Překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele. Kontakt: mudrc@mysticshop.cz

Name

Typ

Cena

S/O

Herní text

Flavor text

Blade Instructor

Bytost — Human Soldier

11

3/1

Mentor (Kdykoli tato bytost útočí, polož +1/+1 žeton na cílovou útočící bytost s menší silou.)

"Dávej si pozor. Hranice mezi vítězstvím a smrtí je tenčí, než čepel tvého meče.“

Bounty Agent

Bytost — Human Soldier

11

2/2

Vigilance


1, obětuj Bounty Agent: Znič cílový legendární permanent, který je artefaktem, bytostí nebo očarováním.

"Poslední dobou jsem viděla vypsané největší odměny v mé kariéře – a na ta největší jména.“

Candlelight Vigil

Očarování — Aura

11

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +3/+2 a vigilance.

Selesnyjští gildovní mágové nespí, aby zbytek Konklávy mohl v klidu odpočívat.

Citywide Bust

Sorcery

111

Znič všechny bytosti s odolností 4 a vyšší.

"Jó, vy kluci to budete za tímhle katrem zbožňovat. Výborná šlichta. Velmi nízké stropy."
—Libuse, boroská sežantka

Collar the Culprit

Instant

11

Znič cílovou bytost s odolností 4 a vyšší.

"Hlášení o gruulských výtržnících ve čtyřech okrscích. Začněte s těmi velkými a postupně jděte výš."
—Libuse, boroská sežantka

Conclave Tribunal

Očarování

11

Convoke (Tvé bytosti ti mohou pomoci se sesíláním tohoto kouzla. Každá bytost tapnutá při sesílání tohoto kouzla zaplatí za 1nebo jednu manu barvy oné bytosti.)


Když Conclave Tribunal vstupuje na bojiště, vypověz ze hry cílový permanent, který není země, dokud Conclave Tribunal neopustí bojiště.

Crush Contraband

Instant

11

Zvol si jedno či obojí —
• Vypověz ze hry cílový artefakt.
• Vypověz ze hry cílové očarování.

Izzetská mágyně věděla, že svůj termoinvertor ani nedostane zpět, ani nebude mít to potěšení ho nechat vybuchnout sama.

Dawn of Hope

Očarování

11

Kdykoli získáváš životy, můžeš zaplatit 1. Pakliže tak učiníš, lízni kartu.


11: Vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Soldier a s lifelink.

"Abys mohl vést válku, ochraňuj si mír uvnitř. "
—Emmara

Demotion

Očarování — Aura

1

Očaruj bytost


Očarovaná bytost nemůže blokovat a její aktivované schopnosti nelze aktivovat.

Není větší cti, než vstoupit do vaší vysněné gildy; a větší hanby, než zklamat ji.

Divine Visitation

Očarování

111

Pokud by mělo být pod tvou kontrolou vytvořeno jedna nebo více bytostí-tokenů, namísto toho je vytvořen odpovídající počet 4/4 bílých bytostí-tokenů s typem Angel, s flying a vigilance.

Andělé si nabídky vážili, ale nabízené zrní zdvořile odmítli.

Flight of Equenauts

Bytost — Human Knight

11

4/5

Convoke (Tvé bytosti ti mohou pomoci se sesíláním tohoto kouzla. Každá bytost tapnutá při sesílání tohoto kouzla zaplatí za 1nebo jednu manu barvy oné bytosti.)


Flying

"Jo, mezi našimi equenauty a boroskými skyjeky panuje určitá soutěživost a srovnávání se. Aspoň oni si myslí, že je tu co srovnávat.“

Gird for Battle

Sorcery

1

Polož +1/+1 žeton na každou z až dvou cílových bytostí.

"Nebudeš potřebovat tréninky s mečem, tvé štíty, nebo mé požehnání. Za Sluncotvrz budeš bojovat s pravdou v srdci. "
—Aurelia

Haazda Marshal

Bytost — Human Soldier

1

1/1

Kdykoli Haazda Marshal a aspoň další dvě bytosti útočí, vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Soldier a s lifelink.

Ravnická komplikovaná mocenská struktura se často redukuje na to, kdo dokáže sehnat nejvíce mečů v daném okolí.

Healer's Hawk

Bytost — Bird

1

1/1

Flying, lifelink

Ranění vidí záři jeho vialek dávno předtím, než uvidí jeho křídla vynořit se z mraků.

Hunted Witness

Bytost — Human

1

1/1

Když Hunted Witness zemře, vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Soldier a s lifelink.

