Překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele. Kontakt: mudrc@mysticshop.cz

dtkba.jpg

Jméno

Cena

Typ

S/O

Herní text

Flavor text

Scion of Ugin

6

Bytost — Dragon Spirit

4/4

Flying

Po stovky let Ugin spal, obklopen kamenem a magií stvořenou Sarkhanem ze zlomku zendikarského hedronu. Klid jeho odpočinku hlídali jeho přízrační strážci.

Anafenza, Kin-Tree Spirit

WhiteWhite

Legendární bytost — Spirit Soldier

2/2

Kdykoli another nontoken creature vstupuje na bojiště pod  tvou kontrolu, proveď bolster 1. (Zvol si mezi bytostmi, jež kontroluješ, bytost s nejnižší odolností a polož na ni  +1/+1 žeton.)

Umučena kvůli uctívání svých předků, nyní kráčí mezi nimi.

Arashin Foremost

1WhiteWhite

Bytost — Human Warrior

2/2

Double strike

 

Kdykoli Arashin Foremost vstupuje na bojiště nebo útočí, jiná cílová bytost s typem Warrior pod tvou kontrolou získává do konce  kola double strike.

"Ráda obětuji svůj život, pokud to můj klan inspiruje k vítězství."

Artful Maneuver

1White

Instant

Cílová bytost získává +2/+2 do konce kola.

Rebound (Pokud jsi toto kouzlo zahrál/a z ruky, vypověz jej po jeho vyhodnocení ze hry. Na začátku tvé další udržovací (upkeep) fáze můžeš toto kouzlo seslat z vypovězené zóny bez placení jeho manové ceny.)

Aven Sunstriker

1WhiteWhite

Bytost — Bird Warrior

1/1

Flying

Double strike (Tato bytost uděluje zranění jak v kroku first strike, tak v kroku normálního udělování zranění.)

Megamorph 4White (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za3. Kdykoli ji za její megamorph cenu obrať lícem vzhůru a polož na ni +1/+1 žeton.)

 

Aven Tactician

4White

Bytost — Bird Soldier

2/3

Flying

Když Aven Tactician vstupuje na bojiště, proveď bolster 1. (Zvol si mezi bytostmi, jež kontroluješ, bytost s nejnižší odolností a polož na ni  +1/+1 žeton.)

Aveni jsou obdivováni, neboť dokáží létat s draky.

Battle Mastery

2White

Očarování — Aura

Očaruj bytost

Očarovaná bytost má double  strike. (Uděluje zranění jak v kroku first strike, tak v kroku normálního udělování zranění.)

 

"Ve všem, co Ojutaici dělají, je skryta elegance – i v jejich zabíjení. "
—Kirada, silumgarská vymahačka

Center Soul

1White

Instant

Cílová bytost pod  tvou kontrolou získává do konce kola imunitu vůči zvolené barvě.

 

Rebound (Pokud jsi toto kouzlo zahrál/a z ruky, vypověz jej po jeho vyhodnocení ze hry. Na začátku tvé další udržovací (upkeep) fáze můžeš toto kouzlo seslat z vypovězené zóny bez placení jeho manové ceny.)

Champion of Arashin

3White

Bytost — Hound Warrior

3/2

Lifelink (Zranění, které tato bytost udělí, ti přidá odpovídající počet životů.)

"Dromočina krev a krev v mých žilách jedno jsou."

Dragon Hunter

White

Bytost — Human Warrior

2/1

Imunita vůči typu Dragon

 

Dragon Hunter může blokovat bytosti s typem Dragon, jako by měla reach.

"Dromoka mne naučila tajemstvím vlastního druhu, abych jich mohl v jejích službách využít."

Dragon's Eye Sentry

White

Bytost — Human Monk

1/3

Defender, first strike

I ten nejposlednější strážný v Ojutaiových pevnostech přemýšlí nad hádankami v lekcích Velkého učitele.

Dromoka Captain

2White

Bytost — Human Soldier

1/1

First strike

 

Kdykoli Dromoka Captain útočí, proveď bolster 1. (Zvol si mezi bytostmi, jež kontroluješ, bytost s nejnižší odolností a polož na ni  +1/+1 žeton.)

 

"Nebojujeme ze strachu, ale kvůli cti.."

Dromoka Dunecaster

White

Bytost — Human Wizard

0/2

1WhiteTap: Tapni cílovou bytost bez flying.

"Dračí páni vládnou bouřím na nebi. Zde v pustině bouřím vládnu já. "

Dromoka Warrior

1White

Bytost — Human Warrior

3/1

Dromoka si váží lidí, kteří jí slouží. Za to, že je ochraňuje, ji poslouchají s nezlomnou loajalitou a slouží jí i jejím pánům šupin jako zbraně proti ostatním klanům.

Echoes of the Kin Tree

1White

Očarování

 

2White: Proveď bolster 1. (Zvol si mezi bytostmi, jež kontroluješ, bytost s nejnižší odolností a polož na ni  +1/+1 žeton.)

I poté, co byla Anafenza popravena, mnozí tajně dále praktikovali starou víru.

Enduring Victory

4White

Instant

Znič cílovou útočící nebo blokující bytost. Proveď bolster 1. (Zvol si mezi bytostmi, jež kontroluješ, bytost s nejnižší odolností a polož na ni  +1/+1 žeton.)

"Má dračí paní je nesmrtelná. Většina draků ale ne."
—Kadri, dromocký válečník

Fate Forgotten

2White

Instant

Vypověz cílový artefakt nebo očarování ze hry.

Když Sarkhan zachránil v minulosti Tarkiru Ugina, změnil tím budoucnost Tarkiru. Sultai již neexistují, nahradil je dračí pán Silumgar a jeho klan.

Glaring Aegis

White

Očarování — Aura

Očaruj bytost

 

Když Glaring Aegis vstupuje na bojiště, tapni cílovou bytost, již kontroluje protihráč.

 

Očarovaná bytost získává +1/+3.

 

Gleam of Authority

1White

Očarování — Aura

Očaruj bytost

 

Očarovaná bytost získává +1/+1 za každý +1/+1 žeton na bytostech pod tvou kontrolou.

Očarovaná bytost má vigilance and "WhiteTap: proveď bolster 1." (Abys provedl/a bolster 1, zvol si mezi bytostmi, jež kontroluješ, bytost s nejnižší odolností a polož na ni  +1/+1 žeton.)

Graceblade Artisan

2White

Bytost — Human Monk

2/3

Graceblade Artisan má +2/+2 za každou Auru na ni připojenou.

"Dá se zachytit sněhová vločka na ostří meče? Její meč polapil celý blizard."
—Zogye, ojutaiský mystik

Great Teacher's Decree

3White

Sorcery

Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +2/+1.

Rebound (Pokud jsi toto kouzlo zahrál/a z ruky, vypověz jej po jeho vyhodnocení ze hry. Na začátku tvé další udržovací (upkeep) fáze můžeš toto kouzlo seslat z vypovězené zóny bez placení jeho manové ceny.)

Herald of Dromoka

1White

Bytost — Human Warrior

2/2

Vigilance

 

Ostatní bytosti s typem Warrior pod tvou kontrolou mají vigilance.

 

Arashinští trubači jsou stále na pozoru na své stráži kolem Velkého hnízda..

Hidden Dragonslayer

1White

Bytost — Human Warrior

2/1

Lifelink

Megamorph 2White (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za3. Kdykoli ji za její megamorph cenu obrať lícem vzhůru a polož na ni +1/+1 žeton.)

Poté, co je Hidden Dragonslayer otočena lícem vzhůru, znič  cílovou bytost se silou 4 či více, kterou kontroluje protihráč.

Lightwalker

1White

Bytost — Human Warrior

2/1

Lightwalker má flying , pokud má na sobě +1/+1 žeton.

"Největším darem, co vám může Dromoka dát, je schopnost létat bez křídel. "
—Urdnan,dromocký válečník

Misthoof Kirin

2White

Bytost — Kirin

2/1

Flying, vigilance

Megamorph 1White (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za3. Kdykoli ji za její megamorph cenu obrať lícem vzhůru a polož na ni +1/+1 žeton.)

Předznamenával Sarkhanův návrat do přítomnosti Tarkiru.

Myth Realized

White

Očarování

 

Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost,  polož na Myth Realized žeton vědění.

2White: Polož na Myth Realized žeton vědění.

White: Do konce kola se Myth Realized stává navíc ke svým dalším typům bytostí s typy Monk Avatar a s „Síla a odolnost této bytosti je rovna počtu žetonů vědění na ní. "

Ojutai Exemplars

2WhiteWhite

Bytost — Human Monk

4/4

Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, zvol si jedno —

• Tapni cílovou bytost.

• Ojutai Exemplars získává do konce kola first strike a lifelink.

• Vypověz Ojutai Exemplars ze hry, pak ji vrať na bojiště tapnutou pod kontrolu vlastníka..

 

Orator of Ojutai

1White

Bytost — Bird Monk

0/4

Jako dodatečnou cenu k seslání Orator of Ojutai můžeš ukázat z ruky kartu s typem Dragon.

Defender, flying

Když Orator of Ojutai vstupuje na bojiště, Pokud jsi ukázal/a při seslání Orator of Ojutai kartu s typem Dragon z ruky nebo jsi kontroloval/a permanent  s typem Dragon, lízni kartu.

Pacifism

1White

Očarování — Aura

Očaruj bytost

 

Očarovaná bytost nemůže útočit ani blokovat.

"Kdybych bojoval, mohbych šlápnout na motýlka. To by bylo moc smutný.."
—Krowg z Qal Sismy

Profound Journey

5WhiteWhite

Sorcery

Vrať cílovou kartu permanentu ze tvého hřbitova na bojiště.

Rebound (Pokud jsi toto kouzlo zahrál/a z ruky, vypověz jej po jeho vyhodnocení ze hry. Na začátku tvé další udržovací (upkeep) fáze můžeš toto kouzlo seslat z vypovězené zóny bez placení jeho manové ceny.)

Radiant Purge

1White

Instant

Vypověz ze hry cílovou vícebarevnou bytosti nebo vícebarevné očarování.

Proměnlivé pustiny jsou Dromočiným teritoriem. Vetřelce netoleruje.

Resupply

5White

Instant

Získáváš 6 životů.

 

Lízni kartu.

