Překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele. Kontakt:  mudrc@mysticshop.cz

Obsah obrázku oblečení, šaty, muž, žena

Popis byl vytvořen automaticky

Jméno

Typ

Cena

S/O

Herní text

Flavor text

Trynn, Champion of Freedom

Legendární Bytost — Human Soldier

3W

3/3

Partner s Silvar, Devourer of the Free (Když tato bytost vstupuje na bojiště, cílový hráč si může vzít Silvara do ruky ze své knihovny, pak ji zamíchat.)


Na začátku tvé fáze konce kola, pokud jsi toto kolo útočil/a, vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Human Soldier.

Haldan, Avid Arcanist

Legendární Bytost — Human Wizard

2U

1/4

Partner s Pako, Arcane Retriever (Když tato bytost vstupuje na bojiště, cílový hráč si může vzít Pako do ruky ze své knihovny, pak ji zamíchat.

Můžeš hrát karty vypovězené ze hry, které na sobě mají žetony aportu, pokud jsi je vypověděl/a ze hry, a můžeš k jejich seslání používat manu, jako by šlo o manu jakékoliv barvy.

Nikara, Lair Scavenger

Legendární Bytost — Human Cleric

2B

2/2

Partner s Yannik, Scavenging Sentinel (Když tato bytost vstupuje na bojiště, cílový hráč si může vzít Yannika do ruky ze své knihovny, pak ji zamíchat.)


Menace

Kdykoli jiná bytost pod tvou kontrolou opustí bojiště, pokud na sobě měla jeden nebo více žetonů, lízni kartu a ztrať 1 život.

Brallin, Skyshark Rider

Legendární Bytost — Human Shaman

3R

3/3

Partner s Shabraz, the Skyshark (Když tato bytost vstupuje na bojiště, cílový hráč si může vzít Shabraze do ruky ze své knihovny, pak ji zamíchat.)

Kdykoli zahodíš kartu, polož na Brallin, Skyshark Rider +1/+1 žeton a tato udělí 1 zranění protihráči.


R: Cílová bytost s typem Shark získává do konce kola trample.

Cazur, Ruthless Stalker

Legendární Bytost — Human Warrior

3G

3/3

Partner s Ukkima, Stalking Shadow (Když tato bytost vstupuje na bojiště, cílový hráč si může vzít Ukkimu do ruky ze své knihovny, pak ji zamíchat.)

Kdykoli bytost pod tvou kontrolou udělí bojové zranění hráči, polož na ni +1/+1 žeton.

Akim, the Soaring Wind

Legendární Bytost — Bird Dinosaur

2URW

3/4

Flying


Kdykoli vytvoříš v daném kole poprvéjeden nebo více tokenů, vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Bird a s flying.

3URW: Bytosti-tokeny pod tvou kontrolou získávají do konce kola double strike.

Gavi, Nest Warden

Legendární Bytost — Human Shaman

2URW

2/5

U první karty, kterou v každém kole cykluješ, můžeš zaplatit 0 namísto její ceny za cyklování.

 
Kdykoli lízneš svou druhou kartu v každém kole, vytvoř si 2/2 červeno-bílou bytost-token s typem Dinosaur Cat.

Mateřská láska ignoruje hranice druhů.

Jirina Kudro

Legendární Bytost — Human Soldier

1RWB

3/3

Když Jirina Kudro vstupuje na bojiště, vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Human Soldier za každé tvé seslání velitele z velitelské zóny.

Ostatní bytosti s typem Human pod tvou kontrolou mají +2/+0.

"Síla nám pomáhá zůstat naživu. Soucit nám pomáhá zůstat lidmi."

Kalamax, the Stormsire

Legendární Bytost — Elemental Dinosaur

1GUR

4/4

Kdykoli sešleš v daném kole své první kouzlo typu instant, zkopíruj jej, pokud je Kalamax, the Stormsire tapnutá.Pro kopii můžeš zvolit nové cíle.

