Překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele. Kontakt: mudrc@mysticshop.cz

Obsah obrázku text, plavání

Popis byl vytvořen automaticky

Jméno

Typ

Mana cost

S/O

Herní text

Flavor text

Karn, Living Legacy

Legendární sférochodec — Karn

4

4

+1: Vytvoř si tapnutý token Silokamu. (Je to artefakt s "T: Přidej  C. Tato mana nemůže být použita k seslání neartefaktového kouzla.“)

−1: Zaplať jakýkoli počet man. Podívej se na tolik karet z vršku své knihovny, pak si jednu z nich dej do ruky a zbytek na spodek své knihovny v náhodném pořadí.

−7: Získáváš emblém s „Tapni odtapnutý artefakt pod tvou kontrolou: Tento emblém udělí 1 zranění jakémukoli cíli."

Anointed Peacekeeper

Bytost — Human Cleric

2W

3/3

Vigilance


Jak Anointed Peacekeeper vstupuje na bojiště, podívej se do ruky libovolného protihráče a pak si zvol jakékoli jméno karty,


Kouzla zvoleného jména pod kontrolou protihráčů stojí k seslání o 2 méně.


Aktivované schopnosti zdrojů zvoleného jména stojí k aktivaci o 2 více, pokud se nejedná o manové schopnosti. .

Archangel of Wrath

Bytost — Angel

2WW

3/4

Kicker B a/nebo R (Když sesíláš toto kouzlo, můžeš zaplatit navíc B a/nebo R .)


Flying, lifelink

Když Archangel of Wrath vstupuje na bojiště, pokud byla zaplacena její cena kicker,  udělí 2 zranění libovolnému cíli.


Když Archangel of Wrath vstupuje na bojiště, pokud byla její cena kicker zaplacena dvakrát, udělí 2 zranění libovolnému cíli.

Argivian Cavalier

Bytost — Orc Knight

2W

2/2

Rekrutování (Jak tato bytost útočí, můžeš tapnout neútočící bytost pod tvou kontrolou bez vyvolávací únavy. Když tak učiníš, přičti do konce kola její sílu k síle této bytosti.)


Když Argivian Cavalier vstupuje na bojiště, vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Soldier.

Argivian Phalanx

Bytost — Human Kor Soldier

5W

4/4

Toto kouzlo stojí k seslání o 1 méně za každou byotst pod tvou kontrolou.

 

Vigilance

Nové Argive přijalo korský lid, který sem byl přenesen rathským překryvem, s otevřenou náručí. Korové tuto laskavost oplácejí vroucnou loajalitou.

Artillery Blast

Instant

1W

Domain—Artillery Blast udělí X zranění cílové tapnuté bytosti, kde X je 1 plus počet typů základních zemí pod tvou kontrolou.

Aby se šetřilo municí, upravila Jhoira prastaré thranské kanony, aby mohly pálit čistou shivskou lávou.

Benalish Faithbonder

Bytost — Human Cleric

1W

1/3

Vigilance


Rekrutování (Jak tato bytost útočí, můžeš tapnout neútočící bytost pod tvou kontrolou bez vyvolávací únavy. Když tak učiníš, přičti do konce kola její sílu k síle této bytosti.)

"Jediné světélko dokáže udržet od těla věčnou temnotu."

Benalish Sleeper

Bytost — Phyrexian Human Soldier

1W

3/1

Kicker B (Když sesíláš toto kouzlo, můžeš zaplatit navíc B .)


Když Benalish Sleeper vstupuje na bojiště, pokud byla zaplacena její cena kicker,  kažý hráč obětuje bytost.

Ani on sám nevěděl, co je zač, dokud neucítil, že mu praská kůže a jeho mysl se zbláznila v chaosu šepotů.

Captain's Call

Sorcery

3W

Vytvoř si tři 1/1 bílých bytostí-tokenů s typem Soldier.

"Argivianská opevnění možná pohánějí silokamy, ale naše pravá síla vychází."
—Král Darien XLVIII

Charismatic Vanguard

Bytost — Dwarf Soldier

2W

3/2

4W: Bytosti pod tvou kontrolou získávají +1/+1 do konce kola.

"Toto bojiště je kovadlina, můj palcát je kovářským kladivem…a ty, phyrexianská špíno, jsi kus šrotu, který bude za chvíli překován, jak uznám za vhodné."

Citizen's Arrest

Očarování

1WW

Když Citizen's Arrest vstupuje na bojiště, vypověz ze hry cílovou bytost nebo sférochodce pod kontrolou protihráče, dokud Citizen's Arrest neopustí bojiště.

"Co číhá za tvářemi těch, o kterých si myslíte, že jim můžete věřit?"

Cleaving Skyrider

Bytost — Human Warrior

2W

2/2

Flash


Kicker 2R (Když sesíláš toto kouzlo, můžeš zaplatit navíc 2R .)


Flying


Když Cleaving Skyrider vstupuje na bojiště, pokud byla zaplacena její cena kicker,  udělí X zranění libovolnému cíli, kde X je počet útočících bytostí.

Clockwork Drawbridge

Artefakt Bytost — Wall

W

0/3

Defender


2WT: Tapni cílovou bytost.

Argivianská mechanická opevnění jsou legendární připomínkou toho, že vynalézavost Dominarii už jednou zachránila a může tak učinit znovu.

Coalition Skyknight

Bytost — Human Knight

3W

2/2

Flying


Rekrutování (Jak tato bytost útočí, můžeš tapnout neútočící bytost pod tvou kontrolou bez vyvolávací únavy. Když tak učiníš, přičti do konce kola její sílu k síle této bytosti.)

Danitha, Benalia's Hope

Legendární bytost — Human Knight

4W

4/4

First strike, vigilance, lifelink


Když Danitha, Benalia's Hope vstupuje na bojiště, můžeš položit na bojiště kartu Aury nebo Vybavení ze své ruky připojenou na Danitha.

Defiler of Faith

Bytost — Phyrexian Human

3WW

5/5

Vigilance


Jako dodatečnou cenu k seslání bílých kouzel permanentů  můžeš zaplatit 2 životy. Tato kouzla stojí k seslání o W méně, pokud takto zaplatíš životy. Tento efekt snižuje pouze počet bílé many, kterou platíš.


Kdykoli sešleš kouzlo bílého permanentu, vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Soldier.

Destroy Evil

Instant

1W

Zvol si jedno—


• Znič cílovou bytost s odolností 4 a více

• Znič cílové očarování

Seřřina moc se většinou projevuje jako léčivý dotek, ale umí i poskytnout milosrdnou smrt.

Griffin Protector

Bytost — Griffin

3W

2/3

Flying
Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiná bytost, Griffin Protector získává +1/+1 do konce kola.

Hejna gryfů stále patrolují nad Zhalfirskou prázdnotou, jako kdyby čekali, až se jejich pradávný domov zase objeví.

Guardian of New Benalia

Bytost — Human Soldier

1W

2/2

Rekrutování (Jak tato bytost útočí, můžeš tapnout neútočící bytost pod tvou kontrolou bez vyvolávací únavy. Když tak učiníš, přičti do konce kola její sílu k síle této bytosti.)


Kdykoli Guardian of New Benalia rekrutuje bytost, proveď, proveď scry 2.


Zahoď kartu: Guardian of New Benalia získává do konce kola nezničitelnosti. Tapni ji.

Heroic Charge

Instant

2WW

Kicker 1R (Když sesíláš toto kouzlo, můžeš zaplatit navíc 1R .)


Bytosti pod tvou kontrolou získávají +2/+1 do konce kola.Pokud byla zaplacena cena kicker tohoto kouzla, získávají do konce kola také trample.

"Za Keld! Za Benalii! Za Dominarii!!"

Join Forces

Instant

2W

Odtapni až dvě cílové bytosti. Každá z nich získává do konce kola +2/+2

"Oukej – takže ty si vezmeš těch šestnáct zuřivců a hromotluka napravo. Já těch deset prznitelů a morového pána nalevo. Jdeme na to? "
—Danitha, k Radze

Juniper Order Rootweaver

Bytost — Human Druid

1W

2/2

Kicker G (Když sesíláš toto kouzlo, můžeš zaplatit navíc G .)
Když Juniper Order Rootweaver vstupuje na bojiště, pokud byla zaplacena její cena kicker,  polož +1/+1 žeton na cílovou bytost pod tvou kontrolou.

"Co si Phyrexia vezme, Freyalisina moc navrátí."

Knight of Dawn's Light

Bytost — Human Knight

1W

2/2

First strike


Pokud bysl měl/a získat životy, získáváš tolik plus 1 život.


1W: Knight of Dawn's Light získává +1/+1 do konce kola.

"Phyrexiané zničili mou vesnici, ale mou naději mi nevezmou.“

Leyline Binding

Očarování

5W

Flash


Domain — Toto kouzlo stojí k seslání o 1 méně za každý typ základní země mezi zeměmi, které kontroluješ.


Když Leyline Binding vstupuje na bojiště, vypověz ze hry cílový permanent, který není země, pod kontrolou protihráče, dokud Leyline Binding neopustí bojiště.

Love Song of Night and Day

Očarování — Sága

2W

Ćti napřed (Zvol si kapitolu a začni s tolika žetony příběhu. Po své fázi líznutí přidej jeden. Přeskočené kapitoly se nespustí. Obětuj po kapitole III.)


I — Ty a cílový protihráč si líznete každý dvě karty.


II — Vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Bird a s flying.


III — Polož +1/+1 žeton na každou z až dvou cílových bytostí.

Mesa Cavalier

Bytost — Human Knight

2W

2/1

Flying


Když Mesa Cavalier vstupuje na bojiště, získáváš 2 životy

V boji proti Phyrexii je statečnost benalijských rytířů může rovnat jen odvaze jejich pegasích ořů.

Phyrexian Missionary

Bytost — Phyrexian Human Cleric

1W

2/3

Kicker 1B (Když sesíláš toto kouzlo, můžeš zaplatit navíc 1B .)


Lifelink

Když Phyrexian Missionary vstupuje na bojiště, pokud byla zaplacena její cena kicker,  vrať si cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova do ruky.

Prayer of Binding

Očarování

3W

Flash
Když Prayer of Binding vstupuje na bojiště, , vypověz ze hry až jeden cílový permanent, který není země, pod kontrolou protihráče, dokud Prayer of Binding neopustí bojiště. získáváš 2 životy

Když nelze phyrexianského agenta zabít, je nutno jej uvěznit.

Resolute Reinforcements

Bytost — Human Soldier

1W

1/1

Flash


Když Resolute Reinforcements vstupuje na bojiště, vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Soldier.

Morálka armády zřídka přežije moment, kdy se jim v týlu objeví přepadová jednotka sursijských bojovníků.

Runic Shot

Sorcery

W

Kicker U (Když sesíláš toto kouzlo, můžeš zaplatit navíc U .)¨


Znič cílovou tapnutou bytost. Pokud byla zaplacena cena kicker tohoto kouzla,proveď scry 2.

"Cíl zaměřen.“

Samite Herbalist

Bytost — Human Cleric

1W

2/1

Kdykoli se Samite Herbalist tapne, získáváš 1 život a proveď scry 1. (Můžeš se podívat na vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji dát na spodek své knihovny.)

"Duchovní celost není nic, co bys mohl sám sobě dát, získáš ji pouze skrze požehnání, kdy dokážeš uzdravit jiného."

Serra Paragon

Bytost — Angel

2WW

3/4

Flying


Jednou za každý svůj tah můžeš seslat ze hřbitova kartu permanentu s manovou hodnotou 3 a méně nebo zahrát kartu země ze svého hřbitova. Když tak učiníš, získává "Když je tento permanent odložen z bojiště do hřbitova, vypověz jej ze hry a získává 2 životy."

Shalai's Acolyte

Bytost — Angel

4W

3

Kicker 1G (Když sesíláš toto kouzlo, můžeš zaplatit navíc 1G .)
Flying
Pokud byla Shalai's Acolyte zaplacena cena kicker,vstupuje na bojiště se dvěma +1/+1 žetony na sobě.

Vyzbrojena Multanim chrání prales seshora.

Stall for Time

Instant

2W

Kicker 1U (Když sesíláš toto kouzlo, můžeš zaplatit navíc 1U .)


Tapni až dvě cílové bytosti..Pokud byla zaplacena cena kicker tohoto kouzla, polož na každou z nich žeton omráčení. (Pokud by se měl permanent se žetonem omráčení na sobě odtapnout, namísto toho z něj jeden odeber.)
Lízni kartu.

Take Up the Shield

Instant

1W

Polož +1/+1 žeton na cílovou bytost. Získává do konce kola lifelink a nezničitelnost.. (Zranění a efekty říkající „znič“ ji nezničí.“

"Všichni jste členy mé smečky. Dokud žiji, budu vás chránit."

Temporary Lockdown

Očarování

1WW

Když Temporary Lockdown vstupuje na bojiště, vypověz ze hry všechny permanenty, které nejsou země, s manovou hodnotou 2 a méně, dokud Temporary Lockdown neopustí bojiště.

„Kdokoli z nás může být špehem,“ pronesl Karn. „Nikdo odsud neodejde, dokud neurčíme, komu se dá věřit.“

Urza Assembles the Titans

Očarování — Sága

3WW

Ćti napřed (Zvol si kapitolu a začni s tolika žetony příběhu. Po své fázi líznutí přidej jeden. Přeskočené kapitoly se nespustí. Obětuj po kapitole III.)


I—Proveď scry 4, pak otoč vrchní kartu své knihovny. Jedná-li se o kartu sférochodce, dej si ji do ruky.

 
II—Můžeš položit karu sférochodce s manovou hodnotou 6 a méně ze své ruky na bojiště.


III—Můžeš toto kolo aktivovat loajalitní schopnosti sférochodců pod tvou kontrolou dvakrát namísto jednou.

Valiant Veteran

Bytost — Kor Soldier

1W

2/2

Ostatní bytosti s typem Soldier pod tvou kontrolou mají +1/+1.


3WW, Vypověz Valiant Veteran ze svého hřbitova. Polož +1/+1 žeton na každou bytost s typem Soldier pod tvou kontrolou..

"Jen ať přijdou. Ukážeme jim, že argivianská ocel je silnější, než phyrexianský kov."

Wingmantle Chaplain

Bytost — Human Cleric

3W

0/3

Defender


Když Wingmantle Chaplain vstupuje na bojiště, vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s tyoem Bird a s flying za každou bytost s defender, kterou kontroluješ.

 Kdykoli  vstupuje na bojiště´pod tvou kontrolu jiná bytost s defender, vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Bird a s flying.

