Překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele. Kontakt: mudrc@mysticshop.cz   

Obsah obrázku kniha, text, žena, držení

Popis byl vytvořen automaticky

Jméno

Typ

Cena

S/O

Herní text

Flavor text

The Prismatic Piper

Legendární bytost — Shapeshifter

5

3/3

Pokud je Prismatic Piper tvým velitelem, vyber si před hrou barvu. The Prismatic Piper je zvolené barvy.


Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

Je vším a zároveň ničím.

Akroma, Vision of Ixidor

Legendární bytost — Angel

5WW

6/6

Flying, first strike, vigilance, trample

N začátku každé bojové fáze, získává každá další bytost pod tvou kontrolou do konce kola +1/+1. pokud má flying, +1/+1, pokud má first strike, a tak dále pro double strike, deathtouch, haste, hexproof, lifelink, menace, imunitu, nezničitelnost, reach, trample, vigilance, a partner.


Partner

Akroma's Will

Instant

3W

Zvol si jedno. Pokud při sesílání tohoto kouzla kontroluješ velitele, můžeš si zvolit obojí.


• Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola flying, vigilance, a double strike.


• Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola nezničitelnost, lifelink a imunitu vůči všem barvám.

Alharu, Solemn Ritualist

Legendární bytost — Human Monk

4W

3/3

Když Alharu, Solemn Ritualist vstupuje na bojiště, polož +1/+1 žeton na každou z až dvou cílových bytostí.


Kdykoli  zemře bytost, která není token, pod tvou kontrolou a má na sobě +1/+1 žeton, vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Spirit a s flying.


Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

Ancestral Blade

Artefakt — Vybavení

1W

Když Ancestral Blade vstupuje na bojiště, vytvoř si 1/1 bílou  bytost-token s typem Soldier, pak na ni Ancestral Blade připoj.

 
Vybavená bytost má +1/+1

.
Equip 
1 (1: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Angel of the Dawn

Bytost — Angel

4W

3/3

Flying
Když Angel of the Dawn vstupuje na bojiště, bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+1 a vigilance (Netapují se do útoku.)

Zpívá pro ty, jejichž hlasy byly umlčeny.

Angelic Gift

Očarování — Aura

1W

Očaruj bytost


Když Angelic Gift vstupuje na bojiště, lízni kartu.


Očarovaná bytost má flying.

"Zendikar dnes zvítězí, a naše armády poletí bok po boku s anděli."

Anointer of Valor

Bytost — Angel

5W

3/5

Flying
Kdykoli  útočí bytost, můžeš zaplatit
3. Když tak učiníš, polož na onu bytost +1/+1 žeton.

Z nebes se rozlilo světlo a ve vojákových uších se ozval hlas: „Dnes nepadneš. "

Archon of Coronation

Bytost — Archon

4WW

5/5

Flying


Když Archon of Coronation vstupuje na bojiště, stáváš se vládcem.


Pokud jsi vládcem, zranění ti nezpůsobuje ztrátu životů. (Když ti bytost udělí bojové zranění, hráč ji kontrolující se nicméně  pořád stává vládcem.)

Ardenn, Intrepid Archaeologist

Legendární bytost — Kor Scout

2W

2/2

Na začátku bojové fáze ve tvém kole, můžeš připojit libovolný počet Aur a/nebo Vybavení pod tvou kontrolou na cílového hráče nebo permanent.

.
Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

"Se správnými nástroji je i obloha na dosah."

Armored Skyhunter

Bytost — Cat Knight

3W

3/3

Flying


Kdykoli  Armored Skyhunter útočí, podívej se na vrchních šest karet své knihovny. Můžeš z nich položit na bojiště kartu typu Aura nebo Vybavení. Pokud je takto položeno na bojiště Vybavení, můžeš jej připojit na bytost pod tvou kontrolou. Zbytek otočených karet dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Austere Command

Sorcery

4WW

Zvol si dvě —
• Znič všechny artefakty.
• Znič všechna očarování.
• Znič všechny bytosti s převedenou manovou cenou 3 a méně.
• Znič všechny bytosti s převedenou manovou cenou 4 a více.

Benevolent Blessing

Očarování — Aura

1W

Flash


Očaruj bytost


Jak Benevolent Blessing vstupuje na bojiště, zvol si barvu.


Očarovaná bytost má  imunitu vůči zvolené barvě. Tento efekt z ní neodstraní již připojené Aury nebo Vybavení, které kontroluješ.

Cage of Hands

Očarování — Aura

2W

Očaruj bytost


Očarovaná bytost nemůže útočit ani blokovat.


1W: Vrať Cage of Hands do ruky vlastníka.

Captain's Call

Sorcery

3W

Vytvoři si tři 1/1 bílé bytosti-tokeny s typem Soldier..

"Kdo mezi vámi má odvahu čelit jisté smrti? Kdo vyslyší mé volání?"
—Rayel Vanger, První meč Thune

Court of Grace

Očarování

2WW

Když Court of Grace vstupuje na bojiště, stáváš se vládcem.


Na začátku tvé udržovací fáze si vytvoř 1/1 bílou bytost-token s typem Spirit s flying. Pokud jsi vládcem, vytvoř si namísto toho 4/4 bílou bytost-token s typem Angel a s flying.

Spravedlivý vládce vede k požehnané říši.

Court Street Denizen

Bytost — Human Soldier

2W

2/2

Kdykoli  vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiná bílá bytost, tapni cílovou bytost pod kotrolou protihráče.

"Borosové bojují za spravedlnost, Azoriané za zákony. Já střežím prostor mezi, a dohlížím, že se lidem dostává obojího.“

Dispeller's Capsule

Artefakt

W

2WT, obětuj Dispeller's Capsule: Znič cílový artefakt nebo očarování.

"Shledávám její symetrii potěšující. Zbavuje náš svět odporného odpadu, a nezanechává po sobě nic takového."
—Dolomarus, Proktor Čistoty

Doomed Traveler

Bytost — Human Soldier

W

1/1

Když Doomed Traveler zemře, vytvoř 1/1 bílou bytost-token s typem Spirit s flying.

Přísahal, že nespočine, dokud nedorazí do svého cíle. Nevěděl, jak pravdivá jeho slova budou.

Faith's Fetters

Očarování — Aura

3W

Očaruj permanent


Když Faith's Fetters vstupuje na bojiště, získáváš 4 životy.


Očarovaný permanent  nemůže útočit ani blokovat, a jeho aktivované schopnosti nemohou být aktivovány, pokud se nejedná o manové schopnosti.

Fencing Ace

Bytost — Human Soldier

1W

1/1

Double strike (Uděluje zranění jak ve fázi first strike, tak v normální fázi udílení.)

Jeho umění dává bezgildovním naději, že se mohou udržet proti tyranii.

First Response

Očarování

3W

Na začátku každé udržovací fáze, pokud jsi v minulém kole ztratil/a život, vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Soldier.

"Na katastrofu či útok není nikdy správná chvíle. Proto tu jsme."
—Oren, kapitán milice

Inspiring Roar

Sorcery

3W

Polož  +1/+1 žeton na každou bytost pod tvou kontrolou.

"Tady jde o víc, než aether nebo vynálezy. Tezzeretovy intriky musí být překaženy!"
—Ajani Goldmane

Intangible Virtue

Očarování

1W

Bytosti-tokeny pod tvou kontrolou mají +1/+1 a vigilance.

Za života byli rozmanitou cháskou: farmáři, lordi, kapsáři, kněží. Za smrti mají jediné, dobrodinné poslání.

Iona's Judgment

Sorcery

4W

Vypověz ze hry cílovou bytost nebo očarování.

Pouze ti spravedliví mohou snést pohled anděla beze strachu..

Kangee's Lieutenant

Bytost — Bird Soldier

2W

1/1

Flying
Kdykoli  Kangee's Lieutenant útočí, útočící bytosti s flying získávají +1/+1 do konce kola

.
Encore 
5W (5W, Vypověz tuto kartu ze svého hřbitova: Za každého protihráče si vytvoř token-kopii, která útočí toto kolo na daného hráče, je-li toho schopna. Získávají haste. Na konci příští fáze konce kola je obětuj. Aktivuj jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Keeper of the Accord

Bytost — Human Soldier

3W

3/4

Na začátku fáze konce kola každého protihráče, pokud onen hráč kontroluje více bytostí, než ty, vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Soldier.

Na začátku fáze konce kola každého protihráče, pokud onen hráč kontroluje více zemí, než ty, můžeš si v knihovně najít kartu základní země s typem Plains, dát  si ji na bojiště tapnutou, a pak si zamíchej knihovnu.

Keleth, Sunmane Familiar

Legendární bytost — Horse

1W

1/1

Kdykoli útočí velitel pod tvou kontrolou, polož na něj +1/+1 žeton.


Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

Volí si své jezdce pečlivě a pak je nese do jedno bitvy za druhou.

Kinsbaile Courier

Bytost — Kithkin Soldier

2W

2/1

Když Kinsbaile Courier vstupuje na bojiště, polož +1/+1 žeton na cílovou bytost.


Encore 
2W (2W, Vypověz tuto kartu ze svého hřbitova: Za každého protihráče si vytvoř token-kopii, která útočí toto kolo na daného hráče, je-li toho schopna. Získávají haste. Na konci příští fáze konce kola je obětuj. Aktivuj jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Kor Cartographer

Bytost — Kor Scout

3W

2/2

Když Kor Cartographer vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně najít kartu s typem Plains, dát si ji na bojiště tapnutou, a pak si zamíchej knihovnu.

Korové neznají koncept objevitelství. Prostě se vrací do zapomenutých domovin..

Livio, Oathsworn Sentinel

Legendární bytost — Human Knight

1W

2/2

1W: Zvoli si cílovou bytost. Hráč ji kontrolující ji může vypovědět ze hry se žetonen záštity na sobě..


2WT: Vrať všechny karty vypovězené ze hry se žetonem záštity na sobě na bojiště pod kontrolu vlastníků.


Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

Make a Stand

Instant

2W

Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+0 a nezničitelnost. (Nezničí je zranění a efekty říkající „znič“.)

Na prchavou chvíli stáli vzpřímeně, všechen strach zapomenut.

Ninth Bridge Patrol

Bytost — Dwarf Soldier

1W

1/1

Kdykoli jiná bytost pod tvou kontrolou opustí bojiště, polož +1/+1 žeton na Ninth Bridge Patrol.

Konzulát udržuje hlídky na všech jedenácti mostech, aby zajistil, že tržiště bude rájem obchodu, nikoli podvodníků.

Open the Armory

Sorcery

1W

Vyhledej si v knihovně kartu Aury nebo Vybavení, ukaž ji, dej si ji do ruky a pak si dej do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.

"Když se Avacyn vrátila, doufal jsem, že už tyhle věci nebudou potřeba. Už vůbec jsem si nemyslel, že je budu vytahovat kvůli andělům.“

Orzhov Advokist

Bytost — Human Advisor

2W

1/4

Na začátku tvé udržovací fáze si každý hráč může položit dva +1/+1 žetony na bytost, kterou kontroluje. Pakliže tak učiní, bytosti pod kontrolou onoho hráče nemohou do tvého příštího kola útočit na tebe ani na sférochodce, jež kontroluješ.

Orzhovové se nestarají o tvé spasení, pouze splácení.

Palace Sentinels

Bytost — Human Soldier

3W

2/4

Když Palace Sentinels vstupuje na bojiště, stáváš se vládcem.

"Ten, jemuž byli poddáni lidé dobrovolně, takovou ochranu nepotřeboval“ 
—Adriana, kapitánka stráže

Patron of the Valiant

Bytost — Angel

3WW

4/4

Flying


Když Patron of the Valiant vstupuje na bojiště,polož +1/+1 žeton na každou bytost pod tvou kontrolou s +1/+1 žetonem na sobě.

"Bantští nejgalantnější rytíři nosí mou pečeť, a tím se cítím hluboce poctěn.“

Prava of the Steel Legion

Legendární bytost — Cat Soldier

2W

1/4

Je-li tvé kolo, bytosti-tokeny pod tvou kontrolou mají +1/+4.


3W: Vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Soldier.


Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

Promise of Tomorrow

Očarování

2W

Kdykoli  bytost pod tvou kontrolou zemře, vypověz ji ze hry.

Na začátku každé fáze konce kola, pokud nekontroluješ žádnou bytost, obětuj Promise of Tomorrow a vrať všechny karty pomocí ní vypovězené na bojiiště pod tvou kontrolu.

Smrt počká.

Radiant, Serra Archangel

Legendární bytost — Angel

6W

6/4

Flying


Taoni jinou netapnutou bytost s flying pod tvou kontrolou: Radiant, Serra Archangel získává imunitu vůči barvě dle tvé volby do konce kola.

Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

Raise the Alarm

Instant

1W

Vytvoř si dvě 1/1 bílé bytosti-tokeny s typem Soldier.

Jako mrkání nebo dýchání, reakce na poplach je nepodmíněný reflex.

Rebbec, Architect of Ascension

Legendární bytost — Human Artificer

3W

3/4

Artefakty pod tvou kontrolou mají imunitu vůči všem převedeným manovým cenám mezi artefakty, které kontroluješ.


Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

"Dokáže dohlédnout skrze technologii k tomu, co může umožnit.."
—Glacian, tvůrce silokamů

Return to Dust

Instant

2WW

Vypověz ze hry cílový artefakt nebo očarování. Pokud jsi toto kouzlo seslal/a ve tvé hlavní fázi, můžeš vypovědět ze hry až jeden další artefakt nebo očarování.

Některé časové linie se navždy rozpadají, větví, mísí. Jiné končí ráz naráz.

