Překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele. Kontakt: mudrc@mysticshop.cz

Jméno

Typ

Cena

S/O

Herní text

Flavor text

Morophon, the Boundless

Legendární bytost — Shapeshifter

1

6/6

Changeling (Tato karta má všechny typy bytostí.)


Jak Morophon, the Boundless vstupuje na bojiště, zvol si typ bytosti.


Kouzla zvoleného typu, které sesíláš, tě stojí k seslání o 11111 méně. Tento efekt snižuje pouze množství barevné many, kterou platíš.


Ostatní bytosti zvoleného typu pod tvou kontrolou mají +1/+1.

Answered Prayers

Očarování

111

Kdykoli vstupuje na bojiště bytost pod tvou kontrolu, získáváš 1 život. Pokud Answered Prayers není bytost, do konce kola se stává 3/3 bytostí s typem Angel a s flying navíc ke svým dalším typům.

 Andělé nemohou ignorovat zbožné prosby.

Astral Drift

Očarování

11

Kdykoli cykluješ Astral Drift nebo jinou kartu, zatímco je Astral Drift na bojišti, možeš vypovědět cílovou bytost z e hry. Pakliže tak učiníš, vrať onu kartu na bojiště pod kontrolu vlastníka na začátku příští fáze konce kola.
Cycling 11 (11, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

Battle Screech

Sorcery

111

Vytvoř si dvě 1/1 bílé bytosti-tokeny s typem Bird a s flying.


Flashback—Tapni tři netapnuté bílé bytosti, jež kontroluješ. (Můžeš toto kouzlo seslat ze svého hřbitova za jeho flashback cenu. Pak jej vypověz ze hry.)

Všechny zvuky znějí v souladu se Světoduší.

Dismantling Blow

Instant

11

Kicker 11 (Když toto kouzlo sesíláš, můžeš zaplatit navíc 11)


Znič cílový artefakt nebo očarování. Pokud byla zaplacena kicker cena tohoto kouzla, lízni dvě karty.

 "Co nemůže být zničeno, bude uvězněno, ale první to fakt zkuste zničit. "
—Rem Karolus, Čepel Inkvizice

Enduring Sliver

Bytost — Sliver

11

2/2

Outlast 1 (11: Polož na tuto bytost +1/+1 žeton. Prováděj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery)


Ostatní bytosti s typem Sliver pod tvou kontrolou mají outlast 1.

Čas rozemlel hory na prach, ale sliveři přetrvávají.

Ephemerate

Instant

1

Vypověz ze hry cílovou bytost pod tvou kontrolou, pak ji vať na bojiště pod kontrolu vlastníka.

Rebound (Pokud jsi toto kouzlo seslal/a z ruky, vypověz jej po jeho vyhodnocení ze hry. Na začátku tvé další udržovací (upkeep) fáze můžeš toto kouzlo seslat z vypovězené zóny bez placení jeho manové ceny.)

Face of Divinity

Očarování — Aura

11

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +2/+2.


Pokud je na očarované bytosti připojena další Aura, má tato bytost first strike a lifelink.

Čisté duše září jasně jako rozbřesk.

First Sliver's Chosen

Bytost — Sliver

11

3/3

Bytosti s typem Sliver pod tvou kontrolou mají exalted. (Kdykoli útočí bytost pod tvou kontrolou sama, získává +1/+1 za každý výskyt exalted mezi permanenty, které kontroluješ.)

Nejhouževnatější členové roje instinktivně ochraňují Prvního Slivera.

Force of Virtue

Očarování

111

Není-li tvé kolo, můžeš namísto placení manové ceny tohoto kouzla vypovědět ze své ruky bílou kartu.

Flash

Bytosti pod tvou kontroloumají +1/+1.

"Kam božstvo vede, tam v jeho stopách kráčí vítězství. "
—Motto Stříbrobřitů

Generous Gift

Instant

11

Znič cílový permanent. Hráč jej kontrolující si vytvoří 3/3 zelenou bytost-token s typem Elephant.

Nejlepší dárky jsou ty, co nelze dát dále.

Gilded Light

Instant

11

Do konce kola získáváš shroud. (Nemůžeš být cílem kouzel ani schopností.)


Cycling 1 (1, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

Kdokoli přežije první úder, může zasadit ten druhý.

Giver of Runes

Bytost — Kor Cleric

1

1/2

1: Jiná cílová bytost pod tvou kontrolou získává do konce kola imunitu vůči barvě dle tvé volby nebo vůči bezbarvým zdrojům.

Těm, koho si zvolí za rodinu, daruje znamení ochrany.

Impostor of the Sixth Pride

Bytost — Shapeshifter

11

3/1

Changeling (Tato karta má všechny typy bytostí.)

Kmen byl silný jako jeho touha, jeho teritorium obrovské, jako jeho izolace. Měňavec věděl, že nalezl svůj domov i podobu.

Irregular Cohort

Bytost — Shapeshifter

111

2/2

Changeling (Tato karta má všechny typy bytostí.)


Když Irregular Cohort vstupuje na bojiště, vytvoř si 2/2 bezbarvou bytost-token s typem Shapeshifter a s changeling.

Kde se prchavá forma snoubí s trvalou oddaností.

King of the Pride

Bytost — Cat

11

2/1

Ostatní bytosti s typem Cat pod tvou kontrolou mají +2/+1.

"Přeslavné jest kráčet znovu savanou s mým milovaným."
—"Milostná píseň Dne a Noci"

Knight of Old Benalia

Bytost — Human Knight

111

3/3

Suspend 5—1 (Namísto seslání této karty ze své ruky můžeš zaplatit  1 a vypovědět ji ze hry s pěti žetony času na sobě. Na začátku tvé udržovací fáze odstraň jeden žeton času. Když je odstraněn poslední, sešli toto kouzlo bez placení jeho manové ceny. Má haste.)


Když Knight of Old Benalia vstupuje na bojiště, ostatní bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+1.

Lancer Sliver

Bytost — Sliver

11

2/2

Bytosti s typem Sliver pod tvou kontrolou mají first strike.

"Ty halapartny měly pomoci!"
—Merrik Aidar, benalijský hlídkující

Martyr's Soul

Bytost — Spirit Soldier

11

3/2

Convoke (Tvé bytosti ti mohou pomoci se sesíláním tohoto kouzla. Každá bytost tapnutá při sesílání tohoto kouzla zaplatí za 1 nebo jednu manu barvy oné bytosti.)


Když Martyr's Soul vstupuje na bojiště, pokud nekontroluješ žádné tapnuté země, polož na ni dva +1/+1 žetony.

On Thin Ice

Sněžné očarování — Aura

1

Očaruj sněžnou zemi, kterou kontroluješ.


Když On Thin Ice vstupuje na bojiště, vypověz ze hry cílovou bytost pod kontrolou přotihráče, dokud On Thin Ice neopustí bojště

Proklínal vítr. Proklínal zimu. Ale když vstoupil na led, proklel tím sám sebe.

Ranger-Captain of Eos

Bytost — Human Soldier

111

3/3

Když Ranger-Captain of Eos vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně najít kartu bytosti s převedenou manovou cenou 1  nebo méně, ukázat ji, dát si ji do ruky, a pak si zamíchat knihovnu.

Obětuj Ranger-Captain of Eos: Tví protihráči nemohou toto kolo sesílat kouzla, která nejsou kouzly bytostí.

Recruit the Worthy

Instant

1

Buyback 1 (Při sesílání tohoto kouzla můžeš připlatit 1. Pakliže tak učiníš, vrať si po jeho vyhodnocení tuto kartu do ruky.)


Vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Soldier.

Pro zachování  míru v duši se hotovili k válce.

Reprobation

Očarování — Aura

11

Očaruj bytost


Očarovaná bytost ztrácí všechny schopnosti a stává se bytostí s typem Coward a základní silou a odolností 0/1. (Ponechá si všechny nadtypy, ale ztrácí všechny ostatní typy bytosti i čehokoli jiného.)

Bylo času, kdy se všechny zbabělé příšery krčily před Avacyninou božskou mocí.

Rhox Veteran

Bytost — Rhino Soldier

11

2/4

Battle cry (Kdykoli tato bytost útočí, každá další útočící bytost získává do konce kola +1/+0)


Kdykoli Rhox Veteran útočí, tapni cílovou bytost pod kontrolou protihráče.

"Bitva je o tom, kde stojíš. Nikdy mi nestůj v cestě."

Segovian Angel

Bytost — Angel

1

1/1

Flying, vigilance

Když Worzel povolala segovijské anděly, aby bojovali s Thomilovými komáry z Gargantikaru, výsledná bitva vešla do dějin jako jedna z nejméně ničivých v Multiverzu.

Serra the Benevolent

Legendární sférochodec — Serra

111

4

+2: Bytosti s flying pod tvou kontrolou získávají do konce kla +1/+1.


−3: Vytvoř si 4/4 bílou bytost-token s typem Angel, s flying a vigilance.

 
−6: Získáváš emblém sPokud kontroluješ bytost, pak zranění, které by snížilo tvůj počet životů na méně než 1 jej namísto toho sníží na 1."

Settle Beyond Reality

Sorcery

11

Zvol si jedno nebo oboje —


• Vypověz ze hry cílovou bytost, již nekontroluješ.
• Vypověz ze hry cílovou bytost, již kontroluješ, pak ji vrať na bojiště pod kontrolu vlastníka.

Dva sebráni, dva souzeni, jeden navrácen.

Shelter

Instant

11

Cílová bytost pod tvou kontrolou získává do konce kola imunitu proti barvě dle tvé volby.

 
Lízni kartu.

Dobří stratégové se chápou příležitostí. Lepší si vytvářejí vlastní.

Sisay, Weatherlight Captain

Legendární bytost — Human Soldier

11

2/2

Sisay, Weatherlight Captain získává +1/+1 za každou barvu mezi jinými legendárními bytostmi, jež kontroluješ.