Pašoval zbraně, kouzla, exotická zvířata - ale jeho nejnebezpečnějším zbožím byla pravda.

Inspiring Unicorn

Bytost — Unicorn

111

2/2

Kdykoli Inspiring Unicorn útočí, bytosti pod tvou kontrolou získávají +1/+1 do konce kola.

Existují dva životy: Než uvidíš jednorožce, a potom.

Intrusive Packbeast

Bytost — Beast

11

3/3

Vigilance
Když Intrusive Packbeast vstupuje na bojiště, tapni až dvě cílové bytosti pod kontrolou protihráče.

Dobrá na nošení věcí. Fakt dobrá na jejich bourání.

Ledev Guardian

Bytost — Human Knight

11

2/4

Convoke (Tvé bytosti ti mohou pomoci se sesíláním tohoto kouzla. Každá bytost tapnutá při sesílání tohoto kouzla zaplatí za 1nebo jednu manu barvy oné bytosti.)

"Vychovával jsem ji od doby, co byla štěně, a ona mne, co jsem byl rekrut."

Light of the Legion

Bytost — Angel

111

5/5

Flying


Mentor (Kdykoli tato bytost útočí, polož +1/+1 žeton na cílovou útočící bytost s menší silou.)


Když Light of the Legion zemře, polož +1/+1 žeton na každou bílou bytost pod tvou kontrolou.

Loxodon Restorer

Bytost — Elephant Cleric

111

3/4

Convoke (Tvé bytosti ti mohou pomoci se sesíláním tohoto kouzla. Každá bytost tapnutá při sesílání tohoto kouzla zaplatí za 1nebo jednu manu barvy oné bytosti.)


Když Loxodon Restorer vstupuje na bojiště, získáváš 4 životy.

Luminous Bonds

Očarování — Aura

11

Očaruj bytost


Očarovaná bytost nemůže útočit ani blokovat.

"Článek 5.8.2. Zajistit odpovídající spoutání a znehybnění všech rukou, nohou, spárů, čelistí, chapadel a úponlů, jak uznáno za vhodné.“
Azorijská zatýkací procedura,  příloha B

Parhelion Patrol

Bytost — Human Knight

11

2/3

Flying, vigilance


Mentor (Kdykoli tato bytost útočí, polož +1/+1 žeton na cílovou útočící bytost s menší silou.)

"Příliš mnoho jich v dešních temných dnech zmizelo. Jsem světlo, které je přivede zpět.."

Righteous Blow

Instant

1

Righteous Blow udělí 2 zranění cílové útočící nebo blokující bytosti.

"Golgari věří, že by měli dostat, co jim právem náleží. V tom jsme zajedno."
—Tajic

Roc Charger

Bytost — Bird

11

1/3

Flying


Kdykoli Roc Charger útočí, cílová útočící bytost bez flying získává do konce kola flying.

Vrozená nebojácnost roců je činí ideálními oři pro pohotovostní nasazení.

Skyline Scout

Bytost — Human Scout

11

2/1

Kdykoli Skyline Scout útočí, můžeš zaplatit 11. Pakliže tak učiníš, získává do konce kola flying.

"Někdy kolem mne prolétne anděl a maličko na mne kývne, jako „Ty jsi tedy odvážný!”: To mi vždy vylepší den."

Sunhome Stalwart

Bytost — Human Soldier

11

2/2

First strike


Mentor (Kdykoli tato bytost útočí, polož +1/+1 žeton na cílovou útočící bytost s menší silou.)

"Než ti dám jeden z nich do ruky, ukaž mi, jak se mu umíš vyhýbat!“

Sworn Companions

Sorcery

11

Vytvoř si dvě 1/1 bílé bytosti-tokeny s typem Soldier a s lifelink.

"Problém s dnešní mládeží je ten, že v přímé vzpouře proti svým starším se odmítají nechat koupit. "
—Karlov z Rady Duchů

Take Heart

Instant

1

Cílová bytost získává +2/+2 do konce kola. Získáváš 1 život za každou útočící bytost pod tvou kontrolou.

V tichu před bitvou šeptají boroští vojáci modlitby, které uklidňují jejich nervy a pomáhají myslím se soustředit.

Tenth District Guard

Bytost — Human Soldier

11

2/2

Když Tenth District Guard vstupuje na bojiště, cílová bytost získává do konce kola +0/+1.

"Desátý byl vždycky mým domovem. Tohle město je neustále v takové nebo makové krizi, ale já jsem rozhodnuta ten svůj kousek bránit."