 

"Pokud jsou páni šupin mozkem Dromočiných armád, pak jsou zásobovací karavany jejich bijícím srdcem"
—Baihir, dromocký mág

Sandcrafter Mage

2White

Bytost — Human Wizard

2/2

Když Sandcrafter Mage vstupuje na bojiště, proveď bolster 1. (Zvol si mezi bytostmi, jež kontroluješ, bytost s nejnižší odolností a polož na ni  +1/+1 žeton.)

Horkem se dá z písku vytvořit jemné umělecké dílo, tlakem nepropustný val.

Sandstorm Charger

4White

Bytost — Beast

3/4

Megamorph 4White (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za3. Kdykoli ji za její megamorph cenu obrať lícem vzhůru a polož na ni +1/+1 žeton.)

"Ať se naši nepřátelé zadusí jeho rohy!"
—Urdnan,dromocký válečník

Scale Blessing

3White

Instant

Proveď bolster 1, pak polož na každou svou bytost s +1/+1 žetonem na sobě jeden +1/+1 žeton. (Abys provedl/a bolster 1, zvol si mezi bytostmi, jež kontroluješ, bytost s nejnižší odolností a polož na ni  +1/+1 žeton.)

"Tvá statečnost je ctí pro všechny z nás."
—Dromoka, přeloženo z dračího jazyka

Secure the Wastes

Variable ColorlessWhite

Instant

Polož si na bojiště X 1/1 bílých bytostí-tokenů s typem Warrior.

"Proměnlivé pustiny našem klanu poskytují věčnou ochranu. Je naší povinností tuto laskavost oplácet. "
—Kadri, dromocký bojovník

Shieldhide Dragon

5White

Bytost — Dragon

3/3

Flying, lifelink

Megamorph 5WhiteWhite (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za3. Kdykoli ji za její megamorph cenu obrať lícem vzhůru a polož na ni +1/+1 žeton.)

Poté, co je Shieldhide Dragon otočena lícem vzhůru, polož +1/+1 žeton na každou další bytost s typem Dragon pod tvou kontrolou.

Silkwrap

1White

Očarování

Když Silkwrap vstupuje na bojiště, můžeš vypovědět  ze hry cílovou bytost převedenou manovou cenou 3 a méně do té doby, dokud Silkwrap neopustí bojiště. (Ona bytosti se vrací pod kontrolu vlastníka.)

Raději šerpy, než jizvy.

Strongarm Monk

4White

Bytost — Human Monk

3/3

Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce  kola +1/+1.

"Jeho spolubojovníci ví, že je moudré jej následovat, neboť jeho nepřátelé se mu klidí z cesty. "
—Zhiada, ochránkyně Dirguru

Student of Ojutai

3White

Bytost — Human Monk

2/4

Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, získáváš 2 životy.

"Lidské osvícení je světluškou blikající nocí. Dračí osvícení je zářící maják, který rozptyluje veškerou temnotu. "

Sunscorch Regent

3WhiteWhite

Bytost — Dragon

4/3

Flying

 

Kdykoli sešle protihráč kouzlo, polož na Sunscorch Regent +1/+1 žeton a získáváš1 život.

"Věíme v pány šupin, posly spravedlnosti, které nikdo neunikne. "
—Urdnan,dromocký válečník.

Surge of Righteousness

1White

Instant

Znič cílovou černou nebo červenou útočící nebo blokující bytost. Získáváš 2 životy.

Ač sama, udeřila se silou armády.

Territorial Roc

1White

Bytost — Bird

1/3

Flying

"Obloha musí být vyčištěna od takovýchto mrzkých bytostí. Jaký účel mají kromě cíle pro blesky naší mocné dračí paní?"
—Gvar Barzeel, kolaghanský válečník

Ancient Carp

4Blue

Bytost — Fish

2/5

"Proč jíst nyní něco, co jednoho dne vystačí na celou hostinu? "
—Ojutai, přeloženo z dračího jazyka

Anticipate

1Blue

Instant

Podívej se na vrchní tři karty své knihovny. Jednu z nich si dej do ruky a zbytek na spodek knihovny v libovolném pořadí.

"Pokud budu meditovat nad všemi možnými výsledky, nebude mít protivník šanci. "

Belltoll Dragon

5Blue

Bytost — Dragon

3/3

Flying, hexproof

Megamorph 5BlueBlue (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za3. Kdykoli ji za její megamorph cenu obrať lícem vzhůru a polož na ni +1/+1 žeton.)

 

Poté, co je Belltoll Dragon otočena lícem vzhůru, polož +1/+1 žeton na každou další bytost s typem Dragon pod tvou kontrolou.

 

Blessed Reincarnation

3Blue

Instant

Vypověz ze hry cílovou bytost pod kontrolou protihráče. Onen hráč otáčí karty z vršku své knihovny, dokud neotočí kartu bytosti. Onu kartu si dá na bojiště a zbytek zamíchá do knihovny.

 

Rebound (Pokud jsi toto kouzlo zahrál/a z ruky, vypověz jej po jeho vyhodnocení ze hry. Na začátku tvé další udržovací (upkeep) fáze můžeš toto kouzlo seslat z vypovězené zóny bez placení jeho manové ceny.)

Clone Legion

7BlueBlue

Sorcery

Za každou bytost pod kontrolou cílového hráče si polož na bojiště  token, který je její kopií.

Dychtili po boji tak moc, že si nevšimli, že nepřátelé mají jejich vlastní tváře.

Contradict

3BlueBlue

Instant

Zruš cílové kouzlo.

 

Lízni kartu.

Klade-li někdo Ojutaiovi otázky, nemusí se mu líbit odpověď, jíž se mu dostane.

Dance of the Skywise

1Blue

Instant

 

Do konce kola se cílová bytost pod tvou kontrolou stává 4/4 modrou bytostí s typem Dragon Illusion, ztrácí všechny schopnosti a získává flying.

Ojutaici věří ve Velký koloběh: ti, kdo slouží dračímu pánu nejlépe, jsou předurčeni k tomu narodit se znovu jako draci.

Dirgur Nemesis

5Blue

Bytost — Serpent

6/5

Defender

Megamorph 6Blue (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za3. Kdykoli ji za její megamorph cenu obrať lícem vzhůru a polož na ni +1/+1 žeton.)

 

Dragonlord's Prerogative

4BlueBlue

Instant

Jako dodatečnou cenu k seslání Dragonlord's Prerogative můžeš ukázat z ruky kartu s typem Dragon.

 

Pokud jsi ukázal/a při seslání Dragonlord's Prerogative kartu s typem Dragon z ruky nebo jsi kontroloval/a permanent s typem Dragon, Dragonlord's Prerogative nemůže být zrušeno.

 

Lízni čtyři karty.

Elusive Spellfist

1Blue

Bytost — Human Monk

1/3

Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, Elusive Spellfist získává do konce kola +1/+0 a nemůže být toto kolo blokována.

"Nauč se vidět překážky z nových úhlů. Například zespodu. "
—Chanyi, ojutaiská mniška

Encase in Ice

1Blue

Očarování — Aura

 

Flash (Můžeš toto kouzlo seslat, kdykoli můžeš seslat instant.)

Očaruj zelenou nebo červenou bytost

Když Encase in Ice vstupuje na bojiště, tapni očarovanou bytost.

 Očarovaná bytost se v odtapovacím kroku hráče ji kontrolujícího neodtapuje.

 

Glint

1Blue

Instant

 

Cílová bytost pod  tvou kontrolou získává do konce kola +0/+3 a hexproof. (Nemůže být cílena kouzly ani schopnostmi, jež kontrolují tví soupeři.)

Rákšasové nevynechají jedinou příležitost dát na odiv své bohatství a moc – i kdyby to mělo být uprostřed magického duelu.

Gudul Lurker

Blue

Bytost — Salamander

1/1

Gudul Lurker nemůže být blokována.

Megamorph Blue (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za3. Kdykoli ji za její megamorph cenu obrať lícem vzhůru a polož na ni +1/+1 žeton.)

 

Malí jsou většinou draky ignorováni.

Gurmag Drowner

3Blue

Bytost — Naga Wizard

2/4

Exploit (Když tato bytost přichází na bojiště, můžeš obětovat bytost.)

Když Gurmag Drowner exploituje bytost, podívej se na vrchní čtyři karty své knihovny. Jednu z nich si dej do ruky a zbytek odlož do hřbitova.

Icefall Regent

3BlueBlue

Bytost — Dragon

4/3

Flying

Když Icefall Regent vstupuje na bojiště, tapni cílovou bytost, již kontroluje protihráč. Dokud kontroluješ Icefall Regent, ona  bytost se v  odtapovacím kroku hráče ji kontrolujícího neodtapuje.

Kouzla kontrolovaná protihráči, která cílí Icefall Regent, stojí k seslání o 2 více.

Illusory Gains

3BlueBlue

Očarování — Aura

Očaruj bytost

Získáváš kontrolu nad očarovanou bytostí.

Kdykoli vstupuje na bojiště bytost pod kontrolu protihráče, můžeš na ni Illusory Získává připojit.

 

Learn from the Past

3Blue

Instant

Cílový hráč zamíchá svůj hřbitov do knihovny.

 Lízni kartu.

"Celý život mi tvrdili, že Velký Ojutai ví vše, ale mne zajímá, co věděli naši předkové."
—Narset

Living Lore

3Blue

Bytost — Avatar

*/*

Jak Living Lore vstupuje na bojiště, vypověz ze hry ze svého hřbitova kartu instant nebo sorcery.

Síla i odolnost Living Lore je rovna převedené manové ceně vypovězené karty.

Kdykoli Living Lore  udělí bojové zranění, můžeš ji obětovat. Pakliže tak učiníš, můžeš seslat vypovězenou kartu bez placení její manové ceny.

Mirror Mockery

1Blue

Očarování — Aura

Očaruj bytost

 

Kdykoli očarovaná bytost útočí, můžeš si na bojiště položit token, který je její kopií. Na konci souboje onen token vypověz ze hry.

To, co jsi, neustále kvapí vstříc tomu, co budeš.

Monastery Loremaster

3Blue

Bytost — Djinn Wizard

3/2

Megamorph 5Blue (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za3. Kdykoli ji za její megamorph cenu obrať lícem vzhůru a polož na ni +1/+1 žeton.)

Poté, co je Monastery Loremaster otočena lícem vzhůru, vrať si do ruky ze svého hřbitova cílovou kartu, která není bytost ani země.

