Překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele. Kontakt: mudrc@mysticshop.cz

Conspiracy-2.jpg

Jméno

Cena

Typ

S/O

Herní text

Flavor text

Ballot Broker

11

Bytost — Human Advisor

2/3

Kdykoli hlasuješ, můžeš hlasovat jednou navíc.(Hlas navíc může být použit k hlasování pro stejnou možnost, nebo pro jinou.)

"Obchodníci a politici? Rozdíl jen v pojmenování."
—Královna
 Marchesa

Custodi Peacekeeper

11

Bytost — Human Cleric

2/3

Ukaž Custodi Peacekeeper, když ji draftuješ, a poznamenej si, kolik karet jsi toto kolonadraftoval/a, včetně Custodi Peacekeeper.


1, 1: Tapni cílovou bytost se silou rovnou nebo nižší než nejvyšší číslo tebou poznamenané pro karty jménem Custodi Peacekeeper.

 

Custodi Soulcaller

111

Bytost — Human Cleric

1/2

Melee (Kdykoli tato bytost útočí, získává +1/+1 za každého protihráče, na kterého jsi toto kolo svými bytostmi zaútočil/a.)


Kdykoli Custodi Soulcaller útočí, vrať si na bojiště kartu bytosti s převedenou manovou cenou X či méně, kde X je počet hráčů, na které jsi v této bojové fázi útočil/a bytostmi.

 

Lieutenants of the Guard

11

Bytost — Human Soldier

2/2

Dilema rady - Když Lieutenants of the Guardvstupuje na bojiště, starting with you, každý hráč hlasuje pro sílu nebo množství. Za každý hlas pro sílu polož na Lieutenants of the Guard jeden +1/+1 žeton, a za každý hlas pro množství si polož na bojiště 1/1 bílou bytost-token typemSoldier.

 

Noble Banneret

111

Bytost — Human Knight

3/3

Draftuj  Noble Banneret lícem vzhůru
Když draftuješ kartu bytosti, můžeš ji ukázat, poznamenat si její jméno, pak otoč NobleBanneret lícem dolů.


Pokud kontroluješ alespoň jednu či více  bytostíse jménem, které sis poznamenal pro karty jménem Noble Banneret, Noble Banneret a ony bytosti mají +1/+1 a lifelink

.

 

Palace Jailer

111

Bytost — Human Soldier

2/2

Když Palace Jailer vstupuje na bojiště, stáváš se vládcem.


When Palace Jailer vstupuje na bojiště, vypověz ze hry cílovou bytost pod kontrolou protihráče, dokud se některý protihráč nestane vládcem.(Bytost se vrací pod kontrolu vlastníka.)

 

Palace Sentinels

11

Bytost — Human Soldier

2/4

Když Palace Sentinels vstupuje na bojiště, stáváš se vládcem.

"Ten, jemuž byli poddáni lidé dobrovolně, takovou ochranunepotřeboval 
—Adriana
, kapitánka stráže

Paliano Vanguard

11

Bytost — Human Soldier

2/2

Draft Paliano Vanguard lícem vzhůru
Když draftuješ kartu bytosti, můžeš ji ukázat, poznamenat si její typy bytosti, pak otoč PalianoVanguard lícem dolů.


Ostatní bytosti pod tvou kontrolou, které mají typ poznamenaný si tebou pro karty jménem Paliano Vanguard, mají +1/+1.

 

Protector of the Crown

11

Bytost — Giant Soldier

2/5

Když Protector of the Crown vstupuje na bojiště, stáváš se vládcem.


Veškeré zranění, které by ti bylo uděleno, je namísto toho uděleno Protector of the Crown.

"S radostí nabízím svou zbraň i život ve jménu slávy mé vládkyně."

Recruiter of the Guard

11

Bytost — Human Soldier

1/1

Když Recruiter of the Guard vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně najít kartu s odolností 2 a méně, ukázat ji a dát si ji do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.

Než může mít úmysl podporovatele, musí mít hlas.