11111: Najdi si v knihovně kartu legendárního permanentu s převedenou manovou cenou menší, než je síla Sisay, dej si onu kartu na bojiště a pak si zamíchej knihovnu.

Soul-Strike Technique

Očarování — Aura

11

Očaruj bytost

Očarovaná bytost má +1/+1 a vigilance.


Když očarovaná bytost zemře, manifestuj vrchní kartu své knihovny (Polož onu kartu na bojiště lícem dolů jako 2/2 bytost. Kdykoli ji za její manovou cenu obrať lícem vzhůru, pokud se jedná o kartu bytosti.)

Splicer's Skill

Sorcery

11

Vytvoř si 3/3 bezbarvou artefaktovou bytost s typem Golem.

Přilep na instant nebo sorcery 11 (Když sesíláš kouzlo instant nebo sorcery, můžeš ukázat tuto kartu z ruky a zaplatit její přilepovací (splice) cenu. Pakliže tak učiníš, přidej efekty tohoto kouzla k onomu kouzlu.)

Stirring Address

Instant

11

Cílová bytost pod tvou kontrolou získává do konce kola +2/+2.

Overload 11 (Můžeš toto kouzlo seslat za jeho overload cenu. Pakliže tak učiníš, nahraď v jeho textu všechny výskyty slova „cílový“ slovem „každý.“)

"Za slávu! Za spraveldnost! Za naši královnu! "

Trustworthy Scout

Bytost — Human Scout

11

2/2

11, Vypověz Trustworthy Scout ze svého hřbitova ze hry: Najdi si v knihovně kartu jménem Trustworthy Scout, ukaž ji, dej si ji do ruky, pak si zamíchej knihovnu.

"Neboj se. Když mne ztratíš, budu hned za tebou."

Valiant Changeling

Bytost — Shapeshifter

111

3/3

Toto kouzlo stojí k seslání o 1 méně za každý typ bytosti mezi bytostmi pod tvou kontrolou. Tento efekt nemůže zlevnit množství many vyžadované k jeho seslání o více než 1.


Changeling (Tato karta má všechny typy bytostí.)


Double strike

Vesperlark

Bytost — Elemental

11

2/1

Flying


Když Vesperlark opustí bojiště, vrať si cílovou bytost se silou 1 či méně ze svého hřbitova na bojiště.

Evoke 11 (Můžeš toto kouzlo seslat za jeho evoke cenu. Pakliže tak učiníš, je po vstupu na bojiště obětována.)

Wall of One Thousand Cuts

Bytost — Wall

111

3/5

Defender, flying


1: Wall of One Thousand Cuts může toto kolo útočit, jako by neměla defender.

Rodiny padlých darují meče jejich milovaných, aby posílili obranu města.

Winds of Abandon

Sorcery

11

Vypověz ze hry cílovou bytost you don't control. For each creature exiled this way, its controller searches their library for a basic land card. Those players put those cards onto the battlefield tapped, then shuffle their libraries.
Overload 111 (Můžeš toto kouzlo seslat za jeho overload cenu. Pakliže tak učiníš, nahraď v jeho textu všechny výskyty slova „cílový“ slovem „každý.“)

Wing Shards

Instant

111

Cílový hráč obětuje útočící bytost.


Storm (Když sešleš toto kouzlo, zkopíruj jej za každé kouzlo seslané toto kolo před ním. Pro kopie si můžež zvolit nové cile.)

Její pera proťala vzduch, stejně tichá, jako ostrá.

Zhalfirin Decoy

Bytost — Human Soldier

11

1/3

1: Tapni cílovou bytost. Aktivuj tuto schopnost jen pokud toto kolo vstoupila pod tvou kontrolu na bojiště bytost.

"Nedovol, aby z tebe spustili oči. "
—Sidar Jabari

Archmage's Charm

Instant

111

Zvol si jedno —
• Zruš cílové kouzlo.
• Cílový hráč lízne dvě karty.
• Získáváš kontrolu nad cílovým permanentem, který není země, s převedenou manovou cenou 1 či méně.

Bazaar Trademage

Bytost — Human Wizard

11

3/4

Flying


Když Bazaar Trademage vstupuje na bojiště, lízni dvě karty, pak tři karty zahoď.

Vyměnil lampu za žezlo, žezlo za rubín, a rubín za prostý koberec.

Blizzard Strix

Sněžná bytost — Bird

11

3/2

Flash


Flying


Když Blizzard Strix vstupuje na bojiště, pokud kontroluješ jiný sněžný permanent mimo Blizzard Strix, vypověz ze hry jiný cílový permanent než Blizzard Strix. Vrať onu kartu na bojiště pod kontrolu vlastníka na začátku příští fáze konce kola.

Chillerpillar

Sněžná bytost — Insect

11

3/3

111: Monstrosity 2. (Pokud tato bytost není monstrózní, polož na ni dva +1/+1 žetony a stává se monstrózní. 1 může být zaplaceno jednou manou ze sněžného permanentu)


Pokud je Chillerpillar monstrózní, má flying.

Z její kukly se rozlétne hejno.

Choking Tethers

Instant

11

Tani až čtyři cílové bytosti.


Cycling 11 (11, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)


Když cyklíš Choking Tethers, můžeš tapnout cílovou bytost.

Čaroděje mohou přečíslit, ale nikdy přechytračit.

Cunning Evasion

Očarování

11

Kdykoli je bytost pod tvou kontrolou zablokována, můžeš ji vrátit do ruky vlastníka.

"Začni s únikem a jdi na to pozpátku."
— Cesta tajemství

Echo of Eons

Sorcery

111

Každý hráč zamíchá svou ruku a hřbitov do knihovny, pak si lízne sedm karet.


Flashback 11 (Můžeš tuto kartu seslat ze svého hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

Přítomnost je záležitostí perspektivy.

Everdream

Instant

11

Lízni kartu.

Přilep na instant or sorcery 11 (Když sesíláš kouzlo instant nebo sorcery, můžeš ukázat tuto kartu z ruky a zaplatit její přilepovací (splice) cenu. Pakliže tak učiníš, přidej efekty tohoto kouzla k onomu kouzlu.)

Exclude

Instant

11

Zruš cílové kouzlo bytosti.


Lízni kartu.

"Zrovna teď na tebe nemám čas."
—Teferi

Eyekite

Bytost — Drake

11

1/2

Flying


Eyekite má +2/+0, pokud jsi toto kolo lízl/a dvě a více karet.

"Tenhle bude potřebovat vedení. Nakonec, každé z jeho očí je větší než jeho mozek. "
—Cyla, Pán Hnízda

Fact or Fiction

Instant

11

Otoč vrchních pět karet tvé knihovny. Protihráč je rozdělí na dvě hromádky. Jednu si dej do ruky a druhou do hřbitova.

"Každá volba je radost."

Faerie Seer

Bytost — Faerie Wizard

1

1/1

Flying


Když Faerie Seer vstupuje na bojiště, proveď scry 2.

"Vzory křížících se vln odhalí budoucnost těm, kdo ví, jak je číst."

Force of Negation

Instant

111

Není-li tvé kolo, můžeš namísto placení manové ceny tohoto kouzla vypovědět ze své ruky modrou kartu.


Zruš cílové kouzlo, které nění kouzlem bytosti. Pokud je ono kouzlo takto zrušeno, namísto odložení do hřbitova vlastníka jej vypověz ze hry.

"Zkus to, pokud musíš."

Future Sight

Očarování

1111

Hraj s vrchní kartou knihovny otočenou.

Můžeš hrát vrchní kartu své knihovny.

"Je nevyhnutelné tím méně zázračné?"
—Veldka, vědma poutnice

Iceberg Cancrix

Sněžná bytost — Crab

11

0/4

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiný sněžný permanent, můžeš nechat cílového hráčr odložit vrchní dvě karty své knihovny do svého hřbitova.

Jeho krunýř vydrží vše kromě oblevy.

Man-o'-War

Bytost — Jellyfish

11

2/2

Když Man-o'-War vstupuje na bojiště, vrať cílovou bytost do ruky vlastníka.

"Krása na pohled není vždy to samé na dotek."
—Naimah, filozofka z Femerefu

Marit Lage's Slumber

Legendary Sněžné očarování

11

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu Marit Lage's Slumber nebo jiný sněžný permanent, proveď scry 1.


Na začátku své udržovací fáze, pokud kontroluješ deset nebo více sněžných permanentů, obětuj Marit Lage's Slumber. Pakliže tak učiníš, vytvoř si Marit Lage, legendární černou 20/20 bytost-token s flying a nezničitelností.

Mirrodin Besieged

Očarování

11

Jak Mirrodin Besieged vstupuje na bojiště, vyber si Mirran nebo Phyrexian.


• Mirran — Kdykoli sešleš kouzlo artefaktu, vytvoř si 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Myr.


• Phyrexian — Na začátku tvé fáze konce kola lízni kartu, pak kartu zahoď. Pokud je pak ve tvém hřbitově patnáct nebo více karet artefaktů, cílový protihráč prohrává hru.

Mist-Syndicate Naga

Bytost — Naga Ninja

11

3/1

Ninjutsu 11 (11,Vrať si do ruky nezablokovanou útočící bytost, již kontroluješ: Polož na bojiště tuto kartu, tapnutou a útočící.)


Kdykoli Mist-Syndicate Naga udělí bojové zranění hráči, vytvoř si token, jenž je kopií Mist-Syndicate Naga.

Moonblade Shinobi

Bytost — Human Ninja

11

3/2

Ninjutsu 11 (11,Vrať si do ruky nezablokovanou útočící bytost, již kontroluješ: Polož na bojiště tuto kartu, tapnutou a útočící.)
Kdykoli Moonblade Shinobi udělí bojové zranění hráči, vytvoř si 1/1 modrou bytost-token s typem Ilusion a s flying.

