kouzla nemohou být zrušena.


Každé kouzlo instant nebo sorcery ve tvém hřbitově má flashback. Flashback cena je vždy rovna manové ceně dané karty.

Hluboko pod vlnami se bohové chrují ve spánku.

Locked in the Cemetery

Očarování — Aura

1U

Očaruj bytost


Když Locked in the Cemetery vstupuje na bojiště, pokud je ve tvém hřbitově pět a více karet, tapni očarovanou bytost.


Očarovaná bytost se v odtapovací fázi hráče ji kontrolujícího neodtapuje.

Malevolent Hermit

Bytost — Human Wizard

1U

2/1

U, Obětuj Malevolent Hermit: Zruš cílové kouzlo, pokud hráč jej kontrolující nezaplatí  3.


Vyrušení
2U (Můžeš tuto kartu seslat ze svého hřbitova transformovanou za její cenu vyrušení.)

Benevolent Geist

Bytost — Spirit Wizard

2/2

Flying


Kouzla, která kontroluješ a která nejsou kouzly bytosti, nemohou být zrušena.
Je-li  Benevolent Geist odkudkoli odložena do hřbitova, namísto toho ji vypověz ze hry.

Jeho staré křivdy a spory se najednou zdály pošetilé. Takže se smál.

Memory Deluge

Instant

2UU

Podívej se na vrchních X karet své knihovny, kde X je počet many spotřebovaný k seslání tohoto kouzla.  Dvě si dej do ruky a zbytek na spodek knihovny v náhodném pořadí.

 
Flashback 5UU (Můžeš tuto kartu seslat ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

Mysterious Tome

Artefakt

2U

2T: Lízni kartu. Transformuj Mysterious Tome.

Vesničané koukali do staré pohádkové knihy, doufaje, že jedna z pohádek jim napoví, jak zachránit slábnoucí slunce.

Chilling Chronicle

Artefakt

1T: Tap target nonland permanent. Transformuj Chilling Chronicle.

Ale každá pohádka skončila stejně: krajina sevřená ledovým spárem zimy a potemnělá věčnou nocí.

Nebelgast Intruder

Bytost — Spirit

2U

2/1

Flash


Flying


Když Nebelgast Intruder vstupuje na bojiště,  až jedna cílová bytost pod kontrolou protihráče získává -2/-0 do konce kola.

Ominous Roost

Očarování

2U

Když Ominous Roost vstupuje na bojiště nebo kdykoli sešleš kouzlo ze svého hřbitova, vytvoř si 1/1 modrou bytost-token s typem Bird, s flying, a s „Tato bytost může blokovat jen bytosti s flying."

"Jeden havran je špatné znamení. Dva jsou kletbou. Nevím, co je tohle, ale dobrý to není.."
—Verna, Sigardina kněžka

Organ Hoarder

Bytost — Zombie

3U

3/2

Když Organ Hoarder vstupuje na bojiště,  podívej se na vrchní tři karty své knihovny, pak si jednu dej do ruky a zbytek do hřbitova.

Sešívačka zemřela už před lety, ale její svědomitý asistent stále udržuje laboratoř dobře zásobenou.

Otherworldly Gaze

Instant

U

podívej se na vrchní tři karty své knihovny, libovolný počet si jich dej do hřbitova a zbytek na vršek knihovny v náhodném pořadí.


Flashback 1U (Můžeš tuto kartu seslat ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

Overwhelmed Archivist

Bytost — Human Wizard

2U

3/2

Když Overwhelmed Archivist vstupuje na bojiště,  lízni kartu, pak kartu zahoď.
Vyrušení 3U (Můžeš tuto kartu seslat ze svého hřbitova transformovanou za její cenu vyrušení.)

"Bah! Jako kdybych měl čas všechno uchovávat. "

Archive Haunt

Bytost — Spirit Wizard

2/1

Flying


Kdykoli Archive Haunt útočí, lízni kartu, pak kartu zahoď.


Je-li Archive Haunt odkudkoli odložena do hřbitova, namísto toho ji vypověz ze hry.

Poklidit po sobě své celoživotní dílo bylo jeho posmrtné dílo.

Patrician Geist

Bytost — Spirit Knight

2U

2/2

Flying


Ostatní bytosti s typem Spirit pod tvou kontrolou mají +1/+1.


Kouzla, které sesíláš ze hřbitova, tě stojí k seslání o 1 méně.

Jezdí popuzeně v kruzích a odsekává rozkazy sluhům, kteří dávno našli svůj klid.

Phantom Carriage

Bytost — Spirit

4UU

4/4

Flying


Když Phantom Carriage vstupuje na bojiště,  můžeš si v knihovně najít kartu s flashback nebo kartu se schopností vyrušení, dát sj ji do hřbitova a pak si zamíchat knihovnu.

Cesta do propasti je zadarmo, ale vrátit se stojí majlant.

Poppet Stitcher

Bytost — Human Wizard

2U

2/3

Kdykoli sešleš kouzlo typu instant nebo sorcery, vytvoř si 2/2 černou bytost-token s typem Zombie a s decayed. (Nemůže blokovat. Když útočí, na konci kola ji obětuj.)


Na začátku tvé udržovací fáze, pokud kontroluješ tři a více bytostí-tokenů, můžeš transfomovat Poppet Sticher.

Poppet Factory

Artefakt

Bytpsti-tokeny pod tvou kontrolou ztrácejí všechny schopnosti a mají základní sílu a odolnost 3/3.


Na začátku tvé udržovací fáze, můžeš  transformovat Poppet Factory.

Možná bylo chyba jim dávat vlastní mysli.

Revenge of the Drowned

Instant

3U

Vlastník cílové bytosti jí položí na vršek nebo spodek své nihovny. Ty si vytvoř  2/2 černou bytost-token s typem Zombie a s decayed. (Nemůže blokovat. Když útočí, na konci kola ji obětuj.)

Těžká síť neznamená vždy dobrý úlovek.

Secrets of the Key

Instant

U

Vyšetřuj. Pokud toto kouzlo bylo sesláno ze tvého hřbitova, vyšetřuj namísto toho dvakrát.  (Abys vyšetřoval/a, vytvoř si bezbarvý artefaktový token Stopy s "2, Obětuj tento artefakt: Lízni kartu.")
Flashback 3U

Zatímco Sigarda a Sorin bojovali, Teferi a Arlinn nalezli v hlubinách markovských katakomb klíč..

Shipwreck Sifters

Bytost — Spirit

1U

½

Když Shipwreck Sifters vstupuje na bojiště,  lízni kartu, pak kartu zahoď.


Kdykoli zahodíš kartu s typem Spirit nebo se schopností vyrušení, polož +1/+1 žeton on Shipwreck Sifters.

Loajální posádka drží vždy při sobě, i po smrti.

Skaab Wrangler

Bytost — Human Wizard

1U

2/1

Tapni tři netapnuté bytosti pod tvou kontrolou: Tapni cílovou bytost

Když bylo Udino kloboučnictví v Selhoffu zničeno vlkodlaky, přestěhovala se mimo město a dala se do jiného druhu šití.

Sludge Monster

Bytost — Horror

3UU

5/5

Kdykoli Sludge Monster vstupuje na bojiště nebo útočí, polož na až jednu jinou cílovou bytost žeton slizu.


Bytosti nemající typ Horror se žetonem slizu na sobě ztrácejí všechny schopnosti a mají základní sílu a odolnost 2/2.

Vystopovat jej je ta snazší část.

Spectral Adversary

Bytost — Spirit

1U

2/1

Flash


Flying


Když Spectral Adversary vstupuje na bojiště,  můžeš zaplatit libovolněkrát 1U. Když tuto cenu jednou nebo víckrát zaplatíš, polož any number of times. Když you pay this cost one or more times, polož tolik +1/+1 žetonů na Spectral Adversary, pak až tolik cílových artefaktů, bytostí a/nebo očarování odfázuje.

Startle

Instant

1U

Cílová bytost  získává -2/-0 do konce kola. Vytvoř si 2/2 černou bytost-token s typem Zombie a s decayed. (Nemůže blokovat. Když útočí, na konci kola ji obětuj.)


Lízni kartu.

Stormrider Spirit

Bytost — Spirit

4U

3/3

Flash (Můžeš toto kouzlo seslat kdykolli, kdy můžeš sesílat instant.)


Flying

Unavení poutníci si spletli jeho mihotavé světélko se svíčkovodcem ukazujícím cestu na Dožínky. Jejich úleva se změnila ve zděšení, když oblohu proťal blesk.

Suspicious Stowaway

Bytost — Human Rogue Werewolf

1U

1/1

Suspicious Stowaway nemůže být blokována.


Kdykoli Suspicious Stowaway udělí bojové zranění hráči, lízni kartu, pak kartu zahoď.


Denní (Pokud jakýkoli hráč neseslal ve svém kole žádné kouzlo, příští kolo nastává noc.)

Seafaring Werewolf

Bytost — Werewolf

2/1

Seafaring Werewolf nemůže být blokována.


Kdykoli Seafaring Werewolf udělí bojové zranění hráči, lízni kartu.


Noční (Pokud jakýkoli hráč seslal ve svém kole dvě a více kouzel, příští kolo nastává den.)

Triskaidekaphile

Bytost — Human Wizard

1U

1/3

Maximální počet karet ve tvé ruce není nijak omezen.


Na začátku tvé udržovací fáze, pokud máš přesně třináct karet v ruce, vyhráváš hru.


3U: Lízni kartu.

JE vždy ochotna vám podat pomocnou ruku, jen ne tu svoji.

Unblinking Observer

Bytost — Homunculus

1U

2/1

T: Přidej si U. Použij tuto manu jen k zaplacení ceny vyrušení nebo k seslání kouzla instant nebo sorcery.

"Den 77. : Ten homunkulus pokračuje v napodobovní všech mých pohynů. Copak asi jenom píše? "
—Yzlkpkovy poznámky z laboratoře

Vivisection

Sorcery

3U

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla obětuj bytost.


Lízni tři karty.

Ač je jejich práce označována za řezničinu, sešívači se sami vidí jako na špici jehly vědeckého poznání.

Arrogant Outlaw

Bytost — Vampire Noble

2B

3/2

Když Arrogant Outlaw vstupuje na bojiště, pokud protihráč toto kolo ztratil životy, každý protihráč ztrácí 2 životy a ty 2 životy získáváš.  

Zničené pozůstatky rodu Falkenrath loví v okolí svých pobořených zámků.

Baneblade Scoundrel

Bytost — Human Rogue Werewolf

3B

4/3

Kdykoli je Baneblade Scoundrel zablokována, každá bytost ji blokující získává -1/-1  do konce kola.


Denní (Pokud jakýkoli hráč neseslal ve svém kole žádné kouzlo, příští kolo nastává noc.)

"Byl jsem jen pouhý kapsář, než jsem se dozvěděl o kursu na čerstvé mrtvoly. "

Baneclaw Marauder

Bytost — Werewolf

5/4

Kdykoli je Baneclaw Marauder zablokována , kecomes blocked, každá bytost ji blokující získává -1/-1  do konce kola.


Kdykoli bytost blokující Baneclaw Marauder zemře, hráč ji kontrolující ztratí 1 život.


Noční (Pokud jakýkoli hráč seslal ve svém kole dvě a více kouzel, příští kolo nastává den.)

Bat Whisperer

Bytost — Vampire

3B

4/2

Když Bat Whisperer vstupuje na bojiště, pokud nějaký protihráč toto kolo ztratil životy, vytvoř si  1/1 černou bytost-token s typem Bat a s flying.

"Mí malí okřídlení přátelé mi sdělují, kteří z těchto lidiček z města mi stojí za okoštování. "

Bladebrand

Instant

1B

Cílová bytost získává deathtouch do konce kola.


Lízni kartu.

Skirsdagští kultisté věří, že správný jen „očišťuje“ zkaženou duši, než si najde cestu k Ormendahlovi.

Blood Pact

Instant

2B

Cílový hráč lízne dvě karty a ztrácí 2 životy.

Griselbrandova porážka neznamenala konec kultu Skirsdag. Jednoduše přepnuli své uctívání na dalšího démona, co jim ze stínů začal nabízet moc.  