Academy Loremaster

Bytost — Human Wizard

UU

2/3

Na žačátku fáze lízání každého hráče si může onen hráč líznout kartu navíc. Pokud tak učiní, kouzla, která tento hráč toto kolo sesílá, jej stojí k seslání o 2 více.

Academy Wall

Bytost — Wall

2U

0/5

Defender


Kdykoli sešleš kouzlo instant nebo sorcery, můžeš si líznout kartu. Když tak učiníš, zahoď kartu. Tato schopnost se spouští jen jednou za kolo.

Když Mishrovo společenství ovládlo tolarianskou akademii na Lat-Namu, stalo se z ní centrum temného výzkumu.

Aether Channeler

Bytost — Human Wizard

2U

2/1

Když Aether Channeler vstupuje na bojiště, zvol si jedno —
• Vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Bird a s flying..
• Vrať jiný cílový permanent, který není země, do ruky vlastníka.
• Lízni kartu.

Battlewing Mystic

Bytost — Bird Wizard

1U

2/1

Kicker R (Když sesíláš toto kouzlo, můžeš zaplatit navíc R .)
Flying
Když Battlewing Mystic vstupuje na bojiště, pokud byla zaplacena její cena kicker, zahoď ruku, pak lízni dvě karty.

Combat Research

Očarování — Aura

U

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má "Kdykoli tato bytost udělí bojové zranění hráči, Lízni kartu."
Pokud je očarovaná bytost legendární, získává +1/+1 a má  ward 1(Kdykoli se očarovaná bytost stane cílem kouzla nebo schopnosti pod kontrolou protihráče, zruš ono kouzlo nebo schopnost, pokud hráč ji kontrolující nezaplatí 1.)

Coral Colony

Bytost — Wall

1U

¼

Defender


1UT: Cílový hráč odemele X karet, kde X je počet karet s defender, které kontroluješ. (Odemlít znamená odložit vrchní kartu knihovny do hřbitova.)

Mořské dno je poseto vraky rádobydobyvatel Vodalie..

Defiler of Dreams

Bytost — Phyrexian Sphinx

3UU

4/3

Flying
Jako dodatečnou cenu k seslání modrých kouzel permanentů můžeš zaplatit 2 životy. Tato kouzla stojí k seslání o U méně, pokud takto zaplatíš životy. Tento efekt snižuje pouze počet placené modré many.


Kdykoli sešleš modré kouzlo permanentu, Lízni kartu.

Djinn of the Fountain

Bytost — Djinn

4UU

4/4

Flying
Kdykoli sesíláš kouzlo instant nebo sorcery, zvol si jedno —
• Djinn of the Fountain získává +1/+1 do konce kola.
• Vypověz Djinn of the Fountain ze hry. Vrať ji na bojiště pod kontrolu vlastníka na začátku příští fáze konce kola.
• Scry 1.

Ertai's Scorn

Instant

1UU

Toto kouzlo stojí k seslání o U méně, pokud protihráč seslal toto kolo dvě a více kouzel.


Zruš cílové kouzlo.

"Nejsi tak speciální, Karne. Cokoli bylo postaveno, může být opět rozebráno."

Essence Scatter

Instant

1U

Zruš cílové kouzlo bytosti.

"Phyrexiané nakazí vše, čeho se dotknou, takže řešení je jednoduché – nenechat je ničeho se dotknout."
—Teferi

Founding the Third Path

Očarování — Sága

1U

Ćti napřed (Zvol si kapitolu a začni s tolika žetony příběhu. Po své fázi líznutí přidej jeden. Přeskočené kapitoly se nespustí. Obětuj po kapitole III.)


I — Můžeš seslat kouzlo instant nebo sorcery ze své ruky s manovou hodnotou 1 nebo 2, bez placení manové ceny.

II — Cílový hráč odemele čtyři karty.

III — Vypověz ze hry cílovou kartu instant nebo sorcery ze svého hřbitova. Zkopíruj ji. Můžeš kopii seslat.

Frostfist Strider

Bytost — Elemental Giant

3UU

4/4

Ward 2 (Kdykoli se tato bytost stane cílem kouzla nebo schopnosti pod kontrolou protihráče, zruš ono kouzlo či schopnost, pokud hráč ji či jej kontrolující nezaplatí  2.)


Když Frostfist Strider vstupuje na bojiště, tapni cílovou bytost a polož na ni žeton omráčení. (Pokud by se měl permanent se žetonem omráčení odtapnout, namísto toho z něj jeden odstraň.)

Haughty Djinn

Bytost — Djinn

1UU

*/4

Flying


Síla a odolnost Haughty Djinn je rovna počtu karet instant a sorcery ve tvém hřbitově.


Karty Instant a sorcery ve tvém hřbitově tě stojí k seslání o 1 méně.

"Zbožňuju tvůj oděv. Je tak….rustikální."

Haunting Figment

Bytost — Illusion

1U

2/1

Vigilance


Haunting Figment nemůže být blokována, pokud jsi toto kolo seslal/a kouzlo instant nebo sorcery.

Některé špatné sny s vámi zůstanou napořád.

Impede Momentum

Sorcery

1U

Tapni cílovou bytost a polož na ni tři žetony omráčení. (Pokud by se měl permanent se žetonem omráčení odtapnout, namísto toho z něj jeden odstraň.)

Proveď scry 1. (Můžeš se podívat na vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji dát na spodek své knihovny.)

Impulse

Instant

1U

Podívej se na vrchní čtyři karty své knihovny. Jednu si dej do ruky a zbytek na spodek knihovny v libovolném pořadí.

Joint Exploration

Instant

1U

Kicker G (Když sesíláš toto kouzlo, můžeš zaplatit navíc G .)


Proveď scry 2, pak lízni kartu. Pokud byla zaplacena cena kicker tohoto kouzla, můžeš položit kartu země ze své ruky na bojiště.

Tolariané měli mapy, ale jen Yavimayané věděli, jak je číst.

Micromancer

Bytost — Human Wizard

3U

3/3

Když Micromancer vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně najít kartu instant nebo sorcery s manovou hodnotou 1, ukázat ji, dát si ji do ruky a zamíchat si knihovnu.

"Nápady nemusí být velké, aby byly dobré."

Negate

Instant

1U

Zruč cílové kouzlo, které není bytost.

"Je to frustrující, být tak slabý a neefektivní. Neboj, brzy již budeš kompleátní."
—Rona

The Phasing of Zhalfir

Očarování — Sága

2UU

Ćti napřed (Zvol si kapitolu a začni s tolika žetony příběhu. Po své fázi líznutí přidej jeden. Přeskočené kapitoly se nespustí. Obětuj po kapitole III.)


I, II — Jiný cílový permanent odfázuje. Dokud kontroluješ The Phasing of Zhalfir, nemůže přifázovat zpět.

III — Znič všechny bytosti. Za každou takto zničenou bytost si hráč ji kontrolující vytvoří 2/2 černou bytost-token s typem Phyrexian.

Phyrexian Espionage

Sorcery

2U

Kicker 1B (Když sesíláš toto kouzlo, můžeš zaplatit navíc 1B .)


Lízni dvě karty.Pokud byla zaplacena cena kicker tohoto kouzla, každý protihráč zahodí kartu.

"I když loví naše agenty, kdo věnuje pozornost ptákům?"
—Rona

Pixie Illusionist

Bytost — Faerie Wizard

U

1/1

Kicker 3G (Když sesíláš toto kouzlo, můžeš zaplatit navíc 3G .)


Flying

Pokud byla zaplacena její cena kicker, Pixie Illusionist vstupuje na bojiště se dvěma +1/+1 žetony na sobě.

T: Cílová země pod tvou kontrolou se do konce kola stává základním typem země dle dvé volby.

Protect the Negotiators

Instant

1U

Kicker W (Když sesíláš toto kouzlo, můžeš zaplatit navíc W .)


Pokud byla zaplacena cena kicker tohoto kouzla, vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Soldier.

Zruš cílové kouzlo, pokud hráč jej kontrolující nezaplatí 1 za každou bytost pod tvou kontrolou.

Rona's Vortex

Instant

U

Kicker 2B (Když sesíláš toto kouzlo, můžeš zaplatit navíc 2B .)
Vrať cílovou bytost nebo sférochodce,  které nekontroluješ do ruky vlastníka. Pokud byla zaplacena cena kicker tohoto kouzla, polož onen permanent namísto toho na spodek své knihovny.

Shore Up

Instant

U

Cílová bytost pod tvou kontrolou získává +1/+1 a hexproof do konce kola. Odtapni ji (Nemůže být cílem kouzel a schopností pod kontrolou protihráčů.)

Krunýře homaridů jsou stavěné na to, aby vydržely tlak v hlubinách, na souší je jejich odolnost skoro nadpřirozená.

Silver Scrutiny

Sorcery

XUU

Můžeš seslat Silver Scrutiny jako kdyby měla flash, pokud je X 3 nebo méně.

Lízni X karet.

Karnův výtvor mu dovolil sledovat vše, co se děje na celé Dominarii – a vše, co viděl, mu jen přídělalo starosti.

Soaring Drake

Bytost — Drake

2U

2/3

Flying

Už tak spektakulární výhledy z věží Lat-Namské tolarianské akademie jsou občas ještě obohaceny o podívanou na dráčky, kterak střemhlav loví v moři malé žraloky.

Sphinx of Clear Skies

Bytost — Sphinx

3UU

5/5

Flying, ward 2


Domain — Kdykoli Sphinx of Clear Skies udělí bojové zranění hráči, otoč vrchních X karet své knihovny, kde X is počet typů základních zemí pod tvou kontrolou. Protihráč je rozdělí do dvou hromádek. Jednu si dej do ruky a druhou do hřbitova. (Nemohou být prázdné.)

Talas Lookout

Bytost — Human Pirate

2UU

3/2

Flying


Když Talas Lookout zemře, podívej se na vrchní dvě karty své knihovny. Jednu si dej do ruky a druhou do hřbitova.

"Talaští piráti jsou motivováni penězi, takže jsem jim zaplatila dvakrát tolik, co by nám bývali mohli ukrást, aby pro nás naopak dělali zvědy. "
—Jhoira

Tidepool Turtle

Bytost — Turtle

3U

2/5

2U: Proveď scry 1. (Můžeš se podívat na vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji dát na spodek své knihovny.)

Čarodějové si ji cení coby pohyblivého věšteckého jezírka, nosí s sebou moudrost z hlubin moře.

Timely Interference

Instant

U

Kicker 1R (Když sesíláš toto kouzlo, můžeš zaplatit navíc 1R .)


Cílová bytost získává -1/-0 do konce kola.Pokud byla zaplacena cena kicker tohoto kouzla, ona bytost toto kolo blokuje, je-li toho schopna.


Lízni kartu.

Když Tolarii zaplavili Phyrexiané, studenti utíkali se svým výzkumem.

Tolarian Geyser

Sorcery

2U

Kicker W (Když sesíláš toto kouzlo, můžeš zaplatit navíc W .)

Vrať cílovou bytost do do ruky vlastníka. Lízni kartu. Pokud byla zaplacena cena kicker tohoto kouzla, získáváš 3 životy

"Pokud se neutopí, tak možná aspoň zrezaví."

Tolarian Terror

Bytost — Serpent

6U

5/5

Toto kouzlo stojí k seslání o 1 méně za každou kartu instant nebo sorcery ve tvém hřbitově.

 Ward 2 (Kdykoli se tato bytost stane cílem kouzla nebo schopnosti pod kontrolou protihráče, zruš ono kouzlo či schopnost, pokud hráč ji či jej kontrolující nezaplatí  2.)

Posléze byly značně aktualizovány práce zabývající se morfologie mořských hadů.

Vesuvan Duplimancy

Očarování

3U

Kdykoli sešleš kouzlo, které cílí pouze jedinou bytost nebo artefakt pod tvou kontrolou, vytvoř si token, který je kopií onoho artefaktu nebo bytosti, pouze není legendární.

"Na Vesuvě jste na originální myšlenku nenarazili již po staletí."
—Emmest, tolarianský kronikář

Voda Sea Scavenger

Bytost — Merfolk Rogue

2U

3/2

Domain — Když Voda Sea Scavenger vstupuje na bojiště, podívej se na vrchních X karet své knihovny, kde X je počet typů základních zemí pod tvou kontrolou. Můžeš si dát jednu z nich na vršek knihovny a zbytek na spodek v náhodném pořadí.

Vodalian Hexcatcher

Bytost — Merfolk Wizard

1U

1/1

Flash


Ostatní bytosti s typem Merfolk pod tvou kontrolou mají +1/+1.


Obětuj permanent s typem Merfolk: Zruš cílové kouzlo, které není bytost, pokud hráč jej kontrolující nezaplatí. 1.

"Jsi jen jednou další znečištění, co je třeba z moře odstranit."

Vodalian Mindsinger

Bytost — Merfolk Wizard

1UU

2/2

Kicker 1R a/nebo 1G


Vodalian Mindsinger vstupuje na bojiště se dvěma +1/+1 žetony za každou její zaplacenou kicker cenu.

.
Když Vodalian Mindsinger vstupuje na bojiště, získáváš kontrolu nad cílovou bytostí se silou menší, než síla Vodalian Mindsinger, po dobu, co kontroluješ Vodalian Mindsinger.

Volshe Tideturner

Bytost — Merfolk Wizard

1U

1/3

T: Přidej si U. Spotřebuj tuto manu pouze k seslání kouzla instant nebo sorcery či k seslání kouzla se zaplacenou cenou kicker.

Lodě, u nichž je podezření, že nesou Sheoldrediny agenty, mají zvláštní sklony zabloudit daleko z kurzu, pokud proplouvají Vodským mořem.

Aggressive Sabotage

Sorcery

2B

Kicker R (Když sesíláš toto kouzlo, můžeš zaplatit navíc R .)


Cílový hráč zahodí dvě karty. Pokud byla zaplacena cena kicker tohoto kouzla, udělí onomu hráči 3 zranění.

Squeeho rozkazy se v podstatě zredukovaly na  "útočte na ty čvachtavý části."

Balduvian Atrocity

Bytost — Phyrexian Berserker

2B

2/3

Kicker R (Když sesíláš toto kouzlo, můžeš zaplatit navíc R .)


Menace

Když Balduvian Atrocity vstupuje na bojiště, pokud byla zaplacena její cena kicker, vrať cílovou kartu bytosti s manovou hodnotou 3 nebo méně  ze svého hřbitova na bojiště. Získává haste. Na začátku příští fáze konce kola ji obětuj.

