Tento překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou pouze se souhlasem autora a majitele. Kontakt: mudrc@mysticshop.cz    

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

Jméno

Typ

Cena

S/O

Herní text

Flavor text

Galea, Kindler of Hope

Legendární bytost — Elf Knight

1GUW

4/4

Vigilance


Kdykoli se můžeš dívat na vrchní kartu své knihovny.

Můžeš sesílat karty Aur a Vybavení z vršku své knihovny. Když takto sešleš kouzlo Vybavení, získává „Když toto Vybavení vstupuje na bojiště, připoj jej na cílovou bytost pod tvou kontrolou."

Prosper, Tome-Bound

Legendární bytost — Tiefling Warlock

2BR

1/4

Deathtouch


Mystické arkánum — Na začátku své fáze konce kola vypověz ze hry vrchní kartu své knihovny. Do konce svého příštího kola ji můžeš zahrát.


Přínos z dohody — Kdykoli zahraješ kartu ze zóny vypovězené ze hry, vytvoř si token Pokladu.

Sefris of the Hidden Ways

Legendární bytost — Human Wizard

WUB

2/3

Kdykoli je jedna nebo více karet bytostí odložena odkudkoli do hřbitova, vydej se do dungeonu. Tato schopnost se spouští jen jednou za kolo. (Vstup do první místnosti nebo pokračuj do další místnosti.)


Stvoř nemrtvého — Kdykoli dokončíš dungeon, vrať cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova na bojiště.

Vrondiss, Rage of Ancients

Legendární bytost — Dragon Barbarian

3RG

5/4

Enrage — Kdykoli je Vrondiss, Rage of Ancients uděleno zranění, můžeš si vytvořit 5/4 červeno-zelenou bytost-token s typem Dragon s „Když tato bytost udělí zranění, obětuj ji."


Kdykoli házíš jednou nebo více kostkami, můžeš nechat Vrondiss, Rage of Ancients udělít 1 zranění sama sobě.

Fey Steed

Bytost — Elk

2WW

4/4

Kdykoli Fey Steed útočí, jiná cílová útočící bytost pod tvou kontrolou získává do konce kola nezničitelnost.


Kdykoli je bytost či sférochodec pod tvou kontrolou cílem kouzla nebo schopnosti pod kontrolou protihráč, můžeš líznout kartu.

Vzhůru do legend.

Holy Avenger

Artefakt — Vybavení

2W

Vybavená bytost má double strike.


Kdykoli udělí vybavená bytost bojové zranění, můžeš z ruky položit na bojiště kartu Aury a připojit ji na ni.

.
Vybav  
2W

Božské světlo ukuto v ocel.

Immovable Rod

Artefakt

W

Můžeš si zvolit, že v průběhu své odtapovací fáze Immovable Rod neodtapneš.

 

Kdykoli se Immovable Rod odtapne vydej se do dungeonu.


3WT: Dokud  Immovable Rod zůstává tapnutá,  jiný cílový permanent ztrácí všechny schopnosti a nemůže útočit ani blokovat..

Mantle of the Ancients

Očarování — Aura

3WW

Očaruj bytost pod tvou kontrolou


Když Mantle of the Ancients vstupuje na bojiště, vrať libovolný počet karet Aur a Vybavení, které mohou být připojeny na očarovanou bytost ze svého hřbitova na bojiště připojené na očarovnaou bytost.


Očarovaná bytost má +1/+1 za každou kartu typu Aura nebo Vybavení na ni připojenou.

Radiant Solar

Bytost — Angel

5W

3/6

Flying, lifelink


Kdykoli Radiant Solar či jiná bytost, která není token, vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, vydej se do dungeonu. (Vstup do první místnosti nebo postup do další místnosti.)


W, Zahoď Radiant Solar: Vydej se do dungeonu a získáváš 3 životy.

Revivify

Instant

2W

Hoď 20-stěnnou kostkou a přičti počet karet bytostí ve tvém hřbitově, které tam byly toto kolo odloženy z bojiště.


1-14 | Vrať si všechny karty bytostí ze svého hřbitova, které tam byly toto kolo odloženy, do ruky.

