Překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele.

Kontakt: mudrc@mysticshop.cz   

Jméno

Typ

Cena

S/O

Herní text

Flavor text

Szarekh, the Silent King

Legendární artefaktová bytost — Necron

1BBB

3/4

Flying


Buď vůle má — Kdykoli Szarekh, the Silent King útočí, odemel tři karty. Můžeš si dát kartu artefaktu nebo vozidla z takto odemletých karet do ruky.

Abaddon the Despoiler

Legendární Bytost — Astartes Warrior

2UBR

5/5

Trample


Znamení Chaosu na vzestupu — Během tvého kola mají kouzla, jenž sesíláš ze své ruky s manovou hodnotou X a méně, schopnost cascade, kde X je celkový počet životů, kteří tví soupeři toto kolo ztratili.

Pod jeho vedením existuje jen jediné krédo: Chaos zavládne.

Inquisitor Greyfax

Legendární Bytost — Human Inquisitor

1WUB

3/3

Vigilance


Nezpochybnitelná moudrost — Ostatní bytosti pod tvou kontrolou mají+1/+0 a mají vigilance.


Hon na kacíře — 1T: Tapni cílovou bytost pod kontrolou protihráče. Vyšetřuj. (Vytvoř si token Stopy. je to artefakt s "2, Obětuj tento artefakt: lízni kartu.“)

The Swarmlord

Legendární Bytost — Tyranid

3GUR

5/5

Blesková regenerace — The Swarmlord vstupuje na bojiště se dvěma +1/+1 žetony za každé seslání tvého velitele z velitelské zóny v této hře.


Xenoská lstivost— Kdykoli zemře bytost se žetonem na sobě pod tvou kontrolou, lízni kartu.

Imotekh the Stormlord

Legendární artefaktová bytost — Necron

2BB

3/3

Faerón — Kdykoli opustí tvůj hřbitov jedna nebo více karet artefaktu, vytvoř si dvě 2/2  černé artefaktové bytosti-tokeny s typem Necron Warrior.


Mistr stratég — Na začátku bojové fáze ve tvém kole získávají artefaktové bytosti pod tvou kontrolo‘ do konce kola +2/+2 a menace.

Be'lakor, the Dark Master

Legendární Bytost — Demon Noble

3UBR

6/5

Flying


Princ Chaosu— Když Be'lakor, the Dark Master vstupuje na bojiště, lízni X karet a ztrať X životů, kde X je počet bytostí s typem Demon pod tvou kontrolou.


Pán muk — Kdykoli  vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiná bytost s typem Demon, udělí počet zranění rovný své síle libovolnému cíli.

Magus Lucea Kane

Legendární Bytost — Human Tyranid Wizard

1GUR

1/1

Duchovní vůdkyně — Na začátku bojové fáze ve tvém kole polož +1/+1 žeton na cílovou bytost.


Psychická stimulace — T: Přidej CC. Když sešleš toto kolo příští kouzlo s X v jeho manové ceně či aktivuješ schopnost s X v její ceně, zkopíruj ono kouzlo nebo schopnost. Pro kopii si můžeš zvolit nové cíle. (Kopie kouzla permanentu se stane tokenem.)

Marneus Calgar

Legendární Bytost — Astartes Warrior

2WUB

3/5

Double strike


Mistr taktiky — Kdykoli vstoupí na bojiště jeden nebo více tokenů pod tvou kontrolu, lízni kartu.


Vůdce Kapituly — 6: Vytvoř si dvě 2/2 bílé bytosti-tokeny s typem Astartes Warrior s vigilance.

And They Shall Know No Fear

Instant

1W

Zvol si typ bytosti. Bytosti zvoleného typu pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+0 a nezničitelnost.

"Toto je můj obranný val proti Hrůze. Toto jsou Obránci lidstva. Toto jsou mí Vesmírní Mariňáci."
—Císař lidstva

Celestine, the Living Saint

Legendární Bytost — Human Warrior

4W

3/4

Flying, lifelink


Uzdravující slzy — Na začátku tvé fáze konce kola vrať cílovou kartu bytosti s manovou hodnotou X a méně ze svého hřbitova na bojiště, kde X je počet životů, který jsi toto kolo získal/a.  

Defenders of Humanity

Enchantment

X2W

Když Defenders of Humanity vstupuje na bojiště, vytvoř si X 2/2 bílých bytostí-tokenů s typem Astartes Warrior s vigilance.


X2W, Vypověz Defenders of Humanity ze hry: Vytvoř si X 2/2 bílých bytostí-tokenů s typem Astartes Warrior s vigilance. Aktivuj pouze pokud nekontroluješ žádné bytosti a pouze ve tvém kole.

For the Emperor!

Sorcery

3W

Bytosti pod tvou kontrolou získávají +2/+2, vigilance a lifelink do konce kola.

Všichni se k pokřiku přidávali, misionáři, poutníci, sestry Ozbrojených řádů. Síly Chaosu se v ohni jejich víry rozpustily jako vosk.

Grey Knight Paragon

Bytost — Astartes Knight

4W

4/4

Flash


Rituál zapuzení — Když Grey Knight Paragon vstupuje na bojiště, znič cílovou útočící bytost. Pokud měla typ Demon, namísto toho ji vypověz ze hry.

"Naše vůle budiž naší zbraní, naše víra naší zbrojí. "
—Chvalozpěv rozhřešení

Space Marine Devastator

Bytost — Astartes Warrior

3W

3/3

Četa 2 (Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla můžeš zaplatit 2 , kolikrát chceš. Když tato bytost vstupuje na bojiště, vytvoř si tolik tokenů, které jsou jejími kopiemi.)


Gravitační kanón— Když Space Marine Devastator vstupuje na bojiště, znič až jedno cílové očarování nebo artefakt.

Space Marine Scout

Bytost — Astartes Scout

2W

2/1

First strike, vigilance


Skrytá pozice — Když Space Marine Scout vstupuje na bojiště, pokud kontroluješ více zemí, než protihráč, ,můžeš si v knihovně najít kartu s typem Plains, dej si ji na bojiště tapnutou, pak si zamíchej knihovnu.

 V krvi a bitvách jsou zvědové ukováni z čerstvých rekrutů do elitních jednotek Impéria.

Thunderwolf Cavalry

Bytost — Astartes Warrior

4W

4/4

First strike


Drtivý skus — Kdykoli Thunderwolf Cavalry udělí bojové zranění hráči, polož +1/+1 žeton na každou další bytost pod tvou kontrolou.

Praxe stopování a výcviku hromovlků je svým způsobem vstupní zkouškou do vyšších pater Vlčí gardy.

Triumph of Saint Katherine

Bytost — Human Warrior

4W

5/5

Lifelink


Praesidium Protectiva — Když Triumph of Saint Katherine zemře, vypověz ji a šest vrchních karet své knihovny. Když tak učiníš, zamíchej onu hromádku a dej ji na vršek své knihovny.

Zázrak 1W (Můžeš tuto kartu zahrát za její cenu zázraku, pokud je to první karta, kterou si v daném kole lízneš.)

Ultramarines Honour Guard

Bytost — Astartes Warrior

3W

2/2

Četa  2 (Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla můžeš zaplatit 2 , kolikrát chceš. Když tato bytost vstupuje na bojiště, vytvoř tolik tokenů, které jsou jejími kopiemi.)


Ostatní bytosti pod tvou kontrolou mají+1/+1.

Vexilus Praetor

Bytost — Custodes Warrior

3W

3/4

Flash


Vigilance

Císařova egida — Velitelé, jež kontroluješ, mají imunitu vůči všemu.

Není silnější hradby než Prétorů Adeptus Custodes, tělesné stráže Císaře lidstva

Zephyrim

Bytost — Human Warrior

3W

3/3

Četa 2 (Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla můžeš zaplatit 2 , kolikrát chceš. Když tato bytost vstupuje na bojiště, vytvoř tolik tokenů, které jsou jejími kopiemi.)


Flying, vigilance

Zázrak 1W (Můžeš tuto kartu zahrát za její cenu zázraku, pokud je to první karta, kterou si v daném kole lízneš.)

Genestealer Locus

Bytost — Tyranid Human

3U

3/3

Neurotraumatická hůl — Kdykoli na tebe útočí bytost, získává -1/-0 do konce kola.


Kdykoli útočí bytost na jednoho z tvých protihráčů, získává +0/+1 do konce kola.

Vyčerpávající vize, ochromující bolest a hrůzné mozkové křeče čekají všechny, kteří se dovolí kultu postavit.

Genestealer Patriarch

Bytost — Tyranid

4U

4/4

Polibek genolupiče — Kdykoli Genestealer Patriarch útočí, polož na cílovou bytost pod kontrolou bránícího se hráče žeton nákazy.


Děti kultu — Kdykoli zemře bytost s žetonem nákazy na sobě, vytvoř si token, který je její kopií, jen má navíc typ Tyranid.

Heralds of Tzeentch

Bytost — Demon

4U

3/3

Flying


Cascade (Když sesíláš  toto kouzlo, začni vypovídat  ze hry karty z vršku své knihovny, dokud nevypovíš kartu, která stojí méně a není země. Můžeš onu kartu seslat bez placení její manové ceny. Ostatní vypovězené karty dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.)

Lord of Change

Bytost — Demon

6U

6/6

Flying, ward 3


Architekt Proměny — Když Lord of Change vstupuje na bojiště, lízni tři karty.

Pánové změny jsou Tzeentchovi nejmocnější služebníci. Ti nesilnější z nich vládnou zlomky jeho moci nad osudem samotným.

Sicarian Infiltrator

Artefaktová bytost — Human Soldier

2U

1/2

Flash


Četa 2 (Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla můžeš zaplatit 2 , kolikrát chceš. Když tato bytost vstupuje na bojiště, vytvoř tolik tokenů, které jsou jejími kopiemi.)

Omnissiahovo požehnání — Když Sicarian Infiltrator vstupuje na bojiště, lízni kartu.

Sister of Silence

Bytost — Human Knight

4U

3/3

Flash


Psychická zrůdnost — Když Sister of Silence vstupuje na bojiště, zruš cílové kouzlo instant, sorcery, aktivovanou nebo spouštěnou schopnost.

Vanguard Suppressor

Bytost — Astartes Warrior

3U

3/2

Četa 2 (Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla můžeš zaplatit 2 , kolikrát chceš. Když tato bytost vstupuje na bojiště, vytvoř tolik tokenů, které jsou jejími kopiemi.)


Flying


Krycí palba — Kdykoli Vanguard Suppressor udělí bojové zranění hráči, lízni kartu.

Anrakyr the Traveller

Legendární artefaktová bytost — Necron

4B

4/4

Pán Pyrrhianských legií — Kdykoli Anrakyr the Traveller útočí, můžeš seslat kouzlo artefaktu ze své ruky nebo hřbitova zaplacením počtu životů rovným jeho manové hodnotě namísto placení jeho manové ceny.

"Ačkoli to může trvat věčnost, dohlédnu na to, aby byly myriády dynastií opět sjednoceny."

Arco-Flagellant

Bytost — Human

2B

3/1

Četa  2 (Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla můžeš zaplatit 2 , kolikrát chceš. Když tato bytost vstupuje na bojiště, vytvoř tolik tokenů, které jsou jejími kopiemi.)


Arco-Flagellant nemůže blokovat.


Odolný — Zaplať 3 životy: Arco-Flagellant získává do konce kola nezničitelnost.

Biotransference

Enchantment

2BB

Bytosti pod tvou kontrolou jsou navíc ke svým dalším typům artefakty. To samé platí pro kouzla bytostí pod tvou kontrolou a karty bytostí, které vlastníš a nejsou na bojišti.

Kdykoli sešleš kouzlo artefaktu, ztrácíš 1 život a vytvoř si 2/2 černou bytost-token s typem Necron Warrior.

Blight Grenade

Sorcery

4B

Znič cílovou bytost.


Všechny bytosti získávají -3/-3 do konce kola.

Granáty rozkladu – které obětem způsobují děsivé věci – nemají na Stráž Smrti žádný účinek, a proto jim činí nesmírné potěšení je používat v boji v extrémní blízkosti.

Chronomancer

Artefaktová bytost — Necron Wizard

1B

1/1

Flying


Atomární transmutace — 1T, Obětuj jiný artefakt: Lízni kartu.


