Překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele.

Kontakt:mudrc@mysticshop.cz

fb_cover_mtgcommander2017.jpg

Jméno

Typ

Cena

S/O

Herní text

Flavor text

Alms Collector

Bytost  — Cat Cleric

11

3/4

Flash


Pokud by si měl protihráč líznout dvě a více karet, namísto toho si lízneš ty a onen hráč po jedné kartě.

"Není spravedlivé, pokud někteří profitují a jiní ne."

Balan, Wandering Knight

Legendární bytost  — Cat Knight

111

3/3

First strike


Balan, Wandering Knight má double strike, pokud je na ní připojeno dvě nebo více Vybavení.


11: Připoj veškeré Vybavení, jež kontroluješ, na Balan..

"Jakou zbraň si vezmeš proti někomu, kdo je ovládá všechny?"

Curse of Vitality

Očarování — Aura Curse

11

Očaruj hráče


Kdykoli je na očarovaného hráče zaútočeno, získáváš  2 životy. Každý protihráč útočící na onoho hráče učiní totéž.

Dobré zdraví přitahuje mnohých dychtivých následovníků.

Fortunate Few

Sorcery

111

 

Zvol si permanent,který nekontroluješ a který není země, pak si každý další hráč zvolí permanent,který nekontroluje a který není země, který takto ještě zvolen nebyl. Znič všechny ostatní permanenty, které nejsou země. 

". . . Už je po všem?"

Kindred Boon

Očarování

111

Jak Kindred Boon vstupuje na bojiště, zvol si typ bytosti.

11: Polož na cílovou bytost zvoleného typu, již kontroluješ, žeton božství.


Každá bytost pod tvou kontrolou s žetonem božství na sobě má nezničitelnost.

Scalelord Reckoner

Bytost  — Dragon

111

4/4

Flying


Kdykoli se permanent s typem Dragon pod tvou kontrolou stane cílem kouzla nebo schopnosti pod kontrolou protihráče, znič cílový permanent, jenž není země, pod kontrolou onoho hráče.

Dračí spravedlnost si žádá více, než jen oko za oko.

Stalking Leonin

Bytost  — Cat Archer

11

3/3

Když  Stalking Leonin vstupuje na bojiště, tajně si zvol protihráče.


Odhal hráče, kterého sis zvolil: Vypověz ze hry cílovou bytost útočící na tebe, pokud ji kontroluje zvolený hráč. Aktivuj tuto schopnost jen jednou.

Teferi's Protection

Instant

11

 

Do tvého dalšího kola se tvůj počet životů nemůže změnit a máš imunitu proti všemu. Všechny permanenty pod tvou kontrolou odfázují. (Když jsou odfázované, pokládají se za neexistující. Přifázují zpět před odtapnutím ve tvé odtapovací fázi.)


Vypověz Teferi's Protection ze hry.

Curse of Verbosity

Očarování — Aura Curse

11

Očaruj hráče


Kdykoli je na očarovaného hráče zaútočeno, lízni kartu. Každý protihráč útočící na onoho hráče učiní totéž.

Plané žvanění přitahuje mnohých dychtivých uší.

Galecaster Colossus

Bytost  — Giant Wizard

111

5/6

Tapni odtapnutý permanent s typem Wizard, jenž kontroluješ: Vrať cílový permanent, jenž nekontroluješ a který není země, do ruky vlastníka.

Rozdrcené kosti, rozbité sklo a polámané vraky tvoří písek pláží jeho pobřeží.

Kindred Discovery

Očarování

111

Jak Kindred Discovery vstupuje na bojiště, zvol si typ bytosti.


Kdykoli bytost zvoleného typu vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu nebo útočí, lízni kartu.

Jen málo věcí se v moři doopravdy „ztratí“.

Magus of the Mind

Bytost  — Human Wizard

111

4/5

1, 1, Obětuj Magus of the Mind: Zamíchej si knihovnu, pak vypověz ze hry X vrchních karet, kde X je jedna plus počet kouzel, které byly toto kolo zahrány. Do konce kola můžeš takto vypovězené karty zahrát bez placení jejich manové ceny.