Battle-Rage Blessing

Instant

1B

Cílová bytost získává do konce kola deathtouch a nezničitelnost.. (Nezničí ji zranění a efekty říkající „znič“.)

"Odkdy je dát jedné straně nefér nevýhodu podvádění?"
—Copatá

Battlefly Swarm

Bytost — Phyrexian Insect

B

1/1

Flying
B: Battlefly Swarm  získává  deathtouch do konce kola.

Jelikož hořké phyrexianské bojomouchy už kdysi potkal, Squee věděl, že nestojí za to je jíst – nebo aspoň přestat po páté.

Blight Pile

Bytost — Phyrexian

1B

3/3

Defender


2BT: Každý protihráč ztrácí X životů, kde X je počet bytostí s defender, jež kontroluješ.

"Držte se dál. Možná je deaktivovaný, ale rozhodně ne neškodný."
—Stenn

Bone Splinters

Sorcery

B

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzlaobětuj bytost.

Znič cílovou bytost.

"Ocel možná více vydrží, ale nic neposlouží jako médium pro hněv nespravedlivě zabitých, jako kosti."
—Copatá

Braids, Arisen Nightmare

Legendární bytost — Nightmare

1BB

3/3

Na začátku tvé fáze konce kola můžeš obětovat artefakt, očarování, zemi, nebo sférochodce. Pokud tak učiníš, každý protihráč může obětovat permanent, který s obětovaným sdílí typ karty. Každý, kdo tak neučiní, ztrácí 2 životy a ty si za každého lízneš kartu.

Braids's Frightful Return

Očarování — Sága

2B

Ćti napřed (Zvol si kapitolu a začni s tolika žetony příběhu. Po své fázi líznutí přidej jeden. Přeskočené kapitoly se nespustí. Obětuj po kapitole III.)
I — Můžeš obětovat bytost. Když tak učiníš, každý protivník zahodí kartu.
II — Vrať si cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova do ruky.
III — Cílový protihráč může obětovat permanent. Pokud tak neučiní, ztrácí 2 životy a ty lízni kartu.

Choking Miasma

Sorcery

1BB

Kicker G (Když sesíláš toto kouzlo, můžeš zaplatit navíc G .)


Pokud byla zaplacena cena kicker tohoto kouzla,polož +1/+1 žeton na bytost pod tvou kontrolou.

Všechny bytosti získávají -2/-2 do konce kola.

Phyrexiané byli sami překvapeni jako kdokoli jiný, že stále potřebují dýchat.

The Cruelty of Gix

Očarování — Sága

3BB

Ćti napřed (Zvol si kapitolu a začni s tolika žetony příběhu. Po své fázi líznutí přidej jeden. Přeskočené kapitoly se nespustí. Obětuj po kapitole III.)


I — Cílový protihráč ukáže ruku. Vyber si z ní kartu bytosti nebo sférochodce. Onen hráč ji zahodí.


II — Najdi si v knihovně kartu a dej si ji do ruky. Ztrácíš 3 životy, Zamíchej si knihovnu.


III — Polož cílovou kartu bytosti ze hřbitova pod tvou kontrolu na bojiště,

Cult Conscript

Bytost — Skeleton Warrior

B

2/1

Cult Conscript vstupuje na bojiště tapnutá.


1B: Vrať Cult Conscript ze svého hřbitova na bojiště. Aktivuj pouze tehdy, pokud toto kolo zemřela pod tvou kontrolou bytost nemající typ Skeleton.

Jeho věčný odpočinek se ukázal být jen lehkým schrupnutím.

Cut Down

Instant

B

Znič cílovou bytost se součtem síly a odolnosti 5 a méně.

"Není zde prostor pro polovičatá řešení a milosrdenství. Když bojujete s Phyrexiany, je to rychle zabít nebo zemřít.."
—Jodah

Defiler of Flesh

Bytost — Phyrexian Horror

2BB

4/4

Menace
Jako dodatečnou cenu k seslání černých kouzel permanentů, můžeš zaplatit 2 životy. Tato kouzla stojí k seslání o B méně, pokud takto zaplatíš životy. Tento efekt snižuje pouze počet černé many, kterou platíš.


Kdykoli sešleš kouzlo černého permanentu, cílová bytost pod tvou kontrolou získává +1/+1 a menace do konce kola.

Drag to the Bottom

Sorcery

2BB

Domain — Každá bytost získává -X/-X do konce kola, kde X je 1 plus počet typů základních zemí pod tvou kontrolou.

Windgraceovští hmyzí lovci hibernují v močálech Urborgu, dokud pach Phyrexianů neprobudí jejich hlad.

Eerie Soultender

Bytost — Spirit Cleric

2B

3/1

Když Eerie Soultender vstupuje na bojiště, odemel tři karty. (Odemlít znamená odložit vrchní kartu knihovny do hřbitova..)


4B, Vypověz Eerie Soultender ze svého hřbitova ze hry: Vrať jinou kartu bytosti ze svého hřbitova do ruky.

Evolved Sleeper

Bytost — Human

B

1/1

B: Evolved Sleeper se stává bytostí s typem Human Cleric se základní silou a odolností 2/2.
1B: Má-li Evolver Sleeper typ Cleric, polož na ni žeton deathtouch a stává se bytostí s typem Phyrexian Human Cleric se základní silou a odolností 3/3.
1BB: Má-li Evolved Sleeper typ Phyrexian, polož na ni +1/+1 žeton, pak lízni kartu a ztrať 1 život..

Extinguish the Light

Instant

2BB

Znič cílovou bytost nebo sférochodce. Pokud měl/a manovou hodnotu 3 a méně, získáváš 3 životy.

Jaya zemřít nechtěla, ale kdyby si mohla vybrat za co, Dominaria za to více než stála.

Gibbering Barricade

Bytost — Nightmare Wall

2B

2/4

Defender
2B, Obětuj bytost: Ztrácíš 1 život a lízni kartu.

"Kdo potřebuje kamenné zdi, když se můžete schovat za zeď řvoucích nočních můr?"
—Copatá

Knight of Dusk's Shadow

Bytost — Human Knight

1B

2/2

Menace (Může být blokována jen dvěma a více bytostmi.)
Tví protihráči nemohou získávat životy.


1B: Knight of Dusk's Shadow získává +1/+1 do konce kola.

Liliana of the Veil

Legendární sférochodec — Liliana

1BB

3

+1: Každý hráč zahodí kartu.
−2: Cílový hráč obětuje bytost.
−6: Rozděl všechny permanenty pod kontrolou cílového hráče na dvě hromádky. Onen hráč obětuje všechny permanenty z hromádky dle své volby.

Monstrous War-Leech

Bytost — Leech Horror

3B

*/*

Kicker U (Když sesíláš toto kouzlo, můžeš zaplatit navíc U .)


Jak  Monstrous War-Leech vstupuje na bojiště, pokud byla zaplacena její cena kicker,  odemel čtyři karty. (Odemlít znamená položit vrchní kartu své knihovny do hřbitova.)


Síla i odolnost Monstrous War-Leech jsou rovné nejvyšší manové hodnotě mezi kartami ve tvém hřbitově.

Phyrexian Rager

Bytost — Phyrexian Horror

2B

2/2

Když Phyrexian Rager vstupuje na bojiště, lízni kartu a ztrať 1 život.

"Odporujte, pokud musíte. Nečiní to rozdílu. Tak jako Mirrodin, i váš svět se pokloní Phyrexii.."
—Sheoldred

Phyrexian Vivisector

Bytost — Phyrexian Human

1B

2/2

Kdykoli bytost pod tvou kontrolou zemře, proveď scry 1. (Můžeš se podívat na vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji dát na spodek své knihovny.)

Než se stal Otcem strojů, byl Yawgmoth zvráceným thranským lékařem, a jeho odkaz medicínských zvěrstev přežívá i v Nové Phyrexii..

Phyrexian Warhorse

Bytost — Phyrexian Horse

3B

3/3

Kicker W (Když sesíláš toto kouzlo, můžeš zaplatit navíc W .)
Když Phyrexian Warhorse vstupuje na bojiště, pokud byla zaplacena její cena kicker,  vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Soldier.
1, Obětuj jinou bytost: Phyrexian Warhorse získává +2/+1 do konce kola.

Pilfer

Sorcery

1B

Cílový hráč ukáže ruku. Vyber si z ní kartu, která není země. Onen hráč onu kartu zahodí.

Pro kupce to bylo jen pár cetek, o které přišel. Pro Kústku to byla životní loupež.

The Raven Man

Legendární bytost — Human Wizard

1B

2/1

Na začátku každé fáze konce kola, pokud hráč toto kolo zahodil kartu, vytvoř si 1/1 černou bytost-token s lfying a s „Tato bytost nemůže blokovat "


3BT: Každý protihráč zahodí kartu. Aktivuj pouze tehdy, když můžeš hrát sorcery

Sengir Connoisseur

Bytost — Vampire

3BB

3/3

Flying


Kdykoli zemře jedna nebo více bytostí, polož +1/+1 žeton na Sengir Connoisseur. Tato schopnost se spouští jen jednou každé kolo.

"Nemůžeme Phyrexianům dovolit vyhrát. Chutnají pěkně hnusně."

Shadow Prophecy

Instant

2B

Domain — Podívej se na vrchních X karet tvé knihovny, kde X is počet typů základních zemí pod tvou kontrolou.

 Až dvě si dej do ruky a zbytek do hřbitova. Ztrácíš 2 životy.

"Lorde Windgrace, požehnej mi moudrostí."

Shadow-Rite Priest

Bytost — Human Cleric

1B

2/2

Ostatní bytosti s typem Cleric pod tvou kontrolou mají +1/+1.


3BBT, Obětuj jiný permanent s typem Cleric: Najdi si v knihovně kartu černé bytosti a dej si ji na bojiště. Zamíchej si knihovnu-

Kudla do zad je v démonských kultech zcela běžná praxe. Stejně jako do boku nebo do ksichtu.

Sheoldred, the Apocalypse

Legendární bytost — Phyrexian Praetor

2BB

4/5

Deathtouch


Kdykoli lízneš kartu, získáváš 2 životy.


Kdykoli protihráč lízne kartu, ztrácí 2 životy.

"Gix selhal. Já neselžu."

Sheoldred's Restoration

Sorcery

3B

Kicker 2W (Když sesíláš toto kouzlo, můžeš zaplatit navíc 2W .)


Vrať cilovou kartu bytosti ze svého hřbitova na bojiště. Pokud byla zaplacena cena kicker tohoto kouzla, získáváš počet životů rovný ceně oné karty. Pokud ne, ztrácíš tolik životů.


Vypověz Sheoldred's Restoration ze hry,

Splatter Goblin

Bytost — Phyrexian Goblin

1B

2/1

Když Splatter Goblin zemře, cílová bytost pod kontrolou protihráče získává -1/-1.

"Pro některé je dokonalost jediný moment, kde se dokonale propojí forma a účel."
—Rona

Stronghold Arena

Očarování

1B

Kicker G a/nebo W (Když sesíláš toto kouzlo, můžeš zaplatit navíc G a/nebo W .)


Když Stronghold Arena vstupuje na bojiště, ¨získáváš 3 životy za každou její zaplacenou cenu kicker.


Kdykoli jedna nebo více bytostí pod tvou kontrolou udělí bojové zranění hráči, můžeš otočit vrchní kartu knihovny a dát si ji do ruky. Polud takl učiníš, ztrácíš počet životů rovný její manové hodnotě.

Tattered Apparition

Bytost — Shade

3B

2/2

Flying


1B: Tattered Apparition získává +1/+1 do konce kola.

"A jó, toho si pamatuju. Obrátila jsem ho naruby a duši uvrhla do věčné noční můry. Už to bude pár století."
—Copatá

Toxic Abomination

Bytost — Phyrexian Zombie

1B

3/2

Když Toxic Abomination vstupuje na bojiště ztrácíš 2 životy..

Hluboko v zapomenutých koutech Urborgu se stále potulují prastará phyrexianská monstra, z nichž vytéká odporná černá tekutina.

Tribute to Urborg

Instant

1B

Kicker 1U (Když sesíláš toto kouzlo, můžeš zaplatit navíc 1U .)


Cílová bytost získává -2/-2 do konce kola.Pokud byla zaplacena cena kicker tohoto kouzla, ona bytost získává do konce kola navíc -1/-1 za každou kartu instant nebo sorcery ve tvém hřbitově.

Urborg Repossession

Sorcery

B

Kicker 1G (Když sesíláš toto kouzlo, můžeš zaplatit navíc 1G .)


Vrať cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova do ruky. Získáváš 2 životy. .Pokud byla zaplacena cena kicker tohoto kouzla, vrať si další cílovou kartu permanentu ze svého hřbitova do ruky.

Writhing Necromass

Bytost — Zombie Giant

6B

5/5

Toto kouzlo stojí k seslání o 1 méně za každou kartu bytosti ve tvém hřbitově.


Deathtouch

"Poslali jsme tam tři naše nejlepší legie. Co tím jako myslíte, že se nikdo nevrátil?"
—Tori D'Avenant

Balduvian Berserker

Bytost — Kor Berserker

2R

1/3

Rekrutování (Jak tato bytost útočí, můžeš tapnout neútočící bytost pod tvou kontrolou bez vyvolávací únavy. Když tak učiníš, přičti do konce kola její sílu k síle této bytosti.)


Když Balduvian Berserker zemře, udělí počet zranění rovn své síle libovolnému cíli.

Chaotic Transformation

Sorcery

5R

Vypověz ze hry až jeden cílový artefakt, jednu cílovou bytost a jedno cílové očarování. Za každý takto vypovězený permanent otáčí hráč jej kontrolující karty z vršku své knihovny, dokud neotočí kartu sdílející typ s vypovězenou, dá si ji na bojiště a pak si zamíchá knihovnu.

Coalition Warbrute

Bytost — Minotaur Berserker

3R

3/4

Rekrutování (Jak tato bytost útočí, můžeš tapnout neútočící bytost pod tvou kontrolou bez vyvolávací únavy. Když tak učiníš, přičti do konce kola její sílu k síle této bytosti.)


Trample

Hněv je jeho nejmocnější zbraň, a denně jej nabrušuje.

Defiler of Instinct

Bytost — Phyrexian Kavu

2RR

4/4

First strike


Jako dodatečnou cenu k seslání červených kouzel permanentů, můžeš zaplatit 2 životy. Tato kouzla stojí k seslání o R méně, pokud takto zaplatíš životy. Tento efekt snižuje pouze počet červené many, kterou platíš.


Kdykoli sešleš červené kouzlo permanentu, Defiler of Instinct udělí 1 zranění libovolnému cíli.

