Překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele. Kontakt:  mudrc@mysticshop.cz 

 

Jméno

Typ

Cena

S/O

Herní text

Flavor text

Aegis of the Heavens

Instant

11

Cílová bytost získává do konce kola +1/+7.0

 

Vnitřní síla se neprojeví většinou až do chvíle, kdy se stane rozhodující.

Aethershield Artificer

Bytost — Dwarf Artificer

11

3/3

Na začátku bojové fáze ve tvém kole, cílová artefaktová bytost pod tvou kontrolou získává do konce kola +2/+2 a nezničitelnost. (Zranění a efekty říkající „znič“ ji nezničí.)

Většina kovářů pracuje s kovem, ale jiní preferují choulostivější materiály.

Ajani, Adversary of Tyrants

Legendární sférochodec — Ajani

111

4

+1: Polož +1/+1 žeton na každou z až dvou cílových bytostí


−2: Vrať cílovou kartu bytosti s převedenou manovou cenou 2 či méně ze svého hřbitova na bojiště.


−7: Získáváš emblém s "Na začátku tvé fáze konce kola si vytvoř tří 1/1 bílé Bytosti-tokeny s typem Cat a s lifelink."

Ajani's Last Stand

Očarování

111

Kdykoli bytost nebo sférochodec pod tvou kontrolou zemře, můžeš obětovat Ajani's Last Stand. Pakliže tak učiníš, vytvoř si 4/4 bílou bytost-token s typem Avatar a s flying.


Pokud tě kouzlo nebo schopnost pod kontrolou protihráče donutí zahodit tuto kartu, pokud kontroluješ permanent s typem Plains, vytvoř si 4/4 bílou bytost-token s typem Avatar a s flying.

Ajani's Pridemate

Bytost — Cat Soldier

11

2/2

Kdykoli získáš životy, můžeš položit na Ajani's Pridemate +1/+1 žeton.

 

"Když prospívá jedinec, prospívá celá smečka."
—Jazal Zlatohřívý

Ajani's Welcome

Očarování

1

Kdykoli  vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu bytost, získáváš 1 život.

"Nemůžeš dobře ochraňovat jiné, pokud zanedbáváš vlastní blahobyt."

Angel of the Dawn

Bytost — Angel

11

3/3

Flying


Když Angel of the Dawn vstupuje na bojiště, bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+1 a vigilance. (Netapují se do útoku.)

Zpívá pro všechny, jejichž hlasy byly umlčeny.

Cavalry Drillmaster

Bytost — Human Knight

11

2/1

Když Cavalry Drillmaster vstupuje na bojiště, cílová bytost získává do konce kola +2/+0 a first strike (Udělí bojové zranění před bytostmi bez first strike.)

Cleansing Nova

Sorcery

111

Zvol si jedno —


• Znič všechny bytosti.


• Znič všechny artefakty a očarování.

Ve svých posledních momentech uzřeli démoni krásu v její nejčistší formě.

Daybreak Chaplain

Bytost — Human Cleric

11

1/3

Lifelink (Zranění, které udělí, ti přidá odpovídají počet životů.)

"Nechť skrze mne světlo září, aby vedlo ztracené."

Dwarven Priest

Bytost — Dwarf Cleric

11

2/4

Když Dwarven Priest vstupuje na bojiště, získáváš 1 život za každou bytost pod tvou kontrolou.

"Tyto zdobné haly jsou pod mnou ochranou."

Gallant Cavalry

Bytost — Human Knight

11

2/2

Vigilance (Netapuje se do útoku.)
Když Gallant Cavalry vstupuje na bojiště, Vytvoř si 2/2 bílou bytost-token s typem Knight s vigilance.

"Mé povinnosti nekončí na našich hranicích."

Herald of Faith

Bytost — Angel

111

4/3

Flying


Kdykoli Herald of Faith útočí, získáváš 2 životy.

Kněží se modlili za spasení. Vojáci za vítězství. Vyslyšeni byli všichni.

Hieromancer's Cage

Očarování

11

Když Hieromancer's Cage vstupuje na bojiště, vypověz ze hry cílový permanent, který není země, dokud Hieromancer's Cage neopustí bojiště.

Zákony chrání, ale i zadržují.

Inspired Charge

Instant

111

Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +2/+1.

 

"Nemožné! Jak nás mohli porazit? Měli jsme barikády, válečné slony….a jich byla proti nám sotva desetina!"
—Generálka Avitora

Invoke the Divine

Instant

11

Znič cílový artefakt nebo očarování. Získáváš 4 životy.