Unearth 2B (2B: Vrať tuto kartu na bojiště. Má haste. Vypověz ji ze hry  na začátku příští fáze konce kola nebo kdyby měla opustit bojiště. Unearth prováděj pouze, když můžeš hrát sorcery.)

Cryptek

Artefaktová bytost — Necron Wizard

3B

3/3

1BT: Zvol si jinou cílovou artefaktovou bytost pod tvou kontrolo. Když toto kolo ona bytost zemře, vrať ji na bojiště pod svou kontrolu tapnutou.

Jsou tací, co činí falešná přirovnání mezi tech-mágy Adeptus Mechanicus a xenotechnology rasy Nekronů. S takovými kacíři nelze mít slitování.

Flayed One

Artefaktová bytost — Necron

2B

4/1

Lifelink


Hlad po mase — Když Flayed One vstupuje na bojiště, odemel tři karty.

Podezřelí z postižení kletbou masorváče jsou bez milosti vypuzeni, aby se nákaza nerozšířila na ostatní Nekrony..

Great Unclean One

Bytost — Demon

4B

4/5

Rozléhající se povolávání — Na začátku tvé fáze konce kola ztratí každý protihráč 2 životy. Pak si za každého protihráče s méně životy než ty vytvoř 1/3 černou bytost-token s typem Demon jménem Plaguebearer of Nurgle.

Hexmark Destroyer

Artefaktová bytost — Necron

4BB

6/6

Multihrozbový eliminátor — Hexmark Destroyer může být blokována jen šesti a více bytostmi.


Unearth 4BB (4BB: Vrať tuto kartu na bojiště. Má haste. Vypověz ji ze hry  na začátku příští fáze konce kola nebo kdyby měla opustit bojiště. Unearth prováděj pouze, když můžeš hrát sorcery.)

Illuminor Szeras

Legendární artefaktová bytost — Necron

2B

3/3

Tajemství duše — T, Obětuj jinou bytost: Přidej si množství B rovné manové hodnotě obětované bytosti.

"Nesmrtelnost není co samé jako nezranitelnost, ale je to dostatečné blízko."

Lokhust Heavy Destroyer

Artefaktová bytost — Necron

1BBB

3/2

Flying


Enmitický hubitel — Když Lokhust Heavy Destroyer vstupuje na bojiště, každý hráč obětuje bytost.


Unearth 5BBB (5BBB: Vrať tuto kartu na bojiště. Má haste. Vypověz ji ze hry  na začátku příští fáze konce kola nebo kdyby měla opustit bojiště. Unearth prováděj pouze, když můžeš hrát sorcery.)

Lychguard

Artefaktová bytost — Necron

2B

2/3

Ochranitelské stráže — 3B, Obětuj Lychguard: vrať všechny legendární karty bytostí ze svého hřbitova do ruky.

"Pouze nesmrtelní mohou zcela porozumět břemeni nezlomné loajality.."
—Velestrážce Obyron z dynastie Sautekh

Mandate of Abaddon

Sorcery

3B

Zvol si cílovou bytost pod tvou kontrolou. Znič všechny bytosti se silou nižší, než je síla zvolené bytosti.

"Jsem arciďábel, Ničitel světů,  falešný Císař padne mou rukou."
—Abaddon Ničitel

Mortarion, Daemon Primarch

Legendární Bytost — Demon Primarch

5B

5/6

Flying


Primarcha Stráže Smrti — Na začátku tvé fáze konce kola můžeš zaplatit X. Když tak učiníš, vytvoř si X 2/2 černých bytostí-tokenů s typem Astartes Warrior a s menace, kde X nemůže být větší, než počet životů, které jsi toto kolo ztratil/a.

Necron Deathmark

Artefaktová bytost — Necron

3BB

5/3

Flash


Synaptický dezintegrátor — Když Necron Deathmark vstupuje na bojiště, znič až jednu cílovou bytost a cílový hráč si odemele tři karty.

Necron Overlord

Artefaktová bytost — Necron Noble

2BB

2/5

Nelítostná mysl — XT, Tapni X netapnutých artefaktů pod tvou kontrolou: Cílový protihráč ztratí X životů.

"Tahle galaxie nám kdysi klečela u nohou, a učiní tak zase."

Nurgle's Conscription

Instant

4B

Polož cílovou kartu bytosti ze hřbitova protihráče na bojiště tapnutou pod svou kontrolu, pak vypověz ze hry hřbitov onoho hráče.

"V náruči velkého Nurgleho se již nadále nebojím, protože díky jeho zhoubným darům jsem se stal tím, čeho jsem se kdysi nejvíce bál: Smrtí."
—Kulvain Hestarius ze Stráže smrti

Nurgle's Rot

Enchantment — Aura

B

Očaruj bytost pod kontrolou protihráče.

Když očarovaná bytost zemře, vrať Nurgle’s Rot do ruky vlastníka a vytvoř si 1/3 černou bytost-token s typem Demon jménem Plaguebearer of Nurgle.

Každý moronosič je zrozen ze zkažené duše smrtelníka zahubeného Nurgleho hnilobou.

Out of the Tombs

Enchantment

2B

Na začátku tvé udržovací fáze polož na Out of the Tombs dva žetony věků, pak odemel počet karet rovný počtu žetonů věku na ní.

Pokud bys měl/a líznout kartu, když v knihovně žádnou nemáš, namísto toho vrať kartu bytosti ze svého hřbitova na bojiště. Pokud tak nemůžeš učinit, prohráváš hru.

Plague Drone

Bytost — Demon

3B

3/3

Flying


Hnilobná moucha — Pokud by měl protihráč získat životy, namísto toho tolik životů ztratí.

Vysoce postavení moronosiči Nurgleho říše vyrážejí do reálprostoru v sedlech Hnilobných much – démonického hmyzu na pohled tak odporného, že to zraňuje samotnou mysl.

Plasmancer

Artefaktová bytost — Necron Wizard

2BB

3/3

Flying


Dynastický poradce — Když Plasmancer vstupuje na bojiště, najdi si v knihovně kartu základní země s typem Swamp, dej si ji do ruky a pak si zamíchej knihovnu.

Mistři dimenzionální destabilizace, manipulace singularitami a dalších nesčetných technologií, plazmamanti jsou hroziví na pohled.

Poxwalkers

Bytost — Zombie

2B

3/1

Deathtouch


Kletba Šouravých neštovic — Kdykoli sešleš kouzlo odjinud než ze své ruky, vrať Poxwalkers ze svého hřbitova na bojiště tapnuté.

Neštošouraví jsou oběti Šouravých neštovic, kruté virové nákazy, která hnilobou likviduje jejich těla, ale udržuje je při vědomí.

Primaris Eliminator

Bytost — Astartes Warrior

4B

3/2

Když Primaris Eliminator vstupuje na bojiště, zvol si jedno —


Popravčí dávka— Znič cílovou bytost.


Hypertříštivá dávka — Bytosti pod kontrolou cílového protihráče získávají do konce kola -2/-2.

Psychomancer

Artefaktová bytost — Necron Wizard

1B

1/1

Flying


Zvěstovatel zoufalství — Kdykoli je Psychomancer nebo jiný artefakt pod tvou kontrolou, jenž není token, odložena do hřbitova ze hry, nebo vypovězena ze hry z bojiště, cílový protihráč ztratí 1 život a ty 1 život získáváš.

Royal Warden

Artefaktová bytost — Necron

3BB

3/2

Velitel falangy — Když Royal Warden vstupuje na bojiště, vytvoř si dvě 2/2 černé artefaktové bytosti-tokeny s typem Necron Warrior.


Unearth 3B (3B: Vrať tuto kartu na bojiště. Má haste. Vypověz ji ze hry  na začátku příští fáze konce kola nebo kdyby měla opustit bojiště. Unearth prováděj pouze, když můžeš hrát sorcery.)

Sanguinary Priest

Bytost — Astartes Cleric

3B

2/4

Lifelink


Krvavý kalich — Kdykoli zemře jiná bytost pod tvou kontrolou, Sanguinary Priest udělí 1 zranění libovolnému cíli.

"Přijměte moc svého primarchy za svou, ale vzdorujte Rudé žízni, bratři! Z této nejtemnější z cest není návratu."

Sautekh Immortal

Artefaktová bytost — Necron

2B

2/2

Flash


Elitní jednotky — Sautekh Immortal vstupuje na bojiště s +1/+1 žetonem za každou bytost, která toto kolo zemřela.

"Nic tak nevyčistí bojiště jako jeden úder raketou Smrtonoš. Moment, nehýbe se támhle něco?"
—Velitel Zander At'lan, Tallarnský 115. obrněný pluk

Shard of the Nightbringer

Bytost — C'tan

5BBB

8/8

Flying


Vysátí života — Když Shard of the Nightbringer vstupuje na bojiště, pokud jsi ji seslal/a, cílový protihráč ztratí polovinu životů, zaokrouhleno nahoru. Ty získáváš počet životů takto ztracených.

"Aza'gorod, Nositel Noci. Ztělesnění smrt. Zabiják hvězd a světů."
—Illuminor Szeras

Shard of the Void Dragon

Bytost — C'tan

4BBB

7/7

Flying


Sféra Draka prázdnoty — Kdykoli Shard of the Void Dragon útočí, každý protihráč obětuje permanent, který není země.


Pohlcení hmoty — Kdykoli je odložen z bojiště do hřbitova nebo vypovězen ze hry z bojiště artefakt, polož dva +1/+1 žetony na Shard of the Void Dragon.

Skorpekh Destroyer

Artefaktová bytost — Necron

2BB

4/2

Deathtouch


Hyperfázové mlátičky — Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu artefakt,  Skorpekh Destroyer gains first strike do konce kola.

Nic nepřekoná hluboce vštípenou touhu zabíjet, která posiluje tyto hněvem hnané Nekrony.

Skorpekh Lord

Artefaktová bytost — Necron Noble

2B

3/2

Menace


Velitelské protokoly
— Ostatní artefaktové bytosti pod tvou kontrolou mají +1/+0 a menace.


Unearth 2B (2B:Vrať tuto kartu ze svého hřbitova na bojiště. Má haste. Na začátku příští fáze konce kola nebo kdykoli by měla opustit bojiště, ji vypověz ze hry. Unearth můžeš aktivovat pouze tehdy, když můžeš hrát sorcery.)

Sloppity Bilepiper

Bytost — Demon

3B

3/3

Veselé pajšlodudy — 2T, Obětuj bytost: Příští kouzlo bytosti, které toto kolo sešleš, má cascade. (Když sesíláš  ono  kouzlo, začni vypovídat  ze hry karty z vršku své knihovny, dokud nevypovíš kartu, která stojí méně a není země. Můžeš onu kartu seslat bez placení její manové ceny. Ostatní vypovězené karty dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.)

Tallyman of Nurgle

Bytost — Astartes Warrior

2B

2/3

Lifelink


Sedminásobný chorál — Na začátku tvé fáze konce kola, pokud toto kolo zemřel bytost, lízni kartu a ztrať 1 život. Pokud zemřelo toto kolo sedm a více bytostí, namísto toho lízni sedm karet a ztrať 7 životů.

Technomancer

Artefaktová bytost — Necron Wizard

5BB

5/1

Když Technomancer vstupuje na bojiště, odemel tři karty, pak si vrať libovolné množství karet artefaktových bytostí s celkovou manovou hodnotou 6 a méně ze svého hřbitova na bojiště.

"Čarodějnictví nebo technologie, je to kacířství a musí tomu být učiněn konec."
—Inkvizitorka Greyfax

Their Name Is Death

Sorcery

3BBB

Znič všechny neartefaktové bytosti.

"Když Mlčenlivý král spatřil, co se událo, konečně poznal pravou podstatu C’tan a uvědomil si hrůzy, které v jejich jménu spáchali. "
—*Kniha truchlivé noci*

Their Number Is Legion

Sorcery

XBBBB

Vytvoř si X tapnutých 2/2 černých artefaktových bytostít-tokenů s typem Necron Warrion, pak získej počet životů dle počtu artefaktů, jež kontroluješ. Vypověz Their Number Is Legion ze hry.


Můžeš seslat Their Number Is Legion ze svého hřbtova.

Tomb Blade

Artefaktová bytost — Necron

4BB

5/4

Flying


Kdykoli Tomb Blade udělí bojové zranění hráči, ztratí onen hráč počet životů rovný počtu bytostí, jež kontroluje, pokud neobětuje bytost.