Bloodline Culling

Instant

1BB

Zvol si jedno —
• Cílová bytost  získává -5/-5 do konce kola.
• Bytosti-tokeny získávají -2/-2 do konce kola.

"Zapomeň na své lidské předky. Nyní jsi součástí mé rodiny.."

Bloodtithe Collector

Bytost — Vampire Noble

4B

3/4

Flying
Když Bloodtithe Collector vstupuje na bojiště, pokud nějaký protihráč toto kolo ztratil životy, každý protihráč zahodí kartu.

Pro více rafinované upíry je mnohem větší uspokojení zlomit něčí vůli, než jim jen vysát krev.

Champion of the Perished

Bytost — Zombie

B

1/1

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiný permanent s typem Zombie, polož +1/+1 žeton on Champion of the Perished.

Povstal za každého kameníka, koželuha, a blázna, co ve farnosti zabili – a oni všichni povstali a šourali se za ním.

Covert Cutpurse

Bytost — Human Rogue

2B

2/1

Když Covert Cutpurse vstupuje na bojiště, znič jinou bytost, kterou nekontroluješ, které bylo toto kolo uděleno zranění.


Vyrušení 4B (Můžeš tuto kartu seslat ze svého hřbitova transformovanou za její cenu vyrušení.)

Covetous Geist

Bytost — Spirit Rogue

2/2

Flying, deathtouch


Je-li Covetous Geist odkudkoli odložena do hřbitova, namísto toho ji vypověz ze hry.

"V posmrtném životě nemá potřebu bohatství. Krade a zabíjí jen proto, že se mstí a baví ho to."
—Kaya

Crawl from the Cellar

Sorcery

B

Vrať cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova do ruky. Polož +1/+1 žeton na až jednu cílovou bytost s typem Zombie pod tvou kontrolou.
Flashback 3B (Můžeš tuto kartu seslat ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

Curse of Leeches

Očarování — Aura Curse

2B

Očaruj hráče


Jak se tento permanent transformuje na  Curse of Leeches, připoj jej na hráče.

Na začátku udržovací fáze očarovaného hráče onen hráč ztrácí 1 život a ty získáváš 1 život.


Denní (Pokud jakýkoli hráč neseslal ve svém kole žádné kouzlo, příští kolo nastává noc.)

Leeching Lurker

Bytost — Leech Horror

4/4

Lifelink
Noční (Pokud jakýkoli hráč seslal ve svém kole dvě a více kouzel, příští kolo nastává den.)

Nejdřív padne temnota. A pak se zavrtá dovnitř.

Defenestrate

Instant

2B

Znič cílovou bytost bez flying.

Kaplan by snad našel malou útěchu v tom, že nové okno bude pojmenováno po něm.

Diregraf Horde

Bytost — Zombie

4B

¾

Když Diregraf Horde vstupuje na bojiště,  vytvoř si dva 2/2  černé bytosti-tokeny s decayed. Když tak učiníš, vypověz až dvě cílové karty ze hřbitovů ze hry (Bytost s decayed nemůže blokovat. Když útočí, na konci bojové fáze ji obětuj.)

Dreadhound

Bytost — Demon Dog

4BB

6/6

Když Dreadhound vstupuje na bojiště,  odemel si tři karty. (Odlož tři vrchní karty své knihovny do hřbitova..)


Kdykoli bytost zemře nebo je karta bytosti odložena do hřbitova z knihovny, každý protihráč ztrácí 1 život.

Shání duše k věčným mukám.

Duress

Sorcery

B

Cílový hráč ukáže ruku. Vyber si z ní kartui, která není ani bytost, ani země. Onen hráč onu kartu zahodí.

Voldarenské mučírny jsou tak obrovské, že je na vězně často roky zapomenuto.

Eaten Alive

Sorcery

B

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla obětuj bytost nebo zaplať 3B.


Vypověz ze hry cílovou bytost nebo sférochodce.

"Pokud uslyšíte ze sklea mručení, nejděte to zkoumat zblízka. Nerozdělujte se. Prostě zamkněte dveře a pak je zataraste.."
—Emili, kapitánka stráže

Ecstatic Awakener

Bytost — Human Wizard

B

1/1

2B, Obětuj jinou bytost: Lízni kartu, pak transformuj Ecstatic Awakener. Aktivuj jen jednou za kolo.

"Veliký Ormendahle, klečím před tebou, kousek tvého vědomí, služebník tvé tyranie. Poníženě žádám, osvoboď sílu ve mně dřímající!"

Awoken Demon

Bytost — Demon

4/4

Kosti zapraskaly, maso se rozestoupilo a zvuky euforické agónie ustoupily zvrácenému smíchu..

Foul Play

Sorcery

1B

Znič cílovou bytost se silou 2 a méně. Vyšetřuj. (Vytvoř si bezbarvý artefaktový token Stopy s "2, Obětuj tento artefakt: Lízni kartu.")

Důkazy byly jasné. Tovolarova smečka se stávala troufalejší, chytřejší a silnější.

Ghoulish Procession

Očarování

1B

Kdykoli zemře jedna nebo více bytostí, které nejsou tokeny, vytvoř si 2/2 černou bytost-token s typem Zombie a s decayed. Tato schopnost se spustí jen jednou za kolo. (Bytost s decayed nemůže blokovat. Když  útočí, na konci bojové fáze ji obětuj.)

Bylo to rodinné shledání, za které stálo za to zemřít.

Gisa, Glorious Resurrector

Legendární Bytost — Human Wizard

2BB

4/4

Pokud by zemřela bytost pod kontrolou protihráče, namísto toho ji vypověz ze hry.


Na začátku tvé udržovací fáze polož všechny karty vypovězené ze hry pomocí Gisa, Glorious Resurrector na bojiště pod tvou kontrolu. Získávají decayed. (Bytost s decayed nemůže blokovat. Když  útočí, na konci bojové fáze ji obětuj.)

Graveyard Trespasser

Bytost — Human Werewolf

2B

3/3

Ward—Zahoď kartu
Kdykoli Graveyard Trespasser vstupuje na bojiště nebo útočí, vypověz ze hry až jednu cílovou kartu ze hřbitova. Byla-li takto vypovězena karta bytosti, každý protihráč ztrácí 1 život a ty 1 život získáváš.


Denní (Pokud jakýkoli hráč neseslal ve svém kole žádné kouzlo, příští kolo nastává noc.)

Graveyard Glutton

Bytost — Werewolf

4/4

Ward— Zahoď kartu


Kdykoli Graveyard Glutton vstupuje na bojiště nebo útočí, vypověz ze hry až dvě cílové karty ze hřbitovů Za každou takto vypovězenou kartu bytosti každý protihráč ztrácí 1 život a ty 1 život získáváš.


Noční (Pokud jakýkoli hráč seslal ve svém kole dvě a více kouzel, příští kolo nastává den.)

Heirloom Mirror

Artefakt

1B

1T, Zaplať 1 život, zahoď kartu: Lízni kartu, odemel kartu, pak polož na Heirloom Mirror  žeton rituálu. Pokud pak má na sobě 3 nebo více žetonů rituálu, odstraň je a transformuj ji. Aktivuj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.

"Rci mé jméno třikráte a dostane se ti odměny.."

Inherited Fiend

Bytost — Demon

4/4

Flying
2B: Vypověz ze hřbitova cílovou kartu bytosti. Polož +1/+1 žeton na Inherited Fiend.

"Výtečně, mladý blázne, výtečně! A teď ta odměna."

Hobbling Zombie

Bytost — Zombie

2B

2/2

Deathtouch


Když Hobbling Zombie zemře, vytvoř si 2/2 černou bytost-token s typem Zombie a s decayed. (Nemůže blokovat. Když útočí, na konci kola ji obětuj.)

"Vidím, že se tě někdo pokoušel zastavit, miláčku. Jak roztomilé. "
—Gisa, povolávačka ghúlů

Infernal Grasp

Instant

1B

Znič cílovou bytost. Ztrácíš 2 životy.

Prastará zla přebývají v hořící rokli jménem Pekelná brázda, vždy připraveny pohltit ty dost pošetilé na to, aby se přiblížili.

Jadar, Ghoulcaller of Nephalia

Legendární Bytost — Human Wizard

1B

1/1

Na začátku tvé fáze konce kola, pokud nekontroluješ žádnou bytost s decayed, vytvoř si 2/2 černou bytost-token s typem Zombie a s decayed. (Nemůže blokovat. Když útočí, na konci kola ji obětuj.)

"Povstaň, krasavče. Proč hnít v řece, když mi můžeš sloužit? "

Jerren, Corrupted Bishop

Legendární Bytost — Human Cleric

2B

2/3

Kdykoli Jerren, Corrupted Bishop vstupuje na bojiště nebo jiná bytost pod tvou kontrolou ,která není token a má typ Human, zemře, ztrácíš 1 život a vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Human.


2: Cílová bytost s typem Human pod tvou kontrolou získává lifelink.


Na začátku tvé fáze konce kola, pokud máš přesně 13 životů, můžeš zaplatit 4BB. Pakliže tak učiníš, transformuj Jerren.

Ormendahl, the Corrupter

Legendární Bytost — Demon

6/6

Flying, trample, lifelink
Sacrifice another creature: Lízni kartu.

"Ach, Jerrrene. Vždycky jsi byl tak věrný, užitečný hmyz."

Lord of the Forsaken

Bytost — Demon

4BB

6/6

Flying, trample
B, Obětuj jinou bytost: Cílová hráč odemele tři karty.


Zaplať 1 život: Přidej si C. Spotřebuj tuto manu pouze na seslání kouzla z tvého hřbitova.

Mask of Griselbrand

Legendární Artefakt — Equipment

1BB

Vybavená bytost má flying a lifelink.


Kdykoli vybavená bytost zemře, můžeš zaplatit X životů, kde X je její síla.P akliže tak učiníš, lízni X karet.


Vybav  3

The Meathook Massacre

Legendární Očarování

XBB

Když The Meathook Massacre vstupuje na bojiště,  každá bytost získává -X/-X do konce kola.
Kdykoli  zemře bytost pod tvou kontrolou, každý protihráč ztrácí  1 life.
Kdykoli zemře bytost pod kontrolou protihráče, získáváš 1 život.

Morbid Opportunist

Bytost — Human Rogue

2B

1/3

Kdykoli zemře jedna nebo více bytostí, lízni kartu. Tato schopnost se spouští jen jednou za kolo.

Na Innistradu často bohatství jednoho začíná s jiným ležícím tváří v bahně.

Morkrut Behemoth

Bytost — Zombie Giant

4B

7/6

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla obětuj bytost nebo zappať 1B.


Menace (Může být blokována jen dvěma a více bytostmi.)

"Ať se bráškovy sešívané hračky zkusí ppprat s tímhle. "
—Gisa, povolávačka ghúlů

Necrosynthesis

Očarování — Aura

1B

Očaruj bytost
Očarovaná bytost má "Kdykoli jiná bytost zemře, polož +1/+1 žeton na tuto bytost."


Když očarovaná bytost zemře, lpodívej se na vrchních X karet své knihovny, kde X byla její síla. Jednu z těchto karet si dej do ruky a zbytek na spodek knihovny v náhodném pořadí.  

No Way Out

Sorcery

2B

Cílový protihráč zahodí dvě karty. Vytvoř si 2/2 černou bytost-token s typem Zombie a s decayed. (Nemůže blokovat. Když útočí, na konci kola ji obětuj.)

V bludiště připomínajících průchoded Erdwalu může být špatná odbočka tou poslední.

Novice Occultist

Bytost — Human Wizard

1B

1/2

Když Novice Occultist zemře, lízni kartu a ztrať 1 život.

Všude v Gavonii se za zavřenými okny ložnic a zamknutými stodolami snaží lidi najít odpovědi na otázky, které jim starší nedali.

Olivia's Midnight Ambush

Instant

1B

Cílová bytost  získává -2/-2 do konce kola. Je-li noc, získává namísto toho -13/-13 do konce kola.

"A vy už jste s tím vaším rituálem skoro skončili, viď, drahoušku? Jak hrubé a neuctivé ode mne. Abych vám to vynahradila, pošlu vám pozvánku na mou veselku."