"Ukáži ti, po čem doopravdy toužíš. "

Portal Mage

Bytost  — Human Wizard

11

2/2

Flash


Když Portal Mage vstupuje na bojiště v kroku ohlášení útočníků, můžeš si znovu zvolit, na kterého hráče či sférochodce bude útočit cílová útočící bytost. (Nemůže útočit na hráče ji kontrolujícího nebo na jím kontrolované sférochodce.)

Bloodline Necromancer

Bytost  — Vampire Wizard

11

3/2

Lifelink


Když Bloodline Necromancer vstupuje na bojiště, můžeš si vrátit na bojiště ze svého hřbitova cílovou kartu bytosti s typem Vampire nebo Wizard.

"Závoj smrti před naším druhem mnoho neukryje. "

Boneyard Scourge

Bytost  — Zombie Dragon

111

4/3

Flying

Kdykoli zemře bytost s typem Dragon pod tvou kontrolou, pokud je Boneyard Scourge ve tvém hřbitově, můžeš zaplatit  11. Pakliže tak učiníš, vrať Boneyard Scourge ze svého hřbitova na bojiště.

Smrt přilétá na zcizených kostech a potrhaných křídlech.

Curse of Disturbance

Očarování — Aura Curse

11

Očaruj hráče


Kdykoli je na očarovaného hráče zaútočeno, polož si na bojiště 2/2 černou bytost-token s typem Zombie. Každý protihráč útočící na onoho hráče učiní totéž.

Zvuky života přitahují mnohých nespočinuvších duší.

Kheru Mind-Eater

Bytost  — Vampire

11

1/3

Menace


Kdykoli Kheru Mind-Eater udělí bojové zranění hráči, onen hráč vypoví ze hry ze své ruky kartu lícem dolů.

Na karty vypovězené ze hry pomocí Kheru Mind-Eater se můžeš dívat a můžeš je hrát.

Kindred Dominance

Sorcery

111

 

Zvol si typ bytosti. Znič všechny bytosti, který zvolený typ nemají.

Nakonec světla potemní, země zahyne, a zůstanou pouze mrtví a zkažení.

New Blood

Sorcery

111

Jako dodatečnou cenu k seslání New Blood tapni netapnutý permanent s typem Vampire pod tvou kontrolou.

Získáváš kontrolu nad cílovou bytostí. Změň text oné bytosti tak, že všechny výskyty jednoho typu bytosti nahradíš typem Vampire.

"No není to takhle lepší?"
—Olivia Voldaren

Patron of the Vein

Bytost  — Vampire Shaman

111

4/4

Flying


Když  Patron of the Vein vstupuje na bojiště,  znič cílovou bytost pod kontrolou protihráče.

Kdykoli bytost pod kontrolou protihráče zemře, vypověz ji ze hry a polož +1/+1 žeton na každou bytost typu Vampire pod tvou kontrolou.

Vindictive Lich

Bytost  — Zombie Wizard

11

4/1

Když Vindictive Lich zemře, zvol si jedno nebo více. Každý mód musí cílit jiného hráče.


• Cílový protihráč obětuje bytost.
• Cílový protihráč zahodí dvě karty.
• Cílový protihráč ztrácí 5 životů.

Srdce, mysl, duše – všechny jsou zbraněmi..

Bloodsworn Steward

Bytost  — Vampire Knight

111

4/4

Flying


Bytosti-velitelé pod tvou kontrolou mají +2/+2 a haste.

"Můj pán povede a já budu následovat – na bojiště, do hrobu, i dále."

Crimson Honor Guard

Bytost  — Vampire Knight

111

4/5

Trample


Na začátku fáze konce kola každého hráče udělí Crimson Honor Guard 4 zranění onomu hráči, pokud onen hráč nekontroluje svého velitele.

Ani ti nejlepší vojáci nestojí za nic, nemají-li ruce a oči, které by je vedly.

Curse of Opulence

Očarování — Aura Curse

1

Očaruj hráče


Kdykoli je na očarovaného hráče zaútočeno, vytvoř si bezbarvý artefakt-token s typem Gold. Má „Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy do svého manového poolu. " Každý protihráč útočící na onoho hráče učiní totéž.

Zvonící mince přitahují mnohých žádostivých rukou.

Disrupt Decorum

Sorcery

111

Popíchni všechny bytosti, které nekontroluješ. (Do začátku tvého dalšího kola ony bytosti útočí v každé bojové fázi, jsou-li toho schopny, a na jiného hráče, než tebe, je-li to možné.)

