Překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele. Kontakt: 

mudrc@mysticshop.cz

Commander-2016-art.jpg

Jméno

Typ

Cena

S/O

Herní text

Flavor text

Duelist's Heritage

Očarování

11

Kdykoli útočí jedna nebo více bytostí, můžeš nechat cílovou útočící bytost získat do konce kola double strike.

Nejlepší techniky přežijí své tvůrce.

Entrapment Maneuver

Instant

11

Cílový hráč obětuje útočící bytost. Vytvoř si X 1/1 bílých bytostí-tokenů s typem Soldier, kde X je odolnost oné bytosti.

"Chamtivost, hněv a krvežíznivost vesměs vedou ke smrti rukama těch, kdo udrží chladnou hlavu."
—Seržantka Eyra

Orzhov Advokist

Bytost — Human Advisor

11

1/4

Na začátku tvé udržovací fáze si každý hráč může položit dva +1/+1 žetony na bytost, kterou kontroluje. Pakliže tak učiní, bytosti pod kontrolou onoho hráče nemohou do tvého příštího kola útočit na tebe ani na sférochodce, jež kontroluješ.

Orzhovové se nestarají o tvé spasení, pouze splácení.

Selfless Squire

Bytost — Human Soldier

11

1/1

Flash


Když Selfless Squire vstupuje na bojiště, udělení veškerého zranění, které by ti toto kolo bylo uděleno, je zabráněno.


Kdykoli je zabráněno udělení zranění, které by ti bylo uděleno, polož na Selfless Squire odpovídající počet +1/+1 žetonů.

Sublime Exhalation

Sorcery

11

Undaunted (Toto kouzlo stojí k seslání o 1méně za každého protihráče.)


Znič všechny bytosti.

Vydechni, a nech vítr nést svou duši již navěky.

Coastal Breach

Sorcery

11

Undaunted (Toto kouzlo stojí k seslání o 1méně za každého protihráče.)

Vrať všechny permanenty, které nejsou země, do rukou vlastníků.

Moře plnilo sítě vesničanů, než jednoho dne rozestřelo svou vlastní.

Deepglow Skate

Bytost — Fish

11

3/3

Když Deepglow Skate vstupuje na bojiště, zdvojnásob počet  všech druhů žetonů na libovolném počtu cílových permanentů.

Jeho půvabný podmořský klouzavý let zdobí dno moře pablesky světla.

Faerie Artisans

Bytost — Faerie Artificer

11

2/2

Flying

 

Kdykoli vstupuje na bojiště pod kontrolu protihráče bytost, která není token, vytvoř si token, který je kopií oné bytosti, pouze je navíc ke svým dalším typům artefaktem. Pak vypověz ze hry všechny

ostatní tokeny vytvořené pomocí Faerie Artisans.

Grip of Phyresis

Instant

11

Získej kontrolu nad cílovým Vybavením, pak vytvoř 0/0 černou bytost-token s typem Germ a ono Vybavení na ni připoj.

"Dokonce i tvá čepel ví, kdo zde bude vítězem. "
—Atraxa, Hlas prétorů

Manifold Insights

Sorcery

11

Otoč vrchních deset karet své knihovny. Počínaje dalším protihráčem v řadě si postupně každý protihráč z těchto karet vybere rozdílnou kartu, která není země. Takto vybrané karty si dej do ruky a zbytek na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Cruel Entertainment

Sorcery

11

Zvol si cílového hráče a jiného cílového hráče. První zvolený hráč ovládá druhého zvoleného hráče v průběhu příštího kola druhého hráče, a druhý hráč ovládá prvního hráče v průběhu příštího kola prvního hráče.

Curse of Vengeance

Očarování — Aura Curse

1

Očaruj hráče


Kdykoli očarovaný hráč sešle kouzlo, polož na Curse of Vengeance žeton zášti.

 

Když očarovaný hráč prohraje hru, získáváš X životů a lízneš X karet, kde X je počet žetonů zášti na Curse of Vengeance.

 

Curtains' Call

Instant

11

Undaunted (Toto kouzlo stojí k seslání o 1méně za každého protihráče.)


Znič dvě cílové bytosti.

"Dáváme obecenstvu to, čeho si žádá.“
—Juri, majitel Juriho revue

Magus of the Will

Bytost — Human Wizard

11

3/3

11, 1, vypověz Magus of the Will ze hry: Do konce kola můžeš hrát karty ze svého hřbitova. Pokud by toto kolo byla do tvého hřbitova odložena karta odkudkoli, namísto toho onu kartu vypověz ze hry.

"Tyto oči mi ukázaly slabosti živého masa.“

Parting Thoughts

Sorcery

11

Znič cílovou bytost. Lízni X karet a ztrať X životů, kde X je počet žetonů na oné bytosti.

