Překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele. Kontakt: mudrc@mysticshop.cz

EternalMastersLogo.jpg

Jméno

Cena

Typ

S/O

Herní text

Flavor text

Aven Riftwatcher

11

Bytost - Bird Rebel Soldier

2/3

Flying
Vanishing 3 (Tato bytost vstupuje na bojiště se třemi žetony času. Na začátku tvé udržovací fáze z ní odstraň žeton času. Když odstraníš poslední, onu bytost obětuj.)
Když Aven Riftwatcher vstupuje na bojiště nebo bojiště opustí, získáváš 2  životy.

 

Balance

11

Sorcery

 

Každý hráč si zvolí počet zemí, které kontroluje, odpovídající počtu zemí hráče, který jich kontroluje nejméně, a zbytek obětuje. Pak hráči stejným způsobem zahodí karty a obětují bytosti.

 

Ballynock Cohort

11

Bytost - Kithkin Soldier

2/2

First strike
Ballynock Cohort má +1/+1, pokud kontroluješ jinou bílou bytost.

Největším nepřítelem kithkina je samota.

Benevolent Bodyguard

1

Bytost - Human Cleric

1/1

Obětuj Benevolent Bodyguard: Cílová bytost pod tvou kontrolou získává do konce kola imunitu vůči barvě, kterou si zvolíš.

„Mým osudem je chránit jiné, aby mohli dostát svým osudům.“

Calciderm

111

Bytost - Beast

5/5

Shroud (Tato bytost nemůže být cílem kouzel ani schopností.)
Vanishing 4 (Tato bytost vstupuje na bojiště se čtyřmi žetony času. Na začátku tvé udržovací fáze z ní odstraň žeton času. Když odstraníš poslední, onu bytost obětuj.)

 

Coalition Honor Guard

11

Bytost - Human Flagbearer

2/4

Při volbě cílů při sesílání kouzla či aktivaci schopnosti si tví protihráči musí zvolit za cíl alespoň jeden permanent s typem Flagbearer na bojišti, je-li to možné.

Nemyslíce na vlastní obranu nesli hrdě vlajku, pod kterou se sjednotila jejich armáda.

Eight-and-a-Half-Tails

11

Legendární bytost - Fox Cleric

2/2

11: Cílový permanent pod tvou kontrolou získává do konce kola imunitu vůči bílé.
1: Cílové kouzlo či permanent se do konce kola stává bílým.

„Ctnost je vnitřním světlem, které může zvítězit v každé z duší.“

Elite Vanguard

1

Bytost - Human Soldier

2/1

 

Vojáci předvoje jsou velmi zběhlí v boji o samotě. Nepřítel je často poražen ještě dříve, než posily dorazí na frontu.

Enlightened Tutor

1

Instant

 

Najdi si v knihovně kartu artefaktu nebo očarování a ukaž ji. Pak si zamíchej knihovnu a onu kartu polož na její vršek.

„Uspořádanost  se často podceňuje, ale jen zřídka není na místě.
-Frasio, královský archivář

Faith's Fetters

11

Očarování - Aura

 

Očaruj permanent
Když Faith's Fetters vstupuje na bojiště, získáváš 4 životy.

Aktivované schopnosti očarovaného permanentu nemohou být aktivovány, pokud nejde o schopnosti manové. Je-li očarovaný permanent bytostí, nemůže útočit ani blokovat.

 

Field of Souls

111

Očarování

 

Kdykoli je do hřbitova odložena bytost pod tvou kontrolou, jenž není tokenem, polož si na bojiště 1/1 bílou bytost-token s typem Spirit a s flying.

 

Glimmerpoint Stag

111

Bytost - Elk

3/3

Vigilance
Když Glimmerpoint Stag vstupuje na bojiště, vypověz ze hry další cílový permanent. Vrať onu bytost na bojiště pod kontrolu vlastníka na začátku příští fáze konce kola.

 

Honden of Cleansing Fire

11

Legendární očarování - Shrine

 

Na začátku tvé udržovací fáze získáváš 2 životy za každý permanent s typem Shrine pod tvou kontrolou.

K neskonalému smutku všech byl jeho oheň obrácen proti těm, kdo jej uctívali.

Humble

11

Instant

 

Do konce kola ztrácí cílová bytost všechny schopnosti a její základní síla a odolnost je 0/1.

Selháním se nejlépe učíme pokoře.

Intangible Virtue

11

Očarování

 

Bytosti-tokeny pod tvou kontrolou mají +1/+1 a vigilance.

Za života byli rozmanitou cháskou: farmáři, pánové, zlodějíčci, kněží. Po smrti je všechny spojuje jediné, dobrotivé poslání.

Jareth, Leonine Titan

1111

Legendární bytost - Cat Giant

4/7

Kdykoli Jareth, Leonine Titan blokuje, získává do konce kola +7/7.


1: Jareth získává do konce kola imunitu vůči barvě dle tvé volby.

Šampion světla v pevnosti temnoty.

Karmic Guide

111

Bytost - Angel Spirit

2/2

Flying, imunita vůči černé

Echo 111(Na začátku své udržovací fáze, pokud tato bytost přišla pod tvou kontrolu v době od konce tvé minulé udržovací fáze,obětuj tuto bytost, pokud nezaplatíš její echo cenu.)
Když Karmic Guide vstupuje na bojiště,vrať cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova na bojiště.

 

Kor Hookmaster

11

Bytost - Kor Soldier

2/2

Když Kor Hookmaster vstupuje na bojiště, tapni cílovou bytost pod kontrolou protihráče. Ona bytost se v příští odtapovací fázi onoho hráče neodtapne.

"Pro nás je lano symbolem pouta mezi všemi kory. Pro tebe je to více doslovné. "

Mesa Enchantress

111

Bytost - Human Druid

0/2

Kdykoli sešleš kouzlo očarování, můžeš si líznout kartu.

„Učenci se snaží porozumět světu takovému, jaký je. Já si přeji proměnit svět v to, co by měl být.“

Mistral Charger

11

Bytost - Pegasus

2/1

Flying

Někteří z oblačných ořů opouštějí svá bouřná stáda, aby mohli svobodně křížovat povětřím.

Monk Idealist

11

Bytost - Human Monk Cleric

2/2

Když Monk Idealist vstupuje na bojiště, vrať si cílovou kartu očarování ze svého hřbitova do ruky.

Víra je nejpevnější maltou.

Mother of Runes

1

Bytost - Human Cleric

1/1

1: Cílová bytost pod tvou kontrolou získává do konce kola imunitu vůči barvě, kterou si zvolíš.

Nikdy nevezme do ruky zbraň, přesto je nejmocnější ochránkyní, již její lid kdy znal.

Pacifism

11

Očarování - Aura

 

Očaruj bytost
Očarovaná bytost can't attack or block.

Poprvé ve svém životě ucítil Grakk uvnitř sebe podivné teplo a mravenčení.

Raise the Alarm

11

Instant

 

Polož si na bojiště dvě 1/1 bílé bytosti-tokeny s typem Soldier.

Jako mrkání či dýchání, reakce na poplach je nevědomým reflexem..

Rally the Peasants

11

Instant

 

Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +2/+0.
Flashback
11(Tuto kartu můžeš seslat ze svého hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

 “Musíš-li za každou cenu v noci ven, vezmi si s sebou dav.”
—Mistr elgaudských katarů

Seal of Cleansing

11

Očarování

 

Obětuj Seal of Cleansing: Znič cílový artefakt či očarování.

„Nalezni doupat zla a zaplav je světlem“.
-Hulo, Kajícný Poutník

Second Thoughts

11

Instant

 

Vypověz ze hry cílovou útočící bytost.
Lízni kartu.

Jorinovi v tu chvíli náhle došlo, že obdělávat pole je vlastně ušlechtilý způsob obživy.

Serra Angel

111

Bytost - Angel

4/4

Flying (Tato bytost může být blokována jen bytostmi s flying či s reach.)
Vigilance (Tato bytost se netapuje do útoku.)

Následuj světlo. Není-li světla, následuj ji.

Shelter

11

Instant

 

Cílová bytost pod tvou kontrolou získává do konce kola imunitu vůči barvě, kterou si zvolíš.


Lízni kartu.

Dobří stratégové využívají příležitostí. Ti skvělí je vytvářejí.

Soulcatcher

11

Bytost - Bird Soldier

1/1

Flying
Kdykoli zemře bytost s flying, polož na Soulcatcher  +1/+1 žeton.

„Jejich duchové létají s větrem a naplňují mou duši.“

Squadron Hawk

11

Bytost - Bird

1/1

Flying
Když Squadron Hawk vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně vyhledat až tři karty jménem Squadron Hawk, ukázat je a pak si zamíchat knihovnu.

 

Swords to Plowshares

1

Instant

 

Vypověz ze hry cílovou bytost. Hráč ji kontrolující získává počet životů rovný její síle.