Unearth 6BB

Trazyn the Infinite

Legendární artefaktová bytost — Necron

4BB

4/6

Deathtouch

Spektrální galerie — Pokud je Trazyn the Infinite na bojišti, má všechny aktivované schopnosti všech artefaktových karet ve tvém hřbitově.

Archaeovista galerií Solemnace nepoleví, dokud nebude mít ve svých rukou bezpečně všechny poklady galaxie.

Triarch Praetorian

Artefaktová bytost — Necron

1B

2/1

Flying


Dynastické kódy— Když Triarch Praetorian vstupuje na bojiště ze hřbitova, lizni dvě karty a ztrácíš 2 životy.

Unearth 4B (4B: Vrať tuto kartu ze svého hřbitova na bojiště. Má haste. Na začátku příští fáze konce kola nebo kdykoli by měla opustit bojiště, ji vypověz ze hry. Unearth můžeš aktivovat pouze tehdy, když můžeš hrát sorcery.)

Triarch Stalker

Artefaktová bytost — Necron

3BB

4/5

Zaměřovací relé — Na začátku bojové fáze ve tvém kole si zvol protihráče.

Bytosti útočící na zvoleného hráče mají menace.

"Vymažte ty drzé narušitele z povrchu světa!"
—Lord Traedrekkh z dynastie Sekemtar

Venomcrawler

Artefaktová bytost — Demon

3B

2/2

Lifelink


Požírač duší — Kdykoli zemře jiná bytost, polož +1/+1 žeton na Venomcrawler.

The War in Heaven

Enchantment — Saga

3BBB

(Jak tato Sága vstupuje na bojiště a po tvé fázi líznutí na ni přidej žeton příběhu. Po fázi III ji obětuj.)


I — Lízni tři karty, pak ztrať 3 životy


II — Odemel tři karty.


III — Zvol si až tři cílové karty bytostí s celkovou manovou hodnotou 8 a méně ve tvém hřbitově. Vrať každou z nich na bojiště s žetonem nekrodermis na sobě. Jsou navíc ke svým ostatním typům artefakty.

Acolyte Hybrid

Bytost — Tyranid Human

2R

2/2

Těžký řezač kamene — Kdykoli Acolyte Hybrid útočí, znič až jeden cílový artefakt. Pokud je takto zničen artefakt, hráč jej kontrolující si lízne kartu.

Příliš okatě xeno-vyhlížející, aby zapadli do lidské společnosti, se akolyté drží v temných zákoutích pod průmyslovými zónami.

Aspiring Champion

Bytost — Astartes Warrior

3R

3/3

Menace


Ničivé povznesení
— Když Aspiring Champion udělí bojové zranění hráči, obětuj ji. Když tak učiníš, otáčej karty z vršku své knihovny, dokud neotočíš kartu bytosti. Dej onu kartu na bojiště a pak si zamíchej zbytek do knihovny. Pokud je ona bytost typu Demon, udělí zranění podle své síly každému protihráči.

Bloodcrusher of Khorne

Bytost — Demon Knight

3R

3/3

Trample


Ničivý útok —  Ostatní bytosti pod tvou kontrolou mají trample.

Troufalý hrom, nejprvnější z krvodrtičských legií, je pojmenován po zvuku, který vydávají, když jedou do boje..

Bloodthirster

Bytost — Demon

5R

6/6

Flying, trample


Kdykoli Bloodthirster udělí bojové zranění hráči, odtapni ji. Po této bojové fázi následuje další bojová fáze.


Bloodthirster nemůže útočit na hráče, na které už toto kolo útočila.

Chaos Terminator Lord

Bytost — Astartes Warrior

3R

3/3

Pán Chaosu— Na začátku bojové fáze ve tvém kole získává jiná bytost pod tvou kontrolou double strike do konce kola.

"Do útoku, bratři! Smrt falešnému císaři! "

Dark Apostle

Bytost — Astartes Warlock

3R

3/3

Dar Chaosu — 3T: Příští kouzlo, které není bytost, které v tomto kole sesíláš, má cascade. (Když sesíláš  ono kouzlo, začni vypovídat  ze hry karty z vršku své knihovny, dokud nevypovíš kartu, která stojí méně a není země. Můžeš onu kartu seslat bez placení její manové ceny. Ostatní vypovězené karty dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.)

Exocrine

Bytost — Tyranid

X2R

2/2

Ravenous (Tato bytost vstupuje na bojiště s X +1/+1 žetony na sobě. Pokud je X 5 nebo více, lízni kartu, když přijde na bojiště.)


Bioplazmatická salva — Když Exocrine vstupuje na bojiště, udělí X zranění každému hráči a každé další bytosti.

Herald of Slaanesh

Bytost — Demon

2R

2/2

Slaaneshův maják — Kouzla s typem Demon tě stojí k seslání o 2 méně.

Ostatní permanenty s typem Demon pod tvou kontrolou mají haste.

"Mohu ti ukázat požitek bez lítosti, slast bez omezení, rozkoše nespočetné."
—Sha'ris, diákonka Chtíče

Keeper of Secrets

Bytost — Demon

5R

6/4

First strike, haste


Symfonie bolesti — Kdykoli sešleš kouzlo odjinud, než ze své ruky, Keeper of Secrets udělí zranění cílovému protihráči dle manové hodnoty onoho kouzla.

Pohlédnout na jednoho znamená vzdát se i posledních zbytků vlastní vůle.

Khârn the Betrayer

Legendární Bytost — Astartes Berserker

3R

5/1

Berzerk — Khârn the Betrayer útočí nebo blokuje v každé bojové fázi, je-li toho schopna.


Pečeť zkaženosti — Když ztratíš kontrolu nad Khârn the Betrayer, lízni dvě karty.


Zrádce — Pokud by Khârn the Betrayer mělo být uděleno zranění, je udělení zranění zabráněno a cílový protihráč získává nad ní kontrolu.

Knight Rampager

Artefaktová bytost — Knight

4R

6/5

Trample


Bezhlavé řádění — Na začátku bojové fáze ve tvém kole si zvol náhodně protihráče. Knight Rampager útočí v této bojové fázi na onoho protihráče, je-li toho schopna.


Když Knight Rampager zemře, udělí 4 zranění náhodně vybranému cílovému protihráči.

Let the Galaxy Burn

Sorcery

X5R

Cascade (Když sesíláš  toto kouzlo, začni vypovídat  ze hry karty z vršku své knihovny, dokud nevypovíš kartu, která stojí méně a není země. Můžeš onu kartu seslat bez placení její manové ceny. Ostatní vypovězené karty dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.)


Let the Galaxy Burn udělí X plus 2 zranění každé bytosti, která toto kolo nevstoupila na bojiště.

Noise Marine

Bytost — Astartes Warrior

4R

3/2

Cascade (Když sesíláš  toto kouzlo, začni vypovídat  ze hry karty z vršku své knihovny, dokud nevypovíš kartu, která stojí méně a není země. Můžeš onu kartu seslat bez placení její manové ceny. Ostatní vypovězené karty dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.)


Sonické dělo — Když Noise Marine vstupuje na bojiště, udělí počet zranění rovný počtu kouzel, které jsi toto kolo seslal/a, libovolnému cíli.

The Red Terror

Legendární Bytost — Tyranid

3R

4/3

Pokročilý druh — Kdykoli udělí červený zdroj pod tvou kontrolou zranění jednomu či více permanentům a/nebo hráčům, polož na The Red Terror.+1/+1 žeton.

Screamer-Killer

Bytost — Tyranid

4R

5/5

Trample


Bioplazmatický řev — Kdykoli sešleš kouzlo bytosti s manovou hodnotou 5 a více, Screamer-Killer udělí 5 zranění libovolnému cíli.

Jeho řevu není rozumět, ale obrněné valy ho, zdá se, chápou dosti dobře.

Seeker of Slaanesh

Bytost — Demon

3R

3/3

Haste


Slaaneshovo pokušení
— Každý protihráč musí v každé bojové fázi útočit alespoň s jednou bytostí, je-li to možné.

Válka je tanec. A ony hledají partnery..

Aberrant

Bytost — Tyranid Mutant

X1G

0/0

Ravenous (Tato bytost vstupuje na bojiště s X +1/+1 žetony na sobě. Pokud je X 5 nebo více, lízni kartu, když přijde na bojiště.)


Trample


Těžké drticí kladivo — Kdykoli Aberrant udělí bojové zranění hráči, znič cílový artefakt nebo očarování pod kontrolou onoho hráče.

Biophagus

Bytost — Human Tyranid Wizard

1G

1/3

Genomické obohacení— T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy. Je-li tato mana spotřebována k seslání kouzla bytosti, ona bytost vstupuje na bojiště s +1/+1 žetonem navíc.

"Zaručujeme ti, že se do týdne budeš cítit jako zcela nový člověk. "
—Galaxos Klynesmith, biofág

Bone Sabres

Artefakt — Vybavení

2G

Kdykoli vybavená bytost útočí, polož na ni čtyři +1/+1 žetony.

 
Vybav 3 (3: Připoj na cílovou bytost. Vybavovat můžeš jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Nabité psychickou energií jsou tyranidské zbraně na blízko daleko více, než jen chitin a kost..

Broodlord

Bytost — Tyranid

X3G

3/3

Ravenous (Tato bytost vstupuje na bojiště s X +1/+1 žetony na sobě. Pokud je X 5 nebo více, lízni kartu, když přijde na bojiště.)


Telepatie roje — Když Broodlord vstupuje na bojiště, rozděl X +1/+1 mezi libovolný počet cílových bytostí pod tvou kontrolou.

Clamavus

Bytost — Human Tyranid Artificer

4G

3/3

Proklamátorský tlampač — Každá bytost pod tvou kontrolou získává +1/+1 za každý +1/+1 žeton na sobě.

"Hvězdami zrození se blíží! Jejich přesvatí andělé již sestupují k nám. Bratři, sestry, chopte se zbraní, neb přichází náš den Povznesení! "

Haruspex

Bytost — Tyranid

3G

2/2

Nestvůrný hlad — Kdykoli zemře jiná bytost, polož na Haruspex +1/+1 žeton.

Požírající monstrum — T, Odstraň X +1/+1 žetonů z Haruspex: Přidej si X man jakékoli barvy.

Hierophant Bio-Titan

Bytost — Tyranid

10GG

12/12

Frenetický metabolismus — Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla můžeš odstranit libovolný počet +1/+1 žetonů z bytostí pod tvou kontrolou. Tto kouzlo stojí k seslání o 2 méně za každý takto odstraněný žeton.


Vigilance, reach, ward 
2


Titánský
— Hierophant Bio-Titan nemůže být blokována bytostmi se silou 2 a méně.

Hormagaunt Horde

Bytost — Tyranid

XG

1/1

Ravenous (Tato bytost vstupuje na bojiště s X +1/+1 žetony na sobě. Pokud je X 5 nebo více, lízni kartu, když přijde na bojiště.)


Roj bez konce— Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu země,můžeš zaplatit 2G. Pokud tak učiníš, vrať Hormagaunt Horde ze svého hřbitova do ruky.

Lictor

Bytost — Tyranid

3G

3/3

Flash


Feromonová stopa — Když Lictor vstupuje na bojiště pokud toto kolo vstoupila pod kontrolu soupeře bytost, vytvoř si 3/3 zelenou bytost-token s typem Tyranid a s trample.

Nexos

Bytost — Human Tyranid Advisor

1G

2/2

Strategický koordinátor— Základní země pod tvou kontrolou mají "T: Přidej si CC. Spotřebuj tuto manu pouze na kouzla obsahující v ceně X."

Požehnané spojení palné zbraně, spáru a nemilosrdného záměru je síla, kterou nelze podceňovat.

Old One Eye

Legendární Bytost — Tyranid

5G

6/6

Trample


Ostatní bytosti pod tvou kontrolou mají trample

Když Old One Eye vstupuje na bojiště, vytvoř si 5/5 zelenou bytost-token s typem Tyranid.


Rychlé uzdravování —  Na začátku tvé hlavní fáze před bojovou fází můžeš zahodit dvě karty. Když tak učiníš, vrať Old One Eye ze svého hřbitova do ruky.