Dragon Whelp

Bytost — Dragon

2RR

2/3

Flying


R: Dragon Whelp získává +1/+0 do konce kola. Pokud byla tato schopnost aktivována čtyřikrát a více v tomto kole, obětuj Dragon Whelp na začátku příští fáze konce kola.

The Elder Dragon War

Očarování — Sága

2RR

Ćti napřed (Zvol si kapitolu a začni s tolika žetony příběhu. Po své fázi líznutí přidej jeden. Přeskočené kapitoly se nespustí. Obětuj po kapitole III.)


I — The Elder Dragon War udělí 2 zranění každé bytosti a  každémi protihráči.


II — Zahoď libovolné množství karet, pak odpovídající množství karet lízni.


III — Vytvoř si 4/4 červenou bytost-token s flying a s typem Dragon.

Electrostatic Infantry

Bytost — Dwarf Wizard

1R

½

Trample


Kdykoli sesíláš kouzlo instant nebo sorcery, polož +1/+1 žeton on Electrostatic Infantry.

"Tak to jako není úplně to, co jsem měl na mysli, když jsem řekl „nabíjet,“, ale líbí se mi tvoje nadšení!"
—Balmor, kapitán bojových mágů

Fires of Victory

Instant

1R

Kicker 2U (Když sesíláš toto kouzlo, můžeš zaplatit navíc 2U .)
Pokud byla zaplacena cena kicker tohoto kouzla, lízni kartu. Fires of Victory udělí cílové bytosti nebo sférochodci počet zranění rovný počtu karet ve tvé ruce.

Bubny a rohy se čekaly, ale ten gobliní tanec byl příjemné překvapení.

Flowstone Infusion

Instant

R

Cílová bytost získává +2/-2 do konce kola.

Zkazka, že kontakt s měnikamenem odhalí phyrexianské agenty, byla šířena zejména phyrexianskémi agenty.

Flowstone Kavu

Bytost — Kavu

2R

2/3

Menace (Může být blokována jen dvěma a více bytostmi.)


R: Flowstone Kavu získává +1/-1 do konce kola.

Kavuové se na rathský překryv adaptovali jako na cokoli jiného, a včlenili invazivní měnikámen do svých přizpůsobivých těl.

Furious Bellow

Instant

1R

Cílová bytost získává +3/+0 a first strike do konce kola. Proveď scry 1. (Můžeš se podívat na vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji dát na spodek své knihovny.)

Minotauři občas předstírají podlehnutí bojovému amoku, aby nepřátelé podcenili jejich chytrost.

Ghitu Amplifier

Bytost — Human Wizard

1R

½

Kicker 2U (Když sesíláš toto kouzlo, můžeš zaplatit navíc 2U .)


Když Ghitu Amplifier vstupuje na bojiště, pokud byla zaplacena její cena kicker,  vrať cílovou bytost pod kontrolou protihráče do ruky vlastníka.


Kdykoli sesíláš kouzlo instant nebo sorcery, Ghitu Amplifier získává +2/+0 do konce kola.

Goblin Picker

Bytost — Goblin

1R

2/2

RT, Zahoď kartu: Lízni kartu.

Nespočet generací shivských goblinů pracovalo v Manové továrně, což jim propůjčilo nesmírný cit pro nacházení užitečných relikvií.

Hammerhand

Očarování — Aura

R

Očaruj bytost
Když Hammerhand vstupuje na bojiště, cílová bytost nemůže toto kolo blokovat.

Očarovaná bytost má +1/+1 a haste. (Může útočit a tapovat se ( T) nezávisle na tom, kdy přišla pod tvou kontrolu..)

Hurler Cyclops

Bytost — Cyclops

3RR

5/4

1, Obětuj jinou bytost: Hurler Cyclops udělí 1 zranění libovolnému cíli.

"Hele, to je moje chyba. Já mu doslova řekl, aby házel po nepřátelích všechno, co najde."
—Throppel, velitel pomocného pluku

Hurloon Battle Hymn

Instant

2R

Kicker W (Když sesíláš toto kouzlo, můžeš zaplatit navíc W .)


Hurloon Battle Hymn udělí 4 zranění cílové bytosti nebo sférochodci. Pokud byla zaplacena cena kicker tohoto kouzla, získáváš 4 životy.

Magické ozvěny Hurloonských hor prudce zvyšují moc kouzel založených na hlase nebo zpěvu.

In Thrall to the Pit

Sorcery

3R

Kicker 2B (Když sesíláš toto kouzlo, můžeš zaplatit navíc 2B .)


Získáváš do konce kola kontrolu nad cílovou bytostí. Odtapni ji. Získává haste do konce kola. Pokud byla zaplacena cena kicker tohoto kouzla, na začátku příští fáze konce kola onu bytost obětuj.

Jaya, Fiery Negotiator

Legendární sférochodec — Jaya

2RR

+1: Vytvoř si  1/1 červenou bytost-token s typem Monk a s prowess.

 
−1: vypověz ze hry dvě vrchní karty své knihovny. Jednu si vyber. Můžeš ji toto kolo zahrát.


−2: Zvol si cílovou bytost pod kontrolou protihráče. Kdykoli toto kolo útočíš, Jaya, Fiery Negotiator udělí oné bytosti počet zranění rovný počtu útočících bytostí.


−8: Získáváš emblém s „Kdykoli sešleš červené kouzlo instant nebo sorcery, zkopíruj jej dvakrát. Pro kopie si můžeš zvolit nové cíle."

Jaya's Firenado

Sorcery

4R

Jaya's Firenado deals 5 zranění cílové bytosti nebo sférochodci. Scry 1. (Můžeš se podívat na vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji dát na spodek své knihovny.)

"Navzdory všem jejich údajným pokrokům, Phyrexiané stále nejsou nehořlaví."
—Jaya Ballard

Keldon Flamesage

Bytost — Human Shaman

2R

2/3

Enlist
Kdykoli Keldon Flamesage útočí, podívej se na vrhcních X karet své knihovny, kde X je síla Keldon Flamesage. Můžeš z nich vypovědět ze hry kartu instant nebo sorcery s manovou hodnotou X a méně. Zbytek dej na spodek knihovny v náhodném pořadí. Vypovězenou kartu můžeš seslat bez placení její manové ceny.

Keldon Strike Team

Bytost — Human Warrior

2R

3/1

Kicker 1W (Když sesíláš toto kouzlo, můžeš zaplatit navíc 1W} .)


Když Keldon Strike Team vstupuje na bojiště, pokud byla zaplacena její cena kicker,  vytvoř si dvě 1/1  bílé bytosti-tokeny s typem Soldier. Pokud  Keldon Strike Team toto kolo vstoupila na bojiště, bytosti pod tvou kontrolou mají haste.

Lightning Strike

Instant

1R

Lightning Strike udělí  3 zranění libovolnému cíli.

Danitha šokovaně hleděla na blesky sršící z Jayiných prstů, kterak smaží na škvarek útočící Phyrexiany. „Co?“ řekla pyromantka nevinně. „Jsem vám přece říkala, že jsem pochytila pár nových triků.“

Meria's Outrider

Bytost — Elf Archer

4R

4/4

Reach


Domain—Když Meria's Outrider vstupuje na bojiště, udělí každému protihráči zranění podle počtu typů základních zemí pod tvou kontrolou.

Šípy z živoucího dřeva Yavimaye nesou ve svých ohněm vytvrzených špicích hněv celého pralesa.

Molten Monstrosity

Bytost — Hellion

7R

5/5

Toto kouzlo stojí k seslání o X méně, kde X je nejvyšší síla mezi bytostmi pod tvou kontrolou.

 
Trample

Doba ledová zahubila většinu horkomilných hellion…přežily jen ty nejsilnější, a ty se rozmnožily.

Phoenix Chick

Bytost — Phoenix

R

1/1

Flying, haste


Phoenix Chick nemůže blokovat


Kdykoli  útočíš se třemi a více bytostmi. Můžeš zaplatit  RR. Pakliže tak učiníš, vrať Phoenix Chick ze svého hřbitova na bojiště tapnutou a útočící s +1/+1 žetonem na sobě.

Radha's Firebrand

Bytost — Human Warrior

1R

3/1

Kdykoli Radha's Firebrand útočí, cílová bytost se silou nižší než  Radha's Firebrand nemůže toto kolo blokovat.

Domain — 5R: Radha's Firebrand získává +2/+2 do konce kola. Tato schopnost stojí o 1 méně za každý typ základní země mezi zeměmi, které kontroluješ. Aktivuj pouze jednou za kolo.

Rundvelt Hordemaster

Bytost — Goblin Warrior

1R

1/1

Ostatní bytosti s typem Goblin pod tvou kontrolou mají +1/+1.


Kdykoli Rundvelt Hordemaster nebo jiný permanent s typem Goblin pod tvou kontrolou vstupuje na bojiště, vypověz ze hry vrchní kartu své knihovny. Pokud je to karta bytosti typu Goblin, můžeš ji do konce svého příštího kola zahrát.

Shivan Devastator

Bytost — Dragon Hydra

XR

0/0

Flying, haste


Shivan Devastator vstupuje na bojištěs  X +1/+1 žetony na sobě.

Bylo mnoho důvodů, proč Shiv nebyl na Sheoldredině seznamu zemí k dobytí moc vysoko. Mnoho velkých, ohnivých důvodů.

Smash to Dust

Sorcery

1R

Zvol si jedno —
• Znič cílový artefakt.
• Znič cílovou bytost s defender.
• Smash to Dust udělí 1 zranění každé bytosti pod kontrolou protihráčů.

Sprouting Goblin

Bytost — Goblin Druid

1R

2/2

Kicker G (Když sesíláš toto kouzlo, můžeš zaplatit navíc G .)


Když Sprouting Goblin vstupuje na bojiště, pokud byla zaplacena její cena kicker,  najdi si v knihovně kartu zemí s typem základní země, ukaž ji, dej si ji do ruky a pak si zamíchej knihovnu.


RT, Obětuj zemi: Lízni kartu.

Squee, Dubious Monarch

Legendární bytost — Goblin Noble

2R

2/2

Haste
Kdykoli Squee, Dubious Monarch útočí, vytvoř si 1/1 červenou bytost-token s typem Goblin, tapnutou a útočící.

Můžeš seslat Squee, Dubious Monarch ze svého hřbitova za zaplacení 3R a vypovězení čtyřech jiných karet ze svého hřbitova, namísto placení její  manové ceny.

Temporal Firestorm

Sorcery

3RR

Kicker 1W a/nebo 1U (Když sesíláš toto kouzlo, můžeš zaplatit navíc 1W a/nebo 1U .)


Zvol si až X bytostí a/nebo sférochodců, kde X je počet , kolikrát byla zaplacena kicker cena tohoto kouzla. Tyto permaneny odfázují.


Temporal Firestorm udělí 5 zranění každé bytosti a sférochodci.

Thrill of Possibility

Instant

1R

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla zahoď kartu.

Lízni dvě karty.

"Nejchutnější přísady je většinou nejnebezpečnější sehnat.."
—Asmoranomardicadaistinaculdacar, *Kuchařka Podsvětí*

Twinferno

Instant

1R

Zvol si jedno —
• Když sešleš toto kolo příští kouzlo instant nebo sorcery, zkopíruj jej. Pro kopii si můžeš zvolit nové cíle.

 
• Cílová bytost získává do konce kola double strike.

"Víc ohně?" zeptala se Jaya.
"Víc ohně," přikývl Jodah.

Viashino Branchrider

Bytost — Viashino Warrior

R

1/1

Kicker 2G (Když sesíláš toto kouzlo, můžeš zaplatit navíc 2G .)
Haste


Byla-li zaplacena cena kicker Viashino Branchrider , vstupuje na bojiště se dvěma +1/+1 žetony na sobě.


2R: Viashino Branchrider získává +2/+0 do konce kola.

Warhost's Frenzy

Instant

2R

Kicker B (Když sesíláš toto kouzlo, můžeš zaplatit navíc B .)


Bytosti pod tvou kontrolou získávají +2/+0 do konce kola. Pokud byla zaplacena cena kicker tohoto kouzla, kdykoli toto kolo zemře bytost pod tvou kontrolou, lízni kartu.

Keldoni jsou někdy přečísleni, ale nikdy přemoženi.

Yavimaya Steelcrusher

Bytost — Ape Warrior

1R

2/2

Rekrutování (Jak tato bytost útočí, můžeš tapnout neútočící bytost pod tvou kontrolou bez vyvolávací únavy. Když tak učiníš, přičti do konce kola její sílu k síle této bytosti.)

1, Obětuj Yavimaya Steelcrusher: Znič cílový artefakt.

Yotia Declares War

Očarování — Sága

1R

Ćti napřed (Zvol si kapitolu a začni s tolika žetony příběhu. Po své fázi líznutí přidej jeden. Přeskočené kapitoly se nespustí. Obětuj po kapitole III.)


I — Vytvoř si 0/2 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Thopter a s flying jménem Ornithopter.


II — Tapni libovolný počet netapnutých artefaktů pod tvoz kontrolou. Když tak učiníš Yotia Declares War udělí tolik zranění cílové bytosti nebo sférochodci.


III — Až jednen artefakt pod tvou kontrolou se do konce kola stává artefaktovou bytostí se základní silou a odolností 4/4.

Barkweave Crusher

Bytost — Elemental Warrior

3G

2/5

Rekrutování (Jak tato bytost útočí, můžeš tapnout neútočící bytost pod tvou kontrolou bez vyvolávací únavy. Když tak učiníš, přičti do konce kola její sílu k síle této bytosti.)

"Phyrexia je možná prastará, ale Gaea je věčná."
—Královna Allenal z Ruadachu

Bite Down

Instant

1G

Cílová bytost pod tvou kontrolou udělá počet zranění dle své síly cílové bytosti nebo sférochodci které nekontroluješ.

"Yavimaya se o sebe postará, kavu jsou toho důkazem. Co nabízí vaše Koalice, co by prales nezvládl poskytnout sám?"
—Jenson Carthalion

Bog Badger

Bytost — Badger

2G

3/3

Kicker B (Když sesíláš toto kouzlo, můžeš zaplatit navíc B .)


Když Bog Badger vstupuje na bojiště, pokud byla zaplacena její cena kicker,  bytosti pod tvou kontrolou získávají menace do konce kola. (Bytost s menace může být blokována jen dvěma a více bytostmi.)

Broken Wings

Instant

2G

Znič cílový artefakt, očarování, či bytost s flying.

"Serra vede naši ruku. A taky jsem zrovna seřídila mířidla kanónů."
—Tiana

Colossal Growth

Instant

1G

Kicker R (Když sesíláš toto kouzlo, můžeš zaplatit navíc R .)