Sanctum Prelate

111

Bytost — Human Cleric

2/2

Při vstupu Sanctum Prelate na bojiště si zvol číslo.


Kouzla, která nejsou bytosti a mají převedenou manovou cenu rovnu zvolenému číslu nemohoubýt sesílány.

"Tyto haly jsou svaté. Budeš zticha.“

Spectral Grasp

11

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost.


Očarovaná bytost nemůže útočit na tebe ani nasférochodce pod tvou kontrolou.


Očarovaná bytost nemůže blokovat bytosti pod tvou kontrolou.

 

Throne Warden

11

Bytost — Human Soldier

2/2

Na začátku tvé fáze konce kola, pokud jsi vládcem, polož na Throne Warden +1/+1 žeton.

"Vládci přicházejí a odcházejí, ale má loajalita patří trůnu. "

Wings of the Guard

11

Bytost — Bird

1/1

Flying


Melee (Kdykoli tato bytost útočí, získává +1/+1 za každého protihráče, na kterého jsi toto kolo svými bytostmi zaútočil/a.)

Uvnitř městských hradeb loví Adrianini sokoli havěť všech druhů.

Arcane Savant

111

Bytost — Human Wizard

3/3

Než si zamícháš před začátkem hry balíček, můžeš ukázat ze svého balíčku tuto kartu a vypovědět ze hry kartu instant nebo sorcery, kterou jsi nadraftoval/a, ale nemáš ji v balíčku..


When Arcane Savant vstupuje na bojiště, zkopíruj kartu, jenž jsi vypověděl/a ze hry pomocí karet jménem Arcane Savant. Můžeš onu kopii seslat bez placení její manové ceny.

 

Canal Courier

11

Bytost — Human Rogue

3/5

Když Canal Courier vstupuje na bojiště, stáváš se vládcem.


Když Canal Courier a jiná bytost útočí každá na jiného hráče, Canal Courier nemůže být v této bojové fázi blokována.

Nejefektivnější dopravní trasy v Palianu nejsou vůbec cestami.

Coveted Peacock

111

Bytost — Bird

3/4

Flying


Když Coveted Peacock útočí, můžeš popíchnout cílovou bytost pod kontrolou bránícího se hráče.(Do začátku tvého dalšího kola ona bytost útočí v každé bojové fázi, je-li toho schopna, a na jiného hráče, než tebe, je-li to možné.)

 

Expropriate

111

Sorcery

 

Dilema rady -  Počínaje tebou, každý hráč hlasuje pro čas nebo peníze. Za každý hlas pro čas získáváš po tomto kole kolo navíc. Za každý hlas pro peníze si zvol permanent vlastněný hlasujícím hráčem a získej nad ním kontrolu. VypovězExpropriate ze hry.

Jen málo věcí je cennějších, než čas nebo peníze – a Leovold má obojího vrchovatě.

Illusion of Choice

1

Instant

 

Toto kolo určuješ, jak každý z hráčů hlasuje.


Lízni kartu.

"Prosím, hlasujte s jasnou hlavou a bdělým srdcem, s vědomím, že každý jednotlivý hlas má význam, bez ohledu na výsledek."
Ottavio
 d'Oro, 
mluvčí Palianské volební komise

Illusionary Informant

11

Bytost — Bird Illusion

1/3

Draftuj Illusionary Informant lícem vzhůru.

V průběhu draftu můžeš otočit IllusionaryInformant lícem dolů. Pakliže tak učiníš, podívej se na příští kartu, kterou draftuje hráč dle tvé volby.

.
Flying

 

Jeering Homunculus

11

Bytost — Homunculus

0/4

Když Jeering Homunculus vstupuje na bojiště, můžeš popíchnout cílovou bytost. (Do začátku tvého dalšího kola ona bytost útočí v každé bojové fázi, je-li toho schopna, a na jiného hráče, než tebe, je-li to možné.)

Mklthd vždy nesnášel davy…a davy vždy nesnášely jeho.

Keeper of Keys

111

Bytost — Human Rogue Mutant

4/4

Když Keeper of Keys vstupuje na bojiště, stáváš se vládcem.