Purestrain Genestealer

Bytost — Tyranid

2G

1/1

Purestrain Genestealer vstupuje na bojiště se dvěma +1/+1 žetony.


Předsunutý specialista — Kdykoli Purestrain Genestealer útočí, můžeš z ní odstranit  +1/+1 žeton. Když tak učiníš, najdi si v knihovně kartu základní země, dej si ji na bojiště tapnutou a pak si zamíchej knihovnu.

Sporocyst

Bytost — Tyranid

XXG

0/0

Ravenous (Tato bytost vstupuje na bojiště s X +1/+1 žetony na sobě. Pokud je X 5 nebo více, lízni kartu, když přijde na bojiště.)


Defender


Spórový komín — Když Sporocyst vstupuje na bojiště, najdi si v knihovně až X karet základních zemí, dej si je na bojiště tapnuté, a pak si zamíchej knihovnu.

Termagant Swarm

Bytost — Tyranid

XG

0/0

Ravenous (Tato bytost vstupuje na bojiště s X +1/+1 žetony na sobě. Pokud je X 5 nebo více, lízni kartu, když přijde na bojiště.)


Smrtelný amok — Když Termagant Swarm zemře, vytvoř si počet zelených 1/1 bytostí-tokenů s typem Tyranid rovný síle Termagant Swarm.

Tervigon

Bytost — Tyranid

X1G

0/0

Ravenous (Tato bytost vstupuje na bojiště s X +1/+1 žetony na sobě. Pokud je X 5 nebo více, lízni kartu, když přijde na bojiště.)


Trample

Zroď Termaganty — Kdykoli Tervigon udělí bojové zranění hráči, vytvoř si tolik 1/1 zelených bytostí-tokenů s typem Tyranid..

Toxicrene

Bytost — Tyranid

3G

2/4

Reach, deathtouch


Hypertoxické miasma — Všechny země mají "T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy" a ztrácí všechny ostatní schopnosti..

Produkuje páchnoucí mrak složený z milionů mikroskopických protoorganismů, každý se zlomkem predátorského vědomí.

Tyranid Invasion

Sorcery

3G

Vytvoř si počet 3/3 zelených bytostí-tokenů s typy Tyranid Warrior s trample odpovídající počtu protihráčů, které máš.

Než sestoupili z nebes Krvaví andělé, město Phodia bylo zcela proměněno. Míle tkáněmi překypujících řek tekly do centrálních trávicích rezervoárů a nahoru do rojové flotily.

Tyrant Guard

Bytost — Tyranid

X2G

3/3

Ravenous (Tato bytost vstupuje na bojiště s X +1/+1 žetony na sobě. Pokud je X 5 nebo více, lízni kartu, když přijde na bojiště.)


Štítová zeď— ObětujTyrant Guard: Bytosti se žetony na sobě pod tvou kontrolou získávají do konce kola hexproof a nezničitelnost.

Assault Intercessor

Bytost — Astartes Warrior

1WB

3/2

First strike, menace


Rotomeč — Kdykoli zemře bytost pod kontrolou protíihráče, ztratí onen hráč 2 životy.

Nepřítel beze cti je již nepřítelem poraženým.

Atalan Jackal

Bytost — Human Tyranid Scout

1RG

2/2

Trample, haste


Zkušený průzkumník — Kdykoli Atalan Jackal udělí bojové zranění hráči, můžeš si najít v knihovně kartu základní země, dát si ji na bojiště tapnutou a pak si zamíchat knihovnu.

Belisarius Cawl

Legendární artefaktová bytost — Human

2WU

2/4

Zakládání Ultima — T, Tapni dva netapnuté artefakty pod tvou kontrolou: Vytvoř si 2/2 bílou bytost-token s typem Astartes Warrior a s vigilance.

 
Pán strojů — T, Tapni X netapnutých bytostí pod tvou kontrolou: Podívej se na vrchních X karet své knihovny. Můžeš z nich ukázat kartu artefaktu a dát si ji do ruky. Zbytek dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Birth of the Imperium

Enchantment — Saga

2WUB

(Jak tato sága vstupuje na bojiště a po tvé fázi líznutí na ni přidej žeton příběhu. Po fázi III ji obětuj.)
I — Vytvoř si 2/2 bílou bytost-token s typem Astartes Warrior a s vigilance za každého protihráče.


II — Každý protihráč obětuje bytost.

III — Lízni dvě karty za každého protihráče, který kontroluje méně bytostí, než ty.

Blood for the Blood God!

Instant

8BBR

Toto kouzlo stojí k seslání o 1  méně za každou bytost, která toto kolo zemřela.

Zahoď ruku, pak lízni osm karet. Blood for the Blood God! udělí 8 zranění každému protihráči.  Vypověz Blood for the Blood God! ze hry.

Lebky pro Trůn lebek.

Callidus Assassin

Bytost — Human Shapeshifter Assassin

4UB

3/3

Flash


Polymorfin — Můžeš nechat Callidus Assassin vstpupit na bojiště jako kopii jiné bytosti na bojišti, jen má navíc "Když tato bytost vstupuje na bojiště, znič až jednu další bytost téhož jména, jako tato bytost. "

Chaos Defiler

Artefaktová bytost — Demon Construct

3BR

5/4

Trample


Bitevní kanón — Když Chaos Defiler vstupuje na bojiště nebo zemře, za každého protihráče si zvol jeden permanent, který není země, pod jeho kontrolou. Jeden z nich, zvolený náhodně, znič.

Chaos Mutation

Instant

3UR

Vypověz libovolný počet cílových bytostí pod kontrolou rozdílných hráčů. Za každou takto vypovězenou bytost hráč ji kontrolujícího otáčí karty z vršku své knihovny, dokud neotočí kartu bytosti, tu si dá na bojiště a zbytek na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Commissar Severina Raine

Legendární Bytost — Human Soldier

1WB

2/2

V čele stojící — Kdykoli Commissar Severina Raine útočí, každý protihráč ztratí X životů, kde X je počet dalších útočících bytostí.

 
Exemplární poprava — 2, obětuj jinou bytost: Lízni kartu a získáváš 2 životy.

Company Commander

Bytost — Human Soldier

2WB

2/4

Velitelský oddíl — Když Company Commander vstupuje na bojiště, vytvoř si počet 1/1 bílých bytostí-tokenů s typem Soldier podle počtu protihráčů, které máš.

 
Sejměte to! — Kdykoli Company Commander útočí, bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola deathtouch..

Cybernetica Datasmith

Artefaktová bytost — Human Artificer

1UB

0/1

Imunita vůči typu Robot

Přeprogramování v poli — UT: Cílový hráč lízne kartu. Jiný cílový hráč si vytvoří 4/4 bezbarvou artefaktovou bytost-token s „Tato bytost nemůže blokovat.“

"Aktivován protokol Protektor."

Deathleaper, Terror Weapon

Legendární Bytost — Tyranid

2RG

3/3

Flash


Haste


Párající háky — Bytosti pod tvou kontrolou, které toto kolo vstoupily na bojiště, mají double strike.

Stvořen k drcení kostí a vůle se stejnou zuřivostí.

Deny the Witch

Instant

1WUB

Zruš cílové kouzlo, aktivovanou nebo spouštěnou schopnost. Hráč ji kontrolující ztrácí počet životů rovný počtu bytostí pod tvou kontrolou.

"Toto kacířství nemůže nadále existovat !"

Drach'Nyen

Legendární Artefakt — Vybavení

4BR

Ozvěny první vraždy — Když Drach'Nyen vstupuje na bojiště, vypověz až jednu cílovou bytost ze hry.


Daemonský meč — Vybavená bytost má menace a +X/+0, kde X je síla vypovězené karty.


Vybav 2 (2: Připoj na cílovou bytost. Vybavovat můžeš jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Epistolary Librarian

Bytost — Astartes Wizard

2WU

3/4

Závoj času — Kdykoli Epistolary Librarian útočí, můžeš seslat kouzlo s manovou hodnotou X a méně ze své ruky bez placení manové ceny, kde X je počet útočících bytostí.

"Boltery? Rotomeče? Vše to jsou skvělé zbraně, nicméně já vládnu mocí daleko nebezpečnější."

Exalted Flamer of Tzeentch

Bytost — Demon

2UR

2/4

Čarodějná inspirace — Na začátku tvé udržovací fáze,  vrať náhodně ze svého hřbitova do ruky kartu instant nebo sorcery.


Tzeentchův oheň — Kdykoli sešleš kouzlo instant nebo sorcery, Exalted Flamer of Tzeentch udělí 1 zranění každému protihráči.

Exterminatus

Sorcery

5WB

Permanenty pod kontrolou protihráčů, které nejsou země, ztrácí do konce kola nezničitelnost.

 

Znič všechny permanenty, které nejsou země.

"Někteří mohou zpochybňovat vaše právo zahubit deset miliard lidí. Ti, kdož rozumí, ví jedno – že nemáte žádné právo je nechat žít."
—Exterminatus Extremis

The First Tyrannic War

Enchantment — Saga

2GUR

(Jak tato sága vstupuje na bojiště a po tvé fázi líznutí na ni přidej žeton příběhu. Po fázi III ji obětuj.)


I — Můžeš ze své ruky položit na bojiště kartu bytosti. Pokud její manová cena obsahuje X, it vstupuje na bojiště s počtem +1/+1 žetonů dle počtu zemí pod tvou kontrolou.


II, III —  Zdvoj počet všech druhů žetonů na cílové bytosti pod tvou kontrolou.

The Flesh Is Weak

Enchantment

2WUB

Když The Flesh Is Weak vstupuje na bojiště, polož +1/+1 žeton na každou bytost pod tvou kontrolou.


Bytosti pod tvou kontrolou s +1/+1 žetony na sobě jsou ke svým dalším typům navíc artefakty.


Bytosti, které nejsou artefakty, mají -1/-1.

Gargoyle Flock

Bytost — Tyranid Gargoyle

2GU

2/2

Flying


Nebeský roj — Na začátku tvé fáze konce kola, pokud toto kolo vstoupila na bojiště pod tvou kontrolu bytost, vytvoř si 1/1 modrou bytost-token s typem Tyranid Gargoyle a s flying.

Vřeštící se vrhají střemhlav na obranné linie, zasévají chaos před hlavním útokem.

Ghyrson Starn, Kelermorph

Legendární Bytost — Tyranid Human

1UR

3/2

Ward 2 (Kdykoli se tato bytost stane cílem kouzla nebo schopnosti pod kontrolou protihráče, zruš onu schopnost nebo kouzlo, pokud onen hráč nezaplatí 2.)


Tři autopistole — Kdykoli jiný zdroj pod tvou kontrolou udělí přesně 1 zranění hráči nebo permanentu, Ghyrson Starn, Kelermorph tomuto hráči nebo permanentu udělí 2 zranění.

Helbrute

Artefaktová bytost — Astartes Dreadnought

3BR

5/4

Haste


Sarkofág — Můžeš Hellbrute seslat ze svého hřbitova, když k zaplacení jejích dalších cen navíc vypovíš jinou kartu bytosti ze svého hřbitova ze hry.

"Ne. Ne! Do sarkofágu ne….zatrať vás Khorne, vy zrádní zmetci, PROSTĚ MNE ZABTE! "
—Kalos Pustošitel

The Horus Heresy

Enchantment — Saga

3UBR

(Jak tato sága vstupuje na bojiště a po tvé fázi líznutí na ni přidej žeton příběhu. Po fázi III ji obětuj.)


I — Za každého protihráče získej kontrolu nad až jednou cílovou bytostí pod kontrolou daného hráče, která není legendární, dokud The Horus Heresy zůstává na bojišti.


II — Lízni kartu za každou bytost, kterou kontroluješ, ale nevlastníš.

III — Počínaje tebou si každý hráč zvolí bytost. Zvolené bytosti znič.

Inquisitor Eisenhorn

Legendární Bytost — Human Inquisitor

2UB

2/3

Můžeš ukázat první kartu, kterou si každé kolo lížeš. Když takto ukážeš kartu instant nebo sorcery, vytvoř si Cherubael, legendární černou 4/4 bytost-token s flyíng.


Kdykoli Inquisitor Eisenhorn udělí bojové zranění hráči, tolikrát vyšetřuj. (Vytvoř si tolikrát žeton Stopy. Je to artefakt s "2, Obětuj tento artefakt: Lízni kartu.")