 
15+ | Vrať tyto karty ze svého hřbitova na bojiště.

Robe of Stars

Artefakt — Vybavení

1W

Vybavená bytost má +0/+3.


Astrální projekce — 
1W: Vybavená bytost odfázuje. (Do příštího kola hráče ji kontrolujícího ji a vše na ní připojené považuj za neexistující.)


Vybav
1

Thorough Investigation

Očarování

2W

Kdykoli útočíš, vyšetřuj (Vytvoř si bezbarvý artefaktový token Stopy s "2, Obětuj tento artefakt: Lízni kartu.“)


Kdykoli obětuješ Stopu, vydej se do dungeonu. (Vstup do první místnosti nebo postup do další místnosti.)

Valiant Endeavor

Sorcery

4WW

Hoď dvěma 6-stěnnými kostkami a vyber si jeden výsledek. Pak znič bytost se silou vyšší nebo rovnou výsledku. Pak si vytvoř počet 2/2 bílých bytostí-tokenů s typem Knight a vigilance rovný druhému výsledku.

"Náš útok zastaví pouze vítězství!"

Arcane Endeavor

Sorcery

5UU

Hoď dvěma 8-stěnnými kostkami a vyber si jeden výsledek. Lízni počet karet rovný výsledku. Pak můžeš seslat z ruky kouzlo instant nebo sorcery s manovou hodnotou menší nebo rovnou druhému výsledku bez placení manové ceny.

Pozdě v noci, když sny zavadí o učenlivou mysl, tehdy vykvetou květy inspirace.

Diviner's Portent

Instant

XUUU

Hoď 20-stěnnou kostkou a přidej počet karet ve tvé ruce.

1-14 | Lízni X karet.


15+ | Proveď scry X, pak lízni X karet.

Minn, Wily Illusionist

Legendární bytost — Gnome Wizard

1UU

1/3

Kdykoli lízneš svou druhou kartu v daném kole,m vytvoř si 1/1 modrou bytost-token s typem Illusion a s „Tato bytost získává +1/+0 za každou další bytost s typem Illusion pod tvou kontrolou.“

Kdykoli zemře bytost s typem Illusion pod tvou kontrolou, můžeš si z ruky položit na bojiště kartu permanentu s manovou hodnotou menší nebo rovnou síle oné bytosti.

Netherese Puzzle-Ward

Očarování

3U

Zaostřený paprsek — Na začátku tvé udržovací fáze hoď 4-stěnnou kostkou. Proveď scry X, kde X je výsledek.

Perfektní osvětlení —  Kdykoli hodíš na kostce její nejvyšší možný přirozený výsledek, lízni kartu.

Každá konfigurace odhaluje jednu potenciální budoucnost.

Phantom Steed

Bytost — Horse Illusion

3U

4/3

Flash


Když Phantom Steed vstupuje na bojiště,  vypověz jinou cílovou bytost pod tvou kontrolou, dokud Phantom Steed neopustí bojiště.


Kdykoli Phantom Steed útočí, vytvoř si tapnutý a útočící token, který je kopií vypovězené karty, pouze má ke svým typům navíc typ Illusion. Na konci bojové fáze onen token obětuj.

Rod of Absorption

Artefakt

2U

Kdykoli hráč sešle kouzlo instant nebo sorcery, namísto odložení do hřbitova jej po vyhodnocení vypověz ze hry.  


XT,Obětuj Rod of Absorption: Můžeš seslat libovolný počet kouzel z karet vypovězených pomocí Rod of Absorption s celkovou manovou hodnotou X a méně.

Winged Boots

Artefakt — Vybavení

1U

Vybavená bytost má flying a  ward 4(Kdykoli se vybavená bytost stane cílem kouzla nebo schopnosti pod kontrolou protihráče, je toto zrušeno/a, pokud onen hráč nezaplatí 4.)


Vybav
1

Nechte se unést.

Bag of Devouring

Artefakt

B

Kdykoli obětuješ jiný artefakt nebo bytost, která není token, vypověz ji ze hry.