Seraph of Dawn

Bytost — Angel

2WW

2/4

Flying


Lifelink (Zranění touto bytostí udělené ti přidá odpovídající množství životů.)

Roztíná mraky, aby sluneční světlo dosáhlo i do nejtemnějších doupat a nejšeřejších hrobek.

Seraphic Greatsword

Artefakt — Vybavení

1W

Vybavená bytost má +2/+2.


Kdykoli  vybavená bytost útočí na hráče s nejvíce životy, nebo se o nejvyšší počet životů dělícího, vytvoř si 4/4 bílou bytost-token  s typem Angel a s flying, tapnutou a útočící na onoho hráče.

 
Vybav 
4

Lehký jako pírko. Ostrý jako hněv anděla.

Skywhaler's Shot

Instant

2W

Znič cílovou bytost se silou 3 či více. Proveď scry 1.

V tom okamžiku pravdy jako by se zastavil čas, a nebeská velryba strnula jako zavěšená na nebi.

Slash the Ranks

Sorcery

3WW

Znič všechny bytosti a sférochodce, kromě velitelů.

Generálové pohlédli na svá zdevastovaá vojska. Pak se pomalu otočili k sobě, a pozvedli meče.

Slaughter the Strong

Sorcery

1WW

Každý hráč si vybere libovolný počet bytostí s celkovou silou 4 nebo méně, jež kontroluje, a pak obětuje všechny ostatní bytosti, jež kontroluje.

"Zabte ty bestie pod nimi a jejich síla je tatam. "
—Vona z Ieda, Řeznice maganská

Slith Ascendant

Bytost — Slith

1WW

1/

Flying


Kdykoli  Slith Ascendant udělí bojové zranění hráči,polož na ni +1/+1 žeton.

Instinktivně přitahováni ke svému „mateřskému slunci“, každý slith následuje cestu onoho slunce okolo Mirrodinu..

Soul of Eternity

Bytost — Avatar

5WW

*/*

Síla a odolnost Soul of Eternity jsou obě rovny počtu tvých životů.


Encore 
7WW (7WW, Vypověz tuto kartu ze svého hřbitova: Za každého protihráče si vytvoř token-kopii, která útočí toto kolo na daného hráče, je-li toho schopna. Získávají haste. Na konci příští fáze konce kola je obětuj. Aktivuj jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Squad Captain

Bytost — Human Soldier

4W

2/2

Vigilance (Netapuje se do útoku.)


Squad Captain vstupuje na bojiště s +1/+1 žetonem za každou bytost, kterou kontroluješ.

Síla jednoho je silou mnoha. .

Triumphant Reckoning

Sorcery

6WWW

Vrať všechny karty artefaktů, očarování a sférochodců ze svého hřbitova na bojiště.

V záblesku světla a výbuchu aetheru se zoufalství proměnilo v naději a porážka ve vítězství.

Trusty Packbeast

Bytost — Beast

2W

2/3

Když Trusty Packbeast vstupuje na bojiště, vrať cílovou kartu artefaktu ze svého hřbitova do ruky.

"S Margaret jsem došel až na konec světa a zpátky. "
—Hewen Frit, kupec

Vow of Duty

Očarování — Aura

2W

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +2/+2, vigilance, a nemůže útočit na tebe ani sférochodce pod tvou kontrolou.

"Dávám přednost, když je loajalita věcí respektu, ne magie. Ale jeden dělá, co je potřeba."
—Kaalia Veliká

Amphin Mutineer

Bytost — Salamander Pirate

3U

3/3

Když Amphin Mutineer vstupuje na bojiště, vypověz ze hry až jednu cílovou bytost nemající typ Salamander. Hráč ji kontrolující si vytvoří 4/3 modrou bytost-token s typem Salamander Warrior.


Encore 
4UU (4UU, Vypověz tuto kartu ze svého hřbitova: Za každého protihráče si vytvoř token-kopii, která útočí toto kolo na daného hráče, je-li toho schopna. Získávají haste. Na konci příští fáze konce kola je obětuj. Aktivuj jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Aqueous Form

Očarování — Aura

U

Očaruj bytost


Očarovaná bytost nemůže být blokována.

 
Kdykoli očarovaná bytost útočí, proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji dát na vršek nebo spodek své knihovny.)

Aven Surveyor

Bytost — Bird Scout

3UU

2/2

Flying

 

Když Aven Surveyor vstupuje na bojiště, zvol si jedno —

 

• Polož na Aven Surveyor +1/+1 žeton.

 

• Vrať cílovou bytost do ruky vlastníka.

Azure Fleet Admiral

Bytost — Human Pirate

3U

3/3

Když Azure Fleet Admiral vstupuje na bojiště, stáváš se vládcem.


Azure Fleet Admiral nemůže být blokována bytostmi pod kontrolou vládce.

"Vaše starost o mé bezpečí je dojemná, ale dokud si vaši kanonýři spolehlivě udrží svou mizernou mušku, nevidím důvod měnit kurs."
—Admirálka Yelise, ke komodoru Axurikovi

Body of Knowledge

Bytost — Avatar

3UU

*/*

Síla a odolnost Body of Knowledge jsou rovny počtu karet ve tvé ruce.


Maximální počet karet ve tvé ruce není nijak omezen.

 
Kdykoli je Body of Knowledge uděleno zranění, lízni odpovídající počet karet.

Brinelin, the Moon Kraken

Legendární bytost — Kraken

6UU

6/8

Když Brinelin, the Moon Kraken vstupuje na bojiště nebo kdykoli sešleš kouzlo s převedenou manovou cenou 6 a více, můžeš vrátit cílový permanent, který není země, do ruky vlastníka.

 

 Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

Flood of Recollection

Sorcery

UU

Vrať si cílovou  kartu instant nebo sorcery ze svého hřbitova do ruky. Exile Flood of Recollection.

Jace padal vodopádem a ponořil se do hlubin vlastní minulosti.

Confiscate

Očarování — Aura

4UU

Očaruj permanent


Získáváš kontrolu nad očarovaným permanentem.

"Nechápu, proč věnuje tolik práce a snahy na vytvoření věcičky pro duplikaci zvuku, který uděláte pomocí dlaně a podpaždí "
—Barrin, report o pokroku

Court of Cunning

Očarování

1UU

Když Court of Cunning vstupuje na bojiště, stáváš se vládcem.


Na začátku tvé udržovací fáze libovolný počet cílových hráčů odemele dvě karty. Pokud jsi vládcem, namísto toho každý z nich odemele deset karet. (Odemlít znamená dát vrchní kartu své knihovny do hřbitova.)

Trůn postavený na moudrosti nelze vyvrátit.

Daring Saboteur

Bytost — Human Pirate

1U

2/1

2U: Daring Saboteur nemůže být toto kolo blokována.


Kdykoli  Daring Saboteur udělí bojové zranění hráči, můžeš líznout kartu. Pakliže tak učiníš, kartu zahoď.

"Nikdy si mne nevšimnou."

Deranged Assistant

Bytost — Human Wizard

1U

1/1

T, odemel kartu: Přidej si C.

"Garle,pošteluj dávkovače šlichty. Garle, dones další mrtvoly. Garle, přestaň fňukat a dej mi kus své mozkové tkáně. Pokud bude furt takhle hnusnej, tak tu končím."

Eligeth, Crossroads Augur

Legendární bytost — Sphinx

4UU

5/6

Flying


Pokud by ses měla/a při provádění scry podívat na určitý počet karet, místo toho jich tolik lízni.

 
Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

"Není lepšího místa k nahlížení do budoucnosti, než křižovatka větvících se přítomností. "

Esior, Wardwing Familiar

Legendární bytost — Bird

1U

1/3

Flying


Kouzla sesílaná tvými protihráči, která cílí jednoho nebo více velitelů pod tvou kontrolou stojí k seslání o 
3 více.

Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

Fall from Favor

Očarování — Aura

2U

Očaruj bytost


Když Fall from Favor vstupuje na bojiště, tapni očarovanou bytost a stáváš se vládcem.

Očarovaná bytost se v průběhu odtapovací fáze hráče ji kontrolujícího neodtapuje,pokud onen hráč není vládcem.

Forceful Denial

Instant

3UU

Cascade (Když sesíláš toto kouzlo, začni vypovídat  ze hry karty z vršku své knihovny, dokud nevypovíš kartu, která stojí méně a není země. Můžeš onu kartu seslat bez placení její manové ceny. Ostatní vypovězené karty dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.)


Zruš cílové kouzlo.

Galestrike

Instant

2U

Vrať cílovou tapnutou bytost do ruky vlastníka.


Lízni kartu

Silná křídla dělají silný vítr.

Ghost of Ramirez DePietro

Legendární bytost — Pirate Spirit

2U

2/3

Ghost of Ramirez DePietro nemůže být blokován bytostmi s odolností 3 a více.


Kdykoli Ghost of Ramirez DePietro udělí bojové zranění hráči, zvol si až jednu cílovou kartu ve hřbitově, která tam byla toto kolo zahozena nebo odložena z knihovny. Dej onu kartu do ruky vlastníka.


Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

Glacian, Powerstone Engineer

Legendární bytost — Human Artificer

5U

3/6

T, Tapni X netapnutých artefaktů pod tvou kontrolou: Podívej se na vrchních X karet tvé knihovny. Jednu si dej do ruky a zbytek do hřbitova.


Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

"Jeho energie je stejně nezměrná, jako jeho silokamů."
—Rebbec, architektka vzestupu

Horizon Scholar

Bytost — Sphinx

5U

4/4

Flying


Když Horizon Scholar vstupuje na bojiště, proveď scry 2. (Podívej se na dvě vrchní karty své knihovny. Můžeš  libovolný počet z nich dát na spodek své knihovny a zbytek na vršek v jakémkoli pořadí.)

Hullbreacher

Bytost — Merfolk Pirate

2U

3/2

Flash
If an opponent would lízni kartu except the first one they draw in each of their draw steps, instead you vytvoř si token Treasure. (Je to artefakt s "
T, Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.")

"Nepotřebuju mapu, abych našla poklady."

Interpret the Signs

Sorcery

5U

Proveď scry 3, pak otoč vrchní kartu své knihovny. Lízni počet karet odpovídající převedené manové ceně otočené karty. (Podívej se na tři vrchní karty své knihovny. Můžeš  libovolný počet z nich dát na spodek své knihovny a zbytek na vršek v jakémkoli pořadí.)

Kitesail Corsair

Bytost — Human Pirate

1U

2/1

Kitesail Corsair má flying, pokud útočí.

"Proč trčet ve vraním hnízdě, když můžeš létat jako vrány?“

Kitesail Skirmisher

Bytost — Human Pirate

3U

3/1

Flying


Kdykoli  Kitesail Skirmisher útočí, jiná cílová bytost útočící na toho samého hráče nebo sférochodce získává do konce kola flying.

 
Encore 
4U (4U, Vypověz tuto kartu ze svého hřbitova: Za každého protihráče si vytvoř token-kopii, která útočí toto kolo na daného hráče, je-li toho schopna. Získávají haste. Na konci příští fáze konce kola je obětuj. Aktivuj jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Laboratory Drudge

Bytost — Zombie Horror

3U

3/4

Na začátku každé fáze konce kola, lízni kartu, pokud si seslal/a kouzlo ze hřbitova nebo aktivoval/a schopnost karty ve hřbitově.

"Hodně rukou znamená míň práce."
—Ludevic, nekroalchymista

Malcolm, Keen-Eyed Navigator

Legendární bytost — Siren Pirate

2U

2/2

Flying


Kdykoli jeden nebo více permanentů s typem Pirate pod tvou kontrolou udělí zranění protihráčům, vytvoř si token Treasure za každého protihráče, kterému bylo takto uděleno zranění. (Je to artefakt s "
T, Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.")


Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

Mana Drain

Instant

UU

Zruš cílové kouzlo. Na začátku tvé další hlavní fáze si přidej počet C rovný převedené manové ceně onoho kouzla.

Entuziasmus neobstojí  proti řádné přípravě.

Merchant Raiders

Bytost — Human Pirate

3U

2/4

Kdykoli Merchant Raiders nebo jiný permanent s  typem Pirate vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, tapni až jednu cílovou bytost. Ona bytost se v průběhu odtapovací fáze hráče ji kontrolujícího neodtapuje, dokud kontroluješ Merchant Raiders.

"Víš co, to lano si klidně nech."

Mnemonic Deluge

Sorcery

6UUU

Vypověz ze hry cílovou kartu instant nebo sorcery ze hřbitova. Zkopíruj ji třikrát. Kopie můžeš seslat bez placení jejich manových cen. Vypověz Exile Mnemonic Deluge ze hry.

Minulost, budoucnost a přítomnost proudily skrze čarodějovu mysl, přinášejíce záplavu možností.

Omenspeaker

Bytost — Human Wizard

1U

1/3


Když Omenspeaker vstupuje na bojiště, proveď scry 2. (Podívej se na dvě vrchní karty své knihovny. Můžeš  libovolný počet z nich dát na spodek své knihovny a zbytek na vršek v jakémkoli pořadí.)

Její proroctví ohromují i ji samotnou, když je pronáší.

Preordain

Sorcery

U

Proveď scry 2, then lízni kartu. (Abys provedl/a scry 2 , podívej se na dvě vrchní karty své knihovny. Můžeš  libovolný počet z nich dát na spodek své knihovny a zbytek na vršek v jakémkoli pořadí.)

Prosperous Pirates

Bytost — Human Pirate

4U

¾

Když Prosperous Pirates vstupuje na bojiště, vytvoř si dva tokeny Treasure . (Jsou to artefakty s  "T, Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.")

Plovoucí město Vysoké a Suché se ještě nepotopilo pod vahou zlata, ale ne že by to bylo z nedostatku snahy.