Večeře a politika se nedoporučují míchat.

Izzet Chemister

Bytost  — Goblin Wizard

11

1/3

Haste


1, 1: Vypověz cílovou kartu instant nebo sorcery ze svého hřbitova.

11, 1, Obětuj Izzet Chemister: Sešli libovolné množství karet vypovězených pomocí Izzet Chemister bez placení jejich manových cen.

Kindred Charge

Sorcery

111

Zvol si typ bytosti. Za každou bytost onoho typu, již kontroluješ, si vytvoř token, který je její kopií. Ony tokeny mají haste. Na konce příští fáze konce kola je obětuj.

Pro gobliny je kvantita kvalitou.

Shifting Shadow

Očarování — Aura

11

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má haste a „Na začátku tvé udržovací fáze tuto bytost znič. Otáčej knihy z vršku knihovny, dokud neotočíš kartu bytosti. Dej si onu kartu na bojiště a připoj na ni Shifting Shadow. Všechny takto otočené karty si dej na spodek knihovny v náhodném pořadí. "

Territorial Hellkite

Bytost  — Dragon

111

6/5

Flying, haste


Na začátku bojové fáze ve tvém kole si zvol náhodně soupeře, na nějž Territorial Hellkite v minulé bojové fázi neútočila. Territorial Hellkite na onoho hráče v tomto souboji útočí, je-li toho schopna. Pokud si nemůžeš takto zvolit žádného hráče, tapni Territorial Hellkite.

Curse of Bounty

Očarování — Aura Curse

11

Očaruj hráče


Kdykoli je na očarovaného hráče zaútočeno, odtapni všechny permanenty, jež kontroluješ a nejsou to země. Každý protihráč útočící na onoho hráče odtapne všechny permanenty, jež kontroluje a nejsou to země. 

Lákavé vůně přitahují mnohých slintajících tlam.

Hungry Lynx

Bytost  — Cat

11

2/2

Permanenty s typem Cat pod tvou kontrolou mají imunitu vůči kartám s typem Rat. (Nemohou být blokovány, cíleny ani jim nemůže být uděleno zranění čímkoli s typem Rat.)


Na začátku tvé fáze konce kola si cílový protihráč vytvoří 1/1 černou bytost-token s typem Rat a s deathtouch.

Kdykoli zemře bytost s typem Rat, polož +1/+1 žeton na každý permanent s typem Cat pod tvou kontrolou.

Kindred Summons

Instant

111

Zvol si typ bytosti. Otáčej karty z vršku své knihovny, dokud neotočíš X karet bytostí zvoleného typu, kde X je počet bytostí onoho typu, jež kontroluješ. Tyto karty polož na bojiště, zbytek odhalených karet si zamíchej do knihovny.

Qasali Slingers

Bytost  — Cat Warrior

11

3/5

Reach

Kdykoli Qasali Slingers nebo jiný permanent s typem Cat vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, můžeš zničit cílový artefakt nebo očarování.

Všechno bude v prach obráceno, ať už časem, nebo silou.

Traverse the Outlands

Sorcery

11

Najdi si v knihovně až X karet základních zemí, kde X je nejvyšší síla mezi bytostmi pod tvou kontrolou. Ony karty si polož na bojiště tapnuté a pak si zamíchej knihovnu.

S takovými obřími kročejem je všechno v dochozí vzdálenosti.

Arahbo, Roar of the World

Legendární bytost  — Cat Avatar

111

5/5

Eminence — Na začátku tvé bojové fáze, je-li Arahbo, Roar of the World ve velitelské zóně nebo na bojišti, jiná cílová bytost s typem Cat pod tvou kontrolou získávádo konce kola +3/+3.

Kdykoli útočí jiná bytost s typem Cat pod tvou kontrolou, můžeš zaplatit 111. Pakliže tak učiníš, získává +X/+X a trample do konce kola, kde X je její síla.

Edgar Markov

Legendární bytost  — Vampire Knight

1111

4/4

Eminence — Kdykoli sešleš jiné kouzlo s typem Vampire, je-li Edgar Markov ve velitelské zóně nebo na bojišti, vytvoř si 1/1 černou bytost-token s typem Vampire.