Venerated Loxodon

Bytost — Elephant Cleric

11

4/4

Convoke (Tvé bytosti ti mohou pomoci se sesíláním tohoto kouzla. Každá bytost tapnutá při sesílání tohoto kouzla zaplatí za 1nebo jednu manu barvy oné bytosti.)


Když Venerated Loxodon vstupuje na bojiště, polož +1/+1 žeton na každou bytost použitou pro jeho schopnost convoke.

Capture Sphere

Očarování — Aura

11

Flash


Očaruj bytost


Když Capture Sphere vstupuje na bojiště, tapni očarovanou bytost.

 
Očarovaná bytost se v průběhu odtapovací fáze hráče ji kontrolujícího neodtapne.

Chemister's Insight

Instant

11

Lízni dvě karty.


Jump-start (Můžeš tuto kartu seslat ze svého hřbitova tak, že zahodíš kartu a zaplatíš další ceny této karty. Pak tuto kartu vypověz ze hry.)

"Mou specialitou jsou teoretická omezení vesmíru a způsoby, jak je obejít. "

Citywatch Sphinx

Bytost — Sphinx

11

5/4

Flying


Když Citywatch Sphinx zemře, proveď surveil 2. (Podívej se na vrchní dvě karty své knihovny, pak odlož libovolný počet z nich do svého hřbitova a zbytek polož na vršek knihovny v jakémkoli pořadí.)

Všichni, kdo obchodují s otázkami, se musí zodpovídat Dimirům.

Dazzling Lights

Instant

1

Cílová bytost získává -3/-0 do konce kola.

Proveď surveil 2. (Podívej se na vrchní dvě karty své knihovny, pak odlož libovolný počet z nich do svého hřbitova a zbytek polož na vršek knihovny v jakémkoli pořadí.)

Devious Cover-Up

Instant

111

/4

Zruš cílové kouzlo. Pokud je ono kouzlo takto zručeno, namísto odložené do hřbitova jeho vlastníka je vypověz ze hry. Můžeš si zamíchatl až čtyři karty ze svého hřbitova do knihovny.

Nejdřív se zbavte důkazů. Pak vzpomínek na to, jak jste se jich zbavili.

Dimir Informant

Bytost — Human Rogue

11

1/4

Když Dimir Informant vstupuje na bojiště, proveď surveil 2. (Podívej se na vrchní dvě karty své knihovny, pak odlož libovolný počet z nich do svého hřbitova a zbytek polož na vršek knihovny v jakémkoli pořadí.)

Dopisy přišly, důkladně zalepené a přečtené.

Disdainful Stroke

Instant

11

Zruš cílové kouzlo s převedenou manovou cenou 4 a více.

"Zákony platí jen na ty, kdo postrádají schopnosti vidět skrze ně."

Dream Eater

Bytost — Nightmare Sphinx

111

4/3

Flash


Flying

Když Dream Eater vstupuje na bojiště, proveď surveil 4. Když tak učiníš, vrať cílový permanent pod kontrolou protihráče, jenž není země, do ruky vlastníka. (Abys provedl/a surveil 4, podívej se na vrchní čtyři karty své knihovny, pak odlož libovolný počet z nich do svého hřbitova a zbytek polož na vršek knihovny v jakémkoli pořadí.)

Drowned Secrets

Očarování

11

Kdykoli sešleš modré kouzlo, cílový hráč odloží vrchní dvě karty své knihovny do svého hřbitova.

Pod ulicemi Ravnicy se rozkládá vrstva plná tunelů, poté jeskyň a stok, pak hrůz a nočních můr.

Enhanced Surveillance

Očarování

11

Při provádění surveil se můžeš pokaždé podívat na dvě karty navíc.


Vypověz Enhanced Surveillance ze hry: Zamíchej si hřbitov do knihovny.

"Kdo jsou agenti Dimirů? Každý a nikdo."
—Lazav

Guild Summit

Očarování

11

Když Guild Summit vstupuje na bojiště, můžeš tapnout jakákoli počet netapnutých permanentů s typem Gate pod tvou kontrolou. Za každou takto tapnutou Gate lízni kartu.


Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu permanent s typem Gate, lízni kartu.

V atmosféře všeobecné nedůvěry a podezírání shromáždila Isperia gildy, aby navrhla radikální myšlenku: spolupráci.

Leapfrog

Bytost — Frog

11

3/1

Leapfrog má flying, pokud jsi toto kolo seslal/a kouzlo instant nebo sorcery.

