Překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele. Kontakt: mudrc@mysticshop.cz  

Jméno

Typ

Cena

S/O

Herní text

Flavor text

Cliffside Rescuer

Bytost — Kor Soldier

1W

2/2

Vigilance


T, Obětuj Cliffside Rescuer: Cílový permanent do konce kola získává imunitu vůči všem protihráčům.

Commander's Insignia

Očarování

2WW

Bytosti, jež kontroluješ, mají +1/+1 za každé tvé seslání tvého velitele z velitelské zóny tuto hru.

Generálův triumfální návrat vlil jako vlna vojákům do žil novou sílu.

Doomed Artisan

Bytost — Human Artificer

2W

1/1

Permanenty s typem Sculpture pod tvou kontrolou nemohou útočit ani blokovat.

Na začátku tvé fáze konce kola si vytvoř bezbarvou bytost-token s typem Sculpture a s „Síla a odolnost této bytosti jsou obě rovny počtu permanentů s typem Sculpture pod tvou kotrolou "

"Pamatujte si mne nikoli takového, jaký jsem, ale jaký jsem měl být.“

Mandate of Peace

Instant

1W

Toto kouzlo můžeš seslat pouze v bojové fázi.


Tví soupeři nemohou toto kolo sesílat kouzla.


Ukonči bojovou fázi. (Odstraň všechny útočníky a blokující z boje. Vypověz všechna kouzla a schopnosti ze stacku ze hry, včetně tohoto kouzla.)

Sevinne's Reclamation

Sorcery

2W

Vrať cílovou kartu permanentu s převedenou manovou cenou 3 a méně ze svého hřbitova na bojiště. Pokud bylo toto kouzlo sesláno ze hřbitova, můýeš jej zkopírovat a pro kopii si zvolit nový cíl.


Flashback 4W (Můžeš tuto kartu seslat ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

Song of the Worldsoul

Očarování

4WW

Kdykoli sešleš kouzlo, proveď populate. (Vytvoř si token, který je kopií bytosti-tokenu, již kontroluješ.)

"Mat'Selesnya zapěje, a v ozvěně život rozkvétá.

Thalia's Geistcaller

Bytost — Human Cleric

2W

3/1

Lifelink


Kdykoli sešleš kouzlo z svého hřbitova, vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Spirit a stlying.


Obětuj permanent s typem Spirit: Thalia's Geistcaller získává do konce kola nezničitelnost.

Kadena's Silencer

Bytost — Naga Wizard

1U

2/1

Poté, co je Kadena's Silencer otočena lícem vzhůru, zruš všechny schopnosti pod kontrolou tvých protihráčů.


Megamorph 1U (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 3.
Kdykoli ji za její megamorph cenu obrať lícem vzhůru a polož na ni +1/+1 žeton.)

Leadership Vacuum

Instant

2U

Cílový hráč si vrátí všechny velitele, které kontroluje, z bojiště do velitelské zóny.


Lízni kartu.

"Zatímco se sbírají a snaží se zaplnit náhlou prázdnotu nahoře, my udeříme."
—Sedris, Král Zrádce

Mass Diminish

Sorcery

1U

Do tvého příštího kola mají bytosti pod kontrolou cílového hráče základní sílu a odolnost 1/1.


Flashback 3U (Můžeš tuto kartu seslat ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

Proměnění z příšerných na přítulné.

Sudden Substitution

Instant

2UU

Split second (Dokud je toto kouzlo na stacku, hráči nemohou sesílat kouzla nebo aktivovat schopnosti, které nejsou manovými schopnostmi.)


Prohoď kontrolu nad cílovým kouzlem, které není kouzlem bytosti, a cílovou bytostí. Pak si hráč kontrolující ono kouzlo může pro něj zvolit nové cíle.

"Skloň se před mocí – moment, cože? "

Thought Sponge

Bytost — Sponge

3U

1/1

Flash


Thought Sponge vstupuje na bojiště s počtem +1/+1 žetonů rovným nevyššímu počtu karet, které si toto kolo líznul některý protihráč.

Když Thought Sponge zemře, lízni počet karet rovný její síle.

Wall of Stolen Identity

Bytost — Shapeshifter Wall

3U

0/0

Můžeš nechat Wall of Stolen Identity vstoupit na bojiště coby kopii libovolné bytosti na bojišti, pouze má ke svým typům navíc typ Wall a má defender. Když tak učiníš, tapni zkopírovanou bytost a v průběhu odtapovací fáze hráče ji kontrolujícího se neodtapuje, dokud kontroluješ Wall of Stolen Identity.