"Nech odplynout vše, co tě trápí. Odhoď svá břemena a pro věrné dům světla zbuduj."
—Píseň všehomíra, zpěv 1008

Isolate

Instant

1

Vypověz ze hry cílovou permanent with converted mana cost 1.

Trojí byl jeho zločin, dvojí jeho prosby, jediný konečný osud.

Knight of the Tusk

Bytost — Human Knight

111

3/7

Vigilance (Netapuje se do útoku.)

"Kůň? Na co koně?"

Knight's Pledge

Očarování — Aura

11

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +2/+2.

"Dokud vytrvá má víra, vytrvám i já."

Knightly Valor

Očarování — Aura

11

Očaruj bytost


Když Knightly Valor vstupuje na bojiště, vytvoř si 2/2 bílou bytost-token s typem Knight s vigilance. (Netapuje se do útoku.)


Očarovaná bytost má +2/+2 a vigilance.

Lena, Selfless Champion

Legendární bytost — Human Knight

111

3/3

Když Lena, Selfless Champion vstupuje na bojiště, vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Soldier za každou bytost pod tvou kontrolou, která není token.

Obětuj Lena: Bytosti pod tvou kontrolou se silou menší, než je síla Lena, Selfless Champion, získávají do konce kola nezničitelnost.

"Ti, jenž konají zlo a ti, jenž nekonají nic, si zaslouží stejné opovržení.“

Leonin Vanguard

Bytost — Cat Soldier

1

1/1

Na začátku bojové fáze ve tvém kole, pokud kontroluješ tři nebo více bytostí, Leonin Vanguard získává do konce kola +1/+1 a ty získáváš 1 život.

Nejlepší bojovníci umí  jak ublížit, tak vyléčit.

Leonin Warleader

Bytost — Cat Soldier

111

4/4

 

Kdykoli Leonin Warleader útočí, vytvoř si dvě 1/1 bílé bytosti-tokeny s typem Cat a s lifelink, tapnuté a útočící.

Když jeden leonin loví, mnoho dalších je jistě poblíž.

Loxodon Line Breaker

Bytost — Elephant Soldier

11

3/2

 

Loxodoni mají pevné tělo i ducha. Nehledě na šance, vždy kráčejí do bitvy jako první.

 

Luminous Bonds

Očarování — Aura

11

Očaruj bytost


Očarovaná bytost nemůže útočit ani blokovat.

"Tvá role v tomto boji končí, upíre. Zvykej si na žízeň.“

Make a Stand

Instant

11

Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+0 a nezničitelnost. (Zranění a efekty říkající „znič“ je nezničí.)

Na malou chvíli stáli hrdě zpříma, veškerý strach zapomenut.

Mentor of the Meek

Bytost — Human Soldier

11

2/2

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiná bytost se silou 2 či méně, můžeš zaplatit  1. Pakliže tak učiníš, lízni kartu.

"V těchto halách nejde o to složit nebo nesložit zkoušky. Vaše první opravdová zkouška přijde s prvním úplňkem."

Mighty Leap

Instant

11

Cílová bytost získává do konce kola  +2/+2 a flying.

 

"Cítím v Druhém slunci přítomnost Faraona-Boha, a na jeho paprscích stoupám vzhůru.“

Militia Bugler

Bytost — Human Soldier

11

2/3

Vigilance (Netapuje se do útoku.)


Když Militia Bugler vstupuje na bojiště, podívej se na vrchní čtyři karty své knihovny. Můžeš z nich ukázat kartu bytosti se silou 2 či méně a dát si ji do ruky. Zbytek dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Novice Knight

Bytost — Human Knight

1

2/3

Defender (Nemůže útočit.)


Pokud je Novice Knight očarována nebo vybavena, může útočit, jako kdyby neměla defender.

I ten největší hrdina začíná od píky.

Oreskos Swiftclaw

Bytost — Cat Warrior

11

3/1

 

Leoninové z Oresku se snadno urazí – ne proto, že by byli tak nedůtkliví, ale proto, že jsou vždy hotovi k boji.

 

Pegasus Courser

Bytost — Pegasus

11

1/3

Flying


Kdykoli Pegasus Courser útočí, jiná cílová útočící bytost získává do konce kola flying.

Pegas si svého jezdce volí sám, ty hodné vynese do oblak a všechny ostatní shodí na zem.