 
First strike, haste


Kdykoli Edgar Markov útočí, polož +1/+1 žeton na každou bytost  typem Vampire pod tvou kontrolou.

Fractured Identity

Sorcery

111

Vypověz ze hry cílový permanent, jenž není země. Každý hráč kromě hráče jej kontrolujícího si položí do hry token, který je kopií onoho permanentu.

Sebereflexe není bez rizik.

Inalla, Archmage Ritualist

Legendární bytost  — Human Wizard

1111

4/5

Eminence — Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu permanent s typem Wizard, jenž není token, je-li Inalla, Archmage Ritualist ve velitelské zóně nebo na bojišti, můžeš zaplatit 1. Pakliže tak učiníš, vytvoř si token, jenž je kopií daného permanentu s typem Wizard. Token získává haste. Na konci příští fáze konce kola jej vypověz ze hry.

.
Tapni pět odtaplých permanentů s typem Wizard, jež kontroluješ: Cílový hráč ztrácí 7 životů.

Kess, Dissident Mage

Legendární bytost  — Human Wizard

1111

3/4

Flying


Během každého tvého kola můžeš seslat kartu instant nebo sorcery ze svého hřbitova. Pokud by měla takto seslaná karta být ono kolo odložena do hřbitova, namísto toho ji vypověz ze hry.

"Ztráta tu postrádá významu. Nemůžete vzít nic těm, co nic nemají."

Licia, Sanguine Tribune

Legendární bytost  — Vampire Soldier

1111

4/4

Licia, Sanguine Tribune stojí s seslání o 1 méně za každý 1 život, který jsi toto kolo získal/a.


First strike, lifelink

Zaplať 5 životů: Polož na Licii tři +1/+1 žetony. Aktivuj tuto schopnost pouze ve svém kole a pouze jednou za kolo.

"Svou krev, svůj život, dám vše výměnou za vítězství. "

Mairsil, the Pretender

Legendární bytost  — Human Wizard

1111

4/4

Když Mairsil, the Pretender vstupuje na bojiště, můžeš vypovědět ze své ruky nebo hřbitova ze hry kartu bytosti nebo artefaktu a dát na ni žeton klece.


Mairsil, the Pretender má všechny aktivované schopnosti všech karet vypovězených ze hry, které vlastníš a které mají na sobě žeton klece. Každou z těchto schopností můžeš aktivovat jen jednou za kolo.

Mathas, Fiend Seeker

Legendární bytost  — Vampire

111

3/3

Menace


Na začátku tvé fáze konce kola polož na cílovou bytost pod kontrolou protihráče žeton odměny. Dokud má ona bytost na sobě žeton odměny, má „Když tato bytost zemře, každý protihráč si lízne kartu a získává 2 životy.“

"Všichni budou vědět o tvých zločinech. "

Mirri, Weatherlight Duelist

Legendární bytost  — Cat Warrior

111

3/2

First strike


Kdykoli Mirri, Weatherlight Duelist útočí, každý protihráč nemůže blokovat v žádné bojové fázi více než jednou bytostí.


Pokud je Mirri, Weatherlight Duelist tapnutá, nemůže na tebe v žádné bojové fázi útočit více než jedna bytost.

Nazahn, Revered Bladesmith

Legendární bytost  — Cat Artificer

111

5/4

Když Nazahn, Revered Bladesmith vstupuje na bojiště, najdi si v knihovně kartu Vybavení a ukaž ji. Pokud jsi takto našel/našla kartu jménem Hammer of Nazahn, dej si ji na bojiště. Jinak si ji dej do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.

Kdykoli jakákoli vybavená bytost pod tvou kontrolou útočí, můžeš tapnout cílovou bytost pod kontrolou bránícího se hráče.

O-Kagachi, Vengeful Kami

Legendární bytost  — Dragon Spirit

111111

6/6

Flying, trample


Kdykoli O-Kagachi, Vengeful Kami udělí bojové zranění hráči, pokud na tebe onen hráč ve svém posledním kole útočil, vypověz ze hry cílový permanent, jenž není země, pod kontrolou onoho protihráče.

Na jeho popud začala Válka s kami, aby získal zpět To, jenž bylo zcizeno.

Taigam, Ojutai Master

Legendární bytost  — Human Monk

111

3/4

Kouzla typu instant, sorcery a Dragon pod tvou kontrolou nemohou být zrušena kouzly ani schopnostmi.