Mystic Meditation

3Blue

Sorcery

Lízni tři karty. Pak zahoď dvě karty, pokud nezahodíš kartu bytosti.

"Utiš myšlenky, uklidni srdce. Pouze tehdy uslyšíš největší pravdy Multivesmíru."
—Narset

Negate

1Blue

Instant

 

Zruš cílové kouzlo, které není bytost.

"Nemůžeš být ojutaiská mniška. Ti si cení moudrosti a zručnosti, a ty nemáš ani jedno z toho."
—Siara, Ústa Drakova

Ojutai Interceptor

3Blue

Bytost — Bird Soldier

3/1

Flying

Megamorph 3Blue (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za3. Kdykoli ji za její megamorph cenu obrať lícem vzhůru a polož na ni +1/+1 žeton.)

 

"Možná plachtím, ale nikdy nemohu létat tak vysoko, jako draci.“

Ojutai's Breath

2Blue

Instant

 

Tapni cílovou bytost.

 Ona bytost se v dalším odtapovacím kroku hráče ji kontrolujícího neodtapne.

 

 Rebound (Pokud jsi toto kouzlo zahrál/a z ruky, vypověz jej po jeho vyhodnocení ze hry. Na začátku tvé další udržovací (upkeep) fáze můžeš toto kouzlo seslat z vypovězené zóny bez placení jeho manové ceny.)

Ojutai's Summons

3BlueBlue

Sorcery

 

Polož si na bojiště 2/2 modrou bytost-token s flying a s typy Djinn Monk.

 

Rebound (Pokud jsi toto kouzlo zahrál/a z ruky, vypověz jej po jeho vyhodnocení ze hry. Na začátku tvé další udržovací (upkeep) fáze můžeš toto kouzlo seslat z vypovězené zóny bez placení jeho manové ceny.)

Palace Familiar

1Blue

Bytost — Bird

1/1

Flying

 

Když  Palace Familiar zemře, lízni kartu

"Nejúžasnější tajemství leží v nejtemnějších místech světa. Může se hodit mít po ruce další pár očí. "
—Sidisi, silumgarská vezírka

Profaner of the Dead

3Blue

Bytost — Naga Wizard

3/3

Exploit (Když tato bytost přichází na bojiště, můžeš obětovat bytost.)

Když Profaner of the Dead exploituje bytost, vrať do rukou vlastníků všechny bytosti pod kontrolou tvých protihráčů, které mají odolnost nižší, než byla odolnost exploitované bytosti.

Qarsi Deceiver

1Blue

Bytost — Naga Wizard

0/4

Tap: Přidej 1 do svého manového poolu. Tuto manu můžeš použít pouze na seslání kouzla bytosti lícem dolů, zaplacení manové ceny k otočení manifestované bytosti, nebo na zaplacení morph ceny (Megamorph cena se počítá jako morph cena.)

Reduce in Stature

2Blue

Očarování — Aura

Očaruj bytost

Očarovaná bytost má základní sílu a odolnost 0/2.

 

Drak se naučí pokoře jen pár okamžiků před smrtí.

Shorecrasher Elemental

BlueBlueBlue

Bytost — Elemental

3/3

Blue: Vypověz Shorecrasher Elemental ze hry, pak ji vrať na bojiště lícem dolů pod kontrolu vlastníka..

1: Shorecrasher Elemental získává do konce  kola +1/-1 nebo -1/+1.

Megamorph 4Blue (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za3. Kdykoli ji za její megamorph cenu obrať lícem vzhůru a polož na ni +1/+1 žeton.)

Sidisi's Faithful

Blue

Bytost — Naga Wizard

0/4

Exploit (Když tato bytost přichází na bojiště, můžeš obětovat bytost.)

Když Sidisi's Faithful exploituje bytost, vrať cílovou bytosti do ruky vlastníka.

"Už mne nebaví tvé kecy, ani tvůj obličej. "

Sight Beyond Sight

3Blue

Sorcery

Podívej se na vrchní dvě karty své knihovny. Jednu z nich si dej do ruky a druhou na spodek knihovny.

 

Rebound (Pokud jsi toto kouzlo zahrál/a z ruky, vypověz jej po jeho vyhodnocení ze hry. Na začátku tvé další udržovací (upkeep) fáze můžeš toto kouzlo seslat z vypovězené zóny bez placení jeho manové ceny.)

 

Silumgar Sorcerer

1BlueBlue

Bytost — Human Wizard

2/1

Flash (Můžeš toto kouzlo seslat, kdykoli můžeš seslat instant.)

Flying

Exploit (Když tato bytost přichází na bojiště, můžeš obětovat bytost.)

Když Silumgar Sorcerer exploituje bytost, zruš cílové kouzlo bytosti.

Silumgar Spell-Eater

2Blue

Bytost — Naga Wizard

2/3

Megamorph 4Blue (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za3. Kdykoli ji za její megamorph cenu obrať lícem vzhůru a polož na ni +1/+1 žeton.)

Poté, co je Silumgar Spell-Eater otočena lícem vzhůru, zruš cílové kouzlo, pokud hráč jej kontrolující nezaplatí 3.

Silumgar's Scorn

BlueBlue 

Instant

Jako dodatečnou cenu k seslání Silumgar's Scorn můžeš ukázat z ruky kartu s typem Dragon.

 

Zruš cílové kouzlo, pokud hráč jej kontrolující nedoplatí 1. Pokud jsi ukázal/a při seslání Silumgar's Scorn kartu s typem Dragon z ruky nebo jsi kontroloval/a permanent s typem Dragon namísto toho ono  kouzlo zruš.

Skywise Teachings

3Blue

Očarování

Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, můžeš zaplatit 1Blue. Pakliže tak učiníš, polož si na bojiště 2/2 modrou bytost-token s flying a s typy Djinn Monk.

Ojutaiova slova musí být přeložena z dračího jazyka, aby z jejich moudrosti mohli těžit jeho studenti.

Stratus Dancer

1Blue

Bytost — Djinn Monk

2/1

Flying

Megamorph 1Blue (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za3. Kdykoli ji za její megamorph cenu obrať lícem vzhůru a polož na ni +1/+1 žeton.)

Poté, co je Stratus Dancer otočena lícem vzhůru, zruš cílové kouzlo instant nebo sorcery.

Taigam's Strike

3Blue

Sorcery

 

Cílová bytost získává do konce kola +2/+0 a nemůže být toto kolo blokována.

Rebound (Pokud jsi toto kouzlo zahrál/a z ruky, vypověz jej po jeho vyhodnocení ze hry. Na začátku tvé další udržovací (upkeep) fáze můžeš toto kouzlo seslat z vypovězené zóny bez placení jeho manové ceny.)

Updraft Elemental

2Blue

Bytost — Elemental

1/4

Flying

"Protáhne se nejužšími prasklinami ve skalách, vynoří se celý a nespoutaný. Není místa, kam by se nedostal, vždyť co dokáže zadržet samotný vzduch? "
—Chanyi, ojutaiská mniška

Void Squall

4Blue

Sorcery

Vrať cílový permanent, jenž není zemí, do ruky vlastníka.

Rebound (Pokud jsi toto kouzlo zahrál/a z ruky, vypověz jej po jeho vyhodnocení ze hry. Na začátku tvé další udržovací (upkeep) fáze můžeš toto kouzlo seslat z vypovězené zóny bez placení jeho manové ceny.)

 

Youthful Scholar

3Blue

Bytost — Human Wizard

2/2

Když  Youthful Scholar zemře, lízni dvě karty.

"Příliš hloupý, a skončíš jako sibsig. Příliš chytrý, a skončíš jako žrádlo. Klíčem k dlouhému životu je průměrnost."
—Mogai, silumgarský šlechtic

Zephyr Scribe

2Blue

Bytost — Human Monk

2/1

BlueTap: Lízni kartu, pak kartu zahoď.

 

Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, odtapni Zephyr Scribe.

"Ojutaiova vláda dovolila tarkirským mnichům učit se od těch skutečně osvícených. "
—Sarkhan Vol

Acid-Spewer Dragon

5Black

Bytost — Dragon

3/3

Flying, deathtouch

Megamorph 5BlackBlack (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za3. Kdykoli ji za její megamorph cenu obrať lícem vzhůru a polož na ni +1/+1 žeton.)

Poté, co je Acid-Spewer Dragon otočena lícem vzhůru, polož +1/+1 žeton na každou další bytost s typem Dragon pod tvou kontrolou.

Ambuscade Shaman

2Black

Bytost — Orc Shaman

2/2

Kdykoli Ambuscade Shaman nebo jiná bytost vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, získává ona bytost +2/+2 do konce kola.

Dash 3Black (Můžeš toto kouzlo seslat za jeho dash cenu. Pakliže tak učiníš, získává haste a na začátku příští fáze konce kola je vráceno do ruky vlastníka.)

Blood-Chin Fanatic

1BlackBlack

Bytost — Orc Warrior

3/3

1Black, Obětuj jinou bytost s typem Warrior: Cílový hráč ztrácí X životů a ty X životů získáváš, kde X je síla obětované bytosti..

"Jsme stejně brutální jako naše dračí paní. Udeřime se silou blesku a hodujeme na lidském mase."

Blood-Chin Rager

1Black

Bytost — Human Warrior

2/2

Kdykoli Blood-Chin Rager útočí, každá bytost s typem Warrior pod tvou kontrolou nemůže být blokována toto kolo méně než dvěma bytostmi.

Kolaghanské čepele zřídka zůstávají dlouho čisté..

Butcher's Glee

2Black

Instant

Cílová bytost získává do konce kola +3/+0 a lifelink. Regeneruj ji. (Zranění, které tato bytost udělí, ti přidá odpovídající počet životů.)

Díky Puzení se Kolenosečce zdálo, že je větší než ten drak.

Coat with Venom

Black

Instant

Cílová bytost získává do konce kola +1/+2 a deathtouch. (Jakékoli množství zranění,které tato bytost udělí jiné bytosti, stačí k tomu, aby onu bytost zničilo.)

"Každá silumgarská čepel si nese požehnání našeho dračího pána."
—Xathi Neomylný

Corpseweft

2Black

Očarování

1Black, Vypověz jednu nebo více karet bytostí ze svého hřbitova: Polož si na bojiště X/X tapnutou černou bytost/token s typem Zombie Horror, kde X je počet takto vypovězených karet.