Kdykoli zkopíruješ kouzlo typu instant, polož na Kalamax +1/+1 žeton.

Jeho nálada se mění s počasím, a naopak to platí také.

Kathril, Aspect Warper

Legendární Bytost — Nightmare Insect

2WBG

3/3

Když Kathril, Aspect Warper vstupuje na bojiště, polož na jakoukoli bytost pod tvou kontrolou žeton flying, pokud má bytst ve tvém hřbitově flying. Zopakuj to pro first strike, double strike, deathtouch, hexproof, nezničitelnost, lifelink, menace, reach, trample, a vigilance.

Pak polož na Kathril +1/+1 žeton za každý takto na bytost položený žeton.

Kelsien, the Plague

Legendární Bytost — Human Assassin

RWB

2/2

Vigilance, haste


Kelsien, the Plague má +1/+1 za každý žeton zkušenosti, který máš.


T: Kelsien udělí 1 zranění cílové bytosti, kterou nekontroluješ. Když ona bytost toto kolo zemře, získáváš žeton zkušenosti.

"Miř na oko. Nejlépe, když tě nikdy nespatří. "

Otrimi, the Ever-Playful

Legendární Bytost — Nightmare Beast

3BGU

6/6

Mutace 1BGU (Pokud sešleš toto kouzlo za jeho cenu mutace, polož ji na nebo pod cílovou bytost, kterou vlastníš, a která nemá typ Human. Tyto bytosti zmutují do bytosti, která je nahoře, plus všemi schopnostmi pod onou bytostí..)


Trample

Kdykoli tato bytost udělí bojové zranění hráči, vrať cílovou kartu bytosti s mutací ze svého hřbitova do ruky.

Pako, Arcane Retriever

Legendární Bytost — Elemental Hound

3RG

3/3

Partner s Haldan, Avid Arcanist (Když tato bytost vstupuje na bojiště, cílový hráč si může vzít Haldana do ruky ze své knihovny, pak ji zamíchat.)

Haste


Kdykoli Pako, Arcane Retriever útočí, vypověz ze hry vrchní kartu knihovny každého hráče a polož na ni žeton aportu. Za každou takto vypovězenou kartu, která není bytost, polož na Pako +1/+1 žeton.

Shabraz, the Skyshark

Legendární Bytost — Shark Bird

3WU

3/3

Partner s Brallin, Skyshark Rider(Když tato bytost vstupuje na bojiště, cílový hráč si může vzít Brallina do ruky ze své knihovny, pak ji zamíchat.)

Flying

Kdykoli lízneš kartu, polož na Shabraz, the Skyshark +1/+1 žeton a získáváš 1 život.


WU: Cílová bytost s tyoem Human získává do konce kola flying.

Silvar, Devourer of the Free

Legendární Bytost — Cat Nightmare

3BR

4/2

Partner s Trynn, Champion of Freedom (Když tato bytost vstupuje na bojiště, cílový hráč si může vzít Trynn do ruky ze své knihovny, pak ji zamíchat.)

Menace

Obětuj permanent s typem Human:  Polož na Silvar, Devourer of the Free +1/+1  žeton a získává do konce kola nezničitelnost.

Tayam, Luminous Enigma

Legendární Bytost — Nightmare beast

1WBG

3/3

Každá další bytost pod tvou kontrolou vstupuje na bojiště s žetonem vigilance navíc.


3, Odstraň z bytostí, které kontroluješ, tři žetony: Odlož vrchní tři karty své knihovny do hřbitova, pak vrať permanent s převedenou manovou cenou 3a méně že svého hřbitova na bojiště.

Ukkima, Stalking Shadow

Legendární Bytost — Whale Wolf

1UB

2/2

Partner s Cazur, Ruthless Stalker (Když tato bytost vstupuje na bojiště, cílový hráč si může vzít Cazurado ruky ze své knihovny, pak ji zamíchat.)


Ukkima, Stalking Shadow nemůže být blokována.

Když Ukkima opustí bojiště, udělí X zranění cílovému hráči a ty získáváš X životů, kde X je její síla.