Rotten Reunion

Instant

B

Vypověz ze hry až jednu cílovou kartu ze hřbitova. Vytvoř si 2/2 černou bytost-token s typem Zombie a s decayed. (Nemůže blokovat. Když útočí, na konci kola ji obětuj.)

Flashback 1B (Můžeš tuto kartu seslat ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

Tetička a Strýček Šeropolští milovali mít hosty k večeři.

Shady Traveler

Bytost — Human Werewolf

2B

2/3

Menace (Může být blokována jen dvěma a více bytostmi.)


Denní (Pokud jakýkoli hráč neseslal ve svém kole žádné kouzlo, příští kolo nastává noc.)

Cizinec na nikoho nepromluvil, a vesničané mu to s radostí opláceli..

Stalking Predator

Bytost — Werewolf

4/4

Menace (Může být blokována jen dvěma a více bytostmi.)


Noční (Pokud jakýkoli hráč seslal ve svém kole dvě a více kouzel, příští kolo nastává den.)

Zítra nová vesnice, a nové oběti.

Siege Zombie

Bytost — Zombie

1B

2/2

Tapni tři netapnuté bytosti pod tvou kontrolou: Každý protihráč ztrácí 1 život.

Barikáda vám koupí jenom čas. Takže si bohatí kupují více barikád.

Slaughter Specialist

Bytost — Vampire Warrior

1B

3/3

Když Slaughter Specialist vstupuje na bojiště,  každý protihráč si vytvoří 1/1 bílou bytost-token s typem Human..


Kdykoli bytost pod kontrolou protihráče zemře, polož +1/+1 žeton on Slaughter Specialist.

Z každého zabití krvavá trofej.

Stromkirk Bloodthief

Bytost — Vampire Rogue

2B

2/2

Na začátku tvé fáze konce kola,pokud nějaký protihráč toto kolo ztratil životy, polož +1/+1 žeton na cílový permanent s typem Vampire pod tvou kontrolou.

S rodem Voldarenů na vzestupu si někteří upíři rodu Stromklrk vzali zas vé úkol „půjčovat“ si z krvaných desátek.

Tainted Adversary

Bytost — Zombie

1B

2/3

Deathtouch


Když Tainted Adversary vstupuje na bojiště,  můžeš zaplatit libovolněkrát 2B.

Když zaplatíš tuto cenu jednou nebo vícekrát, polož tolik +1/+1 žetonů na Tainted Adversary, pak si vytvoř dvojnásobek 2/2 bytostí-tokenů s typem Zombie a s decayed. (Bytost s decayed nemůže blokovat. Když  útočí, na konci bojové fáze ji obětuj.)

Vampire Interloper

Bytost — Vampire Scout

1B

2/1

Flying


Vampire Interloper nemůže blokovat.

Voldarenové začali požadovat po lidech ve svém panství krevní desátky. Jejich agenti se snášeli z nebe, mísy v rukách, za naprostého ticha.

Vengeful Strangler

Bytost — Human Rogue

1B

2/1

Vengeful Strangler nemůže blokovat.


Když Vengeful Strangler zemře, vrať ji na bojiště transformovanou pod tvou kontrolou připojenou na cílovou bytost nebo sférochodce pod kontrolou protihráče.

Jak plameny vraha postupně stravovaly, jeho pohled zůstával upřen na kata, a jeho ruce se cukaly jako vzteklí pavouci.

Strangling Grasp

Očarování — Aura

Očaruj bytost nebo sférochodce pod kontrolou protihráče


Na začátku tvé udržovací fáze, hráč očarovaný permanent kontrolující obětuje permanent a ztratí 1 život.

Příštího rána byl kat nalezen s popelavými stopami na krku.

Abandon the Post

Sorcery

1R

Až dvě cílové bytosti nemohou toto kolo blokovat.


Flashback 3R (Můžeš tuto kartu seslat ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

Nemusíš utéct tomu vlkodlakovi, stačí, když utečeš parťákovi na stráži.

Ardent Elementalist

Bytost — Human Shaman

3R

2/1

Když Ardent Elementalist vstupuje na bojiště,  vrať cílovou kartu instant nebo sorcery ze svého hřbitova do ruky.

Zatímco Slet Jitrodějek soustředil svou magii na přírodu a pospolitost, jiné slety obcovaly s ďábly a ohýbaly živly ke své vůli..

Bloodthirsty Adversary

Bytost — Vampire

1R

2/2

Haste
Když Bloodthirsty Adversary vstupuje na bojiště,  můžeš zaplatit libovolněkrát 2R.

Když tuto cenu jednou nebo vícekrát zaplatíš, polož tolik +1/+1 žetonů na Bloodthirsty Adversary, pak vypověz až tolik cílových karet instant a/nebo sorcery s manovou hodnotou 3 a méně ze svého hřbitova a zkopírovat je.  Můžeš seslat libovolné množství těchto kopií bez placení jejich manových cen.

Brimstone Vandal

Bytost — Devil

2R

2/3

Menace (Může být blokována jen dvěma a více bytostmi.)


Není-li den ani noc, nastává den, když Brimstone Vandal vstupuje na bojiště.


Když se den změní na noc nebo noc na den, Brimstone Vandal udělí 1 zranění každému protihráči.  

Burn Down the House

Sorcery

3RR

Zvol si jedno —
• Burn Down the House udělí 5 zranění každé bytost a každému sférochodci.
• Vytvoř si tři 1/1 červené bytosti-tokeny s typem Devil a s "Když tato bytost zemře, udělí 1 zranění libovolnému cíli." Do oknce kola získávají haste.

Burn the Accursed

Instant

4R

Burn the Accused udělí 5 zranění cílové bytosti a 2 zranění hráči onu bytost kontrolující. Pokud by ona bytost toto kolo zemřela, namísto toho ji vypověz ze hry.

Nezůstalo nic kromě pár poletujících uhlíků  a smradu spálené srsti.

Cathartic Pyre

Instant

1R

Zvol si jedno —
• Cathartic Pyre udělí 3 zranění cílové bytosti nebo sférochodci.
• Zahoď až dvě karty a pak lízni odpovídající počet karet.

"Zanech za sebou utrpení těla. Požehnána buď, bytosti světla.."

Curse of Shaken Faith

Očarování — Aura Curse

1R

Očaruj hráče

Kdykoli očarovaný hráč sešle jiné než své první kouzlo v tahu nebo zkopíruje kouzlo, Curse of Shaken Faith udělí onomu hráči 2 zranění.

Dokonce i ve svatých chodbách kaple smích ďáblů pronikal do modliteb.

Electric Revelation

Instant

2R

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla zahoď kartu.


Lízni dvě karty.


Flashback 3R (Můžeš toto kouzlo seslat ze hřbitova zaplacením jeho flashback ceny a jakýchkoli dalších dodatečných cen.)

Falkenrath Perforator

Bytost — Vampire

1R

2/1

Kdykoli Falkenrath Perforator útočí, udělí 1 zranění bránícímu se hráči.

"Paní Anje posílá pozdravy. Zbytek zprávy ti vyryju do kůže.."

Falkenrath Pit Fighter

Bytost — Vampire Warrior

R

2/1

1R, zahoď kartu, obětuj  permanent s typem Vampire: Lízni dvě karty.. Aktivuj pouze pokud nějaký protihráč toto kolo ztratil životy.

V aréně ze sebe upíři shazují pláštík cti a civilizace a bojují jako predátoři, kterými uvnitř jsou a dobře to ví.

Famished Foragers

Bytost — Vampire

3R

4/3

Když Famished Foragers vstupuje na bojiště, pokud nějaký protihráč toto kolo ztratil životy, přídej si RRR.


2R, Zahoď kartu: Lízni kartu.

Rozzuřeni, že našli dílnu prázdnou, propadli hladoví upíři amoku.

Fangblade Brigand

Bytost — Human Werewolf

3R

3/4

1R: Fangblade Brigand získává +1/+0 a first strike do konce kola.


Denní (Pokud jakýkoli hráč neseslal ve svém kole žádné kouzlo, příští kolo nastává noc.)

Dokud je na obloze slunce, přijdeš maximálně o měšec.

Fangblade Eviscerator

Bytost — Werewolf

4/5

1R: Fangblade Eviscerator získává +1/+0 a first strike do konce kola.


4R: Bytosti pod tvou kontrolou získávají +2/+0 do konce kola.


Noční (Pokud jakýkoli hráč seslal ve svém kole dvě a více kouzel, příští kolo nastává den.)

Festival Crasher

Bytost — Devil

1R

1/3

Kdykoli sešleš kouzlo typu instant nebo sorcery, Festival Crasher získává +2/+0 do konce kola.

Tolik svíček. Tolik hořlavin.Tak  málo času.

Flame Channeler

Bytost — Human Wizard

1R

2/2

Když kouzlo pod tvou kontrolou udělí zranění, transformuj Flame Channeler.

Na prahu noci, na sklonku podzimu je vábení ohně silnější a silnější.

Embodiment of Flame

Bytost — Elemental Wizard

3/3

Kdykoli kouzlo pod tvou kontrolou udělí zranění, položý na Embodiment of Flame žeton plamene.


1, Odstraň z Embodiment of Flame žeton plamene: Vypověz ze hry vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu toto kolo zahrát.

Už nikdy se nebude bát soumraku.

Geistflame Reservoir

Artefakt

2R

Kdykoli sešleš kouzlo typu instant nebo sorcery, polož na  Geistflame Reservoir žeton náboje.


1RT, Odstraň libovolný počet žetonů náboje z Geistflame Reservoir:  Geistflame Reservoir udělí tolik zranění libovolnému cíli.

 
1RT: Vypověz ze hry vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji toto kolo zahrát.

Harvesttide Infiltrator

Bytost — Human Werewolf

2R

3/2

Trample
Denní (Pokud jakýkoli hráč neseslal ve svém kole žádné kouzlo, příští kolo nastává noc.)

Byl jedním z maskovaných cizinců mezi mnoha. Zapadnout bylo až směšně jednoduché.

Harvesttide Assailant

Bytost — Werewolf

4/4

Trample
Noční (Pokud jakýkoli hráč seslal ve svém kole dvě a více kouzel, příští kolo nastává den.)

Když z lesa zaznělo Tovolarovo zavytí, odpověď přišla ze samotného srdce festivalu..

Immolation

Očarování — Aura

R

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +2/-2.

Nic není pro ďábla větší legrace než někoho – kohokoli – zapálit.

Lambholt Harrier

Bytost — Wolf

1R

2/2

3R: Cílová bytost nemůže toto kolo blokovat.

"Tenhle Tovolar není žádná bestie bez mozku. Posílá své vyjící poskoky měsíce do okolí města. Noci beze spánku a strach si vyberou svou daň. A teprve až morálka klesne na dno, udeří.."
—Barnes, vesnický strážný

Light Up the Night

Sorcery

XR

Light Up the Night udělí X zranění libovolnému cíli. Udělí namísto toho X plus 1 zranění, je-li onen cíl bytost nebo sférochodec.

 
Flashback—3R, odstraň X žetonů loajality ze sférochodců pod tvou kontrolou. Sešleš-li kouzlo takto,  X nemůže být 0. 0. (Můžeš tuto kartu seslat ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

Lunar Frenzy

Instant

XR

Cílová bytost pod tvou kontrolou získává +X/+0,  first strike a trample do konce kola.

V adrenalinovém  chaosu kolem ani necítila to kousnutí.

Moonrager's Slash

Instant

2R

Toto kouzlo stojí k seslání o 2 méně, je-li noc.


Moonrager's Slash udělí 3 zranění libovolnému cíli.

Kathaři začali padat jako suché listy, když se do boje zapojil Tovolar osobně.

Moonveil Regent

Bytost — Dragon

3R

4/4

Flying


Kdykoli sešleš kartu, můžeš zahodit ruku. Pakliže tak učiníš, lízni kartu za každou z barev onoho kouzla.


Když Moonveil Regent zemře, udělí X zranění libovolnému cíli, kde X je počet barev mezi permanenty, které kontroluješ..

Mounted Dreadknight

Bytost — Vampire Knight

4R

5/4

Trample
Mounted Dreadknight vstupuje na bojiště s +1/+1 žetonem, pokud nějaký protihráč toto kolo ztratil životy.

