Překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele. Kontakt:

mudrc@mysticshop.cz

C15H_ga777sxfgasx.jpg

#

Jméno

Cena

Typ

S/O

Herní text

Flavor text

Bastion Protector

2White

Bytost — Human Soldier

3/3

Bytosti-velitelé pod tvou kontrolou mají +2/+2 a jsou nezničitelné.

"Dokud žiji, žije i tvá věc.“

Dawnbreak Reclaimer

4WhiteWhite

Bytost — Angel

5/5

Flying

Na začátku tvé fáze konce kola si zvol kartu bytosti ve hřbitově protihráče, pak si onen hráč zvolí kartu bytosti ve tvém hřbitově. Můžeš tyto karty vrátit na bojiště pod kontrolu vlastníků.

Grasp of Fate

1WhiteWhite

Očarování

Když Grasp of Fate vstupuje na bojiště, za každého protihráče vypověz ze hry až jeden cílový permanent, který není země, dokud Grasp of Fate neopustí bojiště. (Ony permanenty se pak vrací pod kontrolu vlastníků.)

Herald of the Host

3WhiteWhite

Bytost — Angel

4/4

Flying, vigilance

Myriad (Kdykoli tato bytost útočí, za každého protihráče kromě bránícího se hráče si můžeš na bojiště položit token, který je kopií této bytosti, tapnutý a útočící na onoho hráče nebo na sférochodce pod jeho kontrolou. Na konci boje ony tokeny vypověz ze hry.)

Kalemne's Captain

3WhiteWhite

Bytost — Giant Soldier

5/5

5WhiteWhite: Monstrosity 3. (Pokud tato bytost není monstrózní, polož na ni tři +1/+1 žetony a stává se monstrózní.)

Když se Kalemne's Captain stane monstrózní, vypověz ze hry všechny artefakty a očarování..

Oreskos Explorer

1White

Bytost — Cat Scout

2/2

Když Oreskos Explorer vstupuje na bojiště, najdi si v knihovně až X karet s typem Plains, kde X je počet hráčů kontrolujících více zemí, neýž ty. Ony karty ukaž, dej si je do ruky a pak si zamíchej knihovnu.

Righteous Confluence

3WhiteWhite

Sorcery

 

Zvol si tři. Můžeš si zvolit tentýž mód více než jednou.

• Polož si na bojiště 2/2 bílou bytost-token s typem Knight a s vigilance.

• Vypověz ze hry cílové očarování.

• Získáváš 5 životů.

Shielded by Faith

1WhiteWhite

Očarování — Aura

Očaruj bytost

Očarovaná bytost má nezničitelnost.

Kdykoli vstupuje na bojiště bytost, můžeš na ni Shielded by Faith připojit.

 

Æthersnatch

4BlueBlue

Instant

Získáváš kontrolu nad cílovým kouzlem. Můžeš si pro něj zvolit nové cíle. (Pokud je ono kouzlo permanent, vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu.)

"Co jsi říkal?"

Broodbirth Viper

4Blue

Bytost — Snake

3/3

Myriad (Kdykoli tato bytost útočí, za každého protihráče kromě bránícího se hráče si můžeš na bojiště položit token, který je kopií této bytosti, tapnutý a útočící na onoho hráče nebo na sférochodce pod jeho kontrolou. Na konci boje ony tokeny vypověz ze hry.)

Kdykoli Broodbirth Viper udělí bojové zranění hráči, můžeš si líznout kartu.

Gigantoplasm

3Blue

Bytost — Shapeshifter

0/0

Můžeš nechat Gigantoplasm vstoupit na bojiště coby kopii jakékoli bytosti na bojišti s tím, že navíc má „"Variable Colorless: Základní síla a odolnost této bytosti je X/X."

"Dokáži ocenit věci, které překonaly očekávání."—Mizzix

Illusory Ambusher

4Blue

Bytost — Cat Illusion

4/1

Flash (Můžeš toto kouzlo seslat, kdykoli můžeš seslat instant.)

Kdykoli je Illusory Ambusher uděleno zranění, lízni si odpovídající množství karet.

