Překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele. Kontakt: mudrc@mysticshop.cz

#

Jméno

Cena

Typ

S/O

Herní text

Flavor text

1

Act of Authority

1WhiteWhite

Očarování

 

Když Act of Authority vstupuje na bojiště, můžeš vypovědět ze hry cílový artefakt nebo očarování.

Na  začátku své udržovací fáze můžeš vypovědět ze hry cílový artefakt nebo očarování. Pakliže tak učiníš, hráč jej kontrolující získává kontrolu nad Act of Authority.

 

2

Angel of Finality

3White

Bytost — Angel

3/4

Flying

Když Angel of Finality vstupuje na bojiště, odstraň všechny karty ze hřbitova cílového hráče.

 

"Raději ať mrtví navždy odejdou, než aby byli zotročeni. "

3

Baleful Force

5BlackBlackBlack

Bytost — Elemental

7/7

Na začátku každé udržovací fáze si lízni kartu a ztrať jeden život.

"Tak jako s jakoukoli zlovolnou bytotí,  trik spočívá v tom vědět, jak dlouho si její služby můžeš dovolit."—Liliana Vess

4

Bane of Progress

4GreenGreen

Bytost — Elemental

2/2

Když  Bane of Progress vstupuje na bojiště, znič všechna očarování a artefakty. Polož na Bane of Progress jeden +1/+1 žeton za každý takto zničený permanent.

Vnímá otesané kameny a vyřezávané dřevo jako zohavení.

5

Curse of Chaos

2Red

Očarování— Aura Curse

 

Očaruj hráče

Kdykoli hráč útočí na očarovaného hráče jednou nebo více bytostmi, onen útočící hráč může zahodit kartu. Pakliže tak učiní, lízne si kartu.

"Nechte je žadonit o milost. Jediná, kdo je uslyší, jsem já."—Siglind Dobyvatelka

6

Curse of Inertia

2Blue

Očarování— Aura Curse

 

Očaruj hráče

Kdykoli hráč útočí na očarovaného hráče jednou nebo více bytostmi, onen útočící hráč může tapnout nebo odtapnout cílový permanent dle svého výběru.

"Dokud tahám za nitky, budeš tančit."—Tezzeret

7

Curse of Predation

2Green

Očarování— Aura Curse

 

Očaruj hráče

Kdykoli útočí na očarovaného hráče bytost, polož na ni +1/+1 žeton.

"Lovci se krmí strachem své kořisti."—Garruk, Hlas divočiny

8

Curse of Shallow Graves

2Black

Očarování— Aura Curse

 

Očaruj hráče

Kdykoli hráč útočí na očarovaného hráče jednou nebo více bytostmi, útočící hráč si může položit na bojiště 2/2 černou tapnutou bytost-token s typem Zombie.

 

9

Curse of the Forsaken

2White

Očarování— Aura Curse

 

Očaruj hráče

Kdykoli útočí na očarovaného hráče bytost, hráč ji kontrolující si přidá 1 život.

"Zahubte prokleté, mezi spravedlivými pro ně není místa!!"—Seeta z Thrabenu

10

Darksteel Mutation

1White

Očarování— Aura

 

Očaruj bytost

Očarovaná bytost je 0/1 artefaktovou bytostí s typem Insect a ztrácí všechny ostatní schopnosti, typy karty i typy bytosti.

Nekonečně bezmocný.

11

Derevi, Empyrial Tactician

GreenWhiteBlue

Legendární bytost — Bird Wizard

2/3

Flying

Když Derevi, Empyrial Tactician vstupuje na bojiště nebo bytost pod tvou kontrolou udělí bojové zranění hráči, můžeš tapnout nebo odtapnout cílový permanent.

1GreenWhiteBlue: Polož Derevi z velitelské zóny na bojiště.

 

12

Diviner Spirit

4Blue

Bytost — Spirit

2/4

Když Diviner Spirit udělí bojové zranění hráči, ty a onen hráč si každý lízněte odpovídající počet karet.

Vědomí ve svém přirozeném prostředí.

13

Djinn of Infinite Deceits

4BlueBlue

Bytost — Djinn

2/7

Flying

Tap: Vyměň navzájem kontrolu nad dvěmi nelegendárními bytostmi. Nemůžeš tuto schopnost aktivovat během bojové fáze.

Větry změn mají svou vlastní hlavu.

14

Eye of Doom

4

Artefakt

 

Když Eye of Doom vstupuje na bojiště, každý hráč zvolí permanent, který není země, a položí na ně žeton zkázy

2, Tap, Obětuj Eye of Doom: Znič každý permanent, který má na sobě žeton zkázy.

