Překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele. Kontakt: mudrc@mysticshop.cz

nahiri.jpg

#

Jméno

Cena

Typ

S/O

Herní text

Flavor text

1

Angel of the Dire Hour

5WhiteWhite

Bytost — Angel

5/4

Flash

Flying

Když Angel of the Dire Hour vstupuje na bojiště, pokud byla seslána z tvé ruky, vypověz ze hry všechny útočící bytosti.

Snesla se z nebe jako meteorit, a nepřátelé padli za oběť nárazové vlně svaté pomsty.

2

Angelic Field Marshal

2WhiteWhite

Bytost — Angel

3/3

Flying

Lieutenant — Pokud kontroluješ svého velitele, Angelic Field Marshal má +2/+2 a bytosti pod tvou kontrolou mají vigilance.

 

Její přítomnost na bojišti umí proměnit nesourodý dav v ukázněnou armádu.

3

Benevolent Offering

3White

Instant

Zvol si protihráče.

 

Ty a onen hráč si každý na bojiště položíte tři 1/1 bílé bytosti-tokeny s flying a typem Spirit.

 

Zvol si protihráče. Získáváš 2 životy za každou bytost, kterou kontroluješ a onen hráč získává 2 životy za každou bytost, kterou kontroluje.

4

Comeuppance

3White

Instant

Udělení veškerého zranění, které by toto kolo bylo uděleno tobě a sférochodcům pod tvou kontrolou ze zdrojů, jež nekontroluješ, je zabráněno.

Pokud je tímto způsobem zabráněno udělení zranění ze zdroje, který je bytostí, Comeuppance udělí odpovídající počet zranění oné bytosti. Pokud je takto zabráněno udělení zranění ze zdroje, který není bytost, Comeuppance udělí odpovídající počet zranění hráči, jenž onen zdroj kontroluje.

5

Containment Priest

1White

Bytost — Human Cleric

2/2

Flash

Pokud by měla vstoupit na bojiště bytost, která není token a která nebyla seslána, namísto toho ji vypověz ze hry.

Některé typy ochrany vyžadují trochu finesy.

6

Deploy to the Front

5WhiteWhite

Sorcery

 

Polož si na bojiště  X 1/1 bílých bytostí-tokenů s typem Soldier, kde X je počet bytostí na bojišti.

"Vrhneme se na vás jako mračno kobylek a vyženeme vás z našich zemí!" —Hirov, velitel Tisíce Mečů

7

Fell the Mighty

4White

Sorcery

 

Znič všechny bytosti se silou větší než síla cílové bytosti.

Říkali si o to.“ –páže Imalia, zachránkyně Thiswicku

8

Hallowed Spiritkeeper

1WhiteWhite

Bytost — Avatar

3/2

Vigilance

Když  Hallowed Spiritkeeper zemře, polož si na bojiště X 1/1 bílých bytostí-tokenů s typem Spirit, kde X je počet karet bytostí ve tvém hřbitově.

 

9

Jazal Goldmane

2WhiteWhite

Legendární bytost— Cat Warrior

4/4

First strike

3WhiteWhite: Útočící bytosti získávají do konce  kola +X/+X, kde X je počet útočících bytostí. 

"Coby můj kha je zdrojem mé inspirace. Coby můj bratr je ztělesněním toho, čím bych se chtěl stát." — Ajani Zlatohřívý

10

Nahiri, the Lithomancer

3WhiteWhite

Sférochodec — Nahiri

3

+2: Polož si na bojiště 1/1 bílou bytosti s typem Kor Soldier. Můžeš na ni připojit Vybavení, jež kontroluješ.

 

 −2: Můžeš si na bojiště položit ze své ruky nebo hřbitova kartu Vybavení.

 

−10: Polož si na bojiště bezbarvý token artefaktu-vybavení jménem Stoneforged Blade . Má nezničitelnost a „Vybavená bytosti má +5/+5 a double strike," a „Vybav 0.

 

Nahiri, the Lithomancer může sloužit jako tvůj velitel.

11

Æther Gale

3BlueBlue

Sorcery

Vrať šest cílových permanentů, jenž nejsou země, do rukou vlastníků.

Milice se shromáždily na centrálním náměstí a čekaly na úder, ale obři se k němu tak nějak úplně nikdy nedostali.

12

Breaching Leviathan

7BlueBlue

Bytost — Leviathan

9/9

Když Breaching Leviathan vstupuje na bojiště, pokud byla seslána z ruky, tapni všechny bytosti, jenž nejsou modré. Ony bytosti se v průběhu odkapovacích fází je kontrolujících hráčů neodtapnou.