Remorseful Cleric

Bytost — Spirit Cleric

11

2/1

Flying


Obětuj Remorseful Cleric: Vypověz ze hry všechny karty ze hřbitova cílového hráče.

Celý život přetvařování se navenek nestačí k zajištění věčného spánku.

Resplendent Angel

Bytost — Angel

111

3/3

Flying


Na začátku každé fáze konce kola, pokud jsi toto kolo získal/a 5 či více životů, vytvoř si 4/4 bílou bytost-token s type Angel, s flying a vigilance.


1111: Do konce kola získává Resplendent Angel +2/+2 a lifelink

Revitalize

Instant

11

Získáváš 3 životy.


Lízni kartu.

"Lektvar zdatného felčara nenahradí, ale udrží ti pajšl pohromadě."
—Torricks, polní felčar

Rustwing Falcon

Bytost — Bird

1

1/2

Flying

 

Žijící hlavně na prériích a křovinatých savanách, sokoli občas hnízdí v dračích kostrách.

Shield Mare

Bytost — Horse

111

2/3

Shield Mare nemůže být blokována červenými bytostmi.


Když Shield Mare vstupuje na bojiště nebo se stane cílem kouzla či schopnosti pod kontrolou protihráče, získáváš 3 životy.

Kudy projde, řád poráží chaos.

Star-Crowned Stag

Bytost — Elk

11

3/3

Kdykoli Star-Crowned Stag útočí, tapni cílovou bytost pod kontrolou protihráče.

Bílý jako světlo hvězd na sněhu, zjevuje se jen při zimním slunovratu.

Suncleanser

Bytost — Human Cleric

11

1/4

Když Suncleanser vstupuje na bojiště, zvol si jedno —


• Odstraň všechny žetony z cílové bytosti. Dokud Suncleanser setrvává na bojišti, nelze na onu bytost umísťovat žádné žetony. 


• Cílový hráč ztratí všechny žetony. Dokud Suncleanser setrvává na bojišti, onen hráč nemůže získávat žádné žetony.

Take Vengeance

Sorcery

11

Znič cílovou tapnutou bytost.

 

"Tvá smrt bude balzámem, tvůj odchod vítanou změnou a všichni si oddechnou, až se dozví o tvém konci. "

 

Trusty Packbeast

Bytost — Beast

11

2/3

 

Když Trusty Packbeast vstupuje na bojiště, vrať cílovou kartu artefaktu ze svého hřbitova do ruky.

"S Margaret jsem došel až na konec světa a zpátky. "
—Hewen Frit, kupec

Valiant Knight

Bytost — Human Knight

11

3/4

Ostatní bytosti s typem Knight pod tvou kontrolou mají +1/+1.


111: Bytosti s typem Knight pod tvou kontrolou získávají do konce kola double strike.

"Porážka není důvodem pro ústup, ale znamením, že se musíme dvakrát více snažit tento boj vyhrát."

Aether Tunnel

Očarování — Aura

11

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +1/+0 a nemůže být blokována.

Když nemůžeš najít průchod, udělej si jej.

Anticipate

Instant

11

Podívej se na vrchní tři karty své knihovny. Jednu z nich si dej do ruky a zbytek na spodek knihovny v libovolném pořadí.

Věštit budoucnost je snadné, když máš moc ji změnit.

Aven Wind Mage

Bytost — Bird Wizard

11

2/2

Flying


Kdykoli sesíláš kouzlo typu instant nebo sorcery, Aven Wind Mage získává do konce kola +1/+1.

"Mé schopnosti rostou každým úderem křídel."

Aviation Pioneer

Bytost — Human Artificer

11

1/2

Když Aviation Pioneer vstupuje na bojiště, Vytvoř si 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Thopter a s flying.

"Říkají, že dokonalosti je nemožné dosáhnout. O létání to říkali taky."

Bone to Ash

Instant

111

Zruš cílové kouzlo bytosti.


Lízni kartu.

"Dokážu si představit horší konec. No, když nad tím přemýšlím, možná ne."
—Ludevic, nekroalchymista

Cancel

Instant

111

Zruš cílové kouzlo.

"Sama rozhoduji, co mi stojí v cestě."

Departed Deckhand

Bytost — Spirit Pirate

11

2/2

Když se Departed Deckhand stane cílem kouzla, obětuj ji.


Departed Deckhan může být blokována pouze bytostmi s typem Spirit.

11: Jiná cílová bytost pod tvou kontrolou může být toto kolo blokována pouze bytostmi s typem Spirit.