Markovští upíři si pěstují tak dokonalé image dekadentní elegance, že ostatní snadno zapomínají, že jsou smrtící bojovou silou.

Neonate's Rush

Instant

2R

Toto kouzlo stojí k seslání o 1 méně, pokud kontroluješ permanent s typem Vampire.


Neonate's Rush udělí 1 zranění cílové bytosti a 1 zranění hráči ji kontrolujícímu. Lízni kartu.

"Celý život se snažíme znovu prožít opojení jako při naší první noční hostině."
—Anje Falkenrath

Obsessive Astronomer

Bytost — Human Wizard

1R

2/2

Není-li den ani noc, nastává den, když Obsessive Astronomer vstupuje na bojiště.

Když se den změní na noc nebo noc na den, zahoď až dvě karty, pak tolik karet lízni.

"Spát? To můžu, až budu mrtvá!"

Pack's Betrayal

Sorcery

2R

Získáváš do konce kola kontrolu nad cílovoi bytostí. Odtapni ji. Do konce kola získává haste. Pokud kontroluješ permanent s typem Wolf nebo Werewolf, proveď scry 2. (Podívej se na vrchní dvě karty své knihovny, libovolný počet jich dej na spodek a zbytek na vršek své knihovny v libovolném pořadí.)

Tovolarovo volání bylo příliš mocné i pro Arlinninu vlastní loajální smečku.

Play with Fire

Instant

R

Play with Fire udělí 2 zranění libovolnému cíli. Je-li takto uděleno zranění hráči, proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji dát na spodek knihovny.)

Ďáblové shledávají lidské příbytky až urážlivě studené, tmavé, a nespálené..

Purifying Dragon

Bytost — Dragon

3RR

4/3

Flying


Kdykoli Purifying Dragon útočí, udělí 1 zranění cílové bytosti pod kontrolou bránícího se hráče. Pokud má ona bytost typ Zombie, Purifying Dragon jí namísto tohu udělí 2 zranění..

Raze the Effigy

Instant

R

Zvol si jedno—
• Znič cílový artefakt
• cílová útočící bytost získává +2/+2 do konce kola.

Kessigští si dodávají odvahy pálením panáků v podobě toho, čeho se sami bojí.

Reckless Stormseeker

Bytost — Human Werewolf

2R

2/3

Na začátku bojové fáze ve tvém kole, cílová bytost pod tvou kontrolou získává +1/+0 a  haste do konce kola.
Denní (Pokud jakýkoli hráč neseslal ve svém kole žádné kouzlo, příští kolo nastává noc.)

Storm-Charged Slasher

Bytost — Werewolf

3/4

Na začátku bojové fáze ve tvém kole, cílová bytost pod tvou kontrolou získává +2/+0, trample a haste do konce kola.


Noční (Pokud jakýkoli hráč seslal ve svém kole dvě a více kouzel, příští kolo nastává den.)

Seize the Storm

Sorcery

4R

Vytvoř si červenou bytost-token s typem Elemental, trample a „Síla a odolnost této bytosti jsou obě rovny početu karet instant nebo sorcery ve tvém hřbitově plus počet karet s flashback, které vlastníš vypovězené ze hry."


Flashback 6R (Můžeš tuto kartu seslat ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

Smoldering Egg

Bytost — Dragon Egg

1R

0/4

Defender
Kdykoli sešleš kouzlo typu instant nebo sorcery, polož na Smoldering Egg počet žetonů doutnání rovný počtu many spotřebované na seslání onoho kouzla. Pak, pokud má na sobě Smoldering Egg sedm nebo více žetonů doutnání, odstraň je a transformuj Smoldering Egg.

Ashmouth Dragon

Bytost — Dragon

4/4

Flying
Kdykoli sešleš kouzlo typu instant nebo sorcery, Ashmouth Dragon udělí 2 zranění libovolnému cíli.

Drak je zrozen. Provincie hoří.

Spellrune Painter

Bytost — Human Shaman Werewolf

2R

2/3

Kdykoli sešleš kouzlo typu instant nebo sorcery, Spellrune Painter získává +1/+1 do konce kola.

Denní (Pokud jakýkoli hráč neseslal ve svém kole žádné kouzlo, příští kolo nastává noc.)

Spellrune Howler

Bytost — Werewolf

3/4

Kdykoli sešleš kouzlo typu instant nebo sorcery, Spellrune Howler získává +2/+2 do konce kola.


Noční (Pokud jakýkoli hráč seslal ve svém kole dvě a více kouzel, příští kolo nastává den.)

Stolen Vitality

Instant

1R

Cílová bytost  získává +3/+1 do konce kola. Je-li tvoje kolo, získává trample do konce kola Pokud ne, získává do konce kola frist strike.

"Nic nepozvedne ducha tak, jako pořádná krmě."

Sunstreak Phoenix

Bytost — Phoenix

2RR

4/2

Flying


Není-li den ani noc, nastává den, když Sunstreak Phoenix vstupuje na bojiště.


Když se den změní na noc nebo noc na den, můžeš zaplatit 1R. Pakliže tak učiníš, vrať Sunstreak Phoenix ze svého hřbitova na bojiště tapnutou.

Tavern Ruffian

Bytost — Human Warrior Werewolf

3R

2/5

Denní (Pokud jakýkoli hráč neseslal ve svém kole žádné kouzlo, příští kolo nastává noc.)

Každého vyzyvatele porazila s nechutným křupnutím kosti.

Tavern Smasher

Bytost — Werewolf

6/5

Noční (Pokud jakýkoli hráč seslal ve svém kole dvě a více kouzel, příští kolo nastává den.)

Když zlámala všechny ruce v dohledu, obrátila pozornost na nábytek.

Thermo-Alchemist

Bytost — Human Shaman

1R

0/3

Defender


T: Thermo-Alchemist udělí 1 zranění každému protihráči.


Kdykoli sešleš kouzlo typu instant nebo sorcery, odtapni Thermo-Alchemist.

"Šílenství se nedotkne mysli planoucí genialitou."

Village Watch

Bytost — Human Werewolf

4R

4/3

Haste


Denní (Pokud jakýkoli hráč neseslal ve svém kole žádné kouzlo, příští kolo nastává noc.)

"Máte naše slovo. Když tu budeme my, žádné vlky neuvidíte!"

Village Reavers

Bytost — Werewolf

5/4

Bytosti s typem Wolf a Werewolf pod tvou kontrolou mají haste.


Noční (Pokud jakýkoli hráč seslal ve svém kole dvě a více kouzel, příští kolo nastává den.)

Bez jediného strážného v dohledu se dlážděnými ulicemi Gatstafu rozléhalo vytí.

Voldaren Ambusher

Bytost — Vampire Archer

2R

2/2

Když Voldaren Ambusher vstupuje na bojiště, pokud nějaký protihráč toto kolo ztratil životy, udělí X zranění až jedné cílové bytosti nebo sférochodci, kde X je počet bytostí s typem Vampire pod tvou kontrolou.

"Mám tě."

Voldaren Stinger

Bytost — Vampire Warrior

R

1/1

Voldaren Stinger má first strike, pokud útočí.


2R: Voldaren Stinger získává +2/+0 do konce kola.

Souboj do první krve má značně jiný význam, účastní-li se upír.

Augur of Autumn

Bytost — Human Druid

1GG

2/3

Můžeš se kdykoli dívat na vrchní kartu své knihovny..


Můžeš hrát země z vršku své knihovny..


Slet — Pokud kontroluješ tři a více bytostí s rozdílnými silami, můžeš sesílat kouzla bytostí z vršku své knihovny.

Bird Admirer

Bytost — Human Archer Werewolf

2G

1/4

Reach
Denní (Pokud jakýkoli hráč neseslal ve svém kole žádné kouzlo, příští kolo nastává noc.)

Neumdlí, dokud nebude mít ve sbírce kus od každého ptáka na Innistradu. .

Wing Shredder

Bytost — Human Werewolf

3/5

Reach
Noční (Pokud jakýkoli hráč seslal ve svém kole dvě a více kouzel, příští kolo nastává den.)

Její hlad nebude ukojen, dokud neokusí maso každého ptáka na Innistradu.

Bounding Wolf

Bytost — Wolf

2G

3/2

Flash


Reach

Jelikož jejich klasickou kořist odehnali vlkodlaci, ulvenwaldští vlci se naučili novým technikám lovu.

Bramble Armor

Artefakt — Equipment

1G

Když Bramble Armor vstupuje na bojiště,  připoj ji na cílovou bytost pod tvou kontrolou.


Vybavená bytost má +2/+1

.
Vybav  4 (4: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat lze pouze jako sorcery.)

Briarbridge Tracker

Bytost — Human Scout

2G

2/3

Vigilance


Když Briarbridge Tracker vstupuje na bojiště,  vyšetřuj. (Vytvoř si bezbarvý artefaktový token Stopy s "2, Obětuj tento artefakt: Lízni kartu.")


Pokud kontroluješ token, Briarbridge Tracker má +2/+0.

Brood Weaver

Bytost — Spider

3G

2/4

Reach


Když Brood Weaver zemře, vytvoř si 1/2 zelenou bytost-token s typem Spider a s reach..

Poutníci v Somberwaldu si dávají pozor na vlkodlaky a jiné pozemní hrozby, a nevnímají nebezpečí shůry.

Burly Breaker

Bytost — Human Werewolf

3GG

6/5

Ward 1 (Kdykoli se tato bytost stane cílem kouzla nebo schopnosti pod kontrolou protihráče, zruš ji, pokud hráč ji kontrolující nezaplatí 1.)


Denní (Pokud jakýkoli hráč neseslal ve svém kole žádné kouzlo, příští kolo nastává noc.)

Dire-Strain Demolisher

Bytost — Werewolf

8/7

Ward 3 (Kdykoli se tato bytost stane cílem kouzla nebo schopnosti pod kontrolou protihráče, zruš ji, pokud hráč ji kontrolující nezaplatí 3.)


Noční (Pokud jakýkoli hráč seslal ve svém kole dvě a více kouzel, příští kolo nastává den.)

Candlelit Cavalry

Bytost — Human Knight

4G

5/5

Slet — Na začátku bojové fáze ve tvém kole, pokud kontroluješ tři nebo více bytostí s rozdílnými silami, Candlelit Cavalry získává trample do konce kola.

"Této noci se bude temnota bát nás."

Clear Shot

Instant

2G

Cílová bytost pod tvou kontrolou získává +1/+1 do konce kola. Udělí počet zranění rovný své síle cílové bytosti, kterou nekontroluješ.

Jak se zvyšovala frekvence vlkodlačích útoků, brutální zbraně neviděné v akci od Útrap byly oprášeny a připraveny znovu do boje..

Consuming Blob

Bytost — Ooze

3GG

*/*+1

Síla  Consuming Blob je rovna počtu typů karet mezi kartami ve tvém hřbitově a odolnost onomu počtu plus 1.


Na začátku tvé fáze konce kola si vytvoř zelenou bytost-token s typem Ooze a s „Síla této bytosti je rovna počtu typů karet mezi kartami ve tvém hřbitově a odolnost onomu počtu plus 1.“

Contortionist Troupe

Bytost — Human

XG

0/0

Contortionist Troupe vstupuje na bojiště s X +1/+1 žetony na sobě.


Slet — Na začátku tvé fáze konce kola, pokud kontroluješ tři nebo více bytostí s rozdílnými silami, polož +1/+1 žeton na cílovou bytost pod tvou kontrolou.

"Vítejte na nejlepší show v Kessigu!"

Dawnhart Mentor

Bytost — Human Warlock

2G

0/4

Když Dawnhart Mentor vstupuje na bojiště,  vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Human.


Slet — 5G: Cílová bytost pod tvou kontrolou získává +3/+3 and gains trample do konce kola. Aktivuj pouze pokud kontroluješ tři nebo více bytostí s rozdílnými silami.

Dawnhart Rejuvenator

Bytost — Human Warlock

3G

2/4

Když Dawnhart Rejuvenator vstupuje na bojiště, získáváš 3 životy.

.
T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.

"Kdekoli je život, tam je moc pro ty, jenž vládnou uměním starých způsobů.."