I nejmenší zrnko lítosti může vykvést ve květ spasení.

Unexpectedly Absent

111

Instant

 

Polož cílový permanent pod přesně X vrchních karet knihovny jeho vlastníka.

Jakmile jsi byl jednou vtažen do moci proudů času, už si nikdy nebudeš jist svou vlastní permanencí.

Wall of Omens

11

Bytost - Wall

0/4

Defender
Když Wall of Omens vstupuje na bojiště, lízni kartu.

„Hledám vidinu Zendikaru,která nezahrnuje Eldrazi.“
-Zápisek v expedičním deníku

War Priest of Thune

11

Bytost - Human Cleric

2/2

Když War Priest of Thune vstupuje na bojiště, můžeš zničit cílové očarování.

"Nechť nic neposkvrní čistotu řinčících mečů nebo šípů letících vstříc hrudi zla.”

Welkin Guide

11

Bytost - Bird Cleric

2/2

Flying
Když Welkin Guide vstupuje na bojiště, cílová bytost získává do konce kola +2/+2 a flying.

“Ty drápy se vám opravdu zatínají do kůže, ale je to lepší, než kdyby vás pustil. ”
—Rafiq, držitel Mnoha

Whitemane Lion

11

Bytost - Cat

2/2

Flash (Můžeš toto kouzlo seslat kdykoli, kdy můžeš hrát instant.)
Když Whitemane Lion vstupuje na bojiště, vrať cílovou bytost pod svou kontrolou do ruky vlastníka.

Nomádi ze solných polí nazývají náhlou bouři „bílou hřívou“.

Wrath of God

111

Sorcery

 

Znič všechny bytosti. Nemohou být regenerovány.

 

Arcanis the Omnipotent

1111

Legendární bytost - Wizard

3/4

1: Lízni tři karty.
111: Vrať Arcanis the Omnipotent do ruky vlastníka.

Vydal se tam, kam se dosud nikdo nevydal. Nyní se vrátil, aby se ujistil, že jej nikdo nebude následovat.

Brainstorm

1

Instant

 

Lízni tři karty, pak polož dvě karty z ruky na vršek své knihovny v libovolném pořadí.

Soustava mizziových kuliček přenesla její mysl hluboko do myšlenkových polí, kde dokázala sebrat i ty nejmenší zrnka geniálních idejí.

Cephalid Sage

11

Bytost - Cephalid

2/3

Threshold - Pokud máš ve hřbitově sedm a více karet, Cephalid Sage má „Když Cephalid Sage vstupuje na bojiště, lízni tři karty, pak dvě karty zahoď.“

 

Control Magic

111

Očarování - Aura

 

Očaruj bytost
Získáváš kontrolu nad očarovanou bytostí.

Pokud nemáš ty nejlepší hračky, najdi toho, kdo je má.

Counterspell

11

Instant

 

Zruš cílové kouzlo.

 

Daze

11

Instant

 

Namísto placení manové ceny Daze můžeš vrátit zemi s typem Island pod tvou kontrolou do ruky vlastníka.
Zruš cílové kouzlo, pokud hráč jej kontrolující nezaplatí
1.

 

Deep Analysis

11

Sorcery

 

Cílový hráč lízne dvě karty.
Flashback
11, zaplať 3 životy. (Tuto kartu můžeš seslat ze svého hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

„Žádný fakt mi neunikne. Proč sis myslel, že ty ano?“

Diminishing Returns

111

Sorcery

 

Kdyždý hráč zamíchá svou ruku a hřbitov do knihovny. Vypověz ze hry vrchních deset karet své knihovny. Pak si každý hráč lízne až sedm karet.

 

Dream Twist

1

Instant

 

Cílový hráč odloží vrchní tři karty své knihovny do hřbitova.
Flashback
11(Tuto kartu můžeš seslat ze svého hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

 

Fact or Fiction

11

Instant

 

Otoč vrchních pět karet své knihovny. Jeden z protihráčů je rozdělí na dvě hromádky. Jednu hromádku si dej do ruky a druhou odlož do hřbitova.

 

Force of Will

111

Instant

 

Namísto placení manové ceny Force of Will můžeš zaplatit 1 život a vypovědět ze hry modrou kartu ze své ruky.

 

Zruš cílové kouzlo.

„O svém osudu rozhoduji jen já sama.“

Future Sight

1111

Očarování

 

Hraj s otočenou vrchní kartou tvé knihovny.

 

Můžeš hrát vrchní kartu své knihovny.

„Je nevyhnutelné o to méně zázračné?“
-Veldka, potulná vědma

Gaseous Form

11

Očarování - Aura

 

Očaruj bytost

Udělení veškerého zranění, které by očarovaná bytost udělila a které by jí bylo uděleno, je zabráněno.

„Těžko někomu ublížíš, jsi-li tak průhledný jako tvé úmysly.“
-Ertai, čaroděj expert

Giant Tortoise

11

Bytost - Turtle

1/1

Giant Tortoise má +0/+3, pokud není tapnutá.

V pobřežních státech Jhess a Valeron je želva synonymem pro neústupnost.

Glacial Wall

11

Bytost - Wall

0/7

Defender (Tato bytost nemůže útočit.)

„Není pochyb, kde arcimágovo teritorium začíná.“
-Ippin, mistr kartograf

Honden of Seeing Winds

11

Legendární očarování - Shrine

 

Na začátku tvé udržovací fáze,lízni kartu za každý permanent s typem Shrine pod tvou kontrolou.

K neskonalému smutku všech,jeho větry nalezly hřích v srdcech těch, kdo se kdysi učili z jeho moudrosti.

Hydroblast

1

Instant

 

Zvol si jedno -
• Zruš cílové kouzlo, je-li červené.
• Znič cílový permanent, je-li červený.

„Oheň je možná divoký, ale nestálý. Voda je věrná, její tok stálý, tvarující svět.“

Inkwell Leviathan

111

Artefaktová bytost - Leviathan

7/11

Islandwalk (Tato bytost nemůže být blokována, kontroluje-li bránící se hráč zemi s typem Island.)
Trample
Shroud (Tato bytost nemůže být cílem kouzel ani schopností.)


“Sedmé moře zmizelo v jeho tlamě, ztraceno navěky, co svět světem bude stát. ”
—Esperská pověst

Jace, the Mind Sculptor

111

Sférochodec - Jace

3

+2: Podívej se na vrchní kartu knihovny cílového hráče. Můžeš dát onu kartu na spodek knihovny onoho hráče.

 
0: Lízni tři karty, pak polož dvě karty z ruky na vršek své knihovny v libovolném pořadí.

-1: Vrať cílovou bytost do ruky vlastníka.

 

−12: Vypověz ze hry všechny karty z knihovny cílového hráče, pak si onen hráč zamíchá ruku do knihovny.

 

Jetting Glasskite

111

Bytost - Spirit

4/4

Flying
Kdykoli se Jetting Glasskite stane v daném kole poprvé cílem kouzla nebo schopnosti, zruš ono kouzlo či schopnost.

Výboj se zábleskem dopadl a ozval se strašlivý zvuk, jako kdyby se tříštilo sklo, ale ta bytost byla nezraněna.

Man-o'-War

11

Bytost - Jellyfish

2/2

Když Man-o'-War vstupuje na bojiště, vrať cílovou bytost do ruky vlastníka.

„Krása na pohled ne vždy znamená i krásu na dotek.“
-Naimah, femerefská filozofka

Memory Lapse

11

Instant

 

Counter target spell. If that spell is countered this way, put it on top of its owner's library instead of into that player's graveyard.

Jak osamělou agónií je vzpomínka na ztracené vzpomínky.

Merfolk Looter

11

Bytost - Merfolk Rogue

1/1

1: Lízni kartu, pak kartu zahoď.

Merfolkové neví vždy, co hledají, ale jsou si naprosto jisti, jakmile to najdou.

Mystical Tutor

1

Instant

 

Najdi si v knihovně kartu sorcery nebo instant a ukaž ji. Zamícheji si knihovnu a pak si onu kartu dej na její vršek.

Učedník hledá po světě odpovědi. Mistr nalézá celé světy plné odpovědí v hledání.

Oona's Grace

11

Instant

 

Cílový hráč lízne kartu.


Retrace (Můžeš tuto kartu seslat ze svého hřbitova, když k zaplacení jejích dalších cen zahodíš navíc kartu země.)

Oona dává svým favoritkám nahlédnout do snů ze svého vlastního střeženého srdce.

Peregrine Drake

11

Bytost - Drake

2/3

Flying
Když Peregrine Drake vstupuje na bojiště, odtapni až pět zemí.

„Vidět jej vynořit se z mraků je vždy pohledem vítaným.“
-Talrand, nebeský povolávač

Phantom Monster

11

Bytost - Illusion

3/3

Flying

Je amalgámem polovybledlých vzpomínek či promítnutím polozapomenutého snu. Žádné z vysvětlení neposkytuje zrovna útěchu.