"Většina soupeří o hmyz na úrovni ulic. Jiné žijí blízko izzetských laboratoří a využívají termální proudy."
—Yolov, simický bio-inženýr

Maximize Altitude

Sorcery

1

Cílová bytost získává do konce kola +1/+1 a flying.


Jump-start (Můžeš tuto kartu seslat ze svého hřbitova tak, že zahodíš kartu a zaplatíš další ceny této karty. Pak tuto kartu vypověz ze hry.)

Mission Briefing

Instant

11

Proveď surveil 2, pak si zvol kartu instant nebo sorcery ve tvém hřbitově. Můžeš onu kartu toto kolo seslat. Pokud by měla být toto kolo odložena do hřbitova, namísto toho ji vypověz ze hry. (Abys provedl/a surveil 2, podívej se na vrchní dvě karty své knihovny, pak odlož libovolný počet z nich do svého hřbitova a zbytek polož na vršek knihovny v jakémkoli pořadí.)

Murmuring Mystic

Bytost — Human Wizard

11

1/5

Kdykoli sešleš kouzlo instant nebo sorcery, vytvoř si 1/1 modrou bytost-token s typem Bird Illusion a s flying.

Fámy se vznášejí městem jako vrány, usedající na občany, zdánlivě náhodně.

Muse Drake

Bytost — Drake

11

1/3

Flying


Když Muse Drake vstupuje na bojiště, lízni kartu.

Skladatelka napsala symfonii založenou na vřeštení dráčků za jejími okny. Recenze byly u posluchačů silně smíšené – kromě dráčků.

Narcomoeba

Bytost — Illusion

11

1/1

Flying

Když je Narcomoeba odložena ze tvé knihovny do hřbitova, můžeš ji položit na bojiště.

"Na jakou návnadu lze ulovit sen? "
—Ravnická hádanka

Nightveil Sprite

Bytost — Faerie Rogue

11

1/2

Flying


Kdykoli Nightveil Sprite útočí, proveď surveil 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji odložit do hřbitova.)

"Jsme na čtyřicátém podlaží, s jedním oknem a žádným balkónem. Nikdo se se sem nemůže dostat. "
—Minosz, orzhovský šéf bezpečnost

Omnispell Adept

Bytost — Human Wizard

11

3/4

11, 1: Můžeš seslat artu instant nebo sorcery ze své ruky bez placení její manové ceny.

Naučila se nazpaměť každý text v Ismerijské knihovně, ještě než jí bylo šestnáct. Teď ve volném čase dává hádanky sfingám.

Passwall Adept

Bytost — Human Wizard

11

1/3

11: Cílová bytost nemůže být toto kolo blokována.

"Mé dveře jsou nazývány vloupáními, mé podpisy padělky. Nerespektují mé talenty, a já zase jejich nálepkování."

Quasiduplicate

Sorcery

111

Vytvoř si bytost-token, která je kopií cílové bytosti pod tvou kontrolou.

 
Jump-start (Můžeš tuto kartu seslat ze svého hřbitova tak, že zahodíš kartu a zaplatíš další ceny této karty. Pak tuto kartu vypověz ze hry.)

"Mé největší dílo — já!"

Radical Idea

Instant

11

Lízni kartu.

Jump-start (Můžeš tuto kartu seslat ze svého hřbitova tak, že zahodíš kartu a zaplatíš další ceny této karty. Pak tuto kartu vypověz ze hry.)

Genius spočívá v nalezení hranice toho, co je možné, a její následném přeskočení.

Selective Snare

Sorcery

11

Vrať X cílových bytostí zvoleného typu do rukou vlastníků.

"Jak ohleduplné od Legie, trénovat své vojáky tak, aby vyhovovali specifikacím našeho kouzla. "
—Nefara, dimirská agentka.

Sinister Sabotage

Instant

111

Zruš cílové kouzlo..


Proveď surveil 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji odložit do hřbitova.)

"Máme informace, že se některé gildy dostaly pod vliv invazora. Dokud si nebudeme jisti, nic se nesmí podařit dotáhnout do úspěšného konce."
—Lazav

Thoughtbound Phantasm

Bytost — Spirit

1

2/2

Defender


Kdykoli provedeš surveil, polož +1/+1 žeton na Thoughtbound Phantasm.


Pokud má Thoughtbound Phantasm na sobě tři a více +1/+1 žetonů, může útočit, jako by neměla defender.

Unexplained Disappearance

Instant

11

Vrať cílovou bytost do ruky vlastníka.

 
Proveď surveil 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji odložit do hřbitova.)