Xyris, the Writhing Storm

Legendární Bytost — Snake Leviathan

2GUR

3/5

Flying

Kdykoliv protihráč lízne kartu kromě svého prvního líznutí ve své lízací fázi, vytvoř si 1/1 zelenou bytost-token s typem Snake.

Když Xyris udělí bojové zranění hráči, ty a onen hráč líznete odpovídající množství karet.

Yannik, Scavenging Sentinel

Legendární Bytost — Hyena Beast

2GW

3/3

Partner s Nikara, Lair Scavenger (Když tato bytost vstupuje na bojiště, cílový hráč si může vzít Nikaru do ruky ze své knihovny, pak ji zamíchat.)

Vigilance

Když Yannik, Scavenging Sentinel vstupuje na bojiště, vypověz ze hry jinou bytost, dokud Yannik neopustí bojiště. Když tak učiníš, rozděl X+1/+1 žetonů na libovolný počet cílových bytostí, kde X je síla vypovězené bytosti.

Zaxara, the Exemplary

Legendární Bytost — Nightmare Hydra

1BGU

2/3

Deathtouch


T: Přidej si dvě many jakékoli barvy.


Když sešleš kouzlo s X v jeho manové ceně, vytvoř si 0/0 zelenou bytost-token s typem Hydra, pak na ni polož X +1/+1 žetonů.

Cryptic Trilobite

Bytost — Trilobite

XX

0/0

Cryptic Trilobite vstupuje na bojiště s X +1/+1 žetony.


Odstraň z Cryptic Trilobite+1/+1 žeton: Přidej si CC. Tuto manu spotřebuj jen na aktivaci schopností

.
1T: Polož na Cryptic Trilobite +1/+1 žeton.

Avenging Huntbonder

Bytost — Human Warrior

3WW

3/3

Double strike


Kdykoli Avenging Huntbonder útočí, polož na další cílovou útočící bytost žeton double strike.

"Učím koťata, jak zabíjet dvounožce rychle, a proč je to pro smečku nejlepší. "

Call the Coppercoats

Instant

2W

Strive — Toto kouzlo stojí 1 o W za každý cíl kromě prvního.

 
Zvol si libovolný počet cílových protihráčů. Vytvoř si X 1/1 bílých bytostí-tokenů s typem Human, kde X je počet bytostí, jenž tito protihráči kontrolují.

Když se rozzáří poplašné krystaly, ti nejlepší z Drannithu ví, že nastal čas.

Cartographer's Hawk

Bytost — Bird

1W

2/1

Flying


Když Cartographer's Hawk udělí bojové zranění hráči, který kontroluje více zemí, než ty, vrať ji do ruky vlastníka. Pokud tak učiníš, najdi si v knihovně kartu s typem Plains, dej si ji na bojiště tapnutou, a pak si zamíchej knihovnu.

Dismantling Wave

Sorcery

2W

Za každého protihráče znič až jeden cílový artefakt či očarování , který onen hráč kontroluje.

 
Cycling 6WW (6WW, zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

Když cykluješ Dismantling Wave, znič všechny artefakty a očarování.

Flawless Maneuver

Instant

2W

Pokud kontroluješ velitele, můžeš toto kouzlo seslat bez placení jeho manové ceny.


Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola nezničitelnost.

"Kapitáne, vaše jednotka je hrotem našeho útoku. Není prostoru na chyby."
—Jirina Kudro

Herald of the Forgotten

Bytost — Cat Beast

6WW

6/6

Flying


Když Herald of the Forgotten vstupuje na bojiště,pokud jsi ji seslal/a, vrať libovolný počet karet permanentů s cycling ze svého hřbitova na bojiště.

Martial Impetus

Očarování — Aura

2W

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +1/+1 a je popíchnutá. (Útočí v každé bojové fázi, je-li toho schopna, a na jiného hráče, než tebe, je-li to možné.)

Kdykoli očarovaná bytost útočí, každá další bytost, která útočí na jednoho z tvých protihráčů, získává do konce kola +1/+1.