Archfiend of Spite

Bytost — Demon

5BB

6/6

Flying

Kdykoli zdroj kontrolovaný protihráčem udělí zranění Archfiend of Spite, hráč onen zdroj kontrolující ztratí odpovídající počet životů, pokud neobětuje odpovídající počet permanentů.


Madness 3BB (Pokud zahazuješ tuto kartu, vypověz ji namísto toho ze hry. Poté, co tak učiníš, sešli ji za její madness cenu nebo ji odlož do hřibitova.)

Bone Miser

Bytost — Zombie Wizard

4B

4/4

Kdykoli zahodíš kartu bytosti, vytvoř si 2/2 černou bytost-token s typem Zombie.


Kdykoli zahodíš kartu země, přidej si BB.

Kdykoli zahodíš kartu, jenž není ani bytost, ani země, lízni kartu.

Curse of Fool's Wisdom

Očarování — Aura Curse

4BB

Očatuj hráče


Kdykoli očarovaný hráč lízne kartu, ztrácí 2 životy a ty 2 životy získáváš.


Madness 3B (Pokud zahazuješ tuto kartu, vypověz ji namísto toho ze hry. Poté, co tak učiníš, sešli ji za její madness cenu nebo ji odlož do hřibitova.)

Gift of Doom

Očarování — Aura

4B

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má deathtouch a nezničitelnost.


Morph—Obětuj jinou bytost (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 3. Kdykoli ji za její morph cenu obrať lícem vzhůru.)


Poté, co je Gift of Doom otočena lícem vzhůru, ji můžeš připojit na bytost.

K'rrik, Son of Yawgmoth

Legendární bytost — Horror Minion

4BPBPBP

2/2

(BP lze zaplatit buď Bnebo 2 životy)
Lifelink


Za každou B v ceně můžeš platit místo oné many 2 životy.


Kdykoli sešleš černé kouzlo, můžeš na K'rrik, Son of Yawgmoth položit +1/+1 žeton.

Mire in Misery

Sorcery

1B

Každý protihráč obětuje bytost nebo očarování.

Mizérie miluje společnost.

Nightmare Unmaking

Sorcery

3BB

Zvol si jedno —


• vypověz ze hry každou bytost se silou vyšší, než počet karet ve tvé ruce.


• Vypověz ze hry každou bytost se silou nižší, než počet karet ve tvé ruce.

Thieving Amalgam

Bytost — Ape Snake

5BB

6/7

Na začátku udržovací fáze každého protihrřáče manifestuj vrchní knihu knihovny onoho hráče. (Abys manifestoval/a kartu, polož onu kartu na bojiště lícem dolů jako 2/2 bytost. Kdykoli ji za její manovou cenu obrať lícem vzhůru, pokud se jedná o kartu bytosti.)


Kdykoli bytost, kterou kontroluješ, ale nevlastníš, zemře, její vlastník ztratí 2 životy a ty 2 životy získáváš.

Anje's Ravager

Bytost — Vampire Berserker

2R

3/3

Anje's Ravager útočí každé kolo, je-li toho schopna.

Když Anje’s Ravager útočí, zahoď ruku a pak lízni tři karty.

 
Madness 1R (Pokud zahazuješ tuto kartu, vypověz ji namísto toho ze hry. Poté, co tak učiníš, sešli ji za její madness cenu nebo ji odlož do hřibitova.)

Backdraft Hellkite

Bytost — Dragon

3RR

4/4

Flying

Když Backdraft Hellkite útočí, každá karta instant a sorcery ve tvém hřbitově získává do konce kola flashback. Flashback cena se vždy rovná manové ceně.

Vzpomínky hoří nejjasnějším plamenem.

Dockside Extortionist

Bytost — Goblin Pirate

1R

1/2

Když Dockside Extortionist vstupuje na bojiště, vytvoř si X tokenů s typem Treasure, kde X je počet artefaktů a očarování pod kontrolou protihráčů (Treasure tokeny jsou artefakty s "T,Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy."

