Překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele. Kontakt: mudrc@mysticshop.cz

Obsah obrázku text, kniha

Popis byl vytvořen automaticky

Jméno

Typ

Cena

S/O

Herní text

Flavor text

Breena, the Demagogue

Legendární bytost — Bird Warlock

1WB

1/3

Flying


Kdykoli hráč útočí na jednoho z tvých protihráčů, pokud onen protihráč má více životů než jiný z tvých protihráčů, útočící hráč lízne kartu a ty si polož dva +1/+1 žetony na bytost pod tvou kontrolou.

Felisa, Fang of Silverquill

Legendární bytost — Vampire Wizard

2WB

3/2

Flying


Mentor (Kdykoli tato bytost útočí, poiož +1/+1 žeton na cílovou útočící bytost s menší silou.)

Když zemře pod tvou kontrolou bytost, která není token a měla-li na sobě žetony, vytvoř si X 2/1 černo-bílých bytostí-tokenů s typem Inkling a s flying, kde X je počet žetonů, které na sobě ona bytost měla.

Veyran, Voice of Duality

Legendární bytost — Efreet Wizard

1UR

2/2

Magecraft — Kdykoli sešleš nebo zkopíruješ kouzlo instant nebo sorcery, Veyran, Voice of Duality získává +1/+1 do konce kola.

Pokud by seslání nebo zkopírování kouzla instant nebo sorcery způsobilo spuštění spouštěné schopnosti permanentu pod tvou kontrolou, spustí se ona schopnost jednou navíc.

Zaffai, Thunder Conductor

Legendární bytost — Human Shaman

2UR

1/4

Magecraft — Kdykoli sešleš nebo zkopíruješ kouzlo instant nebo sorcery, proveď scry 1. Pokud je manová hodnota onoho kouzla 5 a více, vytvoř si 4/4 červeno-modrou bytost-token s typem Elemental. Pokud je 10 a více, Zaffai, Thunder Conductor udělí 10 zranění náhodně zvolenému protihráči.

Gyome, Master Chef

Legendární bytost — Troll Warlock

2BG

5/3

Trample


Na začátku tvé fáze konce kola si vytvoř počet tokenů Jídla rovný počtu bytostí, které toto kolo vstoupily na bojiště pod tvou kontrolu a nebyly tokeny.


1, Obětuj Jídlo: Cílová bytost získává do konce kola nenzničitelnost. Tapni ji.

Willowdusk, Essence Seer

Legendární bytost — Dryad Druid

1BG

3/3

1T: Zvol si jinou cílovou bytost. Polož na ni počet +1/+1 žetonů rovný počtu životů, které jsi toto kolo získal/a, nebo ztratil/a, cokoli je vyšší. Aktivuj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.

Alibou, Ancient Witness

Legendární artefaktová bytost — Golem

3RW

4/5

Ostatní artefaktové bytosti pod tvou kontrolou mají haste.

Kdykoli jedna nebo více artefaktových bytotí pod tvou kontrolou útočí, Alibou, Ancient Witness udělí X zranění libovolnému cíli a ty proveď scry X, kde X je počet tapnutých artefaktů pod tvou kontrolou.

Osgir, the Reconstructor

Legendární bytost — Giant Artificer

2RW

4/4

Vigilance


1, Obětuj artefakt: Cílová bytost získává +2/+0 do konce kola.


XT, Vypověz artefakt s manovou hodnotou X ze svého hřbitova ze hry: Vytvoř si dva tokeny, které jsou kopií vypovězené karty. Aktivuj pouze tehdy, když můžeš hrát sorcery.

Adrix and Nev, Twincasters

Legendární bytost — Merfolk Wizard

2GU

2/2

Ward 2 (Kdykoli se tato bytost stane cílem kouzla nebo schopnosti pod kontrolou protihráče, zruš ji, pokud hráč ji kontrolující nezaplatí 2.)


Pokud by měl být vytvořen jeden či více tokenů pod tvou kontrolou, je namísto toho vytvořeno dvakrát tolik tokenů.

Esix, Fractal Bloom

Legendární bytost — Fractal

4GU

4/4

Flying

Kdybys měl/a poprvé ve svém každém kole vytvářet jeden nebo více tokenů, můžeš si namísto toho zvolit jinou bytost, než Esix, Fractal Bloom a vytvořit si stejný počet tokenů, které jsou kopií zvolené bytosti.