"Násilí je krmí, po níž touží. Nakrm jej, troufáš-li si."—Doriel, mentor z ostrova Mistral

Mirror Match

4BlueBlue

Instant

Sešli Mirror Match pouze v kroku deklarace obránců.

Za každou bytost útočící na tebe nebo na sférochodce pod tvou kontrolou si na bojiště polož token, který je kopií oné bytosti, onu bytost blokující. Na konci souboje tyto tokeny vypověz ze hry.

Mystic Confluence

3BlueBlue

Instant

Zvol si tři. Můžeš si zvolit tentýž mód více než jednou.

• Zruš cílové kouzlo, pokud hráč jej kontrolující nezaplatí 3.

• Vrať cílovou bytost do ruky vlastníka.

• Lízni kartu.

Synthetic Destiny

4BlueBlue

Instant

 

Vypověz ze hry všechny bytosti, jež kontroluješ. Na začátku příští fáze konce kola otáčej karty z vršku své knihovny, dokud neotočíš odpovídající počet karet bytostí. Takto otočené karty bytostí si polož na bojiště, pak si zbytek otočených karet zamíchej do knihovny.

Pro Jin-Gitaxia není dokonalost cílem, ale procesem.

Banshee of the Dread Choir

3BlackBlack

Bytost — Spirit

4/4

Myriad (Kdykoli tato bytost útočí, za každého protihráče kromě bránícího se hráče si můžeš na bojiště položit token, který je kopií této bytosti, tapnutý a útočící na onoho hráče nebo na sférochodce pod jeho kontrolou. Na konci boje ony tokeny vypověz ze hry.)

Kdykoli Banshee of the Dread Choir udělí bojové zranění hráči, onen hráč zahodí kartu.

 

Corpse Augur

3Black

Bytost — Zombie Wizard

4/2

Když Corpse Augur zemře, lízni si X karet a ztrať X životů, kde X je počet karet ve hřbitově cílového hráče.

I když tělo vychladne, v kostech stále dlí moudrost a čeká na pána, který ji osvobodí.

Daxos's Torment

3Black

Očarování

Constellation —Kdykoli  Daxos's Torment nebo jiné očarování vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu, Daxos's Torment se do konce kola ke svým dalším typům stává 5/5 bytostí s typem Demon, s flying a s haste.

Hrůzy Podsvětí putují po boku těch, kdo se navrátí do říše smrtelníků.

Deadly Tempest

4BlackBlack

Sorcery

Znič všechny bytosti. Každý hráč ztratí počet životů rovný počtu bytostí pod svou kontrolou, které byly takto zničeny.

Když vanou větry z propasti, jediné žně má smrt.

Dread Summons

Variable ColorlessBlackBlack

Sorcery

Každý hráč odloží vrchních X karet své knihovny do hřbitova. Za každou takto do hřbitova odloženou kartu bytosti si polož na bojiště tapnutou 2/2 černou bytost-token s typem Zombie.

"Užil sis pěkného šlofíčka?"—Liliana Vess

Scourge of Nel Toth

5BlackBlack

Bytost — Zombie Dragon

6/6

Flying

Můžeš seslat Scourge of Nel Toth ze svého hřbitova, pokud místo manové ceny zaplatíš BlackBlacka obětuješ dvě bytosti.

"Nechť všechny mohyly jundské padnou."—Meren z klanu Nel Toth

Thief of Blood

4BlackBlack

Bytost — Vampire

1/1

Flying

Když Thief of Blood vstupuje na bojiště, odstraň všechny žetony ze všech permanentů. Thief of Blood vstupuje na bojiště s +1/+1 žetonem za každý takto odstraněný žeton.

Její hlad nesnese odporu.

Wretched Confluence

3BlackBlack

Instant

Zvol si tři. Můžeš si zvolit tentýž mód více než jednou.

• Cílový hráč si lízne kartu a ztratí 1 život.

• Cílová bytost získává do konce kola -2/-2.

• Vrať si cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova do ruky.