První věc, kterou ta mlha zmrazí, je mysl. Oběti nikdy nevykřiknou, dokonce ani nezamumlají překvapením.

Vedalken Mesmerist

Bytost — Vedalken Wizard

11

2/1

Kdykoli Vedalken Mesmerist útočí, cílová bytost pod kontrolou protihráče získává do konce kola -2/-0.

"Není třeba spouštět poplach. Staráš se o svůj post obdivuhodně. Mám oprávnění. Vše je v pořádku."

Wall of Mist

Bytost — Wall

11

0/5

Defender

Mlha se plíží ulicemi, známé přetváří na pohled na cizí, proměňuje sousedy na stíny, a tiší volání o pomoc.

Watcher in the Mist

Bytost — Spirit

111

3/4

Flying


Když Watcher in the Mist vstupuje na bojiště, proveď surveil 2. (Podívej se na vrchní dvě karty své knihovny, pak odlož libovolný počet z nich do svého hřbitova a zbytek polož na vršek knihovny v jakémkoli pořadí.)

Wishcoin Crab

Bytost — Crab

11

2/5

"Jaký přání plní? No hlavně ty, co se týkaj štípání."
—Omik, superintendent vodovodních cest

Barrier of Bones

Bytost — Skeleton Wall

1

0/3

Defender


Když Barrier of Bones vstupuje na bojiště, proveď surveil 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji odložit do hřbitova.)

Dimirové zřídka činí prohlášení, ale když tak učiní, zpráva je zcela jasná.

Bartizan Bats

Bytost — Bat

11

3/1

Flying

"Ať si netopýři klidně sežerou tisíce mých miláčků. Mám nespočet dalších, kteří nakonec ty netopýry sežerou."
—Izoni

Blood Operative

Bytost — Vampire Assassin

111

3/1

Lifelink


Když Blood Operative vstupuje na bojiště,  můžeš vypovědět ze hry cílovou kartu ze hřbitova.


Kdykoli provedeš surveil, pokud je Blood Operative ve tvém hřbitově, můžeš zaplatit 3 životy. Pakliže tak učiníš, vrať si Blood Operative do ruky.

Burglar Rat

Bytost — Rat

11

1/1

Když Burglar Rat vstupuje na bojiště, každý protihráč zahodí kartu.

"I krysy shromažďují poklady. Jsou ty tvoje cenné věcičky tak jiné?"
—Izoni

Child of Night

Bytost — Vampire

11

2/1

Lifelink

Žádné gildy – to je její pravidlo. Upíři z Domu ji děsí. Kartel by ji rozpitval, Legie spálila, Konkláva „vyléčila“. Stíny jsou jediná rodina, kterou potřebuje.

Creeping Chill

Sorcery

11

Creeping Chill udělí 3 zranění každému protihráči a ty získáváš 3 životy.


Když je Creeping Chill odložena ze tvé knihovny do hřbitova, můžeš ji vypovědět ze hry. Pakliže tak učiníš, Creeping Chill udělí 3 zranění každému protihráči a ty získáváš 3 životy.

Dead Weight

Očarování — Aura

1

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má -2/-2.

Vezme-li se to kolem a kolem, jeho první den ve službě mohl dopadnout i líp.

Deadly Visit

Sorcery

111

Znič cílovou bytost.


Proveď surveil 2. (Podívej se na vrchní dvě karty své knihovny, pak odlož libovolný počet z nich do svého hřbitova a zbytek polož na vršek knihovny v jakémkoli pořadí.)

Doom Whisperer

Bytost — Nightmare Demon

111

6/6

Flying, trample


Zaplať 2 životy: Proveď surveil 2. (Podívej se na vrchní dvě karty své knihovny, pak odlož libovolný počet z nich do svého hřbitova a zbytek polož na vršek knihovny v jakémkoli pořadí.)

Zvuk každého zvráceného tajemství vás láká poslechnout si  další.

Douser of Lights

Bytost — Horror

11

4/5

Skupinka rakdosanských požitkářů se chechtala a křepčila, když se tak věc blížila. Zasyčela na ně, a oni do ní začali šťouchat pochodněmi, hihňali se, když ucukávala. Pak, jedna po druhé, pochodně pohasly – a začal řev.

Gruesome Menagerie

Sorcery

111

Vyber si ve svém hřbitově kartu bytosti s převedenou manovou cenou 1, pak to samé udělej pro převedené manové ceny 2 a 3. Vrať ony karty na bojiště.