Sidisi se nerada omezovala v možnostech.

Damnable Pact

Variable ColorlessBlackBlack

Sorcery

 

Cilový hráč si lízne X karet a ztratí X životů.

"Silumgarova mysl je temný labyrint plný ukrytých pastí a strašných tajemství."
—Siara, Ústa drakova

Deadly Wanderings

3BlackBlack

Očarování

Pokud kontroluješ přesně jednu bytost, ona bytost má +2/+0, deathtouch a lifelink.

"Izolace je volbou pouze pro ty silné."
—Sorin Markov

Death Wind

Variable ColorlessBlack

Instant

Cílová bytost získává do konce kola -X/-X.

"Jsem drakobijce ve službách Pána Silumgara. Kromě něho není draka, kterého bych se bál. "
—Xathi Neomylný

Deathbringer Regent

5BlackBlack

Bytost — Dragon

5/6

Flying

Když Deathbringer Regent vstupuje na bojiště, pokud byla seslána z ruky a na bojišti je pět nebo více bytostí, znič všechny ostatní bytosti.

Defeat

1Black

Sorcery

Znič cílovou bytost se silou 2 nebo méně.

"Války jsou rozhodovány jeden život po druhém."
—Gvar Barzeel, kolaghanský válečník

Duress

Black

Sorcery

Cílový hráč ukáže ruku. Vyber si z ní kartu, která není ani bytost, ani země. Onen hráč zvolenou kartu zahodí.

Sarkhan dychtil po tom se Zurgovi pomstít, dokud nespatřil, jak uboze  jeho starý nepřítel dopadl.

Dutiful Attendant

2Black

Bytost — Human Warrior

1/2

Když Dutiful Attendant zemře, vrať si ze svého hřbitova do ruky jinou cílovou kartu bytosti. 

Drak, který sežere poslední hlavu v koši, má právo na tu sluhovu.

Flatten

3Black

Instant

 

Cílová bytost získává do konce kola -4/-4.

Stejně jako jejich dračí paní neberou Kolaghanové žádné trofeje. Naplnění svého života spatřují v bitvě samotné, třesku oceli a dunění kopyt.

Foul Renewal

3Black

Instant

Vrať cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova do ruky. Cílová bytost získává do konce kola -X/-X, kde X je odolnost takto vrácené karty.

Koloběh života a smrti je zřídka hezký na pohled.

Foul-Tongue Invocation

2Black

Instant

Jako dodatečnou cenu k seslání Foul-Tongue Invocation můžeš ukázat z ruky kartu s typem Dragon.

 

Cílový hráč obětuje bytost. Pokud jsi ukázal/a při seslání Foul-Tongue Invocation kartu s typem Dragon z ruky nebo jsi kontroloval/a permanent s typem Dragon, získáváš 4 životy.

Foul-Tongue Shriek

Black

Instant

Cílový protihráč ztrácí 1 život za každou útočící bytost pod tvou kontrolou. Získáváš odpovídající počet životů.

Šamani Odporné řeči čerpají svou sílu z temné, pokroucené formy dračího jazyka.

Gravepurge

2Black

Instant

Polož  libovolný počet cílových karet bytostí ze svého hřbitova na vršek své knihovny. Lízni kartu.

"Pán Silumgar vám dal druhou šanci jej potěšit. "
—Siara, Ústa drakova

Hand of Silumgar

1Black

Bytost — Human Warrior

2/1

Deathtouch (Jakékoli množství zranění,které tato bytost udělí jiné bytosti, stačí k tomu, aby onu bytost zničilo.)

Silumgar cvičí své oblíbence ve své magii, dávaje jim schopnost šířit všude jeho opovržení.

Hedonist's Trove

5BlackBlack

Očarování

Když Hedonist's Trove vstupuje na bojiště, vypověz ze hry všechny karty ze hřbitova cílového protihráče.

 

Můžeš hrát karty zemí vypovězené skrze Hedonist's Trove.

 

Můžeš hrát karty, které nejsou země, vypovězené skrze Hedonist's Trove. emůžeš takto seslat více než jedno kouzlo za kolo.

Kolaghan Skirmisher

1Black

Bytost — Human Warrior

2/2

Dash 2Black (Můžeš toto kouzlo seslat za jeho dash cenu. Pakliže tak učiníš, získává haste a na začátku příští fáze konce kola je vráceno do ruky vlastníka.)

Kolaghanina armáda uhání od bitvy k bitvě, zoufale se snažící utéci hněvu své paní.

Marang River Skeleton

1Black

Bytost — Skeleton

1/1

Black: Regeneruj Marang River Skeleton.

Megamorph 3Black (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za3. Kdykoli ji za její megamorph cenu obrať lícem vzhůru a polož na ni +1/+1 žeton.)

Bublání Marangu zakryje kroky i křiky.

Marsh Hulk

4BlackBlack

Bytost — Zombie Ogre

4/6

Megamorph 6Black (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za3. Kdykoli ji za její megamorph cenu obrať lícem vzhůru a polož na ni +1/+1 žeton.)

Nyní mu zbyla jen pomsta.

Mind Rot

2Black

Sorcery

Cílový hráč zahodí dvě karty.

"Ojutaici jsou mé oblíbené oběti. V hlavách toho nosí tolik, co mohou ztratit. "
—Asmala, silumgarská kouzelnice

Minister of Pain

2Black

Bytost — Human Shaman

2/3

Exploit (Když tato bytost přichází na bojiště, můžeš obětovat bytost.)

Když Minister of Pain exploituje bytost, bytosti pod kontrolou tvých protihráčů získávají do konce kola -1/-1.

Slova v dračím jazyce netřeba křičet. Postačí jen šeptání.

Pitiless Horde

2Black

Bytost — Orc Berserker

5/3

Na začátku své udržovací fáze ztrácíš 2 životy.

Dash 2BlackBlack (Můžeš toto kouzlo seslat za jeho dash cenu. Pakliže tak učiníš, získává haste a na začátku příští fáze konce kola je vráceno do ruky vlastníka.)

 

 

Qarsi Sadist

1Black

Bytost — Human Cleric

1/3

Exploit (Když tato bytost přichází na bojiště, můžeš obětovat bytost.)

Když Qarsi Sadist exploituje bytost, cílový protihráč ztrácí 2 životy a ty 2 životy získáváš.

Zemřít pro vyšší dobro stále bolí.

Rakshasa Gravecaller

4Black

Bytost — Cat Demon

3/6

Exploit (Když tato bytost přichází na bojiště, můžeš obětovat bytost.)

Když Rakshasa Gravecaller exploituje bytost, polož si na bojiště dvě černé 2/2 bytosti/tokeny s typem Zombie.

 

Dluhy rákšasům trvají i po smrti.

Reckless Imp

2Black

Bytost — Imp

2/2

Flying

 

Reckless Imp nemůže blokovat.

Dash 1Black (Můžeš toto kouzlo seslat za jeho dash cenu. Pakliže tak učiníš, získává haste a na začátku příští fáze konce kola je vráceno do ruky vlastníka.)

Risen Executioner

2BlackBlack

Bytost — Zombie Warrior

4/3

Risen Executioner nemůže blokovat.

 

Ostatní  bytosti s typem Zombie pod tvou kontrolou získávají+1/+1.

 

Můžeš seslat Risen Executioner ze svého hřbitova, pokud zaplatíš 1 navíc za každou kartu bytosti ve tvém hřbitově.

Self-Inflicted Wound

1Black

Sorcery

 

Cílový hráč obětuje zelenou nebo bílou bytost. Pakliže tak učiní, ztrácí 2 životy.

"Ještě horší, než sledovat krutý skutek, je sledovat jej vykonaný vlastní rukou. "
—Baihir, dromocký mág

Shambling Goblin

Black

Bytost — Zombie Goblin

1/1

Když Shambling Goblin  zemře, cílová bytost pod kontrolou protihráče získává do konce  kola -1/-1.

"Kolaghané je posílají na nás. My je zabijeme a oživíme. Pak bojují proti další vlně Kolaghanů. Takový pěkný malý koloběh. "
—Asmala, silumgarská kouzelnice

Sibsig Icebreakers

2Black

Bytost — Zombie

2/3

Když Sibsig Icebreakers vstupuje na bojiště, každý hráč zahodí kartu.

"Skoro jim závidím. Nehrozí jim omrzliny."
—Kirada, silumgarská vymahačka

Sidisi, Undead Vizier

3BlackBlack

Legendární bytost — Zombie Naga

4/6

Deathtouch

 

Exploit (Když tato bytost přichází na bojiště, můžeš obětovat bytost.)

 

Když  Sidisi, Undead Vizier exploituje bytost,  můžeš si najít ve své knihovně kartu, dát si ji do ruky a pak si zamíchat knihovnu.

Silumgar Assassin

1Black

Bytost — Human Assassin

2/1

Bytosti se silou vyšší než je síla Silumgar Assassin ji nemohou blokovat.

Megamorph 2Black (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za3. Kdykoli ji za její megamorph cenu obrať lícem vzhůru a polož na ni +1/+1 žeton.Poté, co je Silumgar Assassin otočena lícem vzhůru, znič cílovou bytost se silou 3 a méně pod kontrolou protihráče.

Silumgar Butcher

4Black

Bytost — Zombie Djinn

3/3

Exploit (Když tato bytost přichází na bojiště, můžeš obětovat bytost.)

 

Když Silumgar Butcher exploituje bytost, cílová bytost získává do konce kola -3/-3.

 

Silumgar je pyšný na pestrost svých sibsigů.

Ukud Cobra

3Black

Bytost — Snake

2/5

Deathtouch

"Silumgarové se skrývají za smrtícími tvory svých bažin. Raději budou intrikovat v palácích v džungli, než by nám čelili. "
—Khibat, kolaghanský válečník

Ultimate Price

1Black

Instant

Znič cílovou jednobarevnou bytost.

"Poznání, že umíráš, je daleho hrůznější, než smrt samotná. "
—Sidisi, silumgarská vezírka

Virulent Plague

2Black

Očarování

Bytosti-tokeny získávají  -2/-2.

"Tenhle mor nám bere šanci na hrdinskou smrt v bitvě. Hladovíme k smrti s plnými břichy a toneme ve snaze utišit ti nepřirozenou žízeň. "
—Kerai Hněvopěvec, kolaghanský válečník

Vulturous Aven

3Black

Bytost — Bird Shaman

2/3

Flying

Exploit (Když tato bytost přichází na bojiště, můžeš obětovat bytost.)

