Překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele. Kontakt:  mudrc@mysticshop.cz 

Jméno

Typ

Cena

S/O

Herní text

Flavor text

Boreas Charger

Bytost — Pegasus

11

2/1

Flying


Když Boreas Charger opustí bojiště, zvol si protihráče, který kontroluje více zemí, než ty. Najdi si v knihovně počet karet s typem Plains rovný rozdílu a ukaž je. Jednu si polož na bojiště tapnutou a zbytek si dej do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.

Empyrial Storm

Sorcery

111

Když sesíláš toto kouzlo, zkopíruj jej jednou za každé seslání tvého velitele z velitelské zóny tuto hru.


Vytvoř si 4/4 bílou bytost-token s typem Angel a s flying.

Inspirující a slavný vzestup.

Heavenly Blademaster

Bytost — Angel

11

3/6

Flying, double strike


Když Heavenly Blademaster vstupuje na bojiště, můžeš na ni připojit libovolný počet Aur a Vybavení, které kontroluješ. 

Ostatní bytosti, jež kontroluješ, mají +1/+1 za každou Auru a Vybavení připojené na Heavenly Blademaster.

Loyal Unicorn

Bytost — Unicorn

11

3/4

Vigilance


Pobočník — Na začátku bojové fáze ve tvém kole, pokud kontroluješ svého velitele, je toto kolo zabráněno udělení veškerého bojového zranění, které by toto kolo bylo uděleno bytostem pod tvou kontrolou. Ostatní bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola vigilance.

Magus of the Balance

Bytost — Human Wizard

11

2/2

11, 1, Obětuj Magus of the Balance: Každý hráč si zvolí počet zemí rovný počtu zemí, které kontroluje hráč kontrolující nejméně zemí, a zbytek obětuje. Stejným způsobem všichni hráči zahodí karty a obětují bytosti.

Aminatou's Augury

Sorcery

111

Vypověz ze hry vrchních osm karet své knihovny. Můžeš z nich položit na bojiště kartu země. Do konce kola můžeš seslat z těchto karet za každý typ karty kromě země jednu kartu daného typu bez placení manové ceny. 

Echo Storm

Sorcery

111

Když sesíláš toto kouzlo, zkopíruj jej jednou za každé seslání tvého velitele z velitelské zóny tuto hru. Pro kopie si můžeš zvolit nové cíle.


Vytvoř si token, který je kopií cílového artefaktu.

Organizovaná a metodická reprodukce.

Estrid's Invocation

Očarování

11

Můžeš nechat Estrid's Invocation vstoupit na bojiště jako kopii libovolného očarování pod tvou kontrolou, kromě toho, ž e navíc má „Na začátku své udržovací fáze můžeš toto očarování vypovědět ze hry. Pakliže tak učiníš, vrať jej na bojiště pod kontrolu vlastníka.“

Očarovatelé přidávají světu kolem sebe vrstvy a vrstvy další komplexnosti.

Ever-Watching Threshold

Očarování

11

Kdykoli protihráč zaútočí na tebe nebo na sférochodce pod tvou kontrolou s jednou nebo více bytostmi, lízni kartu

"Myslíte, že o nás vědí?"
Orlo, gobliní lupič

Loyal Drake

Bytost — Drake

11

2/2

Flying


Pobočník — Na začátku bojové fáze ve tvém kole, pokud kontroluješ svého velitele, lízni  kartu.

"Holubi a holubice jsou pro amatéry. Když posílám zprávu, chci, aby uměla ukázat zuby. "
Aeschel, královská diplomatka

Octopus Umbra

Očarování — Aura

111

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má základní sílu a odolnost 8/8 a „Kdykoli tato bytost útočí, můžeš tapnout cílovou bytost se silou 8 a méně.“


Totem armor (Pokud by měla očarovaná bytost být zničena, namísto toho z ní odstrań všechna zranění a znič tuto Auru.)

Primordial Mist

Očarování

11

Na začátku své fáze konce kola můžeš manifestovat vrchní kartu své knihovny. (Polož onu kartu na bojiště lícem dolů jako 2/2 bytost. Kdykoli ji za její manovou cenu obrať lícem vzhůru, pokud se jedná o kartu bytosti.)


Vypověz ze hry permanent lícem dolů, jenž kontroluješ: Můžeš onu kartu toto kolo seslat. (Stále platíš její ceny. Stále platí časová omezení.)