"Mizivá cena za to, že jsou vaše hezké věcičky v bezpečí.“

Ghired's Belligerence

Sorcery

XRR

Ghired's Belligerence udělí X zranění libovolně rozdělených mezi libovolný počet cílových bytostí. Kdykoli bytost, které bylo takto uděleno zranění toto kolo zemře, proveď  populate. (Vytvoř si token, který je kopií bytosti-tokenu, již kontroluješ.)

"Harmonie už nadále nepřichází v úvahu.“
—Ghired, vyhnanec z Konklávy

Hate Mirage

Sorcery

3R

Zvoli si až dvě cílové bytosti, které nekontroluješ. Za každou z nich si vytvoř token, který je její kopií. Tyto tokeny získávají haste. Na začátku příští fáze konce kola je vypověz ze hry.

Světelný trik, byť pomíjivý, může být i tak smrtící.

Ignite the Future

Sorcery

3R

Vypověz ze hry vrchní tři karty své knihovny. Do konce tvého příštího kola je můžeš hrát. Pokud bylo toto kouzlo zahráno ze hřbitova, můžeš ony karty hrát bez placení jejich manových cen.


Flashback 7R (Můžeš tuto kartu seslat ze hřbitova za její flashback cenu. Pak ji vypověz ze hry.)

Skyfire Phoenix

Bytost — Phoenix

2RR

3/3

Flying, haste


Kdykoli sešleš svého velitele, vrať Skyfire Phoenix ze svého hřbitova na bojiště.

Jeho zuřivost rozsvěcuje nebesa plamenem.

Tectonic Hellion

Bytost — Hellion

5RR

8/5

Haste


Kdykoli Tectonic Hellion útočí, každý hráč, který kontroluje největší počet zemí, dvě země obětuje.

Helliony měří své žrádlo na hory.

Wildfire Devils

Bytost — Devil

3R

4/2

Když Wildfire Devils vstupuje na bojiště a na začátku tvé udržovací fáze si náhodně zvol hráče. Onen hráč vypoví ze hry kartu instant nebo sorcery ze svého hřbitova. Onu kartu zkopíruj. Můžeš kopii seslat bez placení její manové ceny.

Ďáblové sejí hněv a sklízí zlomyslnou potěchu.

Apex Altisaur

Bytost — Dinosaur

7GG

10/10

Když Apex Altisaur vstupuje na bojiště, vyzve na souboj až jednu cílovou bytost, kterou nekontroluješ.


Enrage — Kdykoii je Apex Altisaur uděleno zranění, vyzve na souboj až jednu cílovou bytost, kterou nekontroluješ.

Bojovnost s ním dosahuje nových výšek.

Full Flowering

Sorcery

XXG

Proveď X-krát populate. (Abys provedl/a populate, vytvoř si token, který je kopií bytosti-tokenu, již kontroluješ.) Do this X times.

Paprsek světla, zaševelení listů a prales se najednou probudil k životu jako jediná síla.

Ohran Frostfang

Sněžná bytost — Snake

3GG

2/6

Útočící bytosti pod tvou kontrolou mají deathtouch.

Kdykoli bytost pod tvou kontrolou udělí bojové zranění hráči, lízni kartu.

Tichá jako návěj, nezastavitelná jako lavina.

Road of Return

Sorcery

GG

Zvol si jedno —
• Vrať cílovou kartu permanentu ze svého hřbitova do ruky..
• Dej si svého velitele z velitelské zóny do ruky.

Entwine 2 (Pokud zaplatíš entwine cenu, zvol si oboje).

Selesnya Eulogist

Bytost — Centaur Druid

2G

3/3

2G: Vypověz cílovou kartu bytosti ze hřbitova, pak proveď populate. (Vytvoř si token, který je kopií bytosti-tokenu, již kontroluješ.)

"Nechť nás příklad padlých inspiruje k větší odvaze. "

Voice of Many

Bytost — Elf Druid

2GG

3/3

Když Voice of Many vstupuje na bojiště, lízni si kartu za každého protihráče, který kontroluje méně bytostí, než ty.

V jeho slovech se ozývá každý zařvání, skřek i zavytí divočiny.

Anje Falkenrath

Legendární bytost — Vampire

1BR

1/3

Haste


T, Zahoď kartu: Lízni kartu.


Kdykoli zahodíš kartu, pokud měla madness, odtapni Anje Falkenrath.

„Každý z nás za svou sofistikovaností skrývá kousek šílenství, což?“

Atla Palani, Nest Tender

Legendární bytost — Human Shaman

1RGW

2/3

2T: Vytvoř si 0/1 zelenou bytost-token s typem Egg a s defender.