Prying Eyes

Instant

4UU

Lízni čtyři karty, pak dvě karty zahoď.

"Občane! Tvůj zločin byl zaznamenán. Zanech pohybu a očekávaj zatčení, nebo budou uloženy okamžitě další pokuty."

Run Away Together

Instant

1U

Zvol si dvě cílové bytosti kontrolované různými hráči. Vrať tyto bytosti do rukou vlastníků.

"Ctnost je ctnost, ať je v jakémkoli srdci."
—Malacan, vantresský vyhnanec

Sailor of Means

Bytost — Human Pirate

2U

1/4

Když Sailor of Means vstupuje na bojiště, vytvoř si token Treasure. (Je to artefakt s "T, Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.")

Zprávy o pbjevení Orazcy zvedly kotvy všech lodí..

Sakashima of a Thousand Faces

Legendární bytost — Human Rogue

3U

3/1

Můžeš nechat Sakashima of a Thousand Faces vstoupit na bojiště jako kopii jiné bytosti pod tvou kontrolou, kromě toho, že navíc má ostatní schopnosti Sakashima of a Thousand Faces.


"Legendární pravidlo " pro permanenty pod tvou kontrolou neplatí.

Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

Sakashima's Protege

Bytost — Shapeshifter

4UU

3/1

Flash


Cascade (Když sesíláš toto kouzlo, začni vypovídat  ze hry karty z vršku své knihovny, dokud nevypovíš kartu, která stojí méně a není země. Můžeš onu kartu seslat bez placení její manové ceny. Ostatní vypovězené karty dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.)


Můžeš nechat Sakashima's Protege vstoupit na bojiště jako kopii jakéhokoli permanentu, který toto kolo vstoupil na bojiště.

Sakashima's Will

Sorcery

3U

Zvol si jedno. Pokud při sesílání tohoto kouzla kontroluješ velitele, můžeš si zvolit obojí.


• Cílový protihráč si zvolí bytost pod svou kontrolou. Získáváš nad ní kontrolu.


• Zvol si bytost pod tvou kontrolou. Každá další bytost pod tvou kontrolou se do konce kola stává její kopií.

Scholar of Stars

Bytost — Human Artificer

3U

3/2

Když Scholar of Stars vstupuje na bojiště, pokud kontroluješ artefakt, lízni kartu.

"Cesta podle hvězd je tak spolehlivá, jako nástroje, kterými je proměřena."

Scholar of the Ages

Bytost — Human Wizard

5UU

3/3

Když Scholar of the Ages vstupuje na bojiště, vrať si až dvě karty instant a/nebo sorcery. ze svého hřbitova do ruky.

"Studuji minulost, abych našla naději pro budoucnost."

Scrapdiver Serpent

Bytost — Serpent

5UU

5/5

Scrapdiver Serpent nemůže být blokována, pokud bránící se hráč kontroluje artefakt.

Chytří artificéři si po sobě uklidí.

Siani, Eye of the Storm

Legendární bytost — Djinn Monk

3U

3/2

Flying


Kdykoli  Siani, Eye of the Storm útočí, proveď scry X, kde X je počet útočících bytosti s flying.


Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

Siren Stormtamer

Bytost — Siren Pirate Wizard

U

1/1

Flying


U, Obětuj Siren Stormtamer: Zruš cílové kouzlo nebo schopnost cílící tebe nebo bytost pod tvou kontrolou.

Je tichem, které skrývá nadcházející bouři.

Skaab Goliath

Bytost — Zombie Giant

5U

6/*

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla vypověz dvě karty bytostí ze svého hřbitova.


Trample (Tato bytost může udělit přebytečné bojové zranění do hráče nebo sférochodce, na něž útočí.)

Tři hlavy jsou lepší než jedna.

Skilled Animator

Bytost — Human Artificer

2U

1/3

Když Skilled Animator vstupuje na bojiště, cílový artefakt pod tvou kontrolou se stává artefaktovou bytostí se základní silou a odolností 5/5, dokud Skiller Animator zůstává na bojišti.

Sphinx of the Second Sun

Bytost — Sphinx

6UU

6/6

Flying


Na začátku tvé hlavní fázi následující po bojové fázi získáváš další počáteční fázi po této fázi. (Počáteční fáze zahrnuje odtapovací, udržovací a lízací fázi.)

Tiše sleduje, jak se stíny posouvají, a Amonkhet spěje stále blíže Hodině odhalení.

Spontaneous Mutation

Očarování — Aura

U

Flash (Můžeš toto kouzlo seslat kdykoli, kdy můžeš seslat instant.)


Očaruj bytost

Očarovaná bytost má -X/-0, kde X je počet karet ve tvém hřbitově.

Když se tělo poddá, mysl brzy následuje.

Strategic Planning

Sorcery

1U

Podívej se na vrchní tři karty své knihovny. Jednu si dej do ruky a zbytek odlož do hřbitova

"Bolas si tohle místo přetvořil k obrazu svému. Je tady ve výhodě. Musíme na to jít opatrně."
—Jace Beleren

Supreme Will

Instant

2U

Zvol si jedno —
• Zruš cílové kouzlo, pokud hráč jej kontrolující nezaplatí 
1.
• Podívej se na vrchní čtyři karty své knihovny. Jednu si dej do ruky a zbytek na spodek knihovny v libovolném pořadí.

Thirst for Knowledge

Instant

2U

Lízni tři karty. Pak zahoď dvě karty, pokud nezahodíš kartu artefaktu.

"Abys něco plně poznal, musíš se tím stát. Trik je v tom, neztratit přitom sebe sama. "

Trove Tracker

Bytost — Human Pirate

2U

2/2

Když Trove Tracker zemře, lízni kartu.


Encore 
5UU (5UU, Vypověz tuto kartu ze svého hřbitova: Za každého protihráče si vytvoř token-kopii, která útočí toto kolo na daného hráče, je-li toho schopna. Získávají haste. Na konci příští fáze konce kola je obětuj. Aktivuj jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Nejlepší poklady jsou ty, o které se nejméně dělíte.

Vow of Flight

Očarování — Aura

2U

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +2/+2, flying, a nemůže útočit na tebe ani sférochodce pod tvou kontrolou.

"Plachtění je pro okřídlené škoda."
—Edric, mistr špion z Trestu

Warden of Evos Isle

Bytost — Bird Wizard

2U

2/2

Flying
Kouzla bytostí s flying tě stojí k seslání o 
1 méně.

Na ostrově Evos hbití a impozantní aveni vymáhají vůli vládnoucích sfing.

Wrong Turn

Instant

2U

Cílový protihráč získává kontrolu nad cílovou bytostí. (Pokud útočící nebo blokující bytost změni hráče ji kontrolujícího, je ze boje odstraněna.)

Jeho překvapený řev se potkal jen s přísným „pšš.“

Armix, Filigree Thrasher

Legendární Artefaktová bytost — Golem

2B

3/2

Kdykoli  Armix, Filigree Thrasher útočí, můžeš zahodit kartu. Pakliže tak učiníš, cílová bytost pod kontrolou bránícího se hráče získává -X/-X do konce kola, kde X je počet karet artefaktů pod tvou kontrolou plus počet karet artefaktů ve tvém hřbitově.

 
Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

Bitter Revelation

Sorcery

3B

Podívej se na vrchní čtyři karty tvé knihovny. Dvě s dej do ruky a zbytek do hřbitova. Ztrácíš dva životy.

"Takže zde odpočíváš, Ugine. V hrobce s tebou spočinou mrtvoly celých světů. "
—Sorin Markov

Bladebrand

Instant

1B

Cílová bytost získává do konce kola deattouch.

Lízni kartu.

 

„Bolest z ostrých čepelí a rozžhaveného železa bledne před extází z představení.“

 – Judith

Briarblade Adept

Bytost — Elf Assassin

4B

3/4

Kdykoli  Briarblade Adept útočí, cílová bytost pod kontrolou protihráče získává -1/-1 do konce kola.


Encore 
3B (3B, Vypověz tuto kartu ze svého hřbitova: Za každého protihráče si vytvoř token-kopii, která útočí toto kolo na daného hráče, je-li toho schopna. Získávají haste. Na konci příští fáze konce kola je obětuj. Aktivuj jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Cast Down

Instant

1B

Znič cílovou bytost, která není legendární.


"Tvůj život je u konce, tvé jméno ztraceno, tvé činy zapomenuty. Jako kdyby Mazeura nikdy neexistoval."
—Chainerova muka

Corpse Churn

Instant

1B

Odemel tři karty, pak si můžeš vrátit kartu bytosti ze svého hřbitova do ruky.

"Rozptýlení zvané tvůj život skončilo. Nyní začíná tvá služba.“ —Kalitas, otrok Ulamogův

Court of Ambition

Očarování

2BB

Když Court of Ambition vstupuje na bojiště, stáváš se vládcem.
Na začátku tvé udržovací fáze ztrácí každý protihráč 3 životy, pokud nezahodí kartu. Pokud jsi vládcem, namísto otoho každý protihráč ztrácí 6 životů, pokud nezahodí dvě karty.

Dávej pozor, jak si stojíš.

Crow of Dark Tidings

Bytost — Zombie Bird

2B

2/1

Flying
Když Crow of Dark Tidings vstupuje na bojiště nebo zemře, odemel dvě karty.

"Mno, tohle asi dobrý znamení nebude."
—Starý Rutstein

Cuombajj Witches

Bytost — Human Wizard

BB

1/3

T: Cuombajj Witches udělí 1 zranění libovolnému cíli a 1 zranění libovolnému cíli dle volby protihráče.

Všechny věci jsou propojeny: světlo a tma, stáří a mládí, krev a krev.

Defiant Salvager

Bytost — Aetherborn Artificer

2B

2/2

Obětuj artefakt nebo bytost: Polož na Defiant Salvager +1/+1 žeton. Aktivuj tuto schopnost jen tehdy, kdy můžeš sesílat sorcery.

 "Nepřežil jsem ten pád jen proto, abych pak padl v boji s něčím takovým, jako jste vy."

Demonic Lore

Očarování

2B

Když Demonic Lore vstupuje na bojiště, lízni tři karty.
Na začátku tvé fáze konce kola, ztrácíš 2 životy za každou kartu ve tvé ruce.

"Největší díla literatury čtenáře navždy změní."
—Nevinyrral, tyran urborgský

Dhund Operative

Bytost — Human Rogue

1B

2/2

Pokud kontroluješ artefakt, Dhund Operative má +1/+0 a deathtouch. (Jakýkoli počet zranění udělený touto bytostí jiné bytosti stačí ke zničení oné bytosti.)

Baralovi agenti mají vždy nejmodernější technologie

Elvish Doomsayer

Bytost — Elf Shaman

1B

1/1

Když Elvish Doomsayer zemře, každý protihráč zahodí kartu.

"Z malé pochybnosti rostou a kvetou největší obavy. Nechť je býlí tvé mysli podobně plodné."

Elvish Dreadlord

Bytost — Zombie Elf

3BB

3/3

Deathtouch


Když Elvish Dreadlord zemře, bytosti nemající typ Elf získávají -3/-3 do konce kola.


Encore 
5BB (5BB, Vypověz tuto kartu ze svého hřbitova: Za každého protihráče si vytvoř token-kopii, která útočí toto kolo na daného hráče, je-li toho schopna. Získávají haste. Na konci příští fáze konce kola je obětuj. Aktivuj jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Exquisite Huntmaster

Bytost — Elf Warrior

3B

4/2

Když Exquisite Huntmaster zemře, vytvoř si 1/1 zelenou bytost-token s typem Elf..


Encore 
4B (4B, Vypověz tuto kartu ze svého hřbitova: Za každého protihráče si vytvoř token-kopii, která útočí toto kolo na daného hráče, je-li toho schopna. Získávají haste. Na konci příští fáze konce kola je obětuj. Aktivuj jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Eyeblight Assassin

Bytost — Elf Assassin

2B

2/2

Když Eyeblight Assassin vstupuje na bojiště, cílová bytost pod kontrolou protihráče získává -1/-1 do konce kola.

"Boggartí krev mi je odporná skoro jako ty hnusné bytosti samy "

Eyeblight Cullers

Bytost — Elf Warrior

4B

3/3

Když Eyeblight Cullers zemře, vytvoř si tři 1/1 zelené bytosti-tokeny s typem Elf, pak si odemel tři karty. (Odlož vrchní tři karty své knihovny do hřbitova)

"Dokud existují ohavnosti, lov nikdy neskončí."
—Miara, Trn háje

Eyeblight Massacre

Sorcery

2BB

Bytosti nemající typ Elf získávají -2/-2 do konce kola.

"Už jsem viděla tolik zla, tolik temnoty. Proč chcete přidávat další? "—Nissa Revane, k Dwynen

Falthis, Shadowcat Familiar

Legendární bytost — Nightmare Cat

2B

2/2

Velitelé pod tvou kontrolou mají menace a deathtouch.


Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

Svému vyvolenému je blíže než jeho vlastní stín.

Feast of Succession

Sorcery

4BB

Všechny bytosti získávají -4/-4 do konce kola. Stáváš se vládcem.

"Střez se hladového hejna."
—Eligeth, věštec z rozcestí

Fleshbag Marauder

Bytost — Zombie Warrior

2B

3/1

Když Fleshbag Marauder vstupuje na bojiště, každá hráč obětuje bytost.

Grixis je svět, kde jediné věci vyskytující se hojně jsou smrt a rozklad. Mrtvoly, celé nebo jen části, jsou standardní měnou mezi nekromanty a démony.