Vedalken Humiliator

Bytost — Vedalken Wizard

11

3/4

Metalcraft — Kdykoli Vedalken Humiliator útočí, pokud kontroluješ tři nebo více artefaktů, bytosti pod kontrolou tvých protihráčů ztrácí do konce kola veškeré schopnosti a do konce kola mají základní sílu a odolnost 1/1.

"A kdo mne jako zastaví? Ty? "

Bloodtracker

Bytost — Vampire Wizard

11

2/2

Flying


1, Zaplať 2 životy: Polož na Bloodtracker +1/+1 žeton.

Když Bloodtracker opustí bojiště, lízni kartu za každý +1/+1 žeton na ní.

"Utíkejte si, jak chcete. Čím dále  poběžíte, tím výrazněji vycítím váš tep. "

Entreat the Dead

Sorcery

11111

Vrať X cílových karet bytostí ze svého hřbitova na bojiště.


Miracle
111(Můžeš tuto kartu seslat za její miracle cenu, pokud je to první karta, kterou sis toto kolo líznul/a.)

Loyal Subordinate

Bytost — Zombie

11

3/1

Menace


Pobočník —
Na začátku bojové fáze ve tvém kole, pokud kontroluješ svého velitele, každý protihráč ztrácí 3 životy.

Zombie pracují nejlépe, pokud jsou dobře nakrmené, takže se vyplácí nechat je jíst při práci.

Night Incarnate

Bytost — Elemental

11

3/4

Deathtouch


Když Night Incarnate opustí bojiště, všechny bytostí získávají do konce kola -3/-3.


Evoke
11(Můžeš toto kouzlo seslat za jeho evoke cenu. Pokud tak učiníš, je obětováno, když přijde na bojiště.)

Skull Storm

Sorcery

111

Když sesíláš toto kouzlo, zkopíruj jej jednou za každé seslání tvého velitele z velitelské zóny tuto hru.


Každý protihráč obětuje bytost. Každý protihráč, který nemůže tak učinit, ztratí polovinu životů, zaokrouhleno nahoru.

Rychlý a katastrofický úpadek.

Sower of Discord

Bytost — Demon

111

6/6

Flying


Jak Sower of Discord vstupuje na bojiště, zvol si dva hráče. Když je jednomu ze zvolených hráčů uděleno zranění, druhý zvolený hráč také ztrácí odpovídající počet životů.

Emissary of Grudges

Bytost — Efreet

11

6/5

Flying, haste


Jak Emissary of Grudges vstupuje na bojiště, tajně si vyber protihráče.


Odhal vybraného hráče: Zvol si nové cíle pro cílové kouzlo nebo schopnost, pokud je kontrolována vybraným hráčem a cílí tebe nebo permanent pod tvou kontrolou. Aktivuj tuto schopnost jen jednou.

Enchanter's Bane

Očarování

11

Na začátku tvé fáze konce kola udělí cílové očarování počet zranění rovný své převedené manové ceně hráči, který jej kontroluje, pokud jej onen hráč neobětuje.

Ti, kdo se nenaučí respektovat moc, jí jsou zakrátko pohlceni.

Fury Storm

Instant

111

Když sesíláš toto kouzlo, zkopíruj jej jednou za každé seslání tvého velitele z velitelské zóny tuto hru. Pro kopie si můžeš zvolit nové cíle.


Zkopíruj cílové kouzlo instant nebo sorcery. Pro kopii si můžeš zvolit nové cíle.

Loyal Apprentice

Bytost — Human Artificer

11

2/1

Haste


Pobočník — Na začátku bojové fáze ve tvém kole, pokud kontroluješ svého velitele, vytvoř si 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Thopter a s flying. Onen token získává do konce kola haste.

Pro ty s vědomostmi je moudré naslouchat těm s představivostí.

Nesting Dragon

Bytost — Dragon

111

5/4

Flying


Landfall — Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu země, vytvoř si 0/2 červenou bytost s typy Dragon Egg, s defender a s "Když tato bytost zemře, vytvoř si 2/2 červenou bytost-token s typem Dragon, s flying a s ‘
1: Tato bytost získává do konce kola +1/+0.'"

Reality Scramble

Sorcery

111

Polož cílový permanent, jenž kontroluješ, na spodek své knihovny. Otáčej karty z vršku své knihovny, dokud neotočíš kartu sdílející s oním permanentem typ karty. Polož onu kartu na bojiště a zbytek na spodek knihovny v náhodném pořadí.


Retrace (Můžeš tuto kartu seslat ze hřbitova, když navíc k zaplacení jejích ostatních cen zahodíš kartu země.)