Cílová bytost získává +3/+3 do konce kola. Pokud byla zaplacena cena kicker tohoto kouzla, namísto toho získává +4/+4, trample a haste.

Deathbloom Gardener

Bytost — Elf Druid

2G

1/1

Deathtouch


T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.

"Mohu koalici nabídnout jedy, které rozpustí Phyrexiany stejně snadno, jako zastaví srdce."

Defiler of Vigor

Bytost — Phyrexian Wurm

3GG

6/6

Trample


Jako dodatečnou cenu k seslání zelených kouzel permanentů můžeš zaplatit 2 životy. Tato kouzla stojí k seslání o G méně, pokud takto zaplatíš životy. Tento efekt snižuje pouze počet zelené many, kterou platíš.


Kdykoli sešleš zelené kouzlo permanentu, polož +1/+1 žeton na každou bytost pod tvou kontrolou.

Elfhame Wurm

Bytost — Wurm

4G

5/4

Vigilance, trample

Wurmové sežerou všechno, co jim stojí v cestě, takže se elfové starají, aby jejich cesty vedly skrz co nejvíce Phyrexianů.

Elvish Hydromancer

Bytost — Elf Wizard

2G

3/2

Kicker 3U (Když sesíláš toto kouzlo, můžeš zaplatit navíc 3U .)


Když Elvish Hydromancer vstupuje na bojiště, pokud byla zaplacena její cena kicker,  vytvoř si token, který je kopií cílové bytosti pod tvou kontrolou.

"Voda si pamatuje všechny živé bytosti, jichž byla součástí. Jen je nutno jí pomoci osvěžit paměť."

Floriferous Vinewall

Bytost — Plant Wall

1G

0/2

Defender


Když Floriferous Vinewall vstupuje na bojiště, podívej se na vrchních šsst karte své knihovny. Můžeš z nich ukázat kartu země a dát si ji do ruky. Zbytek dej na spodek své knihovny v náhodném pořadí.

Gaea's Might

Instant

G

Domain — Cílová bytost získává +1/+1 do konce kola za každý typ základní země mezi zeměmi, které kontroluješ.

"Proč bojovat o dřevo uvnitř kmene, když na větvích je místo pro všechny?"
—Multani

Herd Migration

Sorcery

6G

Domain — Vytvoř si 3/3 zelenou bytost-token s typem Beast  za každý typ základní země mezi zeměmi, které kontroluješ.


1G, zahoď Herd Migration: Najdi si v knihovně kartu základní země, ukaž ji, dej si ji do ruky a pak si zamíchej knihovnu. Získáváš 3 životy.

Hexbane Tortoise

Bytost — Turtle

2G

3/2

Ward 2 (Kdykoli se tato bytost stane cílem kouzla nebo schopnosti pod kontrolou protihráče, zruš ono kouzlo či schopnost, pokud hráč ji či jej kontrolující nezaplatí  2.)


Rekrutování (Jak tato bytost útočí, můžeš tapnout neútočící bytost pod tvou kontrolou bez vyvolávací únavy. Když tak učiníš, přičti do konce kola její sílu k síle této bytosti.)

Leaf-Crowned Visionary

Bytost — Elf Druid

GG

1/1

Ostatní bytosti s typem Elf pod tvou kontrolou mají +1/+1.


Kdykoli sešleš kouzlo s typem Elf, můžeš zaplatit G. Pakliže tak učiníš, lízni kartu.

"Semínko, které dnes držíš, možná bude jednou svými větvemi chránit celé generace."

Linebreaker Baloth

Bytost — Beast

3GG

4/5

Rekrutování (Jak tato bytost útočí, můžeš tapnout neútočící bytost pod tvou kontrolou bez vyvolávací únavy. Když tak učiníš, přičti do konce kola její sílu k síle této bytosti.)


Linebreaker Baloth nemůže být blokována bytostmi se silou 2 a méně.

Llanowar Greenwidow

Bytost — Spider

2G

4/3

Reach, trample


Domain — 7G: Vrať Llanowar Greenwidow ze svého hřbitova na bojiště tapnutou.  Získává "Pokud by měl tento permanent opustit bojiště, namísto toho jej vypověz ze hry." Tato schopnost stojí o 1 méně k aktivaci za každý typ základní země mezi zeměmi, které kontroluješ.

Llanowar Loamspeaker

Bytost — Elf Druid

1G

1/3

T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.

T: Cílové země pod tvou kontrolou se do konce kola stává  3/3 bytostí s typem Elemental a s haste. Stále platí za zemi. Aktivuj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.

Větévky zlomené pod nohou v Llanowaru mají tendence tuto laskavost oplácet.

Llanowar Stalker

Bytost — Elf Warrior

G

1/1

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiná bytost, Llanowar Stalker získává +1/+0 do konce kola.

Když v Llanowaru spatříš elfa, je skoro jisté, že ti druhý právě bodá dýku do zad.

Magnigoth Sentry

Bytost — Treefolk

3G

4/4

Reach

Když se yavimayský magnigoth probudí ze stromu v enta, je mohutným ztělesněním fyzické síly a prastaré moudrosti.  .

Mossbeard Ancient

Bytost — Treefolk

5GG

7/7

Trample


Když Mossbeard Ancient vstupuje na bojiště, získáváš 5 životů

Starší než hory, starší než draci, starší než války lidí proti strojům.

Nishoba Brawler

Bytost — Cat Warrior

1G

*/3

Trample


Domain — Síla Nishoba Brawler je rovna počtu typů základních zemí pod tvou kontrolou.

Ač původem z chladných oblastí, nishoby se od konce doby ledové adaptovaly na mírnější podnebí.

Quirion Beastcaller

Bytost — Dryad Warrior

1G

2/2

Kdykoli sešleš kouzlo bytosti polož +1/+1 žeton on Quirion Beastcaller.


Když Quirion Beastcaller zemře, rozděl X +1/+1 žetonl mezi libovolný počet bytostí pod tvou kontrolou, kde  X je počet žetonů na Quirion Beastcaller.

Scout the Wilderness

Sorcery

2G

Kicker 1W (Když sesíláš toto kouzlo, můžeš zaplatit navíc 1W .)


Najdi si v knihovně kartu základní země, dej ji na bojiště tapnutou a zamíchej si knihovnu..Pokud byla zaplacena cena kicker tohoto kouzla, vytvoř si dvě bílé 1/1 bytosti-tokeny s typem Soldier.

Silverback Elder

Bytost — Ape Shaman

2GGG

5/7

Kdykoli sešleš kouzlo bytosti, zvol si jedno —
• Znič cílový artefakt nebo očarování.


• Podívej se na vrchních pět karet své knihovny. Můžeš z nich dát na bojiště kartu země, tapnutou. Zbytek dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.

• Získáváš 4 životy.

Slimefoot's Survey

Sorcery

4G

Domain — Najdi si v knihovně až dvě karty zemí, z nichž každá má typ základní země a dej si je na bojiště tapnuté Podívej se na vrchních X karet své knihovny, kde X je počet typů základních zemí pod tvou kontrolou. Až jednu si dej na vršek knihovny a zbytek na spodek v náhodném pořadí.

Snarespinner

Bytost — Spider

1G

1/3

Reach (Může blokovat bytosti s flying.)


Kdykoli Snarespinner blokuje bytost s flying, Snarespinner získává +2/+0 do konce kola.

V bohatých džunglích Yavimaye je pestré zbarvení nejlepší kamufláží.

Strength of the Coalition

Instant

G

Kicker 2W (Když sesíláš toto kouzlo, můžeš zaplatit navíc 2W .)


Cílová bytost pod tvou kontrolou získává +2/+2 do konce kola.Pokud byla zaplacena cena kicker tohoto kouzla, polož +1/+1 žeton  na každou bytost pod tvou kontrolou.

"Kořeny, křídla, meče, spáry – o téhle bitvě se budou pět písně celé věky."
—Lyra, Nositelka jitra

Sunbathing Rootwalla

Bytost — Lizard

1G

2/2

Domain — 3G: Do konce kola získává Sunbathing Rootwalla +1/+1 za každý typ základní země mezi zeměmi, které kontroluješ. Aktivuj pouze jednou za kolo.

Kořist rootwall je cokoli, co se jim dostane do zorného pole..

Tail Swipe

Instant

G

Zvol si cílovou bytost, již kontroluješ, a cílovou bytost, již nekontroluješ. Pokud jsi seslal/a toto kouzlo během své hlavní fáze, bytost pod tvou kontrolou získává do koce kola +1/+1. Pak se vzájemně vyzvou na souboj. (Každá udělí té druhé zranění podle své síly.)

Tear Asunder

Instant

1G

Kicker 1B (Když sesíláš toto kouzlo, můžeš zaplatit navíc 1B .)


Vypověz ze hry cílový artefakt nebo očarování. Pokud byla zaplacena cena kicker tohoto kouzla, vypověz namísto toho ze hry cílový permanent, který není země.

Nikdo nevěděl, proč phyrexianská technologie přiváděla duchožravce k amoku, ale pro Koalici to bylo požehnání.

Territorial Maro

Bytost — Elemental

4G

*/*

Domain — Síla a odolnost Territorial Maro jsou obě rovny počtu typů základních zemí pod tvou kontrolou.

Koalice nebyla jen smlouvami či dohodami. Byla to duše samotného světa povstávající proti invazorům z cizího světa.

Threats Undetected

Sorcery

2G

Najdi si v knihovně až čtyři karty bytostí s různými silami a ukaž je. Protihráč si vybere dvě z nich. Ty zamíchej do své knihovny a zbytek si dej do ruky.

Urborg Lhurgoyf

Bytost — Lhurgoyf

1G

*/1+*

Kicker U a/nebo B (Když sesíláš toto kouzlo, můžeš zaplatit navíc U a/nebo B .)


As Urborg Lhurgoyf vstupuje na bojiště, odemel tři karty za každou její zaplacenou cenu kicker.

Síla Urborg Lhurgoyf je rovna počtu karet bytostí ve tvém hřbitově a její odolnost témuž číslu plus 1.

Vineshaper Prodigy

Bytost — Elf Druid

1G

2/2

Kicker 1U (Když sesíláš toto kouzlo, můžeš zaplatit navíc 1U .)


Když Vineshaper Prodigy vstupuje na bojiště, pokud byla zaplacena její cena kicker,  podívej se na vrchní tři karty své knihovny. Jednu si dej do ruky a zbytek na spodek knihovny v libovolném pořadí.

The Weatherseed Treaty

Očarování — Sága

2G

Ćti napřed (Zvol si kapitolu a začni s tolika žetony příběhu. Po své fázi líznutí přidej jeden. Přeskočené kapitoly se nespustí. Obětuj po kapitole III.)
I — Najdi so v knihovně kartu základní země, polož si ji na bojiště tapnutou a pak si zamíchej knihovnu.
II — Vytvoř si 1/1 zelenou bytost-token s typem Saproling.
III — Domain — Cílová bytost pod tvou kontrolou získává +X/+X a trample do konce kola, kde X je počet typů základních zemí pod tvou kontrolou.

The World Spell

Očarování — Sága

5GG

Ćti napřed (Zvol si kapitolu a začni s tolika žetony příběhu. Po své fázi líznutí přidej jeden. Přeskočené kapitoly se nespustí. Obětuj po kapitole III.)


I, II — Podívej se na vrchních sedm karet své knihovny. Můžeš z nich ukázat permanent nemající typ Sága a dát si jej do ruky. Zbytek dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.


III — Polož až dvě karty permanentů nemající typ Sága ze tvé ruky na bojiště.

Yavimaya Iconoclast

Bytost — Elf

1G

3/2

Kicker R (Když sesíláš toto kouzlo, můžeš zaplatit navíc R .)


Trample


Když Yavimaya Iconoclast vstupuje na bojiště, pokud byla zaplacena její cena kicker, získává +1/+1 a haste do konce kola.

Ocelové zbraně jsou pro některé z mladých Yavimajců zakázaným, ale přitažlivým ovocem.

Yavimaya Sojourner

Bytost — Treefolk

7G

4/6

Domain — Toto kouzlo stojí k seslání o 1 méně za každý typ základní země mezi zeměmi, které kontroluješ.

Dlouhožijícím entům připadala invaze Phyrexianů po pouhých třech staletích, jako kdyby nikdy neodešli..

Ajani, Sleeper Agent

Legendární sférochodec — Ajani

1GPhyrexian ManaW

Kompleatovaný (Phyrexian Mana může být zaplaceno GW, nebo 2 životy, pokud se tak stane tento sférochodec přichází na bojiště s počtem žetonů loajality o dva nižším.)


+1: Otoč vrchní kartu své knihovny. Jde-li o kartu bytosti nebo sférochodce, dej si ji do ruky, jinak ji můžeš dát na vršek knihovny.

−3: Rozděl tři +1/+1 žetony mezi až tři cilové bytosti. Do konce kola získávají vigilance.


−6: Získáváš emblém s „Když sešleš kouzlo bytosti nebo sférochodce, cílový hráč získává dva žetony jedu.“

Aron, Benalia's Ruin

Legendární bytost — Phyrexian Human

WWB

3/3

Menace (Může být blokována jen dvěma a více bytostmi.)
WBT, Obětuj jinou bytost: Polož +1/+1 žeton na každou bytost pod tvou kontrolou.

"Možná vypadá jako můj otec, ale muž, jehož jsem znala a milovala, je pryč."
—Danitha

Astor, Bearer of Blades

Legendární bytost — Human Warrior

2RW

4/4

Když Astor, Bearer of Blades vstupuje na bojiště, podívej se na vrchních sedm karet své knihovny. Můžeš z nich ukázat kartu Vybavení nebo Vozidla a dát si ji do ruky. Zbytek dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.


Vybavení pod tvou kontrolou má Vybav 1.


Vozidla pod tvou kontrolou mají Posádka 1.

Baird, Argivian Recruiter

Legendární bytost — Human Soldier

RW

2/2

Na začátku tvé fáze konce kola, pokud kontroluješ bytost se silou vyšší než její základní síla, vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Soldier.

"Strach z tebe nedělá zbabělce. Jen když se mu poddáš. Teď se chop meče a bojuj!!"

Balmor, Battlemage Captain

Legendární bytost — Bird Wizard

UR

1/3

Flying


Kdykoli sesíláš kouzlo instant nebo sorcery, bytosti pod tvou kontrolou získávají +1/+0 a  trample do konce kola.