"Celý život strávit hledáním, abys po dosažení cíle našel jen lítost…to je ta nejlahodnější ironie vůbec. "
—Leshrac, Noční chodec

Charging Cinderhorn

Bytost — Elemental Ox

11

4/2

Haste


Na začátku fáze konce kola každého hráče, pokud toto kolo neútočily žádné bytosti, polož na Charging Cinderhorn žeton zuřivosti. Pak Charging Cinderhorn onomu hráči udělí počet zranění rovný počtu žetonů zuřivosti na ní ležících.

Divergent Transformations

Instant

11

Undaunted (Toto kouzlo stojí k seslání o 1méně za každého protihráče.)


Vypověz dvě cílové bytosti ze hry. Za každou z těchto bytostí si hráč ji kontrolující začne otáčet karty z vršku své knihovny, dokud neotočí kartu bytosti, onu kartu položí na bojiště a pak si zamíchá zbytek odhalených karet do knihovny.

Frenzied Fugue

Očarování — Aura

11

Očaruj permanent


Když Frenzied Fugue vstupuje na bojiště nebo na začátku tvé udržovací fáze, získej kontrolu nad očarovaným permanentem do konce kola. Odtapni onen permanent. Do konce kola získává haste.

Navždy poté žila ve strachu, že se jí to šílenství zmocní znovu.

Goblin Spymaster

Bytost — Goblin Rogue

11

2/1

First strike


Na začátku fáze konce kola každého protihráče si onen hráč vytvoří 1/1 červenou bytost-token s typem Goblin a s „Bytosti pod tvou kontrolou útočí v každé bojové fázi, jsou-li toho schopny.“

"Infiltrujte a iritujte!"
—Motto Gobliní špionské ligy

Runehorn Hellkite

Bytost — Dragon

11

5/5

Flying


11, Vypověz Runehorn Hellkite ze svého hřbitova: Každý hráč zahodí ruku a lízne sedm karet.

Pokryty runami starší než drak sám, jeho rohy disponují vlastní prastarou magií.

Benefactor's Draught

Instant

11

Odtapni všechny bytosti. Do konce kola, kdykoli bytost pod kontrolou protihráče blokuje, lízni kartu.

 

Lízni kartu.

 

Evolutionary Escalation

Očarování

11

Na začátku tvé udržovací fáze polož tři +1/+1 žetony na cílovou bytost pod tvou kontrolou a tři +1/+1 žetony na cílovou bytost pod kontrolou protihráče.

Přežití je neustálou soutěží, ze které mohou těžit obě strany.

Primeval Protector

Bytost — Avatar

11

10/10

Primeval Protector stojí k seslání o 1 méně na každou bytost pod kontrolou tvých protihráčů.


Když Primeval Protector vstupuje na bojiště, polož +1/+1 žeton na každou další bytost pod svou kontrolou.

Země zaburácela na podporu jejich snahy, a nabídla vlastního šampiona.

Seeds of Renewal

Sorcery

11

Undaunted (Toto kouzlo stojí k seslání o 1méně za každého protihráče.)

Vrať si ze hřbitova do ruky až dvě cílové karty. Vypověz Seeds of Renewal ze hry.

Stonehoof Chieftain

Bytost — Centaur Warrior

11

8/8

Trample, indestructible

Kdykoli jiná bytost pod tvou kontrolou útočí, získává do konce kola trample a indestructible.

Tlukot srdcí jeho následovníků ladil s údery jeho kopyt, a jejich hlasy zněly ozvěnou k jeho řevu.

Akiri, Line-Slinger

Legendární bytost — Kor Soldier Ally

11

0/3

First strike, vigilance


Akiri, Line-Slinger má+1/+0 za každý artefakt pod tvou kontrolou.


Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

Jistota jejich odvážných pohybů je ukotvena v dokonale přesně uvázaném každém lanu.

Ancient Excavation

Instant

111

Lízni počet karet rovný počtu karet ve tvé ruce, pak zahoď kartu za každou takto líznutou kartu.

 

Basic landcycling 1(1, Zahoď tuto kartu: Najdi si v knihovně kartu základní země, ukaž ji a dej si ji do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.)

Atraxa, Praetors' Voice

Legendární bytost — Angel Horror

1111

4/4

Flying, vigilance, deathtouch, lifelink

Na začátku své fáze konce kola proveď proliferate. (Zvol si libovolný počet permanentů a/nebo hráčů, které mají na sobě žetony, a pak na každý polož jeden žeton druhu, který už na sobě mají.)