Saheeli's Directive

Sorcery

1111

Improvise (Každý artefakt, který tapneš poté, co jsi skončil s aktivací manových schopností, zaplatí za 1.)


Otoč vrchnícch X karet své knihovny. Můžeš na bojiště z těchto karet položit libovolný počet artefaktů s převedenou manovou cenou X a méně. Pak odlož zbytek otočených karet do hřbitova.

Treasure Nabber

Bytost — Goblin Rogue

11

3/2

Kdykoli protihráč tapne artefakt pro manu, získáváš do konce svého příštího kola nad daným artefaktem kontrolu.

Pravidlo starýho Navrátila je uznáváno každým hledačem blejskavejch věciček.

Varchild, Betrayer of Kjeldor

Legendární bytost — Human Knight

11

3/3

Kdykoli Varchild, Betrayer of Kjeldor udělí bojové zranění hráči, onen hráč si vytvoří odpovídající počet 1/1 červených bytostí-tokenů s typem Survivor..


Bytosti s typem Survivor pod kontrolou tvých protihráčů nemohou blokovat, ani útočit na tebe nebo sférochodce pod tvou kontrolou.


Když Varchild opustí bojiště, získáváš kontrolu nad všemi bytostmi s typem Survivor.

Crash of Rhino Beetles

Bytost — Insect

11

5/5

Trample


Crash of Rhino Beetles má +10/+10, pokud kontroluješ deset a více zemí.

"Když se stádo pohne, měl bys i ty. "
Yon Basrel, specialista na přežití z Oran-Riefu

Genesis Storm

Sorcery

111

Když sesíláš toto kouzlo, zkopíruj jej jednou za každé seslání tvého velitele z velitelské zóny tuto hru.


Otáčej karty z vršku své knihovny, dokud neotočíš kartu permanentu který není země. Polož onu kartu na bojiště a zbytek na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Loyal Guardian

Bytost — Rhino

11

4/4

Trample


Pobočník — Na začátku bojové fáze ve tvém kole, pokud kontroluješ svého velitele, polož na každou bytost pod svou kontrolou +1/+1 žeton.

Každá jizva na jeho kůži je odznakem cti.

Myth Unbound

Očarování

11

Tvůj velitel stojí o 1 méně za každé jeho seslání z velitelské zóny v této hře.


Kdykoli je tvůj velitel položen odkudkoli do velitelské zóny, lízni kartu.

Je pouze maličko jmen, které rezonují celým Multivesmírem.

Nylea's Colossus

Očarování Bytost — Giant

11

6/6

Constellation — Kdykoli Nylea's Colossus nebo jiné očarování vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, zdvojnásob do konce kola sílu a odolnost cílové bytosti. 

"Těm, kdož touží po mé ochraně, se jí dostane."
Nylea, bohyně lovu

Ravenous Slime

Bytost — Ooze

11

1/1

Ravenous Slime nemůže být blokována bytostmi se silou 2 a méně.


Pokud by měla bytost pod kontrolou protihráče zemřít, namísto toho ji vypověz ze hry a polož na Ravenous Slime počet +1/+1 žetonů rovný síle oné bytosti.

Smrt se eventuálně přičvachtá ke každému.

Turntimber Sower

Bytost — Elf Druid

11

3/3

Kdykoli je jedna nebo více karet zemí odložena odkudkoli do tvého hřbitova, vytvoř si 0/1 zelenou bytost-token s typem Plant.


1, Obětuj tři bytosti: Vrať si ze svého hřbitova do ruky cílovou kartu země.

"Rány Zendikaru mohou být zhojeny."

Whiptongue Hydra

Bytost — Lizard Hydra

11

4/4

Reach


Když Whiptongue Hydra vstupuje na bojiště, znič všechny bytosti s flying. Za každou takto zničenou bytost polož na Whiptongue Hydra +1/+1 žeton.

"Kampak zmizeli všichni ptáčci?"
Kaldrin, turista v džungli

Aminatou, the Fateshifter

Legendární sférochodecAminatou

111

3

+1: Lízni kartu, pak polož kartu ze své ruky na vršek své knihovny.


−1: Vypověz ze hry jiný cílový permanent, jenž vlastníš, pak jej vrať na bojiště pod svou kontrolu.


−6: Zvol si vlevo nebo vpravo. Každý hráč získává kontrolu nad všemi permanenty kromě Aminatou, the Fateshifter, které nejsou země, kontrolovanými dalším hráčem ve zvoleném směru.


Aminatou, the Fateshifter může být tvým velitelem.