Kdykoli sešleš kouzlo instant nebo sorcery ze své ruky, pokud Taigam, Ojutai Master toto kolo útočila, ono kouzlo získává rebound. (
Vypověz jej po jeho vyhodnocení ze hry. Na začátku tvé další udržovací (upkeep) fáze můžeš toto kouzlo seslat z vypovězené zóny bez placení jeho manové ceny.)

Taigam, Sidisi's Hand

Legendární bytost  — Human Wizard

111

3/4

Přeskakuješ svou fázi lízání.


Na začátku své udržovací fáze se podívej na vrchní tři karty své knihovny. Jednu si dej do ruky a zbytek do hřbitova.


1, 1, Vypověz ze hry X karet ze svého hřbitova: Cílová bytost získává do konce kola -X/-X.

The Ur-Dragon

Legendární bytost  — Dragon Avatar

111111

10/10

Eminence — Je-li The Ur-Dragon ve velitelské zóně nebo na bojišti, ostatní kouzla s typem Dragon tě stojí k seslání o 1 méně.

.
Flying


Kdykoli útočí jedna nebo více bytostí s typem Dragon, jež kontroluješ, lízni si odpovídající počet karet, pak můžeš ze své ruky položit na bojiště kartu permanentu.

Wasitora, Nekoru Queen

Legendární bytost  — Cat Dragon

1111

5/4

Flying, trample


Kdykoli Wasitora, Nekoru Queen udělí bojové zranění hráči, onen hráč obětuje bytost. Pokud nemůže, vytvoř si 3/3 červeno-zeleno-černou bytost-token s typem Cat Dragon a s flying.

Kdysi zuřivá protivnice se stala jednou z nejmocnějších ochránkyň Madary.

Bloodforged Battle-Axe

Artefakt — Vybavení

1

Vybavená bytost má +2/+0.


Kdykoli vybavená bytost udělí bojové zranění hráči, vytvoř si token, který je kopií  Bloodforged Battle-Axe.


Vybav
1

Prolitá krev si vždy žádá více sebe sama.

Hammer of Nazahn

Legendární Artefakt — Vybavení

1

Kdykoli Hammer of Nazahn nebo jiné Vybavení vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, můžeš ono Vybavení připojit na cílovou bytost pod svou kontrolou..


Vybavená bytost má +2/+0 a nezničitelnost.


Vybav
1

Heirloom Blade

Artefakt — Vybavení

1

Vybavená bytost má +3/+1.


Kdykoli vybavená bytost zemře, můžeš otáčet vrchní karty své knihovny, dokud neotočíš kartu bytosti, která s ní sdílí typ bytosti. Onu kartu si dej do ruky a zbytek na spodek knihovny v náhodném pořadí.

 
Vybav
1

Herald's Horn

Artefakt

1

Jak Herald's Horn vstupuje na bojiště, zvol si typ bytosti.

Kouzla bytostí zvoleného typu tě stojí k seslání o 1 méně.


Na začátku tvé udržovací fáze se podívej na vrchní kartu své knihovny. Je-li to karta bytosti zvoleného typu, můžeš ji ukázat a dát si ji do ruky.

Mirror of the Forebears

Artefakt

1

Jak Mirror of the Forebears vstupuje na bojiště, zvol si typ bytosti.


1: Do konce kola se  Mirror of the Forebears stává kopií cílové bytosti zvoleného typu pod tvou kontrolou, pouze je navíc ke svým ostatním typům artefaktem.

Ramos, Dragon Engine

Legendární Artefaktová Bytost  — Dragon

1

4/4

Flying


Kdykoli sešleš kouzlo, polož na Ramos, Dragon Engine +1/+1 žeton za každou barvu onoho kouzla.

 
Odstraň z Ramos pět +1/+1 žetonů: Přidej
1111111111 do svého manového poolu. Aktivuj tuto schopnost jen jednou každé kolo.

Path of Ancestry

Země

Path of Ancestry vstupuje na bojiště tapnutá.


1: Přidej do svého manového poolu jednu manu jakékoli barvy z barevné identity tvého velitele. Pokud je tato mana spotřebována na seslání kouzla bytosti, která sdílí typ bytosti s tvým velitelem, proveď scry 1.