Breya, Etherium Shaper

Legendární artefaktová bytost — Human

1111

4/4

Když Breya, Etherium Shaper vstupuje na bojiště, vytvoř si dvě modré 1/1 bytosti-tokeny s flying a s typem Thopter.


1, Obětuj dva artefakty: Zvol si jedno —


• Breya udělí cílovému hráči 3 zranění.


• Cílová bytost získává do konce kola -4/-4.

 

• Získáváš 5 životů.

Bruse Tarl, Boorish Herder

Legendární bytost — Human Ally

111

3/3

Kdykoli Bruse Tarl, Boorish Herder vstupuje na bojiště nebo útočí, cílová bytost pod tvou kontrolou získává do konce kola double strike a lifelink.

Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

Grave Upheaval

Sorcery

111

Vrať si cílovou kartu bytosti z libovolného hřbitova na bojiště pod svou kontrolu. Získává haste.

Basic landcycling 1(1, Zahoď tuto kartu: Najdi si v knihovně kartu základní země, ukaž ji a dej si ji do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.)

Ikra Shidiqi, the Usurper

Legendární bytost — Naga Wizard

111

3/7

Menace


Kdykoli bytost pod tvou kontrolou udělí bojové zranění hráči, získáváš počet životů rovný odolnosti oné bytosti.


Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

"Nyní vládnou Tarkiru šupinatí."

Ishai, Ojutai Dragonspeaker

Legendární bytost — Bird Monk

111

1/1

Flying

Kdykoli protihráč sešle kouzlo, polož na Ishai, Ojutai Dragonspeaker +1/+1 žeton.


Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

"Skrze mne zatřese hlas Velkého učitele celým tímto světem. "

Kraum, Ludevic's Opus

Legendární bytost — Zombie Horror

111

4/4

Flying, haste

Kdykoli sešle protihráč své druhé kouzlo v daném kole, lízni  kartu.

 

Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

 

"Ono to žije….ŽIJE!"
—Ludevic, nekroalchymista

Kydele, Chosen of Kruphix

Legendární bytost — Human Wizard

111

2/3

1: Přidej 1 do svého manového poolu za každou kartu, kterou sis toto kolo líznul/a.


Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

Nese na bedrech to nejtěžší břímě ze všech: břímě vědění.

Kynaios and Tiro of Meletis

Legendární bytost — Human Soldier

1111

2/8

Na začátku tvé fáze konce kola si lízni kartu. Každý hráč si může položit na bojiště z ruky kartu země, pak každý z protihráčů, který tak neučinil, lízne kartu.

"Pohleď, za co jsme bojovali. Pohleď, co jsme společně vybudovali. "

Ludevic, Necro-Alchemist

Legendární bytost — Human Wizard

111

1/4

Na začátku fáze konce kola každého hráče si může onen hráč líznout kartu, pokud toto kolo jiný hráč než ty ztratil životy.

 
Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

"Jak se člověk stane géniem samoukem? No tak samozřejmě potřebujete mozek. Případně víc. "

Migratory Route

Sorcery

111

Vytvoř si čtyři 1/1 bílé bytosti-tokeny s typem Bird a s flying.

 

Basic landcycling 1(1, Zahoď tuto kartu: Najdi si v knihovně kartu základní země, ukaž ji a dej si ji do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.)

 

Ravos, Soultender

Legendární bytost — Human Cleric

111

2/2

Flying

Ostatní bytosti pod tvou kontrolou mají +1/+1.

 

Na začátku tvé udržovací fáze si můžeš vrátit cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova do ruky.

 

Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

 

Reyhan, Last of the Abzan

Legendární bytost — Human Warrior

111

0/0

Reyhan, Last of the Abzan vstupuje na bojiště se třemi +1/+1 žetony.


Kdykoli bytost pod tvou kontrolou zemře nebo je odložena do velitelské zóny, pokud na sobě měla jeden nebo více +1/+1 žetonů, můžeš položit odpovídající počet +1/+1 žetonů na cílovou bytost.

Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

Saskia the Unyielding

Legendární bytost — Human Soldier

1111

3/4

Vigilance, haste


Jak Saskia the Unyielding vstupuje na bojiště, zvol si hráče.

Kdykoli bytost pod tvou kontrolou udělí bojové zranění hráči, udělí odpovídající počet zranění zvolenému hráči.

Sidar Kondo of Jamuraa

Legendární bytost — Human Knight

111

2/5

Flanking (Kdykoli bytost bez flanking blokuje tuto bytost, ona blokující bytost získává do konce kola -1/-1.)


Bytosti pod kontrolou tvých protihráčů, které nemají flying ani reach, nemohou blokovat bytost se silou 2 a méně.