Kdykoli zemře permanent s typem Egg pod tvou kontrolou, otáčej karty z vršku své knihovny, dokud neotočíš kartu bytosti. Onu kartu dej na bojiště a zbytek na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Chainer, Nightmare Adept

Legendární bytost — Human Minion

2BR

3/2

Zahoď kartu: Toto kolo můžeš seslat kartu bytosti ze svého hřbitova. Aktivuj tuto schopnost jen jednou za kolo.

Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolou bytost, která není token, pokud jsi ji neseslal/a ze své ruky, získává do konce kola haste.

Elsha of the Infinite

Legendární bytost — Djinn Monk

2URW

3/3

Prowess (Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, tato bytost získává do konce kola +1/+1)


Můžeš se kdykoli dívat na vrchní kartu své knihovny.

Můžeš sesílat vrchní kartu své knihovny, pokud to není ani karta bytosti, ani země, a můžeš ji sesílat, jako kdyby měla flash.

Gerrard, Weatherlight Hero

Legendární bytost — Human Soldier

2RW

3/3

First strike


Když Gerrard, Weatherlight Hero  zemře, vypověz ji ze hry a vrať na bojiště všechny karty artefaktů a bytostí ze svoho hřbitova, které tam byly toto kolo odloženy..

Gerrardův poslední čin zaručil, že jeho odkaz nikdy nezemře.

Ghired, Conclave Exile

Legendární bytost — Human Shaman

2RGW

2/5

KDyž Ghired, Conclave Exile vstupuje na bojiště, vytvoř si 4/4 zelenou bytost-token s typem Rhino a s trample.


Kdykoli Ghired  útočí, proveď populate. Bytost-token vstupuje na bojiště tapnutá a útočící. (Abys provedl/a populate, vytvoř si token, který je kopií bytosti-tokenu, již kontroluješ.)

Greven, Predator Captain

Legendární bytost — Human Warrior

3BR

5/5

Menace


Greven, Predator Captain má +X/+0, kde X je počet životů, který jsi toto kolo ztratil/a.


Kdykoli Greven útočí, mlžeš obětovat jinou bytost. Pakliže tak učiníš, lízni počet karet rovný její síle a ztrať počet životů rovný její odolnosti.

Grismold, the Dreadsower

Legendární bytost — Troll Shaman

1BG

3/3

Trample


Na začátku tvé fáze konce kola si každý hráč vytvoří 1/1 zelenou bytost-token s typem Plant.


Kdykoli zemře bytost-token, polož na Grismold, the Dreadsower +1/+1 žeton.

Kadena, Slinking Sorcerer

Legendární bytost — Naga Wizard

1BGU

3/3

První kouzlo bytosti seslané lícem dolů v každém tahu tě stojí k seslání o 3 méně.


Kdykoli přichází na bojiště pod tvou kontrolu bytost lícem dolů, lízni kartu.

"Jedinou konstantou života je to neznámé."

Marisi, Breaker of the Coil

Legendární bytost — Cat Warrior

1RGW

5/4

Tví protihráči nemohou sesílat kouzla v bojové fázi.


Kdykoli bytost pod kontrolou udělí bojové zranění hráči, popíchni všechny bytosti, které onen hráč kontroluje. (Do tvého příštího kola tyto bytosti útočí každou bojovou fázi, jsou-li toho schopny, a na jinéh hráče než na tebe, jsou-li toho schopny.)

"Zavrhněte zákony! Probuďte svůj hněv!"

Pramikon, Sky Rampart

Legendární bytost — Wall

URW

1/5

Flying, defender


Jak Pramikon, Sky Rampart vstupuje na bojiště, zvol si doleva či doprava.

Každý hráč může útočit jen na nejbližšího protihráče v daném směru a na sférochodce jím kontrolované.

Její barvy lákají agresory a usměrňují jejich násilí.

Rayami, First of the Fallen

Legendární bytost — Vampire

1BGU

5/4

Pokud by měla zemřít bytost, která není token, vypověz ji namísto toho ze hry se žetonem krve.

Pokud má vypovězená karta bytosti s žetonem krve na sobě flying, Rayami, First of the Fallen má flying. To samé platí pro first strike, double strike, deathtouch, haste, hexproof, nezničitelnost, lifelink, menace, imunitu, reach, trample, a vigilance.