Arixmethes, Slumbering Isle

Legendární bytost — Kraken

111

12/12

Arixmethes, Slumbering Isle vstupuje na bojiště tapnutá s pěti žetony spánku.


Má-li Arixmethes na sobě žeton spánku, je zemí. (Není bytostí.)


Kdykoli sešleš kouzlo, můžeš z Arixmethes odstranit žeton spánku.


1: Přidej si  11.

Brudiclad, Telchor Engineer

Legendární artefaktová bytost — Artificer

111

4/4

Bytosti-tokeny pod tvou kontrolou  mají haste.


Na začátku bojové fáze ve tvém kole si vytvoř 2/1 modrou artefaktovou bytost-token s typem Myr. Pak si můžeš zvolit token pod tvou kontrolou. Pakliže tak učiníš, každý další token pod tvou kontrolou se stává kopí onoho tokenu.

Estrid, the Masked

Legendární sférochodecEstrid

1111

3

+2: Odtapni každý očarovaný permanent pod tvou kontrolou.


−1: Vytvoř si bílé očarování-token s typem Aura jménem Mask připojené na jiný cílový permanent. Onen token má „očaruj bytost“ a totem armor.


7:  Polož vrchních sedm karet své knihovny do hřbitova. Vrať si všechny karty očarování, které nejsou Aury, ze svého hřbitova na bojiště, pak učiň to samé pro Aury.


Estrid, the Masked může být tvým velitelem.

Gyrus, Waker of Corpses

Legendární bytost — Hydra

1111

0/0

Gyrus, Waker of Corpses vstupuje na bojiště s počtem +1/+1 žetonů rovných počtu many, která byla na její seslání použita.

Kdykoli Gyrus útočí, můžeš vypovědět cílovou kartu bytosti s menší silou ze svého hřbitova. Pakliže tak učiníš, vytvoř si token, který je kopií oné bytosti, tapnutý a útočící. Na konci bojové fáze onen token vypověz ze hry.

Kestia, the Cultivator

Legendární očarování bytost — Nymph

1111

4/4

Bestow 1111 (Pokud sešleš toto kouzlo za jeho bestow cenu, je to kouzlo typu Aura s „očaruj bytost“. Pokud není připojeno na bytosti, stává se znovu bytostí.)


Očarovaná bytost má +4/+4.


Kdykoli útočí jakákoli očarovaná bytost nebo očarování-bytost pod tvou kontrolou, lízni kartu.

Lord Windgrace

Legendární sférochodecWindgrace

1111

5

+2: Zahoď kartu, pak kartu lízni. Pokud byla takto zahozena karta země, lízni další kartu.


−3: Vrať až dvě cílové karty zemí ze svého hřbitova na bojiště.


−11: Znič až šest cílových permanentů, které nejsou země, pak si vytvoř šest 2/2 zelených bytostí-tokenů s typem Cat Warrior a s forestwalk. 


Lord Windgrace může být tvým velitelem.

Saheeli, the Gifted

Legendární sférochodecSaheeli

111

4

+1: Vytvoř si 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Servo


+1: Příští kouzlo, které toto kolo sešleš, tě stojí k seslání o
1méně za každý artefakt, který ve chvíli jeho sesílání kontroluješ.


−7: Za každý artefakt pod tvou kontrolou si vytvoř token, který je jeho kopií. Ony tokeny mají haste. Na konci příští fáze konce kola je vypověz ze hry.


Saheeli, the Gifted může být tvým velitelem.

Tawnos, Urza's Apprentice

Legendární bytost — Human Artificer

11

1/3

Haste


11, 1: Zkopíruj cílovou aktivovanou nebo spouštěnou schopnost, jenž kontroluješ, z artefaktového zdroje. Pro kopii si můžeš zvolit nové cíle. (Manové schopnosti nelze cílit.)

"Můj mistr věří, že nic není nedosažitelné."

Thantis, the Warweaver

Legendární bytost — Spider

1111

5/5

Vigilance, reach


Všechny bytosti útočí každou bojovou fázi, jsou-li toho schopny.


Kdykoli útočí bytost na tebe nebo sférochodce pod tvou kontrolou, polož na Thantis, the Warweaver +1/+1 žeton.

Spřádá síť, které málokdo odolá. Její sladká vůně probouzí chaos v každém srdci.

Tuvasa the Sunlit

Legendární bytost — Merfolk Shaman

111

1/1

Tuvasa the Sunlit má +1/+1 za každé očarování, jež kontroluješ.


Kdykoli sešleš své první kouzlo očarování v daném kole, lízni kartu.