Deathbonnet Sprout

Bytost — Fungus

G

1/1

Na začátku tvé udržovací fáze si odemel kartu. Pak pokud je ve tvém hřbitově tři nebo více karet bytostí, transformuj Deathbonnet Sprout. (Odemlít kartu znamená odložit vrchní kartu knihovny do hřbitova.)

Deathbonnet Hulk

Bytost — Fungus Horror

3/3

Na začátku tvé udržovací fáze můžeš vypovědět ze hřbitova kartu. Byla-li takto vypovězena karta bytosti, polož +1/+1 žeton on Deathbonnet Hulk.

Rostou tak rychle.

Defend the Celestus

Instant

2GG

Rozděl tři +1/+1 žetony mezi jednu, dvě nebo tři cílové bytosti pod tvou kontrolou.

Čarodějnice, vlkodlaci a kathaři stáli bok po boku kolem Slunečního zámku v centru rituálu, připraveni odrazit Tovolarův útok, nebo při tom  položit živpt.

Dryad's Revival

Sorcery

2G

Vrať si cílovou kartu ze svého hřbitova do ruky


Flashback 4G (Můžeš tuto kartu seslat ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

"Ráda tě poznávám, Sedmičko."

Duel for Dominance

Instant

1G

Slet — Zvol si cílovou bytost pod tvou kontrolou a cílovou bytost, již nekontroluješ. Pokud kontroluješ tři nebo více bytostí s rozdílnými silami, polož +1/+1 žeton na onu zvolenou bytost pod tvou kontrolou. Pak se zvolené bytosti vyzvou na souboj. (Každá udělí počet zranění podle své síly té druhé.)

Eccentric Farmer

Bytost — Human Peasant

2G

2/3

Když Eccentric Farmer odemel si tři karty, pak si můžeš vrátit kartu země ze hřbitova do ruky. (Odemlít kartu znamená odložit vrchní kartu knihovny do hřbitova.)

"Opatrně. Nechceš přece mít semínka mezi makadly jako minule. "

Harvesttide Sentry

Bytost — Human Warrior

1G

3/1

Slet — Na začátku bojové fáze ve tvém kole, pokud kontroluješ tři nebo více bytostí s rozdílnými silami, Harvesttide Sentry nemůže být toto kolo blokována bytostmi se silou 2 a méně.

Hlídkuje v temnotě, aby ostatní mohli alespoň na jeden zářivý večer zapomenout na své starosti.

Hound Tamer

Bytost — Human Werewolf

2G

3/3

Trample


3G: Polož +1/+1 žeton na cílovou bytost.

Denní (Pokud jakýkoli hráč neseslal ve svém kole žádné kouzlo, příští kolo nastává noc.)

"Ty i já, ani jeden nejsme stavěni na život v zajetí."

Untamed Pup

Bytost — Werewolf

4/4

Trample

Ostatní bytosti s typem Wolf nebo Werewolf pod tvou kontrolou mají trample.

3G: Polož +1/+1 žeton na cílovou bytost.

Noční (Pokud jakýkoli hráč seslal ve svém kole dvě a více kouzel, příští kolo nastává den.)

Howl of the Hunt

Očarování — Aura

2G

Flash


Očaruj bytost


Když Howl of the Hunt vstupuje na bojiště,  má-li očarovaná bytost typ Wolf nebo Wereewolf, odtapni ji.


Očarovaná bytost má +2/+2 a vigilance.

Might of the Old Ways

Instant

1G

Cílová bytost  získává +2/+2 do konce kola.


Slet — Then pokud kontroluješ tři nebo více bytostí s rozdílnými silami, lízni kartu.

Přetékající sílou z přerušeného rituálu udeřily Jitrodějky na útočící vlkodlaky.

Outland Liberator

Bytost — Human Werewolf

1G

2/2

1, Obětuj Outland Liberator: Znič cílový artefakt nebo očarování.

Denní (Pokud jakýkoli hráč neseslal ve svém kole žádné kouzlo, příští kolo nastává noc.)

"Jen drž v klidu. Pomohu ti. "

Frenzied Trapbreaker

Bytost — Werewolf

3/3

1, Obětuj Frenzied Trapbreaker: Znič cílový artefakt nebo očarování.


Kdykoli Frenzied Trapbreaker útočí, znič cílový artefakt nebo očarování pod kontrolou bránícího se hráče.


Noční (Pokud jakýkoli hráč seslal ve svém kole dvě a více kouzel, příští kolo nastává den.)

Path to the Festival

Sorcery

2G

Najdi si v knihovně kartu základní země, dej si ji na bojiště tapnutou. Pak pokud máš mezi zeměmi pod tvou kontrolou 3 nebo více typů základních zemí, proveď scry 1 (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji dát na spodek knihovny.)


Flashback 4G (Můžeš tuto kartu seslat ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

Pestilent Wolf

Bytost — Wolf

1G

2/2

2G: Pestilent Wolf získává deathtouch do konce kola.

Vlci, kteří se živí shnilým masem zombií a přežijí, pak šíří odporné nemoci všude, kam jdou.

Plummet

Instant

1G

Znič cílovou bytost s flying.

"Bytost z kamene neměla nikdy létat, to si myslím já. A vidím, že Kessig se mnou souhlasí."
—Halana, kessigská hraničářka.

Primal Adversary

Bytost — Wolf

2G

4/3

Trample


Když Primal Adversary vstupuje na bojiště,  můžeš libovolněkrát zaplatit 1G Když tuto cenu zaplatíš jednou nebo vícekrát, polož na Primal Adversary tolik +1/+1 žetonů, pak se až tolik cílových zemí pod tvou kontrolou stává 3/3 bytostmi s typem Wolf a s haste. Stále platí za země.

Return to Nature

Instant

1G

Zvol si jedno —
• Znič cílový artefakt.
• Znič cílové očarování.
• Vypověz cílovou kartu ze hřbitova.

"I kámen a ocel se jednou vrátí ke Ghrin-danuovi.“
—Katilda, První z Jitrodějek

Rise of the Ants

Sorcery

4GG

Vytvoř si dvě 3/3 zelené bytosti-tokeny s typem Insect. Získáváš 2 životy.


Flashback 6GG (Můžeš tuto kartu seslat ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

Saryth, the Viper's Fang

Legendární Bytost — Human Warlock

2GG

¾

Ostatní tapnuté bytosti pod tvou konrolou mají deathtouch.

Ostatní netapnuté bytosti pod tvou konrolou mají hexproof


1T: Odtapni jinou bytost nebo zemi pod tvou kontrolou.

Shadowbeast Sighting

Sorcery

3G

Vytvoř si 4/4 zelenou bytost-token s typem Beast.


Flashback 6G (Můžeš tuto kartu seslat ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

"Vlkodlaci nechávají stopy. Upíři potrhané mrtvoly. Tohle je něco jiného.."
—Paulin, somberwaldský lovec

Snarling Wolf

Bytost — Wolf

G

1/1

1G: Snarling Wolf získává +2/+2 do konce kola. Aktivuj jen jednou za kolo.

"Ó, díky andělé, to není vlkodlak, jen obyčejný vl—"
—Bruno, ulvenwaldský průvodce, poslední slova

Storm the Festival

Sorcery

3GGG

Podívej se na vrchních pět karet své knihovny. Polož dvě z těchto karet, které  mají manovou hodnotu 5 a méně, na bojiště. Zbytek si dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.


Flashback 7GGG (Můžeš tuto kartu seslat ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

Tapping at the Window

Sorcery

1G

Podívej se na vrchní tři karty své knihovny. Ukaž z nich kartu bytosti a dej si ji do ruky, zbytek pak do hřbitova.


Flashback 2G (Můžeš tuto kartu seslat ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

Timberland Guide

Bytost — Human Scout

1G

1/1

Když Timberland Guide vstupuje na bojiště,  polož +1/+1 žeton na cílovou bytost.

Zkušený průvodce není levný, ale je levnější než pátrací skupina. Nebo pohřeb.

Tireless Hauler

Bytost — Human Werewolf

4G

4/5

Vigilance


Denní (Pokud jakýkoli hráč neseslal ve svém kole žádné kouzlo, příští kolo nastává noc.)

Nový nádeník více než nahradil ty tři, co se ztratili týden zpátky.

Dire-Strain Brawler

Bytost — Werewolf

6/6

Vigilance


Noční (Pokud jakýkoli hráč seslal ve svém kole dvě a více kouzel, příští kolo nastává den.)

Pár lidí mělo své podezření, ale žádný mu to neřekl do očí..

Tovolar's Huntmaster

Bytost — Human Werewolf

4GG

6/6

Kdykoli Tovolar's Huntmaster vstupuje na bojiště,  vytvoř si dvě 2/2 zelené bytosti-tokeny s typem Wolf.
Denní (Pokud jakýkoli hráč neseslal ve svém kole žádné kouzlo, příští kolo nastává noc.)

"Cítíte to, kamarádi? Strach a zoufalství."

Tovolar's Packleader

Bytost — Werewolf

7/7

Kdykoli Tovolar's Packleader vstupuje na bojiště or útočí, vytvoř si dvě 2/2 zelené bytosti-tokeny s typem Wolf.


2GG: Jiná cílová bytost s typem Wolf nebo Werewolf pod tvou kontrolou vyzve na souboj cílovou bytost, již nekontroluješ.

Noční (Pokud jakýkoli hráč seslal ve svém kole dvě a více kouzel, příští kolo nastává den.)

Turn the Earth

Instant

G

Zvoli si až tři cílové karty ve hřbitovech. Vlastníci si je zamíchají do knihoven. Ty získáváš 2 životy.


Flashback 1G (Můžeš tuto kartu seslat ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

Unnatural Growth

Očarování

1GGGG

Na začátku každé bojové fáze zdvoj do konce kola sílu a odolnost každé bytosti pod tvou kontrolou.

S narušenou rovnováhou dne a noci moc měsíce rostla. A rostla.

Willow Geist

Bytost — Treefolk Spirit

G

1/1

Trample


Kdykoli jedna nebo více karet opustí tvůj hřbitov, polož +1/+1 žeton on Willow Geist.


Když Willow Geist zemře, získáváš počet životů rovný její síle.

Zemři pod stromem, staň se jeho součástí.

Wrenn and Seven

Legendární  — Wrenn

3GG

5

+1: Otoč vrchní čtyři karty své knihovny. Všechny takto otočené karty zemí si dej do ruky a zbytek do svého hřbitova.


0: Polož libovolný počet karet zemí ze své ruky na bojiště, tapnuté.


−3: Vytvoř si zelenou bytost-token s typem Treefolk, s reach a s „Síla a odolnost této bytosti jsou obě rovny počtu zemí, které kontroluješ.."


−8: Vrať všechny karty permanentů ze svého hřbitova do ruky. Získáváš emblém s „Maximální počet karet ve tvé ruce není nijak omezen. "

Angelfire Ignition

Sorcery

1RW

Polož dva +1/+1 žetony na cílovou bytost. Získává do konce kola vigilance, trample, lifelink, nezničitelnost a haste.


Flashback 2RW (Můžeš tuto kartu seslat ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

"Můj anděl je křesadlem a já její ocelí."

Arcane Infusion

Instant

UR

Podívej se na vrchní čtyři karty své knihovny. Můžeš z nich ukázat kartu instant nebo sorcery a dát si ji do ruky. Zbvtek dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.


Flashback 3UR (Můžeš tuto kartu seslat ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

Arlinn, the Pack's Hope

Legendární Sférochodec — Arlinn

2RG

4

Denní (Pokud jakýkoli hráč neseslal ve svém kole žádné kouzlo, příští kolo nastává noc.)


+1: Do svého příštího kola můžeš sesílat kouzla bytostí, jako by měla flash, a každá bytost pod tvou kontrolou vstupuje na bojiště s +1/+1 žetonem navíc.


−3: Vytvoř si dvě 2/2 zelené bytosti-tokeny s typem Wolf.

Arlinn, the Moon's Fury

Legendární Sférochodec — Arlinn

Noční (Pokud jakýkoli hráč seslal ve svém kole dvě a více kouzel, příští kolo nastává den.)


+2: Přidej si RG.


0: Do konce kola se  Arlinn, the Moon's Fury stává 5/5 bytostí s typem Werewolf s trample, nezničitelností a haste.