Ghastly Demise

Instant

B

Znič cílovou bytost, která není černá, pokud je její odolnost menší nebo rovna počtu karet ve tvém hřbitově.

"Každý umí lusknout prsty a vyrvat duši z těla. Já raději zabíjím kreativně "
—Braids, vyvolávačka dementistka

Gilt-Leaf Winnower

Bytost — Elf Warrior

3BB

4/3

Menace (Může být blokována jen dvěma a více bytostmi.)
Když Gilt-Leaf Winnower vstupuje na bojiště, můžeš zničit cílovou bytost, která nemá typ Elf a její síla a odolnost si nejsou rovné.

Keskit, the Flesh Sculptor

Legendární bytost — Human Artificer

2B

1/3

T, Obětuj tři jiné artefakty a/nebo bytosti: Podívej se na tři vrchní karty své knihovny. Jednu si dej do ruky a zbytek do hřbitova.


Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

"Dokonalost je těžko dosažitelná. Zkusme to znovu.."

Maalfeld Twins

Bytost — Zombie

5B

4/4

Když Maalfeld Twins zemře, vytvoř si dvě 2/2 černé bytosti-tokeny s typem Zombie.

"Co jsem zač, abych rozdělila rodinu?"
—Gisa Šílená

Miara, Thorn of the Glade

Legendární bytost — Elf Scout

1B

1/2

Kdykoli  Miara, Thorn of the Glade nebo jiný permanent s typem Elf pod tvou kontrolou zemře, zaplať 1 a 1 život. Pakliže tak učiníš, lízni kartu.


Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

"Přibližujte se proti větru. Našlapujte opatrně. Miřte na srdce."

Murder

Instant

1BB

Znič cílovou bytost.

"Nehledě na to, jak plný mám rozvrh, vždy si snažím vyhradit si místečko pro tenhle osobní dotek."
—Královna Marchesa

Nadier's Nightblade

Bytost — Elf Warrior

2B

1/3

Kdykoli opustí bojiště token pod tvou kontrolou, každý protihráč ztrácí 1 život a ty 1 život získáváš.

Dívat se za každý roh je k ničemu, když se nepodíváte nahoru.

Necrotic Hex

Sorcery

6B

Každý hráč obětuje šest bytostí.

Vytvoř si šest 2/2 černých bytostí-tokenů s typem Zombie.

"Vy blázni rytíři si bušíte do hrudních krunýřů a přísaháte bojovat do posledního dechu. Jako kdyby to tím končilo. "
—Tormod Znesvětitel

Nightshade Harvester

Bytost — Elf Shaman

3B

2/2

Kdykoli  vstupuje na bojiště pod kontrolou protihráče země, onen hráč ztrácí 1 život a polož +1/+1 žeton na Nightshade Harvester.

"Kam dopadá měsíční světlo – to je má zahrada. "

Noxious Dragon

Bytost — Dragon

4BB

4/4

Flying


Když Noxious Dragon zemře, můžeš zničit cílovou bytost s převedenou manovou cenou 3 a méně.

Draci Silumgarova plémě svou kořist začínají trávit ještě předtím, než ji sežerou – jejich žíravý dech se o to postará.

Null Caller

Bytost — Vampire Shaman

3B

2/4

3B, Vypověz ze hry kartu bytosti ze svého hřbitova: Vytvoř si 2/2 černou bytost-token s typem Zombie.

Mezi obránci Zendikaru jsou léčitelé i upíři. Tak či tak se zranění či padlí vracejí do boje.

Opposition Agent

Bytost — Human Rogue

2B

3/2

Flash


Máš kontrolu nad svými protihráči, když si prohledávají knihovnu.

Když protihráči prohledávají knihovnu, vypověz ze hry každou kartu, kterou najdou. Můžeš tyto karty hrát, dokud zůstávají vypovězené ze hry, a můžeš k jejich seslání používat manu, jako by šlo o manu jakékoli barvy.

Phyrexian Rager

Bytost — Horror

2B

2/2

Když Phyrexian Rager vstupuje na bojiště, lízni kartu a ztrať 1 život.

"Věřím, že se Phyrexii pokloní mnoho světů. Mirrodin je jen první z nich. "
—Sheoldred, zvaná Šeptající

Plague Reaver

Bytost — Beast

2B

6/5

Na začátku tvé fáze konce kola, obětuj všechny ostatní bytosti pod tvou kontrolou.


Zahoď dvě karty, obětuj Plague Reaver: Zvol si cílového protihráče. Vrať Plague Reaver na bojiště pod kontrolu onoho hráče na začátku jejich příští udržovací fáze.

Pride of the Perfect

Očarování

3B

Bytosti s typem Elf pod tvou kontrolou mají +2/+0.

Jako květy náprstníku, to nejkrásnější často skrývá největší nebezpečí.

Profane Transfusion

Sorcery

6BBB

Dva cílový hráči si prohodí počty životů. Vytvoř si X/X bezbarvou artefaktovou bytost-token, kde X je rozdíl v počtech životů těchto hráčů.

"Ti, kdož nedosáhnou dokonalosti, mohou stále přispěti k Velkému dílu."
—Keskit, Sochař tkáně

Rakshasa Debaser

Bytost — Cat Demon

4BB

6/6

Kdykoli  Rakshasa Debaser útočí, polož cílovou kartu bytosti ze hřbitova bránícího se hráče na bojiště pod tvou kontrolu..


Encore 
6BB (6BB, Vypověz tuto kartu ze svého hřbitova: Za každého protihráče si vytvoř token-kopii, která útočí toto kolo na daného hráče, je-li toho schopna. Získávají haste. Na konci příští fáze konce kola je obětuj. Aktivuj jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Revenant

Bytost — Spirit

4B

*/*

Flying


Síla a odolnost Revenant jsou obě rovny počtu karet bytostí ve tvém hřbitově.

"Proboha, znova už ne."
—Hans

Sanitarium Skeleton

Bytost — Skeleton

B

1/2

2B: Vrať Sanitarium Skeleton ze svého hřbitova do ruky.

O rozum přišel daleko dříve, než o měkké tkáně.

Sengir, the Dark Baron

Legendární bytost — Vampire Noble

4BB

4/4

Flying


Kdykoli  jiná bytost zemře, polož dva +1/+1 žetony na Sengir, the Dark Baron.


Kdykoli  jiný hráč prohraje hru, získáváš počet životů rovný  životům onoho hráče na začátku kola.


Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

Spark Harvest

Sorcery

B

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla obětuj bytost nebo zaplať 3B.


Znič cílovou bytost nebo sférochodce.

S extrakcí Domriho jiskry započalo Prastaré kouzlo pohánět Bolasovo povznesení se na boha.

Supernatural Stamina

Instant

B

Cílová bytost získává do konce kola +2/+0 a "Když tato bytost zemře, vrať ji na bojiště tapnutou pod kontrolu vlastníka."

"Nikdo si není roven – ani v životě, ani ve smrti. Bontuini favoriti budou na věčnosti státi nejvýše"
—Senifet, vezírka Bontuina

Szat's Will

Instant

4B

Zvol si jedno. Pokud při sesílání tohoto kouzla kontroluješ velitele, můžeš si zvolit obojí.


• Každý protihráč obětuje bytost s nejvyšší silou, kterou kontroluje.

 
• Vypověz ze hry všechny karty ze všech hřbitovů protihráčů, pak si vytvoři X 0/1 černých bytostí-tokenů s typem Thrull, kde X je nejvyšší síla mezi takto vypovězenými kartami bytostí.

Tevesh Szat, Doom of Fools

Legendárn  sférochodec — Szat

4B

4

+2: Vytvoř si dvě 0/1 černé bytosti-tokeny s typem Thrull.


+1: Můžeš  obětovat jinou bytost nebo sférochodce. Pakliže tak učiníš, lízni dvě karty, a pak další kartu, pokud byl obětovaný permanent velitelem.


−10: Získej kontrolu nad všemi veliteli. Polož všechny velitele z velitelské zóny pod tvou kontrolu na bojiště.

Tevesh Szat, Doom of Fools může být tvým velitelem.

 Partner

Thorn of the Black Rose

Bytost — Human Assassin

3B

1/3

Deathtouch (Jakýkoli počet zranění udělený touto bytostí jiné bytosti stačí ke zničení oné bytosti.)


Když Thorn of the Black Rose vstupuje na bojiště, stáváš se vládcem.

Pokud selžou úplatky a zastrašování, použije Marchesa svůjobíbený druh byrokracie.

Tormod, the Desecrator

Legendární bytost — Zombie Wizard

3B

4/2

Kdykoli jedna nebo více karet opustí tvůj hřbitov, vytvoř si 2/2 černou bytost-token s typem Zombie.


Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

"Život je jen předstupeň dlouhé a úspěšné smrti."

Vampiric Tutor

Instant

B

Najdi si v knihovně kartu, pak si zamíchej knihovnu a dej si onu kartu na její vršek. Ztrácíš 2 životy.

Za skutečnou moc se platí krví a potem. Hlavně krví.

Victimize

Sorcery

2B

Vyber si dvě karty bytostí ve svém hřbitově. Obětuj bytost. Pokud tak učiníš, vrať zvolené karty na bojiště tapnuté.

"Zhyň. Věz však, že tvůj ubohý život velké bohatství mi přinese"
—Zul Ashur, pán lichů

Viscera Seer

Bytost — Vampire Wizard

B

1/1

Obětuj bytost: Proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji dát na spodek knihovny.)

Ve věcech života a smrti spoléhá na pajšl.

Vow of Torment

Očarování — Aura

2B

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +2/+2, menace, a nemůže útočit na tebe ani sférochodce pod tvou kontrolou. (Může být blokována jen dvěma a více bytostmi.)

"Pokoj je privilegium, které sis zatím nezasloužjl."
—Tevesh Szat

Alena, Kessig Trapper

Legendární bytost — Human Scout

4R

4/3

First strike


T: Přidej si počet R rovný největší síle mezi bytostmi, které toto kolo vstoupily na bojiště pod tvou kontrolu.

.
Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

"Halana a já máme pouto, které nebude nikdy přetrženo."

Aurora Phoenix

Bytost — Phoenix

4RR

5/3

Flying


Cascade (Když sesíláš toto kouzlo, začni vypovídat  ze hry karty z vršku své knihovny, dokud nevypovíš kartu, která stojí méně a není země. Můžeš onu kartu seslat bez placení její manové ceny. Ostatní vypovězené karty dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.)

Kdykoli sesíláš kouzlo s cascade, vrať si Aurora Phoenix ze svého hřbitova do ruky.

Blasphemous Act

Sorcery

8R

Toto kouzlo stojí o  1 méně k seslání za každou bytost na bojišti.


Blasphemous Act udělí 13 zranění každé bytosti.

"Posvátná místa již nejsou útočištěm před smrtí, a smrt již není útočištěm před ničím."
—Thalia, rytířka-katharka

Boarding Party

Bytost — Human Pirate

5R

6/3

Haste


Cascade (Když sesíláš toto kouzlo, začni vypovídat  ze hry karty z vršku své knihovny, dokud nevypovíš kartu, která stojí méně a není země. Můžeš onu kartu seslat bez placení její manové ceny. Ostatní vypovězené karty dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.)

Brazen Freebooter

Bytost — Human Pirate

3R

3/3

Když Brazen Freebooter vstupuje na bojiště, vytvoř si token Treasure. (Je to artefakt s "T, Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.")

Kdo to najde, toho to je.

Breeches, Brazen Plunderer

Legendární bytost — Goblin Pirate

3R

3/3

Menace

Kdykoli jeden nebo více permanentů s typem Pirate udělí zranění protihráčům, vypověz ze hry vrchní karty knihoven oněch protihráčů. Můžeš tyto karty toto kolo zahrát, a můžeš použít k jejich seslání manu, jako by šlo o manu jakékoli barvy.

 Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

Burning Anger

Očarování — Aura

4R

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má "
T: Tato bytost udělí zranění dle své síly libovolnému cíli. "

"Je-li hněv tvou výhní, pak tvé kladivo zkuje cokoliv."

Champion of the Flame

Bytost — Human Warrior

1R

1/1

Trample


Champion of the Flame má +2/+2 za každou Auru a/nebo vybavení na ní připojené.

Vyzyvatelé Velevojevůdkyně Radhy jsou vždy poraženi, ale ona přesto odmění ty nejvášnivější Plamenem Keldu. Pak hoří pro ni.

Coastline Marauders

Bytost — Human Pirate

2R

0/3

Trample


Kdykoli Coastline Marauders útočí, získává +1/+0 do konce kola za každou zemi pod kontrolou bránícího se hráče.


Encore 
4RR (4RR, Vypověz tuto kartu ze svého hřbitova: Za každého protihráče si vytvoř token-kopii, která útočí toto kolo na daného hráče, je-li toho schopna. Získávají haste. Na konci příští fáze konce kola je obětuj. Aktivuj jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Coercive Recruiter

Bytost — Orc Pirate

4R

4/3

Kdykoli  Coercive Recruiter nebo jiný permanent s typem Pirate pod tvou kontrolu, získáváš do konce kola kontrolu nad cílovou bytostí. Odtapni ji. Do konce kola získává haste a navíc typ Pirate.

"Vyber si, upíre: náš klobouk na tvé hlavě, nebo ani klobouk, ani hlava."

Court of Ire

Očarování

3RR

Když Court of Ire vstupuje na bojiště, stáváš se vládcem.


Na začátku tvé udržovací fáze Court of Ire  udělí  2 zranění jakémukoli cíli. Pokud jsi vládcem, it udělí namísto toho 7 zranění onomu hráči nebo permanentu.

Drž jazyk za zuby, nebo si ho spálíš.