Angel of the Ruins

Artefaktová bytost — Angel

5WW

5/7

Flying

Když Angel of the Ruins vstupuje na bojiště, vypověz ze hry až dva cílové artefakty nebo očarování.


Plainscycling 2 (2, Zahoď tuto kartu: najdi si v knihovně kartu s typem Plains, ukaž ji a dej si ji do ruky, pak si zamíchej knihovnu.)

Archaeomancer's Map

Artefakt

2W

Když Archaeomancer's Map vstupuje na bojiště, najdi si v knihovně až dvě karty základních zemí typu Plains, ukaž je, pak si zamíchej knihovnu

Kdykoli vstupuje na bojiště země pod kontrolou protihráče, pokud kontroluje onen hráč více zemí,než ty, můžeš si položit kartu země z ruky na bojiště.

Bronze Guardian

Artefaktová bytost — Golem

4W

*/5

Double strike
Ward 2 (Kdykoli se tato bytost stane cílem kouzla nebo schopnosti pod kontrolou protihráče, zruš ji, pokud hráč ji kontrolující nezaplatí 2.)
Ostatní artefakty pod tvou kontrolou majíOther ward 2.


Síla Bronze Guardian je rovna počtu artefaktů pod tvou kotrolou.

Combat Calligrapher

Bytost — Bird Cleric

3W

3/3

Flyinh


Bytosti s typem Inkling nemohou útočit na tebe ani sférochodce pod tvou kontrolou.


Kdykoli hráč útočí na jednoho z tvých protihráčů, útočící hráč si vytvoří tapnutou 2/1 černo-bílou bytost-token s typem Inkling a s flying útočící na onoho protihráče.

Digsite Engineer

Bytost — Dwarf Artificer

2W

3/3

Kdykoli sešleš kouzlo artefaktu, můžeš zaplatit 2. Pakliže tak učiníš, vytvoř si 0/0 bezbarvou artefaktovou bytost/token s "Tato bytost získává +1/+1 za každý artefakt pod tvou kontrolou."

"Kopej támhle, ty hlavo plechová!"

Excavation Technique

Sorcery

3W

Demonstrate (Když sešleš toto kouzlo, můžeš ho zkopírovat. Pokud tak učiníš, zvol si protihráče, který jej také zkopíruje. Hráči si mohou pro své kopie zvolit nové cíle.)


Znič cílový permanent, který není země. Hráč jej kontrolující si vytvoří dva tokeny Treasure.

"Odstupte dál. V téhle fázi bývá nepořádek."

Guardian Archon

Bytost — Archon

4WW

5/5

Flying


Jak Guardian Archon vstupuje na bojiště, tajně si zvol protihráče.

Odhal zvoleného hráče: Ty a cílový permanent pod tvou kontrolou získáváte do konce kola imunitu vůči zvolenému hráči. Aktivuj pouze jednou.

Losheel, Clockwork Scholar

Legendární bytost — Elephant Artificer

2W

2/4

Udělení veškerého bojového zranění, které by bylo uděleno útočícím artefaktovým bytostem pod tvou kontrolou, je zabráněno.

Kdykoli vstpupí na bojiště jedna nebo více artefaktových bytostí pod tvou kontrolou, lízni kartu. Tato schopnost se spustí pouze jednou za kolo.

Monologue Tax

Očarování

2W

Kdykoli protihráč sešle své druhé kouzlo v každém kole, vytvoř si token Treasure.

"Tvá nevyžádaná slova obohacují nás všechny. Prpsím, jen pokračuj."
—Yold, profesor kryptorelikviologie

Nils, Discipline Enforcer

Legendární bytost — Human Cleric

2W

2/2

Na začátku tvé fáze konce kola  za každého hráče polož +1/+1 žeton na až jednu cílovou bytost pod kontrolou onoho hráče.

Každá bytost s jedním či více žetony na sobě nemůže útočit na tebe nebo sférochodce pod tvou kontrolou, pokud hráč ji kontrolující nezaplatí X, kde X je počet žetonů na oné bytosti.

Promise of Loyalty

Sorcery

4W

Každý hráč položí žeton přísahy na bytost pod svou kontrolou a zbytek obětuje. Každá z těchto bytostí na tebe nemůže útočit, dokud má na sobě žeton přísahy.

"Nás pár proti světu. Navždycky."