Verge Rangers

Bytost — Human Scout

2W

3/3

First strike


Můžeš se kdykoli dívat na vrchní kartu své knihovny.

Pokud kterýkoli protihráč kontroluje více zemí, než ty, můžeš hrát země z vršku své knihovny (Můžeš toto kolo zahrát zemi, pouze pokud máš k dispozici povolenézahrání země.)

Vitality Hunter

Bytost — Nightmare

3W

3/4

Lifelink


XWW: Monstrosity X. (Pokud tato bytost není monstrózní, polož na ni X +1/+1 žetonů a stává se monstrózní.)


Když se Vitality Hunter stane monstrózní, polož lifelink žeton na každou z až X cílových bytostí.

Crystalline Resonance

Očarování

2U

Kdykoli cykluješ zemi, můžeě nechat Crystalline Resonance nechat stát se kopií jiného cílového permanentu do tvého dalšího kola, pouze si ponechává tuto schopnost.

"Tak jako balvan odkloní proud, krystaly ohýbají kolem sebe samotný život."
—Rielle, Věčnovědma

Decoy Gambit

Instant

2U

Za každého protihráče si zvol až jednu cílovou bytost, kterou onen hráč kontroluje, pak ji vrať do ruky vlastníka, pokud tě hráč ji kontrolující nenechá líznout kartu.

"My upoutáme jejich pozornost. Všichni ostatní, okamžitě pryč!"
—Alux, obránce Nebekrytu

Eon Frolicker

Bytost — Elemental Otter

2UU

5/5

Flying


Když Eon Frolicker vstupuje na bojiště,pokud jsi ji seslal, cílový protihráč má po tomto kole kolo navíc. Do tvého dalšího kola máš ty a sférochodci pod tvou kontrolou imunitu vůči onomu hráči. (Ty a sférochodci pod tvou kontrolou nemůžete být zacíleni, zraněni ani očarováni ničím pod kontrolou onoho hráče.)

Ethereal Forager

Bytost — Elemental Whale

4UU

3/3

Delve (Každá karta, kterou vypovíš ze svého hřbitova ze hry platí za  1.)


Flying

Kdykoli Ethereal Forager útočí,můžeš vrátit kartu instant nebo sorcery vypovězenou pomocí Ethereal Forager do ruky vlasníka.

Fierce Guardianship

Instant

2U

Pokud kontroluješ velitele, můžeš toto kouzlo seslat bez placení jeho manové ceny.

Zruš cílové kouzlo, které není bytost.

"Lov někde jinde. Toto je jediné varování, jehož se ti dostane" —Gavi, strážkyně hnízd

Nascent Metamorph

Bytost — Shapeshifter

1U

1/1

Kdykoli Nascent Metamorph útočí nebo blokuje, cílový protihráč otáčí karty z vršku své knihovny, dokud neotočí kartu bytosti. Nascent Metamorph se do konce kola stane kopií oné karty. Pak si onen hráč dá všechny takto otočené karty na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Psychic Impetus

Očarování — Aura

2U

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +2/+2 a je popíchnutá. (Útočí v každé bojové fázi, je-li toho schopna, a na jiného hráče, než tebe, je-li to možné.)


Kdykoli očarovaná bytost útočí, proveď scry 2.

Souvenir Snatcher

Bytost — Bird

4U

4/4

Mutace 5U (Pokud sešleš toto kouzlo za jeho cenu mutace, polož ji na nebo pod cílovou bytost, kterou vlastníš, a která nemá typ Human. Tyto bytosti zmutují do bytosti, která je nahoře, plus všemi schopnostmi pod onou bytostí..)


Flying


Kdykoli tato bytost mutuje,získáváš kontrolu nad cílovým artefaktem, který není bytost.

Tidal Barracuda

Bytost — Fish

3U

3/4

Jakýkoli hráč může sesílat kouzla, jako kdyby měla flash.

Tví protihráči nemohou sesílat kouzla ve tvém kole.

