Překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele. Kontakt:  mudrc@mysticshop.cz

Dom_img.jpg

Jméno

Typ

Cena

S/O

Herní text

Flavor text

Karn, Scion of Urza

Legendární sférochodec — Karn

1

5

+1: Otoč vrchní dvě karty své knihovny. Protihráč si vybere jednu z nich. Dej si onu kartu do ruky a druhou vypověz ze hry s žetonem stříbra na sobě.


−1: Dej si do ruky kartu, kterou vlastníš, vypovězenou s žetonem stříbra na sobě ze hry.


−2: Vytvoř si 0/0 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Construct s „Tato bytost má +1/+1 za každý artefakt pod tvou kontrolou."

Adamant Will

Instant

11

Cílová bytost získává do konce kola +2/+2 a nezničitelnost. (Nezničí ji zranění a efekty říkající „znič“.)

Trvalo rok štít vykovat, měsíc jej očarovat, a deset let jej ovládnout – vše pro jednu přeslavnou chvíli.

Aven Sentry

Bytost — Bird Soldier

11

3/2

Flying

"Mé hejno přilétlo ze vzdáleného kontinentu zničeného katastrofami a válkou. Benalia nám v našem exodu poskytla útočiště."

Baird, Steward of Argive

Legendární bytost — Human Soldier

111

2/4

Vigilance


Bytosti nemohou útočit na tebe ani sférochodce pod tvou kontrolou, pokud hráč je kontrolující nezaplatí
1za každou takovou bytost.

"Hradby Argive byly vystavěny z mocného spojení dynastií, které nás patnáct století chránilo před válkou. Poučení z toho je jasné."

Benalish Honor Guard

Bytost — Human Knight

11

2/2

Benalish Honor Guard   +1/+0 za každou legendární bytost pod tvou kontrolou.

"Skutečná velikost všech hrdinů nespočívá v tom, čeho dosáhnou, ale koho inspirují."
—Gerrardův
triumf

Benalish Marshal

Bytost — Human Knight

111

3/3

Ostatní bytosti pod tvou kontrolou mají +1/+1.

"Mnozí touží zlézt horu Cti. Benaliané se rodí na jejím vrcholku, a odtamtud stoupají mezi hvězdy samotné."
—Dějiny
Benalie

Blessed Light

Instant

11

Vypověz ze hry cílovou bytost nebo očarování.

Očarovaná mágy-kováři a požehnána kněžími, benalijská okna propouštějí světlo a zahánějí temnotu.

Board the Weatherlight

Sorcery

11

Podívej se na vrchních pět karet své knihovny. Můžeš z nich ukázat historickou kartu a dát si ji do ruky. Zbytek si dej na spodek knihovny v náhodném pořadí. (Historické jsou artefakty, legendární karty a Ságy.)

Nové shromáždění pro nový věk.

Call the Cavalry

Sorcery

11

Vytvoř si dvě 2/2 bílé bytosti-tokeny s typem Knight a s vigilance.

Benalijští občané narození pod stejnými souhvězdími sdílejí společně hvězdný klan. Jejich vzájemná loajalita pak propojuje Sedm rodů.

Charge

Instant

1

Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+1.

"Čest samotná cválá před námi. Stačí nám jen se jí držet."
—Danitha
Capashen

D'Avenant Trapper

Bytost — Human Archer

11

3/2

Kdykoli sešleš historické kouzlo, tapni cílovou bytost pod kontrolou protihráče. (Historické jsou artefakty, legendární karty a Ságy.)

"Leť svižně, chytrý šípe, a uč
Filozofii klidu."
—D'Avenantský
verš

Danitha Capashen, Paragon

Legendární bytost — Human Knight

11

2/2

First strike, vigilance, lifelink


Kouzla typu Aura a Vybavení tě stojí k seslání o
1 méně.

"Budu ochraňovat ty méně šťastné. Budu milovat odvážně. Postavím se zoufalství a budu dále bojovat. Jako Capashenka nemohu jinak."

Daring Archaeologist

Bytost — Human Artificer

11

3/3

Když Daring Archaeologist vstupuje na bojiště, můžeš si vrátit cílovou kartu artefaktu ze svého hřbitova do ruky.


Kdykoli sešleš historické kouzlo, polož na Daring Archaeologist +1/+1 žeton. (Historické jsou artefakty, legendární karty a Ságy.)

Dauntless Bodyguard

Bytost — Human Knight

1

2/1

Jak Dauntless Bodyguard vstupuje na bojiště,zvol si jinou bytost pod tvou kontrolou.


Obětuj Dauntless Bodyguard: Zvolená bytost získává do konce kola nezničitelnost.

Benalijská aristokracie funguje na dědičném principu, ale loajalita poddaných je zasloužena.

Dub

Očarování — Aura

11

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +2/+2, first strike, a má ke svým dalším typům navíc typ Knight.

"Povstaň, rytíři Nové Benalie."

Evra, Halcyon Witness

Legendární bytost — Avatar

111

4/4

Lifelink


1: Prohoď svůj počet životů za sílu Evra, Halcyon Witness.