Bladestitched Skaab

Bytost — Zombie Soldier

UB

2/3

Ostatní bytosti s typem Zombie pod tvou kontrolou mají +1/+0.

Přeživší členové milice se shledali se svými padlými kolegy dříve, než čekali.

Can't Stay Away

Sorcery

WB

Vrať cílovou kartu bytosti s manovou hodnotou 3 nebo méně ze svého hřbitova na bojiště. Získává „Pokud by tato bytost zemřela, namísto toho ji vypověz ze hry. "


Flashback 3WB

Smrt není důvod zmeškat večeři.

Corpse Cobble

Instant

UB

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla obětuj libovolný počet bytostí.

Vytvoř si X/X modro-černou bytost-token s typem Zombie s menace, kde X je celková síla obětovaných bytostí.


Flashback 3UB (Můžeš tuto kartu seslat ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

Croaking Counterpart

Sorcery

1GU

Vytvoř si token, který je kopií cílové bytosti nemající typ Frog, pouze se jedná o 1/1 zelenou bytost s typem Frog.


Flashback 3GU (Můžeš tuto kartu seslat ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

Žába je nejupřímnější formou pochvaly.

Dawnhart Wardens

Bytost — Human Warlock

1GW

3/3

Vigilance


Slet — Na začátku bojové fáze ve tvém kole, pokud kontroluješ tři nebo více bytostí s rozdílnými silami, bytosti pod tvou kontrolou získávají +1/+0 do konce kola.

"Rovnováha dne a noci je narušena. Musíme najít Měsíční klíč.."

Dennick, Pious Apprentice

Legendární Bytost — Human Soldier

WU

2/3

Lifelink


Karty ve hřbitovech nemohou být cílem kouzel ani schopností.


Vyrušení 2WU (Můžeš tuto kartu seslat ze svého hřbitova transformovanou za její cenu vyrušení.)

Dennick, Pious Apparition

Legendární Bytost — Spirit Soldier

3/2

Flying


Kdykoli je do hřbitova odkudkoli odložena jedna či více karet bytostí, vyšetřuj. Tato schopnost dse spustí jen jednou za kolo. (Vytvoř si bezbarvý artefaktový token Stopy s "2, Obětuj tento artefakt: Lízni kartu.")


Je-li Dennick, Pious Apparition odkudkoli odložena do hřbitova, namísto toho ji vypověz ze hry.

Devoted Grafkeeper

Bytost — Human Peasant

WU

2/1

Když Devoted Grafkeeper vstupuje na bojiště, odemel dvě karty.


Kdykoli sešleš kouzlo ze svého hřbitova, tapni cílovou bytost, již nekontroluješ.

 Vyrušení 1WU (Můžeš tuto kartu seslat ze svého hřbitova transformovanou za její cenu vyrušení.)

Departed Soulkeeper

Bytost — Spirit

3/1

Flying


Departed Soulkeeper může blokovat jen bytosti s flying.


Je-li Departed Soulkeeper odkudkoli odložena do hřbitova, namísto toho ji vypověz ze hry.

Dire-Strain Rampage

Sorcery

1RG

Znič cílový artefakt, očarování nebo zemi. Byla-li takto zničena země, hráč ji kontrolující si může v knihovně najít až dvě karty základních zemí, dát si je na bojiště tapnuté, a pak si zamíchejte knihovnu. Jinak si může hráč zničený permanent kontrolující najít v knihovn katu základní země, dát si ji na bojiště tapnutou a pak si zamíchat knihovnu.

.
Flashback 3RG

Diregraf Rebirth

Sorcery

3BG

Toto kouzlo stojí k seslání o 1 méně za každou bytost, která toto kolo zemřela.


Vrať cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova na bojiště.


Flashback 5BG (Můžeš tuto kartu seslat ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

Faithful Mending

Instant

WU

Získávšáš 2 životy, lízni dvě karty, pak dvě karty zahoď.


Flashback 1WU (Můžeš tuto kartu seslat ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

"Co bylo vyloupeno, může být obnoveno. Církev žije v nás."

Fleshtaker

Bytost — Human Assassin

WB

2/2

Kdykoli obětuješ kartu bytosti, získáváš 1 život a proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji dát na spodek své knihovny.)


1, Obětuj jinou bytost: Fleshtaker získává +2/+2 do konce kola.

Schrána bez duše, s bezedným hladem.

Florian, Voldaren Scion

Legendární Bytost — Vampire Noble

1BR

3/3

First strike

Na začátku tvé hlavní fáze po bojové fázi se podívej se na vrchních X karet své knihovny, kde X je počet životů, které tví protihráč toto kolo ztratili. Jednu z těchto karet vypověz ze hry,a zbytek dej na spodek knihovny v náhodném pořadí. Můžeš vypovězenou karetu toto kolo zahrát.

Galvanic Iteration

Instant

UR

Když sešleš své další kouzlo instant nebo sorcery v tomto kole, zkopíruj jej. Pro kopii si můžeš zvolit nové cíle.


Flashback 1UR (Můžeš tuto kartu seslat ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

Lepší mocné než předvídatelné.

Ghoulcaller's Harvest

Sorcery

BG

Vytvoř si X 2/2 černých bytostí-tokenů s decayed, kde X je rovno polovině počtu karet bytostí ve tvém hřbitově, zaokrouhleno nahoru. (Bytost s decayed nemůže blokovat. Když  útočí, na konci bojové fáze ji obětuj.

)
Flashback 3BG (Můžeš tuto kartu seslat ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

Grizzly Ghoul

Bytost — Zombie Bear

2BG

4/3

Trample


Grizzly Ghoul vstupuje na bojiště s +1/+1 žetonem za každou bytost, která toto kolo zemřela.

Lovci strávili celý večer oslavou úlovku a celou noc snahou mu utéci.

Hallowed Respite

Sorcery

WU

Vypověz ze hry cílovou bytost, která není legendární, a pak ji vrať na bojiště pod kontrolu vlastníka. Pokud přišla na bojiště pod tvou kontrolu, polož na ni +1/+1 žeton. Jinak ji tapni.


Flashback 1WU (Můžeš tuto kartu seslat ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

Hungry for More

Sorcery

BR

Vytvoř si 3/1 černo-červenou bytost-token s typem Vampire s trample. Lifelink a haste. Na konci příští fáze konce kola ji obětuj.


Flashback 1BR (Můžeš tuto kartu seslat ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

Join the Dance

Sorcery

GW

Vytvoř si dvě 1/1 bílé bytosti-tokeny s typem Human.


Flashback 3GW (Můžeš tuto kartu seslat ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

"Můžeme jít do temnoty ruku v ruce nebo každý sám. Já vím, co z toho chci."

Katilda, Dawnhart Prime

Legendární Bytost — Human Warlock

GW

1/1

Imunita vůči permanentům s typem Werewolf.


Bytosti s typem Human pod tvou konrolou mají "T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy, kterou má tato bytost."


4GWT: Polož +1/+1 žeton na každou bytost pod tvou kontrolou.

"Andělé nás možná opustili, ale Ghrin-Danu nikoliv."

Kessig Naturalist

Bytost — Human Werewolf

RG

2/2

Kdykoli Kessig Naturalist útočí,  přidej si R nebo G. Do konce kola tuto manu neztrácíš na konci kroků a fází.


Denní (Pokud jakýkoli hráč neseslal ve svém kole žádné kouzlo, příští kolo nastává noc.)

"Daleko od domova, drobečku? To dobře znám."

Lord of the Ulvenwald

Bytost — Werewolf

3/3

Ostatní bytosti s typem Wolf a Werewolf pod tvou kontrolou mají +1/+1.


Kdykoli Lord of the Ulvenwald útočí, přidej si R nebo G. Do konce kola tuto manu neztrácíš na konci kroků a fází.


Noční (Pokud jakýkoli hráč seslal ve svém kole dvě a více kouzel, příští kolo nastává den.)

Liesa, Forgotten Archangel

Legendární Bytost — Angel

2WWB

4/5

Flying, lifelink


Kdykoli zemře jiná bytost pod tvou kontrolou, která není token, vrať onu kartu do ruky vlastníka na začátku příští fáze konce kola.

 Pokud by měla zemřít bytost pod kontroloui protihráče, namísto toho ji vypověz ze hry..

Ludevic, Necrogenius

Legendární Bytost — Human Wizard

UB

2/3

Kdykoli Ludevic, Necrogenius vstupuje na bojiště or útočí, odemel kartu.


XUUBB, Vypověz ze hry X karet bytostí ze svého hřbirova.: Transformuj Ludevic, Necrogenius. X nemůže být 0. Aktivuj pouze tehdy, když můžeš hrát sorcery.

Olag, Ludevic's Hubris

Legendární Bytost — Zombie

4/4

Jak se tato bytost transformuje na Olag, Ludevic's Hubris, stává se kopií karty bytosti s ní vypovězené, pouze její jméno zní Olag, Ludevic's Hubris, má sílu a odolnost 4/4, je legendární a mimo své další barvy a typy modro-černá s typem Zombie. Polož na Olag počet +1/+1 žetonů rovný počtu karet bytostí pomocí ní vypovězené.

Old Stickfingers

Legendární Bytost — Horror

XBG

*/*

Když sešleš toto kouzlo, otáčej karty z vršku své knihovny, dokud neotočíš X karet bytostí. Všechny takto otočené karty bytostí si dej do hřbitova a zbytek na spodek knihovny v náhodném pořadí.  


Síla a odolnost Old Stickfingers jsou obě rovny počtu karet bytostí ve tvém hřbitově.

Rem Karolus, Stalwart Slayer

Legendární Bytost — Human Knight

1RW

2/3

Flying, haste

Pokud by kouzlo mělo udělit zranění tobě nebo jinému permanentu pod tvou kontrolou, udělení je zabráněno.


Pokud by kouzlo mělo udělit zranění protihráči nebo permanentu pod kontrolou protihráče, udělí onomu cíli namísto toho tolik zranění plus 1 navíc.

Rite of Harmony

Instant

GW

Kdykoli toto kolo vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu bytost nebo očarování, lízni kartu.


Flashback 2GW (Můžeš tuto kartu seslat ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

Příroda se sklání před vůlí čarodějek.

Rite of Oblivion

Sorcery

WB

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla obětuj permanent, který není země

Vypověz ze hry cílový permanent, jenž není země.


Flashback 2WB (Můžeš tuto kartu seslat ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

Pomsta je jako kruh – bez konce.

Rootcoil Creeper

Bytost — Plant Horror

GU

2/2

T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.
T: Přidej si dvě many jakékoli barvy. Spotřebuj ji pouze na sesílání kouzel ze svého hřbitova.


GUT, Vypověz Rootcoil Creeper ze hry: Vrať sí cílovou kartu s flashback, kterou vlastníš vypovězenou ze hry, do své ruky.

Sacred Fire

Instant

RW

Sacred Fire udělí 2 zranění libovolnému cíli a ty získáváš 2 životy..


Flashback 4RW (Můžeš tuto kartu seslat ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

"Nepleťte si spravedlnost s milosrdenstvím."
—Odric, řád Svatého Trafta

Sigarda, Champion of Light

Legendární Bytost — Angel

1GWW

4/4

Flying, trample


Bytosti s typem Human pod tvou kontrolou mají +1/+1.


Slet — Kdykoli Sigarda útočí, pokud kontroluješ tři nebo více bytostí s rozdílnými silami, podívej se na vrchních pět karet své knihovny. Můžeš z nich ukázat kartu bytosti s tyoem Human a dát si ji do ruky. Zbytek si dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Siphon Insight

Instant

UB

Podívej se na vrchní dvě karty knihovny cílového protihráče. Jednu z nich vypověz ze hry lícem dolů a druhou dej na spodek knihovny onoho hráče. Dokud je ona karta vypovězena ze hry, můžeš ji hrát, můžeš se na ni dívat a můžeš k jejímu seslání použít manu, jako by šlo o manu jakékoli barvy.


Flashback 1UB

Slogurk, the Overslime

Legendární Bytost — Ooze

1GU

3/3

Trample


Kdykoli je odkudkoli odložena do tvého hřbitova karta země, polož +1/+1 žeton on Slogurk, the Overslime.