Scholarship Sponsor

Bytost — Human Advisor

3W

3/3

Když Scholarship Sponsor vstupuje na bojiště, každý hráč, který kontroluje méně zemí než hráč kontrolující nejvíce zemí si najde v knihovně počet karet základních zemí rovný rozdílu, položí je na bojiště tapnuté a pak si zamíchá knihovnu.

Commander's Insight

Instant

XUUU

Cílový hráč lízne X karet a jednu kartu navíc za každé své seslání svého velitele z velitelské zóny v této hře.

Sebevíc hodin studia o samotě nenahradí vedení mistra.

Curiosity Crafter

Bytost — Bird Wizard

3U

3/3

Flying


Počet karet ve tvé ruce není nijak omezen.

Kdykoli udělí bytost-token pod tvou kontrolou bojové zranění hráči, lízni kartu.

Dazzling Sphinx

Bytost — Sphinx

3UU

4/5

Flying


Kdykoli  Dazzling Sphinx udělí bojové zranění hráči, onen hráč začne vypovídat karty z vršku své knihovny, dokud nevypoví kartu instant nebo sorcery. Můžeš tuto kartu seslat bez placení její manové ceny. Pak si onen hráč dá všechny vypovězené a takto neseslané karty na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Deekah, Fractal Theorist

Legendární bytost — Human Wizard

4U

3/3

Magecraft — Kdykoli sešleš nebo zkopíruješ kouzlo instant nebo sorcery, vytvoř si 0/0 zeleno-modrou bytost-token s typem Fractal. Polož si na ni X +1/+ žetonů, kde X je manová hodnota onoho kouzla.

 
3U: Cílová bytost-token nemůže být toto kolo blokována.

Inspiring Refrain

Sorcery

4UU

Lízni dvě karty. Vypověz Inspiring Refrain ze hry se třemi žetony času.


Suspend 3—2U (Namísto seslání této karty z ruky, zaplať 2U a vypověz ji ze hry se třemi žetony času na sobě. Na začátku tvé udržovací fáze odstraň žeton času. Když je odstraněn poslední, sešli ji bez placení její manové ceny.)

Muse Vortex

Sorcery

XUU

Vypověz ze hry vrchních X karet své knihovny. Můžeš z nich seslat kouzlo instant nebo sorcery s manovou hodnotou X a méně bez placení jeho manové ceny. Pak si dej takto vypovězené karty instant a sorcery, které jsi takto neseslal/a, do ruky, a zbytek na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Octavia, Living Thesis

Legendární bytost — Elemental Octopus

8UU

8/8

Toto kouzlo stojí o 8 méně k seslání, pokud máš osm nebo více karet instant a/nebo sorcery ve svém hřbitově.


Ward 8


Magecraft — Kdykoli sesíláš nebo kopíruješ kouzlo instant nebo sorcery, cílová bytost má do konce kola základní sílu a odolnost 8/8.

Perplexing Test

Instant

3UU

Zvol si jedno —
• Vrať všechny bytosti-tokeny do rukou vlastníků
• Vrať všechny bytosti, jenž nejsou bytosti-tokeny do rukou vlastníků.

"Tvé důkazy byly poněkud netradiční, nicméně efektivní. Plný počet bodů."

Replication Technique

Sorcery

4U

Demonstrate (Když sešleš toto kouzlo, můžeš ho zkopírovat. Pokud tak učiníš, zvol si protihráče, který jej také zkopíruje. Hráči si mohou pro své kopie zvolit nové cíle.)

Vytvoř si token, který je kopií cílového permanentu pod tvou kontrolou.

Sly Instigator

Bytost — Human Wizard

3U

2/4

UT: Do tvého příštího kola nemůže být cílová bytost pod kontrolou protihráče blokována. Popíchni onu bytost. (Do tvého příštího kola útočí v každé bojové fázi, pokud je toho schopna, a na jiného hráče, než tebe,, je-li to možné.)

"Já? Já jsem jen náhodný kolemjdoucí!"

Spawning Kraken

Bytost — Kraken

5U

6/6

Kdykoli bytost s typem Kraken, Leviathan, Octopus nebo Serpent pod tvou kontrolou udělí bojové zranění hráči, vytvoř si 9/9  modrou bytost-token s typem Kraken

"Nikdy jsem si nepředstavoval, že uvidím bytost, proti které vypadá Gyruda malý a neškodný!"
—Lukka

Theoretical Duplication

Instant

2U

Kdykoli toto kolo vstupuje na bojiště bytost, která není token pod kontrolu protihráče, vytvoř si kopii oné bytosti.