"Světlo z Nulového měsíce nabralo podobu – coby zázrak stanuvší se skutečností, osamělý ve své úžasnosti, izolovaná na světě, který kdysi býval jeho."
—Pád
Thranů

Excavation Elephant

Bytost — Elephant

11

3/5

Kicker 11(Při sesílání tohoto kouzla můžeš zaplatit navíc 11


Když Excavation Elephant vstupuje na bojiště, pokud byla zaplacena její kicker cena, vrať si cílovou kartu artefaktu ze svého hřbitova do ruky.

Fall of the Thran

Očarování — Sága

11

(Když tato Sága vstupuje na bojiště a po každé své fázi lízání na ni polož žeton příběhu. Obětuj ji po dosažení úrovně III.)


I — Znič všechny země.


II, III — Každý hráč si vrátí dvě karty zemí ze svého hřbitova na bojiště.

Gideon's Reproach

Instant

11

Gideon's Reproach udělí 4 zranění cílové útočící nebo blokující bytosti.

Na Amonkhetu přišel Gideon o sural i víru v sebe sama. Ale stále umí dát ránu, a stále pozná padoucha, když ho vidí před sebou.

Healing Grace

Instant

1

Udělení příštích 3 zranění, které by byly toto kolo uděleny jakémukoli cíli zdrojem dle tvé volby. Získáváš 3 životy.

"Ať věříš v Serru sebevíce, ona v tebe věří ještě více."
—Lyra
, Posel Rozbřesku

History of Benalia

Očarování — Sága

111

(Když tato Sága vstupuje na bojiště a po každé své fázi lízání na ni polož žeton příběhu. Obětuj ji po dosažení úrovně III.)


I, II — Vytvoř si 2/2 bílou bytost-token s typem Knight a s vigilance.


III — Bytosti s typem Knight pod tvou kontrolou získávají do konce kola +2/+1.

Invoke the Divine

Instant

11

Znič cílový artefakt nebo očarování. Získáváš 4 životy.

"Nech odplynout vše, co tě trápí. Odhoď svá břemena a pro věrné dům světla zbuduj."
—Píseň všehomíra, zpěv 1008

Knight of Grace

Bytost — Human Knight

11

2/2

First strike


Hexproof  vůči černé (Tato bytost nemůže být cílena černými kouzly a schopnostmi pod kontrolou protihráčů.)

Knight of Grace má +1/+0, pokud nějaký hráč kontroluje černý permanent.

Světlo, jenž roztíná stíny.

Knight of New Benalia

Bytost — Human Knight

11

3/1

Mágové-kováři z Nové Benalie přivedli k dokonalosti umění spojování ušlechtilé oceli a očarovaného skla do zbraní zároveň smrtících a překrásných. Tato zbrojní umělecká díla jsou svěřována jen elitním rytířům.

Kwende, Pride of Femeref

Legendární bytost — Human Knight

11

2/2

Double strike


Bytosti pod tvou kontrolou, které mají first strike, mají double strike.

Potomek zmizelé země, student zapomenutého generála, a mistr čepelí, které žádný kovář nemůže znovu ukout. Všem jim vzdává čest tím, že žije život hodný hrdinských písní.

Lyra Dawnbringer

Legendární bytost — Angel

111

5/5

Flying, first strike, lifelink


Ostatní bytosti s typem Angel pod tvou kontrolou mají +1/+1 a lifelink.

"Nejsi sám. Nikdy jsi nebyl."

Mesa Unicorn

Bytost — Unicorn

11

2/2

Lifelink

Jednorožci ze Sursi jsou zhmotněním Seřřiny radosti a soucitu. Tancují a lumpačí jako děti, a nabízejí svá požehnání všem, koho potkají.

On Serra's Wings

Legendární očarování — Aura

11

Očaruj bytost


Očarovaná bytost je legendární, má +1/+1, flying, vigilance, a lifelink.

"Seřřin duch pozvedl Brindri do výše a přikázal ji držet rovnováhu."
—Píseň
všehomíra, zpěv 524

Pegasus Courser

Bytost — Pegasus

11

1/3

Flying


Kdykoli Pegasus Courser útočí, jiná cílová útočící bytost získává do konce kola flying.

Pegas si svého jezdce volí sám, ty hodné vynese do oblak a všechny ostatní shodí na zem.

Sanctum Spirit

Bytost — Spirit

11

3/2

Lifelink


Zahoď historickou kartu: Sanctum Spirit získává do konce kola nezničitelnost. (Historické jsou artefakty, legendární karty a Ságy.)

"Když se dějiny stanou příluš smutnými, i dobré duše někdy raději volí zapomnění."
—Shalai
, hlas Mnoha

Seal Away

Očarování

11

Flash


Když Seal Away vstupuje na bojiště, vypověz ze hry cílovou tapnutou bytost pod kontrolou protihráče, dokud Seal Away neopustí bojiště.

Prastará nemesis již dávno učiněná neškodnou.

Sergeant-at-Arms

Bytost — Human Soldier

11

2/3

Kicker 11(Při sesílání tohoto kouzla můžeš zaplatit navíc 11


Když Sergeant-at-Arms vstupuje na bojiště,pokud byla zaplacena její kicker cena, vytvoř si dvě 1/1 bílé bytosti/tokeny s typem Soldier.

Rytíři se postarají, aby se o tom zpívalo. Vojáci o to, aby to bylo hotovo.