Kill! Maim! Burn!

Instant

3BR

Zvol si jedno nebo více —
• Znič cílový artefakt.
• Znič cílovou bytost.
• Kill! Maim! Burn! udělí 2 zranění cílovému hráči.

The Lost and the Damned

Enchantment

1UR

Kdykoli  vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu země odkudkoli kromě tvé ruky, nebo sesíláš kouzlo odkudkoli kromě své ruky, vytvoř si 3/3 červenou bytost s typem Spawn.

Bohové Chaosu svým šampionům žehnají dary v podobě mutací. Příliš mnoho jich ale promění nositele v bezduchého svíjejícího se zplozence Chaosu.

Lucius the Eternal

Legendární Bytost — Astartes Warrior

3BR

5/3

Haste


Brnění vřeštících duší — Když Lucius the Eternal zemře, vypověz ji ze hry a zvol si cílovou bytost pod kontrolou protihráče. Když ona bytost opustí bojiště, vrať Lucius the Eternal z vypovězené zóny pod kontrolu vlastníka na bojiště.

Magnus the Red

Legendární Bytost — Demon Primarch

3UR

4/5

Flying


Nadpozemská moc
— Kouzla instant a sorcery tě stojí k seslání o 1 méně za každou bytost-token pod tvou kontrolou.


Magnusova čepel
— Kdykoli Magnus the Red udělí bojové zranění hráči, vytvoř si 3/3 červenou bytost s typem Spawn.

Malanthrope

Bytost — Tyranid

1GU

2/2

Flying


Posbírej mrtvé — Když Malanthrope vstupuje na bojiště, vypověz ze hry hřbitov cílového hráče. Za každou takto vypovězenou kartu bytosti si polož na Malanthrope +1/+1 žeton.

Mawloc

Bytost — Tyranid

XRG

2/2

Ravenous (Tato bytost vstupuje na bojiště s X +1/+1 žetony na sobě. Pokud je X 5 nebo více, lízni kartu, když přijde na bojiště.)


Hrůza z hlubin
— Když Mawloc vstupuje na bojiště, vyzve na souboj až jednu cílovou bytost pod kontrolou protihráče. Pokud by ona bytost toto kolo zemřela, vypověz ji namísto toho ze hry.

Mutalith Vortex Beast

Bytost — Mutant Beast

4UR

6/6

Trample


Warpový vír — Když Mutalith Vortex Beast vstupuje na bojiště,  hoď si za každého protihráče, kterého máš, mincí. Za každý vyhraný hod si lízni kartu. Za každý prohraný udělí Mutalith Vortex Beast 3 zranění onomu hráči.

Neyam Shai Murad

Legendární Bytost — Human Rogue

2WB

3/3

Nezávislá obchodnice — Kdykoli Neyam Shai Murad udělí bojové zranění hráči, můžeš onomu hráči vrátit do ruky cílovou kartu permanentu z jejich hřbitova. Když tak učiníš, onen hráč zvolí kartu permanentu ve tvém hřbitově, onu kartu si položíš na bojiště pod tvou kontrolu.

Pink Horror

Bytost — Demon Horror

3UR

4/4

Mihotavé plameny — Kdykoli sešleš kouzlo instant nebo sorcery, Pink Horror udělí 2 zranění libovolnému cíli.


Rozdělení — Když Pink Horror zemře, vytvoř si dvě 2/2 modro-červené bytosti-tokeny jménem Blue Horror s "Kdykoli sešleš kouzlo instant nebo sorcery,tato bytost udělí 1 zranění libovolnému cíli."

Primaris Chaplain

Bytost — Astartes Cleric

2WB

3/3

Battle cry (Kdykoli tato bytost útočí, každá další útočící bytost získává +1/+0 do konce kola.)


Rosarius — Kdykoli Primaris Chaplain útočí, získává nezničitelnost do konce kola.

Každé zabití nepřítele je posvátnou obětí Božskému císaři.

Ravener

Bytost — Tyranid

XGU

0/0

Flash


Ravenous (Tato bytost vstupuje na bojiště s X +1/+1 žetony na sobě. Pokud je X 5 nebo více, lízni kartu, když přijde na bojiště.)

Když Ravener vstupuje na bojiště, cílová bytost útočí toto kolo na cílového protihráče, je-li toho schopna.

The Ruinous Powers

Enchantment

2BR

Na začátku tvé udržovací fáze si náhodně zvol protihráče. Vypověz ze hry vrchní kartu knihovny onoho hráče. Do konce kola ji můžeš zahrát a můžeš k tomu použít manu, jako by šlo o manu jakékoli barvy. Když takto sešleš kouzlo, jeho vlastník ztratí počet životů rovný jeho manové hodnotě.

Shadow in the Warp

Enchantment

1RG

První kouzlo bytosti, které sesíláš každé kolo, tě stojí k seslání o 2 méně.


Kdykoli protihráč sešle první kouzlo v každém kole, které není kouzlo bytosti,  Shadow in the Warp udělí onomu hráči 2 zranění.

Astropat se zhroutil a jeho prázdné oční důlky zazářily nezemským světlem. Pronesl dvě slova, než se bez života zhroutil k zemi: „Oni…přicházejí! "

Sister Hospitaller

Bytost — Human Cleric

4WB

3/2

Medicus Ministorum — Když Sister Hospitaller vstupuje na bojiště, vrať cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova na bojiště. Získáváš počet životů rovný její manové hodnotě.

"Naším údělem je ctít mučedníky, postarat se o padlé, bránit nevinné a vdy kráčet světlem.."
—*Kniha Hospitaller*

Sister Repentia

Bytost — Human Warrior

3WB

5/1

Mučednictví— Když Sister Repentia zemře, získáváš 2 životy a lízni dvě karty.


Zázrak WB (Můžeš tuto kartu zahrát za její cenu zázraku, pokud je to první karta, kterou si v daném kole lízneš.)

"Hledati budu odpuštění Císařovo v nejtemnějších zákoutích noci."
—Přísaha Kajícnic

Trygon Prime

Bytost — Tyranid

2GU

4/4

Podzemní útok — Kdykoli Trygon Prime útočí, polož +1/+1 žeton na až jednu další cílovou útočící bytost. Ona bytost nemůže být toto kolo blokována.

Zdi nekronské hrobky byly neproniknutelné. Země pod nimi ne.

Tyranid Harridan

Bytost — Tyranid

4GU

4/4

Flying, ward 4


Vřeštící chrliči — Kdykoli Tyranid Harridan či jiná bytost s typem Tyranid pod tvou kontrolou udělí bojové zranění hráči, vytvoř si 1/1 modrou bytost-token s typy Tyranid Gargoyle a s flying.

Tyranid Prime

Bytost — Tyranid

1GU

0/4

Evolve (Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu bytost, pokud má sílu nebo odolnost vyšší než tato, polož na tuto bytost +1/+1 žeton.)


Synaptická bytost — Ostatní bytosti pod tvou kontrolou mají evolve.

Tzaangor Shaman

Bytost — Mutant Shaman

2UR

3/3

Flying


Kouzelný elixír — Kdykoli Tzaangor Shaman udělí bojové zranění hráči, zkopíruj příští kouzlo instant nebo sorcery, které toto kolo sesíláš. Když jej sešleš, můžeš si zvolit pro kopii nové cíle.

Tzeentchovi bestiálníci křiví realitu stejně, jako jsou pokřiveni oni sami.

Venomthrope

Bytost — Tyranid

1GU

2/2

Flying, deathtouch, hexproof

"Vidíš ten mrak kolem něj? Víc než minutu uvnitř něj a budeš krvácet i z míst, o kterých jsi ani nevěděl, že je máš."
—Kapitán Ascote

Winged Hive Tyrant

Bytost — Tyranid

3UR

4/4

Flying, haste


Vůle Rojové mysli —  Ostatní bytosti pod tvou kontrolou s žetony na sobě mají flying a haste

Synaptické spojení rojotyrana je prvotním kanálem, kterým Rojomysl ovládá nižší bytosti rojové flotily.

Zoanthrope

Bytost — Tyranid

XUR

0/0

Ravenous (Tato bytost vstupuje na bojiště s X +1/+1 žetony na sobě. Pokud je X 5 nebo více, lízni kartu, když přijde na bojiště.)


Flying, ward 2

Warpový úder — Když Zoanthrope vstupuje na bojiště, udělí X zranění libovolnému cíli.

Canoptek Scarab Swarm

Artefaktová bytost — Insect

4

1/1

Flying


Krmicí kusadla — Když Canoptek Scarab Swarm vstupuje na bojiště, vypověz ze hry hřbitov cílového hráče. Za každou takto vypovězenou kartu artefaktu nebo země si vytvoř 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Insect a s flying.

Canoptek Spyder

Artefaktová bytost — Spider

5

4/4

Flying


Soustava vyráběcích spárů — Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiná artefaktová bytost-která není token, nebo Vozidlo, lízni kartu.

Canoptek Tomb Sentinel

Artefaktová bytost — Insect

4

4/3

Vigilance


Kanón vymazavač — Když Canoptek Tomb Sentinel vstupuje na bojiště ze hřbitova, vypověz ze hry až jeden cílový permanent, který není země.

Unearth 7 (7: Vstupuje na bojištěVrať tuto kartu ze svého hřbitova na bojiště. Má haste. Na začátku příští fáze konce kola nebo kdykoli by měla opustit bojiště, ji vypověz ze hry. Unearth můžeš aktivovat pouze tehdy, když můžeš hrát sorcery.)

Canoptek Wraith

Artefaktová bytost — Wraith

3

2/1

Přízračná forma— Canoptek Wraith nemůže být blokována


Mezidimenzionální zvěd — Když Canoptek Wraith udělí bojové zranění hráči, můžeš zaplatit 3 a obětovat ji. Když tak učiníš, zvol si zemi pod svou kontrolou. Pak si v knihovně najdi až dvě karty základních zemí s totožným jménem, jako zvolená země, dej si je na bojiště tapnuté a pak si zamíchej knihovnu.

Convergence of Dominion

Artefakt

3

Dynastický kontrolní uzel — Pokud kontroluješ svého velitele, aktivované schopnosti karet ve tvém hřbitově stojí k aktivaci o 2 méně. Tento efekt nemůže cenu aktivace zlevnit na méně, než jednu manu.

 
Translokační protokoly — 3T: Odemel tři karty.

Cryptothrall

Artefaktová bytost — Construct

4

3/3

Ochránce— Ostatní artefaktové bytosti pod tvou kontrolou mají hexproof.

Svázán s kryptekem, kryptovazal existuje jen za jediným účelem: bránit pána až do smrti.

Ghost Ark

Artefakt — Vozidlo

4

3/3

Flying


Opravárenská loď — Kdykoli je Ghost Ark obsazena posádkou, každá karta artefaktové bytosti ve tvém hřbitově získává do konce kola unearth 3 .

Posádka 2 (Tapni libovolný počet bytostí s celkovou silou 2 nebo více: Toto Vozidlo se do konce kola stává artefaktovou bytostí.)

The Golden Throne

Legendární Artefakt

4

Tajemné systémy podpory života— Pokud bys měl/a prohrát hru, namísto toho vypověz The Golden Throne ze hry a tvůj počet životů je nastaven na 1.


Tisíc duší umírá každý den — T, Obětuj bytost: Přidej si tři many jakékoli kombinace barev.

Goliath Truck

Artefakt — Vozidlo

4

4/4

Náklad — Kdykoli Goliath Truck útočí, polož dva +1/+1 žetony na jinou cílovou útočící bytost.


Posádka 2 (Tapni libovolný počet bytostí s celkovou silou 2 nebo více: Toto Vozidlo se do konce kola stává artefaktovou bytostí.)

Inquisitorial Rosette

Artefakt — Vybavení

2

Agenti Inkvizice — Kdykoli vybavená  bytost útočí, vytvoř si 2/2 bílou bytost-token s typy Astartes Warrior a s vigilance, která útočí. Pak získávají útočící bytosti do konce kola menace.

 
Vybav  3 (3: Připoj na cílovou bytost. Vybavovat můžeš jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Knight Paladin

Artefakt — Vozidlo

5

6/6

Trample


Rychlopalný bitevní kanon — Když Knight Paladin vstupuje na bojiště, udělí 4 zraněn každému protihráči.