"Stvořil jsi jej asymetrického jen proto, abys mne nazlobil, že?"
—Imbraham, děkan Dilemaxu

Author of Shadows

Bytost — Shade Warlock

4B

3/3

Když Author of Shadows vstupuje na bojiště, vypověz ze hry všechny karty ze všech hřbitovů. Zvol si takto vypovězenou kartu, která není země. Můžeš ji seslat, dokud je vypovězena ze hry, a můžeš k tomu spotřebovat manu, jako by šlo o manu jakékoli barvy.

Blight Mound

Očarování

2B

Útočící bytosti s typem Pest pod tvou kontrolou mají +1/+0 a menace.


Kdykoli zemře bytost pod tvou kontrolou, která není token, vytvoř si 1/1 zeleno-černou bytost-token s typem Pest a s "Když tato bytost zemře, získáváš 1 život."

Havěť se živí mršinami, blátem, a sebou navzájem.

Bold Plagiarist

Bytost — Vampire Rogue

3B

2/2

Flash


Kdykoli protihráč položí jeden nebo více žetonů na bytost pod svou kontrolou, položí tentýž počet a druh žetonů na Bold Plagiarist.

"Poznám dobrý nápad, když ho vidím."

Cunning Rhetoric

Očarování

2B

Kdykoli protihráč útočí na tebe a/nebo jednoho či více sférochodců pod tvou kontrolou, vypověz ze hry vrchní kartu jeho knihovny. Můžeš onu kartu seslat, dokud je vypovězena ze hry, a můžeš k tomu spotřebovat manu, jako by šlo o manu jakékoli barvy.

Essence Pulse

Sorcery

3B

Získáváš 2 životy. Každá bytost získává do konce kola -X/-X, kde X je počet životů, které jsi toto kolo získal/a..

"Nic není tak osvěžující a tvrdohlavě bojovné jako čistá energie života."
—Valentin, děkan Suchokvětu

Fain, the Broker

Legendární bytost — Human Warlock

2B

3/3

T, Obětuj bytost: Polož dva +1/+1 žetony na cílovou bytost.


T, Odstraň žeton z bytosti pod tvou kontrolou: Vytvoř si token Treasure.


T, Obětuj artefakt: Vytvoř si 2/1 černo.-bílou bytost-token s typem Inkling a s flying


3B: Odtapni Fain, the Broker.

Incarnation Technique

Sorcery

4B

Demonstrate (Když sešleš toto kouzlo, můžeš ho zkopírovat. Pokud tak učiníš, zvol si protihráče, který jej také zkopíruje.)

Odemel pět karet, pak si vrať kartu bytosti ze svého hřbitova na bojiště.

"Chop se svého strachu, ale nenech se jím ovládat. Nyní zde velíš ty."

Keen Duelist

Bytost — Human Wizard

1B

2/2

Na začátku tvé udržovací fáze ty a cílový protihráč otočíte vrchní kartu své knihovny. Každý ztratí počet životů rovný manové hodnotě karty otočené druhým hráčem. Každý si pak dáte svou otočenou kartu do ruky.

Marshland Bloodcaster

Bytost — Vampire Warlock

4B

3/5

Flying


1BT: Namísto placení manové ceny příštího kouzla, které toto kolo sesíláš, může zaplatit počet životů rovný manové hodnotě onoho kouzla.

Do magie krve je nutno vložit nejen kus srdce, ale i oběhového systému.

Stinging Study

Instant

4B

Lízni  X karet a ztrať X životů, kde X je manová hodnota velitele, kterého vlastníš na bojišti nebo ve velitelské zóně.

Prváci ze Stříbroslovu vítají, když se ve třídě necítí dobře, protože ví, že je to dobře připraví na roky před nimi.

Tivash, Gloom Summoner

Legendární bytost — Human Warlock

4B

4/4

Lifelink

Na začátku tvé fáze konce kola, pokud jsi toto kolo získal/a životy, můžeš zaplatit X životů, kde X je počet životů, které jsi získal/a. Pakliže tak učiníš, vytvoř si X/X černou bytost-token s typem Demon a s flying.

Veinwitch Coven

Bytost — Vampire Warlock

2B

3/3

Menace

Kdykoli získáváš životy, můžeš zaplatit B. Pakliže tak učiníš, vrať si cílovou kartu bytosti ze hřbitova do ruky.