Phyrexian Ingester

11

Bytost - Beast

3/3

Imprint - Když Phyrexian Ingester vstupuje na bojiště, můžeš vypovědět ze hry cílovou bytost.


Phyrexian Ingester získává +X/+Y, kde X je síla vypovězené karty bytosti a Y je její odolnost.

 

Prodigal Sorcerer

11

Bytost - Human Wizard

1/1

1: Prodigal Sorcerer udělí 1 zranění cílové bytosti či hráči.

„Jak si uživat života, to v knihách nenajdete. Musíte to zkusit na vlastní kůži.“

Quiet Speculation

11

Sorcery

 

Vyhledej v knihovně cílového hráče až tři karty s flashback a dej je do hřbitova onoho hráče. Pak si onen hráč zamíchá knihovnu.

„Nejlépe se předvídá zpětně.“

-Císařovna Llawan

Screeching Skaab

11

Bytost - Zombie

2/1

Když Screeching Skaab vstupuje na bojiště, odlož vrchní dvě karty své knihovny do hřbitova.

Jeho vřískot je hlasem tvé ničené mysli.

Serendib Efreet

11

Bytost - Efreet

¾

Flying
Na začátku tvé udržovací fáze ti Serendib Efreet udělí 1 zranění.

Povolávači ifrítů si pamatují vždy jen moc nadvlády, nikoli osten lítosti.

Shoreline Ranger

11

Bytost - Bird Soldier

¾

Flying


Islandcycling
1(1, Zahoď tuto kartu: Vyhledej si v knihovně kartu s typem Island a dej si ji do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.)

 

Silent Departure

1

Sorcery

 

Vrať cílovou bytost do ruky vlastníka.
Flashback
11(Tuto kartu můžeš seslat ze svého hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

Táž magie, která dovoluje geistům procházet naší říší je umí také vyhnat.

Sprite Noble

111

Bytost - Faerie

2/2

Flying


Ostatní bytosti s flying pod tvou kontrolou získávají do konce kola +0/+1.


1: Ostatní bytosti s flying pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+0.

"Trny a kameny budeme bojovat, abychom se dočkaly dne, kdy se na svět navrátí krása.“

Stupefying Touch

11

Očarování - Aura

 

Očaruj bytost


Když Stupefying Touch vstupuje na bojiště, lízni kartu.


Aktivované schopnosti očarované bytosti nemohou být aktivovány.

Bojovník bez fištrónu je prostě jen kusem masa.

Tidal Wave

11

Instant

 

Polož si na bojiště 5/5 modrou bytost-token s typem Wall a s defender. Na začátku příští fáze konce kola ji obětuj.

„Mořské dno je dlážděno rozbitými troskami lodí, které se proháněly po jeho hladině nevítané.“
-Thassa, bohyně moří

Warden of Evos Isle

11

Bytost - Bird Wizard

2/2

Flying


Kouzla bytostí s flying tě stojí k seslání o
1 méně.

Na ostrově Evos slouží rychlí a mocní avenové coby vymahači vůle sfing.

Wonder

11

Bytost - Incarnation

2/2

Flying


Pokud je Wonder ve tvém hřbitově a ty kontroluješ permanent s typem Island, bytosti pod tvou kontrolou mají flying.

„Ohromení ptáci zírali na Zázrak. Pomalu a bojácně se zvedali do vzduchu.“
-Svitek počátků

Animate Dead

11

Očarování - Aura

 

Očaruj kartu bytosti ve hřbitově


Když Animate Dead vstupuje na bojiště, na bojišti ztrácí „Očaruj kartu bytosti ve hřbitově“ a získává „Očaruj kartu bytosti položenou na bojiště pomocí Animate Dead“.

 

Vrať očarovanou kartu bytosti na bojiště pod svou kontrolu a připoj na ni Animate Dead.

 

Opustí-li Animate Dead bojiště, hráč kontrolující onu bytost ji obětuje.

 

 Očarovaná bytost  má -1/-0.

 

Annihilate

111

Instant

 

Znič cílovou bytost, která není černá.Nemůže být regenerována.


Lízni kartu.

„Co Yawgmoth označí, zemře. Není úniku.“
-Tsabo Tavoc, phyrexianská generálka

Blightsoil Druid

11

Bytost - Elf Druid

1/2

1, Zaplať 1 život: Přidej 1 do svého manového poolu.

“Pohleď na krásu smrti: čisté bílé kosti ležící v úrodné půdě, a jasně barevný měsíční náprstník kvetoucí z bažinaté hlíny. ”

Blood Artist

11

Bytost - Vampire

0/1

Kdykoli Blood Artist nebo jiná bytost zemře, cílový hráč ztrácí 1 život a ty 1 život získáváš.

Velké umění se nikdy neobejde bez velkého utrpení.“

Braids, Cabal Minion

111

Legendární bytost - Human Minion

2/2

Na začátku udržovací fáze každého hráče onen hráč obětuje artefakt, bytost, nebo zemi.

„Domov je místo, kde najdeš ucházející hřbitov a cizinci mohou mizet bez zbytečně trapných otázek.“

Cabal Therapy

1

Sorcery

 

Jmenuj kartu, která není země. Cílový hráč ukáže ruku a zahodí všechny karty onoho jména.
Flashback-Obětuj bytost (Tuto kartu můžeš seslat ze svého hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

 

Carrion Feeder

1

Bytost - Zombie

1/1

Carrion Feeder nemůže blokovat.
Obětuj bytost: Polož na Carrion Feeder +1/+1 žeton.

Páchnoucí hnilobou skáče z náhrobku na náhrobek a hledá svou příští potravu.

Deadbridge Shaman

11

Bytost - Elf Shaman

3/1

Když Deadbridge Shaman zemře, cílový hráč zahodí kartu.

Zabít ji neukončí zamoření.

Duress

1

Sorcery

 

Cílový protihráč ukáže ruku. Vyber si z ní kartu, která není ani bytos,t ani země. Onen hráč onu kartu zahodí.

“Neboj, nezbavím tě všech tvých tajemství. Jen toho nejcennějšího.”

-Liliana Vess

Entomb

1

Instant

 

Najdi si v knihovně kartu a dej ji do hřbitova. Pak si zamíchej knihovnu.

„Vrátím se, až mi uzraješ.“

 -Gisa, povolávačka ghúlů

Eyeblight's Ending

11

Tribal Instant - Elf

 

Znič cílovou bytost, jenž nemá typ Elf.

Stvoření bez krásy jsou nádorem na tváři Lorwynu. Čističi mají možná neradostnou povinnost, ale nutnou.”

—Eidren, Dokonalý z Lys Alana

Gravedigger

11

Bytost - Zombie

2/2

Když Gravedigger vstupuje na bojiště, můžeš si vrátit cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova do ruky.

Plná rakev je jako plný trezor – přitahují lupiče.

Havoc Demon

111

Bytost - Demon

5/5

Flying


Když Havoc Demon zemře, všechny bytosti získávají do konce kola -5/-5.

Bolestný výkřik, když přichází na svět. Sborový řev, když jej opouští.

Honden of Night's Reach

11

Legendární očarování - Shrine

 

Na začátku tvé udržovací fáze zahodí cílový protihráč jednu kartu za každý permanent s typem Shrine pod tvou kontrolou.

K neskonalému smutku všech sevřel a rozdrtil jeho temný dosah ty, kdo sdíleli jeho tichou stráž.

Hymn to Tourach

11

Sorcery

 

Cílový hráč zahodí náhodně dvě karty.

Kněží žádají o tvou úzkost a modlí se o tvé zoufalství.

Ichorid

11

Bytost - Horror

3/1

Haste


Na začátku fáze konce kola Ichorid obětuj.


Na začátku tvé udržovací fáze,je-li Ichorid ve tvém hřbitově, můžeš vypovědět ze hry jinou černou kartu bytosti ze tvého hřbitova. Pakliže tak učiníš, vrať Ichorid na bojiště.

 

Innocent Blood

1

Sorcery

 

Každý hráč obětuje bytost.

Zombie litují živé a oslavují ty, jimž bude brzy dopřáno daru smrti.

Lys Alana Scarblade

11

Bytost - Elf Assassin

1/1

1, zahoď kartu s typem Elf: Discard an Elf card: Cílová bytost získává do konce kola -X/-X, kde X je počet permanentů s typem Elf pod tvou kontrolou.

V krásou posedlém Lys Alana, jediný tah její dýky znamená rozdíl mezi hostinou ve vysoké společnosti a hrabáním se v odpadcích na skládce.

Malicious Affliction

11

Instant

 

Morbid - Když sesíláš Malicious Affliction, zkopíruj ji, pokud toto kolo zemřela bytost. Pro kopii si můžeš zvolit nové cíle.


Znič cílovou bytost, jenž není černá.