Tyto vody zůstávají nezmapované, ale určitě ne proto, že se o to nikdo nesnažil.

13

Domineering Will

3Blue

Instant

Cílový hráč získává do konce  kola kontrolu nad až třemi neútočícími bytostmi. Tyto bytosti odtapni. Toto kolo blokují, jsou-li toho schopny.

14

Dulcet Sirens

2Blue

Bytost — Siren

1/3

Blue, Tap: Cílová bytost útočí toto kolo na cílového protihráče, je-li toho schopna.

Morph Blue (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 3. Kdykoli ji za její morph cenu obrať lícem vzhůru.)

Co jsou rozkazy krále nebo přísahy proti takovým melodiím?

15

Intellectual Offering

4Blue

Instant

 

Zvol si protihráče.Ty i onen hráč si každý líznete tři karty.

 

Zvol si protihráče. Odtapni všechny permanenty pod tvou kontrolou, které nejsou země, a všechny permanenty pod kontrolou onoho hráče, které nejsou země.

 

16

Reef Worm

3Blue

Bytost — Worm

0/1

Když Reef Worm zemře, polož si na bojiště 3/3 modrou bytost-token s typem Fish, která má „Když tato bytost zemře, polož si na bojiště 6/6 modrou bytost-token s typem Whale, která má „Když tato bytost  zemře, polož si na bojiště 9/9 modrou bytost-token s typem Kraken.“"

 

17

Stitcher Geralf

3BlueBlue

Legendární bytost— Human Wizard

3/4

2Blue, Tap:Každý hráč odloží vrchní tři karty své knihovny do hřbitova. Vypověz ze hry až dvě takto do hřbitova odložené karty bytostí. Polož si na bojiště X/X modrou bytost-token s typem  Zombie, kde X je celková síla takto vypovězených karet bytostí.

18

Stormsurge Kraken

3BlueBlue

Bytost — Kraken

5/5

Hexproof

Lieutenant — Pokud kontroluješ svého velitele, Stormsurge Kraken má +2/+2 a  "Kdykoli je Stormsurge Kraken blokována, můžeš si líznout dvě karty."

Mnozí vidí krakeny pouze jako bezohledně ničivé bytosti, a nevidí jejich důslednost a soustředění na detail, když trhají loď na kusy.

19

Teferi, Temporal Archmage

4BlueBlue

Sférochodec — Teferi

5

+1: Podívej se na vrchní dvě karty své knihovny. Dej si jednu do ruky a druhou na spodek knihovny.

 

−1: Odtapni až čtyři cílové permanenty.

 

−10: Získáváš emblém s "Můžeš aktivovat loajalitové schopnosti sférochodců pod tvou kontrolou v kole jakéhokoli hráče, kdykoli kdy je možno sesílat instanty."

 

Teferi, Temporal Archmage může sloužit jako tvůj velitel.

 

20

Well of Ideas

5Blue

Očarování

Když  Well of Ideas vstupuje na bojiště, lízni dvě karty.

Na začátku lízací fáze každého dalšího hráče si onen hráč lízne kartu navíc.

Na začátku tvé lízací fáze si lízni dvě karty navíc.

 

21

Demon of Wailing Agonies

3BlackBlack

Bytost — Demon

4/4

Flying

Lieutenant — Pokud kontroluješ svého velitele, Demon of Wailing Agonies má +2/+2 a "Kdykoli Demon of Wailing Agonies udělí bojové  zranění hráči, onen hráč obětuje bytost. "

 

22

Flesh Carver

2Black

Bytost — Human Wizard

2/2

 

.

"Jenom košt? "

23

Ghoulcaller Gisa

3BlackBlack

Legendární bytost— Human Wizard

3/4

Black, Tap, Obětuj jinou bytost: Polož si na bojiště X 2/2 černých bytostí/tokenů s typem Zombie, kde X je síla obětované bytosti.

"Geralfe, musíš pořád fňukat? Na nic jsem nepřistoupila. Budu si vyvolávat ghouly, kdy se mi zachce. "

24

Infernal Offering

4Black

Sorcery

Zvol si protihráče. Ty a onen hráč každý obětujete bytost. Každý hráč, který takto obětoval bytost, si lízne dvě karty.

 

Zvol si protihráče. Vrať si kartu bytosti ze svého hřbitova na bojiště, pak si onen hráč vrátí kartu bytosti ze svého hřbitova na bojiště.