Některé puštíkovské studijní kroužky jsou přívětivější k nově příchozím, než jiné.

Audacious Reshapers

Bytost — Human Artificer

2R

3/3

T, Obětuj artefakt: Otáčej karty z vršku své knihovny, dokud neotočíš kartu artefaktu. Polož onu kartu na bojiště a zbytek na spodek své knihovny v náhodném pořadí. Audacious Reshapers ti udělí zranění dle počtu takto otočených karet.

Battlemage's Bracers

Artefakt— Vybavení

2R

Vybavená bytost má haste.

Kdykoli je aktivována schopnost vybavené bytosti a nejedná se o manovou schopnost, můžeš zaplatit 1. Když tak učiníš, zkopíruj onu schopnost. Pro kopii si můžeš zvolit nové cíle.


Vybav 2

Creative Technique

Sorcery

4R

Demonstrate ((Když sešleš toto kouzlo, můžeš ho zkopírovat. Pokud tak učiníš, zvol si protihráče, který jej také zkopíruje.)


Zamíchej si knihovnu, pak otáčej karty z vršku své knihovny, dokud neotočíš kartu, která není země. Polož onu kartu na bojiště a zbytek na spodek své knihovny v náhodném pořadí. Můžeš onu kartu seslat bez placení její manové ceny.

Cursed Mirror

Artefakt

2R

T: Add R.

Jak Cursed Mirror vstupuje na bojiště, můžeš ni nechat stát se do konce kola kopií jakékoli bytosti na bojišti, pouze má navíc haste.

Fiery Encore

Sorcery

4R

Zahoď kartu, pak lízni kartu. Když takto zahodíš kartu, která není země, Fiery Encore udělí zranění podle její manové hodnoty cíloé bytosti nebo sférochodci.


Storm (Když sesíláš toto kouzlo, zkopíruj jej za každé kouzlo seslané toto kolo před ním.)

Inferno Project

Bytost — Elemental

6R

0/0

Trample


Inferno Project vstupuje na bojiště s X +1/+1 žetony na sobě, kde X je součet všech manových hodnot karet instant a sorcery ve tvém hřbitově.

Umění zrozené ze syrových emocí často ožije samo od sebe.

Laelia, the Blade Reforged

Legendární bytost — Spirit Warrior

2R

2/2

Haste


Kdykoli Laelia, the Blade Reforged útočí, vypověz ze hry vrchní kartu své knihovnuy. Můžeš ji toto kolo zahrát.


Kdykoli vypovíš jednu nebo více karet ze své knihovny nebo hřbitova ze hry, polož +1/+1 žeton na Laelia.

Radiant Performer

Bytost — Human Wizard

3RR

2/2

Flash


Když Radiant Performer vstupuje na bojiště, pokud jsi jej seslal/a ze své ruky, zvol si cílové kouzlo nebo schopnost, která cílí jediný permanent nebo hráče. Zkopíruj jej za každý další permanent nebo hráče, které může to kouzlo nebo schopnost cílit. Každá kopie cílí jiný z těchto permanentů nebo hráčů.

Rionya, Fire Dancer

Legendární bytost — Human Wizard

3RR

3/4

Na začátku bojové fáze ve tvém kole si vytvoř X tokenů, které jsou kopií jiné cílové bytosti, jež kontroluješ, kde X je jedna plus počet kouzel instant a sorcery, které jsi toto kolo seslal/a. Získávají haste. Na začátku příští fáze konce kola je vypověz ze hry.

Rousing Refrain

Sorcery

3RR

Přidej si R za každou kartu v ruce cílového protihráče. Do konce kola neztrácíš tuto manu na konci fází a kroků. Vypověz Rousing Refrain ze hry se třemi žetony času.
Suspend 3—1R (Namísto seslání této karty z ruky můžeš zaplatit 1R and exile it with three time counters on it. Na začátku tvé udržovací fáze odstrań žeton času. Když je odstraněn poslední, sešli ji bez placení její manové ceny.)

Ruin Grinder

Artefaktová bytost — Construct

5R

7/4

Menace


Když Ruin Grinder zemře, každý hráč může zahodit ruku a líznout sedm karet.

 Mountaincycling 2 (2, Zahoď tuto kartu: Najdi si v knihovně kartu s typem Mountain. Ukaž ji, dej si ji do ruky, a pak si zamíchej knihovnu..)