Serra Angel

Bytost — Angel

111

4/4

Flying, vigilance

Anděl si pamatoval své předchozí životy jako ve snu. Její píseň držela ve vzduchu louky. Její čepel zaháněla temnotu. Její křídla ji přenesly skrze věky.

Serra Disciple

Bytost — Bird Cleric

11

1/1

Flying, first strike


Kdykoli sešleš historické kouzlo, Serra Disciple získává do konce kola  +1/+1. (Historické jsou artefakty, legendární karty a Ságy.)

Teologové nyní věří, že Pramáti byla další božskou podobou Serry.

Shalai, Voice of Plenty

Legendární bytost — Angel

11

3/4

Flying


Ty, sférochodci pod tvou kontrolou a všechny ostatní bytosti pod tvou kontrolou mají hexproof.

111: Polož +1/+1 žeton na každou bytost pod tvou kontrolou.

Teshar, Ancestor's Apostle

Legendární bytost — Bird Cleric

11

2/2

Flying


Kdykoli sešleš historické kouzlo, vrať cílovou kartu bytosti s převedenou manovou cenou 3 a méně ze svého hřbitova na bojiště. (Historické jsou artefakty, legendární karty a Ságy.)

"Pramáti nás zachránila z nějakého důvodu."

Tragic Poet

Bytost — Human

1

1/1

1, Obětuj Tragic Poet: Vrať cílovou kartu očarování ze svého hřbitova do ruky.

"Píši zde, v uzdravujícím se světě – já, která se nikdy neuzdravím. Nechť je mým posledním darem dar vzpomínek: z tisíce ztracených myšlenek si vyber jednu, a pamatuj mého jména."

Triumph of Gerrard

Očarování — Sága

11

(Když tato Sága vstupuje na bojiště a po každé své fázi lízání na ni polož žeton příběhu. Obětuj ji po dosažení úrovně III.)


I, II — Polož +1/+1 žeton na cílovou bytost, již kontroluješ, s největší silou.

III — Cílová bytost, již kontroluješ, s největší silou získává do konce kola flying, first strike, a lifelink.

Urza's Ruinous Blast

Legendární sorcery

11

(Můžeš seslat legendární sorcery pouze pokud kontroluješ legendární bytost nebo sférochodce.)


Vypověz ze hry všechny permanenty, které nejsou země a nejsou legendární.

Před staletími uvrhla pomsta jednoho muže celý svět do náruče ledu a temnoty.

Academy Drake

Bytost — Drake

11

2/2

Kicker 1(Při sesílání tohoto kouzla můžeš zaplatit navíc 1.)


Flying


Pokud byla zaplacena kicker cena Academy Drake, vstupuje na bojiště se dvěma +1/+1 žetony.

Academy Journeymage

Bytost — Human Wizard

11

3/2

Toto kouzlo stojí k seslání o 1 méně, pokud kontroluješ permanent s typem Wizard.


Když Academy Journeymage vstupuje na bojiště , vrať cílovou bytost pod kontrolou protihráče do ruky vlastníka.

"Nevybíráme si, kdo sem přijde. Vybíráme si, jak dlouho zůstanou. "

The Antiquities War

Očarování — Sága

11

(Když tato Sága vstupuje na bojiště a po každé své fázi lízání na ni polož žeton příběhu. Obětuj ji po dosažení úrovně III.)
I, II — Podívej se na vrchních pět karet své knihovny. Můžeš z nich ukázat kartu artefaktu a dát si ji do ruky. Zbytek si dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.
III — Artefakty pod tvou kontrolou se do konce kola stávají artefaktovými bytostmi se základní silou a odolností 5/5.

Arcane Flight

Očarování — Aura

1

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +1/+1 a flying.

 Tolarijské Akademie jsou známé pro svůj magický výzkum, mocné kouzelníky a občasné mimoděčné ničení ekosystémů.

Artificer's Assistant

Bytost — Bird

1

1/1

Flying


Kdykoli sešleš historické kouzlo, proveď scry 1. (Historické jsou artefakty, legendární karty a Ságy. Abys provedl/a scry 1, podívej se na vrchní kartu své knihovny, pak ji můžeš dát na spodek knihovny.)

Befuddle

Instant

11

Cílová bytost získává -4/-0 do konce kola.


Lízni kartu.

"Trik s přivedením Keldonů k rozumu spočívá v tom donutit je nehýbat se. To jsem se naučila od Radhy."
—Jhoira

Blink of an Eye

Instant

11

Kicker 11(Při sesílání tohoto kouzla můžeš zaplatit navíc 11.)


Vrať cílový permanent, který není země, do ruky vlastníka. Pokud byla zaplacena kicker cena, lízni kartu.

Cloudreader Sphinx

Bytost — Sphinx

11

3/4

Flying


Když Cloudreader Sphinx vstupuje na bojiště, proveď scry 2. . (Abys provedl/a scry , podívej se na vrchní  dvě karty své knihovny, pak můžeš dát libovolný počet z nich na spodek knihovny a zbytek zpět na vršek v libovolném pořadí.)

Cold-Water Snapper

Bytost — Turtle

11

4/5

Hexproof (Nemůže být cílem kouzel a schopností pod kontrolou protihráče.)

Po generace obyvatelé Orvady hladoví po želví polévce. Po generace želvy jejich chutě nechávají nenaplněné.