"Zdá se, že tahle nemoc vyhledává cíleně ty v srdci čisté." —Byro, morový doktor

Nausea

11

Sorcery

 

Všechny bytosti získávají do konce kola -1/-1.

„Řekl jsem něco?“

Necropotence

111

Očarování

 

Přeskakuješ fázi lízání karty.


Kdykoli zahodíš kartu, onu kartu ze hřbitova následně vypověz ze hry.


Zaplať 1 život: Vypověz ze hry vrchní kartu své knihovny. Dej si onu kartu do ruky na začátku tvé další fáze konce kola.

 

Nekrataal

111

Bytost - Human Assassin

2/1

First strike


Když Nekrataal vstupuje na bojiště, znič cílovou bytost, která není ani černá, ani artefaktová. Ona bytost nemůže být regenerována.

Jeho oběti nemají čas pocítit zoufalství.

Night's Whisper

11

Sorcery

 

Lízni dvě karty a ztrať 2 životy.

Viděla jsem věci, které by nižší bytosti zanechaly coby blábolící, šílené trosky.  Chceš o nich uslyšet?“ –  Vraska

Phyrexian Gargantua

111

Bytost - Horror

4/4

Když Phyrexian Gargantua vstupuje na bojiště, lízni dvě karty a ztrať 2 životy.

Ostatní Phyrexiané mají z gargantuy noční můry.

Phyrexian Rager

11

Bytost - Horror

2/2

Když Phyrexian Rager vstupuje na bojiště, lízni kartu a ztrať jeden život.

"Věřím, že Phyrexii podlehne mnoho světů. Mirrodin bude pouze tím prvním."
-Sheoldred, zvaná Šeptající

Plague Witch

11

Bytost - Elf Spellshaper

1/1

1, 1, zahoď kartu: Cílová bytost získává do konce kola -1/-1.

„Umím utrápit, co tě léčí.“

Prowling Pangolin

111

Bytost - Beast

6/5

Když Prowling Pangolin vstupuje na bojiště, může jakýkoli hráč obětovat dvě bytosti. Pakliže tak nějaký hráč učiní, obětuj Prowling Pangolin.

„Moment, to my jsme ta návnada?“

Sengir Autocrat

11

Bytost - Human

2/2

Když Sengir Autocrat vstupuje na bojiště, polož si na bojiště tři 0/1 černé  bytosti-tokeny s typem Serf.

 

Když Sengir Autocrat opustí bojiště, vypověz ze hry všechny tokeny s typem Serf.

Trest za zahálku je smrt. Trest za zpochybňování trestu je smrt.

Sinkhole

11

Sorcery

 

Znič cílovou zemi.

Vysoké hradby, mohutná tvrz, silná posádka…na tom nezáleželo. Město bylo ztraceno během pár okamžiků.

Skulking Ghost

11

Bytost - Spirit

2/1

Flying
Když se Skulking Ghost stane cílem kouzla nebo schopnosti, obětuj ji.

„Existují jen tak dlouho, dokud si jich živí nevšimnou.“
-Kifimbo, mágyně Stínové gildy

Toxic Deluge

11

Sorcery

 

Jako dodatečnou cenu k seslání Toxic Deluge zaplať X životů


Všechny bytosti získávají do konce kola -X/-X.

"Těžko uzavřít do karantény mor, který se pohybuje s mraky."— Esara, zkušená léčitelka

Tragic Slip

1

Instant

 

Cílová bytost získává do konce kola  -1/-1.
Morbid – Ona bytost namísto toho získává do konce kola -13/-13, pokud toto kolo zemřela bytost.

Otálej na pokraji smrti - a riskuješ, že si tě přitáhne.

Twisted Abomination

11

Bytost - Zombie Mutant

5/3

1: Regenerate Twisted Abomination.


Swampcycling
1(1, Zahoď tuto kartu: Vyhledej si v knihovně kartu s typem Swamp a dej si ji do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.)

 

Urborg Uprising

11

Sorcery

 

Vrať si ze hřbitova do ruky až dvě cílové karty bytostí.


Lízni kartu.

Na Urborgu je jen málo věcí méně dočasných než smrt.

Vampiric Tutor

1

Instant

 

Najdi si v knihovně kartu a pak si ji dej na vršek knihovny. Ztrácíš 2 životy.

Pravé moci se lze dobrat za cenu mnoho potu a krve. Hlavně krve.

Victimize

11

Sorcery

 

Zvol si dvě cílové karty bytostí ve hřbitově. Obětuj bytost. Pakliže tak učiníš, vrať ony zvolené karty na bojiště tapnuté.

„Zhyň. Ale zhyň s vědomím, že z tvého ubohého života se mi dostane velkého užitku.“
-Zul Ashur, pán lichů

Visara the Dreadful

1111

Legendární bytost - Gorgon

5/5

Flying
1: Znič cílovou bytost. Nemůže být regenerována.

„Mé oči jsou mou nejsilnější stránkou.“.

Wake of Vultures

11

Bytost - Bird

3/1

Flying
11, Obětuj bytost: Regeneruj Wake of Vultures.

„A tak se sup zeptal gryfa, „Budeš to jíst?““
-„Ošklivý pták“, autor Azeworai

Wakedancer

11

Bytost - Human Shaman

2/2

Morbid - Když Wakedancer vstupuje na bojiště, polož si na bojiště 2/2 černou bytost-token s typem Zombie, pokud toto kolo zemřela bytost.

Zná prastarou formu nekromancie prodchnutou šamanským transem a rituály ,kterým by vyvolávači ghúlů a skaberenové jen těžko porozuměli.

Avarax

111

Bytost - Beast

3/3

Haste
Když Avarax vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně vyhledat kartu jménem Avarax, ukázat ji a dát si ji do ruky. Pakliže tak učiníš, zamíchej si knihovnu. you may search your library for a card named Avarax, reveal it, and put it into your hand. If you do, shuffle your library.
11: Avarax získává do konce kola +1/+0.

 

Battle Squadron

111

Bytost - Goblin

*/*

Flying


Síla a odolnost Battle Squadron jsou rovny počtu bytostí, jež kontroluješ.

Goblini se dokáží působit jako chaotická sebranka -  s vojenskou precizností.

Beetleback Chief

111

Bytost - Goblin Warrior

2/2

Když Beetleback Chief vstupuje na bojiště, polož si na bojiště dvě 1/1 červené bytosti-tokeny s typem Goblin.

Pramálo gobliních vojenských inovací se kdy vyrovnalo brouku – ať již coby pomocníkovi, oři či potravě.

Borderland Marauder

11

Bytost - Human Warrior

1/2

Kdykoli Borderland Marauder attacks, získává do konce kola +2/+0.

Ačkoli se jí poprávu bojí, je relativně málo zkazek o jejích činech v bitvě, neboť pramálo jich přežije její nájezdy.

Burning Vengeance

11

Očarování

 

Kdykoli sešleš kouzlo ze hřbitova, Burning Vengeance udělí  2 zranění cílové bytosti nebo hráči.

Mlha je žalem duchů. Vítr bolestí. Oheň jejich pomstou.

Carbonize

11

Instant

 

Carbonize udělí 3 zranění cílové bytosti nebo hráči. Ona bytost nemůže být toto kolo regenerována. Pokud by měla ona bytost toto kolo zemřít, namísto toho ji vypověz  ze hry.

„Z tohoto není cesty zpátky.“
-Jaya Ballard

Chain Lightning

1

Sorcery

 

Chain Lightning deals 3 zranění cílové bytosti nebo hráči. Pak může onen hráč nebo hráč onu bytost kontrolující zaplatit 11. Pakliže tak učiní, může onen hráč toto kouzlo zkopírovat a pro kopii si zvolit nové cíle.

 

Crater Hellion

111

Bytost - Hellion Beast

6/6

Echo 111 (Na začátku své udržovací fáze, pokud tato bytost přišla pod tvou kontrolu v době od konce tvé minulé udržovací fáze,obětuj tuto bytost, pokud nezaplatíš její echo cenu.)
Když Crater Hellion vstupuje na bojiště, udělí 4 zranění každé z ostatních bytostí.

 

Desperate Ravings

11

Instant

 

Lízni dvě karty, pak jednu kartu náhodně zahoď.
Flashback
11(Tuto kartu můžeš seslat ze svého hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

Z její mysli skoro nic nezbylo, ale přesto mluvila jen samou pravdu.

Dragon Egg

11

Bytost - Dragon

0/2

Defender (Tato bytost nemůže útočit.)
Když Dragon Egg zemře, polož si na bojiště 2/2 červenou bytost-token s typem Dragon a s flying. Má
1: Tato bytost získává do konce kola +1/+0.

Dračí doupata jsou vystlána poklady, aby vylákaly mladé ven z vajec.

Dualcaster Mage

111

Bytost - Human Wizard

2/2

Flash

 

Když Dualcaster Mage vstupuje na bojiště, zkopíruj  cílové kouzlo instant nebo sorcery. Můžeš si pro kopii zvolit nové cíle.