"I ty nejzocelenější armády si těžko poradí s drtivým útokem ze vzduchu. "

Bortuk Bonerattle

Legendární bytost — Troll Shaman

4BG

4/4

Domain — Když Bortuk Bonerattle vstupuje na bojiště, pokud jsi ji seslal/a zvol si cílovou kartu bytosti ve svém hřbitově. Vrať ji na bojiště, je-li její manová hodnota rovna nebo menší než počet základních zemí pod tvou kontrolou. Jinak si ji dej do ruky.

Elas il-Kor, Sadistic Pilgrim

Legendární bytost — Phyrexian Kor Cleric

WB

2/2

Deathtouch
Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiná bytost, získáváš 1 život.

Kdykoli jiná bytost pod tvou kontrolou zemře, každý protihráč ztrácí 1 život.

"Všichni se pokloní Šeptající."

Ertai Resurrected

Legendární bytost — Phyrexian Human Wizard

2UB

3/2

Flash
Když Ertai Resurrected vstupuje na bojiště, zvol si až jedno —
• Zruš cílové kouzlo, spouštěnou nebo aktivovanou schopnost. Hráč ji kontrolující si lízne kartu.


• Znič jinou cílovou bytost nebo sférochodce. Hráč je kontrolující lízne kartu.

Garna, Bloodfist of Keld

Legendární bytost — Human Berserker

1BRR

4/3

Kdykoli jiná bytost pod tvou kontrolou zemře, lízni kartu, pokud útočila. Jinak Garna, Bloodfist of Keld udělí 1 zranění každému protihráči.

"Tak schválně, Radho – kdo jich zabije víc."

Ivy, Gleeful Spellthief

Legendární bytost — Faerie Rogue

GU

2/1

Flying

Kdykoli hráč sešle kouzlo cílící jedinou bytost jinou než Ivy, Gleeful Spellthief, můžeš jej zkopírovat. Kopie cílí Ivy. (Kopie kouzla typu Aura se stává tokenem.)

Jhoira, Ageless Innovator

Legendární bytost — Human Artificer

UR

2/3

T: Polož na Jhoira, Ageless Innovator dva žetony geniality, pak můžeš položit z ruky na bojiště kartu artefaktu s manovou hodnotou X a méně, kde X je počet žetonů geniality na ní.

Jodah, the Unifier

Legendární bytost — Human Wizard

WUBRG

5/5

Legendární bytosti pod tvou kontrolou mají +X/+X, kde X je počet legendárních bytostí, jež kontroluješ.

Kdykoli sešleš legendární kouzlo z ruky, vypovídej karty z vršku své knihovny ze hry, dokud nevypovíš legendární kartu, která není země, s nižší manovou hodnotou. Můžeš ji seslat bez placení manové ceny. Zbytek dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.

King Darien XLVIII

Legendární bytost — Human Soldier

1GW

2/3

Ostatní bytosti pod tvou kontrolou mají +1/+1.


3GW: Polož +1/+1 žeton na King Darien a vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Soldier.


Obětuj King Darien: Bytosti-tokeny pod tvou kontrolou získávají do konce kola hexproof a nezničitelnost.

Lagomos, Hand of Hatred

Legendární bytost — Human Shaman

1BR

1/3

Na začátku bojové fáze ve tvém kole si vytvoř 2/1 červenou bytost-token s typem Elemental s trample a haste. Na začátku příští fáze konce kola ji obětuj.


T: Najdi si v knihovně kartu, dej si ji do ruky a pak si zamíchej knihovnu. Aktivuj pouze tehdy, pokud toto kolo zemřelo pět a více bytostí.

Meria, Scholar of Antiquity

Legendární bytost — Elf Artificer

1RG

3/3

Tapni netapnutý artefakt, který není token, pod tvou kontrolou: přidej si G.


Tapni dva netapnuté artefakty, které nejsou tokeny, pod tvou kontrolou: Vypověz ze hry vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji toto kolo zahrát.

"Proč se štítit artificérství? Není snad také plodem tohoto světa?"

Nael, Avizoa Aeronaut

Legendární bytost — Elf Scout

2GU

2/4

Flying


Domain — Kdykoli Nael, Avizoa Aeronaut udělí bojové zranění hráč, podívej se na vrchních X karet své knihovny, kde X je počet typů základních zemí pod tvou kontrolou. Polož až jednu z nich na vršek své knihovny a zbytek na spodek v náhodném pořadí. Pak pokud máš mezi zeměmi, které kontroluješ, pět základních typů zemí, lízni kartu.

Najal, the Storm Runner

Legendární bytost — Efreet Wizard

2UUR

5/4

Můžeš sesílat kouzla sorcery, jako kdyby měly flash.

Kdykoli Najal, the Storm Runner útočí, můžeš zaplatit 2. Když tak učiníš, zkopíruj další kouzlo instant nebo sorcery, které v tomto kole sesíláš. Pro kopii si můžeš zvolit nové cíle.

Nemata, Primeval Warden

Legendární bytost — Treefolk

2BG

3/4

Reach

Kdykoli by bytost pod kontrolou protihráče zemřela, vypověz ji namísto toho ze hry. Když tak učiníš, vytvoř si 1/1 zelenou bytost-token s typem Saproling.


G,Obětuj permanent s typem Saproling: Nemata, Primeval Warden získává +2/+2 do konce kola.


1B, Obětuj dva permanenty s typem Saproling: Lízni kartu.

Queen Allenal of Ruadach

Legendární bytost — Elf Noble

GWW

*/*

Síla a odolnost Queen Allenal of Ruadach jsou obě rovny počtu bytostí pod tvou kontrolou.

Pokud by měla být vytvořena jedna nebo více bytostí-tokenů pod tvou kontrolou, je namísto toho vytvořeno tolik plus jedna 1/1 bílá bytost-token s typem Soldier.

Radha, Coalition Warlord

Legendární bytost — Elf Warrior

2RG

3/3

Domain — Kdykoli se Radha, Coalition Warlord tapne, jiná cílová bytost pod tvou kontrolou získává +X/+X do konce kola, where X je počet typů základních zemí pod tvou kontrolou.

"Dost rozcvíčování. Jdu si pro tebe, Sheoldred!"

Raff, Weatherlight Stalwart

Legendární bytost — Human Wizard

WU

1/3

Kdykoli sesíláš kouzlo instant nebo sorcery,můžeš tapnout dvě netapnuté bytosti pod tvou kontrolou. Když tak učiníš, lízni kartu.


3WW: Bytosti pod tvou kontrolou získávají +1/+1 a vigilance do konce kola.

"Tahle stará loď toho hodně viděla, ale ani náhodou není na konci cesty."

Ratadrabik of Urborg

Legendární bytost — Zombie Wizard

2WB

3/3

Vigilance, ward 2

 

Ostatní permanenty s typem Zombie pod tvou kontrolou mají vigilance.

Kdykoli zemře jiná legendární bytost pod tvou kontrolou, vytvoř si token, který je její kopií, pouze není legendární a je navíc ke svým typům a barvám navíc 2/2 černá Zombie.

Rith, Liberated Primeval

Legendární bytost — Dragon

2RGW

5/5

Flying, ward 2


Ostatní permanenty s typem Dragon pod tvou kontrolou mají  ward 2.


Na začátku tvé fáze konce kola, pokud bylo bytosti nebo sférochodci pod kontrolou protihráče uděleno přebytečné zranění, vytvoř si 4/4 červenou bytost-token s typem Dragon a s flying.

Rivaz of the Claw

Legendární bytost — Viashino Warlock

1BR

3/3

Menace


T: Přidej si dvě many libovolné kombinace barev. Spotřebuj ji pouze na sesílání kouzel bytostí s typem Dragon.

Jednou v každém svém kole můžeš seslat kouzlo bytosti s typem Dragon ze svého hřbitova.

Kdykoli sešleš kouzlo bytosti s typem Dragon ze svého hřbitova, získává „Když tato bytost zemře, vypověz ji ze hry.“

Rona, Sheoldred's Faithful

Legendární bytost — Human Wizard

1UBB

3/4

Kdykoli sesíláš kouzlo instant nebo sorcery, každý protihráč ztratí 1 život.¨

Můžeš seslat Rona, Sheoldred's Faithful ze svého hřbitova, když zahodíš navíc k zaplacení jejích ostatních cen dvě karty,

"Považuj se za šťastlivce. Dar kompleatace není nabízen každému."

Rulik Mons, Warren Chief

Legendární bytost — Goblin

1RGG

3/3

Menace (Může být blokována jen dvěma a více bytostmi.)


Kdykoli Rulik Mons, Warren Chief útočí, podívej se na vrchní kartu své knihovny. Je-li to karta země, můžeš ji dát na bojištš tapnutou. Pokud jsi takto nepoložil/a na bojiště kartu, vytvoř si 1/1 červenou bytost-token s typem Goblin.

Shanna, Purifying Blade

Legendární bytost — Human Warrior

GWU

3/3

Lifelink


Na začátku tvé fáze konce kola můžeš zaplatit X. Když tak učiníš, lízni X karet. X nemůže být vyšší než počet životů, které jsi toto kolo získal/a.

Shanna celý život slýchala legendy o Sisay.: Nyní bylo načase, aby napsala tu svoji.

Sol'Kanar the Tainted

Legendární bytost — Elemental Demon

2UBR

5/5

Na začátku tvé fáze konce kola si zvol jedno, co ještě nebylo zvoleno —
• Lízni kartu.
• Každý protihráč ztratí 2 životy a ty 2 životy získáváš.
• Sol'Kanar the Tainted udělí 3 zranění až jedné jiné cílové bytosti nebo sférochodci.
• Vypověz Sol'Kanar ze hry, pak ji vrať na bojiště pod kontrolu protihráče.

Soul of Windgrace

Legendární bytost — Cat Avatar

1BRG

5/4

Kdykoli Soul of Windgrace vstupuje na bojiště nebo útočí, můžeš položit na bojiště kartu země z jakéhokoli hřbitova, tapnutou.

.
G, Zahoď kartu země: Získáváš 3 životy.
1R, Zahoď kartu země: Lízni kartu.
2B, Zahoď kartu země: Soul of Windgrace získává do konce kola nezničitelnost. Tapni ji.

Stenn, Paranoid Partisan

Legendární bytost — Human Wizard

WU

2/2

Jak Stenn, Paranoid Partisan vstupuje na bojiště, zvol si typ karty mimo bytost a zemi.


Kouzla zvoleného typu, které sesíláš, tě stojí k seslání o 1 méně.
1WU: Vypověz Stenn ze hry. Vrať ji na bojiště pod kontrolu vlastníka na začátku příští fáze konce kola.

Tatyova, Steward of Tides

Legendární bytost — Merfolk Druid

GGU

3/3

Země-bytosti pod tvou kontrolou mají flying.


Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu země, pokud kontroluješ sedm a více zemí, až jedna cílová země pod tvou kontrolou se stává 3/3 bytostí s typem Elemental a s haste. Stále platí za zemi.

Tori D'Avenant, Fury Rider

Legendární bytost — Human Knight

1RRW

3/3

Vigilance, trample


Kdykoli Tori D'Avenant, Fury Rider útočí, všechny ostatní útočíí bytosti pod tvou kontrolou získávají +1/+1 do konce kola. Ostatní červené útočící bytosti získávají do koncem ola trample. Odtapni všechny ostatní útočící bílé bytosti.

Tura Kennerüd, Skyknight

Legendární bytost — Human Knight

2WUU

3/3

Flying


Kdykoli sesíláš kouzlo instant nebo sorcery, vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Soldier.

"Nebe je mým rodovým dědictvím a královstvím. Vyzývám tě, pojď a zkus mne o něj připravit."

Uurg, Spawn of Turg

Legendární bytost — Frog Beast

BBG

*/5

Síla Uurg, Spawn of Turg je rovna počtu karet zemí ve tvé hřbitově.

 Na začátku tvé udržovací fáze se podívej na vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji dát do hřbitova.


BG, Obětuj zemi. Získáváš 2 životy.

Vohar, Vodalian Desecrator

Legendární bytost — Phyrexian Merfolk Wizard

UB

1/2

T: Lízni kartu, pak kartu zahoď. Když jsi takto zahodil/a kartu instant nebo sorceey, každý protihráč ztrácí 1 život a ty 1 život získáváš.


2, Obětuj Vohar, Vodalian Desecrator: Můžeš toto kolo seslat cílovou kartu instant nebo sorcery ze svého hřbitova. Pokud by bylo toto kouzlo odloženo do hřbitova, vypověz jej ze hry.. Aktivuj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.

Zar Ojanen, Scion of Efrava

Legendární bytost — Cat Warrior

3GW

4/4

Domain — Kdykoli se Zar Ojanen, Scion of Efrava tapne, polož +1/+1 žeton na každou bytost pod tvou kontrolou s odolností menší než počet typů základních zemí pod tvou kontrolou.

"Můj domov si nosím v srdci."

Zur, Eternal Schemer

Legendární bytost — Human Wizard

WUB

1/4

Flying

Bytosti-očarování pod tvou kontrolou mají deahtouch, lifelink a hexproof.


1W: Cílové očarování pod tvou kontrolou, jenž není Aura, se stává ke svým dalším typům navíc bytostí a má základní sílu a odolnost rovnou své manové hodnotě.

Automatic Librarian

Artefakt Bytost — Construct

3

3/2

Když Automatic Librarian vstupuje na bojiště, proveď scry 2. (Podívej se na vrchní dvě karty své knihovny. Můžeš libovolný počet z nich dát na spodek a zbytek na vršek knihovny.)

Vymáhající absolutní klid s extrémními předsudky od  3285 AL.

Golden Argosy

Legendární artefakt — Vehicle

4

3/6

Kdykoli Golden Argosy útočí, vypověz ze hry každou bytost, která ji toto kolo obsadila posádkou. Vrať je na bojiště tapnuté pod kontrolu vlastníků na začátku příští fáze konce kola.


Posádka 1 (Tapni libovolný počet bytostí, jež kontroluješ, s celkovou silou  či více: Toto Vozidlo se do konce kola stává artefaktovou bytostí.)

Hero's Heirloom

Artefakt — Vybavení

2

Vybavená bytost má +2/+1.
Pokud je vybavená bytost legendární, má trample a haste.


Vybav 2

"Čepel je jen nástroj. Její moc vychází z ruky, které jí vládne.“
—Danitha

Inscribed Tablet

Artefakt

1

1T, Obětuj Inscribed Tablet: Otoč vrchních pět karet své knihovny. Dej si z nich do ruky kartu země a zbytek si dej na spodek knihovny v náhodném pořadí. Pokud sis takto nedal/a kartu do ruky, lízni kartu.