Když Vulturous Aven exploituje bytost, lízni dvě karty a ztrať 2 životy

Wandering Tombshell

3Black

Bytost — Zombie Turtle

1/6

Rozpadající se chrámy na zádech želvy jsou památníky dekadenci prastarých Sultai. Ačkoli pochází z doby chánů, Silumgar jí dovoluje kráčet jeho teritoriem coby varování těm, kdo by se mu chtěli postavit.

Atarka Efreet

3Red

Bytost — Efreet Shaman

5/1

Megamorph 2Red (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za3. Kdykoli ji za její megamorph cenu obrať lícem vzhůru a polož na ni +1/+1 žeton.)

Poté, co je  Atarka Efreet otočena lícem vzhůru, udělí 1 zranění cílové bytosti, nebo hráči.

Atarka Pummeler

4Red

Bytost — Ogre Warrior

4/5

Formidable — 3RedRed: Každá bytost pod tvou kontrolou nemůže být toto kolo blokována méně než dvěma bytostmi. Aktivuj tuto schopnost pouze tehdy,  pokud mají bytosti pod tvou kontrolou dohromady sílu 8 nebo více.

Berserkers' Onslaught

3RedRed

Očarování

Útočící bytosti pod tvou kontrolou mají double strike.

"Atarčini lidé hladoví, zatímco ona hoduje na jejich bohatých úlovcích. Musí dobývat stále další země, aby vůbec přežili. "
—Arel, Ta, která šeptá neviděna

Commune with Lava

Variable ColorlessRedRed

Instant

Vypověz ze hry X vrchních karet své knihovny. Do konce tvého příštího kola můžeš tyto karty zahrát.

Je to již dávno, co Atarka dobyla Qadat, Ohnivý pás, a získala si tamní ifríty slibem, že rozšíří jejich oheň po celém Tarkiru.

Crater Elemental

2Red

Bytost — Elemental

0/6

RedTap, Obětuj Crater Elemental: Crater Elemental udělí 4 zranění cílové bytosti.

 

Formidable — 2Red: Crater Elemental má do konce kola základní sílu 8. Aktivuj tuto schopnost pouze tehdy,  pokud mají bytosti pod tvou kontrolou dohromady sílu 8 nebo více.

Descent of the Dragons

4RedRed

Sorcery

 

Znič libovolný počet cílových bytostí. ZA každou takto zničenou bytost si hráč ji kontrolující položí na bojiště 4/4 červenou bytost-token s flying a s typem Dragon.

Draci se vynoří z dračích bouří dospělí, velcí a strašlivě hladoví.

Draconic Roar

1Red

Instant

Jako dodatečnou cenu k seslání Draconic Roar můžeš ukázat z ruky kartu s typem Dragon.

Draconic Roar  udělí cílové bytosti 3 zranění.

Pokud jsi ukázal/a při seslání Draconic Roar kartu s typem Dragon z ruky nebo jsi kontroloval/a permanent s typem Dragon, Draconic Roar  udělí navíc 3 zranění hráči onu bytost kontrolujícímu.

Dragon Fodder

1Red

Sorcery

 

Polož si na bojiště dvě 1/1 červené bytosti-tokeny s typem Goblin.

Atarkští goblini hledí přijímají smrt stejně ochotně jako jejich temurské protějšky, ale většinou pod velkými, okřídlenými stíny.

Dragon Tempest

1 Red

Očarování

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu bytost s typem flying, získávádo konce kola haste.

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu permanent s typem Dragon, udělí cílové bytosti nebo hráči X zranění, kde X je počet permanentů s typem Dragon pod tvou kontrolou.

Dragon Whisperer

RedRed

Bytost — Human Shaman

2/2

Red: Dragon Whisperer získává do konce kola flying.

1Red: Dragon Whisperer získává do konce kola +1/+0.

Formidable — 4RedRed: Polož si na bojiště 4/4 červenou bytost-token s flying a s typem Dragon. Aktivuj tuto schopnost pouze tehdy,  pokud mají bytosti pod tvou kontrolou dohromady sílu 8 nebo více.

Dragonlord's Servant

1Red

Bytost — Goblin Shaman

1/3

Kouzla s typem Dragon tě stojí k seslání o  1 méně.

Atarkští goblini-sluhové se často potírají tukem napuštěným odpornými bylinami a doufají, že to jejich žravé pány odradí od toho, aby si jimi obohatili menu.

Hardened Berserker

2Red

Bytost — Human Berserker

3/2

Kdykoli Hardened Berserker útočí, další kouzlo, které toto kolo sešleš, tě stojí k seslání o 1 méně.

"Prostě ho vypusťte a následujte ho."
—Yikaro, atarkský válečník

Impact Tremors

1 Red

Očarování

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu bytost, Impact Tremors udělí 1 zranění každému protihráči.

"Pokud mají uši přitisknuté k zemi, pak ať krvácí! "
—Taklai, kolaghanský válečník

Ire Shaman

1Red

Bytost — Orc Shaman

2/1

Ire Shaman nemůže být blokována méně než dvěma bytostmi.

Megamorph Red (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za3. Kdykoli ji za její megamorph cenu obrať lícem vzhůru a polož na ni +1/+1 žeton.)

Poté, co je Ire Shaman otočena lícem vzhůru, vypověz ze hry vrchní kartu své knihovny. Do konce kola můžeš onu kartu zahrát.

Kindled Fury

Red

Instant

 

Cílová bytost získává do konce kola +1/+0 a first strike

"Je velmi záhodno využít každý kousek zvěře, kterou ulovíme … zejména pokud jej užijeme k zabití nepřátel. "
—Surrak, Svolávač lovu

Kolaghan Aspirant

1Red

Bytost — Human Warrior

2/1

Kdykoli je Kolaghan Aspirant blokována bytostí,  Kolaghan Aspirant udělí oné bytosti 1 zranění.

Následuje volání Puzení, touhy po bitvě, kterou ukojí jen krveprolití.

Kolaghan Forerunners

2Red

Bytost — Human Berserker

*/3

Trample

Síla Kolaghan Forerunners je rovna počtu bytostí pod tvou kontrolou.

Dash 2Red (Můžeš toto kouzlo seslat za jeho dash cenu. Pakliže tak učiníš, získává haste a na začátku příští fáze konce kola je vráceno do ruky vlastníka.)

 

Kolaghan Stormsinger

Red

Bytost — Human Shaman

1/1

Haste

Megamorph Red (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za3. Kdykoli ji za její megamorph cenu obrať lícem vzhůru a polož na ni +1/+1 žeton.)

Poté, co je Kolaghan Stormsinger otočena lícem vzhůru, cílová bytost získává do konce  kola haste

Lightning Berserker

Red

Bytost — Human Berserker

1/1

Red: Lightning Berserker získává do konce kola +1/+0.

Dash Red (Můžeš toto kouzlo seslat za jeho dash cenu. Pakliže tak učiníš, získává haste a na začátku příští fáze konce kola je vráceno do ruky vlastníka.)

Lose Calm

3Red

Sorcery

Získej do konce kola kontrolu nad cílovou bytostí. Odtapni ji. Do konce  kola má haste a nemůže být  toto kolo blokována méně než dvěma bytostmi.

Celý život striktní disciplíny ztracen v jediném momentu hněvu.

Magmatic Chasm

1Red

Sorcery

Bytosti bez flying nemohou toto kolo blokovat.

"Naši šamani zajišťují vládu nad zemí, odrážejí pokusy podřadných klanů stát v cestě naší dračí paní. "
—Allek, atarkský lovec

Qal Sisma Behemoth

2 Red 

Bytost — Ogre Warrior

5/5

Qal Sisma Behemoth nemůže útočit ani blokovat, pokud nezaplatíš2.

"Loví pro Atarku velkou zvěř, a až přijde jeho čas, sám se stane obrovskou hostinou."
—Surrak, Svolávač lovu

Rending Volley

Red

Instant

Rending Volley nemůže být zrušeno kouzly ani schopnostmi.

 

Rending Volley udělí 4 zranění cílové modré nebo bílé bytosti.

Na obloze se lze jen těžko schovat.

Roast

1Red

Sorcery

Roast udělí 5 zranění cílové bytosti bez flying.

"Vetřelci v Atarčiných zemích mají dvě možnosti – buď budou stráveni ohněm, nebo drakem. "
—Ulnok, atarkský šaman

Sabertooth Outrider

3Red

Bytost — Human Warrior

4/2

Trample

 

Formidable — Kdykoli Sabertooth Outrider útočí, pokud mají bytosti pod tvou kontrolou dohromady sílu 8 nebo více, Sabertooth Outrider získává do konce kola first strike.

Sarkhan's Rage

4Red

Instant

Sarkhan's Rage udělí 5 zranění cílové bytosti nebo hráči. Pokud nekontroluješ permanent  s typem Dragon, Sarkhan's Rage  ti udělí 2 zranění.

Obyvatelé Tarkiru hovoří o prastaré legendě, dračím muži jménem Sarkhan, největším ze všech chánů.

Sarkhan's Triumph

2Red

Instant

Najdi si v knihovně kartu bytosti s typem Dragon, ukaž ji a dej si ji do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.

Sarkhan pohlédl na svět okolo sebe, draky kroužící oblohou, a v jeho srdci jako oheň zaplávla čistá radost.

Screamreach Brawler

2Red

Bytost — Orc Berserker

2/3

Dash 1Red (Můžeš toto kouzlo seslat za jeho dash cenu. Pakliže tak učiníš, získává haste a na začátku příští fáze konce kola je vráceno do ruky vlastníka.)

"Blesky mé dračí paní budou tančit na tvých kostech! "

Seismic Rupture

2Red

Sorcery

Seismic Rupture udělí 2 zranění každé bytosti bez flying.

Šaman otevřel zemi pod jejich nohama a uvěznil přeživší v puklinách Ayagoru, ať si je Atarka sežere, až  uzná za vhodné.

Sprinting Warbrute

4Red

Bytost — Ogre Berserker

5/4

Sprinting Warbrute útočí každé kolo, je-li toho schopna.

Dash 3Red (Můžeš toto kouzlo seslat za jeho dash cenu. Pakliže tak učiníš, získává haste a na začátku příští fáze konce kola je vráceno do ruky vlastníka.)