Oneirophage

Bytost — Squid Illusion

11

1/2

Flying


Kdykoli lízneš kartu, polož na Oneirophage +1/+1 žeton.

Manifestuje se na čarodějných akademiích a živí se inspirací z mladých zázračných studentů.

Phantasmal Form

Instant

11

Do konce kola se až dvě cílové bytost stávají navíc ke svým dalším typům a barvám modrými bytostmi s typem Illusion, flying, a základní silou a odolností 3/3.Lízni kartu.

V každém z nás dřímá neuchopitelné.

Phantom Ninja

Bytost — Illusion Ninja

111

2/2

Phantom Ninja nemůže být blokována.

"Ninjové umí běhat po vodě, tahat žebříky z kapes, zabíjet polibkem a protahovat se mezi cihlami. Kecy v kleci, říkám já."
—Benden, klevetník z čajovny.

Pondering Mage

Bytost — Human Wizard

111

3/4

Když Pondering Mage vstupuje na bojiště, podívej se na vrchní tři karty své knihovny a pak je dej zpět v jakémkoli pořadí. Můžeš si zamíchat knihovnu. Lízni kartu.

"Nikdy nenechávej budoucnost na osudu."

Prohibit

Instant

11

Kicker 1 (Když sesíláš toto kouzlo, můžeš připlatit 1 )


Zruš cílové kouzlo, je-li jeho převedená manová cena 2 a méně. Pokud byla zaplacena kicker cena, namísto toho zruš ono kouzlo, pokud je jeho převedená manová cena 4 a méně.

Rain of Revelation

Instant

11

Lízni tři karty, pak kartu zahoď.

"Jak se nebesa otevřela, běželi jsme se ukrýt. Na půl cestě jsem najednou přišla na to, již promočena, že možná získám více, když nechám po sobě déšť stákat namísto toho, abych před ním utíkala. "

Rebuild

Instant

11

Vrať všechny artefakty do rukou vlastníků.


Cycling 1 (1, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

První krok v každém artificérově plánu je sepsat inventář.

Scour All Possibilities

Sorcery

11

Proveď scry 2, pak lízni kartu.


Flashback 11 (Můžeš tuto kartu seslat ze svého hřbitova za jeji flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

Hledání odpovědí v budoucnosti často vede k dalším otázkám.

Scuttling Sliver

Bytost — Sliver Trilobite

11

2/2

Bytosti s typem Sliver pod tvou kontrolou mají "1: Odtapni tuto bytost."

Živoucí fosilie oživlá po celých epochách spánku.

Smoke Shroud

Očarování — Aura

11

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +1/+1 a flying.


Když vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu permanent s typem Ninja, můžeš vrátit Smoke Shroud ze svého hřbitova na bojiště, připojený na oné bytosti.

Spell Snuff

Instant

111

Zruš cílové koulo.


Fateful hour — Pokud máš 5 a méně životů, lízni kartu.

"Dobrou noc."

Stream of Thought

Sorcery

1

Cílový hráč odloží vrchní čtyři karty své knihovny do hřbitova. Ty si zamíchej až čtyři karty ze hřbitova do své knihovny.

 
Replicate 111 (Když sesíláš toto kouzlo, zkopíruj jej za každé zaplacení replicate ceny. Můžeš si pro kopie zvolit nové cíle.)

String of Disappearances

Instant

1

Vrať cílovou bytost do ruky vlastníka. Pak může hráč onu bytost kontrolující zaplatit 11. Pakliže tak učiní, může toto kouzlo zkopírovat a pro kopii si zvolit nový cíl.

Tribute Mage

Bytost — Human Wizard

11

2/2

Když Tribute Mage vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně najít kartu artefaktu s převedenou manovou cenu 2, ukázat ji, dát si ji do ruky a pak si zamíchat knihovnu.

Twisted Reflection

Instant

11

Zvol si jedno —
• Cílová bytost získává do konce kola -6/-0.
• Prohoď do konce kola sílu a odolnost cílové bytosti.

 
Entwine 1 (Zvol so oboje, pokud zaplatíš entwine cenu.)

Urza, Lord High Artificer

Legendární bytost — Human Artificer

111

1/4

Když Urza, Lord High Artificer vstupuje na bojiště, vytvoř si 0/0 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Construct a "Tato bytost má +1/+1 za každý artefakt, jenž kontroluješ. "


Tapni netapnutý artefakt, jenž kontroluješ: Přidej si 1.

1: Zamíchej si knihovnu a pak vypověz ze hry vrchní kartu své knihovny. Do konce kola můžeš onu kartu zahrát bez placení její manové ceny.

Watcher for Tomorrow

Bytost — Human Wizard

11

2/1

Hideaway (Tato bytost vstupuje na bojiště tapnutá. Když tak učiní, podívej se na vrchní čtyři karty své knihovny, jednu vypověz ze hry lícem dolů a zbytek dej na spodek své knihovny.)


Když Watcher for Tomorrow opustí bojiště, dej vypovězenou kartu do ruky vlastníka.

Windcaller Aven

Bytost — Bird Wizard

111

4/3

Flying


Cycling 1 (1, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)


Když cyklíš Windcaller Aven, cílová bytost získává do konce kola flying.

Každý výkřik pozvedá její spojence vstříc hromu.

Winter's Rest

Sněžné očarování — Aura

11

Očaruj bytost


Když Winter's Rest vstupuje na bojiště, tapni očarovanou bytost.

Pokud kontroluješ jiný sněžný permanent, očarovaná bytost se v průběhu odtapovací fáze hráče ji kontrolujícího neodtapuje.

Azra Smokeshaper

Bytost — Azra Ninja

11

3/3

Ninjutsu 11 (11,Vrať si do ruky nezablokovanou útočící bytost, již kontroluješ: Polož na bojiště tuto kartu, tapnutou a útočící..)


Když Azra Smokeshaper vstupuje na bojiště, cílová bytost pod tvou kontrolou získává do konce kola nezničitelnost.

Cabal Therapist

Bytost — Horror

1

1/1

Menace


Na začátku své hlavní fáze před bojovou fází můžeš obětovat bytost. Když tak učiníš, zvol si jméno karty, která není země. Cílový hráč pak ukáže ruku a zahodí všechny karty toho jména.

Carrion Feeder

Bytost — Zombie

1

1/1

Carrion Feeder nemůže blokovat.


Obětuj bytost: Polož na Carrion Feeder +1/+1 žeton.

Nemá žádnou úctu k činům mučedníků, z jejich dědictví dělá pouhý kus žvance.

Changeling Outcast

Bytost — Shapeshifter

1

1/1

Changeling (Tato karta má všechny typy bytostí.)


Changeling Outcast nemůže blokovat ani být blokována.

Proměnlivá tvář plodí nedůvěru.  Nedůvěra plodí osamělý život.

Cordial Vampire

Bytost — Vampire

11

1/1

Kdykoli Cordial Vampire nebo jiná bytost zemře, polož +1/+1 žeton na každou bytost s typem Vampire, již kontroluješ.

"Prosím, pojďte dále! Předkrmy už jsou na stole."

Crypt Rats

Bytost — Rat

11

1/1

1: Crypt Rats udělí X zranění každé bytosti a každému hráči. Na placení X použij pouze černou manu.

"Kšá, vy mrňavé ocasaté potvory – jděte pryč! Moje mrtvoly nejsou vaše večeře!"
—Gisa, povolávačka ghúlů

Dead of Winter

Sorcery

11

Všechny bytosti, které nejsou sněžné, získávají do konce kola -X/-X, kde X je počet sněžných permanentů pod tvou kontrolou.

"Konečně ticho."
—Tevesh Szat

Defile

Instant

1

Cílová bytost získává do konce kola -1/-1 za každou zemi s typem Swamp pod tvou kontrolou.

Jediná zkratka močálem vede na jeho dno.

Diabolic Edict

Instant

11

Cílový hráč obětuje bytost.

"Vždycky dejte nepřátelům na výběr, když nemají z čeho."
—Ob Nixilis

Dregscape Sliver

Bytost — Sliver

11

2/2

Každá karta ve tvém hřbitově s typem Sliver má unearth 1.

Unearth 1 (1: Vrať tuto kartu ze svého hřbitova na bojiště. Má haste. Na začátku příští fáze konce kola nebo kdykoli by měla opustit bojiště, ji vypověz ze hry. Unearth můžeš aktivovat pouze tehdy, když můžeš hrát sorcery.)

Endling

Bytost — Zombie Shapeshifter

111

3/3

1: Endling získává do konce kola menace.


1: Endling získává  do konce kola deathtouch.


1: Endling získává do konce kola undying. (Když tato bytost zemře, pokud na sobě neměla +1/+1 žeton, vrať ji na bojiště s pod kontrolu vlastníka s +1/+1 žetonem.)


1: Endling získává do konce kola +1/-1 nebo -1/+1.

Feaster of Fools

Bytost — Demon

111

3/3

Convoke (Tvé bytosti ti mohou pomoci se sesíláním tohoto kouzla. Každá bytost tapnutá při sesílání tohoto kouzla zaplatí za 1 nebo jednu manu barvy oné bytosti.)

Flying

Devour 2 (Když vstupuje na bojiště, můžeš obětovat libovolné množství bytotí ebo sférochodců. Tato bytost vstupuje na bojiště s dvojnásobkem odpovídajícího počtu +1/+1 žetonů.)

First-Sphere Gargantua

Bytost — Horror

111

5/4

Když First-Sphere Gargantua vstupuje na bojiště, lízni kartu a ztrať 1 život.


Unearth 11 (11:Vrať tuto kartu ze svého hřbitova na bojiště. Má haste. Na začátku příští fáze konce kola nebo kdykoli by měla opustit bojiště, ji vypověz ze hry. Unearth můžeš aktivovat pouze tehdy, když můžeš hrát sorcery.)