Sevinne, the Chronoclasm

Legendární bytost — Human Wizard

2URW

2/2

Udělení veškerého zranění, které by bylo uděleno Sevinne, the Chronoclasm, je zabráněno.

Kdykoli sešleš každé kolo své první kouzlo instant nebo sorcery ze hřbitova, zkopíruj jej. Pro kopii si můžeš zvolit nové cíle.

"Nejlepší chvíle stojí za to prožít znova."

Tahngarth, First Mate

Legendární bytost — Minotaur Warrior

2RG

5/5

Tahngarth, First Mate nemůže být blokována více než jednou bytostí.

Kdykoli protihráč útočí s jednou nebo více bytostmi, je-li Tahngarth tapnutá, můžete nechat onoho protihráče získat do konce bojové fáze nad Tahngarth kontrolu. Pakliže tak učiníte, zvolte si hráče nebo sférochodce, na kterého onen protihráč útočí. Tahngarth útočí na onoho hráče či sférochodce.

Volrath, the Shapestealer

Legendární bytost — Shapeshifter

2BGU

7/5

Na začátku bojové fáze ve svém kole polož na až jednu bytost -1/-1 žeton.

 
1: Do tvého příštího kola se Volrath, the Shapestealer stává kopií cílové bytosti, která má na sobě žeton,  pouze je 7/5 a má tuto schopnost.

Aeon Engine

Artefakt

5

Aeon Engine vstupuje na bojiště tapnutá.


T, Vypověz Aeon Engine ze hy: Obrať pořadí hry.  (Například, pokud se doposud hrálo dokola podle směru hodinových ručiček, nyní to bude proti směru.)

"Paradox? Ech, s tím si budeme dělat starosti včera."
—Edorin, Časotepec

Bloodthirsty Blade

Artefakt — Vybavení

2

Vybavená bytost má +2/+0 and je popíchnutá. (Útočí každou bojovou fázi, je-li toho schopna, a na jiného hráče než tebe, je-li toho schopna.)


1: Připoj Bloodthirsty Blade na cílovou bytost kontrolovanou protihráčem. Aktivuj tuto schopnost jen tehdy, kdy můžeš sesílat sorcery.

Tato zbraň vládne rukou, která ji drží.

Empowered Autogenerator

Artefakt

4

Empowered Autogenerator vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Polož na Empowered Autogenerator žeton náboje. Přidej si X man jakékoli barvy, kde X je počet žetonů náboje na Empowered Autogenerator.

Magie, na rozdíl od fyziky, nezná neporušitelné zákony.

Idol of Oblivion

Artefakt

2

T: Lízni kartu. Aktivuj tuto schopnost jen tehdy, pokud jsi toto kolo vytvořil/a token.


8T, Obětuj Idol of Oblivion: Vytvoř si 10/10 bezbarvou bytost-token s typem Eldrazi.

"Povstaň, ó veliký, a očisti svět od našich nepřátel!“

Pendant of Prosperity

Artefakt

3

Pendant of Prosperity vstupuje na bojiště pod kontrolou protihráče dle tvé volby.


2T: Lízni kartu, pak si můžeš položit kartu země z ruky na bojiště. Vlastník Pendant of Prosperity lízne kartu, pak si může dát kartu země ze své ruky na bojiště.

Scaretiller

Artefaktová bytost — Scarecrow

4

1/4

Kdykoli se Scaretiller tapne, zvol si jedno —


• Můžeš si položit kartu země z ruky na bojiště, tapnutou.


• Vrať cílovou kartu země ze svého hřbitova na bojiště tapnutou.

Bitevní pole se mění na obilná.

Scroll of Fate

Artefakt

3

T: Manifestuj kartu ze své ruky. (Abys manifestoval/a kartu, polož onu kartu na bojiště lícem dolů jako 2/2 bytost. Kdykoli ji za její manovou cenu obrať lícem vzhůru, pokud se jedná o kartu bytosti.)

"Naše příběhy definují naši realitu."
—Ugin

Sanctum of Eternity

Land

T: Přidej  C.


2T: Vrať cílového velitele, jehož vlastníš, z bojiště do své ruky. Aktivuj tuto schopnost jen ve své kole.

Přijď a spočiň, mimo omezení prostoru a času.

Překlad: Jan Adam, 2019