Awaken the Sky Tyrant

3Red

Očarování

Když ti udělí zranění zdroj pod kontrolou protihráče, obětuj Awaken the Sky Tyrant. Pakliže tak učiníš, polož si na bojiště 5/5 červenou bytost-token s typem Dragon a s flying.

Dream Pillager

5RedRed

Bytost — Dragon

4/4

Flying

Kdykoli Dream Pillager udělí bojové zranění hráči, vypověz odpovídající počet karet z vršku své knihovny. Do konce kola můžeš seslat takto vypovězené karty, které nejsou země.

Jeho křídla pableskují sny absorbovanými z jeho nepřátel.

Fiery Confluence

2RedRed

Sorcery

 

Zvol si tři. Můžeš si zvolit tentýž mód více než jednou.

• Fiery Confluence udělí 1 zranění každé bytosti.

• Fiery Confluence udělí 2 zranění každému protihráči.

• Znič cílový artefakt.

Magus of the Wheel

2Red

Bytost — Human Wizard

3/3

1Red, Tap, Obětuj Magus of the Wheel: Každý hráč zahodí celou ruku a lízne sedm karet.

"Osud není tak neměnný, jak by sis mohl myslet.“

Meteor Blast

Variable ColorlessRedRedRed

Sorcery

Meteor Blast udělí 4 zranění každé z X cílových bytostí a/nebo hráčů.

"Pohleď na příspěvek astronomie k válce. "—Fennor Rhyl, povolávač hvězd

Mizzix's Mastery

3Red

Sorcery

Vypověz cílovou kartu, která má typ instant nebo sorcery ze svého hřbitova. Každou takto vypovězenou kartu zkopíruj a můžeš seslat onu kopii bez placení manové ceny. Vypověz Mizzix's Mastery ze hry.

Overload 5RedRedRed(Můžeš seslat toto kouzlo za jeho overload cenu. Pakliže tak učiníš nahraď každý výskyt slova „cílovou“ slovem „každou“.)

 

Rite of the Raging Storm

3RedRed

Očarování

 

Bytosti jménem Lightning Rager nemohou útočit na tebe ani na sférochodce pod tvou kontrolou.

Na začátku udržovací fáze každého hráče si onen hráč položí na bojiště 5/1 červenou bytost-token s typem Elemental jménem Lightning Rager. Má trample, haste, a „Na začátku fáze konce kola tuto bytost obětuj.“

Warchief Giant

3RedRed

Bytost — Giant Warrior

5/3

Haste

Myriad (Kdykoli tato bytost útočí, za každého protihráče kromě bránícího se hráče si můžeš na bojiště položit token, který je kopií této bytosti, tapnutý a útočící na onoho hráče nebo na sférochodce pod jeho kontrolou. Na konci boje ony tokeny vypověz ze hry.)

 

Arachnogenesis

2Green

Instant

 

Polož si na bojiště X 1/2 zelených bytostí-tokenů s typem Spider a s reach, kde X je počet bytostí na tebe útočících. Udělení veškerého bojového zranění, které by toto kolo udělily bytosti nemající typ Spider, je zabráněno.

Každý pohyb je přiláká –dokonce i tvůj křik.

Bloodspore Thrinax

2GreenGreen

Bytost — Lizard

2/2

Devour 1 (Když tato bytost vstupuje na bojiště, můžeš obětovat libovolný počet bytostí. Tato bytost vstupuje na bojiště s odpovídajícím počtem +1/+1 žetonů.)

Každá další bytost pod tvou kontrolou vstupuje na bojiště s X +1/+1 žetony navíc, kde X je počet  +1/+1 žetonů na Bloodspore Thrinax.

Caller of the Pack

5GreenGreen

Bytost — Beast

8/6

Trample

Myriad (Kdykoli tato bytost útočí, za každého protihráče kromě bránícího se hráče si můžeš na bojiště položit token, který je kopií této bytosti, tapnutý a útočící na onoho hráče nebo na sférochodce pod jeho kontrolou. Na konci boje ony tokeny vypověz ze hry.)

Centaur Vinecrasher

3Green

Bytost — Plant Centaur

1/1

Trample

Centaur Vinecrasher vstupuje na bojiště s počtem +1/+1 žetonů rovným počtu karet zemí ve všech hřbitovech..