"Podle mé zkušenosti přicházejí katastrofy ve dvojicích“

Faithless Looting

1

Sorcery

 

Lízni dvě karty, pak dvě karty zahoď.


Flashback
11(Tuto kartu můžeš seslat ze svého hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

"Avacyn nás opustila. Nezbývá nám nic kromě toho, co si urveme!"

Fervent Cathar

11

Bytost - Human Knight

2/1

Haste
Když Fervent Cathar vstupuje na bojiště, cílová bytost nemůže toto kolo blokovat.

„Odložím svůj meč, teprve až zemřu. A to rozhodně nemám v plánu dnes.“

Firebolt

1

Sorcery

 

Firebolt udělí 2 zranění cílové bytosti nebo hráči.
Flashback
11(Tuto kartu můžeš seslat ze svého hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

„Tam, odkud to přišlo, je jich ještě hromada!“

Flame Jab

1

Sorcery

 

Flame Jab udělí 1 zranění cílové bytosti nebo hráči.
Retrace (Můžeš tuto kartu seslat ze svého hřbitova, když k zaplacení jejích dalších cen zahodíš navíc kartu země.)

"Je po ohni. Mělo by být bezpečno. "
-Křivokmen

Gamble

1

Sorcery

 

Najdi si v knihovně kartu, dej si ji do ruky, pak náhodně zahoď kartu, pak si zamíchej knihovnu.

„Co nejhoršího se může stát?“

Ghitu Slinger

11

Bytost - Human Nomad

2/2

Echo 11(Na začátku své udržovací fáze, pokud tato bytost přišla pod tvou kontrolu v době od konce tvé minulé udržovací fáze,obětuj tuto bytost, pokud nezaplatíš její echo cenu.)
Když Ghitu Slinger vstupuje na bojiště, udělí 2 zranění cílové bytosti nebo hráči.

 

Honden of Infinite Rage

11

Legendární očarování - Shrine

 

Na začátku tvé udržovací fáze,Honden of Infinite Rage udělí cílové bytosti nebo hráči počet zranění rovný počtu permanentů s typem Shrine, jež kontroluješ.

K neskonalému smutku všech se jeho hněv zaměřil na ty, kdo jej kdysi rozdmýchávali.

Keldon Champion

111

Bytost - Human Barbarian

3/2

Haste
Echo
111(Na začátku své udržovací fáze, pokud tato bytost přišla pod tvou kontrolu v době od konce tvé minulé udržovací fáze,obětuj tuto bytost, pokud nezaplatíš její echo cenu.)
Když Keldon Champion vstupuje na bojiště, udělí 3 zranění cílovému hráči.

 

Keldon Marauders

11

Bytost - Human Warrior

3/3

Vanishing 2 (Tato bytost vstupuje na bojiště se dvěmi žetony času. Na začátku tvé udržovací fáze z ní odstraň žeton času. Když odstraníš poslední, onu bytost obětuj.)
Když Keldon Marauders vstupuje na bojiště  nebo bojiště opouští, udělí 1 zranění cílovému hráči.

 

Kird Ape

1

Bytost - Ape

1/1

Kird Ape má +1/+2, pokud kontroluješ permanent s typem Forest.

Hop a už si chystej hrob.

Mogg Fanatic

1

Bytost - Goblin

1/1

Obětuj Mogg Fanatic: Mogg Fanatic udělí 1 zranění cílové bytosti nebo hráči.

„Mám to! Mám to“ Mááá-“

Mogg War Marshal

11

Bytost - Goblin Warrior

1/1

Echo 11(Na začátku své udržovací fáze, pokud tato bytost přišla pod tvou kontrolu v době od konce tvé minulé udržovací fáze,obětuj tuto bytost, pokud nezaplatíš její echo cenu.)
Když Mogg War Marshal vstupuje na bojiště nebo zemře, polož si na bojiště 1/1 červenou bytost-token s typem Goblin.

-

Orcish Oriflamme

11

Očarování

 

Útočící bytosti pod tvou kontrolou mají +1/+0.

Prapor orků sděloval jasné poselství: Postavte se nám a dopadnete stejně, jako tihle goblini.

Price of Progress

11

Instant

 

Price of Progress udělí každému hráči počet zranění rovný dvojnásobku počtu nezákladních zemí, jež onen hráč kontroluje.

Nadšení umí zmírnit výheň země samotné.

Pyroblast

1

Instant

 

Zvol si jedno-
• Zruš cílové kouzlo, je-li modré.
• Znič cílový permanent, je-li modrý.

Voda může být drtivá, ale je předvídatelná. Oheň je vždy dynamický, jeho hněv absolutní a všepožírající.

Pyrokinesis

111

Instant

 

Namísto placení manové ceny Pyrokinesis můžeš vypovědět ze hry červenou kartu ze své ruky.


Pyrokinesis udělí 4 zranění libovolně rozdělených mezi libovolný počet cílových bytostí.

 

Reckless Charge

1

Sorcery

 

Cílová bytost získává do konce kola +3/+0 a haste.
Flashback
11(Tuto kartu můžeš seslat ze svého hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

 

Rorix Bladewing

1111

Legendární bytost - Dragon

6/5

Flying, haste

Ve snaze obnovit pýchu Shivu a položit základ nesmrtelnému odkazu se Rorix vydal na dalekou cestu, aby bojoval v otarijském Velkém koloseu.

Seismic Stomp

11

Sorcery

 

Bytosti bez flying nemohou toto kolo blokovat.

"Nemám to v sobě, našlapovat zlehka. "—Ryda, geomantka

Siege-Gang Commander

111

Bytost - Goblin

2/2

Když Siege-Gang Commander vstupuje na bojiště, polož si na bojiště 1/1 červené bytosti-tokeny s typem Goblin.
11, Obětuj permanent s typem Goblin: Siege-Gang Commander udělí 2 zranění cílové bytosti nebo hráči.

 

Sneak Attack

11

Očarování

 

1: Můžeš si na bojiště položit kartu bytosti z ruky. Získává haste. Na začátku příští fáze konce kola onu bytost obětuj.

 

Stingscourger

11

Bytost - Goblin Warrior

2/2

Echo 11(Na začátku své udržovací fáze, pokud tato bytost přišla pod tvou kontrolu v době od konce tvé minulé udržovací fáze,obětuj tuto bytost, pokud nezaplatíš její echo cenu.)
Když Stingscourger vstupuje na bojiště, vrať cílovou bytost pod kontrolou protihráče do ruky vlastníka.

 

Sulfuric Vortex

111

Očarování

 

Na začátku udržovací fáze každého hráče udělí Sulfuric Vortex onomu hráči 2 zranění.

 

Pokud by si měl hráč přidat životy, namísto toho si žádné nepřidá.

 

Tooth and Claw

11

Očarování

 

Obětuj dvě bytosti: Polož si na bojiště 3/1 červenou bytost-token jménem Carnivore..

„Nezdržuj se dlouho studováním jeho stop. Jen to, že je vidíš, znamená, že je pořád blízko.“
-Varra, strážce Východní cesty

Undying Rage

11

Očarování - Aura

 

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +2/+2 a nemůže blokovat.


Když je Undying Rage odložena z bojiště do hřbitova, vrať Undying Rage do ruky vlastníka.

 

Wildfire Emissary

11

Bytost - Efreet

2/4

Imunita vůči bílé
11: Wildfire Emissary získává do konce kola +1/+0.

„Ifrít je kráčející bouří s hlasem praskajícím jako oheň.“.
-Qhattib, vezír z Amiqatu

Worldgorger Dragon

1111

Bytost - Nightmare Dragon

7/7

Flying, trample


Když Worldgorger Dragon vstupuje na bojiště, vypověz ze hry všechny ostatní permanenty, jež kontroluješ.


Když Worldgorger Dragon opouští bojiště, vrať vypovězené karty na bojiště pod kontrolu vlastníků.

 

Young Pyromancer

11

Bytost - Human Shaman

2/1

Kdykoli sešleš kouzlo instant nebo sorcery, polož si na bojiště 1/1 červenou bytost-token s typem Elemental.


Podpalování je nejupřímnější formou lichotky.

Abundant Growth

1

Očarování - Aura

 

Očaruj zemi


Když Abundant Growth vstupuje na bojiště, Lízni kartu.

Očarovaná země má  1: Přidej do svého manového poolu jednu manu jakékoli barvy.

 

Ancestral Mask

11

Očarování - Aura

 

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +2/+2 za každé další očarování na bojišti.

„Předáváme ti vše, čím jsme kdy byli. Kráčej vpřed a staň se tím, čím my jsme nikdy nemohli.“

Argothian Enchantress

11

Bytost - Human Druid

0/1

Shroud (Tato bytost nemůže být cílem kouzel ani schopností.)
Kdykoli sešleš kouzlo očarování, lízni kartu.