Disperse

Instant

11

Vrať cílový permanent, který není země, do ruky vlastníka.

Je zbytečné říkat si „drž se“, když nemáte čím.

Divination

Sorcery

11

Lízni dvě karty.

 

"Hvězdy skrývají tvůj osud. Nechť máš sílu přijmout jejich věštbu."

Djinn of Wishes

Bytost — Djinn

111

4/4

Flying


Djinn of Wishes vstupuje na bojiště se třemi žetony přání na sobě.


111, Odstraň žeton přání z Djinn of Wishes: Otoč vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji zahrát bez placení její manové ceny. Pakliže tak neučiníš, vypověz ji ze hry.

Dwindle

Očarování — Aura

11

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má -6/-0.


Když očarovaná bytost blokuje, znič ji. (Útočící bytost bude stále blokována.)

Pro sbírku docházelo místo, takže čaroděj zvolil improvizované řešení.

Essence Scatter

Instant

11

Zruš cílové kouzlo bytosti.

 

Spoléhat na na štěstí je antitezí Kefnetových upjatých studií. Ti, kdo spoléhají v jeho bludišti na náhodu, se nikdy nedostanou ven.

Exclusion Mage

Bytost — Human Wizard

11

2/2

Když Exclusion Mage vstupuje na bojiště, vrať cílovou bytost pod kontrolou protihráče do ruky vlastníka.

Úspěch v bitvě začíná tím umět si říci, s kým stojí za to bojovat.

Frilled Sea Serpent

Bytost — Serpent

111

4/6

111: Frilled Sea Serpent nemůže být toto kolo blokována.

"Zasekni a táhni. Ne počkej! Zpátky! Pusť to! "
—Gertrude, hlubokomořská rybářka

Gearsmith Prodigy

Bytost — Human Artificer

1

1/2

Gearsmith Prodigy má +1/+0, pokud kontroluješ artefakt.

Mladí artificéři na Kaladeshi nechávají svou představivost běžet bez omezení.

Ghostform

Sorcery

11

Až dvě cílové bytosti nemohou být toto kolo blokovány.

"Paklíče jsou pro amatéry.“

 

 

 

 

 

 

Horizon Scholar

Bytost — Sphinx

11

4/4

Flying


Když Horizon Scholar vstupuje na bojiště, proveď scry 2. (Podívej se na dvě vrchní karty své knihovny. Můžeš  libovolný počet z nich dát na spodek své knihovny a zbytek na vršek v jakémkoli pořadí.)

Metamorphic Alteration

Očarování — Aura

11

Očaruj bytost


Jak Metamorphic Alteration vstupuje na bojiště, zvol si bytost.


Očarovaná bytost je kopií zvolené bytosti.

Mirror Image

Bytost — Shapeshifter

11

0/0

Můžeš nechat Mirror Image vstoupit na bojiště jako kopii libovolné bytost, již kontroluješ.

Život měňavce je plný změn.

Mistcaller

Bytost — Merfolk Wizard

1

1/1

 

Obětuj Mistcaller: Do konce kola, pokud by měla bytost, která není token, vstoupit na bojiště a nebyla přitom  seslána, namísto toho ji vypověz ze hry. 

 

Pro ty, kdo nechtějí být rušeni, je pohostinnost na posledním místě.

Mystic Archaeologist

Bytost — Human Wizard

11

2/1

111: Lízni dvě karty

Potěšení z objevování je hnacím motorem honby za věděním.

Omenspeaker

Bytost — Human Wizard

11

1/3

 

Když Omenspeaker vstupuje na bojiště, proveď scry 2. (Podívej se na dvě vrchní karty své knihovny. Můžeš  libovolný počet z nich dát na spodek své knihovny a zbytek na vršek v jakémkoli pořadí.)

Její proroctví ohromují i ji samotnou, když je pronáší.

Omniscience

Očarování

1111

Můžeš sesílat kouzla z ruky bez placení jejich manových cen.

 

"Věci, které jsem si kdysi představoval coby životní úspěchy, byly pouze prvními krůčky k budoucnosti, kterou sotva začínám chápat. "
—Jace Beleren

 

One with the Machine

Sorcery

11

Lízni počet karet rovný nejvyšší převedené manové ceně mezi artefakty, které kontroluješ.