Force of Despair

Instant

111

Není-li tvé kolo, můžeš namísto placení manové ceny tohoto kouzla vypovědět ze své ruky černou kartu.


Znič všechny bytosti, které toto kolo vstoupily na bojiště.

Gluttonous Slug

Bytost — Slug Horror

11

0/3

Menace


Evolve 
(Kdykoli přijde pod tvou kontrolu na bojiště bytost se silou nebo odolností větší, než je síla nebo odolnost této bytosti, polož na tuto bytost +1/+1 žeton.)

Nezachrání tě sebevíc soli.

Graveshifter

Bytost — Shapeshifter

11

2/2

Changeling (Tato karta má všechny typy bytostí.)


Když Graveshifter vstupuje na bojiště, můžeš si vrátit cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova do ruky.

"Proč zahazovat perfektně zachovalou identitu? "

Headless Specter

Bytost — Specter

111

2/2

Flying


Hellbent — Kdykoli Headless Specter udělí bojové zranění hráči, pokud nemáš žádné karty v ruce, onen hráč zahodí náhodně kartu.

Nemá jazyk, ale prokletá hymna se stále line z jeho těla.

Mind Rake

Sorcery

11

Cílový hráč zahodí dvě karty.


Overload 11 (Můžeš toto kouzlo seslat za jeho overload cenu. Pakliže tak učiníš, nahraď v jeho textu všechny výskyty slova „cílový“ slovem „každý.“)

Kouzla šílenství často vyžadují obětovat příčetnost.

Mob

Instant

11

Convoke ((Tvé bytosti ti mohou pomoci se sesíláním tohoto kouzla. Každá bytost tapnutá při sesílání tohoto kouzla zaplatí za 1 nebo jednu manu barvy oné bytosti.)

 
Znič cílovou bytost.

Ne všechny příšery bojují zuby a drápy.

Nether Spirit

Bytost — Spirit

111

2/2

Na začátku své udržovací fáze, je-li Nether Spirit jedinou kartou bytosti ve tvém hřbitově, můžeš si vrátit Nether Spirit na bojiště.

Čtyři stěny a střecha vás neochrání před tím, co je pohřbeno.

Ninja of the New Moon

Bytost — Spirit Ninja

111

6/3

Ninjutsu 11 (11,Vrať si do ruky nezablokovanou útočící bytost, již kontroluješ: Polož na bojiště tuto kartu, tapnutou a útočící.)

Noc je největším spojencem ze všech.

Plague Engineer

Bytost — Carrier

11

2/2

Deathtouch


Jak Plague Engineer vstupuje na bojiště, zvol si typ bytosti.

Bytosti zvolenéo typu, které kontrolují tví protihráči, mají -1/-1.

"Trvalé následky jsou bez výjinky smrtelné. "
—Phyrexianské poznámky z výzkumu

Putrid Goblin

Bytost — Zombie Goblin

11

2/2

Persist (Když tato bytost zemře a nemá na sobě žádné -1/-1 žetony, vrať ji na bojiště pod kontolu vlastníka s -1/-1 žetonem.)

Příliš hloupý, aby přežil, příliš tupý, aby zemřel.

Rank Officer

Bytost — Zombie Soldier

11

3/1

Když Rank Officer vstupuje na bojiště, můžeš zahodit kartu.  Pakliže tak učiníš, vytvoř si 2/2 černou bytosti-token s typem Zombie.


111, vypověz ze hry ze svého hřbitova kartu bytosti: Každý protihráč ztratí 2 životy.

Rekrutuje čerstvé a vyhazuje shnilé.

Ransack the Lab

Sorcery

11

Podívej se na vrchní tři karty své knihovny. Jednu si dej do ruky a zbylé odlož do hřbitova.

"Myslím, že mi někdo krade věci z laboratoře. Opovaž se to být ty! "
—Geralf, v dopisu Gise

Return from Extinction

Sorcery

11

Zvol si jedno —
• Vrať si do ruky kartu bytosti ze svého hřbitova.
• Vrať si do ruky ze svého hřbitova dvě karty bytostí, které sdílejí typ bytosti.

První Sliver volá. Mrtví poslouchají.

Sadistic Obsession

Očarování — Aura

11

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má: "11: Polož na cílovou bytost -1/-1 žeton. "

Ne všichni by si měli svou práci užívat.

Shatter Assumptions

Sorcery

111

Zvol si jedno —
• Cílový protihráč ukáže ruku a zahodí všechny bezbarvé karty, které nejsou země.
• Cílový protihráč ukáže ruku a zahodí všechny vícebarevné karty.

Upjaté mysli se tříští první.

Silumgar Scavenger

Bytost — Zombie Bird

11

2/3

Flying


Exploit (Když tato bytost vstupuje na bojiště, můžeš obětovat bytost.)

Kdykoli jiná bytost pod tvou kontrolou zemře, polož na Silumgar Scavenger +1/+1 žeton. Pokud byla ona bytost obětována do její schopnosti exploit, získává Silumgar Scavenger haste.

Sling-Gang Lieutenant

Bytost — Goblin

11

1/1

Když Sling-Gang Lieutenant vstupuje na bojiště, vytvoř si dvě červené 1/1 bytosti-tokeny s tylem Goblin.


Obětuj permanent s typem Goblin: Cílový hráč ztrácí 1 život a ty 1 život získáváš.

Čerstvě povýšen na „první šutr“, Zaz dychtil po tom, zanechat pořádnou stopu.

Smiting Helix

Sorcery

11

Smiting Helix udělí 3 zranění jakémukoli cíli a ty získáváš 3 životy.

Flashback 11 (Můžeš tuto kartu seslat ze svého hřbitova za jeji flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

Zlomyslnost je na místě, když jde o pomstu.

Throatseeker

Bytost — Vampire Ninja

11

3/2

Neblokované útočící bytosti s typem Ninja pod tvou kontrolou mají lifelink.

"Zrovna na mne káplo. Asi bude pršet."
—Kupec z Kamenné ulice, poslední slova

Umezawa's Charm

Instant

11

Zvol si jedno —
• Cílová bytost získává do konce kola +2/+2.
• Cílová bytost získává do konce kola -1/-1.
• Získáváš 2 životy.

"Vždy buď loajální vůči svým nejlepším zájmům."

Undead Augur

Bytost — Zombie Wizard

11

2/2

Kdykoli Undead Augur nebo jiný permanent s typem Zombie pod tvou kontrolou zemře, lízni kartu a ztrať 1 život.

"Abys viděl za závoj smrti, odhrň jej a projdi."
—Mezdrithalikova Rudá kniha

Unearth

Sorcery

1

Vrať cílovou kartu bytosti s převedenou manovou cenou 3 a méně ze svého hřbitova na bojiště.


Cycling 1 (1, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

Nehledě na to, jak hluboko jej pohřbíš, některé zlo prostě odmítá zůstat mrtvé.

Venomous Changeling

Bytost — Shapeshifter

11

1/3

Changeling (Tato karta má všechny typy bytostí.)


Deathtouch

Nemá v sobě jed. On je jed.

Warteye Witch

Bytost — Goblin Shaman

11

3/2

Kdykoli Warteye Witch nebo jiná bytost pod tvou kontrolou zemře, proveď scry 1.

Bulvy, ze kterých vyčte nepříznivou budoucnost, poslouží jako slizká svačinka.

Yawgmoth, Thran Physician

Legendární bytost — Human Cleric

111

2/4

Imunita vůči zdrojům s typem Human.


Zaplať 1 život, Obětuj jinou bytost: Polož na cílovou bytost -1/-1 žeton a lízni kartu.


11, Zahoď kartu: Proveď proliferate. (
Zvol si libovolný počet permanentů a/nebo hráčů, pak na každý či každého z nich polož jeden žeton každého typu, který už na sobě mají.)

Alpine Guide

Sněžná bytost — Human Scout

11

3/3

Když Alpine Guide vstupuje na bojiště, můžeš si najít v knihovně kartu s typem Mountain, dát si ji na bojištš tapnutou, pak si zamíchat knihovnu.


Alpine Guide útočí každé kolo, je-li toho schopna.


Když Alpine Guide opustí bojiště, obětuj zemi s typem  Mountain.

Aria of Flame

Očarování

11

Když Aria of Flame vstupuje na bojiště, každý protihráč získává 10 životů.


Kdykoli sešleš kouzlo instant nebo sorcery, polož na Aria of Flame žeton sloky, pak Aria of Flame udělí počet zranění rovný počtu žetonů sloky na sobě cílovému hráči nebo sférochodci.

Bladeback Sliver

Bytost — Sliver

11

2/2

Hellbent — Pokud nemáš v ruce žádné karty, bytosti s typem Sliver pod tvou kontrolou mají "1:  Tato bytost udělí 1 zranění cílovámu hráči nebo sférochodci. "

Sliverové umí obrátit poslední boj v drtivé vítězství.

Bogardan Dragonheart

Bytost — Human Shaman

11

2/2

Obětuj jinou bytost: Do konce kola se Bogardan Dragonheart stává bytostí s typem Dragon, základní silou a odolností 4/4, flying, a haste.

Hlad po létání musí být ukojen.

Cleaving Sliver

Bytost — Sliver

11

2/2

Bytosti s typem Sliver pod tvou kontrolou mají +2/+0.

Když se připlazil blíže k smečce sliverů, jejich spáry se zatvrdily a zaleskly na slunci. Jeden z nich hravě ťal po kmeni stromu, a jeho nová čepel jej přesekla čisně v půli.

Firebolt

Sorcery

1

Firebolt udělí 2 zranění libovolnému cíli.