Crimson Fleet Commodore

Bytost — Ogre Pirate

3R

5/2

Trample


Když Crimson Fleet Commodore vstupuje na bojiště, stáváš se vládcem.

"Laskavě držte svou flotilu dále od vod západně od Ostrova ňoumů. Byla by nezměrná škoda přivodit újmu tak  překrásným exemplářům loďařského umění."
—Komodor Axurik k admirálce Yelise

Dargo, the Shipwrecker

Legendární bytost — Giant Pirate

6R

7/5

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla můýše obětovat libovolný počet bytostí a/nebo artefaktů. Toto kouzlo stoijí k seslání o 2 méně a o další 2 méně za každý další artefakt nebo bytost, které jsi toto kolo obětoval/a. less to cast

Trample

Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

Dragon Egg

Bytost — Dragon Egg

2R

0/2

Defender (Nemůže útočit..)


Když Dragon Egg zemře, vytvoř si 2/2 červenou bytost-token s typem Dragon, s flying a s "
R: Tato bytost získává +1/+0 do konce kola."

Dračí líhňová doupata jsou plná zlata, aby nalákala mladé ven z vajec..

Dragon Mantle

Očarování — Aura

R

Očaruj bytost


Když Dragon Mantle vstupuje na bojiště, lízni kartu.

Očarovaná bytost má "R: Tato bytost získává +1/+0 do konce kola."

Emberwilde Captain

Bytost — Djinn Pirate

3R

4/2

Když Emberwilde Captain vstupuje na bojiště, stáváš se vládcem.


Kdykoli na tebe útočí protihráč, zatímco jsi vládcem, Emberwilde Captain udělí onomu hráči počet zranění rovný počtu karet v jeho ruce.

"Jsi odvážný, opovážlivče, ale hořlavý."

Explosion of Riches

Sorcery

5R

Lízni kartu, pak si každý další hráč může líznout kartu. Kdykoli je takto líznuta karta,  udělí Explosion of Riches 5 zranění cílovému protihráči náhodně zvolenému z tvých protihráčů.

"Kolik že zlata jsi odtamtud dostal?"

Fathom Fleet Swordjack

Bytost — Orc Pirate

3R

4/3

Kdykoli  Fathom Fleet Swordjack útočí, udělí hráči nebo sfíérochodci, na kterého útočí, počet zranění rovný počtu artefaktů pod tvou kontrolou.


Encore 
5R (5R, Vypověz tuto kartu ze svého hřbitova: Za každého protihráče si vytvoř token-kopii, která útočí toto kolo na daného hráče, je-li toho schopna. Získávají haste. Na konci příští fáze konce kola je obětuj. Aktivuj jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Fiery Cannonade

Instant

2R

Fiery Cannonade udělí 2 zranění každé bytosti, která nemá typ Pirate.

Obezřetná vůči zuřivým dinosaurům vztyčila Soumračná legie zdi pevnosti – akorát včas, aby je piráti spálili do základů.

Flamekin Herald

Bytost — Elemental Wizard

2R

3/2

Kouzla velitelů pod tvou kontrolou mají cascade. (Kdykoli  sešleš svého velitele, začni vypovídat  ze hry karty z vršku své knihovny, dokud nevypovíš kartu, která stojí méně, než velitel, a není země. Můžeš onu kartu seslat bez placení její manové ceny. Ostatní vypovězené karty dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.)

Frenzied Saddlebrute

Bytost — Orc Warrior

4R

Haste


Všechny bytosti mohou útočit na tvé protihráče a sférochodce pod kontrolou tvých protihráčů, jako kdyby měly haste.

Bubny hordy znějí v každém srdci.

Furnace Celebration

Očarování

1RR

Kdykoli  obětuješ jiný permanent, můžeš zaplatit 2. Pakliže tak učiníš Furnace Celebration udělí 2 zranění jakémukoli cíli.

Nic nefascinuje gobliny tak, jako něco, co je má zahubit.

Goblin Trailblazer

Bytost — Goblin Pirate

1R

2/1

Menace

"Proč vlastně jdeme za tím goblinem? Umí vůbec číst v mapě? "
—Daphne Vail, první důstojnice 
Diremore

Hellkite Courser

Bytost — Dragon

4RR

6/5

Flying


Když Hellkite Courser vstupuje na bojiště, můžeš položit velitele, kterého vlastníš, z velitelské zóny na bojiště. Získává haste. Na začátku příští fáze konce kola jej vrať do velitelské zóny.

Povel k útoku nedaly polnice, ale drakův ohlušující řev.

Humble Defector

Bytost — Human Rogue

1R

2/1

T: Lízni dvě karty. Cílový protihráč získává kontrolu nad Humble Defector. Aktivuj tuto schopnost jen ve svém kole.

 

"Kdysi jsi byl Mardu, tvé tělo a vůle již silnými jsou. Nyní musíme vycvičit tvou mysl."

—Houn, jeskaiský starší

Impulsive Pilferer

Bytost — Goblin Pirate

R

1/1

Když Impulsive Pilferer zemře, vytvoř si token Treasure. (Je to artefakt s "T, Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.")


Encore 
3R (3R, Vypověz tuto kartu ze svého hřbitova: Za každého protihráče si vytvoř token-kopii, která útočí toto kolo na daného hráče, je-li toho schopna. Získávají haste. Na konci příští fáze konce kola je obětuj. Aktivuj jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Jeska, Thrice Reborn

Legendární sférochodec — Jeska

2R

0

Jeska, Thrice Reborn vstupuje na bojiště s žetonem loajality na sobě za každé tvé seslání velitele z velitelské zóny v téhle hře.

 
+0: Zvol si cílovou bytost. Do konce kola, pokud by ona bytost udělila bojové zranění jednomu ze tvých protihráčů, ona bytost namísto toho udělí onomu hráči trojnásobek daného zranění.


−X: Jeska, Thrice Reborn udělí X zranění každému z až tří cílů.


Jeska, Thrice Reborn může být tvým velitelem.

.
Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

Jeska's Will

Sorcery

2R

Zvol si jedno. Pokud při sesílání tohoto kouzla kontroluješ velitele, můžeš si zvolit obojí.


• Přidej si
R za každou kartu v ruce cílového protihráče.


• Vypoběz ze hry vrchní tři karty své knihovny. Můžeš je toto kolo zahrát..

"Seber veškerou sílu. Připrav se."
—Jeska, k Radze

Kediss, Emberclaw Familiar

Legendární bytost — Elemental Lizard

1R

1/1

Kdykoli  velitel pod tvou kontrolou udělí bojové zranění protihráči, udělí stejný počet zranění také každému dalšímu protihráči.

 
Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

Kediss miluje roztavený kov, žhoucí plameny, a drbání na hlavičce.

Krark, the Thumbless

Legendární bytost — Goblin Wizard

1R

2/2

Kdykoli  sešleš kouzlo instant nebo sorcery, hoď si mincí. Pokud prohraješ, vrať ono kouzlo do ruky ylastníka. Pokud vyhraješ, zkopíruj ho a můžeš si pro kopie zvolit nové cíle.


Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

"Dabl  nebo nic."

Lightning-Rig Crew

Bytost — Goblin Pirate

2R

0/5

T: Lightning-Rig Crew udělí 1 zranění každému protihráči.

Kdykoli sešleš kouzlo s typem Pirate, untap Lightning-Rig Crew.

Pirátská loď v bitvě bouří aktivitou.

Makeshift Munitions

Očarování

1R

1, Obětuj artefakt nebo bytost: Makeshift Munitions udělí 1 zranění cílové bytosti nebo hráči.

"Promažte kanón dobře olejem z dinosauřích jater a můžete do něj narvat naprosto cokoliv. "

Meteoric Mace

Artefakt — Vybavení

4RR

Vybavená bytost má +4/+0 a trample.

Vybav 4

Cascade (Když sesíláš toto kouzlo, začni vypovídat  ze hry karty z vršku své knihovny, dokud nevypovíš kartu, která stojí méně a není země. Můžeš onu kartu seslat bez placení její manové ceny. Ostatní vypovězené karty dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.)

Port Razer

Bytost — Orc Pirate

3RR

4/4

Kdykoli  Port Razer udělí bojové zranění hráči, odtapni každou bytost pod tvou kontrolou. Po této fázi následuje další bojová fáze.


Port Razer nemůže útočit na hráče, na kterého toto kolo již útočila

"Mlaťte, kraďte, berte všecko, pak na řadě je další město!"

Portent of Betrayal

Sorcery

3R

Do konce kola získáváš kontrolu nad cíovou bytostí. Odtapni onu bytost. Do konce kola získává haste. Proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

Renegade Tactics

Sorcery

R

Cílová bytost nemůže toto kolo blokovat.
Lízni kartu.

"Nic proti tobě. Akorát čekat na povolení od Konzulátu nikdy nebylo úplně moje gusto.“

Ripscale Predator

Bytost — Dinosaur

4RR

6/5

Menace (Může být blokována jen dvěma a více bytostmi.)

Jak se ravnická divočina rozšiřovala, dokonce i ochránci přírody museli čelit zuřivějším přírodním hrozbám.

Rograkh, Son of Rohgahh

Legendární bytost — Kobold Warrior

0

0/1

First strike, menace, trample


Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

Síla je relativní pojem.

Rummaging Goblin

Bytost — Goblin Rogue

2R

1/1

T, zahoď kartu: Lízni kartu.

Pro goblina je hodnota věci založena na čtyřech S: svítivá, sečná, smradlavá a sakra smradlavá.

Skyraker Giant

Bytost — Giant

2RR

4/3

Reach (Může blokovat bytosti s flying.)

Nespokojí se s ničím méně, než že to bude její hlava, co je na nebi nejvýše.

Soul's Fire

Instant

2R

Cílová bytost udělí počet zranění rovný své síle libovolnému cíli.

Avatar, jehož sochá z plamene a hněvu.

Soulfire Eruption

Sorcery

6RRR

Zvol si libovolný počet cílových bytostí, sférochodců a/nebo hráčů. Za každý cíl vypověz ze hry vrchní kartu své knihovny, pak Spulfire Eruption udělí počet zranění rovný převedené manové ceně oné karty danému permanentu nebo hráči. Vypovězené karty můžeš zahrát do konce tvého dalšího kola.

Zavhrni tělo. Zvol si oheň.

Sparktongue Dragon

Bytost — Dragon

3RR

3/3

Flying
Když Sparktongue Dragon vstupuje na bojiště, můžeš zaplatit 
2R. Když tak učiníš, udělí 3 zranění jakémukoli cíli.

Hlupáci věří, že Kolaghanino plémě následuje bleskové bouře. Moudří vědí, že je tomu naopak.

Stonefury

Instant

3RR

Stonefury udělí cílové bytosti počet zranění rovný počtu zemí pod tvou kontrolou.

Akoum umí každého vetřelce učinit nepatrného.

Toggo, Goblin Weaponsmith

Legendární bytost — Goblin Artificer

2R

2/2

Kdykoli  vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu země, vytvoři si artefaktoý bezbarvý token jménem Rock s "Vybavená bytost má '1T, Obětuj Rock: Tato bytost udělí 2 zranění jakémukoli cíli'" a „Vybav 1“.


Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

Undying Rage

Očarování — Aura

2R

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +2/+2 a nemůže blokovat.

.
Když je Undying Rage odložena z bojiště do hřbitova, vrať Undying Rage do ruky vlastníka.

Valakut Invoker

Bytost — Human Shaman

2R

2/3

8: Valakut Invoker udělí 3 zranění jakémukoli cíli.

"Po celou dobu, co chodíme po tomto světě, jsme jej znali jako drsné a nelítostné místo."

—Příběhy vyvolávačů

Volcanic Dragon

Bytost — Dragon

4RR

4/4

Flying 


Haste (Může útočit a 
T hned, jak přijde pod tvou kontrolu.)

Někdy erupce na Shivu stvoří něco daleko nebezpečnějšího, než řeku roztaveného kamene.

Volcanic Torrent

Sorcery

4R

Cascade (Když sesíláš toto kouzlo, začni vypovídat  ze hry karty z vršku své knihovny, dokud nevypovíš kartu, která stojí méně a není země. Můžeš onu kartu seslat bez placení její manové ceny. Ostatní vypovězené karty dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.)


Volcanic Torrent udělí X zranění každé bytosti a sférochodci pod kontrolou protihráčů, kde X je počet kouzel, které jsi toto kolo seslal/a.

Vow of Lightning

Očarování — Aura

2R

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +2/+2, first strike, a nemůže útočit na tebe ani sférochodce pod tvou kontrolou.

"Za vše, co jsem ztratil, za všechny, kdo padli, tebe v prach obrátím."
—Jared Carthalion

Welding Sparks

Instant

2R

Welding Sparks udělí X zranění cílové bytosti, kde X je rovno 3 plus počet artefaktů, jež kontroluješ.

"Plamen vynalézavosti hoří v každém u nás. Bojuji za svobodu jej nechat volně hořet."
—Pia Nalaar

Wheel of Misfortune

Sorcery

2R

Každý hráč si tajně zvolí číslo 0 nebo vyšší, pak všichni najednou udhalí svou volbu a určí nejvyšší a nejnižší číslo takto zvolené. Wheel of Misfortune udělí počet zranění rovný nejvyššímu zvolenému číslu každému hráči, klerý jej zvolil. Každý hráč, který nezvolil nejnižší číslo, zahodí ruku a lízne sedm karet.

Wild Celebrants

Bytost — Satyr

3RR

5/3

Když Wild Celebrants vstupuje na bojiště, můžeš zničit cílový artefakt.

"Můžeš odhadnout, jak je co cenné, podle zvuku, který to udělá, když to toho praštíš holí.“

Ambush Viper

Bytost — Snake

1G

2/1

Flash (Můžeš toto kouzlo seslat kdykoli, kdy můžeš seslat instant.)