Stormcrag Elemental

5Red

Bytost — Elemental

5/5

Trample

Megamorph 4RedRed (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za3. Kdykoli ji za její megamorph cenu obrať lícem vzhůru a polož na ni +1/+1 žeton.)

Z tarkirských bouří se rodí nejenom draci.

Stormwing Dragon

5Red

Bytost — Dragon

3/3

Flying, first strike

Megamorph 5RedRed (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za3. Kdykoli ji za její megamorph cenu obrať lícem vzhůru a polož na ni +1/+1 žeton.)

Poté, co je Stormwing Dragon otočena lícem vzhůru, polož +1/+1 žeton na každou další bytost s typem Dragon pod tvou kontrolou.

Summit Prowler

2RedRed

Bytost — Yeti

4/3

"Ty nelovíš yettie ve vysokých horách, mládenče? Jejich maso je jemné jako medvědí a jejich krev zahřeje jako oheň. Je to kořist, která Atarku potěší. "
—Surrak, Svolávač lovu

Tail Slash

2Red

Instant

 

Cílová bytost, již kontroluješ, udělí počet zranění rovný její síle cílové bytosti, již nekontroluješ.

"Poklekni před drakem a budeš ušetřen, až se otočí k odchovu. "
—Yikaro, atarkský válečník

Thunderbreak Regent

2RedRed

Bytost — Dragon

4/4

Flying

Kdykoli  se permanent s typem Dragon pod tvou kontrolou stane cílem kouzla nebo schopnosti pod kontrolou protihráče, Thunderbreak Regent onomu hráč i udělí 3 zranění.

Přilákat pozornost draka může být poslední chybou, kterou uděláte.

Tormenting Voice

1Red

Sorcery

Jako dodatečnou cenu k seslání Tormenting Voice zahoď kartu.

 

Lízni dvě karty.

V Uginově mysli se rozlehl uštěpačný smích. Kolik staletí zde zraněný spal, zatímco Nicol Bolas bez jakéhokoli odporu, intrikoval po Multiverzu?

Twin Bolt

1Red

Instant

 

Twin Bolt udělí 2 zranění rozdělené dle libosti mezi jednu či dvě cílové bytosti či hráče.

Kolaghanští lučištníci se cvičí v Dakle, cestě luku. Využívají blesků své dračí paní, aby zasáhli svůj cíl, nehledě na to, jak malý, rychlý či jak daleko je.

Vandalize

4Red

Sorcery

Zvol si jedno nebo obojí -

• Znič cílový artefakt.

• Znič cílovou zemi.

"Jak jsme se naučili od Kolaghan, ničit znamená vládnout. "
—Shensu, kolaghanský nájezdník

Volcanic Rush

4Red

Instant

Útočící bytosti získávají do konce kola +2/+0 a trample.

"Nejstatečnější bojovníci to berou nejkratší cestou k vítězství, ať je jakákoliv. "
—Sakta, atarkská lovkyně

Volcanic Vision

5RedRed

Sorcery

Vrať si do ruky cílovou kartu instant nebo sorcery ze svého hřbitova. Volcanic Vision udělí počet zranění rovný převedené manové ceně oné karty každé bytosti pod kontrolou tvých protihráčů. Vypověz Volcanic Vision ze hry.

Warbringer

3Red

Bytost — Orc Berserker

3/3

Dash ceny tě stojí o 2 méně (je-li tato karta na bojišti).

Dash 2Red (Můžeš toto kouzlo seslat za jeho dash cenu. Pakliže tak učiníš, získává haste a na začátku příští fáze konce kola je vráceno do ruky vlastníka.)

 

Zurgo Bellstriker

Red

Legendární bytost — Orc Warrior

2/2

Zurgo Bellstriker nemůže blokovat bytosti se silou 2 nebo větší.

Dash 1Red (Můžeš toto kouzlo seslat za jeho dash cenu. Pakliže tak učiníš, získává haste a na začátku příští fáze konce kola je vráceno do ruky vlastníka.)

 

Aerie Bowmasters

2GreenGreen

Bytost — Hound Archer

3/4

Reach (Může blokovat bytosti s flying.)

Megamorph 5Green (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za3. Kdykoli ji za její megamorph cenu obrať lícem vzhůru a polož na ni +1/+1 žeton.)

Ainok Artillerist

2Green

Bytost — Hound Archer

4/1

Ainok Artillerist má reach, pokud má na sobě +1/+1 žeton. (Může blokovat bytosti s flying.)

"Na Tarkiru, který jsem kdysi znal, uctívali Abzanové své stromy předků. Nyní, jako Dromočané, kácejí své nejlepší háje, aby vyráběli zbraně "
—Sarkhan Vol

Ainok Survivalist

1Green

Bytost — Hound Shaman

2/1

Megamorph 1Green (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za3. Kdykoli ji za její megamorph cenu obrať lícem vzhůru a polož na ni +1/+1 žeton.)

 

Poté, co je Ainok Survivalist otočena lícem vzhůru, znič cílový artefakt nebo očarování pod kontrolou protihráče.

Assault Formation

1Green

Očarování

 

Každá bytost pod tvou kontrolou  uděluje bojové zranění podle své odolnosti namísto podle své síly.

 

Green: Cílová bytost s defender může toto kolo útočit, jako by defender neměla.

 

2Green: Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +0/+1.

 

 

Atarka Beastbreaker

1Green

Bytost — Human Warrior

2/2

Formidable — 4Green: Atarka Beastbreaker získává do konce kola +4/+4. Aktivuj tuto schopnost pouze tehdy,  pokud mají bytosti pod tvou kontrolou dohromady sílu 8 nebo více.

Opovrhuje zimním oděvem podřadných bojovníků, věří, že jeho hněv jej udrží v teple.

Avatar of the Resolute

GreenGreen

Bytost — Avatar

3/2

Reach, trample

Avatar of the Resolute vstupuje na bojiště s  +1/+1 žetonem za každou bytost s +1/+1 žetonem pod tvou kontrolou.

Ztělesňuje ideály Dromočanů: Sílu, jednotu a čest.

Circle of Elders

2GreenGreen

Bytost — Human Shaman

2/4

Vigilance

Formidable — Tap: Přidej 3 do svého manového poolu. Aktivuj tuto schopnost pouze tehdy,  pokud mají bytosti pod tvou kontrolou dohromady sílu 8 nebo více.

Šeptají o pradávném hrdinovi, který zachránil draky jejich světa..

Collected Company

3Green

Instant

Podívej  se na vrchních šest  karet své knihovny. Polož si z těchto karet na bojiště až dvě karty bytostí s převedenou manovou cenou 3 a méně. Zbytek odlož na spodek své knihovny v libovolném pořadí.

Mnoho může obstát tam, kde by jeden padl.

Colossodon Yearling

2Green

Bytost — Beast

2/4

 

Tvrdý krunýř kolosodona zastaví mnoho predátorů, ale jemným šťouchnutím dračího pařátu se snadno stane miskou plnou masa.

Conifer Strider

3Green

Bytost — Elemental

5/1

Hexproof (Tato bytost nemůže být cílena kouzly ani schopnostmi, jež kontrolují tví soupeři.)

 

Díky Atarčině přítomnosti tají ledovce Qal Sismy, a její elementálové musí buď odejít, nebo se přizpůsobit

Deathmist Raptor

1GreenGreen

Bytost — Lizard Beast

3/3

Deathtouch

Kdykoli je permanent pod tvou kontrolou otočen lícem vzhůru, můžeš vrátit Deathmist Raptor ze svého hřbitova na bojiště lícem vzhůru nebo lícem dolů.

Megamorph 4Green (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za3. Kdykoli ji za její megamorph cenu obrať lícem vzhůru a polož na ni +1/+1 žeton.)

 

Den Protector

1Green

Bytost — Human Warrior

2/1

Bytosti se silou nižší, než je síla Den Protector ji nemohou blokovat. Megamorph 1Green (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za3. Kdykoli ji za její megamorph cenu obrať lícem vzhůru a polož na ni +1/+1 žeton.)

 

Když je Den Protector otočena lícem vzhůru, vrať si do ruky cílovou kartu ze svého hřbitova .

Display of Dominance

1Green

Instant

Zvol si jedno —

• Znič cílový modrý nebo černý permanent, který není bytostí.

• Permanenty pod tvou kontrolou nemohou být toto kolo cílem modrých ani černých kouzel.

Dragon-Scarred Bear

2Green

Bytost — Bear

3/2

Formidable — 1Green: Regeneruj Dragon-Scarred Bear. Aktivuj tuto schopnost pouze tehdy,  pokud mají bytosti pod tvou kontrolou dohromady sílu 8 nebo více.

Medvědi jsou pro Atarku delikatesa. Těch pár, co zůstalo, jsou nejsilnějšími jedinci svého druhu.

Dromoka's Gift

4Green

Instant

Proveď bolster 4. (Zvol si mezi bytostmi, jež kontroluješ, bytost s nejnižší odolností a polož na ni čtyři +1/+1 žetony

Ten nejjednodušší dar od draka může být pro lidského bojovníka obrovskou poctou.

Epic Confrontation

1Green

Sorcery

Cílová bytost pod  tvou  kontrolou získávád do konce kola +1/+2. Vyzve na souboj cílovou bytost, již nekontroluješ (Každí udělí počet zranění rovný své síle té druhé.)

Nehledě na časovou linii, některé legendy přetrvají.

Explosive Vegetation

3Green

Sorcery

Vyhledej si v knihovně až dvě karty základních zemí a polož si je na bojiště tapnuté. Pak si zamíchej knihovnu.

I přes oheň a ničivost draků nepřestal Tarkir prospívat.

Foe-Razer Regent

5GreenGreen

Bytost — Dragon

4/5

Flying

Když Foe-Razer Regent vstupuje na bojiště, můžeš ji nechat vyzvat na souboj cílovou bytost, již nekontroluješ.

Kdykoli bytost pod tvou kontrolou vyzve na souboj bytost, polož na tuto tvou bytost na začátku příští fáze konce kola dva +1/+1 žetony.

 

Glade Watcher

1 Green

Bytost — Elemental

3/3

Defender

Formidable — Green: Glade Watcher může toto kolo útočit, jako kdyby neměla defender. Aktivuj tuto schopnost pouze tehdy,  pokud mají bytosti pod tvou kontrolou dohromady sílu 8 nebo více.