Číhá v prostoru mezi okamžiky.

Boneyard Mycodrax

Bytost — Fungus

2B

*/*

Síla a odolnost Boneyard Mycodrax jsou obě rovny počtu ostatních karet bytosti ve tvém hřbitově.


Scavenge 4B (4B, Vypověz tuto kartu ze svého hřbitova ze hry: Polož na cílovou bytost počet+1/+1 žetonů rovný síle této karty. Scavenge můžeš aktivovat jen tehdy, když můžeš hrát sorcery)

Daring Fiendbonder

Bytost — Human Warlock

3B

5/1

Haste


Daring Fiendbonder útočí v každé bojové fázi, je-li toho schopna.


1B, Vypověz Daring Fiendbonder ze svého hřbitova z hry: Polož žeton nezničitelnosti na cílovou bytost. Aktivuj tuto schopnost jedině tehdy, když můžeš sesílat sorcery.

Deadly Rollick

Instant

3B

Pokud kontroluješ velitele, můžeš toto kouzlo seslat bez placení manové ceny.


Vypověz cílovou bytost ze hry.

Otrimi byl zklamán, jak rychle se jeho nový kamarád unavil a přestal si s ním hrát.

Dredge the Mire

Sorcery

3B

Každý protihráč si zvolí kartu bytosti ve svém hřbitově. Tyto karty si dej na bojiště pod svou kontrolu.

Naštěstí to oživovací kouzlo těsně minulo dlouho mrtvou kolonii štírů.

Mindleecher

Bytost — Nightmare

4BB

5/5

Mutace 4B (Pokud sešleš toto kouzlo za jeho cenu mutace, polož ji na nebo pod cílovou bytost, kterou vlastníš, a která nemá typ Human. Tyto bytosti zmutují do bytosti, která je nahoře, plus všemi schopnostmi pod onou bytostí..)

Flying

Kdykoli tato bytost mutuje, vypověz ze hry vrchní kartu knihovny každého protihráče, lícem dolů. Můžeš se na ně dívat a zahrát je, dokud zůstávají vypovězené ze hry.

Netherborn Altar

Artefakt

1B

T, Polož na Netherborn Altar žeton duše: Dej si svého velitele z velitelské zóny do ruky. Pak ztrať 3 životy za každý žeton duše na Netherborn Altar.

Mluví se o něm jen šeptem a chodí k němu jen zoufalí.

Parasitic Impetus

Očarování — Aura

2B

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +2/+2 a je popíchnutá. (Útočí v každé bojové fázi, je-li toho schopna, a na jiného hráče, než tebe, je-li to možné.)


Kdykoli očarovaná bytost útočí, hráč ji kontrolující ztrácí 2 životy a ty 2 životy získáváš.

Species Specialist

Bytost — Human Warrior

2BB

2/3

JakSpecies Specialist vstupuje na bojiště, zvol si typ bytosti.

Kdykoli bytost zvoleného typu zemře, můžeš si líznout kartu.

"Nemám nic extra proti Snapdaxovi. Jsem holt jen víc na psy."

Titan Hunter

Bytost — Human Warrior

4B

4/5

Na začátku fáze konce kola každého hráče, pokud toto kolo nezemřela žádná bytost, Titan Hunter onomu hráči udělí 4 zranění.


1B, Obětuj bytost: Získáváš 4 životy.

"Nestvůra nebo člověk, tarif mám stejný."

Agitator Ant

Bytost — Insect

2R

2/2

Na začátku tvé fáze konce kola si každý hráč může položit dva +1/+1 žetony na bytost pod svou kontrolou. Popíchni každou bytost, na kterou byly takto položeny žetony. (Do tvého dalšího kola ony bytosti útočí v každé bojové fázi a je-li to možné, na jiného hráče než tebe.)

Deflecting Swat

Instant

2R

Pokud kontroluješ velitele, můžeš toto kouzlo seslat bez placení jeho manové ceny.