Surge to Victory

Sorcery

4RR

Vypověz ze hry cílovou kartu instant nebo sorcery ze svého hřbitova. Bytosti pod tvou kontrolou získávají +X/+0 do konce kola, kde X je manová hodnota oné karty. Kdykoli bytost od tvou kontrolou toto kolo udělí bojové zranění hráči, zkopíruj vypovězenou kartu. Můžeš kopii seslat bez placení její manové ceny.

Blossoming Bogbeast

Bytost — Beast

4G

3/3

Kdykoli Blossoming Bogbeast útočí, získáváě 2 životy. Pak bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +X/+X a trample, kde X je počet životů, které jsi toto kolo získal/a.

„Nenápadný jako bažiňák“
—suchokvětský výraz znamenající „hrubý a neohrabaný“

Ezzaroot Channeler

Bytost — Treefolk Druid

5G

4/6

Reach


Kouzla bytostí tě stojí k seslání o X méně, kde X je počet životů, které jsi toto kolo získal/a.


T: You gain 2 life.

Fractal Harness

Artefakt—Vybavení

X2G

Když Fractal Harness vstupuje na bojiště, vytvoř si  0/0 zelenou-modrou bytosti-token s typem Fractal. Polož na ni X +1/+1 žetonů a připoj na ni Fractal Harness.


Kdykoli vybavená bytost útočí, zdvojnásob počet +1/+1 žetonů na ní.


Vybav 2

Guardian Augmenter

Bytost — Troll Wizard

2G

2/2

Flash


Bytosti-velitelé pod tvou kontrolou mají +2/+2.

Velitelé pod tvou kontrolou mají hexproof.

Po letech výzkumu konečně věděl, že tohle bude ta správná pecka.

Healing Technique

Sorcery

3G

Demonstrate (Když sešleš toto kouzlo, můžeš ho zkopírovat. Pokud tak učiníš, zvol si protihráče, který jej také zkopíruje. Hráči si mohou pro své kopie zvolit nové cíle.)


Vrať cílovou kartu ze svého hřbitova do ruky. Získáváš počet životů rovný její manové hodnotě. Vypověz Healing Technique ze hry.

Paradox Zone

Očarování

4G

Paradox Zone vstupuje na bojiště s žetonem růstu.


Na začátku tvé fáze konce kola zdvojnásob počet žetonů růstu na Paradox Zone. Pak si vytvoř  0/0 zelenou-modrou bytost-token s typem Fractal. Polož na ni X +1/+1 žetonů, kde X je počet žetonů růstu na Paradox Zone.

Pest Infestation

Sorcery

XXG

Znič až X cílových artefaktů nebo očarování. Vytvoř si dvakrát X 1/1 černo-zelených bytostí-tokenů s typem Pest a s „Když tato bytost zemře, získáváš 1 život."

Tisíc let historie obětí dětinského žertu.

Ruxa, Patient Professor

Legendární bytost — Bear Druid

2GG

4/4

Kdykoli Ruxa, Patient Professor vstupuje na bojiště nebo útočí, vrať si cílovou kartu bytosti nemající žádné schopnosti ze svého hřbitova do ruky.


Bytosti pod tvou kontrolou nemající žádné schopnosti mají +1/+1.

Můžeš nechat bytosti pod tvou kontrolou nemající žádné schopnosti udělit bojové zranění, jako by nebyly blokovány.

Sequence Engine

Artefakt

2G

XT: Vypověz ze hry cílovou kartu bytosti s manovou hodnotou X ze svého hřbitova. Vytvoř si 0/0 zeleno-modrou bytost-token s typem Fractal. Polož na ni X +1/+1 žetonů. Aktivuj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.

"Realita, rozebráno do důsledku, je jenom matematika."
—Deekah, profesorka fraktálové teorie

Sproutback Trudge

Bytost — Fungus Beast

7GG

9/7

Toto kouzlo stojí k seslání o X méně, kde X je počet životů, které jsi toto kolo získal/a..
Trample


Na začátku tvé fáze konce kola, pokud jsi toto kolo získal/a životy, můžeš seslat Sproutback Trudge ze svého hřbitova.

Trudge Garden

Očarování

2G

Kdykoli získáváš životy, můžeš zaplatit 2. Pakliže tak učiníš, vytvoř si 4/4 zelenou bytost-token s typem Fungus Beast a s trample.