 

Brawn

11

Bytost - Incarnation

3/3

Pokud je Brawn ve tvém hřbitově a ty kontroluješ permanent s typem Forest, bytosti pod tvou kontrolou mají trample.

„‘Jsem zde,' zařval Rváč, a celá sféra se otřásla.“
-Svitek počátků

Centaur Chieftain

11

Bytost - Centaur

3/3

Haste
Threshold - Pokud máš ve hřbitově sedm a více karet, Centaur Chieftain má „Když Centaur Chieftain vstupuje na bojiště, bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+1 a trample.“

 

Civic Wayfinder

11

Bytost - Elf Warrior Druid

2/2

Když Civic Wayfinder vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně najít kartu základní země a dát si ji do ruky. Pakliže tak učiníš, zamíchej si knihovnu.

„Tyhle uličky nejsou bezpečné. Pojď, dovedu tě zpátky na tržiště.“

Commune with the Gods

11

Sorcery

 

Otoč vrchních pět karet tvé knihovny. Můžeš si dát do ruky kartu bytosti nebo očarování z takto odhalených karet. Zbytek karet odlož do hřbitova.

Poprvé za mnoho, mnoho let, Elspeth požádala o pomoc

Elephant Guide

11

Očarování - Aura

 

Očaruj bytost
Očarovaná bytost má +3/+3.
Když očarovaná bytost zemře, polož si na bojiště 3/3 zelenou bytost-token s typem Elephant.

 

Elvish Vanguard

11

Bytost - Elf Warrior

1/1

Kdykoli vstupuje na bojiště jiný permanent s typem Elf, polož na Elvish Vanguard +1/+1 žeton

„Naše životy jsou spleteny dohromady jako větve stromů nad námi, tvořící příkrov, který chrání nás všechny.“

Emperor Crocodile

11

Bytost - Crocodile

5/5

Nekontroluješ-li jiné bytosti, obětuj Emperor Crocodile.

Král yavimayských vod si neustále všímá svých poddaných…a žije z jejich pochlebování.

Flinthoof Boar

11

Bytost - Boar

2/2

Flinthoof Boar má +1/+1, pokud kontroluješ zemi s typem Mountain.


1: Flinthoof Boar získává do konce kola haste. (Může toto kolo útočit a1)

Loví mezi plameny a kouřem, slídíce po popletených a panikařících.

Fog

1

Instant

 

Udělení veškerého bojového zranění je toto kolo zabráněno.

“Nebojim se žádné armády ani bestie, pouze ranní mlhy. Vše ostatní naše armáda přežije. ”
—Lord Hilneth

Gaea's Blessing

11

Sorcery

 

Cílový hráč si zamíchá až tři cílové karty ze svého hřbitova do knihovny.

 
Lízni kartu.

Je-li Gaea's Blessing odložena do tvého hřbitova z knihovny, zamíchej si hřbitov do knihovny.

 

Green Sun's Zenith

11

Sorcery

 

Najdi si v knihovně zelenou kartu bytosti s převedenou manovou cenou X nebo méně, dej si ji na bojiště a pak si zamíchej knihovnu.

Zamíchej Green Sun's Zenith do knihovny vlastníka.

Když se zelené slunce ocitlo v nadhlavníku, na Stromě Legend se rozzářila phyrexianská proroctví..

Harmonize

111

Sorcery

 

Lízni tři karty.

„Slova lžou. Lidé lžou. Jenom země mluví pravdu.“

Heritage Druid

1

Bytost - Elf Druid

1/1

Tapni tři netapnuté permanenty s typem Elf, jež kontroluješ: Přidej 111 do svého manového poolu.

“Uč se od mocných duchů naší doby i dob minulých. Vyšlechti tajemství z rozvětvených linií našeho rodu.”

—Twila, arcidruid Zlatolistu

Honden of Life's Web

11

Legendární očarování - Shrine

 

Na začátku tvé udržovací fáze si polož na bojiště jednu 1/1 bezbarvou bytost-token s typem Spirit za každý permanent s typem Shrine pod tvou kontrolou.

K neskonalému smutku všech se jeho sítě staly smrtelnou pastí pro všechny, kdo je pomáhali plést.

Imperious Perfect

11

Bytost - Elf Warrior

2/2

Ostatní bytosti s typem Elf, jež kontroluješ, mají +1/+1.
1, 1: Polož si na bojiště 1/1 zelenou bytost-token s typem Elf.

V kultuře krásy jsou ti nejkrásnější uctíváni jako bohové.

Invigorate

11

Instant

 

Kontroluješ-li zemi s typem Forest, můžeš namísto placení manové ceny Invigorate nechat protihráče získat 3 životy.

 

Cílová bytost získává do konce kola +4/+4.

 

Llanowar Elves

1

Bytost - Elf Druid

1/1

1: Přidej 1 do svého manového poolu.

„Za každou prasklou větvičku pod nohama jedna zlomená most.“
-Llanowarský trest za nepovolený vstup

Lys Alana Huntmaster

111

Bytost - Elf Warrior

3/3

Kdykoli sešleš kouzlo s typem Elf, můžeš si položit na bojiště 1/1 zelenou bytost-token s typem Elf..

Od nejvyšších pater Paláce Světla Úsvitu po poslední temné zákoutí Střízličí bystřiny zní vzduchem stříbrné noty rohu, a kdo jej slyší, následuje jeho volání.

Natural Order

111

Sorcery

 

Jako dodatečnou cenu k seslání Natural Order obětuj zelenou bytost.

 

Najdi si v knihovně zelenou kartu bytosti a polož si ji na bojiště. Pak si zamíchej knihovnu.

. . . ale cenou za Mangarovu svobodu byl Asmiřin život.

Nature's Claim

1

Instant

 

Znič cílový artefakt nebo očarování. Hráč jej kontrolující získává 4 životy.

„Bezvěké a neúnavné čelisti přírody jednou pozřou nás všechny.“.
-Sildark, artificér z Omu

Nimble Mongoose

1

Bytost - Mongoose

1/1

Shroud (Tato bytost nemůže být cílem kouzel ani schopností.)
Threshold - Nimble Mongoose má +2/+2, pokud máš ve hřbitově sedm a více karet.

Příběhy poutníků měly jedno společné – zuřivost promyky.

Rancor

1

Očarování - Aura

 

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má  +2/+0 a trample.

Když je Rancor odložena z bojiště do hřbitova, vrať Rancor do ruky vlastníka.

 

Regal Force

1111

Bytost - Elemental

5/5

Když Regal Force vstupuje na bojiště, lízni kartu za každou zelenou bytost pod tvou kontrolou.

Sotva se hýbe, stojící klidně na své mýtině. Když se pohne, havrani přestanou krákat  a cvrčci cvrčet. Celá příroda potichu hledí v posvátné úctě.

Roar of the Wurm

11

Sorcery

 

Polož si na bojiště 6/6 zelenou bytost-token s typem Wurm.

 
Flashback
11(Tuto kartu můžeš seslat ze svého hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

 

Roots

11

Očarování - Aura

 

Očaruj bytost, která nemá flying

 
Když Roots vstupuje na bojiště, tapni očarovanou bytost.


Očarovaná bytost se v odtapovací fázi hráče ji kontrolujícího neodtapuje.

 

Seal of Strength

1

Očarování

 

Obětuj Seal of Strength: Cílová bytost získává do konce kola +3/+3.

Když se majestátní stane hrozivým.

Sentinel Spider

111

Bytost - Spider

4/4

Vigilance (Tato bytost se netapuje do útoku.)
Reach (Tato bytost může blokovat bytosti s flying.)

"Vaše první reakce může být klidně a nehybně stát a doufat, že vás neviděla. Věřte mi - viděla."
-Endril, kalonianský naturalista

Silvos, Rogue Elemental

1111

Legendární bytost - Elemental

8/5

Trample


1: Regeneruj Silvos, Rogue Elemental.

Byl zrozen z Mirari a vypuzen ze své domoviny dříve, než si vůbec uvědomil sám sebe. Zanechán sám sobě bez účelu a sebeurčení, našel obojího v cirku.

Sylvan Library

11

Očarování

 

Na začátku tvé fáze lízání karty si můžeš líznout dvě karty navíc. Pakliže tak učiníš, vyber si dvě karty z ruky, které sis toto kolo líznul. Za každou z těchto karet buď zaplať 4 životy, nebo ji polož na vršek knihovny.

 

Sylvan Might

11

Instant

 

Cílová bytost získává do konce kola +2/+2 a trample.
Flashback
111(Tuto kartu můžeš seslat ze svého hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

 

Thornweald Archer

11

Bytost - Elf Archer

2/1

Reach (Tato bytost může blokovat bytosti s flying.)
Deathtouch (Jakýkoli počet zranění, které tato bytost udělí bytosti, stačí ke zničení oné bytosti.)