Odstraň tři +1/+1 counters ze Slogurk: Vrať ji do ruky vlastníka.


Když Slogurk opustí bojiště, vrať si až tři cílové karty zemí ze svého hřbitova do ruky.

Storm Skreelix

Bytost — Drake Horror

3UR

2/4

Flying


Kouzla instant a sorcery tě stojí k seslání o 1 méně.


Kdykoli sešleš kouzlo typu instant nebo sorcery, Storm Skreelix získává +2/+0 do konce kola.

Sunrise Cavalier

Bytost — Human Knight

1RW

3/3

Trample, haste


Není-li den ani noc, nastává den, když Sunrise Cavalier vstupuje na bojiště.


Když se den změní na noc nebo noc na den, polož +1/+1 žeton na cílovou bytost pod tvou kontrolou.

"Stejně jako my bojuje rozbřesk o přežití.."

Teferi, Who Slows the Sunset

Legendární  — Teferi

2WU

4

+1: Zvol si až jeden cílový artefakt, až jednu cílovou bytost, a až jednu cílovou zemi. Ty zvolené permanenty, které kontroluješ, odtapni. Ty, které nekontroluješ, tapni. Získáváš 2 životy.

.
−2: Podívej se na vrchní tři karty své nihovny. Jednu si dej do ruky a zbytek na spodek knihovny v libovolném pořadí.


−7: Získáváš emblém s "Odtapni všechny permanenty pod svou kontrolou v každé odtapovací fázi tvých protihráčů“ a "Lízni kartu v každé lízací fázi tvých protihráčů.“

Tovolar, Dire Overlord

Legendární Bytost — Human Werewolf

1RG

3/3

Kdykoli bytost s typem Wolf nebo Werewolf pod tvou kontrolou udělí bojové zranění hráči, lízni kartu.


Na začátku tvé udržovací fáze, pokud kontroluješ tři nebo více permanentů s typem Wolf a/nebo Werewolf, nastává noc. Pak transformuj libovolný počet permanentů s typem Human Werewolf pod tvou kontrolou.

 
Daybound

Tovolar, the Midnight Scourge

Legendární Bytost — Werewolf

4/4

Kdykoli bytost s typem Wolf nebo Werewolf pod tvou kontrolou udělí bojové zranění hráči, lízni kartu.

.
XRG: Cílová bytost s typem Wolf nebo  Werewolf pod tvou kontrolou získává +X/+0 a trample do konce kola.

Nightbound

Unnatural Moonrise

Sorcery

RG

Nastává noc. Do konce kola, cílová bytost  získává +1/+0, trample a "Kdykoli tato bytost udělí bojové zranění hráči, lízni kartu."


Flashback 2RG (Můžeš tuto kartu seslat ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

Vadrik, Astral Archmage

Legendární Bytost — Human Wizard

1UR

1/2

Není-li den ani noc, nastává den, když Vadrik, Astral Archmage vstupuje na bojiště

.
Kouzla instant a sorcery tě stoji k seslání o X  méně, kde X je síla Vadrik.

 
Když se den změní na noc nebo noc na den, polož +1/+1 žeton na Vadrik.

Vampire Socialite

Bytost — Vampire Noble

BR

2/2

Menace (Může být blokována jen dvěma a více bytostmi.)


Když Vampire Socialite vstupuje na bojiště, pokud nějaký protihráč toto kolo ztratil životy, polož +1/+1 žeton na každý další permanent s typem Vampire pod tvou kontroou.


Pokud toto kolo ztratil přotihráč životy, každý další permanent typu Vampire vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu s  +1/+1 žetonem na sobě.

Wake to Slaughter

Sorcery

3BR

Zvol si až dvě cílové karty bytostí ve tvém hřbitově. Protihráč si vybere jednu z nich. Vrať si ji do ruky. Druhou si polož na bojiště pod svou kontrolu. Získává haste. Na začátku příští fáze konce kola ji vypověz ze hry.


Flashback 4BR (Můžeš tuto kartu seslat ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

Winterthorn Blessing

Sorcery

GU

Polož +1/+1 žeton na až jednu cílovou bytost pod tvou konrolou. Tapni aý jednu cílovou bytost, již nekontroluješ. Ona bytost se v příští odtapovací fázi hráče ji kontrolujícího neodtapne.


Flashback 1GU (Můžeš tuto kartu seslat ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

The Celestus

Legendární Artefakt

3

Není-li den ani noc, nastává den, když The Celestus vstupuje na bojiště.


T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.

3T: Je-li noc, nastává den. Jinak nastává noc. Aktivuj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.

 Když se den změní na noc nebo noc na den, získáváš 1 život. Můžeš líznout kartu. Pakliže tak učiníš, zahoď kartu.

Crossroads Candleguide

Artefakt Bytost — Scarecrow

4

3/4

Když Crossroads Candleguide vstupuje na bojiště,  vypověz až jednu cílovou kartu ze hřbitova.


2: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.

Otáčejí se hlavy svíčkovodců, jak kolem nich procházíte, nebo je to jen šálení světel?

Jack-o'-Lantern

Artefakt

1

1T, Obětuj Jack-o'-Lantern: Vypověz až jednu cílovou kartu ze hřbitova. Lízni kartu.


1, Exile Jack-o'-Lantern from your graveyard: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.

Na konci festivalu byl tím posledním, kdo se usmíval.

Moonsilver Key

Artefakt

2

1T, Obětuj Moonsilver Key: najdi si v knihovně kartu artefaktu s manovou schopností nebo kartu základní země, ukaž ji, dej si ji do ruky a pak si zamíchej knihovnu.

Aby se obnovila rovnována dne a noci, Sluneční zámek v centru Nebesníku musí být spojen znovu se svým ztraceným klíčem..

Mystic Skull

Artefakt

2

1T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.


5T: Transformuj Mystic Skull.

Desetiletí čekala tiše na zdi na tu správnou příležitost.

Mystic Monstrosity

Artefakt Bytost — Construct

5/6

Země pod tvou kontrolou mají "T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy."

Pod světlem nepřírozeného měsíce se vydala pryč na nohách ze slámy a kloubech z pantů vytržených ze dveří stodoly.

Pithing Needle

Artefakt

1

Jak Pithing Needle vstupuje na bojiště,  zvol si jméno karty.


Activované schopnosti zdrojů zvoleného jména nemohou být aktivovány, pokud nejde o manové schopnosti.

Někdy si skaab pamatuje příliš mnoho z předchozího života. Naštěstí je tu snadné řešení.

Silver Bolt

Artefakt

1

3T, Obětuj Silver Bolt: Silver Bolt udělí 3 zranění cílové bytosti. Je-li takto uděleno zranění permanentu s typem Werewolf, znič jej.

"Když vlkodlak zaútočí, máš čas jen na jednu střelu. Dej si záležet."
—Kapitán Eberheart

Stuffed Bear

Artefakt

2

2: Stuffed Bear se do konce kola stává 4/4 zelenou bytostí s typem Bear.

Chce to vycpavače výjimečného umění, aby vycpal a vystavil bestii, aniž by přišel o její predátorskou moc a instinkt.

Deserted Beach

Země

Deserted Beach vstupuje na bojiště tapnutá, pokud nekontroluješ dvě nebo více dalších zemí.


T: Přidej si W nebo U.

Záplavy a nečekané mrazy učinily chodníčky zrádnými.

Evolving Wilds

Země

T, Obětuj Evolving Wilds: Najdi si v knihovně kartu základní země, polož si ji na bojiště tapnutou, a pak si zamíchej knhovnu.

"Stensie plane novým ohněm, přílivy v Nefalii blázní. A všude ten nepřirozený sníh a led. Země nám posílá varování."
—Katilda, První z Jitrodějek

Field of Ruin

Země

T: Přidej si C.


2T, Obětuj Field of Ruin: Znič cílovou nezákladní zemi, kterou kontroluje protihráč. Každý hráč si v knihovně najde kartu základní země, dá si ji na bojiště a pak si zamíchá knihovnu.

Haunted Ridge

Země

Haunted Ridge vstupuje na bojiště tapnutá, pokud nekontroluješ dvě nebo více dalších zemí.


T: Přidej si B nebo R.

Víry prachu ukrývají rozpadající se útesy, zrádné srázy, propady, a chřtány neznámých zel.

Hostile Hostel

Země

T: Přidej si C.


1T, Obětuj bytost: Polož na Hostile Hostel žeton duše. Pak pokud jsou na ní tři nebo více žetonů duše, odstraň je, transformuj ji a odtapni ji. Aktivuj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.

Creeping Inn

Artefakt Bytost — Horror Construct

3/7

Kdykoli Creeping Inn útočí, můžeš vypovědět ze svého hřbitova kartu bytosti. Pakliže tak učiníš, každý protihráč ztrácí X životů a ty X životů získáváš, kde X je počet karet vypovězených ze hry ppmocí Creeping Inn.


4: Creeping Inn odfázuje.

Overgrown Farmland

Země

Overgrown Farmland vstupuje na bojiště tapnutá, pokud nekontroluješ dvě nebo více dalších zemí.


T: Přidej si G nebo W.

Pár plevelem zarostlých dýňových polí je vše, co zbylo z kdysi úrodných farem pokrývajících provincii.

Rockfall Vale

Země

Rockfall Vale vstupuje na bojiště tapnutá, pokud nekontroluješ dvě nebo více dalších zemí.


T: Přidej si R nebo G.

Výkřiky zděšení se rozléhají kessigskými údolími, jak vlkodlaci nahánějí svou kořist.

Shipwreck Marsh

Země

Shipwreck Marsh vstupuje na bojiště tapnutá, pokud nekontroluješ dvě nebo více dalších zemí.


T: Přidej si U nebo B.

Kostry zničených lodí trčí ze špinavé vody, zatímco kostry jejich námořníků hnijí v bahně dole.

COMMANDER

Leinore, Autumn Sovereign

Legendární Bytost — Human Noble

2GW

0/4

Slet — Na začátku bojové fáze ve tvém kole, polož +1/+1 žeton na až jednu cílovou bytost pod tvou kontrolou. Pak pokud kontroluješ tři nebo více bytostí s rozdílnými silami, lízni kartu.

Udržuje radovánky festivalu v chodu a nabíjí magii Jitrodějek nadějí.

Wilhelt, the Rotcleaver

Legendární Bytost — Zombie Warrior

2UB

3/3

Kdykoli jiná bytost s typem Zombie pod tvou kontrolou zemře, pokud neměla  decayed, vytvoř si 2/2 černou bytost-token s typem Zombie a s decayed. (Nemůže blokovat. Když útočí, na konci kola ji obětuj.)


Na začátku tvé fáze konce kola můžeš obětovat permanent s typem Zombie. Pakliže tak učiníš, lízni kartu.

 

Eloise, Nephalia Sleuth

Legendární Bytost — Human Rogue

3UB

4/4

Kdykoli jiná bytost pod tvou kontrolou zemře, vyšetřuj. (Vytvoř si bezbarvý artefaktový token Stopy s "2, Obětuj tento artefakt: Lízni kartu.")


Kdykoli obětuješ token, proveď surveil 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji dát do hřbitova.)

 

Kyler, Sigardian Emissary

Legendární Bytost — Human Cleric

3GW

2/2

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiný permanent s typem Human, polož +1/+1 žeton na Kyler, Sigardian Emissary.


Ostatní bytosti s typem Human mají +1/+1 za každý žeton na Kyler, Sigardian Emissary.

"I když andělé podlehli šílenství, Sigarda odolala. Ona je naděje."

Celestial Judgment

Sorcery

4WW

 

Za každou rozdílnou hodnotu síly mezi bytostmi na bojišti si zvol jednu hodnotu. Znič všechny takto nevybrané bytosti.

"Chtěl jsem navrhnout stříbro, ale paprsek čirého andělského hněvu, to taky klapne."
—Rem Karolus, zabiják démonů

Curse of Conformity

Očarování — Aura Curse

4W

 

Očaruj hráče


Bytosti kontrolované očarovaným hráčem které nejsou legendární, mají základní sílu a odolnost 3/3 a ztrácejí všechny typy bytostí.

Zda zapadneš, není fakt ani trochu tvoje starost.