"Můj lid zde byl vždy, a zde také zůstaneme "

Varina, Lich Queen

Legendární bytost — Zombie Wizard

1111

4/4

Kdykoli útočíš s jednou nebo více bytostmi typu Zombie, lízni odpovídající počet karet a pak odpovídající počet karet zahoď. Získáváš odpovídající počet životů.


1, Vypověz ze hry dvě karty ze svého hřbitova: Vytvoř si tapnutou 2/2 černou bytost-token s typem Zombie.

Windgrace's Judgment

Instant

111

U libovolného počtu protihráčů znič cílový permanent, který není země, jenž daný hráč kontroluje.

Ne všichni, kdo si pamatují Urzu, na něj vzpomínají rádi.

Xantcha, Sleeper Agent

Legendární bytost — Minion

111

5/5

Jak Xantcha, Sleeper Agent vstupuje na bojiště, získává nad ní kontrolu protihráč dle tvé volby.

 
Xantcha útočí každé kolo, je-li toho schopna, a nemůže útočit na svého vlastníka ani na sférochodce pod kontrolou svého vlastníka.


1: Hráč kontrolující Xantcha, Sleeper Agent ztrácí 2 životy a  lízneš kartu. Tuto schopnost může aktivovat jakýkoli hráč.

Yennett, Cryptic Sovereign

Legendární bytost — Sphinx

1111

3/5

Flying, vigilance, menace


Kdykoli Yennett, Cryptic Sovereign útočí, otoč vrchní kartu své knihovny. Pokud má ona karta lichou převedenou manovou cenu, můžeš ji seslat bez placení manové ceny. Jinak lízni kartu.

Mluví v hádankách, které rozluští pouze její učedníci.

Yuriko, the Tiger's Shadow

Legendární bytost — Human Ninja

111

1/3

Commander ninjutsu 11(11,Vrať si do ruky neblokovanou útočící bytost, již kontroluješ: Polož tuto kartu ze své ruky nebo velitelské zóny na bojiště, tapnutou a útočící.)


Kdykoli bytost s typem Ninja pod tvou kontrolou uděljí bojové zranění hráči, otoč vrchní kartu své knihovny a dej si ji do ruky. Každý protihráč ztrácí počet životů rovný převedené manové ceně oné karty.

Ancient Stone Idol

Artefaktová bytost — Golem

1

12/12

Flash


Toto kouzlo stojí k seslání o 
1 méně za každou útočící bytost.


Trample


Když Ancient Stone Idol zemře, vytvoř si 6/12 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Construct a s trample.

Coveted Jewel

Artefakt

1

Když Coveted Jewel vstupuje na bojiště, lízni tři karty.


1: Přidej si tři many jakékoli barvy.


Kdykoli jedna nebo více bytostí pod kontrolou jednoho protihráče útočí na tebe a nejsou blokovány, onen hráč si lízne  tři karty a získává kontrolu nad Coveted Jewel. Odtapni ji.

Endless Atlas

Artefakt

1

1, 1: Lízni kartu. Aktivuj tuto schopnost pouze pokud kontroluješ tři nebo více zemí s totožným jménem.

Strážen kartografy, opovrhován vojevůdci, toužebně hledán dobrodruhy.

Geode Golem

Artefaktová bytost — Golem

1

5/3

Trample


Když  Geode Golem udělí bojové zranění hráči, můžeš seslat svého velitele z velitelské zóny bez placení jeho manové ceny (Stále platíš dodatečné ceny, včetně „velitelské přirážky“.)

Retrofitter Foundry

Artefakt

1

1: Odtapni Retrofitter Foundry.


1, 1: Vytvoř si 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Servo..


1, 1, Obětuj permanent s typem Servo: Vytvoř si 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Thopter a s flying.


1, Obětuj permanent s typem Thopter: Vytvoř si 4/4  bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Construct.

Forge of Heroes

Země

1:Přidej si 1.


1: Zvoli si cílového velitele, který toto kolo vstoupil na bojiště. Polož na něj +1/+1 žeton, je-li to bytost a žeton loajality, je-li to sférochodec.

Historie není jemně upředenou tapiserií, je ukuta ohněm.

Isolated Watchtower

Země

1: Přidej si 1.


1, 1: Proveď scry 1, pak můžeš otočit vrchní kartu své knihovny. Je-li takto otočena karta základní země, polož si ji na bojiště tapnutou. Aktivuj tuto schopnost jen tehdy, pokud protihráč kontroluje alespoň o dvě země více, než ty.