Curator's Ward

Očarování — Aura

11

Očaruj permanent


Očarovaný permanent má hexproof.


Když očarovaný permanent opustí bojiště, pokud byl historický, lízni dvě karty. (Historické jsou artefakty, legendární karty a Ságy.)

Deep Freeze

Očarování — Aura

11

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má základní sílu a odolnost 0/4, má defender, ztrácí všechny ostatní schopnosti a je ke svým jiným barvám a typům modrá bytost s typem Wall.

Pro kryomanty je studium Doby ledové více, než jen akademické.

Diligent Excavator

Bytost — Human Artificer

11

1/3

Kdykoli sešleš historické kouzlo, cílový hráč odloží dvě vrchní karty své knihovny do hřbitova. (Historické jsou artefakty, legendární karty a Ságy.)

Archeologové se jen nehrabou v prachu. Vykopávají čas, zrnko po zrnku oprašujíc roky.

Divination

Sorcery

11

Lízni dvě karty.

"Polovinu času se budete učit zákony magie. Druhou polovinu, jak je ohýbat."
—Naru
Meha, mistryně kouzelnice

Homarid Explorer

Bytost — Homarid Scout

11

3/3

Když Homarid Explorer vstupuje na bojiště, cílový hráč odloží čtyři vrchní karty své knihovny do hřbitova.

"Homaridové se začali ze Sarpadie šířit na sever, když se začalo ochlazovat, a plenit pobřežní osady kvůli  zásobám."
—Doba ledová.

In Bolas's Clutches

Legendární očarování — Aura

111

Očaruj permanent


Získáváš kontrolu nad očarovaným permanentem.


Očarovaný permanent je legendární.

"Nesplatila jsi dluh. Nyní patříš mně. Služ mi, nebo zhyň.."
—Nicol
Bolas

Karn's Temporal Sundering

Legendární sorcery

111

(Můžeš seslat legendární sorcery pouze pokud kontroluješ legendární bytost nebo sférochodce.)


Cílový hráč získává po tomto kole kolo navíc. Vrať žaž jeden cílový permanent, který není země, do ruky vlastníka. Vypověz Karn's Temporal Sundering ze hry.

Před staletími se pokus ovládnout čas zvrhl do spirály vstříc chaosu.

Merfolk Trickster

Bytost — Merfolk Wizard

11

2/2

Flash


Když Merfolk Trickster vstupuje na bojiště,tapni cílovou bytost pod kontrolou protihráče. Do konce kola ztrácí všechny schopnosti.

Zachráněna před zničením obětí jednoho sférochodce, kolonie Eliterátů se zřekla zabíjení.

The Mirari Conjecture

Očarování — Sága

11

(Když tato Sága vstupuje na bojiště a po každé své fázi lízání na ni polož žeton příběhu. Obětuj ji po dosažení úrovně III.)


I — Vrať cílovou kartu instant ze svého hřbitova do ruky.


II — Vrať cílovou kartu sorcery ze svého hřbitova do ruky.


III — Do konce kola, kdykoli sešleš kouzlo instant nebo sorcery, zkopíruj jej. Můžeš si pro kopii zvolit nové cíle.

Naban, Dean of Iteration

Legendární bytost — Human Wizard

11

2/1

Pokud by permanent s typem Wizard vstupující na bojiště pod tvou kontrolu způsobil spuštění spouštěné schopnosti permanentu pod tvou kontrolou, ona schopnost se spustí ještě jednou.

"Perfektní. Teď to udělej znovu."

Naru Meha, Master Wizard

Legendární bytost — Human Wizard

111

3/3

Flash


Když Naru Meha, Master Wizard vstupuje na bojiště,zkoppíru cílové kouzlo instant nebo sorcery pod tvou kontrolou. Můžeš si pro kopii zvolit nové cíle.

 
Ostatní bytosti s typem Wizard pod tvou kontrolou mají +1/+1.

Opt

Instant

1

Proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny, pak ji můžeš dát na spodek knihovny.)


Lízni kartu.

Krystal zapulzoval mocí Teferiho sférochodecké jiskry. Byl Jhoiřin dar požehnáním, nebo prokletím?

Precognition Field

Očarování

11

Můžeš se dívat na vrchní kartu své knihovny (Můžeš to dělat kdykoliv.)

 
Můžeš sesílat vrchní kartu své knihovny, je-li to karta instant nebo sorcery.


1: Vypověz ze hry vrchní kartu své knihovny.

Relic Runner

Bytost — Human Rogue

11

2/1

Relic Runner nemůže být blokována, pokud jsi toto kolo seslal/a historické kouzlo. (Historické jsou artefakty, legendární karty a Ságy.)

Její sklony k pohrávání si s ochrannými zaklínadly jí zajistili vyhození z akademie, ale také ji dostaly zpět.

Rescue

Instant

1

Vrať cílový permanent pod tvou kontrolou do ruky vlastníka.

S pouhými vteřinami zbývajícími na útěk zachránil Deryan Hurkyliny svazky o restauraci fyzických objektů z popela.

Sage of Lat-Nam

Bytost — Human Artificer

11

1/2

1, Obětuj artefakt: Lízni kartu.

Ačkoli ji zničili Bratři, mnohé školy magie odvozují svůj původ od Lat-Namské univerzity, včetně původní Tolarijské akademie.