"Rozmanitost je též kořením smrti."
—Cevraya, golgarijská šamanka

Hired Poisoner

Bytost — Human Assassin

1

1/1

Deathtouch

"Ani necítí to říznutí. Než vůbec někdo zaznamená, že je něco špatrně, už si dávno objednávám drink v taverně opodál. "

Kraul Swarm

Bytost — Insect Warrior

11

4/1

Flying


11, Zahoď kartu bytosti: Vrať si Kraul Swarm ze svého hřbitova do ruky.

Úl má dlouhou paměť. Ví, jak zemřel každý člen v jeho historii, a komu za to vděčí.

Lotleth Giant

Bytost — Zombie Giant

11

6/5

Undergrowth — Když Lotleth Giant vstupuje na bojiště, udělí cílovému protihráči 1 zranění za  každou kartu bytosti ve tvém hřbitově.

"Dávám přednost velkému a tyčícímu se před malým a plazivým. "
—Cevraya, golgarijská šamanka

Mausoleum Secrets

Instant

11

Undergrowth — Najdi si v knihovně černou kartu s převedenou manovou cenou rovnou nebo menší než počet karet bytostí ve tvém hřbitově, ukaž ji, dej si ji do ruky a pak si zamíchej knihovnu.

Mephitic Vapors

Sorcery

11

Všechny bytosti získávají do konce kola -1/-1.


Proveď surveil 2. (Podívej se na vrchní dvě karty své knihovny, pak odlož libovolný počet z nich do svého hřbitova a zbytek polož na vršek knihovny v jakémkoli pořadí.)

Nejbezpečnější pevnosti na Ravnice často nejsou ani jedno, ani druhé.

Midnight Reaper

Bytost — Zombie Knight

11

3/2

Kdykoli zemře pod tvou kontrolou bytost, která není token, Midnight Reaper ti udělí 1 zranění a lízni kartu.

Nikdo nevítá jeho návštěvu, ale každý mu musí vzdát hold.

Moodmark Painter

Bytost — Human Shaman

111

2/3

Undergrowth — Když Moodmark Painter vstupuje na bojiště, cllová bytost získává do konce kola menace a +X/+0, kde X je počet karet bytostí ve tvém hřbitově. (Může být blokována jen dvěma a více bytostmi.)

Necrotic Wound

Instant

1

Undergrowth — Cílová bytost získává  -X/-X do konce kola, kde X je počet karet bytostí ve tvém hřbitově. Pokud by ona bytost toto kolo zemřela, namísto toho ji vypověz ze hry.

Vrahové řádu Ochran destilují toxiny ze zbytků jejich předešlých obětí.

Never Happened

Sorcery

11

Cílový protihráč ukáže ruku. Vyber si z ní nebo ze hřbitova onoho hráče kartu, která není země, a vypověz ji ze hry.

Dimirští vrahové jsou natolik přesní, že umí zabít jedinou myšlenku.

Pilfering Imp

Bytost — Imp

1

1/1

Flying


11, 1, obětuj Pilfering Imp: Cílový protihráč ukáže ruku. Vyber si z ní kartu, která není země. Onen hráč ji zahodí. Aktivuj tuto schopnost jedině tehdy, kdy můžeš sesílat sorcery.

Plaguecrafter

Bytost — Human Shaman

11

3/2

Když Plaguecrafter vstupuje na bojiště, každý hráč obětuje bytost nebo sférochodce. Každý hráč, který nemůže, zahodí kartu.

"Má moc je svým způsobem šlechetná a štědrá. Své oběti naučím vážit si života. "

Price of Fame

Instant

11

Toto kouzlo stojí  o  1 méně k seslání, pokud cílí legendární bytost.

Znič cílovou bytost.

Proveď surveil 2. (Podívej se na vrchní dvě karty své knihovny, pak odlož libovolný počet z nich do svého hřbitova a zbytek polož na vršek knihovny v jakémkoli pořadí.)

Ritual of Soot

Sorcery

111

Znič všechny bytosti s převedenou manovou cenou 3 a méně.

Ze stráže našli jen brnění, tak prosáklé čpavým zápachem náhlé smrti, že už jej nikdy na sebe nikdo nemůže vzít.

Severed Strands

Sorcery

11

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla obětuj bytost.


Získáváš počet životů rovný odolnosti obětované bytosti. Znič cílovou bytost pod kontrolou protihráče.

"Viděla jsem osud, který Ravnicu čeká. Věř mi, dělám ti laskavost."

Spinal Centipede

Bytost — Insect

11

3/2

Když Spinal Centipede zemře, polož +1/+1 žeton na cílovou bytost.