Deathtouch (Jakýkoli počet zranění udělený touto bytostí jiné bytosti stačí ke zničení oné bytosti.)

"živé bytosti na mne udělají dojem zřídka. Ale tahle se mi líbí."
—Uta Falkenrath

Anara, Wolvid Familiar

Legendární bytost — Wolf Beast

3G

4/4

Pokud je tvé kolo, velitelé pod tvou kontrolou mají nezničitelnost.  (Nezničí je efekty říkající „znič“. Bytost s nezničitelností nemůže být zničena zraněním)


Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

Ancient Animus

Instant

1G

Polož na cílovou bytost +1/+1 žeton, je-li legendární. Pak vyzve na souboj cílovou bytost pod kontrolou protihráče. (Udělí si navzájem zranění podle své síly.)

Multaniho mysl se snažila probudit, zatímco hněv sám budoval znovu jeho tělo.

Annoyed Altisaur

Bytost — Dinosaur

5GG

6/5

Reach, trample


Cascade (Když sesíláš toto kouzlo, začni vypovídat  ze hry karty z vršku své knihovny, dokud nevypovíš kartu, která stojí méně a není země. Můžeš onu kartu seslat bez placení její manové ceny. Ostatní vypovězené karty dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.)

Má předlouhý krk a velice krátkou trpělivost.

Apex Devastator

Bytost — Hydra Chimera

8GG

10/10

Cascade, cascade, cascade, cascade (Když sesíláš toto kouzlo, začni vypovídat  ze hry karty z vršku své knihovny, dokud nevypovíš kartu, která stojí méně a není země. Můžeš onu kartu seslat bez placení její manové ceny. Ostatní vypovězené karty dej na spodek knihovny v náhodném pořadí. Jednotlivé výskyty cascade se spouštějí odděleně.)

Armorcraft Judge

Bytost — Elf Artificer

3G

3/3

Když Armorcraft Judge vstupuje na bojiště, lízni kartu za každou bytost s +1/+1 žetonem na sobě, již kontroluješ..

Kdyby nebyla rozhodčí, vyhrála by tu divizi sama.

Biowaste Blob

Bytost — Ooze

2GG

0/0

Bytosti s typem Ooze  pod tvou kontrolou mají +1/+1.


Na začátku tvé udržovací fáze, pokud kontrokuješ velitele, vytvoř si token, který je kopií Biowaste Blob.

"SImicové dostanou pokutu za znečišťování vodovodů. Mezitím, zatkněte ten sliz!"
—Zatýkač  Polgar

Court of Bounty

Očarování

2GG

Když Court of Bounty vstupuje na bojiště, stáváš se vládcem.


Na začátku tvé udržovací fáze si můžeš položit na bojiště kartu země ze své ruky. Pokud jsi vládcem, můžeš si místo toho na bojiště položit kartu bytosti nebo země ze své ruky..

Růst znamená vítězit.

Crushing Vines

Instant

2G

Zvol si jednu —

• Znič cílovou bytost s flying

• Znič cílový artefakt.

"Kletba tvého závoje mne nezastaví, smrtonoško. Zabil jsem mnoho nočních lovců a tenhle temný svět není dost velký, aby ses mi schovala"
—Garruk, Hlas divočiny, k Lilianě Vess

Dawnglade Regent

Bytost — Elk

5GG

8/8

Když Dawnglade Regent vstupuje na bojiště, stáváš se vládcem.


Pokud jsi vládcem, permanenty pod tvou kontrolou mají hexproof.

"Všichni tvorové na mýtině se zastavili a jen zírali. Přemožen pocity jsem se té bytosti poklonil."
—Endril, kalonijský přírodozpytec

Elvish Visionary

Bytost — Elf Shaman

1G

1/1

Když Elvish Visionary vstupuje na bojiště, lízni kartu.

"Z malého klíčku rostou a kvetou ty největší stromy. Nechť jsou semínka tvé mysli stejně plodná."

Entourage of Trest

Bytost — Elf Soldier

4G

4/4

Když Entourage of Trest vstupuje na bojiště, stáváš se vládcem.


Entourage of Trest může v každé bojové fázi blokovat bytost navíc, pokud jsi vládcem.

"Prostí duchem se uchylují k násilí, na které se bystří připraví."
—Leovold, velvyslanec Trestu

Farhaven Elf

Bytost — Elf Druid

2G

1/1

Když Farhaven Elf vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně najít kartu základní země, dát si ji na bojiště tapnutou, a pak si zamíchej knihovnu.

"Zelený ráj existuje. Jen se pro vlastní nezpečí ukrývá."

Fertilid

Bytost — Elemental

2G

0/0

Fertilid vstupuje na bojiště  se dvěma +1/+1 žetony na sobě

1G, Odstraň +1/+1 žeton z Fertilid: Cílový hráč si najde v knihovně kartu základní země a dá si ji na bojiště tapnutou, pak si zamíchá knihovnu.

Fin-Clade Fugitives

Bytost — Elf Salamander Rogue

5G

Fin-Clade Fugitives nemůže být blokována bytostmi se silou 2 a méně.


Encore 
4G (4G, Vypověz tuto kartu ze svého hřbitova: Za každého protihráče si vytvoř token-kopii, která útočí toto kolo na daného hráče, je-li toho schopna. Získávají haste. Na konci příští fáze konce kola je obětuj. Aktivuj jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Fyndhorn Elves

Bytost — Elf Druid

G

1/1

T: Přidej si G.

"Nemůžeme les opustit o nic měně, než hvězdy mohou opustit nebe."

Gift of Paradise

Očarování — Aura

2G

Očaruj zemi


Když Gift of Paradise vstupuje na bojiště, získáváš 3 životy


Očarovaná země má  "
T: Přidej do svého manového poolu dvě many jakokoli barvy."

Gilanra, Caller of Wirewood

Legendární bytost — Elf Druid

2G

1/2

T: Přidej si G. Když tuto manu spotřebuješ na seslání kouzla s převedenou manovou cenou 6 a více, lízni kartu.


Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

"Cosi mocného se probouzí v pralese. Cítíš to?"

Halana, Kessig Ranger

Legendární bytost — Human Archer

3G

3/4

Reach


Kdykoli  vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiná bytost, můžeš zaplatit 
2. Když tak učiníš, ona bytost udělí počet zranění rovný své síle cílové bytosti.


Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

Hunter's Insight

Instant

2G

Zvol si cílovou bytost pod tvou kontrolou. Kdykoli ona bytost udělí toto kolo bojové zranění hráči nebo sférochodci, lízni tolik karet.

"Lovec zná pravé zákony světa. Život je boj. Přežijíjen silní. "
—Garrukk, Hlas divočiny

Ich-Tekik, Salvage Splicer

Legendární bytost — Human Artificer

4G

1/1

Když Ich-Tekik, Salvage Splicer vstupuje na bojiště, vytvoř si  3/3 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Golem.


Kdykoli je odložen z bojiště do hřbitova artefakt,polož +1/+1 žeton na Ich-Tekik  a +1/+1 žeton na každý permanent s typem Golem, jež kontroluješ.

.
Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

Immaculate Magistrate

Bytost — Elf Shaman

3G

2/2

T:Polož +1/+1 žeton na cílovou bytost za každý permanent s tyoem Elf, jenž kontroluješ.

Členové kasty Nádherných vplétají flóru do živých bytostí – někdy jako znak pochvaly, někdy aby stvořili živoucí, dýchající umělecké dílo.

Imperious Perfect

Bytost — Elf Warrior

2G

2/2

Ostatní bytosti typu Elf pod tvou kontrolou získávají +1/+1.


GT: Vytvoř si 1/1 zelenou bytost-token s typem Elf.

V kultuře krásy jsou ti nejpohlednější uctíváni coby bohové.

Ivy Lane Denizen

Bytost — Elf Warrior

3G

2/3

Kdykoli  vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiná zelená bytost,polož +1/+1 žeton na cílovou bytost.

"Vybavení pro nebeského rytíře? No, mám tu rukavice z kůže dráčka, jemné a ohnivzdorné. A nebo kyrys z ceratoka, který zastaví i střelu z kuše. "

Kamahl, Heart of Krosa

Legendární bytost — Human Druid

6GG

5/5

Na začátku bojové fáze ve tvém kole, bytosti pod tvou kontrolou získávají +3/+3 a trample do konce kola.


1G: Do konce kola, cílová země pod tvou kontrolou se stává 1/1 bytostí s typem Elemental s vigilance, nezničitelností a haste. Stále platí za zemi.


Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

Kamahl's Will

Instant

3G

Zvol si jedno. Pokud při sesílání tohoto kouzla kontroluješ velitele, můžeš si zvolit obojí.
• Do konce kola se libovolný počet cílových zemí pod tvou kontrolou stává 1/1 bytostmi s typem Elemental s vigilance, nezničitelností a haste. Stále platí za země.


• Zvol si cílovou bytost, již nekontroluješ. Každý bytost pod tvou kontrolou jí udělí počet zranění podle své síly.

Kodama of the East Tree

Legendární bytost — Spirit

4GG

6/6

Reach


Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiný permanent, pokud nebyl položen na bojiště touto schopností, můžeš na bojiště položit ze své ruky kartu permanentu se stejnou či menší převedenou manovou cenou.

Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

Lifecrafter's Gift

Instant

3G

Polož +1/+1 žeton na cílovou bytost, pak polož +1/+1 žeton na každou bytost pod tvou kontrolou, která má na sobě +1/+1 žeton.

Nejlepší konstruktéři poznají, když už byl problém vyřešen.

Lys Alana Bowmaster

Bytost — Elf Archer

2G

2/2

Reach (Může blokovat bytosti s flying)


Kdykoli sešleš kouzlo s typem Elf, můžeš nechat Lys Alana Bowmaster udělit 2 zranění cílové bytosti s flying.

Magus of the Order

Bytost — Human Wizard

2GG

3/3

GT, obětuj Magus of the Order a jinou zelenou bytost: Najdi si v knihovně kartu zelené bytosti, dej ji na bojiště a pak si zamíchej knihovnu.

"Život za život. Cena je vždy stejná. "

Molder Beast

Bytost — Beast

4G

5/3

Trample


Kdykoli je odložen z bojiště na hřbitov artefakt, Molder Beast získává +2/+0 do konce kola.

"Cestička z odštěpků kovu ho snadno dovede do pasti. Ale dejte si pozor, abyste ho nepřecpali."
—Adaran, lovec ze Spleti

Monstrous Onslaught

Sorcery

3GG

Monstrous Onslaught udělí X zranění rozdělených dle libosti mezi libovolný počet cílových bytostí, kde X je rovno největší síle mezi bytostmi pod tvou kontrolou, když sesíláš Monstrous Onslaught.

"Pozdrav z Peemy.“
—Rishkar

Natural Reclamation

Instant

4G

Cascade (Když sesíláš toto kouzlo, začni vypovídat  ze hry karty z vršku své knihovny, dokud nevypovíš kartu, která stojí méně a není země. Můžeš onu kartu seslat bez placení její manové ceny. Ostatní vypovězené karty dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.)


Znič cílový artefakt nebo očarování.

Numa, Joraga Chieftain

Legendární bytost — Elf Warrior

2G

2/2

Na začátku bojové fáze ve tvém kole můžeš zaplatit XX. Když tak učiníš, rozděl X +1/+1 žetonů mezi libovolný počet cílových permanentů typu Elf.
Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

Jeho čepel klestí cestu pro jeho lid. Jeho slova je po ní vedou.

Ordeal of Nylea

Očarování — Aura

1G

Očaruj bytost

Kdykoli očarovaná bytost útočí, polož na ni +1/+1 žeton. Pak, pokud má  na sobě tři nebo více +1/+1 žetonů, obětuj Ordeal of Nylea.

Když obětuješ Ordeal of Nylea, najdi si v knihovně až dvě karty základních zemí, polož je na bojiště tapnuté, pak si zamíchej knihovnu.

Reclamation Sage

Bytost — Elf Shaman

2G

2/1

Když Reclamation Sage vstupuje na bojiště, můžeš zničit cílový artetakt nebo očarování.

"Co kdysi postavili kameníci, ukuli kováři či oživili mágové, nyní vracím do náruče země."

Reshape the Earth

Sorcery

6GGG

Najdi si v knihovně až deset karet zemí, dej si je na bojiště tapnuté, a pak si zamíchej knihovnu.

"Země není mrtvá, pouze spí. Probudí se, když víte, jak ji poprosit."
—Gilanra, Zvěstovatel drátolesa.

Rootweaver Druid

Bytost — Elf Druid

2G

2/1

Když Rootweaver Druid vstupuje na bojiště, každý protihráč si může v knihovně najít až tři karty základních zemí. Každý z nich položí  jednu z nich na bojiště pod tvou kontrolu, a zbylé pod svou kontrolu, tapnuté.  Pak si každý hráč, co si takto prohledal knihovnu, knihovnu zamíchá.

Scaled Behemoth

Bytost — Crocodile

4GG

6/7

Hexproof (Nemůže být cílena kouzly a schopnostmi pod kontrolou tvých protihráčů.)

Pokud uchazeč přežije setkání s ním, značí to, že je připraven na Zkoušku síly.

Scrounging Bandar

Bytost — Cat Monkey

1G

0/0

Scrounging Bandar vstupuje na bojiště se dvěma +1/+1 žetony.


Na začátku své udržovací fáze můžeš přesunout libovolný počet +1/+1 žetonů ze Scrounging Bandar na jinou cílovou bytost.