Jejich šípy nesou na špičkách oči gorgon a na ocase baziliščí pera.

Timberwatch Elf

11

Bytost - Elf

1/2

1: Cílová bytost získává do konce kola +X/+X, kde X je počet bytostí s typem Elf na bojišti.

„Pokud chceš tento les někdy opustit, máš nejvyšší čas.“

Werebear

11

Bytost - Human Bear Druid

1/1

1: Přidej 1 do svého manového poolu.
Threshold – Werebear má +3/+3, pokud máš ve hřbitově sedm a více karet.

Stát se jím znamená porozumět.

Wirewood Symbiote

1

Bytost - Insect

1/1

Vrať permanent s typem Elf, jenž kontroluješ, do ruky vlastníka: Odtapni cílovou bytost. Aktivuj tuto schopnost pouze jednou každé kolo.

„Vpusť do sebe divočinu. Využij její moci.“
-Freyalise

Xantid Swarm

1

Bytost - Insect

0/1

Flying
Kdykoli Xantid Swarm útočí, nemůže bránící se hráč toto kolo sesílat kouzla.

Když se na tebe sesypou, dokážeš myslet jen na to, jak je dostat pryč.

Yavimaya Enchantress

11

Bytost - Human Druid

2/2

Yavimaya Enchantress má +1/+1 za každé očarování na bojišti.

Její kořeny jí předávají přání lesa.

Brago, King Eternal

111

Legendární bytost - Spirit

2/4

Flying

Když Brago, King Eternal udělí bojové zranění hráči, vypověz ze hry libovolný počet cílových permanentů pod tvou kontrolou, které nejsou  zeměmi, pak je vrať na bojiště  pod kontrolu vlastníka.

"Má vláda přetrvá i samotnou smrt.“

 

Thunderclap Wyvern

111

Bytost - Drake

2/3

Flash (Tuto kartu lze hrát kdykoli, kdy je možno hrát instant)

 

Flying

 

Ostatní bytosti s flying pod tvou kontrolou mají +1/+1.

Hrom neznamená vždy déšť. Někdy znamená spoušť.

Vindicate

111

Sorcery

 

Znič cílový permanent.

„Viděl jsem vzniknout a zaniknout celé civilizace. Vy smrtelníci jste pro mne jen prach.“
-Sorin Markov

Zealous Persecution

11

Instant

 

Do konce kola získávají bytosti pod tvou kontrolou +1/+1 a bytosti pod kontrolou protihráčů -1/-1.

"Jharic se z Grixisu vrátila změněná, v očích podivný, vystrašený stín. Zničila je s nesvatou, neskrývanou radostí, až mne zamrazilo u srdce. "

—Rytíř-kapitán Wyhorn

Baleful Strix

11

Artefaktová bytost - Bird

1/1

Flying, deathtouch
Když Baleful Strix vstupuje na bojiště, lízni kartu.

Jeho zobák rve maso a kosti, obnažuje jemný morek snů.

Extract from Darkness

111

Sorcery

 

Každý hráč odloží vrchní dvě karty své knihovny do hřbitova. Pak si polož na bojiště kartu bytosti z libovolného hřbitova pod tvou kontrolu.

Pokud chcete nahoře šířit hrůzu a ničení, někdy je nejlépe se poohlédnout dole.

 

Call the Skybreaker

111

Sorcery

 

Polož si na bojiště 5/5 červeno-modrou bytost-token s typem Elemental a s flying.


Retrace (Můžeš tuto kartu seslat ze svého hřbitova, když k zaplacení jejích dalších cen zahodíš navíc kartu země.)

Slyší každou zoufalou prosbu na Shadowmooru – a odpovídá na ni.

Dack Fayden

111

Sférochodec - Dack

3

+1: Cílový hráč lízne dvě karty a pak dvě karty zahodí.

-2: Získej kontrolu nad cílovým artefaktem.

-6: Získáváš emblém s „Kdykoli sešleš kouzlo, které cílí jeden nebo více permanentů, získáváš nad danými permanenty kontrolu "

 

Wee Dragonauts

111

Bytost - Faerie Wizard

1/3

Flying
Kdykoli sešleš kouzlo instant nebo sorcery, Wee Dragonauts získávají do konce kola+2/+0.

Drakoplán je jednoduchá věc, vážně – pouze praktická dopravní aplikace proudotlačné ioniky a elektropropulzní magnetroniky.“

 – Juzba, izzetský kutil

Torrent of Souls

11

Sorcery

 

Pokud bylo k zahrání Torrent of Souls použito Black Mana, vrať až jednu kartu bytosti ze svého hřbitova do hry. Pokud bylo k zahrání Torrent of Souls použito Red Mana, bytosti pod kontrolou cílového hráče získávají do konce kola +2/+0 a haste. (Učiň obojí, pokud bylo zaplaceno Black ManaRed Mana.)

 

Void

111

Sorcery

 

Zvol si číslo. Znič všechny bytosti a artefakty s převedenou manovou cenou rovnou zvolenému číslu. Pak onen hráč ukáže ruku a zahodí všechny karty, které nejsou země, s převedenou manovou cenou rovnou zvolenému číslu.

 

Deathrite Shaman

1

Bytost - Elf Shaman

1/2

Tap: Vypověz ze hry cílovou kartu země ve hřbitově. Přidej si do manového poolu jednu manu dané barvy.

Black, Tap: Vypověz ze hry cílovou kartu instant nebo sorcery ve hřbitově. Každý protihráč ztrácí 2 životy.

Green, Tap: Vypověz ze hry cílovou kartu bytosti ve hřbitově. Získáváš 2 životy

 

Shaman of the Pack

111

Bytost - Elf Shaman

3/2

Když Shaman of the Pack vstupuje na bojiště, cílový protihráč ztrácí počet životů rovný počtu permanentů s typem Elf pod tvou kontrolou

Pro elfy je její kopí střelkou kompasu, pro boggarty poslem zkázy.

Bloodbraid Elf

111

Bytost - Elf Berserker

3/2

Haste
Cascade (Když sesíláš toto kouzlo, začni vypovídat ze hry karty z vršku své knihovny, dokud nevypovíš kartu, jenž není země, s nižší převedenou manovou cenou. Onu kartu můžeš seslat bez placení její manové ceny. Vypovězené karty polož na spodek knihovny v náhodném pořadí.)

 

Giant Solifuge

111

Bytost - Insect

4/1

(1 lze zaplatit buď  1 nebo 1.)
Trample, haste, shroud (Tato bytost nemůže být cílem kouzel ani schopností.)

„Pokud jsi se už s nějakou setkal, neptal by ses mne na odůvodnění extra výdajů na bezpečnost.“
-Lorref, vůdce karavany

Flame-Kin Zealot

1111

Bytost - Elemental Berserker

2/2

Když  Flame-Kin Zealot vstupuje na bojiště, bytosti, které kontroluješ, získávají do konce kola +1/+1 a haste.

Boroští vojáci jsou jako hromada bomb těsně před výbuchem, a ohniváci podpalují jejich zápalné šňůry.

Goblin Trenches

111

Očarování

 

1, obětuj zemi: Polož si na bojiště dvě červeno-bílé bytosti-tokeny s typem Goblin Soldier.

„I pokud je vyženeme, obávám se, že tahle zem už nikdy úrodu neponese.“
-Kimmick, rytíř předvoje

Armadillo Cloak

111

Očarování - Aura

 

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +2/+2 a  trample.
Kdykoli očarovaná bytost udělí zranění, získáváš odpovídající počet životů.

„Nesměj se. Funguje to. “

Glare of Subdual

111

Očarování

 

Tapni odtapnutou bytost, kterou kontroluješ: Tapni cílový artefakt nebo bytost.

Zaostřováno skrze věrné, spravedlivé světlo Selesnye oslepuje nevěřící.

Shardless Agent

111

Artefaktová bytost - Human Rogue

2/2

Cascade (Když sesíláš toto kouzlo, začni vypovídat ze hry karty z vršku své knihovny, dokud nevypovíš kartu, jenž není země, s nižší převedenou manovou cenou. Onu kartu můžeš seslat bez placení její manové ceny. Vypovězené karty polož na spodek knihovny v náhodném pořadí.)

 

Trygon Predator

111

Bytost - Beast

2/3

Flying
Kdykoli Trygon Predator udělí hráči bojové zranění, můžeš zničit cílový artefakt nebo očarování, jež tento hráč kontroluje.

Udržováni ve vzduchu prostřednictvím metabolizované magie, trygonové vždy lační po zdrojích mystické potravy.

Sphinx of the Steel Wind

1111

Artefaktová bytost - Sphinx

6/6

Flying, first strike, vigilance, lifelink, imunita vůči zelené a červené.