 

15

Fell Shepherd

5BlackBlack

Bytost — Avatar

 

Kdykoli Fell Shepherd udělí bojové zranění hráči, můžeš vrátit do své ruky všechny karty bytostí, které byly toto kolo odloženy do tvého hřbitova.

Black, Obětuj jinou bytost: Cílová bytost získává do konce kola -2/-2.

 

16

From the Ashes

3Red

Sorcery

 

Znič všechny nezákladní země. Za každou takto zničenou zemi si hráč ji kontrolující může v knihovně vyhledat kartu základní země a dát ji na bojiště. Pak si každý hráč, který takto hledal v knihovně, zamíchá knihovnu.

 

17

Gahiji, Honored One

2RedGreenWhite

Legendární bytost — Beast

4/4

Kdykoli útočí bytost na jednoho z tvých protihráčů nebo na sférochodce pod kontrolou protihráče, ona bytost získává do konce kola +2/+0.

Umí vybičovat divokost i v té nejjemnější duši.

18

Hooded Horror

4Black

Bytost — Horror

4/4

Hooded Horror nemůýe být blokována, pokud bránící se hráč kontroluje nejvíce bytosti nebo je jedním z hráčů kontrolujících nejvíce bytostí..

Zákeřný strach může být zhoubou těch největších armád.

19

Illusionist's Gambit

2BlueBlue

Instant

 

Sešli Illusionist's Gambit pouze v kroku deklarace obránců v soupeřově kole.

Odstraň ze souboje všechny útočící bytosti a odtapni je. Po této fázi následuje další bojová fáze. Každá z oněch bytostí v oné fázi útočí, je-li toho schopna. Nemohou v oné fázi útočit na tebe nebo na sférochodce pod tvou kontrolou.

 

20

Jeleva, Nephalia's Scourge

1BlueBlackRed

Legendární bytost — Vampire Wizard

1/3

Flying

Když Jeleva, Nephalia's Scourge vstupuje na bojiště, každý hráč vypoví ze hry vrchních  X karet své knihovny, kde X je počet many spotřebovaný na její seslání.

Kdykoli Jeleva útočí, můžeš seslat kartu instant nebo sorcery vypovězenou její pomocí bez placení manové ceny.

 

21

Marath, Will of the Wild

RedGreenWhite

Legendární bytost — Elemental Beast

0/0

Marath, Will of the Wild vstupuje na bojiště s počtem +1/+1 žetonů rovným počtu many spotřebované na její seslání.

Variable Colorless, Odstraň z Marath X +1/+1 žetonů: Zvol si jedno -  Polož X +1/+1 žetonů na cílovou bytost; nebo Marath udělí x zranění cílové bytosti nebo hráči, nebo polož na bojiště X/X zelenou bytost-token s typem Elemental. X nemůže být 0.

 

22

Mystic Barrier

4White

Očarování

 

Když Mystic Barrier vstupuje na bojiště nebo  na začátku tvé udržovací fáze, zvol si vlevo nebo vpravo.

Každý hráč může útočit pouze na soupeře sedícího nejblíže němu ve zvoleném směru, či sférochodce tímto soupeřem kontrolované.

 

23

Naya Soulbeast

6GreenGreen

Bytost — Beast

0/0

Trample

Když sesíláš Naya Soulbeast, každý hráč otočí vrchní kartu knihovny. Naya Soulbeast vstupuje na bojiště s X +1/+1 žetony, kde X je celková převedená manová cena všedh takto otočených karet.

 

24

Nekusar, the Mindrazer

2BlueBlackRed

Legendární bytost — Zombie Wizard

2/4

Na začátku lízací fáze každého hráče si onen hráč lízne kartu navíc.

Kdykoli si protihráč lízne kartu, Nekusar, the Mindrazer udělí onomu hráči 1 zranění.

Nepřátelé krále-licha přemýšleli, jestli jeho brutální smrt a nepřirozené znovuzrození nebylo po celou dobu jeho plánem.

25

Oloro, Ageless Ascetic

3WhiteBlueBlack

Legendární bytost — Giant Soldier

4/5

Na začátku své udržovací fáze si přidej 2 životy.

Kdykoli získáváš životy, můžeš zaplatit 1. Pakliže tak učiníš, lízni kartu a každý protihráč ztrácí 1 život.

Na začátku tvé udržovací fáze, je-li Oloro, Ageless Ascetic ve velitelské zóně, získáváš 2 životy.