"Teď to tady bylo…“

Sentinel Spider

Bytost — Spider

3GG

4/4

Vigilance (Netapuje se do útoku.)


Reach (Může blokovat bytosti s flying.)

"Tvá první reakce může být ztuhnout a doufat, že tě neviděla. Věr mi, viděla.."
—Endril, kalonijský přírodozpytec

Sifter Wurm

Bytost — Wurm

5GG

7/7

Trample


Když Sifter Wurm vstupuje na bojiště, proveď scry 3, pak otoč vrchní kartu své knihovny. Získáváš počet životů rovný převedené manové ceně otočené karty.

.

"Rhonasův monument nyní patří červům. Hledejte spásu jinde. "
—Arnun, vezír zvěřinc

Silverback Shaman

Bytost — Ape Shaman

3GG

5/4

Trample (Tato bytost může udělit přebytečné bojové zranění do hráče nebo sférochodce, na něž útočí.)


Když Silverback Shaman zemře, lízni kartu.

Yavimayští lidoopi čerpají sílu z duchů svých předků.

Slurrk, All-Ingesting

Legendární bytost — Ooze

5G

0/0

Slurrk, All-Ingesting vstupuje na bojiště s pěti +1/+1 žetony.

 
Kdykoli Slurrk nebo jiná bytost pod tvou kontrolou zemře, pokud na sobě měla +1/+1 žeton, polož +1/+1 žeton na každou bytost pod tvou kontrolou, která na sobě má +1/+1 žeton.


Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

Soul's Might

Sorcery

4G

Polož na cílovou bytost X +1/+1 žetonů, kde X je síla oné bytosti.

Avatar, jehož sochá z instinktu a síly.

Stingerfling Spider

Bytost — Spider

4G

2/5

Reach


Když Stingerfling Spider vstupuje na bojiště, můžeš zničit cílovou bytost s flying.

Nejšťavnatější kořist je ta, co zleniví a myslí si, že je mimo dosah nebezpečí.

Strength of the Pack

Sorcery

4GG

Polož dva +1/+1 žetony na každou bytost od tvou kontrolou..

Smečka, která loví, rozerve a žere pohromadě, zůstává pohromadě.

Sweet-Gum Recluse

Bytost — Spider

4GG

0/3

Flash


Cascade


Reach


Když Sweet-Gum Recluse vstupuje na bojiště, polož tři +1/+1 žetony na libovolný počet cílových bytostí, které toto kolo vstoupily na bojiště.

Three Visits

Sorcery

1G

Najdi si v knihovně kartu s typem Forest a dej siji na bojiště. Pak si zamíchej knihovnu.

Ti, jenž žijí v lesích, chtějí pouze šířit jejich majestát.

Vow of Wildness

Očarování — Aura

2G

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +3/+3, trample, a nemůže útočit na tebe ani sférochodce pod tvou kontrolou.

"Divokost je rodné právo každé bytosti, která dýchá – nebo by si to alespoň přála."
—Karador, Náčelník duchů

Wildheart Invoker

Bytost — Elf Shaman

2GG

4/3

8: Cílová bytost získává +5/+5 a trample do konce kola.

"Život, jak ho známe, visí nad propastí vyhynutí. Musíme prokázat sílu, kterou ním chtějí vzít "
—*Příběhy vyvolávačů*

Wildsize

Instant

2G

Target creature získává +2/+2 a trample do konce kola.


Lízni kartu.

Dvakrát větší, čtyřikrát smradlavější.

Abomination of Llanowar

Legendární bytost — Elf Horror

1BG

*/*

Vigilance; menace (Tato bytost může být blokována jen dvěma a více bytostmi.)


Síla a odolnost Abomination of Llanowar jsou obě rovny počtu permanentů s typem Elf pod tvou kontrolou plus počtu karet s typem Elf ve tvém hřbitově.

"Utíkejte!" křičela ta živá ústa. „Pojďte!“ křičela ta mrtvá.

Amareth, the Lustrous

Legendární bytost — Dragon

3GWU

6/6

Flying


Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiný permanent, podívej se na vrchní kartu své knihovny. Pokud s daným permanentem sdílí typ karty, můžeš onu kartu ukázat a dát si ji do ruky.

"Pojjď blíž, drahoušku, ať se podívám na tu cetku. Určiě tu mám něco, co se k ní bude hodit."

Araumi of the Dead Tide

Legendární bytost — Merfolk Wizard

1UB

1/4

T, Vypověz ze svého hřbitova počet karet rovný počtu protihráčů, které máš.: Cílová karta bytosti ve tvém hřbitově získává do konce kola encore.

Encore cena je rovna manové ceně oné karty. (Vypověz onu kartu ze svého hřbitova a zaplať její manovou cenu: Za každého protihráče si vytvoř token-kopii, která útočí toto kolo na daného hráče, je-li toho schopna. Získávají haste. Na konci příští fáze konce kola je obětuj. Aktivuj jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery

Archelos, Lagoon Mystic

Legendární bytost — Turtle Shaman

1BGU

2/4

Pokud je Archelos, Lagoon Mystic tapnutá, ostatní permanenty vstupují na bojiště tapnuté.

 
Pokud je Archelos odtapnutá, ostatní permanenty vstupují na bojiště odtapnuté.

"Život…není…závod."

Averna, the Chaos Bloom

Legendární bytost — Elemental Shaman

GUR

4/2

Když provádíš cascade, můžeš si z vypovězených karet položit na bojiště kartu země, tapnutou (Učiň toto poté, co je vypovězena poslední karta, ale dříve, než se rozhodneš, zda seslat kartu, která není země.)

"Příroda je tanec. Ovládni ji a svět před tebou nebude mít žádná tajemství."

Belbe, Corrupted Observer

Legendární bytost — Zombie Elf

BG

2/2

Na začátku pobojové hlavní fáze každého hráče si onen hráč přidá CC za každého protihráče, který toto kolo ztratil životy. (Zranění způsobuje ztrátu životů)

"Ti, kdo se chtějí stát evincarem, musí první ze sebe shodit pouta soucitu."

Bell Borca, Spectral Sergeant

Legendární bytost — Spirit Soldier

2RW

*/5

Poznač si převedenou manovou cenu každé karty, jak je vypovězena ze hry.

 
Síla a odolnost Bell Borca, Spectral Sergeant jsou rovny nejvyššímu číslu toto kolo pro ni poznamenanému.


Na začátku tvé udržovací fáze vypověz ze hry vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji toto kolo zahrát.

Blim, Comedic Genius

Legendární bytost — Imp

2BR

4/3

Flying


Kdykoli  Blim, Comedic Genius udělí bojové zranění hráči, onen hráč získá kontrolu nad cílovým permanentem, který kontroluješ. Pak každá hráč ztratí tolik životů a zahodí tolik karet, kolik permanentů kontroluje, ale nevlastní.

Captain Vargus Wrath

Legendární bytost — Orc Pirate

UR

1/1

Kdykoli  Captain Vargus Wrath útočí, bytosti s tyoem Pirate pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+1 za každé tvé seslání velitele z velitelské zńy v této hře.

"Abys byl úspěšným hrdlořezem, musíš si tu práci opravdu užívat.“

Colfenor, the Last Yew

Legendární bytost — Treefolk Shaman

3WBG

3/7

Vigilance, reach


Kdykoli  Colfenor, the Last Yew nebo jiná bytost pod tvou kontrolou zemře, vrať si až jednu jinou cílovou kartu bytosti s menší odolností ze svého hřbitova do ruky.

"Abys dosáhl mého věku, musíš vědět, kdy se ohnout s větrem a kdy stát vzpřímeně."

Ghen, Arcanum Weaver

Legendární bytost — Human Wizard

RWB

2/3

RWBT, Obětuj očarování: Vrať cílovou kartu očarování ze svého hřbitova na bojiště.

"Jakýkoli učeň s knihou kouzel a dvěma klacíky umí udělat ohnivou kouli. Tohle je něco jiného. Tohle je umění."

Gnostro, Voice of the Crags

Legendární bytost — Chimera

1URW

3/3

T: Zvol si jedno. X je počet kouzel, které jsi toto kolo seslal/a..
• Proveď scry X.
• Gnostro, Voice of the Crags udělí X zranění cílové bytosti.
• Získáváš X životů..

Gor Muldrak, Amphinologist

Legendární bytost — Human Scout

1GU

3/2

Ty a permanenty pod tvou kontrolou máte imunitu vůči typu Salamander.


Na začátku tvé fáze konce kola, každá hráč, který kontroluje nejméně bytostí, si vytvoří 4/3 modrou bytost-token s typy Salamander Warrior.

"Den zúčtování přichází. Znalost amfinů může být naší jedinou spásou."

Hamza, Guardian of Arashin

Legendární bytost — Elephant Warrior

4GW

5/5

Toto kouzlo stojí k seslání o  1 méně za každou bytost pod tvou kontrolou s +1/+1 žetonem na sobě.

Kouzla bytostí, které sesíláš, stojí k seslání o  1 méně za každou bytost pod tvou kontrolou s +1/+1 žetonem na sobě.

"Stojím za každým členem mého klanu, a oni za mnou."

Hans Eriksson

Legendární bytost — Human Scout

2RG

1/4

Kdykoli  Hans Eriksson útočí, otoč vrchní kartu své knihovny. Pokud je to karta bytosti, dej si ji na bojiště tapnutou a útočící na bránícího se hráče nebo sférochodce pod kontrolou onoho hráče. Jinak si tu kartu dej do ruky. Pokud takto položíš kartu bytosti na bojiště, vyzve Hans Eriksson na souboj.

"Nic nemůže pokazit tak krásný den, Saffi."

Imoti, Celebrant of Bounty

Legendární bytost — Naga Druid

3GU

3/1

Cascade (Když sesíláš toto kouzlo, začni vypovídat  ze hry karty z vršku své knihovny, dokud nevypovíš kartu, která stojí méně a není země. Můžeš onu kartu seslat bez placení její manové ceny. Ostatní vypovězené karty dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.)


Kouzla s převedenou manovou cenou 6 a více, které sesíláš, mají cascade.

Jared Carthalion, True Heir

Legendární bytost — Human Warrior

RGW

3/3

Když Jared Carthalion, True Heir vstupuje na bojiště, cílový protihráč se stane vládcem a ty se toto kolo nemůžeš stát vládcem.


Pokud by mělo Jared Carthalion uděleno zranění, zatímco jsi vládcem, udělení je zabráněno a polož na ni tolik +1/+1 žetonů

"Přišel jsem si pro to, co je mé."

Juri, Master of the Revue

Legendární bytost — Human Shaman

BR

1/1

Kdykoli  obětuješ permanent,polož +1/+1 žeton na Juri, Master of the Revue.


Když Juri zemře, udělí počet zranění rovný její síle libovolnému cíli..

"To je ale show! Dneska to bude zabijácká podívaná!"

Kangee, Sky Warden

Legendární bytost — Bird Wizard

3WU

3/3

Flying, vigilance


Kdykoli  Kangee, Sky Warden útočí, útočící bytosti s flying získávají +2/+0 do konce kola.


Kdykoli  Kangee blokuje, blokující bytosti s flying získávají  +0/+2 do konce kola.

"Nechť jejich hrůzy a stroje přijdou. Postavíme se jim a každý úder vrátíme. "

Kwain, Itinerant Meddler

Legendární bytost — Rabbit Wizard

WU

1/3

T: Každý hráč může líznout kartu, pak každý hráč, co si takto líznul, získává 1 život.

"Proč tak pomalu, proč tak pomalu! Pospěš! Nikdy nevíš, co najdeš."

Lathiel, the Bounteous Dawn

Legendární bytost — Unicorn

2GW

2/2

Lifelink


Na začátku každé fáze konce kola, pokud jsi toto kolo získal/a životy, rozděl až tolik +1/+1 žetonů mezi libovolné množství jiných cílových bytostí.

Plačící, lovkyně odhodila svůj luk, ohromena majestátností bytosti před ní.

Liesa, Shroud of Dusk

Legendární bytost — Angel

2WWB

5/5

Namísto placení 2 za každé předchozí seslání tohoto kouzla z velitelské zóny v této hře zaplať tolikrát 2 životy.


Flying, lifelink

Kdykoli hrá sešle kouzlo, ztrácí 2 životy.

Nevinyrral, Urborg Tyrant

Legendární bytost — Zombie Wizard

3WUB

3/6

Hexproof vůči artefaktům, bytostem, a očarováním.

Když Nevinyrral, Urborg Tyrant vstupuje na bojiště, vytvoř si 2/2 černou bytost-token s typem Zombie, tapnutou, za každou bytost, která tohle kolo zemřela.

 
Když Nevinyrral zemře, můžeš zaplatit 
1. Když tak učiníš, znič všechny artefakty, bytosti, a očarování.

Nymris, Oona's Trickster

Legendární bytost — Faerie Knight

3UB

1/6

Flash


Flying

Kdykoli sešleš své první kouzlo v kole každého protihráče, podívej se na vrchní dvě karty své knihovny. Jednu si dej do ruky a druhou do hřbitova.

Neplecha je sama o sobě odměnou.

Obeka, Brute Chronologist

Legendární bytost — Ogre Wizard

1UBR

3/4

T: Hráč, jehož kolo právě je, může ukončit kolo. (Vypověz všechna kouzla a schopnosti ze stacku. Hráč, jehož kolo je, zahodí na maximální povolený počet karet v ruce, zranění zmizí a efekty „toto kolo“ a „do konce kola“ skončí.)

"Tohle teď je votrava."

Reyav, Master Smith

Legendární bytost — Dwarf Artificer

RW

2/2

Kdykoli očarovaná nebo vybavená bytost pod tvou kontrolou útočí, ona bytost získává do konce kola double strike.