Golgari se zdobí exoskelety lesklého hmyzu. Je pouze fér, že hmyz to svým způsobem oplácí.

Undercity Necrolisk

Bytost — Zombie Lizard

11

3/3

1, obětuj jinou bytost: Polož na Undercity Necrolisk +1/+1 žeton. Získává do konce kola menace. Aktivuj tuto schopnost jen tehdy, kdy můžeš sesílat sorcery. (Může být blokována jen dvěma a více bytostmi.)

V jeho teritoriu je být naživu urážkou.

Veiled Shade

Bytost — Shade

11

2/2

11: Veiled Shade získává do konce kola +1/+1.

"Zpívala jsem písně pro svou ztracenou lásku. Představte si tu hrůzu, když, jedné temné noci, jsem se dočkala odpovědi. "
—Milana, orzhovská prelátka

Vicious Rumors

Sorcery

1

Vicious Rumors udělí 1 zranění každému protihráči. Každý protihráč zahodí kartu a pak odloží vrchní kartu své knihovny do hřbitova. Získáváš 1 život.

"Spojenectví byla už tak narušena. Stačí nám jen najít volné nitky a zatáhnout. "
—Lazav

Whispering Snitch

Bytost — Vampire Rogue

11

1/3

Kdykoli provedeš v daném kole poprvé surveil, Whispering Snitch udělí 1 zranění každému protihráči a ty získáváš 1 život.

"Jistě. Slýchávám věci. Hodně věcí. Ale jak mám mluvit, když mám tak vyschlo v hrdle? "

Arclight Phoenix

Bytost — Phoenix

11

3/2

Flying, haste


Na začátku bojové fáze ve tvém kole, pokud jsi toto kolo seslal/a tři nebo více kouzel typu instant nebo sorcery, vrať Arclight Phoenix ze svého hřbitova na bojiště.

Některé bouře se nikdy nepřeženou.

Barging Sergeant

Bytost — Minotaur Soldier

11

4/2

Haste


Mentor (Kdykoli tato bytost útočí, polož +1/+1 žeton na cílovou útočící bytost s menší silou.)

"Nezastavuj se, dokud svoje rohy neuvidíš trčet z jeho zad."

Book Devourer

Bytost — Beast

11

4/5

Trample


Kdykoli Book Devourer udělí bojové zranění hráči, můžeš zahodit všechny karty ze své ruky. Pakliže tak učiníš, lízni odpovídající počet karet.

"Ne mou první edici Advokisty a sirotka!“

Command the Storm

Instant

11

Command the Storm deals 5 zranění cílové bytosti.

Když Niv-Mizzet zmizel, Ral najednou seznal, že stojí v čele gildy. O tomhle dni snil, ale přesto se nemohl zbavit pocitu, že je jen pěšcem v partii někoho jiného.

Cosmotronic Wave

Sorcery

11

Cosmotronic Wave udělí 1 zranění každé bytosti pod kontrolou protihráčů. Bytosti pod kontrolou protihráčů nemohou toto kolo blokovat.

"Tenhle druh inovace se zrodí, když chcete vylepšit elektrickou konvici na čaj a seknete se v desetinné čárce."

Direct Current

Sorcery

111

Direct Current udělí 2 zranění jakémukoli cíli.


Jump-start (Můžeš tuto kartu seslat ze svého hřbitova tak, že zahodíš kartu a zaplatíš další ceny této karty. Pak tuto kartu vypověz ze hry.)

Electrostatic Field

Bytost — Wall

11

0/4

Defender


Kdykoli sešleš kouzlo instant nebo sorcery, Electrostatic Field udělí 1 zranění každému protihráči.

"Je to zároveň zařízení zabraňující vstupu a atraktivní osvětlení chodby! "
—Daxiver, Izzet electromancer

Erratic Cyclops

Bytost — Cyclops Shaman

11

0/8

Trample


Kdykoli sešleš kouzlo instant nebo sorcery, Erratic Cyclops získává do konce kola +X/+0, kde X je převedeá manová cena oné karty.

"Liga nepřijímá žádnou zodpovědnost za bývalé členy a škody, které mohou způsobit."
—Maree, izzetská komoří

Experimental Frenzy

Očarování

11

Můžeš se kdykoli dívat na vrchní kartu své knihovny.


Můžeš hrát vrchní kartu své knihovny.


Nemůžeš hrát karty z ruky.


11: Znič Experimental Frenzy.

Ukazuje se, že kafe je podivínskou tetičkou pokroku.