Posádka 1 (Tapni libovolný počet bytostí s celkovou silou 1 nebo více: Toto Vozidlo se do konce kola stává artefaktovou bytostí.)

Necron Monolith

Artefakt — Vozidlo

7

7/7

Flying, indestructible

Brána věčnosti — Kdykoli Necron Monolith útočí, odemel tři karty.Za každou takto odemletou kartu bytosti si vytvoř 2/2 černou artefaktovou bytost-token s typem Necron Warrior.

Posádka 4 (Tapni libovolný počet bytostí s celkovou silou 4 nebo více: Toto Vozidlo se do konce kola stává artefaktovou bytostí.)

Night Scythe

Artefakt — Vozidlo

3

3/1

Flying


Invazní paprsky — Když Night Scythe vstupuje na bojiště, vytvoř si 2/2 černou artefaktovou bytost-token s typem Necron Warrior.


Posádka 2 (Tapni libovolný počet bytostí s celkovou silou 2 nebo více: Toto Vozidlo se do konce kola stává artefaktovou bytostí.)

Reaver Titan

Artefakt — Vozidlo

7

10/10

Prázdnoštíty — Imunita vůči manovým hodnotám 3 a méně.


Gatling-Blaster — Kdykoli Reaver Titan útočí, udělí 5 zranění každému protihráči.


Posádka 4 (Tapni libovolný počet bytostí s celkovou silou 4 nebo více: Toto Vozidlo se do konce kola stává artefaktovou bytostí.)

Redemptor Dreadnought

Artefaktová bytost — Astartes Dreadnought

5

4/4

Padlý válečník — Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla můžete vypovědět kartu bytosti ze svého hřbitova ze hry.

Trample


Plazmový spalovač — Kdykoli Redemptor Dreadnought útočí, pokud s n  byla vypovězena ze hry karta, získává +X/+X do konce kola, kde X je síla vypovězené karty.

Resurrection Orb

Artefakt — Vybavení

2

Vybavená bytost má lifelink.


Kdykoli vybavená bytost zemře, vrať ji na bojiště pod kontrolu vlastníka na začátku příští fáze konce kola.

Vybav  4 (4: Připoj na cílovou bytost. Vybavovat můžeš jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Sceptre of Eternal Glory

Legendární Artefakt

4

T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.


T: Přidej si tři many jakékoli barvy. Aktivuj pouze pokud kontroluješ tři nebo více zemí stejného jména.

Plane týmž plamenem, který byl kdysi zkázou Szarekhova národa, a usměrňuje jej ke zničení jeho nepřátel.

Thunderhawk Gunship

Artefakt — Vozidlo

6

6/6

Flying


Když Thunderhawk Gunship vstupuje na bojiště, vytvoř si 2/2 bílé bytosti-tokeny s typem Astartes Warrior a s vigilance.

 

Kdykoli Thunderhawk Gunship útočí, útočící bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola flying.


Posádka 2

Tomb Fortress

Země

Tomb Fortress vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si B.

2BBBT, Vypověz Tomb Fortress: ze hry: Odemel čtyři karty, pak vrať kartu bytosti ze svého hřbitova na bojiště. Aktivuj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.

 

 

 

 

Reprinty

 

Fabricate

Sorcery

2U

Najdi si v knihovně kartu artefaktu, dej si ji do ruky a pak si zamíchej knihovnu.

Bastion Protector

Bytost — Human Soldier

2W

3/3

Bytosti-velitelé pod tvou kontrolou mají +2/+2 a nezničitelnost.

"Těmito slovy zde přísahám, že při Vás budu stát, proti zrádcům, bestiím či ďáblům, a jen smrt ukončí mou službu. "

Collective Effort

Sorcery

1WW

 

Escalate—Tapni netapnutou bytost pod tvou kontrolou. (Zaplať tuto cenu za každý zvolený mód vyjma prvního.)


Zvol si jedno nebo více —


• Znič cílovou bytost se silou 4 a více.


• Znič cílové očarování.


• Polož +1/+1 žeton  na každou bytost pod kontrolou cílového hráče.

Deploy to the Front

Sorcery

5WW

Polož si na bojiště  X 1/1 bílých bytostí-tokenů s typem Soldier, kde X je počet bytostí na bojišti.

"Až se ty dveře otevřou, dejte jim ochutnat Císařova ohně!"
—Komisař Yarrick

Entrapment Maneuver

Instant

3W

Cílový hráč obětuje útočící bytost. Vytvoř si X 1/1 bílých bytostí-tokenů s typem Soldier, kde X je odolnost oné bytosti.

"Teď!"

Fell the Mighty

Sorcery

4W

Znič všechny bytosti se silou větší než síla cílové bytosti.

Bitva začala útokem ohromné vlny tyranidů a skončila s Kanonýrkou Lukrecií stojící na hromadě spálených mrtvol cizáků.

Hour of Reckoning

Sorcery

4WWW

Convoke (Tvé bytosti vám mohou pomoci se sesláním tohoto kouzla, Každá, kterou při sesílání tapneš, zaplatí za 1 nebo jednu manu své barvy.)


Znič všechny bytosti, které nejsou tokeny.

Bitva o Baal byla nejkrvavější a stála nejvíce životů v celé vznešené historii Synů Sanguiniových.

Launch the Fleet

Sorcery

W

Strive — Launch the Fleet stojí k seslání1 za každý další cíl mimo prvního.

Do konce kola získává libovolný počet cílových bytostí „Kdykoli tato bytost útočí, polož si na bojiště  1/1 bílou bytost-token s typem Soldier, tapnutou a útočící.

Martial Coup

Sorcery

XWW

Vytvoř si X 1/1 bílých bytostí-tokenů s typem Soldier. Pokud je X 5 a více, znič všechny ostatní bytosti.

"Je jejich povinností bojovat a umírat, aby Lidstvo mohlo dále existovat."
—Lord Komisař Barron Reed

Swords to Plowshares

Instant

W

Vypověz ze hry cílovou bytost. Hráč ji kontrolující získává počet životů dle její odolnosti.

"Hlad je stejným nepřítelem, jako každý jiný; poražme jej ve jménu Císaře a zachraňme Lidstvo."
—Motto agri-světa Viridia IV

Aetherize

Instant

3U

Vrať všechny útočící bytosti do rukou vlastníků.

Zuřivost berzerků neobstojí proti psychické moci Rojomysli..

Brainstorm

Instant

U

Lízni tři karty, pak dej dvě karty ze své ruky na vršek své knihovny v libovolném pořadí.

Měnitel cest často posílá střípky možných budoucností do myslí svých nejvěrnějších akolytů; vize, které by slabší mysli rozmetaly.

Reconnaissance Mission

Enchantment

2UU

Kdykoli bytost pod tvou kontrolou udělí bojové zranění hráči, můžeš líznout kartu.

Cycling 2 (2, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

"Dorazili jsme k velitelství xenů. Posíláme souřadnice."

Beacon of Unrest

Sorcery

3BB

Polož cílovou kartu bytosti nebo artefaktu ze hřbitova pod svou kontrolu na bojiště. Zamíchej Beacon of Unrest do knihovny vlastníka.

"Povstaň a posluž mi ještě jednou."
—Trazyn Nekonečný

Bile Blight

Instant

BB

Cílová bytost a všechny ostatní bytosti téhož jména získávají -3/-3 do konce kola.

"Drž si hořkost uvnitř sebe, hluboko, nech ji hnít, nech ji kypět, svíjet se, dokud nejsi tak pln žluči tak jedovaté, že vše, čeho se dotkneš, se rozpadne. —Mortarion, démonský primarcha

Dark Ritual

Instant

B

Přidej si BBB.

"Požehnán buď Nurgle! Pokud nákaza postupovala tak rychle, museli jsme být vskutku požehnáni!!"
—Ku'gath Moro-otec

Darkness

Instant

B

Udělení veškerého bojového zranění, které by bylo v tomto kole uděleno, je zabráněno.

Podle fyzikálních zákonů vesmíru je temnota pouze nepřítomností světla. Nekroni umí využívat moc jiných dimenzí, kde je temnota tvarovatelná a hmatatelná.

Decree of Pain

Sorcery

6BB

Znič všechny bytosti. Nelze je regenerovat. Lízni kartu za každou takto zničenou bytost.


Cycling 3BB (3BB, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

Když cyklíš Decree of Pain, všechny bytostí získávají -2/-2 do konce kola.

Defile

Instant

B

Cílová bytost získává -1/-1 do konce kpla za každou zemi s typem Swamp pod tvou kontrolou.

"Agresto, aktivuj zadní vo- . . . Agresto?"
—Seržant Dremark Eigen, poslední slova

Dread Return

Sorcery

2BB

Vrať cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova na bojiště.


Flashback—Obětuj tři bytosti (Můžeš tuto kartu seslat ze svého hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

"Boltery, plamenomety, plazma – prali jsme to do těch xenů vším a stále se hrnuli dále."
—Kapitán Uriel Ventris

Go for the Throat

Instant

1B

Znič cílovou bytost, která není artefakt.

"Modlete se, že přichází noc, protože pokud je tenhle soumrak dílo Nekronů, jsme všichni mrtví."
—Řeč poručíka Krakowa před Bloodmoonskými masakry

Living Death

Sorcery

3BB

Každý hráč vypoví ze hry všechny své bytosti ze hřbitova, pak obětuje všechny bytosti, které kontroluje. Všechny takto vypovězené karty si pak položí na bojiště.

Mutilate

Sorcery

2BB

Všechny bytosti získávají -1/-1 do konce kola za každou zemi s typem Swamp pod tvou kontrolou.

"Vy smrtelníci se proměníte v prach během pár okamžiků, já pouze urychluji váš osud."

Blasphemous Act

Sorcery

8R

Toto kouzlo stojí k seslání o 1 méně za každou bytost na bojišti.


Blasphemous Act udělí 13 zranění každé bytosti.

V kypících hlubinách Oka hrůzy plánují hordy krvelačných Mariňáků Chaosu zničení jejich loajalistických bratrů.

Chaos Warp

Instant

2R

Vlastník cílového permanentu jej zamíchá do své knihovny, pak otočí vrchní kartu své knihovny. Je-li to karta permanentu, položí ji na bojiště.

"Tzeentchovi je jedno, kdo byli či v co se proměnili. Pouze, že se proměnili."
—Kairos Splétač osudů

Past in Flames

Sorcery

3R

Každá karta instant nebo sorcery ve tvém hřbitově získává do konce kola flashback. Flashback cena je vždy rovna manové ceně dané karty.


Flashback 4R (Můžeš tuto kartu seslat ze svého hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

Reverberate

Instant

RR

Zkopíruj cílové kouzlo instant nebo sorcery. Můžeš si pro kopii zvolit nové cíle.

"Co bylo, bude. Co bude, bylo."
—Kairos Splétač osudů

Starstorm

Instant

XRR

Starstorm udělí X zranění každé bytosti.


Cycling 3 (3, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

"Jsou to zvířata! Co jako udělají, vybombardují nás z orbity?"
—Velitel čety Cyrus Jalili, Prandijské pomocné obranné síly.

Warstorm Surge

Enchantment

5R

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu bytost, udělí zranění dle své síly libovolnému cíli.

Khornovou jedinou touhou je utopit galaxii v přívalu vraždění. Dobýt a zabít všechno živé, až nezbude nic než moře krve a rozdrcené zbytky kostí.

Abundance

Enchantment

2GG

Pokud by sis měl/a líznout kartu, namísto toho si zvol zemi nebo nikoli zemi a otáčej karty z vršku knihovny, dokud neotočíš kartu daného typu. Onu kartu si dej do ruky a zbytek na spodek knihovny v libovolném pořadí.

Cultivate

Sorcery

2G

Najdi si v knihovně až dvě karty základních zemí, ukaž je, jednu si dej na bojiště tapnutou, druhou do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.

Jediná spóra z tyranidské Rojolodi může znamenat zkázu celé soustavy.

Death's Presence

Enchantment

5G

Kdykoli zemře bytost pod tvou kontrolou polož X +1/+1 žetonů na cílovou bytost, kde X je síla bytosti, která zemřela.

Genolupičské kulty jásaly nad příchodem svých bohů…ze začátku.

Explore

Sorcery

1G

Můžeš toto kolo zahrát  zemi navíc. Lízni kartu.