 

26

Opal Palace

 

Land

 

Tap: Přidej 1 do svého manového poolu.

1, Tap: Přidej do svého manového poolu jednu barvu, kterou obsahuje barevná identita tvého velitele. Pokud tuto manu spotřebuješ na seslání svého velitele, vstupuje na bojiště s počtem +1/+1 žetonů rovným počtu jeho seslání z velitelské zóny v této hře.

 

27

Ophiomancer

2Black

Bytost — Human Shaman

2/2

Na  začátku své udržovací fáze, nekontroluješ-li žádné permanenty s typem Snake, polož si na bojiště 1/1 černou bytost-token s typem Snake a s deathtouch.

"Existují temná, prastará umění, která fascinují dokonce i mne."—Sorin Markov

28

Order of Succession

3Blue

Sorcery

 

Zvol si vlevo nebo vpravo. Počínaje tebou a pokračuje zvoleným směrem, každý z hráčů si zvolí bytost kontrolovanou dalším hráčem v onom směru. Každý hráč získává kontrolu nad sebou zvolenou bytostí.

"Na zdraví… zdraví."

29

Price of Knowledge

6Black

Očarování

 

Hráči nemají omezen počet karet v ruce.

Na začátku udržovací fáze každého z protihráčů Price of Knowledge udělí onomu hráči počet zranění rovný počtu karet v jeho ruce.

 

30

Primal Vigor

4Green

Očarování

 

Pokud by mělo být na bojiště položeno jeden nebo více tokenů, namísto toho je jich položeno dvakrát tolik.

Pokud by mělo být na bytost položeno jeden nebo více +1/+1 žetonů, namísto toho je jich na onu bytost  položeno dvakrát tolik.

 

31

Prossh, Skyraider of Kher

3BlackRedGreen

Legendární bytost — Dragon

5/5

Flying

Když sesíláš Prossh, Skyraider of Kher, polož si na bojiště X 0/1 červených bytostí-tokenů s typem Kobold, kde X je počet many spotřebované k seslání Prossh.

Obětuj jinou bytost: Prossh získává do konce kola +1/+0.

 

32

Restore

1Green

Sorcery

 

Polož cílovou kartu země ze hřbitova pod svou kontrolu na bojiště.

"Hleďte, země sama pozvedá oltář nadvládě přírody."—Mayael,  Anima

33

Roon of the Hidden Realm

2GreenWhiteBlue

Legendární bytost — Rhino Soldier

4/4

Vigilance, trample

2, Tap: Vypověz ze hry cílovou bytost. Vrať ji na bojiště pod kontrolu vlastníka na začátku příští fáze konce kola.

"Čas a prostor jsou jen další bojiště čekající na ovládnutí."

34

Serene Master

1White

Bytost — Human Monk

0/2

Kdykoli Serene Master blokuje, vyměň do konce souboje  navzájem  jeho sílu se silou bytosti, kterou blokuje.

"Velký bojovník studuje mnoho různých disciplín a bere si z každé to nejlepší. "—Gideon Jura

35

Shattergang Brothers

1BlackRedGreen

Legendární bytost — Goblin Artificer

3/3

2Black, Obětuj bytost: Každý ostatní hráč obětuje bytost.

2Red, Obětuj artefakt: Každý ostatní hráč obětuje artefakt.

2Green, Obětuj očarování: Každý ostatní hráč obětuje očarování.

 

36

Spawning Grounds

6GreenGreen

Očarování— Aura

 

Očaruj zemi

Očarovaná země má "Tap: Polož si na bojiště 5/5 zelenou bytost-token s typem Beast a s trample.

 

Je to jediný zdroj vody v poušti na míle daleko, ale místní kmeny se mu za každou cenu vyhýbají.

37

Sudden Demise

Variable ColorlessRed

Sorcery

 

Zvol si barvu. Sudden Demise udělí X zranění každé bytosti zvolené barvy.

V horách Nebeských tesáků může jediný chybný krok znamenat konec celého klanu.

38

Surveyor's Scope

2

Artefakt

 

Tap, Vypověz Surveyor's Scope ze hry: Vyhledej si v knihovně až X karet základních zemí, kde X je počet hráčů, kteří kontrolují alespoň o dvě země více než ty. Polož ony karty na bojiště, pak si zamíchej knihovnu.

 

39

Sydri, Galvanic Genius

WhiteBlueBlack

Legendární bytost — Human Artificer

2/2

Blue: Cílový artefakt, jenž není bytostí, se stává do konce kola artefaktovou bytostí se silou a odolností rovnými jeho manové ceně.