Můžeš zvolit nové cíle pro cílové kouzlo či schopnost.

Útoky arcimágů jsou pro Kalamaxe sotva víc než nepatrné nepříjemnosti.

Fireflux Squad

Bytost — Human Soldier

3R

4/3

Haste


Kdykoli Fireflux Squad  útočí, můžeš vypovědět ze hry jinou útočící bytost pod tvou kontrolou. Pakliže tak učiníš, otáčej karty z vršku své knihovny, dokud neotočíš kartu bytosti. Tu polož na bojiště tapnutou a útočící, zbytek na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Frontier Warmonger

Bytost — Human Warrior

3R

4/4

Kdykoli jedna nebo více bytostí útočí na protihráče nebo sférochodce pod kontrolou protihráče, tyto bytosti získávají do konce kola menace.

Nestará se o vůdce či loajalitu, stačí že boje zuří dál.

Lavabrink Floodgates

Artefakt

3R

T: Přidej si RR.

Na začátku udržovací fáze každého hráče může onen hráč dát na Lavabrink Floodgates žeton zkázy nebo z ní žeton zkázy odebrat. Pokud má pak na sobě tři nebo více žetonů zkázy, obětuj ji. Pakliže tak učiníš, udělí 6 zranění každé bytosti.

Molten Echoes

Očarování

2RR

Jak Molten Echoes vstupuje na bojiště, zvol si typ bytosti.


Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu bytost zvoleného typu,  vytvoř si token, který je kopií oné bytosti. Onen token získává haste. Na začátku příští fáze konce kola jej vypověz ze hry.

Shiny Impetus

Očarování — Aura

2R

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +2/+2 a je popíchnutá. (Útočí v každé bojové fázi, je-li toho schopna, a na jiného hráče, než tebe, je-li to možné.)

Kdykoli očarovaná bytost útočí, vytvoř si token Treasure. (Je to artefakt s "T, obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy")

Spellpyre Phoenix

Bytost — Phoenix

3RR

4/2

Flying


Když Spellpyre Phoenix vstupuje na bojiště, můžeš si ze svého hřbitova vrátit do ruky cílovou kartu instant nebo sorcery se schopnostní cycling.

Na začátku každé fáze konce kola, pokud jsi toto kolo cykloval/a dvě nebo více karet, vrať Spellpyre Phoenix ze svého hřbitova do ruky.

Surly Badgersaur

Bytost — Badger Dinosaur

3R

3/3

Kdykoli zahodíš kartu bytosti, polož na Surly Badgersaur.+1/+1 žeton.


Kdykoli zahodíš kartu země, vytvoř si token Treasure. (Je to artefakt s "(It's an artifact with "T, obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy")

Kdykoli zahodíš kartu, která není ani země, ani bytost, Surly Badgersaur vyzve na souboj až jednu cílovou bytost, již nekontroluješ..

Capricopian

Bytost — Goat Hydra

XG

0/0

Capricopian vstupuje na bojiště s X +1/+1 žetony.


2: Polož na Capricopian +1/+1 žeton, pak můžeš zvolit jiného hráče jako cíl útoku Capricopian. Tuto schopnost může aktivovat pouze hráč, na kterého Capricopian útočí, a pouze v kroku ohlášení útočníků. (Nemůže útočit na hráče ji kontrolujícího.)

Curious Herd

Instant

3G

Zvol si cílového protihráče. Vytvoř si X 3/3 zelených bytostí-tokenů s typem Beast, kde X je počet artefaktů, které onen hráč kontroluje.

"Pokud nezrušíte tábor, když odcházíte, najdete ho po návratu zrušený za vás. "
—Jonald, přírodozpytec

Glademuse

Bytost — Beast

2G

2/4

Kdykoli hráč sešle kouzlo a není jeho kolo, onen hráč lízne kartu.

"Zuřivost lze občas slyšet po celém světě, ale moudrost přichází šeptem. " —Rielle, Věčnovědma

Obscuring Haze

Instant

2G

Pokud kontroluješ velitele, můžeš toto kouzlo seslat bez placení jeho manové ceny.