Jodah's Codex

Artefakt

5

Domain — 5T: Lízni kartu. Tato schopnost stojí o 1 méně k aktivaci za každý typ základní země mezi zeměmi, které kontroluješ.

"Pokud by sis měl pamatovat jedinou věc z historie Dominarie, je to tato: Phyrexiany je možné porazit."
—Jodah

Karn's Sylex

Legendární artefakt

3

Karn's Sylex vstupuje na bojiště tapnutá.


Hráči nemohou platit životy k sesílání kouzel či aktivaci schopností, které nejsou manovými schopnostmi.

XT, Vypověz Karn's Sylex ze hry: Znič každý permanent, který není země, s manovou hodnotou X a méně. Aktivuj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.

Meteorite

Artefakt

5

Když Meteorite vstupuje na bojiště, udělí 2 zranění libovolnému cíli.
T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.

"Materiál z naleziště 165-beta potvrzen coby původem z Nulového měsíce. Požadována okamžitá pomoc s výkopem "
—Tolarianská polní depeše

Relic of Legends

Artefakt

3

T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.
Tapni netapnutou legendární bytost pod tvou kontrolou: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.

"Pokud se mohou opakovat ty nejhorší okamžiky dějin, je racionální se domnívat, že mohou i ty nejlepší."
—Teferi

Salvaged Manaworker

Artefakt Bytost — Construct

2

1/3

1: Přidej si jednu manu jakékoli barvy. Aktivuj pouze jednou za kolo.

"Když jsou válečné stroje předělávány k mírovým účelům, víte, že se civilizace posunula."
—Jodah

Shield-Wall Sentinel

Artefakt Bytost — Golem

4

1/3

Defender


Když Shield-Wall Sentinel vstupuje na bojiště,můžeš si v knihovně najít kartu bytosti s defender, ukázat ji a dát si ji do ruky, pak si zamíchej knihovnu.

"Jednotka alfa-6, pozice zaujata a zafixována!"

Timeless Lotus

Legendární artefakt

5

Timeless Lotus vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si WUBRG.

Urza využil přírodu, aby poháněla jeho válečné stroje. Během věků příroda využila Urzovy stroje, aby obnovila sebe sama.

Vanquisher's Axe

Artefakt — Vybavení

1

Vybavená bytost má +2/+0.
Vybav 2 (2: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery..)

Když si Keldon vezme z nepřítele trofej, většinou je to něco, s čím může zabít víc nepřátel.

Walking Bulwark

Artefakt Bytost — Golem

1

0/3

Defender
2: Do konce kola získává cílová bytost s defender haste, může útočit, jako kdyby neměla defender, a uděluje bojové zranění podle své odolnosti namísto síly Aktivuj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.

Weatherlight Compleated

Legendární artefakt — Vehicle

2

5/5

Flying


Pohud má na sobě Weatherlight Compleated čtyři nebo více žetony phyreze, je navíc ke svým typům bytost s typem Phyrexian.


Kdykoli bytost pod tvou kontrolou zemře, polož na Weatherlight Compleated žeton phyreze. Pak lízni kartu, pokud na sobě má sedm a více žetonů phyreze. Pokud ne, proveď scry 1.

Adarkar Wastes

Země

T: Přidej si C.


T: Přidej si W nebo U. Adarkar Wastes ti udělí 1 zranění.

Zpustošeny Válkou bratrů jsou Pustiny němým a drsným mementem toho, co by čekalo Dominarii, pokud Koalice selže.

Caves of Koilos

Země

T: Přidej si C.


T: Přidej si W nebo B. Caves of Koilos ti udělí 1 zranění.

Po staletích ticha zde opět zní cvrkot Phyrexianů chystajících se k boji.

Contaminated Aquifer

Země — Island Swamp

(T: Přidej si U nebo B.)


Contaminated Aquifer vstupuje na bojiště tapnutá.

Jeskynní tunely sahají dále, než kdokoli tuší, a Yawgmothův odporný odkaz číhá v každém stínu.

Crystal Grotto

Země

Když Crystal Grotto vstupuje na bojiště, proveď scry 1. (Můžeš se podívat na vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji dát na spodek své knihovny.)


T: Přidej si C.


1T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.

Geothermal Bog

Země — Swamp Mountain

(T: Přidej si B nebo R.)


Geothermal Bog vstupuje na bojiště tapnutá.

Je jen málo míst, kde přírodní nebezpečí převažují nad možným ohrožením od phyrexianských spících agentů.

Haunted Mire

Země — Swamp Forest

(T: Přidej si B nebo G.)


Haunted Mire vstupuje na bojiště tapnutá.

Někteří z přírodních duchů a přízraků strašících na Urborgu berou termín „město duchů“ jako urážlivý."

Idyllic Beachfront

Země — Plains Island

(T: Přidej si W nebo U.)


Idyllic Beachfront vstupuje na bojiště tapnutá.

V rámci tradice původní Akademie je každý kampus tolarianských univerzit blízko vody.

Karplusan Forest

Země

T: Přidej si C.


T: Přidej si R nebo G. Karplusan Forest ti udělí 1 zranění.

Husté lesy odolných jehličnanů mezi zasněženými vrcholky poskytují perfektní úkryt potulným bandám gobliních a orčích lupičů.

Molten Tributary

Země — Island Mountain

(T: Přidej si U nebo R.)


Molten Tributary vstupuje na bojiště tapnutá.

Ač nebezpečný, Shiv přetéká manou i životem, což z něj činí lákavý cíl ambiciózních mágů.

Plaza of Heroes

Země

T: Přidej si C.


T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy. Spotřebuj tuto manu pouze na seslání legendárního kouzla.

T: Přidej si jednu manu libovolné barvy, kterou mají legendární permanenty pod tvou kontrolou.


3T, Vypověz Plaza of Heroes ze hry: Cílová legendární bytost získává do konce kola hexproof a nezničitelnost.

Radiant Grove

Země — Forest Plains

(T: Přidej si G nebo W.)


Radiant Grove vstupuje na bojiště tapnutá.

Obyvatelé Yavimayi jsou odhodláni bránit svůj prales před zhoubou artificérství.

Sacred Peaks

Země — Mountain Plains

(T: Přidej si R nebo W.)


Sacred Peaks vstupuje na bojiště tapnutá.

Každý je vítán v létajících městech Serranů, ačkoli jen ti nejodvážnější se odhodlají tam vystoupat..

Shivan Reef

Země

T: Přidej si C.


T: Přidej si U nebo R. Shivan Reef ti udělí 1 zranění.

Vařící moře kolem Shivu je perfektní další obrannou linií znovuzískané Manové továrny.  

Sulfurous Springs

Země

T: Přidej si C.


T: Přidej si B nebo R. Sulfurous Springs ti udělí 1 zranění.

Na Hořících ostrovech je vše hořlavé, dokonce i sama mana.

Sunlit Marsh

Země — Plains Swamp

(T: Přidej si W nebo B.)


Sunlit Marsh vstupuje na bojiště tapnutá.

Po Velké nápravě se životem zazelenaly dokonce i otrávené země kolem Pevnosti.

Tangled Islet

Země — Forest Island

(T: Přidej si G nebo U.)


Tangled Islet vstupuje na bojiště tapnutá.

Mnoho z ostrovů Terisiare jsou jen součásti rozvětvených kořenových systému magnigothů.

Thran Portal

Země — Gate

Thran Portal vstupuje na bojiště tapnutá, pokud kontrolujete více než dvě další země.

As Thran Portal vstupuje na bojiště, zvol si typ základní země.


Thran Portal má ke svým dalším typům navíc zvolený typ.


Manové schopnosti Thran Portal stojí k aktivaci navíc 1 život.

Wooded Ridgeline

Země — Mountain Forest

(T: Přidej si R nebo G.)


Wooded Ridgeline vstupuje na bojiště tapnutá.

Půda Dominarie stále pulzuje mocí dávno padlých impérií, a tak zde vznikají podivné kapsy růstu a hojnosti.

Yavimaya Coast

Země

*       : Přidej si C.

*      
T: Přidej si G nebo U. Yavimaya Coast ti udělí 1 zranění.

Když se magnigothové pomalu rozšířili přes moře do Almaazu a Nového Argive, ukázalo se, že hranice Yavimayi nikdy nekončily na jejím pobřeží.

Plains

Základní země — Plains

(T: Přidej si W.)

Island

Základní země — Island

(T: Přidej si U.)

Swamp

Základní země — Swamp

(T: Přidej si B.)

Mountain

Základní země — Mountain

(T: Přidej si R.)

Forest

Základní země — Forest

(T: Přidej si G.)

JUMPSTART EXCLUSIVES

Serra Redeemer

Bytost — Angel Soldier

3WW

2/4

Flying


Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiná bytost se silou 2 a méně, polož na ni dva +1/+1 žetony.

"Hrdinství není silná paže ani úděl od bohů. Je to volba nesklonit se ani tváří v tvář beznadějným vyhlídkám."

Cosmic Epiphany

Sorcery

4UU

Lízni počet karet rovný počtu karet instant nebo sorcery ve tvém hřbitově.

"Všechno vědění, minulé i budoucí, je vyryto v předivu reality. Každá odpověď je na dosah, ukrývána pouze omezeními našich vlastních mysl."
—Jodah

Tyrannical Pitlord

Bytost — Demon

4BB

6/6

Flying, trample


Jak Tyrannical Pitlord vstupuje na bojiště, zvol si jinou bytost pod tvou kontrolou.

Zvolená bytost  má +3/+3 a flying.

Když Tyrannical Pitlord opustí bojiště, obětuj onu zvolenou bytost.

Ragefire Hellkite

Bytost — Dragon

4RR

5/3

Flying


Kdykoli Ragefire Hellkite útočí, můžeš obětovat jinou bytost. Když tak učiníš, Ragefire Hellkite získává double strike do konce kola.

"No, ty dobré zprávy jsou, že ten zvuk nebyl výbuch sopky . . ."
—George, zvěd Koalice

Briar Hydra

Bytost — Plant Hydra

5G

6/6

Trample


Domain — Kdykoli Briar Hydra udělí bojové zranění hráči, polož X +1/+1 žetonů na cílovou bytost pod tvou kontrolou, kde X je počet typů základních zemí pod tvou kontrolou.

Na obranu Yavimayi povstala bez rozdílu flóra i fauna.

DOMINARIA UNITED COMMANDER

Dihada, Binder of Wills

Legendární sférochodec — Dihada

1RWB

5

+2: Až jedna cílová legendární bytost získává do tvého dalšího kola vigilance, lifelink a nezničitelnost.


−3: Otoč vrchní čtyři karty tvé knihovny. Libovolný počet legendárních karet z nich si dej do ruky a zbytek do hřbitova. Za každou takto odloženou kartu do hřbitova si vytvoř token Pokladu.


−11: Získáváš do konce kola kontrolu nad všemi permanenty, které nejsou země. Odtapni je. Do konce kola získávají haste.


Dihada, Binder of Wills může být tvým velitelem.

Jared Carthalion

Legendární sférochodec — Jared

WUBRG

5

+1: Vytvoř si 3/3 bytost-token s typem Kavu, která má všechny barvy.


−3: Zvol si až dvě cílové bytosti. Na každou z nich polož počet +1/+1 žetonů rovný počtu jejích barev.


−6: Vrať cílovou vícebarevnou kartu ze svého hřbitova do ruky. Pokud měla všechny barvy, lízni kartu a vytvoř si dva žetony Pokladu.

Jared Carthalion může být tvým velitelem.

Jenson Carthalion, Druid Exile

Legendární bytost — Human Druid

GW

2/2

Kdykoli sešleš vícebarevné kouzlo, proveď scry 1. Pokud mělo všechny barvy, vytvoř si 4/4 bílou bytost-token s typem Angel, flying a vigilance.


5T: Přidej si WUBRG.

Narodil se s půlměsíčným Znamením nejvyššího druida, což svázalo jeho osud s druidy Jalovcového řádu.

Shanid, Sleepers' Scourge

Legendární bytost — Human Knight

1RWB

2/4

Menace


Ostatní legendární bytosti pod tvou kontrolou mají menace.


Kdykoli zahraješ legendární zemi nebo sešleš legendární kouzlo, lízni kartu a ztrať 1 život.

Zeriam, Golden Wind

Legendární bytost — Griffin

3W

3/4

Flying


Kdykoli bytost s typem Griffin pod tvou kontrolou udělí bojové zranění hráči, vytvoř si 2/2 bílou bytost-token s typem Griffin a s flying.

"Za jejich odvahu bylo gryfům svěřeno panství nad pouštními větry."
—Afari,
Zkazky

Moira, Urborg Haunt

Legendární bytost — Spirit Wizard

2B

3/2

Menace


Kdykoli Moira, Urborg Haunt udělí bojové zranění hráči, vrať na bojiště cílovou kartu bytosti ze tvého hřbitova, která tam byla položena toto kolo.

Mana Cannons

Očarování

2R

Kdykoli sešleš vícebarevné kouzlo, Mana Cannons udělí X zranění libovolnému cíli, kde X je počet barev onoho kouzla.

"Nesnáším smrad spálenejch phyrexiánů, ale je to lepší, než alternativa!"
—Jaya

The Reaver Cleaver

Legendární artefakt — Vybavení

2R

Vybavená bytost má +1/+1, trample a "Kdykoli tato bytost udělí bojové zranění hráči nebo sférochodci, vytvoř si tolik tokenů Pokladu."


Vybav 3

Bladewing, Deathless Tyrant

Legendární bytost — Dragon Skeleton

5BR

6/6

Flying, haste


Kdykoli Bladewing, Deathless Tyrant udělí bojové zranění hráči nebo sférochodci, vytvoř si 2/2 černou bytost-token s typem Zombie Knight a s menace za každou kartu bytosti ve tvém hřbitově.

Cadric, Soul Kindler

Legendární bytost — Dwarf Wizard

2RW

4/3

"Legendární pravidlo" se neuplatňuje na tokeny pod tvou kontrolou.

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiný legendární permanent, který není token, můžeš zaplatit 1. Když tak učiníš, vytvoř si token, který je jeho kopií. Token získává haste  Na začátku příští fáze konce kola jej obětuj.

Fallaji Wayfarer

Bytost — Human Scout

2G

2/4

Fallaji Wayfarer má všechny barvy. To nemá vliv na její barevnou identitu (Může být součástí balíčku, kde má velitel  v identitě obsaženou zelenou.)


Vícebarevná kouzla, která sesíláš, mají convoke. (Mohou ti pomoci sesílat kouzla. Každá bytost, kterou tapneš při sesílání vícebarevného kouzla platí za 1 nebo jednu manu barvy oné bytosti.)