25

Malicious Affliction

BlackBlack

Instant

Morbid — Když sesíláš Malicious Affliction, pokud toto kolo zemřela bytost, můžeš zkopírovat Malicious Affliction a pro kopii zvolit nový cíl.

 

Znič cílovou bytost, jenž není černá.

"Zdá se, že tahle nemoc vyhledává cíleně ty v srdci čisté." —Byro, morový doktor

26

Necromantic Selection

4BlackBlackBlack

Sorcery

 

Znič všechny  bytosti a pak si vrať na bojiště pod tvou kontrolu kartu bytosti, která byla tímto způsobem odložena do hřbitova. Je ke svým typům navíc černá a má typ Zombie. Vypověz Necromantic Selection ze hry.

Vyšouralo se to z mraku popela a kostního prachu,aniž by mu v tom sebeméně překáželo vlastní vyhynutí.

27

Ob Nixilis of the Black Oath

3BlackBlack

Sférochodec — Nixilis

3

+2: Každý protihráč ztratí 1 život. Získáváš počet životů rovný počtu životů takto ztracených.

 

 −2: Polož si na bojiště 5/5 černou bytost-token s typem Demon a s flying. Ztrácíš 2 životy.

 

−8: Získáváš emblém s "1Black, Obětuj bytost: Získáváš X životů a lízni X karet, kde X je síla obětované bytosti. "

 

Ob Nixilis of the Black Oath může sloužit jako tvůj velitel.

28

Overseer of the Damned

5BlackBlack

Bytost — Demon

5/5

Flying

 

Když Overseer of the Damned vstupuje na bojiště, můžeš zničit cílovou bytost.

 

Kdykoli zemře bytost pod kontrolou protihráče, která není token, polož si na bojiště 2/2 černou bytost-token s typem Zombie.

29

Raving Dead

4Black

Bytost — Zombie

2/6

Deathtouch

 

Na začátku bojové fáze tvého kola náhodně vyber protihráče. Raving Dead na onoho protihráče toto kolo útočí, je-li toho schopna.

 

Kdykoli Raving Dead udělí bojové zranění hráči, onen hráč ztrácí polovinu životů, zaokrouhleno dolů.

 

30

Spoils of Blood

Black

Instant

 

Polož si na bojiště X/X černou bytost-token s typem Horror, kde X je počet bytostí, které toto kolo zemřely.

"Vždycky něco zbyde. " —Derecht, masořezbář

31

Wake the Dead

Variable ColorlessBlackBlack

Instant

Sešli Wake the Dead pouze v průběhu bojové fáze protihráče. Vrať X cílových karet bytostí ze svého hřbitova na bojiště. Obětuj ony bytosti na začátku příští fáze konce kola.

 

32

Bitter Feud

4Red

Očarování

 

Když Bitter Feud vstupuje na bojiště, zvol dva hráče.

 

Pokud by zdroj pod kontrolou jednoho ze zvolených hráčů měl udělit zranění druhému zvolenému hráči nebo permanentu pod kontrolou tohoto hráče, onen zdroj namísto toho udělí onomu hráči nebo permanentu dvojnásobný počet zranění.

33

Daretti, Scrap Savant

3Red

Sférochodec — Daretti

3

+2: Zahoď až dvě karty, pak odpovídající počet karet lízni.

 

−2: Obětuj artefakt: Pakliže tak učiníš, vrať cílovou kartu artefaktu ze svého hřbitova na bojiště.

 

−10: Získáváš emblém s „Kdykoli je artefakt odložen z bojiště do tvého hřbitova, vrať onu kartu na bojiště na začátku příští fáze konce kola."

 

Daretti, Scrap Savant může sloužit jako tvůj velitel.

34

Dualcaster Mage

1RedRed

Bytost — Human Wizard

2/2

Flash

 

Když Dualcaster Mage vstupuje na bojiště, zkopíruj  cílové kouzlo instant nebo sorcery. Můžeš si pro kopii zvolit nové cíle.

"Podle mé zkušenosti přicházejí katastrofy ve dvojicích. "

35

Feldon of the Third Path

1RedRed

Legendární bytost— Human Artificer

2/3

2Red, Tap: Polož si na bojiště token, který je kopií cílové karty bytosti ve tvém hřbitově, pouze se ke svým typům navíc stává artefaktem. Má haste. Na začátku příští fáze konce kola ji obětuj.

"Já ji dostanu zpět."

36

Impact Resonance

1Red

Instant

 

Impact Resonance udělí X zranění rozdělených dle libosti mezi libovolný počet cílových bytostí, kde X je rovno nejvyššímu počtu zranění, které toto kolo udělil permanentu nebo hráči jediný zdroj.