Na začátku tvé udržovací fáze, pokud jsi vládce, nemohou být bytosti pod tvou kontrolou toto kolo blokovány.

Za tu správnou cenu vám odemkne cestu k trůnu.

Messenger Jays

11

Bytost — Bird

2/1

Flying


Dilema rady –  Když Messenger Jays vstupuje na bojiště, počínaje tebou každý hráč hlasuje pro pero nebo brk. Za každý hlas pro pero polož na Messenger Jays +1/+1 žeton a za každý hlas pro brk si lízni kartu. Za každou takto líznutou kartu pak kartu zahoď.

 

Skittering Crustacean

11

Bytost — Crab

2/3

11: Monstrosity 4. (Pokud tato bytost není monstrózní, polož na ni čtyři +1/+1 žetony a stává se monstrózní.)


Pokud je Skittering Crustacean  monstrózní, máhexproof. (Nemůže být cílem kouzel a schopností kontrolovaných tvým protihráčem)

 

Spire Phantasm

111

Bytost — Gargoyle Illusion

3/2

Ukaž Spire Phantasm když jej draftuješ. Když draftuje z daného boosteru další hráč, hádej jméno karty, kterou draftoval. Pak onen hráč onu kartu ukáže.


Flying

Když Spire Phantasm vstupuje na bojiště, pokud jsi správně uhodl/a kartu pro kartu jménem SpirePhantasm, lízni kartu.

 

Stunt Double

11

Bytost — Shapeshifter

0/0

Flash

Můžeš nechat Stunt Double vstoupit na bojiště jako kopii jakékoli bytosti na bojišti.

Není šermíře v Palianu, jenž by nemohl najít sobě rovného.

Archdemon of Paliano

111

Bytost — Demon

5/4

Draftuj Archdemon of Paliano lícem vzhůru.


Pokud je Archdemon of Paliano v průběhu draftu lícem vzhůru, nemůžeš se dívat při draftování na karty a musíš draftovat náhodně. Až takto nedraftuješ tři karty, otoč Archdemon of Palianoface down. (Můžeš se při draftování  opět dívat na karty.)


Flying

 

Capital Punishment

111

Sorcery

 

Dilema rady – Počínaje tebou každý hráč hlasuje pro smrt nebo daně. Každý protihráč obětuje bytosti za každý hlas pro smrt a zahodí kartu za každý hlas pro daně.

"Dala jsem jim na výběr. . ."
—Královna
 Marchesa

Custodi Lich

111

Bytost — Zombie Cleric

4/2

Když Custodi Lich vstupuje na bojiště, stáváš se vládcem.

Když se staneš vládcem, cílový hráč obětuje bytost.

"Udržovat pořádek je příliš důležitý úkol na to se jej po smrti vzdát."
Abrado
, kněží Opatrovatel

Deadly Designs

11

Očarování

 

1: Polož na Deadly Designs žeton intriky. Tuto schopnost může aktivovat jakýkoli hráč.


Když je na Deadly Designs pět či více žetonů intriky, obětuj ji. Pakliže tak učiníš, znič až dvě cílové bytosti.

 

Garrulous Sycophant

11

Bytost — Human Advisor

1/4

Na začátku tvé fáze konce kola, pokud jsi vládcem, každý protihráč ztrácí 1 život a ty 1 život získáváš.

"Marchesina jedu se nedostává jenom z dýk.“
—Adriana
, kapitánka stráže

Marchesa's Decree

11

Očarování

 

Když Marchesa's Decree vstupuje na bojiště, stáváš se vládcem.


Kdykoli bytost útočí na tebe či na sférochodcepod tvou kontrolou, hráč onu bytost kontrolující ztrácí 1 život.

"Ti, jenž se ujmou moci, musí mít prostředky, jak si ji udržet.“
—Královna Marchesa

Regicide

1

Instant

 

Ukaž Regicide, když ji draftuješ

 

Hráč po tvé pravici si zvolí barvu, pak si zvolíš další barvu ty, pak si hráč po tvé levici zvolí třetí barvu.