Nikdo zatím správně nezodpověděl její nejoblíbenější otázku: „Proč bych měla ušetřit tvůj život?“

Maelstrom Wanderer

1111

Legendární bytost - Elemental

7/5

Bytosti pod tvou kontrolou mají  haste.
Cascade, cascade (Když sesíláš toto kouzlo, začni vypovídat ze hry karty z vršku své knihovny, dokud nevypovíš kartu, jenž není země, s nižší převedenou manovou cenou. Onu kartu můžeš seslat bez placení její manové ceny. Vypovězené karty polož na spodek knihovny v libovolném pořadí.Pak to zopakuj.)

 

Ashnod's Altar

1

Artefakt

 

Obětuj bytost: Přidej 11 do svého manového poolu.

„Pokud se vrtáš v mrtvolách, všimneš si, jak k sobě sedí klouby, jak jsou uspořádány nervy a jak se skládá kůže.“
-Ashnod, k Tawnosovi

Chrome Mox

1

Artefakt

 

Imprint - Když Chrome Mox vstupuje na bojiště, můžeš ze své ruky vypovědět kartu, která není artefakt ani země.

1: Přidej do svého manového poolu jednu manu barvy, kterou má vypovězená karta.

 

Duplicant

1

Artefaktová bytost - Shapeshifter

2/4

Imprint - Když Duplicant vstupuje na bojiště,  můžeš vypovědět ze hry cílovou bytost, jenž není token.

 
Pokud je karta vypovězená pomocí Duplicant karta bytosti, má Duplicant sílu, odolnost a typy bytosti totožné, jako poslední z karet vypovězených pomocí Duplicant. Stále má typ Shapeshifter.

 

Emmessi Tome

1

Artefakt

 

1, 1: Lízni dvě karty, pak jednu kartu zahoď.

Je to jako s životem a osudem: myslíme si, že ten příběh známe, ale ve skutečnosti jsme jej četli jen polovic.

Goblin Charbelcher

1

Artefakt

 

1, 1: Otáčej karty z vršku své knihovny, dokud neotočíš kartu země. Goblin Charbelcher udělí počet zranění rovný počtu takto otočených karet cílové bytosti nebo hráči. Pokud měla otočená země typ Mountain, namísto toho udělí Goblin Charbelcher dvojnásobný počet zranění. Otočené karty dej na spodek knihovny v libovolném pořadí.

 

Isochron Scepter

1

Artefakt

Imprint - Když Isochron Scepter vstupuje na bojiště, můžeš vypovědět ze hry kartu instant nebo sorcery s převedenou manovou cenou 2 či méně ze své ruky.

 
1, 1: Můžeš zkopírovat vypovězenou kartu. Pakliže tak učiníš,můžeš seslat onu kopii bez placení její manové ceny.

 

Juggernaut

1

Artefaktová bytost - Juggernaut

5/3

Juggernaut útočí každé kolo, je-li toho schopna.


Juggernaut nemohou blokovat bytosti s typem Wall.

Mnoho obležených měst se vzdalo jen, co zaslechlo charakteristický rachot juggernautu.

Mana Crypt

1

Artefakt

 

Na začátku tvé udržovací fáze si hoď mincí. Pokud hod prohraješ, Mana Crypt ti udělí 3 zranění.


1: Přidej 11 do svého manového poolu.

 

Millikin

1

Artefaktová bytost - Construct

0/1

1, polož vrchní kartu své knihovny do hřbitova: Přidej 1 do svého manového poolu.

Hračkář se zmateně zamračil. Žádný z jeho výtvorů si ještě nikdy nekýchl.

Mindless Automaton

1

Artefaktová bytost - Construct

0/0

Mindless Automaton vstupuje na bojiště se dvěma +1/+1 žetony

.
1, Zahoď kartu: Polož na Mindless Automaton +1/+1 žeton.

Odstraň z  Mindless Automaton dva +1/+1 žetony: Lízni kartu.

Nevinyrral's Disk

1

Artefakt

 

Nevinyrral's Disk vstupuje na bojiště tapnutá.
1, 1: Znič všechny artefakty, bytosti a očarování.

 

Pilgrim's Eye

1

Artefaktová bytost - Thopter

1/1

Flying
Když Pilgrim's Eye vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně najít kartu základní země a dát si ji do ruky. Pakliže tak učiníš, zamíchej si knihovnu.

Korové vysílají své thoptérové draky,aby zjistili, zda je země přijemně naladěna.

Prismatic Lens

1

Artefakt

 

1: Přidej 1 do svého manového poolu.
1, 1: Přidej do svého manového poolu jednu manu jakékoli barvy.

Neohýbá světlo, ale manu, soustřeďujíc její chaotické proudy do ostrých paprsků nutných pro mystické účely.

Relic of Progenitus

1

Artefakt

 

1: Cílový hráč vypoví ze hry kartu ze svého hřbitova.
1, Vypověz Relic of Progenitus ze hry: Vypověz ze hry všechny karty ze všech hřbitovů.  Lízni kartu.

Elfové věří, že božská hydra Prvotvůrce spí pod povrchem Nayi, krmící se zapomenutou magií.

Sensei's Divining Top

1

Artefakt

1: Podívej se na vrchní tři karty své knihovny, pak si je dej nazpět v libovolném pořadí.


1: Lízni kartu, pak polož Sensei's Divining Top na vršek knihovny vlastníka.

Ticking Gnomes

1

Artefaktová bytost - Gnome

3/3

Echo 1(Na začátku své udržovací fáze, pokud tato bytost přišla pod tvou kontrolu v době od konce tvé minulé udržovací fáze,obětuj tuto bytost, pokud nezaplatíš její echo cenu.)
Obětuj Ticking Gnomes: Ticking Gnomes udělí 1 zranění cílové bytosti nebo hráči.

 

Bloodfell Caves

 

Země

 

Bloodfell Caves vstupuje na bojiště tapnutá.
Když Bloodfell Caves vstupuje na bojiště, získáváš 1 život.
1: Přidej 1 nebo1 do svého manového poolu.

 

Blossoming Sands

Země

 

Blossoming Sands vstupuje na bojiště tapnutá.
Když Blossoming Sands vstupuje na bojiště, získáváš 1 život.
1: Přidej 1 nebo1 do svého manového poolu.

 

Dismal Backwater

Země

Dismal Backwater vstupuje na bojiště tapnutá.
Když Dismal Backwater vstupuje na bojiště, získáváš 1 život.
1: Přidej 1 nebo1 do svého manového poolu.

Jungle Hollow

Země

 

Jungle Hollow vstupuje na bojiště tapnutá.
Když Jungle Hollow vstupuje na bojiště, získáváš 1 život.
1: Přidej 1 nebo1 do svého manového poolu.

Karakas

Legendární země

 

1: Přidej 1 do svého manového poolu.
1: Vrať cílovou legendární bytost do ruky vlastníka.

Maze of Ith

 

Země

 

1: Odtapni cílovou útočící bytost. Udělení veškerého bojového zranění, které by toto kolo udělila a které by jí bylo uděleno, je zabráněno.

 

Mishra's Factory

 

Země

 

1: Přidej 1 do svého manového poolu.
1: Mishra's Factory se do konce kola stává 2/2 artefaktovou bytostí s typem Assembly-Worker. Stále je zemí.
1: Cílová bytost s typem Assembly-Worker získává do konce kola +1/+1.

 

Rugged Highlands

Země

 

Rugged Highlands vstupuje na bojiště tapnutá.
Když Rugged Highlands vstupuje na bojiště, získáváš 1 život.
1: Přidej 1 nebo1 do svého manového poolu.

 

Scoured Barrens

 

Země

 

Scoured Barrens vstupuje na bojiště tapnutá.
Když Scoured Barrens vstupuje na bojiště, získáváš 1 život.
1: Přidej 1 nebo1 do svého manového poolu.

 

Swiftwater Cliffs

 

Země

 

Swiftwater Cliffs vstupuje na bojiště tapnutá.
Když Swiftwater Cliffs vstupuje na bojiště, získáváš 1 život.
1: Přidej 1 nebo1 do svého manového poolu.

 

Thornwood Falls

Země

Thornwood Falls vstupuje na bojiště tapnutá.
Když Thornwood Falls vstupuje na bojiště, získáváš 1 život.
1: Přidej 1 nebo1 do svého manového poolu.

 

Tranquil Cove

 

Země

 

Tranquil Cove vstupuje na bojiště tapnutá.
Když Tranquil Cove vstupuje na bojiště, získáváš 1 život.
1: Přidej 1 nebo1 do svého manového poolu.

 

Wasteland

 

Země

 

1: Přidej 1 do svého manového poolu.
1, Obětuj Wasteland: Znič cílovou nezákladní zemi.

„Země nic neslibuje, a svůj slib plní.“
-Vědma z národa Vec

Wind-Scarred Crag

 

Země

 

Wind-Scarred Crag vstupuje na bojiště tapnutá.
Když Wind-Scarred Crag vstupuje na bojiště, získáváš 1 život.
1: Přidej 1 nebo1 do svého manového poolu.