37

Incite Rebellion

4RedRed

Sorcery

 

Za každého hráče udělí Incite Rebellion onomu hráči a každé jeho bytosti počet zranění rovný počtu bytostí, jež onen hráč  kontroluje.

Nic tak nevytrhne ze stereotypu jako poctivé povstání.

38

Scrap Mastery

3RedRed

Sorcery

 

Každý hráč vypoví ze hry všechny karty artefaktů ze svého hřbitova, pak obětuje veškeré artefakty, jež kontroluje, pak si položí všechny takto vypovězené karty na bojiště.

"Kde nižší mysli vidí jen šrot, zřím já nekonečný potenciál."

39

Tyrant's Familiar

5RedRed

Bytost — Dragon

5/5

Flying, haste

Lieutenant — Pokud kontroluješ svého velitele, Tyrant's Familiar má +2/+2 a "Kdykoli Tyrant's Familiar útočí, udělí 7 zranění cílové bytosti pod kontrolou bránícího se hráče. "

Nic neunikne jeho zraku – ani dechu.

40

Volcanic Offering

4Red

Instant

 

Znič cílovou nezákladní zemi, již nekontroluješ, a cílovou nezákladní zemi dle volby protihráče, již nekontroluješ.

 

Volcanic Offering udělí 7 zranění cílové bytosti, již nekontroluješ, a 7 zranění cílové bytosti dle volby protihráče, již nekontroluješ.

 

41

Warmonger Hellkite

4RedRed

Bytost — Dragon

5/5

Flying

Všechny bytosti útočí každou bojovou fázi, jsou-li toho schopny.

 

1Red: Útočící bytosti získávají do konce kola +1/+0.

Jeho křídla bijí do rytmu válečného řevu a rozdmýchávají ohně zuřivosti.

42

Creeperhulk

3GreenGreen

Bytost — Plant Elemental

5/5

Trample

1Green: Do konce kola získává cílová bytost trample a její základní síla a odolnost je 5/5.

"Byl jsem u toho, když juggernauti zničili hradby An Karrasu. Pak jsem se zamyslel." —Janji, lesní druid

43

Freyalise, Llanowar's Fury

3GreenGreen

Sférochodec — Freyalise

3

+2:  Polož si na bojiště zelenou 1/1 bytost-token s typem Elf Druid a s "Tap: Přidej Green do svého manového poolu."

 

−2: Znič cílový artefakt nebo očarování.

 

−6: Lízni kartu za každou zelenou bytost pod tvou kontrolou.

 

Freyalise, Llanowar's Fury může sloužit jako tvůj velitel.

 

44

Grave Sifter

5Green

Bytost — Elemental Beast

5/7

Když Grave Sifter vstupuje na bojiště, každý hráč si zvolí typ bytosti a vrátí si všechny karty onoho typu ze svého hřbitova do ruky.

Drásá zemi svými spáry v marné snaze získat zpět to, čím kdysi bylo.

45

Lifeblood Hydra

Variable ColorlessGreenGreenGreen

Bytost — Hydra

0/0

Trample

 

Lifeblood Hydra vstupuje na bojiště s X +1/+1 žetony.

 

Když Lifeblood Hydra zemře, lízni počet karet rovný její síle.

Farika vepsala svá tajemství na její kosti, aby je dokázali získat jen ti, jenž jsou toho hodni.

46

Siege Behemoth

5GreenGreen

Bytost — Beast

7/4

Hexproof

 

Pokud Siege Behemoth útočí, můžeš si u každé bytosti pod tvou kontrolou zvolit, že přidělí své bojové zranění, jako by nebyla blokována.

"Udržujte linii, udržujte li—" —generál Srok, poslední slova

47

Song of the Dryads

2Green

Očarování — Aura

 

Očaruj permanent

 

Očarovaný permanent je bezbarvou zemí s typem Forest.

Málo těch, co natrefí na tento podivný, lidi připomínající háj, jej opustí poté, co k jejich sluchu dolehne zpěv dryád.

48

Sylvan Offering

Variable ColorlessGreen

Sorcery

Zvol si protihráče.Ty i onen hráč si položte na bojiště X/X zelenou bytost-token s typem Treefolk.

 

Zvol si protihráče. Ty i onen hráč si položte na bojiště X 1/1 zelených bytostí-tokenů s typem Elf Warrior.