Znič cílovou bytost, která má jednu nebo více barev zvolených při draftování karet jménemRegicide.

 

"Končíš!"

Sinuous Vermin

11

Bytost — Rat Horror

2/2

111:  Monstrosity 3. (Pokud tato bytost není monstrózní, polož na ni tři  +1/+1 žetony a stává se monstrózní.)


Pokud je Sinuous Vermin monstrózní, mámenace. (Může být blokována jen dvěma a více bytostmi.)

 

Smuggler Captain

11

Bytost — Human Pirate

2/2

Draftuj Smuggler Captain lícem vzhůru.

Když nedraftuješ kartu, můžeš ji ukázat, poznamenat si jméno a pak otočit SmugglerCaptain lícem dolů.


Když Smuggler Captain vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně najít kartu se jménem, které sis poznamenal pro karty jménem SmugglerCaptain, ukázat ji, dát si ji do ruky a pak si zamíchat knihovnu.

 

Thorn of the Black Rose

11

Bytost — Human Assassin

1/3

Deathtouch (Jakýkoli počet zranění, které tato bytost udělí, je postačující ke zničení bytosti, které je zranění uděleno.)

 

Když Thorn of the Black Rose vstupuje na bojiště, stáváš se vládcem.

 

Pokud selžou úplatky a zastrašování, použije Marchesa svůjobíbený druh byrokracie.

Besmirch

111

Sorcery

 

Do konce kola získáváš kontrolu nad cílovou bytostí. Získává haste. Odtapni ji a popíchni ji.(Do začátku tvého dalšího kola ona bytost útočí v každé bojové fázi, je-li toho schopna, a na jiného hráče, než tebe, je-li to možné.)

Bílé róby se špiní nejlépe.

Crown-Hunter Hireling

11

Bytost — Ogre Mercenary

4/4

Když Crown-Hunter Hireling vstupuje na bojiště, stáváš se vládcem.


Crown-Hunter Hireling nemůže útočit, pokud není bránící se hráč vládcem.

Zatímco většina v Palianu touží po slávě skrze přízeň, on se spokojí s hanbou skrze krev.

Deputized Protester

11

Bytost — Human Warrior

2/1

Menace (Může být blokována jen dvěma a více bytostmi.)


Melee (Kdykoli tato bytost útočí, získává +1/+1 za každého protihráče, na kterého jsi toto kolo svými bytostmi zaútočil/a.)

Trénink řezníka, srdce bojovníka.

Garbage Fire

11

Instant

 

Ukaž Garbage Fire, když ji draftuješ, a poznamenej si, kolik karet jsi toto kolonadraftoval/a, včetně Garbage Fire.


Garbage Fire udělí cílové bytosti počet zranění rovný nejvyššímu číslu poznamenanému tebou pro karty jménem Garbage Fire.

 

Goblin Racketeer

11

Bytost — Goblin Rogue

4/2

Kdykoli Goblin Racketeer útočí, můžeš popíchnout cílovou bytost pod kontrolou bránícího se hráče. (Do začátku tvého dalšího kola ona bytost útočí v každé bojové fázi, je-li toho schopna, a na jiného hráče, než tebe, je-li to možné.)

"Vono to, ehmm, vypadlo z káry?"

Grenzo, Havoc Raiser

11

Legendární bytost— GoblinRogue

2/2

Kdykoli bytost pod tvou kontrolou udělí bojové zranění hráči, zvol si jedno —


• Popíchni cílovou bytost pod kontrolou onoho hráče.


• Vypověz ze hry vrchní kartu knihovny onoho hráče. Do konce kola můžeš onu kartu seslat a můžeš k seslání použít manu, jako by šlo o manu jakékoli barvy.

"Hořte. Já budu plenit."

Grenzo's Ruffians

111

Bytost — Goblin

2/2

Melee (Kdykoli tato bytost útočí, získává +1/+1 za každého protihráče, na kterého jsi toto kolo svými bytostmi zaútočil/a.)