2T, Obětuj jiný artefakt nebo bytost: Lízni kartu.


3T, Obětuj Bag of Devouring: Hoď 10-stěnnou kostkou. Vrať až X karet vypovězených pomocí Bag of Devouring do rukou vlastníků, kde X je výsledek.

Danse Macabre

Sorcery

3BB

Každý hráč hráč obětuje bytost, která není token. Hoď 20-stěnnou kostkou a přičti odolnost bytosti , kterou jsi takto obětoval/a..


1-14 | Vrať takto do hřbitova odloženou kartu bytosti na bojiště pod tvou kontrolu.


15+ | Vrať takto do hřbitova odložené dvě karty bytostí na bojiště pod tvou kontrolu.

Death Tyrant

Bytost — Beholder Skeleton

4B

4/6

Menace


Kužel negativní energie — Kdykoli zemře útočící bytost pod tvou kontrolou nebo blokující bytost pod kontrolou protihráče, vytvoř si 2/2 černou bytost-token s typem Zombie.


5B: Vrať Death Tyrant ze svého hřbitova na bojiště tapnutou.

Grave Endeavor

Instant

5BB

Hoď dvěma 10-stěnnými kostkami a vyber si jeden výsledek. Vrať si na bojiště ze svého hřbitova kartu bytosti s počtem +1/+1 žetonů rovným výsledku. Pak každý protihráč ztratí X životů a ty X životů získáváš, kde X je rovno druhému výsledku.

Ani živí, ani mrtví, ale rozhodně naštvaní.

Grim Hireling

Bytost — Tiefling Rogue

3B

3/2

Kdykoli jedna nebo více bytostí pod tvou kontrolou udělí bojové zranění hráči, vytvoř si dva tokeny Pokladů.  


B, Obětuj X Pokladů: Cílová bytost získává -X/-X do konce kola. Aktivuj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery..

Hellish Rebuke

Instant

2B

Do konce kola získávají permanenty pod kontrolou protihráčů „Když tento permanent udělí zranění hráči, který seslal Hellish Rebuke, obětuj jej. Ztrácíš 2 životy."

"Pak shořme společně!"

Lorcan, Warlock Collector

Legendární bytost — Devil

5BB

6/6

Flying

Kdykoli je karta bytosti odkudkoli odložena do protihráčova hřbitova, můžeš zaplatit počet životů rovný její manové hodnotě. Pakliže tak učiníš, polož ji na bojiště pod tvou kontrolu. Ke svým dašlím typům má navíc typ Warlock.

Pokud by bytost s typem Warlock pod tvou kontrolou zemřela, namísto toho ji vypověz ze hry.

Wand of Orcus

Legendary Artefakt — Vybavení

2B

Kdykoli vybavená bytost útočí nebo blokuje, ona a bytosti s typem Zombie pod tvou kontrolou získávají do konce kola deathtouch.

 Kdykoli vybavená bytost udělí bojové zranění hráči, vytvoř si tolik 2/2 černých bytostít-tokenů s typem Zombie.

 
Vybav
3

Berserker's Frenzy

Instant

2R

Sešli toto kouzlo pouze před bojovou fází nebo v bojové fázi před vyhlášením blokujících bytostí.

Hoď dvěma 20-stěnnými kostkami a ignoruj nižší výsledek.

 

1-14 | Zvol si libovolný počet bytost. Toto kolo blokují, jsou-li toho schopny.


15-20 | Toto kolo volíš ty, které bytosti blokují a jak blokují.

Chaos Dragon

Bytost — Dragon

1RR

4/4

Flying, haste


Chaos Dragon útoščí každé kolo, je-li toho schopna.

Na začátku bojové fáze ve tvém kole každý hráč hodí 20-stěnnou kostkou. Pokud má jeden nebo více protihráčů nejvyšší výsledek hodu, Chaos Dragon nemůže v této bojové fázi útočit na tyto hráče útočit, ani na jimi kontrolované sférochodce.

Fiendlash

Artefakt — Vybavení

1R

Vybavená bytost má +2/+0 a reach.