Sentinel of the Pearl Trident

Bytost — Merfolk Soldier

11

3/3

Flash


Když Sentinel of the Pearl Trident vstupuje na bojiště, můžeš vypovědět ze hry cílový historický permanent pod tvou kontrolou. Pokud tak učiníš, vrať onu kartu na bojiště pod kontrolu vlastníka na začátku příští fáze konce kola. (Historické jsou artefakty, legendární karty a Ságy.)

Slinn Voda, the Rising Deep

Legendární bytost — Leviathan

111

8/8

Kicker 11(Při sesílání tohoto kouzla můžeš zaplatit navíc 11.)
Když Slinn Voda, the Rising Deep vstupuje na bojiště,pokud byla zaplacena její kicker cena, vrať do rukou vlastníků všechny bytosti vyjma těch s typem Merfolk, Kraken, Leviathan, Octopus a Serpent.

Syncopate

Instant

11

Zruš cílové kouzlo, pokud hráč jej kontrolující nepřiplatí1. Pokud je ono kouzlo takto zrušeno, namísto odložení do hřbitova jej vypověz ze hry.

Ohnivé kouzlo zaprskalo a rozsypalo se. Jeho kousky dosáhly Teferiho mimo rytmus a neškodné.

Tempest Djinn

Bytost — Djinn

111

0/4

Flying


Tempest Djinn má+1/+0 za každou základní zemi s typem Island pod tvou kontrolou.

První, jenž ze své daleké domoviny dorazili na Dominarii, maridové jsou nejstarším kmenem džinů, nejvíce uctívaní bouřemi a mořem.

Tetsuko Umezawa, Fugitive

Legendární bytost — Human Rogue

11

1/3

Bytosti pod tvou kontrolou se silou nebo odolností 1 a méně nemohou být blokovány.

"Můj prapředek Toshiro říkával ‘ Život je série voleb mezi špatným a horším.“ Jsem mistryní v dělání vynikajících špatných rozhodnutí."

Time of Ice

Očarování — Sága

11

(Když tato Sága vstupuje na bojiště a po každé své fázi lízání na ni polož žeton příběhu. Obětuj ji po dosažení úrovně III.)


I, II — Tapni cílovou bytost pod kontrolou protihráče. Ona bytost se v odtapovací fázi onoho hráče neodtapuje, dokud kontroluješ Time of Ice.

III — Vrať všechny tapnuté bytosti do rukou vlastníků.

Tolarian Scholar

Bytost — Human Wizard

11

2/3

Tolarijské akademie podporují tradici studií a výzkumu, zatímco odrazují od těch druhů experimentů, které zničily původní Tolarii.

Unwind

Instant

11

Zruš cílové kouzlo, které není bytost. Odtapni až tři země.

"Problém je problémem jen tehdy, když nemáte prostředky k jeho opravení "
—Jhoira

Vodalian Arcanist

Bytost — Merfolk Wizard

11

1/3

1: Přidej si 1. Tuto manu lze využít jen k seslání kouzla instant nebo sorcery.

Vodalijské císařství má sklony k izolacionismu. Jen učenecká kasta Volšje je výjimkou, využívající vzdělání jako prevenci xenofobie.

Weight of Memory

Sorcery

111

Lízni tři karty. Cílový hráč si odloží vrchní tři karty své knihovny do svého hřbitova.

V životech táhnoucích se několik staletí se nevyhnete momentům trapného ticha.

Wizard's Retort

Instant

111

Toto kouzlo stojí k seslání o 1méně, pokud kontroluješ permanent s typem Wizard.

Zruš cílové kouzlo.

"Druhý mág se naučil rozptýlit údery blesku. Hrozba a protiopatření: tak studium magie pokračovalo."
—Naban
, děkan iterací

Zahid, Djinn of the Lamp

Legendární bytost — Djinn

111

5/6

Namísto zaplacení manové ceny tohoto kouzla můžeš zaplatit  11 a tapnout netapnutý artefakt pod tvou kontrolou.

 
Flying

"Činím toho, čeho se mi zachce, smrtelníče. Ale pokračuj, vyslov svá přání i tak – neuvěřitelně se bavím."

Blessing of Belzenlok

Instant

1

Cílová bytost získává +2/+1 do konce kola. Je-li legendární, pak získává do konce kola i lifelink.

"Mé srdce není mé, je Belzenlokovo. Jeho jsou všechna srdce, a všechrna krev."
—"Obřad Belzenlokův"

Cabal Evangel

Bytost — Human Cleric

11

2/2

"Všichni vzdejte slávu Pánu démonů Belzenlokovi, Evincarovi Pevnosti, Potomku Temnoty, Zhoubě Hlupáků, Pánovi Pustin, Mistru Ebenové Ruky, Věčnému Patriarchovi Kabalu… "

Cabal Paladin

Bytost — Human Knight

11

4/2

Kdykoli sešleš historické kouzlo, Cabal Paladin udělí 2 zranění každému protihráči. (Historické jsou artefakty, legendární karty a Ságy.)

"Pán démonů vládl v každém věku. Každá troska, mýtus a noční můra dokazují jeho moc."
—"Obřad Belzenlokův"

Caligo Skin-Witch

Bytost — Human Wizard

11

1/3

Kicker 11(Při sesílání tohoto kouzla můžeš zaplatit navíc 11.)