"Jasně, bahnivci smrdí jako namoklá smrtka, ale ty houby, co rostou na jejjch zádech, jsou největší delikatesou ze Šáchorové bažiny!"
—Gyome, suchokvětský šéfkuchař

Yedora, Grave Gardener

Legendární bytost — Treefolk Druid

4G

5/5

Kdykoli zemře jiná bytost pod tvou kontrolou, která není token, můžeš ji vrátit na bojiště lícem dolů pod kontrolu vlastníka. Je zemí s typem Forest. (Nemá žádné jiné typy ani schopnosti.)

"Ani po smrti nepřestaneme růst."

Inkshield

Instant

3WB

Udělení veškerého zranění, které by bylo toto kolo tobě uděleno, je zabráněno. Za každé 1 zranění, kterému bylo takto zabráněno, si vytvoř 2/1 černo-bílou bytost-token s typem Inkling a s flying.

Stříbroslovská elita ví, jak vás sžíravě odpálkovat, aniž by řekli jediné slovo.

Oversimplify

Sorcery

3GU

Vypověz všechny bytosti ze hry. Každý hráč si vytvoří 0/0 zeleno-modrou bytost-token s typem Fractal a položí na ni počet +1/+1 žetonů rovný celkovému součtu síly takto vypovězených bytostí, které kontroloval.

"Krásný příklad přičítání odečtením."
—Deekah, profesorka fraktálové teorie

Reinterpret

Instant

2UR

Zruš cílové kouzlo. Můžeš seslat kouzlo se stejnou nebo menší manovou hodnotou bez placení jeho manové ceny.

"S troškou šmrncu navíc může být tvá práce vskutku úchvatná. Nech mne ti to demonstrovat."
—Nassari, děkan Kouzliště

Revival Experiment

Sorcery

4BG

Za každý typ permanentu si vrať až jednu kartu ze svého hřbitova na bojiště. Za každou takto vrácenou kartu ztrácíš 3 životy.

Vypověz Exile Revival Experiment ze hry.

Co se z vivipouzder vykulí ven neodpovídá vždy tomu, co bylo dáno dovnitř.

Wake the Past

Sorcery

5RW

Vrať všechny karty artefaktů ze svého hřbitova na bojiště. Do konce kola získávají haste.

"Do muzea? Myslím, že bychom měli relikviím dopřát si vybrat, kde chtějí samy být!"
—Quintorius, kouzelnický student Dějetvrze

Elementalist's Palette

Artefakt

3

Kdykoli sešleš kouzlo s X v jeho manové ceně, polož na Elementalist's Palette dva žetony náboje.


T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.

.
T: Přidej si C  za každý žeton náboje na Elementalist's Palette. Spotřebuj tuto manu jen na kouzla mající v ceně X.

Geometric Nexus

Artefakt

2

Kdykoli hráč sešle kouzlo instant nebo sorcery, polož na Geometric Nexus počet žetonů náboje rovný jeho manové hodnotě.

6T, Odstraň všechny žetony náboje z Geometric Nexus: Vytvoř si 0/0 zeleno-modrou bytost-token s typem Fractal. Polož na ni X +1/+1 žetonů, kde X je počet takto odstraněných žetonů.

Tempting Contract

Artefakt

4

Na začátku tvé udržovací fáze si může každý protihráč vytvořit token Treasure. Za každého protihráče, který tak učiní, si vytvoř token Treasure.

"Nevnímej to jako dluh. Ber to jako investici do sebe sama."
—Diriga, démonský kvestor

Triplicate Titan

Artefaktová bytost — Golem

9

9/9

Flying, vigilance, trample

Když Triplicate Titan  zemře, vytvoř si 3/3 bezbarvou artefaktovou bytost s typem Golem s flying, 3/3 bezbarvou artefaktovou bytost s typem Golem s vigilance, a 3/3 bezbarvou artefaktovou bytost s typem Golem s trample.

Study Hall

Země

T: Přidej si C.


1T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy. Když tuto manu spotřebuješ na seslání svého velitele, proveď scry X, kde X je počet, kolikrát byl toto kolo seslán z velitelské zóny.

Witch's Clinic

Země

T: Add C.


2T: Cílový velitel získává toto kolo lifelink.

Studenti z jiných kolejí jsou pravidelně zváni k návštěvě medicínských zařízení Suchokvětu. Využije to málokdo.

Přeložil Jan Adam, 2021