Udělené veškerého zranění, které by toto kolo bylo uděleno bytostmi pod kontrolou protihráčů, je zabráněno.

Ať loven či lovící, jen Kathril sám rozhoduje, kdy je spatřen.

Predatory Impetus

Očarování — Aura

4G

Očaruj bytost
Očarovaná bytost má +3/+3, musí být blokována, je-li to možné, a je popíchnutá. (Útočí v každé bojové fázi, je-li toho schopna, a na jiného hráče, než tebe, je-li to možné.)

Ravenous Gigantotherium

Bytost — Beast

5GG

3/3

Devour 3 (Jak tato bytost vstupuje na bojiště, můžeš obětovat libovolný počet bytostí. Tato bytost vstupuje na bojiště s trojnásobným počtem +1/+1 žetonů na sobě)


Když Ravenous Gigantotherium vstupuje na bojiště, udělí X zranění rozdělených dle libosti mezi X cílových bytostí, kde X je její síla. Kažá z těchto bytostí udělí počet zranění rovný její síle Ravenous Gigantotherium.

Sawtusk Demolisher

Bytost — Beast

4GG

6/6

Mutace 3G (Pokud sešleš toto kouzlo za jeho cenu mutace, polož ji na nebo pod cílovou bytost, kterou vlastníš, a která nemá typ Human. Tyto bytosti zmutují do bytosti, která je nahoře, plus všemi schopnostmi pod onou bytostí..)

Trample
Kdykoli tato bytost mutuje, znič cílový permanent, který není bytostí. Hráč jej kontrolující si vytvoří 3/3 zelenou bytost-tokeny s typem Beast.

Selective Adaptation

Sorcery

4GG

Otoč vrchních sedm karet své knihovny. Vyber si z nich kartu s flying, kartu s first strike, a tak dále pro double strike, deathtouch, haste, hexproof, nezničitelnost, lifelink, menace, reach, trample, a vigilance. Jednu z nich si dej na bojiště a zbytek do hřbitova.

Slippery Bogbonder

Bytost — Human Druid

3G

3/3

Flash


Hexproof

Když  Slippery Bogbonder vstupuje na bojiště, polož hexproof žeton na cílovou bytost. Pak přesuň libovolný počet žetonů z bytostí pod tvou kontrolou na onu bytost.

Bonder's Ornament

Artefakt

3

T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.
4T: Každ hráč kontrolující permanent jménem Bonder's Ornament lízne kartu..

"I nevlastní rodiny si zaslouží svůj rodinný znak."
—Kinnan, zázračný poutač

Manascape Refractor

Artefakt

3

Manascape Refractor vstupuje na bojiště tapnutá.


Manascape Refractor má všechny aktivované schopnosti všech zemí na bojišti.

K placení cen za aktivaci schopností Manascape Refractor můžeš používat manu, jako by šlo o manu jakékoli barvy.

Sanctuary Blade

Artefakt — Vybavení

2

Jak je Sanctuary Blade připojena na bytost, zvol si barvu.

Vybavená bytost má +2/+0 a imunitu vůči zvolené barvě.

Vybav 3

Twinning Staff

Artefakt

3

Pokud bys kopíroval/a kouzlo jednou či víckrát, zkopíruj ho tolikrát plus jednou navíc. Pro  kopii navíc si můžeš zvolit nové cíle.

7T: Zkopíruj cílové kouzlo instant nebo sorcery pod tvou kontrolou. Pro kopii si můžeš zvolit nové cíle.

Nesting Grounds

Země

T: Přidej si C.


1T: Přesuň žeton z cílového permanentu pod tvou kontrolou na jiný cílový permanent. Aktivuj tuto schopnost jen tehdy, kdy můžeš sesílat sorcery.

Grošované kožichy se proměnily v obrněné pláty. Měkké čelisti v ostré kly. Sourozenecké škádlení v hnízdě v boj o přežití.

Překlad Jan Adam, 2020