Moorland Rescuer

Bytost — Human Knight

5W

4/4

Když Moorland Rescuer zemře, vrať libovolný počet karet bytostí s celkovou silou X a méně ze svého hřbitova na bojiště, kde X je síla Moorland Rescuer. Vypověz Moorland Rescuer ze hry.

"Drž se, maličká. Dostanu tě do bezpečí."

Sigarda's Vanguard

Bytost — Angel

4W

3/3

Flash


Flying


Kdykoli Sigarda's Vanguard vstupuje na bojiště nebo útočí, zvol si libovolný počet bytostí s rozdílnými silami. Tyto bytosti do konce kola získávají double strike.

 

Stalwart Pathlighter

Bytost — Human Soldier

2W

3/1

Vigilance


Slet — Na začátku bojové fáze ve tvém kole, pokud kontroluješ tři nebo více bytostí s rozdílnými silami, bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola nezničitelnost.

"Festival je už za rohem. Skoro jste tam!"

Wall of Mourning

Bytost — Wall

1W

0/4

Defender


Když Wall of Mourning vstupuje na bojiště,  vypověz z hry kartu z vršku své knihovny lícem dolů za každého protihráče, kterého máš.

 
Slet — Na začátku tvé fáze konce kola, pokud kontroluješ tři nebo více bytostí s rozdílnými silami, dej si kartou vypovězenou ze hry pomocí Wall of Mourning do ruky vlastníka.

 

Cleaver Skaab

Bytost — Zombie Horror

3U

2/4

3T, Obětuj jiný permanent s typem Zombie: Vytvoř si dvě bytosti-tokeny, které jsou kopií obětované bytosti.

Zuřící a neschopní se oddělit si oba nesmiřitelné rivalové vybíjeli vztek tak, že vše ostatní roztínali vejpůl.

Curse of Unbinding

Očarování — Aura Curse

6U

 

Očaruj hráče


Na začátku udržovací fáze očarovaného hráče onen hráč otáčí karty z vršku své knihovny, dokud neotočí kartu bytosti. Dej si ji na bojiště pod tvou kontrolu. Onen hráč dá zbytek otočených karet do hřbitova.

 

Drown in Dreams

Instant

X2U

 

Zvol si jedno. Pokud kontroluješ velitele, dyž toto kouzlo sešleš, můžeš si zvolit oboje.


• Cílový hráč lízne X karet

• Cílový hráč odemele dvakrát X karet.

"Naše mysli jsou nezměrně hluboké. Ponoř se v tu svou, ale nezapomeň cestu zpět."
—Teferi

Empty the Laboratory

Sorcery

XUU

 

Obětuj X permanentů typu Zombie, pak otáčej karty z vršku své knihovny, dokud neotočíš počet karet bytostí typu Zombie rovných počtu takto obětovaných permanentů typu Zombie. Tyto karty dej na bojiště a zbytek na spodek knihovny v náhodném pořadí.

 

Hordewing Skaab

Bytost — Zombie Horror

4U

3/3

Flying


Ostatní permanenty s typem, Zombie pod tvou kontrolou mají flying.


Kdykoli jedna nebo více bytostí typu Zombie pod tvou kontrolou udělí bojové zranění jednomu nebo více protihráčům, můžeš líznout počet karet rovný počtu protihráčů, kterým bylo zranění uděleno. Pakliže tak učiníš, zahoď tolik karet.

 

Shadow Kin

Bytost — Shapeshifter

3U

2/2

Flash


Na začátku tvé udržovací fáze, každý hráč odemele tři karty. Můžeš z takto odemletých karet vypovědět ze hry kartu bytosti z takto odemletých karet.

Pakliže tak učiníš, Shadow Kin se stane kopií oné karty, pouze si stále ponechává tuto schopnost.

 

Crowded Crypt

Artefakt

2B

 

T: Přidej si B.


Kdykoli bytost pod tvou kontrolou zemře, polož na Crowded Crypt žeton mrtvoly.


4BBT, Obětuj Crowded Crypt: Vytvoř si 2/2 černou bytost-token s typem Zombie  s decayed za každý žeton mrtvoly na Crowded Crypt. (Bytost s decayed nemůže blokovat. Když  útočí, na konci bojové fáze ji obětuj.)

 

Curse of the Restless Dead

Očarování — Aura Curse

2B

 

Očaruj hráče


Kdykoli vstupuje na bojiště pod kontrolu očarovaného hráče země, vytvoř si 2/2 černou bytost-token s typem Zombie a s decayed. (Nemůže blokovat. Když útočí, na konci kola ji obětuj.)

 

Ghouls' Night Out

Sorcery

3BB

 

Za každého hráče si zvol kartu bytosti v jeho hřbitově. Dej si je pod svou kontrolou na bojiště. Ke svým dalším typům a barvám jsou černé,  mají typ Zombie a decayed. (Bytost s decayed nemůže blokovat. Když  útočí, na konci bojové fáze ji obětuj.)

 

Gorex, the Tombshell

Legendární Bytost — Zombie Turtle

6BB

4/4

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla můžeš vypovědět ze hry libovolný počet karet bytostí ze svého hřitova. Toto kouzlo stojí k seslání o 2 méně za každou takto vypovězenou kartu.


Deathtouch

Kdykoli Gorex, the Tombshell útočí nebo zemře, vrať náhodně zvolenou kartu vypovězenou pomocí Gorex do ruky vlastníka.

 

Prowling Geistcatcher

Bytost — Human Rogue

3B

2/4

Kdykoli obětuješ jinou bytost, vypověz ji ze hry. Pokud to byl token, polož +1/+1 žeton na Prowling Geistcatcher.


Když Prowling Geistcatcher opustí bojiště, vrať každou kartu s ní vypovězenou na bojiště pod tvou kontrolu.

 

Ravenous Rotbelly

Bytost — Zombie Horror

4B

4/5

Když Ravenous Rotbelly vstupuje na bojiště, můžeš obětovat až tři permanenty s typem Zombie. Když takto obětuješ jeden nebo více permanent s typem Zombie, každý hráč obětuje tolik bytostí.

Hlídka našla hrob prázdný vyjma pár dokonale ohlodaných kostí.

Tomb Tyrant

Bytost — Zombie Noble

3B

3/3

Ostatní bytosti s typem Zombie pod tvou kontrolou mají +1/+1.


2BT, Obětuj bytost: Vrať si náhodně kartu bytosti ze svého hřbitova na bojiště. Aktivuj pouze ve svém kole a pouze pokud máš alespoň tři karty s typem Zombie ve hřbitově.

 

Celebrate the Harvest

Sorcery

3G

 

Najdi si v knhovně až X karet základních zemí, kde X je počet rozdílných hodnot síly mezi bytostmi pod tvou kontrolou. Polož ony karty na bojiště tapnuté, pak si zamíchej knihovnu..

Dožínkový tanec je gejzírem bezstarostnosti a radosti, poslední záblesk před chladnými temnými zimními nocemi.

Curse of Clinging Webs

Očarování — Aura Curse

2G

 

Očaruj hráče


Kdykoli zemře bytost pod kontrolou očarovaného hráče, která není token, vypověz ji ze hry a vytvoř s 1/2 zelenou bytost-token s typem Spider a s reach.

Clare si příliš pozdě uvědomila, proč si nikdo nezkracoval cestu přes ten starý mlýn.

Heronblade Elite

Bytost — Human Warrior

2G

1/1

Vigilance


Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiný permanent s s tyoem Human, +1/+1 žeton on Heronblade Elite.


T: Přidej si X man libovolné barvy, kde X je síla Heronblade Elite.

"Když andělé padnou, musí povstat lidé."

Kurbis, Harvest Celebrant

Legendární Bytost — Treefolk

XGG

0/0

Kurbis, Harvest Celebrant vstupuje na bojiště s počtem +1/+1 žetonů rovným počtu many spotřebované k jejímu seslání.


Odstraň +1/+1 žeton z Kurbis: Udělení veškerého zranění, které by bylo toto kolo uděleno jiné cílové bytosti s +1/+1 žetonem na sobě.

 

Ruinous Intrusion

Instant

3G

 

Vypověz ze hry cílový permanent nebo očarování.

Polož X +1/+1 žetonů na cílovou bytost pod tvou kontrolou, ke X je manová hodnota permanentu takto vypovězeného.

Dlabání dýní se mělo konat až *po* oslavě.

Sigardian Zealot

Bytost — Human Cleric

4G

3/3

Na začátku bojové fáze ve tvém kole, zvol si libovolný počet bytostí s rozdílnými hodnotami síly. Každá z nich získává +X/+X a vigilance do konce kola, kde X je síla Sigardian Zealot.

"Bojujeme bok po boku! V Sigardině jménu, pozvedněte zbraně"

Somberwald Beastmaster

Bytost — Human Ranger

6G

1/1

Když Somberwald Beastmaster vstupuje na bojiště,  vytvoř si 2/2 zelenou bytost-token s typem Wolf creature token,  3/3 zelenou bytost-token s typem Beast, a 4/4 zelenou bytost-token s typem Beast.

Bytosti-tokeny pod tvou kontrolou mají deathtouch.

 

Commander – Set boostery

Avacyn's Memorial

Legendární Artefakt

5WWW

 

Nezničitelnost


Ostatní legendární permanenty pod tvou kontrolou mají nezničitelnost.

Mramoru nebylo, a tak věrní obnovili její podobu z dřeva, jílu, provazů a slámy.

Visions of Glory

Sorcery

4W

 

Vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Human za každou bytost pod tvou kontrolou.


Flashback 8WW. Toto kouzlo stojí k seslání tímto způsobem o X méně, kde X je nejvyšší manová hodnota velitele, kterého vlastníš na bojišti nebo ve velitelské zóně. (Můžeš tuto kartu seslat ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

 

Visions of Duplicity

Sorcery

2U

 

Prohoď kontrolu mezi dvěma cílovými bytostmi, které nekontroluješ.


Flashback 8UU. Toto kouzlo stojí k seslání tímto způsobem o X méně, kde X je nejvyšší manová hodnota velitele, kterého vlastníš na bojišti nebo ve velitelské zóně. (Můžeš tuto kartu seslat ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

 

Visions of Dread

Sorcery

2B

 

Cílový protihráč položí kartu bytosti dle své volby ze svého hřbitova pod tvou kontrolu.


Flashback 8BB. Toto kouzlo stojí k seslání tímto způsobem o X méně k seslání, kde X je nejvyšší manová hodnota velitele, kterého vlastníš na bojišti nebo ve velitelské zóně. (Můžeš tuto kartu seslat ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

 

Curse of Obsession

Očarování — Aura Curse

4R

 

Očaruj hráče


Na začátku lízací fáze očarovaného hráče si onen hráč lízne dvě karty navíc.

Na začátku fáze konce kola očarovaného hráče onen hráč zahodí ruku.

Vyrvával jedno prkno po druhém, až měl ruce celé od krve. Přesto nenašel, co hledal, ať to bylo cokoliv.

Visions of Ruin

Sorcery

3R

 

Každý protihráč obětuje artefakt. Za každý takto obětovaný artefakt si vytvoř token Pokladu.


Flashback
 8RR. Toto kouzlo stojí k seslání tímto způsobem o X méně, kde X je nejvyšší manová hodnota velitele, kterého vlastníš na bojišti nebo ve velitelské zóně. (Můžeš tuto kartu seslat ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

 

Visions of Dominance

Sorcery

2G

 

Polož na cílovou bytost +1/+1 žeton, pak zdvoj počet žetonů na ní ležících.


Flashback 8GG. Toto kouzlo stojí k seslání tímto způsobem o X méně, kde X je nejvyšší manová hodnota velitele, kterého vlastníš na bojišti nebo ve velitelské zóně. (Můžeš tuto kartu seslat ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

 

Lynde, Cheerful Tormentor

Legendární Bytost — Human Warlock

1UBR

2/4

Deathtouch


Kdykoli je permanent s typem Curse odložen do tvého hřbitova z bojiště, vrať jej na bojiště připojen na tebe na začátku příští fáze konce kola.

Na začátku tvé udržovací fáze můžeš připojit permanent s typem Curse připojený na tobě na jednoho z tvých protihráčů. Pakliže tak učiníš, lízni kartu.

 

 

Překlad Jan Adam, 2021