 

"Když jsem zabudoval Sférový most do svého těla, cítil jsem, jak má sférochodecká jiskra zaplanula jako nikdy předtím. Multivesmír byl pro mne najednou hračkou. Bylo to…neuvěřitelné. "
—Tezzeret

 

Patient Rebuilding

Očarování

111

Na začátku tvé udržovací fáze, cílový protihráč odloží vrchní tři karty své knihovny do svého hřbitova, pak lízni kartu za každou takto do hřbitova odloženou kartu země.

Nicol Bolas nehodlal spočinout, dokud znovu nezíská někdejší moc.

Psychic Corrosion

Očarování

11

Kdykoli lízneš kartu, každý protihráč odloží vrchní dvě karty své knihovny do svého hřbitova

 

"Zničit něčí mysl znamená odsoudit jej k osudu horšímu, než smrt. Je to hrozivá moc. "
—Jace Beleren

Sai, Master Thopterist

Legendární bytost — Human Artificer

11

1/4

Kdykoli sesíláš kouzlo artefaktu, vytvoř si 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Thopter a s flying.


11, Obětuj dva artefakty: Lízni kartu.

"Konstruktérství bez umění a estetiky je jen nóbl způsobem, jak plnit vrakoviště“

Salvager of Secrets

Bytost — Merfolk Wizard

111

2/2

Když Salvager of Secrets vstupuje na bojiště, vrať cílovou kartu typu instant nebo sorcery ze svého hřbitova do ruky.

Největší poklady hlubin jsou ozvěnami světa nad hladinou.

Scholar of Stars

Bytost — Human Artificer

11

3/2

Když Scholar of Stars vstupuje na bojiště, pokud kontroluješ artefakt, lízni kartu.

"Cesta podle hvězd je tak spolehlivá, jako nástroje, kterými je proměřena."

Sift

Sorcery

11

Lízni tři karty, pak zahoď kartu.

Nejdéle setrvávej u myšlenek, které září nejjasněji.

Skilled Animator

Bytost — Human Artificer

11

1/3

Když Skilled Animator vstupuje na bojiště, cílový artefakt pod tvou kontrolou se stává artefaktovou bytostí se základní silou a odolností 5/5, dokud Skiller Animator zůstává na bojišti.

Sleep

Sorcery

111

 

Tapni všechny bytosti pod kontrolou cílového hráče. V příští odtapovací fázi onoho hráče se neodtapnou.

"Dopřeji jim snů tak úžasných, že váhají s návratem do světa bdělosti. "
—Garild, merfolčí mág

Snapping Drake

Bytost — Drake

11

3/2

Flying

 

Nerudný, špatně vycvičený a tvrdohlavý jako mezek, dráček je perfektní zkouškou vůle svého pána.

Supreme Phantom

Bytost — Spirit

11

1/3

Flying

Ostatní bytosti s typem Spirit pod tvou kontrolou mají +1/+1.

Schopnosti vladaře nezmizí s posledním úderem srdce.

Surge Mare

Bytost — Horse Fish

11

0/5

Surge Mare nemůže být blokována zelenými bytostmi.


Kdykoli Surge Mare udělí zranění protihráči, můžeš si líznout kartu. Pakliže tak učiníš, zahoď kartu.


11: Surge Mare získává do konce kola +2/-2.

Kudy projde, vlny se vzdouvají k nebesům.

Switcheroo

Sorcery

11

Prohoď kontrolu mezi dvěma cílovými bytostmi.

Pozdrav svého nového kamaráda.

Tezzeret, Artifice Master

Legendární sférochodec — Tezzeret

111

5

+1: Vytvoř si 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Thopter a s flying.


0: Lízni kartu. Pokud kontroluješ tři či více artefaktů, lízni namísto toho dvě karty. 


9: Získáváš emblém s "Na začátku tvé fáze konce kola, najdi si v knihovně kartu permanentu, dej si ji na bojiště, pak si zamíchej knihovnu.

Tolarian Scholar

Bytost — Human Wizard

11

2/3

 

Tolarijské akademie podporují tradici studií a výzkumu, zatímco odrazují od těch druhů experimentů, které zničily původní Tolarii.

 

Totally Lost

Instant

11

Polož cílový permanent, který není země, na vršek knihovny vlastníka.

Fblthp vždycky nesnášel davy.

Uncomfortable Chill

Instant

11

Bytosti pod kontrolou tvých protihráčů získávají do konce kola -2/-0.


Lízni kartu.

Chlad zpomalil jejich pohyby, až se hýbaly pouze oči panicky těkající pod ledem.

Wall of Mist

Bytost — Wall

11

0/5

Defender (Nemůže útočit.)