Kdykoli je do hřbitova odkudkoli odložena karta země, můžeš zaplatit GreenGreen. Pakliže tak učiníš, vrať si Centaur Vinecrasher ze hřbitova do ruky.

Ezuri's Predation

5GreenGreenGreen

Sorcery

 

Za každou bytost pod kontrolou protihráčů si na bojiště polož 4/4 zelenou bytost-token s typem Beast. Každá z těchto Beast vyzve na souboj jinou z oněch bytostí. (Udělí si navzájem zranění podle své síly.)

"Ti, kdož se nepoddají, budou pohlceni. "

Great Oak Guardian

5Green

Bytost — Treefolk

4/5

Flash (Můžeš toto kouzlo seslat, kdykoli můžeš seslat instant.)

Reach

Když Great Oak Guardian vstupuje na bojiště, bytosti pod kontrolou cílového hráče získávají do konce kola +2/+2. Odtapni je.

Pathbreaker Ibex

4GreenGreen

Bytost — Goat

3/3

Kdykoli Pathbreaker Ibex útočí, bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola trample a +X/+X, kde X je nejvyšší síla mezi bytostmi, jež kontroluješ.

„Tady mrhám svými schopnostmi."—Juruk, kalonijský stopař

Skullwinder

2Green

Bytost — Snake

1/3

Deathtouch (Jakýkoli počet zranění, které udělí bytosti, stačí ke zničení oné bytosti.)

Když Skullwinder vstupuje na bojiště, vrať si cílovou kartu ze svého hřbitova do ruky, pak si zvol protihráče. Onen hráč si vrátí kartu ze svého hřbitova do ruky.

Verdant Confluence

4GreenGreen

Sorcery

 

Zvol si tři. Můžeš si zvolit tentýž mód více než jednou.

• Polož na cílovou bytost dva +1/+1 žetony.

• Vrať si cílovou kartu permanentu ze svého hřbitova do ruky.

• Najdi si v knihovně kartu základní země, polož si ji na bojiště tapnutou, pak si zamíchej knihovnu.

 

Anya, Merciless Angel

3RedWhite

Legendární bytost — Angel

4/4

Flying

Anya, Merciless Angel má +3/+3 za každého protihráče, jehož počet životů je menší než polovina jeho počátečního počtu životů.

Pokud je počet životů některého z protihráčů menší než polovina jeho počátečního počtu životů, Anya má nezničitelnost.

Arjun, the Shifting Flame

4BlueRed

Legendární bytost — Sphinx Wizard

5/5

Flying

Kdykoli sešleš kouzlo, polož karty ze své ruky na spodek své knihovny a pak si lízni odpovídající počet karet.

Promlouvá přímo do myslí svých následovníků, užívaje ohnivá slova zapalující myšlenky a podněcující touhy.

Daxos the Returned

1WhiteBlack

Legendární bytost — Zombie Soldier

2/2

Kdykoli sešleš kouzlo očarování, získáváš žeton zkušenosti.

1WhiteBlack: Polož si na bojiště černo-bílou bytost-token s typem Spirit a s „Síla a odolnost této bytosti jsou rovny počtu žetonů zkušenosti, které máš.“

 

Ezuri, Claw of Progress

2GreenBlue

Legendární bytost — Elf Warrior

3/3

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu bytost se silou 2 a méně, získáváš žeton zkušenosti.

Na začátku bojové fáze polož X +1/+1 žetonů na jinou cílovou bytost pod tvou kontrolou, kde X je počet žetonů zkušenosti, které máš.

Kalemne, Disciple of Iroas

2RedWhite

Legendární bytost — Giant Soldier

3/3

Double strike, vigilance

Kdykoli sešleš kouzlo bytosti s převedenou manovou cenou 5 a více, získáváš žeton zkušenosti.

Kalemne, Disciple of Iroas má +1/+1 za každý žeton zkušenosti, který máš.