Když Caligo Skin-Witch vstupuje na bojiště,pokud byla zaplacena její kicker cena, každý protihráč zahodí dvě karty..

"Vezměte si jejch tváře. Rty nevěřících ještě stále mohou vzdát slávu Pánu démonů."

Cast Down

Instant

11

Znič cílovou bytost, jenž není legendární.

"Tvůj život je u konce, tvé jméno ztraceno, tvé činy zapomenuty. Jako kdyby Mazeura nikdy neexistoval."
—Chainerova
muka

Chainer's Torment

Očarování — Sága

11

(Když tato Sága vstupuje na bojiště a po každé své fázi lízání na ni polož žeton příběhu. Obětuj ji po dosažení úrovně III.)


I, II — Chainer's Torment udělí 2 zranění každému protihráči a ty získáváš 2 životy.

III — Vytvoř si X/X černou bytost-token s typem Nightmare Horror, kde X je polovina tvých životů, zaokrouhleno nahoru. Ona bytost-token ti udělí X zranění.

Dark Bargain

Instant

11

Podívej se na vrchní tři karty své knihovny. Dvě si dej do ruky a zbytek do hřbitova. Dark Bargain ti udělí  2 zranění..

"Mám tady nežidy velkého Ratadrabika, fakt levně. Ne? Ale tak byste chtěl určitě tinkturu z Nevinyrralových rozdrcených ostatků. Zaručeně pravá!"

Deathbloom Thallid

Bytost — Fungus

11

3/2

Když Deathbloom Thallid zemře, vytvoř si 1/1 zelenou bytost-token s typem Saproling.

"Příroda není vždy laskavá nebo milosrdná, ale každý život plodí život."
—Marwyn
z Llanowaru

Demonic Vigor

Očarování — Aura

1

Očaruj bytost


Očarovaná bytost gets +1/+1.


Když očarovaná bytost zemře, vrať ji do ruky vlastníka.

V Kabalu je smrt jen další známkou oddanosti.

Demonlord Belzenlok

Legendární bytost — Elder Demon

111

6/6

Flying, trample


Když Demonlord Belzenlok vstupuje na bojiště, začni vypovídat ze hry karty z vršku tvé knihovny, dokud nevypovíš kartu, která není země, a pak si onu kartu dej do ruky. Jde-li o kartu s převedenou manovou cenou 4 a více, proces opakuj. Demonlord Belzenlok ti udělí 1 zranění za každou kartu takto danou do tvé ruky.

Divest

Sorcery

1

Cílový hráč ukáže ruku. Vybereš si z ní kartu artefaktu nebo bytosti. Onen hráč on kartu zahodí.

Víly třepetalky sbírají neobvykle cenné věci: mince padlých impérií, dětské zuby, a vzpomínky na opatrovaná jména.“

Dread Shade

Bytost — Shade

111

3/3

1: Dread Shade získává do konce kola +1/+1.

"Prales kolem panství Vessů se stal Caligským močálem, rozsáhlou bažinou plnou hrůz příliš strašlivých byť jen pojmenovat."
—"Pád rodu Vessů"

Drudge Sentinel

Bytost — Skeleton Warrior

11

2/1

1: Tapni Drudge Sentinel. Získává do konce kola nezničitelnost. (Nezničí ji zranění a efekty říkající „znič“.)

Kabal ujistil Sedm rodů, že rukojmím se dostává veškerého odpočinku a jídla, co je jim třeba.

The Eldest Reborn

Očarování — Sága

11

(Když tato Sága vstupuje na bojiště a po každé své fázi lízání na ni polož žeton příběhu. Obětuj ji po dosažení úrovně III.)


I — Každý protihráč obětuje bytost nebo sférochodce.


II — Každý protihráč zahodí kartu..


III — Polož cílovou kartu bytosti nebo sférochodce ze hřbitova na bojiště pod tvoji kontrolu.

Eviscerate

Sorcery

11

Znič cílovou bytost.

"Boj se temnoty, pokud musíš, ale nepleť si sluneční světlo s bezpečím."
—Josu
Vess

Feral Abomination

Bytost — Thrull

11

5/5

Deathtouch

"Urborg býval překrásný – scénické vulkány, uctívaní lichové. Co přišel Kabal, jejich thrullové a noční můry, chcíp tu pes."
—Pan
Tratilžička, klevetník z Lebkovic

Final Parting

Sorcery

111

Najdi si v knihovně dvě karty. Jednu si dej do tuky a druhou do hřbitova. Pak si zamíchej knihovnu.

"Nyní spi. bratře. Alespoň toti  mohu dopřát. "
—Liliana
Vess

Fungal Infection

Instant

1

Cílová bytost získává do konce kola -1/-1. Vytvoř si 1/1 zelenou bytost-token s typem Saproling.

Pro thallidy je celý svět jen hromadou kompostu, na kterém jde pěstovat saprolingy.

Josu Vess, Lich Knight

Legendární bytost — Zombie Knight

111

4/5

Kicker 11(Při sesílání tohoto kouzla můžeš zaplatit navíc 11.)