 

Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

Silas Renn, Seeker Adept

Legendární artefaktová bytost — Human

111

2/2

Deathtouch


Kdykoli Silas Renn, Seeker Adept udělí bojové zranění hráči, zvol si cílovou kartu artefaktu ve svém hřbitově. Onu kartu můžeš toto kolo seslat.

 

Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

 

Sylvan Reclamation

Instant

111

Vypověz ze hry až dva cílové artefakty a/nebo očarování.

 
Basic landcycling
1(1, Zahoď tuto kartu: Najdi si v knihovně kartu základní země, ukaž ji a dej si ji do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.)

Tana, the Bloodsower

Legendární bytost — Elf Druid

111

2/2

Trample


Kdykoli Tana, the Bloodsower udělí bojové zranění hráči, vytvoř si odpovídající počet 1/1 zelených bytostí-tokenů s typem Saproling.

 

Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

 

Thrasios, Triton Hero

Legendární bytost — Merfolk Wizard

11

1/3

1: Proveď scry 1, pak otoč vrchní kartu své knihovny. Je-li to karta země, dej si ji na bojiště tapnutou. Není-li, lízni kartu.


Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

Pod dunícími vlnami leží oceán tajemství, která čekají na odhalení.

Treacherous Terrain

Sorcery

111

Treacherous Terrain udělí každému protihráči počet zranění rovný počtu zemí pod kontrolou onoho hráče.

 

Basic landcycling 1(1, Zahoď tuto kartu: Najdi si v knihovně kartu základní země, ukaž ji a dej si ji do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.)

 

Tymna the Weaver

Legendární bytost — Human Cleric

111

2/2

Lifelink

Na začátku  hlavní fáze tvého kola následující po bojové fázi můžeš zaplatit X životů, kde X je počet protihráčů, kterým bylo toto kolo uděleno bojové zranění. Pakliže tak učiníš, lízni X karet.


Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

Vial Smasher the Fierce

Legendární bytost — Goblin Berserker

111

2/3

Kdykoli sešleš své první kouzlo v daném kole, Vial Smasher the Fierce udělí počet zranění rovný převedené manové ceně onoho kouzla náhodně zvolenému protihráči.

 

Partner (Můžeš mít dva velitele, pokud mají oba schopnost partner.)

 

Yidris, Maelstrom Wielder

Legendární bytost — Ogre Wizard

1111

5/4

Trample


Kdykoli Yidris, Maelstrom Wielder udělí bojové zranění hráči, kouzla, které toto kolo hraješ z ruky, získávají cascade. (Když sesíláš kouzlo, začni vypovídat  ze hry karty z vršku své knihovny, dokud nevypovíš kartu, která stojí méně a není země. Můžeš onu kartu seslat bez placení její manové ceny. Ostatní vypovězené karty dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.)

Armory Automaton

Artefaktová bytost — Construct

1

2/2

Kdykoli Armory Automaton vstupuje na bojiště nebo útočí, můžeš na ni připojit libovolný počet cílových Vybavení. (Kontrola nad Vybaveními se nemění.)

Nemaje svaly, které by se mohly unavit, či odhodlání, které by mohlo upadat, se tyto stroje staly záhy na Akademii preferovanými trenéry.

Boompile

Artefakt

1

1: Hoď si mincí. Pokud hod vyhraješ, znič všechny permanenty, které nejsou země.

"Roznětky? Těch máme víc než dost! A teď…která to byla?"
—Blechoslav Jedno-Voko, gobliní inženýr

Conqueror's Flail

Artefakt — Vybavení

1

Vybavená bytost má +1/+1 za každou barvu mezi permanenty pod tvou kontrolou.

 
Pokud je Conqueror's Flail připojen na bytost, tví protihráči nemohou ve tvém kole sesílat kouzla.

 

Equip 1

 

Crystalline Crawler

Artefaktová bytost — Construct

1

1/1

Converge — Crystalline Crawler vstupuje na bojiště s +1/+1 žetonem za každou barvu many spotřebovanou k jeho seslání.

 
Odstraň z Crystalline Crawler +1/+1 žeton: Přidej do svého manového poolu jednu manu libovolné barvy.

 

 1: Polož na Crystalline Crawler +1/+1 žeton.

 

Prismatic Geoscope

Artefakt

1

Prismatic Geoscope vstupuje na bojiště tapnutá.


Domain
1: Přidej X man jakékoli kombinace barev do tvého manového poolu, kde X je počet typů základních zemí mezi zeměmi pod tvou kontrolou.

Ash Barrens

Země

1: Přidej 1 do svého manového poolu.
Basic landcycling
1(1, Zahoď tuto kartu: Najdi si v knihovně kartu základní země, ukaž ji a dej si ji do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.)

Translation by Jan Adam, 2016