Karlov of the Ghost Council

WhiteBlack

Legendární bytost — Spirit Advisor

2/2

Kdykoli získáváš životy, polož na  Karlov of the Ghost Council dva +1/+1 žetony.

WhiteBlack, Odstraň z from Karlov of the Ghost Council šest +1/+1 žetonů: Vypověz cílovou bytost ze hry.

"To si Teysa myslí, že jsem k jejím intrikám slepý? Ambice jsou v naší rodině dědičné. "

Kaseto, Orochi Archmage

1GreenBlue

Legendární bytost — Snake Wizard

2/2

GreenBlue: Cílová bytost nemůže být toto kolo blokována. Má-li typ Snake, do konce kola získává +2/+2.

"Náš slovutný praotec Seshiro nám odkázal moudrost větší pouhého jedu a zubů.“

Mazirek, Kraul Death Priest

3BlackGreen

Legendární bytost — Insect Shaman

2/2

Flying

Kdykoli hráč obětuje jiný permanent, polož +1/+1 žeton na každou bytost pod tvou kontrolou.

Cvrkot a bzukot Podměstí jej pasují na samotné ztělesnění rozkladu.

Meren of Clan Nel Toth

2BlackGreen

Legendární bytost — Human Shaman

3/4

Kdykoli jiná bytost pod tvou kontrolou zemře, získáváš žeton zkušenosti.

Na začátku tvé fáze konce kola si zvol cílovou kartu bytosti ve svém hřbitově. Pokud je její převedená manová cena menší nebo rovna počtu žetonů zkušenosti, které máš, vrať ji na bojiště. Pokud je tomu jinak, vrať si ji do ruky.

Mizzix of the Izmagnus

2BlueRed

Legendární bytost — Goblin Wizard

2/2

Kdykoli sešleš kouzlo instant nebo sorcery s převedenou manovou cenou větší než počet žetonů zkušenosti, které máš, získáváš žeton zkušenosti.

Kouzla instant a sorcery tě stojí o  1 méně k seslání za každý žeton zkušenosti který máš.

Blade of Selves

2

Artefakt — Vybavení

 

Vybavená bytost má myriad. (Kdykoli útočí, za každého protihráče kromě bránícího se hráče si můžeš na bojiště položit token, který je kopií vybavené bytosti, tapnutý a útočící na onoho hráče nebo na sférochodce pod jeho kontrolou. Na konci boje ony tokeny vypověz ze hry.)

Vybav 4

Sandstone Oracle

7

Artefaktová bytost — Sphinx

4/4

Flying

Když Sandstone Oracle vstupuje na bojiště, zvol si protihráče. Pokud má onen hráč v ruce více karet než ty, dolízni počet karet odpovídající rozdílu.

Scytheclaw

5

Artefakt — Vybavení

 

Living weapon (Když toto Vybavení vstupuje na bojiště, polož si na bojiště 0/0 černou bytost-token s typem Germ a pak na něj toto Vybavení připoj.)

Vybavená bytost má +1/+1.

Kdykoli vybavená bytost udělí bojové zranění hráči, onen hráč ztrácí polovinu svých životů, zaokrouhlenou nahoru..

Vybav 3

Seal of the Guildpact

5

Artefakt

 

Jak Seal of the Guildpact vstupuje na bojiště, zvol si dvě barvy.

Každé kouzlo, které sesíláš, tě stojí k seslání o  1 méně za každou ze zvolených barev, kterou má.

"Raději bych viděl gildy potýkat se slovy v halách moci, než meči na ulicích. "—Jace Beleren

Thought Vessel

2

Artefakt

 

Maximální počet karet v tvé ruce není nijak omezen.

Tap: Přidej 1 do svého manového poolu.

Nekonečné možnosti ukryté v konečném prostoru.

Command Beacon

Země

 

Tap: Přidej 1 do svého manového poolu.

Tap, Obětuj Command Beacon: Dej si svého velitele z velitelské zóny do ruky.

„Jen jednou jsem pohlédl. do onoho světla. Nyní navždy hoří v mé mysli a odpírá mi odpočinku."—Riku Dvou Odrazů

 

 

Translation by Jan Adam, 2015