Menace


Když Josu Vess, Lich Knight vstupuje na bojiště,pokud byla zaplacena její kicker cena, vytvoř si osm 2/2 černých bytostí-tokenů s typem Knight a s menace.

Kazarov, Sengir Pureblood

Legendární bytost — Vampire

111

4/4

Flying


Kdykoli je bytosti pod kontrolou protihráče uděleno zranění, polož na Kazarov, Sengir Pureblood +1/+1 žeton.


11: Kazarov udělí 2 zranění cílové bytosti.

Knight of Malice

Bytost — Human Knight

11

2/2

First strike


Hexproof  vůči bílé (Tato bytost nemůže být cílena bílými kouzly a schopnostmi pod kontrolou protihráčů.)

Knight of Malice má +1/+0, pokud nějaký hráč kontroluje bílý permanent.

Stín, jenž spolkne světlo.

Lich's Mastery

Legendary Očarování

1111

Hexproof


Nemůžeš prohrát hru.


Kdykoli získáváš životy, lízni si odpovídající množství karet.


Kdykoli ztrácíš životy, za každý jeden ztracený život vypověz ze hry permanent, jenž kontroluješ, nebo kartu z ruky nebo hřbitova.


Když Lich's Mastery opustí bojiště, prohráváš hru.

Lingering Phantom

Bytost — Spirit

11

5/4

Kdykoli sešleš historické kouzlo, můžeš zaplatit 1. Pakliže tak učiníš, vrať Lingering Phantom ze svého hřbitova do ruky. (Historické jsou artefakty, legendární karty a Ságy.)

"Pravá moc nikdy nezemře, bdící odpočívá, až někdo vysloví její jméno."
—Znovuzrození
Nejstaršího

Phyrexian Scriptures

Očarování — Sága

111

(Když tato Sága vstupuje na bojiště a po každé své fázi lízání na ni polož žeton příběhu. Obětuj ji po dosažení úrovně III.)


I — Polož +1/+1 žeton na až jednu cílovou bytost. Ona bytost se stává ke svým dalším typům artefaktovou.

 
II —  Znič všechny neartefaktové bytosti.

III — Vypověz všechny karty ze hřbitovů protihráčů.

Rat Colony

Bytost — Rat

11

2/1

Rat Colony má +1/+0 za každý další permanent s typem Rat pod tvou kontrolou.

Balíček může mít libovolný počet karet jménem Rat Colony.

Trosky z Phyrexianské invaze dopřály krysám prakticky neomezený prostor k množení.

Rite of Belzenlok

Očarování — Sága

111

(Když tato Sága vstupuje na bojiště a po každé své fázi lízání na ni polož žeton příběhu. Obětuj ji po dosažení úrovně III.)


I, II — Vytvoř si dvě 0/1 černé bytosti-tokeny s typem Cleric.

III — Vytvoř si 6/6 černou bytost-token s typem Demon, s flying, trample a „Na začátku své udržovací fáze obětuj jinou bytost. Pokud nemůžeš, tato bytost ti udělí 6 zranění."

Settle the Score

Sorcery

111

Vypověz ze hry cílovou bytost. Polož dva žetony loajality na sférochodce, jehož kontroluješ.

"Zavázal jsi mne smlouvou, která zanikne jen s tvou smrtí – a myslel sis, že jsem tady ta hloupá? "
—Liliana
Vess

Soul Salvage

Sorcery

11

Vrať si až dvě karty bytostí ze svého hřbitova do ruky.

První chyba, kterou kabalští Chmurytíři učinili, bylo zastrašování urborgského obchodníka s mrtvolami. Druhá chyba byla, že zemřeli.

Stronghold Confessor

Bytost — Human Cleric

1

1/1

Kicker 1(Při sesílání tohoto kouzla můžeš zaplatit navíc 1.)


Menace (Může být blokována jen dvěma a více bytostmi.)

Pokud byla zaplacena kicker cena Stronghold Confessor, vstupuje na bojiště se dvěma +1/+1 žetony.

Thallid Omnivore

Bytost — Fungus

11

3/3

1, Obětuj jinou bytost: Sacrifice another creature: Thallid Omnivore získává do konce kola +2/+2. Pokud byla takto obětována bytost s typem Saproling, získáváš 2 životy.

Thelon z Havenwoodu stvořil thallidy jako zdroj potravy v temných dobách. Thallidi učinili to samé se saprolingy.

Thallid Soothsayer

Bytost — Fungus

11

2/3

1, Obětuj bytost: Lízni kartu.

Někteří z thallidů, kteří uprchli do močálů Urborgu, začali napodobovat krvavé rituály Kabalu svým pozoruhodným způsobem.

Torgaar, Famine Incarnate

Legendární bytost — Avatar

111

7/6

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla můžeš obětovat libovolné množství bytostí. Toto kouzlo stojí k seslání o 1 méně za každou takto obětovanou bytost.


Když Torgaar, Famine Incarnate vstupuje na bojiště, počet životů až jednoho cílového hráče je nastaven na polovinu životů, se kterými hru započal/a, zaokrouhleno dolů.

Urgoros, the Empty One

Legendární bytost — Specter

111

4/3

Flying


Kdykoli Urgoros, the Empty One udělí bojové zranění hráči, onen hráč zahodí náhodně kartu z ruky. Pokud onen hráč nemůže, lízni kartu.