Guardian Shield-Bearer

1Green

Bytost — Human Soldier

2/1

Megamorph 3Green (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za3. Kdykoli ji za její megamorph cenu obrať lícem vzhůru a polož na ni +1/+1 žeton.)

Poté, co je Guardian Shield-Bearer otočena lícem vzhůru, polož +1/+1 žeton na jinou cílovou bytost pod tvou kontrolou.

Herdchaser Dragon

5Green

Bytost — Dragon

3/3

Flying, trample

Megamorph 5GreenGreen (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za3. Kdykoli ji za její megamorph cenu obrať lícem vzhůru a polož na ni +1/+1 žeton.)

Poté, co je Herdchaser Dragon otočena lícem vzhůru, polož +1/+1 žeton na každou další bytost s typem Dragon pod tvou kontrolou.

 

Inspiring Call

2Green

Instant

 

Lízni kartu za každou bytost s +1/+1 žetonem na sobě pod tvou kontrolou. Ony bytosti získávají do konce kola nezničitelnost. (Nezničí je zranění a efekty říkající „znič“.)

Lurking Arynx

4Green

Bytost — Cat Beast

3/5

Formidable — 2Green: Cílová bytost toto kolo blokuje Lurking Arynx, je-li toho schopna. Aktivuj tuto schopnost pouze tehdy,  pokud mají bytosti pod tvou kontrolou dohromady sílu 8 nebo více.

Jakmile zachytí váš pach, půjde po vás od Gurmagské bažiny až do Ayagoru.

Naturalize

1Green

Instant

Znič cílový artefakt nebo očarování.

Zbytky prastarých civilizací leží roztroušeny po krajině.

Obscuring Æther

Green

Očarování

Kouzla bytotí sesílaná lícem dolů tě k seslání stojí o 1 méně.

1Green: Otoč Obscuring Æther lícem dolů. (Stává se 2/2 bytostí.)

 

Pinion Feast

4Green

Instant

 

Znič cílovou bytost s flying. Proveď bolster 2. (Zvol si mezi bytostmi, jež kontroluješ, bytost s nejnižší odolností a polož na ni  dva +1/+1 žetony.)

"Ani v ráji se to neobejde bez tragédií."
—Sarkhan Vol

Press the Advantage

2GreenGreen

Instant

 

Až dvě cílové bytosti získávají každá do konce  kola +2/+2 a trample.

"Buďte k nepřátelům milosrdní tak, jak by byli oni k vám. "
—Surrak, Svolávač lovu

Revealing Wind

2Green

Instant

 

Udělení veškerého bojového zraněníá, které by bylo toto kolo uděleno, je zabráněno. Můžeš se podívat na každou lícem dolů otočenou bytost, která útočí nebo blokuje.

"Písek zakrývá oči ostatním, ale rozjasňuje naše."
—Faiso, dromocký velitel

Salt Road Ambushers

3Green

Bytost — Hound Warrior

3/3

Kdykoli je jiný permanent pod tvou kontrolou otočen lícem vzhůru a jedná-li se o bytost, polož na něj +1/+1 žetony.

 

Megamorph 3GreenGreen (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za3. Kdykoli ji za její megamorph cenu obrať lícem vzhůru a polož na ni +1/+1 žeton.)

Salt Road Quartermasters

2Green

Bytost — Human Soldier

1/1

Salt Road Quartermasters vstupuje na bojiště se dvěma +1/+1 žetony.

2Green,Odstraň ze Salt Road Quartermasters +1/+1 žeton: Polož na cílovou bytost +1/+1 žeton.

Sandsteppe Scavenger

4Green

Bytost — Hound Scout

2/2

Když  Sandsteppe Scavenger vstupuje na bojiště, proveď bolster 2. (Zvol si mezi bytostmi, jež kontroluješ, bytost s nejnižší odolností a polož na ni  dva +1/+1 žetony.)

"Smutné, co se u Silumgarů může nazývat drakem. "

Scaleguard Sentinels

GreenGreen

Bytost — Human Soldier

2/3

Jako dodatečnou cenu k seslání Scaleguard Sentinels můžeš ukázat z ruky kartu s typem Dragon.

Scaleguard Sentinels vstupuje na bojiště s +1/+1 žetonem, pokud jsi ukázal/a při jejím seslání kartu s typem Dragon z ruky nebo jsi kontroloval/a permanent s typem Dragon.

Segmented Krotiq

5Green

Bytost — Insect

6/5

Megamorph 6Green (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za3. Kdykoli ji za její megamorph cenu obrať lícem vzhůru a polož na ni +1/+1 žeton.)

Seznam věcí, které krotiq žere, je dlouhý stejně jako on sám.

Servant of the Scale

Green

Bytost — Human Soldier

0/0

Servant of the Scale vstupuje na bojiště s +1/+1 žetonem.

Když Servant of the Scale  zemře, polož na cílovou bytost pod tvou kontrolou X +1/+1 žetonů, kde X je počet +1/+1 žetonů na Servant of the Scale.

Shaman of Forgotten Ways

2Green

Bytost — Human Shaman

2/3

Tap: Přidej si do svého manového poolu dvě many libovolné kombinace. Tuto manu lze použít pouze na sesílání kouzel bytostí.

 

Formidable — 9GreenGreenTap: Počet životů každého hráče se stává rovným počtu bytostí, které onen hráč kontroluje. Aktivuj tuto schopnost pouze tehdy,  pokud mají bytosti pod tvou kontrolou dohromady sílu 8 nebo více.

Shape the Sands

Green

Instant

 

Cílová bytost získává do konce kola +0/+5 a reach(Může blokovat bytosti s flying.)

"Draci v letu zřídka očekávají společnost."
—Kadri, dromocký válečník

Sheltered Aerie

2Green

Očarování — Aura

 

Očaruj zemi

Očarovaná země má "Tap: Přidej do svého manového poolu dvě many jakékoli barvy. "

Dromočini páni šupin patrolují oblohu nad Arashinem, zajišťující jejím lidem bezpečí před drsným okolím..

Sight of the Scalelords

4Green

Očarování

Na začátku bojové fáze ve tvém kole bytosti pod tvou kontrolou s odolností 4 a více získávájí do konce kola +2/+2 a vigilance.

"Silumgarové se plíží okoo našich hranic a infiltrují naše hnízda. Musíme stále zůstat bdělí. "
—Golran, dromocký kapitán

Stampeding Elk Herd

3GreenGreen

Bytost — Elk

5/5

Formidable — Kdykoli Stampeding Elk Herd útočí, pokud mají bytosti pod tvou kontrolou dohromady sílu 8 nebo více, získávají bytosti pod tvou kontrolou do konce kola trample.

Atarčané je využívají nejen jako zdroj potravy, ale také na odstraňování sněhu, stromů, a nepřátelských sil.

Sunbringer's Touch

2GreenGreen

Sorcery

 

Proveď bolster X, kde X je počet karet ve tvé ruce. Každá bytost s pod tvou kontrolou s +1/+1 žetonem na sobě získává do konce kola trample.(Abys provedl/a bolster X,  Zvol si mezi bytostmi, jež kontroluješ, bytost s nejnižší odolností a polož na ni  X +1/+1 žetonů..)

Surrak, the Hunt Caller

2GreenGreen

Legendární bytost — Human Warrior

5/4

Formidable — Na začátku bojové fáze ve tvém kole,  pokud mají bytosti pod tvou kontrolou dohromady sílu 8 nebo více, cílová bytost pod tvou kontrolou získává do konce kola haste.

"Nejvyšší ctí je krmit Atarku."

Tread Upon

1Green

Instant

 

Cílová bytost získává do konce kola +2/+2 a trample.

"Chlubení se neproniknutelnou obranou jen přivábí ty nejvytrvalejší útočníky. "
—Yikaro, atarkský válečník

Arashin Sovereign

5GreenWhite 

Bytost — Dragon

6/6

Flying

Když Arashin Sovereign zemře, můžeš ji dát na vršek či na spodek knihovny vlastníka.

 

Dromočini draci podporují důvěru mezi jejím lidem, zatímco ostatní klany musí trávit čas potlačováním rebelií.

Atarka's Command

RedGreen

Instant

 

Zvol si dvě —

• Tví protihráči  si toto kolo nemohou přidat životy.

• Atarka's Command udělí 3 zranění každému protihráči.

•Můžeš položit kartu země ze své ruky na bojiště.

• Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce  kola+1/+1 a reach.

 

Boltwing Marauder

3BlackRed

Bytost — Dragon

5/4

Flying

 

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiná bytost, cílová bytost získává do konce  kola  +2/+0.

 

Když bojujete s Kolaghany, považujte se za šťastlivce, pokud blesk udeří na stejné místo jenom dvakrát.

Cunning Breezedancer

4WhiteBlue

Bytost — Dragon

4/4

Flying

Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, Cunning Breezedancer získává do konce kola +2/+2.

"Krásné na pohled může být snadno smrtící."
—Ishai, ojutaiská drakomluvčí

Dragonlord Atarka

5RedGreen

Legendární bytost — Elder Dragon

8/8

Flying, trample

 

Když Dragonlord Atarka vstupuje na bojiště, udělí 5 zranění rozdělených dle libosti mezi libovolný počet cílových bytostí a/nebo sférochodců pod kontrolou protihráčů.

Dragonlord Dromoka

4GreenWhite

Legendární bytost — Elder Dragon

5/7

Dragonlord Dromoka nemůže být zrušena.

 

Flying, lifelink

 

Tví protihráči nesmí ve tvém kole sesílat kouzla.

Dromočini stoupenci se zříkají pokrevních pout, aby se mohli spojit ve velkou rodinu.

Dragonlord Kolaghan

4BlackRed

Legendární bytost — Elder Dragon

6/5

Flying, haste

Ostatní bytosti pod tvou kontrolou mají haste.

 

Kdykoli sešle soupeř kouzlo bytosti či sférochodce se stejným jménem, jako má karta v jeho či jejím hřbitově, ztrácí onen hráč 10 životů..

Dragonlord Ojutai

3WhiteBlue

Legendární bytost — Elder Dragon

5/4

Flying

 

Dragonlord Ojutai má hexproof, pokud je odtapnutá.

 

Kdykoli Dragonlord Ojutai udělí bojové zranění hráči, podívej se na vrchní tři karty své knihovny. Jednu z nich si dej do ruky a zbytek na spodek knihovny v libovolném pořadí.