Tyranidé postupovali nezastavitelně přes celu galaxii ve svých živoucích rojolodích, s jediným cílem  - vše pohltit.

Farseek

Sorcery

1G

Najdi si v knihovně kartu typu Plains, Island, Swamp nebo Mountain, dej si ji na bojiště tapnutou, pak si zamíchej knihovnu.

"Jakmile se zmocníme této planety, pak se zmocníme hvězd."

Hardened Scales

Enchantment

G


Pokud by byl na bytost pod tvou kontrolou položen jeden nebo více  +1/+1 žetonů, namísto toho je na onu bytost položeno o jeden +1/+1 žeton více.

Když se salva z laserpalů neškodně odrazila od karnifikova krunýře, bytost zařvala a zaútočila.

Harrow

Instant

2G

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla, obětuj zemi.


Najdi si v knihovně až dvě karty základních zemí, dej si je na bojiště tapnuté a pak si zamíchej knihovnu.

S každou porážkou se roj učí. S každým vítězstvím roste.

Inspiring Call

Instant

2G

Lízni kartu za každou bytost s +1/+1 žetonem na sobě pod tvou kontrolou. Ony bytosti získávají do konce kola nezničitelnost. (Nezničí je zranění a efekty říkající „znič“.)

Hlas klamava velí všem, kdo si nesou ve své krvi genetické dědictví tyranidů.

New Horizons

Enchantment — Aura

2G


Očaruj zemi

Když New Horizons vstupuje na bojiště, polož +1/+1 žeton na cílovou bytost, již kontroluješ.

Očarovaná země "T: Přidej si dvě many jakékoli barvy

Overgrowth

Enchantment — Aura

2G

Očaruj zemi


Kdykoli je očarovaná země tapnuta pro manu, hráč ji kontrolující si přidá navícl GG.

Tyranidé prospívají v jakémkoli klimatu, dominují v jakémkoli ekosystému, rozdrtí jakýkoli odpor.

Rampant Growth

Sorcery

1G

Najdi si v knihovně kartu základní země, dej si ji na bojiště tapnutou a pak si zamíchej knihovnu

Po dopadu na povrch planety se naduté břicho tyranocyta roztrhne a ven se vyvalí tyranidští invazoři.

Bituminous Blast

Instant

3BR

Cascade (Když sesíláš  toto kouzlo, začni vypovídat  ze hry karty z vršku své knihovny, dokud nevypovíš kartu, která stojí méně a není země. Můžeš onu kartu seslat bez placení její manové ceny. Ostatní vypovězené karty dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.)


Bituminous Blast  udělí  4 zranění cílové bytosti.

Bred for the Hunt

Enchantment

1GU

Kdykoli bytost s +1/+1 žetonem na sobě pod tvou kontrolou udělí bojové zranění hráči, můžeš líznout kartu.

"Vypadá to, že jsme našli zdroj. Rychle to spalte, než cokoli vyleze"
—Seržant "Smrťák" Jackson

Deny Reality

Sorcery

3UB

Cascade (Když sesíláš  toto kouzlo, začni vypovídat  ze hry karty z vršku své knihovny, dokud nevypovíš kartu, která stojí méně a není země. Můžeš onu kartu seslat bez placení její manové ceny. Ostatní vypovězené karty dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.)


Vrať cílový permanent do ruky vlastníka.

Hull Breach

Sorcery

RG

Zvol si jedno —
• Znič cílový artefakt.
• Znič cílové očarování
• Znič cílový artefakt a cílové očarování.

Po úderu krmicích chapadel rojolodi začal křižník ztrácet do vakua atmosféru, náklad a posádku.

Mortify

Instant

1WB

Znič cílovou bytost nebo očarování.

"Tenhle meč má mnoho jmen. Ty mu můžeš říkat 'Smrt.'"
—Kaldor Draigo, Nejvyšší velmistr Šedých rytířů

Utter End

Instant

2WB

Vypověz cílový permanent, který není země, ze hry.

"Cíl zničen. Hořlaví nebudou nikdy požehnáni."
—Spalovač-jednotka Tor-213

Arcane Signet

Artefakt

2

T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy barevné identity tvého velitele.

Nesčetné xenokulty bují nespatřeny v Impériu, skryté hned pod povrchem.

Všichni Nekroni nesou znamení Triarchy, cejch na své kůži ze žijícího kovu, který je poutá k jejich dynastii.

Jako součást své indoktrinace a tréninku se každý psyker učí směrovat své schopnosti skrze psychoreaktivní hůl.

Assault Suit

Artefakt — Vybavení

4


Vybavená bytost mí +2/+2, haste, nemůže být obětována a nemůže útočit na tebe ani na sférochodce pod tvou kontrolou.

 

Na začátku udržovací fáze každého protihráče můžeš onomu hráči přenechat do konce kola kontrolu nad vybavenou bytostí. Pokud tak učiníš, odtapni ji.

 

Vybav 3

Caged Sun

Artefakt

6

Jak Caged Sun vstupuje na bojiště, zvol si barvu.

Bytosti zvolené barvy mají +1/+1.

Kdykoli ti schopnost  země dává jednu nebo více man zvolené barvy, přidej si jednu manu takové barvy navíc.

Chromatic Lantern

Artefakt

3

Země pod tvou kontrolou mají "T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy."


T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.

S obezřetností lze materiál vystavený zhoubným energiím Warpu uzavřít a pak využívat k zásobení mocných rituálů.

Commander's Sphere

Artefakt

3

T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy z barevné identity svého velitele.


Obětuj Commander's Sphere: Lízni kartu.

"Tento kogitátor nám poskytuje strategický přehled o bojišti. Ćímž samozřejmě myslím celou planetu."

Skrývá se v ní moc celého slunce, a ani zlomek jeho tepla.

Tajemná koule vznášející se u Magnusovy hole jí propůjčuje schopnost proměnit nepřátele v bezduché zplozence chaosu.

Cranial Plating

Artefakt — Vybavení

2

Vybavená bytost má +1/+0 za každý artefakt, který kontroluješ.

BB: Připoj Cranial Plating na cílovou bytost pod tvou kontrolou-

Vybav 1

Tkáň Necrontyrů je tak dávnou vzpomínkou, že se stala prakticky mýtem.

Endless Atlas

Artefakt

2

2T: Lízni kartu. Aktivuj jen, pokud kontroluješ alespoň tři země stejnéhoé jména.

"Když jsme spali, nižší bytosti zamořili naše světy. Nyní se znovu probouzíme."
—Szarekh, Mlčenlivý hrál

Everflowing Chalice

Artefakt

0

Multikicker 2 (Můžeš zaplatit libovolněkrát 2, když toto kouzlo sesíláš.)
Everflowing Chalice vstupuje na bojiště s žetonem náboje za každou zaplaceno cenu multikicker.

 
T: Přidej si C za každý žeton náboje na Everflowing Chalice.

Gilded Lotus

Artefakt

5

T: Přidej si tři many jakékoli barvy.

"Prastará rasa Nekronů dosáhla této elegance skrze jejich neúnavnou honbu za efektivitou."
—Technokněz Darvin, popraven za kacířství 1256998.M41

Hedron Archive

Artefakt

4

T: Přidej si CC.


2T, Obětuj Hedron Archive: Lízni dvě karty.

Pokladnice nekronských dynastií obsahují mnoho ezoterických artefaktů, mnohé zhotovené dříve, než existovala jakákoli z mladších ras.

Herald's Horn

Artefakt

3

Jak Herald's Horn vstupuje na bojiště, zvol si typ bytosti.

Kouzla bytostí zvoleného typu tě stojí k seslání  o 1 méně.

.
Na začátku tvé udržovací fáze se podívej na vrchní kartu své knihovny. Je-li to karta bytosti zvoleného typu, můžeš ji ukázat a dát si ji do ruky.

Icon of Ancestry

Artefakt

3


Jak Icon of Ancestry vstupuje na bojiště, zvol si typ bytosti.


Bytosti zvoleného typu, jež kontroluješ, mají +1/+1.


3T: Podívej se na vrchní tři karty své knihovny. Můžeš z nich ukázat kartu bytosti zvoleného typu a dát si ji do ruky. Zbytek odlož na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Mask of Memory

Artefakt — Vybavení

2

Kdykoli vybavená bytost udělí bojové zranění hráči, můžeš líznout dvě karty. Když tak učiníš, kartu zahoď.


Vybav 1 (1: Připoj na cílovou bytost. Vybavovat můžeš jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Mind Stone

Artefakt

2

T: Přidej si C.


1T, Obětuj Mind Stone: Lízni kartu.

"Bolest je spojenec. Bolest je přítel. V bolesti je pravda."
—Sestra Erynia N'botu, Řád Odvážného srdce

Během biotransference ztratili Necrontyrové téměř veškerou individualitu. To málo, co zbylo, bylo uvězněno v tělech z živoucího kovu.

Mystic Forge

Artefakt

4

Můžeš se kdykoli dívat na vrchní kartu své knihovny.


Můžeš seslat vrchní kartu své knihovny, je-li to karta artefaktu nebo bezbarvá karta, která není země.


T, Zaplať 1 život: Vypověz ze hry vrchní kartu své knihovny.

Sculpting Steel

Artefakt

3

Můžeš nechat Sculpting Steel vstoupit na bojiště jako kopii jakéhokoli artefaktu na bojišti.

Nekrodermis, živoucí kov, ze kterého jsou stvořeni Necroni, je nekonečně přizpůsobivý.

Skullclamp

Artefakt — Vybavení

1

Vybavená bytost má +1/-1.


Kdykoli vybavená bytost zemře, lízni dvě karty.

Vybav 1

Pouze nejpokornější a nejoddanější služebníci impéria jsou poctěni tím, že se po smrti stanou servo-lebkami.

Sol Ring

Artefakt

1

T: Přidej si CC.

"Jednou spolkne temná sláva prázdnoty světlo hvězd jednou provždy!"
—Magus Lucea Kane

“Jako Horus, který kdysi oblehl soustavu Sol, i my srazíme prohnilé Impérium na kolena ”
—Abaddon Ničitel

“Ze všech hvězd v Galaxxi je Sol císařova. Její teplo je Jeho mocí, její světlo Jeho odhalením. ”
Lectitio Divinitatus

“Kdysi nám chtěli C'tan vládnout. Nyní oni slouží nám a jejich odštěpky pohání naše mocné stroje.”
—Szarekh, Mlčenlivý král

Talisman of Creativity

Artefakt

2

T: Přidej si C.
T: Přidej si U nebo R. Talisman of Creativity ti udělí 1 zranění.

"Je to můj křik, co tě budí v noci, mé tělo, co se skrývá ve stínech. Já jsem Tzeentch a ty loutka tančící, jak pískám.."
—*Kniha Tzeentchova*

Talisman of Dominance

Artefakt

2

T: Přidej si C.
T: Přidej si U nebo B. Talisman of Dominance ti udělí 1 zranění.

"Rychlý jako bičomamba, rozhodný jako mečolist a tvrdohlavý jako divoký grox."
—Plukovník Pannet, pochvala Catachanského válečníka

Talisman of Hierarchy

Artefakt

2

T: Přidej si C.
T: Přidej si W nebo B. Talisman of Hierarchy ti udělí 1 zranění.

"Povedeme tuto válku s nezlomnou vírou a odvahou. Neustoupíme ni krok.."
—Lord Maršál Toshenko z Vostroyanského 16.

Talisman of Indulgence

Artefakt

2

T: Přidej si C.
T: Přidej si B nebo R. Talisman of Indulgence ti udělí 1 zranění.

"Poddej se svému hladu, chtíči, touze. Vesmír je tvůj, jen si ho vzít!"
—Posvěcovač LeVay, Kult Svatého spojení

Talisman of Progress

Artefakt

2

T: Přidej si C.
T: Přidej si W nebo U. Talisman of Progress ti udělí 1 zranění.

"Jakýkoli Kadian, který neumí v deseti letech zacházet s laserpalem, se narodil na špatné planetě"
—Anonymous

Thought Vessel

Artefakt

2

Maximální počet karet ve tvé ruce není nijak omezen.
T: Přidej si C.

Před Velkým spánkem znali Nekroni všechna zákoutí galaxie, jakožto dokonalí dobyvatelé.

Unstable Obelisk

Artefakt

3

T: Přidej si C.
7T, Obětuj Unstable Obelisk: Znič cílový permanent.