Kdykoli Grenzo's Ruffians udělí bojové zranění protihráči, udělí odpovídající počet zranění i každému dalšímu protihráči.

 

Pyretic Hunter

11

Bytost — Elemental Cat

0/0

Ukaž Pyretic Hunter, když ji draftuješ, a poznamenej si, kolik karet jsi toto kolonadraftoval/a, včetně Pyretic Hunter.


Menace (Může být blokována jen dvěma a více bytostmi.)


Pyretic Hunter vstupuje na bojiště s X +1/+1 žetony, kde X je nejvyšší číslo tebou poznamenané pro karty jménem Pyretic Hunter.

 

Skyline Despot

111

Bytost — Dragon

5/5

Flying


Když Skyline Despot vstupuje na bojiště, stáváš se vládcem.


Na začátku tvé udržovací fáze, jsi-li vládcem, polož si na bojiště 5/5 červenou bytost-tokens typem Dragon a s flying.

 

Subterranean Tremors

11

Sorcery

 

Subterranean Tremors udělí X zranění každé bytost, která nemá flying. Je-li X 4 a více, znič všechny artefakty. Je-li X 8 a více, polož si na bojiště 8/8 červenou bytost-token s typem Lizard.

 Tržiště je nyní zavřené.

Volatile Chimera

11

Bytost — Elemental Chimera

3/2

Než si zamícháš před začátkem hry balíček, můžeš ukázat ze svého balíčku tuto kartu a vypovědět ze hry tři či více karet bytostí, které jsinadraftoval/a a které nemáš v balíčku.

 
11: Zvol si náhodně kartu z karet, které jsi vypověděl/a ze hry pomocí karet jménem VolatileChimera. Volatile Chimera se stává kopií oné karty a získává tuto schopnost.

 

Animus of Predation

11

Bytost — Avatar

4/4

Draftuj Animus of Predation lícem vzhůru.
Když draftuješ kartu, můžeš ji odstranit z draftu lícem vzhůru. (Není ve tvém karetním poolu.)


Pokud jsi odstranil/a z draftu pomocí Animus ofPredation kartu bytosti s flying, Animus ofPredation  flying.Totéž platí pro first strike, double strike, deathtouch, haste, hexproof,indestructible, lifelink, menace, reach, a vigilance.

 

Borderland Explorer

11

Bytost — Elf Scout

3/1

Když Borderland Explorer vstupuje na bojiště, každý kráč může zahodit kartu. Každý hráč, jenž takto zahodil kartu, si může v knihovně najít kartu základní země, ukázat ji, dát si ji do ruky a pak si zamíchat knihovnu.

 

Caller of the Untamed

11

Bytost — Elf Shaman

2/4

Než si zamícháš před začátkem hry balíček, můžeš ukázat ze svého balíčku tuto kartu a vypovědět ze kartu bytosti, kterou jsi nadraftoval/a a kterou nemáš v balíčku.


1, 1: Polož si na bojiště bytost-token,která je kopií karty vypovězené tebou ze hry pomocí karet jménem Caller of the Untamed. X je rovno převedené manové ceně oné karty.

 

Domesticated Hydra

111

Bytost — Hydra

3/3

1111: Monstrosity X. (Pokud tato bytost není monstrózní, polož na ni X +1/+1 žetonů a stává se monstrózní.)


Pokud je Domesticated Hydra monstrózní, mátrample.

"Sedni. Přines. Nič. "

Entourage of Trest

11

Bytost — Elf Soldier

4/4

Když Entourage of Trest vstupuje na bojiště, stáváš se vládcem.


Entourage of Trest může blokovat v každém souboji bytost navíc, pokud jsi vládcem.

"Prostí duchem se uchylují k násilí, na které se bystří připraví."
Leovold
, velvyslanec Trestu

Fang of the Pack

11

Bytost — Wolf

5/3

Melee (Kdykoli tato bytost útočí, získává +1/+1 za každého protihráče, na kterého jsi toto kolo svými bytostmi zaútočil/a.)