"Vždycky je prostor ke zlepšení.."

Thalisse, Reverent Medium

Legendární bytost — Human Cleric

3WB

¾

Na začátku každé fáze konce kola si vytvoř X 1/1 bílých bytostí s typem Spirit a s flying, kde X je počet tokenů, které sis toto kolo vytvořil/a.

Slyší všechny hlasy z vířících, šeptajících mlh a přísahá, že poví všechny jejich příběhy.

Tuya Bearclaw

Legendární bytost — Human Warrior

1RG

2/2

Kdykoli  Tuya Bearclaw útočí,  získává +X/+X do konce kola, kde X je nejvyšší síla mezi bytostmi, které kontroluješ.

"Pošlete kavalerii! Diaglu rád koňské maso."

Yurlok of Scorch Thrash

Legendární bytost — Viashino Shaman

1BRG

4/4

Vigilance


Ztrácí-li hráč nespotřebovanou manu,  způsobí to danému hráči ztrátu odpovídajícího počtu životů.

1T: Každý hráč si přidá BRG.

Dary Jundu nikdy nepřicházejí zadarmo.

Zara, Renegade Recruiter

Legendární bytost — Human Pirate

3UR

4/3

Flying


Kdykoli  Zara, Renegade Recruiter útočí, podívej se do ruky bránícího se hráče. Můžeš z ní položit na bojiště kartu bytosti pod svou kontrolu, tapnutou a útočící na onoho hráče nebo sférochodce pod jeho kontrolou. Vrať onu bytost do ruky vlastníka a začátku příští fáze konce kola.

Amorphous Axe

Artefakt — Vybavení

2

Vybavená bytost má +3/+0 a všechny typy bytostí.


Vybav  
3

Zbraň ukuta pro každou ruku.

Angelic Armaments

Artefakt — Vybavení

3

Vybavená bytost má +2/+2, flying, a je navíc ke svým dalším typům a barvám bílou bytostí s typem Angel.

Vybav  4

Ukuty v temnou hodinu v plamenu, který nikdy nevyhasne.

Arcane Signet

Artefakt

2

T: Přidej si jednu manu barvy z barevné identity svého velitele.

Zrodila se jako kapka vody. Kouzelné zrcadlo ji proměnilo v mnohem více.

Armillary Sphere

Artefakt

2

2T, Obětuj Armillary Sphere: Najdi si v knihovně až dvě karty základních zemí, ukaž je, dej si je do ruky a pak si zamíchej knihovnu.

Tajemný význam dvou kruhů navíc esperským mágům unikal   až doposud.

Armory of Iroas

Artefakt — Vybavení

2

Kdykoli  vybavená bytost útočí, polož na ni +1/+1 žeton.


Vybav 
2

Každá zbraň je tak unikátní, jako hrdina nesoucí ji do boje.

Bladegriff Prototype

Artefaktová bytost — Griffin

5

3/2

Flying


Kdykoli  Bladegriff Prototype udělí bojové zranění hráči, znič cílový permanent dle volby onoho hráče, který není země, pod kontrolou jednoho ze tvých protihráčů.

Nový model má vylepšenou aerodynamiku, ale přinesl pár chybek v naváděcím systému.

Brass Herald

Artefaktová bytost — Golem

6

2/2

Jak Brass Herald vstupuje na bojiště, zvol si typ bytosti.


Když Brass Herald vstupuje na bojiště, otoč vrchní čtyři karty své knihovny. Všechny karty bytostí zvoleného typu mezi nimi si dej do ruky a zbytek na spodek knihovny v libovolném pořadí.


Bytosti zvoleného typu mají +1/+1.

Burnished Hart

Artefaktová bytost — Elk

3

2/2

3, obětuj Burnished Hart: Najdi si v knihovně až dvě karty základních zemí, ukaž je, dej si je na bojiště tapnuté a pak si zamíchej knihovnu..

Ukut božskýma rukama, aby putoval po zemích smrtelníku.

Charcoal Diamond

Artefakt

2

Charcoal Diamond vstupuje na bojiště tapnutá.
T: Přidej si B.

Esence noci k obrnění duše.

Codex Shredder

Artefakt

1

T: Cílový hráč odemele kartu

.
5T, Obětuj Codex Shredder: Vrať cílovou kartu ze svého hřbitovat do ruky.

Commander's Plate

Artefakt — Vybavení

1

Vybavená bytost získává +3/+3 a má imunitu vůči všem barvám, které nejsou v barevné identitě tvého velitele.

 
Vybav velitele 
3

Vybav 5

Ne všechny krásné věci jsou křehké.

Commander's Sphere

Artefakt

3

T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy z barevné identity tvého velitele..


Obětuj Commander's Sphere: Lízni kartu.

Je v souladu s esencí svého pána.

Dreamstone Hedron

Artefakt

6

T: Přidej si CCC.


3T, Obětuj Dreamstone Hedron: Lízni tři karty.

Pouze mysl Eldrazi pracuje oklikami nutnými k otevření hedronů a uvolnění moci uvnitř.

Filigree Familiar

Artefaktová bytost — Fox

3

2/2

Když Filigree Familiar vstupuje na bojiště, získáváš 2 životy.


Když Filigree Familiar zemře, lízni kartu.

Je to dárek, který musí mít všichni na vašem seznamu. Vemte si jednoho taky pro sebe! "
—Chammi, prodavačka kuriozit

Fire Diamond

Artefakt

2

Fire Diamond vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si R.

Esence ohně k rozdmýchání ducha.

Foundry Inspector

Artefaktová bytost — Construct

3

3/2

Kouzla artefaktů tě k seslání stojí o 1 méně.

Automatičtí inspektoři zaručují, že striktní standardy Konzulátu na masovou produkci jsou dodržovány.

Golem Artisan

Artefaktová bytost — Golem

5

3/3

2: Cílová artefaktová bytost získává +1/+1 do konce kola.


2: Cílová artefaktová bytost získává dle tvé volby do konce kola flying, trample, nebo haste.

Metalurgií k lepším zítřkům.

Grafted Wargear

Artefakt — Vybavení

3

Vybavená bytost získává +3/+2.


Kdykoli je Grafted Wargear odpojena od permanentu, obětuj onen permanent.


Equip 
0 (0: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Haunted Cloak

Artefakt — Vybavení

3

Vybavená bytost má vigilance, trample, a haste.
Equip 
1

Vezmi na sebe váhu tolika duchů a tvá spořádanost a zdrženlivost se poddá divokosti a instinktům.

Hero's Blade

Artefakt — Vybavení

2

Vybavená bytost získává +3/+2.


Kdykoli  vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu legendární bytost, můžeš na ni připojit Hero's Blade.


Vybav 
4

Horizon Stone

Artefakt

5

Pokud bys měl/a ztratit nespotřebovanou manu, namísto toho se změni na bezbarvou.

Krúfix jednou snil, že se vydal za hranice světa do neznámé země. Ze zvědavosti zvedl kámen, a pak se probudil a zjistil, že ho kámen následoval ze snu do reality.

Howling Golem

Artefaktová bytost — Golem

3

2/3

Kdykoli  Howling Golem útočí nebo blokuje, každý hráč si lízne kartu.

Kvílí pro pohřbené poklady a duše ztracené při jejich hledání.

Ingenuity Engine

Artefakt

7

Cascade (Když sesíláš toto kouzlo, začni vypovídat  ze hry karty z vršku své knihovny, dokud nevypovíš kartu, která stojí méně a není země. Můžeš onu kartu seslat bez placení její manové ceny. Ostatní vypovězené karty dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.)


1T, Obětuj artefakt: Vrať cílový artefakt pod svou kontrolou do ruky vlastníka.

Jalum Tome

Artefakt

3

2T: Lízni kartu, pak kartu zahoď.

Mnoho knih prostě nabízí vědomosti. Tahle očekává nějakou nazpátek.

Jeweled Lotus

Artefakt

0

T, Obětuj Jeweled Lotus: Přidej si tři many jakékoli barvy. Spotřebuj tuto manu jen na seslání svého velitele.

"Viděl jsem už mnoho cetek, ministře. Jakýkoli okázalý blyštivý kousek mi ukážete, mne nepřesvědčí, abych…ó božínku. "
—Císař Ayrelion

Loreseeker's Stone

Artefakt

6

3T: Lízni tři karty. Tato schopnost stojí o 1 k aktivaci za každou kartu ve tvé ruce.

Kouzelníci zblízka i zdaleka se přicházejí koupat v jeho moudrosti.

Lumengrid Gargoyle

Artefaktová bytost — Gargoyle

6

4/4

Flying

"Cokoli, co hlídá bez nutnosti spát a bojuje beze strachu, je proti Phyrexianům cenným spojencem."
—Kara Vrist, neurocká agentka

Maelstrom Colossus

Artefaktová bytost — Golem

8

7/7

Cascade (Když sesíláš toto kouzlo, začni vypovídat  ze hry karty z vršku své knihovny, dokud nevypovíš kartu, která stojí méně a není země. Můžeš onu kartu seslat bez placení její manové ceny. Ostatní vypovězené karty dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.)

"Nic ohledně Maelstromu není tiché a v pohodě."
—Ajani Zlatohřívý

Marble Diamond

Artefakt

2

Marble Diamond vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si W.

Esence slunce k prozáření cesty.

Mask of Memory

Artefakt — Vybavení

2

Kdykoli  vVybavená bytost udělí bojové zranění hráči, můžeš líznout dvě karty. Pokud tak učiníš, zahoď kartu..


Vybav 
1 (1: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Meteor Golem

Artefaktová bytost — Golem

7

3/3

Když Meteor Golem vstupuje na bojiště, znič cílový permanent, který není země, pod kontrolou protihráče.

Dopad rozprášil vojáky po okolí – a pak z kráteru něco začalo vylézat ven.

Mindless Automaton

Artefaktová bytost — Construct

4

0/0

Mindless Automaton vstupuje na bojiště se dvěma +1/+1 žetony


1, zahoď kartu: Polož +1/+1 žeton na Mindless Automaton.

Odstraň dva +1/+1 žetony z Mindless Automaton: Lízni kartu.

Moss Diamond

Artefakt

2

Moss Diamond vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si G.

Esence života k uzdravení světa.

Nevinyrral's Disk

Artefakt

4

Nevinyrral's Disk vstupuje na bojiště tapnutá.


1T: Znič všechny artefakty, bytosti, a očarování.

Nevinyrralův poslední akt zášti měl jediný účel – zajistit, že veškerá jeho magie zemře s ním.

Pennon Blade

Artefakt — Vybavení

3

Vybavená bytost získává +1/+1 za každou bytost pod tvou kontrolou.


Vybav 
4

Ozdoben praporcem z padlé předsunuté základny, tento meč je symbolem sjednocení lidu Zendikaru do jednoho.

Perilous Myr

Artefaktová bytost — Myr

2

1/1

Když Perilous Myr zemře, udělí 2 zranění jakémukoli cíli.

Pro Mirrodin výbušnina. Pro Phyrexii misionář..

Phyrexian Triniform

Artefaktová bytost — Golem

9

9/9

Když Phyrexian Triniform zemře, vytvoř si tři 3/3 bezbarvé artefaktové bytosti-tokeny s typem Golem


Encore 
12 (12, Vypověz tuto kartu ze svého hřbitova: Za každého protihráče si vytvoř token-kopii, která útočí toto kolo na daného hráče, je-li toho schopna. Získávají haste. Na konci příští fáze konce kola je obětuj. Aktivuj jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Pilgrim's Eye

Artefaktová bytost — Thopter

3

1/1

Flying
Když Pilgrim's Eye vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně najít kartu základní země, ukázat ji, dát si ji do ruky, a pak si zamíchat knihovnu.

Korové vysílají své thoptérové dráčky, aby zjistili, zda je země v dobré náladě.

Pirate's Cutlass

Artefakt — Vybavení

3

Když Pirate's Cutlass vstupuje na bojiště, připoj ji na cílovou bytost s typem Pirate, již kontroluješ.

.
Vybavená bytost získává +2/+1.


Vybav 
2 (2: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Prophetic Prism

Artefakt

2

Když Prophetic Prism vstupuje na bojiště, lízni kartu.


1T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.

"Průzkumník, co jej našel, vážně prodělal, když ho prodal. Jenom zbohatnul.“

Rings of Brighthearth

Artefakt

3

Kdykoli aktivuješ schopnost, není-li to manová schopnost, můžeš zaplatit 2. Pakliže tak učiníš, zkopíruj onu schopnost. Pro kopii si můžeš zvolit nové cíle.

"Bez plamene by nebylo železných nástrojů, vařených jídel, očisty od starého, aby udělalo místo novému. "
—Krédo Jasnovýhně

Sandstone Oracle

Artefaktová bytost — Sphinx

7

4/4

Flying

Když Sandstone Oracle vstupuje na bojiště, zvol si protihráče. Pokud má onen hráč v ruce více karet než ty, dolízni počet karet odpovídající rozdílu.

Scroll Rack

Artefakt

2

1T: vypověz ze hry libovolný počet karet lícem dolů. Dej si odpovídající počet karet z vršku knihovny do své ruky. Pak se podívej na vypovězené karty a dej si je na vršek knihovny v libovolném pořadí.

Seer's Lantern

Artefakt

3

T: Přidej si C(C je bezbarvá mana.)


2T: Proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

Světlo naděje v temných dobách..

Shimmer Myr

Artefaktová bytost — Myr

3

2/2

Flash


Můžeš sesílat kouzla artefaktů, jako by měla flash.

Schovává se před Phyrexiany v prostoru mezi vteřinami.

Sisay's Ring

Artefakt

4

T: Přidej si C