Flashback 11 (Můžeš tuto kartu seslat ze svého hřbitova za jeji flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

"Tam, odkud to přišlo, je toho ještě hromada! "

Fists of Flame

Instant

11

Lízni kartu. Do konce kola získává cílová bytost trample a +1/+0 za každou kartu, kterou jsi toto kolo líznul/a.

"Oheň mi byl vždy mým nejvěrnějším společníkem."
—Jared Carthalion

Force of Rage

Instant

111

Není-li tvé kolo, můžeš namísto placení manové ceny tohoto kouzla vypovědět ze své ruky červenou kartu.


Vytvoř si dvě 3/1 červené bytosti – tokeny s typem Elemental, trample a haste. Na začátku tvé příští udržovací fáze tyto tokeny obětuj.

Geomancer's Gambit

Sorcery

11

Znič cílovou zemi. Hráč ji kontrolující si může najít v knihovně kartu základní země, dát si ji na bojiště a zamíchat si knihovnu.


Lízni kartu.

Telepatie mění mysli, nekromancie životy, ale geomancie svět.

Goatnap

Sorcery

11

Do konce kola získáváš kontrolu nad cílovou bytostí. Odtapni onu bytost. Do konce kola získává haste. Má-li typ Goat, získává navíc do konce kola +3/+0.

"Ty řídítka nefungujou!"

Goblin Champion

Bytost — Goblin Warrior

1

0/1

Haste


Exalted (Kdykoli bytost pod tvou kontrolou útočí sama, získává do konce kola +1/+1.)

Příběhy o jeho hrdinství jsou inspirující, ačkoli ani jeden není, byť v nejmenším, pravdivý.

Goblin Engineer

Bytost — Goblin Artificer

11

1/2

Když Goblin Engineer vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně najít kartu artefaktu, dát si ji do hřbitova a zamíchat si knihovnu.


11, Obětuj artefakt: Vrať si ze hřbitova na bojiště cílovou kartu artefaktu s převedenou manovou cenou 3 a méně.

Goblin Matron

Bytost — Goblin

11

1/1

Když Goblin Matron vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně najít kartu s typem Goblin, ukázat ji, dát si ji do ruky a pak si zamíchat knihovnu.

Matka, kterou může milovat jen dítě.

Goblin Oriflamme

Očarování

11

Útočící bytosti pod tvou kontrolou mají +1/+0.

"Dalo se jen těžko říct, zda ty hromady krvavých ostatků v jejich teritoriích jsou jen skládky, svaté oltáře, nebo varování"
—Sarpadijská impéria, svazek  čtvrtý

Goblin War Party

Sorcery

11

Zvol si jedno —
• Vytvoři si tři 1/1 červené bytosti-tokeny s typem Goblin.
• Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+1 a haste.
Entwine 11 (Zvol si oboje, pokud jsi zaplatil/a entwine cenu.)

Hollowhead Sliver

Bytost — Sliver

11

2/2

Bytosti s typem Sliver pod tvou kontrolou mají "1, Zahoď kartu: Lízni kartu."

"Brilantní! Vyvinuli se a zbavili se zatěžujících mozků, a teď reagují jen na páteřní impulzy z kolektivního vědomí úlu."
—Rukarumel, polní deník

Igneous Elemental

Bytost — Elemental

111

4/3

Toto kouzlo stojí k seslání o 1 méně, pokud máš ve hřbitově kartu země.


Když Igneous Elemental vstupuje na bojiště, můžeš ji nechat udělit 2 zranění cílové bytosti.

Zuřivost sopky v zhmotnělé podobě.

Lava Dart

Instant

1

Lava Dart udělí 1 zranění libovolnému cíli.


Flashback—Obětuj zemi s typem Mountain. (Můžeš tuto kartu seslat ze svého hřbitova za jeji flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

"Malé výbuchy jsou zdravé."
—Koth z klanu Kladiva

Magmatic Sinkhole

Instant

11

Delve (Každá karta se tvého hřbitova, kterou vypovíš ze hry, zaplatí za 1.)


Magmatic Sinkhole udělí 5 zranění cílové bytosti nebo sférochodci.

Země se otevřela jako tlama helliony a pohltila poutníka vcelku.

Orcish Hellraiser

Bytost — Orc Warrior

11

3/2

Echo 1 (Na začátku své udržovací fáze, pokud tato bytost přišla pod tvou kontrolu v době od začátku tvé předchozí udržovací fáze, obětuj ji pokud nezaplatíš její echo cenu.)


Když Orcish Hellraiser zemře, udělí 2 zranění cílovému hráči nebo sférochodci.

Ore-Scale Guardian

Bytost — Dragon

111

4/4

Toto kouzlo stojí k seslání o 1 méně za každou kartu země ve tvém hřbitově.

Flying, haste

Drakovu loajalitu si nemůžete získat, ale dá se koupit.

Pashalik Mons

Legendární bytost — Goblin Warrior

11

2/2

Kdykoli Pashalik Mons nebo jiný permanent s typem Goblin pod tvou kontrolou zemře, Pashalik Mons udělí 1 zranění jakémukoli cíli.

.
11, Obětuj permanent s typem Goblin: Vytvoř si dvě 1/1 červené bytosti-tokeny s typem Goblin.

Hromobití, za kterým se žene bouře.

Pillage

Sorcery

111

Znič cílovou zemi nebo artefakt. Nelze je regenerovat.

"Trosky našich domů ještě stále doutnají, a vesnice Kjeldoru už hoří. Co oni začali, my dokončíme. "
—Lovisa Chladnooká

Planebound Accomplice

Bytost — Human Wizard

11

1/3

1: Můžeš položit na bojiště kartu sférochodce ze své ruky. Na začátku příští fáze konce kola ji obětuj.

"Říkal jsem, že mám přátele."

Pyrophobia

Sorcery

11

Pyrophobia udělí 3 zranění cílové bytosti: Bytosti s typem Coward nemohou toto kolo blokovat.

"Nenávidím to! Nenávidím oheň! Nenávidím tě za to, žes mne vzal tudy! "
—Norin Obezřetný

Quakefoot Cyclops

Bytost — Cyclops

11

4/4

Když Quakefoot Cyclops vstupuje na bojiště, až dvě cílové bytosti nemohou toto kolo blokovat.


Cycling 11 (11, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)


Když cyklíš Quakefoot Cyclops, cílová bytost nemůže toto kolo blokovat.

Ravenous Giant

Bytost — Giant

111

5/5

Na začátku své udržovací fáze ti Ravenous Giant  udělí 1 zranění.

Moc armády, sebeovládání dítěte.

Reckless Charge

Sorcery

1

Cílová bytost získává do konce kola +3/+0 a haste.


Flashback 11 (Můžeš tuto kartu seslat ze svého hřbitova za jeji flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

Seasoned Pyromancer

Bytost — Human Shaman

111

2/2

Když Seasoned Pyromancer vstupuje na bojiště, zahoď svě karty, pak dvě karty lízni. Za každou takto zahozenou kartu, která nebyla země, si vytvoř 1/1 červenou bytost-token s typem Elemental.


111, Vypověz Seasoned Pyromancer ze svého hřbitova ze hry: Vytvoř si dvě 1/1 červené bytosti-tokeny s typem Elemental.

Shenanigans

Sorcery

11

Znič cílový artefakt.


Dredge 1 (Pokud bys měl/a líznout kartu, namísto toho odlož přesně jednu kartu ze své knihovny do hřbitova. Pakliže tak učiníš, vrať si tuto kartu ze hřbitova do ruky. Pokud ne, lízni kartu.)

Cenné věcičky neobstojí před lacinými triky.

Spinehorn Minotaur

Bytost — Minotaur Berserker

11

2/3

Pokud jsi toto kolo líznul/a dvě a více karet, Spinehorn Minotaur má double strike.

"Pokud dvakrát měříš, pak já dvakrát řežu.“

Spiteful Sliver

Bytost — Sliver

11

2/2

Bytosti s typem Sliver pod tvou kontrolou mají "Kdykoli je této bytosti uděleno zranění, udělí odpovídající počet zranění cílovému hráči nebo sférochodci. "

Vítězství nad úlem jsou tragédie.

Tectonic Reformation

Očarování

11

Každí karta země ve tvé ruce má cycling 1.


Cycling 1 (1, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

Sama ve spálené pustině svého království litovala mnoha věcí – hlavně toho, že nekonala dříve.

Throes of Chaos

Sorcery

11

Cascade (Když sesíláš  toto kouzlo, začni vypovídat  ze hry karty z vršku své knihovny, dokud nevypovíš kartu, která stojí méně a není země. Můžeš onu kartu seslat bez placení její manové ceny. Ostatní vypovězené karty dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.)


Retrace (Můžeš toto kouzlo sesílat ze svého hřbitova, když navíc k zaplacení jeho dalších cen zahodíš kartu země.)

Urza's Rage

Instant

11

Kicker 11 (Při sesílání tohoto kouzla můžeš připlatit 11)


Toto kouzlo nemůže být zrušeno.

Urza's Rage udělí 3 zranění libovolnému cíli. Pokud byla zaplacena kicker cena, namíst toho udělí onomu cíli 10 zranění a udělené zranění nelze zabránit.

Vengeful Devil

Bytost — Devil

11

1/1

Haste


Morbid — 1: Vengeful Devil udělí 1 zranění libovolnému cíli. Aktivuj tuto schopnost jen pokud toto koo zemřela bytost.

Ďáblové rádi přilévají další oheň do ohně.

Viashino Sandsprinter

Bytost — Viashino Warrior

111

4/1

Trample, haste


Na začátku fáze konce kola vrať Viashino Sandsprinter do ruky vlastníka. (Pouze pokud je stále na bojišti.)


Cycling 1 (1, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

Volatile Claws

Instant

11

Do konce kola získávají bytosti pod tvou kontrolou +2/+0 a všechny typy bytostí.

Aťuž stvořené podle medvědích, ptačích či balothových, všechny spáry nesou tu samou jasnou zprávu.