Když se přízrak vznáší nad ním, celé město Vhelnish mlčky křičí.

Vicious Offering

Instant

11

Kicker—Obětuj bytost. (Můžeš navíc k dalším cenám obětovat bytost.)


Cílová bytost získává do konce kola -2/-2. Pokud byla zaplacena kicker cena, ona bytost získává namísto toho do konce kola -5/-5.

Whisper, Blood Liturgist

Legendární bytost — Human Cleric

11

2/2

1, Obětuj dvě bytosti: Vrať cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova na bojiště.

"Dívejte se, jak žadoní o ránu nožem! Pán démonů je vycvičil dobře. "

Windgrace Acolyte

Bytost — Cat Warrior

11

3/2

Flying


Když Windgrace Acolyte vstupuje na bojiště, odlož vrchní tři karty své knihovny do hřbitova a získáváš 3 životy.

Akolyté ztraceného Lorda Windgrace bojují, aby udrželi urborgské relikvie mimo spáry Kabalu.

Yargle, Glutton of Urborg

Legendární bytost — Frog Spirit

11

9/3

Když se Belzenlokův pobočník Yar-Kul stal příliš ambiciózním, Pán démonů jej proměnil v červa. Žába, která ho sežrala, rostla a rostla, dokud nepraskla a nevynořil se z ní hladový duch.

Yawgmoth's Vile Offering

Legendární sorcery

11

(Můžeš seslat legendární sorcery pouze pokud kontroluješ legendární bytost nebo sférochodce.)


Polož až jednu cílovou kartu bytosti nebo sférochodce z hřbitova na bojiště pod svou kontrolu. Znič až jednu cílovou bytost nebo sférochodce. Vypověz Yawgmoth's Vile Offering ze hry.

Před staletími nabídl šílený bůh jednoduchý obchod.

Bloodstone Goblin

Bytost — Goblin Warrior

11

2/2

Kdykoli sešleš kouzlo, u kterého byla zaplacena kicker cena, Bloodstone Goblin získává do konce kola +1/+1 a menace. (Nemůže být blokována méně než dvěma bytostmi.)

Kámen šeptá příběhy o temnotě a ohni. Ona odpovídá, „Pověz mi více.“

Champion of the Flame

Bytost — Human Warrior

11

1/1

Trample


Champion of the Flame má +2/+2 za každou Auru a/nebo vybavení na ní připojené.

Vyzyvatelé Velevojevůdkyně Radhy jsou vždy poraženi, ale ona přesto odmění ty nejvášnivější Plamenem Keldu. Pak hoří pro ni.

Fervent Strike

Instant

1

Cílová bytost získává do konce kola +1/+0, first strike a haste.

"Oheň maluje na obloze jasné kolo a pak se promění v ostré jiskrné kopí. Nepřítel padá, zvedá se dým vítězství. "
—"Legendy Ohnivého tanečníka "

Fiery Intervention

Sorcery

11

Zvol si jedno —
• Fiery Intervention udělí 5 zranění cílové bytosti.
• Znič cílový artefakt.

Něco spálit je snadné. Těžší může být vybrat si cíl.

Fight with Fire

Sorcery

11

Kicker 11(Při sesílání tohoto kouzla můžeš zaplatit navíc 11.)


Fight with Fire udělí 5 zranění cílové bytosti. Byla-li zaplacena kicker cena, udělí namísto toho 10 zranění libovolně rozdělených mezi libovolné množství cílů (Tyto cíle mohou zahrnovat bytosti, hráče a sférochodce.)

Fire Elemental

Bytost — Elemental

111

5/4

"Nejlepší způsob, jak se naučit něco z knihy o pyromancii je spálit ji. "
—Jaya
Ballard

Firefist Adept

Bytost — Human Wizard

11

3/3

Když Firefist Adept vstupuje na bojiště, udělí X zranění cílové bytosti pod kontrolou protihráče, kde X je počet bytostí typu Wizard pod tvou kontrolou.

Univerzální „ohnivá rukavice“ je jedno z prvních kouzel, které se mladí ghituští mágové naučí.

The First Eruption

Očarování — Sága

11

(Když tato Sága vstupuje na bojiště a po každé své fázi lízání na ni polož žeton příběhu. Obětuj ji po dosažení úrovně III.)


I — The First Eruption udělí 1 zranění všem bytostem bez flying..

II — Přidej si 11.

III — Obětuj permanent typu Mountain. Pakliže tak učiníš, The First Eruption udělí 3 zranění všem bytostem..

The Flame of Keld

Očarování — Sága

11

(Když tato Sága vstupuje na bojiště a po každé své fázi lízání na ni polož žeton příběhu. Obětuj ji po dosažení úrovně III.)


I — Zahoď svou ruku.


II — Lízni dvě karty.


III — Pokud by červený zdroj pod tvou kontrolou udělil toto kolo zranění permanentu či hráči, udělí namísto toho onomu permanentu nebo hráči tolik zranění plus 2.

Frenzied Rage

Očarování — Aura

11

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +2/+1 a menace. (Může být blokována jen dvěma a více bytostmi.)

"Žár našich srdcí si občas najde cestu na povrch."
—Valduk
, Strážce Plamene

Ghitu Chronicler

Bytost — Human Wizard

11

1/3

Kicker 11