 

49

Thunderfoot Baloth

4GreenGreen

Bytost — Beast

5/5

Trample

 

Lieutenant — Pokud kontroluješ svého velitele, Thunderfoot Baloth má +2/+2 a ostatní bytosti pod tvou kontrolou mají +2/+2 a trample.

Pokud jej slyšíš, je už příliš pozdě.

50

Titania, Protector of Argoth

3GreenGreen

Legendární bytost— Elemental

5/3

Když  Titania, Protector of Argoth vstupuje na bojiště, vrať cílovou kartu země z tvého hřbitova na bojiště.

 

Kdykoli je země pod tvou kontrolou položena z bojiště na hřbitov, polož si na bojiště 5/3 zelenou bytost-token s typem Elemental.

51

Wave of Vitriol

5GreenGreen

Sorcery

 

Každý hráč obětuje všechny artefakty, očarování a nezákladní země, jež kontroluje. Za každou takto obětovanou zemi si může hráč ji kontrolující v knihovně najít kartu základní země a dát si ji na bojiště tapnutou. Pak si každý hráč, jenž takto hledal v knihovně, zamíchá knihovnu.

52

Wolfcaller's Howl

3Green

Očarování

 

Na začátku své udržovací fáze si polož na bojiště X 2/2 zelených bytostí-tokenů s typem Wolf, kde X je počet tvých protihráčů majících čtyři nebo více karet v ruce.

"Vědomosti jsou špínou, kterou může vyčistit jen instinkt a zuřivost. " —Drarg, Povolávač vlků

53

Assault Suit

4

Artefakt — Vybavení

 

Vybavená bytost mí +2/+2, haste, nemůže být obětována a nemůže útočit na tebe ani na sférochodce pod tvou kontrolou.

 

Na začátku udržovací fáze každého protihráče můžeš onomu hráči přenechat do konce kola kontrolu nad vybavenou bytostí. Pokud tak učiníš, odtapni ji.

 

Vybav 3

54

Commander's Sphere

3

Artefakt

 

Tap: Přidej do svého manového poolu jednu manu jakékoli barvy z barevné identity tvého velitele.

 

Obětuj Commander's Sphere: Lízni kartu.

Je sladěna s esencí svého pána.

55

Crown of Doom

3

Artefakt

 

Kdykoli bytost útočí na tebe nebo sférochodce pod tvou kontrolou, získává do konce kola +2/+0.

2: Cílový hráč, který není vlastníkem Crown of Doom, nad ní získává kontrolu. Aktivuj tuto schopnost pouze v průběhu svého kola.

Každá hlava, na které spočina, končí oddělena od krku.

56

Loreseeker's Stone

6

Artefakt

 

3, Tap: Lízni tři karty. Tato schopnost stojí k aktivaci o 1 více za každou kartu ve tvé ruce.

Mágové zdaleka i zblízka putují k němu, aby se koupali v jeho moudrosti.

57

Masterwork of Ingenuity

1

Artefakt — Vybavení

 

Můžeš nechat Masterwork of Ingenuity vstoupit na bojiště jako kopii libovolného Vybavení na bojišti.

"Tento tyglík ti dá to, cos ukul ve vlastní mysli.  Je zapotřebí jen sáhnout doň a vytáhnout ven tvé mistrovské dílo. " —Wahara, Správce Tyglíku

58

Unstable Obelisk

3

Artefakt

 

Tap: Přidej 1 do svého manového poolu.

7, Tap, Obětuj Unstable Obelisk: Znič cílový permanent.

Jeho zhroucení je jako úder dlouho zaniklé civilizace, která odmítá upadnout do zapomnění.

59

Arcane Lighthouse

Land

 

Tap: Přidej 1 do svého manového poolu.

1, Tap: Do konce kola ztrácí bytosti pod kontrolou protihráčů hexproof a shroud a nemohou získat hexproof a shroud.

60

Flamekin Village

Země

 

Když Flamekin Village vstupuje na bojiště, můžeš z ruky ukázat kartu s typem Elemental. Pakliže tak neučiníš, přichází Flamekin Village na bojiště tapnutá.

Tap: Přidej Red do svého manového poolu.

Red, Tap: Cílová bytost získává do konce kola haste.

61

Myriad Landscape

Země

 

Myriad Landscape vstupuje na bojiště tapnutá.

Tap: Přidej 1 do svého manového poolu.

2, Tap, Obětuj Myriad Landscape: Vyhledej si v knihovně až dvě karty základních zemí, jenž sdílí typ země, polož je na bojiště tapnuté a pak si zamíchej knihovnu.

 

Translation by Jan Adam, 2014