Na začátku bojové fáze ve tvém kole získává další cílová bytost pod tvou kontrolou melee.) (Má-li jedna bytost melee vícekrát, spouští se každé zvlášť.)

 

Leovold's Operative

11

Bytost — Elf Rogue

3/2

Draftuj Leovold's Operative lícem vzhůru. 

Když nadraftuješ kartu, můžeš si vzít z daného boosteru kartu navíc. Pakliže tak učiníš, otočLeovold's Operative lícem dolů a pak pošli další booster v pořadí dále, aniž by sis z něj vzal/a kartu. (Můžeš se na karty v onom boosteru podívat.)

 

Menagerie Liberator

11

Bytost — Human Warrior

3/2

Trample


Melee (Kdykoli tato bytost útočí, získává +1/+1 za každého protihráče, na kterého jsi toto kolo svými bytostmi zaútočil/a.)

"Divoká zvířata nejsou ani vašimi otroky, ani tu nejsou pro vaše pobavení."

Orchard Elemental

11

Bytost — Elemental

2/2

Dilema rady – Když Orchard Elemental vstupuje na bojiště, počínaje tebou hlasuje každý hráč pro sadbu nebo žně. Za každý hlas pro sadbu polož na Orchard Elemental dva +1/+1 žetony. Za každý hlas pro žně získáváš 3 životy.

 Pro přátele ovoce. Pro nepřátelešlupky.

Regal Behemoth

111

Bytost — Lizard

5/5

Trample


Když Regal Behemoth vstupuje na bojiště, stáváš se vládcem.

 

Jsi-li vládcem, kdykoli tapneš zemi pro manu, přidej si do svého manového poolu jednu manu jakékoli barvy (navíc k maně, kterou země produkovala.)

 

 

Selvala, Heart of the Wilds

111

Legendární bytost— Elf Scout

2/3

Kdykoli vstupuje na bojiště jiná bytost, hráč ji kontrolující si může líznout kartu, pokud je její síla vyšší než jakékoli jiné bytosti na bojišti.

 
1, 1: Přidej si do svého manového poolu X man jakékoli kombinace barev, kde X je rovno nejvyšší síle mezi bytostmi pod tvou kontrolou.

 

Selvala's Stampede

111

Sorcery

 

Dilema rady – Počínaje tebou hlasuje každý hráč pro divokost nebo svobodu. Za každý hlas pro divokost otáčej karty z vršku své knihovny, dokud neotočíš kartu bytosti. Ony karty bytostí si dej na bojiště a zbytek otočených karet si zamíchej do knihovny. Za každý hlas pro svobodu si můžeš na bojiště položit kartu permanentu z tvé ruky.

 

Splitting Slime

111

Bytost — Ooze

3/3

111: Monstrosity 3. (Pokud tato bytost není monstrózní, polož na ni tři  +1/+1 žetony a stává se monstrózní.)


Když se Splitting Slime stane monstrózní, polož si na bojiště bytost-token, která je kopií Spitting Slime. (Token na sobě nemá žádné žetony a není monstrózní.)

 

Adriana, Captain of the Guard

111

Legendární bytost— HumanKnight

4/4

Melee (Kdykoli tato bytost útočí, získává +1/+1 za každého protihráče, na kterého jsi toto kolo svými bytostmi zaútočil/a.)
Ostatní bytosti pod tvou kontrolou mají melee.(Pokud má jedna bytost vícekrát melee, každé se spouští zvlášť.)

"Můj meč je oddán obraně tohoto města, nikoli trůnu té usurpátorky. "

Daretti, Ingenious Iconoclast

111

Sférochodec  Daretti

 

+1: Polož si na bojiště 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Construct a s defender.


−1: Můžeš obětovat artefakt. Pakliže tak učiníš, znič cílový artefakt nebo bytost.


−6: Zvol si cílovou kartu artefaktu ve hřbitově či artefakt na bojišti.  Polož si na bojiště tři tokeny, které jsou jejími kopiemi.