Kdykoli je vybavené bytosti uděleno zranění, udělí počet zranění podle své síly cílovému hráči nebo sférochodci.

 
Vybav
2R

Ohnivá metla na tělo i duši.

Maddening Hex

Očarování — Aura Curse

1RR

Očaruj hráče

Kdykoli očarovaný hráč sešle kouzlo, které není bytost, hoď 6-stěnnou kostkou. Maddening Hex mu udělí počet zranění rovný výsledku. Pak připoj Maddening Hex na náhodně zvoleného dalšího protihráče.  

Mnohem bolestivější, než prostá lítost.

Reckless Endeavor

Sorcery

5RR

Hoď dvěma 12-stěnnými kostkami a vyber si jeden výsledek.  Reckless Endeavor udělí počet zranění rovný výsledku každé bytosti. Vytvoř si počet tokenů Pokladů rovný druhému výsledku.

Co hoří jasněji? Tvá ambicióznost, nebo ten plamen?

Share the Spoils

Očarování

1R

Když Share the Spoils vstupuje na bojiště nebo protihráč prohraje hru, vypověz ze hry vrchní kartu knihovny každého hráče.

V kole každého hráče může onen hráč zahrát zemi nebo seslat kouzlo z karet vypovězených pomocí Share the Spoils, a mohou k tomu použít manu, jako by se jednalo o manu jakékoli barvy. Když tak učiní, vypověz ze hry vrchní kartu jejich knihovny.

Vengeful Ancestor

Bytost — Spirit Dragon

2RR

3/4

Flying


Když Vengeful Ancestor vstupuje na bojiště nebo útočí, popíchni cílovou bytost. (Do tvého příštího kola útočí ona bytost v každé bojové fázi, je-li toho schopna, a na jiného hráče než tebe, je-li to možné.)


Kdykoli útočí popíchnutá bytost, udělí 1 zranění hráči ji kontrolujícímu.

Wild-Magic Sorcerer

Bytost — Orc Shaman

3R

4/3

První kouzlo, které v každém kole sešleš ze zóny vypovězené ze hry, má cascade. (Když sesíláš první kouzlo vypovězené ze hry v každém kole, začni vypovídat  ze hry karty z vršku své knihovny, dokud nevypovíš kartu, která stojí méně a není země. Můžeš onu kartu seslat bez placení její manové ceny. Ostatní vypovězené karty dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.)

Bag of Tricks

Artefakt

1G

4GT: Hoď 8-stěnnou kostkou. Otáčej karty u vršku své knihovny, dokud neotočíš kartu bytosti s manovou hodnotou rovnou výsledku. Dej onu kartu na bojiště a zbytek na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Z roztomilých rozzuření, než bys řekl švec.

Belt of Giant Strength

Artefakt — Vybavení

1G

Vybavená bytost má základní sílu a odolnost 10/10.


Vybav
10. Tato schopnost stojí k aktivaci o X méně, kde X je síla bytosti, již cílí.

Druid of Purification

Bytost — Human Druid

3G

2/3

Když Druid of Purification vstupuje na bojiště,  počínaje tebou si každý hráč může zvolit artefakt nebo očarování, které nekontroluješ. Znič každý takto zvolený permanent.

"Vrať se v zemi a vítr."

Indomitable Might

Očarování — Aura

3G

Flash


Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +3/+3.


Hráč očarovanou bytost kontrolující ji může nechat udělit bojové zranění, jako kdyby nebyla blokována.

Neverwinter Hydra

Bytost — Hydra

XXGG

0

Jak Neverwinter Hydra vstupuje na bojiště,  hoď X 6-stěnnými kostkami. Vstupuje na bojiště s počtem +1/+1 žetonů rovným celkovému součtu výsledků.


Trample


Ward 
4 (Kdykoli se tato bytost stane cílem kouzla nebo schopnosti pod kontrolou protihráče, je kouzlo nebo schopnost zrušena, pokud hráč ji kontrolující nezaplatí 4.)

Song of Inspiration

Instant

3GG

Zvol si až dvě cílové karty permanentů ve tvém hřbitově . Hoď 20-stěnnou kostkou a přidej celkovou manovou hodnotu těchto karet.