Ayula, Queen Among Bears

Legendární bytost — Bear

11

2/2

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiný permanent s typem Bear, zvol si jedno —
• Polož dva +1/+1 žetony na cílový permanent s typem Bear.
• Cílová bytost  s typem Bear pod tvou kontrolou vyzve na souboj cílovou bytost, již nekontroluješ.

Zrozena z nejstaršího rudého cedru, odkojena mízou nejvyššího smrku, korunována pod nejmocnější borovicí.

Ayula's Influence

Očarování

111

Zahoď kartu země: Vytvoř si 2/2 zelenou bytost-token s typem Bear.

Ayuliny runové spárové značky zajišťují, že její teritoria nejsou nikdy nestřežena.

Bellowing Elk

Bytost — Elk

11

4/2

Pokud toto kolo vstoupila na bojiště pod tvou kontrolu jiný bytost, Bellowing Elk má trample a nezničitelnost.

"Jejich dvoutónové volání obsahuje řev a zahoukání. Oboje znamená „táhněte pryč“."
—Vivien Reid

Collector Ouphe

Bytost — Ouphe

11

2/2

Aktivované schopnosti artefaktů nelze aktivovat.

"Krade energii z cennosti za cenností, a co z toho ten ouphe má? Nic. "
—Jhoira

Conifer Wurm

Sněžná bytost — Wurm

11

4/4

Trample


11: Conifer Wurm získává do konce kola, +X/+X, kde X je počet sněžných permanentů pod tvou kontrolou.

Při sezónních oblevách si wurmové dřou kůži o stromy, aby stimulovali růst.

Crashing Footfalls

Sorcery

Suspend 4—1 (Namísto seslání této karty ze své ruky můžeš zaplatit 1  a vypovědět ji ze hry se čtyřmi žetony času na sobě. Na začátku tvé udržovací fáze odstraň jeden žeton času. Když je odstraněn poslední, sešli toto kouzlo bez placení jeho manové ceny.)


Vytvoř si dvě 4/4 zelené bytosti-tokeny s typem Rhino a s trample.

Deep Forest Hermit

Bytost — Elf Druid

111

1/1

Vanishing 3 (Tato bytost vstupuje na bojiště se třemi žetony času. Na začátku své udržovací fáze z ní sundej žeton času.Když je odstranění poslední, obětuj ji.)


Když Deep Forest Hermit vstupuje na bojiště, vytvoři si čtyři 1/1 zelené bytosti-tokeny s typem Squirrel


Bytosti s typem Squirrel pod tvou kontrolouu mají +1/+1.

Elvish Fury

Instant

1

Buyback 1 (Když sesíláš toto kouzlo, můžeš připlatit 1 Pakliže tak učiníš, po vyhodnocení si tuto kartu vrať do ruky.)


Cílová bytost získává do konce kola +2/+2.

Nebudeš-li k pralesu mít úctu, skončíš jako jeho hnojivo.

Excavating Anurid

Bytost — Frog Beast

11

4/4

Když Excavating Anurid vstupuje na bojiště, můžeš obětovat zemi Pakliže tak učiníš, lízni kartu.

Threshold — Pokud máš ve hřbitově sedm a více karet, Excavating Anurid má +1/+1 a vigilance.

Turgovo potomstvo panovalo ještě dlouho poté, co zakváknul.

Force of Vigor

Instant

111

Není-li tvé kolo, můžeš namísto placení manové ceny tohoto kouzla vypovědět ze své ruky zelenou kartu


Znič až dva cílové artefakty a/nebo očarování.

Liány pokryly celý konstrukt, lámaje ozubená kola a saje aether.

Frostwalla

Sněžná bytost — Lizard

11

2/2

1: Frostwalla získává do konce kola +2/+2. Aktivuj tuto schopnost jen jednou za kolo. (1 může být zaplacena jednou manou ze sněžného permanentu.)

Upřený pohled ze sněhu na severních výspách klame ohledně její skutečné velikosti.

Genesis

Bytost — Incarnation

11

4/4

Na začátku své udržovací fáze, je-li Genesis ve tvém hřbitově, můžeš zaplatit  11. Pakliže tak učiníš, vrať si cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova do ruky.

Ani dryáda, ani kentaur, ale avatar života samotného.

Glacial Revelation

Sorcery

11

Otoč vrchních šest karet tvé knihovny. Můžeš si z nich dát libovolný počet karet sněžných permanentů do ruky. Zbytek odlož do hřbitova.

Nejdrsnější prostředí nabízejí nejlepší podmínky pro průzkum.

Hexdrinker

Bytost — Snake

1

2/1

Level up 1 (1: Polož na tuto bytost žeton levelu. Aktivuj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)


LEVEL 3-7:  4/4, Imunita vůči instantům

LEVEL 8+: 6/6, Imunita vůči všemu.

Krosan Tusker

Bytost — Boar Beast

111

6/5

Cycling 11 (11, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)


Když cyklíš Krosan Tusker, můžeš si najít v knihovně kartu základní země, ukázat ji a dát si ji do ruky, pak si zamíchat knihovnu (To vše předtím, než si lízneš.)

Llanowar Tribe

Bytost — Elf Druid

111

3/3

1: Přidej si 111.

"Llanowar si pamatuje Dobu ledovou, Phyrexianskou invazi i Dobu zlomů. Dokud dýcháme, postaráme se o to, že takové katastrofy už náš svět nikdy nepotkají.“

Mother Bear

Bytost — Bear

11

2/2

111, Vypověz Mother Bear ze svého hřbitova ze hry: Vytvoř si dvě 2/2 zelené bytosti-tokeny s typem Bear. Aktivuj pouze tehdy, kdy můžeš sesílat sorcery.

I bez ní budou medvíďata vždy cítit matčinu lásku.

Murasa Behemoth

Bytost — Beast

111

5/5

Trample


Murasa Behemoth má +3/+3, pokud máš ve hřbitově kartu země.

Ztráta jeho loviště jej jen udělala nebezpečnějším.

Nantuko Cultivator

Bytost — Insect Druid

11

2/2

Když Nantuko Cultivator vstupuje na bojiště, můžeš zahodit libovolní počet karet zemí. Polož na Nantuko Cultivator odpovídající počet +1/+1 žetonů a lízni tolik karet.

"Každé semínko skrývá sílu a učí trpělivosti. "

Nimble Mongoose

Bytost — Mongoose

1

1/1

Shroud (Nemůže být cílem kouzel ani schopností.

)
Threshold — Nimble Mongoose má +2/+2, pokud máš ve hřbitově sedm nebo více karet.

Jedno bylo všem příběhům poutníků společné: zvěsti o zuřivosti promyky.

Regrowth

Sorcery

11

Vrať si cílovou kartu ze svého hřbitova do ruky.

Pokud zůstává jen kousek kořene, strom stále žije.

Rime Tender

Sněžná bytost — Human Druid

11

2/2

1: Odtapni jiný sněžný permanent.

"Hlupáci mají zimu za čas smrti, protože nevidí život ukrytý pod sněhem. "

Saddled Rimestag

Sněžná bytost — Elk

11

2/2

Saddled Rimestag má +2/+2, pokud toto kolo přišla pod tvou kontrolu na bojiště jiná bytost.

Námrazové paroží mu roste každou noc, ráno se leskne v světle rozbřesku, a do soumraku roztaje.

Savage Swipe

Sorcery

1

Cílová bytost získává do konce kola +2/+2, pokud je její síla 2. Pak vyzve na souboj cílovou bytost, kterou nekontroluješ. (Každá udělí zranění té druhé podle své síly)

Devět generací kovotepectví neobstojí před devíti sty librami rozzuřené živé váhy.

Scale Up

Sorcery

1

Do konce kola se cílová bytost pod tvou kontrolu stává zelenou bytostí s typem Wurm a základní silou a odolností 6/4.


Overload 111 (Můžeš toto kouzlo seslat za jeho overload cenu. Pakliže tak učiníš, nahraď v jeho textu všechny výskyty slova „cílový“ slovem „každý.“)

Spore Frog

Bytost — Frog

1

1/1

Obětuj Spore Frog: Udělení veškerého bojového zranění, které by bylo toto kolo uděleno, je zabráněno.

Stejnou měrou původce pulců a alergií.

Springbloom Druid

Bytost — Elf Druid

11

1/1

Když Springbloom Druid vstupuje na bojiště, můžeš obětovat zemi. Pakliže tak učiníš, najdi si v knihovně dvě karty základních zemí, polož je na bojiště tapnuté, pak si zamíchej knihovnu.

"Nový růst přikládá hojivý obklad na dávno zastrupované rány."

Squirrel Nest

Očarování — Aura

111

Očaruj zemi

Očarovaná země má "1: Vytvoř si 1/1 zelenou bytost-token s typem Squirrel."

Ve vršcích stromů, málokým spatřena, číhá pištivá, hopsavá smrt.

Tempered Sliver

Bytost — Sliver

11

2/2

Bytosti s typem Sliver pod tvou kontrolou mají "Kdykoli tato bytost udělí bojové zranění hráči, polož na ni +1/+1 žeton."

Otázka není, zda se sliveři přizpůsobí nástrahám světa, ale zda se nástrahy světa přizpůsobí sliverům.

Thornado

Instant

11

Znič cílovou bytost s flying.


Cycling 11 (11, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

Každá větev, výhon i trnitý šlahoun vyrazily k obraně pralesa.

Treefolk Umbra

Očarování — Aura

11

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +0/+2  a uděluje bojové zranění podle své odolnosti namísto síly.

Totem armor (Pokud by měla být očarovaná bytost zničena, namísto toho z ní odstraň všechno zranění a znič tuto Auru.)

Treetop Ambusher

Bytost — Elf Berserker

11

2/1

Dash 11 (Můžeš toto kouzlo seslat za jeho dash cenu. Pakliže tak učiníš, získává haste a na začátku příští fáze konce kola je vráceno do ruky vlastníka.)