 

Kaya, Ghost Assassin

111

Sférochodec  Kaya

 

0: Vypověz Kaya, Ghost Assassin nebo až jednu cílovou bytost ze hry. Vrať onu kartu na bojiště pod kontrolu vlastníka na začátku tvé příští udržovací fáze. Ztrácíš 2 životy.


−1: Každý protihráč ztrácí 2 životy a ty 2 životy získáváš.


−2: Každý protihráč zahodí kartu a ty lízneš kartu.

 

Knights of the Black Rose

111

Bytost — Human Knight

4/4

Když Knights of the Black Rose vstupuje na bojiště, stáváš se vládcem.

Kdykoli se protihráč stane vládcem a na začátku kola jsi byl/a vládcem ty, onen hráč ztrácí 2 životy a ty 2 životy získáváš.

"Sláva pravé královně! Nechť dlouho vládne nám! "

Leovold, Emissary of Trest

111

Legendární bytost— Elf Advisor

3/3

Každý protihráč nemůže líznout více než jednu kartu za kolo.

 
Kdykoli se ty nebo permanent pod tvou kontrolou stane cílem kouzla nebo schopnosti kontrolované protihráčem, můžeš si líznout kartu.

"Jsem si jist, že se dokážeme dohodnout."

Queen Marchesa

1111

Legendární bytost— HumanAssassin

3/3

Deathtouch, haste


Když Queen Marchesa vstupuje na bojiště, stáváš se vládcem.


Na začátku tvé udržovací fáze, je-li protihráč vládcem, polož si na bojiště 1/1 černou bytost-token s typem Assassin deathtouch a haste.

 

Spy Kit

1

Artefakt-Vybavení

 

Vybavená bytost má +1+1 a navíc ke svému jménu všechna jména nelegendárních bytostí.

 

 Vybav 1

 

Nápodoba je nejupřímnější formou zrady.

Throne of the High City

 

Země

 

1: Přidej  1 do svého manového poolu.


1, 1, Obětuj Throne of the High City: Stáváš se vládcem.

Zářící symbol skutečného vládcePaliana – ambicí.

Adriana’s Valor

 

Spiknutí

 

Skrytá agenda (Začni hru s tímto spiknutím lícem dolů ve velitelské zóně a tajně jmenuj kartu. Můžeš toto spiknutí kdykoli otočit lícem vzhůru a odhalit zvolené jméno.)

 

Kdykoli bytost zvoleného jména útočí, můžeš zaplatit 1 . Pakliže tak učiníš, ona bytost získává do konce kola nezničitelnost.

 

 

Assemble the Rank and Vile

 

Spiknutí

 

Skrytá agenda (Začni hru s tímto spiknutím lícem dolů ve velitelské zóně a tajně jmenuj kartu. Můžeš toto spiknutí kdykoli otočit lícem vzhůru a odhalit zvolené jméno.)

 

Bytosti zvoleného jména pod tvou kontrolou mají „Když tato bytost zemře, můžeš zaplatit 1 . Pakliže tak učiníš, polož si na bojiště 2/2 černou bytost-token s typem Zombie, tapnutou.

 

 

Echoing Boon

 

Spiknutí

 

Skrytá agenda (Začni hru s tímto spiknutím lícem dolů ve velitelské zóně a tajně jmenuj kartu. Můžeš toto spiknutí kdykoli otočit lícem vzhůru a odhalit zvolené jméno.)

 

Kdykoli sešleš kouzlo instant nebo sorcery cílící bytost zvoleného jména pod tvou kontrolou, můžeš ono kouzlo zkopírovat a pro kopii si zvolit nové cíle.

 

 

Emissary’s Ploy

 

Spiknutí

 

(Začni hru s tímto spiknutím lícem vzhůru ve velitelské zóně.)

 

Před nalízáním úvodní ruky si zvol 1, 2, nebo 3.

 

Pro sesílání kouzel bytostí s převedenou manovou cenou rovnou zvolenému číslu můžeš používat manu, jako by se jednalo o manu libovolné barvy.