1-14 | Vrať tyto karty do své ruky.


15+ |  Vrať tyto karty do své ruky. Získáváš počet životů rovný jejich celkové manové hodnotě.

Wild Endeavor

Sorcery

4GG

Hoď dvěma 4-stěnnými kostkami a vyber si jeden výsledek. Vytvoř si počet 3/3 zelených bytostí-tokenů s typem Beast rovný tomuto výsledku. Pak si najdi v knihovně počet karet základních zemí rovný druhému výsledku, polož si je ba bojiště tapnuté a pak si zamíchej knihovnu.

Divočina požírá, ale také tvoří.

Catti-brie of Mithral Hall

Legendární bytost — Human Archer

GW

2/2

First strike, reach


Kdykoli Catti-brie of Mithral Hall útočí, polož na ni počet +1/+1 žetonů za každé Vybavení na ní připojené.


1, Odstraň všechny +1/+1 žetony z Catti-brie. Udělí X zranění cílové útočící nebo blokující bytosti pod kontrolou protihráče, kde X je počet žetonů takto odstraněných.

Dragonborn Champion

Bytost — Dragon Warrior

2RG

5/3

Trample


Kdykoli zdroj pod tvou kontrolou udělí 5 a více zranění hráči, lízni kartu.

"Vyrůstal jsem na příbězích o svých předcích, a chci napsat své stránky do takových  příběhů."

Extract Brain

Sorcery

XUB

Cílový protihráč si vybere X karet ze své ruky. Podívej se na ně. Můžeš z nich seslat jedno kouzlo bez placení jeho manové ceny.

Žádná myšlenka není tak šťavnatá, jako tajemství.

Fevered Suspicion

Sorcery

6BR

Každý hráč začne vypovídat ze hry karty z vršku své knihovny, dokud nevypoví kartu, která není země. Můžeš z těchto vypovězených karet seslal libovolný počet kouzel bez placení jejich manových cen.


Rebound (Pokud jsi toto kouzlo seslal/a ze své ruky, po vyhodnocení jej vypověz ze hry. Na začátku své příští udržovací fáze jej můžeš vypovězené ze hry seslat bez placení jeho manové ceny.)

Hurl Through Hell

Instant

2BR

Vypověz ze hry cílovou bytost. Do konce svého příštího kola můžeš onu kartu seslat a můžeš k tomu použít manu, jako by šlo o manu jakékoli barvy.

Nikdo se nevrátí neproměněn.

Karazikar, the Eye Tyrant

Legendární bytost — Beholder

3BR

5/5

Kdykoli útočíš na hráče, tapni cílovou bytost pod kontrolou onoho hráče a popíchni ji. (Do tvého příštího kola útočí ona bytost v každé bojové fázi, je-li toho schopna, a na jiného hráče než tebe, je-li to možné.)


Kdykoli prihtáč útočí na jiného tvého protihráče, ty i útočící hráč si každý líznete kartu a ztratíte 1 život.

Klauth, Unrivaled Ancient

Legendární bytost — Dragon

5RG

4/4

Flying, haste


Kdykoli Klauth, Unrivaled Ancient útočí, přidej si X man v libovolné kombinaci barev, kde X je celková síla útočících bytostí. Tuto manu spotřebuj pouze na seslání kouzel. Do konce kola neztrácíš tuto manu na konci kroků a fází.

Klauth's Will

Instant

XRRG

Zvoli si jedno. Pokud kontroluješ velitele, když sesíláš toto kouzlo, můžeš si zvolit oboje.

 
Dšti plameny — Klauth's Will udělí X zranění každé bytosti bez flying.


Znič relikvie — Znič až X cílových artefaktů nebo očarování.

Midnight Pathlighter

Bytost — Human Wizard

2WU

2/3

Bytosti pod tvou kontrolou mohou být blokovány pouze legendárními bytostmi.

Kdykoli jedna nebo více bytostí pod tvou kontrolou udělí bojové zranění hráči, vydej se do dungeonu. (Vstup do první místnosti nebo postup do další místnosti.)