Kdykoli Treetop Ambusher attacks, cílová bytost pod tvou kontrolou získává do konce kola +1/+1.

Trumpeting Herd

Sorcery

111

Vytvoř si 3/3 zelenou bytost-token s typem Elephant.


Rebound 
(Pokud jsi toto kouzlo seslal/a z ruky, vypověz jej po jeho vyhodnocení ze hry. Na začátku tvé další udržovací (upkeep) fáze můžeš toto kouzlo seslat z vypovězené zóny bez placení jeho manové ceny.)

Slon nikdy nezapomíná.

Twin-Silk Spider

Bytost — Spider

11

1/2

Reach


Když Twin-Silk Spider vstupuje na bojiště, vytvoř si 1/2 zelenou bytost-token s typem Spider a s reach.

Síť rozestřená po celém lese vábí hladový pár k polapené kořisti.

Unbound Flourishing

Očarování

11

Kdykoli sešleš kouzlo permanentu s manovou cenou obsahující 1, zdvoj hodnotu X.


Kdykoli sešleš kouzlo instant nebo sorcery kouzlo nebo aktivuješ schopnost, pokud aktivační nebo sesílací cena obsahuje 1, zkopíruj ono kouzlo nebo schopnost. Můžeš si pro kopii zvolit nové cíle.

Wall of Blossoms

Bytost — Plant Wall

11

0/4

Defender


Když Wall of Blossoms vstupuje na bojiště, lízni kartu.

Každý květ stejný, každý list a okvětní lístek znepokojivě totožný.

Weather the Storm

Instant

11

You gain 3 life.

Storm (Když sešleš toto kouzlo, zkopíruj jej za každé kouzlo seslané toto kolo před ním. Pro kopie si můžež zvolit nové cile.)

"Potlač své ego a kdekoli můžeš najít klid jako v oku hurikánu.“

Webweaver Changeling

Bytost — Shapeshifter

111

3/5

Changeling (Tato karta má všechny typy bytostí.)


Reach


Když Webweaver Changeling vstupuje na bojiště, pokud jsou ve tvém hřbitově tři nebo více karty bytostí, získáváš 5 životů.

Osm nohou přináší nespočet fóbií.

Winding Way

Sorcery

11

Zvol si bytost nebo zemi. Otoč vrchní čtyři karty své knihovny. Všechny takto otočené karty zvoleného typu si dej do ruky a zbytek do hřbitova.

Každá cesta vede k poznání.

Abominable Treefolk

Sněžná bytost — Treefolk

111

*/*

Trample


Síla a odolnost Abominable Treefolk jsou obě rovny počtu sněžných permanentů pod tvou kontrolou.


Když Abominable Treefolk vstupuje na bojiště, tapni cílovou bytost pod kontrolou protihráče. Ona bytost se v průběhu příští odtapovací fáze hráče ji kontrolujícího neodtapne.

Cloudshredder Sliver

Bytost — Sliver

11

1/1

Bytosti s typem Sliver pod tvou kontrolou mají flying and haste.

Rozeklané ocasy se zavrtěly. Spáry zacvakaly. Osamělý sliver prolétl nad hlavami jako namydlený blesk, a úl zaburácel.

Collected Conjuring

Sorcery

111

Vypověz ze hry vrchních šest karet své knihovny. Můžeš z nich seslat až dvě karty sorcery s převedenou manovou cenou 3 a méně bez placení jejich manové ceny. Zbytek takto vypovězených a neseslaných karet dej na spodek knihovny v libovolném pořadí.

Eladamri's Call

Instant

11

Najdi si v knihovně kartu bytosti, ukaž ji a dej si ji do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.

Kmenová rivalita a pošetilé rozepře byly po Eladamriho výzvě zapomenuty.

Etchings of the Chosen

Očarování

111

Jak Etchings of the Chosen vstupuje na bojiště, zvol si typ bytosti.

Bytosti pod tvou kontrolou zvoleného typu mají +1/+1.

1, Obětuj bytost zvoleného typu: Cílová bytost pod tvou kontrolou získává do konce kola nezničitelnost.

Fallen Shinobi

Bytost — Zombie Ninja

111

5/4

Ninjutsu 111 (111,Vrať si do ruky nezablokovanou útočící bytost, již kontroluješ: Polož na bojiště tuto kartu, tapnutou a útočící.)

Kdykoli Fallen Shinobi udělí bojové zranění hráči, one hráč vypoví ze hry vrchní dve karty své knihovny. Do konce kola je můžeš seslat bez placení jejich manové ceny.

The First Sliver

Legendární bytost — Sliver

11111

7/7

Cascade Když sesíláš  toto kouzlo, začni vypovídat  ze hry karty z vršku své knihovny, dokud nevypovíš kartu, která stojí méně a není země. Můžeš onu kartu seslat bez placení její manové ceny. Ostatní vypovězené karty dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.)

Kouzla typu Sliver, které sesíláš, mají cascade.

Good-Fortune Unicorn

Bytost — Unicorn

111

2/2

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiná bytost, polož na onu bytost +1/+1 žeton.

Jen na chvíli jednoho zahlédnout je počátkem osmi let štěstí.

Hogaak, Arisen Necropolis

Legendární bytost — Avatar

111

8/8

K seslání tohoto kouzla nesmíš použít manu.


Convoke, delve (Tvé bytosti ti mohou pomoci se sesíláním tohoto kouzla. Každá bytost tapnutá při sesílání tohoto kouzla zaplatí za 1 nebo jednu manu barvy oné bytosti. Každý karta, kterou vypovíš ze svého hřbiova ze hry, zaplatí za  1.)


Můžeš seslat Hogaak, Arisen Necropolis ze svého hřbitova.

 

Trample

Ice-Fang Coatl

Sněžná bytost — Snake

11

1/1

Flash


Flying

Když Ice-Fang Coatl vstupuje na bojiště, lízni kartu.

Ice-Fang Coatl má deathtouch, pokud kontroluješ alespoň tři jiné sněžné permanenty.

Ingenious Infiltrator

Bytost — Vedalken Ninja

111

2/3

Ninjutsu 11 (11,Vrať si do ruky nezablokovanou útočící bytost, již kontroluješ: Polož na bojiště tuto kartu, tapnutou a útočící.)


Kdykoli bytost s typem Ninja, již kontroluješ, udělí bojové zranění hráči, lízni kartu.

Kaya's Guile

Instant

111

Zvol si dvě —
• Každý protihráč obětuje bytost.
• Vypověz ze hry všechny karty ze hřbitovů všech protihráčů.
• Vytvoř si 1/1 bílo-černou bytost-token s typem Spirit a s flying.
• Získáváš 4 životy.
Entwine 1 (Zvol si vše, pokud zaplatíš entwine cenu.)

Kess, Dissident Mage

Legendární bytost — Human Wizard

1111

3/4

Flying


Během každého tvého kola můžeš seslat kartu instant nebo sorcery ze svého hřbitova. Pokud by měla takto seslaná karta být ono kolo odložena do hřbitova, namísto toho ji vypověz ze hry.

"Ztráta tu postrádá významu. Nemůžete vzít nic těm, co nic nemají.

Lavabelly Sliver

Bytost — Sliver

111

2/2

Bytosti s typem Sliver pod tvou kontrolou mají "Když tato bytost vstupuje na bojiště, udělí 1 zranění cílovému hráči nebo sférochodci a ty získáváš 1 život. "

Teplý tak akorát na to, aby se mohl starat o vejce, anebo spálit ty, co by je chtěli sežrat.

Lightning Skelemental

Bytost — Elemental Skeleton

111

6/1

Trample, haste


Kdykoli Lightning Skelemental udělí bojové zranění hráči, onen hráč zahodí dvě karty.


Na začátku fáze konce kola Lightning Skelemental obětuj.

Munitions Expert

Bytost — Goblin

11

1/1

Flash


Když Munitions Expert vstupuje na bojiště, můžeš ji nechat udělit počet zranění rovný počtu permanentů s typem Goblin pod tvou kontrolou cílové bytosti nebo sférochodci.

Když jednáte s gobliny, pak co není přibité, poletí vám za chvíli na hlavu.

Nature's Chant

Instant

11

Znic cílový artefakt nebo očarování.

"Zasaď každý meč. Obejmi každou duši."
—Trostani

Reap the Past

Sorcery

111

Vrať si náhodně X karet ze svého hřbitova do ruky. Vypověz Reap the Past ze hry.

Země popraskala a vypustila ze sebe najednou tisíc let minulosti.

Rotwidow Pack

Bytost — Spider

111

2/4

Reach


111, vypověz kartu bytosti ze svého hřbitova: Vytvoř si 1/2 zelenou bytost-token s typem Spider a s reach, pak každý protihráč ztratí 1 život za každý permanent s typem Spider pod tvou kontrolou.

Za každého jednoho, co vidíš, tebe jich vidí deset.

Ruination Rioter

Bytost — Human Berserker

11

2/2

Když Ruination Rioter zemře, můžeš ji nechat udělit jakémukoli cíli udělit počet zranění rovný počtu karet zemí ve tvém hřbitově.

"Tihle městští dlažkošvábi nebudou vědět, odkud to přilítlo! "

Soulherder

Bytost — Spirit

111

1/1

Kdykoli je bytost vypovězena ze hry z bojiště, polož na Soulherder +1/+1 žeton.

Na začátku tvé fáze konce kola, můžeš vypovědět ze hry jinou cílovou bytost pod tvou kontrolou a pak ji vrať na bojiště pod kontrolu vlastníka.

Hlídá každou nepřítomnost.

Thundering Djinn

Bytost — Djinn

111

3/4

Flying


Kdykoli Thundering Djinn útočí, udělí jakémukoli cíli počet zranění rovný počtu karet, který sis toto koli líznul/a.