Fearless Halberdier

Bytost — Human Warrior

11

3/2

"Strávila jsem nějaký čas v Legii, ale už mám dost toho celý den poslouchat rozkazy."

Fire Urchin

Bytost — Elemental

11

1/3

Trample


Kdykoli sešleš kouzlo instant nebo sorcery, Fire Urchin získává do konce kola +1/+0.

Potůčky po deštích ve Slévárenském okrsku mají často tendence chytit plamenem.

Goblin Banneret

Bytost — Goblin Soldier

1

1/1

Mentor (Kdykoli tato bytost útočí, polož +1/+1 žeton na cílovou útočící bytost s menší silou.)
11: Goblin Banneret získává do konce kola +2/+0.

Boroský prapor se vždy hrdě tyčí do výše, i když praporečník zrovna ne.

Goblin Cratermaker

Bytost — Goblin Warrior

11

2/2

1, obětuj Goblin Cratermaker: Zvol si jedno —
• Goblin Cratermaker udělí 2 zranění cílové bytosti.
• Znič cílový bezbarvý permanent, který není země.

Goblin Locksmith

Bytost — Goblin Rogue

11

2/1

Kdykoli Goblin Locksmith útočí, bytosti bez defender nemohou toto kolo blokovat.

"Je šikovnější než většina goblinů. Okna vytlouká pěstmi, ne čelem. "
—Zatýkač Polgar

Gravitic Punch

Sorcery

11

Cílová bytost pod tvou kontrolou udělí počet zranění rovný její síle cílovému hráči .


Jump-start (Můžeš tuto kartu seslat ze svého hřbitova tak, že zahodíš kartu a zaplatíš další ceny této karty. Pak tuto kartu vypověz ze hry.)

Hellkite Whelp

Bytost — Dragon

11

3/3

Flying


Kdykoli Hellkite Whelp útočí, udělí 1 zranění cílové bytosti pod kontrolou bránícího se hráče.

"Hrají si tak, že plivou oheň na sebe navzájem. Neberte to špatně, když vás láskyplně ožehne. "
—Esfir, rakdoský krotitel draků

Inescapable Blaze

Instant

111

Toto kouzlo nemůže být zrušeno.


Inescapable Blaze udělí 6 zranění jakémukoli cíli.

"Izzetům jsou dávány za vinu všechny malé nehody, což je nefér; protože můžeme jen za většinu z nich "
—Mizzix z Izmagnů

Lava Coil

Sorcery

11

Lava Coil deals 4 zranění cílové bytosti. Pokud by ona bytost toto kolo zemřela, namísto toho ji vypověz ze hry.

"Veliteli, chytili jsme tu dimirskou špionku a vzali její popel do vazby."
—Kramm, wojekský bezpečnostní důstojník

Legion Warboss

Bytost — Goblin Soldier

11

2/2

Mentor (Kdykoli tato bytost útočí, polož +1/+1 žeton na cílovou útočící bytost s menší silou.)


Na začátku bojové fáze ve tvém kol si vytvoř 1/1 červenou bytost-token s tyoem Goblin. Ona bytost získává do konce kola haste a útočí toto kolo, je-li toho schopna.

Maniacal Rage

Očarování — Aura

11

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +2/+2 a nemůže blokovat.

"Řekli nám, že divočina je naše, ale pak ji přikryli cihlami. Můžou nám lhát do tváře, ale nikoli našim pěstem."
—Ghut Rak, gruulský gildovní mág

Maximize Velocity

Sorcery

1

Cílová bytost získává do konce kola +1/+1 a haste.


Jump-start (Můžeš tuto kartu seslat ze svého hřbitova tak, že zahodíš kartu a zaplatíš další ceny této karty. Pak tuto kartu vypověz ze hry.)

Ornery Goblin

Bytost — Goblin Warrior

11

2/1

Kdykoli Ornery Goblin blokuje bytost nebo je blokován bytostí, udělí oné bytosti 1 zranění.

"Nikdo neposlouchá, když si stěžuju! Dokonce ani když použiju poslouchací klacek. "

Risk Factor

Instant

11

Cílový protihráč si může nechat od Risk Factor udělit 4 zranění. Pakliže tak neučiní, lízni si tři karty.


Jump-start (Můžeš tuto kartu seslat ze svého hřbitova tak, že zahodíš kartu a zaplatíš další ceny této karty. Pak tuto kartu vypověz ze hry.)

Rubblebelt Boar

Bytost — Boar

11

3/3

Když Rubblebelt Boar vstupuje na boji