 

Dragonlord Silumgar

4BlueBlack 

Legendární bytost — Elder Dragon

3/5

Flying, deathtouch

 

Když Dragonlord Silumgar vstupuje na bojiště, získáváš kontrolu nad cílovou bytostí či sférochodcem po tak dlouho, dokud kontroluješ Dragonlord Silumgar.

Silumgar nikdy nepromarní příležitost přidat ke své okázalosti další poklady.

Dromoka's Command

GreenWhite

Instant

 

Zvol si dvě —

• Udělení veškerého zranění, které by toto kolo udělilo cílové kouzlo instant nebo sorcery, je zabráněno.

• Cílový hráč obětuje očarování.

• Polož na cílovou bytost +1/+1 žeton.

• Cílová bytost, již kontroluješ, vyzve na souboj cílovou bytost, již nekontroluješ.

Enduring Scalelord

4GreenWhite

Bytost — Dragon

4/4

Flying

 

Kdykoli je na bytost pod tvou kontrolou položen jeden či více  +1/+1 žetonů, můžeš na Enduring Scalelord položit +1/+1 žeton.

 

Pouze slunce svítící na zdi Arashinu svítí jasněji.

Harbinger of the Hunt

3RedGreen

Bytost — Dragon

5/3

Flying

2Red: Harbinger of the Hunt udělí 1 zranění každé bytosti bez flying.

2Green: Harbinger of the Hunt udělí 1 zranění všem ostatním bytostem s flying

 

Atarčin drak výdechem upeče, vdechem zhltne.

Kolaghan's Command

1BlackRed 

Instant

 

Zvol si dvě —

•Vrať si cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova do ruky.

• Cílový hráč zahodí kartu.

• Znič cílový artefakt.

• Kolaghan's Command udělí 2 zranění cílové bytosti nebo hráči.

 

Narset Transcendent

2WhiteBlue

Sférochodec — Narset

6

+1: Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Pokud je to karta, která není ani bytost, ani země, můžeš ji ukázat a dát si ji do ruky.

 

−2: Příští kouzlo instant nebo sorcery, které toto kolo sešleš z ruky, získává rebound.

 

−9: Získáváš emblém s „Tví protihráči nemohou sesílat kouzla, které nejsou kouzly bytostí. "

Necromaster Dragon

3BlueBlack

Bytost — Dragon

4/4

Flying

 

Kdykoli Necromaster Dragon udělí bojové zranění hráči,, můžeš zaplatit 2.  Pakliže tak učiníš, polož si na bojiště 2/2 černou bytost-token s typem Zombie a každý protihráč odloží vrchní dvě karty své knihovny do hřbitova.

Ojutai's Command

2WhiteBlue

Instant

 

Zvol si dvě —

• Vrať si cílovou kartu bytosti s převedenou manovou cenou 2 a méně ze svého hřbitova na bojiště.

• Získáváš 4 životy.

• Zruš cílové kouzlo bytosti.

• Lízni kartu.

Pristine Skywise

4WhiteBlue

Bytost — Dragon

6/4

Flying

Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, odtapni Pristine Skywise. Získává do konce kola imunitu vůči barvě dle tvé volby..

 

Šlechta Ojutaiova rodu, nebeští mudrcové vidí své nepřátele jako hádanky, které je třeba vyřešit.

Ruthless Deathfang

4BlueBlack

Bytost — Dragon

4/4

Flying

 

Kdykoli obětuješ bytost, cilový hráč obětuje bytost.

 

"Přineste mrtvé, jejich šklebo-lebi a prasko-kosti. Budeme hodovat na jejich kvílících duších."
—Silumgar, přeloženo z dračího jazyka

Sarkhan Unbroken

2GreenBlueRed

Sférochodec — Sarkhan

4

+1: Lízni kartu, pak si přidej do svého manového poolu jednu manu jakékoli barvy.

 

 −2: Polož si na bojiště 4/4 červenou bytost-token s typem Dragon a s flying.

 

−8: Najdi si v knihovně libovolný počet karet bytostí s typem Dragon a polož je na bojiště. Pak si zamíchej knihovnu.

 

Savage Ventmaw

4RedGreen

Bytost — Dragon

4/4

Flying

Kdykoli Savage Ventmaw útočí, přidej RedRedRedGreenGreenGreen do svého manového poolu. Do konce kola tato mana nemizí z tvého manového poolu s koncem fází a kroků.

 

 

Silumgar's Command

3Black 

Instant

 

Zvol si dvě —

• Zruš cílové kouzlo, které není bytost.

• Vrať cílový permanent do ruky vlastníka.

• Cílová bytost získává do konce kola -3/-3.

• Znič cílového sférochodce.

 

 

Swift Warkite

4BlackRed

Bytost — Dragon

4/4

Flying

 

Když Swift Warkite vstupuje na bojiště, můžeš si na bojiště položit kartu bytost s převedenou manovou cenou 3 nebo méně z tvé ruky nebo z tvého hřbitova. Ona bytost získává haste. Na začátku příští fáze konce kola si vrať onu bytost do ruky.

Ancestral Statue

4

Artefaktová bytost — Golem

3/4

Když Ancestral Statue vstupuje na bojiště, vrať permanent pod tvou kontrolou, který není země, do ruky vlastníka.

Mág probudil sochu v naději, že se od ní dozví ztracenou historii svého klanu, ale socha měla zájem jen o boj.

Atarka Monument

3

Artefakt

 

Tap: Přidej Red nebo Green do svého manového poolu.

4RedGreen: Atarka Monument se do konce kola stává 4/4 červeno-zelenou artefaktovou bytostí s typem Dragon a s flying.

 

Atarka je uctívána a krmena svými následovníky v Ayagoru, Dračí míse.

Custodian of the Trove

3

Artefaktová bytost — Golem

2/5

Defender

Custodian of the Trove vstupuje na bojiště tapnutá.

Silumgar si libuje v přetváření pokladů jiných klanů, aby sloužily jeho chamtivosti.

Dragonloft Idol

4

Artefaktová bytost — Gargoyle

3/3

Pokud kontroluješ permanent s typem Dragon, Dragonloft Idol  má +1/+1, flying a trample.

Idoly byly ukuty v době Soumraku chánů, když se draci zmocnili vlády nad Tarkirem a jeho lidé se poddali pěti dračím vládcům.

Dromoka Monument

3

Artefakt

 

Tap: Přidej Green nebo White do svého manového poolu.

4GreenWhite: Dromoka Monument se do konce kola stává 4/4 zeleno-bílou artefaktovou bytostí s typem Dragon a s flying.

 

Dromoka vládne z Velkého hnízda nad Arashinem, ústředním městem Proměnlivých pustin.

Gate Smasher

3

Artefakt — Vybavení

 

Gate Smasher může být připojena jen na bytost s odolností 4 a více.

Vybavená bytost má +3/+0 a trample.

Vybav 3

 

Keeper of the Lens

1

Artefaktová bytost — Golem

1/2

Můžeš se dívat na lícem dolů otočené bytosti, které nekontroluješ. (Můžeš tak činit kdykoli.)

"Vidí vše, ale odhalí to jen málo vyvoleným."
—Taigam, ojutaiský mistr

Kolaghan Monument

3

Artefakt

 

Tap: Přidej Black nebo Red do svého manového poolu.

4BlackRed: Kolaghan Monument se do konce kola stává 4/4 červeno-černou artefaktovou bytostí s typem Dragon a s flying.

Kolaghan nemá žádný trvalý domov, ale její učedníci nechávají za sebou pomníky jejím dobyvatelským úspěchům.

Ojutai Monument

3

Artefakt

 

Tap: Přidej White nebo Blue do svého manového poolu.

4WhiteBlue: Ojutai Monument se do konce kola stává 4/4 modro-bílou  artefaktovou bytostí s typem Dragon a s flying.

 

Ojutai tráví čas ve všech svých pevnostech, ale pro své meditace má nejraději pevnost Cori.

Silumgar Monument

3

Artefakt

 

Tap: Přidej Blue nebo Black do svého manového poolu.

4BlueBlack: Silumgar Monument se do konce kola stává 4/4 modro-černou artefaktovou bytostí s typem Dragon a s flying.

 

Silumgar ovládá svůj klan z pevnosti na řece Marang, kde odpočívá na hromadě pokladů.

Spidersilk Net

0

Artefakt — Vybavení

 

Vybavená bytost má +0/+2 a reach. (Může blokovat bytosti s flying.)

Vybav 2 (2: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš pouze tehdy, kdy je možno hrát sorcery.)

"Draci jsou nám nadřazeni, ale pokud to náš dračí pán přkáže, budeme s nimi bojovat. "

Stormrider Rig

2

Artefakt — Vybavení

 

Vybavená bytost má +1/+1.

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu bytost, můžeš na ni Stormrider Rig  připojit.

 

Equip 2

Tapestry of the Ages

4

Artefakt

 

2Tap: Lízni kartu. Aktivuj tuto schopnost pouze pokud jsi toto kolo seslal/a kouzlo, které není bytost.

"Abzan, Jeskai, Sultai, Mardu, Temur— jména ztracena v proudu historie, ale rozhodně stojí za další studium."
—Narset

Vial of Dragonfire

2

Artefakt

 

2Tap, Obětuj Vial of Dragonfire: Vial of Dragonfire udělí 2 zranění cílové bytosti.

Designovány prastarým artificérem, tyto fióly jsou dost odolné na to, aby udržely samotná dračí dech  - dokud není zapotřebí.

Evolving Wilds

 

Země

 

Tap, Obětuj Evolving Wilds: Vyhledej si v knihovně kartu základní země a polož ji na bojiště tapnutou. Pak si zamíchej knihovnu..

Země je neuvěřitelně odolná. Pokud by měla zahynout, zrodí se znovu.

Haven of the Spirit Dragon

 

Země

 

Tap: Přidej 1 do svého manového poolu.

Tap: Přidej do svého manového poolu jednu manu jakékoli barvy. Tuto manu můžeš použít pouze na seslání kouzla bytosti s typem Dragon.

2, Tap, Obětuj Haven of the Spirit Dragon: Vrať si cílovou kartu bytosti s typem Dragon nebo cílovou kartu sférochodce s typem Ugin ze svého hřbitova do ruky.

 

 

Translation  by Jan Adam, 2015