WhiteBlack: Cílová artefaktová bytost získává do konce kola deathtouch a lifelink.

 

40

Tempt with Discovery

3Green

Sorcery

 

Lákavá nabídka — Vyhledej si v knihovně kartu země a dej si ji na bojiště. Každý protihráč si pak může vyhledat v knihovně kartu země a dát si ji na bojiště. Za každého protihráče, který tak učiní, si  vyhledej v knihovně kartu země a dej si ji na bojiště. Pak si všichni hráči, kteří takto hledali v knihovnách, knihovny zamíchají.

 

41

Tempt with Glory

5White

Sorcery

 

Lákavá nabídka  Polož  +1/+1 žeton  na každou bytost, již kontroluješ. Každý protihráč si pak může položit +1/+1 žeton na každou bytost, kterou kontroluje. Za každého protihráče, který tak učiní, si polož  +1/+1 žeton  na každou bytost, již kontroluješ.

 

42

Tempt with Immortality

4Black

Sorcery

 

Tempting offer — Vrať si ze svého hřbitova na bojiště kartu bytosti. Každý protihráč si může vrátit kartu bytosti ze svého hřbitova na bojiště. Za každého, jenž tak učiní, si vrať kartu bytosti ze svého hřbitova na bojiště.

 

43

Tempt with Reflections

3Blue

Sorcery

 

Lákavá nabídka  Zvol si bytost, již kontroluješ. Polož si na bojiště bytost-token, jenž je kopií dané bytosti. Každý protihráč si může na bojiště položit bytost-token, jenž je kopií dané bytosti. Za každého, jenž tak učiní, si polož na bojiště bytost-token, jenž je kopií dané bytosti..

 

44

Tempt with Vengeance

Variable ColorlessRed

Sorcery

 

Lákavá nabídka — Polož si na bojiště X 1/1 červených bytostí-tokenů s typem Elemental a s haste. Každý z protihráčů si pak může položit na bojiště X 1/1 červených bytostí-tokenů s typem Elemental a s haste.  Za každého hráče, jenž tak učiní, si polož na bojiště  X 1/1 červených bytostí-tokenů s typem Elemental a s haste.

 

45

Terra Ravager

2RedRed

Bytost — Elemental Beast

0/4

Kdykoli Terra Ravager útočí, získává do konce kola +X/+0, kde X je počet zemí pod kontrolou bránícího se hráče.

Žije na vrcholcích hor, krmí se u jejich úpatí, a zabíjí cokoli, co na cestě mezi nimi potká.

46

Tidal Force

5BlueBlueBlue

Bytost — Elemental

7/7

Na začátku každé udržovací fáze můžeš tapnout nebo odtapnout cílový permanent.

"Nenazývej moře jeho jménem, nebo tě uslyší, povstane, a pak tě nezachrání žádná pevnost na světě."—Gimara z Halimaru

47

Toxic Deluge

2Black

Sorcery

 

Jako dodatečnou cenu k seslání Toxic Deluge zaplať  X životů.

Všechny bytosti získávají do konce kola –X/-X.

"Těžko uzavřít do karantény mor, který se pohybuje s mraky."— Esara, zkušená léčitelka

48

True-Name Nemesis

1BlueBlue

Bytost — Merfolk Rogue

3/1

KdyžTrue-Name Nemesis vstupuje na bojiště, zvol si hráče.

True-Name Nemesis má imunutu vůči zvolenému hráči (Nemůže ji blokovat, cílit, očarovat ani vybavit cokoli pod kontrolou onoho hráče.)

 

49

Unexpectedly Absent

Variable ColorlessWhiteWhite

Instant

 

Polož cílový permanent pod přesně X vrchních karet knihovny jeho vlastníha.

Jakmile jsi byl jednou vtažen do moci proudů času, už si nikdy nebudeš jist svou vlastní permanencí.

50

Widespread Panic

2Red

Očarování

 

Kdykoli kouzlo nebo schopnost způsobí, že si hráč musí zamíchat knihovnu, onen hráč položí kartu ze své ruky na vršek své knihovny.

"Jak tenoučká je slupka civilizovanosti! Pouhá troška paniky ji kompletně odplaví. "- strážný Erdrud z An Karrasu

51

Witch Hunt

4Red

Očarování

 

Hráči nemohou získávat životy.

Na začátku tvé udržovací fáze ti Witch Hunt udělí 4 zranění.

Na začátku tvé fáze konce kola získává náhodně zvolený cílový protihráč kontrolu nad Witch Hunt.

Obvinění se šířila jako hladové plameny.

Translation  by Jan Adam, 2013