 

Mořské dno je poseto kostmi hlupáků, co se odvážili vplout do mlhy.

 

Windreader Sphinx

Bytost — Sphinx

111

3/7

Flying


Kdykoli útočí bytost s flying, můžeš si líznout kartu.

"Tvá mysl je příliš zaujata hloupostmi, než abys slyšel tajemství v šepotu vánku."

Abnormal Endurance

Instant

11

Cílová bytost získává do konce kola +2/+0 a "Když tato bytost zemře, vrať ji na bojiště tapnutou pod kontrolu vlastníka."

Houževnatost přetrvává, i když umírá naděje.

Blood Divination

Sorcery

11

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla obětuj bytost.


Lízni tři karty.

Předpovídat budoucnost může být celkem špinavá práce.

Bogstomper

Bytost — Beast

111

6/5

 

"Navzdory své velikosti to jsou vlídní býložravci. Přibližujte se opatrně a broukejte si potichu melodii, aby věděli, že jim nechcete ublížit. "
—Vivien Reid

Bone Dragon

Bytost — Dragon Skeleton

111

5/4

Flying


111, Vypověz ze hry sedm jiných karet ze svého hřbitova: Vrať Bone Dragon ze svého hřbitova na bojiště tapnutou.

Jeho řev je chřestěním tisíce kostí.

Child of Night

Bytost — Vampire

11

2/1

Lifelink (Zranění, které udělí, ti ihned přidá odpovídající počet životů.)

Hříchy na denním světle příliš odporné jsou v noci o mnoho přijatelnější.

Death Baron

Bytost — Zombie Wizard

111

2/2

Bytosti s typem Skeleton pod tvou kontrolou a ostatní bytosti s typem Zombie pod tvou kontrolou mají +1/+1 a deathtouch.

Pro nekromantské barony je zabíjení a nábor rekrutů jedno a to samé.

Demon of Catastrophes

Bytost — Demon

111

6/6

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla obětuj bytost.


Flying, trample

Rozšklebila se jáma, k nebi se zvedl sloupec mastného kouře, a obří tyčící se postava promluvila, „Přijímám tuto oběť.“

Diregraf Ghoul

Bytost — Zombie

1

2/2

Diregraf Ghoul vstupuje na bojiště tapnutá.

 

"Tenhle má aspoň ruce a nohy. No, větší část nohou."
—Enslow, povolávač ghúlů z Nefalie

Doomed Dissenter

Bytost — Human

11

1/1

Když Doomed Dissenter zemře, vytvoř si 2/2 černou bytost-token s typem Zombie.

Vypovězení z města Faraona-Boha mají před sebou jediný osud.

Duress

Sorcery

1

Cílový hráč ukáže ruku. Vyber si z ní kartu, která není ani bytost, ani země. Onen hráč zvolenou kartu zahodí.

"Když o tom přemýšlíte, bolí to víc. "
—Hákoš, kabalský mučitel

Epicure of Blood

Bytost — Vampire

11

4/4

Kdykoli získáváš životy, každý soupeř ztratí 1 život..

"Plné tělo, s tóny vydělané kůže. Slušný ročník.“

Fell Specter

Bytost — Specter

11

1/3

Flying


Když Fell Specter vstupuje na bojiště, cílový protihráč zahodí kartu.


Kdykoli protihráč zahodí kartu, onen hráč ztrácí 2 životy.

Fraying Omnipotence

Sorcery

111

Každý hráč ztratí polovinu životů, pak zahodí polovinu karet z ruky, pak obětuje polovinu bytostí, jež kontroluje. Pokaždé se zaokrouhluje nahoru.

Velká Náprava, která uzdravila Multivesmír, také rozpárala předivo moci Nicola Bolase.

Gravedigger

Bytost — Zombie

11

2/2

Když Gravedigger vstupuje na bojiště, můžeš si vrátit cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova do ruky.

Plná rakev je jako plná truhla – přitahuje zloděje.

Graveyard Marshal

Bytost — Zombie Soldier

11

3/2

11, Vypověz ze hry kartu bytosti ze svého hřbitova: Vytvoř si tapnutou 2/2 černou bytost-token s typem Zombie.

"Vstávejte, moje zlatíčka. Máme práci."
—Isareth Probouzečka

Hired Blade

Bytost — Human Assassin

11

3/2

Flash (Můžeš toto kouzlo seslat, kdykoli můžeš seslat instant)

 

"Pokud je chcete mrtvé, kupte si na to jed. Pokud chcete, aby před smrtí prožili nejhorší den svého života, pojďme si promluvit o ceně."