It strikes like a bolt from a brainstorm.

Unsettled Mariner

Bytost — Shapeshifter

11

2/2

Changeling (Tato karta má všechny typy bytostí.)


Kdykoli se permanent pod tvou kontrolou stane cílem kouzla nebo schopnosti pod kontrolou protihráče, zruš ono kouzlo nebo schopnost, pokud hráč jej kontrolující nedoplatí 1.

Volání moře utváří mnoho duší.

Wrenn and Six

Legendární sférochodec — Wrenn

11

3

+1: Vrať si až jednu kartu země ze svého hřbitova do ruky.


−1: Wrenn and Six udělí 1 zranění jakéukoli cíli.

−7: Získáváš emblém s „Karty instant a sorcery ve tvém hřbitově mají retrace" (Můžeš sesílat karty instant nebo sorcery ze svého hřbitova tak, že k jejich ostatním sesílací ceně navíc zahodíš zemi.)

Altar of Dementia

Artefakt

1

Obětuj bytost: Cílový hráč odloží do svého hřbitova z vršku své knihovny počer karet odpovídající síle obětované bytosti.

"Není to tak, že se zblázníš. Ale že budeš žadonit, aby ses zbláznil."
—Volrath

Amorphous Axe

Artefakt — Vybavení

1

Vybavená bytost má +3/+0 a všechny typy bytostí.


Vybav  1

Zbraň pro každou ruku.

Arcum's Astrolabe

Sněžný artefakt

1

 (1 může být zaplacena jednou manou ze sněžného permanentu.)

Když Arcum's Astrolabe vstupuje na bojiště, lízni kartu.

11: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.

Ač Doba ledová dávno skončila, její relikvie stále odpočívají v Novém Argive.

Birthing Boughs

Artefakt

1

11: Vytvoři si 2/2 bezbarvou bytost-token s typem Shapeshifter a s changeling. (Má všechny typy bytostí)

Měňavci si nepamatují, odkud pocházejí. Jen ví, že to nebyla kolébka.

Farmstead Gleaner

Artefaktová bytost — Scarecrow

1

2/2

Farmstead Gleaner se v průběhu tvé odtapovací fáze neodtapuje.


11: Polož na Farmstead Gleaner +1/+1 žeton. (1 je symbol odtapnutí.)

Když dokončí sklizeň, už se nikam neschováš.

Fountain of Ichor

Artefakt

1

1: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.


1: Fountain of Ichor se do konce kola stává 3/3 artefaktovou bytostí s typem Dinosaur.

Kněží Slunečního císařství si mysleli, že kopají studnu. Na co narazili, bylo něco úplně jiného.

Icehide Golem

Sněžný artefakt Bytost — Golem

1

2/2

 (1 může být zaplacena jednou manou ze sněžného permanentu.)

V chladnějším podnebí je led poslušnější kamene.

Lesser Masticore

Artefaktová bytost — Masticore

1

2/2

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla zahoď kartu.


1: Lesser Masticore udělí 1 zranění cílové bytosti.

 Persist (Když tato bytost zemře a nemá na sobě žádné -1/-1 žetony, vrať ji na bojiště pod kontolu vlastníka s -1/-1 žetonem.)

Mox Tantalite

Artefakt

Suspend 3—1 (Namísto seslání této karty ze své ruky můžeš zaplatit 1  a vypovědět ji ze hry e třemi žetony času na sobě. Na začátku tvé udržovací fáze odstraň jeden žeton času. Když je odstraněn poslední, sešli toto kouzlo bez placení jeho manové ceny.)
1: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.

Scrapyard Recombiner

Artefaktová bytost — Construct

1

0/0

Modular 2 (Tato bytost vstupuje na bojiště se dvěma +1/+1 žetony. Když zemře, můžeš její +1/+1 žetony přesunout na cílovou artefaktovou bytost.)

 
1, Obětuj artefakt: Najdi si v knihovně kartu s typem Construct, dej si ji do ruky a zamíchej si knihovnu.

Sword of Sinew and Steel

Artefakt — Vybavení

1

Vybavená bytost má +2/+2 a imunitu vůči černé a červené.


Kdykoli vybavená bytost udělí bojové zranění hráči, znič až jednoho cílového sférochodce a jeden cílový artefakt.


Vybav  1

Sword of Truth and Justice

Artefakt — Vybavení

1

Vybavená bytost má +2/+2 and imunitu vůči bílé a modré.

Kdykoli vybavená bytost udělí bojové zranění hráči, polož +1/+1 žeton na bytost pod tvou kontrolou, pak proveď proliferate. (Zvol si libovolný počet permanentů a/nebo hráčů, pak na každý či každého z nich polož jeden žeton každého typu, který už na sobě mají.)

Vybav 1

Talisman of Conviction

Artefakt

1

1: Přidej si 1.


1: Přidej si 1  nebo  1. Talisman of Conviction ti udělí 1 zranění.

"Slunce každé ráno vstává, aby zahnalo temnotu. I já budu vstávat s takovým přesvědčením a jistotou."
—Huatli

Talisman of Creativity

Artefakt

1

1: Přidej si 1.


1: Přidej si 1  nebo  1. Talisman of Creativity ti udělí 1 zranění.

"Dobré nápady nezaberou čas. Zaberou především spoustu špatných nápadů po cestě."
—Ral Zarek

Talisman of Curiosity

Artefakt

1

1: Přidej si 1.


1: Přidej si 1  nebo  1. Talisman of Curiosity ti udělí 1 zranění.

"Bolest z objevování je menší než bolest z nevědomosti."
—Tamiyo

Talisman of Hierarchy

Artefakt

1

1: Přidej si 1.


1: Přidej si 1  nebo  1. Talisman of Hierarchy ti udělí 1 zranění.

"Nikdy se nedostaneš na vrchol, pokud nevíš, kdo tam už je. "
—Kaya

Talisman of Resilience

Artefakt

1

1: Přidej si 1.


1: Přidej si 1  nebo  1. Talisman of Resilience ti udělí 1 zranění.

"Neustálé povstávání ponižovaných je stejně nevyhnutelné, jako liány pohlcující prales."
—Vraska

Universal Automaton

Artefaktová bytost — Shapeshifter

1

1/1

Changeling (Tato karta má všechny typy bytostí.)

"Během pár minut bylo to podivné zařízení nerozeznatelné od ostatních na mém pracovním stole. "
—Tocasia, zápis v deníku.

Barren Moor

Země

Barren Moor vstupuje na bojiště tapnutá.


1: Přidej si 1.

Cycling 1 (1, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

Cave of Temptation

Země

1: Přidej si 1.

11: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.

11, Obětuj Cave of Temptation: Polož dva +1/+1 žetony na cílovou bytost. Aktivuj tuto schopnost jen tehdy, kdy můžeš sesílat sorcery.

Fiery Islet

Země

1, Zaplať 1 život: Přidej si 1 nebo  1.


11, Obětuj Fiery Islet: Lízni kartu.

Kde je voda plátnem a láva barvou.

Forgotten Cave

Země

Forgotten Cave vstupuje na bojiště tapnutá.


1: Přidej si 1.

Cycling 1 (1, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

Frostwalk Bastion

Sněžná země

1: Přidej si 1.


11: Do konce kola se Frostwalk Bastion stává 2/3 artefaktovou bytostí s typem Construct. Stále je zemí. (1 může být zaplacena jednou manou ze sněžného permanentu.)


Kdykoli Frostwalk Bastion udělí bojové zranění bytosti, tapni onu bytost a v průběhu příští odtapovací fáze hráče ji kontrolujícího se neodtapne.

Hall of Heliod's Generosity

Legendární země

1: Přidej si 1.


111: Polož cílovou kartu očarování ze svého hřbitova na vršek své knihovny.

Pevnost světla Therosu.

Lonely Sandbar

Země

Lonely Sandbar vstupuje na bojiště tapnutá.


1: Přidej si 1.

Cycling 1 (1, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

Nurturing Peatland

Země

1, Zaplať 1 život: Přidej si 1 nebo 1.


11, Obětuj Nurturing Peatland: Lízni kartu.

Ve jeho stínech se rodí nový život.

Prismatic Vista

Země

1, Zaplať 1 život, obětuj Prismatic Vista: Najdisi v knihovně kartu základní země, dej ni na bojiště, pak si zamíchej knihovnu.

V neurčitosti potenciálu je krása.

Secluded Steppe

Země

Secluded Steppe vstupuje na bojiště tapnutá.


1: Přidej si 1.

Cycling 1 (1, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

Silent Clearing

Země

1, Zaplať 1 život: Přidej si 1 nebo 1.

11, Obětuj Silent Clearing: Lízni kartu.

Konec příbehu expedice byl počátkem příběhu močálu.

Sunbaked Canyon

Země

1, Zaplať 1 život: Přidej si 1 nebo 1.


11, Obětuj Sunbaked Canyon: Lízni kartu.

Od doby, kdy řeka vyschla, poutníci kráčejí tam, kde kdysi plavaly ryby.

Tranquil Thicket

Země

Tranquil Thicket vstupuje na bojiště tapnutá.


1: Přidej si 1.

Cycling 1 (1, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

Waterlogged Grove

Země

1, Zaplať 1 život: Přidej si 1 nebo 1.

11, Obětuj Waterlogged Grove: Lízni kartu.

Stromy natahují vodu hluboko ze země, plníc prales na míle daleko.

BUY-A-BOX PROMO

Flusterstorm

Instant

1

Zruš cílové kouzlo instant nebo sorcery, pokud hráč jej kontrolující nedoplatí 1.


Storm (Když sešleš toto kouzlo, zkopíruj jej za každé kouzlo seslané toto kolo před ním. Pro kopie si můžež zvolit nové cile.)

Translation by Jan Adam, 2019