"Je to neživá ruina nějaké dávno ztracené rasy. Čeho se tady bát?"
—Komisař Gadholm

Wayfarer's Bauble

Artefakt

1

2T, Obětuj Wayfarer's Bauble: Najdi si v knihovně kartu základní země, dej si ji na bojiště tapnutou, pak si zamíchej knihovnu.

Když Chaos někdy výjimečně stvoří něco, co není určené k ničení věcí, je to většinou k nalezení dalších věcí ke zničení.

Anrakyr Cestovatel se probudil ze spánku s jediným cílem: znovuvybudovat sjednocenou nekronskou galaxii.

Worn Powerstone

Artefakt

3

Worn Powerstone vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si CC.

"Moc přichází v mnoha podobách. Ale pravá moc ty podoby vytváří."
—Abaddon Ničitel

Arcane Sanctum

Země

Arcane Sanctum vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si WU, nebo B.

Císař je nemocnějším psykerem v historii Lidstva. Po tisíce let sedí nehybně na trůnu v paláci pokrývajícím kontinent.

Ash Barrens

Země

T: Přidej si C.


Basic landcycling 1 (1, Zahoď tuto kartu: Najdi si v knihovně kartu základní země, dej si ji do ruky, pak si zamíchej knihovnu.)

Pouště průmyslového popela pokrývají okolí úlových měst a vytvářejí jedovatou krustu.

Barren Moor

Země

Barren Moor vstupuje na bojiště tapnutá.
T: Přidej si B.


Cycling B (B, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

Tisíciletí bojů zanechaly mnoho planet ve stavu, kdy o ně vlastně nestojí za to bojovat.

Cave of Temptation

Země

T: Přidej si C.


1T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.


4T, Obětuj Cave of Temptation: Polož dva +1/+1 žetony na cílovou bytost. Aktivuj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.

Choked Estuary

Země

Jak Choked Estuary vstupuje na bojiště, můžeš ukázat kartu s typem Island nebo Swamp ze své ruky. Když tak neučiníš, Choked Estuary vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si U nebo B.

Pod povrchem každého imperiálního světa leží staletí střádané hromady starého železa, jejich civilizace žijí na nekonečném koloběhu utrpení.

Cinder Glade

Země — Mountain Forest

(T: Přidej si R nebo G.)


Cinder Glade vstupuje na bojiště tapnutá, pokud nekontroluješ dvě nebo více základních zemí.

Orbitální bombardování pouze zoralo půdu, nic víc.

Command Tower

Země

T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy v barevné identitě svého velitele.

V závěrečných fázích invaze Tyranidů vedou mohutné kapilární věže biomasu do lodí na oběžné dráze..

Na Planetě čarodějů v Oku hrůzy se nachází Kyklopova věž, sídlo Magnuse Rudého.¨

“Válka bude rozhodnuta zde, kde je planetární obrana nejsilnější.”
—Marneus Calgar

Crumbling Necropolis

Země

Crumbling Necropolis vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si UB, nebo R.

Četa pronikla hluboko ho Úlu Pandorial, kde našla jen šourající se mrvoly těch, co přišli pomstít.

Darkwater Catacombs

Země

1T: Přidej si UB.

Ctní mrtví Kapituly jsou pohřbeni v Síni hrdinů, kde je na minerály bohaté vody pomalu proměňují na zkameněliny.

Desert of the Glorified

Země — Desert

Desert of the Glorified vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si B.


Cycling 1B (1B, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

Na mnohých okrajových planetách, pod křemenným pískem, spálenou křídou či bublajícími močály čekají spící Nekronové.

Dismal Backwater

Země

Dismal Backwater vstupuje na bojiště tapnutá.


Když Dismal Backwater vstupuje na bojiště, získáváš 1 život.


T: Přidej si U nebo B.

Armageddon se stal pro Orky poutním místem: Planeta, kde nikdy nekončí boje.

Evolving Wilds

Země

T, Obětuj Evolving Wilds: Najdi si v knihovně kartu základní zem, dej si ji na bojiště tapnutou, pak si zamíchej knihovnu.

"Co jsou platné valy, co jsou platné zbraně, co jsou platné naše stroje vůči tomuhle neukojitelnému hladu?"
—Magos Varnak

Exotic Orchard

Země

T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy , kterou může produkovat zem pod kontrolou protihráče.

V pozdních fázích tyranidské invaze se v krustě planety uchytí síťovité organismy a začnou přeměňovat její zdroje na biomasu využitelnou Rojovou flotilou.

Foreboding Ruins

Země

Jak Foreboding Ruins vstupuje na bojiště, můžeš ukázat kartu s typem Swamp nebo Mountain ze své ruky. Když tak neučiníš, Foreboding Ruins vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si B nebo R.

Když se otevřel Velký zlom napříč galaxií, mnohé imperiální světy propadly v chaos.

Forgotten Cave

Země

Forgotten Cave vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si R.


Cycling R (R, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

V srdcích smrtelníků, na stránkách prastarých příběhů, hluboko na zapomenutých místech vesmíru…Chaos čeká.

Frontier Bivouac

Země

Frontier Bivouac vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si GU, nebo R.

Zklamáno Impériem se obyvatelstvo Chancerova údolí obrátilo k jiným, hladovějším silám.

Game Trail

Země

Jak Game Trail vstupuje na bojiště, můžeš ukázat kartu s typem Mountain nebo Forest ze své ruky. Když tak neučiníš, Game Trail vstupuje na bojiště tapnutá.
T: Přidej si R nebo G.

"Zdá se, že Starý Jednooký vyrazil na lov."
—Marneus Calgar

Memorial to Glory

Země

Memorial to Glory vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si W.


3WT, Obětuj Memorial to Glory: Vytvoř si dva 1/1 bílé bytosti-tokeny s typem Soldier.

Molten Slagheap

Země

T: Přidej si C.


1T: Polož na Molten Slagheap žeton zásob.


1, Odstraň X žetonů zásob z Molten Slagheap: Přiddej si X man v jakékoli kombinaci B a/nebo R.

Myriad Landscape

Země

Myriad Landscape vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si C.


2T, Obětuj Myriad Landscape: Vyhledej si v knihovně až dvě karty základních zemí, jenž sdílí typ země, polož je na bojiště tapnuté a pak si zamíchej knihovnu.

Opal Palace

Země

T: Přidej si C.
1T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy kterou obsahuje barevná identita tvého velitele. Pokud tuto manu spotřebuješ na seslání svého velitele, vstupuje na bojiště s počtem +1/+1 žetonů rovným počtu jeho seslání z velitelské zóny v této hře.

Path of Ancestry

Země

Path of Ancestry vstupuje na bojiště tapnutá.
T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy z barevné identity tvého velitele. Pokud je tato mana spotřebována na seslání kouzla bytosti, která sdílí typ bytosti s tvým velitelem, proveď scry 1.

Polluted Mire

Země

Polluted Mire vstupuje na bojiště tapnutá.
T: Přidej si B.
Cycling 2 (2, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

Jak se kontitent během věků pomalu potápěl, komplex hrobek se pomalu zaplavoval. Spící Nekroni, jejichž stázové systémy selhávaly, se nikdy neprobudili.

Port Town

Země

Jak Port Town vstupuje na bojiště, můžeš ukázat kartu s typem Plains nebo Island ze své ruky. Když tak neučiníš, Port Town vstupuje na bojiště tapnutá.
T: Přidej si W nebo U.

Nejklidnější světy Impéria slouží jen k dozbrojování a zásobování ostatních.

Prairie Stream

Země — Plains Island

(T: Přidej si W nebo U.)


Prairie Stream vstupuje na bojiště tapnutá, pokud nekontroluješ dvě nebo více základních zemí.

Rozervány a pustošeny tisíciletími války vypadají všechny planety nakonec stejně.

Reliquary Tower

Země

Maximální počet karet ve tvé ruce není nijak omezen.


T: Přidej si C.

"Ať se ostatní perou o své malé světy a hvězdy. Já vládnu impériu vědění, a to je mocnější, než všechny ostatní."
—Trazyn Nekonečný

Rugged Highlands

Země

Rugged Highlands vstupuje na bojiště tapnutá.


Když Rugged Highlands vstupuje na bojiště, získáváš 1 život.


T: Přidej si R nebo G.

Obranné laserové věže jsou většinou umístěny vysoko v horách, kde řídký vzduch co nejméně snižuje jejich účinnost.

Scoured Barrens

Země

Scoured Barrens vstupuje na bojiště tapnutá.


Když Scoured Barrens vstupuje na bojiště, získáváš 1 život.


T: Přidej si W nebo B.

Zbraně nasazené k zapuzení Zrádcovských legií do Oka hrůzy byly tak ničivé, že se některé planety dosud nevzpamatovaly.

Skycloud Expanse

Země

1T: Přidej si WU.

Mnozí obyvatelé imperiálních úlových měst prožijí celé životy, aniž by někdy vkročili do mrakodrapů vládnoucích kast.

Sunken Hollow

Země — Island Swamp

(T: Přidej si U nebo B.)


Sunken Hollow vstupuje na bojiště tapnutá, pokud nekontroluješ dvě nebo více základních zemí.

Opuštěné tunely pod úlovým městem byly tajně rekolonizovány a přezvány „Zakázanými městy."

Swiftwater Cliffs

Země

Swiftwater Cliffs vstupuje na bojiště tapnutá.


Když Swiftwater Cliffs vstupuje na bojiště, získáváš 1 život.


T: Přidej si U nebo R.

Ve snaze zrcadlit Tzeentchovy spletité intriky se Křišťálový labyrint stále proměňuje.

Temple of Abandon

Země

Temple of Abandon vstupuje na bojiště tapnutá.


Když Temple of Abandon vstupuje na bojiště,proveď  scry 1.


T: Přidej si R nebo G.

Místa uctívání se proměňují v orgie násilí, když Rojomysl zavelí Genolupičským kultům k akci

Temple of Epiphany

Země

Temple of Epiphany vstupuje na bojiště tapnutá.
Když Temple of Epiphany vstupuje na bojiště, proveď  scry 1.


T: Přidej si U nebo R.

"Pozdraveny budiž děti hvězd!"
—Magus Lucea Kane

Temple of Mystery

Země

Temple of Mystery vstupuje na bojiště tapnutá.


Když Temple of Mystery vstupuje na bojiště, proveď  scry 1.


T: Přidej si G nebo U.

Genolupičské kulty na imperiálních světech čekají na svou chvíli, zatímco šíří chapadla zkaženosti do místních populací.

Temple of the False God

Země

T: Přidej si CC. Aktivuj pouze pokud kontroluješ pět nebo více zemí.

Renegáti Chaosu se vždy snaží zničit a znesvětit symboly imperiálního uctívání, a nahrazují je rouhačskými symboly Mocností zkázy.

Terramorphic Expanse

Země

T, Obětuj Terramorphic Expanse: Najdi si v knihovně kartu základní zem, dej si ji na bojiště tapnutou, pak si zamíchej knihovnu.

Cicatrix Maledictum rozťal galaxii vedví. Syrová moc Chaosu se vevalila do reálprostoru a proměnila celé planety během okamžiků.

Thornwood Falls

Země

Thornwood Falls vstupuje na bojiště tapnutá.


Když Thornwood Falls vstupuje na bojiště, získáváš 1 život.


T: Přidej si G nebo U.

Jen pár týdnů poté z planety zmizel veškerý život. I ten nejmenší kousek vegetace, nejmenší kapka vody – pryč.

Tranquil Cove

Země

Tranquil Cove vstupuje na bojiště tapnutá.
Když Tranquil Cove vstupuje na bojiště, získáváš 1 život.


T: Přidej si W nebo U.

Hlubokovesmírné přístavy poskytují dočasné útočiště imperiálním lodím na dlouhých cestách.

Unclaimed Territory

Země

Jak Unclaimed Territory vstupuje na bojiště, zvol si typ bytosti.


T: Přidej si C.


T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy. Spotřebuj ji pouze k seslání kouzla zvoleného typu bytosti.

Vault of Whispers

Artefaktová země

(Vault of Whispers není kouzlem.)


T: Přidej si B.

Kaciřské kultury přišly na planetu Sovereign hledat zdroje a drahocenné artefakty. Našly něco jiného.

Přeložil Jan Adam, 2022