 

Infectious Horror

Bytost — Zombie Horror

11

2/2

Kdykoli Infectious Horror útočí, každý protihráč ztrácí 2 životy.

V dějinách Grixisu nikdo neumřel stářím.

Infernal Reckoning

Instant

1

Vypověz ze hry cílovou bezbarvou bytost. Získáváš počet životů rovný její síle.

 

"Až budou tito vetřelci pryč, Zendikar bude můj trůn, můj palác, moje hřiště. "

 

Infernal Scarring

Očarování — Aura

11

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +2/+0 a  "Když tato bytost zemře, lízni kartu."

Na toho, kdo byl zaživa poznamenán démony, se bude jako na jednoho vzpomínat.

Isareth the Awakener

Legendární bytost — Human Wizard

111

3/3

Deathtouch


Kdykoli Isareth the Awakener útočí, můžeš zaplatit
1. Pakliže tak učiníš, vrať cílovou kartu bytostis převedenou manovou cenou rovnou X ze svého hřbitova na bojiště s žetonem mrtvoly na sobě. Pokud by ona bytost měla jakkoli opustit bojiště, namísto toho ji vypověz ze hry.

Lich's Caress

Sorcery

111

Znič cílovu bytost. Získáváš 3 životy.

 

Lich se musí živit dušemi smrtelníků, aby si uchoval věčný život.

Liliana, Untouched by Death

Legendární sférochodec — Liliana

111

4

+1: Odlož vrchní tři karty své knihovny do svého hřbitova. Pokud má alespoň jedna typ Zombie, každý protihráč ztrácí 2 životy a ty 2 životy získáváš.


−2: Cílová bytost získává do konce kola -X/-X, kde X je počet permanentů s typem Zombie, které kontroluješ. 


3: Toto kolo můžeš sesílat karty s typem Zombie ze svého hřbitova.

Liliana's Contract

Očarování

111

Když Liliana's Contract vstupuje na bojiště, lízni čtyři karty a ztrať 4 životy.


Na začátku své udržovací fáze, pokud kontroluješ čtyři nebo více permanentů s typem Demon různých jmen, vyhráváš hru.

Nesmrtelnost za každou cenu.

Macabre Waltz

Sorcery

11

Vrať si až dvě cílové karty bytostí ze svého hřbitova do ruky, pak zahoď kartu.

Liliana není nikdy tou, co by se nechala vést.

Mind Rot

Sorcery

11

Cílový hráč zahodí dvě karty.

 

Mnoho vynálezců zkolabovalo ve snaze vytvořit dokonalý design.

 

Murder

Instant

111

Znič cílovou bytost.

"“Není to práce, pokud si to užíváte."

Nightmare's Thirst

Instant

1

Získáváš 1 život. Cílová bytost získává do konce kola  -X/-X, kde X je počet životů, které sis toto kolo přidal/a.

 

Pocit, že vám něco sedí na prsou, je obvykle důsledek spánkové paralýzy. Obvykle.

 

Open the Graves

Očarování

111

Kdykoli pod tvou kontrolou zemře bytost, která není token, vytvoř si 2/2 černou bytost-token s typem Zombie.

Byla to noc jako každá jiná. Brzy se měla stát nocí, na kterou nikdo nezapomene.

Phylactery Lich

Bytost — Zombie

111

5/5

Indestructible


Jak Phylactery Lich vstupuje na bojiště, polož žeton fylakterie na artefakt pod tvou kontrolou.


Pokud nekontroluješ žádný permanent z žetonem fylakterie na sobě, obětuj Phylactery Lich.

Plague Mare

Bytost — Nightmare Horse

111

2/2

Plague Mare nemůže být blokována bílými bytostmi.


Když Plague Mare vstupuje na bojiště, bytosti pod kontrolou tvých protihráčů získávají do konce kola -1/-1.

Kde projde, spící začnou snít o nemocech a smrti.

Ravenous Harpy

Bytost — Harpy

11

1/2

Flying


1, Obětuj jinou bytost: Polož na Ravenous Harpy +1/+1 žeton.

Poklad harpyje je smradlavá, špinavá hromada cetek a mrtvol.

Reassembling Skeleton

Bytost — Skeleton Warrior

11

1/1

11: Vrať Reassembling Skeleton ze svého hřbitova na bojiště tapnutou. 