Nihiloor

Legendární bytost — Horror

2WUB

3/5

Když Nihiloor vstupuje na bojiště, za každého protihráče tapni až jednu odtapnutou bytost pod tvou kontrolou. Když tak učiníš, získáváš kontrolu nad cílovou bytostí, kterou onen hráč kontroluje a která má sílu nižší nebo rovnou tapnuté bytosti, dokud kontroluješ Nihiloor.

 Kdykoli útočíš s bytostí, kterou vlastní protihráč, získáváš 2 životy a onen hráč 2 životy ztrácí.

Ride the Avalanche

Instant

GU

Příští své kouzlo v tomto kole můžeš seslat, jako kdyby mělo flash. Když sešleš své příští kouzlo v tomto kole, polož na až jednu cílovou bytost X +1/+1 žetonů, kde X je manová hodnota onoho kouzla.

Hora vám postaví hrobku z ledu, kamene a sněhu.

Storvald, Frost Giant Jarl

Legendární bytost — Giant

4GWU

7/7

Ward 3


Ostatní bytost pd tvou konrtrolou mají ward 
3.


Kdykoli Storvald vstupuje na bojiště nebo útočí, zvol si jedno nebo oboje —


• Cílová bytost má do konce kola základní sílu a odolnost 7/7..


• Cílová bytost má do konce kola základní sílu a odolnost 1/1.

Wulfgar of Icewind Dale

Legendární bytost — Human Barbarian

3RG

4/4

Melee (Kdykoli tato bytost útočí, získává +1/+1 za každého protihráče, na kterého v této bojové fázi útočíš.)


Pokud by mělo zaútočení bytostí pod tvou kontrolou způsobit spuštění spouštěné schopnosti permanentu pod tvou kontrolou, ona schopnost se spustí jednou navíc.

Bucknard's Everfull Purse

Artefakt

2

1T: Hoď 4-stěnnou kostkou a vytvoř si počet tokenů Pokladů rovný výsledku hodu. Hráč napravo od tebe získává kontrolu nad Bucknard's Everfull Purse.

Pokud není nikdy ponechán zcela prázdný, tento magický měšec stvoří nové mince každý den.

Clay Golem

Artefakt Bytost — Golem

4

4/4

6, Hoď 8-stěnnou kostkou: Monstrosity X, kde X je rovno výsledku hodu. (Pokud tato bytost není monstrózní, polož nna ni X +1/+1 žetonů a stává se monstrózní.)


Berserk — Když se Clay Golem stane monstrózní, znič cílový permanent.

Component Pouch

Artefakt

3

T, Odstraň žeton přísady z Component Pouch: Přidej si dvě many rozdílných barev.


T: Hoď 20-stěnnou kostkou.


1-9 | Polož na Component Pouch žeton přísady.


10-20 | Polož na Component Pouch dva žetony přísady.

Ebony Fly

Artefakt

2

Ebony Fly vstupuje na bojiště tapnurá.


T: Přidej si C.


4: Hoď 6-stěnnou kostkou. Do konce kola můžeš nechat Ebony Fly se stát X/X artefaktovou bytostí s flying, kde X je výsledek hodu.


Kdykoli Ebony Fly útočí, jiná cílová útočící bytost získává do koce kola flying.

Sword of Hours

Artefakt — Vybavení

2

Kdykoli vybavená bytost útočí, polož na ni +1/+1 žeton.


Kdykoli vybavená bytost udělí bojové zranění, hoď 12-stěnnou kostkou. Pokud je výsledek vyšší než počet udělených zranění nebo je výsledek roven 12, zdvoj počet +1/+1 žetonů na oné bytosti.

 
Vybav
2 (2: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš jen tehdy, když můžeš hrát sorcery.)

Underdark Rift

Země

T: Přidej si C.


5T, Vypověz  Underdark Rift ze hry: Hoď 10-stěnnou kostkou. Polož cílový artefakt, bytost nebo sférochodce do knihovny vlastníka pod X vrchních karet jeho či její knihovny, kde X je výsledek hodu. Aktivuj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.

Přeložil Jan Adam, 2021