Iridian Maelstrom

Sorcery

WUBRG

Znič každou bytost, která nemá všechny barvy.

Před tisíci lety otrávila Phyrexia Seřřinu říši a zosnovala její zhroucení. V duhových vlnách, které se chystaly celé generace, se konečně andělé dočkali své pomsty.

Primeval Spawn

Bytost — Avatar

5WUBRG

10/10

Když by Primeval Spawn měla vstoupit na bojiště a nebyla seslána nebo k jejímu seslání nebyla použita žádná mana, namísto toho ji vypověz ze hry.

Vigilance, trample, lifelink

Když Primeval Spawn opustí bojiště, vypověz ze hry vrchních deset karet své knihovny. Můžeš z nich seslat libovolný počet karet s celkovou manovou hodnotou 10 a méně, bez placení jejich manových cen.

Two-Headed Hellkite

Bytost — Dragon

1WUBRG

5/5

Flying, menace, haste


Kdykoli Two-Headed Hellkite útočí, lízni dvě karty.

Před dávnými věky zaryčel pra-drak mocným hlasem. Jeho potomci nesou ozvěnu jeho ryku multivesmírem dodnes.

Unite the Coalition

Instant

2WUBRG

Zvol si pět. Můžeš si jeden mód zvolit víckrát, než jednou.


• Cílový permanent odfázuje.
• Cílový hráč lízne kartu.
• Vypověz ze hry hřbitov cílového hráče..
• Unite the Coalition udělí 2 zranění libovolnému cíli.
• Znič cílový artefakt nebo očarování.

Verrak, Warped Sengir

Legendární bytost — Vampire

1WB

2/2

Flying, deathtouch, lifelink


Kdykoli aktivuješ schopnost, která není manovou schopností a byly k její aktivaci zaplaceny životy, můžeš tolik životů zaplatit znovu. Když tak učiníš, zkopíruj onu schopnost. Pro kopii si můžše zvolit nové cíle.

Gerrard's Hourglass Pendant

Legendární artefakt

1

Flash


Pokud by hráč měl dostat kolo navíc, namísto toho ono kolo přeskočí.


4T, Vypověz Gerrard's Hourglass Pendant ze hry: Vrať na bojiště ze svého hřbitova tapnuté všechny karty artefaktů, bytostí, očarování a zemí, které tam byly toto kolo odloženy.

Obsidian Obelisk

Artefakt

2

Obsidian Obelisk vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si C.


T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy. Použij ji jen k seslání vícebarevného kouzla.

The Peregrine Dynamo

Legendární artefakt Bytost — Construct

3

1/5

Haste


1T: Zkopíruj cílovou aktivovanou nebo spouštěnou schopnost z jiného legendárního zdroje, který není velitel. Pro kopii si můžeš zvolit nové cíle. (Manové schopnosti nelze cílit.)

Jhoira nalezla na spojence, nikoli jen prvotřídní zdroj náhradních součástek.

Tiller Engine

Artefakt Bytost — Construct

2

1/3

Kdykoli  vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu tapnutá země, zvol si jedno —
• Odtapni ji.
• Tapni cílový permanent pod kontrolou protihráče, který není země.

SET BOOSTER SPECIALS

Historian's Boon

Očarování

3W

Kdykoli Historian's Boon nebo jiné očarování, které není token, vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Soldier.


Kdykoli se spustí poslední kapitola Ságy pod tvou kontrolou, vytvoř si 4/4 bílou bytost-token s typem Angel, s flying a viglance.

Robaran Mercenaries

Bytost — Human Mercenary

3W

3/4

Vigilance


Robaran Mercenaries má všechny aktivované schopnosti všech legendárních bytostí pod tvou kontrolou.

"Učili jsme se od těch nejlepších. A těch nejhorších. Vlastně od všech, co se namanuli.“

Emperor Mihail II

Legendární bytost — Merfolk Noble

1UU

3/3

Můžeš se kdykoli dívat na vrchní kartu své knihovny.

Můežeš sesílat kouzla s typem Merfolk z vršku své knihovny.

Kdykoli sešleš kouzlo s typem Merfolk, můžeš zaplatit 1. Pokud tak učiníš, vytvoř si 1/1 modrou bytost-token s typem Merfolk.

Activated Sleeper

Bytost — Phyrexian Shapeshifter

2B

0/0

Flash


Můžeš nechat Activated Sleeper vstoupit na bojiště jako kopii libovolné karty bytosti ve hřbitově, která tam byla toto kolo odložena, pouze má navíc ke svým typům typ Phyrexian.

Rosnakht, Heir of Rohgahh

Legendární bytost — Kobold Warrior

R

0/1

Battle cry (Kdykoli tato bytost útočí, každá další útočící bytost získává do konce kola +1/+0.)
Heroic — Kdykoli sešleš kouzlo cílící Rosnakht, Heir of Rohgahh, vytvoř si 0/1 červenou bytost-token jménem Kobolds of Kher Keep.

Baru, Wurmspeaker

Legendární bytost — Human Druid

2GG

3/3

Bytosti s typem Wurm, jež kontroluješ, mají +2/+2 a trample.


7GT: Vytvoř si zelenou bytost token s typem Wurm. Tato schopnost stojí k aktivaci o X méně, kde X je nejvyšší síla mezi bytostmi s typem Wurm pod tvou kontrolou.

Greensleeves, Maro-Sorcerer

Legendární bytost — Elemental

3GG

*/*

Imunita vůči sférochodcům a všemu s typem Wizard.

Protection from planeswalkers and from Wizards
Síla a odolnost Greensleeves, Maro-Sorcerer jsou obě rovné počtu zemí, které kontroluješ.


Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu země, vytvoř si 3/3 zelenou bytost-token s typem Badger.

The Mana Rig

Legendární artefakt

3

Kdykoli sešleš vícebarevné kouzlo, vytvoř si tapnutý token Silokamu. (Je to artefakt s "T, přidej si C. Tato mana nemůže být použita k seslání neartefaktového kouzla.“)


XXXT: Podívej se na vrchních X karet své knihovny. Dvě si dej do ruky a zbytek na spodek knihovny v libovolném pořadí.

LEGENDS REIMAGINED (Boxtoppery)

Ayesha Tanaka, Armorer

Legendární bytost — Human Artificer

3WU

2/4

Kdykoli Ayesha Tanaka, Armorer útočí, podívej se na vrchní čtyři karty své knihovny. Můžeš z nich dát libovolné množství s manovou hodnotou menší než síla Ayesha na bojiště tapnuté. Zbytek si dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.


Ayesha nemůže být blokována, pokud bránící se hráč kontroluje tři a více artefaktů.

The Ever-Changing 'Dane

Legendární bytost — Shapeshifter

WUB

3/3

1, Obětuj jinou bytost: The Ever-Changing 'Dane se stává kopií obětované bytosti, pouze má navíc tuto schopnost.

Může být kdokoli, kdekoli, ale nikdy již nebude zván „půl“ něčeho.

General Marhault Elsdragon

Legendární bytost — Elf Warrior

2RG

4/4

Kdykoli je bytost pod tvou kontrolou zablokována, získává +3/+3 do konce kola za každou bytost ji blokující.

Hnán hněvem, usměrňován spárem svého císaře.

Hazezon, Shaper of Sand

Legendární bytost — Human Warrior

RGW

3/3

Desertwalk (Nemůže být blokována, pokud protihráč kontroluje zemi s typem Deser..)


Můžeš hrát země s typem Desert ze svého hřbitova.


Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu permanent typu Desert, vytvoř si dvě 1/1 bílo-zeleno-červené bytosti-tokeny.

Jasmine Boreal of the Seven

Legendární bytost — Human Druid

1GW

2/4

T: Přidej si GW. Spotřebuj tuto manu pouze na seslání bytostí bez žádných schopností.


Bytosti pod tvou kontrolou, které nemají žádné schopnosti, nemohou být blokovány bytostmi se schopnostmi.

"Užila jsem si dobrodružství až až. Přeji si už jen v klidu sedět a promlouvat s borovicemi.“

Jedit Ojanen, Mercenary

Legendární bytost — Cat Mercenary

1WU

3/3

Kdykoli Jedit Ojanen, Mercenary či jiná legendární bytost vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, můžeš zaplatit G. Když tak učiníš, vytvoř si 2/2 zelenou bytost-token s typem Cat Warrior s forestwalk (Nemůže být blokována, pokud bránící se hráč kontroluje permanent s typem Forest.)

The Lady of Otaria

Legendární bytost — Avatar

3RG

5/5

Můžeš tapnout tři netapnuté permanenty s typem Dwarf namísto placení manové ceny tohoto kouzla

Na začátku každé fáze konce kola, pokud toto kolo byla do hrobu odložena z bojiště karta země pod tvou kontrolou, otoč vrchní čtyři karty své knihovny. Libovolný počet z nich, které mají typ Dwarf, si dej do ruky, zbytek na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Ohabi Caleria

Legendární bytost — Elf Archer

1GW

1/3

Reach


Odtapni všechny permanenty s typem Archer v průběhu odtapovací fáze každého hráče.

Kdykoli permanent s typem Archer udělí zranění bytosti, můžeš zaplatit 2. Když tak učiníš, lízni kartu.

Orca, Siege Demon

Legendární bytost — Demon

5BR

5/5

Trample


Kdykoli zemře jiná bytost, polož +1/+1 žeton na Orca, Siege Demon.

Když Orca zemře udělí počet zranění rovný její síle rozdělený mezi libovolný počet cílů.

Ramirez DePietro, Pillager

Legendární bytost — Human Pirate

2UB

4/3

Když Ramirez DePietro, Pillager vstupuje na bojiště, Ztrať 2 životy a vytvoř si dva žetony pokladu.


Kdykoli jedna nebo více bytostí s typem Pirate pod tvou kontrolou udělí bojové zranění hráči, vypověz ze hry vrchní kartu jeho knihovny. Můžeš ji seslat, dokud je vypovězena ze hry.

Ramses, Assassin Lord

Legendární bytost — Human Assassin

2UB

4/4

Deathtouch


Ostatní bytosti s typem Assassin pod tvou kontrolou mají +1/+1.

Kdykoli hráč prohraje hru, pokud na něj toto kolo útočila bytost s typem Assassin pod tvou kontrolou, vyhráváš hru.

"Proč zmasakrovat armádu, když stačí podříznout jediný krk a dosáhnout téhož?“

Rasputin, the Oneiromancer

Legendární bytost — Human Wizard

1WU

4/1

Když Rasputin, the Oneiromancer vstupuje na bojiště, polož na ni žeton snu za každého protihráče, kterého máš. Každý protihráč si vytvoří 1/1 červenou bytost-token s typem Goblin.


T, Odstraň z Rasputin jeden nebo Remove one or more dream counters from Rasputin: Přidej si tolik C.


T, Odstaň z Rasputin žeton snu: Vytvoř si 2/2 bílou bytost s typem Knight s imunitou vůči červené.

Rohgahh, Kher Keep Overlord

Legendární bytost — Kobold Warrior

3BR

4/4

Ostatní bytosti s typem Kobold pod tvou kontrolou mají +2/+2.


Kdykol sešleš kouzlo s typem Kobold, můžeš zaplatit 2. Když tak učiníš, vytvoř si 4/4 červenou bytost-token s typem Dragon a s flying.


Kdykoli sešleš kouzlo s typem Dragon, vytvoř si 0/1 červenou bytost-token jménem Kobolds of Kher Keep.

Stangg, Echo Warrior

Legendární bytost — Human Warrior

2RG

3/4

Kdykoli Stangg, Echo Warrior útočí, vytvoř si Stangg Twin, legendární 3/4 červeno-zelenou bytost-token s typem Human Warrior. Za každou Auru a Vybavení připojenou na Stangg vytvořte token, který je jeho kopií a připojený na Stangg Twin. Všechny tyto tokeny na na začátku příští fáze konce kola obětuj.

Sivitri, Dragon Master

Legendární sférochodec — Sivitri

2UB

4

+1: Do tváho dalšího kola nemohou bytosti útočit na tebe ani na sférochodce pod tvou kontrolou, pokud nezaplatí za každou takovou bytost 2 životy.

−3: Najdi si v knihovně kartu s typem Dragon, ukaž ji, dej si ji do ruky a pak si zamíchej knihovnu.

−7: Znič všechny bytosti, které nemají typ Dragon.


Sivitri, Dragon Master může být tvým velitelem.

Tetsuo, Imperial Champion

Legendární bytost — Human Samurai

UBR

3/3

Kdykoli Tetsuo, Imperial Champion útočí, je-li vybavena, zvol si jedno —


• Tetsuo udělí libovolnému cíli počet zranění rovný nejvyšší manové hodnotě Vybavení na ní připojenému.

 • Můžeš seslat kouzlo instant nebo sorcery ze své ruky s manovou hodnotou menší nebo rovnou nejvyšší manové hodnotě Vybavení připojenému na Tetsuo bez placení manové ceny kouzla.

Tobias, Doomed Conqueror

Legendární bytost — Human Soldier

2WU

3/2

Flash
Když Tobias, Doomed Conqueror zemře, vytvoř si 2/2 čerou bytost-token s typem Zombie za každou bytost, která nebyla token a toto kolo zemřela pod tvou kontrolou.

Tobias strávil desetiletí trápení pirátů na širém moři a další desetiletí bezduchým tancem na jeho dně.

Tor Wauki the Younger

Legendární bytost — Human Archer

3BR

3/3

Reach, lifelink


Když jiný zdroj pod tvou kontrolou udělí nebojové zranění permanentu nebo hráči, udělí namísto toho tolik zranění plus 1 onomu permanentu nebo hráči.

 
Kdykoli sesíláš kouzlo instant nebo sorcery, Tor Wauki the Younger udělí 2 zranění libovolnému cíli.

Torsten, Founder of Benalia

Legendární bytost — Human Soldier

5GW

7/7

Když Torsten, Founder of Benalia vstupuje na bojiště, otoč vrchních sedm karet své knihovny. Libovolný počet karet bytostí nebo zemí z nich si dej do ruky a zbytek na spodek knihovny v náhodném pořadí.


Když Torsten zemře, vytvoř si sedm 1/1 bílých bytostí-tokenů s typem Soldier.

Xira, the Golden Sting

Legendární bytost — Insect Assassin

1BRG

3/3

Flying, haste


Kdykoli Xira, the Golden Sting útočí, polož žeton vejce na jinou cílovou bytost bez žetonu vejce na sobě. Když ona bytost zemře, pokud na sobě měla žeton vejce, lízni kartu a vytvoř si 1/1 černou bytost-token s typem Insect a s flying.Přeložil Jan Adam, 2022