 

"Možná se ukážou se špatnou kostí nebo čelistí, ale vždycky se ukážou znovu."
—Zul Ashur, pán lichů

Rise from the Grave

Sorcery

11

Polož cílovou kartu bytosti ze hřbitova pod tvou kontrolu na bojiště. Ke svým dalším barvám a typům má navíc černou barvu a typ Zombie.

"Smrt neomlouvá neposlušnost."
—Liliana Vess

Skeleton Archer

Bytost — Skeleton Archer

11

3/3

Když Skeleton Archer vstupuje na bojiště, udělí 1 zranění jakémukoli cíli.

 

"Když přijde na přesnost zabíjení, duše je jen na obtíž. "
—Isareth Probouzečka

 

Skymarch Bloodletter

Bytost — Vampire Soldier

11

2/2

Flying
Když Skymarch Bloodletter vstupuje na bojiště, cílový protihráč ztrácí 1 život  a ty získáváš 1 život.

Z kouřového příkrovu permanentně visícího nad lodí se vynořila tichá postava, rty zkřiveny očekáváním a záští.

Sovereign's Bite

Sorcery

11

Cílový hráč ztrácí 3 životy  a ty získáváš 3 životy.

 

"Dal jsi tomuto království vše, milý rytíři. Odpočinek ti budiž odměnou."
Královna  Lian

Stitcher's Supplier

Bytost — Zombie

1

1/1

Když Stitcher's Supplier vstupuje na bojiště nebo zemře, odlož vrchní tři karty své knihovny do svého hřbitova.

Zužitkuje se všechno.

Strangling Spores

Instant

11

Cílová bytost získává do konce kola -3/-3.

 

Představ si, jak ti v plicích rostou tisícovky drobných houbiček.

.

Two-Headed Zombie

Bytost — Zombie

11

4/2

Menace (Může být blokována jen dvěma a více bytostmi.)

 

"Sešijte těla vlasy andělů, abyste zajistili, že budou v bitvě spolupracovat. "
—Rukověť sešívačova

Vampire Neonate

Bytost — Vampire

1

0/3

1, 1: Každý protihráč ztrácí 1 život a ty získáváš 1 život.

Jednoho dne budou ztělesněním smrtící elegance. Pro teď je jejich celým světem žízeň.

Vampire Sovereign

Bytost — Vampire

111

3/4

Flying,


Když Vampire Sovereign vstupuje na bojiště, cílový protihráč ztrácí 3 životy a ty získáváš 3 životy.

"Za své služby budeš odměněn."
—Královna Lian

Walking Corpse

Bytost — Zombie

11

2/2

 

"Nakrmit armádu je logistický problém. Se zombiemi je to výhoda. Bojují proto, aby se nakrmily. Kvůli krmení se jich bojí."
—Jadar, povolávač ghúlů z Nefalie.

Act of Treason

Sorcery

11

Do konce kola získáváš kontrolu nad cílovou bytostí. Odtapni onu bytost. Do konce kola získává haste. (Může toto kolo útočit a tapovat se.)

Toho dne dostala tragickou lekci: i ti nejčistší mohou být svedeni z cesty, pokud jsou emoce v srdci pokřiveny.

Alpine Moon

Očarování

1

Jak Alpine Moon vstupuje na bojiště, zvol si jméno nezákladní země.


Země zvoleného jména pod kontrolou protihráčů ztrácejí veškeré typy zemí a schopnosti, a získávají  "
1: Přidej si  jednu manu jakékoli barvy."

"Vzácný a fascinující fenomén."
—Tamiyo

Apex of Power

Sorcery

1111

Vypověz ze hry sedm vrchních karet tvé knihovny. Do konce kola můžeš sesílat takto vypovězené karty, které nejsou země.

Pokud bylo toto kouzlo sesláno z tvé ruky, přidej si deset man jakékoli barvy.

"Jak přeji si, tak staniž se."
—Nicol Bolas

Banefire

Sorcery

11

Banefire udělí X zranění jakémukoli cíli.


Pokud je X rovno 5 a více, nemůže být toto kouzlo zrušeno a udělení zranění nelze zabránit.

Pro Sarkhana Vola, je drak nejčistší formou divoké nádhery života.

Boggart Brute

Bytost — Goblin Warrior

11

3/2

Menace (Může být blokována jen dvěma a více bytostmi.)

Má největší klacek, takže se dá s jistotou předpokládat, že je vůdcem.

Catalyst Elemental

Bytost — Elemental

1