 

 

Hired Heist

 

Spiknutí

 

Skrytá agenda (Začni hru s tímto spiknutím lícem dolů ve velitelské zóně a tajně jmenuj kartu. Můžeš toto spiknutí kdykoli otočit lícem vzhůru a odhalit zvolené jméno.)

 

Kdykoli bytost zvoleného jména pod tvou kontrolou udělí bojové zranění hráči, můžeš zaplatit 1 . Pakliže tak učiníš, lízni kartu.

 

 

Hold the Perimeter

 

Spiknutí

 

(Začni hru s tímto spiknutím lícem vzhůru ve velitelské zóně.)

 

Na začátku své první udržovací fáze si na bojiště polož 1/2 bílou bytost-token s typem Soldier.

 

Na začátku udržovací fáze každého dalšího hráče si onen hráč položí na bojiště 1/1 červenou bytost-token s typem Goblin a s „Tato bytost nemůže blokovat.“

 

 

Hymn of the Wilds

 

Spiknutí

 

((Začni hru s tímto spiknutím lícem vzhůru ve velitelské zóně.)

První kouzlo bytosti sesílané každé kolo tě stojí k seslání o  1  méně.

 

Nemůžeš sesílat kouzla typu instant nebo sorcery.

 

Mnozí se snaží hovořit s přírodou.Selvala mluví méně, a příroda odpovídá více.

Incendiary Dissent

 

Spiknutí

 

Skrytá agenda (Začni hru s tímto spiknutím lícem dolů ve velitelské zóně a tajně jmenuj kartu. Můžeš toto spiknutí kdykoli otočit lícem vzhůru a odhalit zvolené jméno.)

 

Bytosti zvoleného jména pod tvou kontrolou mají "1: Tato bytost získává do konce kola +1/+0."

 

 

Natural Unity

 

Spiknutí

 

Skrytá agenda (Začni hru s tímto spiknutím lícem dolů ve velitelské zóně a tajně jmenuj kartu. Můžeš toto spiknutí kdykoli otočit lícem vzhůru a odhalit zvolené jméno.)

 

Bytosti zvoleného jména pod tvou kontrolou mají"Na začátku bojové fáze ve tvém kole můžeš zaplatit 1  . Pakliže tak učiníš, polož na tuto bytost +1/+1 žeton."

 

 

Sovereign’s Realm

 

Spiknutí

 

(Začni hru s tímto spiknutím lícem vzhůru ve velitelské zóně.)

 

Tvůj balíček nemůže obsahovat karty základních zemí a tvá úvodní ruka má pět karet.

 

Vypověz ze hry kartu ze své ruky: Toto kolo můžeš hrát karty základních zemí nacházející se mimo hru.

 

Základní země pod tvou kontrolou mají " 1: Přidej do svého manového poolu jednu manu jakékoli barvy."

 

 

Summoner’s Bond

 

Spiknutí

 

Dvojitá agenda (Začni hru s tímto spiknutím lícem dolů ve velitelské zóně a tajně jmenuj dvě karty. Můžeš toto spiknutí kdykoli otočit lícem vzhůru a odhalit zvolená jména.)

 

Kdykoli sešleš kouzlo bytosti jednoho ze zvolených jmen, můžeš si v knihovně najít kartu bytosti s druým zvoleným jménem, ukázat ji, dát si ji do ruky a zamíchat si knihovnu.

 

 

Weight Advantage

 

Spiknutí

 

Každá bytost pod tvou kontrolou  uděluje bojové zranění podle své odolnosti namísto podle své síly.

Když se nehybný objekt stane nezastavitelnou silou, je lepší se klidit z cesty.

 

Ballot Broker

11

Bytost — Human Advisor

2/3

Kdykoli hlasuješ, můžeš hlasovat jednou navíc.(Hlas navíc může být použit k hlasování pro stejnou možnost, nebo pro jinou.)

"Obchodníci a politici? Rozdíl jen v pojmenování."
—Královna
 Marchesa

              

Translation by Jan Adam, 2016